MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Međimurska

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka!

Posljednja uputa za redovnu zaštitu plantažnih nasada jabuka upućena je prije 14 dana (19.6. 2020. godine)!

Uvjeti za razvoj većeg broja biljnih bolesti u voćarstvu su optimalni, a razlog tome je toplo, vlažno i sparno razdoblje u proteklom mjesecu lipnju (vidi Tablicu 1.) (naročito u drugoj lipanjskoj polovici), a isti  trend bilježimo i prvih dana mjeseca srpnja o.g.!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti jabučastog voća u mjesecu lipnju 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-30.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-30.6. 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-30.6. 2020.
Belica 121,8 mm 7.945 minuta 18,93°C
Trnovčak 110,0 mm 8.270 minuta 18,62°C
Mursko Središće 117,8 mm 20.310 minuta 18,94°C
Novakovec 66,0 mm 14.875 minuta 18,93°C
Sveti Juraj u Trnju 161,4 mm 9.100 minuta 18,90°C
Donja Dubrava 101,4 mm 14.355 minuta 19,28°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina. Na većini je mjesta u središnjem i istočnom dijelu Županije tijekom lipnja o.g. zabilježeno  20-60 % više oborina od prosjeka (npr. Belica, Sveti Juraj u Trnju – vidi Tablicu 1.)! Prosječna je mjesečna vlažnost zraka na lokalitetima uz riječne doline tijekom lipnja bila vrlo visoka (80,9 %)!

U proteklih je deset dana zabilježeno vrlo vruće, sparno i vlažno (povremeno kišovito) meteorološko razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće bile u rasponu 25,8-32,7°C. Zabilježena su dva grmljavinska nevremena s jačim vjetrom i oborinama >12 mm (26. i 29.6. 2020.), a ukupno je tih dana zabilježeno od 25,8 mm (Belica) do 65,4 mm (Sveti Juraj u Trnju)!! Kiša prema najavi pada jutros na gotovo svim mjernim mjestima! Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su posljednjih osam dana najčešće su uz riječne doline u rasponu 75,4-90,8 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati uz riječne doline bilježimo gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 220-1.140 minuta!

Zbog sjevernog vjetra u narednim danima ne očekujemo ljetne vrućine s najvišim temperaturama >30°C, već će njihove najviše vrijednosti biti 21-28°C! Nove su oborine moguće i sredinom narednog tjedna!

Zdravstveno stanje nasada jabuka očitano u proteklom razdoblju na uzročnike bolesti i uputa: na netretiranom dijelu nasada jabuka u sorata Idared i Zlatni delišes jači naknadni razvoj simptoma uzročnika krastavosti (Venturia) na nezaštićenim plodovima bilježimo tek u zadnjoj dekadi mjeseca lipnja o.g. (protekle je 2019. u isto vrijeme ocijenjena 100 %, te je prijevremena defolijacija bila dominantan zdravstveni problem)! Često grmljavinsko nevrijeme (koje smo u šest navrata bilježili nakon 14.6.), s visokim ljetnim temperaturama pogoduju, osim uzročnicima krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera), razvoju drugih bolesti jabuke: npr. gorka trulež (Colletotrichum), alternarijska pjegavost (Alternaria) i smeđa trulež (Monilinia)! Zbog dugotrajnog vlaženja plodova zabilježili smo i pojavu sive plijesni (Botrytis) na plodovima jabuka (na sorti Idared)!

Na nekim sortama jabuke (Braeburn, Zlatni i Crveni delišes) od druge dekade mjeseca lipnja o.g. bilježimo defolijaciju zbog nežive pjegavosti i paleži lišća (naročito u nasadima bez folijarne prihrane – Zn, Ca i mikro-hranjiva)!

U poljskom mikro-pokusu Službe na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka je početkom srpnja o.g. (1.7. 2019.) je ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče uz dominantne sorte Idared i Zlatni delišes, tijekom travnja i svibnja o.g. je provedeno po četiri, a tijekom lipnja dvije usmjerene zaštite (ukupno 10) (30 % manje nego protekle 2019. godine), uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha (leđni nošeni motorni raspršivač)! Do početka berbe planira se provesti još tri aplikacije uglavnom mikro-biološkim pripravcima (Bacillus spp.), te insekticidima kraće karence.

Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja. Već smo u protekloj preporuci naglasili da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo već krajem mjeseca srpnja i tijekom mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium).

VAŽNO: zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla nadalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella) – prema dosadašnjem letu leptira nema jasne granice između prve i druge generacije ovog štetnika! U nasadima jabuka još smo bilježili aktivni let breskvina savijača (Cydia molesta) i jedne vrste savijača kožice ploda (Archips podana), te početak druge generacija moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella)! Stoga je nadalje potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zbog manje rodnosti jabuka i krušaka radi proljetnog smrzavanja, od zadnje dekade mjeseca lipnja o.g. bilježimo pojačanu “crvljivost plodova” na netretiranim stablima u ranih sorata jabuka i krušaka! Isto od kraja lipnja o.g. bilježimo i na nekim nezaštićenim dominantnim sortama jabuka kasnije epohe dozrijevanja (npr. Idared)! Naknadno se od kraja lipnja i prvih dana srpnja na takvim plodovima razvija smeđa trulež (Monilinia spp.)!

VAŽNO: U nasadima gdje se jabučni savijač suzbija metodom konfuzije (zbunjivanja), a pokriveni su mrežom protiv tuče, provodi se reducirajuća (smanjena) primjena protiv drugih tehnoloških štetnika i moljca kružnih mina (npr. jednom mjesečno), a svakako prema brojnosti populacije njihovih leptira u svakom nasadu (noviji tip operacije u mjeri 10. Programa ruralnog razvoja)!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii) (Jonagold), a u zadnjem dijelu vegetacije jabuka moguća je pojava i običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. voditi redovite preglede kod sorta Braeburn, Granny Smith).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest uzgajivačima krizantema

Sredinom zadnje dekade mjeseca lipnja započinje uzgoj krizantema na tradicionalan način, odnosno sadnja presadnica tzv. “šmitovka” na otvorene gredice, koje se naknado pokrivaju plastičnim tunelima.

Prema iskustvima iz ranijih proizvodnih sezona proizvođače krizantema pri uzgoju na otvorenim gredicama i zaštićenim prostorima redovito upozoravamo na moguću pojavu gljivičnih uzročnika bolesti korijena i prizemnog dijela stabljike. Ovisno o sadržaju organske tvari u zemljištu, plodoredu i potencijalu bolesti, u vrijeme ukorjenjivanja i naglašenog početnog rasta krizantema očekujemo razvoj patoloških uzročnika venuća, odnosno truleži korijena i prizemnog dijela stabljike krizantema.

Za zaštitu krizantema protiv propadanja mladih biljčica moguće je preventivno i povremeno svakih 12-15 dana zalijevati gredice otopinom dopuštenih fungicida za primjenu u cvijeću (ukrasnom bilju) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ova mjera zaštite se obavezno provodi prvih 40-tak dana nakon sadnje, naročito ako se krizanteme često uzgajaju na istoj površini a nije obavljena kemijska sterilizacija zemljišta.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

Među bolestima nadzemnih organa krizantema tijekom srpnja se obično prvo pojavljuju simptomi smeđe (Septoria) i crne ili koncentrične (Alternaria) pjegavosti lišća, odnosno vrste kojima odgovaraju visoke temperature i povišena vlažnost zraka.

U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina. Na većini je mjesta u središnjem i istočnom dijelu Županije tijekom lipnja o.g. zabilježeno 20-60 % više oborina od prosjeka (npr. Železna Gora, Belica, Sveti Juraj u Trnju), a pritom je mjesečna temperatura zraka bila u višegodišnjim prosjecima (18,5°C)!

Prosječna je mjesečna vlažnost zraka na lokalitetima uz riječne doline tijekom lipnja bila vrlo visoka (80,9 %)!

U proteklih je devet dana zabilježeno vrlo vruće, sparno i vlažno (povremeno kišovito) meteorološko razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće bile u rasponu 25,8-32,7°C. Zabilježena su dva grmljavinska nevremena s jačim vjetrom i oborinama >12 mm (26. i 29.6. 2020.), a ukupno je tih dana zabilježeno od 25,8 mm (Belica) do 65,4 mm (Sveti Juraj u Trnju)!! Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su posljednjih sedam dana najčešće u rasponu 69,8-90,8 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati uz riječne doline bilježimo gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 220-1.140 minuta!

Danas očekujemo ponovno vruće i sparno vrijeme (31°C), a naknadno u narednoj noći ili tijekom sutrašnjeg jutra moguće padaline (oko 10 mm)!

Vrlo visoka vlažnost zraka otežava prozračivanje plastenika gdje se uzgajaju krizanteme. U jutarnjim su satima česte sumaglice i u središnjem dijelu Međimurja (okolica Čakovca), a posebice uz riječne doline (i blizine akumulacijskih jezera na rijeci Dravi).

Mogući vremenski uvjeti u narednom razdoblju s povremenim ljetnim oborinama, povišenom vlagom zraka, dugotrajnim vlaženjem biljaka (rosa) i najvišim dnevnim temperaturama u rasponu 26-30°C potencijalno pogoduju ranijoj pojava najopasnije bolesti krizantema: bijele hrđe (Puccinia horiana)!

 

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla, početkom i tijekom srpnja obično bilježimo jaču pojavu poljske zelene stjenice (Lygus, Nezara)), a vrlo topli ljetni dani (ali pri nižoj vlažnosti zraka) povećavaju opasnost od moguće ranije pojave stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus). Za početno suzbijanje lisnih uši (Aphidae) i štetnih stjenica preporučujemo koristiti neke od insekticida registriranih za primjenu u cvijeću (ukrasnom bilju) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Iznad biljaka vješati žute i plave ljepljive ploče, te redovito pratiti populaciju cvjetnog štitastog moljca (Trialeurodes) i kalifornijskog tripsa (Frankliniella), naročito u zaštićenim prostorima!

 

Ako se pri uzgoju krizantema na otvorenim gredicama tijekom početnog rasta i razvoja umjesto sustava kap na kap koristi metoda navodnjavanja “kišenjem”, odnosno ako tijekom srpnja – početkom kolovoza zabilježimo učestalije kiše tada već početkom ili sredinom kolovoza možemo uočiti štete od lisne nematode krizantema (Aphelenchoides ritzema-bosi). Ova se nematoda ranije vrlo uspješno suzbijala prskanjem i zalijevanjem neki sistemnih organo-fosfornih pripravaka, ali zadnjih godina postaje sve veći problem pri uzgoju krizanteme na otvorenim gredicama u vlažnim sezonama tijekom početnog rasta krizantema. Od 2017. u našoj je zemlji registriran pripravak fluopiram kao nematocid za primjenu u povrćarstvu kroz sustav navodnjavanja kapanjem (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: Voditi računa o novijim spoznajama razvoja rezistentnosti ili otpornosti neželjenih organizama na neka sredstva za zaštitu bilja! Projektom istraživanja osjetljivosti stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom su dijelu Hrvatske (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija) sve testirane populacije iz zaštićenog uzgoja bile osjetljive na sintetske piretroide (deltametrin, alfacipermetrin, lambda-cihalotrin), imidakloprid, te noviji piriproksifen i spiroteramat! Na tiametoksam je bila osjetljiva samo jedna populacija od osam testiranih ovog štetnika, na imidakloprid je osjetljivo pet testiranih populacija. U 2019. su sve testirane populacije stakleničkog štitastog moljca bile rezistentne na spirotetramat (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Također, testirane su populacije kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) sakupljene iz kontinentalnog (Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska županija) i jadranskog dijela Hrvatske (Dubrovačko-netervanska županija), te bile rezistentne na primjenu piretroida (lambda-cihalotrina) (90 %), spinosina (spinosad) (90 %), avermektina (abamektin) (100 %) i tiametoksama! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 

Preporučujemo mijenjati skupine pripravaka za zaštitu krizantema zbog sprječavanja pojave i razvoja rezistentnosti (otpornosti) neželjenih organizama na prečesto korištena sredstva za zaštitu bilja (https://rezistentnost-szb-hr).

 

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjena je primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom, ali je njihova primjena dopuštena u stabilnim staklenicima (a tretirane biljke ne smiju se presađivati na otvoreni prostor)!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća za vlastite potrebe

Prije gotovo mjesec dana (3.6. 2020.) tržnim proizvođačima plodovitog povrća (rajčica, paprika, krastavci) (ali također za vlastite potrebe) uputili smo preporuke za preventivne mjere zaštite od dominantnih uzročnika bolesti i štetnika. U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina. Na većini je mjesta u središnjem i istočnom dijelu Županije tijekom lipnja o.g. zabilježeno  20-60 % više oborina od prosjeka (npr. Belica, Sveti Juraj u Trnju – vidi Tablicu 1.), stoga smo posebne preporuke posljednjih mjesec dana upućivane tržnim proizvođačima povrtnih kupusnjača (kupus, kelj, cvjetača, brokula) (5.6., 25.6. 2020.), krumpira (1.6., 12.6., 23.6. i 30.6. 2020.), te lukovičastog (10.6., 18.6. i 29.6. 2020.), te korjenastog povrća (mrkva, celer, peršin) (16.6. 2020.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti plodovitog povrća u mjesecu lipnju 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-30.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-30.6. 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-30.6. 2020.
Belica 121,8 mm 7.945 minuta 18,93°C
Trnovčak 110,0 mm 8.270 minuta 18,62°C
Mursko Središće 117,8 mm 20.310 minuta 18,94°C
Novakovec 66,0 mm 14.875 minuta 18,93°C
Sveti Juraj u Trnju 161,4 mm 9.100 minuta 18,90°C
Donja Dubrava 101,4 mm 14.355 minuta 19,28°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Prosječna je mjesečna vlažnost zraka na lokalitetima uz riječne doline tijekom lipnja bila vrlo visoka (80,9 %)!

U proteklih je osam dana zabilježeno vrlo vruće, sparno i vlažno (povremeno kišovito) meteorološko razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće bile u rasponu 25,8-32,7°C. Zabilježena su dva grmljavinska nevremena s jačim vjetrom i oborinama >12 mm (26. i 29.6. 2020.), a ukupno je tih dana zabilježeno od 25,8 mm (Belica) do 65,4 mm (Sveti Juraj u Trnju)!! Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su posljednjih sedam dana najčešće u rasponu 69,8-90,8 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati uz riječne doline bilježimo gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 220-1.140 minuta!

U naredna dva danima očekujemo ponovno temperature 28-31°C, a naknadno u noći 2./3. srpnja ponovno moguće padaline (oko 15 mm)!

Vrlo visoka vlažnost zraka otežava prozračivanje plastenika gdje se uzgaja plodovito povrće (npr. rajčica, salatni krastavci). U jutarnjim su satima česte sumaglice i u središnjem dijelu Međimurja (okolica Čakovca), a posebice uz riječne doline (i blizine akumulacijskih jezera na rijeci Dravi) VAŽNO: Još početkom lipnja o.g. (06.-10.6. 2020.) primijećeni su prvi simptomi plamenjače (Phytophthora), baršunaste plijesni (Fulvia) i koncentrične pjegavosti (Alternaria) u na lišću rajčice uzgajanoj u plastenicima u središnjem dijelu Međimurja! Nakon svakodnevnih oborina u danima 14.-21.6. 2020. snažnije se pojevila i siva plijesan (Botrytis) na plodovima, cvjetovima, lišću i stabljikama rajčice! Osjetljivost hobrida značajno utječe na pojavu i razvoj navedenih gljivičnih bolesti rajčice! Berba rajčice u negrijanim plastenicima traje od sredine i zadnje dekade mjeseca lipnja o.g., pa tijekom dozrijevanja plodova rajčice preporučujemo provoditi mjere zaštite protiv uzročnika plamenjače (Phytophthora infestans) primjenom dopuštenih fungicida sa propisanim kraćim karencama (3-4 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili korištenjem mikrobioloških pripravaka (Bacillus subtilis)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Od zadnje dekade mjeseca lipnja o.g. pojavljuju u većoj mjeri znakovi sive plijesni (Botrytis cinerea) pri zaštićenom uzgoju rajčica u plastenicima. Od uzročnika bolesti trenutno veća opasnost prijeti od vrsta koje su prilagođene povišenim temperaturama i sparini (npr. siva plijesan, pepelnica, baršunasta plijesan, pjegavosti lista i dr.). Prema potrebi (svakako nakon prvih simptoma bolesti) preporučujemo nastaviti s usmjerenim mjerama primjene fungicide izborom mogućih pripravaka dopuštenih u rajčici za suzbijanje navedenih neželjenih promjena u zaštićenim prostorima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Budući je siva plijesan jedna od najčešćih uzročnika bolesti pri uzgoju povrća u plastenicima i otvorenim gredicama, projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  (fenheksamid, boskalid) tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj potvrđen je razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr). Slabije osjetljivi izolati utvrđeni su u Opuzenu, Metkoviću i Vrgorcu (jagode)  (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! U godišnjem planu suzbijanja ove bolesti voditi računa o navedenim novijim spoznajama.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida sa propisanim kraćim karencama (K = 3 dana). Također, na otvorenom gredicama pri uzgoju malih krastavca (kornišonima) u zaštitama koristiti fungicide kraće karence (3-4 dana), jer već neko vrijeme traje vrijeme dozrijevanja i berbe plodova (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U usjevima paprike moguće je u prvom dijelu vegetacije primijeniti fungicide za suzbijanje plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (Phytophthora capsici)(zalijevanjem), odnosno folijarnim prskanjem radi suzbijanja pepelnice, plijesni, pjegavosti i truleži (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Toplo i sparno meteorološko razdoblje više pogoduje prekomjernom množenju štetnih organizama životinjskog podrijetla, naročito u zaštićenog proizvodnji plodovitog povrća. Među njima gotovo se svake godine javljaju lisne uši, fitofagne stjenice, štitasti moljci, tripsi, fitofagne grinje i štetne gusjenice. Stoga je potrebno redovito praćenje zdravstvenog stanja povrća i vješanje žutih te plavih ljepljivih ploča čiji donji rub mora biti pomican na vršnim dijelovima biljaka. Prema potrebi obaviti mjere usmjerene zaštite izborom dopuštenih insekticida (akaricida)(http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Na biljkama rajčice u negrijanim plastenicima već s krajem druge dekade mjeseca lipnja pronalazimo prve stakleničke grinje (Tetranychus urticae)!

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) potrebno redovito preventivno suzbijanje radi sprječavanja prenošenja virusa TSWV)! Na osjetljivim hibridima potrebno je suzbijati već početnu populaciju u cvjetovima dopuštenim insekticidima kraće karence (do 7 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Štete od kalifornijskog tripsa i virusa TSWV na usjevima paprike proizvođači dojavljuju od zadnjeg tjedna mjeseca lipnja o.g.!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti stakleničkog štitastog moljca  (Trialeurodes vaporariorum) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom su dijelu Hrvatske (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija) sve testirane populacije iz zaštićenog uzgoja bile osjetljive na sintetske piretroide (deltametrin, alfacipermetrin, lambda-cihalotrin), imidakloprid, te noviji piriproksifen i spiroteramat! Na tiametoksam je bila osjetljiva samo jedna populacija od osam testiranih ovog štetnika, na imidakloprid je osjetljivo pet testiranih populacija. U 2019. su sve testirane populacije stakleničkog štitastog moljca bile rezistentne na spirotetramat (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Također, testirane su populacije kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) sakupljene iz kontinentalnog (Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska županija) i jadranskog dijela Hrvatske (Dubrovačko-netervanska županija), te bile rezistentne na primjenu piretroida (lambda-cihalotrina) (90 %), spinosina (spinosad) (90 %), avermektina (abamektin) (100 %) i tiametoksama! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjena je primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom, ali je njihova primjena dopuštena u stabilnim staklenicima (a tretirane biljke ne smiju se presađivati na otvoreni prostor)!

VAŽNO: Preporučujemo mijenjati skupine pripravaka za zaštitu povrća zbog sprječavanja pojave i razvoja rezistentnosti (otpornosti) neželjenih organizama na prečesto korištena sredstva za zaštitu bilja (https://rezistentnost-szb-hr), ako i zbog što manje razine ostataka (rezidua) na tretiranim biljkama. Moguće je pred sam početak berbe i tijekom višekratne berbe plodovitog povrća koristiti mikrobiološke i biljne pripravke dopuštene u ekološkoj proizvodnji!

Plodovito povrće u plastenicima osjetljivo je na vršnu trulež plodova zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla.

Uz korijenasto-gomoljasto povrće (mrkva, peršin, pastrnjak, cikla, krumpir) uz okućnice se još uzgajaju kupusnjače, različite salate, mahunarke (grah , mahune), lukovičasto povrće (crveni, bijeli luk, poriluk) i plodovito povrće (rajčica, krastavci kornišoni i salatni te paprika). Dominantan problem pri takvom uzgoju su lisne uši (Aphidae) (gotovo uvijek jače napadaju papriku, grah i ciklu), različite vrste gusjenica (npr. Mamestra, Pieris) (najčešće na kupusnjačama), zadnjih godina i fitofagne stjenice (Nezara viridula), te uzročnici bolesti među kojima u kišnim sezonama najveće štete bilježimo od plamenjača (Peronospora, Phytophthora) (na luku, krastavcima, krumpiru, rajčici) i specifične gangrene korijenova vrata (Phytophthora) pri uzgoju hibrida paprike tipa babura.

Manji broj kućanstva posjeduje i plastenike različite izvedbe, gdje se uzgoj povrća ponavlja iz godine u godinu. Pri takvom se uzgoju javljaju specifični štetni organizmi prilagođeni povišenim temperaturama i važnosti zraka: uzročnici biljnih bolesti, npr. baršunasta plijesan (Fulvia), pepelnice (Erysiphe, Sphaerotheca, Leveillula), plamenjače (Pseudoperonospora, Phytophthora), pjegavosti lišća (Alternaria, Septoria), plijesni i truleži (Botrytis, Sclerotinia), te štetni organizmi životinjskog podrijetla, npr. bijela mušica (Trialeurodes, Bemisia), lisne uši (Aphidae), staklenička grinja (Tetranychus), mušice mineri lišća (Liriomyzae), kalifornijski trips (Frankliniella) i dr.

Preporuke pri izboru sredstva za zaštitu povrća tržnim proizvođačima mogu se koristiti i na manjim površinama uz okućnice, ali suzbijaju se samo štetni organizmi koji su iz iskustva iz prethodnih sezona prisutni na takvim uzgojnim gredicama (upute za zaštitu povrtnih kupusnjača, krumpira, korijenastog povrća, te lukovičastih vrsta objavljene su u više navrata tijekom zadnjih mjesec dana)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina. Na veći je mjesta u središnjem i istočnom dijelu Županije tijekom lipnja o.g. zabilježeno  20-60 % više oborina od prosjeka (npr. Belica, Sveti Juraj u Trnju – vidi Tablicu 1.), stoga smo tržnim proizvođačima krumpira u tri navrata  posljednjih trideset dana (01.6., 12.6. i 23.6.) uputili upozorenje od mogućeg razvoja neželjenih promjena cime!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti cime krumpira u mjesecu lipnju 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-30.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-30.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-30.6. 2020.
Belica 121,8 mm 7.675 minuta 18,71°C
Trnovčak 110,0 mm 8.100 minuta 18,45°C
Mursko Središće 117,8 mm 19.945 minuta 18,75°C
Novakovec 66,0 mm 14.205 minuta 18,74°C
Sveti Juraj u Trnju 161,4 mm 8.865 minuta 18,71°C
Donja Dubrava 101,4 mm 14.190 minuta 19,08°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Posljednja uputa tržnim proizvođačima krumpira je upućena prije samo sedam dana (23.6. 2020.).

U proteklih je sedam dana zabilježeno vrlo vruće, sparno i vlažno (povremeno kišovito) meteorološko razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće bile u rasponu 25,8-32,7°C. Zabilježena su dva grmljavinska nevremena s jačim vjetrom i oborinama >12 mm (26. i 29.6. 2020.), a ukupno je tih dana zabilježeno od 25,8 mm (Belica) do 65,4 mm (Sveti Juraj u Trnju)!! Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su posljednjih šest dana najčešće u rasponu 69,8-90,8 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati uz riječne doline bilježimo gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 220-1.140 minuta!

Tijekom jučerašnjeg popodneva je najavljeno i zabilježeno grmljavinsko nevrijeme, s jačim vjetrom i oborinama koje su gotovo na svim mjernim mjestima bile >15 mm! U naredna dva danima očekujemo ponovno temperature 28-31°C, a naknadno krajem tjedna ponovno moguće padaline!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira na više lokaliteta u središnjem i istočnom dijelu Međimurja (Belica, Pribislavec, Mursko Središće) u danima 26.-28. lipnja o.g. zdravstveno stanje cime dominantnih sorata krumpira je ocijenjeno dobro (npr. Arizona, Bellarosa, Esmee, Vineta, Severina, Rosi i dr.). Dominantna neželjena pojava na sortama kraće vegetacije je žućenje i palež cime od visokih temperatura i štetnog UV zračenja koje smo zabilježili još u danima 12.-14. lipnja o.g.! Započinje berba i vađenje vrlo ranih sorata krumpira (npr. Adora, Riviera, Colomba i dr.).

VAŽNO: Ukoliko se obistine najave o novim oborinama krajem ovog tjedna (2.-3. srpnja o.g.) moguća je pojava novih “žarišta” najopasnije bolesti cime i gomolja krumpira: plamenjače (Phytophthora infestans)! Jače su ugrožena krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje duže stoji površinska voda, u blizini mjesta sa odbačenim prošlogodišnjim gomoljima, te uz riječne doline Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga (rosa, magla)! Jače su osjetljive na bolest ranije (srednje-rane) i bujnije sorte krumpira (npr. Riviera, Bellarosa, Arizona, Vineta, Sylvana, Sunita…)!

U narednom razdoblju preporučujemo nastaviti redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te nastaviti provođenje mjera usmjerene zaštite primjenom fungicida radi suzbijanja najopasnije bolesti cime – plamenjače (Phytophthora infestans) dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (naročito kod srednje kasnih sorata krumpira, čiji se urodi namjeravaju skladištiti)! Razmake između aplikacija preporučujemo nastaviti provoditi svakih 10-12 dana!! U usjevima s ranim sortama krumpira birati isključivo pripravke s kraćom karencom (7 dana)!

Također, vrlo su povoljni meteorološki uvjeti za naknadni razvoj i druge bolesti cime koju pronalazimo na većini polja od prvog tjedna mjeseca lipnja o.g.: koncentrične pjegavosti (Alternaria solani): dnevne su vrijednosti prognoznog modela “TomCast” posljednjih osam dana nadalje 2-3, pa njihova ukupna mjesečna suma u lipnju o.g. iznosi 53!

Nadalje preporučujemo kombinirati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički “miješane” pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

 

 

Na osjetljivim sortama krumpira na koncentričnu pjegavost (Alternaria) u mjerama zaštite koristiti kombinirane fungicide, registrirani za istovremeno suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće je koristiti i “tank-mix” kombinaciju fungicida registriranih za suzbijanje plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria) cime krumpira!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

 

U narednom razdoblju pratiti pojavu druge generacije krumpirove zlatice. Na većini polja primjena insekticida krajem lipnja i početkom srpnja o.g. nije potrebna!

U naknadnim aplikacijama (nakon cvatnje krumpira) poželjno je dodati folijarna kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana

Budući je na nekim mjernim međimurskim lokalitetima zabilježeno 40 % više lipanjskih oborina od očekivanog prosjeka (vidi Tablicu 1.), naročito na području općine Donji Kraljevec gdje se proizvode značajne tržne količine luka, ponavljamo uputu o mjerama zaštite usjeva luka dugog dana!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti luka u dosadašnjem dijelu mjeseca lipnja 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-29.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-29.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-29.6. 2020.
Belica 106,8 mm 7.105 minuta 18,78°C
Mursko Središće 101,0 mm 18.805 minuta 18,84°C
Novakovec 59,6 mm 13.410 minuta 18,83°C
Sveti Juraj u Trnju 141,8 mm 7.990 minuta 18,79°C
Donja Dubrava 79,6 mm 13.425 minuta 19,15°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Tijekom mjeseca lipnja najintenzivniji je rast i razvoj luka dugog dana uzgajanog proljetnom sjetvom ili sadnjom! Stoga su ovog mjeseca već upućena dva upozorenja tržnim proizvođačima luka (10.6. i 18.6.) radi potrebnih mjera zaštite usjeva od uzročnika bolesti i štetnika!

Posljednja je dva tjedna obilježilo iznadprosječno vlažno i sparno, te relativno toplo razdoblje! Kiša je u navedenom razdoblju padala tijekom deset dana, najviše su dnevne temperature bile u rasponu 20,1-32,7°C! Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su uz riječne doline najčešće u rasponu 75,4-96,2 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati je svakodnevno, najčešće u trajanju od 220-660 minuta (ali tijekom kišnih dana vlaženje traje od  850 do 1.440 minuta), a posljednja je dva jutra naglašena rosa i sumaglica!

Zbog takvih smo uvjeta bilježili i vrlo povoljne meteorološke uvjete za razvoj bolesti lukovičastog povrća u Međimurju. Nakon 20. lipnja o.g. jače se pojavljuje i razvija plamenjača luka (Peronospora destructor), naročito pri slabije zaštićenim usjevima uzgajanim iz lučice i sjemena!

 

Vruće, sparno i vlažno razdoblje tijekom posljednjih 15 dana (nakon 14. lipnja o.g.)  pogoduju širenju plamenjače luka (Peronospora destrucor) u epidemijskim razmjerima na nezaštićenim ili sabije zaštićenim usjevima luka dugog dana uzgajanog sadnjom lučica! Isti su usjevi izvor zaraze plamenjačom za usjeve luka dugog dana uzgajane proljetnim uzgojem iz sjemena! Zabilježeni su optimalni uvjeti i za razvoj drugih bolesti luka (npr. Botrytis, Stemphylium). U popodnevnim satima tijekom današnjeg dana je moguće olujno nevrijeme s novim oborinama (>15 mm), pa će uz jutarnje rose (i sumaglice) u narednim danima biti vrlo sparno i vruće s najvišim temperaturama zraka 28-31°C!

Stoga ponavljamo upozorenje da treba nastaviti sa mjerama zaštite protiv plamenjače u usjevima dugog dana (proljetni luk) uzgajanim iz sjemena, naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena još su uvijek vrlo osjetljivi na zaraze plamenjačom.

Tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo provoditi završne mjere zaštite od plamenjače (Peronospora) i plijesni (Botrytis spp.) u kraćim razmacima aplikacije, uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Budući zadnja tri dana na svim mjernim lokalitetima dominiraju dani s najvišim temperaturama zraka većim od 28°C, preporučujemo nastaviti pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se usjev uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Kritična populacija tripsa značajno oštećuje nezaštićene usjeve luka uzgajane iz sjemena i naknadno omogućuje razvoj bakterijskih uzročnika truleži luka (Erwinia)! Stoga preporučujemo  poduzeti mjere usmjerene zaštite luka protiv ovog štetnika dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

U usjevima proljetnog luka iz lučice obaviti završne zaštite od plamenjače (Peronospora), plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii) i tripsa (Thrips) vodeći računa o karenci izabranih pripravaka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U kritičnim je uvjetima dominantnu bolest: plamenjaču luka (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta u kraćim razmacima (naročito tijekom 8-12 razvijena lista pa do formiranja 80 % promjera glavica), a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest međimurskim vinogradarima o mjerama druge usmjerene zaštite vinograda nakon cvatnje

Prije jedanaest dana upućena je preporuka o mjerama zaštite vinograda nakon cvatnje (15.6. 2019.)!

U proteklih je jedanaest dana zabilježeno toplo, sparno i vlažno (kišovito) meteorološko razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće bile u rasponu 18,0-26,1°C, a tijekom sedam kišnih dana ukupno je u proteklom razdoblju zabilježeno 49,8 mm kiše (tijekom dva dana oborine su bile >10 mm)! Noći su također tople s vrijednostima 12,4-16,4°C! Vlažnost zraka je vrlo visoka, uz najčešće prosječne dnevne vrijednosti u proteklom razdoblju u rasponu 78-96 % (u vinogradu s vinskoj sortama Rajnski rizling na području vinorodne općine Štrigova – Železna Gora)! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati je gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 2-13 sati! Najviše je oborina zabilježeno u danima 18.6., 21./22.6. i protekle noći 25./26.6. 2020.!

U narednih pet dana očekujemo ljetnu vrućinu (29-31°C), uz topla jutra (15-18°C) i sparno meteorološko razdoblje s mogućim popodnevnim grmljavinskim pljuskom sredinom narednog tjedna (01.7. 2020.)!

Stoga smo u proteklom razdoblju bilježili vrlo povoljne uvjete za razvoj plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola). Ipak, zbog značajno manje količine oborina od početka mjeseca travnja do sredine mjeseca lipnja o.g. simptome ove bolesti u proteklim danima još nismo pronalazili!! No, dnevne oborine u količinama >10 mm zabilježene u tri navrata tijekom proteklih osam dana sigurno pogoduju skrivenim zarazama, pa sa narednim ljetnim vrućinama očekujemo prvu ovogodišnju pojavu plamenjače u slabije zaštićenim vinogradima! Tek zametnuto grožđe vrlo je osjetljivo na zarazu plamenjačom u narednom razdoblju!

Stoga vinogradarima savjetujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje biljaka i provoditi mjere usmjerene zaštite primjenom kurativno-eradikacijskih kombiniranih organskih fungicida za suzbijanje plamenjače (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Vrućina i sparina pogoduje i latentnom (skrivenom) razvoju pepelnice vinove loze, a značajan razvoj ove bolesti na netretiranom i slabije zaštićenom grožđu očekujemo u narednih mjesec dana! Stoga u narednim mjerama zaštite preporučujemo nastaviti suzbijanje pepelnice vinove loze registriranim pojedinačnim ili kombiniranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2019.) pri njihovom izboru preporučujemo im dodavati manje količine sumpornih pripravaka!

 

U mladim nasadima sadnje 2020. godine, kada mladice narastu na dužinu 30-tak cm, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida (npr. mankozeb, metiram, folpet, ditianon), preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene (primjena samo u kasnim popodnevnim ili večernjim satima, jer sumporni fungicidi na temperaturama >30°C i povišenim koncentracijama (>0,5 %) pokazuju fito-toksičnost na najmlađe lišće)!

 

Uz dovoljno vlage i topline mladice vinove loze intenzivno i brzo rastu, pa u narednom razdoblju kod bujnijih sorata počinje rezanje vrhova mladica. Zbog brzog razvoja bobica nakon cvatnje uskoro očekujemo i početak njihova dodirivanja. Stoga je moguće planiranje i provođenje mjera zaštite protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) registriranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U narednom razdoblju očekujemo početak leta druge (ljetne) generacija pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Za razliku od prezimljujuće populacija, njihova je ljetna pojava vrlo štetna. Njihove gusjenice oštećuju bobice, nakon čega dolazi do nesmetanog razvoja plijesni i truleži grožđa! Stoga u narednom razdoblju preporučujemo praćenje njihove populacije i poduzimanje preventivnih mjera suzbijanja primjenom registriranih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: Sa naglim porastom temperatura zraka u danima 12.-14. lipnja 2020. naknadno primjećujemo pojavu prvih simptoma bolesti koja nastaju zbog razaranja drva ili začepljenja žilnog staničja u trsju vinove loze (zabilježeno na sortama Sauvignon cabernet, Sauvignon bijeli, Muškat žuti i Moslavac bijeli ili Šipon), od koji su najčešće: apopleksija (“eska”) (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea) (npr. na vinskoj sorti Sauvignon cabernet)! U narednom je razdoblju moguć razvoj simptoma sušenje krakova trsa i upala kore (Eutypa lata, Botryosphaeria obtusa), te zlatne žutice (Grapevine Flavescence dorée, FD). Prve promjene koje nalikuju navedenim poremećajima (uvijanje lišća) primjećujemo u vinogorju već nakon 17.6. 2020. (npr. na vinskoj sorti Rajnski rizling)!

 

VAŽNO: Sukladno proglašenju demarkiranih područja još od 2018. godine zlatna žutica vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) na području Međimurske županije više se ne smatra ograničeno prisutna pri pojedinačnom trsju u pojedinim vinogradima na području katastarskih općina Sveti Urban, Dragoslavec i Železna Gora, već je cijelo vinogorje proglašeno demarkiranim područjem! Demarkirana područja obuhvaćaju zaraženo područje širine najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine najmanje 5 km računajući od granice zaraženog područja!

Prirodni prenositelj (vektor) američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je nađen u svim zaraženim katastarskim općinama, ali također u nezaraženim vinogradarskim područjima Međimurja! Brojnost vektora je različita od vinograda do vinograda, te ovisi o primjeni insekticida koje vinogradari koriste za suzbijanje drugih štetnika tijekom ljetnih mjeseci (grožđanih moljaca), kada se rokovi tretiranja poklapaju s vremenom suzbijanja američkog cvrčka! U nekim vinogradima u kojima su provedene obavezne mjere suzbijanja naknadno u kolovozu i rujnu bilježimo veći broj ulova američkih cvrčaka na žutim ljepljivim pločama, iz razloga što iz susjednih netretiranih vinograda vektori prelijeću u zaštićene položaje u kojima prestaje djelovanje primijenjenih insekticida u drugoj polovici lipnja i tijekom srpnja! Dodatna zaštita u mjesecu kolovozu i rujnu nije moguća zbog početka dozrijevanja grožđa, blizine berbe i propisane karence! Iz tih razloga i dosadašnjih iskustva može se zaključiti da mjeru suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer u protivnom širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

U žarištu (1 km) i sigurnosnom području (5 km) posjednici bilja su obvezni redovito pratiti američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča i suzbijati štetnika prema programu koji propisuje najmanje dvije do tri aplikacije insekticida registriranih u Republici Hrvatskoj za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/): prvo tretiranje nakon cvatnje (do trećeg razvojnog stadija ličinke), a drugo tretiranje provesti dva do tri tjedna naknadno! Ako se tijekom srpnja ulovi tjedno 4 ili više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ploči, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

 

Zbog otrovnosti i opasnosti insekticida protiv grožđanih moljaca i američkog cvrčka na pčele, potrebno je prije primjene insekticida pokositi cvatući podrast u vinogradima (a naročito bijelu djetelinu), te primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

 

Kako ne možemo predvidjeti količinu i raspored oborina u drugoj polovici kolovoza i tijekom rujna o.g., uz redovite mjere zaštite protiv uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe, Botrytis) i štetnika (Lobesia, Scaphoideus), dobro je krajem mjeseca lipnja i tijekom srpnja planirati i provoditi tretiranje folijarnim vodo-topivim gnojivima s naglašenim sadržajem hranjiva kalcij:magnezij:kalij (Ca:Mg:K2O)! Time se pozitivno utječe na jačanje kožice bobica kako bi bile otpornije na pucanje pri mogućim jačim kasno-ljetnim i rano-jesenskim padalinama!

Izbjegavati miješanje folijarnih gnojiva sa teškim metalima (npr. bakarnim pripravcima, sredstva koja sadrže Al-fosetil) i anorganskim spojevima (npr. sumpornim fungicidima)!

 

VAŽNO: ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM (NOĆNIM) SATIMA!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima kasnih kupusnjača

Posljednja preporuka proizvođačima kupusnjača iz ljetnog ciklusa proizvodnje a koji za berbu dospijevaju krajem ljeta i/ili početkom jeseni upućena krajem prvog tjedna mjeseca lipnja o.g.  (5.6. 2020.)(prije dvadeset dana). Nakon blagdana Svetog Vida započela je sadnja lokalno raširenog lokalnog eko-tipa Varaždinskog zelja, koje se održalo na obiteljskim gospodarstvima uzdržnom selekcijom (vlastitim odabirom i izolacijom majčinskih biljaka).

U proteklom je mjesecu lipnju zabilježeno očekivano toplo i natprosječno sparno vremensko razdoblje. Količina izmjerenih lipanjskih oborina bila je vrlo različita: u okolici Čakovca je palo 10 % manje kiše od očekivanog prosjeka, dok su pojedina mjesta u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru na samo 50 % očekivanih mjesečnih padalina na drugim lokalitetima zapadnog dijela Županije padaline su bile značajno veće od prosjeka! Najveći je dio mjesečnih lipanjskih oborina zabilježen je u danima 14.-21.6. 2020.! Najviše su dnevne temperature ovog mjeseca u rasponu 21-26°C, a pritom je vrlo sparno uz prosječne dnevne vrijednosti 71-91 %! Manje količine oborina moguće su tijekom današnjeg prijepodneva, ali naknadno od sutrašnjeg dana očekujemo suhe i ljetne dana s najvišim temperaturama zraka 30-31°C!

Padaline u danima 14.-21. lipnja o.g. u nekoj su mjeri onemogućile sadnju kupusnjača u polje.

U prvih 15-30 dana nakon presađivanja povrtnih kupusnjača u polje potrebno je selektivnim i dopuštenim herbicidima suzbijati neželjene korove (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U uvjetima vrućeg, sparnog i povremeno vlažnog razdoblja u povrtnim kupusnjačama bilježimo ubrzano množenje populacije štetnih organizama životinjskog podrijetla, među kojima se gotovo svake sezone u vrlo štetnim populacijama pojavljuju kupusni buhači (Phyllotreta spp.), kupusna brašnena lisna uš (Brevicoryne brassicae), kupusne stjenice ili ciganke (Eurydema spp.), duhanov trips (Thrips tabaci) i više vrsta štetnih gusjenica: velikog kupusnog bijelca (Pieris brassicae), kupusnog moljca (Plutella xylostella), te gusjenice povrtnih i kupusnih lisnih sovica (Mamestra, Autographa). Lokalno se pojavljuju još štete od poljskih glodavaca (npr. hrčak, divlji zec i slično) i puževa!

Posljednjih desetak godina sve veće ekonomske štete u proizvodnji poznatog Varaždinskog zelja pričinjava kupusni štitasti moljac ili “bijela mušica” (Aleyrodes proletella), a zahtijeva poseban pristup u kemijskom suzbijanju. Ove sezone populaciju “bijele mušice” pronalazimo na ranim kupusnjačama već od mjeseca svibnja!

Zelje je osjetljivije na bijelu mušicu od crvenog kupusa, a otpornost hibridne (F1) generacije kupusa nastalog križanjem otpornih i osjetljivih linija roditelja nije značajno izražena! Istraživanja provedena na brokulama pri izlaganju stalnoj temperaturi od 16º do 30ºC dokazala su da se ličinke ovog štetnika najbrže razvijaju pri vrijednostima 28° do 29ºC. Pri stalnoj temperaturi 16ºC razvoj jedne generacije traje čak 46-47 dana, a pri temperaturi 28ºC razvoj jednog pokoljenja od jaja do odraslih kukaca traje samo 19 dana! Razvoju štitastih moljaca također pogoduje i visoka vlažnost zraka, pa se u optimalnim uvjetima vrlo brojna populacija razvija za svega tri tjedna! Na donjoj strani lišća se istovremeno nalaze svi razvojni stadiji (odrasli moljci, jaja, ličinke i kukuljice), pa ova spoznaja jako otežava kemijsko suzbijanje, jer nemamo dovoljno djelotvornih pripravaka na sve razvojne stadije kukaca.

U komercijalnoj proizvodnji kupusnjača važno je bijelu mušicu pravovremeno otkriti i započeti mjerama zaštite. Obavezno iznad biljaka vješati žute ljepljive ploče. Žutim ljepljivim pločama se mogu odrediti početna “žarišta” štetnika i na vrijeme provesti kemijsko suzbijanje dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

“Bijelu mušicu kupušnjača” potrebno je u usjevima suzbijati barem 2-3x, tijekom prvih 40-tak dana vegetacije!

Dopuštene insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) primijeniti u doba dana kada pčele ne lete, npr. u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima. Neki od insekticida vrlo brzo gube djelotvornost na visokim temperaturama! Kombinaciju insekticida koristiti u nižim ili smanjenim propisanim količinama.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

Hibridi kupusnjača i lokalna sorta varaždinsko zemlje tijekom druge polovice ljeta su često napadnuti i različitim uzročnicima bolesti, među kojima dominiraju više vrsta pjegavosti lišća (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), suha trulež (Phoma), mumifikacija glava (Sclerotinia) i vrlo opasna bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas)! Tome naročito pogoduju vrlo povoljni meteorološki uvjeti: učestale kiše, visoke temperature sa jutarnjom rosom, zalijevanje usjeva kišenjem (orošavanjem), česti uzgoj kupusnjača u ponovljenom uzgoju na istim poljima unutar 2-3 godine, te vlastita proizvodnja sjemena Varaždinskog zelja dvogodišnjom “uzdržnom” selekcijom bez stručnog nadzora i tretiranja sjemena protiv uzročnika bolesti koje se prenose sjemenom. Također, budući da kupus ubrajamo u porodicu krstašica, u područjima gdje se uzgajaju uljarice (npr. uljana repica) i drugo korjenasto povrće roda Brassica (npr. postrna repa), neke se “zajedničke” bolesti prenose s jednog usjeva na drugi (npr. pjegavosti lišća, suha trulež), pa se u tom slučaju ekonomske štete povećavaju!

Za folijarno suzbijanje uzročnika biljnih bolesti na kupusu sve do sredine 2011. godine dopuštenje za primjenu u Republici Hrvatskoj imao je samo Signum DF registriran za suzbijanje prstenaste i koncentrične pjegavosti, te pojedini bakarni pripravci (npr. bakar-sulfat, bakarni-hidroksid, bakar-oksiklorid). Proširenjem primjene sredstava za zaštitu bilja od sredine 2011. sezone u usjevima kupusa je dopuštena folijarna primjena više fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ipak, dopušteni fungicidi ne suzbijaju bakterijsku tamnu trulež žila (Xanthomonas)! U novije vrijeme preporučuje je preventivna primjena mikro-bioloških pripravaka koji sadrže Bacillus subtilis i druge korisne mikroorganizme! Moguće je u program zaštite od uzročnika bolesti na poljima kasnih kupusnjača, uz poštivanje ograničenja dodavati manje količine dopuštenih bakarnih pripravaka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili folijarnih hranjiva s naglašenim sadržajem bakra.

Preporuke za preventivno suzbijanje bakterijske tamne truleži žila (Xanthomonas) i  kupusne kile (Plasmodiophora) prije sadnje kupusnjača u ljetnim rokovima uputili smo u preporuci od 11. svibnja o.g. (npr. kalcizacija, vapneni dušik)!

 

Pripravcima za suzbijanje biljnih bolesti u kupusnjačama potrebno je dodavati ranije navedene insekticide protiv različitih kategorija štetnika. Preporučujemo dodati i kvalitetnija sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja u propisanim količinama.

Na smanjenje negativnog utjecaja visokih temperatura na gotovo svim povrtnim kulturama dobivena su primjenom različitih organskih biostimulatora  u kombinaciji s folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem fosfora, kalija (i mikro-elemenata). Dobro je folijarna (bio)gnojiva koristiti preventivno, u više navrata sa smanjenim količinama, a moguće ih je miješati sa svim preporučenim fungicidima (izuzev bakarnih pripravaka) i insekticidima za zaštitu kupusnjača.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite krajem mjeseca lipnja

Posljednja preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća upućena je prije šesnaest dana (8. lipnja o.g.)!

Zadnjih dana prve polovice ovog mjeseca (12.-14.6. 2020.) najviše su dnevne temperature u hladovini iznosile od 29,5°C do 31,2°C, a naknadno smo od 14.-22. lipnja o.g. gotovo svakog dana bilježili oborine u različitim količinama! Ovisno o mjernom lokalitetu ukupno je tijekom mjeseca lipnja izmjereno od 47,4 do 96,0 mm (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti koštičavog voća u prve dosadašnjem dijelu mjeseca lipnja 2020. godine nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-24.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-24.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-24.6. 2020.
Trnovčak 79,6 mm 6.505 minuta 17,80°C
Belica 96,0 mm 6.500 minuta 18,00°C
Mursko Središće 88,8 mm 16.505 minuta 18,06°C
Novakovec 47,4 mm 12.570 minuta 18,10°C
Sveti Juraj u Trnju 96,0 mm 7.115 minuta 18,06°C
Donja Dubrava 68,4 mm 12.635 minuta 18,39°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Moguće oborine očekujemo i tijekom sutrašnjeg dana (do 15 mm), a naknadno će dnevne temperature rasti na očekivane ljetne vrijednosti (30-31°C)! U tim danima očekujemo jutarnje sumaglice i dugotrajne rose (uz vlaženje biljaka 8-11 sati na lokalitetima uz riječne doline)! Bit će i vrlo sparno, na lokalitetima uz riječne doline dosadašnji je mjesečni prosjek 81,5 %!

 

Zbog topline i sparine još moguć je jači ljetni sekundarni razvoj bolesti lišća koštičavog voća, npr. krastavosti (Venturia), šupljikavosti (Stigmina), kozičavosti (Blumeriella), pepelnice (Sphaerotheca) i truleži plodova (Monilinia), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma).

Prema iskustvima iz proteklih sezona dominantne bolesti lišća koštičavog voća bile su šupljikavost (Stigmina) na više voćnih vrsta (npr. breskve, trešnje) i hrđa šljiva (Tranzschelia)! U središnjem dijelu Međimurja na nezaštićenim stablima trešnje sorte Van započelo je posljednjih tjedan dana prijevremeno otpadanje lišća (uzrok Stigmina)!

Također, u razdoblju od 2.-19. lipnja o.g. bilježili smo aktivan letu breskvina savijača (Cydia molesta), ali značajno manju brojnost leptira šljivina savijača (Cydia funebrana). U razdoblju 2.-19.6. 2020. je zabilježena i manje brojna populacija breskvina moljca (Anarsia lineatella)!

VAŽNO: Lipanjske mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća koje dozrijevaju i započinjemo berbom više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Stoga u nasadima bresaka, nektarina i šljiva u narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u sortama kasnije epohe dozrijevanja, čija berba započinje sredinom ili tek krajem mjeseca srpnja ili tek tijekom kolovoza.

Za moguće suzbijanje različitih uzročnika bolesti koštičavog voća prednost dajemo naizmjeničnoj primjeni kombiniranih fungicida propisane kraće karence (3 do 7 dana), uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju primjene tijekom sezone (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Moguće je u narednim (završnim) aplikacijama (u vrijeme prije dozrijevanja plodova) u nasadima bresaka, nektarina i šljiva planirati korištenje mikro-bioloških pripravka (npr. koji sadrže Bacillus subtilis i sl.)!

U nasadima trešnje (višnje) nakon berbe plodova prednost dajemo primjeni pojedinačnih organskih fungicida koji djelotvorno suzbijaju šupljikavost (Stigmina) i kozičavost lišća (Blumeriella)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U nasadima bresaka, nektarina i šljiva gdje nisu zabilježene apsolutne štete od proljetnog smrzavanja cvjetnih organa nadalje je potrebno pratiti brojnost populacije najvažnijih tehnoloških štetnika – uzročnika “crvljivosti plodova”! Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika “crvljivosti” plodova bresaka i nektarina (breskvina savijača i breskvina moljca) (Cydia molesta, Anarsia lineatella) u narednom razdoblju voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom na istoj površini u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Također, birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) je započeo još 5. travnja o.g., ali prema iskustvima iz ranijih sezona od šljivina savijača prve (prezimljujuće) generacije ne očekujemo značajne štete. Krajem mjeseca lipnja o.g. očekujemo pojavu druge generacije ovog štetnika. Upravo je druga (ljetna) generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi “crvljivosti plodova” i naknadnog razvoja truleži (Monilinia). Stoga u narednim razdoblju preporučujemo planirati usmjereno suzbijanje ljetne populacije šljivina savijača, naročito na sortama šljiva koje dozrijevaju krajem srpnja ili tijekom kolovoza! Prednost kod izbora insekticida također dajemo pripravcima registriranim za suzbijanje šljivina savijača s propisanom karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Istovremeno je za suzbijanje uzročnika truleži plodova bresaka i šljiva (Monilinia) moguće je koristiti pojedinačne ili kombinirane fungicide s propisanim kraćim karencama (3-7 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U nasadima bresaka, nektarina i šljiva gdje su zabilježene apsolutne štete od proljetnog smrzavanja cvjetnih organa ljetno suzbijanje uzročnika “crvljivosti plodova” nije potrebno! U takvim nasadima pratiti brojnost lisnih uši i prema potrebi primijeniti selektivne pripravke (aficide). Zbog moguće primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

 

VAŽNO: TIJEKOM VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM ILI NOĆNIM SATIMA!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Posljednja uputa za mjere zaštite cime krumpira upućena je prije jedanaest dana (12.6. 2020.)! Tih je dana (12.-14.6. 2020.) najviša dnevna temperatura u hladovini iznosila od 29,5°C do 31,2°C, pa je tada na cimi ranih sorata krumpira zabilježeno žućenje i palež (npr. Adora, Colomba, Severina i dr.). Tih smo dana bilježili i pojavu koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria solani) gotovo na svim sortama i lokalitetima u Međimurju! Naknadno smo od 14.-22. lipnja o.g. bilježili oborine svakog dana u različitim količinama! Ovisno o mjernom lokalitetu ukupno je tijekom mjeseca lipnja izmjereno od 47,4 do 96,0 mm (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti krumpira u prve dosadašnjem dijelu mjeseca lipnja 2020. godine nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-19.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-19.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-19.6. 2020.
Trnovčak 79,6 mm 6.505 minuta 17,81°C
Belica 96,0 mm 6.500 minuta 18,09°C
Mursko Središće 88,8 mm 16.365 minuta 18,07°C
Novakovec 47,4 mm 12.570 minuta 18,14°C
Sveti Juraj u Trnju 96,0 mm 7.115 minuta 18,12°C
Donja Dubrava 68,4 mm 12.635 minuta 18,50°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Tijekom jučerašnjeg dana zabilježen je jači sjeverni vjetar, a isto očekujemo i danas. Naknadno će dva svježa jutra biti s temperaturama 10-11°C. Moguće manje količine oborina očekujemo 25. lipnja o.g., a nakon toga porast temperatura zraka na vrijednosti 30-31°C! Bit će i vrlo sparno, na lokalitetima uz riječne doline dnevne su vrijednosti u danima 15.-21. lipnja o.g. iznosile 87,1-99,8 % (a dosadašnji je mjesečni prosjek 82,2 %)

Zbog razlike u jutarnjim i dnevnim temperatura, a nakon smirivanja vjetra, očekujemo jutarnje rose i sumaglice. U vrlo toplom, sparnom i povremeno kišovitom lipanjskom razdoblju opasnost od brzog širenja bolesti cime krumpira je još uvije vrlo velika, jer se većina srednje kasnih sorata nalazi u vrlo osjetljivom razdoblju: kraj cvatnje i razvoj gomolja!

 

VAŽNO: Proteklih je osam dana bilo vrlo povoljno za usjeve krumpira jer je dominiralo oblačno razdoblje, uz umjerene dnevne temperature (18-25°C) i relativno tople noći (13,6-15,9C°). Kiša je padala svakodnevno! Prognozni modeli (“Blite Cast”) za predviđanje pojave krumpirove plijesni (Phytophthora) predviđaju moguću pojavu ove bolesti, naročito u razdoblju nakon 16. lipnja o.g.! Stoga proizvođačima nadalje savjetujemo obavezno pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na kritičnim mjestima radi moguće pojave i razvoja plamenjače (Phytophthora infestans): uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, u blizini mjesta sa odbačenim prošlogodišnjim gomoljima, te uz riječne doline Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga (rosa, magla)! Jače su osjetljive na bolest ranije (srednje-rane) i bujnije sorte krumpira (npr. Riviera, Bellarosa, Arizona, Vineta, Sylvana, Sunita…)!

Također, vrlo su povoljni meteorološki uvjeti za naknadni razvoj i druge bolesti cime koju pronalazimo na većini polja od prvog tjedna mjeseca lipnja o.g.: koncentrične pjegavosti (Alternaria solani): dnevne su vrijednosti prognoznog modela “TomCast” posljednjih 12 dana 2-3, pa njihova suma u istom razdoblju iznosi 29!

Stoga nadalje preporučujemo kombinirati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički “miješane” pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

U usjevima s ranim sortama krumpira birati isključivo pripravke s kraćom karencom (7 dana)!

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

 Prva ili prezimljujuća generacija krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) završila je svoj razvoj, te njihova brojnost na većini polja i sorata nije bila značajno velika!

Na lokalitetima središnjeg dijela Županije jučerašnjeg je dana na vršnim dijelovima slabije zaštićene cime krumpira nekih sorata (npr. na sorti Rosi) zabilježena kritična brojnost ličinki zelene štitaste stjenice (Nezara viridula). Protekle su godine jače populacije ovog štetnika naknadno zabilježene tijekom i krajem ljeta na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje! U narednog – ljetnom razdoblju očekujemo migraciju ovog štetnika s polja soje i krumpira na spomenute povrtne vrste!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

U naknadnim aplikacijama (nakon cvatnje krumpira) poželjno je dodati folijarna kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka!

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je deset dana (09.06. 2020.)!

U proteklih je 10 dana zabilježeno vruće, sparno i vlažno meteorološko razdoblje s oborinama koje svakodnevno bilježimo posljednjih pet dana!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama i uzročnika bolesti u nasadima jabuke u prve dvije dekade mjeseca lipnja 2020. godine nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-19.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-19.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-19.6. 2020.
Trnovčak 65,4 mm 4.560 minuta 17,65°C
Belica 88,2 mm 5.735 minuta 18,00°C
Mursko Središće 73,8 mm 13.150 minuta 18,07°C
Novakovec 41,6 mm 8.460 minuta 18,04°C
Sveti Juraj u Trnju 84,4 mm 6.415 minuta 18,03°C
Donja Dubrava 56,4 mm 9.455 minuta 18,33°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja! Uz sjeverne vjetrove u zadnjem tjednu proteklog mjeseca tri su jutra imala najniže vrijednosti tek nešto veće od 5°C! U prvom smo tjednu ovog mjeseca oborine u manjim količinama bilježili skoro svakog dana, naknadno su 12.-14. lipnja o.g. najviše dnevne temperature bile u rasponu 29,5-31,2°C! U posljednjih je tjedan dana na većini mjernih uređaja u Međimurju zabilježeno od 20,6 mm (Novakovec) do 53,0 mm (Trnovčak – Železna Gora) (na nekim je mjestima priručnim kišomjerima ova količina padalina značajno veća)!

Vrlo je sparno uz vrlo visoku prosječnu vlažnost zraka, pritom su dnevne vrijednosti posljednjih pet dana uz riječne doline najčešće u rasponu 93,0-99,9 %! Vlaženje biljaka traje svakodnevno, najčešće u trajanju od 860-1.440 minuta!

Nestabilno razdoblje, s povremenim dnevnim oborinama u manjim količinama potrajat će još naredna 2-3 dana. Jutarnje će temperature biti 14-17°C, a najviše dnevne 18-25°C!

Zdravstveno stanje nasada jabuka očitano u proteklom razdoblju na uzročnike bolesti i uputa: na netretiranom dijelu nasada jabuka u sorata Idared i Zlatni delišes prva pojava simptoma uzročnika krastavosti (Venturia) na nezaštićenim plodovima je zabilježena tek početkom ovog tjedna – 15. lipnja o.g. (protekle je 2019. u isto vrijeme ocijenjena 100 %)! Visoke temperature i povremeno grmljavinsko nevrijeme (kao npr. u popodnevnim satima 14.6.) pogoduju osim uzročnicima krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) drugom bolestima jabuke: npr. gorka trulež (Colletotrichum), alternarijska pjegavost (Alternaria) i smeđa trulež (Monilinia)! Zbog digotrajnog vlaženja plodova koje traje svakodnevno već pet dana moguć je razvoj i sive plijesni (Botrytis) na plodovima jabuka!

Na sorti Braeburn zadnjih 15-ak dana bilježimo defolijaciju zbog nežive pjegavosti i paleži lišća (na dijelovima bez folijarne prihrane – Zn, Ca i mikrohranjiva)!

U narednom razdoblju od kraja mjeseca lipnja i početka srpnja započinje berba ljetnih sorata jabuka i krušaka, uglavnom u manjim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice, te se iste više ne preporučuju tretirati sredstvima za zaštitu bilja.

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka gdje nisu zabilježene apsolutne štete od niskih proljetnih temperatura, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja.

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, toplina i sparina još uvijek pogoduje snažnom sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka! Stoga u ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju krastavost (Venturia), smeđu trulež (Monilinia), sivu plijesan (Botrytis) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). Zadnjih se sezona pojavljuju i novije bolesti: alternarijska pjegavost i trulež plodova (Alternaria spp.), a od 2016. u plantažnim nasadima (kod sorata Jonagored, Zlatni delišes) pronalazili smo i zvjezdastu pjegavost (Marssonina) (kod reducirajuće mjere zaštite u nasadima koji nisu imali rodnost zbog proljetnih hladnoća)! Stoga je u nasadima jabuka potrebno nastaviti primjenu fungicida prema njihovim registracijama i ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

O karenci sredstava za zaštitu bilja naročito voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo sredinom i/ili krajem mjeseca srpnja i tijekom mjeseca kolovoza o.g.!

Tablica 1. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme tijekom ljeta (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Na listovima uz provodnicu, ako je napad jak i na vršnom lišću pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Lišće postaje svjetlije, a plodovi mrežavi, grinje vidljive povećanjem 15x pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Na donjoj strani starijeg lišća pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Mladice s bijelom prevlakom različiti stadiji 10-12 % napadnutih stabala
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi beskrilne i krilate uši 10-15 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) Listovi jako kovrčavi, plodovi deformirani beskrilne i krilate uši Odstranjivanje zaraženih vrhova i lokalno tretiranje samo napadnutih stabala!
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća imago, jaja, mine, kukuljice 2-3 mine/listu
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Vrhovi mladica zapredeni, napadnuti plod, oštećeno mjesto prekriveno listom gusjenice, let leptira, jaja 2-3 gusjenice na 100 mladica ili plodova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) Na granama i plodovima (crvene pjege) razni stadiji Napad se ne tolerira!

Zdravstveno stanje nasada jabuka očitano u proteklom razdoblju na štetne organizme: Let jabučnog savijača (Cydia pomonella) je nakon 11. lipnja o.g. u kritičnim brojevima (unatoč oborinama zadnjih pet dana), a  prve crvljivih plodova na netretiranim stablima ljetnih sorata jabuka (npr. Bjeličnik) zabilježili smo 6. lipnja o.g. u središnjem dijelu Međimurja! U nasadima jabuke je stalan let breskvina savijača (Cydia molesta) i pojedinih vrsta savijača kožice ploda (npr. Archips)!

U zapadnom i središnjem dijelu Županije na netretiranim se stablima jabuka Idared jače razvijala prezimljujuća populacija moljca kružnih mina (Leucoptera) (mine na netretiranom lišću završile su razvojem), a u narednom razdoblju (treća dekada lipnja) očekujemo značajniji let odraslih oblika druge generacije ovog štetnika!

Od zadnje dekade mjeseca svibnja o.g. (nakon 20.5.) u većini nezaštićenih nasada jabuka bilježimo porast brojnosti jabučne krvave uši (Eriosoma) i obične zelene uši (Aphis pommi), te crvenog voćnog pauka (osjetljive sorte: npr. Braeburn, Fuji, Crveni delišes) (u nasadima gdje nisu korišteni specifični aficidi i akaricidi prema ranijim uputama)!

U narednom razdoblju nadalje je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške protiv najvažnijih tehnoloških  i nekih fizioloških nametnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (vidi Tablicu 1.)!

U nasadima gdje se jabučni savijač suzbija metodom konfuzije (zbunjivanja), a pokriveni su mrežom protiv tuče, primjena insekticida protiv tehnoloških štetnika jabuke je također preporučljiva (najkasnije krajem lipnja – početkom mjeseca srpnja) (zbog kritične populacije savijača kožice ploda jabuka)!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) redovito u ljetnom razdoblju kontrolirati na populaciju ovog nametnika (vidi Tablicu 1.). Naknadno, ljetne visoke dnevne temperature i sparina sigurno pogoduje prekomjernom umnažanju ljetne populacije ovog značajnog fiziološkog nametnika jabuke. Lokalno se razvija i hrđasta grinja jabuke (Aculus) koja štete pričinjava u rasadnicima i mladim nasadima gdje se formira rodni volumen (naročito na sorti Idared, Jonagold).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Djelatnoj tvari tiakloprid iz skupine insekticida će uskoro biti ukinuta registracija (03.8. 2020.), nakon čega počinje rok za prodaju zaliha (03.11. 2020.) i krajnji rok za primjenu zaliha (03.2. 2021.)!

VAŽNO: TIJEKOM VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM ILI NOĆNIM SATIMA!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr