Tag: Koprivničko-križevačka

Obavijest proizvođačima jabuke

U posljednje vrijeme bilježimo česta olujna nevremena s dosta velikom količinom oborine koja u nasadima jabuka omogućuje razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp., alternarijska pjegavost i dr.) te širenje pepelnice jabuke.

 

Prognostičari tijekom vikenda ponovno najavljuju kišno razdoblje koje bi moglo potrajati duže od 48 sati te zbog toga voćarima preporučamo da ponove zaštitu plodova kasnih sorata jabuke. Razmake između tretiranja potrebno je prilagoditi količini oborine i ispiranju sredstva.

Za zaštitu se mogu koristiti pripravci šireg spektra koji uz  krastavost i pepelnicu daju zaštitu i od različitih truleži ploda jabuke. Ljetne sorte jabuka koje se beru ili će se brati ovih dana ne treba tretirati.

 

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Khapo 80 WG, Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna Expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
mefentriflukonazol Revyona krastavost ploda i lista, pepelnica, smeđa trulež, alternarijska pjegavost 28 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

 

U nasadima jabuka i dalje traje let jabučnog savijača, a na pojedinim su lokacijama zabilježeni simptomi napada hrđaste grinje. Za suzbijanje jabučnog savijača mogu se koristiti Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana),  Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP  , Voliam targo (karenca 14 dana) i slični.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u nasadu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

U posljednje vrijeme bilježimo česta olujna nevremena koja u nasadima jabuka omogućuju razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. , alternarijska pjegavost i dr.) te širenje pepelnice jabuke.

Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova kasnih sorata jabuke, a razmake između tretiranja prilagode količini oborine i ispiranju sredstva. Za zaštitu mogu koristiti pripravke šireg spektra koji  krastavost i pepelnicu daju zaštitu i od različitih truleži ploda jabuke. Kod ljetni sorta jabuka osobito je potrebno je voditi računa o karenci odabranih fungicida.

 

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Khapo 80 WG, Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna Expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
mefentriflukonazol Revyona krastavost ploda i lista, pepelnica, smeđa trulež, alternarijska pjegavost 28 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

 

U nasadima jabuka i dalje traje let jabučnog savijača, a na pojedinim su lokacijama zabilježeni simptomi napada hrđaste grinje. Za suzbijanje jabučnog savijača mogu se koristiti Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana),  Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP  , Voliam targo (karenca 14 dana) i slični.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u nasadu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prognostičari u narednim danima najavljuju nastavak toplog i sparnog vremena s čestim  olujnim nevremenima što će pogodovati daljnjem širenju najvažnijih bolesti vinove loze plamenjače, pepelnice i sive plijesni.

Budući da u vinogradima pronalazimo simptome plamenjače preporučujemo redovito provoditi zdravstvenu kontrolu vinograda, planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu, a razmak između tretiranja prilagoditi odabranim fungicidima.

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) preporučamo pripravke kombiniranog kontaktnog i sistemičnog djelovanja kao što su  Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler i slični.

U slučaju olujnog nevremena praćenog tučom preporučamo primjenu fungicida koji u sebi sadrže folpet. U vinogradima stradalim od tuče poželjna je i primjena biostimulatora koji će ubrzati zacjeljivanje nastalih rana te ublažiti stres biljaka.

 

Visoka relativna vlaga zraka i temperature od 25-30 ˚C pogoduju razvoju pepelnice. Početkom ovog tjedna zabilježili smo i pojavu simptoma na bobama. Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Luna expirience, Revyona, Collis, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper CS 300 i sl.

Zbog moguće pojave rezistentnosti potrebno je provoditi “antirezistentnu strategiju” pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz  različitih kemijskih skupina, a rizične djelatne tvari koristiti u kombinaciji s površinskim fungicidima (npr. sumpornim pripravcima).

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, važno je znati da oni pri temperaturi zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

 

Kod sorata koje su sada u fazi zatvaranja grozda potrebno je obaviti  zaštitu od razvoja sive plijesni ili botritisa primjenom botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Cantus, Geoxe, Chorus 75 WG i dr.

 

U proteklih sedam dana i dalje smo bilježili let druge generacije grozdovih moljaca. Gusjenice druge generacije značajno su štetnije od prve pa vinogradarima preporučamo obaviti suzbijanje insekticidima Affirm, Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Coragen SC i dr.

 

U vinogradima je potrebno redovito pratiti ulov američkog cvrčka na žute ljepljive ploče kako bi se prema potrebi provelo treće suzbijanje.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagodičastog i bobičastog voća

Pregledom nasada maline, kupine i borovnice zabilježili smo pojačan napad octene mušice ploda (Drosophila suzukii).

Drosophila suzukii je štetnik azijskog podrijetla. Krajem 2010. godine prvi puta je registriran u Hrvatskoj, a u rujnu 2016. godine na našem su području zabilježene gospodarski važne štete.

Riječ je o štetniku vrlo sličnom dobro poznatoj vinskoj mušici, no za razliku od nje koju smatramo sekundarnim štetnikom, octena mušica ploda je primarni štetnik voća. Razlika je i u tome što mužjak octene mušice ima na krilima karakterističnu crnosivu pjegu. Štetnik pričinjava vrlo velike štete na voću neposredno prije berbe, ali i nakon toga. Ženka oštrom leglicom ošteti nježnu kožicu ploda i odlaže jaja neposredno ispod nje. Jedna ženka u svom životnom ciklusu odloži oko 300 jaja. Iz njih se razviju bijele ličinke koje se ubuše u plod i razaraju njegovu unutrašnjost. Napadnuti plodovi u kojima se razvijaju ličinke octene mušice vrlo brzo omekšaju i trunu. Takvi plodovi više nemaju tržnu vrijednost.

 

Octena mušica ploda ima širok spektar domaćina te može napasti mnoge voćne vrste kao što su jagodičasto, bobičasto,  koštičavo i jezgričavo voće te vinova loza! Ove smo godine već zabilježili prisutnost octene mušice na trešnjama i višnjama, a zbog toplog ljeta vjerujemo da će populacija štetnika prema jeseni značajno porasti.

 

Dozvolu za suzbijanje na borovnici, malini, kupini i jagodama imaju Asset Five s karencom 2 dana, Exalt 25 SC s karencom 3 dana.

 

Za suzbijanje octene mušice ploda možemo koristiti i biotehničke mjere zaštite, odnosno postavljanje većeg broja hranidbenih mamaca koje proizvođači mogu sami pripremiti. Na plastičnim bocama zapremine 250, 500 ili 750 ml potrebno je izbušiti četiri simetrično smještene rupice promjera do 5 mm, približno 3 cm ispod čepa. Polovinu zapremine boce potrebno je napuniti jabučnim ili vinskim octom (ili njihovom kombinacijom).

Osim toga, poželjno je odstraniti i uništiti sve zaražene plodove kako štetnik ne bi završio svoj razvojni ciklus.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima višanja i trešanja

Kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji i trešnji je bolest koja u povoljni uvjetima može dovesti do potpunog gubitka lišća već tijekom ljeta.

Bolest se manifestira u vidu sitnih crvenoljubičastih pjega na licu lista, a na naličju lista se na mjestu pjega razvija svijetla nakupina spora. Spore u vlažnim uvjetima tijekom kišovitih dana omogućuju širenje bolesti u nasadu. Kad se na jednom listu nalazi velik broj pjega on poprimi crvenkastožutu boju i otpadne.

S obzirom da su tijekom svibnja i lipnja ostvareni uvjeti za više od 10 jakih ili vrlo jakih infekcija uzročnikom kozičavosti lista te su u voćnjacima vidljivi simptomi bolesti, voćarima preporučamo da i nakon berbe višanja i trešanja obave jednu ili dvije zaštite ovisno o učestalosti i količini oborina.

 

Zaštitu nasada nakon berbe možete obaviti pripravcima Syllit 544 SC ili Chromodin S-65.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

U posljednje vrijeme bilježimo česte i obilne lokane pljuskove koji u nasadima jabuka omogućuju razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. , alternarijska pjegavost i dr.) te širenje pepelnice jabuke. Zaraze uzročnicima truleži nastaju u fazi dozrijevanja plodova, a znakove bolesti često uočavamo tek u procesu skladištenja.

Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova kasnih sorata jabuke, a razmake između tretiranja prilagode količini oborine i ispiranju sredstva. Za zaštitu mogu koristiti pripravke šireg spektra koji osim krastavosti i pepelnice daju zaštitu i od različitih truleži ploda jabuke.

 

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Khapo 80 WG, Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna Expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
mefentriflukonazol Revyona krastavost ploda i lista, pepelnica, smeđa trulež, alternarijska pjegavost 28 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

Ljetne sorte jabuka zbog karence preparata ne preporučamo tretirati.

 

U nasadima jabuka i dalje traje let jabučnog savijača i savijača kožice ploda. Za njihovo suzbijanje mogu se koristiti insekticidi Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i slični.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u nasadu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Budući da u vinogradima pronalazimo simptome plamenjače sive plijesni preporučujemo redovito provoditi zdravstvenu kontrolu vinograda, planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu, a razmak između tretiranja prilagoditi odabranim fungicidima.

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) preporučamo pripravke kombiniranog kontaktnog i sistemičnog djelovanja kao što su  Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler i slični

 

Visoka relativna vlaga zraka i temperature od 25-30 ˚C pogoduju razvoju pepelnice. Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Luna expirience, Revyona, Collis, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper CS 300 i sl.

 

Kod sorata koje su u fazi zatvaranja grozda potrebno je obaviti  zaštitu od razvoja sive plijesni ili botritisa primjenom botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Cantus, Geoxe, Chorus 75 WG i dr.

Krajem lipnja započeo je let 2. generacije grozdovih moljaca. Gusjenice druge generacije značajno su štetnije od prve pa vinogradarima preporučamo obaviti suzbijanje insekticidima Belthirull, Biobit WP, Lepinox plus, Dipel DF,  Mimic, Affirm, Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Coragen SC i dr.

 

U vinogradima je potrebno obaviti drugo suzbijanje američkog cvrčka, vektora zlatne žutice vinove loze. Za tu svrhu mogu se koristiti insekticidi navedeni u tablici 1. Podsjećamo vinogradare da od početka srpnja u vinogradima trebaju biti postavljene žute ljepljive radi praćenja odraslih oblika američkog cvrčka.

 

Tablica 1. Pripravci dozvoljeni za suzbijanje američkog cvrčka

PRIPRAVAK MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U SEZONI NAČIN DJELOVANJA Dozvoljen u ekološkoj proizvodnji
SIVANTO PRIME (flupiradifuron) 1X

 

SISTEMIČNO NE
DECIS 2,5 EC (deltametrin),

CHYTHRIN MAX (cipermetrin),

CYPGOLD (cipermetrin)

1X KONTAKTNO NE
SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat) ponavljanje tretmana sukladno službenim preporukama KONTAKTNO NE
MAVRIK FLO (taufluvalinat) 2X KONTAKTNO NE
ABANTO (piretrin),

KRISANT EC (piretrin),

PYREGARD (piretrin),

DIREKT GREEN (piretrin),

 

2X KONTAKTNO DA
ASSET FIVE (piretrin),

PIRECRIS (piretrin)

3X KONTAKTNO DA
FLIPPER (masne kiseline kalijeve soli)  

5X

 

KONTAKTNO DA

 

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

U nasadima jabuka prestala je opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), a za kišovitih dana je moguće sekundarno širenje bolesti u voćnjacima s vidljivim simptomima.

Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova jabuke preventivnim, kontaktnim pripravcima, a razmaci između tretiranja ovise o količini oborina i ispiranju sredstva.

Za zaštitu mogu koristiti kontaktne pripravke na bazi kaptana ili metirama.

Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, a u nasadima s jačim napadom pepelnice jabuke preporučamo koristiti  pripravke kao što su Sercadis plus, Luna experience, Revyona i slični.

 

Pripravci na bazi kaptana daju preventivnu zaštitu i od gorke truleži plodova, a  Luna Experience od koncentrične pjegavosti plodova jabuka.

 

U nasadima jabuka bilježimo let jabučnog savijača i savijača kožice ploda. Za njihovo suzbijanje mogu se koristiti insekticidi Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i slični.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Iznadprosječno kišoviti svibanj omogućio je nekoliko primarnih infekcija  uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) i razvoj ranog botritisa ili sive plijesni (Botrytis cinerea) te su vidljivi simptomi bolesti na listovima, cvjetnim organima i zametnutim bobama.

Budući da u vinogradima pronalazimo simptome sive plijesni i plamenjače preporučujemo redovito provoditi zdravstvenu kontrolu vinograda, planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv dvije najopasnije bolesti plamenjače i pepelnice, a razmak između tretiranja prilagoditi odabranim fungicidima.

Rane sorte vinove loze završile su sa cvatnjom te su formirane bobice dok su sorte kasnijih epoha dozrijevanja pri završetku cvatnje.

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) preporučamo pripravke kombiniranog kontaktnog i sistemičnog djelovanja kao što su  Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler i slični.

 

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Luna expirience, Revyona, Collis, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper CS 300 i sl.

 

Zaštita od razvoja sive plijesni ili botritisa po završetku cvatnje moguća je primjenom botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Chorus 75 WG i dr.

 

U vinogradima prevladavaju ličinke američkog cvrčka L2 stadija, a u narednim danima očekujemo masovniju pojavu L3 stadija. Stoga vinogradarima preporučamo da po završetku cvatnje vinove obave  njihovo suzbijanje.

 

Tablica 1. Pripravci dozvoljeni za suzbijanje američkog cvrčka

PRIPRAVAK MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U SEZONI NAČIN DJELOVANJA Dozvoljen u ekološkoj proizvodnji
SIVANTO PRIME (flupiradifuron) 1X

 

SISTEMIČNO NE
DECIS 2,5 EC (deltametrin),

CHYTHRIN MAX (cipermetrin),

CYPGOLD (cipermetrin)

1X KONTAKTNO NE
SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat) ponavljanje tretmana sukladno službenim preporukama KONTAKTNO NE
MAVRIK FLO (taufluvalinat) 2X KONTAKTNO NE
ABANTO (piretrin),

KRISANT EC (piretrin),

PYREGARD (piretrin),

DIREKT GREEN (piretrin),

 

2X KONTAKTNO DA
ASSET FIVE (piretrin),

PIRECRIS (piretrin)

3X KONTAKTNO DA
FLIPPER (masne kiseline kalijeve soli)  

5X

 

KONTAKTNO DA

 

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

Nakon izuzetno kišovitog svibnja i početka lipnja, prognostičari u narednim danima najavljuju suho i toplo vrijeme šte će pogodovati aktivnosti i ishrani štetnika u nasadima lijeske. Najznačajniji među njima su ljeskotoč i fitofagne stjenice. Osim direktnih šteta koje uzrokuju navedeni kukci, na mjestima uboda i oštećenja ploda u vlažnim se uvjetima razvija trulež koju uzrokuju gljivice iz rodova Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria.

 

Da bismo smanjili udio trulih plodova potrebno je suzbijati najznačajnije štetnike ploda lijeske (ljeskotoč, stjenice), a u intenzivnim nasadima preporuča se i primjena fungicida.

Za zaštitu od  pepelnice lijeske (Phyllactinia corylea) mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora.

 

Tablica 1. Fungicidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetni organizam
bakreni spojevi Bordoška juha Caffaro 20 WP bakterioze i truleži ploda
Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti
Cuprablau Z bakterijska pjegavost
Cuprablau Z 35 WG Bakterijska pjegavost, bakterijski rak, poligonalna pjegavost, lom stabljike
Airone SC bakterijske i gljivične bolesti
Neoram WG rak kore
sumpor Cosavet DF pepelnica
Chromosul 80 pepelnica i lijeskova grinja
Kumulus DF pepelnica i lijeskova grinja
Microthiol special disperss pepelnica i lijeskova grinja
piraklostrobin + boskalid Signum pjegavost lista

 

 

Tablica 2. Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
spirotetramat Movento lisne i štitaste uši
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Demetrina 25 EC
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF štetne gusjenice prikladan za ekološku proizvodnju

 

 

U nasadima oraha tijekom kišnih dana dolazi do infekcija uzročnikom sive pjegavosti oraha te bakterioze oraha. Za zaštitu od sive pjegavosti može se koristiti Signum,  a za zaštitu od bakterioza Serenade ASO i pripravci na bazi bakra.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr