MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Koprivničko-križevačka

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

U usjevima ozimog luka i češnjaka, koji je sada u fazi 3 do 4 razvijena lista može se provesti zaštita od korova primjenom jednog od herbicida :

 

Fusilade forte , Select Super , Focus Ultra , Agil 100 EC , Lontrel 300  i dr.

Nakon sadnje proljetnog luka i proljetnog češnjaka mogu  se koristiti neki od herbicida :

Stomp Aqua , Filon 80 EC , Challenge 600 , Lentagran 45 WP i dr.

U usjevima ozimog češnjaka za zaštitu od plamenjače mogu se koristiti neki od navedenih registriranih fungicida: Neoram WG, Dithane DG, Quadris, Acrobat MZ WG, Ortiva SC,  i Ridomil Gold MZ WG.

Očekuje se pojava odraslih oblika lukove muhe (Delia antiqua) i češnjakove muhe (Helomyza  lurida). S obzirom da u RH nema registriranog insekticida za suzbijanje lukove muhe, preporuča se postaviti žute ljepljive ploče na 30 cm visine radi praćenja pojave lukove muhe i smanjenja broja populacije.

Uz plodored, pokrivanje gredica agril folijom u vrijeme aktivnog leta prezimljujućih odraslih oblika lukove muhe način je smanjenja napada.

Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati sredstvima za zaštitu bilja!

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Kod sadnje krumpira potrebno je provesti slijedeće mjere zaštite:

  • zaštita od zemljišnih štetnika (žičnjaci, grčice, rovci, gusjenice sovica)

Dozvolu za primjenu ima preparat  Force 1,5-G,  koji se primjenjuje u redove, uz obveznu inkorporaciju (plitko unošenje u tlo). Pri uzgoju mladog krumpira primjena ovog preparata je zabranjena!

       2)  zaštita od bolesti bijela noga (Rizoctonia solani)

Tretiranje gomolja prije ili  prilikom sadnje fungicidom MONCEREN 250 FS. Moguća je i primjena fungicida Ortiva, Zakeo 250 SC ili Zaftra AZT  250 SC na način da se tretira tlo (brazda) u vrijeme sadnje krumpira, ali bez tretiranja gomolja.

  • zaštita od korova nakon sjetve, a prije nicanja krumpira

Može se primijeniti jedan od slijedećih zemljišnih herbicida: RACER  25 CS, RACER 25 EC , PROMAN, REACTOR 360 CS, CLEMATIS, CLOMATE , FILON 80 EC , PLATEEN WG 41,5 , SENCOR WG 70, SENCOR SC 600, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 WG , STOMP AQUA, DOST 330 EC i dr.

Kod uzgoja mladog krumpira preporuka je mehanički suzbijati korove (okopavanjem) jer se u mladom krumpiru većina zemljišnih herbicida ne smije koristiti zbog kratke karence ili zbog toga što su ranije sorte osjetljivije na neke herbicide.

Kao i kod svih zemljišnih herbicida za njihovo uspješno djelovanje neophodna je vlažnost zemljišta.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U posljednjih četrnaest dana, tijekom cvatnje većine koštičavih voćnih vrsta, zabilježili smo vrlo nepovoljno razdoblje s čak osam dana tijekom kojih se minimalna temperatura spuštala ispod nule te su u većini naših voćnjaka (osobito onih u nizinskom dijelu županije) zabilježene vrlo visoke štete uslijed smrzavanja cvjetnih organa.

 

Tablica 1. Minimalne jutarnje temperature zraka zabilježene na agroklimatskim stanicama od 22. do 25. ožujka i od 31. ožujka  do 3. travnja 2020. na području Koprivničko-križevačke županije.

Datum

Stanica

22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4.
Kalnik -1,4 -3,4 -2,7 -1,8 1,6 -0,7 0,1 3,9
Križevci -0,1 -2,4 -1,8 -0,8 -2,3 -2,5 -6,1 -3,7
Brezje Miholečko -0,4 -2,4 -1,9 -1,0 -0,2 -0,5 -5,2 -1,8
Sveti Petar Čvrstec -0,4 -2,5 -1,8 -1,0 -0,2 -1,0 -4,3 -1,6
Carevdar -0,7 -2,8 -2,0 -1,0 -2,7 -2,3 -5,1 -3,0
Koprivnica -0,8 -3,8 -1,6 -1,0 -2,9 -2,5 -5,4 -3,7
Novigrad Podravski -1,4 -3,7 -1,8 -0,8 -0,2 -2,3 -2,3 -0,4
Gola 0,0 -3,0 -1,2 -0,9 -3,7 -4,6 -7,3 -4,6
Virje -1,2 -3,8 -1,7 -1,7 -1,9 -3,4 -3,3 -0,2
Čepelovac 0,1 -3,1 -1,3 -1,3 -0,8 -2,2 -5,1 -1,4
Kozarevac -0,5 -2,6 -1,5 -1,7 -2,5 -3,2 -6,2 -2,8

 

U narednih sedam dana nema najave oborina i ne očekujemo opasnost od infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa). Zaštitu od navedene bolesti planirajte dva dana prije najavljene kiše i to kod voćnih vrsta čija cvatnja tek počinje (npr. oblačinska višnja, kasne sorte šljive i trešnje). Za zaštitu trešnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Signum, Indar 5 EW, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Luna Expirience. Preventivnu zaštitu šljive u fazi cvatnje moguće je obaviti fungicidima: Signum, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Indar 5 EW, Switch 62,5 WG, Systhane 20 EW.

Za zaštitu višnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Signum, Chorus 75 WG, Chorus 50 WG, Luna Expirience.

 

U nasadima šljiva u kojima se očekuje rod potrebno je pratiti let žute i crne šljivine osice (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava). Šljivine osice su jedan od najznačajnijih problema u nasadima šljive jer uslijed jakog napada može doći do potpunog opadanja plodića! Zaštita se obavlja po završetku cvatnje pripravcima Mospilan 20 SG, Decis 2,5 EC, Direkt.

Primjena insekticida u fazi cvatnje voćaka nije dozvoljena!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

Ovisno o sorti i položaju vinova loza ulazi u stadij vunastog pupa. Od stadija vunastog pupa počinje i jača aktivnost lozinih grinja šiškarica, uzročnika akarinoze i erinoze (Calepitrimerus vitis, Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U vinogradima gdje lozine grinje predstavljaju veći problem preporučamo od faze vunastog pupa do razvoja listića primijeniti neki od registriranih fungicida na bazi sumpora u višoj koncentraciji. Za dobro djelovanje fungicida  na bazi sumpora poželjno je da  temperatura zraka bude iznad 15° C.

Pojedinih godina u početku razvoja vinove loze štete na pupovima pričinjaju i štetne gusjenice izgrizanjem pupova stoga preporučamo praćenje njihove pojave i samo po potrebi primjenu insekticida.

Od trenutka otvaranja pupova i pojave prvih listića za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze moguće su infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola) te je potrebno  dan ili dva prije najavljenih oborina izvršiti preventivnu zaštitu.

U stadiju vunastog pupa mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra, a za zaštitu mladih listića preporučamo preventivne organske fungicide na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol) ili ditianona (Delan Pro).

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Podsjećamo voćare, osobito korisnike plaćanja za Mjeru 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene Operacija korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) iz programa IAKS mjere ruralnog razvoja, da pravovremeno postave klopke u voćnjake.

 

Krajnji rok za postavljanje

  • bijele ljepljive ploče za šljivine osicu (Hoplocampa sp.) je najkasnije do travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja
  • žute ljepljive ploče za trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) je najkasnije do 1 travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja
  • feromona i klopki za ostale štetnike (osim orahove muhe) je najkasnije do travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima o produljenju važenja identifikacijskih iskaznica za održivu uporabu pesticida

U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i mjera predostrožnosti u svezi postupanja tijekom epidemije COVID-19, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je dopunu Zakona o održivoj uporabi pesticida „ Narodne novine“ br.32/20.

Dopunom Zakona omogućeno je da obveznici izobrazbe održive uporabe pesticida kojima je istekao rok valjanosti iskaznice administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.

Obveznici izobrazbe u svrhu administrativnog produženja valjanosti svojih iskaznica moraju uputiti zahtjev bilo kojoj ovlaštenoj instituciji za provedbu izobrazbe.  Zahtjev se upućuje putem telefona, e-maila ili na drugi prikladan način kojim se poštuju mjere predostrožnosti.

Popis ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe može se naći na web stranici Ministarstva poljoprivrede http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/ .

U periodu administrativnog produženja valjanosti iskaznica kupovina i primjena sredstava za zaštitu bilja obavlja se temeljem stare iskaznice stečene pohađanjem osnovne izobrazbe.

Administrativno produženje valjanosti iskaznica moguće je samo kod onih obveznika izobrazbe koji su završili osnovni modul izobrazbe.

Na temelju administrativnog produženja iskaznice vrijede 6 mjeseci od njihova isteka valjanosti ili do isteka navedenih mjera predostrožnosti odnosno do ponovne uspostave sustava izobrazbe.

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima o produljenju važenja identifikacijskih iskaznica za održivu uporabu pesticida!

U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i mjera predostrožnosti u svezi postupanja tijekom epidemije COVID-19, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je dopunu Zakona o održivoj uporabi pesticida „ Narodne novine“ br.32/20.

Dopunom Zakona omogućeno je da obveznici izobrazbe održive uporabe pesticida kojima je istekao rok valjanosti iskaznice administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.

Obveznici izobrazbe u svrhu administrativnog produženja valjanosti svojih iskaznica moraju uputiti zahtjev bilo kojoj ovlaštenoj instituciji za provedbu izobrazbe. Zahtjev se upućuje putem telefona, e-maila ili na drugi prikladan način kojim se poštuju mjere predostrožnosti.

Popis ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe može se naći na web stranici Ministarstva poljoprivrede http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/.

U periodu administrativnog produženja valjanosti iskaznica kupovina i primjena sredstava za zaštitu bilja obavlja se temeljem stare iskaznice stečene pohađanjem osnovne izobrazbe.

Administrativno produženje valjanosti iskaznica moguće je samo kod onih obveznika izobrazbe koji su završili osnovni modul izobrazbe.

Na temelju administrativnog produženja iskaznice vrijede 6 mjeseci od njihova isteka valjanosti ili do isteka navedenih mjera predostrožnosti odnosno do ponovne uspostave sustava izobrazbe.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

U posljednjih sedam dana zabilježili smo dosta hladno vrijeme, s minimumima ispod nule (Tablica 1), uz kišu i snijeg. Unatoč dosta dugom vlaženju lisnih organa, uvjete za laku infekciju uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) zabilježile su samo agroklimatske stanice u Križevcima, Kalniku i Novigradu Podravskom.

Zbog vrlo niskih jutarnjih temperatura voćarima preporučamo da pregledaju cvjetne organe voćaka zbog mogućih posljedica smrzavanja.

 

Tablica 1. Minimalne jutarnje temperature zabilježene na agroklimatskim stanicama od 22. do 25. ožujka 2020. na području Koprivničko-križevačke županije.

Datum

Stanica

22.3. 23.3. 24.3. 25.3.
Kalnik -1,4 -3,4 -2,7 -1,8
Križevci -0,1 -2,4 -1,8 -0,8
Brezje Miholečko -0,4 -2,4 -1,9 -1,0
Sveti Petar Čvrstec -0,4 -2,5 -1,8 -1,0
Carevdar -0,7 -2,8 -2,0 -1,0
Koprivnica -0,8 -3,8 -1,6 -1,0
Novigrad Podravski -1,4 -3,7 -1,8 -0,8
Gola 0,0 -3,0 -1,2 -0,9
Virje -1,2 -3,8 -1,7 -1,7
Čepelovac 0,1 -3,1 -1,3 -1,3
Kozarevac -0,5 -2,6 -1,5 -1,7

 

Jabuke na području naše županije uglavnom se nalaze u stadiju vidljivih cvjetnih pupova s roznim vrškom, a kruške su u početku cvatnje. Prognostičari tijekom vikenda najavljuju porast temperature s maksimumom oko 16°C, a zatim ponovno hladnije uz povremenu kišu. Unatoč  najavljenoj niskoj temperaturi  zbog mogućeg dugotrajnog vlaženja lista mogući su  uvjeti za primarnu infekciju uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Za preventivnu zaštitu u ovoj razvojnoj fazi mogu se koristiti površinski fungicidi na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), dodina (Chromodin S-65, Syllit 544 SC), pirimetanila (Pyrus SC, Scala), metirama (Polyram DF), cirama (Ziram 76 WG), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro). Moguća je i primjena pripravaka na osnovi bakra, ali dozu treba u skladu s uputom prilagoditi razvojnoj fazi jabuke.

Napomena: pripravci na osnovi bakra i dodina u uvjetima hladnog i vlažnog vremena mogu izazvati fititoksičnost na listovima.

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) vidljivo je otvaranje zaraženih pupova te preporučamo već prije cvatnje početi zaštitu pripravcima na osnovi sumpora.

U voćnjacima je potrebno pratiti pojavu savijača pupova i grbica,  izlazak crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i lisnih uši iz zimskih jaja te razvoj jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) kako bi se pravovremeno obavila zaštita.

Nasade jabuka u kojima su zabilježene štete od kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) moguće je prije početka cvatnje tretirati insekticidima na bazi piriproksifena (Pyxal, Brai, Proximo).

U nasadima kruške potrebno je pratiti pojavu obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) i početak odlaganja jaja.

Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!

U voćnjacima gdje su ranijih sezona zabilježene štete od potkornjaka (Scolytidae) preporučamo postavljanje lovki koje se sastoje od alkoholnih mamaca i crvenih ljepljivih ploča. Alkoholni mamac čini plastična boca u kojoj se nalazi 50% -tni etilni alkohol. Plastična boca pri vrhu treba imati izbušene rupice. Bocu je potrebno pričvrstiti blizu debla u visini očiju, a iznad boce se postavlja crvena ljepljiva ploča. Za kontrolu leta potkornjaka potrebna je 1 lovka na 1 ha, a ako lovke koristimo za suzbijanje potrebno je 8-10 lovki na 1 hektar voćnjaka.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima povrća u zaštićenim prostorima

Nakon stabilizacije vremenskih uvjeta i porasta temperature zraka krenuti će i sadnja presadnica povrća u negrijanom zaštićenom prostoru.

Topliji i vlažni zaštićeni prostori  pogoduju mogućem razvoju uzročnika mladenačkih bolesti presadnica povrća kao i razvoju štetenika: lisnih uši, buhača, bijele mušice i kalifornijskog tripsa.

Radi praćenja populacije navedenih štetnika u plastenicima iznad rasada preporučujemo vješati žute i plave ljepljive ploče. Ukoliko se primijeti početna pojava jednog od navedenih nametnika na presadnicama treba primijeniti jedan od dozvoljenih insekticida: Actara 25 WGMospilan 20 SP, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, PIRETRO NATURA dr.

Radi preventivne zaštite mladih biljaka (rasada povrća ) protiv bolesti polijeganja preporučujemo koristiti neki od dopuštenih fungicida: Previcur energy, Proplant, Fonganil gold  i dr.

Prije sadnje biljaka u zaštićeni uzgoj preporučujemo presadnice prethodno tretirati pripravcima tkz.  biostimulatorima koji sadrže : amino  i huminske  kiseline  i / ili ekstrakte morskih algi.

U ekološkom uzgoju mogu se preventivno koristiti mikro-biološki pripravci  na osnovi korisnih mikroorganizama, npr. Trichoderma spp., Bacillus subtilis i dr.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza): http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

 Sanja Vuković dipl.ing.agr.

Sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Pregledom repice utvrđena je prisutnost repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus).

Upozoravamo proizvođače da obave pregled i po potrebi provedu tretiranje.

Kritični brojevi ovise o fenofazi uljane repice.

Cvjetni pupovi pokriveni lišćem                     0,8-1 sjajnik po terminalnom cvatu.

Cvjetni pupovi vidljivi, ali nediferencirani     1-1,5 sjajnik po terminalnom cvatu.

Početak diferencijacije cvjetnih pupova        2-3 sjajnika po terminalnom cvatu.

 

Od insekticida mogu se koristiti:

 Cythrin Max, Sumialfa 5 FL, Decis 2,5 EC, Decis 100  EC, Karate zeon, Poleci, Poleci plus i dr.

Sredstvima: Nurelle D, Chromorel-D, Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250CS, Reldan 22 EC i Daskor 440 ukinuta je registracija i krajnji rok za primjenu je 16.04.2020 g.

Na području Republike Hrvatske provode se projekti  Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja na Sveučilištu u Zagrebu – Agronomski fakultet.

Podatke o rezistentnosti za područje RH, možete naći na web adresi; https://rezistentnost-szb.hr/ i prema njima je potrebno odrediti sredstvo koje je djelotvorno na nekom području.

Proizvođači uglavnom obavljaju tretiranja tik pred cvatnju pa je potrebno napomenuti da su tretiranja koja su bliža cvatnji  opasnija za pčele.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

Sanja Vuković dipl.ing.agr.

Sanja.vukovic@mps.hr