MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest posjednicima bilja domaćina sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wiedemann) !

Podsjećamo proizvođače marelica, bresaka, nektarina,  šljiva, smokava na postupanje prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muheCeratitis capitata (Wiedemann) NN 73/18. Navedene voćne kulture su domaćini sredozemne voćne muhe , a područje  Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na dolinu rijeke Neretve je od  posebnog gospodarskog značaja.

Posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

Provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:

  1. prikupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili
  2. prikupljanjem plodova i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana
  3. prikupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

Sakupljanjem i pravilnim zbrinjavanjem zaostalih plodova domaćina , osim suzbijanja štetnika mediteranske voćne muhe smanjuje se i mogućnost zaraze drugim biljnim patogenima .

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi Državni inspektorat-Fitosanitarna inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_73_1515.html

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Ministarstvo poljoprivrede /Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede /

Obavijest proizvođačima jabuke

S obzirom na vremenske uvjete (visoka temperature zraka, visoka relativna vlaga zraka, lokalni pljuskovi) ostvareni su uvjeti za razvoj infekcija s krastavosti jabuke (Venturia inequalis).

Sukladno tome preporuka je provesti preventivnu zaštitu nasada jabuke protiv krastavosti jednim od kontaktnih pripravaka kako bi se spriječilo sekundarno širenje bolesti.

Može se koristiti: Preporučena sredstva su: Delan 700 WDG, Kapetan, 80 WG, Caption 80 WG, Scab 80 WG, Polyram DF, Merpan 80 WDG i dr.

Protiv pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti pripravci na osnovi sumpora: Chromosul 80,  Kumulus DF, Cosavet DF, Kalinosul 80 WG i dr. (ako su temperature niže od 25 °C). Ako je zaraza jačeg intenziteta mogu se upotrijebiti Sercadis ili Luna experience – oba preparata ujedno štite od krastavosti jabuke.

Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstranjivati!

Od zadnje preporuke za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) prošlo je 14 dana. Ponoviti tretiranje, koristiti jedan od insekticida: Voliam targo, Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG i drugi.

 Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

 Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

 Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Za zaštitu lisne mase i plodova jabuke od fuzikladija ( Venturia inaequalis) može se koristiti jedan od pripravaka na bazi aktivne tvari ditianona (Delan 700 WDG, Alcoban, Delan SC..) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 480 SC).  Zaštitu treba ponoviti nakon 30-tak mm oborina.

Za suzbijanje pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) može se koristiti Luna Expirience, Domark 40, Sercadis, Zato 50 WG , Zato plus i dr.

 Za suzbijanje jabučnog savijača i savijača pokožice ploda registrirani su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

S obzirom na vruće vrijeme, potrebno je pratiti pojavu crvenog voćnog pauka ( Panonychus ulmi) i koprivine grinje ( Tetranychus urticae) . Za njihovo suzbijanje registrirani su npr. Red fox, Apache, Voliam targo, Zoom 11 SC, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC i sl.

Tretiranje obaviti u večernjim satima, prije aplikacije pokositi cvatuće korove u voćnjaku, kako biste zaštitili pčele.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Čuvati račune od kupljenih sredstaa za zaštitu bilja.

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Proizvođači višanja i trešanja i višanja ranijeg sortimenta kod kojih je berba završena bi trebali provesti zaštitu protiv kozičavosti (Blumeria jaapii) kako tijekom ljetnih mjeseci ne bi došlo do žućenja  i potpunog otpadanja lista. Dozvoljeni preparati su: Chromodin S – 65 , Delan 700 WDG i Syllit 544 SC .

Protiv prisutnog šljivinog savijača (Grapholita funebrana) preporuča se primijeniti: Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Delegate 250 WG, Imidan 50 WG, Affirm opti.

Protiv prisutnih breskvinog savijača (Grapholita molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) preporuča se primijeniti: Coragen 20 SC, Avaunt EC, Runner 240 SC, Imidan 50 WG, Affirm , Avaunt .

Prilikom odabira sredstava potrebno je voditi računa o karenci preprata.

Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan način uz prateći list.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

S obzirom na visoke temperature zraka, visoku relativnu vlagu zraka kao  i povremene pljuskove ostvareni su uvjeti za razvoj više srednjih dio jakih infekcija s čađavom krastavošću (Venturia inequalis). Zaštitu je potrebno provesti s dozvoljenim fungicidima kontaktnog djelovanja kao što su: Delan 700 WDG, Alcoban, Delab SC,Delan Pro i dr.

Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) dozvoljeni su: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Delegate 250 WG, Imidan 50 WG. Svi navedeni preparati su dozvoljeni za suzbijanje minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella).

Ako se prilikom pregleda voćnjaka na prisutnost kruškine buhe pronađu jedinke u fazi izlaženja iz jaja primijeniti se može Movento, za prisutnost različitih stadija mogu se upotrijebiti sredstva iz skupine akaricida kao što su Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak svijetlog mineralnog ulja .

Prema novom Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN46/2022) propisano je da svi korisnici SZB trebaju voditi Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Iste se moraju čuvati najmanje 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina za proizvođače u ekološkom uzgoju. Također je za isto razdoblje potrebno čuvati račune za sredstva za zaštitu bilja.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisan način uz prateći list.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.,   

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest voćarima

Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis)  kontaktnim fungicidom : Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC, Captan 80 WG, Poliram DF, Alcoban. Upozoravamo na potrebu tretiranja protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella), primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. Navedeni pripravci djeluju i protiv minera kružnih mina ( Laucoptera malifolella).

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe (Psylla piri) koja se nalazi  u fazi izlijeganja iz jaja primijeniti Movento, ako se ličinke nalaze u različitim razvojnim stadijima primijeniti: Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja.

Proizvođačima višnje   i trešnje  koji su imali berbu, savjetujemo izvršiti kombiniranu  zaštitu  i to: protiv  kozičavosti (Blumeriella jaapii)  jednim od fungicida:  Delan 700 WDG,  Syllit 544 SC, Chromodin S-65 .  Uz navedeni fungicid dodati pripravak na bazi aminokiselina.

 U nasadima šljiva protiv produženog, intenzivnog  leta  šljivinog savijača (Cydia funebrane)  primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospoilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. 

Nasade breskve i nektarine zaštitite protiv  breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breskvinog moljca  (Anarsia lineatellau), upotrijebiti:  Imidan  50 WG ( K 14 dana), Affirm ( K 14 dana), Runner 240 SC ( K 7 dana), Avaunt EC ( K 7 dana), Coragen 20 SC ( K 14 dana). Voditi brigu o karenci pripravka.

 U nasadima lijeske  ponoviti zaštitu od uzročnika bolesti : pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti

(Gnomnia leptostyla) jednim od pripravaka : Signum ( 2 puta u vegetaciji) ili Systhane 20 EW ( 3 puta u vegetaciji). Protiv pepelnice (Phylactinia guttata) na lijesci primijeniti: Chromosul 80, Kumulus DF ili Microtiol special disperss. Protiv lisnih uši ( Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Decis 100, Demetrina. Ovi pripravci djeluju i protiv ljeskotoča ( Curculio nucum).

U svim  gore navedenim nasadima voćnih vrsta,  prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju uzročnika pepelnice (Sphaerotheca pannosa) breskvama i nektarinama. Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Luna experience,  Indar 5 EW  , Nativo WG, Systhane 20 EW .

Vremenske prilike pogoduju razvoju štetnika , upućujemo voćare da redovito pregledavaju voćnjake na prisutnost populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka te ukoliko je potrebno naprave ciljano suzbijanje.

Za suzbijanje populacije lisnih uši prema FIS-u dozvoljeni su pripravci:

Pirimor 50 WG – dozvoljen za višnju, šljivu, breskvu i marelicu ( 1 x u vegetaciji)

Mospilan SG 20 –  dozvoljen za višnju, trešnju, šljivu, breskvu, nektarina

Movento  – dozvoljen  za breskvu, marelicu, šljivu i trešnju (2 primjene u razmaku 7 -14 dana (Suzbija i dudovu štitastu uš)

Closer – dozvoljen za breskvu, nektarinu, trešnju i višnju (suzbija i jabučnu krvavu uš (Eriosoma lanigerum)

Teppeki 500 WG – dozvola na šljivi i breskvi ( 2x u vegetaciji)

U nasadima bresaka i nektarina bilježimo leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella ) iznad gospodarskog praga štetnosti. Za suzbijanje prema FIS-u registrirani su  pripravci:

Runner 240 SC ( b. moljac, b.savijač )

Lepinox plus ( b. moljac, b.savijač )

Insegar 25 WG ( b. moljac, b.savijač )

Voliam targo (b.moljac, b.savijač)

Delegate 250 WG (b. moljac, b. savijač)

Coragen 20 SC (b.savijač, istekla registracija krajnji rok za primjenu zaliha 31.12.2022.)

Imidan 50 WG (b.moljac ,istekla registracija Krajnji rok za primjenu zaliha 1.11.2022.)

Za suzbijanje crvenog voćnog pauka na koštunjavom voću u RH registrirani su pripravci: Zoom 11 SC (breskva, nektarina, marelica) , Vertimec 018 EC (breskva )  Vertimec  Pro ( breskva, nektarina ,marelica šljiva), Voliam targo (breskva ,nektarina), Apache (breskva )

Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja voditi računa o karenci.

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete ( u kasnim večernjim satima ) te voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na poveznici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada lijeske od uzročnika bolesti i štetnih organizama upućena je krajem proteklog mjeseca svibnja (27.5. 2022.). U prve dvije dekade lipnja o.g. zabilježili smo iznadprosječno toplo razdoblje tijekom kojeg je u prvoj dekadi zabilježeno u zapadnim dijelovima (npr. Železna Gora) i na nekim lokalitetima u središnjem Međimurju (npr. Belica) značajno više oborina od očekivanog prosjeka (vidi Tablicu 1.)! Vrlo je vruće, tijekom posljednjih šest dana najviša je dnevna temperatura zraka u središnjem dijelu Županije uz riječnu dolinu u rasponu od 28,0° do 34,8°C (u hladovini)! Tijekom protekle noći, uz jači vjetar, zabilježena je tek manja količina oborina (od 0,4-4,0 mm)! Prosječna je lipanjska temperatura na nekim mjernim mjestima već 3,7°C veća od očekivanje mnogogodišnje vrijednosti (npr. Železna Gora)! Svi biljni usjevi i nasadi izloženi su toplinskom šoku, pa je poželjno provoditi navodnjavanje!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti i štetnika lupinastog voća u prve dvije dekade mjeseca lipnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju (do 21.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  106,6 mm 4.700 minuta 72,80 % 22,12°C
Belica 101,4 mm 3.890 minuta 76,94 % 20,66°C
Sv.Juraj u Trnju 82,8 mm 2.485 minuta 77,40 % 20,77°C
Mursko Središće 59,2 mm 6.800 minuta 77,76 % 20,47°C
Novakovec 77,4 mm 4.285 minuta 77,40 % 20,50°C
Kotoriba 24,0 mm 3.040 minuta 73,00 % 22,07°C
Donja Dubrava 35,2 mm 8.045 minuta 72,06 % 21,12°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Sparno je, pa na svim mjernim županijskim lokalitetima prosječna vlažnost zraka u prve dvije dekade lipnja iznosi 72-77,7 %!

U naredna 5-6 dana očekujemo najviše dnevne temperature zraka u rasponu 27-31°C, neće biti sasvim stabilno, već su naredna 2 dana (21.6., 22.6.) moguće grmljavinske oborine (sa dnevnim očekivanjima 6-10 mm padalina)!

 

Najvažniji tehnološki štetnik protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije (od sredine ili kraja svibnja do početka ili sredine mjeseca srpnja) poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite je ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manje od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, posebno ako tijekom svibnja i lipnja bilježimo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Za suzbijanje ove skupine bolesti (“trulež plodova” lijeske) preporučujemo tijekom druge polovice lipnja nastaviti primjenu dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Primjenu jednog od dopuštenih bakarnih fungicida u plantažnim nasadima lijeske tijekom lipnja zbog toplinskog šoka ne preporučujemo (bakarne pripravke ne koristiti kada biljke trpe toplinski šok od visokih temperatura ili nedostatka vlage)! Moguće je u narednim (završnim) aplikacijama u nasadima lijeske planirati korištenje mikro-bioloških pripravka (npr. koji sadrže Bacillus subtilis i sl.)!

Istovremeno se moraju poduzeti i mjere suzbijanja ljeskotoča (Cucurlio nucum),  primjenom dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog nametnika u lijeskama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Budući nema registriranih insekticida za suzbijanje ljeskotoča u napoj zemlji, biramo dopuštena sredstva u integriranoj i ekološkoj proizvodnji uz pozitivan postrani učinak na ovog nametnika! Važno je štetnu vrstu ljeskotoč suzbijati preventivno u više navrata u kritičnom razdoblju (od sredine svibnja do sredine srpnja), a prije zabilježenih šteta.

Također, zadnjih godina u voćarstvu pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Zbog ovogodišnje  svibanjske topline fito-fagne stjenice ove sezone primjećujemo značajno ranije nego protekle 2021. sezone! Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama također razvija trulež (npr. Nematospora). Preporučujemo birati insekticide koji pored suzbijanja ljeskotoča, posredno umanjuju i štetnost stjenica. U ekološkoj proizvodnji lijeske dopuštenje za suzbijanje štetnih stjenica imaju botanički (biljni) pripravci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je nastaviti provoditi zaštitu protiv čađave krastavosti lista  (Venturia inaequalis) jednim od kontaktnih pripravaka: Captan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WDG, Capetan 80 WDG  Polyram i dr.

 

U nasadima jabuka za zaštitu od pepelnice (Podosphera leucotricha) koristiti pripravke na osnovu sumpora a gdje je pepelnica jače prisutna preporučujemo primjenu fungicida kao što je: Luna experience, Domark 40 ME ili Sercadis i mehanički odstraniti zaražene vrhove.

 

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonela) može se koristiti jedan od insekticida: Mospilan 20, Imidan 50 WG, Coragen 20 SC i dr.

 

Porastom temperature pratiti  crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda treba redovito pregledati i pratiti pojavu štetnika i bolesti. Ukoliko je berba završila onda se mogu koristiti opet sredstva sa dužim karencama da se biljke očuvaju bez bolesti i štetnika za iduću proizvodnu sezonu i svakako treba prilagoditi tehnologiju prema ljetnim vrućinama.

Poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene ulova štetnika na pločama te tako možemo uočiti ako dolaze novi štetnici u nasad.

Obratiti pažnju na razvoj crvenog pauka (Tetranychus urticae) kod pojave odabrati pripravke kraće karence kao što je Milbeknock, kao i Vertimec 18 EC (na otvorenom) ili Vertimec pro (u zaštićenom), Kraft 18 EC, s tim da je ova zadnja 3 pripravka poželjno primijeniti u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo umanji djelovanje.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima) ili Poleci plus.

Protiv pepelnice jagode (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.,  Sphaerotheca macularis) preventivno primijeniti Ortiva, Karathane gold 350EC, Quadris ili Pointer ili dr registrirane pripravke sa kraćom karencom.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Pyrus 400 SC, Signum, ili Geoxe, ako su još u cvijetu Serenade aso i dr. Zaražene plodove je poželjno obrati i zbrinuti.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphis spp.) po potrebi primijeniti: Decis EC 100, Poleci plus, Rotor super, Demetrina 25 EC, Laser i druge registrirane pripravke.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje imuniteta i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači, biljni ekstrakti ) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, a pogodni su za primjenu sustavima kap po kap kao trichoderma vrste ili bacillus vrste ili Pseudomonas spp. i druge koji mogu svojim antagonističkim djelovanjem doprinijeti očuvanju korijena za iduću sezonu (osobito u ljetnim natapanjima nasada).

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i na karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr