Povijest

Povijest Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

1991
GODINE

Osnovana je Poljoprivredna savjetodavna služba  (PSS)

Nakon Domovinskog rata 1991. godine osnovana je Poljoprivredna savjetodavna služba  (PSS). Od toga vremena, u poslijednjih 24 godine Služba je prošla kroz nekoliko organizacijskih i statusnih promjena.

1994
GODINE

Utemeljen je Sektor poljoprivredne savjetodavne službe pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva

Godine 1994., odlukom Vlade Republike Hrvatske, pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva utemeljen je Sektor poljoprivredne savjetodavne službe što je predstavljalo značajan pozitivan iskorak u smislu organizacije zaposlenih.

1997
GODINE

Osnovan Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS)

Za ukupno 87 djelatnika Službe u cijeloj Hrvatskoj, bio je to velik izazov, stvaranje nove institucije, donošenja potrebne regulative (uredba, statut, pravilnici), registriranja i organiziranje sustava

2010
GODINE

HZPSS se priključuje Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Na osnovu određenih primjera i preporuka HZPSS se 2010. priključuje Hrvatskoj poljoprivrednoj komori koja je osnovana nešto ranije u veljači 2009. godine. Nakon dvije godine, uslijed različitih razloga operativne prirode,

2012
GODINE

Poljoprivredno savjetodavna služba (PSS) je ponovno samostalna

Nakon dvije godine, uslijed različitih razloga operativne prirode, Savjetodavna služba izdvaja se iz Hrvatske poljoprivredne komore i postaje iznova samostalna institucija. To ponovno osamostaljenje Poljoprivredno savjetodavne službe (PSS) definirano je Zakonom o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi iz 2012.

2013
GODINE

Služba mijenja ime u Savjetodavna služba i spaja se sa Šumarskom savjetodavnom službom

U 2013. godini donosi se Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivredno savjetodavnoj službi. Jedna od najznačajnijih promjena u izmjenama Zakona je pripojenje djelatnika nekadašnje Šumarske savjetodavne službe. Osim navedenog navedenim izmjenama Služba mijenja ime u Savjetodavna služba kao specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i šumarstvu.

2018
GODINE

Hrvatski sabor je donio Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi (HPŠSS)

Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi (HPŠSS) donio je Hrvatski sabor na sjednici 2. veljače 2018. Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 15 od 14. veljače 2018., a stupio je na snagu 22. veljače 2018. Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 upravlja sustavom savjetovanja korisnika o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom.

2019
GODINE

HPŠSS se vraća u Ministarstvo poljoprivrede i postaje Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva