Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima savjetujemo ponoviti zaštitu protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i pepelnice(Uncinula necator).

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) primijeniti jedan od fungicida: Polyram DF, Solofol, Delan PRO.

Pripravku Polyram DF registracija važi do 28.5.2024, krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024.

Protiv pepelnice(Uncinula necator)  primijeniti: Karathane gold, Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfosul 80 DF, Cosavet DF, Sumpor SC-80.

Na nižim položajima i gdje se vide posljedice niskih temperatura primijeniti i aminokiseline zajedno sa fungicidima.

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze krajem mjeseca travnja

Krajem mjeseca ožujka (29.3.) i prije trinaest dana (10.4.) upućene su preporuke vinogradarima o prvim usmjerenim i preventivnim mjerama zaštite vinove loze početkom vegetacije! VAŽNO: U mjesecu travnju o.g. meteorološki uvjeti su nadalje neobični i odstupaju od prosjeka: u svim danima od 01.4. do 15.4. 2024. najviše temperature zraka svakodnevno su bile s vrijednostima od 17,9° do 30,5°C, ali s najavljenom sjevernom frontom od 16. travnja je značajno osvježilo (naknadno su dnevne temperature najčešće u rasponu 13,1°-16,5°C)! Tog je dana (16.4.) kiša padala na svim mjernim mjestima: u vinorodnoj općini Štrigova u količini 27,2 mm! Jutarnje su temperature posljednjih osam dana svakodnevno niže od 4,5°C, a jučer je u vinskoj sorti Rajnski rizling (Železna Gora) zabilježeno samo 0,05°C! Ipak, u dosadašnjem dijelu ovog mjeseca prosječna je temperatura zraka čak 13,3°C (što je 3,0°C više od očekivanog prosjeka), a oborine smo bilježili samo početkom (01.4./02.4.) (10,6 mm) i sredinom mjeseca (16.4.) (27,2 mm)! Slabija kiša jutros pada pri temperaturama 4,5-4,7°C! Ovaj tjedan očekujemo promjenljivo razdoblje, naredna tri dana nastavak sjevernih strujanja, moguće oborine tijekom naredna dva dana (23.4/24.4.) i krajem tjedna (26.4). Jutra će biti s vrijednostima ne većim od 5°C, a nešto toplije vrijeme (21°-24°C) očekujemo tek narednog vikenda (28.4./29.4.)!

U takvim su toplinskim uvjetima su sredinom ovog mjeseca zabilježeni značajniji porasti mladica, koje su početkom ovog tjedna (22.4. 2024.) dosezale u nekih vinskih sorti 25-35 cm (npr. Muškat žuti, Chardonnay, Rizvanac, Rajnski rizling, Kerner i dr.), ali kod nekih vinskih sorti još su uvijek bile 5-10 cm (npr. Graševina, Sauvignon i dr.)!

VAŽNO: U prvoj polovici mjeseca travnja o.g. bilježili smo uvjete za primaran (skriveni) razvoj samo pepelnice (Erysiphe) bolesti vinove loze, dok zbog vjetrova i pada temperature zraka nisu još zabilježeni uvjeti za primaran razvoj: plamenjače (Plasmopara), crne pjegavosti (Phomopsis), sive plijesni (Botrytis), te crne truleži (Guignardia)!

Moguće nestabilno i svježije razdoblje (<10°C) sa oborinama u narednom razdoblju (23.4.-26.4.) još uvijek neće pogodovati razvoju plamenjače ili peronospore (Plasmopara), ali i nekih drugih bolesti: npr. skrivenom razvoju crne truleži grožđa (Guignardia)!

Ipak, preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu vinograda uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu većeg broja gljivičnih bolesti vinove loze (npr. Phomopsis, Guignardia, Phoma, Botrytis) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice, te količini i rasporedu zabilježenih oborina, razmaci tretiranja vinograda iznose od 10 do najviše 12 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Količina i raspored oborina, te naknadi porast temperatura zraka, može utjecati na ranije primarne zaraze različitih uzročnika bolesti (simptomi vidljivi tek u cvatnji)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije početkom druge dekade ovog mjeseca (11.4. na lokalitetima Železna Gora i Sveti Urban). Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg dana nismo zabilježili! Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije krajem mjeseca travnja i u prvoj polovici mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

U nasadima jače oštećenim i/ili napadnutim lozinim grinjama šiškaricama (npr. ove sezone jače napadnute vinske sorte Graševina, Rajnski rizling, Pinot sivi  i dr.) moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Isto vrijedi za položaje gdje su mladice proteklih dana oštećene niskim temperaturama! Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima u povišenim količinama. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom!

U mladim nasadima sadnje 2024. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih i sumpornih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi preporuke od 29.3. i 10.4. o.g.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

Dodatna zaštita pčela: Cvatući podrast u višegodišnjim nasadima mora u trenutku tretiranja sredstvima opasnim za pčele biti pokošen. Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intezivnog porasta mladica. Obzirom na promjenjivo vrijeme i najavljene oborine potrebno je ponoviti zaštitu protiv crne pjegavsti (Phomopsis viticola) .

Zaštitu mladica i listića moguće izvršiti jednim od fungicida: Solofol, Delan PRO, Polyram DF (voditi računa da navedeni fungicid ima važeću registraciju do 28.5.2024., rok za primjenu zaliha je 28.11.2024.g ).

Za zaštitu od pepelnice (Unicula necator)  primijeniti: Chromosul 80, Thiovit Jet,  Kalinosul 80 WG, Kossan WG, i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Nakon toplog perioda u prvoj polovici travnja vinova loza, posebno u obalnom dijelu Šibensko-kninske županije u fazi je intenzivnog porasta mladica, razvijen je 5-6 list.

U početnom razvojnom periodu vinova loza je podložna zarazama uzročnikom bolesti  poznate pod nazivom crna pjegavost (Phomopsis viticola), širi se na mladim izbojima prije cvatnje.

Prognozni modeli (DHMZ) za narednih 7 dana predviđaju kišu krajem tjedna (četvrtak, petak) što pogoduje razvoju bolesti. Tijekom idućeg tjedna, a radi sprečavanja pojave bolesti preporuča se, izvršiti zaštitu jednim od pripravaka koji sadrže bakarNORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z 35 WG  pogodni i za ekološku proizvodnja ili van sustava ekološke proizvodnje – DELAN PRO, SOLOFOL, POLYRAM DF, UNIVERSALIS koji se mogu primijeniti u vinogradima gdje je prošle vegetacijske sezone bila jaka zaraza.

Navedenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora koji smanjuju napad grinja te preventivno djeluju na pepelnicu:, CHROMOSUL 80,  KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, COSAVET DF i drugi.

 Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 13.09.2024. (petak)

 u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokacija Cecela – Petrovo polje, DRNIŠKI VINOGRADAR d.o.o. (Dalmacija vino Split d.o.o) od 13:00-15:00.

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Na kasnijim sortama i hladnijim lokalitetima županije vinova loza je u fenofazi D-E (pojava listića do razvijeni listovi) s mladicama 3-10 cm. U takvim uvjetima s najavljenim oborinama moguća je infekcija crnom pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola). Zaštitu mladica moguće je obaviti fungicidima na osnovi bakra (npr. NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z 35 WG i dr.), ali i organskim fungicidima (DELAN PRO, POLYRAM DF, SOLOFOL, UNIVERSALIS, MIKAL FLASH i dr.).

 

Na toplijim lokalitetima vinova loza je u fazi intenzivnog porasta. Na pojedinim lokalitetima (Vrgorac, Kaštela i dr.) bilježimo prve simptome zaraze plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola) i pojavu fruktifikacijskih organa. Najavljeno kišno razdoblje pogodovat će širenju zaraze, a zbog visokog infektivnog potencijala preporučujemo preventivnu zaštitu organskim fungicidima (FORUM STAR, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, CURZATE F, PERGADO F, FANTIC F, MOMENTUM TRIO, MAGMA TRIPLE, SPHINX EXTRA 685 WDG i dr.). U vinogradima gdje je utvrđena zaraza prednost treba dati sredstvima sistemičnog djelovanja.

Sredstva sadrže aktivnu tvar folpet te djeluju i na sivu plijesan vinove loze.

 

Temperature preko 20°C i vlaga u zoni listova pogoduju i razvoju pepelnice vinove loze (Erisiphe necator)  Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: COLLIS, DYNALI, DOMARK 40 ME, NATIVO 75 WG i dr.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

U ekološkoj poljoprivredi preventivnu zaštitu protiv plamenjače provodimo sredstvima na bazi bakra (npr. CUPRABLAU Z 35 WG, CHAMPION WG 50, NORDOX 75 WG, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, CUPROCAFFARO WP i dr.).

Sredstva na bazi sumpora (npr. CHROMOSUL WG, THIOVIT JET, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, SUMPOR WG 80 i dr.) osigurati će zaštitu protiv pepelnice.

Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

 

 

 

Tihana Pipinić, dipl.ing.agr.

e-mail: tihana.pipinic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

S obzirom na najavljene oborine koje će pogodovati infekciji i razvoju bolesti crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), za zaštitu mladih listića moguće je upotrijebiti jedan od pripravak – SOLOFOL, POLYRAM DF (registracija vrijedi do 28.05.2024.g.), DELAN PRO, kojima je moguće dodati sumporne pripravke radi smanjenja populacije štetnih grinja (akarinoza, erinoza) i preventivnog djelovanja na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

A na lokalitetima gdje je vinova loza u razvojnom stadiju intenzivnog porasta listova i mladica potrebno je provesti zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), za čiju pojavu i razvoj vrijedi pravilo „ 3 x 10 “, a to znači da je srednja dnevna temperatura zraka oko 10 °C, da tijekom dva do tri dana padne više od 10 mm kiše dnevno, te je mladica veća od 10 cm. Zaštitu od plamenjače provesti jednim od pripravaka: MIKAL PREMIUM, POLYRAM DF (registracija vrijedi 28.05.2024.g.), PERGADO F, MIKAL FLASH, SOLOFOL, UNIVERSALIS.

Zaštitu od pepelnice moguće je napraviti jednim od pripravaka: STROBY, DOMARK 40 ME, NATIVO 75 WG, TALENDO, COLLIS I dr.

 Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

 

Srećko Bošković mag.ing.agr.

srecko.boskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

U većem djelu Virovitičko-podravske županije jabuke su na kraju cvatnje. Period iza nas pratilo nas je suho i iznad prosječno toplo vrijeme. Naredne dana najava je oborina. Preporuka je  pratiti vremensku prognozu i  prije najavljenih oborina obavili preventivnu zaštitu. Za preventivnu zaštitu jabuka od krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti neki od površinski pripravaka: Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo.

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnicom jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučamo obaviti zaštitu pripravcima na bazi strobilurini: Zato 50 WG, Zato plus  ili Stroby DF.

Porastom temperature zabilježena je pojava savijača pupova (Cydia pomonella) te moljca (minera) kružnih mina (Leucoptera malifoliella).

U nasadima krušake preporuka je pratiti pojavu  ličinki kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Za zaštitu u fazi masovnog izlaska ličinki iz jaja mogu se koristiti pripravci Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC  uz dodatak mineralnog ulja.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prije najavljene promjene vremenskih prilika praćene kišom i padom temperature vinogradari bi trebali zaštiti svoje nasade.

Novonastali izboji su 10-tak i više centimetara ovisno o lokalitetu. Savjetujemo preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a spriječiti će i možebitnu ranu infekciju plamenjačom.

Efikasnu zaštitu možete postići korištenjem jednog od slijedećih pripravaka: Delan 700 WDG, Futura 50 WP, Polyram DF, Mankozeb, Dithane M-45, Antracol WG 70 i sl.

U vinogradima gdje je bilo problema sa pepelnicom savjetujemo tretiranje i nekim od ponuđenih pripravaka na tržištu na bazi sumpora u maksimalno dozvoljenoj količini radi suzbijanja moguće pojavnosti grinja.

Korišteno sredstvo obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

Više informacija o pripravcima vinogradari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPS (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Budući se ovoga tjedna očekuje promjena vremena s mogućim mjestimičnim oborinama, valjalo bi zaštititi vinovu lozu protiv uzročnika bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Spomenuta se bolest zadnjih godina sve više širi našim vinogradima uzrokujući pritom značajnije ekonomske štete.

Na određenim pozicijama, ovisno o sortimentu, a zbog iznimno visokih temperatura za ovo doba godine i zbog naglog porasta loze, moguće je ostvarenje uvjeta i za bolest peronosporu (Plasmopara viticola) pa će niže navedena sredstva dobro djelovati i na nju. Zaštitu je najbolje izvršiti uporabom  jednog od bakrenih pripravaka (CUPRABLAU – Z 35 WG ili NORDOX 75 WG), a može se rabiti i organsko sredstvo POLYRAM DF, kao i u uznapredovalim vinogradima kombinirani pripravak MIKAL FLASH ili neki drugi prema Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Kako bi se umanjile moguće štete od lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze  (Eriophyes vitis), predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Prikupljanje ambalažnog otpada SZB 2024. za našu županiju provesti će se kako slijedi:

07.06.2024.

Kod Poljoljekarne Klarići 60 Stankovci 09.00 – 11.00

 

14.06.2024.

Parking kod velikog nogometnog igrališta Ulica Josipa bana Jelačića 11 Poličnik 10.00 – 12.00

 

16.08.2024.

Maslinik OPG Ivan Atelj 200 m južno od rampe za utovar grožđa,            Parcela Vickouša Zagrad, Nadin 08.00 – 10.00

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.         

E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Obavijest vinogradarima

Na početku vegetacije, pri pojavi prvih listića, nasade vinove  loze je potrebno zaštititi protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) koja je prisutna u svim nasadima VPŽ. Za borbu protiv spomenute bolesti koristiti jedan od registriranih fungicida: DELAN PRO, POLYRAM DF, SOLOFOL itd. Navedeni pripravci preventivno suzbijaju plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola).

Također upozoravamo na važnost preventivne zaštite protiv pepelnice (Uncinula necator), primjenom preparata na bazi sumpora koji isto tako djeluju na smanjenje populacije lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze (Eriophyes vitis).

 Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                   Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr