Obavijest vinogradarima

Od početka svibnja agroklimatske stanice su zabilježile uvjete za dvije primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola). Prva infekcija ostvarena je 2/3. svibnja, a simptome je moguće naći od 11. svibnja. Kiša koja je padala 7/8. svibnja omogućila je novu infekciju.

U narednim danima meteorolozi najavljuju temperaturu zraka od 10 do 24 ˚C uz moguće češće oborine. Vinogradarima preporučamo da nastave provoditi redovitu zaštitu vinove loze od plamenjače vinov loze  primjenom kombiniranih fungicida na bazi fosetila: Mikal Flash, Mikal premium, Profiler, Azimut 80 WG, Alfil, i dr.

U zaštiti od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primijeniti: Dynali, Luna expirience, Revyona, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Karathane Gold i sl.

Vodite računa o mogućnosti miješanja odabranih fungicida.

Početak leta pepeljastog grozdovog moljca zabilježen je 29. ožujka, vrhunac u prvoj polovici travnja, a ulove bilježimo i tijekom prve polovice svibnja. Ovih dana očekujemo masovnu pojavu ličinki te je zbog toga u vinogradima je potrebno pratiti pojavu gusjenica prve generacije pepeljastog grozdovog moljca i prema potrebi provesti suzbijanje. Za suzbijanje gusjenica pred njihovo izlaženje iz jaja kao  i mlađih razvojnih stadija gusjenica ( L1, L2 ) mogu se koristiti pripravci na bazi Bacillus thuringiensis Biobit, Belthirul (Baturad stari naziv)  te insekticidi Laser KS,  Coragen SC, Affirm, Radiant.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis