MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka informiramo da je od zadnje preporuke palo od 7 do 14 l kiše po m² te je i 19 travnja zabilježena jaka infekcija uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) (Skenderovci, Bertelovci, Marindvor, Prekopakra). Preporučuje  se kombinacija pripravka: Chorus 75 WG, Domark 40 ME, Score 250 EC, Difcor,  Indar 5 EW, Scala, Faban (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Captan 80 WG, Polyram DF,  Ziram 76 WG.

U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha), preporučuje primijeniti fungicid Luna experience ili  Stroby WG  ili   na  bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80,  Sumpor WG 80, Thiovit Jet.

Proizvođačima šljiva preporučamo protiv protiv crne šljivine osice (Homplocampa minuta), upotrijebiti: Mospilan 20 SG, Decis 2,5 EC.

 Nasade višnje u fazi cvatnje  zaštiti  ponovo protiv uzročnika sušenja cvjetova, grančica i grana (M.laxa)   jednim od fungicida: Chorus 50 WG, Chorus 75 WG, Topsin M 500 SC, Luna experience, Signum.

U nasadima trešnje  gdje je feno faza cvatnje primijeniti protiv M. laxa: Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG, Indar 5 EW. Nasadi kojima je cvatnja završila protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti organski fungicid: Captan  WP 50, Kastor, Delan 700 WDG.

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Zbog hladnog vremena produžila se cvatnja koštičavog voća te pojedine vrste i sorte još uvijek cvatu. Nakon nešto toplijeg vikenda, prognostičari početkom narednog tjedna ponovno najavljuju kišu. S obzirom da su pojedini nasadi koštičavog voća (osobito oblačinska višnja) još uvijek u fazi cvatnje upozoravamo voćare da je kišovito vrijeme izuzetno povoljno za razvoj infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa). Zaštitu od navedene bolesti planirajte dva dana prije najavljene kiše.

Za zaštitu višnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Signum, Chorus 75 WG, Chorus 50 WG, Luna Expirience.

 Za zaštitu trešnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Indar 5 EW, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Luna Expirience i  mikrobiološki pripravak Serenade Aso

Preventivnu zaštitu šljive u fazi cvatnje moguće je obaviti fungicidima: Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Indar 5 EW, Switch 62,5 WG, Systhane 20 EW i mikrobiološki pripravak Serenade Aso

Podsjećamo vlasnike nasada šljiva da na postavljenim bijelim ljepljivim pločama provjere brojnost  žute i crne šljivine osice (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava). Zbog niskih temperatura ovogodišnji ulov je nešto slabiji, ali zbog šteta od mraza i manji broj osica može značajno umanjiti urod. Ukoliko je potrebno, suzbijanje se provodi po završetku cvatnje u doba dana kada pčele ne lete primjenom dozvoljenih insekticida Decis 2,5 EC, Asset, Mospilan 20 SG.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je sedam dana i u tom je periodu prevladavalo hladno i kišovito vrijeme, a agroklimatske stanice na području naše županije zabilježile od 15 do 20 litara kiše i uvjete za jaku primarnu infekciju  uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis)

Početkom narednog tjedna prognostičari ponovno najavljuju nestabilno vrijeme s kišom prilikom koje može doći do jačeg oslobađanja askospora uzročnika krastavosti jabuka i novih infekcija.

S obzirom da cvatnja jabuka još uvijek traje za preventivnu zaštitu preporučamo fungicide iz prethodne preporuke kao što su fungicidi na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP). ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC), pirimetanila(Pyrus 400 SC, Scala SC) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) vidljivo je otvaranje zaraženih pupova preporučamo  obaviti zaštitu pripravcima na osnovi strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG, fuksapiroksada (Sercadis) ili kombinirani pripravak Luna expirience.

U nasadima kruške potrebno je pratiti pojavu obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) i pojavu ličinki te prema potrebi obaviti tretiranje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Na većini lokaliteta Zagrebačke županije i Grada Zagreba jagode su u fazi početka cvatnje, a to je najosjetljivije razdoblje za moguće zaraze uzročnikom sive plijesni (Botrytis cinerea) i antraknoze (Colletotrichum spp.).

Ukoliko nastupe povoljne prilike za razvoj navedenih bolesti (temp. od 15-20°C i vlažno vrijeme) savjetujemo da izvršite preventivno tretiranje. Tretiranja su moguća: prvo pred početak cvatnje, drugo u punoj cvatnji kada je 50% otvorenih cvjetova, treće po završetku cvatnje i početku zametanja plodova te zadnje u vrijeme početka zriobe. Registrirani pripravci za suzbijanje sive plijesni su: Pyrus 400 SC, Signum, Scala, Teldor SC i  Geoxe (karenca 3 dana), Switch 62,5 WG (karenca7 dana).

Osim kemijskih mjera zaštite važno je i mehanički uklanjati zaražene cvjetove i plodove.

Protiv pepelnica jagode (Podosphaera aphanis) koja se češće javlja u zaštićenim prostorima registrirani su: Stroby WG, Zato 50 WG, Systhane 20 EW, Karathane Gold 350 EC, Ortiva, Pointer, Quadris, Score 250 EC, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC.

Također u ovoj razvojnoj fazi preporuča se primjena biostimulatora i folijarnih gnojiva.

Neki od biostimulatora: Bombardier, Drin, Poly-Amin, Megafol, FitoAlgen Plus, Lyso ammin, AminoVital i dr.

Pregledom jagoda za sada nije primijećena jača pojava štetnika. Međutim  u narednom periodu zbog porasta dnevnih temperatura očekujemo pojava štetnika, stoga se preporuča pratiti njihova pojava.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima aronije

Pregledom nasada aronije nisu uočene veće štete od mraza ,biljke se trenutno nalaze u fazi početka cvatnje. U fazi cvatnje velike štete mogu izazivati dlakavi ružičari (Tropinota hirta).

Pregledom nasada jabuka prošlog tjedna primijećena je pojava ovih štetnika .

Ovi štetnici imaju samo jednu generaciju godišnje, a  prezimljava u stadiju imaga. Njihovoj pojavi odgovaraju više temperature .Radi se o izrazito je polifagna vrsta , a štete čini odrasli oblik hraneći se na generativnim organima ( cvijet)  i to na raznim voćnim kulturama, no isto tako moguća je pojava i na uljanoj repici.

Za narednih nekoliko dana najavljen je porast temperature  tako da možemo očekivati veću pojavu ovih štetnika.

Zbog svega navedenog potrebno je prije cvatnje aronije i to osobito u manjim nasadima postaviti bijele ili plave posude napunjene vodom u koje se dodaju atraktanti: zvjezdasti anis, bronhi bomboni, voćni sok , cimet i sl. (metoda masovnog ulova). Posude postaviti  unutar redova na udaljenost od 10-tak metara i na samom ulasku u redove na još manje razmake

( najmanje 15 tak po ha). Dnevni ulov  ovih štetnika može biti vrlo velik  pa je potrebno redovito prazniti sadržaj posuda i dolijevati vodu s dodatkom atraktanta.

Na tržištu  postoje  i trapovi Csalomon VARb3 koji sadrže biljni atraktant  na  svijetloplavoj ploči. Njime se može utvrditi prva pojava kao i  jačine napada. Ploče se postavljaju u krošnju  i to tako da tako budu veći dio dana na osunčanom mjestu. Za masovni ulov u voćnjaku potrebno je postaviti 20-30  trapova na hektar.

Osim ovog štetnika često nailazimo u nasadu aronije u cvatnji i na pojavu zlatne mare (Cetonia aurata).

Niti jedno kemijsko sredstvo nije registrirano za suzbijanje ovih štetnika, a isto tako u doba cvatnje voćnih kultura nije preporučljiva  primjena insekticida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

                                                                               Jadranka Berić,  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Pregledom jagoda kod proizvodnje na otvorenom utvrđen je početak cvatnje, dok kod jagoda u zaštićenom prostoru imamo punu cvatnju kao i pojavu plodova.

U toj fazi  cvatnje i pojave plodova kod  jagoda,  ukoliko nastupe povoljne vremenske prilike , a to je jača pojava oborina i dnevne temperature 15-20°C ,moguća je pojava sive plijesni (Botrytis cinerea). Infekcije mogu nastupiti u  cvatnji i plodonošenju.

Ukoliko nastupe povoljne vremenske prilike za razvoj bolesti , suzbijanje ove  bolesti može se  provodi  na početku cvatnje, u punoj cvatnji, na kraju cvatnje kao i početkom zriobe nekim od pripravaka navedenih u tablici 1.

Prilikom odabira sredstva voditi računa o propisanim karencama.

 Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata Kultura Bolest Karenca
Pirimetanil PYRUS 400 SC

 

SCALA

Jagoda

 

Jagoda na otvorenom i zaštićenom  prostoru

 

siva plijesan

       3
Piraklostrobin

Boksalid

SIGNUM  

Jagoda

siva plijesan        3
Ciprodinil

Fludioksonil

SWITCH 62,5 WG Jagoda siva plijesan        7
Fenheksamid TELDOR jagoda na otvorenom siva plijesan        3
 

Fludioksonil

 

GEOXE

Jagoda na otvorenom i zašt prostoru siva plijesan        3
Bacillus amyloliquefaciens  

SERENADE ASO

Jagoda na otvorenom i zaštićenom prostoru siva pijesan Nije propisana
Pythium oligandrum POLYVERSUM Jagoda na otvorenom i zaštićenom prostoru Siva plijesan Nije propisana

 U ovim fazama razvoja potrebno je vršiti  primjenu odgovarajućih folijarnih gnojiva i biostimulatora.

Neki od biostimulatora: Bombardier, Drin, Poly-Amin, Megafol, Auxym, Delfan plus, FitoAlgen Plus, Lyso ammin, AminoVital i dr.

Zbog relativno niskih temperatura za sada nije utvrđena jača pojava štetnika ( lisne uši i tripsi, pipa, grinja), no u narednom razdoblju treba pratiti njihovu pojavu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

            

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

U nasadima šljive koji nisu u potpunosti stradali od mraza potrebno je na kraju cvatnje provesti suzbijanje šljivinih osica, uzročnika otpadanja tek zametnutih plodića.

Registrirani insekticidi za tu namjenu su Mospilan 20 SG i  Decis 2,5 EC.

Radi zaštite pčela, primjenu insekticida potrebno je provesti pred večer. Osim toga, cvatući korovi u voćnjaku moraju biti pokošeni.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Nestabilno vrijeme s povremenom kišom  pogoduje razvoju krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Kada vremenski uvjeti dozvole preporučujemo obaviti zaštitu  nasada  primjenom fungicida sistemičnog djelovanja:  Difcor, Argo, Difenzone , Indar 5 EW, Score 250 EC. Za produženo djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Dithane M-45, Mankozeb, Pinnozeb M-45, Star 80,  Delan 700 WDG, Delan Pro ili dr.

Posebno upućujemo na pregled nasada na prisutnost lisnih uši, posebno jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea), koja šteti mladim izbojima.

Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Teppeki  500 WGPirimor 50 WGMospilan 20 SGMovento SC, Closer, Demetrina 25 EC.

Nasade  krušaka pregledajte na pojavu ličinki i jaja kruškine buhe, te prema potrebi uporabite jedan od dozvoljenih pripravaka prema https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti mjere za zaštitu pčela.

  • prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje
  • primijeniti insekticide nakon cvatnje, u kasnim večernjim satima kada nema leta pčela.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

Silvija Marušić dipl.ing.

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Tijekom proteklih dana zabilježene su veće količine oborina. Ovakvo vrijeme najavljeno i za sljedećih nekoliko dana, što će jako pogodovati razvoju infekcije- fuzikladijem (Venturia inaequalis). Kada vremenski uvjeti dozvole preporučamo da obavite zaštitu  nasada  primjenom fungicida sistemičnog djelovanja:  Difcor, Argo, Difenzone , Indar 5 EW, Score 250 EC.

 Za produženo preventivno djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Dithane M-45, Mankozeb, Pinnozeb M-45, Star 80,  Delan 700 WDG, Delan Pro ili dr.

 U nasadima gdje je prijašnjih godina bilo problema sa pepelnicom (Podosphaera  leucotricha) tretiranja se mogu provesti pripravcima: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest voćarima

Tijekom jutarnjih sati ponovno su na agroklimatskim stanicama na području Like zabilježene negativne temperature. Temperaturni minusi započeli su krajem jučerašnjeg i u početnim satima današnjeg dana.

Prikaz najnižih temperatura zabilježenih na agroklimatskim stanicama u našoj županiji (21. travnja) nalazi se u tablici 1.

Tablica 1.

Sat/datum Smiljan – min ⁰C Otočac – min ⁰C Prvan Selo – min ⁰C Brinje – min ⁰C
21.04.2021. -1,32 -2,2 -1,7 -1,2

Porastom dnevnih temperatura u jabučnjacima je primijećena aktivnost jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum). Naročito su ugrožena stabla u blizini šuma.

Cvjetojed nanosi štete ubodom cvjetnih pupova u koje odlaže jaja gdje se razvijaju ličinke koje ih izjedaju. Napadnuti pup prestaje s rastom, latice ostaju čvrsto zatvorene i posmeđe. Pup izgleda kao da je mrazom ofuren. Napadnuti  cvijet se potpuno osuši i otpadne. Pregled vršiti pri temperaturama iznad 12ºC.

Suzbijanje je potrebno ukoliko se trešnjom stabla ulovi 20-30 primjeraka po stablu ili ako se pregledom 100 pupova ustanovi 15 i više cvjetojeda. Optimalan rok za suzbijanje je dva tjedna od pojave odraslih oblika cvjetara. Ako se utvrdi broj štetnika veći od kritičnog broja moguće je izvršiti tretiranje pripravkom Decis 2,5 EC ili Poleci plus.

U nasadima gdje je prošle godine primijećena pojava potkornjaka savjetujemo postaviti lovne mamke – crvene ljepljive ploče i bočice s alkoholom. Alkoholni mamak čini plastična boca u kojoj se nalazi 50 % etilni alkohol. Plastična boca pri vrhu treba imati izbušene rupice. Boca se pričvrsti blizu debla u visini očiju, a iznad boce se postavlja crvena ljepljiva ploča.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr