MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Preporuka

Obavijesti svim poljoprivrednicima

Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače kojima je istekla iskaznica za kupovinu i primjenu sredstava za zaštitu bilja a nisu obavili dopunsku izobrazbu u ovim posebnim okolnostima  da se jave ovlaštenim institucijama radi administrativnog produljenja roka važeća iskaznice za 6 mjeseci. Nakon toga roka će dobiti dalje upute za postupanje. Stare iskaznice moraju čuvati i pokazati prilikom kupovine SZB.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Početkom travnja kod porasta temperatura iznad 10ᵒC započinje sjetva (sadnja) povrtnih kultura na otvorenom. Prilikom sjetve može se provesti preventivna zaštita od zemljišnih štetnika koji rade štete na prizemnim i podzemnim dijelovima biljke, te zaštita od korova.

Granulirani insekticid FORCE 1,5 G (teflutrin) koristi se u usjevima povrtnih kultura (mrkva, peršin, celer, pastrnjak, cikla, špinat, salata, grašak, luk, češnjak) registriran je za zaštitu od žičnjaka i grčica hrušta. Primjenjuje se u redove za vrijeme sjetve ili sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide. Primjenjuje se u količini 7-10 kg/ha.

Zaštita povrtnih kultura  od korova  može se provesti nakon sjetve (sadnje) prije nicanja ili nakon nicanja tijekom vegetacije primjenom jednog od herbicida:

U mrkvi su registrirani herbicidi nakon sjetve prije nicanja Challenge 600 (može i poslije nicanja), Clematis, Clomate, Dost 330 EC, Stomp aqua, Dessicash 200 SL, te nakon nicanja Filon 80 EC, Sencor 600, Mistral 70 WG, Tomigan 250 EC, Focus ultra, Agil 100 EC.

U peršinu prije nicanja Challange 600, Dessicash 200 SL, nakon nicanja Agil 100 EC, Tomigan 250 EC (20 cm visine).

U cikli prije nicanja Dual gold 960 EC, a Oblix 500, Pyramin WG, Bettix WG (prije ili poslije nicanja jednokratno ili u razdvojenim aplikacijama), nakon nicanja Focus ultra, Safari, Safir

U blitvi prije ili nakon nicanja Bettix WG i Oblix 500

U grašku prije nicanja Challenge 600, Dual gold 960 EC, Clematis, Clomate, Stomp aqua, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC,  nakon nicanja Basagran 480, Benta 480 SL, Bentagran, Benta super, Troy 480, Basagran super, Corum, Focus ultra, Pulsar 40, Wish top, Secure, Agil 100 EC, Zetrola, Lentagran 45 WP

U salati, endiviji i radič Kerb 50 W prije sjetve ili prije nicanja ili nakon presađivanja, te nakon nicanja Focus ultra (salata, endivija).

U luku  prije nicanja Challenge 600, u fazi ,,biča,, Stomp aqua, nakon nicanja Filon 80 EC, Lentagran 45 WP, Xinca, Starane 250, Lontrel 300, Fusilade Forte, Select super, Focus ultra, Agil 100 EC

U češnjaku prije nicanja Challenge 600,  nakon nicanja Stomp aqua, Filon 80 EC, Lentagran 45 WP, Butisan S, Select super, Focus ultra, Agil 100 EC

Herbicide koji se primjenjuju nakon sjetve prije nicanja kulture primijeniti na vlažno tlo ili prije najavljenih oborina kako bi se herbicid pod utjecajem vlage mogao aktivirati u tlu.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira (ograničenja kod suzbijanja korova)

Posljednja dva tjedna bilježimo značajne promjene u temperaturama zraka, pa su tako najviše temperature dosezale vrijednosti od 20° do 22°C u danima 19.3. i 20.3.! Naknadno je u više navrata zabilježen značajan pad jutarnjih najnižih vrijednosti na svim mjernim mjestima Županije od -0,1° do -3,2°C (svakoga jutra u danima 22.-25.3. 2020., a dojam ovih niskih jutarnjih temperatura tih je dana dodatno pojačavao hladni sjeverni vjetar). Proteklog vikenda smo ponovno zabilježili tri relativno sunčana i topla dana s najvišim vrijednostima 16-18°C (u danima 27.-29.3.), ali naknado posljednja dva jutra temperature su hladne s vrijednostima od -1,9° do -4,3°C (31.3. i 1.4. 2020.)!  U takvim uvjetima očekujemo štete u hortikulturnim nasadima od smrzavanja! Oborine su proteklog mjeseca na području cijelog Međimurja padale u sličnim količinama –  manjim od očekivanog prosjeka (vidi Tablicu 1.)! Stoga je vlažnost zemljišta u površinskim slojevima pala na vrijednosti 21-23 % a temperatura tla se na dubini sadnje (sjetve) spustila posljednja četiri dana sa 9° na 5°C!

 

Tablica 1. Količina oborina i broj oborinskih dana na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom mjeseca proteklog ožujka o.g.:

Lokalitet Ukupno oborina Ukupno oborinskih dana Broj kišnih dana s oborinama >10 mm
Mursko Središće 33,0 mm 14 1
Donja Dubrava 21,5 mm 11 0

*očekivana višegodišnja količina padalina u mjesecu ožujku u okolici Čakovca 54,8 mm!

 

U narednim danima jutra će još biti ponovno hladna (0°C), a danju očekujemo porast temperatura zraka na vrijednosti 15° do 17°C. Oborine u narednom tjednu ne očekujemo!

U takvim je uvjetima sadnja krumpira na nekim lokalitetima u Međimurju započela već krajem druge dekade proteklog mjeseca ožujka, ali na većini polja započet će u narednom razdoblju, te očekujemo da najveći dio polja planiranih za uzgoj krumpira bude posađen do početka Uskršnjih blagdana !

Upute za preventivne mjere zaštite od zemljišnih uzročnika bolesti i štetnika proizvođačima krumpira su upućene još 17. i 26. veljače o.g.! Krajem sadnje potrebno je planirati i provoditi usmjereno suzbijanje korova, a pritom je važno poznavati neka ograničenja.

 

Korovna flora krumpira tipično je “okopavinska! Među najznačajnije “okopavine” koje na oranicama uzgajamo u Međimurju pored kukuruza ubrajamo krumpir, uljnu tikvu i šećernu repu. Višegodišnjim istraživanjem Zavoda za zaštitu bilja i Zavoda za herbologiju pri Agronomskom fakultetu u Zagrebu tri najčešće i najbrojnije korovne vrste koje se javljaju u nabrojenim kulturama su koštan ili kostrva (Echinochloa crus gali) (40-tak biljaka/m²), limunđik (“partizanka” ili fazanuša ili ambrozija) (Ambrosia elatior) (30-tak biljaka/m²) i loboda (Chenopodium album) (30-tak biljaka/m²)! Uz riječnu dolinu (Drava) posljednjih dvadesetak godina sve više se širi europski mračnjak (Abutilon)! Višegodišnji korovi (npr. pirika, slak, osjak, čičoka i dr.) iako brojem vrsta i brojem jedinki nisu tako zastupljeni kao sjemenske (jednogodišnje) vrste predstavljaju osobito veliki problem u krumpiru! Primjerice pirika može svojim podzemnim organima prorasti gomolje i tako značajno smanjiti njihovu kakvoću! Višegodišnje korove ne možemo suzbijati zemljišnim ili rezidualnim herbicidima primjenom nakon sadnje a prije nicanja usjeva! Za usjeve krumpira nema na tržištu selektivnih herbicida kojima bi mogli učinkovito suzbijati širokolisne višegodišnje korove (npr. slak, osjak), primjenom nakon nicanja usjeva i korova! Stoga treba izbjegavati sadnju krumpira na poljima gdje dominiraju ove višegodišnje korovne vrste (npr. slak, osjak) ili u plodoredu na strništima suzbijati ove korove prije uzgoja krumpira učinkovitim herbicidima (npr. glifosat, 2,4-D, dikamba i sl.) !

Kritično razdoblje zakorovljenosti, odnosno kada korovi nanose najveće štete u krumpiru, proteže se od dva tjedna nakon nicanja pa sve dok krumpir ne zatvori redove! Moguće je u tom razdoblju provoditi mehaničke mjere suzbijanja korova (npr. okopavanje, nagrtanje). Suzbijanje okopavanjem se uglavnom provodi na manjim površinama (najčešće na vrtovima za vlastite potrebe gospodarstva) i/ili pri uzgoju ranog krumpira. Na većim se površinama posebnim strojevima usjev krumpira u kritičnom razdoblju može nagrtati (1-2x) i time suzbijati korove dok usjev rastom cime ne pokrije redove!

Pri tržnoj proizvodnji krumpira na većim poljima najčešće se mehaničke mjere (ogrtanje) dopunjuju kemijskim mjerama suzbijanja korova. Već prije krumpira iz plitkog površinskog zemljišta niču brojni sjemenski korovi (npr. lobode, dvornici, gorčica, šćir i dr.). Ranije se smatralo da korovi koji zahtijevaju više topline niču nakon nicanja krumpira (npr. ambrozija, europski mračnjak ili abutilon, koštan, muhari i svračica), no zbog očitih klimatskih promjena zadnjih sezona vidimo da većina ovih korova počinje nicanjem prije krumpira. Stoga se na većini polja s početkom nicanja usjeva krumpira (i većine jednogodišnjih korova) obavlja nagrtanje, a ubrzo nakon toga se primijene neki od dopuštenih zemljišnih herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/), koji sprječavaju naknadni porast neželjenih biljaka sve dok cima ne zatvori redove! Pritom biramo kombinaciju djelatnih tvari koje suzbijaju tri dominantne korovne vrste u krumpiru: kostrvu (koštan) (Echinochloa), ambroziju (“partizanke“) (Ambrosia) i lobodu (Chenopodium) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Za dobru djelotvornost svih zemljišnih herbicida navedenih u neophodna je optimalna vlažnost zemljišta (nekoliko dana prije ili nakon njihove primjene mora pasti 10-20 mm kiše)! Suho zemljište i vjetar koji odnosi površinske slojeve čestica tla s humaka vrlo nepovoljno utječu na uspjeh suzbijanja korova u krumpiru!

 

Fotografije sjemenskog krumpira sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite od korova, proizvođači mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Podsjećamo voćare, osobito korisnike plaćanja za Mjeru 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene Operacija korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) iz programa IAKS mjere ruralnog razvoja, da pravovremeno postave klopke u voćnjake.

 

Krajnji rok za postavljanje

  • bijele ljepljive ploče za šljivine osicu (Hoplocampa sp.) je najkasnije do travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja
  • žute ljepljive ploče za trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) je najkasnije do 1 travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja
  • feromona i klopki za ostale štetnike (osim orahove muhe) je najkasnije do travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima o produljenju važenja identifikacijskih iskaznica za održivu uporabu pesticida

U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i mjera predostrožnosti u svezi postupanja tijekom epidemije COVID-19, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je dopunu Zakona o održivoj uporabi pesticida „ Narodne novine“ br.32/20.

Dopunom Zakona omogućeno je da obveznici izobrazbe održive uporabe pesticida kojima je istekao rok valjanosti iskaznice administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.

Obveznici izobrazbe u svrhu administrativnog produženja valjanosti svojih iskaznica moraju uputiti zahtjev bilo kojoj ovlaštenoj instituciji za provedbu izobrazbe. Zahtjev se upućuje putem telefona, e-maila ili na drugi prikladan način kojim se poštuju mjere predostrožnosti.

Popis ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe može se naći na web stranici Ministarstva poljoprivrede http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/.

U periodu administrativnog produženja valjanosti iskaznica kupovina i primjena sredstava za zaštitu bilja obavlja se temeljem stare iskaznice stečene pohađanjem osnovne izobrazbe.

Administrativno produženje valjanosti iskaznica moguće je samo kod onih obveznika izobrazbe koji su završili osnovni modul izobrazbe.

Na temelju administrativnog produženja iskaznice vrijede 6 mjeseci od njihova isteka valjanosti ili isteka navedenih mjera predostrožnosti odnosno do ponovne uspostave sustava izobrazbe.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica o zaštiti od bolesti

Nakon prestanka oborina i mogućnosti ulaska na polja žitarica preporuča se pregledati usjeve na prisutnost bolesti.  Uz prisutnu veću količinu vlage i najavljeni  porast temperatura za drugu polovicu tjedna postoje uvjeti za pojavu i širenje bolesti. Pregledom polja pšenice utvrđena je pojava smeđe lisne pjegavosti (Septoria tritici), a prema podacima na agroklimastkim stanicama zabilježene su infekcije, te  postoji  opasnost od širenja žute (Puccinia striiformis) i smeđe hrđe (Puccinia recondita). Uvjeti za širenje žute hrđe su minimalne temperature 2ᵒC, optimalne 8-13ᵒC uz minimalno 3 sata vlaženja lista, a kod smeđe minimalne temperature 10ᵒC, optimalne 20ᵒC.  Hrđe se mogu javiti na pšenici, ječmu, piru, raži, pšenoraži i zobi.  Simptomi žute hrđe su žuti ,,jastučići,, (uredosorusi) poredani uzdužno po listu, dok su kod smeđe hrđe ti ,,jastučići,, smeđi i nepravilno raspoređeni.  Zaštitu provesti na osnovi uočenih  simptoma, te odabrati  fungicid ovisno o registraciji u određenoj žitarici:

TOPSIN M 500 SC(tiofanat-metil) Primjena u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u dozi 1,4 l/ha.

ELATUS PLUS, ELATUS ERA (benzovindiflupir). Primjena  u pšenici, ječmu, piru, zobi, raži, pšenoraži. Primjena od početka vlatanja u količini 0,5-1,0 l/ha.

PRIAXOR EC (fluksapiroksad).  Primjena  u pšenici, ječmu, piru, zobi, raži, pšenoraži, od sredine busanja u količini 0,75-1,5l/ha.

AMISTAR 250 SC, MIRADOR 250 SC, ZOXIS 250 SC (azoksistrobin). Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži u količini 1 l/ha.

LEGADO, DIAGONAL, SINSTAR, AZAKA, ZAKEO XTRA (azoksistrobin) Primjenjuje se u pšenici i ječmu u količini 1 l/ha od faze prvog koljenca.

TAZER (azoksistrobin) Primjenjuje se u pšenici i ječmu u količini 0,8 l/ha od faze vlatanja.

AZOCIP, AM EKS, COMRADE (azoksistrobin+ciprokonazol). Primjena u  pšenici, raž, pšenoraž i zobi. Primjena od početka vlatanja u količini 0,8 -1,0 l/ha.

SEGURIS XTRA  (azoksistrobin+izopirazam+ciprokonazol) Primjena u pšenici i ječmu od početka vlatanja u količini 0,75-1,0 l/ha.

CUSTODIA (azoksistrobin+tebukonazol) . Primjena u pšenici, ječamu, pšenoraži od početka vlatanja u količini 1,0-1,25 l/ha.

RETENGO (piraklostrobin). Primjena u pšenici, pšenoraži, ječmu od faze busanja u količini 1,0 l/ha.

ASCRA XPRO (protiokonazol+fluopiram+biksafen) Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži i zobi od početka vlatanja u količini 1,2 l/ha.

PROLINE, CURBATUR 250 EC (protiokonazol) Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži i zobi od početka vlatanja u količini 0,8 l/ha.

CARAMBA (metkonazol) Primjena u pšenici i ječmu u količini1,2-1,5 l/h.

FOLICUR 250 EW (tebukonazol). Primjena u pšenici, ječmu, zobi i raži u količini 0,5-1,5 l/ha ovisno o vrsti žitarice.

ZANTARA (tebukonazol). Primjena u pšenici i ječmu u količini 1,5 l/ha.

TEBUSHA 25% EW, TEBKIN 250 EW, TEBUCOL, TEBU SUPER 250 EW (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1 l/ha.

RIZA (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1,25 l/ha.

ULYSSES (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži od početka vlatanja u količini 0,6 l/ha.

PROSARO 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi u količini 0,75-1 l/ha.

YAMATO (tetrakonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1,5- 1,75 l/ha od faze busanja.

SHAVIT 250 EC (triadimenol) Primjena u pšenici i ječmu, u količini 0,5 l/ha.

FALCON FORTE (tebukonazol+protiokonazol). Primjena u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 0,6-1,0 l/ha ovisno o vrsti žitarice.

FALCON EC 460 (tebukonazol+triadimenol). Primjena u pšenici, ječmu, u količini 0,6 l/ha.

ZAMIR (prokloraz+tebukonazol) Primjena u pšenici i ječmu, u količini 1,2 l/ha.

OPUS TEAM* (*registracija do 30.04.2020.) (fenpropimorf+epoksikonazol) Primjena u pšenici i ječmu, u količini 1-1,2 l/ha.

Navedeni fungicidi pružaju preventivnu i kurativnu zaštitu i od drugih bolesti na žitaricama pepelnice (Erysiphe graminis), žuto smeđa pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis), sive pjegavosti ječma (Rynhosporium secalis), mrežaste pjegavosti ječma (Helmintosporium teres).

Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima o produljenju važenja identifikacijskih iskaznica za održivu uporabu pesticida

U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i mjera predostrožnosti u svezi postupanja tijekom epidemije COVID-19, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je dopunu Zakona o održivoj uporabi pesticida „ Narodne novine“ br.32/20.

Dopunom Zakona omogućeno je da obveznici izobrazbe održive uporabe pesticida kojima je istekao rok valjanosti iskaznice administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.

Obveznici izobrazbe u svrhu administrativnog produženja valjanosti svojih iskaznica moraju uputiti zahtjev bilo kojoj ovlaštenoj instituciji za provedbu izobrazbe.  Zahtjev se upućuje putem telefona, e-maila ili na drugi prikladan način kojim se poštuju mjere predostrožnosti.

Popis ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe može se naći na web stranici Ministarstva poljoprivrede http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/ .

U periodu administrativnog produženja valjanosti iskaznica kupovina i primjena sredstava za zaštitu bilja obavlja se temeljem stare iskaznice stečene pohađanjem osnovne izobrazbe.

Administrativno produženje valjanosti iskaznica moguće je samo kod onih obveznika izobrazbe koji su završili osnovni modul izobrazbe.

Na temelju administrativnog produženja iskaznice vrijede 6 mjeseci od njihova isteka valjanosti ili do isteka navedenih mjera predostrožnosti odnosno do ponovne uspostave sustava izobrazbe.

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima o produljenju važenja identifikacijskih iskaznica za održivu uporabu pesticida!

U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i mjera predostrožnosti u svezi postupanja tijekom epidemije COVID-19, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je dopunu Zakona o održivoj uporabi pesticida „ Narodne novine“ br.32/20.

Dopunom Zakona omogućeno je da obveznici izobrazbe održive uporabe pesticida kojima je istekao rok valjanosti iskaznice administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.

Obveznici izobrazbe u svrhu administrativnog produženja valjanosti svojih iskaznica moraju uputiti zahtjev bilo kojoj ovlaštenoj instituciji za provedbu izobrazbe. Zahtjev se upućuje putem telefona, e-maila ili na drugi prikladan način kojim se poštuju mjere predostrožnosti.

Popis ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe može se naći na web stranici Ministarstva poljoprivrede http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/.

U periodu administrativnog produženja valjanosti iskaznica kupovina i primjena sredstava za zaštitu bilja obavlja se temeljem stare iskaznice stečene pohađanjem osnovne izobrazbe.

Administrativno produženje valjanosti iskaznica moguće je samo kod onih obveznika izobrazbe koji su završili osnovni modul izobrazbe.

Na temelju administrativnog produženja iskaznice vrijede 6 mjeseci od njihova isteka valjanosti ili do isteka navedenih mjera predostrožnosti odnosno do ponovne uspostave sustava izobrazbe.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest ratarima

Savjetujemo proizvođačima ozimih žitarica da pregledaju svoje usjeve, kako bi na vrijeme primijetili simptome nekih od najvažnijih bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), smeđe pjegavosti lista(Septoria tritici) i dr.

Za suzbijanje navedenih bolesti na strnim žitaricama registrirani su sljedeći pripravci: Amistar 250 EC, Amistar Opti, Falcon EC 460, Controlan, Prosaro 250 EC, Folicur EW 250, Zantara, Elatus plus, Priaxor EC i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih široklisnih korova može se koristiti neki od navedenih pripravaka: Boss, Clap 300 SL, Lontrel 300, Vega, Sekator OD, Starane 250 EC, Patrol 200.

Navedene fungicide i herbicide koristite isključivo pri temperaturama od 5℃ i više jer u protivnom može doći do oštećivanja ( fitotoksičnosti) usjeva.

Sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, a sve podatke o registriranim sredstvima za zaštitu bilja možete pronaći na stranicama http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima o produljenju važenja identifikacijskih iskaznica za održivu uporabu pesticida!

U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i mjera predostrožnosti u svezi postupanja tijekom epidemije COVID-19, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je dopunu Zakona o održivoj uporabi pesticida „ Narodne novine“ br.32/20.

Dopunom Zakona omogućeno je da obveznici izobrazbe održive uporabe pesticida kojima je istekao rok valjanosti iskaznice administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.

Obveznici izobrazbe u svrhu administrativnog produženja valjanosti svojih iskaznica moraju uputiti zahtjev bilo kojoj ovlaštenoj instituciji za provedbu izobrazbe.  Zahtjev se upućuje putem telefona, e-maila ili na drugi prikladan način kojim se poštuju mjere predostrožnosti.

Popis ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe može se naći na web stranici Ministarstva poljoprivrede http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/.

U periodu administrativnog produženja valjanosti iskaznica kupovina i primjena sredstava za zaštitu bilja obavlja se temeljem stare iskaznice stečene pohađanjem osnovne izobrazbe.

Administrativno produženje valjanosti iskaznica moguće je samo kod onih obveznika izobrazbe koji su završili osnovni modul izobrazbe.

Na temelju administrativnog produženja iskaznice vrijede 6 mjeseci od njihova isteka valjanosti ili do isteka navedenih mjera predostrožnosti odnosno do ponovne uspostave sustava izobrazbe.