MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Preporuka

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Povremene oborine koje su prevladavale proteklih dana na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije uzrokovale su infekciju krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Kako je od posljednje preporuke prošlo 12 dana potrebno je zbog intenzivnog porasta mladica u nasadima jabuka i krušaka izvršiti zaštitu jednim od pripravaka sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone ili Indar 5 EW. Navedeni pripravci daju zaštitu i od pepelnice jabuke. Za preventivno suzbijanje pepelnice mogu se dodati pripravci na bazi sumpora.

Zbog duljeg preventivnog djelovanja potrebno je sistemičnim fungicidima dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP, Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG ili Caption 80 WG.

Pošto pripravci na osnovi sumpora na višim temperaturama mogu uzrokovati fitotoksičnost, potrebno je tretiranje obaviti u večernjim satima kada su temperature niže.

U nasadima jabuka gdje je pepelnice (Podosphaera leucotricha) dominantna uz kemijsku zaštitu preporuča se mehanički odstraniti zaražene izbojke, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Kako i dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) potrebno je redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Uputa proizvođačima uljne tikve

Tek sredinom proteklog mjeseca svibnja (14.5. 2021.) upućena je preporuka proizvođačima uljne tikve za moguće primjenu herbicida radi suzbijanje dominantnih jednogodišnjih korova. U višegodišnjim prosjecima uljne tikve se na području Međimurja siju između 25. travnja i 10. svibnja, odnosno kada prolazi opasnost od kasnih proljetnih niskih temperatura. U vrijeme sjetve uljne tikve temperatura tla na dubini 5 cm treba biti iznad 12°C! U razdoblju 15.-24. travnja temperatura tla na 7 cm dubine u središnjem dijelu Županije, na laganim ilovasto-pjeskovitim zemljištima blago kisele reakcije bila je u rasponu 7,3-11,0°C! Tek nakon 29. travnja o.g. na istom je mjernom mjestu temperatura tla na dubini 7 cm u rasponu je 11,8-16,8°C! U takvim su uvjetima uljne tikve ove sezone sijane nešto kasnije nego ranijih godina, a naknadno je tijekom mjeseca svibnja zabilježeno čak 27 dana tijekom kojih su najniže jutarnje temperature bile <10°C, pa je prosječna svibanjska temperatura zraka uz riječne doline bila niža za 1,8°C od očekivanog prosjeka! Oborina je proteklog mjeseca na većini lokaliteta bilo dvostruko više od očekivanja što je bilo povoljno za djelotvornost zemljišnih ili rezidualnih pripravaka. Ipak, zbog svibanjske svježine usjevi uljne tikve su nicali kasnije, a razvijali se sporije nego prosječnih godina! Tek posljednjih 9 dana najniže su jutarnje temperature u rasponu 13,2-16,9°C a najviše 22,3-30,3°C! Kiše je ovog mjeseca padalo u različitim količinama, od svega nekoliko mm (Mursko Središće) do 40-ak mm u okolici Čakovca. Toplina i vlaga pogoduje zadnjih tjedan dana brzom rastu i razvoju njihovih vriježa!

Zbog nepredvidljivih vremenskih uvjeta zadnjih sezona često bilježimo nedovoljno pogodne uvjete za rast i razvoj usjeva uljne tikve. U godinama 2011., 2012., 2013. i 2015. negativno su na prinose utjecale vrlo visoke temperature, štetni UV faktor i suša u osjetljivom razvojnom stadiju oplodnje, te rastu i razvoju plodova. Godine 2014. velike su količine oborina krajem dozrijevanja i tijekom berbe uvjetovala trulež i propadanje dijela uroda. U 2016. zabilježeno je naglo propadanje lišća uljnih tikvi u svega nekoliko dana tijekom mjeseca srpnja zbog jačeg razvoja pepelnice (Erysiphe) na netretiranim usjevima! Katastrofalna tuča sredinom srpnja 2017. na dijelu središnjeg Međimurja je totalno uništila usjeve uljne tikve. Tijekom 2019. povijesne količine oborina tijekom mjeseca svibnja (180-260 mm), uz vrlo jake i hladne sjeverne vjetrove, negativno su utjecale na klijanje i nicanje, odnosno postizanje optimalnog sklopa uljne tikve! Tijekom protekle 2020. velika količina oborina u srpnju i kolovozu pogodovala je razvoju truleži plodova, nakon epidemijskog razvoja pepelnice lišća!

Toplo i sparno razdoblje pogoduje posljednjih 10-1k dana prekomjernom i brzom množenju lisnih uši (Aphidae) na većini biljnih vrsta, a isto je ove sezone primijećeno već s prvim razvojem lišća uljnih tikvi na lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Županije. Vrlo rani napad lisnih uši negativno utječe na brzi porast vriježa i brže zatvaranje sklopa uljnih tikvi! Stoga proizvođačima uljne tikve preporučujemo narednih dana pregledati zdravstveno stanje naličja prvih listova uljne tikve i prema stvarnoj potrebi primijeniti dopušteni sustavni (“sistemični”) insekticid (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Utrošiti do 300 litara škropiva/ha!

Također, protekla pokusna iskustva u Međimurju su dokazala da u vrijeme intenzivnog porasta vriježa uljnih tikvi (dužine 30-50 cm), a prije zatvaranja redova, na prinose pozitivno utječu mjere zaštite od biljnih bolesti (plamenjače, pepelnice), te primjena biljnih stimulatora (bio-gnojiva).

Među gljivičnim bolestima najčešće su na uljnim tikvama pepelnica (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), plamenjača (Pseudoperonospora cubensis), fuzarijsko venuće biljaka (Fusarium oxysporum), antraknoza (Glomerella lagenarium) i neke virusne bolesti koje prenose lisne uši! U Međimurju se gotovo svake godine u drugom dijelu vegetacije uljnih tikvi jače razvija pepelnica. Prepoznaje se po pepeljasto-bijeloj prevlaci na gornjoj strani lišća, a jače napadnuto tkivo prijevremeno požuti i suši se. Dominantna je stoga jer meteorološki uvjeti tijekom toplih i sparnih ljetnih dana jako pogoduju razvoju pepelnice (uz optimalne temperature 20° do 27°C, te prosječnu vlažnost zraka barem 50 %). Neka istraživanja potvrđuju da samo jedna primjena fungicida neposredno prije nego vriježe “zatvaraju” šire razmake između redova povećava prinos koštica u mjeri da pokriva troškove aplikacije i donosi određeni višak vrijednosti, ali većina proizvođača ne suzbija ove spomenute bolesti uljnih tikvi. Naknadno se na jače zaraženom polju s pepelnicom može razvijati i trulež plodova uljne tikve. Zajedno s dopuštenim fungicidima i insekticidima (protiv lisnih uši) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) mogu se koristiti i folijarna hranjiva (bio-gnojiva) s mikro-elementima za bolju oplodnju i kvalitetnije sjemenke.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U nedovoljno zaštićenim nasadima vinove loze uočeni su simptomi plamenjače (uljna pjega), a  na naličju bijela prevlaka (spore gljivice) kojima se uzročnik plamenjače dalje širi. Obzirom na promjenjivo vrijeme: izmjena pljuskova, visoka temperatura i  relativna vlaga zraka te intenzivan porast vinove loze za očekivati je njezino daljnje širenje.

U periodu intenzivnog porasta vinove loze treba primijeniti sistemične pripravake:

Armetil M  , Acrobat MZ, Folpan gold, Forum star,  Metomor F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Orvego i dr.

Protiv pepelnice (Erysiphe necator)  primijeniti jedan od pripravaka za suzbijanje pepelnice:  Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

U nasadima sa osjetljivim sortimentom (rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac) kod odabira pripravaka za suzbijanje plamenjače prednost dati onima koji sadrže uz sistemičnu komponentu i  folpet, a moguća je primjena i botriticida: Teldor, Pyrus 400SC, Switch, Chorus 75 WG.    

Vinovu lozu treba pregledati  i na prisutnost gusjenica grožđanih moljaca koje se nalaze u grozdićima i koliko se na 100 pregledanih grozdića uoči 30 gusjenica preporučamo primjenu insekticida: Affirm, Avaunt 15 SC, RadiantLaser KS,  Coragen SC, Sindoxa.

Pregledom vinove loze utvđena je pojava ličinki američkog cvrčka koje su u prvom stupnju razvoja (L 1) te nije potrebno provoditi zaštitu. Obavijest o potrebi suzbijanja slijedi u idućim preporukama.

Korovna flora koja služi za pokrov u višegodišnjim nasadima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                               Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

U narednih nekoliko dana, očekuju se nestabilni vremenski uvjeti, preporučujemo provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti šupljikavosti lista ( Stigmina carpophilla), sa jednim od pripravaka koji su registrirani za tu namjenu : Delan 700 WDG-breskva, marelica, nektarina i trešnja; Captan WP 50 i Kastor u koštićavom voću; Merpan 80 WDG u višnji i marelici.

Protiv bolesti kozičavosti lista trešnje i višnje ( Blumeriella jaapi) koristiti jedan od pripravaka:  Dithane  M-45, ili Syllit 544 SC ili Chromodin S-65 i dr.

U nasadima šljiva protiv naranđaste pjegavosti ( Polystigma rubrum) i hrđe šljive ( Tranzschelia pruni spinosa)Pinozeb M-45, Dithane M-45, Kastor i dr.

Potrebno je i izvršiti  pregled nasada na prisustvo lisnih ušiju, te prema potrebi provesti zaštitu sa jednim od pripravaka: Pirimor 50 WG ( breskva, višnja, šljiva, marelica); Mospilan 20 SG(trešnja, šljiva,višnja,nektarina,breskva); Movento ( breskva, nektarina, marelica, trešnja i šljiva) i dr.

Rane sorte koštićavog voća koje dozrijevaju i traje berba, ne preporučamo tretirati. Prednost dajemo naizmjeničnoj primjeni kombiniranih fungicida kraće karence.

Zaštitu je potrebno provesti po mirnom i toplom vremenu.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Protiv plamenjače rajčice i krumpira ( Phytophthora infestans), plamenjače krastavac ( Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka: Ortiva, Revus, Ranman top, Aliette flash, Avi WG, Equation pro i dr, pazeći na registraciju po kulturama.

Voditi računa o registraciji pripravaka po kulturama. ( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Protiv plamenjače tikvica ( Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka: Dithane DG Neotec, Equation pro, Neoram WG, Ranman 400 SC , Quadris i dr.

Protiv plamenjače paprike ( Phytophthora capsici) primijeniti jedan od pripravaka: Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC  i dr.

Za praćenje populacije štetnika, savjetujemo postavljanje ljepljivih žutih i plavih ploča iznad vršnih listova, te po pojavi primijeniti dozvoljene pripravke:

Lisne uši( Aphididae)Pirimor 50WG; Karate Zeon; Teppeki 500WG, Neemazal T/S i dr.

Kalifornijski trips ( Frankliniella occidentalis)- Kraft 18 EC; Vertimec 18 EC, Laser– u  večernjim satima, jer dnevna svjetlost brzo razgrađuje ove aktivne tvari.

Koprivina grinja ( Tetranychus urticae)- Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC , u večernjim satima

Protiv stakleničkih štitastih moljaca( Trialeurodes vaporariorum) Requiem prime i dr.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Usjeve krumpira potrebno je zaštititi od uzročnika bolesti primjenom jednog od dopuštenih fungicida: Ridomil gold MZ pepite, Acrobat MZ WG, Equation pro, Star 80 WP, Polyram DF, Pergado MZ, Nautile DG  i dr.

Pregledom usjeva krumpira uočena je i pojava  krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) kao i legla odloženih jaja. Kemijsko suzbijanje se preporuča kada se na busu nađe više od 2 odrasle zlatice (prezimjele generacije), a krumpir je slabo razvijen. Prva generacija ličinki se suzbija ako do cvatnje ima 2-2,5 ličinki na busu, a ljetne generacije  se suzbijaju kada ih ima 20-30  ličinki po busu.

Od registriranih insekticida može se primijeniti:

Laser, Mospilan 20SG, Cythrine Max, Coragen i dr.

Za zaštitu od bolesti u grahu je moguće primijeniti  jedan od fungicida: Neoram WG, Champion, Ortiva, Signum, Tazer i dr.

Kod pojave lisnih uši moguća je primjena insekticida: Decis 2,5 EC, Rotor super, Karate zeon,  i dr.

Rajčicu, krastavce, proljetni luk, tikvice također treba zaštiti primjenom fungicida, a prema potrebi primijeniti i neki od dozvoljenih insekticida.

Koristiti samo sredstva koja imaju dozvolu za određenu kulturu.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

  Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                                   Sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nestabilno vrijeme sa povremenim mogućim pljuskovima koji su najavljeni  sljedećih dana pogodovat će nastavku infekcija  šupljikavosti lišća koštićavog voća (Stigmina carpophilla),  narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) te  hrđe šljive (Tranzschelia pruni spinosae) kod šljiva.

Za suzbijanje šupljikavosti lista možete se primjenitii:

Captan WP 50 (K-21 dan) i Kastor (K-21dan) u  koštičavom voću, Delan  700 WDG (K-21 dan) u  breskvi, marelici, nektarini i trešnji, te Merpan 80 WDG (K-21dan) u višnji i marelici.

Zaštitu lista šljiva protiv  narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) i hrđe šljive (Tranzschelia pruni spinosae) možete izvršite jednan od fungicida: Pinozeb M-45 (K-21 dan), Dithane M-45 v, Kastor (K-21 dan) i Futura 50 WP (K-21 dan).

U nasadima breskve i nektarina bilježimo let  breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) dok u nasadima šljive bilježimo let šljivinog savijača (Cydia funebrana).

Za suzbijanje breskvinog savijača možete koristiti  neke od insekticida: Coragen 20SC (K-14 dana), Affirm opti (K-14 dana), Avaunt (K-7 dana), Imidan 50 WG (K-14 dana), Delegate 250 WG (K-7 dana) i dr.

Za suzbijanje šljivinog savijača možete se koristiti  insekticide:  Coragen 20SC (K-14 dana), Affirm opti (K-14 dana), Decis 100 EC (K-7 dana) i dr.

U nasadu trešnje potrebno je pratiti let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi),  A zaštita se možete provesti jednim od sljedećih insekticida: Mospilan 20 SG (K-14 dana), Imidan 50 WG (K-14 dana), Decis 100 EC (K-7 dana), Demetrina 25 EC (K-7 dana),  Scatto (K-7 dana) i Rotor super (K-7 dana).

Preporučujemo svim poljoprivrednicima da prilikom izbora zaštitnog sredstva vode računa o karenci.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

 

Obavijest za voćare

U nasadima jabuka i krušaka  potrebno je provoditi zaštitu od  bolesti krastavosti lista  (Venturia inaequalis) jednim od kontaktnih pripravaka: Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Indofil 80 WP, Captan 80 WG, Capatan WP50, Delan 700 WDG, Polyram DF i dr.

U nasadima jabuka  za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) koristiti pripravke na osnovi sumpora  a gdje je pepelnica jače prisutna preporučujemo primijeniti jedan od: Luna experience, Domark 40 ME ili  Sercadis i mehanički odstranjivati  zaražene vrhove.

Za  suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) može se koristiti jedan od insekticida: Imidan 50  WG, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Affirm opti i dr.

U nasadima krušaka pratimo pojavu kruškine buhe (Psylla pyri) za suzbijanje koristiti pripravke : Mospilan 20 SG, Sumialfa 5 FL, Scatto, Decis 100 EC i dr.

Prije svake upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinutu.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim punktovima na priobalju i otocima Splitsko-dalmatinske županije  bilježi let 2.generacije  maslinina moljca (Prays oleae) iznad praga štetnosti, zbog toga maslinarima preporučujemo izvršiti mjere suzbijanja štetnika. Štete od maslinina moljca najvidljivije su tijekom rujna kada  prividno zdravi plodovi otpadaju na tlo.

Za suzbijanje maslinina moljca dozvoljeni su pripravci na osnovi :

  • Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (trgovački naziv Baturad WP, Biobit WP, Dipel DF).
  • Spinetoram (Delegate 250 EC)
  • Fosmet (trgovački naziv Imidan 50 WG),
  • Deltametrin (trgovački naziv Decis 2.5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Poleci plus, Ritmus, Demetrina 25 EC).

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti pripravke na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki.

Također, preporučamo započeti s redovitim tjednim pregledima maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša (Rhynchites cribripennis)  koji u ovom stadiju razvoja ploda može biti vrlo opasan, posebno na žarišnim terenima (kameniti tereni) gdje čine redovite štete svake godine. Tjedni pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša obavljati sve do okoštavanja maslina. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova u ranim jutarnjim satima.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine

 

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

e-pošta: sivija.marusic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od protekle preporuke prošlo je 11 dana, kako su vremenski uvjeti povoljni za razvoj infekcija, preporučamo u narednim danima obaviti zaštitu vinove loze i to protiv plamenjače (Plasmopora viticola) nekim preparatima: Mikal premium F, Mikal Flash, Curzate F, Electis WG, Moximate 505 WP, Pergado F, Ridomil Gold MZ Pepite, Forum Star i dr., posebice ovim preparatima potrebno je tretirati sorte koje su ranijeg početka cvatnje (Chardonnay, Pinot sivi, Pinot bijeli).

Mikal premium, Mikal Flash te Curzate F smanjuju mogućnost razvoja ranog botritisa (Botrytis cinerea).

Osim plamenjače potrebno je i provesti zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator). Preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje pepelnice su: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME i dr.

Let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) započeo je sredinom mjeseca travnja. U narednim danima potrebno je provoditi preglede grozdića na prisutnost gusjenica. Sredstva dozvoljena za suzbijanje pepeljastog moljca su: Cythrin Max, Affirm, Avaunt 15 SCLaser Rotor SuperCoragen SC i dr.

Kod primjene insekticida važno je da se pokosi sav cvatući korovi u vinogradu i da se zaštita obavlja u večernjim satima kada pčele ne lete.

Obilaskom terena, na pojedinim lokalitetima uočena je pojava ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) čije su ličinke u razvojnom stadiju L1 te nije potrebno provoditi njegovo suzbijanje u ovom trenutku!

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr