MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Preporuka

Obavijest poljoprivrednicima- ambrozija

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obvezu uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisifolia) sa svojih poljoprivrednih površina (oranice, livade, vrtovi i drugo), uključujući i rubove parcela, poljske putove, rubove šuma i sl.

Ambrozija je vrlo agresivan korov, a uz to i jaki alergen, te je zbog toga njezino višekratno suzbijanje tijekom godine propisano Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije-Ambrosia artemisifolia L.

Osobito skrećemo pažnju korisnicima državnih potpora na važnost obveznog suzbijanja ambrozije jer  je to propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima, kojih su se dužni pridržavati.

Suzbijanje ambrozije potrebno je provoditi više puta tijekom sezone, prije cvatnje iste. Moguće je primijeniti neku od mehaničkih metoda (čupanje, košnja, i sl) ili kemijske metode (herbicidi). Za neprovođenje mjera propisane su novčane kazne.

Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.

sanja.greguric@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda, nakon završenih branja treba pregledati, održavati i njegovati za slijedeću sezonu.

Za suzbijanje Pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)  primijeniti jedan od registriranih pripravaka kratke karence kao što su: Ortiva, Karathane gold 350 EC, Crystal, Zaftra AZT 250 SC, Pointer i dr, ili ako je branje završeno: Score 250 EC, i drugi registrirani.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC, Milbeknock  i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za ova dva pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus i sl.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama i pazeći na karence kao što su na otvorenom:  Calypso SC 480, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 10 EC i sl. U zaštićenim prostorima dozvoljeni su: Calypso SC 480 i Movento.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl. ing. agr.

zoran.kajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Tijekom prošle dvije godine provodio se monitoring američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na slijedećim lokacijama: Kutina, Repušnica-Mramor brdo, Ilova, Voloder, Popovača, Ruškovica i Vrh Letovanićki te je na tim lokalitetima utvrđena njegova prisutnost. Ključna mjera u sprečavanju širenja zlatne žutice je pravovremeno suzbijanje američkog cvrčka. Podsjećamo da je zaraženo područje proglašeno na području katastarskih općina: Popovača, Voloder i Gornja Jelenska, dok je sigurnosno područje proglašeno na području katastarskih općina: Gračenica, Mikleuška, Osekovo, Potok, Velika Ludina, Grabrov Potok, Vidrenjak, Katoličko Selišće i Ruškovica.

U zaraženom i sigurnosnom području svi vlasnici vinograda imaju obavezu pratiti brojnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ploča te provoditi mjere njegova suzbijanja. Program suzbijanja američkog cvrčka provodi se u najmanje dva tretiranja:

–  prvo tretiranje obavlja se u skladu s rokovima koji se određuju na temelju redovitog praćenja cvrčka (uglavnom nakon cvatnje),

– drugo tretiranje obavlja se dva do tri tjedna nakon prvoga,

– treće tretiranje obavlja se ovisno o području ili ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih oblika vektora.

Pregledom vinograda utvrđeno je da prevladavaju ličinke američkog cvrčka u razvojnom stadiju L3 do L5, a pojavu odraslih oblika očekujemo narednih dana.

Narednih je dana potrebno provesti drugo tretiranje za suzbijanje američkog cvrčka. Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC i Cythrin max. U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Piretro natura i Asset five.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna. Ukoliko se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti i treće tretiranje.

Od zadnjeg tjedna lipnja bilježimo let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Insekticidi navedeni za konvencionalno suzbijanje američkog cvrčka imaju djelovanje i na gusjenice grožđanih moljaca.

Porast temperature zraka pogoduje razvoju zaraze s pepelnicom pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator), čije smo simptome uočili početkom srpnja na nekoliko lokaliteta. Za njeno suzbijanje predlažemo primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada prednost dajemo pripravku Falcon 460 EC.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Štete od peronospore vinove loze (Plasmopara viticola) moguće su osim na lišću i na peteljkovini grozda, stoga u zaštiti prednost dajemo pripravcima lokalsistemičnog djelovanja: Curzate B WG, Curzate F, Profilux WG, Nautile DG, Equation pro, Mildicut 25 SC,  Momentum trio, Manoxanil, Indomate 505 WG, Magma triple i dr.

Na sortama koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida: Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl. ing.

suzana.slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Kod zaštite povrća u fazi plodonošenja treba birati registrirana zaštitna sredstva što kraćih karenci.

Za Pepelnicu Krastavca (Erysiphe cichoracearum) primijeniti:  Karathane gold 350 EC, Nativo 75 WG,  Zato, a za pepelnicu  rajčice (Oidium lycopersicum ) i paprike (Leveillula taurica) dozvoljen: Signum,  Nativo 75 WG i dr. koji su registrirani za tretiranu kulturu, a kratke su karence.

Za Plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans) ,Plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis)  primijeniti pripravke kao što su: Ortiva, Revus, Ranman top, Ranman 400 SC, Pergado MZ, Acrobat MZ Neoram WG, Champion WG 50 i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Kod pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) i Bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na povrću po potrebi primijeniti pripravke : Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Signum, Pyrus 400 SC, Geoxe, Domark 40 ME i dr. pri tom pazeći na karence i registracije za pojedine kulture.

Za Sovice (Spodoptera sp) prije ubušivanja u plod napraviti tretiranje dopuštenim pripravcima uz dodatak okvašivača: Affirm, Alverde, Rotor super, Scatto, Cythrin max i drugim pripravcima koji su registrirani za tretiranu kulturu.

Za Lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke:Closer,  Calypso SC 480, Fastac 10 EC, Karate zeon, Poleci plus, i dr. registrirane pripravke.

Za slučaj pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka, za rajčicu i krastavac:  Kraft 18 EC, za papriku: Laser, Kraft 18 EC. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, i to također u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka (podizati ih kako biljke rastu), da se može pratiti populacija štetnika u nasadu.

U ekološkim nasadima i usjevima primjenjivati samo pripravke koji su dopušteni za primjenu u ekološkoj proizvodnji. Primjena ovakvih pripravaka je poželjna i jako uspješna u manjim i raznovrsnim vrtovima gdje je posađeno više biljnih vrsta i različitih sorti na malom prostoru.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl. ing. agr.

zoran.kajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju pepelnice vinove loze  Erysiphe necator  te su u slabije zaštićenim nasadima uočavaju simptomi na bobicama u vidu bijele prevlake. Upozoravamo vinogradare da u narednom periodu veliku pozornost usmjere na pojavu ove bolesti u nasadima. Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC kojem registracija vrijedi do 31.08.2020.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Vodite računa o razmaku između tretiranja (10-12 dana) u nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak na 8-10 dna.

U razvojnoj fazi, razvoj grozda, peronospora može uzrokovati propadanje peteljkovine. Za suzbijanje peronospore predlažemo primijeniti: Curzate B WG, Curzate F, Profilux WG, Nautile DG, Equation pro, Mildicut 25 SC,  Momentum trio, Manoxanil, Indomate 505 WG, Magma triple i dr.

Za sorte koje ulaze u fazu zatvaranja grozda preporučamo i zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) primjenom specifičnih botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Početkom mjeseca srpnja započeo je let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Za suzbijanje grožđanih moljaca mogu se koristiti insekticidi, Avaunt 15 SC, Decis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt, ili Affirm, Laser KS, Coragen,  I dr.

VAŽNO!
Dva do tri tjedna nakon obavljenog prvog suzbijanja američkog cvrčka (Schaphoideus titanus) planirajte drugo suzbijanje. Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max te ekološki insekticid Abanto, Piretro Natura i Asset Five.

Potrebno je postavljati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američjkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019) potrebno je provoditi sve propisane mjere u cilju sprečavanja njenog daljnjeg širenja.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl. inž. agr.

aleksandra.radic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prije pogoršanja vremena najavljenog za vikend savjetujemo provesti zaštitu vinove loze od infekcije plamenjačom ( Plasmopara viticola) jednim od sistemičnih pripravaka koji sadrže i bakrenu komponentu. Takvi su pripravci Galben C, Ridomil Gold Plus 42,5, Ridomil Gold R.

Pripravku Ridomil Gold Plus 42,5 ukinuta je registracija te je njegova prodaja dozvoljena do isteka zaliha.

Osim preporučenim pripravaka koji sadrže bakar, možete koristiti i pripravke navedene u  posljednjoj preporuci od  29.06.2020.

Za zaštitu od  pepelnice vinove loze ( Erysiphae necator) treba koristiti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja, kao što su Kusabi, Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience SC, Falcon 460 EC i dr.

Za suzbijanje obiju bolesti koristite  pripravke koje ste ove sezone koristili najmanji broj puta ili koje još niste koristili, u cilju sprečavanja pojave rezistentnosti.

Podsjećamo vinogradare de je prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019) potrebno provesti drugo suzbijanje američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus). Smiju se koristiti samo insekticidi koji su registrirani za tu namjenu, kao što su: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin max, Abanto, Krisant EC, Piretro natura, Asset five.

Važno je u vinograde postaviti žute ljepljive ploče pomoću kojih se kontrolira prisutnost i brojnost američkog cvrčka. Ukoliko se tijekom srpnja i nadalje love odrasli oblici na ploče, biti će potrebno dodatno suzbijanje početkom kolovoza.

Za suzbijanje grozdovih moljaca   registriran je velik broj pripravaka, npr. Laser KSAvaunt 15 SC Coragen SC, Decis 2,5 EC, Direkt, Sumialfa 5 FL, Nurell D,  Cythrin Max, Asset five i dr. Savjetujemo odabir insekticida koji je registriran za oba štetnika.

Ukoliko u vinogradu prevladavaju kasnije sorte, kod kojih je tek sada prisutna faza pred zatvaranje grozda, potrebno je primijeniti jedan od botriticida (Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Geoxe i dr.) za zaštitu od botritisa (Botrytis cinerea).

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatuće korove u vinogradu radi zaštite pčela. Prskanje provoditi pred večer, kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.
sanja.greguric@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana uzgajanog iz sjemena o završnim mjerama zaštite

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana uzgajanog iz sjemena upućena je krajem mjeseca lipnja o.g. (29.6. 2020.).

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti luka tijekom prve dekade mjeseca srpanja 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-10.7. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-10.7. 2020.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka za 1.-10.7. 2020.
Belica 31,8 mm 1.340 minuta 20,35°C
Mursko Središće 27,2 mm 6.005 minuta 20,31°C
Novakovec 9,4 mm 2.995 minuta 20,32°C
Sveti Juraj u Trnju 24,2 mm 2.615 minuta 20,37°C
Donja Dubrava 16,6 mm 3.530 minuta 20,66°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Vrijeme početkom srpnja o.g. nije prema višegodišnjim očekivanjima stabilno i vrlo vruće, već dominira povremeno kišovito razdoblje: premda su od početka ovog mjeseca najviše dnevne temperature zraka najčešće u središnjem Međimurju bile u rasponu od 26,8-32,6°C (izuzev u danima 3. i 7.7. 2020. kada je tijekom kišnih dana izmjereno 23,4°C i 24,7°C), oborine nakon 14.6. 2020. povremeno padaju svakih 4-7 dana u količinama 12,2-34,4 mm (na nekim županijskim mjestima i u većim količinama)! Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja uz riječne doline u rasponu od 71-92 %. Uz riječne su doline svakodnevne srpanjske jutarnje rose i vlaženje biljaka pritom traje barem 240-720 minuta!

Uvjeti za razvoj dominantnih bolesti luka (Peronospora, Botrytis) u proteklom su razdoblju bili optimalni (vrlo povoljni). Danas i sutra očekujemo najviše dnevne temperature zraka oko 32°C, ali već tijekom noći 11./12. srpnja novih 10-15 mm oborina! Naknadno će zbog sjevernog vjetra biti nešto svježiji dani.

U takvim uvjetima prema prognoznim modelima bilježimo još uvijek optimalne ili vrlo povoljne uvjete za razvoj dominantnih bolesti luka: Peronospora destructor, Botrytis cinerea, Botrytis squamosa i Stemphylium spp.!

Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena u narednom razdoblju završavaju razvoj (hibridi ranijeg dospijeća), pa u zadnjim zaštitama planiramo primjenu isključivo zaštitnih sredstva kraće karence (birati pripravke propisane karence u usjevima luka 7 do 14 dana), a koja dovoljno učinkovito suzbijaju dominantne bolesti i štetnike (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Od početka sjetve proljetnog luka iz sjemena pa do sredine mjeseca lipnja o.g. bilježili smo oko 30 % manje oborina od višegodišnjih prosjeka. Stoga tek od 23. lipnja o.g. u središnjem dijelu Županije bilježimo prvu pojavu plamenjače (Peronospora destructor) – pri uzgoju proljetnog luka iz lučice na netretiranim gredicama, pa veće štete od ove bolesti očekujemo samo u usjevima hibridnog luka uzgajanog iz sjemena, a prema dospijeću duže vegetacije!

U narednom razdoblju preporučujemo planirati i obavljati zadnje mjere zaštite proljetnog luka uzgajanog izravno iz sjemena od plamenjače, uzročnika plijesni i moguće protiv štetnih resičara (tripsa)! Voditi računa o propisanim karencama i najvećem broju primjene jednog te istog pripravka tijekom sezone na istom usjevu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest međimurskim vinogradarima o mjerama treće usmjerene zaštite vinograda nakon cvatnje

Prije trinaest dana upućena je preporuka o drugoj zaštiti vinograda nakon cvatnje (26.6. 2020.), a jedanaest dana ranije preporuka o zaštiti vinograda neposredno nakon cvatnje (15.6. 2020.)!

Vrijeme početkom srpnja o.g. nije prema višegodišnjim očekivanjima stabilno i vrlo vruće, već dominira povremeno kišovito razdoblje: premda su od početka ovog mjeseca najviše dnevne temperature zraka najčešće bile u rasponu od 26,5-32,2°C (izuzev u danima 3. i 7.7. 2020. kada je tijekom kišnih dana izmjereno 22,4°C i 22,7°C), oborine nakon 14.6. 2020. povremeno padaju svakih 4-5 dana u količinama 12,2-34,4 mm (izmjereno u vinskoj sorti Rajnski rizling u vinorodnoj općini Štrigova).

Samo u prvih tjedan dana mjeseca srpnja o.g. na mjernom lokalitetu Železna Gora (općina Štrigova) izmjereno je 30,4 mm padalina. Pritom je vruće i sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja u rasponu od 61-86 %. U takvim uvjetima tijekom druge polovice mjeseca lipnja i prvih tjedan dana mjeseca srpnja o.g. bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj najopasnijih bolesti vinove loze: plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).

VAŽNO: Od dana 30.6. 2020. pronalazimo prve simptome plamenjače ili peronospore (Plasmopara) i pepelnice grožđa (Erysiphe) u vinogorju (netretirano grožđe vinske sorte Moslavac bijeli ili Šipon u poljskom mikro-pokusu Uprave na lokalitetu Vučetinec). Već krajem prvog tjedna mjeseca srpnja o.g. zaraze su naglo porasle, pa je tako pepelnicom (Erysiphe) inficirano već više od 50 % netretiranog grožđa, a plamenjačom ili peronosporom (Plasmopara) 20-25 % nezaštićenog grožđa!

U naredna dva-tri dana očekujemo porast najviših temperatura zraka na vrijednosti 29-31°C, a nove oborine ponovno su moguće već u subotu (11.7.)! Stoga procjenjujemo da u narednom razdoblju prijeti vrlo velika opasnost od širenja pepelnice grožđa (Erysiphe), te zaraze slabije zaštićenog grožđa uzročnikom plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (odnosno vrlo povoljne uvjete za “prijenos” plamenjače ili peronospore s oboljelog lišća na još uvijek osjetljive peteljkovine i zelene bobice)!

Većina je vinogradara u proteklom razdoblju obavila “vršikanje” nasada, a zbog oborina i vrućine početkom i sredinom srpnja o.g. grozdovi nekih vinskih sorti (npr. Pinot) postaju “zatvoreni”!

Stoga vinogradarima savjetujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje biljaka i provoditi mjere usmjerene zaštite primjenom kurativno-eradikacijskih kombiniranih organskih fungicida za suzbijanje plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Preporučeni razmaci tretiranja zbog velike opasnosti od epidemijskog širenja ove bolesti u prvoj polovici srpnja o.g. iznose 10-12 dana!

Vrućina i sparina pogoduje još uvijek latentnom (skrivenom) razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe), a značajan razvoj ove bolesti na netretiranom i slabije zaštićenom grožđu očekujemo u narednih mjesec dana! Stoga u narednim mjerama zaštite preporučujemo nastaviti suzbijanje pepelnice vinove loze registriranim pojedinačnim ili kombiniranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2019.) pri njihovom izboru preporučujemo dodavati manje količine sumpornih pripravaka!

Proteklog je mjeseca lipnja u središnjem dijelu Međimurskog vinogorja palo 10 % više oborina od očekivanja, a tijekom prvog tjedna mjeseca srpnja već je zabilježeno gotovo 50 % očekivanih padalina. U takvim je uvjetima zadržavanje vlage od oborina i rose značajno, pa ovisno o lokalitetu i osjetljivosti vinskih sorata a prema iskustvima iz ranijih sezona o pojavi bolesti, moguće planiranje i provođenje mjera zaštite protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) registriranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U mladim nasadima sadnje 2020. godine već od posljednjih uputa preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene!

U posljednjoj smo uputi vinogradare obavijestili da krajem lipnja o.g. očekujemo prvu pojavu leptira ljetne populacije leptira pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana)! U danima nakon 1. srpnja o.g. u vinogorju na praćenim lokalitetima Orehovčak i Trnovčak (Železna Gora) bilježimo let ljetne (druge) generacije pepeljastog grožđanog moljca! Prema iskustvima iz ranijih sezona let druge generacije pepeljastog grožđanom moljca traje mjesec dana, prag štetnosti je vrlo nizak (i najmanji broj njihovih ličinki oštećuje bobice grožđa koje naknadno napada trulež i/ili plijesan), pa protiv ove generacije provodimo dva usmjerena tretiranja s razmacima 10-14 dana registriranim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: U preporukama nakon cvatnje vinograda (od 15. i 26. lipnja o.g.) navedene su mjere za iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze (Candidatus Phytoplasma vitis) (Grapevine Flavescence dorée, FD) kojih su vinogradari obvezni na provođenje, a sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019)! Mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice moraju se sprovoditi u čitavom području Međimurskog vinogorja!

Prema iskustvima iz ranijih sezona prirodni prenositelj (vektor) američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je nađen u svim vinogradarskim područjima Međimurja! Brojnost vektora je različita od vinograda do vinograda, te ovisi o primjeni insekticida koje vinogradari koriste za suzbijanje drugih štetnika tijekom ljetnih mjeseci (grožđanih moljaca), kada se rokovi tretiranja poklapaju s vremenom suzbijanja američkog cvrčka! U nekim vinogradima u kojima su provedene obavezne mjere suzbijanja naknadno u kolovozu i rujnu bilježimo veći broj ulova američkih cvrčaka na žutim ljepljivim pločama, iz razloga što iz susjednih netretiranih vinograda vektori prelijeću u zaštićene položaje u kojima prestaje djelovanje primijenjenih insekticida u drugoj polovici lipnja i tijekom srpnja! Dodatna zaštita u mjesecu kolovozu i rujnu nije moguća zbog početka dozrijevanja grožđa, blizine berbe i propisane karence! Iz tih razloga i dosadašnjih iskustva može se zaključiti da mjeru suzbijanja vektora moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer u protivnom širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

U žarištu (1 km) i sigurnosnom području (5 km) posjednici bilja su obvezni redovito pratiti američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča i suzbijati štetnika prema programu koji propisuje najmanje dvije do tri aplikacije insekticida registriranih u Republici Hrvatskoj za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/): prvo tretiranje nakon cvatnje (do trećeg razvojnog stadija ličinke), a drugo tretiranje provesti dva do tri tjedna naknadno! Ako se tijekom srpnja ulovi tjedno 4 ili više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ploči, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Stoga u narednom razdoblju preporučujemo u vinogradima vješati žute ljepljive ploče!

Zbog otrovnosti i opasnosti insekticida protiv grožđanih moljaca i američkog cvrčka na pčele, potrebno je prije primjene insekticida pokositi cvatući podrast u vinogradima (a naročito bijelu djetelinu), te primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

Kako ne možemo predvidjeti količinu i raspored oborina u drugoj polovici kolovoza i tijekom rujna o.g., uz redovite mjere zaštite protiv uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe, Botrytis) i štetnika (Lobesia, Scaphoideus), dobro je tijekom srpnja planirati i provoditi tretiranje folijarnim vodo-topivim gnojivima s naglašenim sadržajem hranjiva kalcij:magnezij:kalij (Ca:Mg:K2O)! Time se pozitivno utječe na jačanje kožice bobica kako bi bile otpornije na pucanje pri mogućim jačim kasno-ljetnim i rano-jesenskim padalinama! Izbjegavati miješanje folijarnih gnojiva sa teškim metalima (npr. bakarnim pripravcima, sredstva koja sadrže Al-fosetil) i anorganskim spojevima (npr. sumpornim fungicidima)!

VAŽNO: Sa prošlo-mjesečnim naglim porastom temperatura zraka (12.-14.6. 2020.) već od 17. lipnja o.g. primjećujemo pojavu prvih simptoma bolesti koja nastaju zbog razaranja drva ili začepljenja žilnog staničja u trsju vinove loze, od koji su najčešće: apopleksija (“eska”) (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea) (npr. najčešće na vinskim sortama Sauvignon bijeli i Sauvignon cabernet, Rajnski rizling)! U narednom je razdoblju moguć razvoj simptoma sušenje krakova trsa i upala kore (Eutypa lata, Botryosphaeria obtusa), te fitoplazmatskih žutica (npr. Grapevine Flavescence dorée, FD).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. inž. agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Podsjećamo da na terenu uskoro počinje cvatnja ambrozije. Ambrozija(Ambrosia artemisiifolia) zvana još i limundžik agresivna je alargena biljka koja proizvodi velike količine peluda i kod ljudi izaziva alergijske reakcije. Zbog toga je donesena Naredba o poduzimanju obaveznog uklanjanja ambrozije( NN 72/2007).

Ovom naredbom propisuju se mjere obaveznog uklanjanja korova ambrozije u cilju njenog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Vlasnici i korisnici obradivog i neobradivog zemljišta, šuma i lovišta, te ovlaštenici koji upravljaju površinama uz vodotoke i kanale, površinama uz javne prometnice i željezničke pruge, površinama  u parkovima i drugim zelenim površinama obavezni su redovito tijekom sezone provoditi mjere (agrotehničke, mehaničke i kemijske)  za uklanjanje ambrozije.

Uklanjanje je moguće izvršiti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida na osnovi glifosata : TOTAL, CIDOKOR PLUS, OURAGAN SYSTEM 4, SATELITE, HERKULES, BOOM EFECT, COSMIC i dr).

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda koje izaziva alergije kod ljudi, a potom i stvaranje sjemena kako bi se spriječilo daljnje širenje.

Poljoprivrednici korisnici potpora dužni su poštivati zahtjeve višestruke sukladnosti (SMR) i dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC 6) na svim površinama korištenja, a u kontrolama koje provodi APPRRR na to se obraća posebno pažnja( obavezno suzbijanje ambrozije i abutilona na svim parcelama).

Poseban naglasak na poljoprivredne površine koje su u upisniku prijavljene kao ugar ! Te površine se moraju održavati čiste : košnjom, malčiranjem ili oranjem!

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

  Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima graha

Obzirom na vremenske uvjete potrebno je provesti zaštitu protiv biljnih bolesti i po potrebi štetnika. Najčešće bolesti graha koje se mogu pojaviti u ovo doba su bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) i smeđa pjegavost graha (Colletotrichum lindemuthianuim) . Proteklih  godina zabilježena je pojava fuzarijskog venuća ( Fusarium solani) , ali nešto kasnije , krajem lipnja i to na vlažnim i kiselim tlima. Zaštite protiv  bolesti fuzarijskog venuća nema,  osim, poštivati plodored i provoditi kalcizaciju tla.

Preporuka za upotrebu fungicida u ovoj fazi je :CHAMPION,CHAMPION WG 50 ,NEORAM WG

Dozvoljeni fungicidi u grahu su još : ORTIVA,TAZER,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC, CHROMOSUL 80,KUMULUS DF, PYRUS 400 SC,SIGNUM,SWITCH 62,5 WG,TAZER,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS.

Na manjim površinama preporuka suzbijanja je metoda masovni ulov žutim ljepljivim pločama, a na većim površinama opravdana je upotreba insekticida : DECIS 2,5 EC,FASTAC 10 EC,CYCLONE,DECIS 100 EC,ROTOR SUPER, SCATTO,DEMETRINA 25 EC, CALYPSO SC 480,DECIS 2,5 EC,KARATE ZEON, AFFIRM.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr