MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Preporuka

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima voćnih vrsta

Izuzetno topla jesen bez mrazeva uvjetovala je da na većini voćnih vrsta imamo velik dio lisne mase. U nasadima jabuke berbe su gotove ili pri samom kraju. Meteorolozi najavljuju oborine, no još uvijek ne značajnije zahlađenje. Stoga upućujemo voćare da provedu zaštitu svojih nasada nekim od pripravka na bazi bakra i to u stadiju kada biljka odbaci više od 50 % lisne mase, kako bi se i izvršila dezinfekcija rana nastala kod opadanja lista i samih stabala, a time će se smanjili mogućnost  infekcija uzročnika bolesti kako gljivičnih tako i bakterijskih.

Neke od gljivičnih bolesti na voćnim vrstama koje se preveniraju ovom mjerama:

rak kore (Nectria galligena), krastavost  jabuke i kruške (Ventiria inequalis, Venturia pyri), kovrčavost lista (Taphrina deformans), šupljikavost lista (Stigmina carpophilla), palež cvijeta, izboja i trulež ploda (Monilinia laxa, M. fructigena), upala kore (Botriosphaeria spp) i dr.

Bakterijske bolesti čiji potencijal smanjujemo ovom mjerom: bakterijska palež (Erwinia amylovora), bakterijski rak  (Pseudomonas syringae), bakterijska (crne) pjegavosti (Xanthomonas spp)i dr.

Pri odabiru fungicida voditi računa o dozvoli prema voćnoj vrsti.

Sredstva koristiti za mirnog vremena kada su temperature više od 5 °C.

U voćnjacima koji nisu u ekološkoj proizvodnji i proizvođači  primjenjuju ureu radi brže defolijacije doći će i do brže razgradnje lisne mase i time će se smanjiti infektivni potencijal za mnoge biljne bolesti. Kod manjih voćnjaka gdje se ne primjenjuje urea  lisnu masu je moguće skupiti i zapaliti.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Period nakon berbe – faza otpadanja lista, preporuča se provesti jesensku zaštitu voćaka preparatima na bazi bakra. Zaraza je ostvariva preko ranica nastalih otpadanjem lista. Pravi trenutak provođenja zaštite je kada je na voćkama otpalo 70 % lista.

Dozvoljeni preprati su :

AIRONE SC jabuka  – krastavost  (Ventiria inequalis), rak kore (Nectria galligena), bakterijska palež (Erwinia amylowora);

kruška – krastavost (Venturia pyri), rak kore (Nectria galligena), bakterijska palež (Erwinia amylowora), sušenje mladica (Pseudomonas syringae);

dunja – bakterijska palež (Erwinia amylovora)

marelica, trešnja, šljiva – šupljikavost (Stigmina carpophila), rogač šljive (Taphrina pruni), vještičja metla (Taphrina cerasi), smeđa trulež (Monilinia spp.), bakterijski rak (Pseudomonas syringae)

breskva, nektarina – kovrčavost lista (Taphrina deformans), rak (Cytospora spp), bakterijski rak (Pseudomonas syringae)

CUPRABLAU  Z 35 WG  – jabuka, kruška –  krastavost (Venturia inequalis, Venturia pyri), rak (Pseudomonas mali), rak kore (Nectria galligena), upala kore (Botriosphaeria spp), trulež ploda (Monilinia fructigena), bakretijska palež (Erwinia amylowora),

Dunja – rak (Pseudomonas mali)

Breskva , nektarina, marelica – kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla), trulež ploda (Monilinia fructigena), pjegavost – krastavost lista (Venturia, kozičavost (Blumeria jappii, vještičja metla (Taphrina wiesnwri), rogač šljive (Taphrina pruni), bakterijska pjegavost (Xantomonas arboricola pv . pruni), bakterijski rak (Pseudomonas syringae)

Bordoška juha caffaro 20 WPjabuka, kruška – krastavost (Venturia inequalis, Venturia pyri)

Breskva – Kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Koštičavo voće – šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Bordoška juha 20 WP Manicajabuka, kruška – krastavost (Venturia inequalis), breskva – kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Koštičavo voće šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Cuprocaffaro 50 WP – jabuka, kruška – krastavost (Venturis inequalis, Venturia pyri), breskva – kovrčavost (Taprina deformans), koštičavo voće šupljikavost (Stigmina carpophilla)

Neoram WG – koštičavo voće – kovrčavost (Taphrina deformans), šupljikavost (Stigmina carpophilla), palež cvijeta i mladica (Monilinia spp)

Nordox 75 WG  – jabuka – krastavost (Venturia inequalis), koštičavo voće kovrčavost (Taphrina deformans), bakterijski rak (Pseudomonas mors – prunorum), šupljikavost (Stigmina carpophilla), palež cvijeta i mladica (Monilinia spp), trulež ploda (MOnilinia spp.)

Kruška – krastavost (Venturia pyri)

Za tretiranje nasada, važno je odabrati miran dan – bez vjetra i padalina – pri temperaturama iznad   5°C, a svakako prije najavljenih padalina uz korištenje veće količine škropiva.

Preporučene preparate treba koristiti prema priloženim uputama za upotrebu uz korištenje osobne zaštite, a prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Berbe maslina su u tijeku. Upozoravamo maslinare, kako je nužno nakon obavljene berbe tretirati nasad protiv uzročnika bolesti  paunovoga oka (Spilocea oleagina) i raka masline (Pseudomonas savastanoi)

Najbolje je uporabiti jedno od navedenih bakrenih sredstava:

CUPRABLAU Z 35 WG ili NEORAM WG ili NORDOX 75 WG ili neko drugo prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr. 

E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

 

Obavijest ratarima sa područja Gorskog Kotara

Jesensku zaštitu protiv korova u ozimim žitaricama moguće je provesti nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

U ozimim žitaricama (ječam, pšenica, raž, tritikale) započinje već u jesen rast nekih korova (jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi): vlasnjače (Poa spp.), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), obična slakoperka (Apera spica-venti),  poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), srednja mišjakinja (Stellaria media) i dr).

Za navedenu zaštitu ovisno o roku primjene i dozvole na pojedinim vrstama strnih žitarica mogu se koristiti slijedeći herbicidi: Pandus 330 EC, Sharpen 330 EC, Fluent 500 Sc, Fuga Delta, Lector Delta, Corello Duo, Axial 50 EC, Alister New, Filon 80 EC, Jura EC, Legacy Plus, Flash 500 SC, Tornado Forte, Toscana, Trimur, Trailer, Pallas 75 Wg.

 Za dobru aktivnost ovih herbicida neophodne su oborine pa ih treba primijeniti prije ili nakon kiše. Pri suzbijanju korova u jesenskom roku potrebno je voditi računa i o dnevnim i noćnim temperaturama zraka. Pri aplikaciji sredstva poželjno je da dnevne temperature ne budu ispod 5 °C, a noćne bi trebale biti ispod 0 °C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni

sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu

bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora

čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu

ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

Obavijest ratarima

Jesensku zaštitu protiv korova u ozimim žitaricama moguće je provesti nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

U ozimim žitaricama (ječam, pšenica, raž, tritikale) započinje već u jesen rast nekih korova (jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi): vlasnjače (Poa spp.), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), obična slakoperka (Apera spica-venti),  poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), srednja mišjakinja (Stellaria media) i dr).

Za navedenu zaštitu ovisno o roku primjene i dozvole na pojedinim vrstama strnih žitarica mogu se koristiti slijedeći herbicidi: Pandus 330 EC, Sharpen 330 EC, Fluent 500 Sc, Fuga Delta, Lector Delta, Corello Duo, Axial 50 EC, Alister New, Filon 80 EC, Jura EC, Legacy Plus, Flash 500 SC, Tornado Forte, Toscana, Trimur, Trailer, Pallas 75 Wg.

 Za dobru aktivnost ovih herbicida neophodne su oborine pa ih treba primijeniti prije ili nakon kiše. Pri suzbijanju korova u jesenskom roku potrebno je voditi računa i o dnevnim i noćnim temperaturama zraka. Pri aplikaciji sredstva poželjno je da dnevne temperature ne budu ispod 5 °C, a noćne bi trebale biti ispod 0 °C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni

sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu

bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora

čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu

ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

Obavijest ratarima

Sjetva ozimih žitarica približava se kraju te s obzirom da vremenski uvjeti osim žitaricama pogoduju i rastu korova  potrebno je obaviti suzbijanje korova u ozimim žitaricama kako ne bi konkurirali biljkama za hranjiva.

Za suzbijanje korova u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži možete koristiti neke od herbicida iz tablice.

PRIPRAVAK KULTURA VRIJEME PRIMJENE
SHARPEN 330 EC Ozima pšenica, Ječam, Raž, Pšenoraž Nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em) ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica (post-em, najkasnije BBCH 21).
PENDUS 330 EC Ozima pšenica, Ječam, Pšenoraž Nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em) ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica (post-em, najkasnije BBCH 21).
FUGA DELTA Ozima pšenica, Ozima tvrda (durum) pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima Sredstvo se može primijeniti prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do 3 lista (BBCH 13) kulture.
JURA EC Ozima pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em, BBCH 01-09) ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13)
LEGACY PLUS Ozimi ječam, Ozima pšenica, Ozima tvrda (durum) pšenica, Pšenoraž Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) ili nakon nicanja kulture u stadiju razvoja od 2 lista do završetka busanja žitarica (BBCH 12-29) (post-em).
FILON 80 EC Ozima pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima  Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja žitarica(pre-em), ali samo ako je osigurana dobra pokrovnost sjemena(dubina sjetve najmanje 2-3 cm). Nedovoljno prekriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom.

Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest voćarima

Jesenski period vrijeme je kada se preporuča provesti zaštita nasada bakrenim preparatima kako bi smanjili infektivni potencijal bakterioza koji se  može ostvariti putem ranica nastalih opadanjem lišća. Preventivnu zaštitu nasada bakrenim preparatima preporuča se obaviti kada otpadne 70% lisne mase.

U nasadima koštičavog voća   može doći do infekcije uzročnika  bakterijskog raka ( Pseudomonas mors prunorum). Za preventivnu zaštitu možete koristiti jedan od bakrenih  pripravaka: Airone SC,  Nordox 75 WG, Neoram WG,  Cuprablau Z 35 WG i dr.

Na lijesci i orahu također se preporuča provesti preventivna zaštita bakrenim pripravcima kako bi se spriječila infekcija  bakteriozama. Neki od pripravaka koji se mogu koristiti su:  Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP Manica i dr.

 Kod provedbe zaštite preporuča se utrošiti veće količine  škropiva,  te zaštitu obaviti za mirnog vremena (kada su dnevne temperature zraka iznad 5°C) te prije najavljenih oborina.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

                                                                                                                   Andrea.v-pofuk@mps.hr

Preporuka za suzbijanje ozimih žitarica

Nakon sjetve i prije nicanja te nakon nicanja usjeva moguća je primjena herbicida koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju korovne vrste koje niču zajedno sa usjevom.

Najčešći korovi koji niču zajedno s usjevom: mišjakinja, jarmen čestoslavica, mrtva kopriva, divlja zob, mišji repak, slakoperka (paulj) koji ovisno o brojnosti na parceli ometaju usjev u razvoju.

Preporuča se primjena herbicida protiv uskolisnih i širokolisnih korova:

FILON 8 E,  prije nicanja kulture i nakon nicanja  1 lista do početka busanja (ozima pšenica, ozima ječam, ozima raž i pšenoraž),

FUGA DELTA, prije nicanja i  nakon nicanja do 3 lista (ozima pšenica, oz. ječam i ozima raž)

LEGACY PLUS prije nicanja ili nakon nicanja od 2 lista do završetka busanja (ozima pšenica, ozimi ječam, i pšenoraž).

TORNADO FORTE- nakon nicanja od 3 lista do kraja busanja (ozima pšenica, pšenoraž, ozimi ječam).

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, ambalažu treba zbrinuti na propisan način, popuniti evidenciju primjene sredstava za zaštitu bilja.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                                                                           Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Preporuka proizvođačima ozimih žitarica

Vrijeme je sjetve i nicanja  ozimih žitarica pa  treba voditi brigu o  uskolisnim i širokolisnim korovima koji niču sada u jesen zajedno sa kulturama.

Preporuča se primjena herbicida protiv uskolisnih i širokolisnih korova:

FILON 8 EC ,  prije nicanja kulture i nakon nicanja  1 lista do početka busanja (ozima pšenica, ozima ječam, ozima raž i pšenoraž),

FUGA DELTA, prije nicanja i  nakon nicanja do 3 lista (ozima pšenica, oz. ječam i ozima raž)

LEGACY PLUS prije nicanja ili nakon nicanja od 2 lista do završetka busanja (ozima pšenica, ozimi ječam, i pšenoraž).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom i evidentirati tretiranje!

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Završena je sjetva ozimih žitarica. Nakon sjetve može se provesti jesenska zaštita od korova primjenom herbicida prije i/ili nakon nicanja žitarice.  Za dobro djelovanje herbicida potrebna je vlaga, pa ih treba primijeniti prije ili nakon kiše.  Herbicidi imaju djelovanje na jednogodišnje uskolisne vlasnjače, obična slakoperka, ljuljevi, mišji repak   i širokolisne korove koji niču u jesen kao što su: poljska gorušica, ljepljiva broćika, mak turčinak, perzijska čestoslavica, bršljenasta čestoslavica, prava kamilica, poljska vrkutka, mišjakinja.

Od herbicida u jesenskoj primjeni mogu se koristiti:

PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se u količini 4,0 – 6,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 250 l/ha. Primjenjuje se u ozimoj pšenici nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja, a prije početka busanja  Primjena traktorskom prskalicom.

 

FLUENT 500 SC (flufenacet). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži. Primjena prije nicanja ili odmah nakon nicanja do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,48 l/ha.

 

FUGA DELTA (flufenacet+diflufenikan)

Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i  širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 0,6 l/ha. Sredstvo se može primijeniti prije nicanja ili nakon nicanja do 3 lista (BBCH 13) kulture. Sredstvo se smije primijeniti svake treće godine na istoj površini. Ne prskati žitarice koje su posijane plitko. Utrošak vode 200-400 l/ha.

 

LECTOR DELTA (florasulam+diflufenikan) Primjenjuje se u ozimoj pšenici, ječmu, raži, pšenoraži za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Primjena u količini 75 ml/ha u jesen u stadijima razvoja od 2 lista do početka busanja (BBCH 12-22), te u količini 100 ml/ha u proljeće u stadijima razvoja od početka busanja do 2. koljenca (BBCH 21-32).

 

CORELLO DUO (florasulam+piroksulam). Koristi se za  suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u mekoj ozimoj pšenici, tvrdoj ozimoj pšenici, ozimoj pšenoraži, ozimoj raži nakon nicanja od stadija razvoja prvog lista do drugog koljenca (BBCH 11-32), od sredine rujna do sredine svibnja. Primjenjuje se:  jednokratno u količini 265 g/ha uz utrošak vode 80-400 l/ha ili dvokratno (split-aplikacija) za suzbijanje ovsika (Bromus sp.) u količini 132,5 g/ha uz utrošak vode 80-400 l/ha s minimalnim razmakom od 14 dana. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 265 g/ha sredstva.

 

AXIAL 50 EC (pinoksaden)

Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova  u ozimoj pšenici i ječmu, od razvijena dva lista do najkasnije pojave zastavica (od fenofaze 12 do 39 BBCH/ZCK skale) primjenom u količini sredstva 0,6-0,8 l/ha uz utrošak vode od 150-400 l/ha.

 

ALISTER NEW ((jodsulfuron+ mezosulfuron+diflufenikan).

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih  uskolisnih korova. Primjenjuje se u ozimoj pšenici od

tri razvijena lista do završetka busanja (BBCH 13-29) u količini 1 l/ha. Utrošak vode je 200-400 l/ha.

 

FILON 80 EC (prosulfokarb)

Koristi se u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži za suzbijanje nekih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja, ali samo ako je osigurana dobra pokrivenost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm) ili nakon nicanja žitarica kada imaju razvijen najmanje jedan list, a najkasnije do ranog busanja (BBCH 11-21). Nedovoljno pokriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom. Doza primjene je 3-5 l/ha, utrošak vode je 300-400 l/ha.

 

JURA EC (prosulfokarb+diflufenikan)  Primjenjuje se u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 4 l/ha. Utrošak vode: 200-300 l/ha. Kod primjene prije nicanja, sjeme žitarica mora biti pokriveno slojem tla debljine 3 cm.

 

 

LEGACY PLUS (klortoluron+ diflufenikan). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu.  Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja. Primjena u količini 4,5 l/ha.

 

FLASH 500 SC (diflufenikan). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolinih korova u ozimoj pšenici i ječmu. Primjenjuje se u količini 0,28 l/ha nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em; BBCH 00-09) ili nakon nicanja do početka busanja (post-em; BBCH 21 Utrošak vode  je 200-400 l/ha.

 

TORNADO FORTE (klortoluron)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu od faze 3 lista BBCH 13 (u jesen), do kraja busanja u proljeće (BBCH 13-29). Koristi se u količini 1,25 l/ha, sa utroškom vode od 200-400 l/ha.

 

TOSCANA, TRIMUR (tribenuron)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Primjenjuje se u ozimoj pšenici i ječmu u stadiju razvoja 3 lista pa do kraja busanja (BBCH 13-29) u količini 10-20 g/ha.

 

TRAILER (tribenuron)

Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u ozimim pšenici, ječmu,  raži, zobi i piru.

Primjenjuje se u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha , u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha.  Utrošak vode 200-500 l/ha. Kod jesenske primjene u ozimim kulturama sredstvo se ne smije primjenjivati na alkalnim tlima (pH >7). Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, sredstvo TRAILER ne primjenjivati više od jedanput u tri godine. Primijeniti krajem zime (od kraja veljače do pojave zastavice).

 

PALLAS 75 WG (piroksulam)

Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj pšenici, raži i pšenoraži. Primjenjuje se u stadijima razvoja od 2 lista u jesen do drugog koljenca kulture u proljeće (BBCH 12-32) u količini: 120 g/ha za suzbijanje obične mišjakinje (Stellaria media); 160 g/ha za suzbijanje čestoslavica (Veronica spp.); 200 g/ha za suzbijanje obične slakoperke (Apera-spica venti), stoklasa (Bromus spp.), zobi (Avena spp.), poljskog jarmena (Anthemis arvensis), obične rusomače (Capsella bursa-pastoris), poljske gorušice (Sinapis arvensis), ljubice (Viola sp.); 250 g/ha za suzbijanje lisičjeg repka (Alopecurus myosuroides), ljulja (Lolium sp.), broćike (Galium aparine), crvene mrtve koprive (Lamium purpureum). Utrošak vode je  200-400 l/ha.
Optimalna djelotvornost postiže se kada su uskolisni korovi u stadijima razvoja 3-4 lista, a širokolisni 2-8 listova. Ne koristiti kada je temperatura zraka  ispod 5 °C, odnosno kada se očekuju noćni mrazevi. Ne koristiti sredstvo u žitaricama s podusjevom mahunarki.

 

Herbicide  koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr