MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Preporuka

Obavijest tržnim proizvođačima ozimih žitarica

Nakon što smo na svim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom mjeseca kolovoza, rujna i listopada o.g. bilježili značajno manje padalina od očekivanih količina, a pritom je bilo iznadprosječno toplo, od početka proteklog mjeseca studenog vremenski su uvjeti značajno drukčiji (vidi Tablicu 1.). Naime, mjesec studeni nikako nije opravdao u svom imenu riječ “studen”, jer je umjesto očekivane srednje vrijednosti temperature 4,2°C zabilježena dvostruko veća prosječna temperatura, a većini mjernim mjesta je zabilježeno 100 % više oborina od prosječnih količina! Također, izmjerili smo mjesečno zadržavanje vlage na biljkama u trajanju gotovo 30.000 minuta (20 dana) na lokalitetima uz rijeku Muru! U takvim smo uvjetima zabilježili relativno brzo klijanje i nicanje, te dobar početni rast ozimih žitarica (pšenica, ječam, tritikale) posijanih u optimalnim rokovima sjetve tijekom listopada o.g.!

Tablica 1. Razvoj nekih vremenskih uvjeta tijekom mjeseca *studenog 2019. na nekim lokalitetima uz riječne doline u Međimurju:

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Mursko Središće 8,2°C 147,4 mm 95,9 % 29.400 min
Donja Dubrava 8,3°C 132,2 mm 96,2 % 19.445 min

*prosječna temperatura zraka tijekom mjeseca studenog u okolici Čakovca iznosi 4,2°C a očekivana mjesečna količina oborina iznosi 72,7 mm!

Dugotrajno zadržavanje vlage na mladim biljčicama od kiše, rose i magle, uz povišenu vlažnost zraka (>90 %), gotovo uvijek pogoduje razvoju nekih uzročnika biljnih bolesti. Premda od početka prosinca o.g. bilježimo jutarnje minuse, uz pad prosječnih dnevnih vrijednosti temperature na 3°C, zbog optimalnih uvjeta za zabilježenih u studenom za primaran (skriveni) razvoj žute ili crtičave hrđe (Puccinia striiformis) valja u narednom zimskom razdoblju povremeno pregledati zdravstveno stanje usjeva u polju. Moguće naredno zimsko prohladno-vlažno razdoblje može pogodovati razvoju ove bolesti.

Unatoč poduzetim mjerama zaštite još sredinom 1990-ih godina u našoj zemlji se procijenilo da štetni organizmi prosječno umanjuju prinose pšenice za 27 %, od čega su štete od uzročnika bolesti 9 %. Krajem proteklog i početkom novog milenija zabilježene su znatne promjene u pojavi i intenzitetu pojedinih bolesti ozime pšenice. Umjesto nekad vrlo štetnih i raširenih bolesti crne žitne hrđe (Puccinia graminis), smrdljive snijeti (Tilletia spp.) i pepelnice (Blumeria graminis) danas su najčešće bolesti palež klasa (Fusarium spp.), smeđa pjegavost (Septoria nodorum) i pjegavost lišća (Septoria spp.). No, mnoge je proizvođače pšenice u većini krajeva Republike Hrvatske sredinom i krajem mjeseca travnja 2014. iznenadila vrlo jaka epifitocija žute ili crtičave hrđe (Puccinia striiformis). Pritom su prinosi pšenice u žetvi često bili manji od skromnih 3,5 t/ha.

Vremenski čimbenici koji najviše utječu na brzo širenje žute hrđe jesu vlaga, temperatura i vjetar. Za infekciju je dovoljno neprekidno vlaženje osjetljivih biljnih organa barem tri sata. Smatra se da je vlaženje biljnih organa od rose primarni uvjet za ranu pojavu žute hrđe. Obično nakon nekoliko kišnih dana zasićenost zemljišta vodom i visoka vlažnost zraka pogoduju u idućim noćima formiranju rose. Kišne su kapljice važne za širenje prvih uredospora, iz kojih se u vlažnim uvjetima (rosa) odmah razvijaju infektivne klične cijevi. Visoka vlažnost zraka pritom pozitivno utječe na ljepljivost uredospora za površinu osjetljivoga biljnoga tkiva. Temperature zraka niže od 0 °C i veće od 21 °C smatraju se manje pogodnim za razvoj te bolesti. Optimalne vrijednosti za formiranje infektivnih hifa su 3 °C do 15 °C. Porast minimalnih noćnih temperatura zraka na vrijednosti veće od 18 °C negativno utječe na širenje bolesti. Vjetar ima važnu ulogu u naknadnom širenju bolesti na veće udaljenosti. Stoga je praćenje količine i učestalosti oborina u regiji, sa satima vlaženja biljnih organa od rose, uz temperature i zasićenost zraka vlagom važno za prognozu pojave žute hrđe pšenice.

Usmjereno kemijsko suzbijanje žute hrđe treba početi odmah nakon pojave prvih simptoma. Za razliku od ostalih hrđa pšenice, vrsta Puccinia striiformis razvija se puno ranije u vegetaciji, moguće već ujesen ili tijekom (krajem) zimskih mjeseci. Stoga praćenje vremenskih uvjeta bitnih za prognozu pojave žute hrđe treba početi već nakon nicanja usjeva pšenice (oborine, rosa, temperature). Za prognozu pojave žute hrđe vrlo je važno redovito praćenje zdravstvenoga stanja usjeva ozime pšenice i pronalazak prvih znakova bolesti. Obično prvi simptomi žute hrđe na mladim biljkama budu teško uočljivi, što otežava prognozu i određivanje rokova primjene fungicida. Učinkovitost većine fungicida u suzbijanju žute hrđe vrlo je visoka ako se pripravci primijene na vrijeme. Kurativno suzbijanje može biti otežano, naročito ako su sorte pšenice jako osjetljive na bolest, a nakon jače primarne zaraze usjeva naknadno vlada prohladno-vlažno razdoblje sa učestalim oborinama. Simptome žute hrđe na ozimim žitaricama valja razlikovati od drugih uzroka žućenja usjeva (stajaća voda, fito-toksičnost sredstva za zaštitu bilja – rezidui, nedostatak hranjiva, nepovoljna reakcija zemljišta – kiselost tla i dr.), pa moguću pomoć kod determinacije preporučujemo potražiti kod stručnih osoba.

Za suzbijanje žute hrđe pšenice dopuštenje u našoj zemlji ima veći broj fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Vremenski uvjeti zabilježeni tijekom proteklog studenog 2019. upozoravaju nas na vrlo povoljne uvjete temperature i vlažnosti koji ponovno mogu pogodovati ranijem razvoju bolesti ozimih žitarica! U prvoj dekadi mjeseca prosinca 2019. značajno je zahladnilo, ali narednih nekoliko dana uz južni vjetar i porast temperatura očekujemo nove oborine, a u drugom dijelu tjedna (nakon 11.12.) ponovno pad temperatura zraka. Stoga tijekom naredne zime savjetujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje ozimih usjeva.

Tablica 1. Razvoj nekih vremenskih uvjeta u prvoj dekadi *prosinca 2019. (do 9.12. 2019. u 6.00 h) na nekim lokalitetima uz riječne doline u Međimurju:

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Mursko Središće 0,9°C 18,4 mm 97,6 % 5.565 min
Donja Dubrava 1,3°C 16,0 mm 97,3 % 1.065 min

*prosječna temperatura zraka tijekom mjeseca prosinca u okolici Čakovca iznosi 0,9°C a očekivana mjesečna količina oborina iznosi 53,9 mm!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Jesen je bila natprosječno topla te je lišće počelo relativno kasno padati. Kada otpadne cca 80 % lišća potrebno je voćke zaštititi bakrenim preparatima. Zaštitu je potrebno provesti protiv  paleži grančica i truleži plodova (Monilinia  laxa , Monilinia fruktigena, Monilinia frukticola), kozičavosti trešnje i višnje (Blumeriella japii), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), kovrčavosti lišća breskve i nektarine (Taphrina deformans) i rogača šljive (Taphrina pruni).

Također je zaštitu potrebno provesti protiv bakterioze (Pseudomonas mors – prunorum), jer do zaraze dolazi u jesen, u vrijeme otpadanja lišća,  kroz lisne ožiljke. Uslijed zaraze nastaju rak rane, smolaste izlučevine i sušenje voćaka.

Kod provođenja zimske rezidbe , nužno je odstraniti sve osušene grančice i sve osušene mumificirane plodove jer su oni izvor zaraze za iduću godinu. Po mogućnosti ukloniti lišće iz voćnjaka koje je izvor primarne zaraze u proljeće.

Dozvoljeni pripravci su:

Nordox 75 WG – dozvoljen je za koštičavo voće u periodu od berbe do cvatnje za kovrčavost lišća breskve i nektarine (Taphrina deformans), bakterijski rak kore (Pseudomonas mors – prunorum), šupljikavost lišća (Stigmina carpophila) te palež cvijeta i mladica (Monilinia laxa) i trulež ploda (Monilinia fruktigena). Preporučena koncentracija je 0,2 % uz utrošak 1000 l vode po ha. Dozvoljena upotreba je 3 x godišnje.

Cuprablau Z – dozvoljen je za koštičavo voće za kovrčavost (Taphrina deformans) na breskvi, marelici i nektarini , šupljikavost lišća (Stigmina carpophilla) , trulež ploda (Monilinia spp. ), pjegavost lišća (Venturia carpophila), kozičavost (Blumeriella japii), vjetičja metla trešnje (Taphrina wiesneri), rogač šljive (Taphrina pruni) u mirovanju vegetacije od jeseni do bubrenja pupova, Dozu je potrebno prilagoditi pritisku bolesti. Dozvoljeno je upotrijebiti 4 x godišnje uz razmak 7- 10 dana. Dozvoljen je za bakterijsku pjegavost (Xantomonas arboricola pv.pruni) u količini 1,6 – 1,04 kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l/ha uz primjenu 4 x godišnje. Za vlažnu trulež korjenova vrata (Phytophtora spp.) dozvoljen je za tretiranje donjeg dijela debla korjenovog vrata s koncentracijom 160 – 170 g sredstva/hl (max 1,7 kg/ha) uz 500 – 1500 l/ha vode.

Neoram WG – kontaktni preventivni fungicid dozvoljen  za suzbijanje kovrčavosti breskve (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla) te palež cvijeta i mladica (Monilinia spp.) u koncentraciji 0,5 – 0,6 % maksimalno 2 x u vegetaciji isključivo u mirovanju vegetacije.

Airone SC – fungicid i baktericid dozvoljen za suzbijanje bolesti na breskvi, nektarini, marelici, šljivi za šupljikavost (Stigmina carpophilla), rogača šljive (Taphrina pruni), vještičje metle ( Taphrina cerasi), smeđe truleži (Monilinia spp.) te bakterijskog raka (Pseudomonas syringie)  u dozi od 4 l/ha uz utrošak vode 1000 – 1500 l/ha u razdoblju od otpadanja lišća – mirovanju do početka cvatnje. Sredstvo se smije primijeniti samo jednom u vegetaciji na marelici, trešnji i šljivi.

Champion  – preventivni fungicid za suzbijanje dozvoljen za breskvu (kovrčavost lišća (Taphrina deformans) i šupljikavost (Stigmina carpophilla)  u koncentraciji 0,5 % u mirovanju vegetacije do početka bubrenja pupova i koštičavo voće za palež cvijeta i mladica (Monilinia spp.) i šupljikavost (Stigmina carpophilla) u 1 % koncentraciji isključivo u mirovanju vegetacije.

Champion flow SC – dozvoljen na breskvi za kovrčavost (Taphrina deformans) i šupljikavost (Stigmina carpophilla)  u koncentraciji 0,7 % u vrijeme mirovanja vegetacije do početka bubrenja pupova  te za trešnju i višnju protiv kozičavosti (Blumeria jaapii) u koncentraciji 0,35 – 0,4 % max 2 x u vegetaciji.

Champion WG 50 – preventivni fungicid dozvoljen za koštićavo voće za šupljikavost (Stigmina carpophilla)  i gnomonie (Apiognomonia veneta) u dozi 2 – 3 kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l/ha max 3 x u vegetaciji.

Kupropin  – dozvoljen na breskvi za kovrčavost (Taphrina deformans) i šupljikavost (Stigmina carpophilla) u 0,5 -0,75 % u mirovanju vegetacije do početka bubrenja pupova. Može služiti za premazivanje rana u koncentraciji 0,8 %.

Codimur SC, Codimur 50, Copper key, Copper key flow i Cupra su sredstva dozvoljena za kovrčavost (Taphrina deformans)  na marelici, breskvi i nektarini u koncentraciji 0,25 – 0,3 % uz utrošak 800 – 1000 l vode/ha. Primjena od promjene boje lista do početka  kretanja vegetanja vegetacije.

Cuprocaffaro 50 WP – preventivni fungicid za suzbijanje šupljikavosti na koštičavom voću (Stigmina carpophilla) 750 gr/100 l vode.u vrijeme mirovanja vegetacije do početka bubrenja pupova.

Rame caffaro  32 WP –  kontaktni preventivni fungicid dozvoljen na koštičavom voću za suzbijanje šupljikavosti (Stigmina carpophilla) i kovrčavosti (Taphrina deformans)  max 2 x godišnje u 1 % koncentraciji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarsvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest voćarima

U vrijeme kad veći dio lišća otpadne, a dnevne temperature su iznad 5℃, potrebno je provesti zaštitu voćnih vrsta od bolesti koje mogu prezimiti na kori ili u pupovima i/ ili od uzročnika bolesti koje infekciju vrše pri  nižim temperaturama, kroz ozljede na granama i grančicama, uključujući i ožiljke od otpalog lišća.

Za suzbijanje raznih bakterioza  i nekih gljivičnih oboljenja u ovo vrijeme koristimo bakrene pripravke.

Na jezgričavom voću ( jabuka, kruška) za suzbijanje raka kore ( Nectria galligena) dozvoljena je primjena pripravka Cuprablau Z35 WG.

Na koštičavom  voću ( šljiva, višnja, trešnja, breskva..), za suzbijanje bakterioza registriran je Nordox 75 WG, dok su za suzbijanje šupljikavosti lista ( Stigmina carpophila) registrirani Rame Caffaro 32 WP, Neoram WG, Champion, Champion 50 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP.

Za suzbijanje bakterioza na lijesci: Bordoška juha Caffaro 20 WP

Za suzbijanje bakterioza na orahu i lijesci: Neoram WG, Champion WG 50, Cuprablau Z, Cuprablau Z 35 WG.

Rak kore oraha i lijeske: Neoram WG.

Pripravke koristite sukladno FIS bazi podataka, pridržavajte se uputa dobivenih uz pripravak.

 

                                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                   E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima zimskog luka

U dnevnoj uputi krajem prvog tjedna mjeseca rujna (4.9. 2019.) tržnim proizvođačima zimskog luka uputili smo preporuku o mjerama suzbijanja korova, a tržnim proizvođačima češnjaka krajem mjeseca rujna upućena je uputa za preventivne mjere zaštite od važnijih kategorija neželjenih organizama (30.9. 2019.)!

Zimski luk se kod nas pretežno uzgaja u kućnim vrtovima (okućnicama) sadnjom lučica (npr. Majski srebrenac), pa se koristi lažna stabljika i zeleno lišće kao mladi luk. Ipak, pojedini tržni proizvođači, koji su ovladali tehnologijom uzgoja luka izravnom sjetvom iz sjemena, krajem kolovoza i/ili početkom rujna siju zimski luk (uzgoj iz sjemena). Poželjno je da zimski luk prezimi u stadiju 3-4 razvijena lista, a golomrazice i/ili suha zima sa vrlo niskim temperaturama zraka mogu značajno oštetiti takve usjeva. Naprotiv, ako uvjeti tijekom prezimljenja zimskog luka budu iznadprosječno topli i vlažni, već od razvojna stadija 3-4 zelena lista mogu se prikriveno razvijati dvije skupine bolesti luka: plamenjača (Peronospora) i plijesan (Botrytis), te u proljeće predstavljaju izvor zaraze za polja luka dugog dana.

Tablica 1. Vremenski uvjeti zabilježeni u početnom (jesenskom) razdoblju rasta i razvoja zimskog luka u središnjem dijelu Međimurja tijekom 2019. sezone:

Vremenski uvjeti Izmjerene i očekivane vrijednosti u promatranom razdoblju
rujan 2019. listopad 2019. studeni 2019.*
Izmjerene oborine 54,8 mm 50,2 mm 126,6 mm
Očekivani prosjek 87,3 mm 89,0 mm 72,7 mm
Odstupanje (±) -32,5 mm -38,8 mm +53,9 mm
Mjesečne temperature 16,3°C 12,4°C 8,9°C
Očekivani prosjek 15,7°C 9,9°C 4,2°C
Odstupanje (±) +0,6°C +2,5°C +4,7°C

*mjerni podatci za razdoblje od 1. do 18. studenog 2019.!

VAŽNO: U Tablici 1. prikazani su podatci o izmjerenim mjesečnim oborinama za rujan, listopad i prvu polovicu mjeseca studenog 2019., uz pripadajuće vrijednosti prosječnih mjesečnih temperatura zraka (°C). Također, navedene su očekivani višegodišnji prosjeci, uz izmjerena odstupanja. Uvjeti klijanje i nicanje, a naročito za naknadni sat i razvoj zimskog luka bili su više nego optimalni! Usjevi zimskog luka imaju proteklih dana razvijena 3-6 listova (ovisno o rokovima sjetve, izboru hibrida i tipu zemljišta)! U prvoj polovici studenog o.g. neobično je kišovito i vlažno, a zbog magle usjevi zimskog luka su vlažni gotovo cijelih dana!

Tijekom listopada i studenog česte su kiše, magle i rose, naročito u istočnom (donjem) dijelu Međimurja, te lokalitetima u blizini rijeka Mure i Drave. Zabilježili smo zadržavanje vlage u  prvih 18 dana mjeseca studenog o.g. trajanju od 13.100 do 18.870 minuta, uz raspone dnevnih temperatura najčešće pri vrijednostima 6-16°C čini optimalne uvjete za primarni (skriveni) razvoj bolesti zimskog luka iz rodova Peronospora i Botrytis!

Plamenjača ili peronospora (Peronospora destructor) je najčešća bolest luka u našim proizvodnim uvjetima, a napada i luk vlasac. Budući se u polju izmjenjuje uzgoj luka dugog i kratkog dana (zimski i proljetni luk), plamenjača se “seli” s usjeva na usjev, a najštetnija je kad napadne mlade biljke luka. Napada sve biljne organe, tipične su posljedice na lišću, a glavice luka porijeklom od zaraženog usjeva brzo proklijavaju i trunu u skladištima. Prva pojava plamenjače luka najčešće je u polju vidljiva u ograničenim dijelovima, ali se u povoljnim uvjetima vrlo brzo proširi. Prvi simptomi ili znakovi bolesti su dobro vidljivi u jutarnjim satima  na starijem lišću, jer se za dovoljno vlažnih noći na njima formira ljubičasto-sivo-smeđa “prevlaka”. Na mjestu zaraze napadnuti organi gube čvrstoću, lišće se prelomi i visi prema tlu, a dio iznad zaraženog tkiva se osuši. U usjevima zimskog luka na otvorenim gredicama peronospora ili plamenjača se naročito jako razvijala tijekom iznadprosječno tople i vlažne zime 2006./2007., te 2013./2014., pa su tih sezona zabilježene najveće ekonomske štete! Prema mnogim iskustvima prohladna razdoblja s vrijednostima  temperature zraka 6° do 10°C, uz dovoljno oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle) i povišenju vlažnost zraka 95 %, optimalni su uvjeti za razvoj plamenjače luka. Bolest se uspješno prenosi zračnim strujanjima s oboljelih usjeva na nezaražene do udaljenosti 500-800 m, a oboljeli zimski luk predstavlja izvor zaraze s kojeg se peronospora širi na usjeve luka koji imaju razvijena barem 4 lista. Uzročnik bolesti se u prirodi održava u zaostalim zaraženim biljnim ostacima ili kao skriveni (latentni) micelij u zaraženim lučicama (ne prenosi se sjemenom).

Bolest trulež luka kompleksnog je podrijetla, jer su uzročnici različite gljive i bakterije (najčešće se spominju vrste: Botrytis alli = sin. Botrytis aclada, Fusarium oxysporum f.sp. cepae, Fusarium culmorum, Sclerotium cepivorum, Botrytis cinerea, Botrytis byssoidea, Erwinia spp., Burkholderia spp. i dr.). Uzročnici truleži luka se mogu pojaviti u bilo kojem razvojnom stadiju luka u polju ili skladištenju (od klijanja i nicanja, formiranja i rasta glavica, u tehnološkoj zriobi)! Trulež vrata luka uzrokuju Botrytis vrste. Tada na glavicama luka u području vrata se prvo pojavljuje polu-vodenasta trulež. Vanjska ljuska postaje mekana, a unutrašnje tkivo glavica propada u obliku vlažne truleži. Ovo je najopasnija bolest luka koja se skriveno ili latentno bez pojave simptoma razvija već u polju, a postaje vidljiva na glavicama luka obično nakon mjesec dana čuvanja u skladištu (Lacy & Lorbeer, 1999). Kao uzročnici plijesni lukovica se opisuju vrste Botrytis cinerea, Botrytis allii sin. Botrytis aclada i Botrytis byssoidea.

U proteklih smo desetak godina zabilježili najveće štete uskladištenog luka uzrokovane vrstom Botrytis allii. Također, u polju i plastenicima na zimskom smo luku tijekom ranijih godina uočili i vrstu Botrytis squamosa (uzročnik “bijele” pjegavosti i paleži lišća luka)! Često se vrsta Botrytis allii u polju razvija u latentnom obliku (bez vidljivih posljedica), a trulež se jače razvija u skladištima nakon mjesec dana čuvanja luka. Moguća je infekcija lišća u polju, ali vidljiva pojava bolesti nastupa tek na mrtvom lisnom tkivu (ili glavicama luka) uz povišenu vlažnost zraka. Jače su napadnuti mehanički oštećeni usjevi (tuča, oštećenje vrata luka prilikom navodnjavanja kišenjem uz korištenje “vodenih topova”, “šok” od primjene herbicida i dr.). Stoga tržni proizvođači zimskog luka moraju redovito krajem jeseni i tijekom zime pregledavati zdravstveno stanje usjeva, te u uvjetima iznadprosječno toplog i vlažnog (maglovitog) razdoblja provoditi mjere suzbijanja plamenjače (Peronospora) i plijesni (Botrytis), uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

U nasadima lijeske i oraha nakon opadanja lišća  provesti jesensku zaštitu protiv bakterijskih oboljenja – bakterijske paleži (Xanthomonas arbicola pv. corylina)  i  bakterijskog raka (Pseudomonas syringae pv. avellaneae) na lijeski, te bakterijske (crne) pjegavosti (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) na orahu.

Zaštitu provesti primjenom pripravka na osnovi bakra:

Bordoška juha Caffaro 20 WP (bakrov hidroksid- kalcij sulfat kompleks)– bakterioze lijeske – primjenjuje se u količini 0,6-1,0 kg/ha.

Neoram WG (bakarni oksiklorid) – rak kore oraha i lijeske – u jesensko-zimskim tretiranjima primjenjuje se u koncentraciji 0,45 % (450 g na 100 l vode)

Champion WG 50 (bakreni hidroksida) – bakterioze oraha i lijeske – primjenjuje se u količini 2-3 kg/ha uz utrošak vode 500-1500 l/ha

Cuprablau –Z (bakarni oksiklorid) – bakterijska pjegavost oraha i lijeske – primjenjuje se u količini 2 kg/ha uz utrošak vode od 350-700 l/ha

Cuprablau Z 35 WG (bakreni oksiklorid) – bakterioze oraha i lijeske, bakterijski rak – primjena u količini od 1,6-1,7 kg/ha uz utrošak vode 1000-1500 l/ha.

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Podsjećamo maslinare korisnike Mjere 10., operacije 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) da osim plaćanja od 293,00 €/ha; imaju i OBVEZE:

  • edukacije 6 sati godišnje, sve najave edukacija https://www.savjetodavna.hr/tecajevi/
  • vođenje evidencije o provedbi operacije 10.1.12 (obrazac 15) https://ruralnirazvoj.hr/files/documents/Obrasci-za-vo%C4%91enje-evidencije-za-M10.doc
  • slanje računa računi o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaka te upute proizvođača o korištenju istih na uvid APPRRR (trebalo je obaviti do 10. lipnja)
  • skidanje lovki iz nasada nakon praćenja za maslinove muhe (Bactrocera oleae) skinuti iz nasada nakon 31. listopada 2019. godine
  • skidanje lovki korištene za praćenje za ostalih štetnika skinuti nakon 15. rujna 2019.;
  • čuvanje lovki na gospodarstvu potrebno do 31.12.2019. godine

Tijekom posljednjih deset dana na našem području bilježimo značajne količine oborina. Ostvarene uvijete za infekciju paunovim okom (Spilocaea oleagina) bilježimo na dan 05., 09., 12., i 14.11. Preporučamo, ukoliko vremenski uvjeti budu dozvoljavali obaviti tretiranje protiv paunovog oka primjenom jednog od  pripravaka na osnovi bakarnog oksiklorida ili bakranog oksiklorida.

 Prema mjerenjima agroklimatskih stanica bilježimo slijedeće količine oborina:

LOKALITET oborine 05/15.11. mm/
Porat/Malinska 102,5 mm
Cres   80,2 mm

 

U tablici pregled registriranih fungicida protiv paunovog oka na dan 15.11.2019. (izvor FIS).

 

Aktivna tvar

 

Trgovački naziv

Način djelovanja  

Bolest

 

Karenca

maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z

 

kontaktno paunovo oko 56 3
bakarni oksiklorid CODIMUR SC površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid CODIMUR 50 površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid COPPER KEY FLOW površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid CUPRA površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid+hidroksid AIRONE SC površinski aunovo oko, olovna bolest, rak masline 14 2
bakarni oksiklorid COPPER LAINCO površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z 35 WG kontaktno,površinsko paunovo oko,  rak, čađavice OVP 3
bakarni oksiklorid+mankozeb DOUBLE COPPER KEY kontaktno, površinsko paunovo oko 15 3
bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno paunovo oko, rak 15 2
bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno paunovo oko 56  
dodin SYLLIT 544 CS sistemično paunovo oko, antraknoza 7 2
trifloksistrobin, tebukonazol NATIVO 75 WG sistemično paunovo oko OVP 1
krezoksim-metil STROBY WG sistemično paunovo oko 30 2

 

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest voćarima

Jesen je vrijeme kada vegetacija uglavnom završava, ali to ne znači da je kraj aktivnostima u voćnjacima.

Već sada započinje priprema nasada za slijedeću godinu. Prije svega treba izvršiti uklanjanje starih, polomljenih grana, otpalog lišća i pogotovo mumificiranih plodova koji su izvor zaraze sa slijedeću vegetaciju.

Preporuča se provesti tretiranje sredstvima na bazi bakra i to u fazi kada otpadne više od polovice lišća. Na taj način štitimo stabla od bakterijskog raka koštičavog voća, šupljikavosti lista, kovrčavosti lista, te bakterioza lijeske i oraha.

Za jezgričavo voće koristiti NORDOX 75 WG.

Za koštičavo voće koristiti NEORAM WG .

Za prevenciju protiv raka kore jabuke i kruške koristiti CUPRABLAU Z.

Sva sredstva koristiti u skladu s propisima navedenim na etiketi i prema pratećem tehničkom listu.

Obavezno voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

                                                                            Marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima voćnih vrsta

Jesen je vrijeme kada provodimo pripremu nasada za narednu vegetaciju. Jedna od važnijih mjera zaštite je sakupljanje otpalog lišća, zaostalih „mumificiranih“ plodova iz krošnje, ispod voćaka te uklanjanje starih, polomljenih grana i njihovo iznošenje iz nasada. Provodimo i tretiranje sredstvima na bazi bakra, kada otpadne više od polovice lišća. Tretiranjem  štitimo stablo i grančice od patogena kao što su bakterijski rak koštičavog voća, šupljikavost lista koštičavog voća i kovrčavost lišća breskve, a kod jezgričavog voća rak kore, bakterijska palež te bakterioze lijeske oraha, koji prezime na kori, u pukotinama kore, rak ranama i mumificiranim plodovima.

Bakterijski rak koštićavog voća je opasna bolest  koja napada sve biljne organe. Za zaštitu protiv bakterioze mogu se primijeniti samo pripravci na bazi bakra. Pripravak koji ima dozvolu za bakterijski rak koštićavog voća je Nordox 75 WG koji se može koristiti i za  bakterijsku palež jezgričavog voća. Za zaštitu od šupljikavost lista koštičavog voća i kovrčavost lišća breskve dozvolu ima Neoram WG, za preventivnu zaštitu protiv rak kore jabuke i kruške možemo primijeniti Cuprablau Z.

Za jesensku preventivnu zaštitu od bakterioza na lijesci i orahu možemo primijeniti neki od fungicida: Cuprablau Z, Cuprablau Z 35 WG i Bordoška juha Caffaro 20 WP.                                                                                                                    

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U vrijeme nakon masovnijeg i potpunog otpadanja lišća koštičavog voća treba planirati i provoditi završne usmjerene zaštite bakarnim pripravcima.

Zbog jače pojave gljivičnih bolesti, među kojima ističemo kovrčavost lišća bresaka i nektarina (Taphrina deformans), rogač šljive (Taphrina pruni), palež grančica i trulež plodova (Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola), kozičavost lišća trešanja i višnje (Blumeriella jaapii), šupljikavost lišća (Stigmina carpophilla) i dr.

Prilikom naredne zimske rezidbe poželjno je ukloniti sve osušene grančice ili grane i zaostale “mumificirane” plodove u krošnjama.

Jesenska primjena bakarnih fungicida u voćarstvu, svakako se preporučuje nakon što otpadne 80 % ili više lišća (može i nešto ranije, ali i kasnije – ovisno o meteorološkim uvjetima).

Čim vremenski uvjeti dozvole savjetujemo primjenu jednog od tvorničkih preparata gdje prednost u kasnom jesenskom tretiranju imaju pripravci s barem 50 % djelatne tvari (bakarni-oksid, bakarni-oksikloridbakarni-hidroksid) (Tablica 1).

U tablici 1. navedeni su pripravci koji imaju dozvolu za primjenu prema (izvor FIS na dan 12.11.2019.)

Aktivna tvar Naziv preparata Dozvola po kulturama/ bolest
Bakarni oksid NORDOX 75 WG Koštičavo voće /kovrčavost, šupljikavost,bakterijski rak koštičavih voćaka, palež cvjeta i mladica
Bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z* Breskva, koštičavo voće/kovrčavost, šupljikavost, rogač šljive
CUPRABLAU Z 35WG* Breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja,šljiva / kovrčavost, šupljikavost, rogač šljive, bakterijska pjegavost, rak
KUPROPIN Breskva/ šupljikavost i kovrčavost
RAME CAFFARO 32 WP Koštičavo voće/ šupljikavost, kovrčavost
CUPROCAFFARO 50 WP Koštičavo voće/ šupljikavost

Koštičavo voće/šupljikavost

NEORAM WG* Koštičavo voće/kovrčavost, šupljikavost,palež cvata
AIRONE SC Marelica,trešnja,šljiva (šupljikavost, rogač šljive, smeđa trulež, bakterijski rak)
CODIMUR SC

CODIMUR 50

COPPER KEY

COPPER KEY FLOW

CUPRA

Breskva,nektarina, marelica/kovrčavost
Bakarni hidroksid CHAMPION Breskva/ kovrčavost,šupljikavost

Koštičavo voće/šupljikavost,

palež cvata i mladice

CHAMPION FLOW SC Breskva/kovrčavost ,šupljikavost
Trešnja, višnja/kozičavost
CHAMPION WG 50 Breskva,marelica,trešnja,višnja,šljiva/ kovrčavost, Gnomonia
AIRONE SC Marelica,trešnja,šljiva (šupljikavost, rogač šljive, smeđa trulež, bakterijski rak)

* amaterska (neprofesionalna) sredstva za zaštitu bilja koja se mogu kupiti bez predočena identifikacijske iskaznice o položenom ispitu iz održive uporabe pesticida

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se ispuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinarima preporučujemo, nakon obavljene berbe, zaštititi nasad protiv uzročnika ekonomski najznačajnije bolesti masline – paunovoga oka (Spilocea oleagina).

Najbolje je uporabiti jedan od navedenih raspoloživih pripravaka s dozvolom:

CUPRABLAU-Z ili
STROBY ili
NATIVO 75 WG ili
NEORAM WG ili
NORDOX 75 WG

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr