MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest voćarima

Ljeskotoč (Curculio nucum) je pipa dugačka tanka rila, smeđe boje tijela. Odrasli odlažu jaja u plodove, zbog čega oni otpadaju ili su crvljivi. Osim toga, kroz rupice od uboda u plod ulaze razne gljivice koje uzrokuju truljenje. Zbog toga je neophodno suzbijanje ljeskotoča.

Razne stjenice također se pojavljuju u ovo vrijeme. Čine štetu sišući na plodovima, zbog čega se oni deformiraju i počnu trunuti zbog ulaska gljivica.

Pripravci koji su trenutno registrirani za suzbijanje insekata na lijesci su: Movento, Laser, Decis 100 EC, Scatto, Rottor super i Demetrina 25 EC, Dipel DF i Asset.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).
Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima lijeske

Obilaskom nasada lijeske uočena je pojava najznačajnijeg štetnika lijeske ljeskotoča (Curculio nucum). Spomenuti štetnik se javlja ovisno o vremenskim uvjetima od svibnja do kraja srpnja.

Ženka pomoću rila buši mlade tek zametnute plodiće u koje odlaže jaja. Ubodna mjesta na plodovima ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima (Monilinia, Botrytis, Fusarium itd.). Za suzbijanje truleži plodova preporuka je da poljoprivrednici primjene jedan od dopuštenih fungicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). međitum, zbog visokih temperatura koje bilježimo ovih dana ne preporuča se koristit bakrene pripravke, već se za biljke koje su u stresu zbog visokih temperatura i nedostatka vlage preporuča primjena biostimulatora.

Prisutnost odraslih oblika ljeskotoča provjerava se metodom otresanja u jutarnjim ili večernjim satima. Ispod  stabla se postavi svjetlija prostirka, te se grm/stablo protrese. Kritičnim brojem i pragom odluke smatra se ulov 3-4 pipe po grmu/stablu.

U svim nasadima lijeske bilježimo pojavu lisnih ušiju (Aphididae) te stjenica koje mogu prouzročiti značajniju pojavu  pljesnivosti i truleži jezgre (Nematospora coryli).

Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci:

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
spirotetramat Movento lisne i štitaste uši  
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Demetrina 25 EC
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF štetne gusjenice  
piretrini Asset lisne uši, stjenice prikladan za ekološku proizvodnju

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

 

                                                                                                                  Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Ljeskotoč (Curculio nucum) je najvažniji štetnik u lijeski protiv kojeg se više puta provodi zaštita. Pipa je dugačka tanka rila, crvenkastosmeđe boje tijela dugog 6-9 mm. Prezime odrasli oblici u tlu. Odrasli se javljaju od svibnja do kolovoza. Osim što je uzročnik otpadanja plodova i crvljivosti lješnjaka, ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima: Monilinia, Botrytis, Fusarium i dr.

Uz ljeskotoča u nasadima lijeske nalazimo lisne uši ( Aphididae) i fitofagne stjenice (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Fitofagne stjenice sišu biljne sokove i time onemogućavaju normalan rast ploda na kojima se onda naknadno razvija trulež.

Vlasnicima nasada lijeske preporuča se da pregledaju svoje nasade na prisutnost navedenih štetnika.

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi: Movento, Laser, Decis 100 EC, Scatto, Rottor super i Demetrina 25 EC, Dipel DF i Asset.

 Zbog visokih temperatura koje bilježimo ovih dana ne preporuča se koristit bakrene pripravke, već se za biljke koje su u stresu zbog visokih temperatura i nedostatka vlage preporuča primjena biostimulatora.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

Trulež plodova lijeske javlja se svake godine u plantažnim nasadima lijeske u većoj ili manjoj mjeri. Uzrok truleži su infekcije gljivicama iz rodova Monilinia, Nematospora i Botrytis. Svi navedeni patogeni najčešće vrše zarazu plodova preko rana i oštećenja nastalih kao posljedica uboda ljeskotoča i stjenica. Pojava truleži plodova u nasadima lijeske, osim o napadu ljeskotoča i stjenica, ovisi o sorti, položaju i vremenskim uvjetima, odnosno količini kiše i broju kišnih dana.

Da bismo smanjili udio trulih plodova potrebno je suzbijati najznačajnije štetnike ploda lijeske (ljeskotoč, stjenice), a u intenzivnim nasadima preporuča se i primjena fungicida.

Pregledom nasada lijeske u rodu zabilježena je pojava ljeskotoča (Balaninus nucum). Preporučamo proizvođačima da obave pregled otresanjem grmova u rano jutro ili navečer. Kritičnim se smatra ulov 3-4 pipe po grmu te je tada potrebno obaviti suzbijanje.

U svim nasadima lijeske bilježimo pojavu lisnih ušiju (Aphididae) te stjenica koje mogu prouzročiti značajniju pojavu  pljesnivosti i truleži jezgre (Nematospora coryli).

U nekim starijim nasadima lijeske zabilježena je pojava štitastih uši, a insekticid je potrebno primijeniti u vrijeme pojave pokretnih stadija ličinki. Narednih dana očekujemo masovnu pojavu ličinki šljivine štitaste uši.

 Tablica 2. Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
spirotetramat Movento lisne i štitaste uši  
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Demetrina 25 EC
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF štetne gusjenice  
piretrini Asset lisne uši, stjenice prikladan za ekološku proizvodnju

Biljke u stresu zbog vrlo visoke temperature preporučamo tretirati biostimulatorima te je poželjno izbjegavati pripravke na bazi bakra i sumpora.

U nasadima oraha do kraja mjeseca potrebno je postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja orahove muhe.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima  u zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) bilježi se let 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae)  srednjeg intenziteta, iznad praga štetnosti.

Obzirom da je u većini maslinika, nakon cvatnje, vidljiv manji broj plodova, ispod prosijeka što će uvjetovati smanjenu rodnost, preporuča se tijekom ovog tjedna (plod veličine „glavica šibice, zrno pšenice“) izvršiti zaštitu jednim od pripravaka:

Za suzbijanje 2. generaracije maslininog moljca može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

  • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeni jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:
  • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC

  • fosmet – IMIDAN

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada lijeske od uzročnika bolesti i štetnih organizama upućena je prije od tri tjedna (2.6. 2021.). U prve dvije dekade lipnja o.g. zabilježili smo na većini lokaliteta značajno manje oborina od očekivanja (na nekim mjernim mjestima palo je < 5 % mjesečnog prosjeka) (npr. Mursko Središće, Železna Gora) (vidi Tablicu 1.)! Posljednjih su tjedan dana najviše vrijednosti temperature zraka svakodnevno u rasponu 31,3-35,2°C! Prosječna je lipanjska temperatura na nekim mjernim mjestima već 2,8°C veća od očekivanje mnogogodišnje vrijednosti (npr. Železna Gora)! Svi biljni usjevi i nasadi izloženi su toplinskom šoku, pa je potrebno provoditi navodnjavanje! Uz južni vjetar najviše temperature zraka očekujemo tijekom sutrašnjeg dana! Moguće manje količine oborina očekujemo tijekom narednog vikenda!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih promjena lijeske u prve dvije dekade  mjeseca lipnja 2021. godine nekim mjernim lokalitetima u zapadnom središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-23.6. 2021.

Vlaženje lišća (min)

1.-23.6. (6.00 h) 2021.

Vlažnost zraka %

1.-23.6. 2021.

Prosječna temperatura zraka za 1.-23.6. 2021.
Železna Gora 4,4 mm 1.185 minuta 62,22 % 21,21°C
Belica 18,0 mm 1.710 minuta 74,05 % 20,75°C
Mursko Središće 5,2 mm 8.960 minuta 73,09 % 20,60°C
Novakovec 12,2 mm 2.235 minuta 73,35 % 20,47°C
Kotoriba 10,2 mm 3.960 minuta 67,00 % 20,55°C
Donja Dubrava 8,4 mm 6.215 minuta 68,13 % 21,03°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Sparno je, pa na lokalitetima uz riječne doline prosječna vlažnost zraka u prve dvije dekade lipnja iznosi 73-74 %!

Najvažniji tehnološki štetnik protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije (od sredine ili kraja svibnja do početka ili sredine mjeseca srpnja) poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite je ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manje od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, posebno ako tijekom svibnja i lipnja bilježimo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Za suzbijanje ove skupine bolesti (“trulež plodova” lijeske) preporučujemo tijekom druge polovice lipnja nastaviti primjenu dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Primjenu jednog od dopuštenih bakarnih fungicida u plantažnim nasadima lijeske tijekom lipnja zbog toplinskog šoka ne preporučujemo (bakarne pripravke ne koristiti kada biljke trpe toplinski šok od visokih temperatura ili nedostatka vlage)! Moguće je u narednim (završnim) aplikacijama u nasadima lijeske planirati korištenje mikro-bioloških pripravka (npr. koji sadrže Bacillus subtilis i sl.)!

Istovremeno se moraju poduzeti i mjere suzbijanja ljeskotoča (Cucurlio nucum),  primjenom dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog nametnika u lijeskama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Važno je štetnu vrstu ljeskotoč suzbijati preventivno u više navrata u kritičnom razdoblju (od sredine svibnja do sredine srpnja), a prije zabilježenih šteta.

Također, zadnjih godina u voćarstvu, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Zbog svibanjske svježine i oborina fito-fagne stjenice ove sezone primjećujemo u većoj mjeri tijekom lipnja! Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama također razvija trulež (npr. Nematospora). Preporučujemo birati insekticide koji pored suzbijanja ljeskotoča, posredno umanjuju i štetnost stjenica. U ekološkoj proizvodnji lijeske dopuštenje za suzbijanje štetnih stjenica imaju botanički (biljni) pripravci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare s područja Istre, da bilježimo let druge generacije maslininog moljca (Prays oleae), srednjeg do pojačanog intenziteta.

Preporučujem maslinarima da u narednim danima izvrše tretiranje protiv navedenog štetnika.

Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom  kolovoza i početkom rujna.

Preparati koji se mogu koristiti  u tu svrhu jesu preparati na bazi Bacillus thurigiensis ( Biobit WP , Baturad WP ), reparati na bazi deltametrina ( Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Ritmus, Scatto, Rotor super, Poleci plus, Demetrina 25 EC ), preparat na bazi spinetorama  ( Delegate 250 EW), preparat na bazi fosmeta ( Imidan).

Također upozoravamo maslinare da pregledavaju svoje nasade na prisutnost maslininog svrdlaša ( Caenorhinus /Rhynchites cribripennis), metodom otresanja na bijelu podlogu jedanput tjedno.

Ovaj štetnik najveće štete čini na malim plodovima uzrokujući njihovo crnjenje i otpadanje.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

 marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest voćarima

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju uzročnika pepelnice (Sphaerotheca pannosa) breskvama i nektarinama. Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Luna experience,  Indar 5 EW  , Nativo WG, Systhane 20 EW .

Vremenske prilike pogoduju razvoju štetnika , upućujemo voćare da redovito pregledavaju voćnjake na prisutnost populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka te ukoliko je potrebno naprave ciljano suzbijanje.

Za suzbijanje populacije lisnih uši primijeniti jedan od pripravaka:

Pirimor 50 WG – dozvoljen za višnju, šljivu, breskvu i marelicu( 1 x u vegetaciji)

Mospilan SG 20 –  dozvoljen za višnju, trešnju, šljivu, breskvu, nektarina

Movento  – dozvoljen  za breskvu, marelicu, šljivu i trešnju (2 primjene u razmaku 7 -14 dana (Suzbija i dudovu štitastu uš)

Closer – dozvoljen za breskvu, nektarinu, trešnju i višnju (suzbija i jabučnu krvavu uš (Eriosoma lanigerum)

Teppeki 500 WG – dozvola na šljivi i breskvi ( 2x u vegetaciji)

Za suzbijanje crvenog voćnog pauka na koštićavom voću u RH registrirani su pripravci: Zoom 11 SC (breskva, nektarina, marelica) , Envidor  SC 240 (marelica, breskva, nektarina, šljiva, višnja), Vertimec 018 EC (breskva, nektarina), Vertimec  Pro ( breskva, nektarina, marelica šljiva), Voliam targo (breskva, nektarina), Apache (breskva)

U nasadima bresaka i nektarina traje let leptira II. generacije breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella ) iznad gospodarskog praga štetnosti. Za suzbijanje primijeniti jedan od pripravaka: Runner 240 SC, Insegar 25 WG, Voliam targo, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG,  Imidan 50 WG, Affirm, Avaunt EC.

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti dodatne mjere za zaštitu pčela: prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje te primijeniti insekticide nakon cvatnje, u kasnim večernjim satima kada nema leta pčela.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest posjednicima bilja domaćina sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wiedemann)

Podsjećamo proizvođače marelica, bresaka, nektarina, šljiva, smokava na postupanje prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muheCeratitis capitata (Wiedemann) NN 73/18. Navedene voćne kulture su domaćini sredozemne voćne muhe, a područje  Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na dolinu rijeke Neretve je od  posebnog gospodarskog značaja.

Posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

Provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:

  1. prikupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili
  2. prikupljanjem plodova i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana
  3. prikupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

Sakupljanjem i pravilnim zbrinjavanjem zaostalih plodova domaćina , osim suzbijanja štetnika mediteranske voćne muhe smanjuje se i mogućnost zaraze drugim biljnim patogenima .

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi Državni inspektorat-Fitosanitarna inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_73_1515.html

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Zbog vrlo visokih temperatura aktivnost različitih štetnika je dosta izražena.

Pregledajte stabla i prema potrebi protiv lisnih ušiju može se koristiti jedan od insekticida: Pirimor 50WG, Mospilan 20 SG, Teppeki 500 WG,  Mavrik 2F i dr.

 Jabučni savijač (Cydia pomonella) uzrokuje crvljivost plodova jabuke, te se preporuča provesti tretiranje jednim od insekticida kao što su: Affirm opti, Affirm, Coragen 20 SC, Harpun, Voliam targo, Imidan 50 WG i drugi.

U nasadima gdje su prisutne lisne uši u kritičnom broju savjetujemo protiv jabučnog savijača i lisnih uši upotrijebiti Mospilan 20 SP.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr