MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Početkom ovog mjeseca najavljeno je sparno vrijeme popraćeno kišnim danima, te bi poljoprivrednici trebali voditi računa o pojavi pepelnice (Uncinula necator). Vrlo bitno je voditi vizualne preglede vinograda. Za borbu protiv pepelnice preporuka je da se koristi jedan od fungicida: LUNA EXPERIENCE SC, DYNALI, KRISTAL KS, COLLIS, KUSABI

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) koristiti pripravke na bazi bakra. Bitno je znati da je primjena bakra ograničena na najviše 3-4 kg čiste aktivne tvari/ha tijekom vegetacije.

Rane sorte vinove loze ulaze u fazu promjena boje/šara te se u naredno vrijeme treba obaviti zaštita protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) sa jednim od fungicida: SWITCH 62,5 WG, GEOXE, PYRUS SC, TELDOR SC 500, CANTUS

Svi posjednici vinograda, dužni su pratiti prisutnost američkog cvrčka u nasadima na području VPŽ, te provoditi njegovo suzbijanje. Dozvoljeni pripravci za suzbijanje spomenutog štetnika su: AVAUNT, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL

VAŽNO !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

 

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Uputa vinogradarima o mjerama zaštite u prvoj polovici kolovoza (peta usmjerena zaštita vinograda nakon cvatnje)!

Od posljednje je upute za zaštitu vinograda proteklo samo trinaest dana (22.7. 2020.)!

 

Nakon 22. srpnja o.g. dominira vruće i vrlo sparno razdoblje, tijekom kojeg smo razdoblja u sedam dana bilježili najviše dnevne temperature s rasponom 28,04° do 32,93°C! Prosječne su vrijednosti dnevne relativne vlažnosti zraka u posljednja dva tjedna u rasponu od 69,07 do 95,53 %. Kiša je padala u danima 22.7., 24./25.7.,  29.7., te ponovno protekle noći (3./4.8.) u ukupnim količinama 119,2 mm! Tuča je djelomično oštetila neke granične vinorodne lokalitete 29. srpnja o.g. (Robadje, Sveti Urban)!

Time je nastavljen trend iznadprosječno sparnog i kišovitog razdoblja koje bilježimo nakon kraja cvatnje vinograda (od 14.6. 2020.)! Tako je proteklog mjeseca srpnja na lokalitetu Železna Gora ukupno izmjereno 142,8 mm oborina, prosječna je mjesečna vlažnost zraka iznosila 73,3 % a zadržavanje vlage u zoni grožđa 2.430 minuta (Trnovčak, vinorodna općina Štrigova, mjerni uređaj “iMetos” u vinskoj sorti Rajnski rizling).

U naredna dva dana očekujemo nešto svježije vrijeme s najvišim temperaturama zraka 22-25°C i novim mogućim padalinama (10-ak mm), a naknadno ponovno vrlo vruće i sparno s najvišim vrijednostima do 30°C!

Budući smo tek proteklog tjedna zabilježili pet uzastopno vrlo vrućih ljetnih dana (30-32°C) započelo je dozrijevanje vinskih sorti grožđa ranijih epoha (npr. na sortama Pinot crni i Pinot sivi na lokalitetima Sveti Urban i Trnovčak vidljive promjene boja bobica) (u Tablici 1. pri zadnjoj uputi od 22.7. 2019. navedene su sume temperatura (>10°C) mjerene od početka mjeseca travnja do sredine srpnja)!

 

U takvim smo uvjetima prve znakove pepelnice (Erysiphe necator) i plamenjače (Plasmopara viticola) na netretiranoj lozi (vinska sorta Moslavac bijeli ili Šipon) pronalazili tek nakon 30. lipnja o.g., a naknadno bilježimo vrlo povoljne uvjete za epidemijski (sekundarni) razvoj ove bolesti! Do jučerašnjeg dana pepelnica (Erysiphe) je na netretiranom grožđu zarazila gotovo 98 % bobica, dok je na netretiranom trsju plamenjača (Plasmopara) uništila 50 % lišća i 65 % grožđa! Naknadno smo na nekim lokalitetima u prvom tjednu mjeseca srpnja o.g. ponovno u najsjevernijim kontinentalnim vinorodnim područjima zabilježili i crnu trulež grožđa (Guignardia bidwelli) u slabije zaštićenim nasadima!

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetu Vučetinec nakon šest usmjerenih aplikacija provedenih u razdoblju 7.5.-14.7. 2020. (uz prosječni razmak tretiranja 13,8 dana) pepelnica je na netretiranom trsju vinske sorte Moslavac bijeli ili Šipon do 3. kolovoza 2020. zarazila 98 % bobica, a plamenjača uništila više od 50 % lišća i više od 65 % grožđa! U gotovo svim članovima mikro-pokusa do početka mjeseca kolovoza o.g. dobivena je gotovo odlična zaštita protiv plamenjače (Plasmopara), dok protiv pepelnice (Erysiphe) ponovno očitavamo slabiju djelotvornost strobilurina, nekih triazola i kinolina. Njihova učinkovitost na pepelnicu grožđa je značajno veća dodavanjem manjih količina sumpora i meptil-dinokapa, te kalijevih-fosfonata!

 

VAŽNO: Toplo i sparno razdoblje početkom mjeseca kolovoza o.g. još će uvijek pogodovati razvoju kasne plamenjače (Plasmopara) na vršnom lišću (nakon najmlađeg vršnog lišća plamenjača naknadno napada starije lišće, pa u slabije zaštićenim vinogradima do druge polovice mjeseca kolovoza očekujemo potpunu defolijaciju zbog razvoja ove bolesti). Također, naknadno je još uvijek moguć razvoj kasne pepelnice (Erysiphe) na bobicama i(ili) peteljkovini grozda (ranijih smo sezona ovu pojavu tijekom kolovoza bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling pa čak i na Graševini).

 

Stoga u petoj usmjerenoj zaštiti nakon cvatnje početkom kolovoza nadalje preporučujemo suzbijati plamenjaču (Plasmopara) i pepelnicu (Erysiphe)!

VAŽNO: voditi računa o izboru fungicida zbog moguće produljene karence (K=49-56 dana) njihovih mješavina za vinske sorte grožđa (vidi uputu od 22.7. 2019.)(http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Tretiranja obavljati u večernjim ili ranim jutarnjim satima (izbjegavati visoke temperature tijekom dana)!

 

U posljednjoj uputi od 22.7. 2019. vinogradarima smo preporučili postavljanjem žutih ljepljivih ploča započeti praćenjem populacije odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Isto je potrebno kako bi se moguće obavilo dodatno tretiranje (samo ako se na jednu ploču tijekom sedam dana krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. uhvati barem četiri odrasla oblika ovog štetnika)! Prvi odrasli oblik američkog cvrčka (Scaphoideus) u Međimurskom vinogorju smo zabilježili tek tijekom jučerašnjeg dana (vidi Tablicu 1.), pa u narednom razdoblju svakako preporučujemo pratiti njihovu brojnost redovitim miješanjem žutih ljepljivih ploča!

 

Tablica 1. Ulovi odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na žute ljepljive ploče na nekim praćenim mjestima u Međimurskom vinogorju nakon 15. srpnja 2019. godine:

 

Datum pregleda Neki od lokaliteta gdje se žutim pločama prati brojnost američkog cvrčka
Banfi Sv.Urban 1 Sv.Urban 2 Sv.Urban 3 Ž.Gora 1 Ž.Gora 2 Vučetinec
13.7. 0 0 0 0 0 0 0
20.7. 0 0 0 0 0 0 0
27.7. 0 0 0 0 0 0 0
03.8. 0 0 0 0 1 0 0

 

 

Premda prve neželjene promjene u Međimurskom vinogorju nalik na fitoplazmatske žutice primjećujemo od druge polovice mjeseca lipnja, tipični se simptomi prema kojima sa velikom sigurnošću raspoznajemo ovu bolest razvijaju tek od kraja mjeseca srpnja o.g.!

 

U „Narodnim novinama“ broj 63/2019. propisana je „Naredba o izmjenama i dopuni naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“, a u broju 70/2020. donesena je nova „Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenje i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“!

 

Stoga već od proteklih nekoliko sezona sve vinogradare u Međimurju upućujemo na obveze poduzimanja propisanih mjere za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze!

 

VAŽNO: „Rizični položaji“ na moguću pojavu i širenje zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doreé MLO syn. Candidatus phytoplasma vitis) u Međimurskom vinogorju su svi vinogradi udaljeni 500-1.000 m zračne linije od nasada gdje se još uzgajaju direktno rodni američki hibridi (npr. Isabelle, Otello, Noah, Clinton i dr.), te u ostalim vinogradima u kojima se nakon cvatnje nije provodilo usmjereno suzbijanje američkog cvrčka! Odrasli oblici američkog cvrčka bit će „aktivni u prijenosu zlatne žutice“ sa oboljelog na zdravo trsje narednih 60-tak dana (krajem srpnja, tijekom kolovoza i početkom rujna)!

Na bolesnom trsju preporučujemo odmah odrezati zaražene mladice, te po potrebi naknadno iskrčiti trsje!

Žute ljepljive ploče ili mladice loze sa simptomima nalik na zlatnu žuticu možete na prepoznavanje dostaviti u prostorije Uprave u Čakovcu!

 

Američkog cvrčka preporučujemo još početkom kolovoza 2020. suzbijati u mladim vinogradima sadnje 2020. i 2019. godine, kao i u loznim rasadnicima!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Zbog moguće primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

 

Sa narednim početkom dozrijevanja grožđa ranije epohe dozrijevanja vinogradare upozoravamo i na octenu mušicu pjegavih krila (Drosophila suzukii), štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine, a izravno utječe na širenje vrlo opasne kisele truleži grožđa! Na položajima i sortama gdje je ova bolest bila dominantan problem u proteklim sezonama preporučujemo u narednim danima započeti postavljanjem plastičnih boca zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

 

Aktivni let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) trajao je samo na jednom praćenom mjestu u središnjem dijelu vinogorja u prve dvije dekade mjeseca srpnja o.g., te iste više nije potrebo usmjereno suzbijati.

 

U mladim vinogradima sadnje 2020. i 2019. nastaviti intenzivnu zaštitu protiv plamenjače prema ranijim uputama, te im dodati jedan od organskih ili sumpornih fungicida protiv pepelnice.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike krajem srpnja pogodovale su razvoju pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator). U ovoj fazi vinove loze moguća je primjena pripravaka na osnovi sumpora. Podsjećamo da je karenca za te pripravke 35 dana. U vinogradima sa vidljivim simptomima pepelnice moguća je primjena fungicida sa kraćom karencom: Luna Experience SC (karenca je 14 dana) ili Dynali (karenca je 21 dan).

 

Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnosti od zaraze bobica s peronosporom (Plasmopara viticola). Bobice su na napad peronospore osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za sortu.

Radi očuvanja lisne mase i očvršćivanja bobica predlažemo primjenu pripravaka na osnovi

bakra. Za vinske sorte karenca pripravaka na osnovi bakra je 35 dana (radi mogućeg ometanja vrenja). U mladim nasadima vinove loze predlažemo primjenu pripravaka sistemičnog mehanizma djelovanja (prema preporuci od 10. srpnja).

 

Na većini lokaliteta na ranijim sortama grožđa počela je fenofaza „šare“ ili promjena boje bobe. Porastom količine šećera u grožđu raste opasnost od razvoja botritisa ili sive plijesni. U ovoj razvojnoj fazi loze predlažemo  primjenu botriticida: Teldor SC 500 (karenca je 21 dan), Cantus WG (K-28 dana)Pyrus 400 SC (K-28 dana), Scala (K-21 dana), Switch 62,5 WG (K-21dan) ili Geoxe (K-21 dan).

 

Podsjećamo vinogradare na važnost provođenja mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze, koja je utvrđena na dijelu moslavačkog vinogorja.

Zaražena područja  zakonski su definirana „Odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)“ (Narodne novine 70/20). Ovom odlukom zaraženo područje proglašeno je na području katastarskih općina: Popovača, Voloder i Gornja Jelenska, dok je sigurnosno područje proglašeno na području katastarskih općina: Gračenica, Mikleuška, Osekovo, Potok, Velika Ludina, Grabrov Potok, Vidrenjak, Katoličko Selišće i Ruškovica.

Mjere koje u demarkiranim područjima moraju provoditi svi posjednici vinove loze su:

 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korijenjem
 • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
 • Krčenje zapuštenih vinograda
 • Praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka (Scaphoideus titanusBall)  žutim ljepljivim pločama
 • Suzbijanje američkog cvrčka

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Suzana Slovic, dipl.ing.

E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Za suzbijanje pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) primijenite preparate: NATIVO WG, TALENDO, VIVANDO, COLLIS, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, DYNALI, TOPAS 100EC, DIFCOR itd.

FALCON EC primijenite ukoliko se primijete simptomi pepelnice, odnosno ako se na bobicama pojave sivo bijele prevlake.

 

Za zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je primijeniti preparate na osnovi bakra ili: PROFILER, AZIMUT, ALFIL WG, MOMENTUM TRIO, FANTIC F, GALBEN-C (Krajnji rok za prodaju zaliha je 1.07.2020. a krajnji rok za primjenu zaliha je 1.07.2021.), FANTIC M, FOLPAN GOLD, FORUM STAR, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MANOXANIL WP, MILDICUT SC, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 (Krajnji rok za prodaju zaliha je 1.07.2020. a krajnji rok za primjenu zaliha je 1.07.2021.), itd.

 

U fazi šare grozda potrebno je tretirati protiv sive plijesni ili botritisa (Botrytis cinerea) preparatima: PYRUS 400SC, CHORUS 75 WG, CANTUS, GEOXE, itd

 

Ukoliko se tijekom srpnja na žutim pločama ustanovi pojava odraslog oblika američkog cvrčka, potrebno je provesti tretiranje.

Registrirani insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Rane sorte vinove loze (Chardonnay, Portugizac Pinot sivi, Pinot crni  i dr.) ulaze u fazu promjena boje/šara ili mekšanje bobica te se u nasadima s navedenim sortimentom u narednom periodu preporuča obaviti zaštita zone grožđa pripravcima protiv sive plijesni (Botrytis cinerea): Switch 62,5 WG (karenca 21 dan), Geoxe (karenca 21 dan), Pyrus SC (karenca 28 dana), Teldor SC 500 (karenca 21 dan), Cantus (karenca 28 dana).

Tijekom mjeseca kolovoza potrebno je voditi računa  o pojavi pepelnice  (Unicinula necator) vinove loze osobito na sortama kasne epohe dozrijevanja, kod sorata koje ulaze u fenofazu promjena boje/šara ili mekšanje pepelnica postepeno prestaje biti dominantan fitopatološki problem na grožđu.

Važno je redovito provoditi vizualne  preglede zone grožđa, a pozornost usmjeriti na grozdove koji su više okrenuti prema unutrašnjosti trsa i koji su zaštićeni lišćem.

Za suzbijanje pepelnice moguća je primjena fungicida: Luna Experience SC (karenca 14 dana), Luna Privilege (K 21), Dynali (K 21), Kristal KS (K 28), Collis (K 28) Kusabi (karenca 28 dana), sumporni pripravci (karenca 35 dana).

Ukoliko se sumporni pripravci koriste u kombinaciji sa fungicidima iz skupine ditiokarbamata karenca se na vinovoj lozi produljuje na 56 dana.

Za suzbijanje plamenjače  (Plasmopara viticola) mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra (karenca 35 dana). Važno je znati da je primjena bakra ograničena na najviše 3-4 kg čiste aktivne tvari tvari/ha tijekom vegetacijske sezone. U mladim nasadima mogu se koristiti i pripravci navedeni u preporuci od 24.7.2020.

Tretiranja obavljati u večernjim ili ranim jutarnjim satima (izbjegavati visoke temperature tijekom dana)!

U slučaju nevremena praćenog tučom koristiti pripravke na osnovi folpeta, te u uvjetima stresa biljke primijeniti energetske biostimulatore: Drin, Amalgerol, Megafol, Trainer ili Polyamin, i dr.

Zbog visokih temperatura zraka i stresa na biljke navedeni biostimulatori mogu se primijeniti i u mladim vinogradima.

Podsjećamo na obavezno provođenje svih mjera propisane Naredbom o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja  i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018, NN 63/2019).

Odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 70/2020) utvrđena su područja u RH u kojima se propisane mjere Naredbom moraju provoditi.

Neke od propisanih mjere koje u demarkiranim područjima moraju provoditi svi posjednici vinove loze su:

 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korjenjem.
 • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
 • Krčenje zapuštenih vinograda
 • Praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball)  žutim ljepljivim pločama, te ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdila prisutnost odraslih oblika vektora obaviti i treće tretiranje vodeći računa o karencama primijenjenih insekticida. Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima !

U zaštiti vinove loze protiv peronospore primijeniti fungicide: Folpan, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Polyram DF, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Curzate B WG, Curzate F, Profilux WG, Nautile DG, Equation pro, Momentum trio, Manoxanil, Indomate 505 WG, Magma triple i dr.

Protiv pepelnice primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr. dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

Prilikom odabira fungicida prednost treba dati fungicidu kojega ste najmanje puta koristili.

 U vrijeme promjene boje i mekšanja bobica, za zaštitu od sive plijesni može se koristiti jedan od pripravaka: Switch 62,5 EC, Teldor SC 500, Geoxe, ili Cantus.

Vinogradare podsjećamo da redovito pregledavaju žute ljepljive ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka potrebno je  krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje vodeći brigu o karenci sredstva.

Radi zaštite pčela cvatući podrast u vinogradu treba pokositi, a zaštitu provoditi u večernjim satima.

Obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka propisane  su  „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze( NN 48/18, 63/19).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja

 

                                                                                               Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Zbog povoljnih prilika za razvoj kasne plamenjače ( Plasmopara viticola) na vršnom lišću i zapercima vinove loze, preporučujemo provesti posljednje prskanje protiv ove bolesti.  Odabir pripravaka za zaštitu ovisi o sortimentu. Ukoliko u vašem vinogradu prevladavaju sorte ranije epohe dozrijevanja, treba birati jedan od pripravaka sa kraćom karencom, kao što su: Mildicut 25 SC (K 21), Ridomil Gold MZ Pepite (K 28), Alfil Duplo (K 28), Manoxanil (K 28) i sl.

Ukoliko imate kasnije sorte, mogu se koristiti pripravci na bazi bakra, čija karenca iznosi 35 dana.

Pepelnica ( Erysiphae necator) i dalje može napasti bobe, sve dok ne počnu mekšati i mijenjati boju. Pri odabiru pripravaka za njeno suzbijanje također voditi računa o karenci.

Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze: Luna Expirience (K 14), Luna Privilege (K 21), Dynali (K 21), Kristal KS (K 28), Collis (K 28), Kusabi (K 28),  Talendo (K 28). Pripravku Falcon EC 460 karenca iznosi 42 dana.

U vrijeme promjene boje i mekšanja bobica, za zaštitu od sive plijesni ( Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od pripravaka: Switch 62,5 EC( karenca 21 dan), Teldor SC 500 ( K- 21 dan), Geoxe ( K-21) ili Cantus  ( K-28 dana) .

Na različitim lokacijama bilježimo različite ulove američkog cvrčka. Obavezno je postavljanje žutih ploča u vinograde radi praćenja brojnosti ovog štetnika. Ukoliko se na žute ljepljive ploče tijekom srpnja lovilo 4 ili više odraslih američkih cvrčaka ( 4 cvrčka po ploči u prosjeku), potrebno je provesti posljednje suzbijanje ovog štetnika u ovoj sezoni, jednim od registriranih pripravaka:  Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL,  Cythrin Max, AbantoKrisant EC , Piretro Natura.

Prije kombiniranja više pripravaka za zaštitu bilja, raspitajte se o mogućnostima miješanja ( kompatibilnosti).

Pripravke koristite isključivo prema FIS bazi podataka i sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo prilikom kupnje.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogodovali su ostvarenju  uvjeta za zarazu  pepelnicom (Unicunula necator) i plamanjačom vinove loze (Plasmopara viticola). Plamenjača u ovoj razvojnoj fazi može uzrokovati propadanje peteljkovine.

U ovom periodu je potrebno voditi računa o karenci podabranih preparata i njihovih kombinacija.

Za suzbijanje plemenjače (Unicula necator) dozvoljeni su: Mildicut 25 SC (K- 21 dan), Ridomil Gold MZ pepite (K-28 dan), Alfil Duplo (K – 28 dan) Electis (K-28 dan), Manoxanil (K- 28 dan), Star 80 WP (K-28 dan), Manfil 80 WP (k-28 dan).

Protiv pepelnice su dozvoljeni: Indar 5 EW (K-14 dana) Luna experience (K-14 dana) Dynali (K-21 dan, Talendo (K-28 dana )i sl.

Protiv sive plijesni mjesec dana prije berbe primjenjivi su : Swich 62,5 WG, Teldor SC 500, Luna Privilege ili Cantus.

Vinogradari su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti provedenih tretiranja – 1 – 2 ploče po vinogradu – postavljanje na srednju armaturnu žicu.

Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti isključivo prema uputama  proizvođača i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja nužno je zbrinuti prema zakonskim odredbama.

Svaku uporabu sredstava za zaštitu bilja potrebno je unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest o obaveznom uklanjanju ambrozije

Ambrozija predstavlja javno zdravstveni problem zbog produkcije velike količine peludi koja kod osjetljivijih ljudi izaziva alergijske reakcije, a može uzrokovati i tešku kroničnu bronhijalnu astmu.

Zbog toga je donesena Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije ( Ambrosia artemisiifolia L.) N.N. 72/2007, u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Napominjemo vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnih zelenim površinama da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

NAVEDENI OBVEZNICI DUŽNI SU TIJEKOM VEGETACIJSKE SEZONE U VIŠE NAVRATA, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju mehaničkim, agrotehničkim i/ili kemijskim mjerama. Prednost se daje čupanju biljke zajedno sa korijenom(kada je to moguće na manjim površinama). Na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti višekratnu košnju ili tretirati herbicidima koji imaju dozvolu za  primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

Važno je započeti s uklanjanjem prije početka cvatnje te su sad krajnji rokovi za poduzimanje mjera.

Apeliramo da se svi građani aktivno uključe u suzbijanje ambrozije kako bi olakšali život alergičarima!

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Obavijest vinogradarima

Zlatna žutica vinove loze jedna je od najopasnijih bolesti vinove loze u Europi. Širenje zlatne žutice moguće je preko zaraženog sadnog materijala ili putem vektora američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus ). Ukoliko se u vinogradima na vrijeme ne poduzmu odgovarajuće mjere bolest se vrlo brzo širi te  poprima razmjere epidemije uzrokujući velike gospodarske štete koje se očituju u gubitku uroda i propadanju zaraženih trsova.

Splitsko-dalmatinska županija za sada spada u nezaraženo područje tj. u dosadašnjim pregledima nije potvrđena prisutnost uzročnika zlatne žutice vinove loze.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/2018,  svi posjednici vinove loze (uključujući i nezaraženo područje) obavezni su provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

 • Sustavno pregledavati glavne biljke domaćina vinovu lozu križance roda Vitis, običnu pavitinu radi uočavanja simptoma koji upućuju na zarazu fitoplazmom

Simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

Simptomi na listovima:

Kod bijelih sorti listovi žute a kod crvenih intenzivno crvene, kod većine sorata listovi se uvijaju prema naličju i list poprima kopljast izgled. Na dijelovima lista mogu se javiti nekroze, lišće postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

Simptomi na mladicama:

Dio mladica ostaje zelene  nedozrijevaju zbog čega se tijekom zime smrzavaju te propadaju.

Simptomi na grozdovima:

Cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi venu i ne dozrijevaju.

 • U slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora

 

 • U matičnim nasadima i rasadnicima redovito pratiti prisutnost vektora američkog cvrčka žutim ljepljivim pločama
 • Suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost i vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima prema Naredbi

Ukoliko se tijekom srpnja na žutim pločama ustanovi pojava odraslog oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) potrebno je provesti tretiranje jednim od pripravaka su: Avaunt EC, Cythrin Max , Sumialfa 5 FL, Abanto, Krisant EC, Asset five, Piretro natura.

Prije primjene insekticida korovna flora mora biti pokošena, a tretiranja obaviti kada pčele više ne lete.

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.