Vinogradarstvo

Obavijest maslinarima

Na većini lokaliteta u tijeku je rezidba maslina, pomotehnička mjera kojom reguliramo rodnost stabala i smanjujemo pojavu bolesti i štetnika.

 

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE

 

BAKTERIJSKI RAK MASLINE

(Pseudomonas syringae pv. savastanoi)

Prije rezidbe dezinficirati alat ( 70 % alkoholom);

Izbjegavati rezidbu po vlažnom vremenu;

zaražena stabla u nasadu zadnja rezati;

tijekom rezidbe uklanjati jače zaražene izboje; neposredno nakon rezidbe obaviti zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakra ili biološki baktericid i fungicid Serenade ASO ( Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713) koji ima djelovanje i na paunovo oko.

U praksi su najbolji rezultati postignuti u maslinicima koji su provodili zaštitu parcijalno, tj. masline koje se oreže taj dan se i tretiraju.

 PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

nakon završene rezidbe preporučujemo obaviti preventivnu zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakra Neoram WG, Nordox 75 WG, Codimur SC, Copper Key Flow, Cupra, Copper Key, Codimur 50, Cupper Lainco, Cuprablau Z 35 WG, Airone SC

 

Gdje su u vidljivi simptomi zaraze koristiti organske fungicide: Nativo 75 WG, Stroby WG, Syllit 544 SC, Ortiva top,  Sugoby, Quimera, Fosika, Savial forte, Phyto Sarcan

 

Primjenom bakrenih sredstava za zaštitu bilja u maslinicima koji imaju veću zarazu paunovim okom može doći do „ bakrenog šoka“ u vidu odbacivanja zaraženih listova, zbog čega stablo ostaje bez većeg dijela lisne mase.

ŠTITASTE UŠI -tijekom rezidbe uklanjati jače zaražene grančice
ČAĐAVICA -tijekom rezidbe uklanjati jače zahvaćene grane;

nakon rezidbe primjena jednog od pripravka na osnovi bakra

GRANOTOČ

(Zeuzera pyrina)

-ukoliko je moguće tijekom rezidbe ukloniti napadnute grane te ih spaliti.
POTKORNJACI

 

-tijekom rezidbe preporučamo ukloniti napadnute izboje; preporučamo ostavljanje u nasadu pogodnih lovnih grana koje se trebaju iznijeti iz maslinika najdalje do kraja travnja te ih spaliti.
MASLININA MUHA

(Bactrocera oleae)

 

Maslinari koji obavili rezidbu i odlučili koristiti metodu masovnog ulova maslinine muhe tijekom ožujka i travnja mogu postaviti lovke Karate trap B u nasad. Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih oblika maslinine muhe, postavljanjem 10-50 lovki/ ha. Metoda masovnog ulova učinkovitija je kada se primjenjuje na većim površinama jednog maslinika ili udruživanjem više manjih maslinika na određenom lokalitetu.

 

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

 

 

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Narednih dana  najavljeno je  kišno razdoblje s povišenim dnevnim temperaturama, a takvi  uvjeti pogoduju razvoju i infekcijama uzročnika crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola), čiji se simptomi mogu vidjeti na rozgvi koja poprima srebrenkasti izgled s vidljivim crnim točkicama (piknidi). Preventivne mjere suzbijanja u razvojnom stadiju mirovanja pupa moguće su primjenom  pripravaka na bazi bakra ( NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z 35 WG ).

Također za učinkovito suzbijanje prezimljujućih oblika štitastih uši i štetnih grinja bakrenom pripravku može se dodati mineralno ulje ( BIJELO ULJE ili MINERALNO SVIJETLO ULJE) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

                                                                                                       

                                                                                                                          Srećko Bošković mag. ing. agr.

                                                                                                                         srecko.boskovic@mps.hr

 

Mogućnosti suzbijanja korova u voćnjacima i vinogradima

U mnogogodišnjim prosjecima na području sjeverozapadne Hrvatske godišnje bilježimo približno 800 mm oborina, od čega više od 400 mm pada tijekom aktivnog razdoblja vegetacije voćnih nasada i vinograda. Iz tih se razloga zemljište u rodnim višegodišnjim nasadima uglavnom između redova održava “zatravljivanjem” i višekratnom košnjom tijekom godine, a unutar reda korovi i samoniklo bilje suzbija se mehanički, košnjom ili primjenom dopuštenih herbicida. Smjesa trave ili smjesa trave i djeteline između redova mora se redovito održavati košnjom tako da se ne dopusti cvatnja biljaka koja privlači pčele medarice, pa prilikom tretiranja nasada tijekom dana može doći do njihove kontaminacije.

Protekle smo 2022. godine u središnjem dijelu Županije zabilježili ukupno 754,6 mm ili  93,3 % od mnogogodišnjeg očekivanog prosjeka! Tijekom proteklog ljeta smo u pet navrata zabilježili vrlo vruća razdoblja, a najviše oborina je padalo zadnjih dana mjeseca svibnja i prve dekade lipnja, te tijekom mjeseca rujna! Stoga naknadni (ljetni) porast korova nije bio tako izražen nakon njihova rano-proljetna suzbijanja kao ranijih sezona (npr. od 2018.. 2019., 2020.)!

Od početka kalendarske 2023. godine bilježimo u mjesecu siječnju značajno više oborina od prosjeka (čak 152,0 mm), ali tijekom veljače i dosadašnjeg dijela mjeseca ožujka u središnjem dijelu Međimurja zabilježeno je samo 23,8 mm oborina (čak 70,2 % manje od očekivanih vrijednosti)! Također, mjesec siječanj i veljača 2023. značajno su topliji od očekivanog prosjeka (+2,8°C)

U takvim je uvjetima od početka 2023. bilježimo uvjete za brži i bujniji porast bienalnih (zimskih) i višegodišnjih travnih korova u višegodišnjim nasadima, naročito ako krajem jeseni nisu korišteni dopušteni herbicidi njihovo suzbijanje (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Korisnici tipa operacija u Mjeri 10 Programa ruralnog razvoja (Poljoprivreda, okoliš, klimatske promjene) “10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada” u proteklim godinama zbog specifičnih vremenskih uvjeta u više navrata provodili mehaničko suzbijanje korova (košnja, obrada)!

 

U mjesecu ožujku o.g. meteorološki uvjeti su nadalje neobični i odstupaju od očekivanih prosjeka, pri čemu bilježimo izmjenu iznadprosječno toplih sa nešto hladnijim vremenskim razdobljima: nešto svježije razdoblje bilo je u prvom tjednu ovog mjeseca (01.3.-07.3. 2023.), a najviša dnevna temperatura u posljednjih 15-ak samo u dva navrata nije bila veća od 10°C (u danima 8.3.-23.3. dnevne su vrijednosti najčešće u rasponu 12,2°-23,2°C)! Iznadprosječno toplo očekujemo još tijekom današnjih sati (21°C), a narednih dani prolazno osvježenje s mogućim oborinama (do 40 mm u razdoblju 25.3.-27.3. 2023.). Temperatura tla na dubini 7 cm u proteklim je danima u porastu od 6,3° do 11,1°C a vlažnost je u proteklih tjedan dana smanjena sa 29,6 % na 23,6 %!

 

VAŽNO: Uz opisane dosadašnje meteorološke uvjete, te uz naredne moguće oborine očekujemo jači rast i razvoju korova u višegodišnjim nasadima. Stoga u budućim danima preporučujemo za mirnih dana (bez vjetra) planirati i obaviti njihovo usmjereno kemijsko suzbijanje.

Kemijsko suzbijanje korova primjenom herbicida nije dopušteno u mladim višegodišnjim nasadima (vidi etikete) (zemljišni ili rezidualni herbicidi mogu biti isprani obilnijim oborinama u zonu korijena, a totalnim (neselektivnim) herbicidima lako može biti oštećena još ne-odrvenjela provodnica ili buduće deblo – u oba slučaja mogu nastati neželjene fito-toksične promjene)!

 

U rodnim nasadima, unutar reda se najčešće za suzbijanje korova koriste totalni sustavni herbicidi na osnovi glifosata (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), najčešće u 1 %-tnoj koncentraciji (ili *1 lit./100 litara vode). Pripravci na osnovi glifosata imaju najbolji učinak na iznikle korove visine 5-15 cm, a svakako su opravdani pri suzbijanju višegodišnjih korova s dubokim korijenom, kakav je krajem zime npr. pirika (Agropyron), a tijekom toplijeg dijela godine primjerice osjak (Cirsium), slak (Convolvulus) i slično. Takve napasne korove struka preporučuje usmjereno suzbijati nakon berbe voća i grožđa kasnom jesenskom aplikacijom povišene koncentracije glifosata!

U vinogradima obično krajem zime ili rano u proljeće (prije otvaranja zimskih pupova) preporučujemo kod primjene jednog od dopuštenih pripravaka na osnovi *glifosata dodati neki od dopuštenih zemljišnih herbicida za rezidualno suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

*Dopuštene količine se koriste uz najviše 200 litara škropiva/ha, metodom prskanja u herbicidne trake širine 1/4 do 1/3 razmaka između redova! VAŽNO: Preporučena primjene glifosata (1 %) nedovoljno učinkovito suzbija neke vrste korova (npr. Epilobium, Equisetum, Convolvulus i dr.), pa zadnjih godine bilježimo njihovo širenje u nekim voćnim nasadima i vinogradima!

 

NOVO: Od proteklih godine na hrvatskom je tržištu dostupna pelargonska kiselina (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) – prvi “prirodni” pripravak na osnovi kemijskih supstanci koje se uobičajeno nalaze u prirodi (tzv, “prirodni herbicid“)! U našoj zemlji ima odobrenje za suzbijanje jednogodišnjih i dvogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vinogradu, te za suzbijanje mladica na stablu vinove loze!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Primjena zemljišnih ili rezidualnih djelatnih tvari u rodnim višegodišnjim nasadima je ograničena samo jednom u godinu dana (npr. u proljeće) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Pritom preporučujemo utrošiti najviše 200-300 litara škropiva na hektar metodom prskanja u trake, a širina herbicidnog pojasa ispod biljaka ne smije biti šira od 1/3 razmaka između redova većine voćnih vrsta, odnosno 1/4 razmaka između redova vinove loze. Primjenu herbicida ispod biljaka preporučujemo u ranim jutarnjim ili bolje u popodnevnim satima (ne za vjetrovita vremena) i kada u višegodišnjem nasadu nema pčela. Dodatna zaštita pčela je naročito potrebna u nasadima gdje raste crvena mrtva kopriva (Lamium), koja u stadiju cvatnje privlači domaće pčele medarice. Radi bolje učinkovitosti glifosata u vremenu 24 sata nakon aplikacije ne bi smjela pasti jača kiša.

 

VAŽNO: Korisnici tipa operacija u Mjeri 10 Programa ruralnog razvoja (poljoprivreda, okoliš, klimatske promjene) “10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada“, te u (od 2023. Agro okolišne intervencije – smanjenje korištenja zaštitnih sredstva u višegodišnjim nasadima: Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada) mogu provodili samo mehaničko suzbijanje korova odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom! U ovom tipu operacije nije dopušteno koristiti herbicide!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima o planiranim mjerama zaštite pred početak vegetacije

Bliži se blagdan Svetog Josipa, kada većina vinogradara završava zimsku rezidbu. Vremenski uvjeti zbog suhog i većim dijelom iznadprosječno toplog razdoblja u protekloj veljači i prvoj polovici ožujka o.g. pogodovali su radovima u vinogradima, pa je većina vlasnika završila ili privodi kraju zimsku rezidbu!

Tijekom i krajem rezidbe zdravstvenim pregledima vinograda ocjenjujemo stupanj zaraze uzročnicima bolesti drva (vidi Tablicu 1.) i moguću pojavu prezimljujućih stadija nekih neželjenih organizama životinjskog podrijetla (fitofagne grinje i štetni kukci) (vidi Tablicu 2.)!

Tablica 1. Neki uzročnici bolesti drva vinove loze čije simptome pronalazimo u Međimurskom vinogorju:

Biljna bolest Uzročnik bolesti Učestalost pojave
crna pjegavost Phomopsis spp. vrlo česta
apoplektično venuće ili eska Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea česta
sušenje krakova trsa Eutypa lata pojedinačno
upala kore Botryosphaeria obtusa ?
bakterijski rak Agrobacterium tumefaciens vrlo rijetko

 

Premda je protekli mjesec veljača bila +3,4°C toplija od očekivanog prosjeka, isti toplinski trend nije nastavljen u prvoj polovici mjeseca ožujka o.g. (“samo” +1,0°C toplije od očekivanog prosjeka – izmjereno na mjernom lokalitetu Železna Gora, u vinskoj sorti Rajnski rizling). Na istom mjernom mjestu zbroj prosječne temperature zraka (>0°C) od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana iznosi 364,4°C (što je 113°C više nego u istom razdoblju protekle 2022. godine!), pa proteklu zimu 2022./23. ubrajamo među dvije najtoplije u povijesti prikupljanja meteoroloških podataka u Europi. Stoga već proteklih šest dana bilježimo “plač” ili “suzenje” vinove loze (npr. na vinskoj sorti Graševina). Nakon hladnih zračnih strujanja i svježeg razdoblja u protekla dva dana, u narednih 5-6 dana ne očekujemo oborine, a od početka idućeg tjedna očekujemo značajnije zatopljenje (uz najniže jutarnje temperature do 6°C i najviše dnevne vrijednosti 20°C)!

U vrijeme i krajem zimske rezidbe na zaraženoj se rozgvi prepoznaje jedna od dominantnih gljivičnih bolesti vinove loze protiv koje svake godine poduzimamo usmjerene mjere zaštite: crna pjegavost (Phomopsis spp.). Vanjski dio kore “izbjeljuje” (ispod kore ulazi zrak), a do samog početka vegetacije na površini se pojavljuju crne točkice (piknidi), koji vrhom izbijaju iz površinskog dijela kore. Neke druge patogene gljive mogu također u određenim uvjetima uzrokovati izbjeljivanje rozgve (npr. Botrytis cinerea, Macrophoma flacida, Sphaeropsis malorum i dr.). Početkom vegetacije vinograda, iz opisanih crnih točkica se oslobađaju piknospore na osjetljivo zeleno tkivo, te su uz dovoljno vlage moguće primarne zaraze. Oslobađanje infektivnih piknospora počinje u hrvatskim kontinentalnim vinogorjima tijekom travnja, najjače je u svibnju i prvoj polovici lipnja. Tada su potrebne usmjerene kemijske zaštite preventivnom primjenom djelotvornih i registriranih anorganskih i organskih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ako u tom razdoblju bilježimo česte i dugotrajne kiše, povoljniji su uvjeti razvoja crne pjegavosti.

VAŽNO: U višegodišnjem razdoblju u Međimurskom vinogorju od razvojnog stadija B do stadija E (bubrenja pupova do pojave prvih razvijenih listića), odnosno od sredine travnja do sredine svibnja, padne prosječno 55,4 mm kiše tijekom prosječno 10,5 kišnih dana! Takvi meteorološki prosjeci pogoduju jačem razvoju crne pjegavosti u slabije zaštićenim vinogradima! U tom su razdoblju, prema istraživanju Agronomskog fakulteta u Zagrebu, najčešće prve ili primarne zaraze uzročnikom crne pjegavosti! Optimalni uvjeti razvoja crne pjegavosti su temperature 20° do 23°C, močenje biljnih organa i relativna vlažnost zraka 98-100 %. Ipak, prve zaraze su moguće ako se u rasponu temperatura od 8 do 18°C vlaga na osjetljivim mladim zelenim organima loze zadržava barem od 7 do 13 sati! Spoznaja da se crna pjegavost ne može suzbijati kurativno (nakon zaraze) samo otežava vjeru vinogradara za brzom sanacijom bolesti. Jednom kad se crna pjegavost “uvuče” u nasade teško je očekivati da samo kemijska zaštita tijekom nekoliko sezona “liječi” lozu od ove bolesti. Vrlo su važne sve preventivne mjere biljne higijene: (1.) iz nasada uklanjati svu zaraženu rozgvu nakon zimske rezidbe i spaljivati, (2.) tijekom rezidbe ostavljati što je moguće više zdravih lucnjeva i reznika, (3.) provoditi uravnoteženu organsku i mineralnu gnojidbu temeljem analiza zemljišta i preporuka stručnjaka.

U ranijim smo godinama u prvoj polovici svibnja bilježili iznadprosječne količine oborina (npr. 2018., 2019. i 2021.) ili je u tom razdoblju zabilježen već broj kišnih dana sa manjim dnevnim padalinama (npr. 2020.), što je uz dugotrajno vlaženje biljnih organa, povišenu vlažnost zraka i optimalne temperature zraka bilo optimalno za jače primarne zaraze u slabije zaštićenim vinogradima uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis).

Osim uzročnika bolesti drva vinove loze, u prvim zdravstvenim pregledima nasada pred početak vegetacije ocjenjujemo i moguću kritičnu populaciju nekih štetnih organizama životinjskog podrijetla (npr. fitofagne grinje, štetni kukci) (vidi Tablicu 2.).

 

Tablica 2. Prvi pregledi vinograda prije ili početkom vegetacije na ekonomski značajnije neželjene organizme životinjskog podrijetla (fitofagne grinje, štetni kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
štetne gusjenice sovice i grbice

(Noctuidae, Boarmia)

pupovi, ispod kore gusjenice 2-3 % oštećenih pupova
štitaste uši (Eulecanium, Pulvinaria) rodno drvo i ispod kore panja štitovi prva pojava
grinje šiškarice

(Calepitrimerus, Colomerus)

bazalni (donji) pupovi prezimljujuće jedinke vidljive samo povećanjem 20x (pojava prethodne sezone)
američki cvrčak (Scaphoideus titanus) dvogodišnje drvo zimska jaja pojava simptoma zlatne žutice prethodne sezone

 

Neke štetne organizme teško pronalazimo i vidimo ih tek pažljivim pregledom određenih dijelova vinove loze pomoću lupa u laboratoriju (npr. grinje šiškarice, zimska jaja američkog cvrčka), pa na procjenu njihove moguće prezimljujuće populacije utječe učestalost pojave iz prethodne sezone! Ovisno o kritičnoj brojnosti štetnih organizama navedenih u Tablici 2. u prvim usmjerenim zaštitama vinograda planirati primjenu dopuštenih akaricida i/ili insekticida s propisanim ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Moguće je u prvoj usmjerenoj zaštiti od crne pjegavosti u vrijeme prije i/ili početkom bubrenja pupova koristiti neki od dopuštenih bakarnih pripravaka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Bakarni fungicidi su ograničeni u integriranom vinogradarstvu (godišnje 3-4 kg djelatne tvari/ha), ali je njihova primjena naročito smislena u nasadima s jačom pojavom najčešćih bolesti drva vinove loze (vidi Tablicu 1.): (1.) apoplektično venuće ili eska vinove loze (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea), (2.) sušenje krakova trsa (Eutypa lata) i (3.) upala kore vinove loze (Botryosphaeria obtusa)! Također bakrene je pripravke smisleno koristiti početkom proljeća u vinogradima gdje se proteklih godina pojavljivao bakterijski rak (Agrobacterium tumefaciens) (tada prije otvaranja zimskih pupova koristiti pojačanu koncentraciju nekog od dopuštenih bakarnih fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Umjesto pojedinačnih bakarnih fungicida, pred početak vegetacije vinove loze se mogu koristiti povišene koncentracije gotove tvorničke mješavine bakra + parafinskog ili mineralnog ulja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Smatramo ih opravdano primijeniti u manjim vinogradima, gdje se u prvim aplikacijama mogu koristiti klasične leđne prskalice s usmjerenim utroškom škropiva. Na taj se način rozgva može kvalitetno “natopiti”, pa su manji gubici bakarne otopine na zemljište (u manjim nasadima ove mjere je moguće obaviti uz primjenu pripravaka dopuštenih u našoj zemlji za amatersku primjenu)!

U plantažnim vinogradima (tržna proizvodnja) gdje dominira apoplektično venuće ili eska (Phaemoniella, Togninia, Fomitiporia) moguće je nakon zimske rezidbe primijeniti mikrobiološku zaštitu (Trichoderma atroviride) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), ali tada izbjegavati ranu primjenu bakarnih pripravaka!

Preporučene mjere kasno-zimskog tretiranja vinograda preporučujemo obaviti ubrzo nakon zimske rezidbe (naročito ako ima puno rana od rezidbe promjera većeg od 2 cm), u razvojnom stadiju početka bubrenja pupova vinove loze. Birati dane bez jačeg vjetra, s dnevnim temperaturama zraka većim od 5°C, a nakon primjene povišenih koncentracija mineralnog/parafinskog ulja temperatura zraka ne bi trebala padati na negativne vrijednosti! Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već isključivo metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vrijeme je za provedbu preventivne zaštite vinove loze protiv uzročnika bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Zaštitu je najbolje izvršiti uporabom  jednoga od navedenih bakrenih pripravaka: CUPRABLAU – Z 35 WG ili NORDOX 75 WG

Ako je prošle godine bilo problema sa štetnicima (štitaste uši, grinje, crveni voćni pauk, lisne uši), tada se može uporabljenom bakrenom pripravku dodati i jedno od mineralnih sredstava za zimsku zaštitu – Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.    

E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

 

Obavijest vinogradarima

U vrijeme rezidbe vinove loze najlakše je uočiti trsove zaražene crnom pjegavosti (Phomopsis viticola) zbog tipičnih simptoma na rozgvi. Ona poprima srebrnkasto-bijelu boju i na njoj se formiraju crne kuglice – plodna tijela gljive (piknidi). Mjere zaštite od crne pjegavosti su isključivo preventivne, a započinju rezidbom kojom je potrebno odstraniti što više oboljelih lucnjeva te zaraženu rozgvu iznijeti iz vinograda i spaliti. Ostavljanjem zaražene rozgve u vinogradu, ostavlja se i velik dio infektivnog potencijala bolesti.

Posljednjih godina u našim vinogradima bilježimo sve veću pojavu eske vinove loze. Na tržištu je trenutno dostupan mikrobiološki fungicid Vintec registriran za suzbijanje bolesti drva vinove loze (eska, petrijeva bolest,eutipoza). Ovaj mikrobiološki pripravak sadrži antagonističku gljivu Trichoderma atroviride (soj SC1) koja brzom kolonizacijom drvenastog tkiva djeluje kao antagonist bolestima drva vinove loze. Brzim zauzimanjem prostora, ishranom sa šećerima na rani od reza za patogene nema mjesta i raspoloživih hranjiva.

Sredstvo se primjenjuje nakon rezidbe na mjestima reza u razdoblju mirovanja vinove loze, prije početka pupanja. Za postizanje maksimalne učinkovitosti, sredstvo je potrebno primijeniti na temperaturama od minimalno 10 °C te po mogućnosti uz najmanje 70 % relativne vlage zraka. Rane od rezidbe moraju biti dobro prekrivene škropivom.

Sredstvo Vintec sadrži žive mikroorganizme, koji mogu biti osjetljivi na druga sredstva za zaštitu bilja te nije preporučljivo miješanje s drugim sredstvima (npr. bakrom).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Vijest, Vinarstvo, Vinogradarstvo, Vinogradarstvo

Održano Treće ocjenjivanje mljetskih vina i jakih alkoholnih pića

Manifestacija „Treće ocjenjivanje mljetskih vina i jakih alkoholnih pića“ održana  je 4. ožujka 2023. godine u Babinom polju, na otoku Mljetu, a plod je višegodišnje suradnje Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede.

Mljet je nekada bio otok poznat po svojim velikim vinogradarskim površinama koje su uslijed depopulacije i lakšeg pronalaženja prihoda u turizmu, zadnjih desetljeća, značajno smanjene. Cilj višegodišnjih napora je revitalizacija vinogradarsko-vinarske proizvodnje na otoku Mljetu te poticanje gospodarske eksploatacije i valoriziranje mljetskih autohtonih sorata vinove loze – Kuljenače, Mrkuše i Dilipera. Kontinuirana proizvodnja sadnog materijala navedenih sorti rezultat je trogodišnje suradnje NP Mljet i Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Na ovogodišnje ocjenjivanje pristiglo je ukupno 57 uzorka prikupljenih od strane organizatora, od čega 27 uzoraka vina (15 bijelih i 12 crnih) te 30 uzoraka jakih alkoholnih pića.

Članovi Ocjenjivačke komisije, uz djelatnike Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede – dipl. ing. agronomije Zrinku Favro i Frana Mihlinića, bili su i Marina Anić, Ivanka Čelar, Frano Vlašić, Aleksandar Brodski, dok je rad Komisije vodio i nadzirao predsjednik Komisije, prof.dr.sc. Marko Karoglan.

Djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede održali su prezentacije iz područja zaštite vinograda te detaljnije govorili o aktualnim problemima vezanima za Escu i Fitoplazme u vinogradarstvu. Prof.dr.sc. Marko Karoglan iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu održao je prezentaciju pod nazivom „Utjecaj tehnologije vinifikacije na kvalitetu vina“. Okupljene poljoprivrednike upoznao je sa problematikom zadnje berbe kod koje je suša odigrala veliku ulogu, a zatim su kušana vina koja imaju određenu manu te je upozoreno zašto do toga dolazi te kako u budućnosti spriječiti takve probleme.

Šampionska nagrađena vina su prokomentirana te su istaknute pozitivne osobine koje su i dovele do osvajanja pobjedničkih mjesta, za koja će svečana dodjela diploma biti u lipnju.

Šampion u kategoriji bijelih vina, mješavina bijelih sorata (Rukatac, Kuč mljetski, Kuljenača), je vino proizvođača Petra Palunčića iz Babinog Polja, berba 2022. godina.

Šampion crnih vina, a ujedno i šampion manifestacije je Plavka, berba 2020. godina, proizvođača Roberta Mioča iz Babinog Polja.

Šampion u kategoriji jakih alkoholnih pića je liker od višnje, proizvođačice Anke Dabelić iz Polača.

Malobrojni mljetski vinari još uvijek najveći dio vina ne stavljaju na tržište zbog malih količina koje se potroše u domaćinstvu. Prilika za plasiranje vina na tržište je veliki broj ugostiteljskih objekata koji se otvaraju ljeti. Količina i kvaliteta proizvedenog i prodanog vina na Mljetu svake je godine u porastu, a suradnja tamošnjih vinara i poljoprivrednika sa stručnim službama i znanstvenim ustanovama usmjerit će njihov razvoj u pravom smjeru.

Obavijest vinogradarima

Prilikom rezidbe vinograda, vinogradari bi trebali paziti da sve sumnjive ili zaražene lucnjeve na kojima su vidljivi simptomi crne pjegavosti (Phomopsis viticola) odstrane iz vinograda. Bolest je vidljiva po srebrnkasto- bijeloj boji loze i crnim piknidima na kori. Boja kore nastaje od prodora zraka pod koru.

U zadnje vrijeme velik problem u vinogradima predstavlja ESCA. U vegetaciji se bolest prepoznaje po specifičnim šarama na listovima poznatim kao tigrove šare. Dio lista uz žilu ostaje zelen, ostali dio dobiva žutu boju. Grozdovi se brzo osuše, a ponekad dolazi do potpunog sušenja trsa. Uzročnici bolesti ulaze u biljku preko rana od rezidbe te se stoga preporuča napraviti što manje rezova – po mogućnosti samo s gornje strane trsa. Na tržištu je registriran u tu svrhu preparat Vintec na osnovu gljivice Trichoderma spp. – dozvoljen je za esku (Phaeomoniella chlamydospora), petrijeva bolest (Phaeoacremonium aleophilum), eutipoza (sušenje krakova trsa)  te za sivu plijesan (Botrytis cinerea) u fazi 80 %  otpalih cvjetova do 3 tjedan prije berbe. S obzirom da je najveća koncentracija spora uzročnika propadanja drva najveća u fazi mirovanja vegetacije, slijedom toga je i tretiranje potrebno provesti u tom periodu nakon završene rezidbe. Preparat je potrebno primijeniti na temperaturama od minimalno 10 °C i relativnoj vlazi zraka 70 % u dozi 0,2 kg/ha uz utrošak vode 100 -200 l/ha. Dozvoljene su dvije primjene. Druga primjena je dozvoljena samo u slučaju kada su nastupili nepovoljni vremenski uvjeti kao što je kiša ili period niskih temperatura. Ne preporuča se kombinacija sredstava na bazi bakra i sumpora.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN46/2022) svi profesionalni korisnici obavezni su čuvati evidencije o uporabi sredstva za zaštitu bilja najmanje 3 godine kao i račune o nabavljenim sredstvima za zaštitu bilja.

Prilikom korištenja sredstva za zaštitu bilja važno je slijediti pomno napisane upute proizvođača.

Prije korištenja sredstva za zaštitu bilja provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Ljekovito i aromatično bilje, Povrćarstvo, Vijest, Vinogradarstvo, Vinogradarstvo, Voćarstvo, Voćarstvo i maslinarstvo

Razmjena starih sorata u Cerniku

Ovogodišnja razmjena plemki starih sorti voća i šumskih voćkarica te sjemenja starih sorti povrća, začinskog i ljekovitog bilja pod nazivom „Sačuvajmo stare sorte Cernik, 2023.“ održala se u subotu, 4. ožujka 2023. godine u Društvenom domu u Cerniku, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Brodsko-posavske županije, Općine Cernik, Udruge vinogradara i voćara općine Cernik, OPG-a Hudolin iz Dragalića i članica Udruge „Živa zemlja“ iz Nove Gradiške.

Veliko zanimanje je pokazano i za ovogodišnju razmjenu plemki i sjemenja starih sorti što se vidjelo po broju izlagača kojih je bilo iz cijele Hrvatske te iz susjednih zemalja – Austrije, Bosne i Hercegovine te Srbije, koji su svoju bogatu ponudu raznovrsnih sorti sjemenje izložili na 80-ak štandova.

Ova manifestacija dokaz je da ima sve više zaljubljenika u stare sorte, a bitno je napomenuti da među njima svake godine ima sve više mladih koji u Cerniku, osim razmjene sjemenja i plemki, razmjenjuju i svoja dosadašnja iskustva vezana za sjetvu, sadnju i brigu oko starih sorata.

Na početku događanja posjetitelji su uz razmjenu plemki i sjemenja, mogli čuti i savjete oko daljnje brige za voće i povrće od savjetnika iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede, nakon čega je savjetnica Snježana Pešut Pilon održala predavanje na temu „Inovativni način poljoprivredne proizvodnje –biodinamička poljoprivreda“.

Uz navedeno predavanje, održano je još nekoliko stručno-edukativnih predavanja.

Sunčana Pešak, programska koordinatorica Hrvatskog saveza ekoloških proizvođača i Nacionalne banke gena održala je predavanje pod nazivom „Program on farm očuvanja i održivog korištenja biljnih genetskih izvora – suradnja Nacionalne banke gena i poljoprivrednika“, Dominik Vuković, predstojnik Odjela za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek održao je predavanje „Kontrola vegetativnog rasta i rodnosti voćaka sa naglaskom na rezidbu“, a sveučilišni specijalist ekonomije i vlasnik OPG-a iz Požege, Predrag Livak, govorio je o „Proizvodnji hrane za vlastite potrebe i za potrebe razmjene te marketingu i distribuciji poljoprivrednih proizvoda“.

Obavijest vinogradarima

Tijekom rezidbe vinove loze, u vinogradima se mogu uočiti simptomi zaraze uzročnicima bolesti drva (Eska, Eutipoza, Petrijeva bolest). Zaštita bolesti drva vinove loze svodi se na primjenu PREVENTIVNIH MJERA  koje uključuju aktivnosti: odumrle trsove potrebno je ukloniti iz nasada, prilikom rezidbe koristiti sredstvo za dezinfekciju, te veće rezove starog drva premazati. A netom nakon rezidbe preporuka je primjena bioloških fungicida na osnovi gljivice Trichoderma spp.

Pripravak koji je registriran za ovu namjenu je VINTEC (Trichoderma atroviride SC1),  primjenjuje se fazi mirovanja, a optimalnu učinkovitost ima kad je minimalna dnevna temperatura 10°C,  relativna vlaga zraka najmanje 70%, te bez kiše i mraza najmanje 24 sata od primjene.

Također se na orezanoj rozgvi mogu uočiti simptomi Crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Tipični simptomi su da rozgva  poprima srebrenkasti izgled gdje su vidljive crne točkice (piknidi). Mjere zaštite od crne pjegavosti započinju rezidbom gdje je potrebno odstraniti oboljele lucnjeve te zaraženu rozgvu iznijeti iz vinograda i spaliti.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

 

Srećko Bošković mag.ing.agr.

srecko.boskovic@mps.hr