MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Preporuka

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba u periodu od 16. travnja do 22. travnja, ovisno o lokalitetu palo je od 9 do 27 mm kiše te su bile zabilježene infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Kako početkom slijedećeg tjedna meteorolozi ponovno najavljuju nestabilno vrijeme s kišom zbog mogućeg dugotrajnog vlaženja lista očekujemo povoljne uvjete za primarnu infekciju uzročnikom krastavosti jabuke i kruške.

Obzirom da je od posljednje preporuke za zaštitu bilja prošlo sedam dana, te uslijed povećanja temperature je došlo i do porasta lisne mase, preporučamo poljoprivrednicima da prije najavljenih oborina preventivno zaštiti nasade jabuka i krušaka jednim od slijedećih pripravaka: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil- 75 WG, Manfil 80 WP, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WP, Pyrus SC, Scala, Faban, Chorus 75 WG ili dr.

U nasadima gdje ima pepelnice (Podosphaera leucotricha) potrebno je primijeniti neki od pripravaka Stroby, Zato 50 WG, Zato plus, Tercel ili Sercadis koji preventivno suzbijaju krastavost jabuke i kruške. Ako u nasadima ima izbojaka koji su zaraženi sa pepelnicom potrebno je te izbojke mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i zapaliti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Preporučujemo proizvođačima  bresaka, marelica i šljiva da izvrše zaštitu od bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) jednim od pripravaka: Captan WP50 ili Kastor.

U nasadima višanja  izvršiti zaštitu od bolesti sušenja grančica i cvjetova (Monilinia laxa) koristeći se jednim od pripravaka: Chorus 75WG, Luna experience, Topsin M500 SC, Signum.

U nasadima trešanja za zaštitu od bolesti sušenja cvjetova i grančica može se koristiti: Signum, Teldor Chorus WG 50, Switch 62,5WG.

Prije upotrebe pročitati upute proizvođača, primijeniti u skladu sa FIS-om, evidentiati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-Mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest voćarima

Povremene oborine i povišene temperature pogoduju razvoju bolesti čađave krastavosti  ( Venturia inaequalis) u nasadima jabuka i krušaka. Jabuke  i kruške se nalaze u fazi pune cvatnje i završetka cvatnje stoga preporučujemo izvršiti zaštitu kombinacijom pripravaka Chorus 50 WG ili Chorus 75WG i Dithane M-45, Captan WP50 i dr.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) jabuke pripravcima dodati jedan od fungicida: Stroby WG, Zato 50 WG i dr.

Prije upotrebe pripravka obavezno pročitati upute i primijeniti  u skladu sa FIS-om, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka informiramo da je od zadnje preporuke palo od 7 do 14 l kiše po m² te je i 19 travnja zabilježena jaka infekcija uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) (Skenderovci, Bertelovci, Marindvor, Prekopakra). Preporučuje  se kombinacija pripravka: Chorus 75 WG, Domark 40 ME, Score 250 EC, Difcor,  Indar 5 EW, Scala, Faban (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Captan 80 WG, Polyram DF,  Ziram 76 WG.

U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha), preporučuje primijeniti fungicid Luna experience ili  Stroby WG  ili   na  bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80,  Sumpor WG 80, Thiovit Jet.

Proizvođačima šljiva preporučamo protiv protiv crne šljivine osice (Homplocampa minuta), upotrijebiti: Mospilan 20 SG, Decis 2,5 EC.

 Nasade višnje u fazi cvatnje  zaštiti  ponovo protiv uzročnika sušenja cvjetova, grančica i grana (M.laxa)   jednim od fungicida: Chorus 50 WG, Chorus 75 WG, Topsin M 500 SC, Luna experience, Signum.

U nasadima trešnje  gdje je feno faza cvatnje primijeniti protiv M. laxa: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG, Indar 5 EW. Nasadi kojima je cvatnja završila protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti organski fungicid: Captan  WP 50, Kastor, Delan 700 WDG.

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Zbog hladnog vremena produžila se cvatnja koštičavog voća te pojedine vrste i sorte još uvijek cvatu. Nakon nešto toplijeg vikenda, prognostičari početkom narednog tjedna ponovno najavljuju kišu. S obzirom da su pojedini nasadi koštičavog voća (osobito oblačinska višnja) još uvijek u fazi cvatnje upozoravamo voćare da je kišovito vrijeme izuzetno povoljno za razvoj infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa). Zaštitu od navedene bolesti planirajte dva dana prije najavljene kiše.

Za zaštitu višnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Signum, Chorus 75 WG, Chorus 50 WG, Luna Expirience.

 Za zaštitu trešnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Indar 5 EW, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Luna Expirience i  mikrobiološki pripravak Serenade Aso

Preventivnu zaštitu šljive u fazi cvatnje moguće je obaviti fungicidima: Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Indar 5 EW, Switch 62,5 WG, Systhane 20 EW i mikrobiološki pripravak Serenade Aso

Podsjećamo vlasnike nasada šljiva da na postavljenim bijelim ljepljivim pločama provjere brojnost  žute i crne šljivine osice (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava). Zbog niskih temperatura ovogodišnji ulov je nešto slabiji, ali zbog šteta od mraza i manji broj osica može značajno umanjiti urod. Ukoliko je potrebno, suzbijanje se provodi po završetku cvatnje u doba dana kada pčele ne lete primjenom dozvoljenih insekticida Decis 2,5 EC, Asset, Mospilan 20 SG.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je sedam dana i u tom je periodu prevladavalo hladno i kišovito vrijeme, a agroklimatske stanice na području naše županije zabilježile od 15 do 20 litara kiše i uvjete za jaku primarnu infekciju  uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis)

Početkom narednog tjedna prognostičari ponovno najavljuju nestabilno vrijeme s kišom prilikom koje može doći do jačeg oslobađanja askospora uzročnika krastavosti jabuka i novih infekcija.

S obzirom da cvatnja jabuka još uvijek traje za preventivnu zaštitu preporučamo fungicide iz prethodne preporuke kao što su fungicidi na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP). ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC), pirimetanila(Pyrus 400 SC, Scala SC) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) vidljivo je otvaranje zaraženih pupova preporučamo  obaviti zaštitu pripravcima na osnovi strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG, fuksapiroksada (Sercadis) ili kombinirani pripravak Luna expirience.

U nasadima kruške potrebno je pratiti pojavu obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) i pojavu ličinki te prema potrebi obaviti tretiranje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U posljednjih osam dana zabilježili smo hladno i kišovito vrijeme te je usporen razvoj vinove loze. Od trenutka otvaranja pupova i pojave prvih listića za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze moguće su infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola) te je potrebno  dan ili dva prije najavljenih oborina izvršiti preventivnu zaštitu.

Za zaštitu mladih listića preporučamo preventivne organske fungicide na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol) ili ditianona (Delan Pro).

U godinama kad je zbog hladnog vremena usporen razvoj vinove loze često bilježimo značajnije štete od lozinih grinja šiškarica, uzročnika akarinoze i erinoze (Calepitrimerus vitis, Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U vinogradima gdje lozine grinje predstavljaju veći problem preporučamo od faze vunastog pupa do razvoja listića primijeniti neki od registriranih fungicida na bazi sumpora u višoj koncentraciji. Za dobro djelovanje fungicida  na bazi sumpora poželjno je da  temperatura zraka bude iznad 15° C. Osim sumpora, čije djelovanje zbog hladnoće može izostati, u fazi razvoja listića može se koristiti i neki od registriranih akaricida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Na većini lokaliteta Zagrebačke županije i Grada Zagreba jagode su u fazi početka cvatnje, a to je najosjetljivije razdoblje za moguće zaraze uzročnikom sive plijesni (Botrytis cinerea) i antraknoze (Colletotrichum spp.).

Ukoliko nastupe povoljne prilike za razvoj navedenih bolesti (temp. od 15-20°C i vlažno vrijeme) savjetujemo da izvršite preventivno tretiranje. Tretiranja su moguća: prvo pred početak cvatnje, drugo u punoj cvatnji kada je 50% otvorenih cvjetova, treće po završetku cvatnje i početku zametanja plodova te zadnje u vrijeme početka zriobe. Registrirani pripravci za suzbijanje sive plijesni su: Pyrus 400 SC, Signum, Scala, Teldor SC i  Geoxe (karenca 3 dana), Switch 62,5 WG (karenca7 dana).

Osim kemijskih mjera zaštite važno je i mehanički uklanjati zaražene cvjetove i plodove.

Protiv pepelnica jagode (Podosphaera aphanis) koja se češće javlja u zaštićenim prostorima registrirani su: Stroby WG, Zato 50 WG, Systhane 20 EW, Karathane Gold 350 EC, Ortiva, Pointer, Quadris, Score 250 EC, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC.

Također u ovoj razvojnoj fazi preporuča se primjena biostimulatora i folijarnih gnojiva.

Neki od biostimulatora: Bombardier, Drin, Poly-Amin, Megafol, FitoAlgen Plus, Lyso ammin, AminoVital i dr.

Pregledom jagoda za sada nije primijećena jača pojava štetnika. Međutim  u narednom periodu zbog porasta dnevnih temperatura očekujemo pojava štetnika, stoga se preporuča pratiti njihova pojava.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza krenula je sa ovogodišnjom vegetacijom. Na većini lokacija nalazi se u feno-fazi vunastog pupa. Toplije vrijeme s noćnim temperaturama oko 5oC i dnevnima preko 150C potiču rast izboja. Savjetujemo stoga vinogradare neka što prije izvrše prvu ovogodišnju zaštitu svojih vinograda protiv Crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i drugih gljivičnih bolesti vinove loze.

Koristiti treba pripravak na bazi bakra. To su npr. Nordox 75 WG, Kupropin, Cuprablau Z, Champion 50 WG, Modra galica, Kocide DF, Cuprocaffaro 50 WP, Bordošku juhu ili sl.

Zbog moguće prisutnosti loznih grinja oko pupova preporuča se i preventivna zaštita pripravkom na bazi sumpora kao što je: Sumpor WG-80, Brimflo SC, Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Sulfolac 80 WG, Kumulus DF, Thiovit Jet ili sl. Savjetujemo da odabrani pripravak na bazi sumpora primjenjujete u maksimalno dopuštenim dozama po hektaru.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima aronije

Pregledom nasada aronije nisu uočene veće štete od mraza ,biljke se trenutno nalaze u fazi početka cvatnje. U fazi cvatnje velike štete mogu izazivati dlakavi ružičari (Tropinota hirta).

Pregledom nasada jabuka prošlog tjedna primijećena je pojava ovih štetnika .

Ovi štetnici imaju samo jednu generaciju godišnje, a  prezimljava u stadiju imaga. Njihovoj pojavi odgovaraju više temperature .Radi se o izrazito je polifagna vrsta , a štete čini odrasli oblik hraneći se na generativnim organima ( cvijet)  i to na raznim voćnim kulturama, no isto tako moguća je pojava i na uljanoj repici.

Za narednih nekoliko dana najavljen je porast temperature  tako da možemo očekivati veću pojavu ovih štetnika.

Zbog svega navedenog potrebno je prije cvatnje aronije i to osobito u manjim nasadima postaviti bijele ili plave posude napunjene vodom u koje se dodaju atraktanti: zvjezdasti anis, bronhi bomboni, voćni sok , cimet i sl. (metoda masovnog ulova). Posude postaviti  unutar redova na udaljenost od 10-tak metara i na samom ulasku u redove na još manje razmake

( najmanje 15 tak po ha). Dnevni ulov  ovih štetnika može biti vrlo velik  pa je potrebno redovito prazniti sadržaj posuda i dolijevati vodu s dodatkom atraktanta.

Na tržištu  postoje  i trapovi Csalomon VARb3 koji sadrže biljni atraktant  na  svijetloplavoj ploči. Njime se može utvrditi prva pojava kao i  jačine napada. Ploče se postavljaju u krošnju  i to tako da tako budu veći dio dana na osunčanom mjestu. Za masovni ulov u voćnjaku potrebno je postaviti 20-30  trapova na hektar.

Osim ovog štetnika često nailazimo u nasadu aronije u cvatnji i na pojavu zlatne mare (Cetonia aurata).

Niti jedno kemijsko sredstvo nije registrirano za suzbijanje ovih štetnika, a isto tako u doba cvatnje voćnih kultura nije preporučljiva  primjena insekticida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

                                                                               Jadranka Berić,  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr