Preporuka

Obavijest proizvođačima kupusa i kelja

Potrebno je provesti  zaštitu kupusa na otvorenom uzgoju protiv gljivičnih bolesti dozvoljenim fungicidimana kupusu:,ORTIVA, Infinito, Score 250 EC, Ortiva top, Sercadis, Nativo 75 WG, Neoram WG, Signum, Sercadis plus i drugi

Potrebno je  pratiti pojavu štetnika u polju  te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim ljepljivim  pločama i/ ili feromonskim mamcima . Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom uzgoja : kupusni buhači, kupusni moljac, kupusna muha ( Delia radicum), kupusne stjenice ( Eurydema ) ,  kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae ) .

Dozvoljeni insekticidi za suzbijanje štetnika u kupusu: Mospilan 20 SG, Karate zeon, Laser, Affirm, Cythrin max, Movento, Flipper,Neemzal t/s, Fliper, i drugi registrirani.

 

KELJ

Potrebno je izvršiti zaštitu kelja na otvorenom protiv njačešćih bolesti koncentrična pjegavost (Alternaria brassicae), Prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), pepelnica (Erysiphe cruciferarum)

Dozvoljeni fungicidi u kelju :ORTIVA TOP,NATIVO 75 WG,Ortiva, Score 250 EC.

Dozvoljeni insekticidi u kelju: ALVERDE.NEEMAZAL,LEPINOX plus, FLIPPERAZATIN EC i drugi dozvoljeni

     

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 26/22).

                                                                                    

                                                                               Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                      e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Preporuka je proizvođačima krumpira da izvrše zaštitu protiv  plamenjače krumpira ( Phytophthora infestans ),najznačajnije bolest koja može uništiti listove, stabljiku i kasnije gomolj koji se teško čuva i brzo propada. Zaštita se temelji na agrotehničkim mjerama i  preventivnoj zaštiti protiv navedene bolesti.

Dozvoljeni fungicidi za suzbijanje plamenjače su: INFINITO,NEORAM WG,NORDOX 75 WG,ORTIVA,SHAKAL 500 SC,SHIRLAN 500 SC,SIGNUM,POLYRAM DF,RANMAN TOP,ZIGNAL SUPER,LEIMAY,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC,LEGADO,REBOOT , FANTIC A  i drugi dopušteni na popisu https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

( Na području Republike Hrvatske provodi se projekt Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja kojem je dodijeljena potpora Ministarstva poljoprivrede uz odobrenje Europske komisije sukladno Poglavlju 1. i članku 31. Uredbe komisije (EU) br. 702/2014 za razdoblje od 2018. do 2020. godine za plamenjaču rajčice i krumpira Na stranici https://rezistentnost-szb.hr/biljni-patogeni/agronomija/plamenjaca-krumpira-i-rajcice )

 

 

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22).

                                                                                    

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                      e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijesti vinogradari

U nasadima vinove loze su obzirom na prethodne vremenske prilike (oborine, duljina vlaženja, temperature)povoljni uvjeti za razvoj bolesti te je potrebno nastaviti za zaštitom u nasadima vinove loze protiv peronospore i pepelnice. Pripravci koji se mogu koristiti su

U zaštiti protiv plamenjače: Folpan Gold, Forum star, Fantic F  i drugi a u zaštiti protiv pepelnice mogu se koristiti pripravci kao Nativo 75WG,Talendo, Prosper EC , Collis SC i drugi.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom ili provjeriti na tražilici Ministarstva : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone kao i dozvole za pripravke kojima je istekla dozvola a smiju se upotrebljavati do prodaje zaliha.

Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko to još nije napravljeno.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima jabuka

U nasadima jabuka  trebalo bi nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) jer su sredstva kontaktnog djelovanja isprana kišom. Potrebno je pratiti vremensku prognozu i prije najavljene  kiše provesti zaštitu fungicidima preventivnog djelovanja.

Pripravci koji se mogu koristiti za tu namjenu i preventivnog su djelovanja:

a.t.ditianon Delan 700WDG-0,5 do 0,75kg/ha,najviše 6x u toku vegetacije,

Dynamo-najviše 6x u toku vegetacije

a.t.kaptan -Captan 80WG-dozvoljeno 5x u vegetacijskoj sezoni, Captan WP50 dozvoljeno 3xu toku sezone, Merpan 80WDG-max 5 u sezoni, Kastor -max 3x u sezoni

i drugi.

U zaštititi protiv pepelnice mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora ili kod jačeg potencijala zaraze pripravci Luna experience, Sercadis plus,  Sercadis, .

Ako se ne uspije izvršiti zaštita nasada  prije kiše onda nakon oborina izvršiti zaštitu sa kombinacijom pripravaka sistemičnog i kontaktnog djelovanja.

Uz zaštitu od bolesti treba provesti i zaštitu od  štetnika u nasadima jabuka- jabučnog savijača. U zaštititi protiv štetnika  mogu se koristiti pripravci kao Coragen 20 SC, Affirm opti  , Mospilan 20SP kao i drugi insekticidi koji imaju dozvolu za ovog štetnika. Kod primjene paziti na vrijeme primjene i let pčela.

Kod izbora  SZB pregledati i ostala dozvoljena sredstva u RH za ove namjene kao i njihovu kombinaciju te ograničenja, preporuke proizvođača i ostale podatke na :

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci ili fis tražilici i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze , dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene (vrijeme leta pčela!) kao i broj dozvoljenih tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti.

Kod kupovine i primjene szb imati važeću potvrdu. Provjeriti rok valjanosti iskaznice.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima američkih borovnica

Oborine koje su pale proteklih dana pogoduju razvoju paleži cvijeta i truleži bobica (Monilinia vaccinii-coymbosi),

 

Preporučamo proizvođačima pratiti prognozu vremena, te provesti preventivno suzbijanje protiv ove bolesti pripravkom SWITCH 62,5 WG.

VAŽNO: Voditi računa o propisanoj  karenci od 10 dana naročito na ranim sortama (Spartan, Duke)

 

 

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

 

U proteklih tjedan dana na području naše županije bilježimo između 20 i 55 mm oborina. Meteorolozi najavljuju i ovaj tjedan promjenjivo vrijeme sa dosta oborina, tako da je potrebno ponoviti zaštitu protiv bolesti jabuke i kruške.

Ditianon: Delan SC, Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo.

Metiram*: Polyram DF

Kaptan: Merpan 80 WDG, Kastor, Kapho 80 WG, Kaption 80 WG, Scab 480 SC.

*Krajnji rok za primjenu zaliha  28.11.2024.

Pri odabiru sredstva birati ono koje ste koristili najmanji broj puta.

U suzbijanju  pepelnice ( Podosphaera leucotricha) jabuke  u ovim fenofazama , mogu se koristiti pripravci na bazi  sumpora uz obavezno mehaničko odstranjivanje zaraženih izboja.

sumpor: Cosavet DF, Sulgran 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfosul 80 , Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss, Azumo WG, Visul WG.

I dalje bilježimo  let  leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) ,na nekim lokacijama imamo jaču pojavu lisnih ušiju tako da možete ponoviti zaštitu

Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP (dopuštenje za lisne uši), Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo* i dr.

*Krajnji rok za primjenu zaliha 31.10.2025.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze prevladavalo je promjenjivo vrijeme sa lokalnim oborinama različitog intenziteta. Učestale oborine pogodovale su stvaranju povoljnih uvjeta za primarne zaraze plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola), te postoji značajan infektivni potencijal za razvoj sekundarnih zaraza.

Rane sorte vinove loze završavaju sa cvatnjom. U zaštiti nakon cvatnje za suzbijanje plamenjače predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka: Forum star, Folpan Gold, Zorvec vinabel, Orondis, Orvego,  Fantic F,  Sphinx extra 685 WDG, Metomor F i dr.

 

Visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Collis SC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC i dr.

 

Po  završetka cvatnje vinove loze potrebno je provesti prvo ovogodišnje tretiranje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sivanto Prime, Chythrin max, Cypgold, Sumialfa 5FL, Mavrik FLO, Abanto, Krisant i dr.

Radi sprečavanja širenja zlatne žutice vinove loze, podsjećamo na važnost praćenja brojnosti populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                                                                                               Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                               vesna.bradic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira na području Gorskog Kotara

Prema vremenskoj prognozi  tijekom narednih dana očekuje nas promjenjivo vrijeme s mogućim oborinama. Stoga je preporuka da u usjevima krumpira gdje su zatvoreni redovi provede prva zaštita krumpira od plamenjače (Phytophtora infestans) primjenom jednog od pripravaka sa preventivnim djelovanjem.

Podacidaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

U ovu svrhu mogu se primijeniti preparati na bazi bakra –  Champion WG 50, Cuprocaffaro 50 WP, Nordox 75 WG, Neoram WG; Cuprablau Z 35 WG , Airone SC, Bordoška juha cafaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP manica, Cupra ili Cymbal Flow, Curzate 60 WG, Copforce Extra, Proxanil 450 SC, Zignal Super,  Polyram DF, Zorvec Enicade.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke na području Virovitičko-podravske županije  proteklo je 7 dana. U tom periodu ovisno o lokalitetu palo je preko 35 litara kiše po m2 što je dovelo do ispiranja sredstava za zaštitu bilja. Prema najavama meteorologa u narednim danima očekuju nas nove oborine. Voćarima  preporučamo da preventivno zaštite voćnjake protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) jednim od navedenih površinskih fungicida (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Delan 700 WDG, Delan pro, Alcoban, Dynamo ili Polyram) .

Za zaštitu od  pepelnice (Podosphaera leucotrichajabuke, mogu se koristiti pripravci na bazi  sumpora. A u nasadima gdje je jača zaraza preporuča se primjena pripravaka (Sercadis ili Luna expirience).

Praćenjem leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo  intezivan let. Preporučamo  izvršiti zaštitu voćnjaka jednim od  navedenih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest uzgajivačima lijeske

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i daljnje najave takvog vremena potrebno je na lijesci provesti mjere zaštite protiv bolesti.

Trulež plodova lijeske uzrokovana je infekcijom gljivica iz rodova Monillia ssp., Fusarium, Botrytis, a za njihovu pojavu i razvoj pogoduje vlažno vrijeme kao i oštećenja – ubodi štetnika – ljeskotoč i stjenice. Od ostalih bolesti mogu biti prisutna pepelnica lijeske (Phyllactonia coryli) i lisne pjegavosti (Phyllosticia, Mycosphaerella, Septoria i dr.).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Za zaštitu protiv navedenih bolesti mogu se koristiti slijedeći fungicidi: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50, Signum. Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti: Chromosu 80, Kumulus DF, Microthiol special disperss, Cosavet DF.

Neoram WG se koristi za suzbijanje raka kore (Nectria galligena), u proljetno-ljetnim tretiranjima u koncentraciji 0,2-0,25% (200 – 250 g na 100 l vode).

Ukoliko su u nasadu prisutne lisne uši za njihovo suzbijanje mogu se koristiti: Movento, Demetrina 25 EC, Scatto, Decis 100 EC, Rotor Super.

 Potrebno je obratiti pozornost na pojavu najznačajnijeg štetnika lijeske ljeskotoča (Curculio nucum). Potrebno je redovito obilaziti nasad i metodom otresanja grana pratiti pojavu ljeskotoča. Kritičnim brojem smatra se ulov 3-4 pipe po stablu.

Trenutno nema registriranih sredstava za suzbijanje ovog štetnika.

Preporuka je koristiti imunostimulator Boundary SW koji djeluje kontaktno te stvara film na biljkama te ujedno zbog uljnog sastava raznih biljaka fizički djeluje na štetnike. Koristi se za sve vrste štetnika uključujući i probleme štetnika sa tvrđim oklopom (sjajnik, buhač, ljeskotoč).

 Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr