MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Održiva uporaba pesticida

Uputa za izdavanje iskaznica

Izdavanje iskaznica za obveznike izobrazbe

Ovlaštena institucija za izobrazbu kod koje je obveznik izobrazbe položio ispit, obvezna je dostaviti popis obveznika koji sadrži prezime i ime te OIB obveznika uz koji prilaže presliku prijavnice za izobrazbu, potvrde o položenom ispitu te dokaz o uplati ukupnog iznosa naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice za obveznike.

Preuzmite popis obveznika klikom na link: popis obveznika

Navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice uplaćuje ovlaštena institucija u ukupnom iznosu za cijelu grupu obveznika koji su položili ispit na pojedinoj izobrazbi na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 s modelom 64 i pozivom na broj 5657-1079-OIB uplatitelja ovlaštene institucije (11 znamenaka) s naznakom – naknada za iskaznice, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja ovlaštene institucije.
Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice iznosi 20,00 kn po obvezniku.

Primjer popunjenog naloga za plaćanje:

Izdavanje iskaznica za ovlaštene predavače

Ovlašteni predavači fizičke osobe koji nisu zaposlenici ovlaštene institucije podnose Zahtjev za izdavanje iskaznice, izravno Ministarstvu poljoprivrede (nije potrebno slati kopiju rješenja o ovlaštenju). Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice.

Preuzmite zahtjev klikom na link: Zahtjev za izdavanje iskaznice

Navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Naknadu za izdavanje identifikacijske iskaznice uplaćuje ovlašteni predavač na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 sa modelom 64 i pozivom na broj 5657-1079-OIB uplatitelja ovlaštenog predavača (11 znamenaka) s naznakom – naknada za iskaznicu, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja ovlaštenog predavača.

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice iznosi 20,00 kn.

Primjer popunjenog naloga za plaćanje:

Pravna ili fizička osoba koja zapošljava ovlaštene predavače podnosi Zahtjev za izdavanje iskaznica za ovlaštene predavače s popisom ovlaštenih predavača, izravno Ministarstvu poljoprivrede (nije potrebno slati kopiju rješenja o ovlaštenju). Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice.

Navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice uplaćuje ovlaštena institucija u ukupnom iznosu za ovlaštene predavače za koje je podnijela Zahtjev na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 sa modelom 64 i pozivom na broj 5657-1079-OIB uplatitelja ovlaštene institucije (11 znamenaka) s naznakom – naknada za iskaznice, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja ovlaštene institucije.

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice iznosi 20,00 kn po predavaču.

 

IZDAVANJE NOVE ISKAZNICE – Zahtjev za ponovno izdavanje iskaznice

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), Članak 14. Stavak (8) U slučaju gubitka ili krađe iskaznice ovlašteni predavač ili obveznik izobrazbe obvezan je prijaviti gubitak te zatražiti izdavanje nove iskaznice i nadoknaditi trošak izdavanja nove iskaznice.

Zahtjev za ponovno izdavanje iskaznice podnosi se izravno Ministarstvu poljoprivrede. Preuzmite zahtjev klikom na link: Zahtjev za ponovno izdavanje iskaznice

Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice.

Navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

ili elektronski na pesticidi-strucna-podrska@mps.hr.

Naknadu za izdavanje identifikacijske iskaznice uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 sa modelom 64 i pozivom na broj 5657-1079-OIB uplatitelja (11 znamenaka) s naznakom – naknada za iskaznicu, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja.

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice iznosi 20,00 kn.

Primjer popunjenog naloga za plaćanje: