MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Vinogradarstvo

OPERACIJA 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) (izvor : NN 22/2020 , 28.2.2020.)

Prema Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu podsjećamo korisnike koju su već upisani kao i one koji to planiraju ove godine na obaveze :

 

 

Postaviti feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za:

– trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja

– šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja

– orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

– maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

Klopke se postavljaju u skladu s uputama proizvođača, a ako iste ne postoje koristi se tablica s preporučenim brojem klopki ovisno o veličini proizvodne površine (ARKOD parcele):

Veličina proizvodne površine (ARKOD parcele) Broj feromonskih klopki Broj vizualnih klopki Broj hranidbenih klopki
do uključivo 2 ha 1 2 2
više od 2 do uključivo 5 ha 2 4 4
više od 5 do uključivo 10 ha 3 6 6
više od 10 do uključivo 50 ha 4 8 8
više od 50 do uključivo 100 ha 10 15 15
više od 100 ha 20 40 40

 

– pregledavati klopke dva puta tjedno u navedenom periodu  ovisno o vrsti štetnika

– skladištiti i čuvati korištene klopke i mamce na siguran način do 31. prosinca tekuće godine

–  voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka ovoga članka na Obrascu 15. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

– tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

Račune  o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 9. lipnja 2020. godine.

Detaljnije objašnjenje obaveza i obrazaca  poljoprivrednici će dobiti na predavanjima koja su obavezni pohađati za ovu mjeru.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Vinova loza krenula je sa ovogodišnjom vegetacijom i na većini lokacija nalazi se u feno-fazi vunastog pupa. Toplije vrijeme s noćnim temperaturama oko 5oC i dnevnima preko 150C u idućim danima još više će poticati rast izboja. Savjetujemo stoga vinogradare neka što prije izvrše prvu ovogodišnju zaštitu svojih vinograda protiv Crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i drugih prezimljelih gljivičnih bolesti vinove loze. Najučinkovitija zaštita protiv spomenute bolesti upravo su tretiranja u početnim stadijima razvoja vinove loze.

Koristiti treba pripravak na bazi bakra. To su npr. Nordox 75 WG, Kupropin, Cuprablau Z, Champion 50 WG, Modra galica, Kocide DF, Cuprocaffaro 50 WP, Bordošku juhu ili sl.

Zbog moguće prisutnosti loznih grinja koje mogu značajno oštetiti pupove preporuča se i preventivna zaštita pripravkom na bazi sumpora kao što je: Sumpor WG-80, Brimflo SC, Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Sulfolac 80 WG, Kumulus DF, Thiovit Jet ili sl. Savjetujemo da odabrani pripravak na bazi sumpora primjenjujete u maksimalno dopuštenim dozama po hektaru.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vinova loza i ranije sorte su ili ulaze u stadij bubrenja pupova. To je pravo vrijeme- faza funastog pupa i  uz pojavu prvih listića moguće je primijeniti gornje doze sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice(Uncinula necator) i primjenu Chromosul 80, Thiovit Jet, , Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80. Koristiti gornju dozu sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice te uz smanjenu količinu vode dobiti dobru učinkovitost na lozine grinje šiškarice.

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u fazi izlaska iz vunastog pupa, kad zeleni vrh naraste veličine 1-2 cm, te je potrebno  za 8-12 dana ponoviti zaštitu  fungicidima!

Primijeniti jedan od fungicida: Dithane M 45, Pinozeb M 45, Mankozeb, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima  i na pravilan način zbrinuti ambalažu.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

Na području Varaždinske županije u nazad tjedan dana zabilježene su tijekom noći te u ranim jutarnjim satima izrazito niske temperature. Kako bi se pomoglo vinovoj lozi da ojača i da se brže i lakše oporavi mogu se koristiti biostimulatori: Drin, Megafol, Amino Vital, Algo Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr. (da bi spomenuti pripravci mogli djelovati potrebno je da barem malo bude razvijena lisna masa).

Ovisno o sorti i položaju vinova loza se nalazi u fazi vunastog pupa. Za suzbijanje crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola) preporuča se upotreba pripravaka na bazi bakra: NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z (sredstvu je istekla registracija, krajnji rok za prodaju zaliha je 01.07.2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2021.)

Proizvođači u integriranoj proizvodnji na površini od 1 hektra godišnje smiju primijeniti do 9 kilograma bakra!

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) dozvolu imaju navedeni preparati: COSAVET DF, CHROMOSUL 80, SULGRAN, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, SUMPOR SC-80, BRIMFLO, THIOVIT JET, SUMPOR WG-80 koji se mogu dodati gore navedenim bakrenim preparatima.

Za suzbijanje lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze (Eriophyes vitis) koje rade štete već u pupu preporuča se primjena navedenih sumpornih pripravaka u povišenoj koncentraciji 3 – 5%. Za dobro djelovanje potrebna je temperatura zraka iznad 15ᴼC, te je potrebno koristiti 200-250 litara vode/ha, metodom prskanja.

Kod sorata koje su u fazi pojave prvih listića, pa do pojave mladica veličine 3-5 cm potrebno je provesti zaštitu protiv crne pjegavosti. Za zaštitu od crne pjegavosti (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi dozvoljeni su preparati: Pinozeb M-45, Dithane M-45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Delan Pro i dr.

Zaštitu protiv crne pjegavosti potrebno je obaviti barem dva dana prije najavljenih oborina.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

Zrinka.veceric@mps.h

Obavijest poljoprivrednicima

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) jedan je od najznačajnijih poljoprivrednih štetnika koji, osim na kukuruzu, štete nanosi na paprici, rajčici, krizantemi, …

Pored uzgoja kukuruza u monokulturi, nepotpuno uništavanje kukuruzinca razlog je njegovoj brojnosti i štetnosti.

Budući da prezimljuje kao gusjenica u kukuruzincu, podsjećamo poljoprivrednike da što prije zaoru stari kukuruzinac i na taj način spriječe izlijetanje leptirića moljca.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

Vinova loza većinom je u fazi vunasti pup te treba preventivno tretirati protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Mogu se primijeniti Nordox 75 WG , Cuprablau Z (krajnji rok za upotrebu je 01.07.2020.), Cuprablau Z 35 WG kao i gotove kombinacije mineralnih ulja (Crveno ulje (krajnji rok za upotrebu je 01.07.2020.), Red fox).

Štetne grinje, uzročnike erinoze i akarinoze  potrebno je tretirati sredstvima na osnovi sumpora (Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul WG i sl).

Po pojavi prvih listića mogu se primijeniti : Pinozeb M – 45 , Antracol WG 70 , Polyram DF, Delan PRO, Dithane M – 45 .

Sredstva na bazi mineralnih ulja, radi moguće pojave fitotoksičnosti, ne miješati sa sredstvima na bazi sumpora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail : sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima o produljenju važenja identifikacijskih iskaznica za održivu uporabu pesticida

U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i mjera predostrožnosti u svezi postupanja tijekom epidemije COVID-19, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je dopunu Zakona o održivoj uporabi pesticida „ Narodne novine“ br.32/20.

Dopunom Zakona omogućeno je da obveznici izobrazbe održive uporabe pesticida kojima je istekao rok valjanosti iskaznice nakon 20.veljače 2020., a obveznik izobrazbe nije pohađao dopunsku izobrazbu do uvođenja mjera predostrožnosti niti mu je izdana  potvrda o položenom ispitu,  administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.

Obveznici izobrazbe u svrhu administrativnog produženja valjanosti svojih iskaznica moraju uputiti zahtjev bilo kojoj ovlaštenoj instituciji za provedbu izobrazbe. Zahtjev se upućuje putem telefona, e-maila ili na drugi prikladan način kojim se poštuju mjere predostrožnosti.

Popis ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe može se naći na web stranici Ministarstva poljoprivrede http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/.

U periodu administrativnog produženja valjanosti iskaznica kupovina i primjena sredstava za zaštitu bilja obavlja se temeljem stare iskaznice stečene pohađanjem osnovne izobrazbe.

Administrativno produženje valjanosti iskaznica moguće je samo kod onih obveznika izobrazbe koji su završili osnovni modul izobrazbe.

Na temelju administrativnog produženja iskaznice vrijede 6 mjeseci od njihova isteka valjanosti ili isteka navedenih mjera predostrožnosti odnosno do ponovne uspostave sustava izobrazbe.

 

 

                                                           Sanja Mastelić – Ivić, dipl.ing.agr.

                                                           Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima!

Ovisno o sorti i položaju vinova loza ulazi u stadij vunastog pupa. Od stadija vunastog pupa počinje i jača aktivnost lozinih grinja šiškarica, uzročnika akarinoze i erinoze (Calepitrimerus vitis, Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U vinogradima gdje lozine grinje predstavljaju veći problem preporučamo od faze vunastog pupa do razvoja listića primijeniti neki od registriranih fungicida na bazi sumpora u višoj koncentraciji. Za dobro djelovanje fungicida  na bazi sumpora poželjno je da  temperatura zraka bude iznad 15° C.

Pojedinih godina u početku razvoja vinove loze štete na pupovima pričinjaju i štetne gusjenice izgrizanjem pupova stoga preporučamo praćenje njihove pojave i samo po potrebi primjenu insekticida.

Od trenutka otvaranja pupova i pojave prvih listića za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze moguće su infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola) te je potrebno  dan ili dva prije najavljenih oborina izvršiti preventivnu zaštitu.

U stadiju vunastog pupa mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra, a za zaštitu mladih listića preporučamo preventivne organske fungicide na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol) ili ditianona (Delan Pro).

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima!

Agroklimatske Mets i Pinova stanice na području Virovitičko -podravske županije tijekom noćnih sati  zadnja tri dana, zabilježile su najniže temperature kako stoji u tablici:

Lokacija 01.4. 02.4. 03.4.
Kapinci -5,17 -7.91 -6,17
Mala Črešnjevica -2,22 -3,06 0
Čemernica -3,6 -6,5 -3,9
Orahovica -2,2 -0.3 3.6
Sedlarica -3.4 -6.1 -2.6
Slatina -4.5 -6.1 -2.9
Suhopolje -3.5 -5.7 -3.4
Vukosavljevica -2.3 -4.0 0.7
Zdenci -2.9 -6.1 -4

 

Ovako niske temperature u dužem trajanju (a bile su najmanje 5 sati) mogu nanijeti štete na voćarskim (u cvatnji) , povrtlarskim (otvoreni i zaštićeni prostor), voćnim vrstama na oranici  i ratarskim usjevima (uljana repica ).

Apeliramo na sve povrtlare, ratare i voćare da nakon ovog nepovoljnog temperaturnog razdoblja (bez obzira na zaštite protiv mraza u višegodišnjim nasadima)   izvrše tretiranje usjeva i nasada nekim od biljnih stimulatora (aminokiselina ili alge) . Njihova uloga u biljci ima utjecaj na fiziološke procese u vidu povećavanja otpornosti na stresne uvjete, te pospješuje vegetativan rast i razvoj biljaka.

Neki od pripravaka: Kaishi, FitoAlgen F, Auxym, Bombardier, Drin, Poly-amin,  i drugi dostupni.

 

Sredstvo primijeniti sukladno etiketi korištenog sredstva , zbrinuti ambalažu na propisani način, redovito voditi evidenciju korištenih sredstava za zaštitu bilja!

                                                                                                                           Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                         e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr    

Obavijest vinogradarima

Na većini lokaliteta vinova se loza nalazi u fenofazi „vunasti pup“. Niske noćne temperature usporavaju prolistavanje pupova.

Vinogradare upućujemo da izvrše prvu preventivnu zaštitu za suzbijanje fomopsisa ili crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Vinova loza je na zarazu uzročnikom crne pjegavosti najosjetljivija u fenofazi otvaranja pupova i pojavi prvih listića. Učinkovita zaštita provodi se isključivo preventivno u vrijeme pojave prvih listića, odnosno prije najavljenih oborina.

U ovom razvojnom stadiju moguća je primjena pripravaka na osnovi bakra: Nordox 75 WG,  Cuprablau-Z.

Nakon otvaranja pupova i pojave prvih listića preporučujemo primjenu pripravaka kontaktnog mehanizma djelovanja: Dithan M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Delan PRO, Polyram DF ili Solofol.

 

Blaga zima pogodovala je uspješnom prezimljenju lozinih grinja, koje u vrijeme bubrenja pupova sišu stanice tkiva, uzrokujući oštećenja pupa i listića.

Za smanjenje populacije grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoza (Eriophyes vitis) bakrenim je pripravcima moguće dodati pripravke na osnovi sumpora, u gornjoj preporučenoj dozi.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                              Suzana Slovic, dipl.ing.               

  E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr