MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Preporuka

Obavijest proizvođačima povrća i cvijeća

Pregledom usjeva uočava se pojava lisnih uši. To su štetnici koji se vrlo brzo množe i u kratkom roku mogu napraviti značajne štete. Ima krilatih i beskrilnih formi. Pogoduje im obilna gnojidba dušikom, jer su biljke bujnije, a lišće sočno i privlačnije za ishranu. Što su sklop biljaka gušći, a vlaga veća, štete će biti veće. Lisne uši imaju usni ustroj za bodenje i sisanje, sišu biljne sokove. Za iznimno jakog napada lišće se suši i pokriveno je obilnom mednom rosom na koju se naseljavaju gljive čađavice. Napadnute biljke zaostaju u rastu i podložne su napadu drugih štetnika i uzročnika bolesti. Svojom ishranom na biljkama uši nanose direktne štete koje se ogledaju u slabljenju biljke domaćina. Indirektne i puno veće štete nanose prenošenjem biljnih virusa.

Prednost u suzbijanju lisnih uši treba dati sistemičnim insekticidima kojeg lisna uš prilikom sisanja može unijeti u svoj organizam. Kontakni insekticidi mogu biti djelotvorni ako lisne uši ne kovrčaju list, te insekticid može doprijeti do njih.

Prije primjene insekticida treba u okolini utvrditi brojnost prirodnih neprijatelja (bubamara, zlatooka), te procijeniti da li je primjena insekticida opravdana.

Ovisno o kulturi na kojoj se pojavljuju za suzbijanje su registrirani različiti insekticidi:

u cikli – ROGOR 40, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC

u paprici – PIRIMOR 50 WG, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, KARATE

ZEON, ACTARA 25 WG, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP

u rajčici – PIRIMOR 50 WG, ROGOR 40, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC,

KARATE ZEON, AMPLIGO, ACTARA 25 WG, CALYPSO SC 480,

MOSPILAN 20 SP,  TEPPEKI 500 WG

u salati – FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, AMPLIGO, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA, ACTARA 25 WG,

CALYPSO SC 480, MOVENTO

u cvijeću – CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS

u ukrasnom bilju – PIRIMOR 50 WG, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS,

CALYPSO SC 480,   MOSPILAN 20 SP, MOVENTO

u kupusu – ROGOR 40, PERFEKTHION, CHROMOGOR, CALINOGOR, CYTHRIN

MAX, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR

SUPER, KARATE ZEON, CHESSE 50 WG

u krastavcima – PIRIMOR 50 WG, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC,

SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, KARATE ZEON, ACTARA 25 WG,

CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP,  CHESSE 50 WG, TEPPEKI 500 WG

u mrkvi – PERFEKTHION, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, CALYPSO

SC 480

u grahu – CYTHRIN MAX, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO,

ROTOR SUPER, KAISO, CALYPSO SC 480

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest za povrtlare

Krumpir je potrebno je zaštititi od bolesti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) koristeći jedan od fungicida: Akrobat MZ WG, Pergado MZ, Ranman top, Infinito i dr.

Prilikom prskanja koristiti dovoljno škropiva zbog povećane mase cime.

Zaštita luka od plamenjače (Peronospora destructor) može se izvršiti jednim  od pripravaka: Akrobat MZ WG, Ortiva, Quadris, Ridomil Gold pepite, Galben M. U škropivo obavezno dodati okvašivač zbog boljeg prijanjanja uz list luka.

Prije upotrebe pročitati upute, provjeriti u FIS-bazi, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za voćare

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je nastaviti zaštitu od bolesti mrljavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha).

Preporučujemo izvršiti zaštitu prije najavljenih oborina koristeći se kontaktnim pripravcima: Dithane M-45, Polyram DF, Delan Pro, Penncozeb 75DG, Mankozeb, Star 80, Pinozeb M-45, Manfil 80 WP i dr.

Za suzbijanje pepelnice u jabukama mogu se koristiti: Luna Experience, StrobyWG, Zato 50 WG ili Chromosul 80, Thiovit jet, Sumpor SC80. Zaražene grančice obavezno mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella)primijeniti  jedan od insekticida: Coragen20SC, Runner 240 SC, Insegar 25WP, Calypso SC480, Mospilan 20SW.

Zbog toplog vremena obavezno pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i po potrebi koristiti dozvoljeni pripravak za suzbijanje.

U nasadima pratimo moguću pojavu kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus).

U nasadima krušaka za suzbijanje kruškine buhe (Psylla pyri) koristiti jedan od pripravaka: Vertimec 018EC, Kraft18 EC, Apache.

Pripravcima dodati mineralnog ulja prskati u večernjim satima kada pčele ne lete.

Prije svake upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl. ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada! Nastavno na obavijest maslinarima od 11.06.2019. godine preporučamo da se u toku slijedećeg tjedna obave potrebna tretiranja. Zaštitu usmjerenu suzbijanju m.moljca za nasade područja Raba i Malog Lošinja preporučamo obaviti krajem ovog vikenda i početkom slijedećeg tjedna. Za područje Cresa i Krka od sredine slijedećeg tjedna i početkom slijedećeg vikenda. Ovim tretiranjem suzbijamo m.moljca i m.svrdlaša. Zbog visokih dnevnih temperatura tretiranja obaviti pred večer. Zatravljene nasade prije tretiranja pokositi. Ulovi m.moljca (Prays oleae) na kontrolnim punktovima vidljivi u tablici niže. Vidljivi plodići 1-4 mm, najčešće 2-3 mm s tendencijom brzog porasta. Ženka maslininog moljca preferira odlagati jaja na plodiće veličine od 4-5 mm.

Također obratiti pažnju na izlazak ličinki štitastih uši. Metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji. Za zaštitu od pipa postaviti na debla lovne trake.

Prisutnost štetnika masline na kontrolnim punktovima:

LOKALITET tjedni ulov m.moljac/delta trap/Csal♀m♂n metoda otresanja/

m. svrdlaš

metoda otresanja/

pipe

Mali Lošinj 51 + +
Mali Lošinj-aerodrom 3 + +
Rab-Supetarska Draga 101
Rab-Kampor 61
Cres-Sveti Šimun 139 + +
Cres-Gracišće 199 + +
Cres-Piskel 94 +
Cres-Stari Zadar 119 +
Krk-Dunat 158 + +
Krk-Porat 85 +
Krk-Sveti Juraj 105 + +

Podložak s ulovom m.moljca 12.06. Cres (foto K. Karlić)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Metoda otresanja m.svrdlaš (12.06.) Cres (foto K. Karlić)

Desetak dana nakon obavljenog tretiranja REDOVITO-MINIMALNO JEDNOM TJEDNO nastaviti pregledati  nasade vizualnim pregledima i metodom otresanja na bijelu podlogu nastaviti radi procjene potrebe dodatnog tretiranja protiv (Caenorhinus/Rhynchites cribripennis). Intenzitet pojave svrdlaša može biti različit i jako varirati ovisno o lokalitetu, ovisno o okolini, ovisno o redovitosti provođenja mjera zaštite posebice u prethodnim vegetacijskim sezonama.

Dopuštene mjere zaštite potrebno je provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!!!

U konvencionalnim maslinicima preporučamo primjenu pripravaka na osnovi dimetoata, deltametrina ili fosmeta.

Pripravci na osnovi BT i piretrina dozvoljeni su za primjenu u maslinicima prijavljenih u IAKS mjere ruralnog razvoja; M 11.1. plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2. plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i M 10.1.8.  održavanje ekstenzivnih maslinika.

U obavijesti maslinarima od 11.06.2019.godine u tablici pregled registriranih pripravaka.

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl. inž. agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

U nasadima krumpira sađenim u kasnijim terminima treba pripaziti na pojavu Koncentrične pjegavosti lista (Alternaria solani) te po potrebi primijeniti jedan od registriranih pripravaka: Acrobat MZ WG, Ortiva, Difcor, i dr, a pri tomu paziti na karence.

Za Plamenjaču krumpira (Phytophthora infestans)  primijeniti pripravke koji su registrirani za krumpire: Neoram WG, Champion WG 50, Bordoška juha 20 WP Manica, Galben C, Curzate B WG, Dithane DG neotec, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Ranman Top, Profilux,  Acrobat MZ WG, Equation pro, Galben M, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M i dr. Pripravak izabrati sukladno planiranom terminu vađenja krumpira.

Po potrebi primijeniti i jedan od pripravaka protiv Krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata): Laser, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Match 050 EC, Karate zeon i dr., pri čemu treba poštivati karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstava za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresi:

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim punktovima na priobalju i otocima bilježi let maslinina moljca (Prays oleae) iznad praga štetnosti, zbog toga maslinarima preporučujemo izvršiti mjere suzbijanja štetnika. Štete od maslinina moljca najvidljivije su tijekom rujna kada  plodovi otpadaju na tlo.

Za suzbijanje maslinina moljca dozvoljeni su pripravci na osnovi:

Dimetoata (trgovački nazivi Calinogor, Chromogor, Perfethion, Rogor 40),

Fosmeta (trgovački naziv Imidan 50 WG),

Deltametrina (trgovački naziv Decis 2.5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Poleci plus, Ritmus).

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti pripravke na osnovi:

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (trgovački naziv Baturad WP, Biobit WP) ili

na osnovi piretrina (trgovački naziv Asset).

Također, preporučamo redoviti tjedni pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša (Rhynchites cribripennis) koji u ovom stadiju razvoja ploda može biti vrlo opasan, posebno na žarišnim terenima (uglavnom kameniti tereni) gdje čine redovite štete svake godine. Tjedni pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša obavljati sve do okoštavanja maslina. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova u ranim jutarnjim satima. Mjere zaštite za svrdlaša treba provoditi samo na temelju pregleda maslinika i prema procjeni intenziteta pojave štetnika. Dozvolu za suzbijanje maslininog svrdlaša ima pripravak Rogor 40.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

Obavijest proizvođačima jagoda

U nasadima koji su još na branju i intenzivnim zalijevanjima i prihranjivanjima pripaziti na pojavu biljnih bolesti.

Za suzbijanje pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Switch 62,5 WG, Signum, Pyrus 400 SC, vodeći računa o karencama.

Za suzbijanje Pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)  primijeniti jedan od registriranih pripravaka kratke karence kao što su: Ortiva, Karathane gold 350 EC, Crystal i dr.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje otpornosti i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, kao što su trichoderma vrste ili bacillus vrste.

U nasadima koji su završili sezonu branja pratiti razvoj štetnika i po potrebi intervenirati sa dozvoljenim insekticidima i akaricidima.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama i pazeći na karence kao što su na otvorenom: Asset, Calypso SC 480, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 10 EC i sl. U zaštićenim prostorima dozvoljeni su: Calypso SC 480 i Movento.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC ili Vertimec pro, i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus i sl.

U vrijeme branja jagoda smanjiti uporabu sredstava za zaštitu bilja te kod zaštite nasada paziti na broj dopuštenih primjena u proizvodnoj sezoni te na registracije i karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka prošlo je 14 dana. Za početak tjedna najavljeno je promjenjivo vrijeme uz pad temperature zraka.

Kako bi zaštitili novi porast mladica na stablima jabuka od krastavosti ili fuzikladija potrebno je ponoviti tretiranje kombinacijom sistemičnih i kontaktnih fungicida.

Od fungicida koristiti sistemike:  Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW, Pyrus 400 SC, Scala SC i sl. i kontaktnih fungicida npr. Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG,  Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Chorus 75 WG i sl.

Izbojke zaražene pepelnicom (Podospharea leucotricha) potrebno je mehanički odstranjivati i iznijeti iz nasada (spaliti), i izvršiti tretiranje pripravkom na bazi sumpora ili koristiti pripravak Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna experience.

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Proizvođačima šljiva savjetujemo izvršiti zaštitu protiv narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) primijeniti: Kastor , Dithan M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP.

Također je potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje.

Za suzbijanje lisnih uši na voćkama može se koristiti jedan od sljedećih insekticida: Mospilan 20 SG, Movento, Pirimor 50 WG, Teppeki i sl

Kako bi zaštitili pčele tretiranje insekticidima obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije same primjene obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Usjevi krumpira nalaze se u različitim fazama razvoja. Za početak idućeg tjedna najava je promjenjiva vremena uz pad temperature zraka. S toga je preporuka da se prije najavljenih oborina izvrši zaštitita protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans).

Na površinama na kojima se iz godine na godinu za redom uzgaja krumpir povećana je opasnost od pojave navedene bolesti.

U usjevima koji još nisu zatvorili redove za preventivnu zaštitu krumpira protiv bolesti može se koristiti jedan od slijedećih fungicida na bazi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Cuprablau-Z, Neoram WG, Nordox 75 WG i sl. 

U usjevima koji su u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda preporuka je koristiti jedan od preparata: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Equation PRO, Pergado MZ, Ridomil Gold MZ PepitePolyram DF, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Proizvođače žitarica upozoravamo na potrebu dezinfekcije skladišta, tavana i ambara prije unosa pšenice i ječma ovogodišnje žetve pripravkom Acttellic dimni generator, K-Obiol EC 25, Kofumin 308 EC.

Stare žitarice izdvojiti ili staviti u kut skladišnog prostora. Ako je zaraženo nekim od skladišnih štetočinja, istretitati sa jednim od pripravaka: Silico-sec, K- Obiol EC 25,  Actellic 50-EC.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Požeško – slavonska županija

27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

 Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr