Preporuka

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Kod koštičavog voća cvatnja je završila. Prognoz za slijedećih nekoliko dana predviđa mogućnost pojave oborina kao i pad temperatura .Povišena vlaga   pogoduje pojavi i razvoju bolesti na koštičavom voću: šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), pjegavosti lista (Venturia carpophila) , sušenje pupova (Fusicoccum amygdali) ,kozičavosti (Blumeriella jaapii).

Zbog svega navedenog potrebno je provoditi tretiranja  prije navedenih oborina protiv gore navedenih bolesti.

Za preventivno suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti neki od slijedećih fungicida:

Aktivna tvar Pripravak Kultura Bolest
Ditianon Delan 700 WDG marelica, breskva, nektarina

 

trešnja

šupljikavost, pjegavost lišća i sušenje pupova

šupljikavost,kozičavost, uvijenost lista

Kaptan Captan WP 50

 

Merpan 80 WDG

Kastor

 

 

Koštičavo voće,višnja iza berbe

 

Marelica,višnja

Šljiva,višnja

 

šupljikavost,narančasta pjegavost šljive

šupljikavost

narančasta plegavost šljive,

šupljikavost

Folpet Futura 50 WP       šljiva narančasta pjegavost, hrđe
Dodin Syllit 544 SC

Chromodin S-65

  trešnja,višnja,breskva,nektarina

trešnja,višnja,breskva

kozičavost i uvijenost lista

kozičavost

Fluopiram,

tebukonazol

 

Luna experience

 

višnja

 

kozičavost

Kod sorata  breskve i nektarine  koje su osjetljive na pepelnicu  (Sphaerotheca pannosa) , moguće  je preventivno  tretiranje nekim od pripravaka (ovisno o dozvoli):  Nativo 75 WG, Revyona, Luna experience ,  Kantarel , ili nekim od pripravaka na bazi sumpora prema dozvoli.

U nasadima breskve i nektarine prati se let breskvinog moljca (Anarsia lineatella)   i breskvinog savijača ( Cydia molesta ) kao i let i odlaganje jaja kod šljivinog savijača (Cydia funebrana) .Kod obje vrste savijača još prošli tjedan zabilježili smo kritičan broj.

Pratiti i pojavu lisnih ušiju jer uočena pojava nekih vrsta na šljivi, trešni i višnji.

Potrebno je izvršiti pregled , kritičan broj je pojava   5 kolonija na 100 pregledanih izbojaka.

Suzbijanje možete provesti nekim od slijedećih pripravaka:

Koštičavo voće: Mospilan 20 SP

Breskva i šljiva: Teppeki 500 WG

Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja: Movento

Šljiva, breskva, nektarina, višnja: Pirimor 50 WG  i dr.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

            

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

S obzirom na najavljene oborine koje će pogodovati infekciji i razvoju bolesti crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), za zaštitu mladih listića moguće je upotrijebiti jedan od pripravak – SOLOFOL, POLYRAM DF (registracija vrijedi do 28.05.2024.g.), DELAN PRO, kojima je moguće dodati sumporne pripravke radi smanjenja populacije štetnih grinja (akarinoza, erinoza) i preventivnog djelovanja na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

A na lokalitetima gdje je vinova loza u razvojnom stadiju intenzivnog porasta listova i mladica potrebno je provesti zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), za čiju pojavu i razvoj vrijedi pravilo „ 3 x 10 “, a to znači da je srednja dnevna temperatura zraka oko 10 °C, da tijekom dva do tri dana padne više od 10 mm kiše dnevno, te je mladica veća od 10 cm. Zaštitu od plamenjače provesti jednim od pripravaka: MIKAL PREMIUM, POLYRAM DF (registracija vrijedi 28.05.2024.g.), PERGADO F, MIKAL FLASH, SOLOFOL, UNIVERSALIS.

Zaštitu od pepelnice moguće je napraviti jednim od pripravaka: STROBY, DOMARK 40 ME, NATIVO 75 WG, TALENDO, COLLIS I dr.

 Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

 

Srećko Bošković mag.ing.agr.

srecko.boskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obzirom da za naredne dane meteorolozi najavljuju kišu postoji mogućnost razvoja bolesti lista u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina charpophilla) registrirani su pripravci Captan WP 50 i Kastor. Navedeni fungicidi su registrirani i za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum).

Na trešnji, marelici, breskvi i nektarini može se koristiti i Delan 700 WDG.

Na višnji i marelici može se koristiti Merpan 80 WDG.

Za zaštitu breskve od pepelnice mogu se koristiti Luna Experience, Nativo 75 WG, Revyona i Domark 40 ME.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65 i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

Za nasade višnje i trešnje koji su još uvijek u fazi cvatnje radi zaštite od paleži cvijeta prednost dajemo pripravku Luna Expirience.

Potrebno je obaviti pregled nasada na prisutnost lisnih ušiju (Aphididae). Ukoliko je zabilježena jača populacija lisnih ušiju preporučamo primijeniti jedan od navedenih pripravaka Za suzbijanje lisnih uši dozvoljeni su insekticidi:

Teppeki 500 WG – na breskvi, šljiva;

Pirimor 50 WG –  na višnji, breskvi, šljivi, marelici;

Mospilan 20 SG – na trešnji, višnji, šljivi breskvi, nektarini;

Movento – na breskvi, nektarini, marelici, trešnji šljivi.

Zbog zaštita pčela obavezno voditi računa da se pokosi međuredni cvjetni pojas.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Najavljeno nestabilno vrijeme s oborinama pogodovat će razvoju gljivičnih bolesti šupljikavosti( Stigmina carpophila), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii ) i monilijske paleži cvijeta i sušenju rodnih izboja( Monilinia laxa).

U cilju zaštite nasada, koštičave voćne vrste koje se nalaze u fenofazi otpadanja latica potrebno je zaštititi  protiv uzročnika paleži cvjetova i rodnih grančica sukladno dobivenim registracijama.

Od sredstava mogu se koristiti:

 • Chorus 50WG( breskva, marelica, nektarina, trešnja, šljiva, višnja)
 • Luna experiance ( breskva, trešnja, višnja)
 • Nativo WG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja, šljiva)
 • Signum ( koštičavo voće)
 • Switch 62,5 WG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja, šljiva)
 • Scab 80 WG ( breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva)

U nasadima gdje je završena cvatnja te je fenofaza rasta i razvoja plodova dati naglasak na zaštitu protiv šupljikavosti i kozičavosti listova.

Za šupljikavost registrirani pripravci:

 • Captan WP 50 ( koštičavo voće osim višnje – u ovoj fenofazi)
 • Delan 700 WDG ( breskva, marelica, nektarina, trešnja)
 • Kastor ( koštičavo voće osim višnje- u ovoj fenofazi)
 • Merpan 80 WDG ( marelica, višnja)

Za kozičavost registrirani pripravci:

 • Chromodin C-65 ( trešnja, višnja)
 • Delan 700 WDG (trešnja)
 • Luna experinace ( višnja)
 • Syllit 544 SC ( trešnja, višnja)

U nasadima šljiva tretiranje protiv crne i žute šljivine osice (Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta) je potrebno obaviti nakon cvatnje. Dozvoljeni pripravci  su Mospilan 20 SG ili Decis 2,5 EC.

Napominjemo da je u narednom periodu potrebno redovito pregledi vrhove izboja na prisutnost lisnih uši. Ukoliko je potrebno može se primijeniti jedan od insekticida prema FIS-u:

 • Pirimor 50 WG ( višnja, breskva, šljiva)
 • Teppeki 500 WG (šljiva, breskva)
 • Mospilan  20 SP (trešnja, višnja, šljiva, breskva, nektarina)
 • Movento ( breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva )

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete ( u kasnim večernjim satima ), voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestiti najbližu udrugu pčelara!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune te propisno zbrinuti ambalažu.

 

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Narednih dana prognostičari najavljuju duži kišni period i pad temperature te je potrebno odraditi zaštitu koštičavog voća.

U nasadima koštičavog voća potrebno je odraditi preventivnu zaštitu protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) pripravcima KASTOR, CAPTAN WP 50 itd.

Za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti dozvoljeni su Futura 50 WP i Kastor.

U preventivnoj borbi protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) u višnjama i trešnjama potrebno primijeniti jedan od fungicidnih pripravaka: CHROMODIN S-65, SYLLIT 544 SC itd.

Također je potrebno vršiti monitoring lisnih uši u nasadima koštičavog voća, te ukoliko je štetnik prisutan, nakon cvatnje primijeniti jedan od dozvoljenih insekticida:

Višnja: MOSPILAN 20 SG, PIRIMOR 50 WG itd.

Breskva: PIRIMOR 50 WG, MOVENTO, TEPPEKI 500 WG itd.

Trešnja i nektarina: MOVENTO, MOSPILAN 20 SG itd.

Šljiva: MOSPILAN 20 SG, MOVENTO, TEPPEKI 500 WG, PIRIMOR 50 WG itd.

Tretirati insekticidima kada pčele ne lete !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti!!       

   

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Obavijest voćarima

U osjetljivoj fenofazi završetka cvatnje upozoravamo na moguće infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis) koje mogu biti ostvarene i uz manje količine oborina i niže temperature, a koje su najavljene tijekom dana i u narednom razdoblju.

Prije najavljenih oborina preporučujemo uporabu jednog od fungicida: Chorus 75 WG,Chorus 50 WG ,Score ,ili Pyrus SC400,Scala.

 Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama, naročito u nasadima s prošlogodišnjom jačom zarazom preporučujemo uporabu jednog od navedenih pripravaka: Sugoby, Quimera, Stroby WG i  Tercel WG  ,Luna experience  (djeluju i na uzročnika krastavosti i pepelnice).

 Potrebno je pratiti pojavu moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) kao i jabučnog savijača(Cydia pomonella) čiji je let zabilježen, ali u manjoj brojnosti.

 Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja,a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.  

                                                                                             

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić,dipl.ing.agr.

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest voćarima

U nasadima koštičavog voća potrebno je prije oborina obaviti preventivnu zaštitu protiv bolesti lista .

U šljivama za zaštitu od narančaste pjegavosti mogu se koristiti slijedeći fungicidi: Kastor ili Futura 50 WP

Za zaštitu protiv šupljikavosti (Stigmina capophila) zaštitu je moguće izvršiti u koštičavom voću slijedećim pripravcima: Kastor, Captan WP 50

Za zaštitu od kozičavosti (Blumeriella jappii) u višnjama i trešnjama mogu se primijeniti slijedeći fungicidni pripravci: Chromodin S-65, Syllit 544 SC.

 Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

U nasadima jabuka i krušaka ponoviti zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) prije najavljenih oborina. Za zaštitu primijeniti jedan od preventivnih fungicida (Delan 700 WDG, Delan pro,, Alcoban, Dynamo i dr.

U nasadima jabuka gdje ima simptoma pepelnice (Podosphera leucotricha) ili je bilo problema proteklih godina potrebno je izvršiti zaštitu jednim od fungicida Luna expirience, Stroby WG, Sugoby i dr.

U nasadima krušaka pratiti prisutnost kruškine buhe (Cacopsylla pyri) te ako je potrebno izvršiti zaštitu  u fazi izlaska ličinki jednim od insekticida: Movento SC, Vertimac 018 EC, Kraft EC i dr, uz obavezan dodatak mineralnog ulja.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza o mogućnostima suzbijanja korova primjenom zemljišnih herbicida

Sjetva kukuruza na području Međimurske županije ove godine je počela značajno ranije nego protekle 2023. godine: najviše dnevne temperature zraka obilježile razdoblje u posljednja tri tjedna: od 27.3. do 15.4. 2024. svakodnevno s vrijednostima u hladovini od 16,7° do 30,5°C! Stoga je temperatura tla u istom razdoblju na dubini 7 cm u porastu s 11,5° na 19,0°C a vlažnost zemljišta je u padu sa 37,3 %  na 24,2 %! Oborina na području Županije nije bilo u proteklih 14 dana! U takvim uvjetima proizvođači kukuruza na većini površina obavljaju sjetvu kukuruza već prije blagdana Svetog Jurja (23.4.)!

Nakon dužeg iznadprosječno toplog i suhog razdoblja za ovaj dio kalendarske godine tijekom današnjih sati očekujemo promjenu vremena, uz sjeverna zračna strujanja i 15-ak mm oborina! Temperature zraka će u narednih tjedan značajno pasti u odnosnu na prethodno razdoblje: dnevne će vrijednosti biti 12-15°C, ali jutra vrlo svježa (1-5°C)! Moguće su nove oborine i tijekom narednog vikenda (20.4./21.4.)!

Na poljima gdje su usjevi kukuruza već posijani moguće je u narednom razdoblju, prije nicanja, planirati primjenu dopuštenih zemljišnih (rezidualnih) herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/), uz poznavanje pripadajućih ograničenja.

Korovna flora kukuruza tipično je “okopavinska! Višegodišnjim istraživanjem Zavoda za zaštitu bilja i Zavoda za herbologiju pri Agronomskom fakultetu u Zagrebu tri najčešće i najbrojnije korovne vrste koje se javljaju u hrvatskim “okopavinama” (kukuruz, krumpir, šećerna repa, soja, suncokret) su koštan ili kostrva (Echinochloa crus gali) (40-tak biljaka/m²), limunđik (“partizanka” ili fazanuša ili ambrozija) (Ambrosia elatior) (30-tak biljaka/m²) i loboda (Chenopodium album) (30-tak biljaka/m²)! Uz riječnu dolinu (Drava) posljednjih dvadesetak godina sve više se širi europski mračnjak (Abutilon)!

Stoga u najraširenijoj “okopavini” proizvođači uglavnom kemijski suzbijaju neželjene biljke primjenom herbicida, a ovisno o dominantnim korovnim vrstama po pojedinim parcelama treba birati način (rokove) i izbor dopuštenih pripravaka (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Proizvođači kukuruza mogu obaviti “preventivno” suzbijanje sjemenskih širokolisnih i travnih korova primjenom zemljišnih herbicida! Uz dobru sjetvenu pripremu tla, količina i raspored oborina značajno utječu na učinkovitost zemljišnih (rezidualnih) herbicida (pre-em) (trenutno je vlažnost zemljišta, uz najavljene oborine, optimalna za djelotvornost ove skupine)!

Na poljima kukuruza gdje ima višegodišnjih korova, npr. pirike (Agropyron), osjaka (Cirsium), slaka (Convolvulus), divljeg sirka (Sorghum) i sl. treba planirati naknadnu primjenu herbicida nakon nicanja kukuruza i korova (post-em), jer se višegodišnji korovi koji rastu iz podzemnih izdanaka ne mogu uspješno suzbiti zemljišnim herbicidima. U našoj zemlji imamo veći broj registriranih pripravaka za suzbijanje korova u kukuruzu, pa je moguće planirati primjenu različitih pripravka u suzbijanju korova kukuruza već nakon sjetve a prije nicanja, odnosno neki od njih se mogu koristiti i nakon nicanja do 3. (ili 4.) lista kukuruza (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Neke od zemljišnih (rezidualnih) herbicida je potrebno obavezno primijeniti prije nicanja kukuruza (npr. flumioksazin) jer naknadno u kombinaciji sa zemljišnim graminicidima depresivno (fito-toksično) djeluju na iznikle biljčice kukuruza. Primijeniti propisane količine pripravaka prema uputama, prskati za mirna vremena, a utrošiti 250-400 litara škropiva/ha (kod aplikacije spriječiti zanošenje na osjetljive susjedne usjeve u nicanju – npr. krumpir, soju, mrkvu i slično).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest voćarima

Najavljene oborine pogodovati će razvoju uzročnika  monilijske paleži cvijeta i truleži ploda (Monilinia spp. ) šupljikavosti lista  ( Stigmina carpophila) , kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i  narančaste pjegavosti ( Polystigma rubrum) na koštunjavim voćkama  u razvojnim stadijima otpadanja latica i rasta ploda . Prije najavljenih oborina uputno je provesti mjere usmjerene zaštite od navedenih uzročnika  jednim od registriranih i dozvoljenih pripravaka prema FIS-u:

Aktivna tvar Pripravak Kultura Bolest
Ditianon Delan 700 WDG marelica, breskva, nektarina,

 

trešnja

šupljikavost, pjegavost lišća i sušenje pupova

šupljikavost,kozičavost, uvijenost lista

Kaptan Captan WP 50

 

Merpan 80 WDG

Kastor

koštičavo ,osim višnje

 

marelica, višnja

šjiva,

koštičavo voće, višnja iza

berbe

šupljikavost,narančasta pjegavost šljive

šupljikavost

narančasta pjegavost šljive,

šupljikavost

Folpet Futura 50 WP šljiva narančasta pjegavost, hrđe
Dodin Syllit 544 SC

Chromodin S-65

trešnja,višnja kozičavost i uvijenost lista

kozičavost

Fluopiram,

tebukonazol

 

Luna experience

 

višnja

 

kozičavost

 

U voćnjacima pratiti pojavu lisnih uši vizualnim pregledom izboja ili vršnih dijelova grana voćaka. Ukoliko je potrebno primijeniti jedan od registriranih insekticida prema FIS-u: –

–             Mospilan  20 SP (trešnja, višnja, šljiva, breskva, nektarina)

–             Pirimor 50 WG ( višnja, breskva, šljiva)

–             Teppeki 500 WG (šljiva, breskva)

–             Movento ( breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva )

 

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete ( u kasnim večernjim satima ) , voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestiti najbližu udrugu pčelara!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr