MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Vinova loza se ovisno o sortimentu, nalazi u fazi pojave mladica od 10 – 20 centimetara. Ukoliko je prijašnjih godina bilo problema s pepelnicom (Unicinula necator) potrebno je provesti zaštitu dozvoljenim prepratima:

Domark 40 ME, Nativo WG ,Stroby DF, Talendo SC, Collis SC i sl.

Mogu se koristiti i preparati na bazi sumpora.

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) dozvoljeni su Solofol , Universalis, Delan Pro, Poyram DF i sl.

Sredstva koristiti obavezno po uputama proizvođača te prema Fitosanitarnom sustavu.

Ambalažu sredstva zbrinuti na odgovarajući način uz prateći list.

   Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Ovisno o položaju i sortimentu vinova loza se nalazi u fazi dužine mladice od 5-15 cm. Preporučuje se vinogradarima da u narednom periodu izvrše zaštitu svojih nasada usmjerenu  protiv uzročnika crne pjegavosti ( Phomopsis viticola) i pepelnice ( Erysiphe necator).

U ovom periodu prednost dajemo organskim fungicidima kao što su : Polyram DF, Delan pro,  Solofol ili dr.

( http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ ).

  Za zaštitu protiv pepelnice ( Erysiphe necator) gore navedenim pripravcima također dodati  pripravke na bazi sumpora npr. Chromosul 80Thiovit JetKumulus DFKalinosul 80 WGKossan WGSulfolac 80 WGCosavet DFSumpor SC-80 i dr.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                      Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                      marina.kocijancic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Budući da se vinova loza nalazi u fazi pojave mladica veličine 10-20 cm (ovisno o sorti) potrebno je provesti zaštitu protiv crne pjegavosti te pepelnice (posebice ako se pojavila prijašnjih godina). Za zaštitu od crne pjegavosti (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi dozvoljeni su preparati: Polyram DF, Delan Pro, Solofol, Universalis i dr.

Zaštitu protiv crne pjegavosti potrebno je obaviti barem dva dana prije najavljenih oborina.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) dozvoljeni su pripravci: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Collis SC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME i dr.

Protiv pepelnice još je moguće koristiti i sumporne preparate.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođenje evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Početak svibnja obilježen je povremenim oborinama, manje količine zabilježene su 1. i 2. svibnja. U popodnevnim satima na dan 9. svibnja zabilježeni su lokalni pljuskovi, a na području Volodera i Popovače zabilježena je tuča. Agroklimatska stanica na lokalitetu Voloder zabilježila je 33,4 mm oborina. Meteorolozi i u narednim danima najavljuju promjenjivo vrijeme, pa vinogradarima savjetujemo da izvrše tretiranje vinograda.

U vinogradima koji su stradali od tuče, radi sanacije nastalih oštećenja, prednost dajemo pripravcima na bazi folpeta: Folpan 80 WDG ili Universalis. Na lokalitetima gdje nije bilo tuče moguća je primjena pripravaka: Delan PRO, Polyram DF, Solofol i dr. Navedeni pripravci dopušteni su za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) i crne pjegavosti (Phomopsis viticola) vinove loze. Pripravak Universalis dopušten je za suzbijanje pepelnice vinove loze.

Porastom dnevnih temperatura zraka i vlažnosti zraka raste opasnost od razvoja zaraze pepelnicom (Erysiphe necator). Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida, Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Karathane Gold 350 EC i dr. Za suzbijanje pepelnice moguće je primjena pripravaka na osnovi sumpora.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Suzana Slovic, dipl.ing. 

                                                              E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vinova loza se, ovisno o sorti i položaju, nalazi u razvojnim stadijima duljine mladica od 5 do 15 cm. Prognostičari i u narednim danima najavljuju promjenjivo vrijeme. Još uvijek za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze prijeti opasnost od infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola).

Suma srednji dnevnih temperatura većih od 8°C prešla je na svim lokacijama s agroklimatskim stanicama 190°C pa očekujemo dozrijevanje oospora, a s većom količinom kiše očekujemo i prve primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola).

Za zaštitu mladih listića od obje bolesti mogu se koristiti preventivni organski fungicidi na osnovi metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol) ili ditianona (Delan Pro),  no u kišovitom razdoblju sigurniju zaštitu daju Mikal Flash, Mikal Premium F ili Curzate F.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Karathane Gold 350 EC i sl.

U vinogradima je počeo let pepeljastog grozdovog moljca, no mjere zaštite za sada nisu potrebne.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od protekle preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je dva tjedna koja su obilježena s učestalim padalinama, srednjim dnevnim temperaturama od 14 -18 C dok su se maksimalne temp. zraka  kretale oko 23 C.  Takvi uvjeti pogodovali su razvoju vinove loze te su mladice na pojedinim lokalitetima  dosegle 20 tak cm. Meteorolozi i za naredni period predviđaju mogućnost oborina pa je potrebno izvršiti preventivnu zaštitu vinograda.

Preporučamo korištenje pripravaka kontaktnih  Delan PRO, Polyram DF, Solofol, Universalis , i dr. za suzbijanje crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida, Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Karathane Gold 350 EC i dr.

Moguća je primjena i sumpornih pripravaka koji imaju djelovanje i na smanjenje populacije grinja.

Sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 u članku 73 stavak 8 propisano je:

„ Profesionalni korisnik obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi sredstava na razdoblje od 3 godine uključujući i račune za kupljene pesticide“.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo.

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Veće količine oborina zadnjih dana mogu značajnije utjecati na jače infekcije uzročnikom bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Spomenuta se bolest zadnjih godina sve više širi našim vinogradima uzrokujući pritom značajnije ekonomske štete.

Stoga valja, dočim se smire vremenski uvjeti, provesti zaštitne mjere protiv spomenutoga nametnika.

Zaštitu je najbolje izvršiti uporabom  jednoga od navedenih pripravaka: UNIVERSALIS ili MIKAL FLASH ili DELAN PRO ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 18.08.2022. u Nadinskome blatu (maslinik OPG Ivan Atelj, 200 m južno od rampe za utovar grožđa), u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.   

      E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke o zaštiti vinove loze proteklo je 14 dana. Nestabilne vremenske prilike sa povremenim pljuskovima pogoduju razvoju gljivičnih oboljenja vinove loze.Vinova loza nalazi se u različitim razvojnim fazama, ovisno o sortimentu. Ranije sorte razvile su već mladice duljine 10-tak cm, dok su mladice kod kasnijih sorata dosegle duljinu tek oko 5 cm.

Za zaštitu od crne pjegavosti ( Phomopsis viticola) i Plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola) kod ranijih sorata mogu se koristiti pripravci Mikal Flash, Mikal premium F, Curzate F i sl. Za zaštitu od pepelnice ( Erysiphae necator) primijeniti npr. Collis, Talendo ili Universalis.

Universalis  je registriran za zaštitu od sve tri navedene bolesti.

Kod kasnijih sorata mogu se primijeniti pripravci navedeni u preporuci od 25.04.2022. :  Polyram DF, Solofol, Delan Pro ili Universalis.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike tijekom ovoga tjedna pogodovati će razvoju najznačajnijih patogena na novonastalim izbojima. Savjetuje se stoga preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Efikasnu zaštitu možete postići korištenjem jednog od slijedećih pripravaka:

Protiv crne pjegavosti to je: Delan 700 WDG, Futura 50 WP, Polyram DF, Delan Pro i sl.

U vinogradima gdje je bilo problema sa pepelnicom savjetujemo tretiranje i nekim od ponuđenih pripravaka na tržištu na bazi sumpora u maksimalno dozvoljenoj količini radi suzbijanja moguće pojavnosti grinja.

Korišteno sredstvo obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

Više informacija o pripravcima vinogradari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPS (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U vinovoj lozi  čije su mladice loze veće od 4 cm  a od posljednje  zaštite je prošlo 14 dana potrebno je provesti zaštitu protiv pepelnice (Uncinula necator) i crne pjegavosti (Phomopsis viticppe).

Protiv pepelnice primijeniti: Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80.

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) primijeniti jedan od fungicida: Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan PRO.

Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

                                                                                   Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                   e-mail: vesna.bradic@mps.hr