Preporuka

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom prethodnog mjeseca pratili su nas netipični uvjeti za ovo doba godine. Ostvaren je velik broj infekcija uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Voćarima preporučujemo obavljati redovitu preventivnu zaštitu nekim od kontaktnih pripravaka na bazi metirama (Polyram), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Stroby WG) ili  kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Temeljem praćenja leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) i moljca kružni mina (Leucoptera malifoliella) preporučamo suzbijanje nekim od insekticida Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC,  Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.  Insekticidi Coragen, Affirm opti, Voliam targo, Mospilan 20 SG mogu se koristiti i za suzbijanje moljca kružni mina.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

  Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                      e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest vlasnicima nasada lijeske o mjerama zaštite početkom lipnja

Smjernice o mjerama usmjerene zaštite vlasnicima nasada lijeske protiv najvažnijih uzročnika bolesti i neželjenih organizmima uputili smo ove sezone tijekom mjeseca ožujka i svibnja (15.3. i 10.5. 2023.)!

U proteklom mjesecu svibnju zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Iznadprosječne količine oborina padale su 02.5.-17.5. 2023. na svim mjernim mjestima, a naročito u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Od 20.5. najviše su temperature zraka svakodnevno u rasponu 23,3°-28,8°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika lijeske tijekom proteklog mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 252,2 mm 11.970 minuta 68,00 % 15,43°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 80,29 % 15,10°C
Kotoriba 112,8 mm 13.980 minuta 79,00 % 15,60°C
Donja Dubrava 92,6 mm 18.475 minuta 75,71 % 15,55°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

U takvim smo uvjetima u prve dvije dekade proteklog mjeseca bilježili povoljnije uvjete za razvoj uzročnika bolesti, a tek u zadnjoj dekadi iznadprosječno topli i sparni dani pogodovali jačoj aktivnosti i razvoju većine štetnih kukaca. U naredna dva mjeseca vrlo je kritično razdoblje zaštite lijeske od fitofagnih kukaca i uzročnika bolesti plodova lijeske! Zadnjih desetljeća u hortikulturnim nasadima mi usjevima, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama razvija trulež (npr. Nematospora, Monilinia, Botryosphaeria) (naročito naglašeno tijekom 2020. godine). Pojavljuju se tijekom svibnja i početkom lipnja.

U narednim danima očekujemo toplo, sparno, a početkom narednog tjedna i moguće kišovito meteorološko razdoblje (04.6.-06.6.). Najviše će dnevne temperature u narednim danima biti 20-26°C! Bit će vrlo sparno! Takvi će uvjeti pogodovati nastavku aktivnosti najvažnijeg tehnološkog štetnika lijeske, protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite: ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manji od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, naročito ako tijekom lipnja (srpnja) bilježimo učestalo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Stoga od početka lipnja do prve polovice ili sredine mjeseca srpnja smatramo kritično razdoblje kada treba pratiti populaciju ovog nametnika i poduzimati usmjerene mjere zaštite primjenom registriranih insekticida u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). U ekološkoj proizvodnji lijeske moguće je za suzbijanje nabrojenih štetnih kategorija nametnika (stjenice, štetna pipa) koristiti botaničke (biljne) insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Također, početkom mjeseca lipnja istovremeno preporučujemo usmjerenu zaštitu lijeske protiv uzročnika truleži i sušenja plodova lijeske (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria), te različitih vrsta pjegavosti lišća (Mycosphaerella, Phyllosticta, Septoria i dr.) primjenom dopuštenih anorganskih i/ili organskih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradare savjetujemo da izvrše zaštitu čim mogu ući u vinograd, sistemičnim fungicidima protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i primijeniti jedan od fungicida: Mikal Premium F, Forum Star Ampexio, Pergado F. Protiv pepelnice (Uncinula necator) isto upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Dynali, Folicur EW 250, Collis, Vivando, Talendo, Stroby WG, Nativo ili  Topas 100 EC u kombinaciji s Chromosul 80.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji  

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Proizvođačima lijeske preporučuje se zaštita nasada od uzročnika truleži plodova gljivicama iz rodova Monilia spp., Fusarium, Botrytis, a nastaju kao posljedica uboda štetnika (ljeskotoča i stjenica). Za zaštitu se mogu koristiti fungicidi na osnovi bakra – BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP  i CHAMPION WG 50, te SIGNUM.

NEORAM WG se koristi za suzbijanje raka kore (Nectria galligena), u proljetno-ljetnim tretiranjima u koncentraciji 0,2-0,25% (200 – 250 g na 100 l vode).

 

Ljeskotoč (Curculio (Balaninus) nucum L.) je kukac kornjaša uzročnika “crvljivost” i otpadanje plodova lijeske. Crvenkastosmeđe je boje, pokriven finim žutosivim dlačicama, glave produljene prema naprijed (dugačko, usko i zakrivljeno rilo) na vrhu kojeg se nalazi usni ustroj. Ima jednu generaciju godišnje, a  pojavljuju se ovisno o vremenskim uvjetima od svibnja do kolovoza. Ženka pomoću rila buši mlade tek zametnute plodiće u koje pojedinačno odlaže jaja. Ona može oštetiti do 150 plodova, a položi do 40 jaja. Nakon  5 – 9 dana iz jaja izlaze ličinke koje čitav život provedu u plodu. One izgrizaju jezgru i plod pune izmetom, a kada pojedu sav sadržaj ploda spuštaju se u tlo na prezimljenje.

 

Prisutnost odraslih oblika provjerava se metodom otresanja u jutarnjim ili večernjim satima.

Ispod stabla postavi se svjetlija prostirka, te se nekoliko puta protrese stablo/grm. Kritičnom brojkom i pragom odluke smatra se ulov 3-4 pipe po stablu/grmu. Metodom otresanja mogu se štetnici sakupiti i mehanički uništiti, te se na taj način može smanjiti njihova brojnost.

Preventivne mjere u zaštiti od ljeskotoča su obrada tla oko stabala u zimskom razdoblju kojom se na mehanički način suzbijaju ličinke i kukuljice u tlu.

U zaštiti od ljeskotoča nema registriranih sredstava za zaštitu bilja, ali se može koristiti  BOUNDARY SW. Ovaj proizvod je u svijetu poznat kao vrhunski imunostimulator koji djeluje na obrambenu funkciju biljke. U praksi, djeluje kontaktno te stvara film na biljkama te ujedno zbog uljnog sastava raznih biljaka fizički djeluje na štetnike. Koristi se za sve vrste štetnika uključujući i probleme štetnika sa tvrđim oklopom (ljeskotoč). Primjena  250-400ml na 100 litara vode. Koristi se prskanjem u koncentraciji od 0,3-0,5 %.

Ovisno o pojavi lisnih uši za suzbijanje su registrirani insekticidi: MOVENTO, DEMETRINA 25 EC, SCATTO, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema uputama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Trenutni vremenski uvjeti su pogodni za infekciju uzročnika pjegavosti lista lijeske, te je potrebno odraditi zaštitu nasada pripravkom SIGNUM.

Pregledom nasada zabilježena je pojava lisnih uši (Aphis spp.) te je preporuka primijeniti jedan od insekticidnih pripravaka: SCATTO, MOVENTO itd.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

 

 Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta mladica, ranije sorte su pred cvatnju.

Promjenjivo vrijeme uz česte oborine i temperature više od 20 °C pogoduje razvoju i infekciji bolestima vinove loze: plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), botritisa (Botrytis cinerea).

Preporučujemo sredstva sistemičnog djelovanja: FORUM STAR, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, CURZATE F, PERGADO F, FANTIC F, MOMENTUM TRIO, MAGMA TRIPLE, SPHINX EXTRA 685 WDG i dr. Sredstva sadrže aktivnu tvar folpet te djeluju i na sivu plijesan vinove loze.

Zaštitu od pepelnice (Erisiphe necator) moguće je napraviti jednim od pripravaka: COLLIS, DYNALI, DOMARK 40 ME, NATIVO 75 WG, LUNA EXPERIENCE, REVYONA, MYSTIC EC, VIVANDO, FOLICUR EW 250 i dr.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

U ekološkoj poljoprivredi zaštitu protiv plamenjače provodimo sredstvima na bazi bakra (npr. CUPRABLAU Z 35 WG, CHAMPION W, COSAVET DF, KALINOSUL G, CUPROCAFFARO WP i dr.).

Sredstva na bazi sumpora (npr. CHROMOSUL WG, THIOVIT JET, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, SUMPOR WG 80 i dr.) osigurati će zaštitu protiv pepelnice.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Zabilježen je let grozdovih moljaca te upućujemo vinogradare na pregled vinograda na prisutnost gusjenica. Prema potrebi suzbijanje obaviti sredstvima: CORAGEN SC, AFFIRM, VOLIAM RADIAN, VERTIMEC 018 EC.

U ekološkoj poljoprivredi zaštitu protiv grozdovih moljaca provodimo sredstvima: LASER, BIOBIT WP, LEPINOX PLUS i dr.

 

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

 

 

 

Tihana Pipinić, dipl.inž.agr.

e-mail: tihana.pipinic@mps.hr

Obavijest voćari-jabuka

I u slijedećim danima  prema prognozama očekuju se oborine te je nasade jabuka potrebno zaštititi preventivnim pripravcima-kontaktnog djelovanja. Moguće je upotrijebiti pripravke na bazi:

a.t. metiram(Polyram)

a.t.kaptan (Merpan 80 WDG, Captan WP50, Captan 80WG i dr.)

a.t.ditianon ( Delan 700 wdg, Delan pro),

a u zaštiti od pepeplnice szb na bazi a.t.sumpora ili ukoliko su jače zaraze se do sada pokazale pripravci kao Luna Experience, Sercadis i dr.

U zaštiti od značajnih štetnika u nasadima jabuka mogu se koristiti :

-protiv jabučnog savijača, a ujedno djeluju i protiv minera okruglih mina- Coragen 20SC, Mospilan 20 SP, Affirm.

 

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Ukoliko ima nejasnoća detalje pogledati na tražilici : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Kod kupovine  SZB imati potvrdu sa bar-kodom.

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primijenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko  još nije napravljeno.

Kod pripreme i primjene SZB koristiti zaštitnu opremu.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradari

Vremenski uvjeti su povoljni za razvoj bolesti u nasadima vinove loze: plamenjača, pepelnice i sive plijesni.

Za zaštitu protiv peronospore mogu se koristiti pripravci koji u sebi sadrže folpet (koji djeluje i protiv sive plijesni):

Curzate F, Mikal premium F, Mikal Flash, Forum star i dr.

Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci kao što su: Luna espirience, Nativo 75 WG, Collis, Vivando i dr.

U zaštiti protiv grožđanih moljaca upotrijebiti pripravke kao što su: Coragen, Laser, Affirm i dr.

 

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom ili provjeriti na tražilici Ministarstva : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone kao i dozvole za pripravke kojima je istekla dozvola, a smiju se upotrebljavati do prodaje zaliha.

Sva primijenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko to još nije napravljeno.

Kod kupovine szb u poljoprivrednim apotekama imati važeću potvrdu sa bar-kodom.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kukuruza

Ove sezone ranija sjetva kukuruza nije bila moguća zbog nepovoljnih meteoroloških uvjeta: od 25.3.-27.3. padale značajne oborine (u količinama od 45,0 mm u istočnom do 62,8 mm u zapadnom dijelu Međimurja), a početak travnja su obilježili jaki sjeverni vjetar i hladnoće (u središnjem i istočnom dijelu Županije u danima 05.4.-11.4. smo bilježili 4 jutarnja mraza)! Naknadno su ponovno u danima 13.4.-18.4. kiše padale gotovo svakodnevno (u ukupnim količinama 43,2 mm u istočnom do 94,6 mm u zapadnom dijelu Međimurja)! Stoga je većina proizvođača dominantne ratarske kulture svoje usjeve je posijala u drugoj polovici mjeseca travnja (uz i nakon blagdana Svetog Jurja). Tek krajem mjeseca travnja (27.4. 2023.) upućena je obavijest o optimalnim uvjetima i rokovima za primjenu zemljišnih (rezidualnih herbicida) nakon sjetve a prije nicanja usjeva (pre-em)!

 

VAŽNO: U dosadašnjeg dijela mjeseca svibnja zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Iznadprosječne količine oborina padale su 02.5.-17.5. 2023. na svim mjernim mjestima, a naročito u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Od 20.5. najviše su temperature zraka svakodnevno u rasponu 23,3°-28,8°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj usjeva kukuruza (i dominantne korovne flore) u dosadašnjem dijelu mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom , središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 246,6 mm 11.960 minuta 68,00 % 15,31°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 80,52 % 14,97°C
Kotoriba 112,4 mm 13.445 minuta 80,00 % 15,46°C
Donja Dubrava 92,4 mm 18.150 minuta 76,31 % 15,42°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Tijekom proteklih dana (29.5.-30.5. 2023.) kiša je padala samo na području istočnog dijela Županije, u količinama od 7,0 mm (Donja Dubrava) do 26,2 mm (Kotoriba), dok većini središnjeg i zapadnog dijela Međimurja značajnije padaline nisu zabilježene! Nove su oborine moguće tek narednog vikenda (04.6. 2023.), do tada dominira djelomično oblačno i sunčano razdoblje s najvišim dnevnim temperaturama zraka 22-26°C! U takvim uvjetima posljednja dva tjedna sadržaj vlažnosti zemljišta na dubini 7 cm pada sa 39,6 % na svega 25,4 %, a temperatura tla na istoj dubini u istom razdoblju je porasla sa 13,5° na 21,7°C!

 

Na svim mjernim mjestima tijekom proteklog mjeseca travnja je zabilježeno više oborina od očekivanog prosjeka: od 60,0 mm (Donja Dubrava) do 138,6 mm (Železna Gora). Još više padalina bilježimo i tijekom mjeseca svibnja 2023. (vidi Tablicu 1.). Zbog tadašnje optimalne vlažnosti zemljišta, na poljima gdje je obavljena primjena zemljišnih (rezidualnih) herbicida prema uputi od 27. travnja o.g. (naročito na poljima gdje dominiraju jednogodišnji širokolisni i/ili travni korovi), rezultati suzbijanja korova su dobri. Na netretiranim poljima gdje je kukuruz niknuo usjevi se sporo razvijanu, većinom imaju razvijena 4-7 lista, ali su visinom ispod očekivanja!

Na površinama gdje dominiraju višegodišnji širokolisni (npr. Convolvulus, Cirsium i slično) ili višegodišnji travni korovi (npr. Agropyron, Shorgum i slično) iste je u kukuruzu moguće kemijski suzbijati samo nakon njihova nicanja i početnog rasta pa do određenog razvojnog stadija usjeva (najčešće do razvoja 4-8 lista ili visine biljaka 15-40 cm) (neki su poljoprivrednici primjenu herbicida u “post-em” rokovima obavili, jer neke djelatne tvari primijenjene početkom mjeseca lipnja mogu ostaviti neželjene rezidue za naredne usjeve)!

U nepovoljnim uvjetima rasta i razvoja (npr. stajaća voda, pokorica, visoke temperature i sl.) korovi su uvijek napredniji u odnosu na kulturnu biljku. U narednom jer razdoblju potrebno redovito pregledati polja kukuruza i odrediti optimalno vrijeme primjene nekih od dopuštenih selektivnih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za suzbijanje višegodišnjih korova u kukuruzu birati za usjeve kukuruza selektivne translokacijske ili sistemične pripravke (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Odabir pripravaka prilagodimo dominantnim korovima na kukuruznim poljima, pri čemu proizvođači pomoć mogu dobiti kod stručnih osoba, a kod primjene se pridržavati propisanih ograničenja na uputama uz svaki pripravak. Ne prskati po vjetrovitom vremenu zbog mogućih šteta na susjednim osjetljivim usjevima (naročito su na “zanošenje” osjetljivi krumpir, uljne tikve, šećerna repa, soja, voćni nasadi i slično). Neki od pripravaka zahtijevaju dodavanje pomoćnih sredstva za poboljšanje učinka (adjuvanti), pa prije same primjene detaljno proučiti upute i ograničenja.

VAŽNO: Zbog specifičnih meteoroloških uvjeta voditi računa o broju razvijenih listova kukuruza, a manje o njegovoj visini, kako bi se izbjegle moguće neželjene fito-toksične promjene post-em herbicida na usjevima!

 

Na poljima gdje je uspješno obavljena primjena zemljišnih herbicida nakon sjetve a prije nicanja kukuruza (pre-em), a na istima nema višegodišnjih korova (npr. slak, osjak, pirika, divlji sirak i slično) moguće je ovih dana obaviti u večernjim satima folijarnu primjenu bio-gnojiva s naglašenim sadržajem amino– ili huminskih-kiselina ili pripravaka na osnovi morskih alga!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza se nalazi u razvojnom stadiju intenzivnog porasta listova i mladica dok sorte ranije epohe dozrijevanja ulaze u cvatnju. Najavljene oborine povoljno će utjecati na razvoj i infekcije uzročnicima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), te sive plijesni (Botrytis cinerea ) kod osjetljivih sorata. Za zaštitu od navedenih uzročnika preporučujemo pripravke sistemičnog  djelovanja, uz napomenu da pripravci koji u sebi imaju djelatnu tvar folpet postrano djeluju i na uzročnika sive plijesni.

Zaštitu od plamenjače vinove loze moguće je napraviti jednim od pripravaka: Forum star, Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F , Pergado F, Fantic F, Momentum trio, Magma Triple, Sphinx extra 685 WDG. Navedeni pripravci sadrže folpet koji će dati zaštitu i od ranog razvoja sive plijesni.

Razmak između zaštita ne bi trebao biti duži od 10-12 dana.

Vremenske prilike osobito pogoduju infekcijama uzročnikom pepelnice ( Erysiphe necator)

Zaštitu od pepelnice vinove loze moguće je  napraviti jednim od pripravaka: su Dynali, Luna expirience, Revyona, Collis, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper CS 300 i sl.

Osjetljive sorte na razvoj sive pljesni ili botritisa u razvojnom stadiju početka cvatnje možete zaštititi jednim od botriticida  https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Upućujemo vinogradare pregled vinograda na prisutnost gusjenica grozdovih moljaca te prema potrebi obaviti suzbijanje jednim od pripravaka: Coragen SC, Affirm, Voliam, Radiant, Laser KS, Vertimec 018 EC i sl.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr