MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Preporuka

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Proizvođači višanja i trešanja i višanja ranijeg sortimenta kod kojih je berba završena bi trebali provesti zaštitu protiv kozičavosti (Blumeria jaapii) kako tijekom ljetnih mjeseci ne bi došlo do žućenja  i potpunog otpadanja lista. Dozvoljeni preparati su: Chromodin S – 65 , Delan 700 WDG i Syllit 544 SC .

Protiv prisutnog šljivinog savijača (Grapholita funebrana) preporuča se primijeniti: Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Delegate 250 WG, Imidan 50 WG, Affirm opti.

Protiv prisutnih breskvinog savijača (Grapholita molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) preporuča se primijeniti: Coragen 20 SC, Avaunt EC, Runner 240 SC, Imidan 50 WG, Affirm , Avaunt .

Prilikom odabira sredstava potrebno je voditi računa o karenci preprata.

Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan način uz prateći list.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da, nastave sa  zaštitom svojih nasada protiv uzročnika peronospore ( Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator).

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata : Forum star , Curzate F, Pergado F, Momentum trio, Folpan gold, Mikal flash  ili neki drugi preparat.

 Protiv pepelnice preporučujemo  Nativo 75 WG, Collis SC, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience,  ili neki drugi preparat.

Za botritis ili sivu plijesan kod osjetljivih sorata mogu se koristiti Teldor, Luna privilege,  Chorus 75 WG, Geoxe ili neki drugi preparat.

VAŽNO !

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze ( NN 48/2018 ), potrebno je izvršiti drugo tretiranje protiv američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus), prenositelja ( vektora) zlatne žutice vinove loze( Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području.

Posjednici vinograda  u demarkiranom području obvezni su pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u svoje nasade krajem lipnja ili početkom srpnja te pratiti simptome bolesti i provoditi mjere zaštite.

Demarkirano područje  obuhvaća zaraženo područje ( žarište)  širine 1km od mjesta gdje je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine 5 km od granice zaraženog područja.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, potrebno je krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi: Avaunt EC *,  Sumialfa 5 FL,  Decis 2,5 EC,  Cytrin Max, Pyregard, Abanto, Krisant EC, Asset five, Sivanto prime, Direkt green ili Mavrik FLO.

*registracija do 19.03.2022 god. a krajnji rok za primjenu je 22.09.2022 god.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                marina.kocijancic@mps.hr

 

 

 

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

S obzirom na visoke temperature zraka, visoku relativnu vlagu zraka kao  i povremene pljuskove ostvareni su uvjeti za razvoj više srednjih dio jakih infekcija s čađavom krastavošću (Venturia inequalis). Zaštitu je potrebno provesti s dozvoljenim fungicidima kontaktnog djelovanja kao što su: Delan 700 WDG, Alcoban, Delab SC,Delan Pro i dr.

Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) dozvoljeni su: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Delegate 250 WG, Imidan 50 WG. Svi navedeni preparati su dozvoljeni za suzbijanje minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella).

Ako se prilikom pregleda voćnjaka na prisutnost kruškine buhe pronađu jedinke u fazi izlaženja iz jaja primijeniti se može Movento, za prisutnost različitih stadija mogu se upotrijebiti sredstva iz skupine akaricida kao što su Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak svijetlog mineralnog ulja .

Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan način uz prateći list.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,   

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest vinogradarima

Od zadnje obavijesti prošlo je 11 dana. U tom periodu na području Karlovačke županije izmjenjivala su se sunčana i kišna razdoblja u nekim dijelovima nažalost popraćena tučom.

Visoke temperature zraka i visoka vlaga zraka pogodovali su razvoju pepelnice vinove loze (Unicinula necator), plamenjače (Plasmopara viticola) i sive plijesni (Botrytis cinerea). Prema prognozi u tijeku sutrašnjeg dana se očekuje kratkotrajni pljusak, a onda bi trebalo nastupiti duži period s visokim dnevnim temperaturama bez oborina. Radi izrazite bujnosti vinove loze i viske relativne vlage zraka nasade  je potrebno zaštiti od pepelnice. Dozvoljeni preprati su :

Luna experience, Dynali EC, Sugoby, Talendo EC, Vivando, Collis SC, Nativo WG, Prosper EC, Cabrio top i drugi.

Radi bolje pokrivenosti , preparate upotrijebiti uz što veću količinu vode.

Ukoliko se koriste preparati na osnovi sumpora potrebno je voditi računa o tome da je kod primjene iznad 25 °C moguća pojava fitotksičnosti.

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) mogu se upotrijebiti: Curzate d, Ampexio, Polyram DF, Mildicut, Leimay i preparati na osnovi bakra.

Na sortama koje su fazi zatvaranja grozda protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) mogu se upotrijebiti: Teldor, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG, Pyrus 400 SC, Cantus  i sl.

U tijeku prošlog tjedna , na svim lokacijama je zabilježen velik broj imaga grozdovog moljca druge generacije .Izlegle gusjenice su za grozdove mnogo opasnije od prehodne generacije.   Gusjenice suzbijati dozvoljenim preparatima: Avaunt 15 SC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Affirm, Coragen i dr.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019)  u demarkiranim područjima potrebno je u narednom periodu ( dva do tri tjedna nakon prvog tretiranja) obaviti drugo tretiranje američkog cvrčka (Schaphoideus titanus) insekticidima: Sivanto Prime, Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five, Direkt Green, Mavric FLO.

U ekološkoj proizvodnji dozvoljeni su: Abanto, Pyregard, Asset five, Direkt green, Kristant EC.

Početkom sedmog mjeseca u vinograde je na srednju armaturnu mrežu potrebno postaviti žute ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) i kontrole provedenih suzbijanja. Žute ploče se zamjenjuju svaka 2 – 3 tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu. Ukoliko se na pločama krajem srpnja pronađu imaga cvrčka treba provesti i treće tretiranje , vodeći računa o karenci primijenjenih sredstava.

Tretiranje provoditi u vrijeme kad pčele ne lete. Obavezno pokositi međuredni cvjetni podrast.

U vinogradima je obaveza :

 1. Uklanjati zaražene trsove na kojima su uočeni simptomi zlatne žutice vinove loze
 2. Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području
 3. Uklanjanje pavitine (Clematis vitalba) kao domaćina američkog cvrčka (Scaphoideus titatus)

Posjednici vinograda su u obavezi provoditi vizualne preglede vinograda te ukoliko uoče simptome zlatne žutice vinove loze, obavijeste :

 1. Fitosanitarnu inspekciju
 2. Hrvatski centar za poljoprivredu i hranu
 3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

 Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan način uz prateći list.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,          

                                                                                sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje zaštite vinove loze prošlo je 14 dana te je u tom periodu prevladavalo promjenjivo vrijeme: povremeni pljuskovi, toplo i sparno vrijeme koji pogoduju pojavi i širenju peronospore vinove loze ((Plasmopara viticola), te pepelnice ((Uncinula necator).

U zaštiti protiv peronospore mogu se primijeniti:  Mikal flash,  Cursate F,  Pergado F,  Zorvec, Vinabel,  Momentum trio,  Folpan gold,  Forum star,  Equation pro i drugi.

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  Domark 40,  Dynali,  Folicur ew 250,  Nativo WG,  Prosper SC 300,  Sercadis,  Vivando,  Topas 100 EC,  Luna Experience  i drugi.

Sorte koje ulaze u fazu zatvaranja grozda zaštitu protiv  sive plijesni (Botrytis cinerea)  primjeniti jedan od botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Prilikom odabir pripravka paziti na ograničenja broja tretiranja te prednost dati pripravcima koji su najmanje puta primjenjeni.

Na feromonskim lovkama  krajem proteklog tjedna ulovljeni su leptiri pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana)  te je time započeo let druge generacije ovog štetnika. Štete od druge generacije utječu na pojavu sive plijesni i zdravstveno stanje samog grožđa.  Upućujemo vinogradare da kontroliraju stanje u nasadu te provedu  suzbijanje gusjenica insekticida: Avaunt 15 SC, Sindoxa WG, Decis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt,  Affirm, Laser KS, Coragen,  I dr.

Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18., 63/2019 navedene su obavezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanja američkog cvrčka ( Scaphoideus  titanus). Potrebno je suzbijati ličinke trećeg razvojnog stadija i odraslih oblika koji su vektora  zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD).

Dozvolu za suzbijanje američkog cvrčka imaju insekticidi: Sivanto  Prime, Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC , Pyregard,A sset Five Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci: Abanto, Kristant EC, Pyregard i Asset five.

 Svi posjednici vinove loze dužni  su  izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka:  vinogradari, hobisti i ostali koji  imaju na okućnici vinovu lozu, a sve  kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze.

Krajem lipnja u nasade vinove loze treba postaviti žute ljepljive ploče na srednju žicu  radi praćenja ulova američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

 Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                  Vesna Bradić, dipl. inž. agr

                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Početak lipnja obilježen je iznadprosječnom količinom oborina, te su u tom razdoblju zabilježeni povoljni uvjeti za razvoj sekundarnih zaraza peronosporom vinove loze. Na nekim su lokalitetima vidljivi simptomi zaraze po listu. U narednim danima meteorolozi najavljuju maksimalne dnevne temperature oko 30°C i malu vjerojatnost oborina, stoga u narednim danima ne očekujemo širenje peronospore. U zaštiti protiv peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primjenu fungicida: Leimay, Curzate F,  Pergado F,  Ampexio,  Orondis, Cabrio top,  Mildicut,  dr.

Vremenski uvijeti pogoduju razvoju zaraze pepelnicom vinove loze, čije smo simptome na bobama uočili sredinom lipnja. Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida: Nativo WG, Domark ME, Cyflamid 5 EW, Mystic EC, Dynali EC, Kusabi, Collis SC, Luna Expirience i sl. U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

 

Na ranim sortama grožđa dolazi do zatvaranja grozda te je moguća primjena botriticida za suzbijanje sive truleži ili botritisa: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

 

Početak leta druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) zabilježen je sredinom prošlog tjedna. Zbog opasnosti od razvoja sive truleži kao posljedice oštećenja od moljaca upozoravamo na važnost pravovremenog suzbijanja druge generacije moljaca. Za suzbijanje grožđanih moljaca predlažemo primjenu insekticida:  Radiant, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm, Voliam I dr.

 

Zlatna žutica vinove loze do sada je potvrđena na području Popovače, Volodera, Katoličkog Selišće, Kutine i Ilove.

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sugurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

U zaraženom i sigurnosnom području svi vlasnici vinograda imaju obavezu pratiti brojnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ploča te provoditi mjere njegova suzbijanja. Praćenjem razvojnog stadija američkog cvrčka utvrđena je prisutnost ličinki završnih razvojnih stadija, a odrasli oblici prisutni su od početka ovog tjedna. U narednim danima potrebno je provesti drugo ovogodišnje tretiranje američkog cvrčka. Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin Max, Sivanto Prime, Mavrik Flo. Pripravku Avaunt FC ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha je 19.9.

Insekticidi Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC imaju dopuštenje i za suzbijanje grožđanih moljaca.

U ekološkoj zaštiti vinove loze za suzbijanje američkog cvrčka dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Asset five, Direkt Green ili Pyregard.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele. Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete.

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike u protekla dva tjedna obilježene su povišenim vrijednostima srednjih dnevnih temperatura, pljuskovima kiše lokalnog karaktera i povišenom relativnom vlagom zraka (70-98%). Takvi uvjeti pogoduju razvoju  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), peronospore (Plasmopara viticola), sive plijesni (Botrytis cinerea) čije smo simptome na listu uočili početkom proteklog tjedna na sorti chardonnay. Meteorolozi za naredni tjedan najavljuju visoke temperature zraka iznad 30 C, bez značajnijih oborina no zbog izrazite bujnosti loze i povišene relativne vlage zraka treba biti oprezan na daljnji razvoj bolesti u vinogradima te redovito vršiti preglede nasada.

Vinogradarima skrećemo naročitu pozornost na opasnost od jačeg razvoja pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) u narednom periodu jer smo u slabije zaštićenim nasadima uočili simptome na bobicama u vidu bijele prevlake (sorte portugizac i chardonnay).

Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida: Luna experience, Dynali EC, Cyflamid 5 EW, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Talendo Extra EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr.

 

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

U  nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak tretiranja na 8-10 dna.

Za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primijeniti:

Leimay, Mildicut 25 SC, Curzate F, Ampexo, Polyram DF te pripravci na osnovi bakra.

U slučaju  olujnih nevremena praćenih tučom  nastala oštećenja treba tretirati pripravcima na osnovi folpeta.

Na sortama koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida: Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

 

Krajem proteklog tjedna u feromonskim klopkama ulovljeni su leptiri pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i time je zabilježen početak leta druge generacije ovog štetnika. Štete od druge generacije mnogo su opasnije jer znatno utječe na pojavu sive plijesni i zdravstveno stanje samog grožđa.  Redovito kontrolirati stanje u nasadu te planirati suzbijanje gusjenica u narednom periodu jednim od insekticida: Avaunt 15 SC, Sindoxa WGDecis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt, ili Affirm, Laser KS, Coragen,  I dr.

Moguća je i primjena mikrobioloških insekticida koji djeluju na gusjenice mlađih razvojnih stadija: Baturad WP, Biobit WP,  Lepinox plus WP, Dipel DF – primjena dozvoljena u ekološkoj proizvodnji

 

 

 

VAŽNO!

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019)  u demarkiranim područjima potrebno je u narednom periodu obaviti drugo tretiranje američkog cvrčka (Schaphoideus titanus) insekticidima: Sivanto Prime, Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five, Direkt Green, Mavric FLO.

U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci: Abanto, Krisant EC,  Pyregard, Asset five, Direkt Green,

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sigurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

Potrebno je početkom mjeseca srpnja postavljati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

ZBOG ZAŠTITE PČELA VAŽNO JE DA SE TRETIRANJE OBAVLJA U DOBA DANA KAD PČELE NE LETE TE DA U VINOGRADU PRIJE PRIMJENE INSEKTICIDA BUDE POKOŠEN CVJETNI PODRAST.

Sukladno  navedenoj Naredbi osim suzbijanja američkog cvrčka  nužno je provoditi:

 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom
 • Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
 • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome fitoplazmi odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM SATIMA!

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike u protekla dva tjedna obilježene su povišenim vrijednostima srednjih dnevnih temperatura, pljuskovima kiše lokalnog karaktera i povišenom relativnom vlagom zraka (70-98%). Takvi uvjeti pogoduju razvoju  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), peronospore (Plasmopara viticola), sive plijesni (Botrytis cinerea) čije smo simptome na listu uočili početkom proteklog tjedna na sorti chardonnay. Meteorolozi za naredni tjedan najavljuju visoke temperature zraka iznad 30 C, bez značajnijih oborina no zbog izrazite bujnosti loze i povišene relativne vlage zraka treba biti oprezan na daljnji razvoj bolesti u vinogradima te redovito vršiti preglede nasada.

Vinogradarima skrećemo naročitu pozornost na opasnost od jačeg razvoja pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) u narednom periodu jer smo u slabije zaštićenim nasadima uočili simptome na bobicama u vidu bijele prevlake (sorte portugizac i chardonnay).

Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida: Luna experience, Dynali EC, Cyflamid 5 EW, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Talendo Extra EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr.

 

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

U  nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak tretiranja na 8-10 dna.

Za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primijeniti:

Leimay, Mildicut 25 SC, Curzate F, Ampexo, Polyram DF te pripravci na osnovi bakra.

U slučaju  olujnih nevremena praćenih tučom  nastala oštećenja treba tretirati pripravcima na osnovi folpeta.

Na sortama koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida:  ,Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

 

Krajem proteklog tjedna u feromonskim klopkama ulovljeni su leptiri pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i time je zabilježen početak leta druge generacije ovog štetnika. Štete od druge generacije mnogo su opasnije jer znatno utječe na pojavu sive plijesni i zdravstveno stanje samog grožđa.  Redovito kontrolirati stanje u nasadu te planirati suzbijanje gusjenica u narednom periodu jednim od insekticida: Avaunt 15 SC, Sindoxa WGDecis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt, ili Affirm, Laser KS, Coragen,  I dr.

Moguća je i primjena mikrobioloških insekticida koji djeluju na gusjenice mlađih razvojnih stadija: Baturad WP, Biobit WP,  Lepinox plus WP, Dipel DF – primjena dozvoljena u ekološkoj proizvodnji

 

 

 

VAŽNO!

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019)  u demarkiranim područjima potrebno je u narednom periodu obaviti drugo tretiranje američkog cvrčka (Schaphoideus titanus) insekticidima: Sivanto Prime, Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five, Direkt Green, Mavric FLO.

U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci: Abanto, Krisant EC,  Pyregard, Asset five, Direkt Green,

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sigurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

Potrebno je početkom mjeseca srpnja postavljati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

ZBOG ZAŠTITE PČELA VAŽNO JE DA SE TRETIRANJE OBAVLJA U DOBA DANA KAD PČELE NE LETE TE DA U VINOGRADU PRIJE PRIMJENE INSEKTICIDA BUDE POKOŠEN CVJETNI PODRAST.

Sukladno  navedenoj Naredbi osim suzbijanja američkog cvrčka  nužno je provoditi:

 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom
 • Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
 • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome fitoplazmi odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM SATIMA!

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira sa područja Gorskog Kotara

Za iduće dane najava je promjenjiva vremena uz mogućnost lokalnih padalina koje će stvoriti povoljne uvjete za pojavu bolesti i širenje zaraze plamenjačom krumpira (Phytophtora infestans) i koncentričnom pjegavosti (Alternaria solani). Stoga preporučujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te provoditi mjere usmjerene zaštite primjenom fungicida.

 U usjevima koji su u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda (bez pojave simptoma bolesti) preporuka je koristiti jedan od preparata preventivnog djelovanja: Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Champion WG 50, Cuproffaro 50 WP, Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Nordox 75 WG; Shirlan 500 SC, Shakal 500 SC, Polyram DF.

Ukoliko su na krumpiru prisutni simptomi bolesti potrebno je zaštitu provesti sistemičnim fungicidima.

Na plamenjaču krumpira djeluju: Fantic A; Equation PRO*; Ridomil Gold R; Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Reboot; Ranman 400 SC, Ranman Top, Manamid; Zignal Super; Cymbal Flow; Leimay, Zongruum.

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost su: Difcor, Narita, Argo; Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC, Zaftra Azt 250 SC, Azbany, Aztek 250 SC; Signum; Zignal Super.

 Fungicid koji djeluje na obadvije navedene bolesti: Zignal Super.

* krajnji rok za primjenu zaliha 16.09.2022.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Usjevi krumpira nalaze se u različitim fazama razvoja. Za iduće dane najava je promjenjiva vremena uz mogućnost padalina koje će stvoriti povoljne uvjete za pojavu bolesti i širenje zaraze plamenjačom krumpira (Phytophtora infestans) i koncentričnom pjegavosti (Alternaria solani). Stoga preporučujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te provoditi mjere usmjerene zaštite primjenom fungicida.

 U usjevima koji su u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda (bez pojave simptoma bolesti) preporuka je koristiti jedan od preparata preventivnog djelovanja: Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Champion WG 50, Cuproffaro 50 WP, Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Nordox 75 WG; Shirlan 500 SC, Shakal 500 SC, Polyram DF.

Ukoliko su na krumpiru prisutni simptomi bolesti potrebno je zaštitu provesti sistemičnim fungicidima.

Na plamenjaču krumpira djeluju: Fantic A; Equation PRO*; Ridomil Gold R; Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Reboot; Ranman 400 SC, Ranman Top, Manamid; Zignal Super; Cymbal Flow; Leimay, Zongruum.

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost su: Difcor, Narita, Argo; Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC, Zaftra Azt 250 SC, Azbany, Aztek 250 SC; Signum; Zignal Super.

 Fungicid koji djeluje na obadvije navedene bolesti: Zignal Super.

* krajnji rok za primjenu zaliha 16.09.2022.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr