MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasade koštičavog voća zaštititi od bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) koristeći se jednim od pripravaka: Captan WP 50, Kastor, Delan 700 WDG, Merpan 80 WDG za šupljikavost i Chromodin S-65, Delan 700 WDG, Topsin M500 SC, Luna experience za kozičavost lista.

Nasade šlive zaštititi od bolesti plamenjače šljive (Polystigma rubrum) koristeći se jednim od pripravaka:Dithane M-45, Kastor, Futura 50 WP, Pinozeb M-45.

Višnje koje su u fazi mijenjanja boje  a na postavljenim žutim pločama uhvaćen je kritičan broj trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) potrebno je zaštititi jednim od insekticida: Mospilan 20 SG, Imidan 50 WG, Decis 100 EC, Scatto, Rotor super.

Prije upotrebe pročitati upute proizvođača, primijeniti u skladu s FIS-om, evidentirati prskanje i zbrinuti propisno ambalažu.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za voćare

Promjenjivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima pogoduje razvoju bolesti čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) na jabukama i kruškama.

Stoga preporučujemo redovitu zaštitu  korištenjem sistemičnog i preventivnog pripravka.

Sistemični pripravci Score 250EC, Difcor, Difenzone, Argo EC, Indar 5EW djeluju i na pepelnicu.

Jednom od sistemičnih pripravaka dodati jedan od kontaktnih: Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Manfi 80 WP, Indofil 80 WP, Delan 700WDG, Merpan 80 WDG, Kapetan 80 WG i dr.

Obavezno obratiti pozornost na dozvoljeni broj tretiranja  pojedinom aktivnom tvari.

Preporučujemo suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) jednim od insekticida Calypso SC480 ili Mospilan 20 SP koji su učinkoviti i za lisne uši.

Vrhove zaražene pepelnicom jabuke (Podosphaera leucotricha) kontinuirano mehanički odstranjivati.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i sukladno FIS-u, evidentirati prskanje, zbrinuti ambalažu .

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Pregledom nasada lijeske uočena je pojava ljeskotoča (Curculio nucum). Potrebno je pregledati svoje nasade metodom otresanja grmova, ispod grma koji pregledavamo postaviti nešto bijelo, na takav način je puno lakše uočiti ovu pipu. Ukoliko se po grmu pronađe 3-4 pipe potrebno je izvršiti tretiranje.

Također u pojedinim  nasadima uočen jak napad lisnih ušiju.

 

Za zaštitu od ljeskotoča moguće je izvršiti tretiranje insekticidom Calypso Sc 480.

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

                                                                                                                      Marijana.Milusic@mps.hr

                                                                      

Obavijest proizvođačima agruma

Obilaskom nasada agruma zabilježena je pojačana populacija lisnih uši te na određenim lokalitetima i štitastih uši.

Preporučujemo proizvođačima pregled nasada te prema potrebi obavljanje zaštite.

Za suzbijanje lisnih uši dozvoljeni su pripravci: Closer, Movento, Asset Five, Decis 100 EC, Decis 2,5 EC, Scatto, Demetrina 25 EC, Rotor Super i Vydate 10 L (putem navodnjavanja).

Pripravcima na osnovi dimetoata ( Rogor 40, Perfekthion, Chromogor, Calinogor) je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha-30.06.2020.

Za suzbijanje štitastih uši (lovorova štitasta uš ,siva štitasta uš agruma ,kineski medič, narančina štitasta uš, narančin crvac) na agrumima registrirani su pripravci: Closer, Movento, Pyxal, Brai, Proximo, Reldan 22 EC uz dodatak okvašivača.

Štitaste uši mogu se suzbijati i pripravcima na osnovi mineralnog ulja ili parafinskog ulja, trgovačkog naziva : Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje, Ovipron Top, Promanal neu , Ovitex, Laincoil, Insectoil Key, Estiuoil .

Za zaštitu od gljivičnih oboljenja antraknoze (Colletotrichum gleosporioides) i vršne truleži plodova (Alternaria citri) može se koristiti pripravak na osnovi mankozeba: Dithane DG Neotec.

Također, preporučujemo redoviti pregled na prisutnost crvenog pauka i koprivine grinje. Ukoliko je potrebna zaštita mogu se koristiti pripravci: Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Vertimec Pro, Zoom 11,Envidor SC 240, Diablo SC, Milbeknock.

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela.

 

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.

Obavijest proizvođačima jabuka

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti (Venturia inaqualis) i pepelnice (Podosphera leucotricha).

Primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (koji imaju djelovanje i na pepelnicu).Ukoliko će se ići sa tretiranjem iza ostvarenih uvjeta zaraze   kao što su:

a.t  difenkonazol (Difcor, Score 250 EC)  ili a.t. fenbukonazol (Indar 5 EW )kao i a.t.  pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC).

Pripravci koji imaju preventivno djelovanje i mogu se upotrijebiti prije najavljenih oborina su:

a.t. kaptan ( Captan WP50, Merpan 80 WDG, Kastor i dr.)

a.t. metiram (Polyram)

U zaštiti protiv pepelnice ukoliko se može uklanjati mehanički zaražene vrhove na malim površinama na većima upotrebom fungicida.

 

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Ukoliko ima nejasnoća detalje pogledati na tražilici :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko  još nije napravljeno.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada upućena prije 8 dana (21.05. 2020.)!

U proteklih je tjedan dana na većini lokaliteta zabilježeno promjenljivo vremensko razdoblje, kiša je u manjim količinama (dnevno < 10 mm padala u 3-4 navrata na većini mjernih lokaliteta: na taj je način od 21. svibnja do današnjeg jutra na većini lokaliteta zabilježeno 15-ak mm kiše, odnosno od 10,4 mm (Novakovec) do 19,4 mm (Belica)!

Zbog sjevernog su vjetra jutra ponovno svježa, pa su nakon 25. svibnja o.g. najniže temperature svakodnevno < 10°C (uz rijeku Muru protekla su četiri dana bile su u rasponu 5,0 do 9,6°C)!! Ipak, najviše su dnevne temperature svakodnevno u posljednjih osam dana u rasponu 20,6-26,3°C! Nastavlja se trend ukupno manje zabilježenih mjesečnih količina oborina. U svibnju je na većini lokaliteta zabilježeno ukupno 50-ak mm kiše (30-ak % manje od očekivanog prosjeka)! Prema zbroj prosječnih temperatura >0°C, mjereno od početka ove godine, prešli smo 1.245,3°C! Ipak, računamo da oslobađanje zimskih askospora odgovornih za primarne zaraze nasada jabuka i krušaka uzročnikom krastavosti (Venturia) traje nešto duže zbog značajno manjih količina oborina u proteklih 60-ak dana. U takvim smo uvjetima posljednjih osam dana zabilježili tri slabije primarne zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia).

Manjak oborina omogućio je  ove sezone u većini plantažnih nasada jabuka i krušaka u Međimurju provođenje oko 30 % manje aplikacija fungicida u odnosu na proteklu epidemijsku 2019. sezonu! U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka) tijekom razdoblja 28.3.-22.5. 2020. provedeno je osam aplikacija, te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost na krastavost (Venturia) primjenom organskih pripravaka (dodine, mankozeb, ditianon & kalijev-fosfonat, kaptan, ditianon & pirimetanil, fluksapiroksad (& difenkonazol) i tetrakonazol)! Protiv pepelnice jabuka (Podosphaera) su još dodavani tebukonazol & fluopiram, ciflufenamid i sumpor!

U narednim danima još očekujemo umjereni sjeverni vjetar, pa će naredna tri jutra još biti svježa (5-9°C!). Manje količine oborina u obliku lokalnog pljuska također očekujemo u narednih nekoliko dana!

Na nezaštićenim stablima se nakon 14. svibnja 2020. pojavljuje i sekundarno razvija krastavost lišća i plodova jabuka i krušaka (Venturia)! Lokalno se na mladim stablima (npr. Gala, Fuji Crips Pink, Zlatni delišes) posljednjih 10-ak dana pojavljuje i karantenska bakterijska palež (Erwinia amyloflora)! Od ostalih uzročnika bolesti na osjetljivim sortama jabuke (npr. Idared i Jonagold) pronalazimo u jačem intenzitetu i pepelnicu (Podosphaera).

Preporučujemo nastaviti mjere zaštite jabuka i krušaka protiv ekonomski najvažnijih bolesti naizmjeničnim izborom dopuštenih fungicida sukladno njihovim ograničenjima i postranim učinkom na veći broj gljivičnih bolesti koje bilježimo u suvremenim plantažnim nasadima (npr. Venturia, Podosphaera, Alternaria, Monilinia) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U proteklim smo uputama upozoravali na pojavu i praćenje populacije važnijih fizioloških štetnih organizama životinjskog podrijetla: npr. jabučne zelene uši (na vršnom lišću) (Aphis pomi), krvave uši jabuke (Eriosoma lanigerum), crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i prvih pokretnih jedinki kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus)(samo u nasadima gdje je ova karantenska vrsta prisutna!), te je prema potrebi u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja bilo potrebno poduzetni njihovo usmjereno suzbijanje dopuštenim i selektivnim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U danima 11.-18.5. 2020. zabilježen je nešto brojniji let jabučnog savijača (Cydia pomonella) (u nasadima koji nisu pokriveni mrežom protiv tuče, te u blizini šuma), a tada je letom leptira još uvijek zabilježena prezimljujuća populacija moljca kružnih mina (Leucoptera). Ipak, u posljednjih 15-ak dana noćne temperature nisu pogodovale brojnijem odlaganju prvih jaja jabučnog savijača. Njegova je populacija posljednjih sedam dana na donjem pragu kritičnih ulova odraslih laptira. Od ostalih vrsta savijača nešto brojnija populacija je zabilježena u zapadnom dijelu županije vrste ružina savijača kožice plodova (rod Archips).

Tablica 1. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme početkom ljeta (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Na listovima uz provodnicu, ako je napad jak i na vršnom lišću pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Lišće postaje svjetlije, a plodovi mrežavi, grinje vidljive povećanjem 15x pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Na donjoj strani starijeg lišća pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Mladice s bijelom prevlakom različiti stadiji 10-12 % napadnutih stabala
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi beskrilne i krilate uši 10-15 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) Listovi jako kovrčavi, plodovi deformirani beskrilne i krilate uši Odstranjivanje zaraženih vrhova i lokalno tretiranje samo napadnutih stabala!
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća imago, jaja, mine, kukuljice 2-3 mine/listu
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Vrhovi mladica zapredeni, napadnuti plod, oštećeno mjesto prekriveno listom gusjenice, let leptira, jaja 2-3 gusjenice na 100 mladica ili plodova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) Na granama i plodovima (crvene pjege) razni stadiji Napad se ne tolerira!

 

Prvo usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) na početku razvoja prve (prezimljujuće) populacije (krajem svibnja – početkom lipnja) nekim od dopuštenih pripravaka u integriranoj proizvodnji voća (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) preporučujemo također u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja!

 

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) posljednjih 20-ak dana!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 1,55 6,8 0,8-7,15 3,9 1,45 0,25

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Pregledom nasada lijeske u rodu zabilježena je pojava ljeskotoča (Balaninus nucum). Preporučamo proizvođačima  da obave pregled otresanjem grmova u rano jutro ili navečer. Kritičnim se smatra ulov 3-4 pipe po grmu te je tada potrebno obaviti suzbijanje.

U svim nasadima lijeske bilježimo pojavu lisnih ušiju (Aphidae) te stjenica koje mogu prouzročiti značajniju pojavu  pljesnivosti i truleži jezgre (Nematospora coryli).

U nasadima uz šume moguća je i pojava ljeskove strizibube (Oberea linearis) koja odlaže jaja na mlade izbojke.  Ličinke strizibube buše mlade izbojke pa u  lipnju nalazimo uvele vrhove izbojaka. Štetnost ljeskove strizibube veća je u mladim nasadima lijeske.

 

Tablica 2. Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
tiakloprid Calypso SC 480 ljeskotoč
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju
lambda-cihalotrin Kaiso lisne uši, majski hrušt, krasnik
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Demetrina 25 EC
piretrini Asset lisne uši, stjenice, medeći cvrčak dozvoljen u ekološkoj proizvodnji

 

Zbog kišovitog svibnja te najave nastavka nestabilnog vremena očekujemo razvoj bolesti lista  (Phyllosticia,Mycosphaerella, Septoria i dr.) i ploda (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)  u nasadima lijeske.

Trulež plodova lijeske javlja se svake godine u plantažnim nasadima lijeske u većoj ili manjoj mjeri. Uzrok truleži su infekcije gljivicama iz rodova Monilinia, Nematospora i Botrytis. Svi navedeni patogeni najčešće vrše zarazu plodova preko rana i oštećenja nastalih kao posljedica uboda ljeskotoča i stjenica. Pojava truleži plodova u nasadima lijeske, osim o napadu ljeskotoča i stjenica, ovisi o sorti, položaju i vremenskim uvjetima, odnosno količini kiše i broju kišnih dana.

Da bi smanjili udio trulih plodova potrebno je suzbijati najznačajnije štetnike ploda lijeske (ljeskotoč, stjenice), a u intenzivnim nasadima preporuča se i primjena fungicida. Za tu se namjenu mogu koristiti Signum i Systhane 20 EW u konvencionalnom uzgoju te fungicidi na osnovi bakra u ekološkom uzgoju lijeske.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima agruma

Obilaskom nasada agruma na pojedinim lokalitetima vidljiv je jak napad populacije lisnih uši i crvenog pauka agruma (osobito u mladim nasadima).

U ovakvim slučajevima nužno je poduzeti mjere kemijske zaštite insekticidima koji su registrirani za tu namjenu. Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Za suzbijanje lisnih uši  dozvoljeni su pripravci: Closer, Movento, Asset Five, Decis 100 EC, Decis 2,5 EC, Scatto, Demetrina 25 EC, Rotor Super i Vydate 10 L (putem navodnjavanja).

Pripravcima na osnovi dimetoata ( Rogor 40, Perfekthion, Chromogor, Calinogor) je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha-30.06.2020.

Za suzbijanje štitastih uši (lovorova štitasta uš ,siva štitasta uš agruma ,kineski medič, narančina štitasta uš, narančin crvac) na agrumima registrirani su pripravci: Closer, Movento, Pyxal, Brai, Proximo, Reldan 22 EC uz dodatak okvašivača.

Štitaste uši mogu se suzbijati i pripravcima na osnovi mineralnog ulja ili parafinskog ulja, trgovačkog naziva : Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje, Ovipron Top, Promanal neu , Ovitex, Laincoil, insectoil Key, Estiuoil .

Za suzbijanje crvenog pauka i koprivine grinje na agrumima su registrirani pripravci: Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Vertimec Pro, Zoom 11,Envidor SC 240, Diablo SC, Milbeknock, Shoshi.

Za zaštitu od gljivičnih oboljenja antraknoze (Colletotrichum gleosporioides) i vršne truleži plodova    (Alternaria citri) može se koristiti pripravak na osnovi mankozeba: Dithane DG Neotec .

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

 

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U nasadima koštičavog voća ponovno je potrebno izvršiti zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), te kozičavosti lista (Blumeriella jaapii).

Za suzbijanje šupljikavosti lista na koštičavom voću primijeniti jedan od preparata: CAPTAN WP 50, KASTOR, DELAN 700 WDG, MERPAN 80 WDG i dr.

U borbi protiv kozičavosti lista koristiti: CHROMODIN S-65, DELAN 700 WDG, TOPSIN M 500 SC, LUNA EXPIRIENCE i dr.

U nasadima šljive potrebno je izvršiti zaštitu lista šljive protiv narančaste pjegavosti i hrđe jednim od preparata: PINOZEB M-45, DITHANE M-45, KASTOR, FUTURA 50 WP i dr.

U nasadima trešanja potrebno je obaviti zaštitu od truleži (Monilinia spp.) jednim od fungicida kratke karence: INDAR 5 EW, TELDOR SC 500 i dr.

Preporuka je da se u nasade postave žute ljepljive ploče u svrhu monitoringa trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Ukoliko bude potrebno, zaštitu provesti jednim od insekticida: MOSPILAN  20 SG, IMIDAN 50 WG, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER i dr.

 

Tretirati u večernjim satima i za mirnog vremena, te prije tretiranja pokositi cvatući pokrov u nasadima kako bi se očuvalo što više kukaca oprašivača u nasadu !!

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je na agroklimatskim stanicama na otoku Cresu zabilježen 100%-tni rizik zaraze pepelnicom na breskvama i nektarinama (Sphaerotheca pannosa) te smeđom truleži na trešnjama (Monilinia laxa.)

Stoga, savjetujemo izvršiti preglede navedenih kultura koje su u fazi zriobe i prema potrebi provesti zaštitu od pepelnice sa jednim od dozvoljenih fungicida.

 Zaštitu provoditi samo na sortama gdje se može ispoštivati karenca!

Za primjenu na breskvi registrirani su: Luna Expirience (karenca 3 dana), Indar 5 EW (karenca 3 dana), Systhane 20 EW (karenca 7 dana), Nativo 75 WG  (karenca 7 dana), Embrelia (karenca 7 dana).

Za zaštitu nektarina mogu se primjeniti: Systhane 20 EW (karenca 7 dana), Nativo 75 WG  (karenca 7 dana), Embrelia (karenca 7 dana).

 

U nasadima bresaka i nektarina također je zabilježen let leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella ).

Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi:

 • Affirm (dozvola na breskvi, nektarini)- karenca 7 dana
 • Affirm opti( breskva, nektarina)- karenca 14 dana
 • Avaunt EC (breskva) – karenca 7 dana
 • Coragen 20SC( breskva, nektarina, marelica) – karenca 14 dana
 • Delegat 250 WG (breskva, nektarina, marelica) – karenca 7 dana
 • Imidan WG  breskva, nektarina) – karenca 14 dana
 • Runner 240 SC (breskva) – karenca 7 dana
 • Voliam targo  ( breskva, nektarina) – karenca 14 dana

Za zaštitu trešanja od smeđe truleži (Monilinia laxa) savjetujemo izvršiti tretiranje sa jednim od fungicida kratke karence :

 • Indar 5 EW (karenca 3 dana)
 • Luna experience (karenca3 dana)
 • Teldor SC 500 (karenca3 dana)

Osvrtom na danu preporuku 15.5.2020., kod prvih ulova jedinki trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) na žute ploče savjetujemo izvršiti zaštitu sa jednim od dozvoljenih insekticida za primjenu :

 

 • Mospilan 20 SG (suzbija i lisne uši)
 • Imidan 50 WG kojima karenca iznosi 14 dana, te

 

 • Decis 100 EC
 • Rotor Super
 • Scatto
 • Demetrina 25 EC, sa karencom 7 dana

 

 

Tretirati samo kasne sorte višnje i trešnje i obavezno poštivati propisane karence!

 

Na stablima uz okućnice štete se mogu umanjiti postavljanjem 3-5 žutih ploča sa atraktantom po stablu ili 5-10 žutih ljepljivih ploča s atraktantom kod većeg volumena krošnje.

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ koji je potrebo provjeriti prije svake primjene sredstva zbog mogućih promjena.

 

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se ispiše evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine!) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”. Za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr.

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: 
Marijana.Lemic@mps.hr