MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Međimurska

Obavijest proizvođačima plodovitog povrća u plastenicima i otvorenim poljima, te proizvođačima povrća za vlastite potrebe

Početkom mjeseca srpnja (01.7. 2021.) upućena je preporuka proizvođačima povrća u plastenicima i otvorenim poljima (gredicama) o usmjerenim mjerama zaštite protiv najvažnijih kategorija štetnih organizama koje se javljaju na području Županije! Protekli je mjesec bio iznadprosječno topli (+1,9°C iznad očekivane vrijednosti), a zabilježena su dva toplinska udara na biljne usjeve i nasade: u danima 6.-13.7., te ponovno 24.-30.7. 2021. (tada su najviše dnevne temperature najčešće bile u rasponu 30,1-34,1°C). Oborina je padalo malo, tek nešto u prvoj dekadi (1.-11.7.) i ponovno zadnjih dana mjeseca srpnja (30.-31.7.)! Ipak, posljednja je četiri dana prema najavama osvježilo, pa smo na većini mjernih lokaliteta u Međimurju zadnjih dana srpnja i prvih dana kolovoza o.g. (30.7.-2.8. 2021.) zabilježili značajnije količine oborina: od 14,2 do 87,4 mm (najviše je kiše padalo u zapadnom dijelu Međimurja >75 mm, dok je u istočnim dijelovima ta količina bila tek u rasponu 14,2-24,8 mm)! U narednim će danima biti toplo i sparno, s najvišim temperaturama 25-31°C! Zbog veće količine oborina u proteklim danima, te zbog razlike u temperaturi zraka između dana i noći, očekujemo dugotrajne jutarnje rose i pojavu sumaglice! Nova kišna promjena moguća je već tijekom sutrašnjeg dana (5.8.), kada u popodnevnim satima očekujemo >15 mm padalina!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama u plodovitom povrću tijekom proteklog mjeseca srpnja 2021. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 75,0 mm 4.370 minuta 68,95 % 22,71°C
Belica 67,2 mm 5.545 minuta 73,04 % 22,90°C
Mursko Središće 92,4 mm 12.950 minuta 76,22 % 22,57°C
Novakovec 52,4 mm 7.760 minuta 76,02 % 22,52°C
Kotoriba 52,2 mm 9.300 minuta 70,00 % 22,51°C
Donja Dubrava 53,4 mm 11.360 minuta 69,63 % 23,14°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline u protekla je dva tjedna gotovo svakodnevno u trajanju 200-1.275 minuta! Ukupno je tijekom srpnja o.g. na nekim mjestima uz riječne doline zabilježeno zadržavanje vlage na biljkama >11.000 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Stoga smo posebne preporuke posljednjih mjesec dana upućivane tržnim proizvođačima povrtnih kupusnjača (kupus, kelj, cvjetača, brokula) (18.6., 9.7., 27.7. 2021.), krumpira (8.6., 16.6., 28.6., 13.7. i 23.7. 2021.), te lukovičastog (15.6., 29.6. i 13.7. 2021.), te korjenastog povrća (mrkva, celer, peršin) (4.6., 21.6., 15.7. i 30.7. 2021.)!

Vrlo visoka vlažnost zraka otežava prozračivanje plastenika gdje se uzgaja plodovito povrće (npr. rajčica, salatni krastavci). U jutarnjim su satima nakon oborina od 30.7. česte sumaglice i u središnjem dijelu Međimurja (okolica Čakovca), a posebice uz riječne doline (i blizine akumulacijskih jezera na rijeci Dravi) VAŽNO: Još početkom druge dekade mjeseca lipnja o.g. (11.6. 2021.) primijećeni su prvi simptomi plamenjače (Phytophthora), sive plijesni (Botrytis) i koncentrične pjegavosti (Alternaria) u na lišću rajčice uzgajanoj u plastenicima u središnjem dijelu Međimurja (kao posljedica iznadprosječnih oborina tijekom svibnja i prvih dana lipnja o.g.)! Od zadnjih dana mjeseca svibnja (28.5.) primjećujemo i simptome virusnih bolesti rajčice (TSWV)! Ipak, u drugoj polovici mjeseca lipnja i tijekom mjeseca srpnja o.g. ukupno je zabilježeno 30 dana s najvišim dnevnim temperaturama >30°C! U takvim uvjetima nismo zabilježili sekundarno (epidemijsko širenje navedenih uzročnika bolesti)! Berba rajčice u negrijanim plastenicima traje od zadnje dekade mjeseca lipnja o.g., pa tijekom dozrijevanja plodova rajčice preporučujemo provoditi mjere zaštite protiv uzročnika bolesti primjenom dopuštenih fungicida sa propisanim kraćim karencama (3-4 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili korištenjem mikrobioloških pripravaka (Bacillus subtilis)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (i rajčice) (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

VAŽNO: Budući je siva plijesan jedna od najčešćih uzročnika bolesti pri uzgoju povrća u plastenicima i otvorenim gredicama, projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  (fenheksamid, boskalid) tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj potvrđen je razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr). Slabije osjetljivi izolati utvrđeni su u Opuzenu, Metkoviću i Vrgorcu (jagode)  (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! U godišnjem planu suzbijanja ove bolesti voditi računa o navedenim novijim spoznajama.

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida sa propisanim kraćim karencama (K = 3 dana). Također, na otvorenom gredicama pri uzgoju malih krastavca (kornišonima) u zaštitama koristiti fungicide kraće karence (3-4 dana), jer traje dozrijevanja i berbe plodova (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Na središnjim lokalitetima uz rijeku Muru početkom druge dekade mjeseca srpnja o.g. zaraza netretiranih krastavca kornišona uzročnikom plamenjače (Pseudoperonospora) bila je >25 %, a naknadno bilježimo brži razvoj ove bolesti na većini nezaštićenih gredica!

 U usjevima paprike moguće je u drugom dijelu vegetacije primijeniti fungicide za suzbijanje antraknoze, pepelnice, plijesni, pjegavosti i truleži (npr. Colletotrichum, Leveillula, Botrytis i dr.), uz primjenu dopuštenih pripravaka s karencom 3-7 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) potrebno redovito preventivno suzbijanje radi sprječavanja prenošenja virusa TSWV)! Na osjetljivim hibridima potrebno je suzbijati već početnu populaciju u cvjetovima dopuštenim insekticidima kraće karence (do 7 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Štete od kalifornijskog tripsa i virusa TSWV na usjevima paprike proizvođači dojavljuju od zadnjeg tjedna mjeseca lipnja o.g.!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti stakleničkog štitastog moljca  (Trialeurodes vaporariorum) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom su dijelu Hrvatske (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija) sve testirane populacije iz zaštićenog uzgoja bile osjetljive na sintetske piretroide (deltametrin, alfacipermetrin, lambda-cihalotrin), imidakloprid, te noviji piriproksifen i spiroteramat! Na tiametoksam je bila osjetljiva samo jedna populacija od osam testiranih ovog štetnika, na imidakloprid je osjetljivo pet testiranih populacija. U 2019. su sve testirane populacije stakleničkog štitastog moljca bile rezistentne na spirotetramat (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Također, testirane su populacije kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) sakupljene iz kontinentalnog (Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska županija) i jadranskog dijela Hrvatske (Dubrovačko-netervanska županija), te bile rezistentne na primjenu piretroida (lambda-cihalotrina) (90 %), spinosina (spinosad) (90 %), avermektina (abamektin) (100 %) i tiametoksama! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjena je primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom, ali je njihova primjena dopuštena u stabilnim staklenicima (a tretirane biljke ne smiju se presađivati na otvoreni prostor)!

VAŽNO: Preporučujemo mijenjati skupine pripravaka za zaštitu povrća zbog sprječavanja pojave i razvoja rezistentnosti (otpornosti) neželjenih organizama na prečesto korištena sredstva za zaštitu bilja (https://rezistentnost-szb-hr), ako i zbog što manje razine ostataka (rezidua) na tretiranim biljkama. Moguće je pred sam početak berbe i tijekom višekratne berbe plodovitog povrća koristiti mikrobiološke i biljne pripravke dopuštene u ekološkoj proizvodnji!

Plodovito povrće u plastenicima osjetljivo je na vršnu trulež plodova zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla.

Osim korijenasto-gomoljastog povrća (mrkva, peršin, pastrnjak, cikla, krumpir), uz okućnice se još uzgajaju kupusnjače, različite salate, mahunarke (grah , mahune), lukovičasto povrće (crveni, bijeli luk, poriluk) i plodovito povrće (rajčica, krastavci kornišoni i salatni te paprika). Dominantan problem pri takvom uzgoju su lisne uši (Aphidae) (gotovo uvijek jače napadaju papriku, grah i ciklu), različite vrste gusjenica (npr. Mamestra, Pieris) (najčešće na kupusnjačama), zadnjih godina i fitofagne stjenice (Nezara viridula), te uzročnici bolesti među kojima najveće štete bilježimo od plamenjača (Peronospora, Phytophthora) (na luku, krastavcima, krumpiru, rajčici) i specifične gangrene korjenova vrata (Phytophthora) pri uzgoju hibrida paprike tipa babura.

Manji broj kućanstva posjeduje i plastenike različite izvedbe, gdje se uzgoj povrća ponavlja iz godine u godinu. Pri takvom se uzgoju javljaju specifični štetni organizmi prilagođeni povišenim temperaturama i važnosti zraka: uzročnici biljnih bolesti, npr. baršunasta plijesan (Fulvia), pepelnice (Erysiphe, Sphaerotheca, Leveillula), plamenjače (Pseudoperonospora, Phytophthora), pjegavosti lišća (Alternaria, Septoria), plijesni i truleži (Botrytis, Sclerotinia), te štetni organizmi životinjskog podrijetla, npr. bijela mušica (Trialeurodes, Bemisia), lisne uši (Aphidae), staklenička grinja (Tetranychus), mušice mineri lišća (Liriomyzae), kalifornijski trips (Frankliniella) i dr.

Od štetnih smo organizama u plastenicima od druge polovice mjeseca lipnja o.g. zabilježili početak prekomjernog množenja kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis), stakleničke grinje (Tetranychus urticae) i cvjetnih štitastih moljaca („bijelih mušica“) (Trialeurodes).

Od druge polovice proteklog mjeseca srpnja bilježimo aktivni let leptira sovica (Noctuidae), a ljetnu (drugu) generaciju kukuruzna moljca (Ostrinia nubilalis) primjećujemo od zadnjih dana srpnja i prvih dana mjeseca kolovoza o.g.!! Njihove gusjenice često napadaju plodove paprike u dozrijevanju i berbi tijekom mjeseca kolovoza! Naredne mjere zaštite provoditi isključivo primjenom insekticida djelotvornih na gusjenice kukuruznog moljca i lisnih sovica, a i dopuštenih za primjenu u usjevima paprike sa kraćom karencom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće je koristiti i botaničke (biljne), te neke mikrobiološke insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Sva sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama na etiketi, pri čemu naročito voditi računa o dopuštenju prema vrstama povrća, najvećem broju dozvoljenih primjena tijekom jedne sezone na istoj površini, količini ili koncentraciji primjene, te propisanoj karenci!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Preporuke pri izboru sredstva za zaštitu povrća tržnim proizvođačima mogu se koristiti i na manjim površinama uz okućnice, ali suzbijaju se samo štetni organizmi koji su iz iskustva iz prethodnih sezona prisutni na takvim uzgojnim gredicama!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Uputa vinogradarima o završnim mjerama zaštite u prvoj polovici kolovoza

Od posljednje je upute za zaštitu vinograda proteklo dva tjedna (20.7. 2021.)!

 U danima 24.-30. srpnja o.g. dominiralo je vrlo vruće i vrlo sparno razdoblje, tijekom kojeg smo bilježili najviše dnevne temperature s rasponom 29,0° do 32,7°C! Prosječne su vrijednosti dnevne relativne vlažnosti zraka u posljednja dva tjedna u rasponu od 61,9 do 95,8 %. Kiša pada svakodnevno u danima od 30.7.-2.8. 2021. , te ponovno protekle noći (2./3.8.) u ukupnim količinama 77,4 mm! Tuča je oštetila neke vinorodne lokalitete Svetog Urbana u noći 30./31.7. o.g.!

Time je nastavljen trend iznadprosječno sparnog i vrućeg razdoblja koje bilježimo od cvatnje vinograda (od 16.6. 2021.), a veće količine padalina u posljednjih mjesec i pol bilježimo tek protekla 4 dana! Tako je proteklog mjeseca srpnja na lokalitetu Železna Gora ukupno izmjereno 75,0 mm oborina, prosječna je mjesečna vlažnost zraka iznosila 68,9 % a zadržavanje vlage u zoni grožđa 4.370 minuta (Železna Gora, vinorodna općina Štrigova, mjerni uređaj “iMetos” u vinskoj sorti Rajnski rizling).

U naredna nekoliko dana očekujemo toplo i sparno ljetno razdoblje s najvišim temperaturama zraka 28-31°C i novim mogućim padalinama već prekosutra (5.8.)!!

Kako smo proteklog tjedna zabilježili četvrti ovogodišnji “toplinski val” sa šest uzastopno vrlo vrućih ljetnih dana (29-32°C) započelo je dozrijevanje vinskih sorti grožđa ranijih epoha (npr. na sortama Pinot crni i Pinot sivi na lokalitetima Sveti Urban i Trnovčak vidljive promjene boja bobica) (u Tablici 1. pri zadnjoj uputi od 20.7. 2021. navedene su sume temperatura (>10°C) mjerene od početka mjeseca travnja do sredine srpnja)!

U takvim smo uvjetima na netretiranoj lozi (vinska sorta Moslavac bijeli ili Šipon) bilježili vrlo povoljne uvjete za epidemijski (sekundarni) razvoj samo pepelnice (Erysiphe) (vidi Tablicu 1.)! Do jučerašnjeg dana pepelnica je na netretiranom grožđu zarazila >75  % bobica, dok plamenjače (Plasmopara) na netretiranom grožđu ove sezone nema! Naknadno smo tijekom mjeseca srpnja o.g. ponovno u najsjevernijim kontinentalnim vinorodnim područjima zabilježili i crnu trulež grožđa (Guignardia bidwelli) u slabije zaštićenim nasadima!

 Tablica 1. Pojava i značaj uzročnika bolesti vinove loze u poljskom mikro-pokusu (Vučetinec) na netretiranom trsju sorte Moslavac bijeli (Šipon) tijekom 2021. godine (vlastita zapažanja):

Uzročnik bolesti Datum prve pojave Zaraženi organi Štetnost
Siva plijesan (Botrytis) 30.5. 2021. samo lišće Ne
Plamenjača (Plasmopara) 11.6. 2021. samo lišće Ne
Crna pjegavost (Phomopsis) 26.6. 2021. lišće i mladice Ne
Pepelnica (Erysiphe) 10.7. 2021. grožđe Da
Crna trulež (Guignardia) 24.7. 2021. lišće i grožđe Ne

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetu Vučetinec nakon šest usmjerenih aplikacija provedenih u razdoblju 21.5.-24.7. 2021. (uz prosječni razmak tretiranja 12,6 dana) pepelnica je na netretiranom trsju vinske sorte Moslavac bijeli ili Šipon do 3. kolovoza 2021. zarazila većinu bobica, a svim kemijskim i biološkim članovima je dobivena odlična djelotvornost!

VAŽNO: Toplo, vlažno i sparno razdoblje početkom mjeseca kolovoza o.g. može pogodovati razvoju “kasne” plamenjače (Plasmopara) na vršnom lišću, naročito na lokalitetima oštećenim tučom. Također, naknadno je još uvijek moguć razvoj kasne pepelnice (Erysiphe) na bobicama i(ili) peteljkovini grozda (ranijih smo sezona ovu pojavu tijekom kolovoza bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling pa čak i na Graševini).

 Stoga u petoj usmjerenoj zaštiti nakon cvatnje početkom kolovoza nadalje preporučujemo suzbijati plamenjaču (Plasmopara) i pepelnicu (Erysiphe)!

VAŽNO: voditi računa o izboru fungicida zbog moguće produljene karence (K=49-56 dana) njihovih mješavina za vinske sorte grožđa (vidi uputu od 20.7. 2021.)(http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 Tretiranja obavljati u večernjim ili ranim jutarnjim satima (izbjegavati visoke temperature tijekom dana)!

U posljednjoj uputi od 20.7. 2021. vinogradarima smo preporučili postavljanjem žutih ljepljivih ploča započeti praćenjem populacije odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Isto je potrebno kako bi se moguće obavilo dodatno tretiranje (samo ako se na jednu ploču tijekom sedam dana krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. uhvati barem četiri odrasla oblika ovog štetnika)! Prvi odrasli oblik američkog cvrčka (Scaphoideus) u Međimurskom vinogorju smo zabilježili 26.7. 2021. (vidi Tablicu 2.), pa u narednom razdoblju svakako preporučujemo pratiti njihovu brojnost redovitim miješanjem žutih ljepljivih ploča!

Tablica 2. Ulovi odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) na žute ljepljive ploče na nekim praćenim mjestima u Međimurskom vinogorju nakon 7. srpnja 2021. godine:

 

Datum pregleda Neki od lokaliteta gdje se žutim pločama prati brojnost američkog cvrčka
Banfi Sv.Urban 1 Sv.Urban 2 Sv.Urban 3 Ž.Gora 1 Ž.Gora 2 Vučetinec
7.7. 0 0 0 0 0 0 0
12.7. 0 0 0 0 0 0 0
26.7. 0 4 0 0 1 0 4,5
02.8. 0 3 0 1,75 0 0 8

 Premda prve neželjene promjene u Međimurskom vinogorju nalik na fitoplazmatske žutice primjećujemo od druge polovice mjeseca srpnja, tipični se simptomi prema kojima sa velikom sigurnošću raspoznajemo ovu bolest razvijaju tek od kraja mjeseca srpnja i početkom kolovoza o.g.!

U „Narodnim novinama“ broj 63/2019. propisana je „Naredba o izmjenama i dopuni naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“, a u broju 75/2021. donesena je nova „Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenje i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“!

 Stoga već od proteklih nekoliko sezona sve vinogradare u Međimurju upućujemo na obveze poduzimanja propisanih mjere za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze!

 VAŽNO: „Rizični položaji“ na moguću pojavu i širenje zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doreé MLO syn. Candidatus phytoplasma vitis) u Međimurskom vinogorju su svi vinogradi udaljeni 500-1.000 m zračne linije od nasada gdje se još uzgajaju direktno rodni američki hibridi (npr. Isabelle, Otello, Noah, Clinton i dr.), te u ostalim vinogradima u kojima se nakon cvatnje nije provodilo usmjereno suzbijanje američkog cvrčka! Odrasli oblici američkog cvrčka bit će „aktivni u prijenosu zlatne žutice“ sa oboljelog na zdravo trsje narednih 60-tak dana (krajem srpnja, tijekom kolovoza i početkom rujna)!

Na bolesnom trsju preporučujemo odmah odrezati zaražene mladice, te po potrebi naknadno iskrčiti trsje!

Žute ljepljive ploče ili mladice loze sa simptomima nalik na zlatnu žuticu možete na prepoznavanje dostaviti u prostorije Uprave u Čakovcu!

 Američkog cvrčka preporučujemo još početkom kolovoza 2021. suzbijati u mladim vinogradima sadnje 2021. i 2020. godine, kao i u loznim rasadnicima!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 Zbog moguće primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

 Sa narednim početkom dozrijevanja grožđa ranije epohe dozrijevanja vinogradare upozoravamo i na octenu mušicu pjegavih krila (Drosophila suzukii), štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine, a izravno utječe na širenje vrlo opasne kisele truleži grožđa! Na položajima i sortama gdje je ova bolest bila dominantan problem u proteklim sezonama preporučujemo u narednim danima započeti postavljanjem plastičnih boca zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

Aktivni let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) trajao je na svim praćenim mjestima u središnjem dijelu vinogorja u početka do sredine zadnje dekade mjeseca srpnja o.g., te iste više nije potrebo usmjereno suzbijati.

U mladim vinogradima sadnje 2021. i 2020. nastaviti intenzivnu zaštitu protiv plamenjače prema ranijim uputama, te im dodati jedan od organskih ili sumpornih fungicida protiv pepelnice.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Uputa o mjerama zaštite od najčešćih bolesti i štetnika prije i tijekom zamračivanja krizantema

Zbog izrazito vrućeg i sparnog vremena koje smo bilježili u većem dijelu proteklog srpnja, još prije dvanaest dana  (21.7.) upućeno je upozorenje o mogućoj pojavi bakterijskih bolesti krizantema tijekom 2021. sezone, a prije mjesec dana (2.7.) preporuke za preventivne mjere zaštite od važnijih neželjenih promjena (uzročnika bolesti i štetnika).

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama krizantema tijekom mjeseca srpnja 2021. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 75,0 mm 4.370 minuta 68,95 % 22,71°C
Belica 67,2 mm 5.545 minuta 73,04 % 22,90°C
Mursko Središće 92,4 mm 12.950 minuta 76,22 % 22,57°C
Novakovec 52,4 mm 7.760 minuta 76,02 % 22,52°C
Kotoriba 52,2 mm 9.300 minuta 70,00 % 22,51°C
Donja Dubrava 53,4 mm 11.360 minuta 69,63 % 23,14°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Kako krizantema spada u skupinu biljaka kratkog dana čiju cvatnju potiču hormoni koji se formiraju noću u starijem lišću, sama cvatnja će nastupiti ako kod biljaka određene visine rasta nastupe dani ispod kritične dužine (kraći od 13 sati). Poznavanjem kritične duljine dana, odnosno granice između dugog i kratkog dana, može se odrediti početak cvatnje krizantema. Pokrivanje krizantema crnim plastičnim folijama obično se provodi od prvog tjedna kolovoza do prvog tjedna rujna, a tada prema višegodišnjim prosjecima povremeno očekujemo kasno-ljetne ciklone koje donose kišne dane i povišenu vlagu zraka. Zamračivanje krizantema u tom razdoblju dodatno pogoduje razvoju nekoliko skupina biljnih bolesti, prvenstveno zbog povišene vlažnosti zraka i učestale rose i/ili magle, koje tijekom kolovoza i početkom rujna često nastaju zbog razlike u noćnim i dnevnim vrijednostima temperatura zraka! Zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline Mure i Drave tijekom proteklog srpnja trajalo je duže od 11.000 minuta (na otvorenom) (vidi Tablicu 1.)(npr. lokaliteti Mursko Središće i Donja Dubrava)! Četvrti toplinski udar trajao je u danima 24.7.-30.7. 2021. kada su najviše dnevne temperature svakodnevno iznosile 30,1-34,1°C! Ipak, posljednja je tri dana prema najavama osvježilo, pa smo na većini mjernih lokaliteta u Međimurju zadnjih dana srpnja i prvih dana kolovoza o.g. (30.7.-2.8. 2021.) zabilježili različite količine oborina: od 14,0 do 85,0 mm! U narednim će danima biti vruće i sparno, s najvišim temperaturama 28-31°C! Zbog veće količine oborina u proteklim danima, te zbog razlike u temperaturi zraka između dana i noći, očekujemo dugotrajne jutarnje rose i pojavu sumaglice!

Prema višegodišnjim iskustvima tijekom kolovoza bilježimo na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave naj-dugotrajnije zadržavanje vlage na biljkama, pa obično u takvim uvjetima pronalazimo prve znakove lisnih pjegavosti krizantema (Alternaria, Septoria). Uz zamračivanje krizantema raste opasnost od pojave i razvija bijele hrđe krizantema (Puccinia horiana)! Stoga u narednim zaštitama preporučujemo redovito primjenjivati dovoljno učinkovite i dopuštene fungicide za suzbijanje navedenih bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla tijekom kolovoza još uvijek bilježimo jaču pojavu poljske zelene stjenice (Lygus), lisnih uši (Aphidae) i/ili kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a zbog visokih temperatura bila je moguće ranija pojava stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus)(već krajem srpnja). Od sredine mjeseca srpnja o.g. bilježimo pojavu leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), te pojava druge generacije leptira sovica (Noctuidae)! Toplo i sparno razdoblje tijekom kolovoza može pogodovati naknadnom razvoju njihovih gusjenica koje napadaju lišće (npr. soviceNoctuidae) i/ili stabljike krizantema (npr. kukuruzni moljacOstrinia).

Stoga je potrebno redovito pregledavati biljke na navedene štetne organizme, te redovito poduzimati mjere za njihovo suzbijanje primjenom dovoljno učinkovitih i dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima korjenastog povrća

Od posljednje upute za zaštitu korjenastog povrća proteklo je petnaest dana (15.7. 2021.). Vrlo je vruće! Najviše su dnevne temperature zraka u proteklih 15 dana svakodnevno u rasponu 26,1-34,1°C, a vrlo visoke dnevne vrijednosti očekujemo i naredna tri dana (31-34°C)! Mogućnost lokalnih oborina očekujemo od narednog vikenda (01.8.) i početkom idućeg tjedna. Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja blizu riječnih dolina u rasponu od 67,3-92,2 %. Također, uz riječne su doline gotovo svakog drugog dana srpanjske jutarnje rose, pa vlaženje biljaka pritom traje barem 220-1.040 minuta. Ukupno je mjesečno zadržavanje vlage u biljnim organima na nekim mjernim mjestima uz riječne doline >10.000 minuta (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama korjenastog povrća tijekom većeg dijela mjeseca srpanja 2021. godine (do 30.7. u 6.00 sati) na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 45,8 mm 3.585 minuta 69,04 % 22,56°C
Belica 57,6 mm 4.780 minuta 73,82 % 22,64°C
Mursko Središće 44,6 mm 11.830 minuta 76,72 % 22,35°C
Novakovec 36,0 mm 6.695 minuta 76,54 % 22,26°C
Kotoriba 40,2 mm 8.345 minuta 71,00 % 22,22°C
Donja Dubrava 48,8 mm 10.485 minuta 70,27 % 22,88°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Stoga smo u takvim uvjetima bilježili izuzetno povoljne uvjete za epidemiološki razvoj gljivičnih bolesti korjenastog povrća. U ranijim smo uputama upozoravali na prvu pojavu simptoma i širenje uzročnika crne pjegavosti (paleži) lišća mrkve (Alternaria dauci) i pjegavosti lista celera (Septoria apiicola) (15.7. 2021.)! Na nezaštićenim je usjevima mrkve u središnjem dijelu Međimurja tijekom proteklih 15 dana crna pjegavost mrkve (Alternaria) uništila više od 60 % lisne površine!

Od početka mjeseca srpnja o.g. dnevne ocjene za zarazu uzročnicima pjegavosti i paleži korjenastog povrća (Alternaria, Septoria, Cercospora) (prognozni model “TOMCAST“) najčešće dnevno iznose 2-3, pa njihova ukupna mjesečna suma u proteklom razdoblju iznosi 49, ali zbog vrlo visokih temperatura zadnjih je 7 dana ukupno zabilježen zbroj 10! Povremene oborine i jutarnje rose (sumaglice) naročito tijekom vrućeg ljetnog razdoblja pogoduju epidemijskom razvoju bolesti korjenastog povrća iz skupine pjegavosti i paleži lišća (Alternaria, Cercospora, Septoria)! Iz višegodišnjih je podataka poznato da prema dnevnim vrijednostima infektivnog potencijala najkritičnije razdoblje za razvoj ovih bolesti je upravo završetak mjeseca srpnja i naredni mjesec kolovoz!!

Na netretiranim i slabije zaštićenim biljkama očekujemo bilježimo jači razvoj već spomenute skupine pjegavosti korjenastog povrća (Alternaria, Cercospora i Septoria). Na mrkvi je dominantna palež lišća (Alternaria dauci), na celeru korijenašu se osim Septoria pjegavosti pojavljuje i siva pjegavost koju uzrokuje Cercospora apii. Na peršinu se osim pjegavosti (Septoria petroselini) razvija i pepelnica (Erysiphe).

 

Prema iskustvima iz prethodnih sezona ranija i jača pojava bolesti lišća korjenastog povrća značajno umanjuje prinose, a već slabija pojava lisne pjegavosti celera onemogućuje prodaju lišća kao začinske namirnice. Ove se bolesti održavaju se na zaraženim i zaostalim biljnim ostacima u polju, odnosno moguć je prijenos i zaraženim sjemenom. Razvoju bolesti pogoduje noćno vlaženje lišća oborinama ili jutarnjom rosom i topli dani s temperaturama 26 ili više ºC. U usjevima celera očekujemo nali rast zaraze uzročnikom pjegavosti lišća (Septoria, Cercospora), a u usjevima peršina uzročnika pjegavosti i pepelnice (Septoria petroselinii, Erysiphe spp.).

Stoga tržnim proizvođačima korjenastog povrća preporučujemo pregledati polja i nastaviti preventivnu zaštitu protiv navedenih bolesti, uz izbor dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Također, u narednom je razdoblju potrebno pratiti pojavu i razvoj štetnih organizama životinjskog podrijetla, naročito fitofanih grinja i kukaca: usjeve celere korijenaša redovito kontrolirati na moguću prvu pojavu koprivine grinje (Tetranychus urticae). Brzo umnažanje ovog nametnika moguće je u vrlo vrućim ljetnim danima. Prvu pojavu ovog nametnika zabilježili smo u patlidžanima i salatnim (velikim) krastavcima, te na poljima soje! Proizvođače celera i peršina u ranijim smo uputama obavještavali (svibanj, lipanj) na jaču prezimljujuću populaciju i simptome napada od minirajućih muha (Euleia, Phytomyza, Lyriomyza), a naknadno se na zadebljalom korijenu nezaštićenih usjeva celera razvija i kukuruzni četvero-točkasti sjajnik (Grischlochilus quadrisignatus) i moguće gusjenice lisnih sovica u usjevima celera, druge generacije mrkvine muhe (Psila rosae) i slično!

Usjeve mrkve (i drugog korjenastog povrća) koje se planiraju vaditi sredinom mjeseca kolovoza o.g. više ne preporučujemo kemijski tretirati protiv spomenutih bolesti. Moguće je takve usjeve u zadnjim mjerama aplikacije zaštititi mikro-biološkim pripravcima koji sadrže korisne mikroorganizme (npr. Bacillus subtilis i dr.). Utrošiti barem 350-400 litara škropiva/ha, a mjere zaštite provoditi u kasnim popodnevnim i večernjim satima.

 

Ponavljamo da ljetno razdoblje od druge polovica srpnja i naročito tijekom narednog kolovoza na području Međimurja u višegodišnjim prosjecima, a prema dnevnim vrijednostima infektivnog potencijala (DVIP) (Cvjetković, 2004.), predstavlja najkritičnije razdoblje za epidemiološki razvoj skupine bolesti pjegavosti i palež korjenastog povrća. Tržnim proizvođačima preporučujemo u narednom vremenu redovito pratiti zdravstveno stanje usjeva, posebice na poljima s kojih se urod namjerava skladištiti tijekom zimskog razdoblja, te prema potrebi poduzimati mjere zaštite dopuštenim sredstvima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U korjenastom povrću namijenjenom skladištenju tijekom jeseni u mjerama aplikacije tijekom kolovoza preporučujemo dodavanje folijarnih gnojiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima šećerne repe i cikle

Ove smo godine krajem prvih tjedna mjeseca lipnja i srpnja (07.6. i 07.7. 2021.) uputili obavijest proizvođačima cikle i šećerne repe o pojavi prvih znakova sive pjegavosti (Ramularia u usjevima cikle). Prema višegodišnjim iskustvima prosječno od sredine srpnja do kraja druge dekade mjeseca kolovoza bilježimo jači razvoj najopasnije bolesti lišća šećerne repe – pjegavosti i paleži čiji je uzročnik Cercospora beticola. Uzročnik ove bolesti još jače napada ciklu i blitvu. Tome pridonose ljetne topline i povremeni prodori vlažnih fronti s oborinama nakon kojih bilježimo česte jutarnje rose i/ili magle (sumaglice). Ipak, iznad prosječno suho razdoblje bilježimo na svim županijskim lokalitetima od početka mjeseca lipnja (tada je na nekim mjestima zabilježeno samo 10 % od očekivanih padalina), a tijekom srpnja je na većini mjesta izmjereno tek nešto više od 50 % višegodišnjih prosjeka oborina (vidi Tablicu 1.).

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama cikle i šećerne repe tijekom većeg dijela mjeseca srpanja 2021. godine (do 29.7. u 6.00 sati) na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 45,8 mm 3.585 minuta 69,20 % 22,53°C
Belica 57,6 mm 4.780 minuta 73,67 % 22,65°C
Mursko Središće 44,6 mm 11.395 minuta 76,57 % 22,38°C
Novakovec 36,0 mm 6.695 minuta 76,37 % 22,31°C
Kotoriba 40,2 mm 8.080 minuta 71,00 % 22,23°C
Donja Dubrava 48,8 mm 10.055 minuta 69,97 % 22,91°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Vrlo je vruće! Najviše su dnevne temperature zraka u proteklih 14 dana svakodnevno u rasponu 26,1-34,1°C, a vrlo visoke dnevne vrijednosti očekujemo i naredna 4 dana (31-34°C)! Mogućnost lokalnih oborina očekujemo od narednog vikenda (01.8.) i početkom idućeg tjedna. Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja blizu riječnih dolina u rasponu od 67,3-92,2 %. Također, uz riječne su doline gotovo svakog drugog dana srpanjske jutarnje rose, pa vlaženje biljaka pritom traje barem 220-1.040 minuta. Ukupno je mjesečno zadržavanje vlage u biljnim organima na nekim mjernim mjestima uz riječne doline >10.000 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Još krajem svibnja i početkom mjeseca lipnja o.g. pregledom usjeva cikle na lokalitetima u središnjem dijelu Županije uz rijeku Dravu i akumulaciono jezero HE Čakovec uočena je pojava sive pjegavosti lišća jačeg intenziteta (Ramularia), a od sredine mjeseca srpnja pojavljuju se i simptomi pjegavosti lišća (Cercospora beticola)!

Prema prognoznom modelu za pojavu ove bolesti (“DIV Pessl”) razdoblje tek od druge polovice mjeseca lipnja i tijekom većeg dijela srpnja o.g. smatramo povoljnim za primarne i sekundarne zaraze nezaštićenih usjeva uzročnikom pjegavosti lišća šećerene repe (Cercospora beticola) – naročito na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave! Kako u danima 17.-19. srpnja o.g. nismo bilježili obilne padaline u količinama >35 mm, dnevne su vrijednosti nakon 23. srpnja o.g. (“DIV Pessl”) pale sa vrijednosti 3 na 1, pa tek s mogućim novim ljetnim padalinama nakon početka kolovoza očekujemo brže epidemijsko širenje pjegavosti lišća (Cercospora) u nezaštićenim usjevima cikle i šećerne repe!

Stoga u narednom razdoblju proizvođačima šećerne repe i cikle savjetujemo redovito pratiti zdravstveno stanje usjeva i provoditi mjere usmjerene zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Pjegavost i palež lišća repe (Cercospora) prvo se pojavljuje na poljima gdje se šećerna repa ne uzgaja u preporučenom agrotehničkom plodoredu, odnosno na poljima udaljenim do 100 m od prošlogodišnjih repišta.

Zaštita šećerne repe se obavezno provodi nakon pojave prvih znakova pjegavosti na vanjskoj rozeti lišća, a budući da kritično razdoblje za razvoj ovih bolesti traje narednih 50-60 dana proizvođačima nadalje preporučujemo pregledavati zdravstvenu ispravnost polja, odnosno nakon uočenih znakova nastaviti mjere usmjerene zaštite.

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na fungicide tijekom protekle 2019. i  2018. godine potvrđena je unutar populacije bolesti osjetljivost (umjerena rezistentnost) na strobilurine. Pojedini izolati pokazali su osjetljivost azoksistrobin, piraklostrobin i trifloksistrobin! Izolati Cercospora beticola pokazali su općenito smanjenu osjetljivost na triazolni fungicid tetrakonazol. (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Stoga zbog ranijih i novijih spoznaja o razvoju rezistentnosti ili otpornosti uzročnika pjegavosti lišća šećerne repe na prečesto korištene fungicide iz skupine benzimidazola, strobilutina i triazola u našoj zemlji preporučujemo njihovu naizmjeničnu i kombiniranu primjenu. Od površinskih djelatnih tvari dopuštenje za suzbijanje pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora) u našoj zemlji imaju još neki ditiokarbamati (npr. mankozeb) i neki bakreni spojevi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Koristiti propisane količine ili doze pripravaka, uz utrošak 300-350 litara škropiva/ha.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U usjevima cikle je zaštita potrebna samo u usjevima iz rano-ljetne sjetve, poglavito ako se takva polja nalaze blizu usjeva cikle iz proljetne sjetve, jer se tada bolest sa odraslih širi na mlade biljčice! U tom slučaju preporučujemo preventivno ili prije jače pojave bolesti protiv lisne pjegavosti tretirati registriranim pripravcima uz pridržavanje propisane karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Vrlo su učinkoviti na pjegavosti lišća noviji SDHI fungicidi.

 

Također je potrebno folijarna tretiranje usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor (s folijarnim hranjivima ne miješati bakarne pripravke)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o mjerama zaštite kasnih sorata jabuka

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana (14.7. 2021.)!

U posljednja četiri dana naviše su dnevne temperature zraka u hladovini >30°C a naredna četiri dana očekujemo vrijednosti 31-34°C i time bilježimo četvrti ovogodišnji “toplinski udar” na poljoprivredne usjeve i nasade!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama u jabučastom voću tijekom većeg dijela mjeseca srpanja 2021. godine (do 28.7. u 6.00 sati) na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 45,8 mm 3.585 minuta 69,90 % 22,41°C
Belica 57,6 mm 4.780 minuta 74,83 % 22,46°C
Mursko Središće 44,6 mm 11.150 minuta 77,44 % 22,19°C
Novakovec 36,0 mm 6.695 minuta 77,37 % 22,10°C
Kotoriba 40,2 mm 7.940 minuta 72,00 % 22,07°C
Donja Dubrava 48,8 mm 9.565 minuta 70,51 % 22,86°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Srpanj je u višegodišnjim prosjecima najtoplije razdoblje u godini na području Međimurja, a vrijeme je u najvećem dijelu ovog mjeseca sukladno očekivanjima: stabilno i vrlo vruće (toplije od očekivanog prosjeka), te smo na većini mjernih mjesta zabilježili tek 50 % ili nešto više od očekivanih mjesečnih oborina (vidi Tablicu 1.). Najviše su dnevne temperature zraka u proteklih 14 dana svakodnevno bile u rasponu 26,1-33,4°C, a temperature veće od 31°C očekujemo i narednih 4-5 dana! Mogućnost lokalnih oborina u narednom je razdoblju mala, odnosno očekujemo ih tek narednog vikenda (31.7./01.8.). Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja blizu riječnih dolina u rasponu od 67,3-92,2 %. Također, uz riječne su doline gotovo svakog drugog dana srpanjske jutarnje rose, pa vlaženje biljaka pritom traje barem 220-1.040 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Već u nekoliko posljednjih uputa upozoravamo da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na ljetnim sortama jabuka (npr. Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar), čiji početak berbe počinje krajem mjeseca srpnja i sredinom mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U poljskom mikro-pokusu sa održivim (integriranim) mjerama zaštite na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka je krajem srpnja o.g. (25.7. 2021.) ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče uz dominantne sorte Idared i Zlatni delišes, tijekom kritičnog travnja i svibnja o.g. je ukupno provedeno devet, a tijekom lipnja dvije usmjerene zaštite (ukupno 11), uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha (leđni nošeni motorni raspršivač)! Dodatno smo sredinom zadnje dekade lipnja suzbijali samo krvavu uš jabuke. Od kraja srpnja do početka berbe planira se provesti još jedna ili dvije aplikacije mikro-biološkim pripravcima, te insekticidima kraće karence.

VAŽNO: Zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci! Ako nema simptoma napada (zaraze) najvažnijih neželjenih organizama, moguće je prednost u zadnjim aplikacijama dati primjeni mikrobiološkim ili alternativnim pripravcima koji imaju dopuštenje za primjenu u ekološkoj proizvodnji voća.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika “crvljivosti plodova” jabuke i kruške, ponovno je nešto veće brojnosti od početka zadnje dekade mjeseca srpnja o.g., posebice na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije (naročito u voćnim nasadima uz šume). U istom je razdoblju zabilježen i kritičan let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodove jabuke. Nadalje bilježimo i nešto slabiju populaciju nekih vrsta leptira savijača kožice plodova (Archips, Adoxophies). U zadnjem tjednu srpnja o.g. bilježimo i pojavu leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) (u zapadnom dijelu Županije).

Vrhunac leta druge generacije leptira moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) zabilježen je u zadnjem tjednu proteklog mjeseca lipnja! Broj mina druge generacije ovog štetnika na netretiranim stablima jabuke (sorta Idared) u zapadnom dijelu Županije je značajno iznad praga tolerantnosti!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika registriranim pripravcima kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. preporučujemo također u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja (od 2018. novija operacija unutar mjere 10. programa ruralnog razvoja)!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii) (Jonagold), a od proteklog vikenda početka ovog tjedna bilježimo i pojavu običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Gala, Braeburn). Posljednji puta prekobrojno (štetno) množenje koprivine grinje (Tetranychus) sa naknadnim prijevremenim otpadanjem jače zaraženog lišća zabilježili smo u prvoj polovici kolovoza 2013. godine. Stoga je potrebna redovita kontrola nasada na fitofagne grinje, te prema potrebi njihovo usmjereno suzbijanje.

U nasadima jabuka gdje se u prizemnom dijelu debla zadržava jabučna krvava uš (Eriosoma) (vrlo osjetljiva slabo bujna vegetativna podloga M9) još uvijek je u narednom vrućem i sparnom ljetnom razdoblju moguća migracija i prekomjerno množenje na mladicama u krošnji!

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima kasnih povrtnih kupusnjača

Od posljednje upute proizvođačima kupusnjača iz ljetnog ciklusa proizvodnje, a koji za berbu dospijevaju krajem ljeta i/ili početkom jeseni, proteklo je 18 dana (9.7. 2021.).

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama u povrtnim kupusnjačama tijekom dosadašnjeg dijela mjeseca srpanja 2021. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 45,8 mm 3.585 minuta 69,43 % 22,34°C
Belica 57,6 mm 4.780 minuta 74,68 % 22,41°C
Mursko Središće 44,6 mm 10.730 minuta 77,37 % 22,11°C
Novakovec 36,0 mm 6.420 minuta 77,17 % 22,07°C
Kotoriba 40,2 mm 7.540 minuta 72,00 % 23,06°C
Donja Dubrava 48,8 mm 9.460 minuta 70,85 % 22,67°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Srpanj je u višegodišnjim prosjecima najtoplije razdoblje u godini na području Međimurja, a vrijeme je u prve dvije dekade ovog mjeseca sukladno očekivanjima: stabilno i vrlo vruće (toplije od očekivanog prosjeka), te smo na većini mjernih mjesta zabilježili tek 50 % ili nešto više od očekivanih mjesečnih oborina (vidi Tablicu 1.). Najviše su dnevne temperature zraka u proteklih 14 dana svakodnevno bile u rasponu 26,1-33,4°C, a narednih 4-5 dana očekujemo četvrti ljetni toplinski val uz najviše vrijednosti 33-34°C! Mogućnost lokalnih oborina u narednom je razdoblju mala, odnosno očekujemo ih tek narednog vikenda (01.8.). Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja blizu riječnih dolina u rasponu od 67,3-92,2 %. Također, uz riječne su doline gotovo svakog drugog dana srpanjske jutarnje rose, pa vlaženje biljaka pritom traje barem 220-1.040 minuta (vidi Tablicu 1.)!

U ranijim smo uputama (09.7. i 18.6.) naglašavali da je u prvih mjesec dana nakon presađivanja povrtnih kupusnjača u polje potrebno je selektivnim i dopuštenim herbicidima suzbijati neželjene korove (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Isto je još uvijek moguće samo u usjevima vrlo kasne sadnje (sredinom i tijekom druge polovice srpnja o.g.)!

U uvjetima toplog, sparnog i vlažnog razdoblja u povrtnim kupusnjačama bilježimo ubrzano množenje populacije štetnih organizama životinjskog podrijetla, među kojima se gotovo svake sezone u vrlo štetnim populacijama pojavljuju kupusni buhači (Phyllotreta spp.), kupusna brašnena lisna uš (Brevicoryne brassicae), kupusne stjenice ili ciganke (Eurydema spp.), duhanov trips (Thrips tabaci) i više vrsta štetnih gusjenica: velikog kupusnog bijelca (Pieris brassicae), kupusnog moljca (Plutella xylostella), te gusjenice povrtnih i kupusnih lisnih sovica (Mamestra, Autographa). Lokalno se pojavljuju još štete od poljskih glodavaca (npr. hrčak, divlji zec i slično) i puževa!

Posljednjih desetak godina sve veće ekonomske štete u proizvodnji poznatog Varaždinskog zelja pričinjava kupusni štitasti moljac ili “bijela mušica” (Aleyrodes proletella), a zahtijeva poseban pristup u kemijskom suzbijanju.

Zelje je osjetljivije na bijelu mušicu od crvenog kupusa, a otpornost hibridne (F1) generacije kupusa nastalog križanjem otpornih i osjetljivih linija roditelja nije značajno izražena! Istraživanja provedena na brokulama pri izlaganju stalnoj temperaturi od 16º do 30ºC dokazala su da se ličinke ovog štetnika najbrže razvijaju pri vrijednostima 28° do 29ºC. Pri stalnoj temperaturi 16ºC razvoj jedne generacije traje čak 46-47 dana, a pri temperaturi 28ºC razvoj jednog pokoljenja od jaja do odraslih kukaca traje samo 19 dana! Razvoju štitastih moljaca također pogoduje i visoka vlažnost zraka, pa se u optimalnim uvjetima vrlo brojna populacija razvija za svega tri tjedna! Na donjoj strani lišća se istovremeno nalaze svi razvojni stadiji (odrasli moljci, jaja, ličinke i kukuljice), pa ova spoznaja jako otežava kemijsko suzbijanje, jer nemamo dovoljno djelotvornih pripravaka na sve razvojne stadije kukaca.

U komercijalnoj proizvodnji kupusnjača važno je bijelu mušicu pravovremeno otkriti i započeti mjerama zaštite. Obavezno iznad biljaka vješati žute ljepljive ploče. Žutim ljepljivim pločama se mogu odrediti početna “žarišta” štetnika i na vrijeme provesti kemijsko suzbijanje dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

“Bijelu mušicu kupušnjača” potrebno je u usjevima usmjereno suzbijati barem 2-3x, tijekom prvih 40-tak dana vegetacije!

Dopuštene insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) primijeniti u doba dana kada pčele ne lete, npr. u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima. Neki od insekticida vrlo brzo gube djelotvornost na visokim temperaturama! Kombinaciju insekticida koristiti u nižim ili smanjenim propisanim količinama.

Također, toplo, vlažno i sparno razdoblje pogoduje brzom množenju drugih štetnika kupusnjača, među kojima dominiraju kupusni buhači, lisne uši, stjenice i različite vrste gusjenica (Pieris, Plutella, Mamestra, Autographa). Posljednjih mjesec dana bilježimo jači let leptira sovica, čije se gusjenice masovnije pojavljuju proteklog tjedna, te u narednom razdoblju!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

Hibridi kupusnjača i lokalna sorta varaždinsko zemlje tijekom druge polovice ljeta su često napadnuti i različitim uzročnicima bolesti, među kojima dominiraju više vrsta pjegavosti lišća (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), suha trulež (Phoma), mumifikacija glava (Sclerotinia) i vrlo opasna bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas)! Tome naročito pogoduju vrlo povoljni meteorološki uvjeti: učestale kiše, visoke temperature sa jutarnjom rosom, zalijevanje usjeva kišenjem (orošavanjem), česti uzgoj kupusnjača u ponovljenom uzgoju na istim poljima unutar 2-3 godine, te vlastita proizvodnja sjemena Varaždinskog zelja dvogodišnjom “uzdržnom” selekcijom bez stručnog nadzora i tretiranja sjemena protiv uzročnika bolesti koje se prenose sjemenom. Također, budući da kupus ubrajamo u porodicu krstašica, u područjima gdje se uzgajaju uljarice (npr. uljana repica) i drugo korjenasto povrće roda Brassica (npr. postrna repa), neke se “zajedničke” bolesti prenose s jednog usjeva na drugi (npr. pjegavosti lišća, suha trulež), pa se u tom slučaju ekonomske štete povećavaju!

Dopušteni fungicidi u kupusu ne suzbijaju bakterijsku tamnu trulež žila (Xanthomonas)! U novije vrijeme preporučuje je preventivna primjena mikro-bioloških pripravaka koji sadrže Bacillus subtilis i druge korisne mikroorganizme! Moguće je u program zaštite od uzročnika bolesti na poljima kasnih kupusnjača, uz poštivanje ograničenja dodavati manje količine dopuštenih bakarnih pripravaka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili folijarnih hranjiva s naglašenim sadržajem bakra.

Preporuke za preventivno suzbijanje bakterijske tamne truleži žila (Xanthomonas) i  kupusne kile (Plasmodiophora) prije sadnje kupusnjača u ljetnim rokovima uputili smo u preporuci od 21. svibnja o.g. (npr. kalcizacija, vapneni dušik)!

 

Pripravcima za suzbijanje biljnih bolesti u kupusnjačama potrebno je dodavati ranije navedene insekticide protiv različitih kategorija štetnika. Preporučujemo dodati i kvalitetnija sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja u propisanim količinama.

Na smanjenje negativnog utjecaja visokih temperatura na gotovo svim povrtnim kulturama dobivena su primjenom različitih organskih biostimulatora u kombinaciji s folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem fosfora, kalija (i mikro-elemenata). Dobro je folijarna (bio)gnojiva koristiti preventivno, u više navrata sa smanjenim količinama, a moguće ih je miješati sa svim preporučenim fungicidima (izuzev bakarnih pripravaka) i insekticidima za zaštitu povrtnih kupusnjača.

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i vlasnicima pojedinačnih stabla oraha

Prije samo tjedan dana uputili smo obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i vlasnicima pojedinačnih stabla oraha o potrebi praćenja ovogodišnjeg leta odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa) (19.7. 2021.). Upravo dana 19.7. 2021. u večernjim satima u središnjem dijelu Županije na žutu ljepljivu ploču sa atraktantom (Csalomon) uhvaćene su prve dvije odrasle jedinke ovog štetnika, te je naknadno njihov ulov malobrojan ali gotovo svakodnevan! Prema višegodišnjim iskustvima krajem srpnja a naročito tijekom mjeseca kolovoza očekujemo najveću brojnost odraslih oblika orahove muhe (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Dinamika ulova odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa) u sjevernim hrvatskim područjima tijekom proteklih deset godina (2011.-2020.):

Godina praćenja Ulov orahove muhe na žute ljepljive ploče Ukupan godišnji ulov
srpanj kolovoz rujan
2011.* 2 4 6
2012.** 197 743 7 937
2013.** 15 286 326 627
2014.** 89 648 5 742
2015.** 74 165 22 261
2016.** 60 47 10 117
2017.** 1 9 5 15
2018.** 14 164 13 191
2019.** 23 286 11 320
2020.** 17 196 19 232

*granični lokalitet u zapadnom dijelu Međimurja (matični nasad oraha); **pojedinačno stablo uz poljski put u središnjem dijelu kraj Čakovca!

Najraniji ulov orahove muhe: 9.7. 2013.! Najkasniji ulov orahove muhe: 23.9. 2012.!

 

U narednom razdoblju orahova muha čine najveće štete, a 5-10 dana nakon prvih ulova preporučujemo započeti mjerama usmjerene zaštite (naročito na lokalitetima gdje su ranijih sezona zabilježene značajne štete)!

Iskustva u Međimurju dobivena još 2012. i 2013. sezone dokazuju da je masa (težina) jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži! Stoga sve više vlasnika stabla oraha posljednjih sezona dojavljuje štete koje nalikuju napadu orahove muhe i tražili preporuke za moguće suzbijanje.

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje a pojavljuje se sredinom i krajem ljeta. Desetak dana nakon prve pojave muha počinje odlaganje jaja. Ženke odlažu oko 15 jaja u zelenu lupinu iz kojih nakon 5 dana izlaze ličinke. Zelene lupina oraha postaje mekana, zbog tanina koji se oslobađaju s vremenom pocrni, te se zalijepi za ljusku oraha i teško se odvaja od nje. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Ranije napadnuti plodovi oraha od muhe obično otpadaju sa stabla.

VAŽNO: Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe (početak, vrhunac i kraj leta) je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča. U sunčane donje dijelove krošnje (gdje se muha najradije zadržava) žute ljepljive ploče je potrebno vješati najkasnije u vrijeme početka leta odraslih oblika orahove muhe (sredinom ili krajem srpnja). Svaka 2-3 tjedna ploče je potrebno zamijeniti novima. Radi potreba određivanja rokova kemijskog suzbijanja na taj je način na 1 hektaru površine oraha potrebno objesiti barem 3 ljepljive ploče. Kontrolu ploča obavljamo svakodnevno, jer na taj način dobivamo uvid u dinamiku leta muhe, a veći broj postavljenih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost (primjerice, u svrhu smanjenja šteta od orahove muhe metodom masovnog ulova odraslih oblika preporučuje se postavljati 2-10 žutih ljepljivih ploča po drvu ili 20-24 komada/100 m²)!

Svim vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti štete od orahove muhe preporučujemo na stabla vješati žute ljepljive ploče. žute ljepljive ploče dovoljno vješati u donjem dijelu krošnje stabala oraha!

 

Mogućnosti i praktična iskustva usmjerenog kemijskog suzbijanja orahove muhe:

Dopuštenje za suzbijanje orahove muhe u našoj zemlji ima samo jedan pripravak (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)(Imidan WG (fosmet) (1,5 kg/ha, maksimalno 2x godišnje, karenca 7 dana). Na orahovu muhu su također djelotvorni i neki pripravci registrirani za suzbijanje drugih nametnika (npr. spinosad) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! (npr. pripravak Laser KS u količini 0,2-0,3 lit./ha, maksimalno 3x godišnje, karenca 3 dana – registriran za suzbijanje jabučnog savijača Cydia pomonella)! Ovisno količini i rasporedu oborina, te najvišim dnevnim temperaturama, tretiranja treba ponavljati u razmacima 10-atk dana, te je ukupno na taj način potrebno provesti barem 4 do 6 usmjerenih aplikacija u kritičnom razdoblju (od kraja srpnja pa sve do početka mjeseca rujna)! Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje. Zbog potencijalne opasnosti insekticida na pčele medarice, u nasadima oraha u vrijeme provođenje kemijske mjere zaštite ne smije biti cvatućeg podrasta!

Puno bolji učinak, uz manji utrošak škropiva i smanjenje ukupne doze ili količine insekticida (naročito na stablima veće visine i volumena), postiže se kada registriranim i djelotvornim insekticidima za suzbijanje orahove muhe dodajemo biljni proteinski mamac (npr. Buminal). Proteinski mamac nema propisane karence i razvrstan je izvan skupine opasnih tvari. Ako se dodaje insekticidima može se škropivom tretirati samo donji dio krošnje, a ukupni broj aplikacija se može umanjiti s prosječnim razmacima 12-15 dana! Naime, u kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (30-40 %), na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida  (biljni proteinski mamac + jedan od ranije navedenih insekticida)! Tretira se samo donji dio krošnje (npr. pojedine donje grane s južne strane) i na taj se način suzbijaju muhe prije nego odlože jaja (aplikaciju obaviti nakon prvih ulova muha na žute ljepljive ploče). Na pojedinačnim i velikim stablima oraha dovoljno je tretirati donje grana s južne strane uz utrošak samo 2 litre  škropiva po stablu! Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 15-tak dana, počevši od kraja srpnja do početka mjeseca rujna! Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na pojedinačnim visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest tržnim proizvođačima krumpira o završnim mjerama zaštite kasnih sorata

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira upućena je prije jedanaest dana (12.7. 2021.)!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira u središnjem dijelu Međimurja u proteklim danima nadalje je dominantan problem palež lišća od štetnog UV zračenja i nedostatka zemljišne vlage (uglavnom kod sorata krumpira ranijeg dospijeća) i razvoja koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (očitano na netretiranom dijelu poljskog mikro-pokusa na lokalitetu uz rijeku Muru pri uzgoju sorata krumpira Severina, Sunita, Esmee, Kuroda, Lucinda, Memphis i Arizona)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama krumpira u prve dvije dekade srpnja 2021. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 44,2 mm 3.500 minuta 70,55 % 21,88°C
Belica 55,2 mm 4.695 minuta 75,58 % 22,02°C
Mursko Središće 43,0 mm 9.550 minuta 78,03 % 21,74°C
Novakovec 29,8 mm 5.955 minuta 77,57 % 21,75°C
Kotoriba 35,4 mm 6.070 minuta 72,00 % 22,68°C
Donja Dubrava 44,2 mm 8.035 minuta 71,03 % 22,32°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Srpanj je u višegodišnjim prosjecima najtoplije razdoblje u godini na području Međimurja, a vrijeme je u prve dvije dekade ovog mjeseca sukladno očekivanjima: stabilno i vrlo vruće (toplije od očekivanog prosjeka), te smo na većini mjernih mjesta gotovo 50 % ili više od očekivanih mjesečnih oborina (vidi Tablicu 1.). Najviše su dnevne temperature zraka u proteklih 14 dana najčešće bile u rasponu 26,8-34,3°C, a narednih 5-6 dana bi trebale biti u rasponu od 29-35°C! Mogućnost lokalnih oborina u narednom je razdoblju mala, odnosno očekujemo je tek sredinom idućeg tjedna (28./29.7.). Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja blizu riječnih dolina u rasponu od 67,3-92,3 %. Također, uz riječne su doline gotovo svakodnevne srpanjske jutarnje rose, pa vlaženje biljaka pritom traje barem 100-1.040 minuta (vidi Tablicu 1.)!

 

VAŽNO: Tijekom mjeseca srpnja o.g. dnevne ocjene za zarazu uzročnikom koncentrične (crne) pjegavosti i paleži cime krumpira (Alternaria solani) (prognozni model “TOMCAST“) najčešće iznose 2-4, a njihova ukupna suma u proteklom srpanjskom razdoblju je 38! Prema ranijim iskustvima iz Međimurja kod većine sorata krumpira zaštitu učinkovitijim fungicidima valja ponavljati nakon ukupne sume 25!

Nakon posljednjih oborina zabilježenih na području cijele Županije (17./19. srpnja o.g. u količini 5,4-33,0 mm) (najmanje je kiše bilo u središnjem dijelu uz rijeku Muru, npr. Novakovec i Mursko Središće, a najviše na lokalitetima u istočnom dijelu Međimurja, npr. Donja Dubrava i Kotoriba) opasnost od naknadnog razvoja dominantne ljetne bolesti cime (Alternaria) se ponovno povećava!!

Zdravstveno stanje cime krumpira i gomolja u Međimurju:

U poljskim mikro-pokusima pri suzbijanju bolesti cime krumpira u 2021. sezoni (lokalitet uz rijeku Muru i središnjem dijelu Županije, četiri pokusne sorte krumpira: Severina, Sunita, Esmee, Lucinda, Arizona, Memphis i Kuroda) prvi simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) se pronalaze nakon 7.6. 2021., dok znakovi krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) nisu pronađeni! Ipak, zdravstvenim pregledima cime krumpira još od druge polovice mjeseca lipnja o.g. dominantan uzrok propadanja cime je negativan utjecaj visokih temperatura i naknadna pojava koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (na netretiranom dijelu krumpirišta)!

U narednom razdoblju procjenjujemo na sortnim pokusima u središnjem dijelu Međimurja (područje općine Belica) zdravstveno stanje i procijenjenu ovogodišnjeg prinosi gomolja krumpira. Od druge polovice mjeseca lipnja o.g. traje vađenje vrlo ranih sorata krumpira (npr. Adora, Colomba, Riviera, Primabelle, Sunita), a gomoljima dozrijevaju druge dominantne srednje rane sorte krumpira (npr. Arizona, Bellarosa, Vineta i dr.)!

 

Preporučene mjere završnih zaštita:

U završnim zaštitama cime krumpira voditi računa o najvećem broju dopuštenih aplikacija jednog te istog pripravka u sezoni (o dosadašnjem izboru pripravaka), postranom utjecaju fungicida na koncentričnu pjegavost (Alternaria) i propisanim karencama za krumpir (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Mjere zaštite cime svakako preporučujemo nastaviti na srednje ranim i srednje kasnim sortama krumpira čiji se urod planira skladištiti tijekom zimskih mjeseci (npr. Bellarosa, Arizona, Vineta, Esmee, Memphis, Manitou, Soraya, Lucinda, Farida, Joly, Rosi i dr.), te na kasnim sortama krumpira za industrijsku preradu u čips (npr. Arsenal, Opal i slično)!

Već neko vrijeme traje iskapanje uroda sa polja gdje se uzgaja rani krumpira, pa iz tog razloga u završnim aplikacijama na poljima gdje se usjevi navodnjavaju kišenjem (orošavanjem) pri sprječavanju prijenosa krumpirove plijesni (Phytophthora) na gomolje također preporučujemo djelatne tvari kraće karence (3-7 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!(voditi evidenciju o najvećem broju primjene jednog te istog pripravka na istoj površini u sezoni)!

 

VAŽNO: Prema iskustvima iz ranijih sezona u danima oko 25. srpnja obično se u jačoj mjeri pojavljuju ličinke druge generacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Stoga preporučujemo redovito ovih dana pregledavati zdravstveno stanje srednje kasnih i kasnih sorata krumpira, te samo prema potrebi primijeniti jedan od dopuštenih insekticida.

 

U vrijeme intenzivnog razvoja gomolja mjere zaštite provoditi uz utrošak škropiva 300-500 lit./ha (prilagođeno visini cime krumpira: npr. na svakih 10 cm visine cime krumpira utrošiti 100 litara škropiva/ha, poljskom prskalicom bez zračne potpore!).

 

VAŽNO: Također, na parcelama gdje se u narednih 12-14 dana planira vaditi urod krumpira moguće je provesti mehaničko uništavanje cime, odnosno desikaciju ili “kemijsko spaljivanje” cime i korova: za tu namjenu nakon povlačenja s tržišta dikvata, od ove je sezone moguće koristiti samo registrirano sredstvo na osnovi prirodnih tvari (“prirodni herbicid”): pelargonske kiseline (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Primjenu pelargonske kiseline ograničiti samo na povoljne vremenske uvjete (sunčano, suha do blago vlažna lisna masa, uz temperature 15-25°C). Vlažnost zemljišta optimalna – samo na poljima s navodnjavanjem! Moguće je mehanički prethodno i djelomično uništiti cimu krumpira, a naknadno primijeniti značajno manju količinu pelargonske kiseline od registrirane doze za desikaciju krumpira!

 

U kasnih sorti krumpira nastaviti s dodavanjem folijarnih gnojiva prema ranijim uputama. U vrijeme završnog razvoja gomolja prednost dajemo folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem kalija i mikro-hranjiva!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati navedene skupine insekticida!

Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom! Registracija za djelatnu tvar tiakloprid (Calypso SC) ukinuta je 3.8. 2020., krajnji rok za prodaju zaliha je 3.11. 2020., a krajnji rok za primjenu zaliha bio je 3.2. 2021.!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

 

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada koštičavog voća o mjerama zaštite krajem srpnja

Od posljednje preporuke za moguće zaštite koštičavog voća proteklo je tri tjedna (30.6.). Zbog šteta od proljetnih niskih temperatura (zabilježenih od 5.-15.4. 2021.) brzo je završila ovogodišnja berba nekih koštičavih vrsta i sorata ranijeg dospijeća ili je uopće nije bilo. Štete od navedenog događaja veće su ove sezone u trešnjama, breskvama i šljivama u odnosu na jabuku na gotovo svim međimurskim lokalitetima. Ali, na položajima i nasadima gdje štete od niskih travanjskih temperatura nisu bile totalne, još uvijek dozrijevaju plodovi nekih sorti bresaka (npr. Suncrest), zrele su neke rane sorte šljiva (npr. President, Ruth gerstetter, Claifornia blue), dok neki plodovi srednje kasnih sorti šljive tek počinju mijenjati boju i u narednom razdoblju započinju dozrijevati plodove (npr. Stanley, Bistrica).

Uvjeti za razvoj većeg broja biljnih bolesti u voćarstvu nadalje su povoljni, a razlog tome je toplo, sparno i povremeno kišovito razdoblje koje bilježimo od početka mjeseca srpnja o.g. (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama koštičavog voća u prve dvije dekade srpnja 2021. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 44,2 mm 3.500 minuta 70,86 % 22,86°C
Belica 55,2 mm 4.695 minuta 75,86 % 22,07°C
Mursko Središće 43,0 mm 8.955 minuta 78,19 % 21,77°C
Novakovec 29,8 mm 5.785 minuta 77,87 % 21,78°C
Kotoriba 35,4 mm 5.730 minuta 72,00 % 22,72°C
Donja Dubrava 44,2 mm 7.275 minuta 71,06 % 22,44°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Srpanj je u višegodišnjim prosjecima najtoplije razdoblje u godini na području Međimurja, a vrijeme je u prve dvije dekade ovog mjeseca sukladno očekivanjima: stabilno i vrlo vruće (toplije od očekivanog prosjeka), te smo na većini mjernih mjesta gotovo 50 % ili više od očekivanih mjesečnih oborina (vidi Tablicu 1.). Najviše su dnevne temperature zraka u proteklih 14 dana najčešće bile u rasponu 26,1-35,6°C, a narednih 5-6 dana ne bi trebale biti u rasponu od 29-35°C! Mogućnost lokalnih oborina u narednom je razdoblju mala, odnosno očekujemo je tek sredinom idućeg tjedna. Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja blizu riječnih dolina u rasponu od 63,4-92,2 %. Također, uz riječne su doline gotovo svakodnevne srpanjske jutarnje rose, pa vlaženje biljaka pritom traje barem 170-1.040 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Sparina, jutarnje rose i toplina uz povremene oborine još uvijek pogoduju razvoju bolesti lišća i plodova koštičavog voća, npr. pepelnice (Sphaerotheca), krastavosti (Venturia), šupljikavosti lišća (Stigmina), te smeđe truleži plodova (Monilinia), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma) a na trešnjama i višnjama kozičavost lišća (Blumeriella).

VAŽNO: U drugoj polovici mjeseca srpnja o.g. nastavljaju se brojni ulovi leptira breskvina savijača (Cydia molesta) i šljivina savijača (Cydia funebrana) (naročito u manjim mješovitim voćnjacima gdje se ne provodi njihovo usmjereno suzbijanje)! Od kraja druge dekade mjeseca srpnja o.g. ponovno letom započinje pojava odraslih oblika druge generacije breskvina moljca (Anarsia lineatella)!

Njihova ljetna populacija uzrokuje “crvljivost” plodova, zbog koje se naknadno jače razvija trulež plodova (Monilinia). Uzročnici “crvljivosti” bit će jače usmjereni na sorte bresaka i šljiva kasnijih rokova dozrijevanja plodova! Ovogodišnji je postotak “ljetne crvljivosti” koštičavog voća značajno veći nego ranijih sezona, jer je manji broj plodova zbog proljetnog smrzavanja!

Ipak, ljetne mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja.

Koštičave voćne vrste i sorte čiji plodovi dozrijevaju ovih dana ili traje njihova berba ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

 U narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u nasadima (ili dijelovima nasada) bresaka i šljiva sa sortama kasnije epohe dozrijevanja, čiji početak berbe se očekuje u prvoj polovici ili sredinom mjeseca kolovoza.

 Prednost dajemo fungicidima kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili je moguće koristiti biološke pripravke na osnovi Bacillus subtilis (Bacillus amyloliquefaciens) (K=nije primjenljivo)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 Plantažne nasade trešnje i višnje nakon berbe plodova preporučujemo tijekom ljetnog kišnog razdoblja dodatno zaštititi protiv kozičavosti lišća (Blumeriella jaapii). U tu je svrhu moguće koristiti sredstva na osnovi mankozeba i/ili dodina (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Na netretiranim je stablima i osjetljivim sortama trešnje (npr. Van u središnjem dijelu Županije) ovih dana zaraza uzročnikom kozičavosti lišća bila >50 %!

Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika crvljivosti plodova bresaka i nektarina (Cydia molesta, Anarsia lineatella) voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom sezone). Svakako u sortama bresaka i nektarina kasnijih rokova dozrijevanja prednost u narednom razdoblju dajemo pripravcima kraće karence (7-14 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!.

Na srednje kasnim i kasnim sortama šljiva koje dozrijevaju tijekom kolovoza u narednim razdoblju preporučujemo usmjereno suzbijanje druge generacija šljivina savijača (Cydia funebrana)! Izbor insekticida je u šljivama značajno manji nego u breskvama i nektarinama, a prednost u narednom razdoblju dajemo pripravcima s propisanim karencama 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Moguće je protiv uzročnika crvljivosti bresaka, nektarina i šljiva u narednim danima umjesto kemijskih koristiti biološke insekticide (B.t.k.) (K=nije primjenljivo)!

Protiv truleži plodova istovremeno je moguće dodati jedan od fungicida navedenih u zadnjim zaštitama kasnijih sorata dozrijevanja bresaka i šljiva (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema stranim podatcima (Linder i sur., 2015) od insekticida dopuštenih za primjenu u pojedinim koštičavim voćnim vrstama jedino acetamiprid (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) umanjuje štetnost octene mušice ploda (Drosophila suzukii)! Sličan posredni učinak očekujemo od novije djelatne spinetoram (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Naime, voćare i vinogradare već nekoliko zadnjih sezona upozoravamo i na octenu mušicu (Drosophila suzukii), novijeg štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine, a izravno utječe na širenje truleži voća! Stoga preporučujemo redovito postavljati plastične boce zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

*Karenca (K) je najmanji broj dana od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr