Tag: Koprivničko-križevačka

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Već u jesen u ozimim žitaricama započinje rast i razvoj nekih korova:

Širokolisni – bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak i dr.

Travnati –  slakoperka, vlasnjača, mišji repak, divlja zob, ljulj i dr.

Jesenska primjena herbicida uvelike ovisi o rokovima sjetve, pripremljenosti sjetvenog sloja tla i količini oborina. Primjenom herbicida u jesen ne rješavamo probleme višegodišnjih korova.

Za jesensko suzbijanje korova mogu se koristiti neki od slijedećih herbicida:

Pripravak aktivna tvar kultura vrijeme primjene
Alister New jodosulfuron

mesosulfuron

diflufenikan

ozima pšenica nakon nicanja (post-em)
Sharpen  330 EC

Pendus 330 EC

pendimetalin ozima pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve (pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Toscana tribenuron pšenica ,ječam

 

nakon nicanja(post-em)
Jura EC prosulfokarb

diflufenikan

pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em) i nakon nicanja(post-em)
Fluent 500 SC flufenacet pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em) i

nakon nicanja(post-em)

Legacy Plus klortoluron

diflufenikan

 

pšenica, ječam, pšenoraž nakon sjetve(pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Fuga Delta flufenacet

diflufenikan

pšenica, ječam,raž, pšenoraž nakon sjetve ( pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Pallas 75 WG piroksulam pšenica, raž, pšenoraž nakon nicanja(post-em)
Tornado Forte klortoluron

diflufenikan

ozima pšenica, ozimi ječam, pšenoraž nakon nicanja(post-em)
Filon 80 EC prosulfokarb ozima pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Flash 500 SC diflufenikan ozima pšenica, ozimi ječam nakon sjetve(pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Lector Delta diflufenukan

florasulam

ozima pšenica, ozimi ječam, pšenoraž, raž nakon nicanja (post-em)
Corello Duo piroksulam

florasulam

ozima pšenica, pšenoraž, raž, pir nakon sjetve(post-em)
Beflex beflubutamid ozima pšenica, pir, pšenoraž, ozimi ječam, ozima raž nakon nicanja(post-em)

 

Kod primjene herbicida, temperature zraka  ne bi trebale biti manje od 5°C dnevne, a noćne ispod 0°C.  Nikako se ne preporuča primjenjivati jesenske herbicide u fazi klijanja i nicanja kulture radi fitotoksičnosti.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza) –   http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

                                                                                                             Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                               sanja.vukovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Povoljni klimatski uvjeti pogodovali su pojavi štetnika na usjevima uljane repice: repičine ose listarice (Athalia rosae ), crvenoglavog repičinog buhača (Psylloides chrysocephala ) te lisnih ušiju (Aphididae).

Usjeve treba redovito pregledavati i na temelju pregleda donijeti odluku o potrebi tretiranja nekim od insekticida.

Pragovi odluke za tretiranje su:

Pagusjenica repičine ose listarice: 0,5 pagusjenica /list ili 50 pagusjenica na m².

Repičin crvenoglavi buhač 0,5 buhača/m u redu ili 2 buhača /m² ili 15 buhača u žutoj posudi dnevno.

Kupusna lisna uš 100 uši / 25 biljaka.

Sredstva dozvoljena za tu namjenu: Cythrin Max, Decis 100 EC, Poleci plus, Sumialfa 5 FL, Mospilan 20 SG, Karate Zeon i dr.

Zbog povoljnih vremenskih uvjeta uljana repica će u fazu prezimljenja ući u nepovoljnoj fazi razvoja pa je preporuka primijeniti fungicide koji su ujedno i regulatori razvoja:

Caramba, Ulysses, Magnello i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

 

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Nakon provedene sjetve uljane repice, a prije nicanja kulture moguće je primijeniti zemljišne herbicide koji uspješno suzbijaju jednogodišnje korove. Za primjenu tih herbicida važna je dobra priprema zemljišta i dovoljna količina oborina.

Neki od zemljišnih herbicida koji se mogu primijeniti su:

Dual Gold  960 EC, Efica 960 EC, Butisan S, Kalif 480 SC, Kalif Mega, Reactor 360 CS, Clomate, Teridox 500 EC, Brasan  540 EC, Rapsan, Sultan 50 SC, Koban 600 i dr.

S obzirom na klimatske prilike ove jeseni za zaštitu usjeva od jesenskih štetnika u početku nicanja (repičina osa listarica i buhači) preporuka je koristiti sjeme tretirano insekticidom.

Optimalni utrošak škropiva je 200-300 l/ha.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Opasnost od razvoja pepelnice na grozdu prijeti sve do početka omekšavanja i promjene boje boba dok je zaraza plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) trenutno moguća na mladom vršnom lišću i zapercima.

 

Prilikom odabira fungicida za zaštitu vinove loze i njihovih kombinacija tijekom kolovoza važno je voditi računa o karenci odabranih pripravaka i njihovih kombinacija. Karenca na vinskim sortama vinove loze je uglavnom dosta duga zbog mogućeg negativnog utjecaja fungicida na vrenje i kakvoću vina. Neki fungicidi na osnovi bakra imaju karencu 35 dana, na osnovi folpeta 42 dana, a na osnovi metirama 56 dana!

 

S obzirom da tijekom ljeta često svjedočimo olujnim nevremenima praćenim tučom, mnogi vinogradari se nakon njih odlučuju za primjenu pripravaka na osnovi bakra i folpeta, no zbog mogućeg negativnog utjecaja na aromu vina moguće ih je koristiti samo na kasnim sortama vinove loze.

 

Neki fungicidi kraće karence za zaštitu od plamenjače vinove loze: Orondis, Mildicut 25 SC, Daramun, Chantico, Manamid, Enervin SC, Ampexio (K 21), Leimay, Zongruum, Gachinko (K 28).

 

Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze: Indar 5 EW (K 14), Luna Expirience (K 14), Cyflamid 5 EW (K 21), Dynali (K 21), Collis (K 28), Kusabi (K 28), Talendo (K 28).

 

Primjenu specifičnih botriticida za zaštitu od sive plijesni prilagodite fazi promjene boje i mekšanju boba.

 

Podsjećamo vinogradare da je u vinogradima potrebno provoditi mjere za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze:

  • uklanjati trsove koji pokazuju simptome zajedno sa korijenjem
  • uništavati običnu pavitinu (Clematis vitalba)
  • krčiti zapuštene vinograde
  • pratiti prisutnost američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball),vektora zlatne žutice, žutim ljepljivim pločama

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha u posljednjih 10 dana zabilježen je masovni let orahove muhe te zbog smanjenja šteta u narednom razdoblju preporučamo provoditi mjere zaštite.

 

Za pojedinačna stabla na okućnicama kao mjera zaštite može se koristiti metoda masovnog ulova tako da se na stablo vješa veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se šteta na plodovima oraha.

 

Nakon ulova muha na žute ljepljive ploče u intenzivnim nasadima može se obaviti tretiranje stabala insekticidima dozvoljenim za primjenu na orahu. Iako prema podacima Fitosanitarnog informacijskog sustava, u Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu nema niti jedan insekticid, na orahovu muhu su također djelotvorni i neki pripravci registrirani za suzbijanje drugih štetnika oraha npr. pripravak Laser KS – registriran za suzbijanje jabučnog savijača.

Na žalost, zbog visine stabala i veličine krošnje oraha ovu mjeru je najčešće teško provesti te su zbog loše kvalitete zaštite prisutne štete.

Na stablima veće visine i volumena može se dozvoljenim i djelotvornim insekticidima za suzbijanje štetnika oraha dodati proteinski mamac npr. Buminal. Ako se proteinski mamac dodaje insekticidima tada se može škropivom tretirati samo donji dio krošnje s južne strane stabla. Tretiranje se ponavlja svakih 12-14 dana.

 

U većini nasada oraha prisutna je pjegavost na lista oraha te izrazito opadanje lišća. Očekujemo da će u nekim voćnjacima tijekom kolovoza doći do potpune defolijacije! Posljedica je to brojnih infekcija uzročnikom sive pjegavosti oraha ostvarenih tijekom kišnih razdoblja u svibnju, lipnju i srpnju na što smo upozoravali u ranijim preporukama.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

U posljednje vrijeme bilježimo česta olujna nevremena s dosta velikom količinom oborine koja u nasadima jabuka omogućuje razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp., alternarijska pjegavost i dr.) te širenje pepelnice jabuke.

 

Prognostičari tijekom vikenda ponovno najavljuju kišno razdoblje koje bi moglo potrajati duže od 48 sati te zbog toga voćarima preporučamo da ponove zaštitu plodova kasnih sorata jabuke. Razmake između tretiranja potrebno je prilagoditi količini oborine i ispiranju sredstva.

Za zaštitu se mogu koristiti pripravci šireg spektra koji uz  krastavost i pepelnicu daju zaštitu i od različitih truleži ploda jabuke. Ljetne sorte jabuka koje se beru ili će se brati ovih dana ne treba tretirati.

 

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Khapo 80 WG, Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna Expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
mefentriflukonazol Revyona krastavost ploda i lista, pepelnica, smeđa trulež, alternarijska pjegavost 28 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

 

U nasadima jabuka i dalje traje let jabučnog savijača, a na pojedinim su lokacijama zabilježeni simptomi napada hrđaste grinje. Za suzbijanje jabučnog savijača mogu se koristiti Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana),  Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP  , Voliam targo (karenca 14 dana) i slični.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u nasadu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

U posljednje vrijeme bilježimo česta olujna nevremena koja u nasadima jabuka omogućuju razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. , alternarijska pjegavost i dr.) te širenje pepelnice jabuke.

Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova kasnih sorata jabuke, a razmake između tretiranja prilagode količini oborine i ispiranju sredstva. Za zaštitu mogu koristiti pripravke šireg spektra koji  krastavost i pepelnicu daju zaštitu i od različitih truleži ploda jabuke. Kod ljetni sorta jabuka osobito je potrebno je voditi računa o karenci odabranih fungicida.

 

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Khapo 80 WG, Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna Expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
mefentriflukonazol Revyona krastavost ploda i lista, pepelnica, smeđa trulež, alternarijska pjegavost 28 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

 

U nasadima jabuka i dalje traje let jabučnog savijača, a na pojedinim su lokacijama zabilježeni simptomi napada hrđaste grinje. Za suzbijanje jabučnog savijača mogu se koristiti Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana),  Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP  , Voliam targo (karenca 14 dana) i slični.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u nasadu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prognostičari u narednim danima najavljuju nastavak toplog i sparnog vremena s čestim  olujnim nevremenima što će pogodovati daljnjem širenju najvažnijih bolesti vinove loze plamenjače, pepelnice i sive plijesni.

Budući da u vinogradima pronalazimo simptome plamenjače preporučujemo redovito provoditi zdravstvenu kontrolu vinograda, planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu, a razmak između tretiranja prilagoditi odabranim fungicidima.

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) preporučamo pripravke kombiniranog kontaktnog i sistemičnog djelovanja kao što su  Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler i slični.

U slučaju olujnog nevremena praćenog tučom preporučamo primjenu fungicida koji u sebi sadrže folpet. U vinogradima stradalim od tuče poželjna je i primjena biostimulatora koji će ubrzati zacjeljivanje nastalih rana te ublažiti stres biljaka.

 

Visoka relativna vlaga zraka i temperature od 25-30 ˚C pogoduju razvoju pepelnice. Početkom ovog tjedna zabilježili smo i pojavu simptoma na bobama. Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Luna expirience, Revyona, Collis, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper CS 300 i sl.

Zbog moguće pojave rezistentnosti potrebno je provoditi “antirezistentnu strategiju” pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz  različitih kemijskih skupina, a rizične djelatne tvari koristiti u kombinaciji s površinskim fungicidima (npr. sumpornim pripravcima).

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, važno je znati da oni pri temperaturi zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

 

Kod sorata koje su sada u fazi zatvaranja grozda potrebno je obaviti  zaštitu od razvoja sive plijesni ili botritisa primjenom botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Cantus, Geoxe, Chorus 75 WG i dr.

 

U proteklih sedam dana i dalje smo bilježili let druge generacije grozdovih moljaca. Gusjenice druge generacije značajno su štetnije od prve pa vinogradarima preporučamo obaviti suzbijanje insekticidima Affirm, Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Coragen SC i dr.

 

U vinogradima je potrebno redovito pratiti ulov američkog cvrčka na žute ljepljive ploče kako bi se prema potrebi provelo treće suzbijanje.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagodičastog i bobičastog voća

Pregledom nasada maline, kupine i borovnice zabilježili smo pojačan napad octene mušice ploda (Drosophila suzukii).

Drosophila suzukii je štetnik azijskog podrijetla. Krajem 2010. godine prvi puta je registriran u Hrvatskoj, a u rujnu 2016. godine na našem su području zabilježene gospodarski važne štete.

Riječ je o štetniku vrlo sličnom dobro poznatoj vinskoj mušici, no za razliku od nje koju smatramo sekundarnim štetnikom, octena mušica ploda je primarni štetnik voća. Razlika je i u tome što mužjak octene mušice ima na krilima karakterističnu crnosivu pjegu. Štetnik pričinjava vrlo velike štete na voću neposredno prije berbe, ali i nakon toga. Ženka oštrom leglicom ošteti nježnu kožicu ploda i odlaže jaja neposredno ispod nje. Jedna ženka u svom životnom ciklusu odloži oko 300 jaja. Iz njih se razviju bijele ličinke koje se ubuše u plod i razaraju njegovu unutrašnjost. Napadnuti plodovi u kojima se razvijaju ličinke octene mušice vrlo brzo omekšaju i trunu. Takvi plodovi više nemaju tržnu vrijednost.

 

Octena mušica ploda ima širok spektar domaćina te može napasti mnoge voćne vrste kao što su jagodičasto, bobičasto,  koštičavo i jezgričavo voće te vinova loza! Ove smo godine već zabilježili prisutnost octene mušice na trešnjama i višnjama, a zbog toplog ljeta vjerujemo da će populacija štetnika prema jeseni značajno porasti.

 

Dozvolu za suzbijanje na borovnici, malini, kupini i jagodama imaju Asset Five s karencom 2 dana, Exalt 25 SC s karencom 3 dana.

 

Za suzbijanje octene mušice ploda možemo koristiti i biotehničke mjere zaštite, odnosno postavljanje većeg broja hranidbenih mamaca koje proizvođači mogu sami pripremiti. Na plastičnim bocama zapremine 250, 500 ili 750 ml potrebno je izbušiti četiri simetrično smještene rupice promjera do 5 mm, približno 3 cm ispod čepa. Polovinu zapremine boce potrebno je napuniti jabučnim ili vinskim octom (ili njihovom kombinacijom).

Osim toga, poželjno je odstraniti i uništiti sve zaražene plodove kako štetnik ne bi završio svoj razvojni ciklus.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima višanja i trešanja

Kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji i trešnji je bolest koja u povoljni uvjetima može dovesti do potpunog gubitka lišća već tijekom ljeta.

Bolest se manifestira u vidu sitnih crvenoljubičastih pjega na licu lista, a na naličju lista se na mjestu pjega razvija svijetla nakupina spora. Spore u vlažnim uvjetima tijekom kišovitih dana omogućuju širenje bolesti u nasadu. Kad se na jednom listu nalazi velik broj pjega on poprimi crvenkastožutu boju i otpadne.

S obzirom da su tijekom svibnja i lipnja ostvareni uvjeti za više od 10 jakih ili vrlo jakih infekcija uzročnikom kozičavosti lista te su u voćnjacima vidljivi simptomi bolesti, voćarima preporučamo da i nakon berbe višanja i trešanja obave jednu ili dvije zaštite ovisno o učestalosti i količini oborina.

 

Zaštitu nasada nakon berbe možete obaviti pripravcima Syllit 544 SC ili Chromodin S-65.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr