MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest proizvođačima jabuka

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti (Venturia inaqualis) i pepelnice (Podosphera leucotricha).

Primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (koji imaju djelovanje i na pepelnicu).Ukoliko će se ići sa tretiranjem iza ostvarenih uvjeta zaraze   kao što su:

a.t  difenkonazol (Difcor, Score 250 EC)  ili a.t. fenbukonazol (Indar 5 EW )kao i a.t.  pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC).

Pripravci koji imaju preventivno djelovanje i mogu se upotrijebiti prije najavljenih oborina su:

a.t. kaptan ( Captan WP50, Merpan 80 WDG, Kastor i dr.)

a.t. metiram (Polyram)

U zaštiti protiv pepelnice ukoliko se može uklanjati mehanički zaražene vrhove na malim površinama na većima upotrebom fungicida.

 

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Ukoliko ima nejasnoća detalje pogledati na tražilici :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko  još nije napravljeno.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada upućena prije 8 dana (21.05. 2020.)!

U proteklih je tjedan dana na većini lokaliteta zabilježeno promjenljivo vremensko razdoblje, kiša je u manjim količinama (dnevno < 10 mm padala u 3-4 navrata na većini mjernih lokaliteta: na taj je način od 21. svibnja do današnjeg jutra na većini lokaliteta zabilježeno 15-ak mm kiše, odnosno od 10,4 mm (Novakovec) do 19,4 mm (Belica)!

Zbog sjevernog su vjetra jutra ponovno svježa, pa su nakon 25. svibnja o.g. najniže temperature svakodnevno < 10°C (uz rijeku Muru protekla su četiri dana bile su u rasponu 5,0 do 9,6°C)!! Ipak, najviše su dnevne temperature svakodnevno u posljednjih osam dana u rasponu 20,6-26,3°C! Nastavlja se trend ukupno manje zabilježenih mjesečnih količina oborina. U svibnju je na većini lokaliteta zabilježeno ukupno 50-ak mm kiše (30-ak % manje od očekivanog prosjeka)! Prema zbroj prosječnih temperatura >0°C, mjereno od početka ove godine, prešli smo 1.245,3°C! Ipak, računamo da oslobađanje zimskih askospora odgovornih za primarne zaraze nasada jabuka i krušaka uzročnikom krastavosti (Venturia) traje nešto duže zbog značajno manjih količina oborina u proteklih 60-ak dana. U takvim smo uvjetima posljednjih osam dana zabilježili tri slabije primarne zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia).

Manjak oborina omogućio je  ove sezone u većini plantažnih nasada jabuka i krušaka u Međimurju provođenje oko 30 % manje aplikacija fungicida u odnosu na proteklu epidemijsku 2019. sezonu! U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka) tijekom razdoblja 28.3.-22.5. 2020. provedeno je osam aplikacija, te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost na krastavost (Venturia) primjenom organskih pripravaka (dodine, mankozeb, ditianon & kalijev-fosfonat, kaptan, ditianon & pirimetanil, fluksapiroksad (& difenkonazol) i tetrakonazol)! Protiv pepelnice jabuka (Podosphaera) su još dodavani tebukonazol & fluopiram, ciflufenamid i sumpor!

U narednim danima još očekujemo umjereni sjeverni vjetar, pa će naredna tri jutra još biti svježa (5-9°C!). Manje količine oborina u obliku lokalnog pljuska također očekujemo u narednih nekoliko dana!

Na nezaštićenim stablima se nakon 14. svibnja 2020. pojavljuje i sekundarno razvija krastavost lišća i plodova jabuka i krušaka (Venturia)! Lokalno se na mladim stablima (npr. Gala, Fuji Crips Pink, Zlatni delišes) posljednjih 10-ak dana pojavljuje i karantenska bakterijska palež (Erwinia amyloflora)! Od ostalih uzročnika bolesti na osjetljivim sortama jabuke (npr. Idared i Jonagold) pronalazimo u jačem intenzitetu i pepelnicu (Podosphaera).

Preporučujemo nastaviti mjere zaštite jabuka i krušaka protiv ekonomski najvažnijih bolesti naizmjeničnim izborom dopuštenih fungicida sukladno njihovim ograničenjima i postranim učinkom na veći broj gljivičnih bolesti koje bilježimo u suvremenim plantažnim nasadima (npr. Venturia, Podosphaera, Alternaria, Monilinia) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U proteklim smo uputama upozoravali na pojavu i praćenje populacije važnijih fizioloških štetnih organizama životinjskog podrijetla: npr. jabučne zelene uši (na vršnom lišću) (Aphis pomi), krvave uši jabuke (Eriosoma lanigerum), crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i prvih pokretnih jedinki kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus)(samo u nasadima gdje je ova karantenska vrsta prisutna!), te je prema potrebi u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja bilo potrebno poduzetni njihovo usmjereno suzbijanje dopuštenim i selektivnim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U danima 11.-18.5. 2020. zabilježen je nešto brojniji let jabučnog savijača (Cydia pomonella) (u nasadima koji nisu pokriveni mrežom protiv tuče, te u blizini šuma), a tada je letom leptira još uvijek zabilježena prezimljujuća populacija moljca kružnih mina (Leucoptera). Ipak, u posljednjih 15-ak dana noćne temperature nisu pogodovale brojnijem odlaganju prvih jaja jabučnog savijača. Njegova je populacija posljednjih sedam dana na donjem pragu kritičnih ulova odraslih laptira. Od ostalih vrsta savijača nešto brojnija populacija je zabilježena u zapadnom dijelu županije vrste ružina savijača kožice plodova (rod Archips).

Tablica 1. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme početkom ljeta (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Na listovima uz provodnicu, ako je napad jak i na vršnom lišću pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Lišće postaje svjetlije, a plodovi mrežavi, grinje vidljive povećanjem 15x pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Na donjoj strani starijeg lišća pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Mladice s bijelom prevlakom različiti stadiji 10-12 % napadnutih stabala
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi beskrilne i krilate uši 10-15 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) Listovi jako kovrčavi, plodovi deformirani beskrilne i krilate uši Odstranjivanje zaraženih vrhova i lokalno tretiranje samo napadnutih stabala!
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća imago, jaja, mine, kukuljice 2-3 mine/listu
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Vrhovi mladica zapredeni, napadnuti plod, oštećeno mjesto prekriveno listom gusjenice, let leptira, jaja 2-3 gusjenice na 100 mladica ili plodova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) Na granama i plodovima (crvene pjege) razni stadiji Napad se ne tolerira!

 

Prvo usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) na početku razvoja prve (prezimljujuće) populacije (krajem svibnja – početkom lipnja) nekim od dopuštenih pripravaka u integriranoj proizvodnji voća (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) preporučujemo također u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja!

 

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) posljednjih 20-ak dana!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 1,55 6,8 0,8-7,15 3,9 1,45 0,25

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Pregledom nasada lijeske u rodu zabilježena je pojava ljeskotoča (Balaninus nucum). Preporučamo proizvođačima  da obave pregled otresanjem grmova u rano jutro ili navečer. Kritičnim se smatra ulov 3-4 pipe po grmu te je tada potrebno obaviti suzbijanje.

U svim nasadima lijeske bilježimo pojavu lisnih ušiju (Aphidae) te stjenica koje mogu prouzročiti značajniju pojavu  pljesnivosti i truleži jezgre (Nematospora coryli).

U nasadima uz šume moguća je i pojava ljeskove strizibube (Oberea linearis) koja odlaže jaja na mlade izbojke.  Ličinke strizibube buše mlade izbojke pa u  lipnju nalazimo uvele vrhove izbojaka. Štetnost ljeskove strizibube veća je u mladim nasadima lijeske.

 

Tablica 2. Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
tiakloprid Calypso SC 480 ljeskotoč
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju
lambda-cihalotrin Kaiso lisne uši, majski hrušt, krasnik
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Demetrina 25 EC
piretrini Asset lisne uši, stjenice, medeći cvrčak dozvoljen u ekološkoj proizvodnji

 

Zbog kišovitog svibnja te najave nastavka nestabilnog vremena očekujemo razvoj bolesti lista  (Phyllosticia,Mycosphaerella, Septoria i dr.) i ploda (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)  u nasadima lijeske.

Trulež plodova lijeske javlja se svake godine u plantažnim nasadima lijeske u većoj ili manjoj mjeri. Uzrok truleži su infekcije gljivicama iz rodova Monilinia, Nematospora i Botrytis. Svi navedeni patogeni najčešće vrše zarazu plodova preko rana i oštećenja nastalih kao posljedica uboda ljeskotoča i stjenica. Pojava truleži plodova u nasadima lijeske, osim o napadu ljeskotoča i stjenica, ovisi o sorti, položaju i vremenskim uvjetima, odnosno količini kiše i broju kišnih dana.

Da bi smanjili udio trulih plodova potrebno je suzbijati najznačajnije štetnike ploda lijeske (ljeskotoč, stjenice), a u intenzivnim nasadima preporuča se i primjena fungicida. Za tu se namjenu mogu koristiti Signum i Systhane 20 EW u konvencionalnom uzgoju te fungicidi na osnovi bakra u ekološkom uzgoju lijeske.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima agruma

Obilaskom nasada agruma na pojedinim lokalitetima vidljiv je jak napad populacije lisnih uši i crvenog pauka agruma (osobito u mladim nasadima).

U ovakvim slučajevima nužno je poduzeti mjere kemijske zaštite insekticidima koji su registrirani za tu namjenu. Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Za suzbijanje lisnih uši  dozvoljeni su pripravci: Closer, Movento, Asset Five, Decis 100 EC, Decis 2,5 EC, Scatto, Demetrina 25 EC, Rotor Super i Vydate 10 L (putem navodnjavanja).

Pripravcima na osnovi dimetoata ( Rogor 40, Perfekthion, Chromogor, Calinogor) je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha-30.06.2020.

Za suzbijanje štitastih uši (lovorova štitasta uš ,siva štitasta uš agruma ,kineski medič, narančina štitasta uš, narančin crvac) na agrumima registrirani su pripravci: Closer, Movento, Pyxal, Brai, Proximo, Reldan 22 EC uz dodatak okvašivača.

Štitaste uši mogu se suzbijati i pripravcima na osnovi mineralnog ulja ili parafinskog ulja, trgovačkog naziva : Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje, Ovipron Top, Promanal neu , Ovitex, Laincoil, insectoil Key, Estiuoil .

Za suzbijanje crvenog pauka i koprivine grinje na agrumima su registrirani pripravci: Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Vertimec Pro, Zoom 11,Envidor SC 240, Diablo SC, Milbeknock, Shoshi.

Za zaštitu od gljivičnih oboljenja antraknoze (Colletotrichum gleosporioides) i vršne truleži plodova    (Alternaria citri) može se koristiti pripravak na osnovi mankozeba: Dithane DG Neotec .

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

 

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U nasadima koštičavog voća ponovno je potrebno izvršiti zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), te kozičavosti lista (Blumeriella jaapii).

Za suzbijanje šupljikavosti lista na koštičavom voću primijeniti jedan od preparata: CAPTAN WP 50, KASTOR, DELAN 700 WDG, MERPAN 80 WDG i dr.

U borbi protiv kozičavosti lista koristiti: CHROMODIN S-65, DELAN 700 WDG, TOPSIN M 500 SC, LUNA EXPIRIENCE i dr.

U nasadima šljive potrebno je izvršiti zaštitu lista šljive protiv narančaste pjegavosti i hrđe jednim od preparata: PINOZEB M-45, DITHANE M-45, KASTOR, FUTURA 50 WP i dr.

U nasadima trešanja potrebno je obaviti zaštitu od truleži (Monilinia spp.) jednim od fungicida kratke karence: INDAR 5 EW, TELDOR SC 500 i dr.

Preporuka je da se u nasade postave žute ljepljive ploče u svrhu monitoringa trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Ukoliko bude potrebno, zaštitu provesti jednim od insekticida: MOSPILAN  20 SG, IMIDAN 50 WG, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER i dr.

 

Tretirati u večernjim satima i za mirnog vremena, te prije tretiranja pokositi cvatući pokrov u nasadima kako bi se očuvalo što više kukaca oprašivača u nasadu !!

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je na agroklimatskim stanicama na otoku Cresu zabilježen 100%-tni rizik zaraze pepelnicom na breskvama i nektarinama (Sphaerotheca pannosa) te smeđom truleži na trešnjama (Monilinia laxa.)

Stoga, savjetujemo izvršiti preglede navedenih kultura koje su u fazi zriobe i prema potrebi provesti zaštitu od pepelnice sa jednim od dozvoljenih fungicida.

 Zaštitu provoditi samo na sortama gdje se može ispoštivati karenca!

Za primjenu na breskvi registrirani su: Luna Expirience (karenca 3 dana), Indar 5 EW (karenca 3 dana), Systhane 20 EW (karenca 7 dana), Nativo 75 WG  (karenca 7 dana), Embrelia (karenca 7 dana).

Za zaštitu nektarina mogu se primjeniti: Systhane 20 EW (karenca 7 dana), Nativo 75 WG  (karenca 7 dana), Embrelia (karenca 7 dana).

 

U nasadima bresaka i nektarina također je zabilježen let leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella ).

Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi:

 • Affirm (dozvola na breskvi, nektarini)- karenca 7 dana
 • Affirm opti( breskva, nektarina)- karenca 14 dana
 • Avaunt EC (breskva) – karenca 7 dana
 • Coragen 20SC( breskva, nektarina, marelica) – karenca 14 dana
 • Delegat 250 WG (breskva, nektarina, marelica) – karenca 7 dana
 • Imidan WG  breskva, nektarina) – karenca 14 dana
 • Runner 240 SC (breskva) – karenca 7 dana
 • Voliam targo  ( breskva, nektarina) – karenca 14 dana

Za zaštitu trešanja od smeđe truleži (Monilinia laxa) savjetujemo izvršiti tretiranje sa jednim od fungicida kratke karence :

 • Indar 5 EW (karenca 3 dana)
 • Luna experience (karenca3 dana)
 • Teldor SC 500 (karenca3 dana)

Osvrtom na danu preporuku 15.5.2020., kod prvih ulova jedinki trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) na žute ploče savjetujemo izvršiti zaštitu sa jednim od dozvoljenih insekticida za primjenu :

 

 • Mospilan 20 SG (suzbija i lisne uši)
 • Imidan 50 WG kojima karenca iznosi 14 dana, te

 

 • Decis 100 EC
 • Rotor Super
 • Scatto
 • Demetrina 25 EC, sa karencom 7 dana

 

 

Tretirati samo kasne sorte višnje i trešnje i obavezno poštivati propisane karence!

 

Na stablima uz okućnice štete se mogu umanjiti postavljanjem 3-5 žutih ploča sa atraktantom po stablu ili 5-10 žutih ljepljivih ploča s atraktantom kod većeg volumena krošnje.

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ koji je potrebo provjeriti prije svake primjene sredstva zbog mogućih promjena.

 

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se ispiše evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine!) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”. Za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr.

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: 
Marijana.Lemic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

U zadnjih osam dana agroklimatske stanice zabilježile su veće količine oborina na području Karlovačke županije. U toku jučerašnjeg dana u ranim poslijepodnevnim satima, zabilježeno je nevrijeme popraćeno tučom. Zabilježeno je više infekcija čađavom krastavošću (Venturia inequalis). U nasadim je potrebno napravitit zaštitu primjenom fungicida sistemičnog djelovanja. Dozvoljeni preparati su: Argo, Indar 5 EW, Score, Difcor, Pencozeb 75 DG, Star 80, Delan 700 DG, Delan Pro, Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan i dr. S obzirom na činjenicu da su najavljene i dalje oborine preporuča se pripravcima dodati prpreparate za preventivnu zaštitu kao što su : Dithane M- 45, Dithane DG Neotec, Pinnozeb M- 45 , Manfil, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor i sl.

Infekcije pepelnicom zabilježene su 16.05. i 20.05.2020. te je potrbno izvršiti zaštitu nasada. Preporučeni pripravci su: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel, Luna experience koji imaju učinak i na čađavu krastavost.

Protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) dozvoljeni preparati su : Mospilan 20 SP, Affirm, Coragen 20 , Imidan 50 WG, Harpun, Affirm opti i sl.

S većom količinom oborina i višim temperaturama očekivano je veći napad lisnih uši, moguće je primjenitit Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP.

S obzirom na već prije navedeno nevrijeme, preporuča se koristiti neki od biostimulatora: Drin, Diamin Plus, Megafol, Amino Vital, Polyamin i drugo.

U nasadima krušaka potrebno je utvrditi prisutnost ličinki i jaja kruškine buhe (Psylla pyri). Ako se potvrdi prisutnost moguće je primijeniti: Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)    

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Posljednjih 8 dana na Karlovačkom području je pala veća količina oborina koja je pogodovala  ostvarivanju povoljnih uvjeta za infekcije šupljikavošću lista koštičavog voća (Stigmina carpophilla). Na šljivama je moguća zaraza narančastom pjegavošću lista šljive (Polistigma rubrum). Na koštičavom voću dozvoljeni preparat je Captan WP i Kastor.

Za preventivno suzbijanje bolesti na šljivi moguće je primijeniti preparate: Dithane M- 45 , Pinozeb M – 45  i Futura 50 WP.

Na breskvi, marelici i nektarini dozvolu za suzbijanje šupljikavosti lista , pjegavosti lista i sušenja pupova imaju Delan 700 WDG i Syllit 544 SC.

Nasadi breskve su u ovoj godini stradali od mraza (1.04-3.04.2020 i 14.04.-16.04.2020.) te je preostali mali broj plodova nezaštićen od napada breskvinog savijača (Cydia molesta). Dozvoljeni preparati su Avaunt EC, Affirm, Affirm opti, Imidan 50 WG, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG.

S porastom temperatura, uočena je pojava lisnih uši. Dozvoljeni preparati su Calypso SC 480 (breskva, nektarina), Pirimor 50 WG (breskva, nektarina), Mospilan 20 SG (breskva, nektarina, šljiva), Movento (breskva, nektarina, šljiva) i Closer (breskva).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)           

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Tijekom proteklih dana zabilježene su veće količine kiše te je na pojedinim lokacijama tijekom jučerašnjeg dana zabilježena tuča i jak vjetar. Zbog nestabilnog i kišovitog vremena zabilježene su infekcije uzročnikom čađave krastavosti  (Venturia inaequalis) te je u nasadima jabuke i kruške potrebno provesti kurativni zaštitu  protiv infekcije  čađave krastavosti (Venturia inaequalis).  Preporučamo da obavite zaštitu  nasada  primjenom  fungicida sistemičnog djelovanja:  Difcor, Argo, Difenzone , Indar 5 EW, Score 250 EC, Indar 5EW i dr. te da zbog produženja preventivnog djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80,  Delan 700 WDG, Delan Pro,  Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor, Scab 80 WG i dr.

 

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera  leucotricha) mogu se koristiti pripravcima : Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel, Luna expirience koji ujedno preventivno djeluju na suzbijanje krastavosti jabuke.

 

Također potrebno provesti  redovitu zaštitu za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) te za njegovo suzbijanje možete koristiti: Mospilan 20 SP, Affirm, Coragen 20, Imidan 50 WG, Harpun, Afirm opti i dr .

U nasadima gdje je velika pojava lisnih uši preporučamo da za suzbijanje koristite jedan od insekticida: Calypso SC 480* ili Mospilan 20 SP

 

Svim poljoprivrednicima, a posebice onima gdje je bila tuča preporuča se da koriste  neke od fizioloških biostimulatora kao Drin, Megafol, Amino Vital, Algo Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

 

* Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest voćarima

Proizvođače jabuka i krušaka upozoravamo da zbog produženog leta i ulova leptira minera kružnih mina (Leucoptera scitella)  savjetujemo primjenu insekticida: Coragen 20 SC, Runner 240 SC Mospilan 20 SP, Calypso  SC 480. Od zadnje preporuke palo između 5 i 10 litara kiše po m²a najavljene su i oborine. Ako padne još 10-ak litara ponoviti zaštitu protiv krastavosti (Venturia inaequalis) kombinacijom sisitemičnog i kontaktnog fungicida te protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha).

 

U nasadima šljiva zbog produženog jakog leta  šljivinog savijača (Cydia funebrane)  primijeniti jedan od navedenih insekticida: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Affirm opti, Delegate 250 WG,  Decis 100.

Nasade breskve i nektarine zaštiti od  breskvinog moljca ( Anarsia lineatella)  i upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Decis 100.

 

Proizvođače   višanja   informiramo da ima zabilježenih ulova trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) preko kritičnog broja, dozvoljena je  primjena insekticida: Rotor super, Decis 100 EC , Imidan 50 WG i Mospilan 20 SG,  (dozvolu imaju jednom u vegetaciji).

 

Sakupljanje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u županiji PSŽ , tzv. „akcije prateći list“ u ovom trenutku   nije moguće provoditi radi zabrane masovnih okupljanja koju je odredilo Ravnateljstvo civilne zaštite.

 

U ovom trenutku za vrijeme trajanja krize svi posjednici prazne ambalaže SZB tvrtki članica EKO MODEL-a: AgroChem-Maks, Agroavant, Agroteks, BASF, Bayer, Chromos Agro, Corteva Agriscience, Danon, Euroazijski pesticidi, Nufarm, Monsanto, Iskra Zelina Kemijska industrija, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro koji žele na propisan način vratiti ambalažu mogu to učiniti na način da se jave tvrtki CIAK d.o.o. s molbom za pojedinačni odvoz. Uvjet za to jest posjedovanje minimalno 100 kg prazne ambalaže.

Obzirom da imamo  puno malih proizvođača koji nemaju 100 kg ambalaže,   predlažemo da se nekoliko njih organizira kako bi ostvarili potrebnu kilažu te pozovali CIAK.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps