MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Koprivničko-križevačka

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Već u jesen u ozimim žitaricama započinje rast i razvoj nekih korova:

Širokolisni- bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak i dr.

Travnati- slakoperka, vlasnjača, mišji repak, divlja zob, ljulj i dr.

Jesenska primjena herbicida uvelike ovisi o rokovima sjetve, pripremljenosti sjetvenog sloja tla i količini oborina. Primjenom herbicida u jesen ne rješavamo probleme višegodišnjih korova.

Za jesensko suzbijanje korova mogu se koristiti neki od slijedećih herbicida:

Pripravak aktivna tvar kultura vrijeme primjene
Alister New jodosulfuron

mesosulfuron

diflufenikan

ozima pšenica nakon nicanja (post-em)
Sharpen  330 EC

Pendus 330 EC

pendimetalin ozima pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve (pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Toscana tribenuron pšenica, ječam

 

nakon nicanja(post-em)
Jura EC prosulfokarb

diflufenikan

pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em) i nakon nicanja(post-em)
Fluent 500 SC flufenacet pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve (pre-em) i

nakon nicanja(post-em)

Legacy Plus klortoluron

diflufenikan

 

pšenica, ječam, pšenoraž nakon sjetve (pre-em)

nakon nicanja (post-em)

Fuga Delta flufenacet

diflufenikan

pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve (pre-em)

nakon nicanja (post-em)

Pallas 75 WG piroksulam pšenica, raž, pšenoraž nakon nicanja (post-em)
Tornado Forte klortoluron

diflufenikan

ozima pšenica, ozimi ječam, pšenoraž nakon nicanja (post-em)
Filon 80 EC prosulfokarb ozima pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve (pre-em)

nakon nicanja (post-em)

Flash 500 SC diflufenikan ozima pšenica, ozimi ječam nakon sjetve (pre-em)

nakon nicanja (post-em)

Lector Delta diflufenukan

florasulam

ozima pšenica, ozimi ječam, pšenoraž, raž nakon nicanja (post-em)
Corello Duo piroksulam

florasulam

ozima pšenica, pšenoraž, raž, pir nakon sjetve (post-em)

 

Kod primjene herbicida, temperature zraka  ne bi trebale biti manje od 5°C dnevne, a noćne ispod 0°C.  Nikako se ne preporuča primjenjivati jesenske herbicide u fazi klijanja i nicanja kulture radi fitotoksičnosti.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza) – http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

                                                                                                             Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                               sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimog češnjaka i luka

Kod sadnje luka i češnjaka važno je provoditi plodored, odnosno kulture iz porodice ljiljana(luk, češnjak, poriluk)  trebale bi doći na istu površinu tek svake pete godine kako bi se izbjegla pojava bolesti koje prezimljuju u tlu (bijela trulež ,suha trulež i mnoge druge).

Sadnjom vlastitog sadnog materijala velika je mogućnost prijenosa i različitih bolesti ( Sclerotium, Botrytis, Peronospora, Puccinia, Fusarium idr.). Za tretman lukovica  i tla prije sadnje moguće je koristiti razne mikrobiološke pripravke.

Za suzbijanje korova nakon sadnje luka i češnjaka u jesen moguće je primijeniti neke od slijedećih  herbicida:

PRIPRAVAK AKTIVNA TVAR KULTURA VRIJEME PRIMJENE
STOMP AQUA pendimetalin luk i češnjak luk u stadiju biča

2,5-3 L / ha

LONTREL 72 klopiralid luk i češnjak post-em ,1-4 lista

 

170-210 g/ha

LENTAGRAN 45 WP piridat luk i češnjak nakon nicanja

2 kg/ha

BUTISAN S metazaklor češnjak nakon sadnje ili nakon nicanja u fazi 2-4 lista

1,5-2 L / ha

FILON 80 EC prosulfokarb luk za glavice i češnjak rani post –em( luk 1-3 lista)

3-5 L / ha

CHALLENGE 600 aklonifen češnjak pre-em, prije nicanja

4 L / ha

CHALLENGE 600 aklonifen luk

 

 

pre-em, prije nicanja

2,5 L / ha

 

 

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza). Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

    Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                               sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice!

Nakon provedene sjetve uljane repice a prije nicanja kulture moguće je primijeniti zemljišne herbicide koji uspješno suzbijaju jednogodišnje korove. Za primjenu tih herbicida važna je dobra priprema zemljišta i dovoljna količina oborina.

Neki od zemljišnih herbicida koji se mogu primijeniti su:

Dual Gold  960 EC, Efica 960 EC , Butisan S, Kalif 480 SC, Kalif Mega, Reactor 360 CS, Clomate , Teridox 500 EC, Brasan  540 EC, Rapsan, Sultan 50 SC, Koban 600 i dr.

Optimalni utrošak škropiva je 200-300 l/ha.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Podsjećamo da na terenu počinje cvatnja ambrozije. Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) zvana još i limundžik agresivna je alargena biljka koja proizvodi velike količine peluda i kod ljudi izaziva alergijske reakcije. Zbog toga je donesena Naredba o poduzimanju obaveznog uklanjanja ambrozije( NN 72/2007).

Ovom naredbom propisuju se mjere obaveznog uklanjanja korova ambrozije u cilju njenog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Vlasnici i korisnici obradivog i neobradivog zemljišta, šuma i lovišta, te ovlaštenici koji upravljaju površinama uz vodotoke i kanale, površinama uz javne prometnice i željezničke pruge, površinama  u parkovima i drugim zelenim površinama obavezni su redovito tijekom sezone provoditi mjere (agrotehničke, mehaničke i kemijske) za uklanjanje ambrozije.

Uklanjanje je moguće izvršiti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida na osnovi glifosata).

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda koje izaziva alergije kod ljudi, a potom i stvaranje sjemena kako bi se spriječilo daljnje širenje.

Poljoprivrednici korisnici potpora dužni su poštivati zahtjeve višestruke sukladnosti (SMR) i dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC 6) na svim površinama korištenja, a u kontrolama koje provodi APPRRR na to se obraća posebno pažnja (obavezno suzbijanje ambrozije i abutilona na svim parcelama).

Poseban naglasak na poljoprivredne površine koje su u upisniku prijavljene kao ugar ! Te površine se moraju održavati čiste : košnjom, malčiranjem ili oranjem.

Na strništima nakon uklanjanja slame i porasta korova do visine 20-40 cm moguće je primijeniti totalne herbicide kako bi se smanjila brojnost višegodišnjih korova u narednim kulturama.

U RH dozvolu za tu namjenu imaju herbicidi na osnovi glifosata.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 14 dana.  Proteklo vrijeme obilježilo je izrazito vruće vrijeme, a od proljeće bilježimo malu količinu oborina te se ova sezona do sada može okarakterizirati vrlo sušnom.

U voćnjacima jabuka potrebno je nastaviti pratiti zdravstveno stanje jabuka i redovito ponavljati zaštitu ovisno o količini oborina i najavi eventualnog kišnog razdoblja. Prilikom zaštite kasnih sorata namijenjenih za skladištenje birati pripravke koji daju zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. , alternarijska pjegavost i dr.).

Prilikom zaštite ljetnih sorata birati isključivo pripravke vrlo kratke karence ili izostaviti zaštitu!

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna Expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
pirimetanil Scala krastavost i skladišne bolesti 56 dana za suzbijanje Venturia spp., 7 dana za suzbijanje skladišnih bolesti
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te nekih savijača kožice ploda (Archips podana). Potrebno je redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana) Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Voliam targo (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 28 dana) i dr.

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

Vodite računa o karenci odabranih pripravaka kad ih primjenjujete na ljetnim sortama jabuka čija berba počinje u srpnju i kolovozu!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Opasnost od razvoja pepelnice na grozdu prijeti sve do početka omekšavanja i promjene boje boba dok je zaraza plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) trenutno moguća na mladom vršnom lišću i zapercima.

Prilikom odabira fungicida za zaštitu vinove loze i njihovih kombinacija krajem srpnja i tijekom kolovoza važno je voditi računa o karenci odabranih pripravaka i njihovih kombinacija. Karenca na vinskim sortama vinove loze je uglavnom dosta duga zbog mogućeg negativnog utjecaja fungicida na vrenje i kakvoću vina. Neki fungicidi na osnovi bakra imaju karencu 35 dana,  na osnovi folpeta 42 dana, a na osnovi metirama 56 dana!

S obzirom da tijekom ljeta često svjedočimo olujnim nevremenima praćenim tučom, mnogi vinogradari se nakon njih odlučuju za primjenu pripravaka na osnovi bakra i folpeta, no zbog mogućeg negativnog utjecaja na aromu vina moguće ih je koristiti samo na kasnim sortama vinove loze.

Neki fungicidi kraće karence za zaštitu od plamenjače vinove loze: Mildicut 25 SC, Daramun, Chantico, Manamid, Enervin SC, Ampexio (K 21), Leimay,  Zongruum, Gachinko (K 28).

Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze: Indar 5 EW (K 14), Luna Expirience (K 14), Cyflamid 5 EW (K 21), Dynali (K 21), Collis (K 28), Kusabi (K 28),  Talendo (K 28).

Primjenu specifičnih botriticida za zaštitu od sive plijesni prilagodite fazi promjene boje i mekšanju boba.

Obilaskom terena i pregledom žutih ploča utvrđena je pojava odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u vinogradima koji graniče s sa zapuštenim vinogradima ili vinogradima u kojima nije obavljeno suzbijanje ličinki američkog cvrčka.

Podsjećamo vinogradare da u svoje vinograde trebaju postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball).

Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno tijekom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.  

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha u posljednjih 10 dana zabilježen je masovni let orahove muhe te zbog smanjenja šteta u narednom razdoblju preporučamo provoditi mjere zaštite.

Prema podacima Fitosanitarnog informacijskog sustava, u Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu ima samo insekticidi Imidan 50 WG  s maksimalno dozvoljena  dva tretiranja tijekom jedne sezone. Osim navedenog insekticida, na orahu se može koristiti i Laser koji je registriran za suzbijanje jabučnog savijača, ali postrano djeluje i na orahovu muhu.

Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. U tom slučaju se uz insekticid može dodati biljni proteinski mamac Buminal, a tretira se samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna stabla na okućnicama može se koristiti i metoda masovnog ulova tako da se na stablo vješa veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se šteta na plodovima oraha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 14 dana.  Početak srpnja obilježilo je dosta vruće i sparno vrijeme nakon čega je uslijedila obilnija kiša koja je donijela osvježenje te je u posljednjih tjedan dana zabilježen osjetniji pad temperature. U narednom razdoblju opet nas očekuju temperature s maksimumima iznad 30°C, a kiša je najavljena za vikend.

U voćnjacima je potrebno nastaviti pratiti zdravstveno stanje jabuka i redovito ponavljati zaštitu ovisno o količini oborina. Prilikom zaštite kasnih sorata namijenjenih za skladištenje birati pripravke koji daju zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. , alternarijska pjegavost i dr.).

Prilikom zaštite ljetnih sorata birati isključivo pripravke vrlo kratke karence ili izostaviti zaštitu!

 

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna Expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
pirimetanil Scala krastavost i skladišne bolesti 56 dana za suzbijanje Venturia spp., 7 dana za suzbijanje skladišnih bolesti
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

 

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te nekih savijača kožice ploda (Archips podana). Potrebno je redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana) Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Voliam targo (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 28 dana) i dr.

 

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

 

Vodite računa o karenci odabranih pripravaka kad ih primjenjujete na ljetnim sortama jabuka čija berba počinje u srpnju i kolovozu!

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima višanja i trešanja

 Kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji i trešnji je bolest koja u povoljni uvjetima može dovesti do potpunog gubitka lišća već tijekom ljeta.

Bolest se manifestira u vidu sitnih crvenoljubičastih pjega na licu lista, a na naličju lista se na mjestu pjega razvija svijetla nakupina spora. Spore u vlažnim uvjetima tijekom kišovitih dana omogućuju širenje bolesti u nasadu. Kad se na jednom listu nalazi velik broj pjega on poprimi crvenkastožutu boju i otpadne.

S obzirom da su tijekom svibnja ostvareni uvjeti za 6-8 jakih ili vrlo jakih infekcija uzročnikom kozičavosti lista te su u nekim voćnjacima vidljivi simptomi bolesti, voćarima preporučamo da i nakon berbe višanja i trešanja obave jednu ili dvije zaštite ovisno o učestalosti i količini oborina.

Zaštitu nasada nakon berbe možete obaviti pripravcima Syllit 544 SC ili Chromodin S-65.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Prognostičari u narednom razdoblju najavljuju toplo i pretežito suho vrijeme s povremenim oborinama. Maksimalna temperatura u narednih 7 dana ne bi trebala prelaziti 28 °C.

Povremene oborine i duže zadržavanje rose u vinogradima s vidljivim simptomima zaraze na listu mogu omogućiti sekundarno širenje plamenjače vinove loze. Zbog toga vinogradarima preporučamo da redovito pregledavaju zdravstveno stanje i poduzimaju mjere zaštite.

Za preventivnu zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) mogu se koristiti kombinirani ili kontaktni fungicidi kao što su Leimay, Mildicut Curzate F, Pergado F, Ampexio, Orondis, Cabrio Top, pripravci na osnovi bakra… Ovisno o vrsti odabranog fungicida potrebno je voditi računa o razmaku između dva tretiranja.

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju pepelnice, a za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra Stroby WG, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl.

Zbog moguće pojave  rezistentnosti potrebno je provoditi “antirezistentnu strategiju” pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz  različitih kemijskih skupina, a rizične djelatne tvari koristiti u kombinaciji s površinskim fungicidima (npr. sumpornim pripravcima).

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, važno je znati da oni pri temperaturi zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

U vinogradima s vidljivim simptomima zaraze pepelnicom smanjite razmak između tretiranja na 7 dana.

Na sortama koje su sada u fazi pred zatvaranje grozda preporučamo primjenu botriticida.

Još uvijek traje let druge generacije pepeljastog grozdovog moljca koja je mnogo opasnija i preporučamo ponoviti tretiranje insekticidima kao što su Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm, Voliam, i dr.

Podsjećamo vinogradare da radi poduzimanja mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze vinogradari početkom srpnja trebaju u vinograd postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball). Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

Osim suzbijanja američkog cvrčka u vinogradima je  nužno  provoditi:

  • uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom
  • krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
  • uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr