MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Preporuka

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima prilikom obavljanja rezidbe preporučamo provoditi  preventivne mjere radi smanjenja širenja bolesti drva:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

 

ESCA

– u nasadima redovno provoditi preventivne mjere;

– odumrle trsove ukloniti iz nasada;

– prošlogodišnje označene trsove u nasadu zadnje rezati;

– prilikom rezidbe učestalo koristiti sredstvo za dezinfekciju;

– veće rezove starog drva premazati;

– netom nakon rezidbe preporučamo primijeniti biološki fungicid na osnovi Trichoderma atroviride soj SC1 https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/pregled/1207

 

 

 

 

EUTIPOZA

(Eutypa lata)

– u nasadima provoditi preventivne mjere;

– odumrle trsove ukloniti iz nasada;

– prošlogodišnje označene trsove u nasadu zadnje rezati;

– prilikom rezidbe učestalo koristiti sredstvo za dezinfekciju;

– veće rezove starog drva premazati;

– netom nakon rezidbe preporučamo primijeniti biološki fungicid na osnovi Trichoderma atroviride soj SC1 https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/pregled/1207

 

 

Novosti i promjene redovno pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima prilikom obavljanja rezidbe preporučamo provoditi  preventivne mjere radi smanjenja širenja bolesti drva:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

 

ESCA

– u nasadima redovno provoditi preventivne mjere;

– odumrle trsove ukloniti iz nasada;

– prošlogodišnje označene trsove u nasadu zadnje rezati;

– prilikom rezidbe učestalo koristiti sredstvo za dezinfekciju;

– veće rezove starog drva premazati;

– netom nakon rezidbe preporučamo primijeniti biološki fungicid na osnovi Trichoderma atroviride soj SC1 https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/pregled/1207

 

 

 

 

EUTIPOZA

(Eutypa lata)

– u nasadima provoditi preventivne mjere;

– odumrle trsove ukloniti iz nasada;

– prošlogodišnje označene trsove u nasadu zadnje rezati;

– prilikom rezidbe učestalo koristiti sredstvo za dezinfekciju;

– veće rezove starog drva premazati;

– netom nakon rezidbe preporučamo primijeniti biološki fungicid na osnovi Trichoderma atroviride soj SC1 https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/pregled/1207

 

 

Novosti i promjene redovno pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

_____________________________________________________________________

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Dosadašnja zima 2022./23. jedna je od najtoplijih od kada postoje mjerenja meteoroloških podataka u našoj zemlji. Zadnja tri mjeseca protekle 2022. godine bila su toplija od prosjeka od +1,7° (prosinac) do +2,8°C (listopad) (vidi Tablicu 1.). Tijekom studenog i prosinca 2022. zabilježeno je u središnjem dijelu Županije ukupno 153,8 mm oborina (najviše kiše), pa je zasićenost zemljišta vlagom tijekom posljednjih tjedan u rasponu 34,2-36,3 %. Tijekom posljednjih sedam dana neobično je toplo: najviše su dnevne temperature zraka gotovo svakodnevno u rasponu od 12,8° do 18,0°C! Jutra su posljednjih tjedan dana bez pojave mraza, sa svakodnevno pozitivnim vrijednostima u rasponu 0,9°-6,9°C, pa je zemljište na dubiti 7 cm dosegnulo početkom Nove godine vrijednost 7,2°C! Naredna dva dana ponovno očekujemo najviše dnevne vrijednosti >=12°C, pa će prvi tjedan u mjesecu siječnju o.g. biti povijesno sunčan i topli, čak +7,1°C iznad očekivane vrijednosti! Tek nešto svježije razdoblje s novim oborinama (kiša) očekujemo početkom narednog tjedna. U takvim uvjetima bilježimo iznadprosječno napredan početni i “prezimljujući” razvoj uljane repice, a kako smo u danima od 29. prosinca 2022. do 2. siječnja 2023. u hladovini bilježili dnevne vrijednosti od 12,82° do 18,03°C, posljednja dva dana bilježimo prvu pojavu proljetnih štetnika u usjevima uljane repice!

 

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog jesensko-zimskog razdoblja 2022./2023. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti listopad 2022. studeni 2022. prosinac 2022. **siječanj 2023.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2022./2023. 12,7°C 11,0 6,3°C 82,8 2,6°C 71,0 7,2°C 0,6
*Prosjek 9,9°C  89,0 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6
Razlika (±) +2,8°C -78,0 +2,1°C +10,1 +1,7°C +17,1 +7,1°C -30,0

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca; **izmjereno do 5.1. 2023. u 6.00 sati!

 

Naime, zdravstvenim pregledom usjeva uljane repice u središnjem dijelu Međimurja (okolica Čakovca) zabilježili smo brojniju pojavu proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus). U moguće je da navedeni neželjeni organizmi započnu ishranom i odlaganjem jaja (naročito na laganijim zemljištima)! To je 30 dana ranije nego protekle 2022. godine, odnosno 45 dana ranije nego početkom 2021. godine!

Stoga proizvođačima uljane repice u narednom razdoblju preporučujemo redovito pratiti brojnost nametnika (poželjno se uz vizualne preglede postavljati žute ljepljive ploče ili žute posude) (prvo se pojavljuju štetne pipe, a tek naknadno repičin sjajnik) (Brassicogethes aeneus), te prema potrebi provesti mjere usmjerene zaštite dopuštenim insekticidima za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Budući je na našem tržištu registriran manji broj pripravaka (iz tri različite skupine) za suzbijanje štetnika uljane repice, birati sredstva i kombinacije prema boljem postranom učinku na dominantne štetnike.

 

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Zbog iznadprosječne količine oborina u mjesecu rujnu (171,6 mm), studenom (82,8 mm) i prosincu (71,0 mm) 2022. godine, te dugotrajno zadržavanje vlage u mjesečnim vrijednostima od 23.155 minuta (prosinac) do 29.840 minuta (studeni) opasnost od ranije pojave gljivičnih bolesti uljane repice je značajno veća nego protekle zime (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost) (Phoma, Botrytis, Alternaria). Prvi simptomi suhe truleži (Phoma) u usjevima uljane repice na većini međimurskih polja uočeni su još u prvom tjednu mjeseca listopada 2022. godine! Na mogući jači intenzitet pojave uzročnika bolesti uljane repice najviše će utjecati količina i raspored oborina krajem zime i početkom proljeća o.g., a moguće mjere suzbijanja bolesti uljane repice valja već provoditi ili planirati sa kasnim zimskim ili ranim proljetnim usmjerenim mjerama suzbijanja repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus). Dopuštene fungicide za suzbijanje bolesti uljane repice moguće je istovremeno koristiti sa insekticidima za suzbijanje štetnika uljane repice. Usmjerene mjere zaštite tijekom zimskog razdoblja provoditi na temperaturama zraka >5°C, te birati dane kada nema izraženog vjetra.

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Preporuka vlasnicima nasada jabuke i kruške – zimska zaštita

Posljednjim pregledom plantažnih nasada jabuke i kruške u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako su nasadi u fenofazi (BBCH 93-95) tj. zelena masa (lišće) je u fazi promjene boje i opadanja. Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja na većini lokaliteta u posljednjih 15 dana zabilježene su višekratno, veće količine oborina (8-16 mm) uz srednje dnevne temperature od 8-10°C. Uz ovakve agrometeorološke uvjete a imajući u vidu kako na vegetativnim izbojcima (grančicama), nakon intenzivnog opadanja listova ostaju otvorene ranice od otpalih peteljki, stvaraju se povoljni uvjeti za prodor patogena u biljno tkivo (Fuzikladij, Erwinia amylovora i dr.). Stoga se u ovoj fenofazi razvoja jabuke i kruške, preporučuje obavljanje kasno-jesenske zaštite nasada.

Za tu namjenu u RH registrirani su pripravci na bazi bakarnog oksida: Nordox 75 WG – u konc. 0,2%; bakarnog oksiklorida: Cuprablau Z 35 WG – u dozi 1,6-1,7 kg/ha, Cuprocaffaro 50 WP – u konc. 0,75%, Neoram WG – u konc. 0,5 – 0,6%, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Lainco – u konc. 0,25-0,3% ili bakarnog hidroksida: Champion Flow SC – u konc. 0,65%, (krajnji rok za primjenu zaliha ovoga pripravka je 01.09.2023.) i dr.

Od ostalih pripravaka za ovu namjenu mogu se koristiti gotovi pripravci s više aktivnih tvari kao što su kombinacije: bakarnog hidroksida i bakarnog oksiklorida (Airone SC – u dozi od 3-4 lit/ha), kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima) ili kombinacija bakarnog hidroksida i parafinskog ulja: (Modro ulje – u konc. 2-3%) i dr.

Navedeni pripravci primjenjuju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-1.500 l/ha ili više), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji tzv. „kupanje“ stabala. Uz navedene bakarne pripravke (uz izuzetak Modrog ulja), preporučuje se dodavanje pripravaka na bazi parafinskog ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Prominal neu, Ovipron top, Ovitex, Laincoil, Plantoil – u koncentraciji 3-4%) u cilju insekticidnog efekta na prezimljujuće oblike štetnih kukaca (jaja i kukuljice lisnih uši, crvenog pauka, lisnih minera i dr.).

Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu – FIS, u ekološkoj proizvodnji jabuke i kruške za ovu namjenu registrirani su pripravci: Modro ulje, Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP, Cuprocaffaro 50 WP, Airone SC, Cupra i Champion flow SC uz koje se može dodati pripravak na bazi parafinskog ulja. Za mogućnost korištenja ostalih bakarnih pripravaka koji su na tržištu RH registrirani kao gnojiva/ojačivači bilja, ekološki proizvođači moraju se posavjetovati s predstavnicima izabranog kontrolnog tijela ekološke proizvodnje.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Preporuka vlasnicima trajnih nasada lijeske

Imajući u vidu meteorološke uvjete u proteklih 15-ak dana (srednje dnevne temperature iznad 5°C) kao i fenofazu razvoja lijeske, pregledom trajnih nasada u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako su stabla/grmovi lijeske izgubila 70 – 90 % lisne mase te je pravo vrijeme za obavljanje zimske zaštite u cilju smanjenja infektivnog potencijala štetočinja (gljivice, bakterije i prezimljujući oblici kukaca) u vegetacijskoj sezoni 2023. godine.

Za kasno-jesensku zaštitu lijeske u RH registrirani su pripravci na bazi: bakarnog hidroksida (Cuprablau Z 35 WG u dozi 1,6-1,7 kg/ha); bakarnog oksiklorida (Neoram WG – u koncentraciji 0,45%, ), kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima) ili kombinacija bakarnog hidroksida i parafinskog ulja: (Modro ulje – u koncentraciji 2-3%). Navedeni pripravci primjenjuju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-1.500 l/ha ili više), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji (tzv. „kupanje“ stabla/grma).

Uz navedene bakarne pripravke (uz izuzetak Modrog ulja), preporučuje se dodavanje parafinskog ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Prominal neu, Ovipron top, Ovitex, Laincoil, Plantoil – u koncentraciji 3-4%) u cilju insekticidnog efekta na prezimljujuće oblike štetnih kukaca (jaja i kukuljice).

Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu – FIS, u ekološkoj proizvodnji lješnjaka za ovu namjenu registrirani su pripravci: Modro ulje, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP uz koje se može dodati pripravak na bazi parafinskog ulja. Za mogućnost korištenja ostalih bakarnih pripravaka koji su na tržištu RH registrirani kao gnojiva/ojačivači bilja, ekološki proizvođači moraju se posavjetovati s predstavnicima izabranog kontrolnog tijela ekološke proizvodnje.

Vlasnicima nasada koji su tijekom ovogodišnje vegetacije u nasadima lijeske primijetili naglo sušenje pojedinih grana ili čak cijelih stabala/grmova poradi sumnje na zarazu vrlo opasnim bakteriozama: (Pseudomonas avellanae, Botryosphaeria dothidea) – Bakterijski rak lijeske i (Xanthomonas arboricola pv. corylina) – Bakterijska palež lijeske, preporučuje se odrezivanje zaraženih grana 30 cm ispod mjesta sušenja sve do grane višeg reda i spaljivanje izvan nasada. Cijela stabla koja su tijekom vegetacije doživjela kolaps (palež, sušenje), poradi sumnje na prethodno navedena bakterijska oboljenja, potrebno je izvaditi s korijenom i spaliti izvan nasada. Rane nastale nakon rezanja zaraženih grana mogu se premazati (dezinficirati) pripravcima: Cuprocaffaro 50 WP (u koncentraciji 0,8 – 1,0) ili Bordoška juha caffaro 20 WP (u koncentraciji 1,5%). Alat za rezidbu potrebno je prije orezivanja svakog pojedinačnog stabla dezinficirati prikladnim sredstvom (70 % alkohol, 3 % Natrijev hipoklorit ili sl.).

Preporuka je da se nasadi  lijeske u kojima postoji sumnja na zarazu bakteriozama, prskaju prethodno navedenim bakarnim preparatima dva puta u jesenskom periodu: Prvi tretman – kada su stabla/grmovi odbacili 50 % lisne mase te drugi tretman nakon potpunog odbacivanja lisne mase. Razmak između dva tretmana treba biti najmanje 10-15 dana. Za tretmane se koriste dva različita pripravka na bazi bakra.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Za plamenjače kupusnjača (Pseudoperonospora cubensis, Peronospora spp.) primijeniti pripravke kao što je: Infinito, a za koncentričnu pjegavost  primijeniti: Ortiva top, Ortiva, Tazer, Azbany, Aztek 250 SL i druge registrirane pripravke.

Za plamenjaču salate (Bremia lactucae) primijeniti pripravke: Taegro, Gachinko, Leimay S, Keyfol WP Revus, Curzate 60 WG, Orvego, Airone SC, Legado, Aliette flash, Avi WG, Infinito, Ortiva, i dr.

Prije sadnje salate u zaštićenom prostoru za nematode korijenovih kvržica (Meloidogyne spp.) može se primijeniti pripravke: Bioact prime, Laisol ili Raisan.

Kod pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) primijeniti pripravke: Teldor, Geoxe, Signum, Switch 62,5 WG, Pyrus, Ortiva, Serenade aso, Polyversum i dr. pazeći na karencu i registracije po kulturi.

Kod kupusnjača za rizoktoniju (Rhizoctonia spp.) i trulež korijena (Fusarium spp.) primijeniti pripravke kao što su: Proradix, Proplant i sustavom za kapanje,a bilo bi dobro folijarno primijeniti ojačivače biljaka koji sadrže bakar.

Za prevenciju bolesti u ekološkoj proizvodnji primijeniti jedan od registriranih pripravaka: Serenade Aso, Polyversum, Taegro, Prev-gold, kao i druge registrirane pripravke na osnovi drugih korisnih organizama, koji su registrirani za primjenu u ekološkoj proizvodnji.

Za bakterijske bolesti primijeniti jedan od registriranih bakrenih pripravaka, pazeći na karencu.

Za Sovice primijeniti jedan od registriranih pripravaka na kulturi: Karate zeon, Laser, Decis 100 EC, Rotor super, Ritmus, Voliam targo i dr.

Za kupusne štitaste moljce (Aleyrodes proletella) primijeniti: Decis 2,5 EC, Movento, Promanal neu

Kod pojave kupusnih moljaca (Plutella xylostella) primijeniti: Ampligo, Alverde, Cythrin max, Decis 100 EC, Neemazal-T/S i druge registrirane pripravke.

Za Stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) primijeniti pripravke kao: Closer, Abanto, Requiem prime, Movento, Harpun, Sivanto prime i sl. pazeći na registracije po kulturama.

Za Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka: Requiem prime, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Laser i sl. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari. Asset Five, Exalt 25SC,   Neemazal-T/S, primijeniti dok su ličinke u mlađim stadijima.

Za Južnoameričkog moljca rajčice (Tuta absoluta), neke sovice (Noctuidae) primijeniti: Alverde, Ampligo, Voliam targo, Neemazal-T/S, Lepinox plus i druge registrirane po kulturi.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Voliam Targo, Requiem prime, dok Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, treba primijeniti u večernjim satima.

Primjena bio-stimulatora na osnovi aminokiselina ili algi te korisnih organizama znatno doprinosi jačanju i oporavku od nastalih šokova te pomaže u jačanju obrambenih mehanizama biljaka.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Preporučujemo maslinarima s područja Istre da nakon berbe, čim to dozvole vremenske prilike, izvrše tretiranje svojih nasada protiv uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocea oleagina) te protiv uzročnika raka masline

(Pseudomonas savastanoi).

U tu svrhu preporučujemo  neke od slijedećih pripravaka: NEORAM WG, CUPRABLU Z 35 WG, AIRONE SC, SERENADE ASO  ili  neke druge pripravke.

Maslinare također upozoravamo da u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja ( SZB).

Podatci o svim registriranim SZB u RH dostupni su u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

 Marina.Kocijancic@mps.hr

 

 

 

 

 

Preporuka vlasnicima nasada oraha – zimska zaštita

Pregledom komercijalnih nasada oraha u Osječko-baranjskoj županiji, može se zaključiti kako su stabla oraha u izgubila u ovisnosti od sortimenta više 80 % lisne mase te je pravo vrijeme za obavljanje zimske zaštite kako bi se smanjio infektivni potencijal gljivičnih i bakterijskih oboljenja u vegetacijskoj sezoni 2023. godine.

Najčešći i najopasniji uzročnici bolesti na orahu su: siva pjegavost (Gnomonia leptostyla) i trulež plodova (Gleosporium epicarpi) tzv. antraknoze oraha, bakterijska pjegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) čije zimske spore prezimljavaju na otpalom lišću te bakterijski rak oraha (Botryosphaeria dothidea), koji se posljednjih godina naglo širi u nasadima oraha.

Zimska zaštita nasada oraha vrlo je važna agrotehnička mjera posebno u nasadima u kojima je tijekom ovogodišnje vegetacije zabilježen jači napad prethodno navedenih bolesti kao i u nasadima koji su oštećeni djelovanjem niskih proljetnih temperatura ili zbog ledotuče. Iako zimsku zaštitu oraha otežava činjenica velike visine i volumena krošnje (stariji nasadi), ista se ipak može provesti uz neke prilagodbe na mlaznicama vučenih ili nošenih raspršivača (tzv. turbo mlaznice).

Za kasno-jesensku zaštitu oraha u RH registrirani su pripravci na bazi bakarnog hidroksida uz dodatak parafinskog ulja (Cuprablau Z 35 WG – u dozi 1,6-1,7 kg/ha), bakarnog oksiklorida (Neoram WG – u koncentraciji 0,45 %) ili kombinacija bakarnog sulfata i kalcijevog hidroksida (Bordoška juha Caffaro 20 WP – u koncentraciji 1,5 %, VAŽNO: ne smije se miješati s korektorima pH, okvašivačima i folijarnim gnojivima). Navedeni pripravci apliciraju se uz korištenje što većih količina vode po jedinici površine (1.000-2.000 l/ha), kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela škropiva po čitavoj krošnji (tzv. „kupanje“ stabala).

Preporuka je koristiti sve pripravke u ovom periodu u maksimalno dozvoljenim dozama po jedinici površine.

Nadalje, preporučuje se voćarima koji su tijekom ovogodišnje vegetacije u nasadima oraha imali srednje do jak napad orahove muhe (Rhagoletis completa), da međuredni prostor unutar nasada obrade agrotehničkom mjerom plitkog oranja ili tanjuranja kako bi se zimske kukuljice orahove muhe izbacile na površinu i izložile niskim temperaturama. Plitka međuredna obrada smanjuje i infektivni potencijal prethodno navedenih gljivičnih oboljenja jer se otpalo i zaraženo lišće unosi u tlo.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Uputa proizvođačima ozimih žitarica (ječam, pšenica, raž, pšenoraž ili tritikale)

Pred početak optimalnih rokova sjetve ozimih žitarica u SZ dijelu naše zemlje upućena je obavijest proizvođačima o mjerama potrebe suzbijanja korova (10.10. 2022.). Nakon iznadprosječno vrućeg i suhog ljeta tijekom mjeseca rujna 2022. na svim je mjernim mjestima u Međimurju zabilježena iznadprosječna količina oborina, a naknado tijekom listopada umjesto očekivane mjesečne prosječne temperature 9,9°C na mjernim je mjestima izmjereno od 12,5-12,7°C (vidi Tablicu 1.). Zbog dovoljno vlage u zemljištu i iznadprosječnih temperatura zraka ozimi usjevi su brzo klijali i nicali. Premda u proteklom listopadu umjesto očekivanih 89,0 mm na svim mjernim mjestima bilježimo značajno manju količinu izmjerenih oborina, zbog česte i dugotrajne pojave i magle, bilježimo vrlo visoku vlažnost zraka i dugotrajno zadržavanje vlage na biljkama – a naročito uz riječne dolije Mure i Drave (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Neki mjerni podatci za lokalitete uz riječne doline u Međimurju, a koji upućuju na optimalne uvjete za rani razvoj i pojavu različitih uzročnika bolesti u zimskim usjevima tijekom jeseni 2022. (**listopad i studeni):

Lokalitet Vremenski uvjeti listopad 2022. *Vremenski uvjeti studeni 2022.
mm % vlaženje °C oborine % vlaženje °C
M.Središće 11,0 91,1 22.030 min 12,7 5,2 94,1 9.705 min 8,8
Novakovec 11,2 91,6 15.525 min 12,5 9,2 93,1 13.995 min 9,1
D.Dubrava 18,6 86,4 25.435 min 12,9 5,2 88,9 13.385 min 9,5
Kotoriba 10,0 89,0 21.528 min 12,5 5,0 92,0 10.060 min 8,9

*zabilježeno do 14.11. 2022. u 6.00 sati!; **prethodno je u mjesecu rujnu 2022. u navedenim lokalitetima izmjerena iznadprosječna količina oborina od 144,0 do 171,6 mm!

U takvim uvjetima bilježimo vrlo rano optimalne uvjete za početni razvoj i ranu pojavu važnijih uzročnika bolesti u usjevima ozimih žitarica. Od početka listopada do sredine studenog 2022. još nismo zabilježili negativne jutarnje temperature u Međimurju! Temperature zraka su početkom ovog mjeseca tijekom najtoplijeg dijela dosezale vrijednosti 19,0-22,3°C ali posljednjih deset dana njihova se najviša vrijednost najčešće kreće u rasponu 9,8-14,1°C! U srijedu (16.11.) na svim mjernim mjestima u Međimurju očekujemo oborine u količini do 15,0 mm. Naknadno će zbog sjevernog vjetra temperature zraka pasti na niže vrijednosti, a tijekom narednog vikenda (19.11. i 20.11. 2022.) očekujemo prvu jutarnju pojavu jesenskog mraza (od -1 do -2°C)

Tablica 2. Višegodišnja iskustva pojave najvažnijih uzročnika bolesti ozime pšenice prilagođeno prema skupinama sorata domaćeg ili stranog podrijetla:

Sorte pšenice Skupine bolesti
„domaće“ sorte

(npr. Anica, Barba, Brko, Bubnjar, Darija, Đenka, El Nino, Indira, Kraljica, Mandica, Lorena, Ljepotica, Olimpia, Opsesija, Premija, Senzacija, Silvija, TataMata, Vlatka, Vulkan i dr.)

 

Septoria, Puccinia

„strane“ sorte

(npr. Apache, Agenor, Anversa, Antigua, Athlon, Basmati, Basilio, Bologna, Calisol, Exaltation, Gaudio, Gabrio, Grandior, Farineli, Falado, Forcali, Energo, Izalco,  Macaron, Lenox, Ludwig, Obiwan, Passion, Sofru, Sofolk, Solehio, Soisson, Starlord, Ultim, Tenor, Viriato, Vycor i dr.

 

Pyrenophora

Proizvođačima ozimih žitarica u takvim uvjetima preporučujemo redovitu kontrolu zdravstvenog stanja usjeva zbog moguće prve pojave simptoma bolesti. Kritičnim smatramo lokalitete blizu riječnih dolina, te ranije posijane usjeve. Jaču pojavu uzročnika bolesti očekujemo na parcelama koje su posijane tzv. farmerskim sjemenom koje nije zaštićeno tretiranjem registriranim fungicidima.

Na usjevima ozime pšenice, ovisno o sortimentu, očekujemo moguću prvu pojavu nekoliko vrsta biljnih bolesti (Septoria, Puccinia, Pyrenophora) (vidi Tablicu 2.), na usjevima ječma se rano pojavljuju dvije bolesti (Pyrenoiphora, Rhynchosporium), dok je na usjevima raži moguća rana pojava žuta hrđe (Puccinia striiformis).

Ako se pronađu prvi znakovi spomenutih uzročnika bolesti, ove sezone zbog posebnosti meteoroloških uvjeta već u drugom dijelu jeseni moguće preporučujemo ranu primjenu mjera zaštite. Ovisno o vrsti uzročnika bolesti i osjetljivosti vrsta i sorti ozimih usjeva (vidi Tablicu 2.) birati za tu namjenu registrirane i dovoljno učinkovite fungicide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Zbog iznadprosječno toplog i sparnog razdoblja, u proteklom je vremenu zabilježeno i prekomjerno množenje lisnih uši (Aphidae). Rana pojava lisnih uši u žitaricama potencijalno je opasna zbog prijenosa virusne žute patuljavosti (BYDW). Stoga je potrebno žitarice redovito pregledavati i na štetnika životinjskog podrijetla. Tek padom temperatura zraka na negativne jutarnje vrijednosti tijekom više uzastopnih dana opada opasnost od kasnog jesenskog naknadnog i prekomjernog razvoja navedenih neželjenih organizama i uzročnika bolesti.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavoga voća

Koštičave voćne vrste (breskva, nektarina, trešnja, višnja, šljiva, marelica) valja u stadiju opadanja lišća tretirati protiv različitih uzročnika gljivičnih i bakterijskih bolesti  – kovrčavost lista breskve i nektarine (Taphrina deformans ), rogač šljive (Taphrina pruni), šupljikavost lista koštičavoga voća (Stigmina carpophilla), bakterijski rak koštičavoga voća (Pseudomonas mors-prunorum)…

Najbolje je to učiniti prvi puta kada otpadne oko 50% lišća, te drugi puta nakon što je otpalo sve lišće.

Uporabiti se može jedan od dozvoljenih bakrenih pripravaka: NORDOX WG ili NEORAM WG ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno

zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.     

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr