MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Obilaskom nasada vinograda prethodnih par dana uočio sam da se vinova loza nalazi u feno-fazi vunastog pupa, te bi trebalo obaviti preventivnu zaštitu vinove loze protiv gljivične bolesti crne pjegavost ( Phomopsis viticola) i drugih gljivičnih oboljenja. Najučinkovitija zaštita protiv crne pjegavosti je tretiranje u početnom stadiju. Važno je da poljoprivrednici znaju da se najintenzivnije zaraze crne pjegavosti ostvaruju krajem travnja. Za ostvarenje zaraze biljni organi moraju biti vlažni.

Potrebno je koristiti jedan od pripravaka na bazi bakra: NORDOX 75 WGCUPRABLAU Z-35, CUPRABLAU Z (sredstvu je istekla registracija, krajnji rok za prodaju zaliha je 01.07.2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2021.) itd…

Savjetujem da se obavi zaštita pripravkom na bazi sumpora u povišenoj koncentraciji 3-5 %. Za dobro djelovanje potrebna je temperatura zraka iznad 15 ᴼC.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

 

                                                                                                                                     Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest vinogradarima

U posljednjih osam dana zabilježili smo hladno i kišovito vrijeme te je usporen razvoj vinove loze. Od trenutka otvaranja pupova i pojave prvih listića za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze moguće su infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola) te je potrebno  dan ili dva prije najavljenih oborina izvršiti preventivnu zaštitu.

Za zaštitu mladih listića preporučamo preventivne organske fungicide na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol) ili ditianona (Delan Pro).

U godinama kad je zbog hladnog vremena usporen razvoj vinove loze često bilježimo značajnije štete od lozinih grinja šiškarica, uzročnika akarinoze i erinoze (Calepitrimerus vitis, Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U vinogradima gdje lozine grinje predstavljaju veći problem preporučamo od faze vunastog pupa do razvoja listića primijeniti neki od registriranih fungicida na bazi sumpora u višoj koncentraciji. Za dobro djelovanje fungicida  na bazi sumpora poželjno je da  temperatura zraka bude iznad 15° C. Osim sumpora, čije djelovanje zbog hladnoće može izostati, u fazi razvoja listića može se koristiti i neki od registriranih akaricida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza krenula je sa ovogodišnjom vegetacijom. Na većini lokacija nalazi se u feno-fazi vunastog pupa. Toplije vrijeme s noćnim temperaturama oko 5oC i dnevnima preko 150C potiču rast izboja. Savjetujemo stoga vinogradare neka što prije izvrše prvu ovogodišnju zaštitu svojih vinograda protiv Crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i drugih gljivičnih bolesti vinove loze.

Koristiti treba pripravak na bazi bakra. To su npr. Nordox 75 WG, Kupropin, Cuprablau Z, Champion 50 WG, Modra galica, Kocide DF, Cuprocaffaro 50 WP, Bordošku juhu ili sl.

Zbog moguće prisutnosti loznih grinja oko pupova preporuča se i preventivna zaštita pripravkom na bazi sumpora kao što je: Sumpor WG-80, Brimflo SC, Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Sulfolac 80 WG, Kumulus DF, Thiovit Jet ili sl. Savjetujemo da odabrani pripravak na bazi sumpora primjenjujete u maksimalno dopuštenim dozama po hektaru.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Na području Varaždinske županije u nazad tjedan dana zabilježene su tijekom noći te u ranim jutarnjim satima izrazito niske temperature. Kako bi se pomoglo vinovoj lozi da ojača i da se brže i lakše oporavi mogu se koristiti biostimulatori: Drin, Megafol, Amino Vital, Algo Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr. (da bi spomenuti pripravci mogli djelovati potrebno je da barem malo bude razvijena lisna masa).

Ovisno o sorti i položaju vinova loza se nalazi u fazi vunastog pupa. Za suzbijanje crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola) preporuča se upotreba pripravaka na bazi bakra: NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z-35, CUPRABLAU Z (sredstvu je istekla registracija, krajnji rok za prodaju zaliha je 01.07.2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2021.)

 Proizvođači u integriranoj proizvodnji na površini od 1 hektra godišnje smiju primijeniti do 9 kilograma bakra!

 Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) dozvolu imaju navedeni preparati: COSAVET DF, CHROMOSUL 80, SULGRAN, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, SUMPOR SC-80, BRIMFLO, THIOVIT JET, SUMPOR WG-80 koji se mogu dodati gore navedenim bakrenim preparatima.

Za suzbijanje lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze (Eriophyes vitis) koje rade štete već u pupu preporuča se primjena navedenih sumpornih pripravaka u povišenoj koncentraciji 3 – 5%. Za dobro djelovanje potrebna je temperatura zraka iznad 15ᴼC, te je potrebno koristiti 200-250 litara vode/ha, metodom prskanja.

 Kod sorata koje su u fazi pojave prvih listića, pa do pojave mladica veličine 3-5 cm potrebno je provesti zaštitu protiv crne pjegavosti. Za zaštitu od crne pjegavosti (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi dozvoljeni su preparati: Pinozeb M-45, Dithane M-45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Delan Pro i dr.

Zaštitu protiv crne pjegavosti potrebno je obaviti barem dva dana prije najavljenih oborina.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

Zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza se na većini lokaliteta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nalazi u razvojnoj fazi vunasti pup, a ranije sorte u fazi pojave prvih listića kada se preporučuje provedba preventivne zaštite vinove loze protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola).  U fenofazi – vunasti pup mogu se primijeniti sredstva na bazi bakra.

Kod pojave prvih listića u zaštiti primijeniti površinske insekticide: Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Delan PRO, Ditane M-45.

Za smanjenje šteta od grinja- uzročnika akarinoze i erinoze preporučuju se sredstva na bazi sumpora (Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul WG i dr.). Sredstva na bazi sumpora učinkovita su  na temperaturi iznad 15°C.

Kod razvoja listića vinove loze protiv grinja primijeniti registrirane akaricide.

Sredstva za zaštitu bilja  primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, provedenu zaštitu upišite u evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

Podaci o dozvoljenim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza ulazi  u fazu funastog pupa  i  uz pojavu prvih listića moguće je primijeniti gornje doze sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice(Uncinula necator) :Chromosul 80, Thiovit Jet,  Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80. Pripravak  na bazi močivog sumpora  ima dobru učinkovitost i na lozine grinje šiškarice.

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u fazi izlaska iz vunastog pupa, kad zeleni vrh naraste veličine 1-2 cm, primijeniti jedan od fungicida: Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan PRO, Pinozeb M 45.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Nasade vinove loze na početku vegetacije zaštititi protiv bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Kako se najavljuju oborine u slijedećim danima bilo bi dobro obaviti zaštitu.

Pripravci koji se mogu koristiti kad se već počnu pojavljivati listići su Polyram DF, Dithane M-45, Delan Pro i drugi.

Tamo gdje je proteklih godina bilo problema sa pepelnicom mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora koji se u povišenim koncentracijama koriste i protiv grinja (uzročnika akarinoze i erinoze).

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom te paziti na preporučene doze i koncentracije i vrijeme primjene (kod pripravaka na bazi sumpora- temperatura zraka !) kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku vegetacije.  Sve korištene pripravke upisati u evidenciju. Ambalažu zbrinuti na propisani način. Ukoliko je istekla valjanost iskaznice za kupovinu i primjenu szb produžiti joj rok.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao .

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

Sve nejasnoće i dodatne informacije proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Val zahlađenja u prethodnim danima imao je utjecaj na različito kretanje vegetacije vinove loze, pa ovisno o položaju vinograda, sortimentu i izloženosti niskim temperaturama vinova loza se nalazi od fenofaze vunastog pupa pa do razvijenih listića.

Obzirom na raširenost bolesti crne pjegavost (Phomopsis viticola) i ozbiljnosti šteta koje uzrokuje u vinogradima preporučujemo provesti mjere zaštite.

U razvojnom stadiju pojave listića i razvoja listića za zaštitu od uzročnika crne pjegavosti preporučujemo primjenu zaštitnih sredstava na osnovi:

– folpeta (Solofol),

– folpet +azoksistrobin (Universalis)

– mankozeba ( Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penkozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP)

-metirama ( Polyram DF).

Navedenim pripravcima je moguće dodati sumporni pripravak https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ radi smanjenja populacije štetnih lozinih grinja, a koji će preventivno djelovati na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator).

Na lokalitetima gdje se vinova loza još uvijek nalazi u fenofazi vunastog pupa moguća je primjena pripravaka na osnovi bakra kojem se može dodati sumporni pripravak radi smanjenja populacije lozinih grinja https://fis.mps.hr/trazilicaszb

Zaštitu izvršiti prije najavljenih oborina!!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ !

Nakon primjene sredstva za zaštitu bilja popuniti evidencijske liste o uporabi SZB te praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Silvija Marušić  dipl.ing.agr.

silvija.marusic@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi  bubrenja pupova, izlazak prvih listića ovisno o sorti i položaju.

Obzirom na vlažno i kišno vrijeme te fazu razvoja loze  potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv  crne pjegavosti (Phompsis viticola)  najbolje u fazi pojave prvih listića, jednim od organskih fungicida: Dithane M -45, Pinozeb M-45, Polyam DF. 

U ovoj fazi bubrenja pupova važno je obratiti pozornost i na lozine grinje koje se istovremeno sa bubrenjem pupova počinju hraniti na mladicama. Što je vrijeme hladnije štete su veće jer mladica duži period ostaje u osjetljivoj fazi. Za smanjenje populacije grinje primijeniti pripravke na bazi sumpora.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Uslijed niskih temperatura zraka koje bilježimo već 10-tak dana razvoj pupova vinove loze je spor te je još uvijek najzastupljenija faza vunastog pupa i pojava prvih listića na većini lokaliteta Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Obzirom da meteorolozi najavljuju od nedjelje gotovo svakodnevnu mogućnost kiše preporučamo obaviti prvu preventivnu zaštitu vinove loze.

Prve zaštite vinove loze usmjerene su na suzbijanje gljivičnog oboljenja crna pjegavost vinove (Phomopsis viticola) koja je prisutna u svim nasadima. Zaraze se ostvaruju se tijekom travnja i to od pojave prvih listića i tijekom svibnja za vrijeme kišnog perioda jer za ostvarenje zaraze biljni organi moraju biti vlažni.

Obzirom da se kemijska zaštita protiv crne pjegavosti zasniva na preventivnim tretiranjima neophodno je redovito praćenje vremenske prognoze kako bi se dan-dva prije najavljenih kiša mogla obaviti zaštita.

Nakon pojave  listića primjenjuju se organski površinski pripravci koji su registrirani za tu namjenu: Dithan M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Delan PRO, Polyram DF, Solofol.

Razvojem pupova započinje i jača aktivnost lozinih grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoza loze (Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U vinogradima u kojima su bile značajniji problem proteklih godina na ove štetnike posvetiti treba veću pozornost u narednom periodu. Veće štete  mogu se javiti ako u početnoj fazi razvoja mladica nastupi hladniji period zbog čega loza ima slabiji porast.

Za smanjenje populacije lozinih grinja u razvojnom stadiju vunastog pupa pa do pojave listića preporučamo uporabu pripravaka na osnovi sumpora u povišenim koncetracijama : Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Kumulus DF, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Thiovit jet, Sumpor SC80.

Za učinkovito djelovanje pripravaka na osnovi sumpora temperature zraka moraju biti iznad 15 C, a nakon tretiranja nekoliko dana treba proći bez padalina. Osim sumpora, čije djelovanje zbog hladnoće može izostati, u fazi razvoja listiće može se koristiti i neki od registriranih akaricida.

Prilikom aplikacije primijeniti metodu prskanja zbog bolje pokrivenosti škropivom.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr