MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Koprivničko-križevačka

Obavijest proizvođačima uljane repice

Nakon provedene sjetve uljane repice, a prije nicanja kulture moguće je primijeniti zemljišne herbicide koji uspješno suzbijaju jednogodišnje korove. Za primjenu tih herbicida važna je dobra priprema zemljišta i dovoljna količina oborina.

Neki od zemljišnih herbicida koji se mogu primijeniti su:

Dual Gold  960 EC, Efica 960 EC, Butisan SC, Kalif 480 SC, Kalif Mega, Reactor 360 EC, Clomate , Teridox 500 EC, Brasan  540 EC, Rapsan, Sultan 50 SC, Koban 600 i dr.

Optimalni utrošak škropiva je 200-300 l/ha.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

     Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Prognostičari u narednim danima najavljuju više kiše s mogućim dužim periodom vlaženja biljnih organa. Takvi vremenski uvjeti mogu pogodovati razvoju sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. i dr.). Zaraze uzročnicima truleži nastaju u fazi dozrijevanja plodova, a znakove bolesti često uočavamo tek u procesu skladištenja.

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
tiofanat-metil Topsin M 500 trulež ploda 14 dana
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella). Za zaštitu kasnih sorata mogu se koristiti insekticidi: Dipel DF, Madex, Granupom (bez karence),  Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana) Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Voliam targo (karenca 14 dana).

Vodite računa o karenci i maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja odabranih pripravaka!

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima oraha

Prvi ovogodišnji ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na području Koprivnice zabilježen je 16. srpnja, a od početka kolovoza bilježimo izrazito visoke tjedne ulove muha na žutim ljepljivim pločama.

Proizvođačima preporučamo da nastave zaštitu svojih nasada.

Prema podacima Fitosanitarnog informacijskog sustava, u Hrvatskoj za suzbijanje orahove muhe dozvolu ima samo insekticidi Imidan 50 WG  s maksimalno dozvoljena  dva tretiranja tijekom jedne sezone. Osim navedenog insekticida, na orahu se može koristiti i Laser koji je registriran za suzbijanje jabučnog savijača, ali postrano djeluje i na orahovu muhu.

Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. U tom slučaju se uz insekticid može dodati biljni proteinski mamac Buminal, a tretira se samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna stabla na okućnicama može se koristiti i metoda masovnog ulova tako da se na stablo vješa veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se šteta na plodovima oraha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Tijekom kolovoza u vinogradima se vrlo lako prepoznaju simptomi fitoplazmoza pa podsjećamo vinogradare na redovite preglede i obavezno uklanjanje zaraženih trsova. Budući su fitoplazme smještene u žilnom staničju, promjene se mogu vidjeti na svim organima loze (lišće, mladice, grožđe, čokot). Simptomi bolesti ovise od osjetljivosti sorte, fiziološkom stanju (npr. ishranjenost, šok od nedostatka vode) i klimatskim uvjetima. Rubovi lišća se uvijaju prema dolje, pa list dobiva trokutasti izgled. Kod bijelih sorata je javlja promjena boje lišća prema svijetlo zelenim i zlatno-žutim nijansama, a kod tamnih sorata poprimaju crvenkastu boju. Oboljelo lišće dozrijeva ranije, a otpada kasnije u odnosu na zdravo. Pred berbu inficirani trs bijelih sorata poprimi izgled zlatno-žute boje. Prilikom stiskanja u šaci inficirano lišće se lomi. Dozrijevanje mladica je vrlo slabo i nepravilno, a najčešće ostaju potpuno zeljaste do kraja vegetacije.

Uzorke sumnjivih simptoma i žute ploče moguće je donijeti u ured Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u Koprivnici i Križevcima.

Bobice grožđa u fazi zriobe oštećuje octena mušica (Drosophila suzukii). Na tako oštećenim bobama naknadno se razvija kisela trulež.

U Koprivničko-križevačkoj županiji prisutnost octene mušice prvi puta je zabilježena 2012. godine na lokalitetu Sveti Vid (Koprivnica).

Za suzbijanje octene mušice ploda na vinovoj lozi je dozvoljen ekološki insekticid Asset Five s karencom 1 dan. Vinogradarima preporučamo i biotehničke mjere zaštite, odnosno postavljanje većeg broja hranidbenih atraktanata koje mogu sami pripremiti. Na plastičnim bocama zapremine 250, 500 ili 750 ml potrebno je izbušiti četiri simetrično smještene rupice promjera 5 mm približno 3 cm ispod čepa. Polovinu zapremine boce potrebno je napuniti jabučnim ili vinskim octom (ili njihovom kombinacijom).

Ulaskom  vinove loze u fenofazu „šare“ ili promjeni boje bobica raste količina šećera u grožđu, a ujedno raste i opasnost od razvoja botritisa ili sive plijesni. U ovoj razvojnoj fazi loze predlažemo  primjenu botriticida: Teldor SC 500,  Scala, Switch 62,5 WG, Geoxe, Luna Privilege Vintec (karenca 21 dan),  Cantus WG ili Pyrus 400 SC (karenca 28 dana) te mikrobiološki pripravci Serenade Aso i  Polyversum bez karence.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.  

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima krizantema

U uzgoju krizantema najveći problem stvara pojava bolesti bijela hrđa ( Puccinia horiana ) koja se intezivno javlja u vrijeme zasjenjivanja krizantema. Od bolesti mogu se javiti još smeđa pjegavost (Septoria ), koncentrična pjegavost( Alternaria ) i bakterijske bolesti.

Od registriranih fungicida može se primijeniti:

CHROMOSUL 80,COSAVET DF,KALINOSUL 80 WG,KOSSAN WG,KUMULUS DF,SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,THIOVIT JET,SYSTHANE 20 EW, DITHANE DG NEOTEC,DOMARK 40 ME i dr.

Od štetnika moguća je pojava : lisnih uši, kalifornijskog tripsa, koprivine grinje, kukuruznog  moljaca i sovice.

Radi praćenja pojave štetnika preporuča se postavljanje vizualnih klopki ( ljepljivih ploča) žutih i plavih.

Moguća je primjena nekog od registriranih insekticida:

DECIS 2,5 EC, CYTHRIN MAX , KRAFT 18 EC,CLOSER ,POLECI PLUS, RUNNER 240 SC i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuka

Kiša koja je padala tijekom olujnih nevremena praćenih obilnim lokalnim pljuskovima isprala je zaštitna sredstva te je potrebno ponoviti zaštitu kasnih sorata jabuka.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina Stroby (karenca 35 dana), Zato plus (karenca 21 dan), Zato 50 WG (karenca 14 dana) ili kombinirani pripravci Nativo 75 WG, Luna expirience (karenca 14 dana).

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca

kaptan Caption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan

tiofanat-metil Topsin M 500 trulež ploda 14 dana

fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana

fluopiram

tebukonazol Luna expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana

trifloksistrobin

tebukonazol Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana

piraklostrobin

boskalid Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču; 14 dana za jabuke za tržište

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i nekih vrsta savijača kožice ploda pa preporučamo ponoviti zaštiu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Dipel DF, Madex, Granupom (bez karence), Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana) Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Voliam targo (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 28 dana) i dr.

U pojedinim nasadima zabilježen je jak napad crvenog voćnog pauka i hrđaste grinje te je potrebno redovito obavljati kontrolu populacije navedenih štetnika i prema potrebi provesti suzbijanje akaricidom.

Vodite računa o karenci i maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja odabranih pripravaka!

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti tijekom srpnja pogodovali su jačem širenju pepelnice vinove loze (Uncinula nector) te su se u nekim vinogradima vidljivi simptomi bolesti na bobicama grozda: Opasnost od razvoja pepelnice na grozdu prijeti sve do početka omekšavanja i promjene boje boba dok je zaraza plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) trenutno moguća na mladom vršnom lišću i zapercima.

Prilikom odabira fungicida za zaštitu vinove loze i njihovih kombinacija krajem tijekom kolovoza važno je voditi računa o karenci odabranih pripravaka i njihovih kombinacija. Karenca na vinskim sortama vinove loze je uglavnom dosta duga zbog mogućeg negativnog utjecaja fungicida na vrenje i kakvoću vina. Neki fungicidi sa sadržajem  mankozeba imaju karencu 28 dana, no ako se miješaju sa sumporom karenca se produžuje na 56 dana! Fungicidi na osnovi bakra imaju karencu 35 dana,  na osnovi folpeta 42 dana, a na osnovi metirama 56 dana!

S obzirom da tijekom ljeta često svjedočimo olujnim nevremenima praćenim tučom, mnogi vinogradari se nakon njih odlučuju za primjenu pripravaka na osnovi bakra i folpeta, no zbog mogućeg negativnog utjecaja na aromu vina moguće ih je koristiti samo na kasnim sortama vinove loze.

Neki fungicidi kraće karence za zaštitu od plamenjače vinove loze: Mildicut 25 SC (K 21), Ridomil Gold MZ Pepite (K 28), Alfil Duplo (K 28), Manoxanil (K 28), Electis (K 28) te površinski fungicidi na osnovi mankozeba (Star 80 WP, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG) (K 28).

 Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze: Indar 5 EW (K 14), Luna Expirience (K 14), Cyflamid 5 EW (K 21), Dynali (K 21), Collis (K 28), Kusabi (K 28),  Talendo (K 28).

 Primjenu specifičnih botriticida za zaštitu od sive plijesni prilagodite fazi promjene boje i mekšanju boba.

Obilaskom terena i pregledom žutih ploča utvrđena je pojava odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u vinogradima koji graniče s sa zapuštenim vinogradima ili vinogradima u kojima nije obavljeno suzbijanje ličinki američkog cvrčka.

Podsjećamo vinogradare da u svoje vinograde trebaju postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball).

Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno tijekom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Prvi ovogodišnji ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na području Koprivnice zabilježen je 16. srpnja, a posljednjih dana bilježimo sve veće ulove muha na žute ploče.

Odrasla orahova muha javlja se sredinom srpnja i leti sve do kraja rujna te u tom razdoblju odlaže jaja u zelenu lupinu ploda. Nakon 5-7 dana iz jaja izlaze ličinke koje se hrane i žive unutar mekane lupine 3-5 tjedana. Na kraju svog razvoja, ličinke se kukulje u plodu ili plitko u tlu te tako prezime do naredne godine, a u srpnju se ponovno javljaju odrasle muhe.

Zbog ličinki koje se hrane i žive unutar zelene lupine ona postaje mekana, u njoj se razvijaju  tanini te na kraju pocrni i teško se odvaja od ljuske oraha. Kod ranijeg napada ličinki i jezgra oraha može potamniti i može doći do razvoja plijesni.  Nezgodno je što ljuska napadnutih oraha, kad od nje odvojimo truli vanjski omotač, ima dosta tamnu boju te zbog toga takvi orasi nisu privlačni kupcima, odnosno nisu prikladni za prodaju u ljusci.

Prema podacima Fitosanitarnog informacijskog sustava, u Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu ima samo insekticidi Imidan 50 WG  s maksimalno dozvoljena  dva tretiranja tijekom jedne sezone. Osim navedenog insekticida, na orahu se može koristiti i Laser koji je registriran za suzbijanje jabučnog savijača, ali postrano djeluje i na orahovu muhu.

Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. U tom slučaju se uz insekticid može dodati biljni proteinski mamac Buminal, a tretira se samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna stabla na okućnicama može se koristiti i metoda masovnog ulova tako da se na stablo vješa veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se šteta na plodovima oraha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) zvana još i limundžik agresivna je alargena biljka koja proizvodi velike količine peluda i kod ljudi izaziva alergijske reakcije. Zbog toga je donesena Naredba o poduzimanju obaveznog uklanjanja ambrozije( NN 72/2007).

Ovom Naredbom propisuju se mjere obaveznog uklanjanja korova ambrozije u cilju njenog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Vlasnici i korisnici obradivog i neobradivog zemljišta, šuma i lovišta, te ovlaštenici koji upravljaju površinama uz vodotoke i kanale, površinama uz javne prometnice i željezničke pruge, površinama  u parkovima i drugim zelenim površinama obavezni su redovito tijekom sezone provoditi mjere (agrotehničke, mehaničke i kemijske)  za uklanjanje ambrozije.

Uklanjanje je moguće izvršiti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida na osnovi glifosata : TOTAL TF, CIDOKOR PLUS, OURAGAN SYSTEM 4,CATAMARAN 360,  SATELITE, BOOM EFECT,GLYPHOGAN i dr.

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo oslobađanje peluda koje izaziva alergije kod ljudi, a po završetku cvatnje i stvaranje sjemena kako bi se spriječilo daljnje širenje!!

Poljoprivrednici korisnici potpora dužni su poštivati zahtjeve višestruke sukladnosti (SMR) i dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC 6) na svim površinama korištenja, a u kontrolama koje provodi APPRRR na to se obraća posebno pažnja (obavezno suzbijanje ambrozije i abutilona na svim parcelama).

Poseban naglasak na poljoprivredne površine koje su u upisniku prijavljene kao ugar ! Te površine se moraju održavati čiste : košnjom, malčiranjem ili oranjem.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporučene zaštite vinove loze proteklo je 10 dana, a u tom smo periodu zabilježili vrlo toplo i sparno vrijeme s rijetkim pljuskovima lokalnog karaktera.

Vruće i sparno vrijeme pogoduje razvoju pepelnice te su u pojedinim vinogradima vidljivi simptomi bolesti na bobama. Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna Expirience , Sercadis, Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Topas 100 EC,  Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl.

Zbog moguće pojave  rezistentnosti potrebno je provoditi “antirezistentnu strategiju” pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz  različitih kemijskih skupina, a rizične djelatne tvari koristiti u kombinaciji s površinskim fungicidima (npr. sumpornim pripravcima).

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, važno je znati da oni pri temperaturi zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

U vinogradima s vidljivim simptomima zaraze smanjite razmak između tretiranja na 7 dana.

U proteklom razdoblju nije zabilježeno jače sekundarno širenje plamenjače vinove loze. Za preventivnu zaštitu u narednom razdoblju se uz fungicide iz prijašnjih preporuka mogu koristiti  organski površinski fungicidi na bazi mankozeba te kombinirani pripravci koji sadrže bakar.

Početkom mjeseca srpnja započeo je let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), a ovogodišnji ulovi na feromonskim klopkama su dosta visoki. Vinogradarima preporučamo da obave suzbijanje insekticidima: Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm , Decis 2,5 EC,  Cythrin Max, Sumialfa 5 FLili Direkt.

Od početka srpnja u vinogradima su dobro vidljivi simptomi zlatne žutice vinove loze, a tijekom proteklog tjedna bilježimo i ulove odraslih oblika američkog cvrčka na žutim ljepljivim pločama. Podsjećamo vinogradare da uklanjaju zaražene trsove iz svojih vinograda te da uz pomoć žutih ljepljivih ploča prate populaciju američkog cvrčka u svom vinogradu. Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja obaviti korektivno tretiranje!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr