Obavijest proizvođačima jabuke

Količina kiše koja je pala u razdoblju od 10.-17. lipnja isprala je preventivna zaštitna sredstva pa voćarima preporučamo da prije naredne kiše obave preventivnu zaštitu plodova  od uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) primjenom pripravaka kontaktnog djelovanja na osnovi aktivne tvari ditianon (Delan 700 WDG, Envita, Delan PRO, Alcoban, Dynamo)  ili na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor ili Scab 80 WG) ili na bazi metirama (Polyram).

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)  mogu se koristiti pripravci kao što su Luna Expirience, Luna Care, Topas 100 EC, Domark 40 ME, Nativo 75 WG, Bellis i slični.

Zbog najave vrlo visokih temperatura budite oprezni s primjenom sumpora!

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i savijača kožice ploda (Archips) te je potrebno ponoviti njegovo suzbijanje. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Porastom temperature zraka, koju prati visoka relativna vlaga stvaraju se povoljni uvjeti za rast populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka, stoga upozoravamo voćare da vrše preglede nasada na prisutnost ovih štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis