Kontakt

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU
POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: ++385 (0)1 6106 692
Pitanja: https://pitanja.mps.hr
www.savjetodavna.hr
OIB: 76767369197