MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Preporuke

Sve preporuke na jednom mjestu

Pronađite preporuku odabirom županije i kategorije

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 11 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za nekoliko primarnih ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Vinova loza u većini vinograda na području Šibensko-kninske županije nalazi se u fazi završetka cvatnje.  Tijekom prošlog tjedna na metereološkim ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

U nedovoljno zaštićenim nasadima vinove loze uočeni su simptomi plamenjače (uljna pjega), a  na naličju bijela prevlaka (spore gljivice) kojima ...
Pročitaj Više
/ Preporuka, Varaždinska, Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Od protekle preporuke prošlo je 11 dana, kako su vremenski uvjeti povoljni za razvoj infekcija, preporučamo u narednim danima obaviti ...
Pročitaj Više
/ Istarska, Preporuka, Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da nastave sa  zaštitom svojih nasada protiv uzročnika peronospore ( Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator). Protiv peronospore ...
Pročitaj Više
/ Međimurska, Preporuka, Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze sredinom lipnja

Prije dva tjedna (28.5. 2021.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze krajem mjeseca svibnja – početkom ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke proteklo je 13 dana, a agroklimatske stanice su u tom periodu zabilježile manju količinu kiše koja je ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 12 dana tijekom kojih su zabilježene oborine lokalnog karaktera, povišena relativna vlaga ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

U zadnjoj dekadi svibnja završilo je inkubacijsko razdoblje primarnih infekcija uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), te se u nedovoljno ...
Pročitaj Više
/ Karlovačka, Preporuka, Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

U zadnjih 8 dana zabilježene su više temperature zraka, u prosjeku 18,05 ° C. S višim temperaturama i većom količinom ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Obavještavamo vinogradare da vinova loza ima velik porast, a za petak je najavljena kiše te bi prije kiše trebalo izvršiti ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

S porastom temperature zraka došlo je  do značajnijeg porasta zelene mase u nasadima vinove loze. Na lišću nedovoljno štićene loze ...
Pročitaj Više

Obavijesti vinogradari

U nasadima vinove loze su obzirom na prethodne vremenske prilike (oborine, duljina vlaženja, temperature) povoljni uvjeti za razvoj bolesti te ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke prošlo je gotovo dva tjedna. U međuvremenu je na području Osječko-baranjske županije palo 30-tak litara kiše po ...
Pročitaj Više
/ Istarska, Preporuka, Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše  zaštitu svojih nasad usmjerenu protiv peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator). Protiv peronospore ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Upozoravamo vinogradare  da izvrše zaštitu sistemičnim fungicidima  protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i primijeniti jedan od fungicida: Forum Star, Mikal Premium F, ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog  porasta. U narednim danima očekuju se oborine koje će povoljno djelovati na razvoj ...
Pročitaj Više
/ Preporuka, Varaždinska, Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke prošlo je 11 dana. Iz nas su promjenjivi dani s dosta oborina, što pogoduje razvoju bolesti. Stoga ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Nestabilno vrijeme s povremenim oborinama obilježilo je proteklo razdoblje te je za zaštitu vinove loze od peronospore potrebno provesti pripravcima: ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporučene zaštite vinove loze proteklo je 10 dana. U tom je razdoblju prevladavalo promjenjivo vrijeme s povremenim oborinama ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

U posljednjih par dana padala je kiša  koja je umanjila djelotvornost fungicida apliciranih na organe vinove loze, a osim toga, ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intezivnog porasta. U proteklih dva tjedna dana izmjenjuju se kišni i suhi sati a takvo ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Toplo vrijeme u tjednu iza nas pogodovalo je rastu i razvoju vinove loze koja je na toplijim položajima uz more ...
Pročitaj Više

Obavijest poljoprivrednicima o prikupljanju i zbrinjavanju ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja CROCPA u suradnji s tvrtkom  C.I.A.K. d.o.o. organizira besplatno prikupljanje i zbrinjavanje ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze  proteklo je 10 dana. Tijekom tog razdoblja prevladavalo je promjenjivo vrijeme s učestalim ...
Pročitaj Više
/ Preporuka, Vinogradarstvo, Zadarska

Obavijest vinogradarima

Obzirom na najavljene nestabilne vremenske prilike ovih dana s oborinama, postoji visoka opasnost od infekcija s uzročnicima bolesti peronospore (Plasmopara ...
Pročitaj Više
/ Međimurska, Preporuka, Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze krajem svibnja – početkom lipnja

Prije samo osam dana (20.5.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

U posljednjih 14 dana agroklimatske stanice na području Koprivničko-križevačke županije zabilježile su od 40 litara u Kozarevcu do 110  litara ...
Pročitaj Više
/ Karlovačka, Preporuka, Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Po prognozi nestabilno vrijeme s kišom će se nastaviti u idućem razdoblju. Agrometeorološke stanice su 25.05. zabilježile blagu infekciju s ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

U Dubrovačko –neretvanskoj županiji vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog  porasta listova i mladica dok sorte ranije epohe dozrijevanja ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

U vinogradima voditi računa o ispiranju zaštite kao i preventivnoj zaštiti novog porasta. Od 25.04. indeks rasta lista 1list/ tjedno ...
Pročitaj Više

Obavijest maslinarima

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda a nastavno na obavijest od 14.05. ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE   paunovo ...
Pročitaj Više

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Povrat prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja isključivo je od ovih tvrtki: Agroavant, BSF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Vinova loza u obalnom dijelu županije u fazi je intenzivnog  rasta a na toplim položajima u blizini mora nalazi se ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Vinovu lozu treba zaštiti od uzročnika bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i plamenjače(Plasmopara viticola) nakon oborina više od 20 l ...
Pročitaj Više
/ Istarska, Preporuka, Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Zbog nestabilnih vremenskih prilika koje vladaju vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv crne pjegavosti ( ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Ovogodišnji izrasti mladica vinove loze dosegli su oko 20 cm i uz često vlažne vremenske prilike od zadnje preporuke podložne ...
Pročitaj Više

Obavijest vinogradarima

Porast mladica vinove loze prilično je neujednačen, ali su uglavnom dostigle duljinu od desetak centimetara. Metereolozi predviđaju promjenjivo vrijeme sa ...
Pročitaj Više
/ Međimurska, Preporuka, Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja

Prije deset dana (10.5. 2021.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca svibnja o.g.! Najviše ...
Pročitaj Više
/ Preporuka, Varaždinska, Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Na pojedinim lokalitetima, agroklimatološke stanice zabilježile su pojavu infekcije plamenjačom (Plasmopora viticola). U narednim danima potrebno je obaviti zaštitu vinove ...
Pročitaj Više
Loading...