MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

ESCA

– odumrle trsove preporučamo ukloniti iz nasada;

– trsove koje pokazuju tipične simptome a ostavljaju se u nasadu preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi mogućnosti poduzimanja preventivnih mjera

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA:

NEZARAŽENO PODRUČJEREDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

– molimo prijaviti sumnjive simptome

 

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

ESCA

– odumrle trsove preporučamo ukloniti iz nasada;

– trsove koje pokazuju tipične simptome a ostavljaju se u nasadu preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi mogućnosti poduzimanja preventivnih mjera

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA:

NEZARAŽENO PODRUČJEREDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

– molimo prijaviti sumnjive simptome

 

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest vinogradarima

Indeks rasta lista od početka kolovoza 3-4 lista/ tjedno (od iMetos).

Podaci o oborinama:

 

LOKALITET

oborine ukupno srpanj

mm/m²

 

oborine kolovoz (08/09.08. i 13/16.08.)

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 22,9 mm 5,2 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 24,1 mm 4,6 mm
Krk-Porat (iMetos) 8,2 mm 6,4 mm
Krk-Jurandvor (Pinova) 9,9 mm 0,3 mm
N.Vinodolski-Pavlomir (Pinova) 24,4 mm 1,5 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 13,8 mm 5,4 mm
Cres-Orlec (Pinova) 31,2 mm 1,8 mm
Rab-Kampor (Pinova) 2,5 mm 0,2 mm
Lošinj (Pinova) 21,4 mm 13,4 mm

U nasadima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

-više nema opasnosti za grozdove; moguća zaraza vršnog novog porasta i zaperaka;

 

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

– više nema opasnosti za bobe i grozdove; moguća zaraza novog porasta i mladica;

 

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

PRIJE NAJAVLJENIH OBORINA PREPORUČAMO ZAŠTITU ZONE GROZDA VODEĆI RAČUNA O PLANIRANIM ROKOVIMA POČETKA BERBE PRIMJENOM BOTRITICIDIMA KRAĆE KARENCE!!!

(izbor botriticida s pregledom K u tablici niže i/ili svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)

 

 

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

(FD)

OBVEZA: NEZARARAŽENO PODRUČJE

SVI POSJEDNICI VINOVE LOZEI DALJE REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME!!!

tipični simptomi moguće trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-izostanak grozdića

-sasušeni/osipani grozdići

-moguć početak pojave promjene promijene boje lista kod bijelih sorti u žutu a kod crvenih u tamno crvenu

-moguća pojava uvijanja lista (kopljasti izgled)

-nedozrijevanje rozgve

-i dalje praćenje vektora

 

 

CRNO DRVO

(Bois noir )

(BN)

-bolest prisutna na cijelom uzgojnom području

-uglavnom zaraženi POJEDINAČNI TRSOVI

-simptomi na zaraženim trsovima vizualno vrlo slični zlatnoj žutici (FD); za razlikovanje potreban test (PCR, RFLP)

-u vinogradima i neposrednoj okolini vinograda preporučamo redovno uklanjanje korova domaćina polifagnih cikada (Hyalesthes obsoletus, Reptalus panzeri) vektora ove fitoplazme

 

ESCA

izraženi simptoma na zaraženim trsovima; promjena boje i nekroze između žila lista; preporučamo označavanje zaraženih trsova koji se neće vaditi
 

 

 

 

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE

ü  MATIČNI NASADI  I RASADNICI:

-praćenje prisutnosti imaga žutim ljepljivim pločama postavljenim na srednju žicu;

ü  OSTALI PROIZVOĐAČI- PREPORUKA;

-u nasadima na lokalitetima proširenja prisutan imago;

-vinogradarima koje zanima prisutnost u nasadu preporučamo postavljanje ili zamjenu ranije postavljenih radi lakšeg očitanja (ploče se mogu donijeti na očitanje prisutnosti štetnika u Ispostavu Čavle)

 

AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA:

redovno uklanjanje; najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

 

PREGLED BOTRITICIDA REGISTRIRANIH NA VINOVOJ LOZI ZA MOGUĆU PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OBAVIJESTI (izvor FIS-baza na dan 16.08.2022.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV KARENCA NAPOMENA/ maksimalni broj korištenja
ciprodinil

 

CHORUS 75 WG 21 2 x u sezoni
fenheksamid TELDOR SC 500 21

 

2 x u sezoni
fluopiram LUNA PRIVILEGE 21 2 x u sezoni
fludioksonil GEOXE 21 2 x u sezoni
pirimetanil AVALON, SCALA, ERUNE 40 SC, LAITANE 21 1 x u sezoni; do početka dozrijevanja (šare)
cyprodinil+

fludioksonil

SWITCH 62,5 WG 21 2 x u sezoni
Trichoderma atroviride soj SC1 VINTEC 21 4 x u sezoni
Pythium oligandrum, SOJEVI: M1, Zbirka kulture br. ATCC 38472 POLYVERSUM 4 x u sezoni
kalijev hidrogen karbonat KARBICURE 1 8 x u sezoni
Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 TAEGRO 1 10 x u sezoni

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Dodatni termin akcije prikupljanja ambalažnog otpada Udruge CROCPA na dan 30.08.2022. godine u Vrbniku, PZ Vrbnik, Namori 2 u vremenu od  10.00 do 12.00 h.

Indeks rasta lista od početka kolovoza 3-4 lista/ tjedno (od iMetos).

Podaci o oborinama:

 

LOKALITET

oborine ukupno srpanj

mm/m²

 

oborine kolovoz (08/09.08. i 13/16.08.)

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 22,9 mm 5,2 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 24,1 mm 4,6 mm
Krk-Porat (iMetos) 8,2 mm 6,4 mm
Krk-Jurandvor (Pinova) 9,9 mm 0,3 mm
N.Vinodolski-Pavlomir (Pinova) 24,4 mm 1,5 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 13,8 mm 5,4 mm
Cres-Orlec (Pinova) 31,2 mm 1,8 mm
Rab-Kampor (Pinova) 2,5 mm 0,2 mm
Lošinj (Pinova) 21,4 mm 13,4 mm

U nasadima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

-više nema opasnosti za grozdove; moguća zaraza vršnog novog porasta i zaperaka;

 

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

– više nema opasnosti za bobe i grozdove; moguća zaraza novog porasta i mladica;

 

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

PRIJE NAJAVLJENIH OBORINA PREPORUČAMO ZAŠTITU ZONE GROZDA VODEĆI RAČUNA O PLANIRANIM ROKOVIMA POČETKA BERBE PRIMJENOM BOTRITICIDIMA KRAĆE KARENCE!!!

(izbor botriticida s pregledom K u tablici niže i/ili svi registrirani pripravci na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.)

 

 

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

(FD)

OBVEZA: NEZARARAŽENO PODRUČJE

SVI POSJEDNICI VINOVE LOZEI DALJE REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME!!!

tipični simptomi moguće trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova

-izostanak grozdića

-sasušeni/osipani grozdići

-moguć početak pojave promjene promijene boje lista kod bijelih sorti u žutu a kod crvenih u tamno crvenu

-moguća pojava uvijanja lista (kopljasti izgled)

-nedozrijevanje rozgve

-i dalje praćenje vektora

 

 

CRNO DRVO

(Bois noir )

(BN)

-bolest prisutna na cijelom uzgojnom području

-uglavnom zaraženi POJEDINAČNI TRSOVI

-simptomi na zaraženim trsovima vizualno vrlo slični zlatnoj žutici (FD); za razlikovanje potreban test (PCR, RFLP)

-u vinogradima i neposrednoj okolini vinograda preporučamo redovno uklanjanje korova domaćina polifagnih cikada (Hyalesthes obsoletus, Reptalus panzeri) vektora ove fitoplazme

 

ESCA

izraženi simptoma na zaraženim trsovima; promjena boje i nekroze između žila lista; preporučamo označavanje zaraženih trsova koji se neće vaditi
 

 

 

 

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE

ü  MATIČNI NASADI  I RASADNICI:

-praćenje prisutnosti imaga žutim ljepljivim pločama postavljenim na srednju žicu;

ü  OSTALI PROIZVOĐAČI- PREPORUKA;

-u nasadima na lokalitetima proširenja prisutan imago;

-vinogradarima koje zanima prisutnost u nasadu preporučamo postavljanje ili zamjenu ranije postavljenih radi lakšeg očitanja (ploče se mogu donijeti na očitanje prisutnosti štetnika u Ispostavu Čavle)

 

AMBROZIJA

(Ambrosia artemisiifolia)

OBVEZA:

redovno uklanjanje; najbolje čupanjem zajedno sa korijenom, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja

 

PREGLED BOTRITICIDA REGISTRIRANIH NA VINOVOJ LOZI ZA MOGUĆU PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OBAVIJESTI (izvor FIS-baza na dan 16.08.2022.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV KARENCA NAPOMENA/ maksimalni broj korištenja
ciprodinil

 

CHORUS 75 WG 21 2 x u sezoni
fenheksamid TELDOR SC 500 21

 

2 x u sezoni
fluopiram LUNA PRIVILEGE 21 2 x u sezoni
fludioksonil GEOXE 21 2 x u sezoni
pirimetanil AVALON, SCALA, ERUNE 40 SC, LAITANE 21 1 x u sezoni; do početka dozrijevanja (šare)
cyprodinil+

fludioksonil

SWITCH 62,5 WG 21 2 x u sezoni
Trichoderma atroviride soj SC1 VINTEC 21 4 x u sezoni
Pythium oligandrum, SOJEVI: M1, Zbirka kulture br. ATCC 38472 POLYVERSUM 4 x u sezoni
kalijev hidrogen karbonat KARBICURE 1 8 x u sezoni
Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 TAEGRO 1 10 x u sezoni

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Savjetujemo posljednju ovosezonsku zaštitu vinograda i to samo u zoni grožđa. Prethodno je korisno otkloniti suvišno lišće u zoni grožđa. Preventivnu zaštitu grozdova treba obaviti protiv sive plijesni (Botrytis cinerea P.) Posebnu pozornost obratite na dobru „okupanost“ grozdova (ali bez otkapavanja!).

Koristiti možete jedan od slijedećih pripravaka: Teldor 500, Chorus 75, Luna Privilege, Cantus, Scala, Pyrus 400, Switch 62,5 ili Geoxe. Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogena savjetuje se i korištenje jednog od okvašivača ponuđenih na tržištu.

Savjetujemo da aplikaciju obavite sa višom dozvoljenom koncentracijom navedenom u uputama za primjenu i sa po dvije sapnice (dizne) sa svake strane reda jer nema potrebe zaštićivati cijeli trs.

Posebnu pozornost obratite na poštivanje karence obzirom na termin berbe.  Obavezno vodite i evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest za vinogradare

U nasadima vinove loze  još uvijek su povoljni uvjeti za razvoj bolesti.

U nasadim vinograda sa sortama grožđa koje su u fazi promjene boje (mekšanja bobica) trebalo bi izvršiti zaštitu od botritisa ili sive plijesni. Primijeniti  jedan  od pripravaka u zoni grozda kao: Teldor,  Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC i dr.

Pripravci koji se mogu primijeniti u zaštiti od pepelnice su pripravci na bazi sumpora kao i Luna Experience, Kusabi, Collis, Nativo dr. (voditi računa o karenci pojedinog pripravka).

Uvjeti za razvoj plamenjače nisu pogodni, ali u ovoj fazi se mogu primijeniti sredstva na osnovu bakra (jačanje bobica).

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Redovno pregledavati žute ploče postavljene u nasadu (pratiti eventualnu pojavu američkog cvrčka-odraslih oblika) i moguću pojavu simptoma fitoplazmi te u početak kolovoza  primijeniti i treću zaštitu od američkog cvrčka.  Kontaktirati najbliži ured Ministarstva poljoprivrede (Služba za stručnu podršku) za sve nejasnoće i pitanja.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima

Na strnjacima koji nisu nakon žetve poorani primjećena je velika brojnost ambrozije kao i njezin brzi rast te bi trebalo pristupiti njezinom uklanjanju dok nije još više izrasla ili eventuralno došla do faze cvatnje.

Ambrozija ili limundžik ili partizanka (Ambrosia artemisifolia) je prisutan i opasan korov u našem kraju.

Biljka je jednogodišnja što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta stoga joj je otežano suzbijanje i mnogi ju herbicidi propuste.

Cvjetovi su skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhu stabljike i grana. Cvjetaju od srpnja do rujna a sjeme zrije od rujna do listopada.

Karakteristična joj je velika proizvodnja polena koji izaziva alergije u ljudi i životinja.

Korov je prisutan u okopavinama kao duhan, suncokret, kukuruz, soja, šećerna repa, krumpir te vrtovima ali i putovima, rubovima parcela, kanalima i ostalim nepoljoprivrednim površinama. Poljoprivrednici su uvidjeli probleme koje izaziva ovaj korov- oduzimanje hranjiva i vode kulturnoj biljci   te primjenjuju mjere zaštite svojih kultura – kemijske, agrotehničke i mehaničke.

Problem predstavljaju i nepoljoprivredne površine na kojima u ljetne mjesece možemo vidjeti izrasle i procvjetale biljke ambrozije. Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane -vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov u ranijoj fazi rasta odnosno dok je mali i tek niče te su sve mjere zaštite efikasnije i lakša je primjena. Nikako ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini. Kod mehaničkog suzbijanja ne samo odsijecati vrhove jer iz bočnih grana se nastavi rast već iščupati cijelu biljku iz tla.

Napomena: u kontrolama koje provodi APPRRR kod mjera višestruke sukladnosti na kontroliranim parcelama naročito se obraća pažnja na pristunost Ambrozije i Abutilona.

Zato je važno njihovo pravovremeno suzbijanje na svim parcelama!

 

Mira Živković, dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima

Podsjećamo da na terenu počinje cvatnja ambrozije. Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) zvana još i limundžik agresivna je alargena biljka koja proizvodi velike količine peluda i kod ljudi izaziva alergijske reakcije. Zbog toga je donesena Naredba o poduzimanju obaveznog uklanjanja ambrozije( NN 72/2007).

Ovom naredbom propisuju se mjere obaveznog uklanjanja korova ambrozije u cilju njenog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Vlasnici i korisnici obradivog i neobradivog zemljišta, šuma i lovišta, te ovlaštenici koji upravljaju površinama uz vodotoke i kanale, površinama uz javne prometnice i željezničke pruge, površinama  u parkovima i drugim zelenim površinama obavezni su redovito tijekom sezone provoditi mjere (agrotehničke, mehaničke i kemijske) za uklanjanje ambrozije.

Uklanjanje je moguće izvršiti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida na osnovi glifosata).

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda koje izaziva alergije kod ljudi, a potom i stvaranje sjemena kako bi se spriječilo daljnje širenje.

Poljoprivrednici korisnici potpora dužni su poštivati zahtjeve višestruke sukladnosti (SMR) i dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC 6) na svim površinama korištenja, a u kontrolama koje provodi APPRRR na to se obraća posebno pažnja (obavezno suzbijanje ambrozije i abutilona na svim parcelama).

Poseban naglasak na poljoprivredne površine koje su u upisniku prijavljene kao ugar ! Te površine se moraju održavati čiste : košnjom, malčiranjem ili oranjem.

Na strništima nakon uklanjanja slame i porasta korova do visine 20-40 cm moguće je primijeniti totalne herbicide kako bi se smanjila brojnost višegodišnjih korova u narednim kulturama.

U RH dozvolu za tu namjenu imaju herbicidi na osnovi glifosata.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednicima o sprječavanju zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom (Ambrosia, Abutilon)

Nakon žetve strnih žitarica većina poljoprivrednika obavila je sredinom ili u drugoj polovici mjeseca srpnja o.g., sukladno uvjetima GAEC 3, plitku obradu ili prašenje strništa! U danima 30. srpnja – 2. kolovoza o.g. na većini je mjernih mjesta u Međimurju zabilježeno 2,6-21,0 mm, što je tek na nekim lokalitetima dovoljno za već obavljenu ili planiranu sjetvu zelene gnojidbe ili pokrovnih usjeva na plitko obrađenim strništima. Najviše su temperature zraka ponovno nakon 1. kolovoza o.g. porasle na vrijednosti >33°C, a isto očekujemo narednih nekoliko dana, s rastom najviših vrijednosti do 36°C! Stoga će nadalje biti iznadprosječno vruće i sparno vremensko razdoblje.

Na većini strništa naknadno raste i razvija se alergena korovna vrsta Ambrosia elatior („fazanuša“, „partizanka“) (dominantan ljetni korov), a na područjima uz rijeku Dravu širi se napasna korovna vrsta Abutilon theophrasti („europski mračnjak“) (proširio se na neke lokalitete u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja). Sukladno uvjetima GAEC 6 potrebno je redovito provoditi mjere suzbijanja korova i sprječavati zarastanje poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom.

Budući alergena korovna vrsta Ambrosia elatior u narednom razdoblju započinje cvatnjom sukladno Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN 72/2007) potrebno je provoditi mehaničke ili kemijske mjere suzbijanja na poljoprivrednim, ali i svim drugim površinama gdje ova korovna vrsta raste (površine uz puteve i kanale, javne zelene površine, neizgrađena građevinska zemljišta, sportske terene i dr.)!

Agrotehničkom mjerom prašenje strništa naknadno potičemo rast i razvoj korova na oranicama (ako na istoj površini naknadno nije obavljena sjetva usjeva za zelenu gnojidbu), a naknadno ih je moguće suzbijati kemijski primjenom totalnih (neselektivnih) herbicida, a pritom se najčešće koriste sredstva na osnovi glifosata (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Primjenjuju se u količini od 1,5-12,0 lit./ha (ovisno o vrstama korova koje suzbijamo) (jednogodišnji korovi doza do 4 lit./ha, a višegodišnji korovi doza od 4-12 lit./ha)! Preporučeni utrošak vode je 200-600 lit./ha a preporučuje se dodati pomoćno sredstvo (AMS ili 5 % otopina UREA, ulje i/ili okvašivač) (sa smanjenim utroškom vode moguće je i smanjiti količinu herbicida).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri aplikaciji spriječiti zanošenje na susjedne usjeve.

Na ARKOD parcelama prijavljenim kao ekološki značajne površine (EZP) (za “zelena plaćanja”) nije dopuštena primjena kemijskih sredstva za zaštitu bilja, već se korovi mehanički suzbijaju pravovremenom obradom zemljišta!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Uputa vinogradarima o završnim mjerama zaštite u prvoj polovici kolovoza

Od posljednje je upute za zaštitu vinograda proteklo dva tjedna (21.7. 2022.)!

U danima nakon 21. srpnja o.g. dominiralo je vrlo vruće i vrlo sparno razdoblje, tijekom kojeg smo bilježili najviše dnevne temperature s rasponom 23,8° do 36,0°C (posljednja dva tjedna najviše su dnevne temperature u hladovini tijekom 10 dana bile >30°C)! Prosječne su vrijednosti dnevne relativne vlažnosti zraka u posljednja dva tjedna u rasponu od 48,4 do 88,8 %. Značajnija kiša je u Međimurskom vinogorju u proteklom razdoblju zabilježena samo 30.7. 2022. u količini 20,4 mm (zabilježio mjerni uređaj “iMetos” na lokalitetu Železna Gora u vinskoj sorti Rajnski rizling)!

Time je nastavljen trend iznadprosječno sparnog i vrućeg razdoblja koje bilježimo od zadnje dekade mjeseca lipnja o.g.! Tako je proteklog mjeseca srpnja na lokalitetu Železna Gora ukupno izmjereno samo 50,0 mm oborina, prosječna je mjesečna vlažnost zraka iznosila 63,3 % a zadržavanje vlage u zoni grožđa 2.485 minuta.

U naredna 5-6 dana očekujemo vruće i sparno ljetno razdoblje s najvišim temperaturama zraka 30-36°C, bez vjerojatnosti mogućih padalina!!

Kako smo nakon 18. srpnja o.g.  zabilježili treći ovogodišnji “toplinski val”, a već je sredinom srpnja zabilježena suma temperatura >10°C = 788°C, započelo je dozrijevanje vinskih sorti grožđa ranijih epoha (npr. na sortama Pinot sivi na lokalitetima Sveti Urban i Trnovčak vidljive promjene boja bobica već od sredine zadnje dekade proteklog mjeseca) (u Tablici 1. pri zadnjoj uputi od 21.7. 2022. navedene su sume temperatura (>10°C) mjerene od početka mjeseca travnja do sredine srpnja)!

U takvim smo uvjetima na netretiranoj lozi (vinska sorta Moslavac bijeli ili Šipon) bilježili vrlo povoljne uvjete za epidemijski (sekundarni) razvoj samo pepelnice (Erysiphe) (vidi Tablicu 1.)! Do jučerašnjeg dana pepelnica je na netretiranom grožđu zarazila >85  % bobica, dok je plamenjača (Plasmopara) na netretiranom grožđu značajne štete pričinila od 12.6.-10.7. 2022.!

Tablica 1. Prva pojava i dosadašnji značaj uzročnika bolesti vinove loze u poljskom mikro-pokusu (Vučetinec) na netretiranom trsju sorte Moslavac bijeli (Šipon) tijekom 2022. godine (do 2.8. 2022.):

Uzročnik bolesti Datum prve pojave Zaraženi organi Štetnost
Plamenjača (Plasmopara) 26.5. 2022. samo lišće da
Siva plijesan (Botrytis) 27.5. 2022. samo lišće ne
Plamenjača (Plasmopara) 29.5. 2022. cvjetni organi da
Siva plijesan (Botrytis) 11.6. 2022. cvjetni organi ne
Crna trulež (Guignardia) 12.6. 2022. samo lišće ne
Crna pjegavost (Phomopsis) 16.6. 2022. lišće i mladice ne
Plamenjača (Plasmopara) 17.6. 2022. zametnute bobice da
Pepelnica (Erysiphe) 29.6. 2022. zametnute bobice da
Plamenjača (Plasmopara) 05.7. 2022. peteljkovina grozda da

 

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetu Vučetinec (općina Sveti Juraj na Bregu) nakon šest usmjerenih aplikacija provedenih u razdoblju 15.5.-10.7. 2022. (uz prosječni razmak tretiranja 11,2 dana) plamenjača (Plasmopara) u razdoblju 12.6.-10.7. uništila >55 % grožđa (netretirano plamenjača)! Naknadno se nakon 29. lipnja o.g. počela razvijati pepelnica (Erysiphe), te je do kraja srpnja o.g. uništila >75 % grožđa (netretirano pepelnica) (na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon)! Svim kemijskim i biološkim članovima je dobivena odlična djelotvornost!

VAŽNO: Vruće i sparno razdoblje, ali uz dovoljno oborina, tijekom mjeseca kolovoza može pogodovati razvoju “kasne” plamenjače (Plasmopara) na vršnom lišću. Također, naknadno je još uvijek moguć razvoj kasne pepelnice (Erysiphe) na bobicama i(ili) peteljkovini grozda (ranijih smo sezona ovu pojavu tijekom kolovoza bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling pa čak i na Graševini).

U posljednjoj uputi od 21.7. 2022. vinogradarima smo preporučili postavljanjem žutih ljepljivih ploča započeti praćenjem populacije odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Treće tretiranje obavlja se u preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o području ili ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdi prisutnost odraslih oblika vektora! Prvi odrasli oblik američkog cvrčka (Scaphoideus) u Međimurskom vinogorju smo zabilježili već 18.7. 2022. (vidi Tablicu 2.), a na većini praćenih lokaliteta krajem srpnja i početkom kolovoza su zabilježeni kritičan ulovi ovog štetnika!

Tablica 2. Ulovi odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na žute ljepljive ploče na nekim praćenim mjestima u Međimurskom vinogorju nakon 5. srpnja 2022. godine:

 

Datum pregleda Neki od lokaliteta gdje se žutim pločama prati brojnost američkog cvrčka
Banfi Sv.Urban 1 Sv.Urban 2 Sv.Urban 3 Ž.Gora 1 Ž.Gora 2 Vučetinec
10.7. 0 0 0 0 0 0 0
18.7. 0 0 0 0 0 0 4
26.7. 5 5 5 0 4 7 12
02.8. 1 6 2 1 10 1 14

 

Premda prve neželjene promjene u Međimurskom vinogorju nalik na fitoplazmatske žutice primjećujemo ove sezone već od druge polovice mjeseca lipnja, tipični se simptomi prema kojima sa velikom sigurnošću raspoznajemo ovu bolest razvijaju tek od kraja mjeseca srpnja i početkom kolovoza o.g.!

Stoga sve vinogradare u Međimurju upućujemo na obveze poduzimanja propisanih mjere za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze!

VAŽNO: „Rizični položaji“ na moguću pojavu i širenje zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doreé MLO syn. Candidatus phytoplasma vitis) u Međimurskom vinogorju su svi vinogradi udaljeni 500-1.000 m zračne linije od nasada gdje se još uzgajaju direktno rodni američki hibridi (npr. Isabelle, Otello, Noah, Clinton i dr.), te u ostalim vinogradima u kojima se nakon cvatnje nije provodilo usmjereno suzbijanje američkog cvrčka! Odrasli oblici američkog cvrčka bit će „aktivni u prijenosu zlatne žutice“ sa oboljelog na zdravo trsje narednih 60-tak dana (krajem srpnja, tijekom kolovoza i početkom rujna)!

Na bolesnom trsju preporučujemo odmah odrezati zaražene mladice, te po potrebi naknadno iskrčiti trsje!

Žute ljepljive ploče ili mladice loze sa simptomima nalik na zlatnu žuticu možete na prepoznavanje dostaviti u prostorije Uprave u Čakovcu!

Američkog cvrčka preporučujemo još početkom kolovoza 2022. suzbijati u mladim vinogradima sadnje 2022. i 2021. godine, kao i u loznim rasadnicima!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zbog moguće primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Sa narednim početkom dozrijevanja grožđa ranije epohe dozrijevanja vinogradare upozoravamo i na octenu mušicu pjegavih krila (Drosophila suzukii), štetnika koji izravno utječe na širenje vrlo opasne kisele truleži grožđa! Na položajima i sortama gdje je ova bolest bila dominantan problem u proteklim sezonama preporučujemo u narednim danima započeti postavljanjem plastičnih boca zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

Aktivni let druge ili ljetne generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) trajao je na svim praćenim mjestima u središnjem dijelu vinogorja u razdoblju 29.6.-13.7. 2022. (ukupno je na četiri praćena lokaliteta uhvaćeno 82 % više leptira nego protekle 2021. sezone). Njihovo usmjereno suzbijanje početkom kolovoza o.g. više nije potrebno.

U mladim vinogradima sadnje 2022. i 2021. nastaviti intenzivnu zaštitu protiv plamenjače prema ranijim uputama, te im dodati jedan od organskih ili sumpornih fungicida protiv pepelnice.

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr