MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest voćarima

U jesen, nakon otpadanja lišća pravo je vrijeme za zaštitu voćaka od nekih bolesti kojima su za infekciju potrebne nešto niže temperature. U pravilu, za zaštitu se koriste pripravci na bazi bakra.

Na koštičavom voću   u periodu otpadanja lišća može doći do infekcije uzročnikom bakterijskog raka ( Pseudomonas mors prunorum). Bakterija infekciju može izvršiti preko ranica nastalih otpadanjem lišća.Za zaštitu su registrirani sljedeći bakreni pripravci: Airone SC,  Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG.

Na lijesci i orahu također su moguće infekcije uzročnicima različitih bakterioza pa se preporuča zaštita bakrenim pripravcima: Cuprablau Z, Cuprablau  35 WG

Na jabuci je moguća infekcija uzročnikom raka kore jabuke ( Nectria galligena), stoga se nakon otpadanja lišća preporučuje zaštita jednim od registriranih pripravaka na bazi bakra: Airone SC, Cuprablau Z 35 WG, Copper kay flow, Cupra i dr.

Pripravke je potrebno primijeniti ukoliko nema smrzavanja, odnosno, ako su temperature više od 5℃ , isključivo prema FIS bazi podataka i sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo prilikom kupnje.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U nasadima koštičavog voća posljednjih dana došlo je do otpadanja većine lisne mase.  Ovaj period je povoljan za tretiranje nasada preparatima na bazi bakra.

Primjena preparata ima za cilj preventivno djelovati na uzročnike šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioza (Pseudomonas syringae), kovrčavosti lišća bresaka (Taphrina deformans) i druge.

Dozvoljeni preparati za vrijeme mirovanja vegetacije su:

Bordoška juha caffaro 20 WP – dozvoljena primjena za breskvu (kovrčavost, šupljikavost) 150 gr/10 l vode (1,5 %) 2 x u toku vegetacije ; voćke – upala kore (Botryiosphaeria spp.) – za dezinfekciju rana; koštičavo voće – šupljikavost voćaka 150 gr/10 L vode (1,5 %)

Bordoška juha 20 WP Manica – dozvoljena za breskvu (Kovrčavost, šupljikavost) u koncentraciji 1,5 % 3 x u sezoni; koštičavo voće – šupljikavost, Voćke – upala kore

Neoram WG – koštičavo voće – šupljikavost, kovrčavost, palež cvijeta i mladica , 2 x u vegetaciji u mirovanju vegetacije 0,5 – 0,6 %

Nordox 75 WG – koštičavo voće – kovrčavost, bakterijski rak koštičavog voća, šupljikavost, palež cvijeta i mladica, trulež ploda; 0,2 % 3 x u vegetaciji, karenca je osigurana vremenom primjene

Cuprocaffaro 50 WP – dozvoljena je za breskvu (kovrčavost) i koštičavo voće (šupljikavost) u 0,75 % 2 x u vegetaciji te za voćke za dezinfekciju rana -premazati u koncentraciji 0,8 – 1 %

Champion flow SC – dozvoljen je za breskvu (kovrčavost i šupljikavost) u koncentraciji 0,7 % 2 x u vegetaciji; višnja (kozičavost – Blumeria japii) 0,35 – 0,4 % ; trešnja (kozičavost) 0,35 – 0,4 %

Codimur 50 – dozvoljen je za breskvu (kovrčavost ) 0,3 % (2,4 – 3 kg/ha uz korištenje 800 – 1000 l vode/ha; nektarinu (kovrčavost) , marelicu (kovrčavost)

Codimur SC –  dozvoljen je za breskvu (kovrčavost) u koncentraciji 0,25 – 0,3 %, nektarinu (kovrčavost) , marelica (kovrčavost)

Copper key flow – dozvoljen je za breskvu, nektarinu, marelicu protiv kovrčavosti u koncentraciji 0,25 – 0,30 %

Copper key – dozvoljen za breskvu, nektarinu i marelicu protiv kovrčavosti u koncentraciji 0,3 % 3 x u vegetaciji

Cupra– dozvoljen je za breskvu, marelicu i nektarinu protiv kovrčavosti u koncentraciji 0,25 – 0,3 %

Cuprablau Z 35 WG – dozvoljen je za breskvu, nektarinu, marelicu (kovrčavost, šupljikavost, trulež ploda, pjegavost lišća, kozičavost, bakterijsku pjegavost), šljivu (šupljikavost, trulež ploda, kozičavost, rogač šljive, bakterijska pjegavost, bakterijski rak, vlažna trulež korjenova  vrata; trešnju, višnju  (šupljikavost, trulež ploda , kozičavost, vještičju metlu trešnje, bakterijsku pjegavost i vlažnu trulež korjenova vrata u dozi 1,6 – 2,04  kg/ha uz utrošak 500 – 1500 l vode/ha

COPPER LIANCO – dozvoljen za breskvu, marelicu, nektarinu u koncentraciji 0,3 % odnosno u dozi 1,5 – 3 kg/ha uz 500 – 1000 l vode/ha protiv kovrčavosti

Airone SC – dozvoljeno je za marelicu (šupljikavost, trulež ploda, bakterijski rak) , trešnju (šupljikavost,vještičja metla, smeđa trulež, bakterijski rak) ; šljivu (šupljikavost, rogač, smeđa trulež, bakterijski rak) u doz 4 l/ha uz utrošak 1000 -1500 l vode/ha

Prije provođenja tretiranja potrebno je  odstraniti bolesne i oštećene dijelove biljaka te  mumificirane plodove. Tretiranje obavljati za mirnog vremena sa većim količinama vode i uz temperature iznad 5°C.

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima. Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina u ekološkoj proizvodnji.

 

 

            Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

U nasadima jezgričavog voća posljednjih dana došlo je do otpadanja 70 % lista.  Period je povoljan za tretiranje voćaka preparatima na osnovi bakra.

Preprati na osnovi bakra primjenjuju se u jesenskom periodu preventivno zbog smanjivanja infektivnog potencijala bolesti kao što su: čađava krastavost jabuka (Venturia inequalis), čađave krastavosti krušaka (Venturia pyri),

Dozvoljeni preparati za vrijeme mirovanja vegetacije su:

Bordoška juha caffaro 20 WP – dozvoljena primjena za jabuku i krušku protiv krastavosti u koncentraciji 1,5 %

Bordoška juha 20 WP Manica – dozvoljena primjena jabuku i krušku za čađavu krastavost jabuke i kruške te za upalu kore (Botryosphaeria spp.) u koncentraciji 1,5 %

Neoram WG – dozvoljeno za jabuku i krušku protiv krastavosti u koncentraciji 0,5 – 0,6 %

Nordox 75 WG – u mirovanju vegetacije u 2 % je dozvoljeno na jabuci protiv krastavosti

Cuprocaffaro 50 WP – dozvoljena je za jabuku i krušku protiv krastavosti u koncentraciji 0,75 %

Codimur 50 – dozvoljen je za jabuku i krušku  0,3 % (2,4 – 3 kg/ha uz korištenje 800 – 1000 l vode/ha protiv krastavosti i raka kore

Codimur SC –  dozvoljen je za jabuku i krušku u koncentraciji 0,25 – 0,3  % protiv krastavosti i raka kore

Copper key flow – dozvoljen je jabuku i krušku u koncentraciji 0,25 – 0,30 %  protiv krastavosti i raka kore

Copper key – dozvoljen za jabuci i kruški protiv krastavosti raka kore u 0,3 %

Cupra– dozvoljen je za jabuku i krušku  u koncentraciji 0,25 – 0,3 % protiv krastavosti i raka kore

Cuprablau Z 35 WG – dozvoljen je jabuku ,  krušku i dunju  protiv krastavosti, raka (Phomopsis mali), raka kore, upale kore, truleži plodova , trulež korijena i korijenovog vrata u dozi 1,62 – 2,175 kg/ha

COPPER LIANCO – dozvoljen za jabuku i krušku u koncentraciji 0,3 % protiv krastavosti i raka kore

Airone SC – dozvoljeno je za jabuku krušku i dunju u dozi 3 l/ha uz utrošak vode 500 – 1500 l/ha protiv bakterijske paleži, krastavosti i raka kore

Prije provođenja tretiranja potrebno je  odstraniti bolesne i oštećene dijelove biljaka te  mumificirane plodove. Tretiranje obavljati za mirnog vremena sa većim količinama vode i uz temperature iznad 5°C.

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima. Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina u ekološkoj proizvodnji.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest voćarima

Većina bolesti na voćkama se suzbija od ranog proljeća i zatim tijekom vegetacije, no za neke je bolesti neophodno i tretiranje u jesen, u periodu opadanja lišća. Među njima su  bakterijski rak koštičavog voća te bakterioze lijeske i oraha.

Rak koštičavog voća je bakterijska bolest koja se pojavljuje na većini koštičavih voćaka (šljiva, višnja, trešnja, breskva). Uzročnik je bakterija Pseudomonas mors-prunorum. Znakovi bolesti javljaju se na granama i kori u vidu rak-rana i hipertrofija okolnog staničja uz obilno lučenje smole.

Do zaraze dolazi tijekom jeseni, u vrijeme opadanja lišća kroz lisne ožiljke i u proljeće u vrijeme cvatnje. S obzirom na vrijeme zaraze, najvažnije je izvršiti tretiranje u fazi opadanja lišća fungicidima na osnovi bakra. Smatra se da je bakterijski rak najopasnija bolest koštičavog voća jer nema djelotvornih mjera zaštite kad bolest zahvati nasad, a ponekad može izazvati potpunog sušenja voćnjaka.

U Hrvatskoj su za zaštitu od bakterijskog raka koštičavog voća registriran fungicid Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG i Airone SC.

Za jesensku preventivnu zaštitu od bakterioza nakon opadanja lišća na lijesci i orahu su dozvoljeni fungicidi Cuprablau Z, Cuprablau Z 35 WG i Bordoška juha Caffaro 20 WP.

Zaštitu je potrebno provesti za mirna vremena, bez vjetra, pri dnevnim temperaturama zraka višim od 5°C, uz što veći utrošak škropiva!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

 

Obavijest maslinarima

Berbe maslina su još uvijek u tijeku. Upozoravamo maslinare, kako je nužno nakon obavljene berbe tretirati nasad protiv uzročnika bolesti  paunovoga oka (Spilocea oleagina).

Najbolje je uporabiti jedno od dozvoljenih i navedenih sredstava:

NATIVO 75 WG ili NEORAM WG ili NORDOX 75 WG ili neko drugo prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

  

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.     

   E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavoga voća

Koštičave voćne vrste (breskva, nektarina, trešnja, višnja, šljiva, marelica) valja u stadiju opadanja lišća tretirati protiv različitih uzročnika gljivičnih i bakterijskih bolesti  – kovrčavost lista breskve i nektarine (Taphrina deformans ), rogač šljive (Taphrina pruni), šupljikavost lista koštičavoga voća (Stigmina carpophilla), bakterijski rak koštičavoga voća (Pseudomonas mors-prunorum).

Najbolje je to učiniti prvi puta kada otpadne oko 50% lišća, te drugi puta nakon što je otpalo sve lišće.

Uporabiti se može jedan od dozvoljenih bakrenih pripravaka: NORDOX WG ili NEORAM WG ili neki drugi pripravak prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno

zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr. 

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća i ostalog voća

U nasadima  koštičavog voća (šljive, breskve, marelice, višnje, trešnje i dr.) ovisno o lokalitetu, vrsti  došlo je do opadanja 70% listova i to je vrijeme za provođenja  zaštita nekim od  preparata na bazi bakra. Pripravke odabrati  prema dozvoli iz Fitosanirtarnog informacijskog sustava: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ )

Bakarni pripravci u jesen prije svega namijenjeni su umanjivanju infektivnog potencijala bakterioza (Pseudomonas syringae i dr) i nekih  drugih bolesti kao što su: šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogača šljive (Taphrina pruni), kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Na ostalim voćnim vrstama (lijeska, jabuka i dr.) vrijedi isto pravilo, a ovi tretmani također smanjuju mogućnosti infekcija bakteriozama, rakom kore i drugim bolestima.

Prije provođenja tretiranja bilo bi poželjno odstraniti bolesne i oštećene dijelove biljaka kao  i mumificirane plodove. Tretiranje obavljati za mirnog vremena sa većim količinama vode i uz temperature iznad 5°C.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                        Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Maslinarstvo, Vijest, Voćarstvo i maslinarstvo

Četvrta preporuka – Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja

STANJE NA TERENU

→ Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

→ Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 20. rujna 2021. i planira se provoditi mjerenja dok maslina ne dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje krajem mjeseca studenog , ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se dva puta tjedno (ponedjeljak i petak) na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

→ Ukupno stanje u maslinarskim regijama Republike Hrvatsko obilježeno je proljetnom hladnoćom i sušom – kroničnim nedostatkom vode koja traje još od mjeseca svibnja, od tada pa do danas vrlo rijetko je padala a ponegdje i nije padala kiša.

Radi takvog razvoja situacije u maslinicima koji nemaju navodnjavanje, maslina je dosta patila i nije se razvijala u normalno očekivanom stanju.

→ Berba u svim Hrvatskim uzgojnim maslinarskim područjima traje. Većina sorata postiže ili je postigla optimalnu tehnološku zrelost za preradu u ulje.

→  Masline, koje su do sada prerađene, pokazuju manje randmane, nego što je uobičajeno za rokove berbe prošlih godina. Razloga je više ali prvo i osnovno, što se mora uzeti u obzir, je velika količina vode s prvim rujanskim kišama, koju je maslina nakupila i to u prosjeku od 3 – 5 %, kako za koju sortu pa su i randmani manji za navedeni postotak vode. Ti pokazatelji biti će najviše vidljivi na domaćim sortama (OBLICA, LEVANTINKA) koje su sađene u dubljem tlu. Nakon razdoblja suše, nakon obilnih kiša krajem kolovoza i početkom rujna mjeseca, masline zasađene na takvim tlima upijaju prevelike količine vode.

Učinak svega toga naglo je punjenje masline sa dugo iščekivanom vodom. Njeno ponašanje je očekivano, jer je plod masline samoj biljci i pričuvni rezervoar. Ova pojava osobito je vidljiva na našoj domaćoj sorti OBLICI, čija je konstitucija ploda prilagođena učestalim pojavama suše. Na njen izgled i genetski razvoj utjecala je okolina tisućljećima u nazad i svi abiotski faktori te je je ona prilagođena okolinskim uvjetima. Dugi period suše uzrokovao je fiziološke promjene koje su išle u smjeru očuvanja vode u biljci, a manje u smjeru stvaranja ulja. Te pojave postale su destabilizirajući faktor konačne kvalitete ulja i otežavajući čimbenik u Hrvatskom maslinarstvu.

Problem suše i njen učinak (deficit vode u tlu) najviše se pokazuje na introduciranim sortama npr. LECCINO. Bez obzira sadio se u dubljoj zemlji ili kršu, bez konstantne dostupne vode od lipnja do rujna – listopada mjeseca, bez obzira što ploda ima (razlog je 90% plodnih cvjetova) ne daje kvalitetan plod tj. razvoj mu je usporen i zaostaje. Ovaj zaključak je donesen prema višegodišnjem promatranju spomenute sorte u Hrvatskim uzgojnim maslinarskim područjima.

→ U priloženoj Tablici  maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline kojim će odlučiti kada je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, to je znak da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima). Ponavljanje vrijednosti ulja u suhoj tvari između dva uzastopna mjerenja, znak je završetka stvaranja ulja u maslini i trenutak optimalne berbe.

→  Preporuka maslinarima koji se spremaju u berbu ili su već u berbi.

Kako su dugoročne vremenske prognoza u pogoršanju u narednim danima mjeseca studenog, bilo bi poželjno obrati sorte koje su postigle optimalnu tehnološku zrelost.

A to su do sada postigle: Istarska bjelica, Levantinka, Oblica, Drobnica i Buža muška.

Prema prošlogodišnjim rezultatima i usporedbom navedene sorte na svim promatranim područjima Istre i Dalmacije spremne se za branje!

Akumulirale su najveću količinu ulja u suhoj tvari za ovu godinu i prema ovogodišnjim uvjetima!

→ Optimalnu tehnološku zrelost očekujemo još za nekoliko promatranih sorti: Mašnjača i Krvavica te Lastovka i introduciranu sortu Leccino.

Navedene sorte su kasne sorte tj. sporo dozrijevajuće i još nisu za berbu.

Četvrta preporuka – rezultati mjerenja.

U tijeku su i analize i usporedbe višegodišnjih mjerenja te dio rezultata usporedbe rezultata iz 2019., 2020. i 2021. godine.

Usporedba mjerenja rezultata 2019., 2020. i 2021. godine.

 

Tomislav Filipović, dipl. ing. – NIR analiza d.o.o.

doc. dr. sc. Silvio Šimon – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

 

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda treba redovito pregledati i procijeniti razvoj štetnika i bolesti.

Pripravke na osnovi korisnih mikroorganizama kao što su Trichoderma spp, Thiobacillus spp,  Pseudomonas spp, i drugi koji doprinose suzbijanju zemljišnih bolesti u nasadu, primijeniti preko lista.

Protiv pepelnice jagode (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.,  Sphaerotheca macularis) primijeniti registrirane pripravke: Score 250 EC, Ortiva, Karathane gold 350EC, Quadris, Pointer,  Zakeo 250 SC, Sonata, i dr. koji su registrirani.

Protiv pjegavosti lista primijeniti Nordox 75 WG.

Po potrebi za crvenu trulež korijena (Phytophthora fragariae var. fragariae) kod ponovljene vegetacije primijeniti Neoram WG, a Fonganil gold u zaštićenim prostorima zalijevanjem prije početka vegetacije.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Pyrus 400 SC, Signum, Geoxe, Polyversum.

Radi lakšeg praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti ulov štetnika na pločama.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima) ili Poleci plus.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

TIJEKOM LISTOPADA OSTVARENI UVJETI ZA NOVE INFEKCIJE!!! NEPOSREDNO NAKON ZAVRŠENE  BERBE preporučamo obaviti zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi  bakarnog oksida ili bakarnog oksiklorida
MUŠICA KORE MASLINE

(Resseliella oleisuga)

radi smanjenja populacije u nasadu preporučamo redovito MEHANIČKI UKLANJATI jednogodišnje i dvogodišnje napadnute izboje

 

U tablici pregled fungicida registriranih protiv paunovog oka na dan 26.10.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
 

bakarni oksid

 

 

NORDOX 75 WG

 

kontaktno

 

 

bakarni oksiklorid NEORAM WG

 

kontaktno  
bakarni oksiklorid CUPRABLU Z 35 WG,

CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW, CUPRA, COPPER KEY, CODIMUR 50, COPPER LAINCO,

kontaktno 3
bakarni hidroksid+

bakarni oksiklorid

 

AIRONE SC

kontaktno, površinsko 2
mankozeb+ bakarni oksiklorid DOUBLE COPPER KEY, CODIMUR M, LAINCOBRE M kontaktno, površinsko broj primjena 3 ; NAPOMENA: registracija istekla krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.
krezoksim-metil STROBY WG, SUGOBY, QUIMERA sistemično 2
krezoksim-metil+ difenkonazol  

DECIBEL MAX

 

sistemično

 

2

dodin SYLLIT 544 SC sistemično 2
trifloskistrobin+tebukonazol NATIVO 75 WG sistemično 1

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr