MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Vinogradarstvo

Obavijest voćarima

Tijekom jeseni u vrijeme otpadanja lišća i u proljeće u vrijeme cvatnje na pojedinim voćnim vrstama može doći do zaraze od bakterioza. Najčešće su bakterijski rak koštičavog voća i bakterioze lijeske i oraha. Tipični simptomi baketrioza su rak rane na granama iz kojih se ispušta sluzava materija (eksudat).

Kako do zaraze od bakterioza dolazi tijekom jeseni, u vrijeme opadanja lišća, vrijeme  je za prvo tretiranje fungicidima na osnovi bakra.

Lijeska je jedno od voćnih vrsta koja cvate vrlo rano već krajem zime, stoga jesensko prskanje bakrom u nasadima lijeske treba obaviti što prije kada vremenski uvjeti to dozvoljavaju.

Jesensku preventivnu zaštitu od bakterioza nakon opadanja lišća na lijesci i orahu potrebno je izvršiti tretiranjem sa bakrenim preparatom. Pripravke odabrati  prema dozvoli iz Fitosanirtarnog informacijskog sustava: https://fis.mps.hr/trazilicaszb

Bakterijski rak koštičavog voća je opasna bolest  koja napada sve biljne organe. Za zaštitu protiv bakterioze mogu se primijeniti samo preparati na bazi bakra. U nasadima koštičavog voća gdje je otpalo više od 70 % lisne mase potrebno je izvršiti tretiranje sa bakrenim preparatom. Pripravke odabrati  prema dozvoli iz Fitosanirtarnog informacijskog sustava: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

U nasadima gdje su uočeni simptomi bakterijskog raka uz kemijsku zaštitu potrebo je mehanički odstraniti zaražene dijelove i spaliti.

Zaštitu je potrebno provesti za mirna vremena, bez vjetra, pri dnevnim temperaturama zraka višim od 5°C, uz što veći utrošak škropiva!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl.ing.agr.

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

ESCA

odumrle trsove preporučamo ukloniti iz nasada, trsove koje pokazuju tipične simptome a ostavljaju se u nasadu preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi poduzimanja preventivnih mjera
ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

(vidi obavijest od 16.06.2021.); MOLIMO JAVITI SUMLJIVE POJAVE

 

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

ESCA

odumrle trsove preporučamo ukloniti iz nasada, trsove koje pokazuju tipične simptome a ostavljaju se u nasadu preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi poduzimanja preventivnih mjera
ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

(vidi obavijest od 16.06.2021.); MOLIMO JAVITI SUMLJIVE POJAVE

 

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Sve poljoprivrednike sa područja Virovitičko-podravske županije obavještavamo da se vrši odvoz prazne ambalaže sredstava  za zaštitu bilja. Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stavaku  (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ .

Termin sakupljanja prazne ambalaže je prema rasporedu u Virovitičko – podravskoj  županiji:

02.09.2020.

Slatina kom d.o.o. Trg Ruđera Boškovića (stara tržnica) Slatina 8.00 – 11.00

 

06.09.2020.

Iza benzinske postaje u Pitomači Ulica Ljudevita Gaja 134 Pitomača 8.00 – 11.00

 

08.09.2020.

PP Orahovica d.d. – Gutmanovci Zakov gaj Gutmanovci 8.30 – 12.00
PP Orahovica d.d. Zdenci b.b. Zdenci 13.00 – 14.30

Važna informacija poljoprivrednicima je da se ;

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. zadržavaju pravo promjene rasporeda sakupljanja ili obustave istog u slučaju takvih preporuka Kriznog Stožera o zabrani masovnih okupljanja.

 Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Akcija “Prateći list”  namijenjena je svima koji proizvode za tržište, a imaju ambalaže navedenih proizvođača koje su dužni zbrinuti na zakonom propisani način. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti prateći list. Na taj način pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) imaju dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list pravne osobe su dužne pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prilikom obilaska terena.

Ambalaža koja se skuplja mora biti:

  • prazna (ovaj projekt ne pokriva skupljanje/zbrinjavanje neiskorištenih proizvoda)
  • pravilno isprana (prema detaljima iz brošure udruge CROCPA)
  • od navedenih tvrtki članova CROCPA EKO MODELA. Molimo Vas da ne vraćate ambalažu drugih tvrtki jer tvrtka C.I.A.K. neće za nju ovjeravati prateće listove.

 

                                                                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prošli tjedan je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji obilježen značajnim oborinama ovisno o lokalitetima . Vinogradarima savjetujemo ponoviti mjere usmjerene protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) na sortama srednje i kasne epohe dozrijevanja. Zaštitu je moguće obaviti jednim od pripravaka : Switch 62,5 WG, Luna Privilege, Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Scala ili Geoxe. Karenca navedenih pripravaka je 21 dan za vinske sorte.

U vinogradima gdje je zabilježena populacija octene mušice ploda (Drosophila suzuki) uputno je i dalje provoditi metode masovnog ulova pomoću plastičnih boca ispunjenih octom i vodom kao i pratiti populaciju američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) pomoću žutih ljepljivih ploča.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Kiša koja je pala može značajno utjecati na pojavu i širenje uzročnika bolesti vinove loze – sive plijesni (Botritys cinerea). Stoga bi bilo dobro zaštititi nasade s jednim od dozvoljenih pripravaka:

TELDOR SC 500 ili SWITCH 62,5 WG ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tretman valja izvršiti samo u zoni grožđa. Pritom je nužno strogo voditi računa o rokovima berbe i karenci.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

         E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nestabilno vrijeme praćeno značajnim količinama oborina (i do 45 l po m četvornom) obilježilo je protekli vikend. Najavljene su moguće oborine i u narednim danima ovog tjedna, pa preporučujemo ponoviti zaštitu usmjerenu protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea). Vinogradare upućujemo da mjere poduzmu vodeći računa o karenci, sukladno predviđenim rokovima berbe (vinske sorte!), koristeći jedan od dozvoljenih pripravaka-Switch 62,5 WG,Luna Privilege,Teldor SC 500,Chorus 75 WG,Scala ili Geoxe.

Preporučujemo daljnje praćenja pojave američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) pomoću žutih ljepljivih ploča, kao i octene mušice ploda (Drosophila suzuki), čiju populaciju smanjujemo postavljanjem lovki za masovan ulov (plastične boce do pola ispunjene mješavinom octa i vode).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada te ovisno o predviđenim rokovima berbe, do sada poduzetim mjerama kao i mogućem ispiranju zaštite već palim i najavljenim obilnijim oborinama, ukoliko je to moguće, poduzmu odgovarajuće mjere.

Od 19.08 indeks rasta lista iznosi 3 lista/tjedno.

Podatci sa agrostanica do 9.00 sati na dan 27.08.

 

LOKALITET

oborine 17.08

mm/m²

oborine 23.08

mm/m²

oborine 26./27.08.

mm/m²

 

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 3,5 mm 22,7 mm 18,1 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 1,7 mm 14,9 mm 14,5 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 2,7 mm 36,8 mm 18,0 mm
Krk-Malinska-Porat (iMetos) 0,0 mm 9,2 mm 7,2 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 0,4 mm 6,8 mm 12,5 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,0 mm 4,0  mm 7,2 mm
Cres-Orlec (Pinova) 0,0 mm 19,8 mm 26,7 mm
Rab-Kampor (Pinova) 17,7 mm 1,4 mm 15,2 mm
Lošinj (Pinova) 0,0 mm 0,4 mm 10,6 mm

 

U vinogradima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
OCTENA MUŠICA PLODA

(Drosophila suzukii)

 

sazrijevanjem i grožđe postaje atraktivno za napad ove mušice; za smanjivanje populacije preporučamo postavljanje lovki za masovan ulov (500 ml PET boce s ulaznim, okruglim, bočnim otvorima  do pola ispunjene mješavinom jabučnog octa i vode) ili gotovih lovki za masovan ulov (tipa HEMITRAP)
SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

Krk-Malinska-na dan 24.08 rizik 24%

Cres-rizik za razvoj na dan 24.08. 24%

Rab-moguća infekcija na dane 23.,24, i 26.08.

Lošinj-moguća infekcija 24. i 25.08

Krk-Vrbnik-moguća infekcija na dane 23. i 27.08.

moguć razvoj bolesti obzirom na prognozirane meteorološke uvjete u narednom razdoblju a obzirom na predviđene rokove berbe krajnje je vrijeme za primjenu botriticida (izbor pripravaka sa KARENCOM 21 DAN u tablici niže)

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

 

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

-izostanak uroda i/ili osipani, sasušeni grozdovi

-uvijanje listova kopljasto prema dolje

-izrazita promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih  sorti u tamno crvenu, promjena boje uključujući žile lista

-krtost lista, mrvi se u ruci

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

(vidi obavijest od 16.06.2021.); MOLIMO JAVITI SUMLJIVE POJAVE

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE-MATIČNI NASADI;

(vidi obavijest od 16.06.2021.);

zainteresirani vinogradari koji imaju vinograde izvan navedenih praćenih područja mogu svoje postavljene ploče skinuti, omotati prozirnom kuhinjskom folijom i donijeti na pregled u Ispostavu Čavle radi utvrđivanja prisutnosti američkog cvrčka

 

ESCA

trsove koje pokazuju tipične simptome (nekroze i promjena boje koje ulaze duboko između žila počevši od sredine srpnja,  na zaraženim trsovima glavnina listova zahvaćena) preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi poduzimanja preventivnih mjera

 

IZBOR BOTRITICIDA (izvor FIS-baza na dan 27.08.2021.)

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV KARENCA OGRANIČENJA
ciprodinil CHORUS 75 WG 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
fluopiram LUNA PRIVILEGE 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
ciprodinil+ fludioksonil SWITCH 62,5 WG 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
fludioksonil GEOXE      21 DAN broj primjena u sezoni 2X
fenheksamid TELDOR SC 500 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
pirimetanil SCALA 21 DAN broj primjena u sezoni 3X

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada te ovisno o predviđenim rokovima berbe, do sada poduzetim mjerama kao i mogućem ispiranju zaštite već palim i najavljenim obilnijim oborinama, ukoliko je to moguće, poduzmu odgovarajuće mjere.

Od 19.08 indeks rasta lista iznosi 3 lista/tjedno.

Podatci sa agrostanica do 9.00 sati na dan 27.08.

 

LOKALITET

oborine 17.08

mm/m²

oborine 23.08

mm/m²

oborine 26./27.08.

mm/m²

 

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 3,5 mm 22,7 mm 18,1 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 1,7 mm 14,9 mm 14,5 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 2,7 mm 36,8 mm 18,0 mm
Krk-Malinska-Porat (iMetos) 0,0 mm 9,2 mm 7,2 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 0,4 mm 6,8 mm 12,5 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,0 mm 4,0  mm 7,2 mm
Cres-Orlec (Pinova) 0,0 mm 19,8 mm 26,7 mm
Rab-Kampor (Pinova) 17,7 mm 1,4 mm 15,2 mm
Lošinj (Pinova) 0,0 mm 0,4 mm 10,6 mm

 

U vinogradima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
OCTENA MUŠICA PLODA

(Drosophila suzukii)

 

sazrijevanjem i grožđe postaje atraktivno za napad ove mušice; za smanjivanje populacije preporučamo postavljanje lovki za masovan ulov (500 ml PET boce s ulaznim, okruglim, bočnim otvorima  do pola ispunjene mješavinom jabučnog octa i vode) ili gotovih lovki za masovan ulov (tipa HEMITRAP)
SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

Krk-Malinska-na dan 24.08 rizik 24%

Cres-rizik za razvoj na dan 24.08. 24%

Rab-moguća infekcija na dane 23.,24, i 26.08.

Lošinj-moguća infekcija 24. i 25.08

Krk-Vrbnik-moguća infekcija na dane 23. i 27.08.

moguć razvoj bolesti obzirom na prognozirane meteorološke uvjete u narednom razdoblju a obzirom na predviđene rokove berbe krajnje je vrijeme za primjenu botriticida (izbor pripravaka sa KARENCOM 21 DAN u tablici niže)

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

 

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

-izostanak uroda i/ili osipani, sasušeni grozdovi

-uvijanje listova kopljasto prema dolje

-izrazita promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih  sorti u tamno crvenu, promjena boje uključujući žile lista

-krtost lista, mrvi se u ruci

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

(vidi obavijest od 16.06.2021.); MOLIMO JAVITI SUMLJIVE POJAVE

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE-MATIČNI NASADI;

(vidi obavijest od 16.06.2021.);

zainteresirani vinogradari koji imaju vinograde izvan navedenih praćenih područja mogu svoje postavljene ploče skinuti, omotati prozirnom kuhinjskom folijom i donijeti na pregled u Ispostavu Čavle radi utvrđivanja prisutnosti američkog cvrčka

 

ESCA

trsove koje pokazuju tipične simptome (nekroze i promjena boje koje ulaze duboko između žila počevši od sredine srpnja,  na zaraženim trsovima glavnina listova zahvaćena) preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi poduzimanja preventivnih mjera

 

IZBOR BOTRITICIDA (izvor FIS-baza na dan 27.08.2021.)

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV KARENCA OGRANIČENJA
ciprodinil CHORUS 75 WG 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
fluopiram LUNA PRIVILEGE 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
ciprodinil+ fludioksonil SWITCH 62,5 WG 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
fludioksonil GEOXE      21 DAN broj primjena u sezoni 2X
fenheksamid TELDOR SC 500 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
pirimetanil SCALA 21 DAN broj primjena u sezoni 3X

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima- Akcija prateći list

Tvrtka C.I.A.K. d.o.o.  zbog povećanog interesa poljoprivrednika ponavlja Akciju skupljanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja CROCPA na lokaciji: Poljopromet d.o.o., Jasenska bb,  Opuzen.   Akcija će se održati  03.09.2021. (petak) od 10.00 – 12.00 h.

Ovim putem naglašavamo da se sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže:

Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr