MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

U posljednjih 14 dana agroklimatske stanice na području Koprivničko-križevačke županije zabilježile su od 18 do 37 litara kiše. Količina oborine na križevačkom području bila je gotovo dvostruko viša od ostatka županije. Prve primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) na križevačkom području su ostvarene još početkom svibnja, a tijekom ovog vikenda uvjeti za novu primarnu infekciju zabilježeni su na većini mjernih lokaliteta.

Tablica 1. Količina kiše zabilježena u razdoblju od 14.5 do 27.5 2020.

LOKALITET KOLIČINA KIŠE (L/m2)
Brezje Miholečko 36
Carevdar 37
Kalnik 37
Koprivnica 21
Kozarevac 27
Križevci 33
Novigrad Podravski 18
Virje 27
Čepelovac 23

 

Vinogradarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu vinove loze od plamenjače i pepelnice.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze pred cvatnju i u početku cvatnje mogu se koristiti fungicidi Folpan Gold, Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F, Vincare, Pergado F, Metomor F, Magma triple, Momentum trio,  Forum star i slični. Navedeni pripravci sadrže folpet što će smanjiti pojavu ranog botritisa, a njihova se primjena preporuča i u vinogradima stradalim od tuče.

 

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Nativo WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur EW 250, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Luna Expirience i sl..

 

 

U vinogradima u posljednjih 10 dana bilježimo pojavu ličinki američkog cvrčka L1 i L2 stadija. Suzbijanje ličinki američkog cvrčka provodi se u L3 stadiju što očekujemo za desetak dana.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke koja je napisana 18.05. prevladavalo je promjenjivo vrijeme, stoga je u nasadima ranih sorti vinove loze kao i u bujnijim nasadima potrebno izvršiti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) jednim od sistemičnih fungicida: Forum Star, Mikal Premium F, Ampexio WG, Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Cursate F, Pergado F, Verita, Acrobat MZ WG i dr.

U borbi protiv pepelnice (Uncinula necator) mogu se koristiti: Dynali, Luna Expirience, Falcon EC 460, Systhane 24 E, Nativo, Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Cosavet DF i dr.

U VPŽ krajem travnja zabilježen je let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), te će vinogradari biti obavješteni o njegovu suzbijanju u daljnjim preporukama. Let žutog grožđanog moljca (Eupocelia ambiguella) još nije zabilježen.

VAŽNO !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

U zadnjih osam dana vrijeme je izuzetno promjenjivo te se najavljuju dalje oborine koje pogoduju razvoju zaraze peronosporom. Vinova loza je uglavnom u fazi početka cvatnje.

Nasade  potrebno tretirati sistemičnim fungicidima protiv plamenjače (Plasmopara viticola). Dozvoljeni pretparati su : Mikal premium F, Ampexio, Galben F, Forum Star, Acrobat MZ WG, , , Ridomil Gold  MZ Pepite, Vincare, Orvego, Metomor F.

U ranim popodnevnim satima na dijelu karlovačke županije nastupilo je nevrijeme popraćeno tučom te u tom slučaju treba tretirati preparatima sa sistemičnim učinkom kao što su Forum Star, Metomor F, Folpan gold, Galben F, Fantic F, Vincare WG.

Protiv pepelnice (Unicinula necator) dozvoljeni sistemični fungicidi su : Dynali, Luna experience, Falcon EC 460, Systane 24e, Foliar, Talendo, Collis, Topas 100 EC, Stroby WG, Nativo.

Prema obavijesti CROCPA  EKO o načinu sakupljanja otpadne ambalaže sredstava za zaštitu bilja(SZB) tijekom krize uzrokovane korona virusom (COVID – 19) došlo je do određenih promjena. Sakupljanje ambalaže u svim županijama RH prema unaprijed definiranom rasporedu tzv. „prateći list“ u ovom trenutku nije moguće provoditi radi zabrane masovnih okupljanja koju je odredilo Ravnateljstvo civilne zaštite – krizni stožer. Tvrtka CIAK nije u mogućnosti preuzimati otpadnu ambalažu u svojim skladištima u Zaboku, Vojniću i Osijeku svakog ponedjeljka u mjesecu.

U ovom trenutku za vrijeme trajanja krize svi posjednici prazne ambalaže SZB tvrtki članica EKO MODEL-a: AgroChem-Maks, Agroavant, Agroteks, BASF, Bayer, Chromos Agro, Corteva Agriscience, Danon, Euroazijski pesticidi, Nufarm, Monsanto, Iskra Zelina Kemijska industrija, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro koji žele na propisan način vratiti ambalažu mogu to učiniti na način da se jave tvrtki CIAK d.o.o. s molbom za pojedinačni odvoz. Uvjet za to jest posjedovanje minimalno 100 kg prazne ambalaže.

Udruga CROCPA i tvrka CIAK d.o.o. prate obavijesti Kriznog stožera te će se aktivnosti nastaviti kada se za to stvore uvjeti.

Na terenu je uočeno da nema mnogo velikih proizvođača koji sakupe više od 100 kg otpada. Preporuka je da se  više proizvođača udruži i pozove CIAK na odvoz ambalaže.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)    

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze krajem svibnja – početkom lipnja

Prije trinaest dana (14.5.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca svibnja o.g.! Premda je početak vegetacije vinograda u Međimurju započeo gotovo 14 dana ranije nego prosječnih sezona (vidi uputu od 2.4. 2020.) zbog većeg broja prohladnih svibanjskih noći s temperaturama zraka < 10°C ne očekujemo raniji početak cvatnje (u vinskoj sorti Rajnski rizling na lokalitetu Trnovčak u vinorodnoj općini Štrigova od početka ovog mjeseca zabilježeno je 13 jutra s temperaturama < 10°C, a najsvježije je bilo 6. i 12. svibnja o.g.: samo 4,2-4,9°C!). U posljednjih je 14 dana na mjernim mjestima Trnovčak zabilježeno više kišnih dana sa manjim količinama oborina (ukupno 22,6 mm), a na mjernom mjestu Orehovčak 27,9 mm!

Jučer je zabilježen jači sjeverni vjetar, a njegova umjerenost dominirat će i naredna tri dana: stoga će sutra nadalje biti svježa sa vrijednostima 7-9°C a dnevni će maksimumi biti u rasponu 18-22°C! Naglašeniji početak cvatnje vinove loze očekujemo tek s porastom noćnih vrijednosti na 13-15°C!  Nove moguće oborine očekujemo početkom idućeg tjedna!

 

U takvim uvjetima bilježimo optimalne uvjete za primarne (skrivene) zaraze vinograda uzročnikom pepelnice (Erysiphe), dok zbog manjeg broja kišnih dana s naglašenim oborinama (>10 mm) i dugotrajnim zadržavanjem vlage ove sezone bilježimo značajno manju opasnost od ranije pojave plamenjače (Plasmopara) crne pjegavosti (Phomopsis), plijesni (Botrytis cinerea), sušice cvata (Phoma glomerata) i crvene paleži (Pseudopezicula) (kao što je to bilo protekle 2019. i 2018. sezone)!

Prema količinama dnevnih oborina i pripadajuće temperature uvjete za primarni razvoj plamenjače ili peronospore (Plasmopara) smo zabilježili 29. travnja, te 11. i 24. svibnja o.g.! Ipak, kako od početka kalendarske 2020. godine bilježimo gotovo dvostruko manje oborina od očekivanih prosjeka, zbog manjeg sadrža vlage u zemljištu krajem travnja i većeg dijela svibnja o.g. (samo 12,7-15,4 %) oslobađanje zimskih oospora uzročnike ove bolesti je vjerojatno manje naglašeno. Stoga simptome plamenjače vinove loze (Pasmopara) u vinogorju još nismo pronašli!

 

Stoga je moguće mjere zaštite kombiniranim tvorničkim sustavnim pripravcima za preventivnu zaštitu vinograda od najvažnijih uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe) obavljati u povećanim razmacima aplikacije 12-15 dana! Preporučujemo obaviti izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. siva plijesan, crna pjegavost, crvena palež) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2019.) pri njihovom izboru preporučujemo im tijekom mjeseca svibnja o.g. dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili organski meptil-dinokap!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Pepelnicu (Erysiphe) u vinogradima ove sezone preporučujemo od početka vegetacije do početka cvatnje na osjetljivim sortama usmjereno suzbijati barem 4-5 puta, a plamenjaču (Plasmpara) barem 2-3 puta (ovisno o izboru fungicida)!

 

Zadnjih devet dana (nakon 18.5. 2020.) ne bilježimo značajniju aktivnost pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), a već u ranijim uputama najavili smo da usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije tijekom mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi! Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) zabilježili smo samo na jednom od četiri praćena lokaliteta (samo 1 leptir na mjestu Orehovčak – Železna Gora)!

 

Još krajem travnja i prvih dana mjeseca svibnja o.g. primijetili smo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti, te su na nekim položajima i nezaštićenom trsju ponovno zabilježena oštećenja 50-70 %!

 

U mladim nasadima sadnje 2020. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih i sumpornih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi preporuke od 2.4. i 15.4. 2020.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Kada mladice narastu na dužinu 15-tak cm, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida (npr. mankozeb, metiram, folpet, ditianon), preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze  proteklo je 12 dana. Tijekom tog razdoblja prevladavalo je promjenjivo vrijeme s učestalim oborinama i srednjim dnevnim temperaturama zraka od 14 – 18 C.

 

Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama Pinova i Metos  u razdoblju od 14. do                          26. svibnja 2020.

 

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Ivanić Grad/Grabersko Brdo 38,2
Nespeš 36
Sesvete/Đurđekovec 31,3
Vrbovec 54,8
Brezovica 65
Plešivica 56,5
V. Gorica/Šiljakovina 76,8
Brezovica 76

 

Vinova loza je u fazi intenzivnog vegetativnog porasta, a na ranim sortama (Charonnay) zabilježen je početak cvatnje. S obzirom na vremenske uvijete i osjetljivu fenofazu vinove loze, naglašavamo važnost redovite i pravovremene zaštite vinograda.

Vremenske prilike pogoduju razvoju zaraze peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola).

 

U odabiru fungicida za suzbijanje peronospore početkom cvatnje, prednost dajemo pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja: Folpan gold, Mikal premium F, Mikal flash, Ampexio WG, Vincare WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Fantic FGalben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ, Forum star, Metomor F i dr.

 

U slučaju nevremena praćeno tučom prednost dati fungicidima koji u sebi sadrže uz sistemičnu komponentu i folpet ( Forum Star, Metomor F, Folpan gold, Galben F, Fantic F, Vincare WG),

 

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Upozoravamo vinogradare da  je od zadnje preporuke prošlo osam dana i palo 20-ak litara kiše te se i dalje najavljuju oborine. Stoga je potrebno u ranim sortama vinove loze kao i u bujnijim nasadima  izvršiti zaštitu sistemičnim fungicidima  protiv   plamenjače (Plasmopara viticola): Forum Star, Mikal Premium F, Ampexio, Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Cursate F, Pergado F, Verita, Acrobat MZ WG.

Protiv pepelnice(Uncinula necator) upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Dynali, Luna expirience,  Falcon EC 460, Systhane 24 E,   Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG.

 

Vinograde kasnijih sorti i smanjenog porasta loze zaštiti gore navedenim  sistemičnim fungicidima protiv plamenjače a protiv pepelnice primijeniti jedan od navedenih: Nativo, Chromosul 80, Thiovit Jet,  Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80.

 

Sakupljanje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u županiji PSŽ , tzv. „akcije prateći list“ u ovom trenutku   nije moguće provoditi radi zabrane masovnih okupljanja koju je odredilo Ravnateljstvo civilne zaštite.

 

U ovom trenutku za vrijeme trajanja krize svi posjednici prazne ambalaže SZB tvrtki članica EKO MODEL-a: AgroChem-Maks, Agroavant, Agroteks, BASF, Bayer, Chromos Agro, Corteva Agriscience, Danon, Euroazijski pesticidi, Nufarm, Monsanto, Iskra Zelina Kemijska industrija, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro koji žele na propisan način vratiti ambalažu mogu to učiniti na način da se jave tvrtki CIAK d.o.o. s molbom za pojedinačni odvoz. Uvjet za to jest posjedovanje minimalno 100 kg prazne ambalaže.

Obzirom da imamo  puno malih proizvođača koji nemaju 100 kg ambalaže,   predlažemo da se nekoliko njih organizira kako bi ostvarili potrebnu kilažu te pozovali CIAK.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogodovali su razvoju bolesti vinove loze. U narednim danima potrebno je provesti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopora viticola) te pepelnice (Uncinula necator).

 

Za suzbijanje plamenjače u fazi prije cvatnje vinove loze mogu se primijeniti neki od preparata: ELECTIS WG, FORUM STAR, FANTIC F, GALBEN F (Sredstvu je ukinuta/istekla registracija. Krajnji rok za prodaju zaliha je 01.08.2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha 01.08.2021.), MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, MILDICUT 25 SC, ACROBAT MZ.

 

Zaštitu protiv pepelnice preporučamo obaviti preparatima: COLLIS, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, FOND 12 E, NATIVO WG, TALENDO, VIVANDO.

 

Pregledom feromona zabilježena je pojava pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i to sredinom mjeseca travnja, kako još nije potrebno primijeniti insekticide, preporučamo daljnje praćenje preporuka gdje će biti navedeno kada krenuti u suzbijanje.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 11 dana. U tom je razdoblju prevladavalo promjenjivo vrijeme s povremenim oborinama (prikaz u tablici 1.).

 

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 14. do                         24. svibnja 2020.

 

 

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Voloder 40,5
Ruškovica 43,6
Kutina – Selište 37,6
Popovača I 39
Popovača II 53
Crnac-Sisak 69,8
Letovanski Vrh 42,6
Lekenik 79,4

 

 

Vinova loza je u fazi intenzivnog vegetativnog porasta, a na ranim sortama (Charonnay) zabilježen je početak cvatnje. S obzirom na vremenske uvijete i osjetljivu fenofazu vinove loze, naglašavamo važnost redovite i pravovremene zaštite vinograda.

Vremenske prilike pogoduju razvoju zaraze peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola).

 

U odabiru fungicida za suzbijanje peronospore početkom cvatnje, prednost dajemo pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja: Folpan gold, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic MGalben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ, Forum star, Metomor F i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

   Suzana Slovic, dipl.ing.               

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Indeks rasta lista od 2 lista/ tjedno  (iMetos). Za područje otoka Krka lokalitet Malinska dužina vlaženja lista za 20.05. ukupno 325 min, za 24.05. 535 min (iMetos).

 

Zabilježene oborine prema podatcima na agroklimatskim stanicama:

 

LOKALITET

oborine

19/20.05.

mm/m²

oborine

24.05.

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 0,6 mm 3,6 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 1,3 mm 3,5 mm
Jurandvor (Pinova) 0,0 mm 0,5 mm
Porat (iMetos) 2,0 mm 4,8 mm
Pavlomir (Pinova) 0,4 mm 7,9 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 1,4 mm 0,0 mm
Cres-Batajna (Pinova)               11,7 mm 1,6 mm
Rab-Kampor (Pinova) 2,1 mm 2,2 mm
Lošinj (Pinova) 0,6 mm 1,7 mm

(Napomena: podatci do 15.00 sati na dan 24.05.)

 

Vinogradarima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA / PREPORUKA
plamenjača vinove loze

(Plasmopara viticola)

za područje otoka Krka bilježimo na dan 19.05. u 8.00 završetak skrivenog razvoja bolesti (inkubacije) za primarnu infekciju registriranu na dan 12.05. u 14:00; u slabije zaštićenim vinogradima moguća pojava prvih pjega; 24.05 do 14.00 sati prisutnost spora 34% (iMetos); za Vrbničko polje mogućnost sekundarne infekcije na dan 20.05., Srednje polje,  na dane 20.05. i 23.05. Gornje polje (Pinova); na području Vinodola mogućnost sekundarne infekcije na dane 20., 22 i 23.05. (Pinova); voditi računa o razmacima između tretiranja ovisno o zadnje izvršenoj zaštiti i primijenjenom pripravku; pregled registriranih fungicida za plamenjaču vinove loze na FIS portalu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
crna trulež

(Guignardia bidwellii)

za područje otoka Krka dana 24.05. u 11.00 ostvareni uvjeti za blagu infekciju 100%; umjerenu infekciju do 11.00 sati 54%; 36% za jaku infekciju;  pregled registriranih fungicida za crnu pjegavost  vinove loze na  FIS portalu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
crna pjegavost

(Phomopsis viticola)

za područje otoka Krka dana 24.05. do 11.00 sati uvjeti za blagu infekciju 71%, umjerenu infekciju 47%; (iMetos); pregled registriranih fungicida za crnu trulež na FIS portalu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
pepelnica vinove loze

(Uncinula necator)

za područje otoka Krka ostvarena infekcija 24.05 u 7.00 (iMetos) od 19.05. do 25.05. rizik od pepelnice 90-100% lokalitet Malinska; ; za područje Vrbničkog polja i Vinodola rizik 40% (Pinova);  za područje Lošinja registrirani uvjeti za infekciju na dane 19. i 23.05.;  za područje otoka Raba na dan 22.05.; (Pinova);  pregled registriranih fungicida za pepelnicu vinove loze na FIS portalu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
antraknoza vinove loze

(Elsinoe

ampelina)

za područje otoka Krka prema prognoznom modelu velika mogućnost prisutnosti spora; na dan 24.05. do 8.00 sati ostvareni uvjeti za blagu, umjerenu i jaku infekciju 50%
siva plijesan

(Botritis cinerea)

na dan 21.05. rizik od botritisa 24%; (iMetos)

na dane 23.05. i 24.05. ostvarena infekcija Vrbničko polje (Pinova)

zeleni lozin cvrčak

(Empoasca vitis)

preporučamo pratiti populaciju vješanjem žutih ljepljivih ploča i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika
lozin trips

(Drepanothrips reuteri)

preporučamo pratiti populaciju štetnika vizualnim ljepljivim pločama i/ili pregled biljnih organa na prisutnost štetnika
pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama zabilježen ulov leptira ispod praga štetnosti; procjena uvjeta za aktivnost leta, odlaganja jaja i izlazak gusjenica 8 sati/dnevno (iMetos)
žuti grozdov moljac (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama zabilježen ulov leptira ispod praga štetnosti; procjena uvjeta za aktivnost leta, odlaganja jaja i izlazak gusjenica 8 sati/dnevno; (iMetos)

 

OBVEZA:

ŠTETNI ORGANIZAM OBVEZA
zlatna žutica vinove loze

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

redovno pregledavanje vinove loze na simptome; tipični simptomi: nekretanje pupova, osipanje cvatova i grozdića, uvijanje listova kopljasto prema dolje; kasnije (srpanj) promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih sorti u ljubičasto crvenu; krtost lista; nekroze lista; nedozrijevanje mladica (rujan);   u slučaju sumnje na bolest posjednici su dužni obavijestiti nadležnog fitoinspektora!!!
američki cvrčak

(Scaphoideus titanus)

vektor zlatne žutice; redovni pregledi donjeg lišće na pojavu i prisutnost ličinke američkog cvrčka; na području proširenosti obveza tretiranja nakon stadija L3; pojavu i rok ćemo pravodobno signalizirati; praćenje ljepljivim pločama nakon pojave imaga (kraj lipnja/početak srpanja)

 

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

 

U slučaju tuče preporučamo primijeniti pripravke na osnovi bakra u roku od 24 sata!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja zatražiti izvanrednu dozvolu.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima!

Obilaskom i pregledom nasada može se kazati, kako se vinova loza ovisno o položaju i sortimentu, nalazi u stadiju intenzivnoga porasta mladica ili skorog početka cvatnje.

Stoga bi je kroz naredno vrijeme, a i zbog oborina proteklih dana, valjalo zaštititi protiv uzročnika bolesti plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice ( Erysiphe necator).

Protiv plamenjače se može rabiti jedan od pripravaka: Mikal premium F ili Mikal flash ili Ridomil Gold MZ ili neki drugi prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Protiv pepelnice se može rabiti također jedan od dozvoljenih pripravaka: Domark 40 ME ili

 Falcon EC 460 ili Vivando ili ili neki drugi prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr