Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

 

U proteklih tjedan dana na području naše županije bilježimo između 20 i 55 mm oborina. Meteorolozi najavljuju i ovaj tjedan promjenjivo vrijeme sa dosta oborina, tako da je potrebno ponoviti zaštitu protiv bolesti jabuke i kruške.

Ditianon: Delan SC, Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo.

Metiram*: Polyram DF

Kaptan: Merpan 80 WDG, Kastor, Kapho 80 WG, Kaption 80 WG, Scab 480 SC.

*Krajnji rok za primjenu zaliha  28.11.2024.

Pri odabiru sredstva birati ono koje ste koristili najmanji broj puta.

U suzbijanju  pepelnice ( Podosphaera leucotricha) jabuke  u ovim fenofazama , mogu se koristiti pripravci na bazi  sumpora uz obavezno mehaničko odstranjivanje zaraženih izboja.

sumpor: Cosavet DF, Sulgran 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfosul 80 , Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss, Azumo WG, Visul WG.

I dalje bilježimo  let  leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) ,na nekim lokacijama imamo jaču pojavu lisnih ušiju tako da možete ponoviti zaštitu

Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP (dopuštenje za lisne uši), Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo* i dr.

*Krajnji rok za primjenu zaliha 31.10.2025.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke na području Virovitičko-podravske županije  proteklo je 7 dana. U tom periodu ovisno o lokalitetu palo je preko 35 litara kiše po m2 što je dovelo do ispiranja sredstava za zaštitu bilja. Prema najavama meteorologa u narednim danima očekuju nas nove oborine. Voćarima  preporučamo da preventivno zaštite voćnjake protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) jednim od navedenih površinskih fungicida (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Delan 700 WDG, Delan pro, Alcoban, Dynamo ili Polyram) .

Za zaštitu od  pepelnice (Podosphaera leucotrichajabuke, mogu se koristiti pripravci na bazi  sumpora. A u nasadima gdje je jača zaraza preporuča se primjena pripravaka (Sercadis ili Luna expirience).

Praćenjem leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo  intezivan let. Preporučamo  izvršiti zaštitu voćnjaka jednim od  navedenih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest uzgajivačima lijeske

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i daljnje najave takvog vremena potrebno je na lijesci provesti mjere zaštite protiv bolesti.

Trulež plodova lijeske uzrokovana je infekcijom gljivica iz rodova Monillia ssp., Fusarium, Botrytis, a za njihovu pojavu i razvoj pogoduje vlažno vrijeme kao i oštećenja – ubodi štetnika – ljeskotoč i stjenice. Od ostalih bolesti mogu biti prisutna pepelnica lijeske (Phyllactonia coryli) i lisne pjegavosti (Phyllosticia, Mycosphaerella, Septoria i dr.).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Za zaštitu protiv navedenih bolesti mogu se koristiti slijedeći fungicidi: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50, Signum. Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti: Chromosu 80, Kumulus DF, Microthiol special disperss, Cosavet DF.

Neoram WG se koristi za suzbijanje raka kore (Nectria galligena), u proljetno-ljetnim tretiranjima u koncentraciji 0,2-0,25% (200 – 250 g na 100 l vode).

Ukoliko su u nasadu prisutne lisne uši za njihovo suzbijanje mogu se koristiti: Movento, Demetrina 25 EC, Scatto, Decis 100 EC, Rotor Super.

 Potrebno je obratiti pozornost na pojavu najznačajnijeg štetnika lijeske ljeskotoča (Curculio nucum). Potrebno je redovito obilaziti nasad i metodom otresanja grana pratiti pojavu ljeskotoča. Kritičnim brojem smatra se ulov 3-4 pipe po stablu.

Trenutno nema registriranih sredstava za suzbijanje ovog štetnika.

Preporuka je koristiti imunostimulator Boundary SW koji djeluje kontaktno te stvara film na biljkama te ujedno zbog uljnog sastava raznih biljaka fizički djeluje na štetnike. Koristi se za sve vrste štetnika uključujući i probleme štetnika sa tvrđim oklopom (sjajnik, buhač, ljeskotoč).

 Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške na području Zagrebačka županije i Grada Zagreba prošlo je 8 dana. U tom periodu ovisno o lokalitetu palo je preko 30 litara kiše po m2 što je dovelo do ispiranja sredstava za zaštitu bilja.

Obzirom da meteorolozi i dalje najavljuju oborine, preporuča se voćarima da ponove zaštitu protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) jednim od slijedećih površinskih pripravaka: Delan 700 WDG, Envita, Delan PRO, Alcoban, Dynamo, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor ili Scab 80 WG ili Polyram (registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine).

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu sumpora. U nasadima gdje je jača zaraza preporuča se primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience.

Obzirom da i dalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella), potrebno je ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

U nasadima gdje su prisutne kritične populacije lisnih uši prednost dajemo insekticidu Mospilan 20 SP.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika jabuka upućena je prije dva tjedna (13. svibnja o.g.)!

U drugoj polovici mjeseca svibnja o.g. nastavljen je trend toplog i vlažnog razdoblja: u protekla je dva tjedna zabilježeno 8 kišnih dana, a prema najavama nove oborine očekujemo u drugom dijelu ovog tjedna (30.5.)! Kiše su učestale, ali u većem dijelu Županije nisu bile obilne (vidi Tablicu 1.), osim tijekom noći 16.5./17.5. kada je više od 40-ak mm padalo na područjima dijelova općina Pribislavec, Belica i Podturen, te noći 25.5./26.5. kada je u središnjem dijelu (čakovec – Mursko Središće) padalo 20,0-28,4 mm. Nadalje će biti sparno i toplo, s najvišim temperaturama 23-26°C!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika jabučastog voća tijekom mjeseca svibnju 2024. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 65,6 mm 9.310 minuta 67,00 % 17,14°C
Mursko Središće 96,0 mm 8.655 minuta 77,01 % 16,53°C
Donja Dubrava 51,0 mm 12.665 minuta 69,70 % 17,11°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

Suma prosječnih dnevnih temperatura zraka od početka kalendarske godine (1.1. 2024.) do jučerašnjeg dana 26.5. 2024.) u središnjem dijelu uz rijeku Muru iznosi 1.386,2°C! Pri takvim vrijednostima više ne očekujemo oslobađanje zimskih askospora, odnosno završila je opasnost od primarnih (skrivenih) zaraza voćnjaka (jabuka i krušaka) uzročnikom krastavosti (Venturia)! Stanje u nasadima jabuka: na netretiranim jabukama dominantne bolesti u 2024. su pepelnica (Podosphaera) i krastavost (Venturia). Intenzitet pojave krastavosti (Venturia) na lišću osjetljive sorte Zlatni delišes krajem mjeseca svibnja o.g. na nezaštićenim stablima je značajno velik! Vrlo jaku zarazu na lišću netretiranim stablima sorte Idared bilježimo od pepelnice (Podosphaera)!

Znakove karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora) krajem svibnja o.g. pronalazimo u manjoj mjeri!

Voćari koji su mjere zaštite obavljali po posljednjim preporukama u prvoj polovici svibnja primjenom kombiniranih pripravaka s učinkom na veći broj uzročnika bolesti (npr. Venturia, Podosphaera, Monilinia, Botrytis, Alternaria, Colletotrichum, Diplocarpon), a nemaju simptoma krastavosti u svojim nasadima, već od sredine ovog mjeseca provode naredna suzbijanja uzročnika bolesti u većim razmacima 10-15-ak dana (ovisno o količini i rasporedu narednih oborina)!

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka) tijekom razdoblja 08.3.-14.5. 2024. provedeno je dvanaest aplikacija, te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost u suzbijanju krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) primjenom anorganskih i organskih pripravaka (bakar, dodine, metiram, ditianon & pirimetanil, penkonazol, ditianon & kalijevi-fosfonati, tetrakonazol, kaptan, fluksapiroksad, trifloksistrobin & fluopiram, boskalid & piraklostrobin i sumpor)!

U većini nasadima gdje nema znakova krastavosti lišća moguće je krajem svibnja o.g. koristiti pripravke koji pored krastavosti suzbijaju druge uzročnike bolesti koje se tijekom ljeta pojavljuju na plodovima prema iskustvima iz ranijih sezona (npr. gorka trulež – Colletotrichum, smeđa trulež – Monilinia)! Tijekom svibnja o.g. u nekoliko smo navrata zabilježili zabilježili vrlo povoljne uvjete za razvoj sive plijesni (Botrytis) i smeđe truleži (Monilinia). U narednom razdoblju na osjetljivim i slabije zaštićenim nasadima očekujemo razvoj drugih bolesti plodova i lišća jabuka prilagođenih visokim ljetnim temperaturama, sparini i povremenim grmljavinskim pljuskovima (npr. Alternaria, Marssonina)! Stoga je u nasadima jabuka potrebno nastaviti primjenu fungicida prema njihovim registracijama (spektar djelotvornosti) i ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Voćari koji su u sustavu dodatnih zahtjeva na praćenje kvalitete plodova voditi računa o dodatnim zahtjevima na rezidue (ostatke) pesticida!

Budući od početka zadnje dekade svibnja i noćne vrijednosti temperature zraka svakodnevno imaju vrijednosti 11,2-15,0°C raste opasnost od prve pojave šteta plodova jabuke i kruške od najvažnijeg tehnološkog štetnika – jabučnog savijača (Cydia pomonella)(i drugih uzročnika “crvljivosti”) ! Na nezaštićenim stablima ranih sorti jabuka u središnjem dijelu Županije u narednim danima očekujemo prve štete na plodovima od različitih uzročnika “crvljivosti plodova” (vidi Tablicu 2.)! Od fizioloških štetnika jabuka i krušaka na osjetljivim sortama, gdje u ranijim aplikacijama nisu suzbijane različite vrste uši (Aphis, Eriosoma, Dysaphis), na vršom lišću i mladicama dominira jabučna zelena uš (Aphis pomi), te kruškina buha (Psylla pyri).

U nasadima jabuka gdje još nisu korišteni akaricidi zbog porasta temperatura u narednom razdoblju pratiti moguću pojavu prvih “žarišta” crvenog voćnog pauka (Panonychus) (pokretne grinje), naročito na osjetljivim sortama (npr. Braeburn, Fuji, Gala i Zlatni delišes)!

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) tijekom druge polovice mjeseca svibnja 2024. (14.5.-26.5.)!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,16 0,16 1,25 1,00 0,58 0,16

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

 

Narednih dana preporučujemo obaviti prvo usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) registriranim insekticidima. Od kraja ovog tjedna (31.5.) na netretiranim stablima tražiti prve oštećene (“crvljive”) plodove! U nasadima s izraženim rastom jednogodišnjih mladica pojavljuje se i populacija savijača kožice ploda (u proteklom razdoblju u zapadnom dijelu Županije je zabilježen let leptira vrsta Archips) (vidi Tablicu 2.)!

Izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka, te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci. Naredne usmjerene aplikacije insekticida moraju provoditi s razmacima 13-15 dana!

U nasadima s konfuzijom (zbunjivanjem) jabučnog savijača ovih dana dobro preventivno primijeniti neki od registrirani selektivnog insekticida radi suzbijanja više vrste gusjenica iz skupine savijača kožice ploda (Archips, Adoxophies, Pandemis)!

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju, te njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Vlasnike plantažnih nasada krušaka obavještavamo na redovito praćenje populacije kruškine buhe (Psylla pyri), naročito u nasadima sa izraženim porastima mladica. Za moguće suzbijanje ljetne populacije koristiti dopuštene insekticide koji su istovremeno učinkoviti protiv jabučnog savijača (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Također, u nasadima krušaka preporučujemo nastaviti ljetnu preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti (Venturia) dopuštenim površinskim fungicidima prema propisanim ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tablica 3. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme početkom ljeta (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Na listovima uz provodnicu, ako je napad jak i na vršnom lišću pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Lišće postaje svjetlije, a plodovi mrežavi, grinje vidljive povećanjem 15x pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Na donjoj strani starijeg lišća pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Mladice s bijelom prevlakom različiti stadiji 10-12 % napadnutih stabala
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi beskrilne i krilate uši 10-15 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) Listovi jako kovrčavi, plodovi deformirani beskrilne i krilate uši Odstranjivanje zaraženih vrhova i lokalno tretiranje samo napadnutih stabala!
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća imago, jaja, mine, kukuljice 2-3 mine/listu
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Vrhovi mladica zapredeni, napadnuti plod, oštećeno mjesto prekriveno listom gusjenice, let leptira, jaja 2-3 gusjenice na 100 mladica ili plodova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) Na granama i plodovima (crvene pjege) razni stadiji Napad se ne tolerira!

 

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku. Većina insekticida su vrlo opasni i otrovni za pčele, pa tijekom ljetnog razdoblja valja poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na oprašivače (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim lokalitetima u Splitsko-dalmatinskoj županiji  bilježi let 2.generacije  maslinina moljca (Prays oleae) iznad praga štetnosti, srednjeg do jakog intenziteta.

Optimalno je obaviti zaštitu maslina kada je plod veličine  oko  5 mm.

U maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primijeniti jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:

  • Spinetoram* – DELEGATE 250 WG
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI i dr.

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje maslinika smiju koristiti pripravke na osnovi

  • Bacillus thuringiensis – BELTHUREL, BIOBIT WP, DIPEL DF.

Napomena: Sredstvu za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari spinetoram* ,ukida se registracija za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 30. lipnja 2024. Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha DELEGATE 250 WG  do 30. 12. 2024., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstava do 30. 12. 2025.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi.. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

 

 

 

Obavijest voćarima

Oborine koje su pale proteklih dana pogodovati će razvoju uzročnika  monilijske paleži cvijeta i truleži ploda (Monilinia spp. ) šupljikavosti lista  ( Stigmina carpophila) , kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i  narančaste pjegavosti ( Polystigma rubrum) na koštunjavim voćkama  u razvojnim stadijima otpadanja latica i rasta ploda . Prije najavljenih oborina uputno je provesti mjere usmjerene zaštite od navedenih uzročnika  jednim od registriranih i dozvoljenih pripravaka prema FIS-u:

Delan 700 WDG ( marelica,breskva, nektarina-šupljikavost , pjegavost lišća i sušenje pupova; trešnja- šupljikavost, kozičavost)

Captan WP 50(  koštićavo voće šupljikavost, narančasta pjegavost), Kastor( koštićavo voće šupljikavost, šljiva narančasta pjegavost)

Futura 50 WP-šljiva- narančasta pjegavost

Syllit 544 SC, Chromodin-trešnja, višnja-kozičavost

Luna experience-višnja- kozičavost lista

U voćnjacima pratiti pojavu lisnih uši vizualnim pregledom izboja ili vršnih dijelova grana voćaka. Ukoliko je potrebno primijeniti jedan od registriranih insekticida prema FIS-u: –

–             Mospilan  20 SP (trešnja, višnja, šljiva, breskva, nektarina)

–             Pirimor 50 WG ( višnja, breskva, šljiva)

–             Teppeki 500 WG (šljiva, breskva)

–             Movento ( breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva )

Vremenske prilike pogoduju razvoju populacije crvenog voćnog pauka. Za suzbijanje primijeniti jedan od akaricida : http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Na feromonskim lovkama za praćenje  2. generacije  breskvinog savijača ( Cydia molesta), breskvinog moljca ( Anarsia lineatella)  bilježimo srednji intenzitet ulova . Suzbijanje je moguće jednim od pripravaka : Delegate 250EW ,Carpovirusine EVO 2, Dipel DF, Affirm opti, Affirm, Coragen 20 SC, i dr.

Prilikom primjene sredstava za zaštitu bilja voditi brigu o vremenu dozrijevanja i karenci pripravaka te shodno tome izabrati pripravke kraće karence .

Popis registriranih i dozvoljenih pripravaka nalazi se na poveznici Fitosanitarnog  informacijskog sustava  Ministarstva poljoprivrede  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete ( u kasnim večernjim satima ) , voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestiti najbližu udrugu pčelara!

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Masline su uglavnom prošle stadij cvatnje, dapače na otočkim pozicijama i uz priobalje su već u stadiju stvaranja mladog ploda veličine cca 4 – 5 mm. Isto tako valja reći, kako se lovi druga generacija štetnika maslinina moljca  (Prays oleae) . Zasad se na svim pozicijama lovi ispod  kritičnog broja, osim na otocima gdje dobivamo informacije o nešto jačem intenzitetu populacije. Stoga, pogotovo u maslinicima na otocima kao i onima s nešto slabijim potencijalom rodnosti preporučujemo zaštitu protiv spomenutog nametnika.

uporabom jednog od dozvoljenih sredstava: DELEGATE 250 WG ili DECIS 2,5 EC  ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Prikupljanje ambalažnog otpada SZB 2024. za našu županiju provesti će se kako slijedi:

07.06.2024.

Kod Poljoljekarne Klarići 60 Stankovci 09.00 – 11.00

 

14.06.2024.

Parking kod velikog nogometnog igrališta Ulica Josipa bana Jelačića 11 Poličnik 10.00 – 12.00

 

16.08.2024.

Maslinik OPG Ivan Atelj 200 m južno od rampe za utovar grožđa,            Parcela Vickouša Zagrad, Nadin 08.00 – 10.00

  

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.         

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest voćarima koštićavog voća (šljiva, višnja, trešnja)

Od početka tjedna na području OBŽ u više navrata palo je ukupno između 10 i 50 litara kiše po m2 ovisno o lokalitetu. Savjetujemo da nastalo smirivanje vremenskih prilika vlasnici nasada šljiva, trešanja i višanja iskoriste za fungicidnu zaštitu od najznačajnijih gljivičnih oboljenja.

Vlasnicima plantažnih nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Captan WP 50 ili Kastor.

 Vlasnicima plantažnih nasada višanja i kasnijih sorti trešanja savjetuje se preventivna zaštita protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Syllit 544 SC, Captan WP 50 ili Merpan 80 WDG.

Nabrojani pripravci preventivno zaštićuju nasad i od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)

 Nasade višanja i trešanja 8 dana prije dozrijevanja zaštitite i protiv Truleži plodova ili sive plijesni (Botrytis cinerea) i sušenja grančica (Monilinia laxa) priprakom poput: Teldor SC500, Luna Experience ili Switch 62,5

Zamjećena je prisutnost lisnih ušiju, a feromonskim praćenjem leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) utvrđena je vrlo slaba pojavnost ovoga štetnika. Vjerojatni razlog su nepovoljne vremenske prilike (niže temperature, oborine i vjetrovito vrijeme). No, toplo i suho vrijeme koje se najavljuje idućih dana moglo bi inicirati pojavnost. Većina nasada ove godine mogla bi i do tjedan dana ranije doći u fazu tehnološke zrelosti, a zbog karence dopuštenih insekticida (K 14 dana) iz preventivnih razloga savjetuje se ponovljena zaštita protiv ovih štetnika pripravkom poput: Mospilan 20 SG, Deltagri, Scatto, Rotor Super ili Decis 100 EC (K 7).

 

Obzirom na vrijeme sazrijevanja upozoravamo da obratite posebnu pozornost na karencu pri izboru pripravka.

 

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 8 dana. U tom je periodu prevladavalo toplo vrijeme s temperaturama u rasponu od 12 do 27˚C uz povremenu obilniju kišu. Agroklimatske stanice su zabilježile od 25 do 40 litara kiše, koja je isprala glavninu preventivnih fungicida, i uvjete za nove infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Prema svim agroklimatskim stanicama na području naše županije suma temperatura većih od 0 mjerenih od 1. siječnja prešla je 1400 °C te voćnjacima ne prijeti opasnost od primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), no u voćnjacima s vidljivim pjegama postaji opasnost od sekundarnog širenja bolesti.

 

Voćarima preporučamo da prije naredne kiše ponove preventivnu zaštitu plodova primjenom pripravaka kontaktnog djelovanja osnovi aktivne tvari ditianon  (Delan 700 WDG, Envita, Delan PRO, Alcoban, Dynamo)  ili na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor ili Scab 80 WG) ili na bazi metirama (Polyram).

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)  navedenim pripravcima može se dodati  pripravak na bazi sumpora.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr