MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

Početkom tjedna, 14 dana je od preporuke vinogradarima  protiv plamenjače, pepelnice i američkog cvrčka. Stoga protiv plamenjače (Plasmopara viticola) primijeniti: Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Ampexio, Cursate F, Pergado F. Protiv pepelnice(Uncinula necator) upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG Systhane 24 E.

U vinogradima  kasnih sorti dozrijevanja feno faza je  pred  zatvaranja grozda, potrebno je izvršiti zaštitu  protiv uzročnika  truleži( Botrytis cinerea) i primijeniti jedan od fungicida: Switch 62,5, Teldor SC 500, Cantus, Pyrus 400 SC.

 Požeško slavonska županija nalazi u demarkiranom području što znači da  su obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18., NN 63/2019.“Potrebno je suzbijati ličinke trećeg razvojnog stadija američkog cvrčka  ( Scaphoideus  titanus) i odraslih jedinki  kao vektora širenja zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD).

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela!

Svi posjednici vinove loze dužni  su  izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka:  vinogradari, rasadničari, hobisti i  ostali građani naše Županije, kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze po našoj Županiji.

Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u drugom tretmanu  u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Sivanto  Prime, Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC , Pyregard,A sset Five Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vruće i sparno vrijeme zadnjih dana može značajnije utjecati na infekcije uzročnikom bolesti pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator ). Stoga valja čim prije provesti zaštitne mjere protiv spomenutoga nametnika.

Zaštitu je najbolje izvršiti uporabom  jednoga od navedenih sistemičnih pripravaka:

Folicur EW 250, Topas 100 EC, Stroby DF , Zato 50 WG, Collis SC, ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 18.08.2022. u Nadinskome blatu (maslinik OPG Ivan Atelj, 200 m južno od rampe za utovar grožđa), u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

 Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fenofazi zatvaranja grozdova te se preporuča nastaviti sa zaštitom protiv plamenjače – peronospore (Plasmopara viticola), te  pepelnice (Uncinula necator). Potrebno je obratiti pozornost da razmak između dviju zaštita bude od 10 – 12 dana. Voditi računa da se isti pripravak u sezoni  koristi najviše 2-3 puta.

Za zaštitu od plamenjače može se koristit jedan od sistemičnih pripavaka:

MIKAL FLASH,  CURSATE F,  PERGADO F,  ZORVEC VINABEL,  MOMENTUM TRIO,  FOLPAN GOLD,  FORUM STAR,  EQUATION PRO i drugi.

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  DOMARK 40 ME,  DYNALI,  FOLICUR EW 250,  NATIVO WG,  PROSPER SC 300,  SERCADIS,  VIVANDO,  TOPAS 100 EC,  ZATO 50 WG,  LUNA EXPERIENCE  i drugi.

CABRIO TOP za obje navedene bolesti.

Na lokalitetu Biskupija ulov leptira žutog grožđanog moljca ( Eupoecilia ambiguella)  prešao je prag štetnosti te se preporuča zaštita od navedenog štetnika. (vidi preporuku od 15.06.2022.).

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima o mjerama druge zaštite nakon cvatnje vinograda

Prije trinaest dana (10.6. 2022.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze krajem cvatnje vinove loze! Budući je tijekom proteklog mjeseca svibnja na području vinorodne općine Štrigova zabilježena prosječna temperatura 18,8°C, što je čak 3,5°C više od očekivanog prosjeka, početak cvatnje pojedinih vinskih sorti započeo je u danima nakon 27.5. 2022. (već tada se otvaraju prvi cvjetovi na vinskim sortama Chardonnay, Traminac, Kerner, Pinot bijeli, Pinot sivi i dr.)!

Iznadprosječno toplo razdoblje nastavljeno je tijekom lipnja o.g., pa u dosadašnjem dijelu mjeseca umjesto očekivanih 18,4°C na području vinorodne općine Štrigova već bilježimo prosječnih 20,54°C (+2,14°C iznad očekivane mjesečne vrijednosti)! Pritom je iznadprosječno kišovito, te smo do 23.6. 2022. (6.00 sati) već zabilježili 113,2 mm (umjesto očekivanih 102,0 mm). Vrlo je sparno, pa vlažnost zraka u dosadašnjem dijelu mjeseca iznosi 73,5 % (mjerni podatci na lokalitetu Železna Gora, vinska sorta Rajnski rizling)!

Nadalje očekujemo iznadprosječno toplo i nestabilno razdoblje: u narednim će danima najviša temperatura biti između 29-32°C, moguća su nova grmljavinska nevremena s nepredvidivim količinama oborina (24.6., 25.6.)! Protekle je noći uz grmljavinu u vinogorju palo od 6,6 do 8,0 mm oborina!

Zdravstveno stanje u nasadima: U Tablici 1. su prikazani dani prve pojave i dosadašnja potencijalna štetnost važnijih uzročnika bolesti vinove loze u Međimurskom vinogorju. Zbog iznadprosječne topline i oborina bilježimo epidemijski razvoj najopasnije bolesti vinove loze: plamenjače ili peronospore (Plasmopara). Ne netretiranom je trsju nakon 16. lipnja o.g. zabilježen jači razvoj ove bolesti na tek zametnutim bobicama. U posljednjih 25 godina ovo je peta epidemijska sezona pojave i razvoja plamenjače vinove loze (Plasmopara) tijekom koje u slabije zaštićenim nasadima očekujemo značajne ekonomske štete! Još ranije smo pronalazili simptome sive plijesni (Botrytis) na lišću nekih vinskih sorti (npr. Rajnski rizling, Graševina, Sauvignon, Moslavac bijeli ili Šipon). Na netretiranom trsju vinske sorte Moslavac bijeli ili Šipon vidljivi su simptomi crne pjegavosti (Phomopsis) na bazalnom lišću i bazalnom dijelu mladica (kao posljedica primarnih zaraza krajem travnja i početkom svibnja o.g.)! Lokalno se na lišću nekih sorti pojavljuju i simptomi crne truleži (Guignardia), dok pojavu pepelnice grožđa (Erysiphe) očekujemo narednih dana!

Tablica 1. Prva pojava i dosadašnji značaj uzročnika bolesti vinove loze u poljskom mikro-pokusu (Vučetinec) na netretiranom trsju sorte Moslavac bijeli (Šipon) tijekom 2022. godine (do 19.6. 2022.):

Uzročnik bolesti Datum prve pojave Zaraženi organi Štetnost
Plamenjača (Plasmopara) 26.5. 2022. samo lišće da
Siva plijesan (Botrytis) 27.5. 2022. samo lišće ?
Plamenjača (Plasmopara) 29.5. 2022. cvjetni organi da
Siva plijesan (Botrytis) 11.6. 2022. cvjetni organi ?
Crna trulež (Guignardia) 12.6. 2022. samo lišće ?
Crna pjegavost (Phomopsis) 16.6. 2022. lišće i mladice ?
Plamenjača (Plasmopara) 17.6. 2022. zametnute bobice da
Pepelnica (Erysiphe) ? ? ?

 

Stoga vinogradarima preporučujemo redovito pratiti zdravstveno stanje vinograda, a naredne mjere zaštite krajem lipnja i početkom srpnja o.g. planirati i obavljati u kraćim razmacima (do 10 dana)! Preporučujemo nastaviti mjere usmjerene zaštite kombiniranim tvorničkim sustavnim i površinskim pripravcima za preventivnu zaštitu vinograda od najvažnijih uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. siva plijesan, crna trulež, crna pjegavost, crvena palež, kisela trulež) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2021.) (njihova učinkovitost je zadovoljavajuća tek u kombinaciji ili mješavini s drugim skupinama)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Nakon 21. lipnja o.g. na 3 od 4 praćenja lokaliteta u vinogorju bilježimo početak leta druge (ljetne) generacije leptira pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Zbog naknadnog razvoja rane plijesni na oštećenim bobicama prag toleranstnosti ove populacije je nula, odnosno potrebno je na vrijeme poduzeti mjere usmjerene zaštite od pojave i razvoja njihovih ličinki!

 VAŽNO: Nakon cvatnje vinograda preporučujemo planirati i provoditi prvo usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – prirodnog širitelja zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Sukladno proglašenju demarkiranih područja (NN 55/2018) na području Međimurske županije zlatna žutica vinove loze se više ne smatra ograničeno prisutna pri pojedinačnom trsju u pojedinim vinogradima na području katastarskih općina Sveti Urban, Dragoslavec i Železna Gora, već je cijelo vinogorje proglašeno demarkiranim područjem! Demarkirana područja obuhvaćaju zaraženo područje širine najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine najmanje 5 km računajući od granice zaraženog područja!

Prirodni prenositelj (vektor) američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je nađen u svim zaraženim katastarskim općinama, ali također u nezaraženim vinogradarskim područjima Međimurja! Prema iskustvima iz ranijih sezona brojnost vektora je različita od vinograda do vinograda, te ovisi o primjeni insekticida koje vinogradari koriste za suzbijanje drugih štetnika tijekom ljetnih mjeseci (grožđanih moljaca), kada se rokovi tretiranja poklapaju s vremenom suzbijanja američkog cvrčka! U nekim vinogradima u kojima su provedene obavezne mjere suzbijanja naknadno u kolovozu i rujnu također bilježimo veći broj ulova američkih cvrčaka na žutim ljepljivim pločama, iz razloga što iz susjednih netretiranih vinograda vektori prelijeću u zaštićene položaje u kojima prestaje djelovanje primijenjenih insekticida u drugoj polovici lipnja i tijekom srpnja! Dodatna zaštita u mjesecu kolovozu i rujnu nije moguća zbog početka dozrijevanja grožđa, blizine berbe i propisane karence! Iz tih razloga i dosadašnjih iskustva mjeru suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer naknadno širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

U žarištu (1 km) i sigurnosnom području (5 km) posjednici bilja su obvezni redovito pratiti američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča i suzbijati štetnika prema programu koji propisuje najmanje dvije do tri aplikacije insekticida registriranih u Republici Hrvatskoj za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/): prvo tretiranje nakon cvatnje (do trećeg razvojnog stadija ličinke), a drugo tretiranje provesti dva do tri tjedna naknadno! Ako se tijekom srpnja ulovi tjedno 4 ili više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ploči, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Zbog otrovnosti i opasnosti insekticida protiv grožđanih moljaca i američkog cvrčka na pčele, potrebno je prije primjene insekticida pokositi cvatući podrast u vinogradima (a naročito bijelu djetelinu), te primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Kako ne možemo predvidjeti količinu i raspored oborina u drugoj polovici kolovoza i tijekom rujna o.g., uz redovite mjere zaštite protiv uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe, Botrytis) i štetnika (Lobesia, Scaphoideus), dobro je krajem mjeseca lipnja i tijekom srpnja planirati i provoditi tretiranje folijarnim vodo-topivim gnojivima s naglašenim sadržajem hranjiva kalcij:magnezij:kalij (Ca:Mg:K2O)! Time se pozitivno utječe na jačanje kožice bobica kako bi bile otpornije na pucanje pri mogućim jačim kasno-ljetnim i rano-jesenskim padalinama!

Izbjegavati miješanje folijarnih gnojiva sa teškim metalima (npr. bakarnim pripravcima, sredstva koja sadrže Al-fosetil) i anorganskim spojevima (npr. sumpornim fungicidima)!

VAŽNO: ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM (NOĆNIM) SATIMA (ili nakon zalaska sunca, odnosno u ranim jutarnjim satima prije izlaska sunca)!

 U mladim nasadima sadnje 2022. godine, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida, preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene (primjena samo u kasnim popodnevnim ili večernjim satima, jer sumporni fungicidi na temperaturama >28°C i povišenim koncentracijama (>0,5 %) pokazuju fitotoksičnost na najmlađe lišće)!

VAŽNO: Sa naglim porastom temperatura zraka od kraja proteklog mjeseca svibnja bilježimo i pojavu prvih simptoma bolesti koja nastaju zbog razaranja drva ili začepljenja žilnog staničja u trsju vinove loze, od koji su najčešće: apopleksija (“eska”) (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea) (uočeno uglavnom na sortama Sauvignon i Sauvignon cabernet), sušenje krakova trsa i upala kore (Eutypa lata, Botryosphaeria obtusa), te zlatna žutica (Grapevine Flavescence dorée, FD) (uočeno proteklih dana na sortama Rajnski rizling, Pinot sivi i dr.).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018, 63/19)  svi posjednici vinove loze uključujući i nezaraženo područje u koje spada Splitsko-dalmatinska županija obavezni su provoditi  kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze.

Simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

Simptomi na listovima:

Kod bijelih sorti listovi žute a kod crvenih intenzivno crvene, kod većine sorata listovi se uvijaju prema naličju i list poprima kopljast izgled. Na dijelovima lista mogu se javiti nekroze, lišće postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

Simptomi na mladicama:

Dio mladica ostaje zelene  nedozrijevaju zbog čega se tijekom zime smrzavaju te propadaju.

Simptomi na grozdovima:

Cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi venu i ne dozrijevaju.

U slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.

U nezaraženom području u matičnim nasadima i rasadnicima obavezna mjera je praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka(Scaphoideus titanus) žutim ljepljivim pločama te njegovo suzbijanje ukoliko se utvrdi prisutnost. Sredstva dozvoljena za suzbijanje američkog cvrčka su: Sumialfa 5FL, Cythrin max, Abanto, Pyregard, Asset Five, Sivanto Prime, Krisant EC, Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren, Avaunt EC.

Svim ostalim vinogradarima preporučujemo praćenje američkog cvrčaka žutim ljepljivim pločama koje se stavljaju krajem lipnja, na srednju armaturnu žicu ( do 10 ha se postavljaju 3 ljepljive ploče) koje se mijenjaju nakon 2-3 tjedna.

Na feromonskim lovkama za praćenje populacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana ) bilježi se  ulov  štetnika iznad gospodarskog praga štetnosti te se preporuča izvršiti pregled grozdića. Ukoliko se na pregledanih 100 grozdića pronađe 30 ili više gusjenica štetnika suzbijanje je opravdano te ga možete provesti  jednim od pripravaka: Laser KS, Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Avaunt  EC, Affirm, Mimic, Radiant, Cytrin max i dr.

Kod primjene insekticida važno je da se pokose cvatući korovi u vinogradu i da se zaštita obavlja u kasnim večernjim satima kada pčele ne lete.

Toplo i sparno vrijeme  pogoduje razvoju uzročnika pepelnice ( Erysiphe necator ) na vinovoj lozi koja se nalazi u razvojnom stadiju intenzivnog rasta i razvoja bobica, za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME, Collis SC, Mystic EC, Luna Experience, Sugoby i dr.

Vinogradarima koji su posljednju zaštitu vinove loze protiv plamenjače proveli prije 12 ili više dana  preporučamo da ponove zaštitu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

silvija.marusic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Toplo i sparno vrijeme osobito pogoduje razvoju uzročnika pepelnice ( Erysiphe necator ) na vinovoj lozi koja se nalazi u razvojnom stadiju intenzivnog rasta i razvoja bobica.

Zaštitu od pepelnice vinove loze moguće je  napraviti jednim od pripravaka: Stroby DF , Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Luna Experience, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF.

Na feromonskim lovkama za praćenje populacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana ) u općinama  Pojezerje i Konavle ( Gruda)   bilježi se  ulov  štetnika iznad gospodarskog praga štetnosti te se preporuča provesti zaštitu  jednim od pripravaka: Laser KS, Coragen SC, Runner 240 SC, Avaunt  EC, Affirm, Mimic, Radiant . Upućujemo vinogradare na redovito pregledavanje grozdića te ukoliko se na pregledanih 100 grozdića pronađe 30 ili više gusjenica ovih štetnika suzbijanje je opravdano.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

 

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obilaskom terena, na pojedinim lokalitetima uočena je pojava ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18, 63/19) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

 

Svi poljoprivrednici koji još nisu napravili tretiranje protiv američkog cvrčka preporučamo da to učine u narednom periodu.

 

Sredstva dozvoljena za suzbijanje američkog cvrčka su: Sumialfa 5FL, Cythrin max, Abanto, Pyregard, Asset Five, Sivanto Prime, Krisant EC, Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

 

Drugo tretiranje američkog cvrčka obaviti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja.

 

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopora viticola) potrebno je provesti nekim preparatima: Mikal premium F, Mikal Flash, Ampexio, Curzate F, Pergado F, Forum Star, Cabrio top i dr.

 

Osim plamenjače potrebno je i provesti zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator). Preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje pepelnice su: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME i dr.

 

Za zaštitu od sive plijesni ili botritisa (Botrytis cinerea) koristiti preparate: PYRUS 400SC, CHORUS 75 WG, CANTUS, GEOXE, itd

 

Sredstva dozvoljena za suzbijanje pepeljastog moljca su: Cythrin Max, Affirm, Avaunt EC (Sredstvu je ukinuta/istekla registracija. Krajnji rok za prodaju zaliha 31.07.2022., krajnji rok za primjenu zaliha 19.09.2022.)Laser, Rotor SuperCoragen 20 SC i dr.

 

Kod primjene insekticida važno je da se pokosi sav cvatući korovi u vinogradu i da se zaštita obavlja u večernjim satima kada pčele ne lete.

 

Na snazi je novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) gdje u članku 73. stoji da je svaki profesionalni korisnik obvezan čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

U periodu  od posljednje preporuke o zaštiti vinove loze agrometeorološke stanice na području KZŽ zabilježile su uvjete za razvoj 2-3 sekundarne infekcije plamenjačom vinove loze, ovisno o tome gdje je bilo lokalnih pljuskova. U narednom tjednu najavljena je mogućnost lokalnih pljuskova i visoke dnevne temperature, što će pogodovati  razvoju pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator )  i plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola).

Savjetujemo svim vinogradarima  koji su posljednju zaštitu vinove loze proveli prije 10 ili više dana da ponove zaštitu svojih vinograda.  Za zaštitu od plamenjače mogu se koristiti npr. Fantic F,  Pergado F,  Magma triple, Momentum trio,  Forum star, Orvego i dr. navedeni u preporuci od  prije 10 dana. Vodite računa o tome da pripravak na bazi iste aktivne tvari ne koristite više od 2 puta tijekom vegetacije, u cilju sprečavanja rezistentnosti.

Na lokalitetima gdje su prisutni simptomi peronospore u vidu žutih mrlja na lišću, prednost dajemo pripravcima: Profiler, Orvego ili Forum Star WP koji imaju antisporulantno djelovanje (sprečavaju pojavu sporonosnih organa, odnosno, bijele prevlake na donjoj strani pjega).

Za suzbijanje pepelnice vinove loze  možete koristiti npr.  Dynali, Nativo 75 WG, Vivando, Talendo, Mystic, Domark 40 ME, Kusabi i dr.

Pojavu i brojnost američkog cvrčka ( Schapoideus titanus) potrebno je pratiti žutim ljepljivim pločama. Drugo obvezno suzbijanje provodi se 2-3 tjedna nakon prvog suzbijanja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.                                                                                 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

 

Obavijest vinogradarima

Iako je  od preporuke protiv plamenjače (Plasmopara viticola ) i pepelnice (Uncinula necator) prošlo samo 4 dana, zbog feno faze pred  zatvaranja grozda u vinogradima ranijih sorti cvatnje, potrebno je izvršiti zaštitu  protiv uzročnika  truleži( Botrytis cinerea) i primijeniti jedan od fungicida: Switch 62,5, Teldor SC 500, Cantus, Pyrus 400 SC.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

UPOZORENJE! Pregledom vinove loze uočene su ličinke američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) te je nakon cvatnje vinograda obavezno provesti prvo ovogodišnje usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka.

Prvi tretman treba izvršiti jednim od registriranih insekticida: SIVANTO PRIMEDECIS 2,5 EC,  SUMIALFA 5 FLAVAUNT ECCYTHRIN MAXABANTOKRISANT ECPYREGARDASSET FIVEDIREKT GREENMAVRIK FLO ili FLIPPER. 

Drugi tretman treba izvršiti dva do tri tjedna nakon prvog tretmana o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Prije primjene insekticida kako bi zaštitili pčele potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradima, a tretiranje obaviti u večernjim satima kada nema pčela.

Preporučamo vinogradarima postavljanje žutih ljepljivih ploča za praćenje navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna.

Dodatno, u narednim danima očekujemo toplo i vrlo sparno razdoblje s mogućim oborinama lokalnog karaktera. Preporučamo vinogradarima da nastave redovnu zaštitu vinove loze od uzročnika plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i botritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze može se upotrijebiti jedan od fungicida: PERGADO F, MIKAL PREMIUM F, CURZATE F, FORUM STAR, MIKAL FLASH, FANTIC F, MOMENTUM TRIO, MAGMA TRIPLE, FOLPAN GOLD, VINCARE i dr.

Protiv pepelnice upotrijebiti  jedan od sistemičnih fungicida: DOMARK 40 ME, DYNALI, LUNA EXPERIENCE, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, STROBY WG, TOPAS 100 EC, VIVANDO SC i dr.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) nakon cvatnje preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: TELDOR SC 500, CANTUS, SWITCH 62,5 WG, PYRUS 400 SC, CHORUS 75 WG i dr.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr