MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Međimurska

Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira od uzročnika bolesti i štetnika upućena je prije deset dana (14.6. 2022.). U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina, a veće su količine već zabilježene na nekim lokalitetima u zapadnom i središnjem dijelu Županije (npr. Belica), dok je u istočnim krajevima ukupna mjesečna količina padalina skromna (tek 30-40 % od očekivanih vrijednosti) (npr. Donja Dubrava i Kotoriba) (vidi Tablicu 1.). Iznadprosječno je toplo i sparno, na mjernim je mjestima prosječna temperatura ovog mjeseca 2,3°-3,8°C veća od očekivanog prosjeka, a prosječna je vlažnost zraka na svim mjernim mjestima u rasponu od 72 do 78 %! Dnevne su temperature zadnjih deset dana najčešće u rasponu od 28° do 30°C! Početkom ovog tjedna zabilježena je dnevna vrijednost u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru 34,88°C! Ovog je tjedna (u danima 20.6.-23.6. 2022.) kiša zabilježena na svim mjernim mjestima u količini od samo 3,6 mm (Kotoriba) do 10,6 mm (Železna Gora)! Blizu riječnih dolina vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati bilježimo gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 110-590 minuta!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti i štetnika cime krumpira u prve dvije i pol dekade mjeseca lipnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju (do 24.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  113,2 mm 5.010 minuta 73,36 % 22,23°C
Belica 110,4 mm 4.260 minuta 77,44 % 20,72°C
Sv.Juraj u Trnju 92,0 mm 3.785 minuta 77,97 % 20,79°C
Mursko Središće 68,0 mm 7.860 minuta 78,02 % 20,80°C
Novakovec 87,2 mm 5.060 minuta 78,64 % 20,69°C
Kotoriba 27,2 mm 3.825 minuta 74,00 % 22,05°C
Donja Dubrava 39,6 mm 9.635 minuta 72,60 % 21,10°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Nadalje će u narednim danima biti vrlo vruće i sparno, s najvišim dnevnim temperaturama 30-34°C! Moguće su i nove oborine u nepredvidljivim količinama (25.6., 28.6.)!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira na više lokaliteta u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja pronađeni su prvi simptomi plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) (Belica), a isto je primijećeno na biljkama rajčice uzgajanim u zaštićenim prostorima (plastenicima) (Pribislavec) (14.6. 2022.). Zbog visokih temperatura na nekim se sortama i lokalitetima javljaju prvi simptomi  paleži cime od visokih temperatura i štetnog UV zračenja (npr. Esmee, Severina i dr.) (naročito nakon 20.6.!). Započinje berba i vađenje vrlo ranih sorata krumpira (npr. Adora, Riviera, Colomba i dr.).

VAŽNO: Nadalje se nastavlja vrlo povoljno razdoblje za razvoj koncentrične pjegavosti i paleži cime krumpira (Alternaria). Od početka mjeseca lipnja o.g. pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području uz riječne doline zbrojna je vrijednost 43, pa smo u drugoj polovici ovog mjeseca zabilježili jače naknadno (epidemijsko) širenje ove bolesti na netretiranim i slabije zaštićenim usjevima! U poljskim mikro-pokusima ova se bolest naviše širi na vrlo osjetljivoj sortama krumpira Esmee i Arizona! Stoga je tijekom mjeseca lipnja potrebno redovito suzbijanje ove bolesti registriranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U narednom razdoblju preporučujemo nastaviti redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te nastaviti provođenje mjera usmjerene zaštite primjenom fungicida radi suzbijanja koncentrične pjegavosti (Alternaria), te na poljima sa navodnjavanjem (kišenjem, orošavanjem) i protiv najopasnije bolesti cime – plamenjače (Phytophthora infestans) dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (naročito kod srednje kasnih sorata krumpira, čiji se urodi namjeravaju skladištiti)! Razmake između aplikacija preporučujemo nastaviti provoditi svakih 10-12 dana!!

U usjevima s ranim sortama krumpira birati isključivo pripravke s kraćom karencom (7 dana)!

Nadalje preporučujemo kombinirati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički “miješane” pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

U narednom razdoblju pratiti pojavu druge generacije krumpirove zlatice. Na većini polja gdje je krumpirova zlatica suzbijana krajem svibnja i početkom lipnja, trenutno primjena insekticida nije potrebna!

Na lokalitetu s poljskim mikro-pokusima (Mursko Središće, Šenkovec) već smo protekloj uputi najavili da bilježimo pojavu odraslih oblika zelene štitaste stjenice (Nezara viridula), a naknadno se razvijaju njihove ličinke. Protekle godine jače populacije ovog štetnika naknadno su zabilježene tijekom i krajem ljeta na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

U naknadnim aplikacijama (nakon cvatnje krumpira) poželjno je dodati folijarna kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetima Mursko Središće i Šenkovec tijekom 2022. sezone ponovno dobiveni su pozitivni rezultati preventivnom primjenom folijarnih bio-gnojiva radi smanjenja negativnog učinka visokih temperatura na cimu kod osjetljivih sorti krumpira (npr. Bioplex, Bombardier, Megis, SeaMac, Tora Fusion, Vigor Extra)!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima o mjerama druge zaštite nakon cvatnje vinograda

Prije trinaest dana (10.6. 2022.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze krajem cvatnje vinove loze! Budući je tijekom proteklog mjeseca svibnja na području vinorodne općine Štrigova zabilježena prosječna temperatura 18,8°C, što je čak 3,5°C više od očekivanog prosjeka, početak cvatnje pojedinih vinskih sorti započeo je u danima nakon 27.5. 2022. (već tada se otvaraju prvi cvjetovi na vinskim sortama Chardonnay, Traminac, Kerner, Pinot bijeli, Pinot sivi i dr.)!

Iznadprosječno toplo razdoblje nastavljeno je tijekom lipnja o.g., pa u dosadašnjem dijelu mjeseca umjesto očekivanih 18,4°C na području vinorodne općine Štrigova već bilježimo prosječnih 20,54°C (+2,14°C iznad očekivane mjesečne vrijednosti)! Pritom je iznadprosječno kišovito, te smo do 23.6. 2022. (6.00 sati) već zabilježili 113,2 mm (umjesto očekivanih 102,0 mm). Vrlo je sparno, pa vlažnost zraka u dosadašnjem dijelu mjeseca iznosi 73,5 % (mjerni podatci na lokalitetu Železna Gora, vinska sorta Rajnski rizling)!

Nadalje očekujemo iznadprosječno toplo i nestabilno razdoblje: u narednim će danima najviša temperatura biti između 29-32°C, moguća su nova grmljavinska nevremena s nepredvidivim količinama oborina (24.6., 25.6.)! Protekle je noći uz grmljavinu u vinogorju palo od 6,6 do 8,0 mm oborina!

Zdravstveno stanje u nasadima: U Tablici 1. su prikazani dani prve pojave i dosadašnja potencijalna štetnost važnijih uzročnika bolesti vinove loze u Međimurskom vinogorju. Zbog iznadprosječne topline i oborina bilježimo epidemijski razvoj najopasnije bolesti vinove loze: plamenjače ili peronospore (Plasmopara). Ne netretiranom je trsju nakon 16. lipnja o.g. zabilježen jači razvoj ove bolesti na tek zametnutim bobicama. U posljednjih 25 godina ovo je peta epidemijska sezona pojave i razvoja plamenjače vinove loze (Plasmopara) tijekom koje u slabije zaštićenim nasadima očekujemo značajne ekonomske štete! Još ranije smo pronalazili simptome sive plijesni (Botrytis) na lišću nekih vinskih sorti (npr. Rajnski rizling, Graševina, Sauvignon, Moslavac bijeli ili Šipon). Na netretiranom trsju vinske sorte Moslavac bijeli ili Šipon vidljivi su simptomi crne pjegavosti (Phomopsis) na bazalnom lišću i bazalnom dijelu mladica (kao posljedica primarnih zaraza krajem travnja i početkom svibnja o.g.)! Lokalno se na lišću nekih sorti pojavljuju i simptomi crne truleži (Guignardia), dok pojavu pepelnice grožđa (Erysiphe) očekujemo narednih dana!

Tablica 1. Prva pojava i dosadašnji značaj uzročnika bolesti vinove loze u poljskom mikro-pokusu (Vučetinec) na netretiranom trsju sorte Moslavac bijeli (Šipon) tijekom 2022. godine (do 19.6. 2022.):

Uzročnik bolesti Datum prve pojave Zaraženi organi Štetnost
Plamenjača (Plasmopara) 26.5. 2022. samo lišće da
Siva plijesan (Botrytis) 27.5. 2022. samo lišće ?
Plamenjača (Plasmopara) 29.5. 2022. cvjetni organi da
Siva plijesan (Botrytis) 11.6. 2022. cvjetni organi ?
Crna trulež (Guignardia) 12.6. 2022. samo lišće ?
Crna pjegavost (Phomopsis) 16.6. 2022. lišće i mladice ?
Plamenjača (Plasmopara) 17.6. 2022. zametnute bobice da
Pepelnica (Erysiphe) ? ? ?

 

Stoga vinogradarima preporučujemo redovito pratiti zdravstveno stanje vinograda, a naredne mjere zaštite krajem lipnja i početkom srpnja o.g. planirati i obavljati u kraćim razmacima (do 10 dana)! Preporučujemo nastaviti mjere usmjerene zaštite kombiniranim tvorničkim sustavnim i površinskim pripravcima za preventivnu zaštitu vinograda od najvažnijih uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. siva plijesan, crna trulež, crna pjegavost, crvena palež, kisela trulež) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2021.) (njihova učinkovitost je zadovoljavajuća tek u kombinaciji ili mješavini s drugim skupinama)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Nakon 21. lipnja o.g. na 3 od 4 praćenja lokaliteta u vinogorju bilježimo početak leta druge (ljetne) generacije leptira pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Zbog naknadnog razvoja rane plijesni na oštećenim bobicama prag toleranstnosti ove populacije je nula, odnosno potrebno je na vrijeme poduzeti mjere usmjerene zaštite od pojave i razvoja njihovih ličinki!

 VAŽNO: Nakon cvatnje vinograda preporučujemo planirati i provoditi prvo usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – prirodnog širitelja zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Sukladno proglašenju demarkiranih područja (NN 55/2018) na području Međimurske županije zlatna žutica vinove loze se više ne smatra ograničeno prisutna pri pojedinačnom trsju u pojedinim vinogradima na području katastarskih općina Sveti Urban, Dragoslavec i Železna Gora, već je cijelo vinogorje proglašeno demarkiranim područjem! Demarkirana područja obuhvaćaju zaraženo područje širine najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine najmanje 5 km računajući od granice zaraženog područja!

Prirodni prenositelj (vektor) američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je nađen u svim zaraženim katastarskim općinama, ali također u nezaraženim vinogradarskim područjima Međimurja! Prema iskustvima iz ranijih sezona brojnost vektora je različita od vinograda do vinograda, te ovisi o primjeni insekticida koje vinogradari koriste za suzbijanje drugih štetnika tijekom ljetnih mjeseci (grožđanih moljaca), kada se rokovi tretiranja poklapaju s vremenom suzbijanja američkog cvrčka! U nekim vinogradima u kojima su provedene obavezne mjere suzbijanja naknadno u kolovozu i rujnu također bilježimo veći broj ulova američkih cvrčaka na žutim ljepljivim pločama, iz razloga što iz susjednih netretiranih vinograda vektori prelijeću u zaštićene položaje u kojima prestaje djelovanje primijenjenih insekticida u drugoj polovici lipnja i tijekom srpnja! Dodatna zaštita u mjesecu kolovozu i rujnu nije moguća zbog početka dozrijevanja grožđa, blizine berbe i propisane karence! Iz tih razloga i dosadašnjih iskustva mjeru suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer naknadno širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

U žarištu (1 km) i sigurnosnom području (5 km) posjednici bilja su obvezni redovito pratiti američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča i suzbijati štetnika prema programu koji propisuje najmanje dvije do tri aplikacije insekticida registriranih u Republici Hrvatskoj za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/): prvo tretiranje nakon cvatnje (do trećeg razvojnog stadija ličinke), a drugo tretiranje provesti dva do tri tjedna naknadno! Ako se tijekom srpnja ulovi tjedno 4 ili više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ploči, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Zbog otrovnosti i opasnosti insekticida protiv grožđanih moljaca i američkog cvrčka na pčele, potrebno je prije primjene insekticida pokositi cvatući podrast u vinogradima (a naročito bijelu djetelinu), te primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Kako ne možemo predvidjeti količinu i raspored oborina u drugoj polovici kolovoza i tijekom rujna o.g., uz redovite mjere zaštite protiv uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe, Botrytis) i štetnika (Lobesia, Scaphoideus), dobro je krajem mjeseca lipnja i tijekom srpnja planirati i provoditi tretiranje folijarnim vodo-topivim gnojivima s naglašenim sadržajem hranjiva kalcij:magnezij:kalij (Ca:Mg:K2O)! Time se pozitivno utječe na jačanje kožice bobica kako bi bile otpornije na pucanje pri mogućim jačim kasno-ljetnim i rano-jesenskim padalinama!

Izbjegavati miješanje folijarnih gnojiva sa teškim metalima (npr. bakarnim pripravcima, sredstva koja sadrže Al-fosetil) i anorganskim spojevima (npr. sumpornim fungicidima)!

VAŽNO: ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM (NOĆNIM) SATIMA (ili nakon zalaska sunca, odnosno u ranim jutarnjim satima prije izlaska sunca)!

 U mladim nasadima sadnje 2022. godine, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida, preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene (primjena samo u kasnim popodnevnim ili večernjim satima, jer sumporni fungicidi na temperaturama >28°C i povišenim koncentracijama (>0,5 %) pokazuju fitotoksičnost na najmlađe lišće)!

VAŽNO: Sa naglim porastom temperatura zraka od kraja proteklog mjeseca svibnja bilježimo i pojavu prvih simptoma bolesti koja nastaju zbog razaranja drva ili začepljenja žilnog staničja u trsju vinove loze, od koji su najčešće: apopleksija (“eska”) (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea) (uočeno uglavnom na sortama Sauvignon i Sauvignon cabernet), sušenje krakova trsa i upala kore (Eutypa lata, Botryosphaeria obtusa), te zlatna žutica (Grapevine Flavescence dorée, FD) (uočeno proteklih dana na sortama Rajnski rizling, Pinot sivi i dr.).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada lijeske od uzročnika bolesti i štetnih organizama upućena je krajem proteklog mjeseca svibnja (27.5. 2022.). U prve dvije dekade lipnja o.g. zabilježili smo iznadprosječno toplo razdoblje tijekom kojeg je u prvoj dekadi zabilježeno u zapadnim dijelovima (npr. Železna Gora) i na nekim lokalitetima u središnjem Međimurju (npr. Belica) značajno više oborina od očekivanog prosjeka (vidi Tablicu 1.)! Vrlo je vruće, tijekom posljednjih šest dana najviša je dnevna temperatura zraka u središnjem dijelu Županije uz riječnu dolinu u rasponu od 28,0° do 34,8°C (u hladovini)! Tijekom protekle noći, uz jači vjetar, zabilježena je tek manja količina oborina (od 0,4-4,0 mm)! Prosječna je lipanjska temperatura na nekim mjernim mjestima već 3,7°C veća od očekivanje mnogogodišnje vrijednosti (npr. Železna Gora)! Svi biljni usjevi i nasadi izloženi su toplinskom šoku, pa je poželjno provoditi navodnjavanje!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti i štetnika lupinastog voća u prve dvije dekade mjeseca lipnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju (do 21.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  106,6 mm 4.700 minuta 72,80 % 22,12°C
Belica 101,4 mm 3.890 minuta 76,94 % 20,66°C
Sv.Juraj u Trnju 82,8 mm 2.485 minuta 77,40 % 20,77°C
Mursko Središće 59,2 mm 6.800 minuta 77,76 % 20,47°C
Novakovec 77,4 mm 4.285 minuta 77,40 % 20,50°C
Kotoriba 24,0 mm 3.040 minuta 73,00 % 22,07°C
Donja Dubrava 35,2 mm 8.045 minuta 72,06 % 21,12°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Sparno je, pa na svim mjernim županijskim lokalitetima prosječna vlažnost zraka u prve dvije dekade lipnja iznosi 72-77,7 %!

U naredna 5-6 dana očekujemo najviše dnevne temperature zraka u rasponu 27-31°C, neće biti sasvim stabilno, već su naredna 2 dana (21.6., 22.6.) moguće grmljavinske oborine (sa dnevnim očekivanjima 6-10 mm padalina)!

 

Najvažniji tehnološki štetnik protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije (od sredine ili kraja svibnja do početka ili sredine mjeseca srpnja) poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite je ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manje od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, posebno ako tijekom svibnja i lipnja bilježimo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Za suzbijanje ove skupine bolesti (“trulež plodova” lijeske) preporučujemo tijekom druge polovice lipnja nastaviti primjenu dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Primjenu jednog od dopuštenih bakarnih fungicida u plantažnim nasadima lijeske tijekom lipnja zbog toplinskog šoka ne preporučujemo (bakarne pripravke ne koristiti kada biljke trpe toplinski šok od visokih temperatura ili nedostatka vlage)! Moguće je u narednim (završnim) aplikacijama u nasadima lijeske planirati korištenje mikro-bioloških pripravka (npr. koji sadrže Bacillus subtilis i sl.)!

Istovremeno se moraju poduzeti i mjere suzbijanja ljeskotoča (Cucurlio nucum),  primjenom dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog nametnika u lijeskama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Budući nema registriranih insekticida za suzbijanje ljeskotoča u napoj zemlji, biramo dopuštena sredstva u integriranoj i ekološkoj proizvodnji uz pozitivan postrani učinak na ovog nametnika! Važno je štetnu vrstu ljeskotoč suzbijati preventivno u više navrata u kritičnom razdoblju (od sredine svibnja do sredine srpnja), a prije zabilježenih šteta.

Također, zadnjih godina u voćarstvu pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Zbog ovogodišnje  svibanjske topline fito-fagne stjenice ove sezone primjećujemo značajno ranije nego protekle 2021. sezone! Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama također razvija trulež (npr. Nematospora). Preporučujemo birati insekticide koji pored suzbijanja ljeskotoča, posredno umanjuju i štetnost stjenica. U ekološkoj proizvodnji lijeske dopuštenje za suzbijanje štetnih stjenica imaju botanički (biljni) pripravci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite u zadnjoj dekadi lipnja

Posljednja preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća upućena je početkom lipnja o.g.  (01.6. 2022.)! Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja (u svibnju je dominiralo iznadprosječno toplo i suho razdoblje, a od početka mjeseca lipnja učestali su kišni dani)! Pritom je količina oborina vrlo različita, u zapadnim i središnjim županijskim lokalitetima u prvoj je polovici lipnja padalo značajno više oborina nego u istočnom Međimurju (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti koštičavog voća u prve dvije dekade mjeseca lipnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju (do 20.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  102,6 mm 4.365 minuta 72,28 % 21,90°C
Belica 100,6 mm 3.250 minuta 77,45 % 20,37°C
Sv.Juraj u Trnju 81,0 mm 2.580 minuta 77,97 % 20,49°C
Mursko Središće 59,2 mm 6.800 minuta 77,76 % 20,47°C
Novakovec 76,0 mm 3.905 minuta 79,60 % 20,16°C
Kotoriba 23,6 mm 3.005 minuta 73,00 % 21,77°C
Donja Dubrava 34,8 mm 7.685 minuta 72,01 % 20,86°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Najviše je oborina padalo u prvoj dekadi lipnja o.g., tada je kiša zabilježena čak tijekom osam dana! U drugoj dekadi su temperature tijekom dana najčešće u rasponu 26-30°C, vrlo je sparno, uz učestale jutarnje rose jer su jutra relativno svježa (često s vrijednostima između 11-13°C). Prosječna vlažnost zraka tijekom prve dvije dekade ovog mjeseca na većini mjernih mjesta iznosi 72-79 %!

U narednim danima očekujemo vrlo vruće i sparno razdoblje: najviše dnevne temperature naredna 5-6 dana  u rasponu 29-33°C, a jutarnje će vrijednosti porasti na 16-18°C! Moguće su manje količine oborina od lokalnog značaja u naredna nekoliko dana (20.6., 23.6.)!

Oborine krajem krajem svibnja i tijekom prve dekade lipnja o.g. omogućile su jače zaraze većine dominantnih uzročnika bolesti koštičavog voća, a zbog lipanjske topline i sparine, povremenih oborina, te jutarnje vlage (rosa) očekujemo njihov naredni epidemijski razvoj u slabije zaštićenim nasadima ili na netretiranim stablima – npr. krastavosti (Venturia), šupljikavosti (Stigmina), kozičavosti (Blumeriella), pepelnice (Sphaerotheca), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma). Na slabije zaštićenim i netretiranim stablima trešnje, višnje, breskve i šljive od početka mjeseca lipnja o.g. jače se razvija šupljikavost lišća (Stigmina). Velika količina oborina u prvom tjednu ovog mjeseca uzrokovala je u zapadnim dijelovima Županije pucanje plodova trešnje u dozrijevanju i razvoj smeđe truleži (Monilinia)!

Zbog oborina je u prvoj dekadi lipnja o.g. zabilježen manje brojan let breskvina savijača i breskvina moljca (Cydia molesta, Anarsia lineatella), te leptira šljivina savijača (Cydia funebrana) nego krajem mjeseca svibnja! Na netretiranim mladim stablima bresaka u središnjem dijelu Međimurja do jučerašnjeg dana još nije zabilježena pojava njihovih ličinki u vršnim mladicama.

VAŽNO: Lipanjske mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća koje dozrijevaju i traje berba više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja! Traje berba plodova kasnih sorti trešnje.

Za moguće suzbijanje različitih uzročnika bolesti prednost dajemo naizmjeničnoj primjeni kombiniranih fungicida propisane kraće karence (3 do 7 dana), uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju primjene tijekom sezone (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Moguće je planirati i koristiti mikro-biološke pripravke radi zaštite plodova koštičavog voća početkom dozrijevanja protiv uzročnika truleži (npr. Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Pythium oligandrum).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pojava leptira breskvina savijača (Cydia molesta) traje ove sezone u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja od 26. ožujka o.g.! Let prezimljujuće populacije breskvina moljca (Anarsia lineatella) u središnjem dijelu Županije je započeo 18. svibnja o.g.! U narednom razdoblju očekujemo jaču populaciju njihove druge generacije. Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika “crvljivosti” plodova bresaka i nektarina u narednom razdoblju voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Također, birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) je u središnjem dijelu Međimurja započeo 26. ožujka o.g., ali prema iskustvima iz ranijih sezona od prve (prezimljujuće) generacije šljivina savijača ne očekujemo značajne štete. U drugoj polovici lipnja o.g. očekujemo brojniju pojavu druge generacije ovog štetnika. Upravo je druga generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi crvljivosti i naknadnog razvoja truleži (Monilinia), pa njegovo usmjereno suzbijanje najavljujemo u drugoj polovici (krajem) lipnja i tijekom mjeseca srpnja o.g.! Također voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće je planirati i koristiti mikro-biološke pripravke radi zaštite plodova koštičavog voća početkom dozrijevanja protiv uzročnika crvljivosti (npr. Bacillus thuringiensis kurstaki) (K=nije primjenljivo)!

Naime, voćare i vinogradare već nekoliko zadnjih sezona upozoravamo i na octenu mušicu (Drosophila suzukii), novijeg štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine, a izravno utječe na širenje truleži voća! Stoga preporučujemo redovito postavljati plastične boce zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica!

Prema stranim podatcima (Linder i sur., 2015) od insekticida dopuštenih za primjenu u pojedinim koštičavim voćnim vrstama jedino acetamiprid (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) umanjuje štetnost octene mušice ploda (Drosophila suzukii)! Sličan posredni učinak očekujemo od novije djelatne spinetoram (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

*Karenca (K) je najmanji broj dana od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima kasnih kupusnjača

Posljednja uputa za zaštitu kupusnjača iz ranijih rokova sadnje upućena je prije nešto više od mjesec dana (13.5. 2022.). Premda tradicionalno tek nakon blagdana Svetog Vida (16.6.) počinje sadnja kasnih kupusnjača, koje za berbu dospijevaju krajem rujna i početkom listopada a često se koriste za spravljanje zimnice kiseljenjem, tržni proizvođači ljetnih kupusnjača višekratno obavljaju sadnju i njegu usjeva, dok već neko vrijeme traje berba glavica zelja na parcelama iz ranijih rokova sadnje. U proizvodnji dominiraju hibridi kupusa okruglih, bijelih glava, te se priprema sadnja lokalnog Varaždinskog zelja tipičnih spljoštenih zelenih glava.

Protekli mjesec svibanj i prve dvije dekade lipnja o.g. potpuno se razlikuju prema zabilježenim meteorološkim uvjetima: u svibnju je dominiralo iznadprosječno toplo i suho razdoblje, a od početka mjeseca lipnja učestali su kišni dani – naročito u prvoj dekadi). U narednih 4-5 dana bit će vrlo toplo i sparno, s najvišim vrijednostima 27-33°C! U takvim se uvjetima sadnja presadnica ljetnih kupusnjača odvija u otežanim uvjetima, uz obavezno navodnjavanje tek posađenih presadnica.

Neposredno prije sadnje ili 7-10 dana nakon presađivanja (i naknadno u prvih mjeseca dana od sadnje presadnica u polje) poduzimaju se mjere kemijskog i mehaničkog suzbijanja neželjenih biljaka – korova. U pravilu presadnice kupusnjača u ljetnom uzgoju sadimo na parcele bez napasnih višegodišnjih korova. Pritom koristimo registrirane zemljišne, kontaktno-zemljišne ili translokacione herbicide, uz pridržavanje propisanih ograničenja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Vrlo vruće i sparno razdoblje pogoduje brzom množenju štetnika na tek posađenim poljima kupusnjača, među kojima dominiraju kupusni buhači (Phyllotreta spp.), lisne uši (Brevicoryne brassicae), stjenice (Eurydema spp.) i tripsi (Thrips tabaci). Usjeve kupusnjača u kojima započinje formiranje glavica napadaju različiti uzročnici “crvljivosti”, među kojima ističemo: kupusni moljac (Plutella), kupusni bijelac (Pieris) i lisne sovice (Mamestra). Stoga je potrebno redovito pratiti zdravstveno stanje kupusnjača u polju, te prema navedenim najvažnijim vrstama štetnih organizama poduzeti mjere usmjerene zaštite dopuštenim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Zbog globalnih klimatskih promjena (vrućina, sparina) zadnjih sezona sve češći nametnik postaje i kupusni štitasti moljac ili bijela mušica (Aleyrodes proletella). Odrasle oblike i ličinke ovog nametnika u početnim populacijama pronalazimo već od kraja svibnja i početka lipnja o.g. (na nekim vrstama kupusnjača iz ranog uzgoja, npr. kelj)!

Radi učinkovitijeg suzbijanja kupusnog štitastog moljca ili bijele mušice kupusnjača (Aleyrodes proletella) već u prvim mjerama folijarnog tretiranja preventivno preporučujemo primjenu registriranih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Obavezno u propisanim količinama dodavati sredstva za poboljšanje učinka pesticida.

Insekticide primjenjivati u doba dana kada pčele ne lete, npr. najbolje u kasnim večernjim satima. Neki od insekticida vrlo brzo gube djelotvornost na visokim temperaturama!

Hibridi kupusnjača i lokalna sorta Varaždinsko zelje tijekom druge polovice ljeta su često napadnuti i različitim uzročnicima bolesti (naročito ako se zalijevaju kišenjem i/ili orošavanjem), među kojima dominiraju više vrsta pjegavosti lišća (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), suha trulež (Phoma), mumifikacija glava (Sclerotinia) i vrlo opasna bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas)! Tome naročito pogoduju vrlo povoljni ljetni meteorološki uvjeti: visoke temperature sa jutarnjom rosom, zalijevanje usjeva kišenjem, česti uzgoj kupusnjača u ponovljenom uzgoju na istim poljima unutar 2-3 godine, te vlastita proizvodnja sjemena Varaždinskog zelja dvogodišnjom “uzdržnom” selekcijom uglavnom bez stručnog nadzora i bez tretiranja sjemena protiv uzročnika bolesti koje se prenose sjemenom. Također, budući da kupus ubrajamo u porodicu krstašica, u područjima gdje se uzgajaju uljarice (npr. uljana repica) i drugo korjenasto povrće roda Brassica (npr. postrna repa), neke se “zajedničke” bolesti prenose s jednog usjeva na drugi (npr. pjegavosti lišća, suha trulež), pa se u tom slučaju ekonomske štete povećavaju!

Stoga je potrebno planirati provoditi preventivne mjere radi suzbijanja navedenih uzročnika gljivičnih bolesti primjenom dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Dopušteni fungicidi ne suzbijaju bakterijsku tamnu trulež žila (Xanthomonas), pa je moguće u prvim zaštitama na poljima kasnih kupusnjača dodavati mikro-biološke pripravke na osnovi Bacillis subtilis ili u ograničenom pristupu manje količine dopuštenih bakarnih pripravaka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili folijarnih hranjiva s naglašenim sadržajem bakra.

Neke agrotehničke mjere i preporuke za preventivno suzbijanje bakterijske tamne truleži žila (Xanthomonas) i  kupusne kile (Plasmodiophora) prije sadnje kupusnjača u ljetnim rokovima uputili smo u preporuci od 13. svibnja o.g. (npr. kalcizacija, vapneni dušik)!

Pripravcima za suzbijanje biljnih bolesti na kupusnjačama potrebno je dodavati ranije navedene insekticide protiv različitih kategorija štetnika. Obavezno im je dodati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja u propisanim količinama.

Na smanjenje negativnog utjecaja temperaturnih kolebanja i pojačane ljetne sunčane radijacije na gotovo svim povrtnim kulturama dobili primjenom različitih organskih bio-stimulatora. Naknadno se koriste folijarna hranjivima s naglašenim sadržajem fosfora, kalija (i mikro-elemenata). Bolje je folijarna hranjiva koristiti preventivno, u više navrata sa smanjenim količinama, a dobro se miješaju sa svim preporučenim fungicidima (izuzev bakarnih fungicida) i insekticidima za zaštitu kupusnjača.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka upućena prije dvanaest dana (03.6. 2022.). Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja (u svibnju je dominiralo iznadprosječno toplo i suho razdoblje, a od početka mjeseca lipnja učestali su kišni dani!!) (vidi Tablicu 1.)! Pritom je količina oborina vrlo različita, u zapadnim i središnjim županijskim lokalitetima u prvoj je polovici lipnja padalo značajno više oborina nego u istočnom Međimurju!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika jabučastog voća u prvoj polovici mjeseca lipnja 2022. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 15.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  101,8 mm 4.365 minuta 75,29 % 20,45°C
Belica 100,6 mm 2.860 minuta 79,70 % 19,98°C
Sv.Juraj u Trnju 81,0 mm 2.490 minuta 77,97 % 20,12°C
Mursko Središće 57,2 mm 5.515 minuta 79,47 % 20,10°C
Novakovec 74,8 mm 2.965 minuta 79,39 % 20,53°C
Kotoriba 23,6 mm 2.655 minuta 75,00 % 21,38°C
Donja Dubrava 34,8 mm 5.805 minuta 74,86 % 20,42°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Stanje u nasadima: na netretiranim jabukama dominantne bolesti u 2022. su krastavost (Venturia) i pepelnica (Podosphaera). Od sekundarnih zaraza od pepelnice (Podosphaera) je napadnuta gotovo cjelokupna lisna površina vrlo osjetljive sorte jabuka Idared, dok je intenzitet pojave krastavosti lišća i plodova jabuke (Venturia) sredinom mjeseca lipnja na netretiranim stablima izrazito velik (lišće sorte Zlatni delišes je potpuno zaraženo i započinje prijevremenim otpadanjem, a na plodovima sorta Idared krastavost se javlja tek nakon 26.5. 2022.)!

Znakove karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora) sredinom lipnja o.g. ne pronalazimo niti na vrlo osjetljivim dunjama! Suma prosječnih dnevnih temperatura zraka od početka kalendarske godine (1.1. 2021.) do jučerašnjeg dana (14.6. 2022.) iznosi 1.458,4°C! Prognozni modeli u mjernim uređajima “iMetos” ukazuju da od početka mjeseca lipnja o.g. više nema oslobađanja zimskih askospora, odnosno da završava opasnost od primarnih (skrivenih) zaraza voćnjaka (jabuka i krušaka) uzročnikom krastavosti (Venturia)! Voćari koji su mjere zaštite obavili po posljednjoj preporuci u prvim danima lipnja o.g., a nemaju simptoma krastavosti u svojim nasadima, naredne mjere suzbijanja uzročnika bolesti planirajte u većim razmacima 13-15-ak dana! Ipak, u nasadima gdje ima simptoma krastavosti jabuke i kruške (Venturia) u prvoj polovici lipnja o.g. bilježimo 5 umjerenih sekundarnih zaraza iz oslobođenih konidija!

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka) tijekom razdoblja 26.3.-01.6. 2022. provedeno je deset aplikacija (“primarno razdoblje”), te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost na krastavost (Venturia) i pepelnicu (Podosphaera) primjenom anorganskih i organskih pripravaka: (bakar, ditianon & kalijev-fosfonati, metiram, kaptan, ditianon & pirimetanil, fluksapiroksad, mefentriflukonazol, fluksapiroksad & difenkonazol i sumpor), te mikrobiološkog fungicida na osnovi Bacillus amyloliquefaciens!

U većini nasadima gdje nema znakova krastavosti lišća moguće je sredinom lipnja o.g. koristiti pripravke koji pored krastavosti suzbijaju druge uzročnike bolesti koje se tijekom ljeta pojavljuju na plodovima, a prema iskustvima iz ranijih sezona (npr. gorka trulež – Colletotrichum, smeđa trulež – Monilinia)! Također, u narednom razdoblju na osjetljivim i slabije zaštićenim nasadima razvoj drugih bolesti plodova i lišća jabuka prilagođenih visokim ljetnim temperaturama, sparini i povremenim grmljavinskim pljuskovima (npr. Alternaria, Marssonina)! Stoga je u nasadima jabuka potrebno nastaviti primjenu fungicida prema njihovim registracijama i ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla na netretiranim stablima sredine lipnja o.g. (13.6.) dominiraju štete moljca okruglih mina (Leucoptera) (na osjetljivoj sorti Idared mine su promjera 0,5-1 cm) (ovaj periodički štetnik lokalno je zabilježen na nekim lokalitetimau istočnom i zapadnom dijelu Županije! Na osjetljivim sortama gdje u ranijim aplikacijama nakon cvatnje i u drugoj polovici svibnja o.g. nisu suzbijane različite vrste uši (Aphis, Eriosoma, Dysaphis) na vršom lišću i mladicama dominiraju jabučna zelena uš (Aphis pomi) i krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum).

U nasadima jabuka gdje nisu korišteni akaricidi u zadnjoj dekadi proteklog mjeseca svibnja zbog porasta temperatura u narednim danima pratiti moguću pojavu prvih “žarišta” (pokretne grinje), naročito na osjetljivim sortama (npr. Braeburn, Fuji i Zlatni delišes)!

U središnjem dijelu Međimurja u prvoj polovici mjeseca lipnja o.g. nastavljen je let jabučnog savijača (Cydia pomonella)(slabija populacija nego ranijih sezona) i pojačana brojnost jedne vrste leptira savijača kožice ploda (Pandemis) (vidi Tablicu 2.). Od početka ove godine do jučerašnjeg dana suma efektivnih temperatura zraka >10°C iznosi 421,5°C! Od 7. lipnja o.g. na netretiranim stablima ranih sorti jabuka u središnjem dijelu Međimurja pronalazimo prve “crvljive” plodove oštećene ličinkama prve generacije jabučnog savijača (Cydia pomonella)! Narednih tjedan dana očekujemo toplo razdoblje s dnevnim vrijednostima 26-31°C, te mogućim oborinama već tijekom sutrašnjeg dana (16.6.)! Bit će vrlo sparno (prosječna je mjesečna vlažnost zraka u lipnju gotovo 80 % na lokalitetima uz riječne doline)!

Tablica 2. Prosječni tjedni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) u prvoj polovici mjeseca lipnja o.g.!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Pandemis Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 1,0 8,5 4,0 5,5 22 0,5

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

U narednim danima samo u nasadima koji nisu opremljeni metodom konfuzije ili zbunjivanja (Isonet CTT ili RAK 3) preporučujemo nastaviti primjenu insekticida radi suzbijanja različitih gusjenica u voćnjacima (uzročnika crvljivosti plodova, savijača kožice ploda) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka, te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci!

U nasadima s konfuzijom (zbunjivanjem) jabučnog savijača primjenu insekticida radi suzbijanja drugih uročnika crvljivosti plodova (i savijača kožice plodova) bilo je potrebno obaviti prvih dana mjeseca lipnja, ali isto nije potrebno obaviti sredinom ovog mjeseca!

Dodatna zaštita pčela: Zbog primjene insekticida u nasadima jabuka bez biotehničke metode konfuzije ili zbunjivanja, potrebno je radi njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Vlasnike plantažnih nasada krušaka obavještavamo na redovito praćenje populacije kruškine buhe (Psylla pyri), naročito u nasadima sa izraženim porastima mladica. Za moguće suzbijanje ljetne populacije koristiti dopuštene insekticide koji su istovremeno učinkoviti protiv jabučnog savijača (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Također, u nasadima krušaka preporučujemo nastaviti ljetnu preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti (Venturia) dopuštenim površinskim fungicidima prema propisanim ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

U danima 23.5. i 02.6. 2022. uputili smo prve upute i upozorenja za usmjerene mjere zaštite cime krumpira, prvenstveno od uzročnika koncentrične pjegavosti (Alternaria), krumpirove plijesni (Phytophthora) i štetnika (Leptinotarsa). Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja (u svibnju je dominiralo iznadprosječno toplo i suho razdoblje, a od početka mjeseca lipnja učestali su kišni dani!!) (vidi Tablicu 1.)! Jučer popodne je kiša ponovno padala, ali samo na lokalitetima u istočnom dijelu Županije (npr. Donja Dubrava 1,4 mm, Kotoriba 3,4 mm i Sv.Juraj u Trnju 9,6 mm)! Najkritičniji dan za zarazu cime krumpira uzročnikom krumpirove plijesni (Phytophthora) u proteklom je razdoblju bio 11. lipanj 2022. (mjerni uređaj “iMetos” na lokalitetu Mursko Središće)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti cime krumpira u prvoj polovici mjeseca lipnja 2022. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 14.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  101,8 mm 4.365 minuta 75,76 % 21,52°C
Belica 100,6 mm 2.740 minuta 80,08 % 20,12°C
Sv.Juraj u Trnju 81,0 mm 2.490 minuta 77,97 % 20,26°C
Mursko Središće 57,2 mm 5.370 minuta 79,15 % 20,34°C
Novakovec 74,8 mm 2.965 minuta 80,18 % 20,70°C
Kotoriba 23,6 mm 2.525 minuta 75,00 % 21,52°C
Donja Dubrava 34,8 mm 5.275 minuta 75,04 % 20,63°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

U narednih 5-6 dana očekujemo vrlo vruće, sparno i sunčano vrijeme s najvišim temperaturama zraka 25-31°C! Zbog veće količine oborina u prvoj dekadi mjeseca lipnja o.g. (npr. Belica 100,6 mm) očekujemo prvu pojavu simptoma najopasnije bolesti krumpira plamenjače (Phytophthora) (naročito na ranijim sortama Riviera, Adora i Colomba)!! Kritična mjesta su depresije gdje se u krumpirištima zadržava voda, uz riječne doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla), kao i lokaliteti gdje je krajem svibnja zabilježena tuča (npr. Mursko Središće, Prelog, Orehovica i dr.)! Stoga proizvođačima krumpira u narednom razdoblju preporučujemo svakodnevno pregledavati usjeve i u preporučenim razmacima provoditi mjere zaštite! Jače su osjetljive na raniju krumpirovu plijesan sorte krumpira ranijeg dospijeća (npr. Riviera, Adora, Colomba, Bellarosa, Severina,  Arizona, Vineta, Primabella…)!

Budući smo zbog iznadprosječno toplog svibanjskog razdoblja bilježili vrlo povoljne početne uvjete za razvoj koncentrične pjegavosti na cimi krumpira (Alternaria solani), simptome ove bolesti pronalazimo od početka ovog mjeseca! Pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području uz riječne doline zbrojna je vrijednost od početka mjeseca lipnja 23, a zbog najavljenog vrućeg i sparnog razdoblja u narednih tjedan dana očekujemo jače naknadno (epidemijsko) širenje ove bolesti u slabije zaštićenim usjevima!

Stoga tržnim proizvođačima krumpira nadalje savjetujemo nastaviti redovitu kontrolu zdravstvenog stanja krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, u blizini mjesta sa odbačenim prošlogodišnjim gomoljima, te uz riječne doline Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga (rosa, magla)! Na uzročnike obje bolesti su jače osjetljive ranije sorte krumpira koje su ranije cimom “zatvorile” redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Primabelle, Bellarosa, Arizona, Vineta, Severina…)!

Preporučujemo istovremeno koristiti jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!! 

Prve kritične brojeve ličinki prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na poljima krumpira uzgajanim deklariranim sjemenom primijetili smo već sredinom zadnje dekade mjeseca svibnja (25.5.) (ranije nego protekle dvije sezone), te je većina tržnih proizvođača usmjereno suzbijala ovog štetnika krajem svibnja i/ili početkom lipnja o.g.! Budući mjestimice pronalazimo jajna legla potrebno je provoditi i redovite preglede o njihovoj mogućoj pojavi, te samo prema stvarnoj potrebi obaviti primjenu dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog štetnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Na cimi krumpira bilježimo i prvu pojavu ličinki i odraslih oblika zelene štitaste stjenice (Nezara viridula). Protekle su godine jače populacije ovog štetnika naknadno zabilježene tijekom i krajem ljeta i na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr).

U prvim smo aplikacijama (do kraja cvatnje krumpira) preporučili dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina, vitamina i/ili morskih algi, a naknadno (nakon cvatnje krumpira – u vrijeme formiranja gomolja) isto vrijedi kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

Na poljima gdje počinje vađenje ranog krumpira više ne preporučujemo obavljati mjere zaštite, odnosno u ranim sortama krumpira a prema planu vađenja gomolja voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana i češnjaka

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana upućena je prije 20-ak dana (25.5. 2022.). U proteklom je razdoblju započelo vađenje usjeva ranijih hibrida zimskog luka, a u narednom razdoblju isto očekujemo sa usjevima zimskog češnjaka! Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja (u svibnju je dominiralo iznadprosječno toplo i suho razdoblje, a od početka mjeseca lipnja učestali su kišni dani!!) (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti lukovičastog povrća u prvoj polovici mjeseca lipnja 2022. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 13.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  101,8 mm 4.365 minuta 76,57 % 21,76°C
Belica 100,6 mm 2.740 minuta 80,76 % 20,15°C
Mursko Središće 57,2 mm 5.305 minuta 80,61 % 20,24°C
Novakovec 74,8 mm 2.965 minuta 80,34 % 20,71°C
Kotoriba 20,2 mm 1.800 minuta 76,00 % 21,51°C
Donja Dubrava 33,4 mm 4.435 minuta 75,45 % 20,61°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Od početka mjeseca lipnja samo tijekom tri dana nije padala kiša! Ukupno je tijekom prve dekade na nekim lokalitetima zapadnog i središnjeg dijela Županije pala gotovo ukupna mjesečna količina oborina (npr. Železna Gora, Belica – vidi tablicu 1.), a mjesec lipanj je tijekom godine “najkišovitiji” mjesec!  Pritom je vlažnost zraka uz riječne doline povišena, kao i dugotrajnije zadržavanje vlage u usjevima (rosa)! Uz vrlo vrući dan (31°C) već tijekom današnjeg popodneva su moguće nove oborine! Naredni će dani biti vrlo sparni i vrući (29-31°C)!

Zbog takvih uvjeta bilježimo vrlo povoljne meteorološke uvjete za razvoj bolesti lukovičastog povrća u Međimurju! U proteklom su razdoblju zbog iznadprosječnih oborina lipanjske topline zabilježeni su vrlo povoljni uvjeti za epidemijski razvoj najopasnije bolesti luka: plamenjače (Peronospora destructor). Na netretiranim gredicama proljetnog luka uzgajanog iz lučice tijekom jučerašnjeg je dana očitana zaraza nezaštićenih usjeva plamenjačom na mjestima uz rijeku Muru >65 %!

Vruće, sparno i vlažno (rosa) razdoblje tijekom lipanjskog razdoblja pogoduje razvoju najčešće bolesti plamenjače luka (Peronospora destrucor), ali su zabilježeni i optimalni uvjeti za razvoj drugih bolesti luka: npr. Botrytis (od početka lipnja o.g. uvjeti zaraze najčešće 66-84 %) i Stemphylium (vrlo jaka zaraza 9.-11. lipanj). Naknadno, u idućem tjednu sa porastom dnevnih temperatura zraka na vrijednosti >30°C tržne usjeve luka upozoravamo i na moguće štetne organizme (Thrips).

Ponavljamo preporuku da valja nastaviti sa mjerama zaštite usjevima dugog dana (proljetni luk) uzgajanim iz sjemena protiv plamenjače (Peronospora destructor), naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena još su uvijek vrlo osjetljivi na zaraze plamenjačom. Od ostalih uzročnika bolesti s višim temperaturama i navodnjavanjem usjeva bilježimo rast opasnosti od purpurne pjegavosti i paleži luka (Stemphylium).

Stoga tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo provoditi redovite mjere zaštite od plamenjače (Peronospora), plijesni (Botrytis spp.) i ljubičaste (purpurne) pjegavosti luka (Stemphylium), uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Budući su u najvećem dijelu prve polovice lipnja o.g. najviše temperature zraka često bile u rasponu 26-32°C očekujemo u narednom razdoblju i brži početni razvoj populacije poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Kritična populacija tripsa značajno oštećuje nezaštićene usjeve luka uzgajane iz sjemena i naknadno omogućuje razvoj bakterijskih uzročnika bolesti,  purpurne pjegavosti (Stemphylium) truleži luka (Erwinia)! Stoga preporučujemo  poduzeti mjere usmjerene zaštite luka protiv ovog štetnika dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 40-50 % očekivanog promjera preporučujemo primijeniti i jedno od registriranih sredstva protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U kritičnim je godinama dominantnu bolest: plamenjaču luka (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta s kraćim razmacima tijekom kritičnog razdoblja (naročito tijekom 8-12 razvijena lista), a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

Tržne proizvođače bijelog luka (češnjaka) obavještavamo da nakon 25. svibnja o.g. bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj plamenjače i hrđe (Peronospora, Puccinia). Kod suzbijanja bolesti lišća češnjaka treba birati fungicide koji istovremeno pokazuju učinkovitost na ove dvije bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), uz obavezno pridržavanje karence i najvećeg broja primjene istog pripravka u sezoni! 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze u prvoj polovici lipnja (cvatnja)

Prije jedanaest dana (31.5.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze s početkom cvatnje!

Protekli mjesec svibanj obilježilo je neobično toplo razdoblje počev od druge dekade: od 11.5. do 25.5. 2022. zabilježeno je čak 12 dana tijekom kojih su najviše dnevne temperature zraka u hladovini bile od 27,3° do 32,4°C!! U takvim smo uvjetima zabilježili značajno raniji početak cvatnje vinskih sorti u odnosu na protekle dvije sezone: već od 27. svibnja o.g. otvaraju se prvi cvjetovi na sortama Chardonnay, Traminac, Kerner, Pinot bijeli, Pinot sivi i dr.!

Naprotiv, u danima nakon 25. svibnja dominiraju kišni dani: tako u posljednjih 16 dana kiša nije padala smo tijekom 5 dana (ukupno je od 25.5. do jutarnjih sati 10.6. zabilježeno 141,4 mm – mjerni podatci na lokalitetu Železna Gora, vinska sorta Rajnski rizling)!

Posljednjih pet dana kiša u Međimurskom vinogorju pada svakodnevno, te je od 6. lipnja o.g. na lokalitetu Železna Gora zabilježeno 97,0 mm! Pritom je prva dekada lipnja iznadprosječno topla (21,42°C), pri čemu su najniže noćne vrijednosti svakodnevno u rasponu od 13,5° do 17,7°C! Kiša je moguća još tijekom današnjih prijepodnevnih sati, uz naknadno jači sjeverni vjetar!

Naredni će dani biti vrući i sparni, s najvišim temperaturama zraka 27° do 31°C!

Iznadprosječno toplo i kišovito razdoblje posljednja dva tjedna pogodovalo je mogućim zarazama različitim uzročnicima bolesti, među kojima su dominantne plamenjača (Plasmopara) (još uvijek su u danima nakon 28.5. vrlo povoljni uvjeti za primarno oslobađanje spora; uvjeti za formiranje spora na primarno zaraženim organima nakon 28. svibnja su vrlo izraženi, a 29. svibnja su pronađeni simptomi ove bolesti na cvjetnim organima; naknadno bilježimo 5 dana vrlo povoljnih za sekundarne zaraze!!!) i pepelnica (Erysiphe) (od početka lipnja o.g. rizik od primarnih zaraza askosporama ocijenjen svakodnevno 90-100 %). Pored ovih bolesti bilježimo i uvjete za razvoj drugih uzročnika bolesti: npr. sive plijesni (Botrytis) (rizik zaraze porastao u posljednja 4 dana sa 45 % na 100 %) ) i crne truleži grožđa (Guignardia) (slabija primarna zaraza krajem svibnja i vrlo jaka zaraza tijekom posljednja dva dana)!

Stoga je moguće mjere zaštite kombiniranim tvorničkim sustavnim i površinskim pripravcima za preventivnu zaštitu vinograda od najvažnijih uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe) obavljati u skraćenim razmacima aplikacije (ne više od 10-12 dana)! Preporučujemo obaviti izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. siva plijesan, crna trulež, crna pjegavost, crvena palež) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2021.) (njihova učinkovitost je zadovoljavajuća tek u kombinaciji ili mješavini s drugim skupinama)!

U cvatnji vinograda ne koristiti bakarne i sumporne fungicide!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tijekom cvatnje je zabranjena primjena insekticida u vinogradima!

 Tek nakon cvatnje vinograda preporučujemo planirati i provoditi prvo usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – prirodnog širitelja zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U mladim nasadima sadnje 2022. godine umjesto pojedinačnih površinskih fungicida, zbog velike opasnosti od razvoja dominantne bolesti preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (naročito nakon pojave prvih simptoma bolesti u vinogorju). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene (primjena samo u kasnim popodnevnim ili večernjim satima, jer sumporni fungicidi na temperaturama >28°C i povišenim koncentracijama (>0,5 %) pokazuju fitotoksičnost na najmlađe lišće)!

VAŽNO: Budući je u posljednja dva tjedna najviša temperatura zraka bila u rasponu od 28,5 do 33,8°C od 4. lipnja o.g. bilježimo i raniju pojavu prvih simptoma dominantne bolesti koja nastaju zbog razaranja drva ili začepljenja žilnog staničja u trsju vinove loze: apopleksija (“eska”) (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Obavijest tržnim i proizvođačima povrća za vlastite potrebe

Protekli mjesec svibanj bio je povoljan za uzgoj plodovitog povrća (npr. rajčica, paprika, krastavci) na otvorenim gredicama, jer smo zabilježili iznadprosječno toplo, te na većini mjernih mjesta ispod-prosječno kišovito razdoblje (vidi Tablicu 1.). Neobično vruće i suho bilo je od početka druge do sredine treće dekade mjeseca svibnja (od 11.5. do 25.5. 2022.)!! U tom je razdoblju čak tijekom 10 dana zabilježena najviša dnevna temperatura u hladovini raspona od 27,5° do 31,8°C (u središnjem dijelu Županije uz riječnu dolinu) (tada je pri takvim je uvjetima povrće na otvorenim gredicama bilo poželjno navodnjavati)!! Dana 25. svibnja u popodnevnim satima, te ponovno u noći 27./28. svibnja u noćnim satima zabilježeno je olujno nevrjeme s jakim vjetrom i lokalno zabilježenom tučom (uglavnom u zapadnom dijelu uz rijeku Muru, te u istočnom dijelu Županije uz rijeku Dravu)! Najviše je oborina u proteklom mjesecu palo tijekom zadnjih sedam dana (najčešće u količini 40-50 mm, ali na nekim mjernim mjestima i nešto više od 70 mm)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika povrća u proteklom mjesecu svibnju 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 55,6 mm 6.845 minuta 71,28 % 18,80°C
Belica 71,6 mm 6.840 minuta 71,60 % 17,83°C
Mursko Središće 62,4 mm 14.035 minuta 78,31 % 17,37°C
Novakovec 92,4 mm 9.555 minuta 78,48 % 17,24°C
Kotoriba 53,4 mm 8.000 minuta 73,00 % 18,60°C
Donja Dubrava 69,2 mm 14.105 minuta 70,10 % 17,98°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Naprotiv, u mjesecu lipnju u zapadnim i središnjim dijelovima Županije dominira vrlo sparno, toplo i iznadprosječno kišovito razdoblje (u najzapadnijim mjernim mjestima, npr. Železna Gora, u prvih je osam lipanjskih dana već izmjerena mjesečna količina oborina) (vidi Tablicu 2.).

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika povrća u prvoj dekadi mjeseca lipnja 2022. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 9.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  95,6 mm 2.940 minuta 80,69 % 21,99°C
Belica 84,6 mm 2.950 minuta 91,33 % 20,87°C
Mursko Središće 53,6 mm 3.900 minuta 81,45 % 21,03°C
Novakovec 63,2 mm 2.240 minuta 82,76 % 20,96°C
Kotoriba 17,4 mm 1.550 minuta 77,00 % 22,42°C
Donja Dubrava 29,0 mm 3.315 minuta 77,15 % 21,39°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

U narednim danima očekujemo jačanje sjevernog vjetra, manju količinu oborina još tijekom današnjeg dana, a narednog vikenda rast temperatura na vrijednosti do 29°C.

Tržni proizvođači sadnju plodovitih vrsta povrća u negrijanim zaštićenim prostorima obavljali su krajem ožujka ili početkom travnja o.g.! U prvih 50-ak dana nakon presađivanja važno je obaviti preventivne mjere zaštite protiv ekonomski značajnih uzročnika bolesti i nekih kategorija nametnika! Uzgoj u stabilnim plastenicima i staklenicima se ponavlja iz godine u godinu pa redovito bilježimo štetne organizme prilagođene povišenim temperaturama i važnosti zraka: uzročnici biljnih bolesti, npr. baršunasta plijesan (Fulvia), pepelnice (Erysiphe, Sphaerotheca, Leveillula), plamenjače (Pseudoperonospora, Phytophthora), pjegavosti lišća (Alternaria, Septoria), plijesni i truleži (Botrytis, Sclarotinia), te štetni organizmi životinjskog podrijetla, npr. bijela mušica (Trialeurodes, Bemisia), lisne uši (Aphidae), staklenička grinja (Tetranychus), mušice mineri lišća (Liriomyzae), kalifornijski trips (Frankliniella) i dr.

Od bolesti plotovitog povrća svake godine bilježimo gangrenu korjenova vrata paprike (Phytophthora capsici). Najčešće su zaražene već posađene presadnice paprike, pa biljke pokazuju simptome u vrijeme rasta i razvoja prvih plodova. Zaražene, a već biljke paprike naglo venu i suše se! Takve štete nastaju nakon kišnih razdoblja ili nakon obilnog navodnjavanja. Ova bolest napada i patlidžan, sa istim ili sličnim promjenama kao na paprici. Tretiranjem biljaka se uspjeh postiže samo preventivnom primjenom registriranih fungicida (prije zaraze i pojave znakova bolesti) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Taj postupak valja ponoviti u intervalima 15-tak dana, uz poštivanje propisane karence! Proizvođači u nadziranoj ekološkoj proizvodnji mogu preventivno koristiti pripravke sa antagonističkim (korisnim) mikroorganizmima (npr. Trichoderma spp. ili Glomus spp., Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Pythium oligandrum i slično). Primjenjuju se zalijevanjem presađenih biljaka ili sustavima “kap po kap”.

Ista mjera je također poželjna u proizvodnji salatnih krastavca radi preventivne zaštite od uzročnika bolesti korijena i rane pojave plamenjače (Pseudoperonospora cubensis).

Zbog iznadprosječno vlažnog razdoblja koje bilježimo u danima nakon 25. svibnja o.g. zabilježeni su optimalni uvjeti za razvoj sive plijesni (Botrytis cinerea) – u zaštićenim je prostorima zbog visoke vlažnosti zraka ova vjerojatnost još izraženija (prve simptome plodovima rajčice uzgajanim na otvorenim gredicama pronašli smo 4. lipnja o.g.)!

VAŽNO: Budući je siva plijesan jedna od najčešćih uzročnika bolesti pri uzgoju povrća u plastenicima i otvorenim gredicama, projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  (fenheksamid, boskalid) tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj potvrđen je razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr). Slabije osjetljivi izolati utvrđeni su u Opuzenu, Metkoviću i Vrgorcu (jagode)  (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! U godišnjem planu suzbijanja ove bolesti voditi računa o navedenim spoznajama.

Zbog tuče zabilježene 25.5. i 27.5. o.g. i naknadnih oborina raste opasnost od pojave i razvoja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), pa upozoravamo proizvođače rajčice da redovito pregledavaju i provode preventivne mjere zaštite protiv ove bolesti na rajčici sa pripravcima kraće karence (do 7 dana) ili biološke fungicide (npr. na osnovi Pythium oligandrum) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). U posljednjih 30-ak dana pomoću prognoznog modela “TomCast” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na područjima uz riječne doline došli do zbroja 44 (npr. prve simptome ove bolesti na patlidžanima pri uzgoju na otvorenim gredicama pronašli smo 4. lipnja o.g.)! ranijih je sezona ova bolest značajno oštetila neke osjetljive hibride rajčice u zaštićenom uzgoju, pa birati i fungicide kraće karence radi kontrole ove bolesti (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla redovito se na mladim presadnicama paprike javljaju lisne uši (Aphidae), a u zaštićenom prostoru još kalifornijski trips (Frankliniella) i cvjetni štitasti moljac ili “bijela mušica” (Trialeurodes).

Zadnjih je godina u zaštićenim prostorima naglašen problem bijele mušice (posebice u rajčici), prvenstveno zbog vrlo vrućih i sparnih ljeta (naročito tijekom zadnjih pet sezona), te sve manjeg broja djelotvornih insekticida za njihovo suzbijanje na našem tržištu. Cvjetni štitasti moljac je mali, bijeli, vrlo živahan leptirić, veličine svega 2 mm. Stoga se uobičajeno zove bijela mušica. Tijelo i krila odraslog kukca, ali također ličinki i “kukuljica”, pokriva fini bijeli vosak u obliku praška! Tipičan simptom zaraze ovim štetnikom je pojava medne rose (ljepljive, slatkaste tekućine) po plodovima i lišću, na koje se naknadno naseljavaju gljive čađavice. Svi razvojni oblici ovog štetnika se nalaze na donjoj strani lišća. Bijela mušica ima vrlo visoki potencijal umnažanja, koji do izražaja nastupa u povoljnim uvjetima temperature od 25°C. Često istovremeno napada više biljnih vrsta (rajčice, papriku, salatne krastavce, različite vrste cvijeća). Mjere usmjerene zaštite su uspješno samo ako se provode u vrijeme početne pojave ovog nametnika registriranim pripravcima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti stakleničkog štitastog moljca  (Trialeurodes vaporariorum) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom su dijelu Hrvatske (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija) sve testirane populacije iz zaštićenog uzgoja bile osjetljive na sintetske piretroide (deltametrin, alfacipermetrin, lambda-cihalotrin), te noviji piriproksifen i spiroteramat! U 2019. su sve testirane populacije stakleničkog štitastog moljca bile rezistentne na spirotetramat (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Također, testirane su populacije kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) sakupljene iz kontinentalnog (Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska županija) i jadranskog dijela Hrvatske (Dubrovačko-neretvanska županija), te bile rezistentne na primjenu piretroida (lambda-cihalotrina) (90 %), spinosina (spinosad) (90 %) i avermektina (abamektin) (100 %)! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr