MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest o obveznom uklanjanju ambrozije

Na ruderalnim staništima uz ceste i putove, primijećena je prisutnost ambrozije (Ambrosia artemisifolia L). Na žalost ove godine primijećeno je njezino pojačano širenje na poljoprivredno zemljište, pogotovo na parcelama na kojima se uzgaja krumpir i kukuruz.

Ambrozija je jednogodišnja biljka koja naraste od 1 do 1,5 metar visine. Korijen joj je vretenast. Stablo joj je uspravno, razgranato i gusto prekriveno sitnim dlačicama. Cvatnja ambrozije započinje krajem srpnja.

Vrlo je agresivna, proizvodi velike količine peluda koji kod osjetljivih ljudi izaziva alergijsku reakciju.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donijelo je Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN br. 72/07), u cilju njezinog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih puteva, dužni su tijekom vegetacije u više navrata redovito uklanjati ambroziju.

Preporuča se suzbijanje čupanjem biljke zajedno s korijenjem. U slučaju većih površina moguća je košnja ili tretiranje sredstvima za zaštitu bilja – herbicidima na  osnovi glifosata (u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

Pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine također se reducira pojava ambrozije za naredne godine.

 Obveza je svakog građanina koji na svom zemljištu pronađe  ambroziju suzbiti ju jednom od navedenih mjera suzbijanja najkasnije pred cvatnju, kako bi olakšao život alergičnim osobama i smanjio pojavu novih biljaka idućih godina.

 Kontrolori APPRRR-a kod kontroliranja parcela (kod korisnika državnih poticaja) na poštivanje mjera višestruke sukladnosti (GAEC 6) naročito obraćaju pažnju na prisutnost ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) i mračnjaka (Abutilon theophrasti).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest o uklanjanju ambrozije

Ambrozija ( Ambrosia artemsiifolia L. ) nazvana još i limundžik, Krausova trava, jednogodišnja je zeljasta biljka, naraste do visine 1-1,5 metara. Ima vretenast korijen i uspravnu razgranatu stabljiku posutu grubim dlačicama. Stabljika je na presjeku četvrtastog oblika. Listovi su jajolikog oblika i uskih režnjeva  posuti dlačicama. Cvjetovi su žućkaste boje u obliku grozdastih cvatova smješteni na vrhovima stabljike i grana.

Podrijetlom je iz Sjeverne Amerike, a danas je rasprostranjena u većini europskih zemalja. U Hrvatskoj je prvi put pronađena 1941. godine na području  Podravine, Posavine i Slavonije. Od tuda se proširila na ostala područja Hrvatske. Ambrozija je vrlo agresivna  korovna biljka koju možemo pronaći uz putove, željezničku prugu, uz rubove kanala, obale potoka i rijeka kao i na obradivim poljoprivrednim površinama kao korov u povrtnim kulturama, kukuruzu, voćnjacima i vinogradima.

Cvatnja ambrozije započinje krajem srpnja. Agresivna je alergena  biljka koja proizvodi velike količine peluda i kod ljudi izaziva alergijsku reakciju. Svaka biljka godišnje proizvede oko stotinu milijuna zrnaca peludi. Zrnce peludi izgleda kao kugla sa šiljcima i može prijeći i do 300 km.

Osobe osjetljive na pelud ambrozije pate od alergijske hunjavice. Njeni simptomi su kihanje, curenje iz nosa, svrbež kože i sluznice, pojačano suzenje očiju i otežane vjeđe.Takve  osobe  trebaju izbjegavati izlazak na otvoreno u jutarnjim satima, jer je tada koncentracija peluda u zraku  najveća kao i za toplog i vjetrovitog vremena . Koncentracija peluda je najmanja na večer  i nakon kiše.

Ambroziju je moguće suzbiti agrotehničkim, mehaničkim i kemijskim mjerama.

Agrotehničke mjere suzbijanja su obrada tla i višekratno prašenje (obrada) strništa.

Mehaničke mjere su- međuredna kultivacija okopavinskih kultura, okopavanje, plijevljenje, pročupavanje  pojedinačnih biljaka, kosidba (višekratna).

Kemijske suzbijanje provodi se primjenom herbicida koji imaju dozvolu za primjenu u Republici Hrvatskoj. Na neobradivim površinama (uz ceste, putove, kanale, željezničku prugu…), tamo gdje treba uništiti čitavu vegetaciju koriste se herbicidi na osnovi glifosata –Catamaran 360, Cidokor plus, Cidokor max, Roundup biactive, Rundup rapid, Total TF, Glifokor 360 TF, Glyphogan, Boom efect , Cosmic, Ouragan system 4, Satelite, Herkules, Karda, Barbarian xtra 610, Gallup super 480, Glyfoon 480, Resolva 24 H. U povrtnim i ratarskim kulturama, voćnjacima, vinogradima koriste se herbicidi selektivni za tu kulturu, a namijenjeni za suzbijanje ambrozije.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora, jer je isto propisano.

Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima GAEC-om 6 – sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom (pod neželjenom vegetacijom podrazumijevaju se pojave korova ambrozije (Ambrosia artemisiifolia, L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti, Med.) na poljoprivrednim površinama).

Obveza je svakog građanina koji na svom zemljištu pronađe  ambroziju suzbiti ju jednom od navedenih mjera suzbijanja najkasnije pred cvatnju, kako bi olakšao život alergičnim osobama i  smanjio pojavu novih biljaka idućih godina.

 

   dr.sc. Mirna Ceranić

         e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

Ministarstvo poljoprivrede je još 2007. godine donijelo Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (NN 72/07) sa ciljem njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području RH. Sukladno tome, vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta dužni su provoditi mjere njenog uklanjanja.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (točnije GAEC-om 6).

 

Uklanjanje je moguće izvršiti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida na osnovi glifosata – u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

 

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda (alergije kod ljudi), a potom i stvaranje sjemena (daljnje širenje).

 

Nadzor nad provedbom ove mjere provode poljoprivredna, fitosanitarna i šumarska inspekcija.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest voćarima!

Obzirom na najavljene nestabilne vremenske prilike s oborinama krajem tjedna, stvorit će se povoljni uvjeti za pojavu i razvoj bolesti krastavosti ili fuzikladija (Venturia ineaqvalis), te pepelnice (Podosphaera leucotricha) jabuke.

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera protiv spomenutih uzročnika bolesti s jednim od sistemičnih pripravaka u kombinaciji s jednim od kontaktnih:

Score 250 EC ili Difcor ili Argo EC ili  Indar 5 EW ili neki drugi sistemični pripravak prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Kao kontaktni pripravci mogu se rabiti: Delan 700 WDG ili Delan Pro ili Merpan 80 WDG ili Captan 80 WG ili neki drugi pripravak dozvoljen prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Isto tako se na opažačkim mjestima lovi kritičan broj štetnika breskvinoga moljca ( Anarsia lineatella) i savijača (Cydia molesta), pa upućujemo proizvođače na zaštitu nasada vodeći računa o karenci i sortama koje su u skoroj berbi. Može se rabiti jedan od dozvoljenih sredstava:

DECIS 2,5 EC ili IMIDAN 50 WG ili RUNNER 240 SC ili neki drugi pripravak dozvoljen prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Pojačana količina oborina utječe i na pojavu i širenje bolesti šupljikavosti lista breskve i nektarine pa preporučujemo uporabu pripravka s dozvolom – DELAN 700 WDG.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 20.08.2019. u Nadinskome blatu (maslinik OPG Ivan Atelj, 200 m južno od rampe za utovar grožđa), u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

 Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.       

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest maslinarima!

Počeo je let prve generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)  u našoj županiji. Upućujemo na redovite obilaske maslinika, te uzorkovanje i pregled plodova, jer najavljeni vremenski uvjeti (niže temperature i oborine) mogu pogodovati jačanju populacije spomenutoga štetnika.

Kada se utvrdi 5% aktivnih uboda tada preporučujemo organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca (pripravak  SUCCESS  BAIT  ili  ECO TRAP vrećice).

Ova se metoda provodi uvijek organizirano na nekom području (više maslinara zajedno), inače može biti kontraproduktivna.

Maslinare upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 20.08.2019. u Nadinskome blatu (maslinik OPG Ivan Atelj, 200 m južno od rampe za utovar grožđa), u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

 Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

 

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka!

Posljednja uputa za redovnu zaštitu plantažnih nasada jabuka upućena je prije 14 dana (19.6. 2020. godine)!

Uvjeti za razvoj većeg broja biljnih bolesti u voćarstvu su optimalni, a razlog tome je toplo, vlažno i sparno razdoblje u proteklom mjesecu lipnju (vidi Tablicu 1.) (naročito u drugoj lipanjskoj polovici), a isti  trend bilježimo i prvih dana mjeseca srpnja o.g.!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti jabučastog voća u mjesecu lipnju 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-30.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-30.6. 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-30.6. 2020.
Belica 121,8 mm 7.945 minuta 18,93°C
Trnovčak 110,0 mm 8.270 minuta 18,62°C
Mursko Središće 117,8 mm 20.310 minuta 18,94°C
Novakovec 66,0 mm 14.875 minuta 18,93°C
Sveti Juraj u Trnju 161,4 mm 9.100 minuta 18,90°C
Donja Dubrava 101,4 mm 14.355 minuta 19,28°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina. Na većini je mjesta u središnjem i istočnom dijelu Županije tijekom lipnja o.g. zabilježeno  20-60 % više oborina od prosjeka (npr. Belica, Sveti Juraj u Trnju – vidi Tablicu 1.)! Prosječna je mjesečna vlažnost zraka na lokalitetima uz riječne doline tijekom lipnja bila vrlo visoka (80,9 %)!

U proteklih je deset dana zabilježeno vrlo vruće, sparno i vlažno (povremeno kišovito) meteorološko razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće bile u rasponu 25,8-32,7°C. Zabilježena su dva grmljavinska nevremena s jačim vjetrom i oborinama >12 mm (26. i 29.6. 2020.), a ukupno je tih dana zabilježeno od 25,8 mm (Belica) do 65,4 mm (Sveti Juraj u Trnju)!! Kiša prema najavi pada jutros na gotovo svim mjernim mjestima! Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su posljednjih osam dana najčešće su uz riječne doline u rasponu 75,4-90,8 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati uz riječne doline bilježimo gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 220-1.140 minuta!

Zbog sjevernog vjetra u narednim danima ne očekujemo ljetne vrućine s najvišim temperaturama >30°C, već će njihove najviše vrijednosti biti 21-28°C! Nove su oborine moguće i sredinom narednog tjedna!

Zdravstveno stanje nasada jabuka očitano u proteklom razdoblju na uzročnike bolesti i uputa: na netretiranom dijelu nasada jabuka u sorata Idared i Zlatni delišes jači naknadni razvoj simptoma uzročnika krastavosti (Venturia) na nezaštićenim plodovima bilježimo tek u zadnjoj dekadi mjeseca lipnja o.g. (protekle je 2019. u isto vrijeme ocijenjena 100 %, te je prijevremena defolijacija bila dominantan zdravstveni problem)! Često grmljavinsko nevrijeme (koje smo u šest navrata bilježili nakon 14.6.), s visokim ljetnim temperaturama pogoduju, osim uzročnicima krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera), razvoju drugih bolesti jabuke: npr. gorka trulež (Colletotrichum), alternarijska pjegavost (Alternaria) i smeđa trulež (Monilinia)! Zbog dugotrajnog vlaženja plodova zabilježili smo i pojavu sive plijesni (Botrytis) na plodovima jabuka (na sorti Idared)!

Na nekim sortama jabuke (Braeburn, Zlatni i Crveni delišes) od druge dekade mjeseca lipnja o.g. bilježimo defolijaciju zbog nežive pjegavosti i paleži lišća (naročito u nasadima bez folijarne prihrane – Zn, Ca i mikro-hranjiva)!

U poljskom mikro-pokusu Službe na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka je početkom srpnja o.g. (1.7. 2019.) je ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče uz dominantne sorte Idared i Zlatni delišes, tijekom travnja i svibnja o.g. je provedeno po četiri, a tijekom lipnja dvije usmjerene zaštite (ukupno 10) (30 % manje nego protekle 2019. godine), uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha (leđni nošeni motorni raspršivač)! Do početka berbe planira se provesti još tri aplikacije uglavnom mikro-biološkim pripravcima (Bacillus spp.), te insekticidima kraće karence.

Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja. Već smo u protekloj preporuci naglasili da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo već krajem mjeseca srpnja i tijekom mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium).

VAŽNO: zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla nadalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella) – prema dosadašnjem letu leptira nema jasne granice između prve i druge generacije ovog štetnika! U nasadima jabuka još smo bilježili aktivni let breskvina savijača (Cydia molesta) i jedne vrste savijača kožice ploda (Archips podana), te početak druge generacija moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella)! Stoga je nadalje potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zbog manje rodnosti jabuka i krušaka radi proljetnog smrzavanja, od zadnje dekade mjeseca lipnja o.g. bilježimo pojačanu “crvljivost plodova” na netretiranim stablima u ranih sorata jabuka i krušaka! Isto od kraja lipnja o.g. bilježimo i na nekim nezaštićenim dominantnim sortama jabuka kasnije epohe dozrijevanja (npr. Idared)! Naknadno se od kraja lipnja i prvih dana srpnja na takvim plodovima razvija smeđa trulež (Monilinia spp.)!

VAŽNO: U nasadima gdje se jabučni savijač suzbija metodom konfuzije (zbunjivanja), a pokriveni su mrežom protiv tuče, provodi se reducirajuća (smanjena) primjena protiv drugih tehnoloških štetnika i moljca kružnih mina (npr. jednom mjesečno), a svakako prema brojnosti populacije njihovih leptira u svakom nasadu (noviji tip operacije u mjeri 10. Programa ruralnog razvoja)!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii) (Jonagold), a u zadnjem dijelu vegetacije jabuka moguća je pojava i običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. voditi redovite preglede kod sorta Braeburn, Granny Smith).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Od zadnje preporuke proteklo je 14 dana, proteklih dana prevladavalo je toplo i sparno vrijeme, takvi vremenski uvjeti pogoduju razvoju sekundarnih zaraza uzročnikom truleži plodova (Monilinia ssp.), gorkoj truleži ploda (Colletotrichum spp.), smeđoj trulež ploda (Monilia fructigena i dr.) te sivoj plijesni (Botrytis cinerea) koje nastaju u fazi dozrjevanja plodova. Najava je promjenjivog vremena s povremenim oborinama, stoga preporučujemo obavljanje zaštite voćnjaka.

 

Za zaštitu od krastavosti jabuke (Podosphaera leucotricha) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) možemo koristiti neki od pripravaka na bazi strobilurina: Stroby, Zato Plus, Zato 50 WG ili neki od kombiniranih pripravaka: Nativo 75 WG, Luna expirience, Bellis.

 

Zaštita se može provesti nekim od dozvoljenih sredstava navedenim u tablici:

Gorka trulež plodova, krastavost Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG karenca 21 dan
Smeđa i gorka trulež ploda, Siva i plava plijesan Geoxe karenca 3 dana
Trulež ploda  Topsin M 500 karenca 14 dana
Pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost Luna expirience karenca 14 dana
Krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost Nativo 75 WG karenca 14 dana
Krastavost, pepelnica, skladišne  bolesti Bellis karenca 14 dana-jabuke za tržište

7 dana – jabuke za skladištenje

 

Savjetujemo i zaštitu protiv Jabučni savijača (Cydia pomonella) nekim od insekticida: Calypso SC 480 Affirm, Affirm opti, Coragen SC, Imidan  WG, EC, Mospilan SG, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Potrebno je pratiti let minera kružnih mina (Leucoptera scitella).

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi  SG, pesticida NN 14/14.

 

                                                                      Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                      e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda nakon završenog branja treba održavati i njegovati za slijedeću sezonu. Zbog smanjivanja intenziteta ishrane i zalijevanja smanjuje se i napad bolesti i štetnika na sam nasad, ali ipak treba paziti na pojavu istih. Uklanjanjem starog lišća rješavaju se velikog broja bolesti i štetnika koji se na njemu nalazi no vrlo je važno odstranjene biljne dijelove iznijeti iz nasada kako bi se smanjio potencijalan broj bolesti i štetnika.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su: Ortiva, Karathane gold 350 EC, Crystal, Zaftra AZT 250 SC i dr.

Kod pojave crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC, Milbeknock i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za ova dva pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus i sl.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama kao što su na otvorenom:  Calypso SC 480, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 10 EC i sl. U zaštićenim prostorima dozvoljeni su: Calypso SC 480 i Movento.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje otpornosti i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, kao što su trichoderma vrste ili bacillus vrste.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Posljednja preporuka za zaštitu jabuka i krušaka bila je 19.06. Promjenjivo i kišovito vrijeme koje je prevladavalo ovih dana omogućuje sekundarno širenje  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis)  unutar nasada posebno u nasadima gdje su vidljivi simptomi ove bolesti.

Za preventivnu zaštitu od krastavosti plodova u ovom periodu možete koristiti: Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP,  Kaptan 80 WG,  Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG,  Caption 80 WG, Scab 480 SC.

Za suzbijanje pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha)  možete koristiti:  Luna Experience,  Domark 40 ME,  Nimrod 25 EC, Sercadis. U nasadima  gdje se pepelnica  javlja sporadično, mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina  kao što su Zato Plus WG, Zato WG 50 ili Stroby WG (navedeni pripravci imaju dopuštenje za suzbijanje pepelnice i krastavosti)  ili pripravke na bazi  sumpora (ukoliko koristite pripravke na bazi sumpora tada vodite račina da ne obavljate zaštitu kada je temperatura zraka iznad 25C°).

Voćarima savjetujemo da obave i zaštitu protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) nekim od insekticida: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480*, Coragen 20, Affirm, Laser, Imidan 50 WG.

*Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Na području naše županije završila je berba jagoda. Nasade je potrebno očistiti i održavati do slijedeće sezone. Uklanjanjem starog lišća rješavamo se velikog broja bolesti i štetnika koji se na njemu nalazi. Vrlo važno je odstranjene biljne dijelove i iznijeti iz nasada kako bi se smanjio potencijalan broj bolesti i štetnika.

Razvoj bolesti se smanjuje kao i napad štetnika ali moramo biti a oprezu jer nisu u potpunosti nestali.

Za zaštitu nasada od pepelnice (Podosphaera aphanis) možemo koristiti neki od pripravaka: Ortiva, Karathae gold 350 EC, Quadris i dr.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) može se primijeniti neki od pripravaka: Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, kod pojave Trips (Frankliniella ssp.) mogu se koristiti neki od insekticida: Laser i Kraft, Poleci Plus, za suzbijanje Lisni uši (Aphididae) mogu se koristiti neki od preparata Asset, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 100 EC, Demetrina 25 EC.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr