MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Preporuka

Obavijest proizvođačima kukuruza šećerca

Vrijeme je sjetve kukuruza šećerca. Ovisno o mogućnostima i izboru parcele potrebno je izvršiti suzbijanje korova na parceli jer su korovi konkurencija biljkama za vodu, hranjiva i životni prostor . kritično razdoblje zakorovljenosti u kukuruzu je stadija 2-4 pa sve do 10-12 listova jer je tada sporiji vegetativni  porast kukuruza i korovi ga lako nadvladaju. Izbor registriranih herbicida i vrijeme primjene ;

LENTAGRAN 45 WP (jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon nicanja, preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka ),

XINCA (jednogodišnji širokolisni i travni korovi,  primjena  se nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuru za )

WING P ( jednogodišnji travni i jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili u ranom post-emergence roku u fenofazi 2-3 lista kukuruza te fenofazi 1-3 lista jednogodišnjih uskolisnih korova ili u fazi 2-4 lista jednogodišnjih širokolisnih korova

SHARPEN 330 EC (Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em) ili nakon nicanja do stadija razvoja 4 lista kukuruza  ),

PENDUS 330 EC (Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em) ili nakon nicanja do stadija razvoja 4 lista kukuruza  ),

KIDEKA (jednogodišnji širokolisni korovi nakon nicanja kukuruza 2-8 lista),

LAUDIS WG (Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi 2-8 lista),

LAUDIS (Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi kad su razvijena 2-8 lista).

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

 

                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                   e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Vrijeme je sjetve kukuruza. Ovisno o mogućnostima i izboru parcele potrebno je izvršiti suzbijanje korova na parceli jer su korovi konkurencija biljkama za vodu, hranjiva i životni prostor . kritično razdoblje zakorovljenosti u kukuruzu je stadija 2-4 pa sve do 10-12 listova jer je tada sporiji vegetativni  porast kukuruza i korovi ga lako nadvladaju. U nastavku su dozvoljeni herbicidi i potrebno je odabrati ovisno o vremenu primjene.

Mogu se koristiti i već gotove kombinacije za suzbijanje  jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. Od gotovih (tvorničkih) pripravaka na tržištu može se naći: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Lumax H 537.5 SE, Camix, Camix 560 SE, Akris, Koban T, Koban TX, Adengo i dr.

Herbicidi za suzbijanje travnih korova: FRONTIER X2,KOBAN 600,EQUIP,STOMP AQUA,DOST 330 EC, EFICA 960EC, i drugi.

Herbicidi za suzbijanje širokolisnih korova: BASAGRAN 480,HARASS 75 WG,LONTREL 300,STARANE 250,HARMONY SX,BASAGRAN SUPER,PLEDGE 50 WP,KOBAN 600,EQUIP,DIMBO 480 SL,STOMP AQUA,DICOPUR MAX,TEMSA SC,DOST 330 EC, BANVEL 480 ,CASPER 55 WG, KOLO 480 S,PEAK 75 WG, i drugi.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                   e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima soje

VAŽNA NAPOMENA ZA SOJU KOJA SE SIJE ZA EKOLOŠKI ZNAČAJNE POVRŠINE- NE SMIJU SE KORISTITI SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA , OSIM ONIH KOJA SU PRIHVATLJIVA ZA PRIMJENU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI SUKLADNO UREDBI (EZ) br. 834/2007.

Vrijeme je sjetve soje, potrebno se je na vrijeme pripremiti parcelu i odabrati herbicide dozvoljene za primjenu na soji nakon sjetve , a prije nicanja. Odabir parcele treba biti pametan s obzirom na prošlogodišnju pretkulturu ( kukuruz)  i korištene herbicide , jer neki od njih mogu uzrokovati zaostajanje soje u rastu u fazi klijanja i nicanja. Herbicidi koje primjenjujemo nakon sjetve a prije nicanja. Soja je ratarska kultura koja zbog svog habitusa i načina sjetve (međuredni razmak 45-50 cm) ima slabe kompetitive sposobnosti. Zakorovljuju je uobičajeni korovi koji zakorovljuju ratarske okopavinske kulture. S gledišta skupine korova, kod uzgoja soje jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi predstavljaju znatno veći problem u suzbijanju nego uskolisni. Posebni problem, iz poznatih razloga, predstavljaju višegodišnji širokolisni korovi (slak, ladolež, osjak, gavez i dr.). Izbor herbicida za suzbijanje širokolisnih korova je znatno ograničen. Što se tiče uskolisnih korova  izbor herbicida je relativno velik, osobito post-em herbicida koji su visoko selektivni prema soji. Zbog ograničenog izbora herbicida, strategiju suzbijanja korova treba temeljiti na ne kemijskim direktnim i indirektnim mjerama i na suzbijanju višegodišnjih korova prije sjetve kulture, odnosno na strništima. Kao dopuna navedenim mjerama uobičajeno se koriste svi navedeni herbicidi. Razvrstani su u odnosu na vrijeme primjene i u odnosu na skupinu korova koje suzbijaju. Što se tiče herbicida koji se koriste prije nicanja soje i korova, treba znati da ne suzbijaju višegodišnje korovne vrste, zbog čega je potrebno korektivno tretiranje (najčešće neuspješno kod širokolisnih vrsta). Osim navedenog, uspjeh zemljišnih herbicida u neposrednoj je vezi s oborinama koje moraju uslijediti nakon primjene. Izostanu li oborine, izostaje i učinak herbicida, zbog čega je također potrebno korektivno tretiranje, što nije u skladu s integriranim pristupom suzbijanja korova. U slučaju veće količine oborina nakon primjene, na lakšim tlima mogu izazvati fitotoksična oštećenja mladih biljaka soje. To su razlozi zbog kojih proizvođači soje sve češće izostavljaju iz strategije suzbijanja zemljišne herbicide i okreću se isključivo post-em primjeni folijarnih herbicida (iako je izbor ograničen). Ove herbicide treba početi primjenjivati u ranom stadiju razvoja korova s umanjenim dozacijama (i do 50%) u odnosu na propisane i po potrebi (ovisno o zakorovljenosti i učinku prethodnog tretiranja) ponoviti tretman.

Jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi. Izbor herbicida ovisi o vremenu primjene: WING P, STOMP 330 E, PENDIGAN 330 EC, STOMP AQUA, DOST 330 EC, SHARPEN 330 EC, PENDUS 330 EC , DUAL GOLD 960 EC, EFICA 960 EC , FRONTIER X2,FUSILADE FORTE,GEPARD 050 EC,LEOPARD 5 EC,PANTERA QT,SELECT SUPER,TARGA,KOBAN 600,DUAL GOLD 960 EC,PULSAR 40,CORUM,QUICK 5 EC,STOMP AQUA,DOST 330 EC,PROMAN,WISH TOP,EFICA 960 EC,SIRTAKI,SECURE.

Jednogodišnji širokolisni i djelomično uskolisni korovi (najčešće se kombiniraju s jednim iz gore prikazane skupine herbicida). BASAGRAN 480,SENAT WG,HARASS 75 WG,METRIPHAR,MISTRAL 70 WG,SCORPIO 70 WG,SENCOR WG 70,METRO,HARMONY SX,KOBAN 600,PULSAR 40,CORUM,BENTA 480 SL,STOMP AQUA,BENTARROZ,SENCOR SC 600,DOST 330 EC,PROMAN,SHARPEN 330 EC,PENDUS 330 EC.

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

                                                                   Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

 

Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća

Nasadi šljive i ranih sorti trešanja završavaju sa cvatnjom. U nasadima višanja cvatnja još nije krenula pa će zaštitu trebati obaviti idući tjedan.

Prema najavama meteorologa početkom narednog tjedna moguće je očekivati oborine,  Zbog opasnosti od moguće zaraze gljivicom Monillia laxa koja uzrokuje sušenje cvjetova, a poslije i grančica savjetujemo  preventivnu zaštitu voćnjaka trešanja i šljiva.

 

U nasadima trešanja koristite jedan od slijedećih pripravaka: Nativo WG, Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG, Luna Experience SC, Signum WG ili Indar 5 WG.

 

U nasadima šljiva koristite jedan od slijedećih pripravaka: Teldor 500 SC, Topsin M 500 SC, Signum WG, Nativo WG ili Indar 5 EW.

 

Ovo je vrijeme i za obaveznu insekticidnu zaštitu nasada šljiva i trešanja na kraju cvatnje.

 

U nasadima šljiva zaštitu protiv crne ose šljivarice (Hoplocampa minuta C.) i žute ose šljivarice (Hoplocampa flava L.) obavite jednim od slijedećih pripravaka: Mospilan 20 SG, Rogor 40.

 

 

Zaštitu voćnjaka obavljati u večernjim i noćnim satima i za mirna vremena kako bi se očuvalo što više kukaca oprašivača u nasadu.

 

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MP (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing.

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

U usjevima ozimog luka i češnjaka, koji je sada u fazi 3 do 4 razvijena lista može se provesti zaštita od korova primjenom jednog od herbicida :

 

Fusilade forte , Select Super , Focus Ultra , Agil 100 EC , Lontrel 300  i dr.

Nakon sadnje proljetnog luka i proljetnog češnjaka mogu  se koristiti neki od herbicida :

Stomp Aqua , Filon 80 EC , Challenge 600 , Lentagran 45 WP i dr.

U usjevima ozimog češnjaka za zaštitu od plamenjače mogu se koristiti neki od navedenih registriranih fungicida: Neoram WG, Dithane DG, Quadris, Acrobat MZ WG, Ortiva SC,  i Ridomil Gold MZ WG.

Očekuje se pojava odraslih oblika lukove muhe (Delia antiqua) i češnjakove muhe (Helomyza  lurida). S obzirom da u RH nema registriranog insekticida za suzbijanje lukove muhe, preporuča se postaviti žute ljepljive ploče na 30 cm visine radi praćenja pojave lukove muhe i smanjenja broja populacije.

Uz plodored, pokrivanje gredica agril folijom u vrijeme aktivnog leta prezimljujućih odraslih oblika lukove muhe način je smanjenja napada.

Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati sredstvima za zaštitu bilja!

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Kod sadnje krumpira potrebno je provesti slijedeće mjere zaštite:

  • zaštita od zemljišnih štetnika (žičnjaci, grčice, rovci, gusjenice sovica)

Dozvolu za primjenu ima preparat  Force 1,5-G,  koji se primjenjuje u redove, uz obveznu inkorporaciju (plitko unošenje u tlo). Pri uzgoju mladog krumpira primjena ovog preparata je zabranjena!

       2)  zaštita od bolesti bijela noga (Rizoctonia solani)

Tretiranje gomolja prije ili  prilikom sadnje fungicidom MONCEREN 250 FS. Moguća je i primjena fungicida Ortiva, Zakeo 250 SC ili Zaftra AZT  250 SC na način da se tretira tlo (brazda) u vrijeme sadnje krumpira, ali bez tretiranja gomolja.

  • zaštita od korova nakon sjetve, a prije nicanja krumpira

Može se primijeniti jedan od slijedećih zemljišnih herbicida: RACER  25 CS, RACER 25 EC , PROMAN, REACTOR 360 CS, CLEMATIS, CLOMATE , FILON 80 EC , PLATEEN WG 41,5 , SENCOR WG 70, SENCOR SC 600, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 WG , STOMP AQUA, DOST 330 EC i dr.

Kod uzgoja mladog krumpira preporuka je mehanički suzbijati korove (okopavanjem) jer se u mladom krumpiru većina zemljišnih herbicida ne smije koristiti zbog kratke karence ili zbog toga što su ranije sorte osjetljivije na neke herbicide.

Kao i kod svih zemljišnih herbicida za njihovo uspješno djelovanje neophodna je vlažnost zemljišta.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Nakon sjetve kukuruza, a prije nicanja moguća je primjena zemljišnih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova. Za njihovu aktivaciju potrebne su oborine, te dobro pripremljeno tlo bez većih grudica.

Jednogodišnje uskolisne- travne (i pojedine širokolisne korove) prije nicanja suzbijaju:

 Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Frontier X2, Dost 330 EC, Koban 600Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua,  Wing P i dr.

 

Jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju Click 50 FL, Calaris Pro, Merlin, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP i dr.

Navedeni herbicidi djeluju samo na jednu skupinu korova (ili jednogodišnje travne ili jednogodišnje širokolisne) te ih je potrebno kombinirati kako bi se postigao potpuni učinak.

Osim kombinacije pripravaka moguće je  primijeniti gotove (tvorničke) kombinacije herbicida za suzbijanje  jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Koban TX, Lumax H 537.5 SE, Camix, Camix 560 SE, Akris, Koban T, Adengo i dr.

 

Višegodišnje korove (pirika, divlji sirak, slak, osjak) treba suzbijati nakon nicanja kukuruza i korova.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputama, a sve podatke o registriranim sredstvima za zaštitu bilja možete provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest proizvođačima aronije

Obilaskom terena uočena je pojava Dlakavog ružičara (Epicometis hirta), najvažnijeg štetnika aronije. Oštećuje cvjetove biljke te može značajno umanjiti urod. Kako je zabilježena njegova pojava na maslačku preporučamo voćarima da pregledavaju nasade i pripreme lovne posude.

S obzirom da kemijske mjere nisu prihvatljive preporučamo metodu ulova upotrebom plavih posuda s vodom u koje možemo dodati eterično ulje anisa. Plave posude potrebno je postaviti u voćnjak u redove na razmak oko 10 metara. Dnevni ulov kornjaša može biti vrlo velik te je potrebno redovito prazniti sadržaj posuda.

Dostupni su i trapovi Csalomon VARb3 koji sadrže kemijski sintetiziran biljni atraktant i plavu ploču. Kada se koriste za masovni ulov potrebno je postaviti 20-30 trapova na hektar voćnjaka.

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: Ivana.Cesek@mps.hr

Obavijest za proizvođače šljiva

Zbog niskih temperatura rane sorte šljiva koje su bile u fazi pred cvatnju i fazi pune cvatnje pretrpjele su štete. Kasne sorte u fazi su bijelih balona i cvatnji. Pregledom bijelih ploča uočen je kritičan ulov šljivinih osica (Hoplocampa spp.)  koje mogu  dodatno umanjiti urod.

Preporučujemo izvršiti zaštitu jednim od dozvoljenih insekticida: Mospilan 20 SG, Decis 2,5EC, Direkt.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača .

 Pripravak primijeniti sukladno  FIS-u, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Prilikom pripreme tla za sadnju krumpira potrebno je suzbiti štetnike u tlu, i to žičnjake (Elateridae), ličinke hrušteva (Melolontha melolontha), rovce (Gryllotalpa gryllotalpa) te gusjenice sovica pozemljuša (Noctuidae).

 

Pripravak Force 1,5 G registriran je za suzbijanje žičnjaka. Koristi se tretiranjem tla pri sadnji u redove, inkorporacijom na 5 – 8 cm dubine. Sredstvo se smije samo jednom godišnje koristiti na krumpiru uzgajanom isključivo u ratarskom plodoredu, u kojem postrne krmne kulture, povrtnice te soja ne smiju biti iduće godine. Karenca je 91 dan i nije dozvoljen u mladom krumpiru!

 

Herbicidi koji se mogu primijeniti nakon sadnje, a prije nicanja krumpira (pre-em) navedeni su u tablici:

 

AKTIVNA TVAR PRIPRAVAK DOZA l/ha KOROVI
Metobromuron Proman 4,0 Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke jednogodišnje uskolisne korove
Flufenacet i metribuzin Plateen WG 41,5 2,0- 2,5 Suzbija jednogodišnje širokolisne i jednogodišnje uskolisne korove
Prosulfokarb Filon 80 EC 4,0 – 5,0 Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke jednogodišnje uskolisne korove
Flurkloridon Racer 25 CS 2,0 Suzbijaju jednogodišnje širokolisne korove
Racer 25 EC 2,0
Klomazon Reactor 360 CS 0,3 Suzbija jednogodišnje širokolisne korove
Clomate 0,25 Suzbija jednogodišnje uskolisne te širokolisne korove
Metribuzin Sencor WG 70 0,75- 1,5 Suzbijaju jednogodišnje širokolisne korove
Metriphar
Scorpio 70 WG
Senat WG
Metro
Mistral 70 WG
Sharmetrin 0,75 Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke jednogodišnje uskolisne korove
Pendimetalin     Suzbijaju jednogodišnje uskolisne i jednogodišnje širokolisne korove
Stomp aqua 2,5- 3,0
Dost 330 EC 3,6-6,0

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr