MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest proizvođačima malina i kupina

Ljetni mjeseci su vrijeme kada se u nasadima malina i kupina pojavljuju simptomi patološkog sušenja pojedinih izdanaka. U proteklih mjeseci zabilježili smo nekoliko ljetnih oluja praćeni tučom i jakim vjetrom koje su povoljno utjecale na razvoj bolesti. Kako su simptomi izraženiji u ljetnim mjesecima preporučujemo izvršiti rezidbu nakon berbe malina i kupina.

Kod kupina rezom je potrebno odstraniti sve izdanke koji pokazuju simptome oboljenja. Najčešće u vidu sušenja izdanaka. Rezidbom je potrebno skratiti rodne izdanke i odstraniti bočna razgrananja.

Kod malina sve izdanke koji su dali rod u ovoj vegetacijskoj godini a oštećeni su i slabo razvijeni potrebno je orezati do zemlje.

Sve orezane grane potrebno je iznijeti iz voćnjaka te spaliti kako bi se spriječila danja zaraza.

Nakon berbe potrebno je izvršiti tretiranje nasada malina i kupina nekim od pripravaka na osnovi bakra.

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Odrasli oblici orahove muhe su veličine 5 mm, svjetlosmeđe su boje i imaju svijetle, žućkaste noge. Krila su prozirna i na njima se nalaze tri uočljive tamne pruge od kojih je jedna u obliku slova V. Na leđnoj strani gdje se krila spajaju sa prsištem imaju jednu žutu točku. Ima zelene oči.

Mjesto uboda na zelenim plodovima oraha, odnosno gdje je ženka položila jaja, potamni u obliku male crne točkice koja se ishranom ličinki povećava. Ličinke su bez nogu i glave, blijedo žute boje, veličine 8-12 mm. Na mjestu uboda može se pojaviti i smola. Zelena lupina oraha postaje mekana, zbog oslobađanja tanina s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha od koje se onda teško odvaja. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drvetu. Napadnuti plodovi nisu atraktivni za komercijalnu prodaju u ljuski. Kako ličinke ne prodiru ispod ljuske, u pravilu ne dolazi do promjene okusa i boje jezgre.

Odrasli oblici javljaju se tijekom ljeta. Desetak dana nakon prve pojave muha započinje odlaganje jaja. Pojava muhe može se pratiti postavljanjem feromona i žutih ljepljivih ploča. Ulovom na feromone utvrđena je pojava odraslih muha, te se proizvođačima preporuča započeti sa zaštitom primjenom jednog od insekticida:

– CALYPSO SC 480 (tiakloprid) – 0,25 l/ha, dozvoljene 2 primjene u vegetaciji;

-IMIDAN 50 WG (fosmet) – 1,5 kg/ha, dozvoljene 2 primjene u vegetaciji.

Na okućnicama gdje su zasađena pojedinačna stabla oraha, te ako se radi o visokim stablima gdje je otežana primjena insekticida može se vješati veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se šteta na plodovima.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema preporukama proizvođača i koristeći detaljne upute iz FIS baze. 

 dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail:Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Promjenjivo vrijeme s oborinama i visokom vlagom zraka u fazi dozrijevanja bresaka, nektarina i šljiva pogoduje razvoju truleži plodova. Voćarima preporučamo da redovito provode zaštitu vodeći računa o karenci odabranog preparata.

Zaštitu ne provoditi na sortama koje se beru te ne može proteći karenca (najkraće vremensko razdoblje koje mora proteći od primjene sredstva do berbe plodova)!

Za zaštitu od truleži plodova i pepelnice (Podosphaera pannosa var. pannosa) na breskvama se mogu koristiti pripravci Luna Expirience, Indar 5 EW (karenca 3 dana), Systhane 20 EW i Nativo 75 WG (karenca 7 dana), a pripravci Signum DF, Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana) registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova.

Pripravci Nativo 75 WG, Systhane 20 EW, Signum DF, Switch i Chorus 50 WG mogu se primijeniti i na nektarinama.

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi Runner SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC ili Imidan 50 WG (karenca 14 dana).

U tijeku je let i odlaganje jaja druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana). Za zaštitu su registrirani insekticidi Coragen 20 SC  (karenca 14 dana), Delegate 250 WG ili Affirm opti (karenca 7 dana).

Za zaštitu od truleži ploda na šljivi su dozvoljeni fungicidi Indar 5 EW, Teldor (karenca 3 dana), Nativo 75 WG, Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana).

Prilikom zaštite voća u fazi dozrijevanja vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Razdoblje od posljednje preporuke za zaštitu jabuka obilježilo je toplo i sparno vrijeme s povremenim olujnim nevremenima. Prognostičari i u narednom razdoblju najavljuju slične vremenske uvjete što će pogodovati razvoju sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. i dr.). Zaraze uzročnicima truleži nastaju u fazi dozrijevanja plodova, a znakove bolesti često uočavamo tek u procesu skladištenja.

Tijekom ljetnih mjeseci zaštitu jabuka je potrebno ponoviti ovisno o količini oborina od posljednje zaštite.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina (Stroby, Zato plus, Zato 50 WG) ili kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna expirience).

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Kapetan 80 WG,  Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
tiofanat-metil Topsim M 500 trulež ploda 14 dana
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

Vodite računa o karenci odabranih pripravaka kad ih primjenjujete na ljetnim sortama jabuka!

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Potrebno je pratiti i populaciju grinja u nasadu te pojavu mina minera kružnih mina.

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

 

Obavijest vlasnicima nasada i pojedinačnih stabla oraha o praćenju orahove muhe

Prema iskustvima iz razdoblja 2012.-2018. sezone od druge polovice ili najkasnije zadnjih dana mjeseca srpnja do prvih dana mjeseca rujna valja pratiti populaciju orahove muhe (Rhagoletis completa), te naknadno poduzeti preventivne mjere zaštite plodova. U Međimurju je prva pojava orahove muhe potvrđena 2011. godine, a već nakon 2012. bilježimo vrlo visoki stupanj zaraze plodova, koje na mnogim stablima u proteklih sedam godina procjenjujemo 100 %!

Ove smo sezone žute ljepljive ploče sa atraktantima (Csalomon) radi praćenja populacije orahove muhe postavili na lokalitetu u središnjem dijelu Međimurja (Šenkovec) već krajem mjeseca lipnja (29.6. 2019.), a na području zapadnog dijela županije početkom mjeseca srpnja (Vučetinec, Orehovčak). Ali, u prvoj polovici i sredinom mjeseca srpnja o.g. prve jedinke odraslih oblika orahove muhe na praćenim lokalitetima još nismo uhvatili!

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje a pojavljuje se sredinom i krajem ljeta (vidi Tablicu 1.). Desetak dana nakon prve pojave muha počinje odlaganje jaja. Ženke odlažu oko 15 jaja u zelenu lupinu iz kojih nakon 5 dana izlaze ličinke. Zelene lupina oraha postaje mekana, zbog tanina koji se oslobađaju s vremenom pocrni, te se zalijepi za ljusku oraha i teško se odvaja od nje. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Ranije napadnuti plodovi oraha od muhe obično otpadaju sa stabla.

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča.

VAŽNO: Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost!

Svim vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti štete od orahove muhe preporučujemo ovih dana na stabla započeti vješati žute ljepljive ploče. Orahova muha prezimi u zemljištu, pa je žute ljepljive ploče u početku njihove pojave dovoljno vješati u donjem dijelu krošnje stabala oraha!

Iskustva u Međimurju (2012. i 2013.) dokazuju da je masa (težina) jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži!

Tablica 1. Dinamika ulova odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa) u Međimurju tijekom proteklih osam godina (2011.-2018.):

Godina praćenja Ulov orahove muhe na žute ljepljive ploče Ukupan godišnji ulov
srpanj kolovoz rujan
2011.* 2 4 6
2012.** 197 743 7 937
2013.** 15 286 326 627
2014.** 89 648 5 742
2015.** 74 165 22 261
2016.** 60 47 10 117
2017.** 1 9 5 15
2018.** 14 164 13 191

*granični lokalitet u zapadnom dijelu Međimurja (matični nasad oraha); **pojedinačno stablo uz poljski put u središnjem dijelu kraj Čakovca!

Najraniji ulov orahove muhe: 9.7. 2013.! Najkasniji ulov orahove muhe: 23.9. 2012.!

Budući smo tijekom protekla dva mjeseca zabilježili dva povijesna meteorološka maksimuma (najveće količine oborina zabilježene u mjesecu svibnju o.g. i naknadno najtoplija prva polovica mjeseca lipnja o.g.) na lišću i plodovima oraha u proteklom se razdoblju pojavljuju dvije bolesti: siva pjegavost (Gnomonia leptostyla) i bakterijska tamna pjegavost oraha (Xanthomonas campestris pv. juglandis)! Simptome ovih bolesti valja razlikovati od simptoma napada ličinki orahove muhe!

Potrebu, optimalne rokove i način moguće usmjerene zaštite plantažnih nasada i pojedinačnih stabla oraha uz okućnice i vikendice protiv orahove muhe (Rhagoletis completa) uputit ćemo u narednim preporukama!

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači oraha mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Pregledom nasada na terenu uočen je let orahove muhe, zato je potrebno obaviti zaštitu kako ne bi došlo do većih oštećenja lupine oraha.

Odrasli oblici su crvenkastosmeđe boje, dužine 4-8 mm sa žutom glavom, i na prsištu imaju karakterističan trokutasti štitić žute boje.

Štete nastaju kada odrasli štetnici odlože jaja u zelenu lupinu oraha gdje se razviju ličinke koje se tu hrane. Lupina postaje mekana, pocrni te se teško odvaja od ljuske oraha. Zbog toga orasi nisu privlačni kupcima.

Od mjera suzbijanja osim postavljanja žutih ljepljivih ploča, za koje je bila preporuka postavljanja krajem lipnja, mogu se koristiti insekticidi:

IMIDAN 50 WG, CALYPSO 480 SC. 

Svaki od ova dva preporučena insekticida može se upotrijebiti po dva puta u razmaku od 14 dana, znači do 4 tretiranja u sezoni.

Sredstva koristiti po uputama proizvođača, a praznu ambalažu pravilno zbrinuti.

 

Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima oraha

Na terenu kod obilaska oraha i dalje primjećujemo jače napade sive pjegavosti ili antraknoze lista (Gnomonia leptostyla) te bakterijoza ( Xsantomonas juglandis). Dozvoljene pripravke za suzbijanje ovih bolesti možete naći u preporuci od 30.05.2019.

 

Praćenjem leta orahove muhe (Rhagoletis completa) na žutim ljepljivim pločama, utvrđen je početak leta ovog štetnika. Ženke odlažu jaja u zelenu lupinu desetak dana nakon početka leta. Štete čine ličinke na zelenom dijelu lupine gdje se hrane te ona  pocrni i zalijepi se za ljusku orah

Najveća brojnost ovog štetnika je od kraja srpnja pa do početka rujna. Brojnost ovisi o vlazi i temperaturi zraka.

Od mjera suzbijanja moguće je postavljanje većeg broja žutih ljepljivih ploča na stabla oraha kako bi se smanjila brojnost ovog štetnika , a kemijska tretiranja potrebno je provoditi u razmacima najdulje od dva tjedna do konca kolovoza. Koristiti pripravke koji imaju dozvolu za tu namjenu : Calypso 480 SC ili Imidan 50 WG.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći gusjenice savijača, a one izazivaju crvljivost ploda. Na orahu štete čine  orahov savijač (Cydia amplana) i jabučni savijač

(Cydia pomonella ). Sredinom ljeta odlažu jaja na plodove , a štete čine gusjenice ubušujući se u plod , čineći ga „ crvljivim“

Na orahu možemo pronaći veliku i malu orahovu lisnu uš ( Callaphis juglanis,Chromaphis juglandicola) , no dosadašnjim praćenjem nije utvrđena izrazito jaka populacija ovih štetnika.

U tablici 1 navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na orahu

Tablica 1.

Akrivna tvar Naziv pripravka Štetnik
Tiakloprid Calypso 480 SC Orahova muha
Fosmet Imidan 50 WG  Orahova muha   i  jabučni savijač
Klorantraniliprol Coragen 20 SC Jabučni savijač
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

 

Jabučni i kestenov savijač, lisne uši

Lambda-cihalotrin Kaiso * Lisne uši
Granulovirus Carpovirusine EVO 2 Jabučni savijač
Spinosad Laser Jabučni savijač
Piretrin* Asset Lisne uši, medeči cvrčak, stjenice

Posljednja tri imaju dozvolu u ekološkoj zaštiti.

*Krajnji rok za primjenu zaliha        11.4.2020

 

Istraživanja provedena u Međimurskoj županiji pokazuje da primjenom kombinacije  Buminala (biljni proteinski mamac ) i pripravaka Calypso, Laser ili Imidan tretiranjem samo dijela krošnje, daju dobre rezultate. Istraživanja su provedena samo na stablima više krošnje na okućnicama.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest o obaveznom uklanjanju ambrozije

Prema Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije ( Ambrosia artemisiifolia L.) N.N. 72/2007, u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske, napominjemo vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnih zelenim površinama da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

 

NAVEDENI OBVEZNICI DUŽNI SU TIJEKOM VEGETACIJSKE SEZONE U VIŠE NAVRATA, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:

– agrotehničkim: obradom tla i višekratnim prašenjem strništa;

 

– mehaničkim: međurednom kutivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem pojedinačnih biljaka te redovitom višekratnom košnjom

 

kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za  primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

 

VAŽNO JE UKLANJATI AMBROZIJU PRIJE POČETKA CVATNJE, jer velika količina peludi koju ova biljka stvara  izaziva alergijske reakcije kod osjetljivih ljudi  i djece. Apeliramo da se svi građani aktivno uključe u suzbijanje ambrozije kako bi olakšali život alergičarima.

 

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest proizvođačima oraha

Orahova muha (Rhagoletis completa) je štetnik koji odlaže jaja u zelenu lupinu oraha, potom se razvijaju ličinke koje unutar nje žive. Zelena lupina oraha postaje mekana i s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha te se ne da skinuti. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Odrasli oblici lete od srpnja pa sve do kraja rujna.

Od mjera suzbijanja postavljaju se žute ljepljive ploče u donjem dijelu krošnje na stabla oraha kako bi se smanjila populacija orahove muhe.

Registrirani insekticidi protiv spomenutog štetnika su Imidan 50 WG (K 7 dana), Calypso SC 480 (K 14 dana). Tijekom jedne sezone dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida s razmakom od 14 dana. Za učinkovito suzbijanje orahove muhe potrebno je provesti 3 – 4 tretiranja do kraja kolovoza u razmacima od 10-tak dana između dva tretiranja.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ te ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama.

 

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@savjetodavna.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

16.07.2019.

Na području VPŽ uočena je pojava orahove muhe (Rhagoletis completa). Proizvođačima oraha, preporuka je da se prati let pomoću žutih ljepljivih ploča (ploče vješati u donjem djelu krošnje). Dio kukuljica u tlu se uništava jesenskom obradom tla ispod oraha.

Za borbu protiv spomenutog štetnika koristiti insekticide koji su registrirani u RH: Imidan 50 WG i Calypso SC 480. Tijekom jedne sezone dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida s razmakom od 14 dana.

Za kvalitetno tretiranje orahove muhe potrebno je provesti zaštitu 3 puta do kraja kolovoza (ovisno o trajanju leta).

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr