MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Vinogradarstvo

Obavijest poljoprivrednim gospodarstvima

U studenom 2020. započinje godišnja akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Međimurja!

Tvrtka CIAK u suradnji sa CROCPA tijekom mjeseca studenog 2020. u Međimurju započinje akciju organiziranog zbrinjavanja ambalažnog otpada od kemijskih sredstva za zaštitu bilja prema rasporedu navedenom u Tablici 1.!

Tablica 1. Vrijeme i mjesto prikupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja:

Datum Lokacija Adresa Vrijeme
02.11. 2020.

(ponedjeljak)

Donji Kraljevec,

Kolodvorska 74

Tvornica stočne hrane d.d., Poljoprivredna ljekarna i otkupna stanica GRAMA 8.00-12.00
05.11. 2020.

(četvrtak)

Kotoriba,

Sajmišna 1

Tvornica stočne hrane d.d., Poljoprivredna ljekarna i otkupna stanica GRAMA 8.00-11.00
09.11. 2020.

(ponedjeljak)

Štrigova Kocen Agro d.o.o.

Štrigova 76

8.00-11.00
12.11. 2020.

(četvrtak)

Sveti Martin na Muri, Čakovečka bb Agromartin d.o.o.,

 

8.00-10.00
16.11. 2020.

(ponedjeljak)

Belica,

Lipovke 6

Dodlek Agro

 

8.00-11.00
19.11. 2020.

(četvrtak)

Dunjkovec,

Matije Gupca 5a

Poljoposavec d.o.o.

 

8.00-10.00

 

VAŽNO: Sakuplja se isključivo prazna ambalaža onih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Corteva (Dow) AgroSciences, Eurozijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena! Također, transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Za ambalažu ostalih tvrtki koje nisu dio projekta poljoprivrednici se moraju obratiti uvoznicima tih proizvoda (kontakt se nalazi na etiketi proizvoda). Ambalaža folijarnih gnojiva ne spada u opasan otpad, te se nakon trostrukog ispiranja može zbrinuti sa ostalim plastičnim komunalnim otpadom!

VAŽNO: Molimo poljoprivrednike koji imaju 100 kg ili 1 big bag (cca 1m³) ili više ambalažnog otpada da ne donose isti na sabirna mjesta već se izravno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel. 01/3463-521 ili e-mail: ciak@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje na njihovoj lokaciji!

Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list za opasni otpad (obrazac PL-Oo) te Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (obrazac DFKSO).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima!

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizira prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Koprivničko-križevačke županije prema rasporedu:

Datum Mjesto Adresa Vrijeme
9.10.2020. Sokolovac Agronom d.o.o.

Trg Tomislava Bardeka 17

8.00 – 11.00
13.10.2020. Novigrad Podravski Agronom d.o.o.

Trg Matije Gupca 2

8.00 – 11.00
15.10.2020. Gola Gola – općinsko skladište

A. Šenoe

8.00 – 12.00
20.10.2020. Sv.Petar Orehovec Parkiralište ispred DVD-a Sv.Petar Orehovec 131 8.00 – 11.00
26.10.2020. Đelekovec Lenagro d.o.o.

Palih boraca 1

8.00-11.00
24.11.2020. Herešin Reciklažno dvorište

Hrvatske državnosti 94

8.00 – 12.00
30.11.2020. Križevci Industrijska zona Čret

Kod skretanja za Lemeš

8.00 – 12.00
2.12.2020. Đurđevac Agronom d.o.o.

Kolodvorska 19

8.00 – 11.00
4.12.2020. Sveti Ivan Žabno Sajmište

Zagrebačka bb

8.00 – 11.00
7.12.2020. Gornja Rijeka Sajmište

Novoselska ulica 15

8.00 – 11.00
9.12.2020. Virje Sajmište

Kolodvorska bb

8.00 – 11.00
11.12.2020. Kalnik Parkiralište ispred zgrade općine 8.00 – 11.00

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks,  Agroteks,  BASF,  Bayer  CropScience,  Chromos Agro,  Corteva Agriscience  (Dow AgroSciences),   Danon, Euroazijski   pesticidi,Florel,   Genera, Iskra Zelina kemijska industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju  projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća. Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nakon berbe vinogradare još jednom upućujemo na pregled nasada tijekom kojeg preporučamo obratiti pažnju:

ŠTETNI ORGANIZAM PREGLED STANJA / PREPORUKA
ESCA odumrle trsove preporučamo ukloniti iz nasada, trsove koje pokazuju tipične simptome (nekroze koje ulaze duboko između žila,  na zaraženim trsovima glavnina listova pokazuje simptome) a ostavljaju se u nasadu preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi poduzimanja preventivnih mjera
ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

tipični simptomi trenutno uočljivi:

-uvijeni listova kopljasto prema dolje

-krtost lista, kad se list stisne, mrvi se u ruci

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

U SLUČAJU SUMNJE NA BOLEST POSJEDNICI SU DUŽNI OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOINSPEKTORA!!!

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: vektor zlatne žutice; OBRATITI PAŽNJU NA EVENTUALNU PRISUTNOSTI I BROJNOST IMAGA NA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU; (vidi obavijest od 29.05);u svrhu planiranja aktivnosti u slijedećoj vegetacijskoj sezoni

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima!

Obavještavaju se Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, odnosno korisnici državnih potpora sa područja Varaždinske županije da Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. organizira prikupljanje i besplatan odvoz praznog ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

 Prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Varaždinske županije bit će prema slijedećem rasporedu:

 30.09.2020.

Amting d.o.o. Kolarova 2 Veliki Bukovec 8.00 – 10.00

02.10.2020.

Poljodom d.o.o. Gospodarska 2 Ivanec 8.00 – 11.00

05.10.2020.

Sakupljalište repe (repodrom) Stjepana Radića 1 Vidovec 8.00 – 11.00

07.10.2020.

PZ Jalžabet

Prodavaonica br. 1

Suhodolska 21 Jalžabet 8.00 – 10.00

 

29.10.2020.

Poljocentar Varaždinska 102 Sračinec 8.00 – 10.00

 

 Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 Na dan predaje ambalaže potrebno je ponijeti prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen. Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

 

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

                                                                                                 andrea.v-pofuk@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima

Sva poljoprivredna gospodrstav pa tako i obiteljska poljoprivredna gospodrastva imaju zakonsku obvezu  ambalažni otpad nastao nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja pravilno zbinuti.

 

Praznu ambalažu preuzimat će tvrtka C.I.A.K.d.o.o.  i pritom posjedniku otpada ovjeriti Prateći list.

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika:

Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija,  Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

Skupljanje ambalažnog otpada SZB u okviru akcije „Prateći list“ za područje Šibensko-kninske županije provest će se 18.09.2020. (petak) na lokalitetima:

Primošten Burni, Draga 6, od 10:00 -11:30

 Drniš lokalitet Cecela (Dalmacija vino), od 13:00-15:00.

 

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Sve poljoprivrednike sa područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba obavještavamo da se vrši odvoz prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja. Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stavaku  (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ .

Termin sakupljanja prazne ambalaže je prema rasporedu:

10.09.2020. ČETVRTAK

Parkiralište gradskog stadiona Celine 8 Vrbovec   8.00 – 11.00

 

11.09.2020. PETAK

Sajmište u Dubravi Radnička ulica bb Dubrava Vrbovečka   8.00 – 11.00

 

14.09.2020. PONEDJELJAK

Poljoapoteka Jakopović Lipovec Lonjski 17 Lipovec Lonjski

Kloštar Ivanić

8.00 – 11.00

 

16.09.2020. SRIJEDA

Cipro d.o.o. Josipa Predavca 10 Dugo Selo 8.00 – 10.00
Sajmište Pisarovina Karlovačka 8A Pisarovina 11.30 – 13.30

 

21.09.2020. PONEDJELJAK

Ispred Ureda Hrvatsko-poljoprivredne-šumarske savjetodavne službe Stara cesta 14 Vukovina 8.00 – 10.00
DVD Odranski Obrež (plato ispred) Obreška cesta 119 Odranski Obrež 10.30 – 12.00

 

23.09.2020. SRIJEDA

Poljoapoteka Papiga Črećan 10 b Sv. Ivan Zelina 8.00 – 11.00
Veterinarska ambulanta u Belovaru Varaždinska 55 Belovar 11.30 – 12.30

 

25.09.2020. PETAK

Poljoprivredna apoteka Agromarket „Poljoprivredna stanica“ Zrinski Frankopana 12 Jastrebarsko 8.00 – 10.00
Penić-promet Krašić 96 Krašić 10.30 – 12.00

 

28.09.2020. PONEDJELJAK

Agronom d.o.o. Ulica 65. bataljuna ZNG 48 Ivanić Grad  8.00 – 11.00

 

Važna informacija poljoprivrednicima je da se;

  1. Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

  1. Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen. Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

Akcija “Prateći list”  namijenjena je svima koji proizvode za tržište i ulaze u sustav PDV-a, a imaju ambalaže navedenih proizvođača koje su dužni zbrinuti na zakonom propisani način. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti prateći list. Na taj način pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) imaju dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list pravne osobe su dužne pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prilikom obilaska terena.

Ambalaža koja se skuplja mora biti:

  • prazna (ovaj projekt ne pokriva skupljanje/zbrinjavanje neiskorištenih proizvoda)
  • pravilno isprana (prema detaljima iz brošure udruge CROCPA)
  • od navedenih tvrtki članova CROCPA EKO MODELA. Molimo Vas da ne vraćate ambalažu drugih tvrtki jer tvrtka C.I.A.K. neće za nju ovjeravati prateće listove.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine

dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima!

Sve poljoprivrednike sa područja Virovitičko-podravske županije obavještavamo da se vrši odvoz prazne ambalaže sredstava  za zaštitu bilja. Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stavaku  (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ .

Termin sakupljanja prazne ambalaže je prema rasporedu u Virovitičko – podravskoj  županiji:

03.09.2020.

Slatina kom d.o.o. Trg Ruđera Boškovića (stara tržnica) Slatina 8.00 – 11.00

 Virovitičko – podravska županija

07.09.2020.

Iza benzinske postaje u Pitomači Ulica Ljudevita Gaja 134 Pitomača 8.00 – 11.00

 Virovitičko – podravska županija

09.09.2020.

PP Orahovica d.d. – Gutmanovci Zakov gaj Gutmanovci 8.30 – 12.00
PP Orahovica d.d. Zdenci b.b. Zdenci 13.00 – 14.30

 Važna informacija poljoprivrednicima je da se ;

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. zadržavaju pravo promjene rasporeda sakupljanja ili obustave istog u slučaju takvih preporuka Kriznog Stožera o zabrani masovnih okupljanja.

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Akcija “Prateći list”  namijenjena je svima koji proizvode za tržište, a imaju ambalaže navedenih proizvođača koje su dužni zbrinuti na zakonom propisani način. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti prateći list. Na taj način pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) imaju dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list pravne osobe su dužne pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prilikom obilaska terena.

Ambalaža koja se skuplja mora biti:

  • prazna (ovaj projekt ne pokriva skupljanje/zbrinjavanje neiskorištenih proizvoda)
  • pravilno isprana (prema detaljima iz brošure udruge CROCPA)
  • od navedenih tvrtki članova CROCPA EKO MODELA. Molimo Vas da ne vraćate ambalažu drugih tvrtki jer tvrtka C.I.A.K. neće za nju ovjeravati prateće listove.

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradari koji su pretrpjeli tuču i oštećenja bobica grožđa savjetujemo  da  izvrše zaštitu:

na ranim sortama koje su u fazi šare protiv sive plijesni ( Botritys cinerea)  jednim od pripravaka: Teldor SC 500 (K 21 dan), Switch 62,5 (K 21 dan), Geoxe (K 21 dan), Luna privilage (K 21 dan) + aminokiseline: Drin, Polyamin

Na  kasnim sortama- graševini  primijeniti: gore navedeni fungicid protiv sive plijesni + aminokiseline i protiv plamenjače (Plasmopara viticola):  Sovijal forte ( K 14 dana), Vincore ( K 28 dana),  Alfil duplo ( K 28 dana), Solofol ( K 28 dana).

Protiv pepelnice (Uncinula necator) na kasnim sortama: Luna experience  ili Indar ( K 14 dana)  ili Dynali ( K 21 dan).

Vinogradi  s kasnim sortama i sa obilnim oborinama bez tuče  mogu primijeniti samo fungicide i to na bazi bakra protiv plamenjače: Neoram WG, Nordox 75 WG, Kupropin , Champion WG ( K 35 dana),  i gore naveden fungicid protiv pepelnice.

 

U mladim vinogradima  protiv plamenjače primijeniti :Dithane M 45, Mankozeb, Polyram DF,

protiv pepelnice upotrijebiti fungicid na bazi sumpora: Chromosul 80, Thiovit Jet, Kossan WG i dr., zaštitu vršiti do 01. rujna ove godine.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.

E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Mreža sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja  za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način

 

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da će se odvoz ambalaže od sredstava za zaštitu bilja odvoziti isključivo od tvrtki: Agroavant, Agro-Chem-Maks, Agroteks, BSF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroScience), danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monasnto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

21.08.2020.

GUNDINCI                            RURIS D.O.O          ZAGREBAČKA 146            OD 9:00 DO 13:00

 

31.08.2020.

NOVA KAPELA                                        STOČNA PIJACA                              OD 9.:30 DO12:30

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest međimurskim vinogradarima

Prema zbroju prosječnih dnevnih temperatura >10°C, a mjereno od početka mjeseca travnja do sredine mjeseca srpnja, ove smo sezone u međimurskom vinogorju akumulirali manje topline nego u većine od zadnjih deset praćenih godina. Stoga je početak dozrijevanja ili promjene boje bobica u vinskih sorata Pinot crni i Pinot sivi započelo tek s prvim danima mjeseca kolovoza (vidi Tablicu 1.)!

U pravilu struka početkom stadija dozrijevanja grožđa (promjena boje ili “šara”) preporučuje obaviti zadnje preventivne zaštite samo zone grožđa specifičnim pripravcima protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) (tzv. botriticidi). U novije vrijeme početkom dozrijevanja grožđa vinogradare upozoravamo i na octenu mušicu pjegavih krila (Drosophila suzukii), koja u velikoj mjeri pogoduje širenju kisele truleži grožđa (Acetobacter spp.)!

Tablica 1. Zbroj prosječnih dnevnih temperatura mjereno od početka travnja do sredine srpnja na najsjevernijoj hrvatskoj vinorodnoj regiji (općina Štrigova) u nasadu vinskih sorata Graševina i Moslavac bijeli ili Šipon tijekom proteklih deset sezona:

Godina Zbroj srednjih temperatura >10°C (1.4.-15.7.) Početak “šare” grožđa
2011. 755° 26. srpanj 2011.*
2012. 812° 27. srpanj 2012.*
2013. 730° 30. srpanj 2013.*
2014. 650° 25. srpanj 2014.**
2015. 769° 31. srpanj 2016.**
2016. 742° 25. srpanj 2016.*
2017. 804° 28. srpanj 2017.*
2018. 892° 18. srpanj 2018.*
2019. 719° 02. kolovoz 2019.**
2020. 670° 03. kolovoz 2020.**

*početak promjene boje kožice u sorte Pinot crni na lokalitetu Sv.Urban (u 2017. sezoni tuča uništila >50 % lisne površine)! **početak promjene boje kožice u sorte Pinot sivi na lokalitetu Trnovčak!

 

Vinogradari se danas koriste obiljem pisanih stručnih i reklamnih informacija o kemijskim sredstvima u zaštiti vinograda. Nude se brojni godišnji programi zaštite vinove loze i iskustva struke s terena, a osjetljivo razdoblje vinove loze tijekom kojeg se suzbijanju ekonomski najvažniji štetni organizmi traje u pravilu od kraja mjeseca travnja pa sve do sredine kolovoza ili početka rujna. Pritom se zadnje zaštite vinove loze provode upravo primjenom fungicida protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) tek nekoliko tjedana (3) ili mjesec dana prije početka berbe (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Kada započinje dozrijevanje grožđa svih vinskih epoha vinogradare upozoravamo na octenu mušicu pjegavih krila (Drosophila suzukii), koji izravno utječe na širenje vrlo opasne kisele truleži grožđa (Acetobacter)! Danas je u svijetu poznato oko 3.000 vrsta roda Drosophila, a vinska mušica pjegavih krila Drosophila suzukii je jedna od dvije iz tog roda koje imaju status biljnog štetnika. Ženke ove nove vrste mogu oštrom leglicom oštetiti nježnu kožicu ploda ili grožđanih bobica i odlaže jaja neposredno ispod nje. Bijele ličinke se ubušuju u plod i razaraju njegovu unutrašnjost. Vrlo brzo napadnuti plodovi propadaju na mjestu gdje se hrane ličinke, a naknadno ih nasele i razaraju različiti sekundarni paraziti (gljive i bakterije) uzrokujući trulež! Gospodarski značajne štete su zabilježene na plodovima trešnje, šljive, breskve, borovnice, maline, kupine, jagode i na bobicama vinove loze! Opisana je štetnost na trešnjama u Japanu do 75 %!

Štetnik prezimljuje kao odrasli oblik na skrovitim mjestima, a pri proljetnim temperaturama većim od 10°C postaju aktivni, ali više “vole” temperature zraka između 20° i 30°C. Lete tijekom cijele vegetacije, ovisno o razvoju plodova biljaka hraniteljica. Lokalno se može dobro širiti letom, ali veće udaljenosti prevaljuje trgovinom zaraženih plodova. Trenutno još nije poznato širi li se sadnim materijalom bez plodova. U optimalnim uvjetima ovaj štetnik može razvijati do 15 generacija godišnje, a životni ciklus pritom traje svega 10 dana. Ženke aktivno traže plodove domaćina koji sazrijevaju, zarezuju ih svojom pilastom leglicom, pa na taj način mogu odložiti dnevno 7 do 16 jaja. Poznato je da štetnik odabire voćne plodove tanke kožice. Male, bijele, ličinke bez glave i bez nogu se hrane u unutrašnjosti plodova, te se razvijaju u tlu ili napadnutim plodovima.

PRAKTIČNA PREPORUKA: Najučinkovitija metoda praćenja pojave i masovniji ulov odraslih oblika vinske mušice pjegavih krila je postavljanje hranidbenih mamaca (isto vrijedi za ose i stršljene). Najbolje ih je napraviti od plastične ambalaže, zapremine 0,5 litara. Otprilike 3 do 4 cm ispod čepa flaše izbuše se 4 simetrično smještene rupice promjera 5 do 10 mm. U tako priređene plastične flaše se ulijeva jabučni ocat do približno trećine ili polovine zapremine. Osim jabučnog octa mogu se još koristiti vinski ocat ili vodena otopina kvasca s dodatkom šećera. Idealno vrijeme za postavljanje mamaca je 1 mjesec prije početka zriobe plodova. Treba ih objesiti u krošnju ili fiksirati u tlu između biljaka (npr. u jagodama).

Tablica 1. Ulovi odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na žute ljepljive ploče na nekim praćenim mjestima u Međimurskom vinogorju nakon 13. srpnja 2020. godine:

Datum pregleda Neki od lokaliteta gdje se žutim pločama prati brojnost američkog cvrčka
Banfi Sv.Urban 1 Sv.Urban 2 Sv.Urban 3 Ž.Gora 1 Ž.Gora 2 Vučetinec
13.7. 0 0 0 0 0 0 0
20.7. 0 0 0 0 0 0 0
27.7. 0 0 0 0 0 0 0
03.8. 0 0 0 0 1 0 0
10.8. 0 0,2 0,5 0 0 0,5 6

 

Kod suzbijanja ovog štetnika veliki problem predstavlja spoznaja da vrsta napada kada plodovi ili bobice počinju poprimati boju i nakupljati šećer (dozrijevanje), pa je karenca dopuštenih insekticida jedan od najvažnijih kriterija njihova izbora (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Vrlo je važno odrediti pravodobne rokove, jer kad se ličinke počnu razvijati u plodovima njihovo suzbijanje više nije učinkovito.

Osim ovih izravnih mjera vrlo je važno provoditi sanitarne mjere, naročito kod uzgoja voća i grožđa i vlastite potrebe. One uključuju obavezno sakupljanje svih otpalih plodova čim padnu sa stabla, jer isti omogućuju razvoj jaja i ličinki ovog štetnika. Takve plodove treba zakopati, spaliti ili pohraniti u zatvoreni kontejner. Kompostiranje nije pouzdan način uništavanja jaja i ličinki ovog štetnika u plodovima. Kako mušice aktivno lete nekoliko km, bitno je da u smanjivanju populacije vinskih mušica sudjeluje što veći broj proizvođača (voćara i vinogradara), jer napušteni voćnjaci i privatni vrtovi, zapuštena raštrkana stabla na livadama predstavljaju “uzgajalište” novih populacija štetnika.

U Tablici 2. navedeni su podatci o tjednim ulovima američkog cvrčka u 2020. godini (od sredine srpnja do kraja prve dekade mjeseca kolovoza). Isti ukazuju da u području amaterskog uzgoja vinskog grožđa, za vlastite potrebe gospodarstva, ponovno bilježimo kritične ulove širitelja zlatne žutice (Grapevine flavescence doreé MLO syn. Candidatus phytoplasma vitis) (npr. lokalitet Vučetinec). U takvim bi nasadima i položajima trebalo tijekom prve polovice kolovoza 2020. provesti dodatno tretiranje kritične populacije odrasslih oblika američkog cvrčka (pri ulovi >4 odrasla oblika tjedno) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr