MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Vinogradarstvo

Skupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja za Vukovarsko srijemsku županiju u kolovozu 2021- AKCIJA PRATEĆI LIST

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. zadržavaju pravo promjene rasporeda sakupljanja ili obustave istog u slučaju takvih preporuka Kriznog Stožera o zabrani masovnih okupljanja.

03.08.2021.

PZ Bogdanovci Rudina krčevine 1 Bogdanovci 08.30 – 10.30

06.08.2021

Prostor kod sportske dvorane – Ivankovo Bošnjaci 10 Ivankovo 08.30 – 12.00

09.08.2021.

Trgovački obrt Tina I. G. Kovačića 106 Ilok 09.00 – 12.30

11.08.2021. Agro Tovarnik Vl. Ivana Burika 34 Tovarnik 09.00 – 11.30

12.08.2021. PZ Napredak Strossmayerova b.b. Babina Greda 09.00 – 10.00 PZ Napredak Velika Cerna 147 Cerna 11.00 – 13.00

16.08.2021

CEZAREJA d.o.o. Soljanska 56 Drenovci 08.30 – 13.00

18.08.2021. Ruris d.o.o. Strosmajerova 61 Bošnjaci 09.00 – 10.30 PZ Napredak V.Nazora 8 Bošnjaci 11.00 – 12.00

25.08.2021

CEZAREJA d.o.o. Skorotinci 7 Otok Industrijska zona 08.30 – 13.00

UKOLIKO POLJOPRIVREDNICI NE PREDAJU AMBALAŽU U NAVEDENIM TERMINIMA MOGU SE JAVITI U CIAK-OSIJEK I S NJIMA DOGOVORITI TE SAMI ODVESTI : Osijek, Divaltova ulica 320 Svakog prvog ponedjeljka u mjesecu u vremenu od 9.00 – 14.00 sati.

 

Mira Živković, dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Upućujemo vinogradare da zbog najavljenih oborina provedu usmjereno tretiranje protiv uzročnika sive plijesni ( Botrytis cinerea ) u zonu grozda jednim od pripravaka : Switch  62,5 WG (k-21 dan), Luna Privilege ( k-21 dan),Teldor SC 500 (k-21 dan), Geoxe (k-21 dan ), Scala (k-21 dan), Cantus WG (k-28 dana) ,Pyrus 400 SC (k-28 dana) ili nekim drugim pripravkom :  http://fis.mps.hr/trazilicaszb

Za zaštitu od uzročnika plamenjače (Plasmophara viticola) u završnim prskanjima preporučamo uporabu jednog od pripravaka Ridomil Gold Plus (k-35)  Ridomil Gold R (k -21)  ili pripravcima na osnovi bakra : Amaline Flow, Airone SC, Neoram WG, Nordox 75 WG, Champion 50 WG, Champion Flow, Cuprablau Z 35 WG ,Kupropin, Rame caffaro 32 WP, Cupocaffaro 50 WP, Bordoška juha, A i dr. https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Na opažačkim mjestima za praćenje odraslih jedinki američkog cvrčka putem žutih ploča u proteklom tjednu utvrđen je broj jedinki iznad gospodarskog praga štetnosti te se preporuča provesti suzbijanje jednim od pripravaka: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL. Avaunt EC, Cytrin max, Abanto, Kristant EC, Pyregard.

Kod izbora pripravaka voditi računa o broju tretiranja istom aktivnom tvari tijekom vegetacijske sezone kao i o vremenu berbe (karenca).

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji. Nakon tretiranja potrebno je  ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sakupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 25.08.2020. na parkingu ispred tvrtke  Poljopromet d.o.o.  na adresi Jasenska bb   Opuzen u periodu 10,00-12,00 h.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest-poljoprivrednicima

Na strnjacima koji nisu nakon žetve poorani primjećena je velika brojnost ambrozije kao i njezin brzi rast  te bi trebalo pristupiti njezinom uklanjanju dok nije još više izrasla ili eventuralno došla do faze cvatnje.

Ambrozija ili limundžik ili partizanka (Ambrosia artemisifolia) je prisutan i opasan korov u našem kraju.

Biljka je jednogodišnja što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta stoga joj je otežano suzbijanje i mnogi ju herbicidi propuste.

Cvjetovi su skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhu stabljike i grana. Cvjetaju od srpnja do rujna a sjeme zrije od rujna do listopada.

Karakteristična joj je velika proizvodnja polena koji izaziva alergije u ljudi i životinja.

Korov je prisutan u okopavinama kao duhan, suncokret, kukuruz, soja, šećerna repa, krumpir te vrtovima ali i putovima, rubovima parcela, kanalima i ostalim nepoljoprivrednim površinama. Poljoprivrednici su uvidjeli probleme koje izaziva ovaj korov- oduzimanje hranjiva i vode kulturnoj biljci   te primjenjuju mjere zaštite svojih kultura – kemijske, agrotehničke i mehaničke.

Problem predstavljaju i nepoljoprivredne površine na kojima u ljetne mjesece možemo vidjeti izrasle i procvjetale biljke ambrozije. Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane -vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov u ranijoj fazi rasta odnosno dok je mali i tek niče te su sve mjere zaštite efikasnije i lakša je primjena. Nikako ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini. Kod mehaničkog suzbijanja ne samo odsijecati vrhove jer iz bočnih grana se nastavi rast već iščupati cijelu biljku iz tla.

Napomena: u kontrolama koje provodi APPRRR kod mjera višestruke sukladnosti na kontroliranim parcelama naročito se obraća pažnja na pristunost Ambrozije i Abutilona.

Zato je važno njihovo pravovremeno suzbijanje na svim parcelama!!!!!

 

Mira Živković, dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest za vinogradare

U nasadima vinove loze zbog vremenskih uvjeta još uvijek su povoljni uvjeti za razvoj bolesti.

U nasadim vinograda sa sortama grožđa koje su u fazi promjene boje (mekšanja bobica) trebalo bi izvršiti zaštitu od botritisa ili sive plijesni. Primijeniti  jedan  od pripravaka u zoni grozda kao : Teldor SC 500,  Switch 62,5 WG, Cantus WG, i dr.

Pripravci koji se mogu primijeniti u zaštiti od pepelnice a pazeći na karencu pojedinog pripravka  pripravci na bazi sumpora kao i Luna Experience , Kusabi , Collis, Nativo dr.

U zaštiti protiv plamenjače koristiti pripravke kao: Mankozeb, Polyram DF, Star 80 WP , Folpan i dr.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Redovno pregledavati žute ploče postavljene u nasadu (pratiti eventualnu pojavu američkog cvrčka-odraslih oblika) i moguću pojavu simptoma fitoplazmi te u početak kolovoza  primijeniti i treću zaštitu od američkog cvrčka.  Kontaktirati najbliži ured Ministarstva poljoprivrede (Služba za stručnu podršku) za sve nejasnoće i pitanja.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti tijekom srpnja pogodovali su jačem širenju pepelnice vinove loze (Uncinula nector) te su se u nekim vinogradima vidljivi simptomi bolesti na bobicama grozda: Opasnost od razvoja pepelnice na grozdu prijeti sve do početka omekšavanja i promjene boje boba dok je zaraza plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) trenutno moguća na mladom vršnom lišću i zapercima.

Prilikom odabira fungicida za zaštitu vinove loze i njihovih kombinacija krajem tijekom kolovoza važno je voditi računa o karenci odabranih pripravaka i njihovih kombinacija. Karenca na vinskim sortama vinove loze je uglavnom dosta duga zbog mogućeg negativnog utjecaja fungicida na vrenje i kakvoću vina. Neki fungicidi sa sadržajem  mankozeba imaju karencu 28 dana, no ako se miješaju sa sumporom karenca se produžuje na 56 dana! Fungicidi na osnovi bakra imaju karencu 35 dana,  na osnovi folpeta 42 dana, a na osnovi metirama 56 dana!

S obzirom da tijekom ljeta često svjedočimo olujnim nevremenima praćenim tučom, mnogi vinogradari se nakon njih odlučuju za primjenu pripravaka na osnovi bakra i folpeta, no zbog mogućeg negativnog utjecaja na aromu vina moguće ih je koristiti samo na kasnim sortama vinove loze.

Neki fungicidi kraće karence za zaštitu od plamenjače vinove loze: Mildicut 25 SC (K 21), Ridomil Gold MZ Pepite (K 28), Alfil Duplo (K 28), Manoxanil (K 28), Electis (K 28) te površinski fungicidi na osnovi mankozeba (Star 80 WP, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG) (K 28).

 Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze: Indar 5 EW (K 14), Luna Expirience (K 14), Cyflamid 5 EW (K 21), Dynali (K 21), Collis (K 28), Kusabi (K 28),  Talendo (K 28).

 Primjenu specifičnih botriticida za zaštitu od sive plijesni prilagodite fazi promjene boje i mekšanju boba.

Obilaskom terena i pregledom žutih ploča utvrđena je pojava odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u vinogradima koji graniče s sa zapuštenim vinogradima ili vinogradima u kojima nije obavljeno suzbijanje ličinki američkog cvrčka.

Podsjećamo vinogradare da u svoje vinograde trebaju postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball).

Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno tijekom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Uputa vinogradarima o završnim mjerama zaštite u prvoj polovici kolovoza

Od posljednje je upute za zaštitu vinograda proteklo dva tjedna (20.7. 2021.)!

 U danima 24.-30. srpnja o.g. dominiralo je vrlo vruće i vrlo sparno razdoblje, tijekom kojeg smo bilježili najviše dnevne temperature s rasponom 29,0° do 32,7°C! Prosječne su vrijednosti dnevne relativne vlažnosti zraka u posljednja dva tjedna u rasponu od 61,9 do 95,8 %. Kiša pada svakodnevno u danima od 30.7.-2.8. 2021. , te ponovno protekle noći (2./3.8.) u ukupnim količinama 77,4 mm! Tuča je oštetila neke vinorodne lokalitete Svetog Urbana u noći 30./31.7. o.g.!

Time je nastavljen trend iznadprosječno sparnog i vrućeg razdoblja koje bilježimo od cvatnje vinograda (od 16.6. 2021.), a veće količine padalina u posljednjih mjesec i pol bilježimo tek protekla 4 dana! Tako je proteklog mjeseca srpnja na lokalitetu Železna Gora ukupno izmjereno 75,0 mm oborina, prosječna je mjesečna vlažnost zraka iznosila 68,9 % a zadržavanje vlage u zoni grožđa 4.370 minuta (Železna Gora, vinorodna općina Štrigova, mjerni uređaj “iMetos” u vinskoj sorti Rajnski rizling).

U naredna nekoliko dana očekujemo toplo i sparno ljetno razdoblje s najvišim temperaturama zraka 28-31°C i novim mogućim padalinama već prekosutra (5.8.)!!

Kako smo proteklog tjedna zabilježili četvrti ovogodišnji “toplinski val” sa šest uzastopno vrlo vrućih ljetnih dana (29-32°C) započelo je dozrijevanje vinskih sorti grožđa ranijih epoha (npr. na sortama Pinot crni i Pinot sivi na lokalitetima Sveti Urban i Trnovčak vidljive promjene boja bobica) (u Tablici 1. pri zadnjoj uputi od 20.7. 2021. navedene su sume temperatura (>10°C) mjerene od početka mjeseca travnja do sredine srpnja)!

U takvim smo uvjetima na netretiranoj lozi (vinska sorta Moslavac bijeli ili Šipon) bilježili vrlo povoljne uvjete za epidemijski (sekundarni) razvoj samo pepelnice (Erysiphe) (vidi Tablicu 1.)! Do jučerašnjeg dana pepelnica je na netretiranom grožđu zarazila >75  % bobica, dok plamenjače (Plasmopara) na netretiranom grožđu ove sezone nema! Naknadno smo tijekom mjeseca srpnja o.g. ponovno u najsjevernijim kontinentalnim vinorodnim područjima zabilježili i crnu trulež grožđa (Guignardia bidwelli) u slabije zaštićenim nasadima!

 Tablica 1. Pojava i značaj uzročnika bolesti vinove loze u poljskom mikro-pokusu (Vučetinec) na netretiranom trsju sorte Moslavac bijeli (Šipon) tijekom 2021. godine (vlastita zapažanja):

Uzročnik bolesti Datum prve pojave Zaraženi organi Štetnost
Siva plijesan (Botrytis) 30.5. 2021. samo lišće Ne
Plamenjača (Plasmopara) 11.6. 2021. samo lišće Ne
Crna pjegavost (Phomopsis) 26.6. 2021. lišće i mladice Ne
Pepelnica (Erysiphe) 10.7. 2021. grožđe Da
Crna trulež (Guignardia) 24.7. 2021. lišće i grožđe Ne

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetu Vučetinec nakon šest usmjerenih aplikacija provedenih u razdoblju 21.5.-24.7. 2021. (uz prosječni razmak tretiranja 12,6 dana) pepelnica je na netretiranom trsju vinske sorte Moslavac bijeli ili Šipon do 3. kolovoza 2021. zarazila većinu bobica, a svim kemijskim i biološkim članovima je dobivena odlična djelotvornost!

VAŽNO: Toplo, vlažno i sparno razdoblje početkom mjeseca kolovoza o.g. može pogodovati razvoju “kasne” plamenjače (Plasmopara) na vršnom lišću, naročito na lokalitetima oštećenim tučom. Također, naknadno je još uvijek moguć razvoj kasne pepelnice (Erysiphe) na bobicama i(ili) peteljkovini grozda (ranijih smo sezona ovu pojavu tijekom kolovoza bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling pa čak i na Graševini).

 Stoga u petoj usmjerenoj zaštiti nakon cvatnje početkom kolovoza nadalje preporučujemo suzbijati plamenjaču (Plasmopara) i pepelnicu (Erysiphe)!

VAŽNO: voditi računa o izboru fungicida zbog moguće produljene karence (K=49-56 dana) njihovih mješavina za vinske sorte grožđa (vidi uputu od 20.7. 2021.)(http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 Tretiranja obavljati u večernjim ili ranim jutarnjim satima (izbjegavati visoke temperature tijekom dana)!

U posljednjoj uputi od 20.7. 2021. vinogradarima smo preporučili postavljanjem žutih ljepljivih ploča započeti praćenjem populacije odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Isto je potrebno kako bi se moguće obavilo dodatno tretiranje (samo ako se na jednu ploču tijekom sedam dana krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. uhvati barem četiri odrasla oblika ovog štetnika)! Prvi odrasli oblik američkog cvrčka (Scaphoideus) u Međimurskom vinogorju smo zabilježili 26.7. 2021. (vidi Tablicu 2.), pa u narednom razdoblju svakako preporučujemo pratiti njihovu brojnost redovitim miješanjem žutih ljepljivih ploča!

Tablica 2. Ulovi odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na žute ljepljive ploče na nekim praćenim mjestima u Međimurskom vinogorju nakon 7. srpnja 2021. godine:

 

Datum pregleda Neki od lokaliteta gdje se žutim pločama prati brojnost američkog cvrčka
Banfi Sv.Urban 1 Sv.Urban 2 Sv.Urban 3 Ž.Gora 1 Ž.Gora 2 Vučetinec
7.7. 0 0 0 0 0 0 0
12.7. 0 0 0 0 0 0 0
26.7. 0 4 0 0 1 0 4,5
02.8. 0 3 0 1,75 0 0 8

 Premda prve neželjene promjene u Međimurskom vinogorju nalik na fitoplazmatske žutice primjećujemo od druge polovice mjeseca srpnja, tipični se simptomi prema kojima sa velikom sigurnošću raspoznajemo ovu bolest razvijaju tek od kraja mjeseca srpnja i početkom kolovoza o.g.!

U „Narodnim novinama“ broj 63/2019. propisana je „Naredba o izmjenama i dopuni naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“, a u broju 75/2021. donesena je nova „Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenje i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“!

 Stoga već od proteklih nekoliko sezona sve vinogradare u Međimurju upućujemo na obveze poduzimanja propisanih mjere za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze!

 VAŽNO: „Rizični položaji“ na moguću pojavu i širenje zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doreé MLO syn. Candidatus phytoplasma vitis) u Međimurskom vinogorju su svi vinogradi udaljeni 500-1.000 m zračne linije od nasada gdje se još uzgajaju direktno rodni američki hibridi (npr. Isabelle, Otello, Noah, Clinton i dr.), te u ostalim vinogradima u kojima se nakon cvatnje nije provodilo usmjereno suzbijanje američkog cvrčka! Odrasli oblici američkog cvrčka bit će „aktivni u prijenosu zlatne žutice“ sa oboljelog na zdravo trsje narednih 60-tak dana (krajem srpnja, tijekom kolovoza i početkom rujna)!

Na bolesnom trsju preporučujemo odmah odrezati zaražene mladice, te po potrebi naknadno iskrčiti trsje!

Žute ljepljive ploče ili mladice loze sa simptomima nalik na zlatnu žuticu možete na prepoznavanje dostaviti u prostorije Uprave u Čakovcu!

 Američkog cvrčka preporučujemo još početkom kolovoza 2021. suzbijati u mladim vinogradima sadnje 2021. i 2020. godine, kao i u loznim rasadnicima!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 Zbog moguće primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

 Sa narednim početkom dozrijevanja grožđa ranije epohe dozrijevanja vinogradare upozoravamo i na octenu mušicu pjegavih krila (Drosophila suzukii), štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine, a izravno utječe na širenje vrlo opasne kisele truleži grožđa! Na položajima i sortama gdje je ova bolest bila dominantan problem u proteklim sezonama preporučujemo u narednim danima započeti postavljanjem plastičnih boca zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

Aktivni let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) trajao je na svim praćenim mjestima u središnjem dijelu vinogorja u početka do sredine zadnje dekade mjeseca srpnja o.g., te iste više nije potrebo usmjereno suzbijati.

U mladim vinogradima sadnje 2021. i 2020. nastaviti intenzivnu zaštitu protiv plamenjače prema ranijim uputama, te im dodati jedan od organskih ili sumpornih fungicida protiv pepelnice.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Bolest zlatna žutica vinove loze

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

 • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
 • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

 • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

 • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

 • zaraženim sadnim materijalom
 • vektorom

Američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

 

Obavijest vinogradarima

U vinogradima je i dalje potrebno provoditi tretiranja protiv pepelnice (Unicinula necator). Preporučeni preparati su : Nativo WG, Talendo, Vivando, Collis SC, Domark 40 ME, Dynaly, Topas 100 EC, Luna experiance, Systane  (registracija mu je istekla 31.07.2021., prodaja zaliha je do 31.01.2022., a primjena je dozvoljena do 31.01.2023.) Difcor.

Dozvoljena je i primjena preparata na bazi sumpora uz napomenu da primjena iznad 25 °C može izazvati fitotoksičnost.

Za zaštitu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) dozvoljeni preprati su:

Dithane m-45, Dithane DG Neotec (registracija je istekla 04.07.2021., prodaja zaliha je moguća do 4.10.2021., a primjena je dozvoljena do 4.1.2022.), Polyram DF, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol te preparati na bazi bakra.

Prema podacima meteoroloških postaja sa 02.08. prikazuje se infekcija crnom truleži boba vinove loze  (Guignardia bidwellii).  Simptomi – na listovima nastaju nepravilne pjege veličine 1 – 5 mm- list se suši, najveća šteta nastaje na bobama jer su u početku napadnute samo poejdine bobe a onda može zahvatiti čitav grozd – kod ranog napada bobe se smrežuraju i potamne, a kod napada na starije bobe nastaju žutkaste fleke koje podsjećaju na ožegotine od sunca – fleke se šire zahvačujući čitavu bobu koja se isušuje , smrežura i poprimi tamnoljubičasti boju – na bobama se formiraju plodna tijela piknidi. U nasadima u kojima je ona uočena prethodnih godina moguće je primijeniti preprate: Quimera (k -35 dana , od 9 lista do početka zriobe, najviše 2 x u vegetaciji s razmakom 10 -14 dana) – primjenjuje se i protiv pepelnice vinove loze,  Sugoby   – primjenjuje se i protiv pepelnice vinove loze (K – 35 dana, 2x u vegetaciji s razmakom 10 – 14 dana, od 9 lista do početka zriobe),  Penncozeb 75 DG – sredstvu je istekla registracija 4.72021, prodaja zaliha je dozvoljena do 4.10.2021, a primjena je dozvoljena do 4.1.2022. , K- 28 dana, primijeniti kada postoje povoljni uvjeti za razvoj bolesti – uglavnom se poklapa s zaštitom od plamenjače , najviše 4 x u vegetaciji – Sredstvo se ne smije primjenjivati u rasadnicima vinove loze. Zbog zaštite ptica nakon primjene sredstva PENNCOZEB 75 DG ne navodnjavati/zalijevati najmanje 1 dan. Ne primjenjivati sredstvo PENNCOZEB 75 DG ako se očekuju padaline 2 dana nakon primjene zbog mogućeg onečišćenja podzemnih voda. Bez obzira na utrošak škropiva, uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu bolesti., Kastor – primjenjivo protiv plamenjače ,K- 35 dana, najviše 3 x u sezoni, Polyram DF  – primjenjuje si protiv plamenjače, crvene paleži K – 35 dana 3 x  u sezoni; Difcor  – K – 21 dan primjenjivo protiv pepelnice i crvene paleži 3x u sezoni.

Na žutim pločama je u prethodnom tjednu utvrđen veliki broj jedinki odraslog oblika  američkog cvrčka  što ukazuje na potrebu provedbe trećeg prskanja. Dozvoljeni preparati su:

Decis 2.5 EC, Sumialfa 5 FL. Avaunt EC, Cytrin max, Abanto, Kristant EC, Pyregard.

Prilikom primjene insekticida potrebno je pokositi sav cvatući korov i zaštitu provoditi u večernjim satima zbog zaštite pčela.

Ovisno o planiranim rokovima berbe paziti na karence pojedinih preparata.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima-Zlatna žutica vinove loze

Ponavljamo preporuku od 23.06.2021. prema kojoj na osnovi  Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze(Grapevine Flavescense dorée) NN 48/18 (NAREDBA) posjednici vinove loze su obavezni provoditi preventivne mjere u nezaraženom području u koje spada Splitsko-dalmatinska županija.

 PREVENTIVNE MJERE OBUHVAĆAJU:

 • Pregled glavnih biljaka domaćina: vinove loze, križance roda Vitis i obične pavitine na kojima se bolest razvija radi uočavanja simptoma koji upućuju na zarazu fitoplazmom.
 • U slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti fitosanitarnog inspektora ili Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
 • U matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze redovito pratiti prisutnost prenositelja (vektora) bolesti američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus)žutim ljepljivim pločama
 • Suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima prema naredbi
 • Zapuštene vinograde privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito obrađivati i održavati u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu( NN 20/18)

SIMPTOMI:

 Simptomi zlatne žutice pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

 • na listovima:

Kod bijelih sorti listovi požute, a kod crvenih intenzivno crvene, promjena boje počinje od žile lista. Kod većine sorti listovi se uvijaju prema naličju i poprimaju karakterističan kopljast izgled, zbog nakupljanja ugljikohidrata lišće postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

 • na mladicama:

Dio mladica ostaju zelene  nedozrijevaju zbog čega se tijekom zime smrzavaju te propadaju.

 • na grozdovima:

Cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi venu i ne dozrijevaju.

Vinogradari(osim rasadnika i matičnih nasada) u nezaraženom području prema Naredbi nisu obavezni pratiti žutim pločama američkog cvrčka, ali to preporučujemo kako bi se utvrdila njegova prisutnost.

Američkog cvrčaka prati se žutim ljepljivim pločama koje se stavljaju krajem lipnja na srednju armaturnu žicu (do 10 ha se postavljaju najmanje 3 ljepljive ploče) a zamijenjaju se  nakon 2-3 tjedna.

U demarkiranim područjima (zaraženom i sigurnosnom) obavezno se provodi suzbijanje  američkog cvrčka, dok se u nezaraženom području provodi u vinogradima ako se utvrdi njegova prisutnost.

Suzbijanje američkog cvrčaka provodi se u najmanje dva tretiranja :

 • kada su prisutne ličinke trećeg stadija( L3)
 • drugo tretiranje nakon dva do tri tjedna
 • treće prema potrebi ( Ako se tijekom mjeseca srpnja utvrdi prisutnost odraslog oblika američkog cvrčka potrebno je krajem srpnja, početkom kolovoza obaviti i treće tretiranje).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Radi zaštite pčela, prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov, a tretiranje obaviti kada pčele više ne lete.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

NAPOMENA: Zainteresirani vinogradari mogu svoje postavljene ploče skinuti omotati prozirnom kuhinjskom folijom i donijeti na pregled u Ispostavu Kaštel Sućurac ili Sinj radi utvrđivanja prisutnosti američkog cvrčka.

 

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Obavijest o obaveznom uklanjanju ambrozije

Ambrozija predstavlja javno zdravstveni problem zbog produkcije velike količine peludi koja kod osjetljivijih ljudi izaziva alergijske reakcije, a može uzrokovati i tešku kroničnu bronhijalnu astmu.

Zbog toga je donesena Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije ( Ambrosia artemisiifolia L.) N.N. 72/2007, u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Napominjemo vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnih zelenim površinama da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

NAVEDENI OBVEZNICI DUŽNI SU TIJEKOM VEGETACIJSKE SEZONE U VIŠE NAVRATA, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju mehaničkim, agrotehničkim i/ili kemijskim mjerama. Prednost se daje čupanju biljke zajedno sa korijenom(kada je to moguće na manjim površinama). Na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti višekratnu košnju ili tretirati herbicidima na osnovi glifosta (TOTAL TF, CIDOKOR PLUS, OURAGAN SYSTEM 4, CATAMARAN 360,  SATELITE, BOOM EFECT,GLYPHOGAN i dr.).

Važno je započeti s uklanjanjem prije početka cvatnje te su sad krajnji rokovi za poduzimanje mjera.

Apeliramo da se svi građani aktivno uključe u suzbijanje ambrozije kako bi olakšali život alergičarima!

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.