MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Koprivničko-križevačka

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike u protekla dva tjedna obilježene su povišenim vrijednostima srednjih dnevnih temperatura, pljuskovima kiše lokalnog karaktera i povišenom relativnom vlagom zraka (70-98%). Takvi uvjeti pogoduju razvoju  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), peronospore (Plasmopara viticola), sive plijesni (Botrytis cinerea) čije smo simptome na listu uočili početkom proteklog tjedna na sorti chardonnay. Meteorolozi za naredni tjedan najavljuju visoke temperature zraka iznad 30 C, bez značajnijih oborina no zbog izrazite bujnosti loze i povišene relativne vlage zraka treba biti oprezan na daljnji razvoj bolesti u vinogradima te redovito vršiti preglede nasada.

Vinogradarima skrećemo naročitu pozornost na opasnost od jačeg razvoja pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) u narednom periodu jer smo u slabije zaštićenim nasadima uočili simptome na bobicama u vidu bijele prevlake (sorte portugizac i chardonnay).

Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida: Luna experience, Dynali EC, Cyflamid 5 EW, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Talendo Extra EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr.

 

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

U  nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak tretiranja na 8-10 dna.

Za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primijeniti:

Leimay, Mildicut 25 SC, Curzate F, Ampexo, Polyram DF te pripravci na osnovi bakra.

U slučaju  olujnih nevremena praćenih tučom  nastala oštećenja treba tretirati pripravcima na osnovi folpeta.

Na sortama koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida: Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

 

Krajem proteklog tjedna u feromonskim klopkama ulovljeni su leptiri pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i time je zabilježen početak leta druge generacije ovog štetnika. Štete od druge generacije mnogo su opasnije jer znatno utječe na pojavu sive plijesni i zdravstveno stanje samog grožđa.  Redovito kontrolirati stanje u nasadu te planirati suzbijanje gusjenica u narednom periodu jednim od insekticida: Avaunt 15 SC, Sindoxa WGDecis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt, ili Affirm, Laser KS, Coragen,  I dr.

Moguća je i primjena mikrobioloških insekticida koji djeluju na gusjenice mlađih razvojnih stadija: Baturad WP, Biobit WP,  Lepinox plus WP, Dipel DF – primjena dozvoljena u ekološkoj proizvodnji

 

 

 

VAŽNO!

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019)  u demarkiranim područjima potrebno je u narednom periodu obaviti drugo tretiranje američkog cvrčka (Schaphoideus titanus) insekticidima: Sivanto Prime, Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five, Direkt Green, Mavric FLO.

U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci: Abanto, Krisant EC,  Pyregard, Asset five, Direkt Green,

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sigurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

Potrebno je početkom mjeseca srpnja postavljati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

ZBOG ZAŠTITE PČELA VAŽNO JE DA SE TRETIRANJE OBAVLJA U DOBA DANA KAD PČELE NE LETE TE DA U VINOGRADU PRIJE PRIMJENE INSEKTICIDA BUDE POKOŠEN CVJETNI PODRAST.

Sukladno  navedenoj Naredbi osim suzbijanja američkog cvrčka  nužno je provoditi:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom
  • Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome fitoplazmi odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM SATIMA!

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

U nasadima jabuka prestala je opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) a za kišovitih dana je moguće sekundarno širenje bolesti u voćnjacima s vidljivim simptomima.

Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova jabuke preventivnim, kontaktnim pripravcima, a razmaci između tretiranja ovise o količini oborina i ispiranju sredstva.

Za zaštitu plodova jabuka od krastavosti mogu se koristiti kontaktni pripravci na bazi kaptana(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora. Također je moguća primjena pripravaka iz skupine strobilurina koji daju zaštitu od obje navedene bolesti: Stroby DF, Zato 50 WG, Zato Plus, Tercel WG, Nativo 75 WG.

U nasadima jabuka gdje je pepelnica dominantan problem preporučamo primjenu pripravaka Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Sercadis.

Pripravci na bazi kaptana daju preventivnu zaštitu i od gorke truleži plodova, a  Luna Experience i Nativo 75 WG od koncentrične pjegavosti plodova jabuka.

U posljednjih 14 dana u nasadima jabuka uz let jabučnog savijača bilježimo i let savijača kožice ploda. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kišovito i nestabilno vrijeme omogućuje razvoj bolesti lista i ploda u voćnjacima koštičavog voća. Kišovito vrijeme krajem svibnja i početkom lipnja omogućilo je nekoliko jakih infekcija uzročnikom kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji i trešnji te je na nezaštićenim stablima vidljiva pojava simptoma bolesti, a novim kišama se sekundarno širi u voćnjaku.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na oblačinskoj višnji se mogu koristiti fungicidi kraće karence kao što su Luna Expirience s karencom 7 dana te Chromodin S-65 ili Syllit 544 SC s karencom 14 dana.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). na koštičavom voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor).

Za zaštitu od truleži plodova i pepelnice (Podosphaera pannosa var. pannosa) na breskvama se mogu koristiti pripravci Luna Expirience, Indar 5 EW (karenca 3 dana), Embrelia i Nativo 75 WG (karenca 7 dana), a pripravci Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana) te mikrobiološki pripravak Serenade ASO registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova.

Pripravci Embrelia, Nativo 75 WG, Switch,  Chorus 50 WG i Serenade ASO mogu se primijeniti i na nektarinama.

Za zaštitu od truleži plodova šljive dozvoljeni su Indar 5 EW, Teldor (karenca 3 dana), Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) te mikrobiološki pripravak Serenade ASO bez propisane karence.

U nasadima bresaka, nektarina i šljiva bilježimo visoke ulove breskvinog savijača i moljca te šljivinog savijača. Druga generacija ovih štetnika puno je opasnija za plodove u fazi dozrijevanja pa proizvođačima preporučamo da u narednim danima planiraju njihovo suzbijanje. Pri tome preporučamo da odabirete insekticide kraće karence.

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi Runner  SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC, Insegar 25 WG ili Imidan 50 WG (karenca 14 dana). Vodite računa o dozvoljenom maksimalnom broju tretiranja nekim insekticidom u jednoj sezoni!

Za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) mogu se koristiti insekticidi Delegate 250 WG, Affirm opti (karenca 7 dana),  Coragen 20 SC (karenca 14 dana) ili Insegar 25 WG (karenca 21 dan).

Za navedene štetnike i na breskvi i na šljivi može se koristiti i mikrobiološki insekticid dozvoljen u ekološkoj proizvodnji Carpovirusine EVO 2 s karencom 3 dana.

Vodite računa o karenci odabranog pripravka, a na sortama koje su pred berbom ne provodite tretiranje sredstvima za zaštitu bilja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke proteklo je 10 dana, a taj su period obilježile svakodnevne oborine, visoka relativna vlaga zraka i srednje dnevne temperature od 18 do 25°C. Rane sorte vinove loze završile su s cvatnjom, a kod kasnih je cvatnja pri kraju.

Od zadnje dekade svibnja u vinogradima možemo naći uljne pjege na licu i sporulaciju na naličju listova kao posljedicu ostvarenih infekcija uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) te je sada omogućeno i sekundarno širenje bolesti u vinogradu do kojeg može doći zadržavanje rose na listovima u trajanju od barem 2 sata.

Izrazito kišovito razdoblje pogodno je za ranu pojavu sive plijesni, dok za vrijeme sparnih dana izrazito raste i rizik od širenja pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove loze po završetku cvatnje preporučamo fungicide Mikal Flash, Mikal Premium F, Momentum trio, Magma Triple, Pergado F, Curzate F, Fantic F, Folpan Gold, Vincare, Metomor F, Forum star, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis, Sphinx extra 685 WDG i slične.

S obzirom na povoljne uvjete za razvoj sive plijesni na osjetljivim sortama prednost dajte pripravcima koji sadrže folpet i koristite specifični botriticid (Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG, Geox).

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra Stroby WG, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl.

U vinogradima nalazimo i ličinke američkog cvrčka, prijenosnika zlatne žutice vinove loze, koje su u L2 i L3 razvojnom stadiju te po završetku cvatnje vinove loze preporučamo njihovo suzbijanje.

Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi: Sivanto Prime, Decis 2,5 ECSumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin Max, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five, Direkt Green ili Mavrik FLO ili Flipper. Pripravci Abanto, Pyregard, Asset five, Krisant EC, Direkt Green  i Flipper pogodni su i za ekološki uzgoj vinove loze.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Svi posjednici vinove loze u našoj županiji obavezni su provoditi suzbijanje američkog cvrčka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Usjeve krumpira potrebno je zaštititi od uzročnika bolesti primjenom jednog od dopuštenih fungicida: Ridomil gold R, Fantic A, Ranman 400 SC, Infinito, Revus , Polyram DF  i dr.

Pregledom usjeva krumpira uočena je i pojava  krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) kao i legla odloženih jaja. Prva generacija ličinki se suzbija ako do cvatnje ima 2-2,5 ličinki na busu, a ljetne generacije  se suzbijaju kada ih ima 20-30  ličinki po busu.

Od registriranih insekticida može se primijeniti:

Laser, Mospilan 20SG, Ampiligo, Coragen, Voliam, Asset five i dr.

Za zaštitu od bolesti u grahu je moguće primijeniti  jedan od fungicida: Neoram WG, Champion WG 50, Ortiva, Signum, Tazer , Serenade Aso i dr.

Kod pojave lisnih uši moguća je primjena insekticida: Decis 2,5 EC, Rotor super, Karate zeon,  Flipper i dr.

Rajčicu, krastavce, proljetni luk, tikvice također treba zaštiti primjenom fungicida, a prema potrebi primijeniti i neki od dozvoljenih insekticida.

Koristiti samo sredstva koja imaju dozvolu za određenu kulturu.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Tijekom proteklih deset dana zabilježili nekoliko olujnih nevremena s pljuskovima koji su omogućili infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), a ukupna količina kiše prelazi 30 litara po kvadratnom metru.

Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova, osobito nakon ispiranja sredstva za zaštitu bilja.  Za zaštitu plodova jabuka od krastavosti mogu se koristiti kontaktni pripravci na bazi kaptana(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram), a razmaci između narednih tretiranja ovise o količini oborina i ispiranju sredstva.

Primjena sistemičnih fungicida preporuča se u nasadima gdje su vidljive pjege, a posljednja zaštita je obavljena prije više od 7 dana.

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, a u problematičnijim voćnjacima Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Sercadis.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Uvjeti za prvu primarnu infekciju plamenjačom vinove loze na većini lokacija koje pratimo agroklimatskim stanicama ostvareni su 17. svibnja. Skriveno, odnosno inkubacijsko razdoblje infekcija ostvarenih 17. svibnja isteklo je 23. svibnja te u lošije štićenim vinogradima od tada možemo naći simptome u vidu uljnih pjega na licu lista. Uvjeti za fruktifikaciju, odnosno pojavu sporulacije na naličju lista, ostvareni su 26. svibnja te je od tada u nekim vinogradima omogućeno i sekundarno širenje bolesti.

Zbog vrlo kišnog vikenda i najave nastavka nestabilnog vremena i povoljnih uvjeta za širenje bolesti poželjno je zaštitu vinove loze od plamenjače i pepelnice obavljati svakih 10-12 dana, ovisno o odabranom pripravku i količini kiše od posljednje zaštite.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze pred cvatnju i u početku cvatnje mogu se koristiti fungicidi Mikal Flash, Mikal Premium F, Momentum trio, Magma Triple, Pergado F, Curzate F, Fantic F, Folpan Gold, Vincare, Metomor F, Forum star i slični. Navedeni pripravci sadrže folpet što će smanjiti pojavu ranog botritisa, a njegova  se primjena preporuča i u vinogradima stradalim od tuče i olujnog nevremena.

Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra Stroby WG, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl.

Početak leta leptira pepeljastog grozdovog moljca zabilježili smo krajem travnja te je moguće pronaći prve gusjenice u cvatovima vinove loze. Prva generacija ovog štetnika uglavnom ne čini ekonomski značajne štete. Gusjenice prve generacije grozdovih moljaca su najmanje štetne jer pridonose prorjeđivanju bobica. Suzbijanje ima smisla samo ako je prekoračen prag štetnosti od 30 gusjenica na 100 grozdova. Primjena insekticida tijekom cvatnje vinove loze nije dozvoljena!

S početkom cvatnje vinove loze očekujemo i masovniju pojavu ličinki američkog cvrčka, vektora opasne fitoplazme – zlatne žutice vinove loze. Prve ličinke američkog cvrčka pronašli smo 23. svibnja, a optimalni rokovi njegovog suzbijanja biti će objavljeni naknadno. Najčešće se prvi rok suzbijanja američkog cvrčka poklapa sa završetkom cvatnje vinove loze. Podsjećamo vinogradare da su svi posjednici vinove loze na području naše županije obavezni provoditi suzbijanje američkog cvrčka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 8 dana. U tom smo periodu zabilježili nekoliko olujnih nevremena i pljuskova lokalnog karaktera koji su omogućili infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), a jučer je područja uz Dravu zahvatila i tuča.

Prema svim agroklimatskim stanicama na području naše županije suma temperatura mjerenih od 1. siječnja prešla je 1100 °C te se u voćnjacima smanjuje opasnost od primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), no u voćnjacima s vidljivim pjegama postaji opasnost od sekundarnog širenja bolesti.

S obzirom da prognostičari za vikend najavljuju nove oborine i duži period vlaženja biljnih organa, voćarima preporučamo da obave zaštitu plodova jabuke preventivnim, kontaktnim pripravcima na bazi kaptana(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram), a razmaci između narednih tretiranja ovise o količini oborina i ispiranju sredstva.

Primjena sistemičnih fungicida preporuča se u nasadima gdje je padala kiša, a od posljednje zaštite je proteklo više od 5 dana.

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, a u problematičnijim voćnjacima Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Sercadis.

 

U nasadima jabuka zabilježili smo pojavu mina moljca minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella), a od početka svibnja bilježimo intenzivniji let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) uz optimalne temperature za kopulaciju i odlaganje jaja. U narednim danima moguće je planirati i suzbijanje navedenih štetnika. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr. Insekticidi Coragen, Affirm opti, Voliam targo, Mospilan 20 SG mogu se koristiti i za suzbijanje moljca minera okruglih mina.

 

U nasadima zahvaćenim tučom preporučamo primjenu fizioloških biostimulatora.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

  1. mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Zbog porasta temperature ubrzao se razvoj mladica vinove loze te on iznosi 2-3 lista tjedno. Obilna kiša koja je tijekom 17. i 18. svibnja pala na nekim lokacijama (Križevci,Novigrad Podravski, Virje, Đurđevac, Carevdar) omogućila je prve primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola).

Od posljednja preporuke za zaštitu vinove loze agroklimatske stanice bilježe visoku relativnu vlagu zraka i visoku temperaturu što pogoduje razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

Vinogradarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu vinove loze.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze mogu se koristiti pripravci Mikal Flash, Mikal Premium F, Momentum trio, Magma Triple, Pergado F, Curzate F, Equation Pro, Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis, Cabrio top i sl.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Karathane Gold 350 EC i sl.

U vinogradima je potrebno pregledavati cvatove i pratiti izlazak ličinki pepeljastog grozdovog moljca te pojavu ličinki američkog cvrčka na naličju listića najbližih rozgvi.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Pregledom nasada lijeske u rodu zabilježena je pojava ljeskotoča (Balaninus nucum). Preporučamo proizvođačima  da obave pregled otresanjem grmova u rano jutro ili navečer. Kritičnim se smatra ulov 3-4 pipe po grmu te je tada potrebno obaviti suzbijanje.

U svim nasadima lijeske bilježimo visoku populaciju lisnih ušiju (Aphididae), a nekima su prisutne i voćne pipe i hruštevi. S obzirom da u ovo vrijeme napad stjenica može prouzročiti značajniju pojavu  pljesnivosti i truleži jezgre (Nematospora coryli) važno je redovito pratiti i njihovu populaciju.

U nekim starijim nasadima lijeske zabilježena je pojava štitastih uši, a insekticid je potrebno primijeniti u vrijeme pojave pokretnih stadija ličinki što očekujemo krajem svibnja i početkom lipnja.

Za zaštitu od navedenih štetnika može se odabrati neki od insekticida iz Tablice 1., a u ekološkoj proizvodnji moguća je i primjena različitih ojačivaća bilja i gnojiva koja imaju postrani učinak na štetnike.

 Tablica 1. Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
spirotetramat Movento lisne i štitaste uši
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Demetrina 25 EC
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF štetne gusjenice prikladan za ekološku proizvodnju
piretrini Asset lisne uši, stjenice prikladan za ekološku proizvodnju

U većini nasada lijeske zabilježili smo početak razvoja pepelnice lijeske (Phyllactinia corylea) Za zaštitu se mogu koristiti pripravci na bazi sumpora.

U slučaju nestabilnog i kišovitog vremena krajem svibnja i početkom lipnja moguć je razvoj bolesti lista  (Phyllosticia,Mycosphaerella, Septoria i dr.) i ploda (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)  u nasadima lijeske.

Trulež plodova lijeske javlja se svake godine u plantažnim nasadima lijeske u većoj ili manjoj mjeri. Uzrok truleži su infekcije gljivicama iz rodova Monilinia, Nematospora, Botryosphaeria  i Botrytis. Svi navedeni patogeni najčešće vrše zarazu plodova preko rana i oštećenja nastalih kao posljedica uboda ljeskotoča i stjenica. Pojava truleži plodova u nasadima lijeske, osim o napadu ljeskotoča i stjenica, ovisi o sorti, položaju i vremenskim uvjetima, odnosno količini kiše i broju kišnih dana.

Da bismo smanjili udio trulih plodova potrebno je suzbijati najznačajnije štetnike ploda lijeske (ljeskotoč, stjenice), a u intenzivnim nasadima preporuča se i primjena fungicida. Za tu se namjenu u konvencionalnom uzgoju mogu koristiti Signum i Systhane 20 EW te fungicidi na osnovi bakra i ojačivaći bilja na bazi mikroorganizama u ekološkom uzgoju lijeske.

Tablica 2. Fungicidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetni organizam
bakreni spojevi Bordoška juha Caffaro 20 WP bakterioze i truleži ploda
Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti
Cuprablau Z bakterijska pjegavost
Cuprablau Z 35 WG Bakterijska pjegavost, bakterijski rak, poligonalna pjegavost, lom stabljike
Airone SC bakterijske i gljivične bolesti
Neoram WG rak kore
sumpor Cosavet DF pepelnica
Chromosul 80 pepelnica i lijeskova grinja
Kumulus DF pepelnica i lijeskova grinja
Microthiol special disperss pepelnica i lijeskova grinja
piraklostrobin + boskalid Signum pjegavost lista
miklobutanil Systhane 20 EW pjegavost lista i sušenje pupova

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr