Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 8 dana. U tom je periodu prevladavalo toplo vrijeme s temperaturama u rasponu od 12 do 27˚C uz povremenu obilniju kišu. Agroklimatske stanice su zabilježile od 25 do 40 litara kiše, koja je isprala glavninu preventivnih fungicida, i uvjete za nove infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Prema svim agroklimatskim stanicama na području naše županije suma temperatura većih od 0 mjerenih od 1. siječnja prešla je 1400 °C te voćnjacima ne prijeti opasnost od primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), no u voćnjacima s vidljivim pjegama postaji opasnost od sekundarnog širenja bolesti.

 

Voćarima preporučamo da prije naredne kiše ponove preventivnu zaštitu plodova primjenom pripravaka kontaktnog djelovanja osnovi aktivne tvari ditianon  (Delan 700 WDG, Envita, Delan PRO, Alcoban, Dynamo)  ili na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor ili Scab 80 WG) ili na bazi metirama (Polyram).

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)  navedenim pripravcima može se dodati  pripravak na bazi sumpora.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis