Obavijest vinogradarima

Topli i kišoviti svibanj, uz izrazito veliku količinu kiše početkom lipnja pogodovali su razvoju bolesti vinove loze. U vinogradima s lošijom zaštitom vidljive su pjege plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) uz sporulaciju na naličju koja je tijekom nekoliko kišnih dana u drugom tjednu lipnja i dužeg zadržavanja noćne rose na lišću omogućila sekundarno širenje bolesti u vinogradu. Posljednjih dana bilježimo i vrlo povoljne uvjete za razvoj  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)

U narednom razdoblju očekujemo vruće i sparno vrijeme, a tijekom vikenda novi kišni period što će omogućiti daljnje širenje bolesti. Nakon 3-4 vruća dana moguća su i olujna nevremena praćena tučom što bi vinogradarima moglo stvoriti dodatne probleme.

Vinogradarima savjetujemo da redovito prate zdravstveno stanje vinove loze te obavljaju zaštitu svakih 10 do 12 dana.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) preporučamo primjenu fungicida kombiniranog kontaktnog i sistemičnog mehanizma djelovanja kao što su Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler, Momentum trio,  Magma Triple i slični.

U slučaju tuče birajte bripravke koji u sebi sadrže folpet ili bakar.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primijeniti neki od fungicida: Dynali, Luna expirience, Revyona, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper, Colis SC, i sl.

S obzirom na najavu vrlo visokih temperatura vodite računa da pripravci na bazi sumpora mogu izazvati fitotoksičnost! Zaštitu obavite u periodu dana s najnižom temperaturom.

Podsjećamo vinogradare da se  2-3 tjedna nakon prvog suzbijanja ličinki američkog cvrčka preporuča obaviti drugo tretiranje te krajem lipnja u vinograd postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja populacije odraslih oblika američkog cvrčka

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis