Preporuka

Obavijest ratarima

Od utorka poslijepodne najavljeno je kišovito vrijeme uz pad temperatura. U takvim uvjetima uz intenzivan porast lisne mase žitarica može doći do pojave i širenja bolesti lista i stabljike. Neprovođenje zašite u slučaju njihove pojave dovodi do sušenja i propadanja lisne mase i na kraju do značajnijeg smanjenja uroda.

Stoga preporučamo da pregledate usjeve ozimih žitarica kako bi na vrijeme spriječili štete od najčešćih bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i dr. Zaštita protiv ovih bolesti provodi se u vrijeme prvih znakova bolesti.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Ovisno o registraciji u određenoj žitarici zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Zoxis 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Tazer, Azaka, Sivar, Aztek 250 SL,Custodia,  Folicur EW 250, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Prosaro 250 EC, Smaragd, Zantara, Ascra Xpro, Revystar XL, Revycare, Revytrex.

 Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

                                                        E- mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Od utorka poslijepodne najava je kišovitog i prohladnog vremena. Koštićavo voće (šljiva, trešnja, višnja) su u fazi cvatnje.

Upravo tijekom cvatnje koštičavog voća može doći do infekcije uzročnikom paleži cvijeta i rodnih grančica  (Monilinija laxa). Zaštitu koštičavog voća protiv navedene bolesti potrebno je provoditi na početku cvatnje, u cvatnji i na kraju cvatnje što ovisi o vremenskim uvjetima. Pojavi bolesti pogoduje kišno i hladno vrijeme. Stoga je preporuka da se prije najavljene kiše obavi zaštita fungicidima.

Na koštićavom voću može se primijeniti: Signum WG.

Na šljivi može se primijeniti i Chorus 50 WG, Difcor, Teldor SC 500 , Swich 62,5 SC.

Na trešnji može se primijeniti i Chorus 50 WG, Luna experience SC, Teldor SC 500, Switch 62,5 SC.

Na višnji može se primijeniti i Chorus 50 WG, Chorus 75 WG, Luna experience SC.

Prilikom tretiranja biljni organi moraju biti suhi.

U predhodnoj preporuci za koštićavo voće (03.04.2024.) naveli smo šljivinu osicu kao veliki problem u uzgoju šljive. Upravo u fazi precvjetavanja (opadanja latica) šljiva provede se mjere zaštite protiv šljivinih osica – Crna šljivina osica (Hoplocampa minuta) i Žuta šljivina osica (Hoplocampa flava ). U tu svrhu može se koristiti jedan od dozvoljenih pripravaka: Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SG.

Tretiranje treba provesti u vrijeme kada pčele ne lete, te je obavezno pokositi korove u cvatnji.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

U većem djelu Virovitičko-podravske županije jabuke su na kraju cvatnje. Period iza nas pratilo nas je suho i iznad prosječno toplo vrijeme. Naredne dana najava je oborina. Preporuka je  pratiti vremensku prognozu i  prije najavljenih oborina obavili preventivnu zaštitu. Za preventivnu zaštitu jabuka od krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti neki od površinski pripravaka: Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo.

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnicom jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučamo obaviti zaštitu pripravcima na bazi strobilurini: Zato 50 WG, Zato plus  ili Stroby DF.

Porastom temperature zabilježena je pojava savijača pupova (Cydia pomonella) te moljca (minera) kružnih mina (Leucoptera malifoliella).

U nasadima krušake preporuka je pratiti pojavu  ličinki kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Za zaštitu u fazi masovnog izlaska ličinki iz jaja mogu se koristiti pripravci Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC  uz dodatak mineralnog ulja.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća (šljiva, višnja, trešnja)

Prije najavljene promjene vremenskih prilika praćene kišom i padom temperature proizvođači koštićavog voća trebali bi zaštiti svoje nasade.

Vlasnicima nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Captan WP 50 ili Dithane DG Neotec.

 Proizvođačima višanja i trešanja savjetujemo zaštitu njihovih nasada protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Syllit 544SC, Captan 80 WG ili Merpan 80 WDG.

 Zaštitu je potrebno obaviti i protiv gljivice koja uzrokuje sušenja cvijetova i grančica (Monilinia laxa). Savjetujemo stoga i korištenje pripravka poput: Signum, Teldor SC500, Luna Experience ili Switch 62,5

 Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje okvašivača prema preporuci proizvođača, a kojega možete nabaviti u poljoprivrednim ljekarnama.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju i ekološki zbrinite praznu embalažu.

Dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u FIS bazi na web stranici MP (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prije najavljene promjene vremenskih prilika praćene kišom i padom temperature vinogradari bi trebali zaštiti svoje nasade.

Novonastali izboji su 10-tak i više centimetara ovisno o lokalitetu. Savjetujemo preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a spriječiti će i možebitnu ranu infekciju plamenjačom.

Efikasnu zaštitu možete postići korištenjem jednog od slijedećih pripravaka: Delan 700 WDG, Futura 50 WP, Polyram DF, Mankozeb, Dithane M-45, Antracol WG 70 i sl.

U vinogradima gdje je bilo problema sa pepelnicom savjetujemo tretiranje i nekim od ponuđenih pripravaka na tržištu na bazi sumpora u maksimalno dozvoljenoj količini radi suzbijanja moguće pojavnosti grinja.

Korišteno sredstvo obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

Više informacija o pripravcima vinogradari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPS (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Obzirom na najavljemne nestabilne vremenske prilike s povremenim i mjestimičnim oborinama ovih dana, stvoriti će se povoljni uvjeti za pojavu i razvoj bolesti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), kao i za koncentričnu pjegavost (Alternaria solani) .  Za zaštitu se može rabiti jedan od bakarnih pripravaka: NORDOX 75 WG ili CHAMPION WG 50 ili neki drugi prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Navedeni će pripravci preventivno djelovati na obje bolesti.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Prikupljanje ambalažnog otpada SZB 2024. za našu županiju provesti će se kako slijedi:

07.06.2024.

Kod Poljoljekarne Klarići 60 Stankovci 09.00 – 11.00

 

14.06.2024.

Parking kod velikog nogometnog igrališta Ulica Josipa bana Jelačića 11 Poličnik 10.00 – 12.00

 

16.08.2024.

Maslinik OPG Ivan Atelj 200 m južno od rampe za utovar grožđa,            Parcela Vickouša Zagrad, Nadin 08.00 – 10.00

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.         

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Budući se ovoga tjedna očekuje promjena vremena s mogućim mjestimičnim oborinama, valjalo bi zaštititi vinovu lozu protiv uzročnika bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Spomenuta se bolest zadnjih godina sve više širi našim vinogradima uzrokujući pritom značajnije ekonomske štete.

Na određenim pozicijama, ovisno o sortimentu, a zbog iznimno visokih temperatura za ovo doba godine i zbog naglog porasta loze, moguće je ostvarenje uvjeta i za bolest peronosporu (Plasmopara viticola) pa će niže navedena sredstva dobro djelovati i na nju. Zaštitu je najbolje izvršiti uporabom  jednog od bakrenih pripravaka (CUPRABLAU – Z 35 WG ili NORDOX 75 WG), a može se rabiti i organsko sredstvo POLYRAM DF, kao i u uznapredovalim vinogradima kombinirani pripravak MIKAL FLASH ili neki drugi prema Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Kako bi se umanjile moguće štete od lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze  (Eriophyes vitis), predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Prikupljanje ambalažnog otpada SZB 2024. za našu županiju provesti će se kako slijedi:

07.06.2024.

Kod Poljoljekarne Klarići 60 Stankovci 09.00 – 11.00

 

14.06.2024.

Parking kod velikog nogometnog igrališta Ulica Josipa bana Jelačića 11 Poličnik 10.00 – 12.00

 

16.08.2024.

Maslinik OPG Ivan Atelj 200 m južno od rampe za utovar grožđa,            Parcela Vickouša Zagrad, Nadin 08.00 – 10.00

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.         

E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Najavljena promjena vremena s mogućim mjestimičnim oborinama ovoga tjedna može značajnije utjecati na infekcije uzročnikom ekonomski najznačajnije bolesti –  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Stoga preporučujemo zaštitu nasada s jednim od dozvoljenih sistemičnih pripravaka: DIFCOR ili SYLLIT 544 SC ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za produljeno djelovanje dobro je dodati jedan s preventivnim djelovanjem, primjerice Delan 700 WDG ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe! 

Prikupljanje ambalažnog otpada SZB 2024. za našu županiju provesti će se kako slijedi:

07.06.2024.

Kod Poljoljekarne Klarići 60 Stankovci 09.00 – 11.00

 14.06.2024.

Parking kod velikog nogometnog igrališta Ulica Josipa bana Jelačića 11 Poličnik 10.00 – 12.00

 16.08.2024.

Maslinik OPG Ivan Atelj 200 m južno od rampe za utovar grožđa,            Parcela Vickouša Zagrad, Nadin 08.00 – 10.00

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.         

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuka

Najavljena promjena vremena s mogućim mjestimičnim oborinama ovoga tjedna može značajnije utjecati na infekcije uzročnikom ekonomski najznačajnije bolesti –  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Stoga preporučujemo zaštitu nasada s jednim od dozvoljenih sistemičnih pripravaka: DIFCOR ili SYLLIT 544 SC ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za produljeno djelovanje dobro je dodati jedan s preventivnim djelovanjem, primjerice Delan 700 WDG ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 Prikupljanje ambalažnog otpada SZB 2024. za našu županiju provesti će se kako slijedi:

07.06.2024.

Kod Poljoljekarne Klarići 60 Stankovci 09.00 – 11.00

 14.06.2024.

Parking kod velikog nogometnog igrališta Ulica Josipa bana Jelačića 11 Poličnik 10.00 – 12.00

 16.08.2024.

Maslinik OPG Ivan Atelj 200 m južno od rampe za utovar grožđa,            Parcela Vickouša Zagrad, Nadin 08.00 – 10.00

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.         

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Najavljeno nestabilni vremenski uvjeti s mogućim padalinama, a uz nešto niže temperaturne vrijednosti, mogu značajnije utjecati na pojavu i širenje bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) koštičavog voća, pa valja provesti zaštitne mjere uporabom jednog od dozvoljenih pripravaka: SIGNUM ili CAPTAN WP 50 ili s nekim drugim prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Protiv bolesti kozičavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapii) može se uporabiti: DELAN 700 WDG ili SYLLIT 544 SC ili CHROMODIN S – 65 ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Sorte trešnje koje su još uvijek u stadiju cvatnje dobro je zaštititi protiv bolesti paleži cvijeta i sušenja rodnih grančica (Monilia laxa) primjerice s pripravkom LUNA EXPERIENCE ili s nekim drugim prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Prikupljanje ambalažnog otpada SZB 2024. za našu županiju provesti će se kako slijedi:

07.06.2024.

Kod Poljoljekarne Klarići 60 Stankovci 09.00 – 11.00

 

14.06.2024.

Parking kod velikog nogometnog igrališta Ulica Josipa bana Jelačića 11 Poličnik 10.00 – 12.00

 

16.08.2024.

Maslinik OPG Ivan Atelj 200 m južno od rampe za utovar grožđa,            Parcela Vickouša Zagrad, Nadin 08.00 – 10.00

  

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.       

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr