MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Koprivničko-križevačka

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Obilaskom usjeva ozimih žitarica utvrđen je intezivni porast korova( mišjakinja, mrtva kopriva, kamilica, slakoperka, mišji repak i dr.).

Poljoprivredni proizvođači koji nisu obavili jesenski tretman herbicidima a čiji se usjevi nalaze u fazi busanja trebali bi u narednom povoljnijem vremenskom razdoblju izvršiti tretman.

Neki od herbicida  koje mogu koristiti do završetka stadija busanja / do 2 koljenca : Alister New (pšenica), Biathlon 4 D (pšenica, ječam, pšenoraž, zob,  raž, pir), Tornado Forte ( pšenica, ječam, pšenoraž), Tolurex 50 EC (pšenica, ječam), Pallas 75 WG (pšenica, raž, pšenoraž),Lector Delta (pšenica, ječam raž, pšenoraž), Lancelot 450 WG (pšenica, ječam, zob),  Axial 50 EC( pšenica, ječam), Foxtrot (pšenica, ječam) i dr.

Kod primjene treba voditi računa da travnati korovi ne bi trebali preći fazu od 1-3 lista , a kod širokolisnih korova fazu 2-4 razvijena lista.

Prestankom oborina i porastom temperatura nastaju uvjeti za razvoj i širenje bolesti pa treba redovito pregledavati usjeve i prema potrebi provesti prvi tretman protiv bolesti nekim od registriranih fungicida.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza). Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

Sanja Vuković dipl.ing.agr.
sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Prognostičari za petak najavljuju mogućnost kiše uz temperaturu od 5 do 15°C te breskvama i nektarinama prijeti opasnost od infekcije uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans). Optimalna temperatura za infekciju je u rasponu od 10-20°C, no uz dovoljnu dugo razdoblje vlaženja biljnih organa infekcija je moguća i pri temperaturi nižoj od 5°C.

 Breskve i nektarine na području Koprivničko-križevačke županije nalaze se uglavnom u razvojnom stadiju nabubrenih pupova (samo na pojedinim lokacijama i ranim sortama zabilježena je pojava zelenog vrška) te se za preventivnu zaštitu dan ili dva prije kiše mogu koristiti pripravci na osnovi bakra.

Tretiranje je potrebno obaviti za mirna vremena bez vjetra, pri dnevnoj temperaturi zraka višoj od 5˚C uz povećani utrošak škropiva.

 

Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja vodite računa o tome je li njegova primjena dozvoljena na kulturi koju tretirate!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima bobičastog voća

Porast temperature zraka proteklih nekoliko dana ubrzao je kretanje vegetacije bobičastog voća te je potrebno dovršiti rezidbu i obaviti prvu ovogodišnju zaštitu.

Zaštita malina i kupina od štetnih organizama počinje rezidbom prilikom koje je potrebno odstraniti sve dvogodišnje izdanke te suvišne i bolestima zaražene prošlogodišnje izdanke na kojima su vidljive ovalne srebrnkaste pjege sa crnim točkicama.

Prilikom rezidbe lako je uočiti i izdanke sa zadebljanjima koja su nastala kao posljedica napada malinova prstenara (Agrilus aurichalceus) i malinine mušice galice (Lasioptera rubi). Takve je izdanke također poželjno odstraniti jer navedeni štetnici prezimljuju u izdancima kupina i malina.

Nakon provedene rezidbe potrebno je pripravkom na bazi bakra obaviti preventivnu zaštitu od infekcije uzročnicima bolesti izdanaka. U Hrvatskoj je za tu namjenu na bobičastom voću dozvoljen pripravak Nordox 75 WG. U nasadima maline i kupine dozvoljen je i pripravak Cuprablau Z 35.

Pripravci Nordox 75 WG  i Cuprablau Z 35 mogu se primijeniti i za zaštitu ostalih vrsta bobičastog voća kao što su  borovnica, ribiz i ogrozd.

Navedeni pripravci pogodni su i u ekološkoj proizvodnji.

Tretiranje navedenim pripravcima potrebno je provesti za mirna vremena bez vjetra, pri dnevnoj temperaturi zraka višoj od 5˚C uz povećani utrošak škropiva.

 Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja vodite računa o tome je li njegova primjena dozvoljena na kulturi koju tretirate!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Pregledom usjeva uljane repice utvrđena je prisutnost velike (Ceutorhynchus napi) i male (Ceutorhynchus pallydactilus) repičine pipe.

Proizvođači bi trebali za toplijeg dijela dana obavezno pregledati svoje usjeve i prema potrebi izvršiti prvu zaštitu protiv ovih štetnika.

Kritičnim brojem za navedene štetnike smatra se:

  • Velika repičina pipa: 1 pipa/ na 5 biljaka ili 10-20 pipa po lovnoj žutoj posudi
  • Mala repičina pipa: 1 pipa/ na 40 biljaka ili 1 pipa /1 m²

Tretiranja obavljati u dijelu dana kada su više temperature i nema vjetra. U slučaju pada dnevnih temperatura provođenje zaštite odgoditi.

Za suzbijanje repinih pipa na tržištu su registrirani insekticidi: Mospilan SG, Karate zeonPoleci plus, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin max i dr.

Porastom temperature kreće i porast korova pa je potrebno obići usjeve i prema potrebi izvršiti korekciju nekim od navedenih herbicida ovisno o prisustvu vrste korova:

Pantera QT, Targa, Gepard 050EC,Trepach, Fusilade forte, Lontrel 300, Lontrel 72, Clap i dr.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

Sanja Vuković, dipl.ing.agr.
sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Zaštita jagoda od štetnih organizama počinje proljetnim čišćenjem nasada kojim nastojimo ukloniti sve odumrle i od bolesti oštećene dijelove biljaka te korove.

Nakon provedenog proljetnog čišćenja potrebno je obaviti i prvu zaštitu pripravkom na bazi bakra (Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau – Z) jer tijekom kišnih dana na otvorenim gredicama može doći do infekcije uzročnicima bolesti lista i antraknoze jagode.

Navedeni pripravci pogodni su i u ekološkoj proizvodnji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Porastom temperature dolazi do kretanje vegetacije i bubrenja pupova koštičavog voća  što je trenutno osobito izraženo u nasadima breskve i nektarine.

Od faze nabubrenih pupova, a tijekom kišovitih dana koštičavom voću prijeti opasnost od infekcije uzročnicima bolesti, osobito uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans),  šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.) te rogača šljive (Taphrina pruni).

Voćarima preporučamo da prilikom  rezidbe koštičavog voća (breskva, nektarina, marelica, višnja, trešnja, šljiva), uklone sve suhe grane i zaostale mumificirane plodove. Nakon rezidbe,

a prije samog kretanja vegetacije (najkasnije u fazi nabubrenih pupova) potrebno je obaviti prskanje pripravcima na osnovi bakra.

Ovom mjerom preventivno štitimo voćke od uzročnika kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.) te rogača šljive (Taphrina pruni).

 Radi suzbijanja štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka bakrenom pripravku možete dodati mineralno ili parafinsko ulje  ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja.

 Tretiranje navedenim pripravcima potrebno je provesti za mirna vremena bez vjetra, pri dnevnoj temperaturi zraka višoj od 5˚C uz povećani utrošak škropiva.

 Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja vodite računa o tome je li njegova primjena dozvoljena na kulturi koju tretirate!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Većina bolesti na voćkama se suzbija od ranog proljeća i zatim tijekom vegetacije, no za neke je bolesti neophodno i tretiranje u jesen, u periodu opadanja lišća. Među njima su  bakterijski rak koštičavog voća te bakterioze lijeske i oraha.

Rak koštičavog voća je bakterijska bolest koja se pojavljuje na većini koštičavih voćaka (šljiva, višnja, trešnja, breskva). Uzročnik je bakterija Pseudomonas mors-prunorum. Znakovi bolesti javljaju se na granama i kori u vidu rak-rana i hipertrofija okolnog staničja uz obilno lučenje smole.

Do zaraze dolazi tijekom jeseni, u vrijeme opadanja lišća kroz lisne ožiljke i u proljeće u vrijeme cvatnje. S obzirom na vrijeme zaraze, najvažnije je izvršiti tretiranje u fazi opadanja lišća fungicidima na osnovi bakra. Smatra se da je bakterijski rak najopasnija bolest koštičavog voća jer nema djelotvornih mjera zaštite kad bolest zahvati nasad, a ponekad može izazvati potpunog sušenja voćnjaka.

U Hrvatskoj su za zaštitu od bakterijskog raka koštičavog voća registriran fungicid Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG i Airone SC.

 

Za jesensku preventivnu zaštitu od bakterioza nakon opadanja lišća na lijesci i orahu su dozvoljeni fungicidi Cuprablau Z, Cuprablau Z 35 WG i Bordoška juha Caffaro 20 WP

 

Zaštitu je potrebno provesti za mirna vremena, bez vjetra, pri dnevnim temperaturama zraka višim od 5°C, uz što veći utrošak škropiva!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica!

Već u jesen u ozimim žitaricama započinje rast i razvoj nekih korova:

Širokolisni – bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak

Travnati –  slakoperka, vlasnjača, mišji repak, divlja zob, ljulj.

Jesenska primjena herbicida uvelike ovisi o rokovima  sjetve, pripremljenosti sjetvenog sloja tla i količini oborina.

Primjenom herbicida u jesen ne rješavamo probleme višegodišnjih korova.

Za jesensko suzbijanje korova mogu se koristiti neki od slijedećih herbicida:

Pripravak aktivna tvar kultura vrijeme primjene
Alister New jodosulfuron

mesosulfuron

diflufenikan

ozima pšenica nakon nicanja (post-em)
Sharpen  330 EC

Pendus 330 EC

pendimetalin ozima pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve (pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Toscana tribenuron pšenica ,ječam

 

nakon nicanja(post-em)
Jura EC prosulfokarb

diflufenikan

pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em) i nakon nicanja(post-em)
Fuga Delta flufenacet

diflufenikan

pšenica, ječamraž, pšenoraž nakon sjetve ( pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Pallas 75 WG piroksulam pšenica, raž, pšenoraž nakon nicanja(post-em)
Tolurex SC klortoluron

diflufenikan

ozima pšenica, ozimi ječam nakon nicanja (post-em)
Tornado Forte klortoluron

diflufenikan

ozima pšenica, ozimi ječam, pšenoraž nakon nicanja(post-em)
Filon 80 EC prosulfokarb ozima pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Kod primjene herbicida, temperature zraka  ne bi trebale biti manje od 5°C dnevne, a noćne iznad 0°C.  Nikako se ne preporuča primjenjivati jesenske herbicide u fazi klijanja i nicanja kulture radi fitotoksičnosti.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza). Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

                                                                                                             Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                               sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimog češnjaka i luka

Za suzbijanje korova nakon sadnje luka i češnjaka moguće je primijeniti  neke od slijedećih  herbicida:

 

PRIPRAVAK AKTIVNA TVAR KULTURA VRIJEME PRIMJENE
STOMP AQUA pendimetalin luk i češnjak luk u stadiju biča

2,5-3 L / ha

LONTREL 72 klopiralid luk i češnjak post-em ,1-4 lista

 

170-210 g/ha

LENTAGRAN 45 WP piridat luk i češnjak nakon nicanja

2 kg/ha

BUTISAN S metazaklor češnjak nakon sadnje ili nakon nicanja u fazi 2-4 lista

1,5-2 L / ha

FILON 80 EC prosulfokarb luk za glavice i češnjak rani post –em( luk 1-3 lista)

3-5 L / ha

CHALLENGE 600 aklonifen češnjak pre-em, prije nicanja

4 L / ha

CHALLENGE 600 aklonifen luk

 

 

pre-em, prije nicanja

2,5 L / ha

 

 

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza). Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

Sanja Vuković dipl.ing.agr.

sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima!

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizira prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Koprivničko-križevačke županije prema rasporedu:

Datum Mjesto Adresa Vrijeme
9.10.2020. Sokolovac Agronom d.o.o.

Trg Tomislava Bardeka 17

8.00 – 11.00
13.10.2020. Novigrad Podravski Agronom d.o.o.

Trg Matije Gupca 2

8.00 – 11.00
15.10.2020. Gola Gola – općinsko skladište

A. Šenoe

8.00 – 12.00
20.10.2020. Sv.Petar Orehovec Parkiralište ispred DVD-a Sv.Petar Orehovec 131 8.00 – 11.00
26.10.2020. Đelekovec Lenagro d.o.o.

Palih boraca 1

8.00-11.00
24.11.2020. Herešin Reciklažno dvorište

Hrvatske državnosti 94

8.00 – 12.00
30.11.2020. Križevci Industrijska zona Čret

Kod skretanja za Lemeš

8.00 – 12.00
2.12.2020. Đurđevac Agronom d.o.o.

Kolodvorska 19

8.00 – 11.00
4.12.2020. Sveti Ivan Žabno Sajmište

Zagrebačka bb

8.00 – 11.00
7.12.2020. Gornja Rijeka Sajmište

Novoselska ulica 15

8.00 – 11.00
9.12.2020. Virje Sajmište

Kolodvorska bb

8.00 – 11.00
11.12.2020. Kalnik Parkiralište ispred zgrade općine 8.00 – 11.00

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks,  Agroteks,  BASF,  Bayer  CropScience,  Chromos Agro,  Corteva Agriscience  (Dow AgroSciences),   Danon, Euroazijski   pesticidi,Florel,   Genera, Iskra Zelina kemijska industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju  projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća. Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr