Obavijest vinogradarima

U posljednjih desetak dana bilježimo promjenjivo vrijeme s oborinama lokalnog karaktera što je pogodovalo razvoju sekundarnih zaraza plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola). Štete od plamenjače vinove loze moguće su osim na lišću i na peteljkovini grozda, a za zaštitu preporučamo primjenu fungicida kombiniranog kontaktnog i sistemičnog mehanizma djelovanja kao što su Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler, Momentum trio,  Magma Triple i slični. U odabiru pripravka prednost treba dati onima koji su najmanje puta korišteni u ovoj vegetaciji.

Sparno vrijeme i visoka relativna vlagu zraka pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za zaštitu predlažemo primijeniti neki od fungicida: Dynali, Luna expirience, Revyona, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper, Colis SC, i sl.

 Vinogradare podsjećamo na važnost suzbijanja sive plijesni (Botrytis cinerea), osobito na sortama zbijenih grozdova koje su u fazi njihova zatvaranja. Predlažemo primjenu botriticida kao što su Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG, Geox i dr.

Let leptira druge generacije pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana) bilježimo od 13. lipnja. Druga generacija pepeljastog grozdovog moljca je opasnija od prve zbog mogućnosti naknadnog razvoja sive plijesni na oštećenim bobama. Za suzbijanje grozdovih moljaca predlažemo primjenu insekticida: Affirm, Laser, Vertimec 018 EC, Plinto, Coragen SC., Radiant, Voliam, Belthirull, Biobit, Lepinox i dr.

Podsjećamo vinogradare da u vinograd postave žute ljepljive ploče radi praćenja populacije odraslih oblika američkog cvrčka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis