MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Preporuka

Obavijest proizvođačima povrća

Po sadnji kupusnjača, bilo bi uputno primijeniti jedan od registriranih bakrenih pripravaka za dezinfekciju ranica, nastalih prilikom sadnje te kao prevenciju mogućih pojava bakterioza. Pripravke na osnovi korisnih mikroorganizama kao što su Trichoderma spp, Thiobacillus spp,  Pseudomonas spp, i drugi koji doprinose suzbijanju zemljišnih bolesti u povrtnim nasadima i usjevima, mogu se unijeti u tlo u zonu sadnje pri obradi tla ili sustavom za zalivanje nakon sjetve ili sadnje.

Za pepelnicu tikvenjača (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Podosphaera xanthii) primijeniti Zaftra AZT 250EC, Nativo 75 WG,  Karathane gold 350 EC, Indar 5w, pepelnicu rajčice i paprike (Leveillula taurica) primijeniti Nativo 75 WG, Signum i dr. pazeći na registracije.

Za plamenjaču kupusnjača (Peronospora parasitica) sukladno registracijama za pojedinu vrstu primijeniti Ortiva, Neoram WG, Infinito, Ortiva top. Za Plamenjaču rajčice (Phytophthora infestans) , plamenjaču krastavca i dinje (Pseudoperonospora cubensis)  primijeniti pripravke kraćih karenci kao što su: Zaftra AZT 250 SC, Ortiva, Revus, Ranman top, Proplant, ranman 400 SC, Aliette flash, Avi WG, Equation pro,  Neoram WG, Champion WG 50 i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za koncentričnu pjegavost (Alternaria spp. ) i prstenastu pjegavost (Mycosphaerella brassicicola) primijeniti: Difcor, Score 250 EC, Nativo 75 WG, Ortiva i dr. registrirane po kulturi.

Po potrebi za sivu plijesan (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Pyrus 400 SC, Signum, Switch 62,5 WG,Geoxe, Scala i sl.

Postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka (podizati ih kako biljke rastu), da se može pratiti populaciju štetnika u nasadu.

Za štitaste moljce (Trialeurodes vaporariourum) primijeniti Requiem prime, Movento ili dr., za kupusne štitaste moljce (Aleyrodesproletella)primijeniti Movento ili dr registrirane pripravke.

Na kupusnjačama za kupusne moljce (Plutella xylostella) i sovice (Noctuidae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Cythrin max, Sumialfa 5 FL, Ampligo, Rotor super, Demetrina 25 EC, Affirm, Laser, Decis 2,5 EC, Neemazal-T/S, Scatto, pazeći na registracije.

Kod pojave kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka:  Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Laser, Requiem prime. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari. Dok pripravak Neemazal-T/S, bitno je primijeniti dok su ličinke u mlađim stadijima.

Kod pojave koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC; Requiem prime.

Po potrebi za lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke: Karate zeon, Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Neemazal-T/S, Poleci plus, Movento, Mospilan 20SG i sl. pazeći na registracije po kulturama.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda treba redovito pregledavati i pratiti pojavu štetnika i bolesti.

Pripravke na osnovi korisnih mikroorganizama kao što su Trichoderma spp, Thiobacillus spp,  Pseudomonas spp, i drugi koji doprinose suzbijanju zemljišnih bolesti u nasadu, poželjno je unijeti ih u tlo u zonu sadnje jagoda kod pripreme tla za sadnju ili namakati korijen u pripravku prije sadnje (Proradix i slični) ili zalijevanjem sadnica nakon sadnje, a neki od njih se mogu primijeniti i preko lista.

Po potrebi za crvenu trulež korijena (Phytophthora fragariae var. fragariae) kod ponovljene vegetacije primijeniti Neoram WG, a Fonganil gold u zaštićenim prostorima zalijevanjem prije početka vegetacije.

Protiv pepelnice jagode (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.,  Sphaerotheca macularis) primijeniti registrirane pripravke: Score 250 EC, Ortiva, Karathane gold 350EC, Quadris, Pointer,  Zakeo 250 SC, Sonata, i dr. koji su registrirani.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Pyrus 400 SC, Signum, Geoxe, Polyversum.

Radi lakšeg praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti ulov štetnika na pločama.

Kod pojave crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od pripravaka registriranih za tu namjenu kao Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC (na otvorenom) ili Vertimec pro (u zaštićenom), i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar, dok   Milbeknock  može i u jutarnjim i popodnevnim terminima.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima) ili Poleci plus.

U slučaju pojave lisnih uši (Aphididae) primijeniti pripravke registrirane za primjenu: Decis 100 Ec, Poleci plus, Scatto, Rotor super, Demetrina 25 EC, Pirimor 50 WG i dr.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada i redovno praćenje zdravstvenog stanja.

Podatci o oborinama sa agroklimatskih stanica:

LOKALITET oborine 16./17.09.

mm/m²

oborine 18./19./20.09

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 54,0 mm 30,0 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 41,3 mm 31,1 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 17,4 mm 76,5 mm
Krk-Malinska-Porat (iMetos) 75,2 mm 44,4 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 50,1mm 33,9 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 13,2 mm 55,2 mm
Cres-Orlec (Pinova) 31,2 mm 83,9 mm
Rab-Kampor (Pinova) 66,3 mm 119,6 mm
Lošinj (Pinova) 5,1 mm 46,5 mm

 

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

DOSADAŠNJA ZAŠTITA ISPRANA!!! PONOVITI ZAŠTITU!!! OSTVARENI UVJETI ZA NOVE INFEKCIJE, POVOLJNI UVJETI ZA RAZVOJ BOLESTI!!!

Vrbnik- ostvareni uvjeti za nove infekcije na dane 16., 17., 18., 19. i 20.09. inkubacije u tijeku

Rab- nove infekcije na dane 16., 17., 19. i 20.09. inkubacije u tijeku

Cres-Orlec nove infekcije ostvarene na dane 17., 19. i 20.09.

Cres- nove infekcije ostvarene na dane  17., 18. i 20.09.

Malinska-Dubašnica uvjeti za nove infekcije ostvareni na dane 17., 18., 19. i 20. 09.

 

 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

I DALJE LET DRUGE GENERACIJE RAZLIČITOG INTENZITETA, NA VEĆINI LOKALITETA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI; I DALJE PREPORUČAMO PRAĆENJE VIZUALNIM, FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA; i dalje preporučamo redovnu primjene metode mamaca ili korištenje lovki za masovan ulov; NA TJEDNOJ BAZI POTREBNO JE PROCJENJIVATI ZARAZU PLODA (pregled 100 plodova) radi procjene postotka zaraze i izbora metode zaštite

 

IZBOR SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OVE OBAVIJESTI 20.09.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM KARENCA
 

 

bakarni oksiklorid

NEORAM WG, CODIMUR SCCOPPER KEY FLOW, CUPRA, COPPER KEY, CODIMUR 50, COPPER LAINCO, kontaktno paunovo oko 15 dana
bakarni hidroksid+

bakarni oksiklorid

 

AIRONE SC

kontaktno, površinsko paunovo oko, olovna bolest, rak (bakterijski) 14 dana
krezoksim-metil STROBY WG sistemično paunovo oko 30 dana
dodin SYLLIT 544 SC sistemično paunovo oko 7 dana
spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom m.muha 14 dana
deltametrin ECO-TRAP insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha  
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.muha,

 

 

21 dan

deltametrin DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTTO; ROTOR SUPER;

DEMETRINA 25 EC

kontaktno, želučano  

m.muha

 

 

7 dana

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada i redovno praćenje zdravstvenog stanja.

Podatci o oborinama sa agroklimatskih stanica:

LOKALITET oborine 16./17.09.

mm/m²

oborine 18./19./20.09

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 54,0 mm 30,0 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 41,3 mm 31,1 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 17,4 mm 76,5 mm
Krk-Malinska-Porat (iMetos) 75,2 mm 44,4 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 50,1mm 33,9 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 13,2 mm 55,2 mm
Cres-Orlec (Pinova) 31,2 mm 83,9 mm
Rab-Kampor (Pinova) 66,3 mm 119,6 mm
Lošinj (Pinova) 5,1 mm 46,5 mm

 

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

DOSADAŠNJA ZAŠTITA ISPRANA!!! PONOVITI ZAŠTITU!!! OSTVARENI UVJETI ZA NOVE INFEKCIJE, POVOLJNI UVJETI ZA RAZVOJ BOLESTI!!!

Vrbnik- ostvareni uvjeti za nove infekcije na dane 16., 17., 18., 19. i 20.09. inkubacije u tijeku

Rab- nove infekcije na dane 16., 17., 19. i 20.09. inkubacije u tijeku

Cres-Orlec nove infekcije ostvarene na dane 17., 19. i 20.09.

Cres- nove infekcije ostvarene na dane  17., 18. i 20.09.

Malinska-Dubašnica uvjeti za nove infekcije ostvareni na dane 17., 18., 19. i 20. 09.

 

 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

I DALJE LET DRUGE GENERACIJE RAZLIČITOG INTENZITETA, NA VEĆINI LOKALITETA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI; I DALJE PREPORUČAMO PRAĆENJE VIZUALNIM, FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA; i dalje preporučamo redovnu primjene metode mamaca ili korištenje lovki za masovan ulov; NA TJEDNOJ BAZI POTREBNO JE PROCJENJIVATI ZARAZU PLODA (pregled 100 plodova) radi procjene postotka zaraze i izbora metode zaštite

IZBOR SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OVE OBAVIJESTI 20.09.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM KARENCA
 

 

bakarni oksiklorid

NEORAM WG, CODIMUR SCCOPPER KEY FLOW, CUPRA, COPPER KEY, CODIMUR 50, COPPER LAINCO, kontaktno paunovo oko 15 dana
bakarni hidroksid+

bakarni oksiklorid

 

AIRONE SC

kontaktno, površinsko paunovo oko, olovna bolest, rak (bakterijski) 14 dana
krezoksim-metil STROBY WG sistemično paunovo oko 30 dana
dodin SYLLIT 544 SC sistemično paunovo oko 7 dana
spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom m.muha 14 dana
deltametrin ECO-TRAP insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha  
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.muha,

 

 

21 dan

deltametrin DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTTO; ROTOR SUPER;

DEMETRINA 25 EC

kontaktno, želučano  

m.muha

 

 

7 dana

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Obavijest  za proizvođače uljane repice koja je u fazi kotiledona (ovisno o vremenu sjetve). Potrebno je izvršiti pregled usjeva na prisutne štetnike i provesti zaštitu insekticidima protiv štetnika na uljanoj repici (od razvijenog prvog para pravih listova) koji mogu uzrokovati ekonomski značajne štete. Štetnici koji ugrožavaju usjev u ovome dijelu godine su repičina osa listarica, pipe i buhači.

Insekticidi dopušteni za primjenu na uljanoj repici su: Decis 100 EC, DECIS 2,5 EC, DIREKT, FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, SUMIALFA 5 FL,VANTEX, MOSPILAN 20 SG, POLECI, CYTHRIN MAX, MOSPILAN 20 SP, CYCLONE, POLECI PLUS, FASTHRIN 15 WG, FASTHRIN 10 EC, SINDOXA, TRIKA EXPERT. 

Na usjevu za zelenu gnojidbu koji je prijavljen kao Ekološki značajna površina dopuštena je primjena samo sredstava za zaštitu bilja koja su registrirana za primjenu u  ekološkoj proizvodnji.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao, paziti na pčele i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.                                                                

 

                                                                                                         Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima poriluka

Potrebna je preventivna zaštita listova poriluka protiv uzročnika gljivičnih bolesti i štetnika. Od biljnih bolesti mogu se javiti:  Xanthomonas  koju uzrokuje bakterija Xanthomonas axonopodis, gljivične bolesti plamenjača (Peronospora destructor), vršna palež (Phytophtora porri), hrđa (Puccinia porri) i pjegavosti (Alternaria porri) – za razvoj pogoduju oborine, vlaga zraka te niže temperature.

Dozvoljeni fungicidi za suzbijanje bolesti na poriluku su: ACROBAT MZ WG (vršna palež), DITHANE DG NEOTEC (plamenjača, hrđa), NATIVO 75 WG (pjegavost lišća, hrđa, vršna palež), NEORAM WG (plamenjača, bakterioze), ORTIVA (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), QUADRIS (vršna palež, pjegavost lišća), SCORE 250 EC (hrđa, obična pjegavost), SIGNUM (pjegavost lišća, plamenjača), ORTIVA TOP (purpurna pjegavost, hrđa), TAZER (plamenjača, hrđa), ZAKEO 250 SC (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), ZAFTRA AZT 250 SC (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), AZBANY (hrđa, plamenjača), FANTIC M (plamenjača).

Štetnici koji mog uzrokovati oštećenja na biljkama poriluka su: lisni miner poriluka, tripsi, lukova muha i zemljišni štetnici. Primijećena je pojava stjenica na usjevima. Dozvoljeni insekticidi za primjenu na poriluku su: SCCATTO (trips, sovice pozemljuše), DEMETRINA 25 EC (trips, sovice pozemljuše), DIPEL DF (sovice, moljci), DECIS 2,5 EC (trips, lukova zlatica), KARATE ZEON (lisne uši, sisajući i grizući insekti), VERTIMEC 018 EC (trips), DECIS 100 EC (sovice pozemljuše, duhanov trips), ROTOR SUPER (trips, sovice pozemljuše).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima salate na otvorenom

Salata u vanjskom uzgoju u intenzivnom porastu. Preporuka je uzgajivačima salate na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu protiv plamenjače, bijele truleži i sive plijesni. Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja. Simptomi bijele truleži su truljenje biljke i gusti bijeli micelij na korjenovom vratu u kojem nastaju crni sklerociji, a simptomi sive plijesni su truljenje donjih listova i korjenovog vrata. Zaraženi dijelovi su prekriveni sivom nakupinom micelija. Preventivna zaštita protiv navedenih bolesti ograničenje navodnjavanja i sprječavanje zadržavanja vode u tlu,  odstranjivanje bolesnih biljaka, sadnja biljaka na foliju i gredice, plodored. Kemijska zaštita fungicidima koji su registrirani:

  • siva plijesan: POLYVERSUM, SERENADE ASO, SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SERENADE ASO, SIGNUM, PYRUS 400 SC, SCALA
  • bijela trulež : SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SERCADIS PLUS, SERENADE ASO, POLYVERSUM, SIGNUM
  • plamenjača: AVI WG, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ACROBAT MZ WG, ORTIVA, REVUS, POLYRAM DF, ORVEGO, RIDOMIL GOLD R, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, AIRONE SC i drugi dopušteni na stranici http://fis.mps.hr

U slučaju pojave štetnika na usjevu primijeniti neki od insekticida dozvoljenih na salati na otvorenom: RUNNER 240 SC, MOVENTO, APACHE, KRISANT EC, PIRETRO NATURA, ASSET FIVE, AFFIRM i drugi dopušteni.

Odabrani sredstvo potrebno je prilagoditi datumu  berbe salate ! 

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr . Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusnjača na otvorenom

Potrebno je  pratiti pojavu štetnika u polju, naročito porastom dnevne temperature, te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim žutim i plavim ljepljivim  pločama ili feromonskim mamcima. Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom rasta: kupusni buhači, kupusni moljac, kupusna muha (Delia radicum), kupusne stjenice (Eurydema),  kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae).

Pregledom usjeva kupusa utvrđena je velika brojnost kupusnog bijelaca, štitastih moljaca i kupusnog moljca. Dozvoljeni insekticidi za suzbijanje su: FASTAC 10 EC, CYTHRIN MAX, NEEMAZAL-T/S, FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, LASER,SUMIALFA 5 FL, BIOBIT WP, DIREKT, AFFIRM, AVAUNT EC, MOVENTO, LEPINOX PLUS, DIPEL DF, TRIKA EXPERT, EXALT 25 SC, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER, SCATTO, DEMETRINA 25 EC, DECIS 2,5 EC.

Od fungicida za primjenu na kupusu dozvoljeni su: ORTIVA, ORTIVA TOP, SCORE 250 EC, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, DIFCOR, NATIVO 75 WG, NEORAM WG, ORTIVA, SIGNUM, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSIS, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, SERCADIS PLUS, ARMETIL 25.

Obilaskom usjeva kelja na otvorenom uzgoju utvrđena je pojava štitastog moljca i štetnih gusjenica te je potrebno provesti suzbijanje.  Dozvoljeni insekticidi u kelju: BIOBIT, DIREKT, MOVENTO, ALVERDE LEPINOX PLUS, NEEMAZAL-T/S, EXALT 25 SC.

Dozvoljeni fungicidi u kelju : ORTIVA TOP, NATIVO 75 WG, SCORE 250 EC, ORTIVA.

Obilaskom nasada cvjetače uočila sam pojavu bolesti prstenasta pjegavost. 

Dozvoljeni fungicidi u cvjetači su: ARGO, DIFCOR, INFINITO, NATIVO 75 WG, ORTIVA, SIGNUM, ORTIVA TOP, TAZER, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, RIDOMIL GOLD R, CUPRABLAU, Sercadis plus, ARGO, CHROMOSUL 80, KUMULUS, CUPRABLAU Z 35 WG, ARMETIL 25, AZBANY.

Dozvoljeni insekticidi u cvjetači su: FASTAC 10 EC, LASER, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER, RITMUS, Affirm, Avaunt EC, SCATTO,MOVENTO,PROMANAL NEU,CLOSER, DEMETRINA 25 EC , LEPINOX PLUS, DIPEL DF, TRIKA EXPERT, GRIAL, EXALT 25 SC.

Suzbijanje kupusnog buhača (U Republici Hrvatskoj je u 2018. godini po prvi puta dokazana rezistenstnost kupusnih buhača na dimetoat, alfa-cipermetrin i tiakloprid na dva lokaliteta: Lukač i Požega. Populacije kupusnog buhača bile su visoko osjetljive na dimetoat na svim istraživanim lokalitetima, osim u Kozarcu gdje je zabilježena rezistentna populacija na dimetoat. Na aktivnu tvar alfa-cipermetrin nije zabilježena rezistentnost kupusnih buhača niti na jednom istraživanom lokalitetu. Na tiakloprid su rezistentne sve populacije kupusnih buhača na istraživanim lokalitetima, osim u Novom Čiću. Rezultat provođenja testa osjetljivosti na području virovitičko podravske županije, lokalitet Sedlarica pokazuje visoku rezistentnost na tiakloprid, a alfacipermetrin i dimetoat visoku osjetljivost štetnika. https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/kupusni-buhaci ).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                  

                                                                      Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                           e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Podsjećamo proizvođače uljane repice o mogućnostima suzbijanja korova nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em).  Za suzbijanje mogu se koristiti neki od herbicida navedenih u tablici.

NAZIV SREDSTVA

(Aktiva tvar)

VRSTA KOROVA DOZA VRIJEME PRIMJENE
BUTISAN S

(Metazaklor)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

 U količini 2 l/ha Tretirati treba poslije sjetve a prije nicanja uljane repice.

Sredstvo BUTISAN S smije se primijeniti jednom svake treće godine na istoj površini.

TERIDOX 500 EC

(Dimetaklor)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

 U količini 2 l/ha Primjenjuje se neposredno nakon sjetve, a prije nicanja usjeva
KOBAN 600

(Petoksamid)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

U količini 2 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja do 4 razvijena lista uljane repice (BBCH 14)
DUAL GOLD 960 EC

(S-metolaklor)

jednogodišnji travni korovi

 

U količini 1,25 – 1,4 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)
REACTOR 360 CS

(Klomazon)

jednogodišnji širokolisni korovi U količini 0,33 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja uljane repice (pre-em)
EFICA 960 EC

(S-metolaklor)

jednogodišnji travni korovi U količini 1,25 – 1,4 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)
CLOMATE

(Klomazon)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

U količini 0,33 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) i korova
CLEMATIS

(Klomazon)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

U količini 0,33 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) i korova
KALIF 360 CS

(Klomazon)

jednogodišnji širokolisni i neki jednogodišnji uskolisni korovi U količini 0,33 L/ha Primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) najkasnije do stadija BBCH 05
KALIF 480 EC

(Klomazon)

jednogodišnji širokolisni korovi

 

U količini 0,15-0,2 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)
KALIF MEGA

(Klomazon, Metazaklor)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

 U količini 3 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em), u stadiju razvoja 00-05 prema BBCH skali
TANARIS

(Dimetenamid-p, Kvinmerak)

Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi U količini 1,5 L/ha Primjenjuje se nakon sjetve prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do stadija 8 listova uljane repice (BBCH 10-18)
BRASAN 540 EC

(Dimetaklor, Klomazon)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

U količini 2,0 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em)
SULTAN 50 SC

(Metazaklor)

jednogodišnji travni korovi

jednogodišnji širokolisni korovi

U količini 1,5 – 2,0 l/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja BBCH 00 – 07
RAPSAN

(Metazaklor)

Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi U količini 1,5 L/ha Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) (BBCH 00-09) ili nakon nicanja (post-em) do stadija 9 listova uljane repice (BBCH 10-19)

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andrea.v-pofuk@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Nakon provedene sjetve uljane repice, a prije nicanja kulture moguće je primijeniti zemljišne herbicide koji uspješno suzbijaju jednogodišnje korove. Za primjenu tih herbicida važna je dobra priprema zemljišta i dovoljna količina oborina.

Neki od zemljišnih herbicida koji se mogu primijeniti su:

Dual Gold  960 EC, Efica 960 EC, Butisan SC, Kalif 480 SC, Kalif Mega, Reactor 360 EC, Clomate , Teridox 500 EC, Brasan  540 EC, Rapsan, Sultan 50 SC, Koban 600 i dr.

Optimalni utrošak škropiva je 200-300 l/ha.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

     Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr