MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Koprivničko-križevačka

Obavijest proizvođačima uljane repice

Pregledom usjeva uljane repice i postrnih repica za zelenu gnojidbu utvrđeno je prisustvo šteta od repičine ose listarice (Athalia colibri).

Kritični broj za suzbijanje je 50 pagusjenica /m² odnosno 0,5 pagusjenica  /biljci. Proizvođači trebaju redovito pregledavati usjeve kako bi na vrijeme izvršili tretman.

Od štetnika na usjevu uljane repice u jesen  štetu  još mogu prouzročiti : buhači (Phyllotreta spp.) i  pipa terminalnog pupa (Ceutorhyncus pictarsis).

Od insekticida mogu se koristiti: Sumialfa  5 FL, Cythrin Max, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Karate Zeon , Mospilan 20 SG i dr.

Proizvođači koji su za postrnu sjetvu prijavili u EZP mješavinu repica i drugih kultura  ne smiju koristiti sredstva za zaštitu bilja , izuzev pripravaka koji su dozvoljeni u ekološkoj poljoprivredi.

U fazi  od 4-6 listova uljane repice treba provesti tretman protiv bolesti : crna pjegavost (Alternaria brassicae), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) i suha trulež (Phoma lingam).

Neki fungicidi  djeluju ujedno i kao regulatori rasta te ublažavaju štete od mraza.

Primijeniti se mogu neki od navedenih fungicida: Magnello, Caramba, Tebucol, Riza, Ulysses, Folicur  EW 250, Prosaro 250 EC, Topsin M 500 SC  i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Sanja Vuković dipl.ing.agr.

e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima soje!

Usjevi soje nalaze se u različitim fazama dozrijevanja ovisno o epohi dozrijevanja kao i o rokovima sjetve.

Ovisno o uspješnosti provedenog tretmana herbicidima u zaštiti od korova nalazimo parcele sa različitom zakorovljenošću.

Desikaciju  soje  moguće je provesti primjenom herbicida. Za tu namjenu registriran je samo jedan herbicid COSMIC.

Herbicid se primjenjuje najmanje 14 dana prije berbe u dozi 3-5 L/ha uz utrošak 150-250 L vode/ha, pri vlazi zrna od 30%.

Tretiranu površinu ne obrađivati 3 do 4 tjedna nakon primjene sredstva.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice!

Nakon sjetve uljane repice moguće je primijeniti zemljišne herbicide koji uspješno suzbijaju jednogodišnje korove. Za primjenu tih herbicida važna je dobra priprema zemljišta i dovoljna količina oborina .

Neki od zemljišnih herbicida koji se mogu primijeniti su:

Dual Gold  960 EC, Efica 960 EC , Butisan SC, Kalif 480 SC, Kalif Mega, Reactor 360 EC, Clomate , Teridox 500 EC, Brasan  540 Ec, Rapsan, Sultan 50 SC, Koban 600 i dr.

Optimalni utrošak škropiva je 200-300 l/ha.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća!

Pregledom nasada kasnih kupusnjača ( kupus, cvjetača, brokula, koraba i dr.) na terenu uočena je pojava više vrsta bolesti: koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), suha trulež (Leptosphaeria maculans), prstenasta pjegavost(Mycosphaerella brassicicola), bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris),plamenjača kupusa(Peronospora parasitica) i dr.

Za suzbijanje bolesti može se primijeniti neki od registriranih fungicida sa obavezom praćenja dozvoljene karence jer u nekim nasadima uskoro kreće berba.

Mogu se primijeniti: TOPSIN M 500 SC, ORTIVA, ORTIVA TOP, INFINITO, ZAFTRA AZT 250 SC, SERCADIS PLUS, ZAKEO 250 SC, ARGO, DIFCOR, NATIVO, NEORAM, SIGNUM i dr.

Od štetnika su prisutni: kupusni moljac (Plutella xylostella), lisne uši (Aphididae), štitasti moljac (Aleyrodes beassicae) , kupusne stjenice (Eurydema spp.) i  kupusne lisne sovice (Mamestra spp.).

Za njihovo suzbijanje moguće je primijeniti jedan od registriranih insekticida uz obavezno poštivanje propisane karence: LASER, CLOSER, AFFIRM, MOVENTO, ALVERDE, DECIS 100 EC, FASTAC 10 EC, CYTHRIN MAX i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

 

Velika količina kiše koja je pala tijekom vikenda isprala je zaštitna sredstva s plodova jabuka te je potrebno ponoviti zaštitu prema preporuci od prošlog tjedna.

 

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina ( Zato plus – karenca 21 dan, Zato 50 WG-karenca 14 dana) ili kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna expirience- karenca 14 dana).

 

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Kapetan 80 WG,  Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
tiofanat-metil Topsin M 500 trulež ploda 14 dana
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

 

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno redovito obavlajti zaštiu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm (karenca 7 dana), Affirm opti (karenca 7 dana) , Coragen 20 SC (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 28 dana), Calypso SC 480 (karenca 14 dana), Mospilan 20 SPc(karenca 14 dana), Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Voliam targo (karenca 14 dana) i dr.

Potrebno je pratiti i populaciju grinja u nasadu te pojavu mina minera kružnih mina.

 

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

 

Vodite računa o karenci odabranih pripravaka kad ih primjenjujete na ljetnim sortama jabuka!

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 13 dana.  Tijekom proteklog vikenda na području naše županije pale su vrlo velike količine kiše (na nekim lokalitetima preko 150 L/m2).

Vremenski uvjeti tijekom srpnja pogodovali su jačem širenju pepelnice vinove loze (Uncinula nector) te su se u nekim vinogradima vidljivi simptomi bolesti na bobicama grozda: Prve simptome plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) zabilježili smo tek početkom srpnja te je zdravstveno stanje vinograda uglavnom zadovoljavajuće. Opasnost od razvoja pepelnice na grozdu prijeti sve do početka omekšavanja i promjene boje boba dok je zaraza plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) trenutno moguća na mladom vršnom lišću i zapercima.

 

Prilikom odabira fungicida za zaštitu vinove loze i njihovih kombinacija krajem srpnja i tijekom kolovoza važno je voditi računa o karenci odabranih pripravaka i njihovih kombinacija. Karenca na vinskim sortama vinove loze je uglavnom dosta duga zbog mogućeg negativnog utjecaja fungicida na vrenje i kakvoću vina. Neki fungicidi na osnovi mankozeba imaju karencu 28 dana, no ako se miješaju sa sumporom karenca se produžuje na 56 dana! Fungicidi na osnovi bakra imaju karencu 35 dana,  na osnovi folpeta 42 dana, a na osnovi metirama 56 dana!

 

Neki fungicidi kraće karence za zaštitu od plamenjače vinove loze: Mildicut 25 SC (K 21), Ridomil Gold MZ Pepite (K 28), Alfil Duplo (K 28), Manoxanil (K 28), Electis (K 28) te površinski fungicidi na osnovi mankozeba (Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG) (K 28).

 

Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze: Indar 5 EW (K 14), Luna Expirience (K 14), Dynali (K 21), Collis (K 28), Kusabi (K 28),  Talendo (K 28).

 

Obilaskom terena i pregledom žutih ploča utvrđena je pojava odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u vinogradima koji graniče s sa zapuštenim vinogradima ili vinogradima u kojima nije obavljeno suzbijanje ličinki američkog cvrčka.

Podsjećamo vinogradare da u svoje vinograde trebaju postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball).

Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Prvi ovogodišnji ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na području Koprivnice zabilježen je 8. srpnja, a posljednjih dana bilježimo sve veće ulove muha na žute ploče.

 

Prema podacima Fitosanitarnog informacijskog sustava, u Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu imaju insekticidi Imidan 50 WG i Calypso SC 480. Tijekom jedne sezone dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida s razmakom od 14 dana. Osim navedenih insekticida, na orahu se može koristiti i Laser koji je registriran za suzbijanje jabučnog savijača, ali postrano djeluje i na orahovu muhu.

 

Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. U tom slučaju se uz insekticid može dodati biljni proteinski mamac Buminal, a tretira se samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

 

Za pojedinačna stabla na okućnicama može se koristiti i metoda masovnog ulova tako da se na stablo vješa veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se šteta na plodovima oraha.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Pregledom nasada maline i kupine zabilježili smo pojačan napad octene mušice ploda (Drosophila suzukii).

Drosophila suzukii je štetnik azijskog podrijetla. Krajem 2010. godine prvi puta je registriran u Hrvatskoj, a u rujnu 2016. godine na našem su području zabilježene gospodarski važne štete.

Riječ je o štetniku vrlo sličnom dobro poznatoj vinskoj mušici, no za razliku od nje koju smatramo sekundarnim štetnikom, octena mušica ploda je primarni štetnik voća. Razlika je i u tome što mužjak octene mušice ima na krilima karakterističnu crnosivu pjegu. Štetnik pričinjava vrlo velike štete na voću neposredno prije berbe, ali i nakon toga. Ženka oštrom leglicom ošteti nježnu kožicu ploda i odlaže jaja neposredno ispod nje. Jedna ženka u svom životnom ciklusu odloži oko 300 jaja. Iz njih se razviju bijele ličinke koje se ubuše u plod i razaraju njegovu unutrašnjost. Napadnuti plodovi u kojima se razvijaju ličinke octene mušice vrlo brzo omekšaju i trunu. Takvi plodovi više nemaju tržnu vrijednost.

 

Octena mušica ploda ima širok spektar domaćina te može napasti mnoge voćne vrste kao što su jagodičasto, koštičavo i jezgričavo voće te vinova loza! Ove smo godine već zabilježili prisutnost octene mušice na trešnjama i višnjama, a zbog toplog ljeta vjerujemo da će populacija štetnika prema jeseni značajno porasti.

 

S obzirom da je octena mušica ploda novi štetnik u Hrvatskoj, nema mnogo registriranih insekticida za njeno suzbijanje. Dozvolu za suzbijanje na malini, kupini i jagodama ima Calypso SC 480, no karenca na malinama i kupinama na otvorenom iznosi 14 dana, a octena mušica napada plod u fazi dozrijevanja, neposredno pred berbu.

Mnogo prihvatljiviji je ekološki pripravak Asset Five s karencom 2 dana. Dozvoljena su maksimalno 3 tretiranja u sezoni.

 

Za suzbijanje octene mušice ploda možemo koristiti i biotehničke mjere zaštite, odnosno postavljanje većeg broja hranidbenih mamaca koje proizvođači mogu sami pripremiti. Na plastičnim bocama zapremine 250, 500 ili 750 ml potrebno je izbušiti četiri simetrično smještene rupice promjera do 5 mm, približno 3 cm ispod čepa. Polovinu zapremine boce potrebno je napuniti jabučnim ili vinskim octom (ili njihovom kombinacijom).

Osim toga, poželjno je odstraniti i uništiti sve zaražene plodove kako štetnik ne bi završio svoj razvojni ciklus.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuka

Tijekom ljetnih mjeseci u nasadima jabuka obavljamo zaštitu ploda od sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. i dr.) te zaštitu lisne mase od pepelnice.

Zaštita se ponavlja ovisno o količini kiše koja padne.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina ( Zato plus – karenca 21 dan, Zato 50 WG-karenca 14 dana) ili kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna expirience- karenca 14 dana).

 

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Kapetan 80 WG,  Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
tiofanat-metil Topsin M 500 trulež ploda 14 dana
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno redovito obavlajti zaštiu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm (karenca 7 dana), Affirm opti (karenca 7 dana) , Coragen 20 SC (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 28 dana), Calypso SC 480 (karenca 14 dana), Mospilan 20 SPc(karenca 14 dana), Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Voliam targo (karenca 14 dana) i dr.

Potrebno je pratiti i populaciju grinja u nasadu te pojavu mina minera kružnih mina.

 

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

 

Vodite računa o karenci odabranih pripravaka kad ih primjenjujete na ljetnim sortama jabuka!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) te smo u pojedinim vinogradima početkom tjedna uočili simptome na bobicama u vidu bijele prevlake. Upozoravamo vinogradare da u narednom periodu veliku pozornost usmjere na pojavu ove bolesti u vinogradima. Za zaštitu od pepelnice  mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Falcon EC, Dynali, Nativo WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SC, Crystal KS, i sl.

Zbog moguće pojave  rezistentnosti potrebno je provoditi “antirezistentnu strategiju” pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz  različitih kemijskih skupina, a rizične djelatne tvari koristiti u kombinaciji s površinskim fungicidima (npr. sumpornim pripravcima).

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, važno je znati da oni pri temperaturi zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Vremenski uvjeti u posljednjih deset dana pogodovali su daljnjem sekundarnom širenju plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) čije simptome u vidu uljnih pjega na licu lista i sporulacije na naličju nalazimo u vinogradima od početka srpnja. Stoga vinogradarima preporučamo da redovito obavljaju usmjerenu zaštitu vinove loze.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze preporučamo  pripravke Curzate B, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben-M, Fantic M, Nautile DG, Acrobat MZ, Orvego, Manoxanil WP, Profilux, Armetil M, Mildicut SC, Profiler, Alfil Duplo WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr.

Početkom mjeseca srpnja započeo je let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi: Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Decis 2,5 EC, Direkt, Cythrin Max, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max ili Affirm.

Podsjećamo vinogradare da je potrebno izvršiti i drugo tretiranje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) glavnog prenosnika zlatne žutice vinove loze. Njegovu prisutnost zabilježili smo u svim vinogradarskim područjima naše županije.

Za suzbijanje američkog cvrčka registrirani su insekticidi: Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max te ekološki insekticid Abanto, Piretro Natura i Asset Five

Svi vinogradari trebaju u vinograd postaviti žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr