Obavijest vinogradarima

Topli i kišoviti svibanj, uz izrazito veliku količinu kiše početkom lipnja pogodovali su razvoju bolesti vinove loze. U vinogradima s lošijom zaštitom vidljive su pjege plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) uz sporulaciju na naličju koja tijekom noćne rose na lišću omogućuje sekundarno širenje bolesti u vinogradu.

U narednom razdoblju očekujemo vrlo toplo i sparno vrijeme, osobito tijekom vikenda, što će pogodovati i razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

Vinogradarima savjetujemo da redovito prate zdravstveno stanje vinove loze te obavljaju zaštitu svakih 10 do 12 dana.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) preporučamo primjenu fungicida kombiniranog kontaktnog i sistemičnog mehanizma djelovanja kao što su Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler, Momentum trio, Magma Triple i slični.

Pripravci koji u sebi sadrže folpet smanjit će i zarazu uzročnikom ranog botritisa. Kod osjetljivih sorata zbog  vrlo povoljnih uvjeta za razvoj sive plijesni  mogu se koristiti i specifični botriticidi Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG, Geox i dr.

U zaštiti od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primijeniti neki od fungicida: Dynali, Luna expirience, Revyona, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper, Colis SC, i sl.

U vinogradima nalazimo ličinke američkog cvrčka, uglavnom L2 stadija, a vidljiv je i početak simptoma zlatne žutice vinove loze. Po završetku cvatnje potrebno je obaviti  suzbijanje ličinki američkog cvrčka nekim od dozvoljenih insekticida. Insekticidi Sivanto Prime i Neemek Ten su sistemičnog djelovanja i najpogodniji su za prvo suzbijanje mlađih razvojnih stadija. Osim njih, sa suzbijanje su registrirani i sintetski piretroidi Decis 2,5 EC, Chythrin Max, Cypgold, Mavrik FLO, Evure.

Za ekološku proizvodnju prikladni su insekticidi na bazi piretrina Abanto, Krisant EC, Pyregard, Direkt Green, Asset Five i Pirecris, na bazi azadiraktina Neemik Ten, te na bazi masnih kiselina kalijeve soli kao što je Flipper.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis