MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Koprivničko-križevačka

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Usjeve krumpira potrebno je zaštititi od uzročnika bolesti primjenom jednog od dopuštenih fungicida: Ridomil gold MZ pepite, Acrobat MZ WG, Equation pro, Star 80 WP, Polyram DF, Pergado MZ, Nautile DG  i dr.

Pregledom usjeva krumpira uočena je i pojava  krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) kao i legla odloženih jaja. Kemijsko suzbijanje se preporuča kada se na busu nađe više od 2 odrasle zlatice (prezimjele generacije), a krumpir je slabo razvijen. Prva generacija ličinki se suzbija ako do cvatnje ima 2-2,5 ličinki na busu, a ljetne generacije  se suzbijaju kada ih ima 20-30  ličinki po busu.

Od registriranih insekticida može se primijeniti:

Laser, Mospilan 20SG, Cythrine Max, Coragen i dr.

Za zaštitu od bolesti u grahu je moguće primijeniti  jedan od fungicida: Neoram WG, Champion, Ortiva, Signum, Tazer i dr.

Kod pojave lisnih uši moguća je primjena insekticida: Decis 2,5 EC, Rotor super, Karate zeon,  i dr.

Rajčicu, krastavce, proljetni luk, tikvice također treba zaštiti primjenom fungicida, a prema potrebi primijeniti i neki od dozvoljenih insekticida.

Koristiti samo sredstva koja imaju dozvolu za određenu kulturu.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

  Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                                   Sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke proteklo je 13 dana, a agroklimatske stanice su u tom periodu zabilježile manju količinu kiše koja je je bila lokalnog karaktera. Zabilježen je i značajniji porast temperature te su srednje dnevne temperature zraka u posljednjih sedam dana uglavnom nešto više od 20 C što je ubrzalo porast vinove loze te u posljednjih sedam dana bilježimo očekivani porast od dva lista tjedno. Na pojedinim je lokacijama zabilježen početak cvatnje ranijih sorata vinove loze.

U lošije zaštićenim vinogradima od početka lipnja vidljive su uljne pjege i sporulacija na naličju listova kao posljedica ostvarenih infekcija uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) razdoblju od 18. do 25. svibnja te je sada omogućeno i sekundarno širenje bolesti u vinogradu što može omogućiti i zadržavanje rose na listovima u trajanju od barem 2 sata.

Od druge polovice svibnja prevladavalo i izrazito povoljno razdoblje za ranu pojavu sive plijesni, a posljednjih dana izrazito raste i rizik od širenja pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

 

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove loze pred početak cvatnje preporučamo sistemične fungicide Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Orvego, Metomor F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Armetil M, Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F, Vincare, Pergado F, Magma triple, Momentum trio i slične.

S obzirom na povoljne uvjete za razvoj sive plijesni na osjetljivim sortama prednost dajte pripravcima koji sadrže folpet ili koristite specifični botriticid.

 

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna Expirience , Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Indar 5 EW, Domark 40 ME, i sl.

 

U vinogradima traje let pepeljastog grozdovog moljca, a značajnije ulove bilježimo od 27. svibnja.  Suzbijanje je potrebno provoditi ako se na 100 pregledanih grozdića uoči 30 gusjenica preporučamo primjenu insekticida: Avaunt 15 SC, Radiant, Laser KS, Sindoxa, Coragen SC, Affirm

 

U vinogradima nalazimo i ličinke američkog cvrčka, prijenosnika zlatne žutice vinove loze, koje su u L1 razvojnom stadiju. Suzbijanje se provodi kada su ličinke u stadiju L3 o čemu ćemo vas obavijestiti u narednim preporukama.

 

U fazi cvatnje  vinove loze radi zaštite pčela, primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca te u vinogradu prije primjene insekticida treba biti pokošen cvjetni podrast.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

  1. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima višnje

Kišovito i nestabilno vrijeme tijekom svibnja omogućilo je nekoliko jakih infekcija uzročnikom kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji i trešnji te je na nezaštićenim stablima vidljiva izrazito jaka pojava simptoma bolesti i početak opadanja lišća.

 

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti fungicidi kraće karence kao što su Luna Expirience s karencom 7 dana ili Chromodin S-65, Syllit 544 SC i Topsin M 500 SC s karencom 14 dana.

 

 

U nasadima trešnje i višnje od početka lipnja bilježimo visoku populaciju  trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Za zaštitu u fazi promjene boje plodova mogu se koristiti insekticidi  Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG (karenca 14 dana) te Decis 100 EC, Scatto, Demetrina 25 EC i Rotor Super (karenca 7 dana).

 

Vodite računa o karenci odabranog pripravka, a na trešnjama koje dozrijevaju i počinje njihova berba ne preporučamo obavljati zaštitu!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

 

  1. mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U nasadima jabuka i krušaka prestala je opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) a za kišovitih dana je moguće sekundarno širenje bolesti u voćnjacima s vidljivim simptomima.

Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova jabuke preventivnim, kontaktnim pripravcima,  a razmaci između tretiranja ovise o količini oborina i ispiranju sredstva.

 

Od kontaktnih pripravaka za zaštitu se  mogu koristiti fungicidi na kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC) ili metirama (Polyram DF).

 

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se korisiti pripravci na bazi  na bazi sumpora. Također je moguća primjena pripravaka iz skupine strobilurina koji daju zaštitu od obje navedene bolesti: Stroby DF, Zato 50 WG, Zato Plus ili Tercel WG.

U nasadima jabuka gdje je pepelnica dominantan problem, a manji je problem krastavost moguća je primjena pripravaka: Luna Experience, Domark 40 ME ili Sercadis.

 

Vodite računa o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari.

 

Od početka lipnja bilježimo značajno manju količinu kiše i višu temperaturu te su sada povoljniji uvjeti za  let, kopulaciju i odlaganju jaja jabučnog savijača. U naradnim danima planirajte i suzbijanje ovog štetnika insekticidima kao što su Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr

 

U voćnjacima jabuka je potrebno pratiti populaciju lisnih uši, jabučne krvave uši, crvenog voćnog pauka te pojavu mina lisnog minera okruglih mina i prema potrebi obaviti tretiranje. Tijekom proteklog tjedna u nekim voćnjacima zabilježen je porast populacije jabučne zelene uši te prve mine lisnog minera okruglih mina.

Nasadima krušaka potrebno je pratiti populaciju kruškine buhe.

 

Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U posljednjih 14 dana agroklimatske stanice na području Koprivničko-križevačke županije zabilježile su od 40 litara u Kozarevcu do 110  litara kiše na Kalniku te su 19. svibnja na svim lokacijama zabilježeni uvjeti za primarnu infekciju uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola).  Prohladno vrijeme s izuzetno dugim periodima vlaženja pogoduje i razvoju botritisa.

Vinogradarima preporučamo da obavljaju redovitu zaštitu od plamenjače vinove loze pripravcima kao što su Mikal Flash, Mikal Premium F ili Curzate F koji zbog sadržaja folpeta smanjuju mogućnost zaraze botritisom.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Karathane Gold 350 EC i sl.

U vinogradima traje let pepeljastog grozdovog moljca, no mjere zaštite za sada nisu potrebne.

Jučer su na đurđevačkom i koprivničkom području pronađene prve ličinke američkog cvrčka  L1 razvojnog stadija. Suzbijanje se provodi kada su ličinke u stadiju L3 o čemu ćemo vas obavijestiti u narednim preporukama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U proteklih osam dana zabilježili smo izrazito promjenjivo i hladno vrijeme s uvjetima za dvije jake primarne infekcija  uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Agroklimatske stanice zabilježile su u tom periodu oko 20 litara kiše. U nekim su nasadima jabuka u posljednjih četrnaest dana vidljivi simptomi zaraze na listu. Voćarima preporučamo da nastave zaštitu primjenom sistemičnih i preventivnih fungicida.

Od sistemičnih kurativnih fungicida mogu se koristiti na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Sistemičnom fungicidu potrebno je dodati preventivni fungicidi na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC).

Vodite računa o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari.

Od početka svibnja zabilježili smo 20 kišnih dana, više od 110  litara kiše i dosta nisku temperaturu zraka. Takvi uvjeti nisu pogodovali letu, kopulaciji i odlaganju jaja jabučnog savijača.

U voćnjacima jabuka je potrebno pratiti populaciju lisnih uši, jabučne krvave uši, crvenog voćnog pauka te pojavu mina lisnog minera okruglih mina, a u nasadima kruške populaciju kruškine buhe i prema potrebi obaviti tretiranje.

Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kišovito i nestabilno vrijeme omogućuje razvoj bolesti lista i ploda u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). na koštičavom voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor), na trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.

Za zaštitu breskve od pepelnice mogu se koristiti Systhane 20 EW, Indar 5 EW, Luna Experience, Nativo 75 WG, Embrelia i Domark 40 ME.

 Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Topsin M 500 SC i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65, Syllit 544 SC i Delan 700 WDG.

Za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti dozvoljeni su Dithane M-45, Pinozeb M-45, Futura 5 WP i Kastor.

 Za zaštitu plodova trešanja od truleži (Monilinia spp.) u fazi dozrijevanja birajte fungicide kratke karence kao što su Luna Expirience, Indar 5 EW, Teldor SC 500 (karenca 3 dana) ili koristite mikrobiološki pripravk Serenade ASO.

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje. Za suzbijanje lisnih uši na višnji dozvoljeni su insekticidi Closer, Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG, na breskvi Closer, Pirimor 50 WG, Movento, Teppeki 500 WG  i Mospilan 20 SG,  na trešnji i nektarini  su dozvoljeni Closer, Movento i Mospilan 20 SG, a na šljivi Mospilan 20 SG, Movento, Teppeki 500 WG  i Pirimor 50 WG.

U nasadima trešnje i višnje potrebno je uz pomoć žutih ljepljivih ploča pratiti let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Za zaštitu u fazi promjene boje plodova mogu se koristiti insekticidi  Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG (karenca 14 dana) te Decis 100 EC, Scatto, Demetrina 25 EC i Rotor Super (karenca 7 dana).

Prilikom zaštite ranijih sorata trešnje vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

U nasadima breskve traje let breskvinog savijača i moljca, a u nasadima šljive šljivinog savijača.

 Zaštitu voćnjaka insekticidima obavite u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje (npr. maslačak, mrtva kopriva) te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara!

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

Zbog vrlo kišovitog svibnja te najave nastavka nestabilnog vremena očekujemo razvoj bolesti lista  (Phyllosticia,Mycosphaerella, Septoria i dr.) i ploda (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)  u nasadima lijeske.

Trulež plodova lijeske javlja se svake godine u plantažnim nasadima lijeske u većoj ili manjoj mjeri. Uzrok truleži su infekcije gljivicama iz rodova Monilinia, Nematospora i Botrytis. Svi navedeni patogeni najčešće vrše zarazu plodova preko rana i oštećenja nastalih kao posljedica uboda ljeskotoča i stjenica. Pojava truleži plodova u nasadima lijeske, osim o napadu ljeskotoča i stjenica, ovisi o sorti, položaju i vremenskim uvjetima, odnosno količini kiše i broju kišnih dana.

Da bismo smanjili udio trulih plodova potrebno je suzbijati najznačajnije štetnike ploda lijeske (ljeskotoč, stjenice), a u intenzivnim nasadima preporuča se i primjena fungicida. Za tu se namjenu mogu koristiti Signum i Systhane 20 EW u konvencionalnom uzgoju te fungicidi na osnovi bakra u ekološkom uzgoju lijeske.

Obzirom da vremenske prilike pogoduju razvoju pepelnice lijeske (Phyllactinia corylea) za zaštitu se mogu koristiti pripravci na bazi sumpora.

Tablica 1. Fungicidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetni organizam
bakreni spojevi Bordoška juha Caffaro 20 WP bakterioze i truleži ploda
Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti
Cuprablau Z bakterijska pjegavost
Cuprablau Z 35 WG Bakterijska pjegavost, bakterijski rak, poligonalna pjegavost, lom stabljike
Airone SC bakterijske i gljivične bolesti
Neoram WG rak kore
sumpor Cosavet DF pepelnica
Chromosul 80 pepelnica i lijeskova grinja
Kumulus DF pepelnica i lijeskova grinja
Microthiol special disperss pepelnica i lijeskova grinja
piraklostrobin + boskalid Signum pjegavost lista
miklobutanil Systhane 20 EW pjegavost lista i sušenje pupova

Pregledom nasada lijeske u rodu zabilježena je pojava ljeskotoča (Balaninus nucum). Preporučamo proizvođačima  da obave pregled otresanjem grmova u rano jutro ili navečer. Kritičnim se smatra ulov 3-4 pipe po grmu te je tada potrebno obaviti suzbijanje.

U svim nasadima lijeske bilježimo pojavu lisnih ušiju (Aphididae) te stjenica koje mogu prouzročiti značajniju pojavu  pljesnivosti i truleži jezgre (Nematospora coryli).

U nasadima uz šume moguća je i pojava ljeskove strizibube (Oberea linearis) koja odlaže jaja na mlade izbojke.  Ličinke strizibube buše mlade izbojke pa u  lipnju nalazimo uvele vrhove izbojaka. Štetnost ljeskove strizibube veća je u mladim nasadima lijeske.

U nekim starijim nasadima lijeske zabilježena je pojava štitastih uši, a insekticid je potrebno primijeniti u vrijeme pojave pokretnih stadija ličinki.

 Tablica 2. Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
spirotetramat Movento lisne i štitaste uši  
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Demetrina 25 EC
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF štetne gusjenice  
piretrini Asset lisne uši, stjenice prikladan za ekološku proizvodnju

U nasadima oraha tijekom kišnih dana u svibnju dolazi do infekcija uzročnikom sive pjegavosti oraha te bakterioze oraha. Za zaštitu od sive pjegavosti mogu se koristiti pripravci Signum, Systhane 20 EW, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 DG, a za zaštitu od bakterioza Serenade ASO i pripravci na bazi bakra.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Trulež plodova lijeske javlja se svake godine u nasadima lijeske u većoj ili manjoj mjeri. Uzrok truleži su infekcije gljivicama iz rodova Monilia spp., Fusarium, Botrytis, a nastaju kao posljedica uboda štetnika (ljeskotoča i stjenica).

Pojava truleži plodova u nasadima lijeske, osim o napadu štetnika, ovisi o sorti, položaju i vremenskim uvjetima. Zbog velike količine oborina u nasadima je potrebno provesti zaštitu.  Za zaštitu se mogu koristiti fungicidi na osnovi bakra – BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP  i CHAMPION WG 50, te SIGNUM.

NEORAM WG  se koristi za suzbijanje raka kore (Nectria galligena), u proljetno-ljetnim tretiranjima u koncentraciji 0,2-0,25% (200 – 250 g na 100 l vode).

Ovisno o pojavi lisnih uši za suzbijanje su registrirani insekticidi: MOVENTO, DEMETRINA 25 EC, SCATTO, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema uputama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima pšenice

Pregledom usjeva na terenu utvrđeno je da se većina usjeva nalazi u fazi klasanja.

Proizvođači bi početkom cvatnje trebali provesti zaštitu klasa protiv paleži klasa (Fusarium spp.).

Od fungicida za tu namjenu može se primijeniti neki od registriranih fungicida: Elatus Era, Ascra Xpro,  Prosaro 250 EC, Zakeo Xtra, Yamato , Caramba , Seguris Era i dr.

Primjenom fungicida suzbijaju se i bolesti lista (Puccinia , Erysiphe, Septoria).

Prije tretmana provjeriti i pojavu žitnog balca , žitnih stjenica i lisnih uši te prema potrebi odraditi i zaštitu insekticidom.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

                                                                                                            Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                                   Sanja.vukovic@mps.hr