Obavijest proizvođačima jabuke

U posljednje vrijeme bilježimo česte lokane pljuskove koji u nasadima jabuka omogućuju razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. , alternarijska pjegavost i dr.) te širenje pepelnice jabuke. Zaraze uzročnicima truleži nastaju u fazi dozrijevanja plodova, a znakove bolesti često uočavamo tek u procesu skladištenja.

Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova kasnih sorata jabuke, a razmake između tretiranja prilagode količini oborine i ispiranju sredstva. Za zaštitu mogu koristiti pripravke šireg spektra koji uz krastavost i pepelnicu daju zaštitu i od različitih truleži ploda jabuke.

Provjerite karencu odabranog preparata, a ljetne sorte jabuka bolje je ne tretirati!

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
ditianon Delan 700 WDG, Envita, Delan PRO, Alcoban, Dynamo krstavost 35-56 dana, ovisno o pripravku!
kaptan Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Khapo 80 WG, Kastor ili Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21-28 dana, ovisno o pripravku
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna Expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
mefentriflukonazol Revyona krastavost ploda i lista, pepelnica, smeđa trulež, alternarijska pjegavost 28 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i savijača kožice ploda (Archips) te je potrebno ponoviti njegovo suzbijanje. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Voliam targo (karenca 14 dana) i dr.

Porastom temperature zraka, koju prati visoka relativna vlaga stvaraju se povoljni uvjeti za rast populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka, stoga upozoravamo voćare da vrše preglede nasada na prisutnost ovih štetnika..

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u nasadu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast!

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis