MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Preporuka

Obavijest voćarima

Ljeskotoč (Curculio nucum) je pipa dugačka tanka rila, smeđe boje tijela. Odrasli odlažu jaja u plodove, zbog čega oni otpadaju ili su crvljivi. Osim toga, kroz rupice od uboda u plod ulaze razne gljivice koje uzrokuju truljenje. Zbog toga je neophodno suzbijanje ljeskotoča.

Razne stjenice također se pojavljuju u ovo vrijeme. Čine štetu sišući na plodovima, zbog čega se oni deformiraju i počnu trunuti zbog ulaska gljivica.

Pripravci koji su trenutno registrirani za suzbijanje insekata na lijesci su: Movento, Laser, Decis 100 EC, Scatto, Rottor super i Demetrina 25 EC, Dipel DF i Asset.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).
Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite nakon cvatnje vinograda

Prije trinaest dana (11.6. 2021.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca lipnja o.g. (prije cvatnje vinograda)! Budući je tijekom proteklog mjeseca svibnja na području vinorodne općine Štrigova zabilježena prosječna temperatura samo 13,6°C, što je 1,7°C manje od očekivanog prosjeka, početak cvatnje pojedinih vinskih sorti započeo je u danima nakon 14.6. 2021. (tek tada zabilježeno otvaranje prvih cvjetova na sortama Chardonnay i Pinot sivi)!  Ipak, u svim danima nakon 16. lipnja o.g. najviše su dnevne temperature u rasponu 28,4-33,3°C pa sama cvatnja traje relativno kratko. Tako su početkom treće dekade ovog mjeseca (21.6. 2021.) cvatnjom završavale sorte Muškat žuti, Pinot sivi, Rajnski rizling, Kerner, dok su istovremeno u punoj cvatnji bile Graševina, Cabaernet sauvignon i Moslavac bijeli ili Šipon. Sorta Merlot tek je 21.6. 2021. otvarala prve cvjetove.

Zdravstveno stanje u nasadima: Proteklog je mjeseca svibnja u Međimurskom vinogorju zabilježeno 122,2 mm kiše, čime se nastavljen trend iznad-prosječno vlažnog razdoblja iz zadnje dekade prethodnog mjeseca travnja! U takvim smo uvjetima od 9. lipnja o.g. pronalazili prve simptome plamenjače (Plasmopara) na lišću pojedinih vinskih sorti u slabije zaštićenim nasadima (npr. Muškat žuti, Rajnski rizling) i na netretiranom trsju poljskog mikro-pokusa (Moslavac bijeli ili Šipon)! Još ranije smo pronalazili simptome sive plijesni (Botrytis) na lišću nekih vinskih sorti (npr. Rajnski rizling, Graševina, Sauvignon, Moslavac bijeli ili Šipon). Na netretiranom trsju vinske sorte Moslavac bijeli ili Šipon vidljivi su simptomi crne pjegavosti (Phomopsis) na bazalnom lišću i bazalnom dijelu mladica (kao posljedica primarnih zaraza krajem travnja i početkom svibnja o.g.)!

VAŽNO: Iznadprosječno suho i vruće lipanjsko razdoblje tijekom kojeg je u vinogorju palo samo 4,4 mm (mjerni uređaj “iMetos” na lokalitetu Železna Gora za razdoblje 1.6.-24.6.), a prosječna je temperatura zraka čak 3,05°C veća od očekivanog prosjeka, nije pogodovalo naknadnom širenju plamenjače (Plasmopara) i sive plijesni (Botrytis) tijekom cvatnje vinograda, a pojava sušice cvata (Phoma) nije uočena niti dojavljena! Vrlo je sparno (u vinogorju uz prosječnu lipanjski temperaturu 21,45°C prosječna vlažnost zraka iznosi  62,22 %), pa nakon 8. lipnja o.g. ponovno bilježimo vrlo povoljne uvjete za skriveni razvoj pepelnice vinove loze (Erysiphe)! Pojavu prvih simptoma pepelnice (Erysiphe) očekujemo na netretiranom grožđu u krajem lipnja i početkom srpnja o.g.!

Vrlo toplo i sparno uz prosječne temperature 30-36°C bit će također u narednim danima, uz moguće manje osvježenje tijekom narednog vikenda (25./26.6.)!

Stoga vinogradarima preporučujemo redovito pratiti zdravstveno stanje vinograda, a naredne mjere zaštite planirati i obavljati tek nakon završetka cvatnje vinove loze!

Budući zbog vrućine i sparine u vinogorju još uvijek postoji manji potencijal plamenjače ili peronospore (Plasmopara), uz moguće oborine tijekom narednog vikenda nakon cvatnje vinograda je potrebno provesti mjere usmjerene zaštite primjenom kombiniranih organskih fungicida za suzbijanje plamenjače (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Pepelnicu (Erysiphe) je u vinogradima ove sezone od početka vegetacije do početka cvatnje na osjetljivim sortama trebalo usmjereno suzbijati barem pet-šest puta (od sredine travnja do sredine lipnja o.g.)! VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2020.), pri njihovom izboru preporučivali smo prije početka cvatnje dodavati manje količine sumpornih pripravaka!

Preporučujemo nakon cvatnje vinograda nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor kombiniranih pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Nakon 31. svibnja o.g. ne bilježimo značajniju aktivnost leptira pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), a već u ranijim uputama najavili smo da usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije prije cvatnje nije potrebno provoditi! Umjesto ranije prosječnog ulova 647 leptira po ferotrapu prezimljujuće ili prve generacije pepeljastih grožđanih moljca (Lobesia botrana) (prosjek za razdoblje 1997.-2007. godine), ove smo godine uhvatili od 14 leptira na lokalitetu Trnovčak do 46 jedinki na lokalitetu Orehovčak (u razdoblju 30. ožujka do 9. lipnja o.g.!), što je značajno manja brojnost od očekivane kritične vrijednosti! Dana 21.6. 2021. uočili smo njihove prve ličinke (npr. na sortama Muškat žuti, Chardonnay, Moslavac bijeli ili Šipon, Rajnski rizling, Kerner, Pinost sivi i dr.), ali značajno ispod praga štetnosti! Pojavu leptira žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) ove godine nismo zabilježili!

Tijekom cvatnje je zabranjena primjena insekticida u vinogradima!

 VAŽNO: Nakon cvatnje vinograda preporučujemo planirati i provoditi prvo usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – prirodnog širitelja zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Sukladno proglašenju demarkiranih područja (NN 55/2018) na području Međimurske županije zlatna žutica vinove loze se više ne smatra ograničeno prisutna pri pojedinačnom trsju u pojedinim vinogradima na području katastarskih općina Sveti Urban, Dragoslavec i Železna Gora, već je cijelo vinogorje proglašeno demarkiranim područjem! Demarkirana područja obuhvaćaju zaraženo područje širine najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine najmanje 5 km računajući od granice zaraženog područja!

Prirodni prenositelj (vektor) američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je nađen u svim zaraženim katastarskim općinama, ali također u nezaraženim vinogradarskim područjima Međimurja! Brojnost vektora je različita od vinograda do vinograda, te ovisi o primjeni insekticida koje vinogradari koriste za suzbijanje drugih štetnika tijekom ljetnih mjeseci (grožđanih moljaca), kada se rokovi tretiranja poklapaju s vremenom suzbijanja američkog cvrčka! U nekim vinogradima u kojima su provedene obavezne mjere suzbijanja naknadno u kolovozu i rujnu bilježimo veći broj ulova američkih cvrčaka na žutim ljepljivim pločama, iz razloga što iz susjednih netretiranih vinograda vektori prelijeću u zaštićene položaje u kojima prestaje djelovanje primijenjenih insekticida u drugoj polovici lipnja i tijekom srpnja! Dodatna zaštita u mjesecu kolovozu i rujnu nije moguća zbog početka dozrijevanja grožđa, blizine berbe i propisane karence! Iz tih razloga i dosadašnjih iskustva mjeru suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer naknadno širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

U žarištu (1 km) i sigurnosnom području (5 km) posjednici bilja su obvezni redovito pratiti američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča i suzbijati štetnika prema programu koji propisuje najmanje dvije do tri aplikacije insekticida registriranih u Republici Hrvatskoj za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/): prvo tretiranje nakon cvatnje (do trećeg razvojnog stadija ličinke), a drugo tretiranje provesti dva do tri tjedna naknadno! Ako se tijekom srpnja ulovi tjedno 4 ili više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ploči, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Zbog otrovnosti i opasnosti insekticida protiv grožđanih moljaca i američkog cvrčka na pčele, potrebno je prije primjene insekticida pokositi cvatući podrast u vinogradima (a naročito bijelu djetelinu), te primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete! Zaštitu insekticidima provoditi tek nakon završetka cvatnje svih vinskih sorti!

 VAŽNO: ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM (NOĆNIM) SATIMA (ili nakon zalaska sunca, odnosno u ranim jutarnjim satima prije izlaska sunca)!

 U mladim nasadima sadnje 2021. godine, kada mladice narastu na dužinu >15-tak cm, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida, preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene (primjena samo u kasnim popodnevnim ili večernjim satima, jer sumporni fungicidi na temperaturama >28°C i povišenim koncentracijama (>0,5 %) pokazuju fitotoksičnost na najmlađe lišće)!

VAŽNO: Sa naglim porastom temperatura zraka od kraja proteklog tjedna moguća je pojava prvih simptoma bolesti koja nastaju zbog razaranja drva ili začepljenja žilnog staničja u trsju vinove loze, od koji su najčešće: apopleksija (“eska”) (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea), sušenje krakova trsa i upala kore (Eutypa lata, Botryosphaeria obtusa), te zlatna žutica (Grapevine Flavescence dorée, FD). Ovakve neželjene promjene primjećujemo u vinogorju nakon 12. lipnja o.g.!

Zbog naglog porasta mladica vinove loze od kraja mjeseca svibnja i početkom lipnja o.g. na pojedinim je mjestima vidljivo vršno žućenje najmlađeg lišća kao posljedica nedostatka željeza!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima-Zlatna žutica vinove loze

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze(Grapevine Flavescense doree) NN 48/18 (NAREDBA) posjednici vinove loze obavezni su provoditi preventivne mjere u nezaraženom području u koje spada Splitsko-dalmatinska županija.

 PREVENTIVNE MJERE OBUHVAĆAJU:

 • Pregled glavnih biljaka domaćina: vinove loze, križance roda Vitis i obične pavitine na kojima se bolest razvija radi uočavanja simptoma koji upućuju na zarazu fitoplazmom.
 • U slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti fitosanitarnog inspektora ili Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
 • U matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze redovito pratiti prisutnost prenositelja (vektora) bolesti američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus)žutim ljepljivim pločama
 • Suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima prema naredbi
 • Zapuštene vinograde privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito obrađivati i održavati u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu( NN 20/18)

 

SIMPTOMI:

 Simptomi zlatne žutice pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

 • na listovima:

Kod bijelih sorti listovi požute, a kod crvenih intenzivno crvene, promjena boje počinje od žile lista. Kod većine sorti listovi se uvijaju prema naličju i poprimaju karakterističan kopljast izgled, zbog nakupljanja ugljikohidrata lišće postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

 • na mladicama:

Dio mladica ostaju zelene  nedozrijevaju zbog čega se tijekom zime smrzavaju te propadaju.

 • na grozdovima:

Cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi venu i ne dozrijevaju.

Vinogradari(osim rasadnika i matičnih nasada) u nezaraženom području prema Naredbi nisu obavezni pratiti žutim pločama američkog cvrčka, ali to preporučujemo kako bi se utvrdila njegova prisutnost.

Američkog cvrčaka prati se žutim ljepljivim pločama koje se stavljaju krajem lipnja na srednju armaturnu žicu (do 10 ha se postavljaju najmanje 3 ljepljive ploče) a mijenjaju se  nakon 2-3 tjedna.

U demarkiranim područjima (zaraženom i sigurnosnom) obavezno se provodi suzbijanje  američkog cvrčka, dok se u nezaraženom području provodi u vinogradima ako se utvrdi njegova prisutnost.

Suzbijanje američkog cvrčaka provodi se u najmanje dva tretiranja :

 • kada su prisutne ličinke trećeg stadija( L3) druga polovica lipnja( ove godine)
 • drugo tretiranje nakon dva do tri tjedna
 • treće prema potrebi

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani sljedeći insekticidi (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/):

Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Decis 2,5 EC, Cytrin Max, Pyregard, Abanto, Kristant EC, Asset five.

Radi zaštite pčela, prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov, a tretiranje obaviti kada pčele više ne lete.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Obilaskom nasada lijeske uočena je pojava najznačajnijeg štetnika lijeske ljeskotoča (Curculio nucum). Spomenuti štetnik se javlja ovisno o vremenskim uvjetima od svibnja do kraja srpnja.

Ženka pomoću rila buši mlade tek zametnute plodiće u koje odlaže jaja. Ubodna mjesta na plodovima ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima (Monilinia, Botrytis, Fusarium itd.). Za suzbijanje truleži plodova preporuka je da poljoprivrednici primjene jedan od dopuštenih fungicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). međitum, zbog visokih temperatura koje bilježimo ovih dana ne preporuča se koristit bakrene pripravke, već se za biljke koje su u stresu zbog visokih temperatura i nedostatka vlage preporuča primjena biostimulatora.

Prisutnost odraslih oblika ljeskotoča provjerava se metodom otresanja u jutarnjim ili večernjim satima. Ispod  stabla se postavi svjetlija prostirka, te se grm/stablo protrese. Kritičnim brojem i pragom odluke smatra se ulov 3-4 pipe po grmu/stablu.

U svim nasadima lijeske bilježimo pojavu lisnih ušiju (Aphididae) te stjenica koje mogu prouzročiti značajniju pojavu  pljesnivosti i truleži jezgre (Nematospora coryli).

Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci:

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
spirotetramat Movento lisne i štitaste uši  
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Demetrina 25 EC
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF štetne gusjenice  
piretrini Asset lisne uši, stjenice prikladan za ekološku proizvodnju

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

 

                                                                                                                  Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Ljeskotoč (Curculio nucum) je najvažniji štetnik u lijeski protiv kojeg se više puta provodi zaštita. Pipa je dugačka tanka rila, crvenkastosmeđe boje tijela dugog 6-9 mm. Prezime odrasli oblici u tlu. Odrasli se javljaju od svibnja do kolovoza. Osim što je uzročnik otpadanja plodova i crvljivosti lješnjaka, ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima: Monilinia, Botrytis, Fusarium i dr.

Uz ljeskotoča u nasadima lijeske nalazimo lisne uši ( Aphididae) i fitofagne stjenice (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Fitofagne stjenice sišu biljne sokove i time onemogućavaju normalan rast ploda na kojima se onda naknadno razvija trulež.

Vlasnicima nasada lijeske preporuča se da pregledaju svoje nasade na prisutnost navedenih štetnika.

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi: Movento, Laser, Decis 100 EC, Scatto, Rottor super i Demetrina 25 EC, Dipel DF i Asset.

 Zbog visokih temperatura koje bilježimo ovih dana ne preporuča se koristit bakrene pripravke, već se za biljke koje su u stresu zbog visokih temperatura i nedostatka vlage preporuča primjena biostimulatora.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

Trulež plodova lijeske javlja se svake godine u plantažnim nasadima lijeske u većoj ili manjoj mjeri. Uzrok truleži su infekcije gljivicama iz rodova Monilinia, Nematospora i Botrytis. Svi navedeni patogeni najčešće vrše zarazu plodova preko rana i oštećenja nastalih kao posljedica uboda ljeskotoča i stjenica. Pojava truleži plodova u nasadima lijeske, osim o napadu ljeskotoča i stjenica, ovisi o sorti, položaju i vremenskim uvjetima, odnosno količini kiše i broju kišnih dana.

Da bismo smanjili udio trulih plodova potrebno je suzbijati najznačajnije štetnike ploda lijeske (ljeskotoč, stjenice), a u intenzivnim nasadima preporuča se i primjena fungicida.

Pregledom nasada lijeske u rodu zabilježena je pojava ljeskotoča (Balaninus nucum). Preporučamo proizvođačima da obave pregled otresanjem grmova u rano jutro ili navečer. Kritičnim se smatra ulov 3-4 pipe po grmu te je tada potrebno obaviti suzbijanje.

U svim nasadima lijeske bilježimo pojavu lisnih ušiju (Aphididae) te stjenica koje mogu prouzročiti značajniju pojavu  pljesnivosti i truleži jezgre (Nematospora coryli).

U nekim starijim nasadima lijeske zabilježena je pojava štitastih uši, a insekticid je potrebno primijeniti u vrijeme pojave pokretnih stadija ličinki. Narednih dana očekujemo masovnu pojavu ličinki šljivine štitaste uši.

 Tablica 2. Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
spirotetramat Movento lisne i štitaste uši  
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Demetrina 25 EC
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF štetne gusjenice  
piretrini Asset lisne uši, stjenice prikladan za ekološku proizvodnju

Biljke u stresu zbog vrlo visoke temperature preporučamo tretirati biostimulatorima te je poželjno izbjegavati pripravke na bazi bakra i sumpora.

U nasadima oraha do kraja mjeseca potrebno je postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja orahove muhe.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima  u zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) bilježi se let 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae)  srednjeg intenziteta, iznad praga štetnosti.

Obzirom da je u većini maslinika, nakon cvatnje, vidljiv manji broj plodova, ispod prosijeka što će uvjetovati smanjenu rodnost, preporuča se tijekom ovog tjedna (plod veličine „glavica šibice, zrno pšenice“) izvršiti zaštitu jednim od pripravaka:

Za suzbijanje 2. generaracije maslininog moljca može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

 • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeni jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:
 • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
 • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC

 • fosmet – IMIDAN

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Na kontrolnom punktu KRUŠEVO  (zaleđe Primoštena) zabilježen je pojačan let, iznad praga štetnosti ,  žutog grozdovog moljaca (Eupoecilia ambiguela),dok je zabilježeni let pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana)  značajno ispod praga štetnosti.

Let grozdovih moljaca na ostalim kontrolnim punktovima u županiji značajno je ispod praga štetnosti.

Preporuča se vinogradarima koji uzgajaju vinovu lozu na području zaleđa Primoštena da u narednih tjedan dana izvrše zaštitu jednim od pripravaka koji imaju dozvolu za suzbijanje grozdovih moljaca.

AVAUNT  EC, INSEGAR 25 WG, MIMIC, RADIANT, CORAGEN 20 SC, AFFIRM, RUNNER 240 SC.

Bitno je škropivo primjeniti u zoni grožđa.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018) svi posjednici vinove loze moraju provesti suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball).

Prvo suzbijanje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u L3 razvojnom stadiju, a upravo takve u vinogradima nalazimo od 18. lipnja.

Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max te ekološki insekticid Abanto, Krisant EC, Pyregard i Asset Five.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja  po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Zbog ekstremno visoke temperature zraka primjenu sredstava za zaštitu bilja najbolje je obaviti u vrlo ranim jutarnjim satima kada je najhladnije. To je osobito važno kod primjene navedenih  insekticida dozvoljenih u ekološkoj proizvodnji.

Nakon provedenog tretiranja postavite tuge ljepljive ploče u vinograd kako biste mogli pratiti uspješnost suzbijanja ličinki američkog cvrčka. Zbog izrazito visoke temperature zraka vrlo je vjerojatna manja učinkovitost insekticida.

Za biljke u stresu zbog visoke temperature zraka preporučamo primjenu fizioloških biostimulatora.

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove po završetku  cvatnje preporučamo sistemične fungicide Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Orvego, Metomor F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Armetil M, Magma triple, Momentum trio i slične.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna Expirience , Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Indar 5 EW, Domark 40 ME, i sl.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

  mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradari su obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka.

Na području Varaždinske županije uočena je pojava ličinki L3 stadija koje su infektivne i prenose zarazu, stoga je u narednom periodu potrebno provoditi njihovo suzbijanje.

Registrirani insekticidi za suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, ASSET FIVE, PYREGARD.

Drugo tretiranje ličinki potrebno je provesti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja.

Za suzbijanje plamenjače u fazi nakon cvatnje vinove loze mogu se primijeniti neki od preparata: FANTIC F, GALBEN-M, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, ACROBAT MZ, FORUM STAR, MILDICUT 25 SC, FOLPAN GOLD, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, i dr.

 Toplo i sparno vrijeme sa visokom relativnom vlagom zraka pogoduje razvoju pepelnice. Stoga, za zaštitu protiv pepelnice nakon cvatnje potrebno je primijeniti neke od preparata: COLLIS, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, DYNALI, NATIVO WG, TALENDO, VIVANDO, i dr..

 Kod primjene insekticida važno je da se pokosi sav cvatući korov u vinogradu i da se zaštita obavlja u večernjim satima kada pčele ne lete.

Poljoprivrednici koji su uočili manjak željeza na gornjim listovima (žućenje), potrebno je obaviti folijarnu prihranu na bazi željeza.

Napomena – folijarna prihrana se zasebno primjenjuje.

 Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr