MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Na području Dubrovačko-neretvanske županije i dalje se nastavljaju uvjeti pogodni za razvoj i infekciju  uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola),  pepelnice (Erysiphe necator ) te sive plijesni (Botrytis cinerea) na vinovoj lozi. Preporučamo provoditi mjere zaštite od navedenih uzročnika s razmacima između tretiranja od 8-10 dana, a u slučaju da je palo više od 20 mm oborina ponoviti tretiranje .

Za zaštitu od uzročnika plamenjače koristiti jedan od pripravaka: Curzate F, Galben F, Forum star, Pergado F, Fantic F, Folpan gold, Mikal Premium F, Ridomi Gold MZ Pepite, Ampexio, Mildicut 25 SC, Equasion Pro, Electis WG, Vincare, i dr. Pripravci koji u sebi sadrže aktivnu tvar folpet postrano djeluju na uzročnika sive plijesni.

U vinogradima gdje je ima simptoma infekcijom  plamenjače (žuta uljna pjega na licu lista ) preporučujemo za slijedeće tretiranje jedan  pripravaka kurativnog djelovanja: Forum Star, Acrobat MZ WG, Sphinx extra 685 WDG.

Za zaštitu od uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od pripravaka: Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Falcon EC 460,  Indar 5 EW, Crystal, Karathane Gold 350 EC, Domark 40 ME i sl.

Na sortama i položajima osjetljivim na napad sive plijesni uputno je za zaštitu uključiti jedan od pripravaka:  Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG, Pyrus 400 SC, Scala,  i drugi.

Na pojedinim lokalitetima bilježi se pojačana aktivnost pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) .Vinogradari se upućuju na pregled  i po potrebi primijeniti jedan od pripravaka  Runner 240 SC, Mimic, Insegar 25 WP, Reldan 22 EC, Coragen SC,  Affirm, Chromorel D, Laser KS, Avaunt 15 SC.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Važna obavijest vinogradarima

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018), nakon završetka cvatnje, potrebno je izvršiti tretiranje ličinki američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus), prenositelja (vektora) zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području.

Popis katastarskih općina gdje je fitoplazma potvrđena je u NN 51/2017 .

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi: Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 EC, Cytrin Max, Piretro natura, Abanto ili Krisant EC.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete (večernji sati)!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Bolest zlatna žutica vinove loze

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

 • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
 • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

 • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

 • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

 • zaraženim sadnim materijalom,
 • vektorom.

Američki cvrčak (Scaphoideus titanusBall), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti fitosanitarnog inspektora Državnog  inspektorata ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Obavijest vinogradarima

Budući da su zadovoljeni svi parametri za razvoj bolesti u narednom razdoblju i dalje je potrebno intenzivno provoditi zaštitu vinove loze protiv plamenjače (Plasmopora viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botritis cynerea).

Za suzbijanje plamenjače u fazi prije cvatnje vinove loze mogu se primijeniti neki od preparata: ELECTIS WG, FANTIC F, GALBEN F, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, ACROBAT MZ, FORUM STAR, MILDICUT 25 SC, FOLPAN GOLD, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, itd.

Zaštitu protiv pepelnice preporučamo obaviti preparatima: COLLIS, CRYSTAL, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, FOND 12 E, NATIVO WG, POSTALON 90 SC, TALENDO, VIVANDO, itd.

Dozvoljeni preparati za suzbijanje sive plijesni su: PYRUS 400SC, CHORUS 75 WG, CANTUS, GEOXE, itd

Pregledom feromona zabilježena je pojava pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i to sredinom mjeseca travnja, obzirom da su se stvorili uvjeti za njegovo suzbijanje potrebno je primijeniti neke od insekticida: NURELLE D, RELDAN 22 EC, CORAGEN SC,  AFFIRM, CHROMOREL DLASER KS, AVAUNT 15 SC.

Obilaskom terena, na pojedinim lokalitetima uočena je pojava ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

O pravovremenom suzbijanju američkog cvrčka biti ćete obavješteni u narednim preporukama.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN 2019

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

U mjesecu lipnju  na području Vukovarsko srijemske županije određen je jedan termin i to :

 Vukovarsko – srijemska županija
26.06.2019.

Agro Tovarnik Rusinjska b.b. Mikluševci 11.30 – 13.00

Za ostale termine i mjesta skupljanja otpada na području VSŽ ćemo vas naknadno obavijestiti po nadolazećim mjesecima.

Prateći list koji se dobije prilikom predaje ambalaže sačuvati i pokazati u slučaju dolaska kontrole ili inspekcije.

Mira Živković,dipl. inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 10 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za 2 primarne infekcije plamenjačom vinove loze. U vinogradima koji su bili lošije zaštićeni nalazimo prve pjege sa sporulacijom ( bijela prevlaka s donje strane pjega). Također raste opasnost od infekcije pepelnicom vinove loze te će u narednom periodu vrućeg i sparnog vremena razmake tretiranja trebati prilagoditi zaštiti od pepelnice.

Pojedine sorte vinove loze ulaze u cvatnju te je stoga potrebno prije cvatnje provesti kvalitetnu zaštitu od infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola) Mogu se koristiti npr. Acrobat MZ, Forum Star, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal Flash, Mikal Premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr.

Pripravcima Acrobat MZ i Forum Star dajemo mprednostu slučaju pojave uljanih pjega.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SC, Crystal KS, i sl.

Od velike je važnosti, osobito pri suzbijanju pepelnice, da se isti pripravci ne koriste više od 2  puta tijekom sezone!

Suzbijanje grozdovih moljaca nije potrebno, osim ako vizualnim pregledom uočite više od 15 gusjenica. U tom slučaju mogu se primijeniti insekticidi registrirani za tu namjenu ( Nurelle DChromorel DReldan 22 ECLaser KSAvaunt 15 SC, Coragen SC,  Affirm), ali samo ako vinova loza još nije u cvatu.

Ličinke američkog cvrčka nalaze se u razvojnoj fazi L1 i L2 . Suzbijanje se provodi kada dostignu fazu L3. O optimalnom momentu suzbijanja američkog cvrčka biti ćete na vrijeme obaviješteni.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Uvjeti za prvu primarnu infekciju plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola)  ostvareni su u razdoblju od 5.-7. svibnja, a nove su infekcije ostvarene 10., 13.  i 29. svibnja te.  Inkubacijsko razdoblje posljednje primarne infekcije isteklo je 4. lipnja te u lošije štićenim vinogradima nalazimo pojavu simptoma u vidu uljnih pjega na licu lista i sporulacije na naličju.

U narednih sedam dana meteorolozi najavljuju vruče i sparno vrijeme bez kiše te je sekundarno širenje plamenjače vinove loze moguće samo u vinogradima s dužim zadržavanjem rose.

S obzirom da vinova loza ulazi u fazu cvatnje preporučamo vinogradarima da obave zaštitu.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze preporučamo  pripravke Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan Gold, Forum Star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal Flash, Mikal Premium F, Antracol Combi, Curzate F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SC, Crystal KS, i sl.

Iako smo početak leta leptira pepeljastog grozdovog moljca zabilježili još u drugoj polovici travnja, hladan i kišoviti svibanj nije odgovarao letu, kopulaciji i odlaganju jaja navedenog štetnika te su ovogodišnji ulovi uglavnom značajno ispod kritičnog broja. Prag štetnosti gusjenica prve generacije grozdovih moljaca iznosi 15-30 gusjenica na 100 grozdova. Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi Nurelle DChromorel DReldan 22 ECLaser KSAvaunt 15 SC, Coragen SC ili Affirm. Pripravci Nurelle DChromorel DReldan 22 EC i Avaunt 15 SC  uz grozdove moljce suzbijaju i ličinke američkog cvrčka.

Od 3. lipnja u vinogradima nalazimo ličinke američkog cvrčka. Prošlog tjedna su uglavnom prevladavale ličinke L1 stadija, a od početka ovog tjedna bilježimo sve veći broj ličinki L2 razvojnog stadija. Suzbijanje ličinki američkog cvrčaka provodi se kad se pojave ličinke razvojnog stadija L3, a to očekujemo kroz 7-10 dana. Vodite računa o tome da u fazi cvatnje nije dozvoljena primjena insekticida te kod kasnih sorata kod kojih cvatnja neće završiti u narednih 10-12 dana planirajte primjenu insekticida prije cvatnje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja. 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescense dorée) NN 48/2018.(NAREDBA) upućujemo posjednike vinove loze na području Primorsko-goranske županije (NEZARAŽENO PODRUČJE) da su obvezni provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

 • SUSTAVNO PREGLEDAVATI GLAVNE BILJKE DOMAĆINE VINOVU LOZU KRIŽANCE RODA VITIS, OBIČNU PAVITINU, RADI UOČAVANJA SIMPTOMA KOJI UPUĆUJU NA ZARAZU FITOPLAZMOM
 • U MATIČNIM NASADIMA I RASADNICIMA VINOVE LOZE REDOVITO PRATITI PRISUTNOST VEKTORA AMERIČKOG CVRČKA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA
 • SUZBIJATI VEKTORA AKO SE UTVRDI NJEGOVA PRISUTNOST U VINOGRADIMA, MATIČNIM NASADIMA I RASADNICIMA PREMA NAREDBI
 • U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU OBAVEZNO OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA (kontakti FITOINSPEKCIJA RIJEKA 422-805, 377-197, rijeka@mps.hr)
 • POSJEDNIK BILJA OBVEZAN JE ZAPUŠTENI VINOGRAD PRIVESTI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI TE GA REDOVITO OBRAĐIVATI I ODRŽAVATIU SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (NN 20/18)

 

Više informacija o zlatnoj žutici vinove loze na informativnim predavanjima  Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva kao i priređenom letku o Zlatnoj žutici vinove loze. Za dopunjeni  verzija broj 2 Akcijskog plana za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice za razdoblje od 2018. do 2021. klikni (ovdje).

Vinogradari (osim rasadnika i matičnih nasada) na području PGŽ nisu obvezni prema Naredbi pratiti žutim pločama američkog cvrčaka ali to svakako preporučamo kako bi da bi mogli utvrditi njegovu prisutnost. Ploče se postavljaju krajem lipnja/početkom srpnja, na srednju žicu, ranije nema potrebe jer u vinogradu nema odraslih oblika američkog cvrčka. U vinogradima do 10 ha za praćenje se postavlja 3 ploče koje potrebno mijenjati svaka 2-3 tjedna ili prema potrebi do kraja rujna.

U sklopu IPP poslova i ove godine pratimo prisutnost/pojavnost američkog cvrčka u vinogradima Vrbničkog polja, Jurandvora, Zvoneća, Novi Vinodolskog, Selca, Raba i Kastva o čemu ćemo redovno izvješćivati.

U vegetacijskoj sezoni 2018. na području Primorsko-goranske županije prema našim praćenjima zabilježena je prisutnost američkog cvrčka u niskoj populaciji SAMO NA PODRUČJU VRBNIČKOG POLJA.
 

lokalitet Prisutnost američkog cvrčka u sezoni 2018.
Jurandvor
Vrbničko polje +
Vinodol
Selce
Zvoneća
Rab

Simptomi žutice vinove loze pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije. Kod većine sorti rubovi lišća uvijaju se prema naličju i list poprima karakteristični kopljasti izgled. Lisna plojka kod bijelih sorti požuti, a kod crvenih sorti pocrveni, obojenja počinju i obuhvaćaju žile, dijelovi lista mogu i nekrotizirati. Lišće je uslijed nagomilavanja ugljikohidrata krto pa se kod stiskanja u ruci mrvi.

Zlatnu žuticu vinove loze prenosi  američki cvrčak (Scaphoideus titanus), kojeg je potrebno obavezno suzbijati u demarkiranim područjima (zaraženom i sigurnosnom području).U NEZARAŽENOM području suzbijanje američkog cvrčka u vinogradima provodi se ako se utvrdi njegova prisutnost. Obzirom na kašnjenje vegetacije na području Vrbničkog polja tretiranje provesti nakon završetka cvatnje što ćemo još dodatno signalizirati.

U tablici pregled insekticida za suzbijanje američkog cvrčka na dan 10.06.2019. (izvor FIS)

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV KARENCA ŠTETNI ORGANIZAM NAČI DJELOVANJA NAPOMENA
deltametrin DECIS 2.5 EC 7 g.moljci; američki cvrčak kontaktno u vinogradima maksimalno 1 puta nakon cvatnje do veličine bobica zrna graška; u rasadnicima maksimalno 2 puta
esfenvalerat SUMIALFA 5 FL 3 g.moljci, lozina zlatica, američki cvrčak, medeći cvrčak kontaktno američki cvrčak 3-4 tjedna nakon izlaska iz jaja; za ostale štetnike 1 primjena u vegetaciji
piretrini PIRETRO NATURA,

ABANTO, KRISANT EC

3 američki cvrčak, cvrčak kontaktno, želučano primjena nakon cvatnje, maksimalno 2 puta u toku vegetacije
klorpirifos-metil RELDAN 22 EC 21 g.moljci, lozin zeleni cvrčak, a.cvrčak, vunasta lozina uš, velika lozina uš, šljivina š.uš, limunov crvac, smokvin crvac, savijač pokožice ploda kontaktno, želučano ako se primjenjuje prije cvatnje, primijeniti najmanje 7 dana prije cvatnje; maksimalno 2 puta u sezoni u najmanjem razmaku od 14 dana
indoksakarb AVAUNT EC 10 g.moljci, g. savijač, zeleni lozin cvrčak, a.cvrčak kontaktno, želučano djelomično suzbija a.cvrčka, može se primijeniti do kraja srpnja; nikada se ne primjenjuje u cvatnji; može se primijeniti najviše 3 puta u vegetaciji uz razmak između primjena od 10 dana
cipermetrin, klorpirifos NURELLE D, CHROMOREL-D 21 grožđani moljci, lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak kontaktno Ne smije se primijeniti u vrijeme cvatnje; u vrijeme cvatnje susjednih kultura ili korova kad pčele sakupljaju med; maksimalno 1 puta u toku vegetacije
cipermetrin CYTHRIN MAX 21 grožđani moljci, lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, grozdov savijač, cigaraš kontaktno, želučano maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije

U zatravljenim nasadima prije primjene insekticida cvatući podrast treba pokositi a tretiranje obaviti u doba dana kada pčele više ne lete.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Početak leta pepeljastog grožđanog moljca na području VPŽ bilježimo od sredine travnja a prošli tjedan sam na terenu zabilježio pojavu gusjenica prve generacije spomenutog štetnika. Prije početka pune cvatnje, vinogradarima savjetujemo primjenu insekticida: Nurelle D, Chromorel D, Reldan 22 EC, Laser KS, Avaunt 15 SC, Affirm ili Coragen SC.

Pregledom vinograda na području VPŽ utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – L1 i L2 stadiji. Prvo tretiranje provodi se u L3 razvojnom stadiju iz razloga što su tada infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu.

Vinogradare savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u nasade vinograda. Obavijest o pojavi L3 stadija (stadija kada je potrebno tretirati) dati ćemo u narednih nekoliko dana.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

                                                                                                                                             Marko Borić, mag.ing.agr.,
e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza, ovisno o položaju nasada i sortimentu, ulazi u fenofazu cvatnje. Stoga bi je kroz to vrijeme valjalo zaštititi od uzročnika bolesti plamenjače (Plasmopara viticola) i poglavito pepelnice (Uncinula necator) , koja u narednom razdoblju može biti jako opasna.

Preporučujemo kombinaciju  sistemičnih pripravaka prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zaštitu valja ponoviti netom nakon završene cvatnje.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr