Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Prognostičari od sredine u nastavku tjedna najavljuju promjenjivo vrijeme s olujnim nevremenima, a takvo kišovito i nestabilno vrijeme omogućuje razvoj bolesti lista i ploda u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). na koštičavom voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor), na trešnji, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.

Za zaštitu breskve od pepelnice i truleži plodova mogu se koristiti Luna Experience, Nativo 75 WG i Revyona  te drugi registrirani pripravci.

 Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65, Syllit 544 SC (karenca 14 dana) i Luna Expirience (karenca 7 dana), dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65 i Syllit 544 SC (karenca 14 dana). Pripravak Luna Expirience registriran je i za suzbijanje truleži ploda, a na trešnji ima karencu 3 dana.

Za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti dozvoljeni su Futura 50 WP i Kastor.

 Za zaštitu od bakterijskih bolesti i smeđe truleži ploda mogu se koristiti mikrobilološki pripravci kao Serenade ASO bez karence.

 U nasadima višnje i trešnje tijekom sunčanih dana traje let trešnjine muhe. Provjerite ulove na žutim ljepljivim pločama te prema potrebi obavite suzbijanje insekticidima: Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP (karenca za višnju i trešnju 14 dana), Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Demetrina 25 EC, Deltagri (karenca za višnju i trešnju 7 dana).

 Pripravci Mospilan 20 SG i Mospilan 20 SP učinkoviti su i za suzbijanje lisnih uši čiju je populaciju na koštičavom voću također potrebno pratiti.

 U nasadima bresaka, nektarina i šljiva traje let breskvinog savijača i moljca te šljivinog savijača. Druga generacija ovih štetnika puno je opasnija za plodove u fazi dozrijevanja pa proizvođačima preporučamo da krajem mjeseca planiraju njihovo suzbijanje. Pri tome preporučamo da odabirete insekticide kraće karence.

 Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi Dipel DF, Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana) Runner  SC, Affirm, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC (karenca 14 dana). Vodite računa o dozvoljenom maksimalnom broju tretiranja nekim insekticidom u jednoj sezoni!

 Vodite računa o karenci odabranih preparata, osobito na ranim sortama voća, a voće koje je u fazi dozrijevanja ne tretirati.

  Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis