Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest voćarima

U narednih nekoliko dana mogući su lokalni pljuskovi koji će pogodovati infekcijama fuzikladijem (Venturia inaequalis). Čim vremenske prilike dopuste potrebno je provesti zaštitu plodova jednim od pripravaka na bazi kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama ( Polyram DF). Zaštitu treba ponoviti nakon 30-tak mm oborina.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) može se koristiti Luna Expirience, Sercadis.

Za suzbijanje gusjenica jabučnog savijača (Cydia pomonella) potrebno je primijeniti jedan od pripravaka: Mospilan 20 SP, Laser, Coragen 20, Voliam targo, Harpun i dr.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom prethodnog mjeseca pratili su nas netipični uvjeti za ovo doba godine. Ostvaren je velik broj infekcija uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Voćarima preporučujemo obavljati redovitu preventivnu zaštitu nekim od kontaktnih pripravaka na bazi metirama (Polyram), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Stroby WG) ili  kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Temeljem praćenja leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) i moljca kružni mina (Leucoptera malifoliella) preporučamo suzbijanje nekim od insekticida Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC,  Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.  Insekticidi Coragen, Affirm opti, Voliam targo, Mospilan 20 SG mogu se koristiti i za suzbijanje moljca kružni mina.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

  Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                      e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest vlasnicima nasada lijeske o mjerama zaštite početkom lipnja

Smjernice o mjerama usmjerene zaštite vlasnicima nasada lijeske protiv najvažnijih uzročnika bolesti i neželjenih organizmima uputili smo ove sezone tijekom mjeseca ožujka i svibnja (15.3. i 10.5. 2023.)!

U proteklom mjesecu svibnju zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Iznadprosječne količine oborina padale su 02.5.-17.5. 2023. na svim mjernim mjestima, a naročito u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Od 20.5. najviše su temperature zraka svakodnevno u rasponu 23,3°-28,8°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika lijeske tijekom proteklog mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 252,2 mm 11.970 minuta 68,00 % 15,43°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 80,29 % 15,10°C
Kotoriba 112,8 mm 13.980 minuta 79,00 % 15,60°C
Donja Dubrava 92,6 mm 18.475 minuta 75,71 % 15,55°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

U takvim smo uvjetima u prve dvije dekade proteklog mjeseca bilježili povoljnije uvjete za razvoj uzročnika bolesti, a tek u zadnjoj dekadi iznadprosječno topli i sparni dani pogodovali jačoj aktivnosti i razvoju većine štetnih kukaca. U naredna dva mjeseca vrlo je kritično razdoblje zaštite lijeske od fitofagnih kukaca i uzročnika bolesti plodova lijeske! Zadnjih desetljeća u hortikulturnim nasadima mi usjevima, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama razvija trulež (npr. Nematospora, Monilinia, Botryosphaeria) (naročito naglašeno tijekom 2020. godine). Pojavljuju se tijekom svibnja i početkom lipnja.

U narednim danima očekujemo toplo, sparno, a početkom narednog tjedna i moguće kišovito meteorološko razdoblje (04.6.-06.6.). Najviše će dnevne temperature u narednim danima biti 20-26°C! Bit će vrlo sparno! Takvi će uvjeti pogodovati nastavku aktivnosti najvažnijeg tehnološkog štetnika lijeske, protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite: ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manji od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, naročito ako tijekom lipnja (srpnja) bilježimo učestalo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Stoga od početka lipnja do prve polovice ili sredine mjeseca srpnja smatramo kritično razdoblje kada treba pratiti populaciju ovog nametnika i poduzimati usmjerene mjere zaštite primjenom registriranih insekticida u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). U ekološkoj proizvodnji lijeske moguće je za suzbijanje nabrojenih štetnih kategorija nametnika (stjenice, štetna pipa) koristiti botaničke (biljne) insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Također, početkom mjeseca lipnja istovremeno preporučujemo usmjerenu zaštitu lijeske protiv uzročnika truleži i sušenja plodova lijeske (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria), te različitih vrsta pjegavosti lišća (Mycosphaerella, Phyllosticta, Septoria i dr.) primjenom dopuštenih anorganskih i/ili organskih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Proizvođačima lijeske preporučuje se zaštita nasada od uzročnika truleži plodova gljivicama iz rodova Monilia spp., Fusarium, Botrytis, a nastaju kao posljedica uboda štetnika (ljeskotoča i stjenica). Za zaštitu se mogu koristiti fungicidi na osnovi bakra – BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP  i CHAMPION WG 50, te SIGNUM.

NEORAM WG se koristi za suzbijanje raka kore (Nectria galligena), u proljetno-ljetnim tretiranjima u koncentraciji 0,2-0,25% (200 – 250 g na 100 l vode).

 

Ljeskotoč (Curculio (Balaninus) nucum L.) je kukac kornjaša uzročnika “crvljivost” i otpadanje plodova lijeske. Crvenkastosmeđe je boje, pokriven finim žutosivim dlačicama, glave produljene prema naprijed (dugačko, usko i zakrivljeno rilo) na vrhu kojeg se nalazi usni ustroj. Ima jednu generaciju godišnje, a  pojavljuju se ovisno o vremenskim uvjetima od svibnja do kolovoza. Ženka pomoću rila buši mlade tek zametnute plodiće u koje pojedinačno odlaže jaja. Ona može oštetiti do 150 plodova, a položi do 40 jaja. Nakon  5 – 9 dana iz jaja izlaze ličinke koje čitav život provedu u plodu. One izgrizaju jezgru i plod pune izmetom, a kada pojedu sav sadržaj ploda spuštaju se u tlo na prezimljenje.

 

Prisutnost odraslih oblika provjerava se metodom otresanja u jutarnjim ili večernjim satima.

Ispod stabla postavi se svjetlija prostirka, te se nekoliko puta protrese stablo/grm. Kritičnom brojkom i pragom odluke smatra se ulov 3-4 pipe po stablu/grmu. Metodom otresanja mogu se štetnici sakupiti i mehanički uništiti, te se na taj način može smanjiti njihova brojnost.

Preventivne mjere u zaštiti od ljeskotoča su obrada tla oko stabala u zimskom razdoblju kojom se na mehanički način suzbijaju ličinke i kukuljice u tlu.

U zaštiti od ljeskotoča nema registriranih sredstava za zaštitu bilja, ali se može koristiti  BOUNDARY SW. Ovaj proizvod je u svijetu poznat kao vrhunski imunostimulator koji djeluje na obrambenu funkciju biljke. U praksi, djeluje kontaktno te stvara film na biljkama te ujedno zbog uljnog sastava raznih biljaka fizički djeluje na štetnike. Koristi se za sve vrste štetnika uključujući i probleme štetnika sa tvrđim oklopom (ljeskotoč). Primjena  250-400ml na 100 litara vode. Koristi se prskanjem u koncentraciji od 0,3-0,5 %.

Ovisno o pojavi lisnih uši za suzbijanje su registrirani insekticidi: MOVENTO, DEMETRINA 25 EC, SCATTO, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema uputama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Trenutni vremenski uvjeti su pogodni za infekciju uzročnika pjegavosti lista lijeske, te je potrebno odraditi zaštitu nasada pripravkom SIGNUM.

Pregledom nasada zabilježena je pojava lisnih uši (Aphis spp.) te je preporuka primijeniti jedan od insekticidnih pripravaka: SCATTO, MOVENTO itd.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

 

 Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest voćari-jabuka

I u slijedećim danima  prema prognozama očekuju se oborine te je nasade jabuka potrebno zaštititi preventivnim pripravcima-kontaktnog djelovanja. Moguće je upotrijebiti pripravke na bazi:

a.t. metiram(Polyram)

a.t.kaptan (Merpan 80 WDG, Captan WP50, Captan 80WG i dr.)

a.t.ditianon ( Delan 700 wdg, Delan pro),

a u zaštiti od pepeplnice szb na bazi a.t.sumpora ili ukoliko su jače zaraze se do sada pokazale pripravci kao Luna Experience, Sercadis i dr.

U zaštiti od značajnih štetnika u nasadima jabuka mogu se koristiti :

-protiv jabučnog savijača, a ujedno djeluju i protiv minera okruglih mina- Coragen 20SC, Mospilan 20 SP, Affirm.

 

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Ukoliko ima nejasnoća detalje pogledati na tražilici : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Kod kupovine  SZB imati potvrdu sa bar-kodom.

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primijenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko  još nije napravljeno.

Kod pripreme i primjene SZB koristiti zaštitnu opremu.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća sa područja Gorskog Kotara

Zabilježena je pojava lisnih ušiju, savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada i po potrebi  primijene insekticid.

 

Na koštičavom voću (šljiva, trešnja, višnja) kritičan broj lisnih ušiju iznosi 5 kolonija na 100 pregledanih izboja.

Za suzbijanje može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka: Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva), Movento (šljiva, trešnja), Pirimor 50 WG (šljiva, višnja), Teppeki 500 WG (šljiva).

 

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

 

Za naredni tjedan i dalje je najavljeno nestabilno vrijeme s povremenim oborinama što će pogodovati razvoju uzročnika šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) na koštunjavim voćkama.

Proizvođačima koji nisu obavili mjere usmjerene zaštite u proteklih 7 dana savjetujemo da to učine prije oborina.

 

U nasadima šljiva protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) može se koristiti Captan WP ili Kastor, a za zaštitu od uzročnika narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) registrirani su pripravci: Futura 50 W i  Kastor.

Na trešnji može se upotrijebiti Delan 700 WDG protiv šupljikavosti lista i kozičavosti lista.

Protiv kozičavosti lista na višnji i trešnji (Blumeriella jaapii) može se upotrijebiti fungicid Chromodin S-65, Syllit 544 SC. Na višnji protiv kozičavosti lista dozvoljen je i Luna experience. Kod ranijih sorti trešnje voditi brigu o karenci.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Zabilježena je pojava lisnih ušiju, savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada i po potrebi primijene insekticid.

Na koštičavom voću (šljiva, trešnja, višnja) kritičan broj lisnih ušiju iznosi 5 kolonija na 100 pregledanih izboja.

Za suzbijanje može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka: Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva), Movento (šljiva, trešnja), Pirimor 50 WG (šljiva, višnja), Teppeki 500 WG (šljiva).

 

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

 

Za naredni tjedan i dalje je najavljeno nestabilno vrijeme s povremenim oborinama što će pogodovati razvoju uzročnika šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) na koštunjavim voćkama.

Proizvođačima koji nisu obavili mjere usmjerene zaštite u proteklih 7 dana savjetujemo da to učine prije oborina.

 

U nasadima šljiva protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) može se koristiti Captan WP ili Kastor, a za zaštitu od uzročnika narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) registrirani su pripravci: Futura 50 W i  Kastor.

Na trešnji može se upotrijebiti Delan 700 WDG protiv šupljikavosti lista i kozičavosti lista.

Protiv kozičavosti lista na višnji i trešnji (Blumeriella jaapii) može se upotrijebiti fungicid Chromodin S-65, Syllit 544 SC. Na višnji protiv kozičavosti lista dozvoljen je i Luna experience. Kod ranijih sorti trešnje voditi brigu o karenci.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Preporučamo proizvođačima jezgričavog voća da ponove zaštite nasada protiv krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Za zaštitu od krastavosti plodova u ovom periodu možete koristiti: Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Polyram, Delan 700 WDG, Delan pro ili dr .

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera  leucotricha) mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora dok se u nasadima gdje ima problema sa pepelnicom zaštita se može provesti pripravcima: Sercadis, Sercadis plus, Luna expirience i dr.

 

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) možete koristiti neke od insekticida: Mospilan 20 SP, Affirm, Coragen 20, Harpun, Afirm opti i dr. Insekticidi Mospilan 20 SP, Coragen 20, Afirm opti imaju dopuštenje za suzbijanje minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella).

 

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupina

Kišno razdoblje posljednjih dana pogoduje razvoju bolestima na kupini kao pjegavosti lista, te paleži, sušenja i odumiranja izdanaka kupine.

Protiv sušenja izdanaka (Leptosphaeria coniothyrium) preporuča se koristiti pripravak FOLICUR EW 250.

Preporuča se pregledati nasade na prisutnost lisnih ušiju, fitofagnih stjenica i štetnih grinja.

U slučaju potrebe tretirati prije cvatnje! Protiv lisnih ušiju koristiti pripravak Pirimor 50 WG, a protiv fitofagnih grinja koristiti APOLLO 50 SC, KRAFT 18 EC ili VERTIMEC 018 EC.

U cvatnji ne koristiti insekticide zbog zaštite oprašivača!

 

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr