MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Međimurska

Obavijest proizvođačima ječma o završnoj zaštiti vršnog lišća i klasja

Posljednja preporuka proizvođačima ozimih žitarica upućena prije 40-ak dana (15.3. 2021.), prvenstveno radi potrebe suzbijanja uzročnika bolesti (još ranije je upućena obavijest o potrebi suzbijanja korova u ozimim žitaricama – 1.3. 2021.)! VAŽNO: Budući smo u prvom dijelu protekle zime 2020./21. (listopad, studeni i prosinac 2020.) bilježili vrlo povoljne uvjete za početni razvoj uzročnika bolesti ozimih žitarica, nakon skrivenog razdoblja od druge polovice mjeseca ožujka o.g. pronalazimo prve simptome uzročnika bolesti u nezaštićenim poljima ozimog ječma i pšenice – naročito na lokalitetima blizu riječnih dolina Mure i Drave (npr. Pyrenophora, Septoria)!  U slabije zaštićenim usjevima ili netretiranim poljima ozimog ječma moguće je pronaći znakove pjegavosti i paleži lišća (Pyrenophora, Rynchosporium)!

Tijekom mjeseca travnja o.g. na svim mjernim lokalitetima u Međimurju bilježimo neobično vremensko razdoblje: nakon što je sam početak mjeseca travnja o.g. obilježilo vrlo toplo razdoblje s najvišim temperaturama zraka nešto višim od 26,6°C naknadno dominiraju dani s prosječnim dnevnim temperaturama zraka <9,5°C (15 takvih dana) i često s negativnim jutarnjim vrijednostima (9 takvih dana uz riječne doline)! Stoga je prosječna temperatura zraka u mjesecu travnju o.g. u središnjem dijelu Međimurja svega 7,8°C (čak 2,5°C manje od očekivanog prosjeka)! U narednim će danima najviše temperature zraka porasti na vrijednosti 17°-20°C, ali će jutra još uvijek biti svježa s vrijednostima 4°-6°C! Ukupno je tijekom mjeseca travnja o.g. zabilježeno od 28,6 mm (Novakovec) do 46,2 mm oborina (Železna Gora)! Prosječna je mjesečna vlažnost zraka na mjernim lokalitetima do današnjeg dana najčešće u rasponu 69,0-72,7 %, a ukupno vlaženje biljaka u travnju traje 5.145-8.150 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika bolesti ozimog ječma za prve dvije dekade mjeseca travnja 2021. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-22.4. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-22.4. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-22.4. 2020.
Železna Gora 46,2 mm 7.840 minuta 8,40°C
Belica 46,2 mm 4.935 minuta 7,98°C
Mursko Središće 42,6 mm 8.150 minuta 7,78°C
Novakovec 28,6 mm 6.520 minuta 7,34°C
Kotoriba 42,0 mm 5.145 minuta 7,77°C
Donja Dubrava 38,4 mm 7.975 minuta 7,90°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

VAŽNO: Od početka kalendarske 2021. godine u središnjem je dijelu Međimurja zabilježeno samo  121,6 mm oborina (33 % manje od očekivanih količina)! Značajno manje oborina je zabilježeno u veljači i ožujku o.g., a pritom su siječanj i veljača o.g. bili iznadprosječno topli! U takvim uvjetima usjevi ozimog ječma nisu jače busali niti jače razvijali vlati kao proteklih sezona. Ipak, oborine koje smo bilježili u mjesecu travnju (3.-6.4.; 12.-13.4., te 18.-19.-20.4. o.g.) povoljno utječu na rast i razvoj ozimog ječma, ali istovremeno bilježimo optimalne uvjete za naknadni razvoj uzročnika bolesti (Pyrenophora, Rynchosporium)!

Moguća epidemijska pojava i naknadni razvoj bolesti ozimog ječma ovisi o količinama i rasporedu oborina tijekom svibnja i prve polovice lipnja o.g.! Stoga obavještavamo proizvođače ozimog ječma da pregledaju zdravstveno stanje usjeva, te preporučujemo primijeniti neki od dopuštenih i dovoljno djelotvornih fungicida na važnije uzročnike bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Naročito to vrijedi za usjeve koji se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije ili na poljima zasijanim tzv. “farmerskim sjemenom”. Proizvođači ozimog ječma koji su obavili mjere zaštite od uzročnika bolesti prema uputi od 15.3. 2021. mogu planirati završnu zaštitu vršnog lišća i klasja krajem travnja – početkom svibnja!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni meteorološki uvjeti tijekom mjeseca svibnja omogućuju snažniju epifitociju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma, što uz nedostatak zimskih oborina, može dodatno umanjiti očekivanu količinu i kvalitetu prinosa. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva ječma od gljivičnih bolesti koristiti i vodo-topljiva folijarna gnojiva za završnu aplikaciju preko lista, vlati i klasja usjeva (gnojiva sa naglašenim sadržajem aminokiselina, te mikro-hranjiva (npr. Cu-Mn-Zn).

Također, preporučujemo u narednom razdoblju sa porastom temperatura zraka pregledati usjeve na pojavu štetnih organizama životinjskog podrijetla (npr. lisnih uši, žitnog balca i žitnih stjenica) (Aphidina, Oulema, Eurygaster, Aelia), te prema potrebi planirati primijenu jednog od dopuštenih insekticida u usjevima ozimog ječma (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida (na primjenu cipermetrina je osjetljivo 60-84,6 % populacije) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Utrošiti 350-400 litara škropiva/ha. Dopušteni fungicidi za završnu zaštitu klasja i vršnog lišća imaju najčešće propisanu karencu u žitaricama od 35 do 42 dana.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima jagoda u plastičnim tunelima

Od posljednje uputa tržnim proizvođačima jagoda u visokim plastičnim tunelima proteklo je 19 dana (2.4. 2021.).

Nakon što je sam početak mjeseca travnja obilježilo vrlo toplo razdoblje s najvišim temperaturama zraka nešto višim od 26,6°C! Dominiraju travanjski dani s prosječnim dnevnim temperaturama zraka <9,5°C (15 takvih dana) i često s negativnim jutarnjim vrijednostima (9 takvih dana uz riječne doline)! Stoga je prosječna temperatura zraka u mjesecu travnju svega 7,5°C (čak 2,8°C manje od očekivanog prosjeka)! U narednim će danima najviše temperature zraka porasti na vrijednosti 18°C, ali će jutra još uvijek biti svježa s vrijednostima tek koji stupanj >0°C! Ukupno je tijekom mjeseca travnja zabilježeno od 35,8 mm (Donja Dubrava) do 45,2 mm oborina (Železna Gora)! Prosječna je mjesečna vlažnost zraka na mjernim lokalitetima do današnjeg dana najčešće u rasponu 69,0-72,7 %, a ukupno vlaženje biljaka u travnju traje 5.035-7.810 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki meteorološki mjerni podatci u istočnom, središnjem i zapadnom dijelu Međimurja tijekom mjeseca travnja 2021. (do 21.4. 2021. u 6.00 sati):

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Kotoriba 7,54°C 42,0 mm 69,0 % 5.035 minuta
Donja Dubrava 7,60°C 35,8 mm 70,5 % 7.060 minuta
Belica 7,69°C 45,2 mm 72,0 % 4.775 minuta
Novakovec 7,17°C 28,6 mm 72,5 % 6.380 minuta
Mursko Središće 7,53°C 42,4 mm 72,7 % 7.810 minuta
Trnovčak 7,67°C 45,0 mm 66,5 % 5.555 minuta
Železna Gora 8,15°C 45,2 mm 62,0 % 7.700 minuta

U takvim je meteorološkim uvjetima rast i razvoja jagoda u visokim plastičnim tunelima usporen. Dodatnim pokrivanjem biljaka paučinastom folijom spriječene su štete od smrzavanja u danima kada su zabilježene niske i negativne jutarnje vrijednosti! Ovisno o sorti, jagode u zaštićenim prostorima su u cvatnji, odnosno razvijaju se prvi plodovi!

Zbog oborina koje smo bilježili u posljednja tri dana (18.-20.4. 2021.), te dugotrajnog zadržavanja vlage na biljkama i zasićenosti zraka vlagom bilježimo početne uvjete za razvoj antraknoze jagoda (Colletotrichum) i sive plijesni plodova (Botrytis)!

U ranijim smo uputama proizvođače jagoda u plastičnim tunelima smo upozoravali na važnije preventivne mjere zaštite protiv fitofagnih grinja, različitih uzročnika bolesti (poglavito *”antraknoze” i sive plijesni) (Colletotrichum, Botrytis), te neželjenih kukaca (tripsi, lisne uši štetne gusjenice, štetni kornjaši – pipe) (vidi upute od 5.3., 17.3. i 2.4. 2021.)!

*”antraknoza” = uzročnik srčane truleži stabljike i lisne drške, nepravilnih tamnih lisnih pjega i uleknute tamne pjegavosti plodova jagoda!

VAŽNO: Zabilježeni meteorološki uvjeti u proteklih jedanaest dana uz riječne doline (npr. Mursko Središće, Donja Dubrava) upućuju na značajniju opasnost za razvoj plijesni (Botrytis) u nasadima jagoda! Zbog dugotrajne kiše i zasićenosti zraka vlagom plastične tunele tijekom protekla tri dana nije bilo moguće kvalitetno prozračivati, ali isto već treba provoditi narednih dana! U zaštićenom uzgoju jagoda uz 15°C i zadržavanje vlage (RVZ >95 %) u trajanju 15 ili više sati raste opasnost od latentnog razvoja najopasnije bolesti plodova jagoda – sive plijesni (Botrytis)!

Svakako se preporučuje odstraniti sve zaražene plodove iz nasada, posebice ako dozrijevanje jagoda i berba traju duže razdoblje. Dopuštene kemijske ili biološke pripravke s djelomičnim ili sporednim učinkom na sivu plijesan koristimo barem dvaput od početka rasta do početka cvatnje (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Tijekom cvatnje i početkom razvoja plodova tržni proizvođači jagoda koji su prihvatili standarde uzgoja sa smanjenim ostacima pesticida (rezidui), strogo moraju poštivati ograničenja uz propisane karence dopuštenih fungicida, te najveći broj njihovih primjena tijekom sezone, odnosno poštivanje propisanih koncentracija (ili doza) aplikacije (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o osjetljivosti dominantnih sorata jagoda, te prema iskustvima pojave uzročnika bolesti iz ranijih sezona prema mikro-lokalitetu, moguće je u vrijeme razvoja i dozrijevanja plodova koristiti mikrobiološke pripravke sa antagonističkim (korisnim) mikroorganizmima (npr. Bacillis amyloliquefacijens – ranije Bacillus subtillis)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  (fenheksamid, boskalid) tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr). Slabije osjetljivi izolati utvrđeni su u Opuzenu, metkoviću i Vrgorcu (jagode)  (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)!

U slučaju pojave nekih od kategorija štetnih kukaca spomenutih u ranijim preporukama (npr. tripsi, štetne gusjenice) i procjene za potrebom njihova usmjerena suzbijanja, tijekom razvoja i početka dozrijevanja plodova jagode preporučujemo primjenu biljnih insekticida, dopuštenih u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti lisnih uši (Myzus), kalifornijskog tripsa (Frankliniella) i cvjetnog (stakleničkog) štitastog moljca (Trialeurodes) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj rezistentnih (otpornih) populacija ovih štetnika na primjenu određenih insekticidnih djelatnih tvari (https://rezistentnost-szb-hr) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! Kod mjera zaštite proizvođači jagoda redovito moraju voditi informacije o novijim spoznajama kod suzbijanja “napasnih” nametnika.

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza o mogućnostima preventivnog suzbijanja korova primjenom zemljišnih herbicida

Sjetva kukuruza na području Međimurske županije ove je godine započela kasnije nego proteklih sezona, tek početkom druge dekade ovog mjeseca zasijane su manje površine! Razlog tome je neobično svježe i prohladno razdoblje u danima nakon 5. travnja o.g.! Negativne su jutarnje vrijednosti spustile temperatura tla na dubini 7 cm s vrijednosti 13,9°C (zabilježeno 1. travnja o.g.) na samo 6,9°C (zabilježeno 7. i 8. travnja o.g.)! Protekla 4 dana vrijednost temperature zemljišta na dubini 7 cm raste sa 8,2° na 9,1°C! Kiša je u protekla 48 sati padala na svim mjernim mjestima u Županiji u približno jednakim količinama: od 11,6 mm u istočnim krajevima (npr. Kotoriba) do 14,2 mm u zapadnim dijelovima (npr. Železna Gora)! U narednim će danim najviše temperature zraka biti u rasponu 13°-18°C, ali će poneka jutra još uvijek biti svježa (1°C)

U takvim će uvjetima proizvođači kukuruza na većini površina obaviti sjetvu kukuruza tijekom i nakon blagdana Svetog Jurja (22.4.)!

Na poljima gdje su usjevi kukuruza već posijani moguće je prije nicanja planirati primjenu dopuštenih zemljišnih (rezidualnih) herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/), uz poznavanje pripadajućih ograničenja.

Korovna flora kukuruza tipično je “okopavinska! Višegodišnjim istraživanjem Zavoda za zaštitu bilja i Zavoda za herbologiju pri Agronomskom fakultetu u Zagrebu tri najčešće i najbrojnije korovne vrste koje se javljaju u hrvatskim “okopavinama” (kukuruz, krumpir, šećerna repa, soja, suncokret) su koštan ili kostrva (Echinochloa crus gali) (40-tak biljaka/m²), limunđik (“partizanka” ili fazanuša ili ambrozija) (Ambrosia elatior) (30-tak biljaka/m²) i loboda (Chenopodium album) (30-tak biljaka/m²)! Uz riječnu dolinu (Drava) posljednjih dvadesetak godina sve više se širi europski mračnjak (Abutilon)!

Stoga u najraširenijoj “okopavini” proizvođači uglavnom kemijski suzbijaju neželjene biljke primjenom herbicida, a ovisno o dominantnim korovnim vrstama po pojedinim parcelama treba birati način (rokove) i izbor dopuštenih pripravaka (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Proizvođači kukuruza mogu obaviti “preventivno” suzbijanje sjemenskih širokolisnih i travnih korova primjenom zemljišnih herbicida! Uz dobru sjetvenu pripremu tla, količina i raspored oborina značajno utječu na učinkovitost zemljišnih (rezidualnih) herbicida (pre-em)!

Na poljima kukuruza gdje ima višegodišnjih korova, npr. pirike (Agropyron), osjaka (Cirsium), slaka (Convolvulus), divljeg sirka (Sorghum) i sl. treba planirati naknadnu primjenu herbicida nakon nicanja kukuruza i korova (post-em), jer se višegodišnji korovi koji rastu iz podzemnih izdanaka ne mogu uspješno suzbiti zemljišnim herbicidima. U našoj zemlji imamo veći broj registriranih pripravaka za suzbijanje korova u kukuruzu, pa je moguće planirati primjenu različitih pripravka u suzbijanju korova kukuruza već nakon sjetve a prije nicanja, odnosno neki od njih se mogu koristiti i nakon nicanja do 3. (ili 4.) lista kukuruza (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Neke od zemljišnih (rezidualnih) herbicida je potrebno obavezno primijeniti prije nicanja kukuruza (npr. flumioksazin) jer naknadno u kombinaciji sa zemljišnim graminicidima depresivno (fito-toksično) djeluju na iznikle biljčice kukuruza. Primijeniti propisane količine pripravaka prema uputama, prskati za mirna vremena, a utrošiti 250-400 litara škropiva/ha (kod aplikacije spriječiti zanošenje na osjetljive susjedne usjeve u nicanju – npr. krumpir, šećernu repu, mrkvu i slično).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vlasnicima nasada šljiva i pojedinačnih stabla uz okućnice

Posljednja dva tjedna meteorološki nisu bila optimalna za razvoj voćnih vrsta (cvatnju) (naročito u danima nakon 5. travnja o.g.)! Tako je sorta šljive Stanley u središnjem dijelu Županije počela otvaranjem cvjetova još 2. travnja o.g., ali cvatnjom završava tek ovih dana!

Naime, tijekom prve polovice mjeseca travnja o.g. bilježili smo vrlo promjenljivo vremensko razdoblje sa izraženim oscilacijama topline (hladnoće): prvog travanjskog dana najviše su dnevne temperature na svim mjernim mjestima bile veće od 26°C, ali već od 5. travnja o.g. na područje cijele Županije bilježimo naglo toplinsko smanjenje sa čestim negativnim jutarnjim vrijednostima (vidi Tablicu 1. u preporuci od 8. travnja o.g.!)! Najveći broj travanjskih dana o.g. prosječne su temperature zraka bile u rasponu od samo 1,04° do 9,45°C (13 takvih dana)! Stoga prosječna vrijednost temperature zraka u dosadašnjem travanjskom razdoblju iznosi svega 7,7°C (što je -2,7°C manje očekivanog prosjeka) i padalo je relativno malo oborina: od ukupno 26,2 u istočnom dijelu Županije (Kotoriba) do 38,0 mm u zapadnim mjernim mjestima (npr. Železna Gora)! Samo 12./13. travnja o.g. oborine su bile veće od 15 mm!

U naredna dva dana još očekujemo svježe razdoblje s najvišim temperaturama 9-12°C, a porast na vrijednosti veće od 15°C očekujemo od 21. travnja o.g.! Manje količine oborina sa dugotrajnim vlaženjem voćnih organa očekujemo tijekom 19. i 20. travnja o.g.! Zbog takvih uvjeta tijekom cvatnje šljiva nismo zabilježili veći broj optimalnih uvjeta za razvoj dominantnih uzročnika bolesti (npr. Monilinia, Stigmina, Tranzschelia, Polystigma)! Tek sa mogućim izraženijim kišovitim danima očekujemo primarne uvjete za mogući razvoj navedenih neželjenih poremećaja šljiva, pa je prije moguće primijeniti neki od površinskih organskih fungicida registriranih za primjenu u šljivama (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Populacija šljivinih osica tijekom 2021. u Međimurju (Hoplocampa):

Pomoću bijelih ljepljivih ploča (20 x 30 cm) na šljivama u središnjem dijelu Međimurja, na sorti Stanley, prvi ulov šljivinih osica smo zabilježili 08.4. 2021.! U razdoblju od 8.-16. travnja o.g. njihova populacija nije bila tako brojna kao proteklih sezona (zbog prohladno-vjetrovitog meteorološkog razdoblja)! Zbog spomenutog svježijeg razdoblja u prve dvije dekade ovog mjeseca računamo da će razvoj odloženih jaja šljivinih osica trajati do 10 dana, pa u narednim danima preporučujemo obaviti njihovo usmjereno suzbijanje (najkasnije u drugoj polovici ovog tjedna!) (završetkom cvatnje dominantnih sorata šljiva)!

Njihove pagusjenice napadaju tek zametnute plodove, pa na nezaštićenim stablima ubrzo nakon cvatnje primjećujemo masovno otpadanje tek zametnutih plodova šljiva. VAŽNO: Zbog niskih temperatura prikazanih u Tablici 1. u preporuci od 8. travnja o.g. očekujemo štete od smrzavanja i smanjenu rodnost šljiva – naročito na lokalitetima u središnjem i istočnom dijelu Županije, te uz riječne doline! U takvim uvjetima moguća je pojačana štetnost pagusjenica šljivinih osica.

Suzbijanje šljivinih osica preporučujemo provoditi registriranim insekticidima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) isključivo u večernjim satima, odnosno u doba dana kada pčele medarice ne lete. Pritom cvatući podrast ispod voćaka (npr. maslačak) prije primjene insekticida nakon cvatnje mora biti pokošen!

Vrlo je važno u mješovitim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice gdje se cvatnja različitih voćnih vrsta “preklapa” ne koristiti vrlo otrovne i opasne insekticide za oprašivače (pčele medarice, bumbare i solitarne pčele). Pravilnikom o uputama kojih su se obavezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati” (NN 135/08, 73/10) u Člancima 6. i 7. propisane mjere za zaštitu pčela. Članak 6. propisuje da korisnik u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura mora obavijestiti pčelare (i/ili najbližu pčelarsku udrugu i/ili Hrvatski pčelarski savez) najmanje 48 sati prije tretiranja kontaktnim sredstvom opasnim za pčele. Članak 7. propisuje da podrast u višegodišnjim nasadima mora u trenutku tretiranja sredstvima opasnim za pčele mora biti pokošen. U vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena sistemičnih sredstava opasnih za pčele. Primjena kontaktnih sredstva opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca.

VAŽNO: U cvatnji svih voćnih vrsta je zabranjena primjena insekticida radi zaštite oprašivača (još uvijek cvatu neke sorte trešnje i višnje, te većina sorata jabuka)!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjena je primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: U manjim okućnicama moguće je nakon cvatnje šljiva radi usmjerenog suzbijanja šljivinih osica (Hoplocampa) koristiti insekticide dopuštene za amatersku primjenu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili biljne insekticide na osnovi prirodnog piretrina – dopuštene u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Aplikacije uvijek obavljati u večernjim satima kada pčele medarice ne lete!

VAŽNO: Obavještavamo vlasnike plantažnih nasada šljiva, korisnike potpora za IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja (“Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene”) tip operacije “Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki“, da su trebali u nasade postaviti feromonske klopke za praćenje populacije štetnih organizama do 15. travnja o.g.. (naknadno dva puta tjedno pratiti ulove neželjenih organizama – npr. šljivina savijača)! Dana 31.3. 2021. u središnjem smo dijelu Županije zabilježili prve ulove leptira šljivina savijača (Cydia funebrana)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka upućena prije sedam dana (ovisno o sorti jabuke i kruške tijekom ili početkom cvatnje) (09.04. 2021.)! Neke dominantne sorte jabuka (npr. Idared, Jonagold) na većini lokaliteta cvatu, a većina drugih sorata jabuka u plantažnim nasadima započinje otvaranjem središnjih cvjetova (npr. Braeburn, Zlatni delišes, Gala, Crveni Delišes)! Većina sorata krušaka je završila cvatnjom (npr. Viljamovka žuta), ali su cvjetovi još uvijek otvoreni na kasnim sortama (npr. Hardenpontova)!

Vremenski uvjeti tijekom cvatnje jabuka i krušaka u 2021. sezoni bili su izrazito nepovoljni: dominantna sorta jabuke Idared započela je otvarati prve cvjetove na lokalitetima u zapadnom dijelu Međimurja već 31. ožujka o.g. (npr. Gradiščak), a na većini lokaliteta u središnjem dijelu Županije isto je zabilježeno 4. travnja o.g.! U danima 5.-9. travnja o.g. zabilježena su vrlo hladnih jutra sa negativnim temperaturama na svim mjernim mjestima u zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1. u preporuci od 13. travnja o.g.). Nakon vrlo jako sjevernog vjetra od zabilježenog 13. i 14. travnja o.g. ponovno dva posljednja jutra bilježimo negativne vrijednosti na svim županijskim lokalitetima u rasponu od -0,24°C (zapadni dio Županije: Železna Gora) do -4,12°C (istočnim dio: Kotoriba). Stoga je potrebno u više navrata u procijeniti negativan utjecaj niskih temperatura na smrzavanje generativnih organa (pritom moguće manje štete očekujemo na lokalitetima u zapadnom – „gornjem“ dijelu Međimurja i nekim dijelovima u središnjem Međimurju)! Prva polovica travnja o.g. je neobično prohladna: umjesto očekivanih 10,3°C u središnjem dijelu Županije u proteklim danima ovog mjeseca iznosi svega 7,5°C! U narednim će danima biti nadalje svježe, moguće negativne temperature najavljuju se još tijekom sutrašnjeg jutra. Najviše dnevne vrijednosti u idućih pet dana očekuju se uglavnom u rasponu od 10-14°C, ali će biti nestabilno s mogućim oborinama gotovo svakog dana u razdoblju 18.-21. travnja o.g.!!

Prema najavama kiše je padala 12. i 13. travnja o.g., te je na svim mjernim mjestima u Međimurju zabilježeno 15,8-23,2 mm. Premda je bilo prohladno zbog dugotrajnom vlaženja biljnih organa (>37 sati) zabilježeni su uvjeti za prvu ovogodišnju slabiju zarazu uzročnikom krastavosti (Venturia)!

Suma pozitivnih prosječnih  temperatura mjerena od početka godine do jučerašnjeg dana iznosi 505.8°C, pa naredne kiše mogu uzrokovati značajnije oslobađanje zimskih askospora uzročnika krastavosti jabuka i krušaka (Venturia)!

Broj i razmak tretiranja, te izbor fungicida protiv uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia) i drugih ekonomski značajnih bolesti (npr. Podosphaera, Monilinia) prvenstveno ovisi o količini i rasporedu oborina (mm), te zabilježenim temperaturama zraka (°C) u narednom razdoblju! Stoga zbor dopuštenih pripravaka (fungicida) (uz poštivanje ograničenja) za zaštitu jabuka i krušaka treba prilagoditi dominantnim uzročnima bolesti čiji razvoj očekujemo tijekom i nakon cvatnje (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tek a mogućim porastom prosječnih temperatura (>18°C) i mogućim oborinama krajem cvatnje jabuka (krajem travnja – početkom svibnja) moguć je razvoj i naknadna pojava karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora), naročito na položajima gdje je bolest uočena proteklih sezona, te u mladim nasadima jabuka i krušaka (npr. kod kasnije cvatuće sorte Gala)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Zbog manje povoljnih dnevnih toplinskih uvjeta u prvoj polovici mjeseca travnja o.g. bilježili smo slabije brojan let nekih štetnika u nasadima jabuke (npr. Leucoptera malifoliella, Cydia molesta, Archips podana).

Od ostalih štetnika u narednom razdoblju pratiti populaciju lisnih (Aphis, Dysaphis) i štitastih uši (Quadraspidiotus), krvave uši jabuke (Eriosoma) i fitofagnih grinja (Panonychus), te samo prema njihovoj kritičnoj brojnosti planirati mjere zaštite sa završetkom cvatnje i porastom dnevnih temperatura zraka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ne koristiti insekticide tijekom cvatnje jabuka i krušaka!

Obavijest vlasnicima nasada krušaka!

Većina sorata krušaka završila je cvatnjom ili završava u narednim danima. Radi suzbijanja uzročnika krastavosti krušaka (Venturia pyrina) preporučujemo krajem i nakon cvatnje redovitu i naizmjeničnu primjenu registriranih  površinskih organskih fungicida (te prema potrebi anilino-pirimidina i strobilurina) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U nasadima krušaka nakon cvatnje kontrolirati populaciju kruškine buhe (Psylla pyri), a mjere suzbijanja dopuštenim insekticidima provoditi nakon što iz odloženih jaja razvojem započne barem 30 % ličinki (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Prve ličinke kruškine buhe  iz odloženih jaja na naličju lišća zabilježili smo na netretiranim stablima kruške na lokalitetima zapadnog dijela Županije dana 12. travnja o.g.! Osim kruškine buhe, u nasadima kruške nakon cvatnje prema stvarnoj potrebi suzbijati registriranim pripravcima kruškinu osicu (Hoplocampa) i lisne uši (Aphidae) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Većina insekticida su vrlo opasni i otrovni za pčele, pa nakon cvatnje valja poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na pčele (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)! Svakako nakon cvatnje krušaka mjere zaštite protiv kruškine buhe planirati i provoditi u doba dana kada pčele medarice ne lete.

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest međimurskim vinogradarima o mjerama zaštite u vrijeme pojave prvih listića

Od posljednje upute za usmjerene zaštite vinograda protiv štetnih organizama, prvenstveno radi suzbijanja lozinih grinja šiškarica (Eriophydae), štetnih gusjenica (npr. Nocutidae, Operophtera) i preventivne zaštite protiv crne pjegavosti (Phomopsis), proteklo je osam dana (uputa od 7.4. 2021.)!

U prvoj su polovici mjeseca travnja o.g. najviše dnevne temperature bile na mjernom lokalitetu Železna Gora i Trnovčak (Grabrovnik) (vinorodna općina Štrigova) u širokom su rasponu od svega 4,5° do 18,1°C (zabilježeno tijekom 14 proteklih dana – mjerni uređaji “iMetos”, vinska sorta Rajnski rizling). Posljednjih je 8 dana obilježilo vrlo nepovoljno razdoblje za moguću provedbu mjera zaštite vinograda u početku vegetacije: u danima 6.-9. travnja o.g. jutarnje su temperature bile negativne (od -0,75° do -3,88°C), naknadno je od 10.-11. travnja o.g. zabilježen jači južni vjetar, u danima 13.-14. travnja o.g. jači sjeverni vjetar je ponovno značajno spustio temperature zraka, da bi jutros kratkotrajno ponovno u vinogradima bilježili negativne vrijednosti (-0,24°C)! Najavljena kiša je padala na svim mjernim lokalitetima u količini 21,2-23,2 mm. Budući je u prvoj polovici mjeseca travnja o.g. prosječna temperatura zraka čak 2°C ispod očekivanog prosjeka (očekujemo 10,2°C a izmjereno je svega 8,2°C!), u takvim uvjetima nismo zabilježili uglavnom brži početni razvoj većine vinskih sorata vinove loze od “vunastog pupa” do pojave prvih listića (npr. to očekujemo u narednom razdoblju na sortama Chardonnay, Rizvanac, Muškat žuti, Traminac, Pinot, Moslavac bijeli (Šipon), Rajnski rizling i slično)! Ipak, na vinskim sortama Sauvignon bijeli, Sauvignon cabernet, Silvanac zeleni, Graševina tek u narednim danima očekujemo razvoj stadija “vunasti pup”!

Oborine zabilježene 12./13. travnja o.g. na području vinorodne općine Štrigova u količinama nešto većim od 20 mm, uz dugotrajnije vlaženje biljnih organa 2.495 minuta ipak nisu bile optimalne za prvu ovogodišnju moguću zarazu uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis) (u nezaštićenim vinogradima gdje se pojavljuje prvo zeleno tkivo i moguće prvi listići), jer su zbog sjevernog vjetra temperature zraka pale na vrijednosti svega 1,43°-5,56°C (zabilježeno je svega 40 % uvjeta za blagu zarazu)! U takvim uvjetima tijekom proteklih tjedan dana uglavnom nije bilo moguće obavljati planirane mjere usmjerene zaštite!

U narednim danima bit će još relativno svježe (nove negativne vrijednosti moguće su slijedećeg jutra), uz najviše dnevne temperature najčešće u rasponu 9°-12°C, a moguće novo nestabilno razdoblje s novim oborinama očekujemo već narednog vikenda i početkom idućeg tjedna (17.-20. travnja o.g.)!

Zbog razlike u početku vegetacije između pojedinih vinskih sorata vinogradari su često u nedoumici kada i čime obaviti prve zaštite vinograda?! Sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)* svi poljoprivrednici od početka 2016. moraju na svojim površinama provoditi načela integrirane zaštite bilja!

U načelima integrirane zaštite vinograda od štetnih organizama tzv. “kasno-zimska” tretiranja povišenim koncentracijama bakarnih spojeva u preporučujemo iznimno u nasadima gdje se pojavljuje bakterijski rak (Agrobaterium) i apopleksija ili “esca” (Phaemoniella, Togninia, Fomitiporia) ili neke druge bolesti drva (Eutypa, Botryosphaeria) (bakarni fungicidi u prohladno-vlažnim uvjetima, kao primjerice u proteklim danima, mogu uzrokovati manje neželjene promjene na prvim listićima vinove loze) (vidi uputu od 16.3. 2021.).

Ponavljamo upozorenje iz ranijih uputa (16.3. i 7.4. 2021.) da u vinogorju očitavamo značajni prezimljujući potencijal crne pjegavosti (Phomopsis viticola), naročito na osjetljivim vinskim sortama (Graševina, Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling i sl.), pa vinogradare ponovno upozoravamo da su prve zaraze moguće pri dugotrajnom zadržavanju vlage nakon otvaranja zimskih pupova i pojave zelenog vršnog tkiva.

Mjere usmjerene zaštite vinove loze protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) provodimo nakon pojave prvih listića do razvoja mladica 5-10 cm, a temelje se na preventivnoj primjeni dopuštenih organskih fungicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Razmake i broj aplikacija prilagoditi kišnim i vlažnim uvjetima.

Najbolje je zaštitu protiv crne pjegavosti obavljati dan ili dva prije najavljenih oborina, jer s dugotrajnim vlaženjem mladih zelenih organa (uz temperature 9°-10°C) očekujemo optimalne uvjete za razvoj ove bolesti.

 

Zbroj pozitivnih srednjih dnevnih temperatura od početka studenog 2020. do današnjeg jutra iznosi na području vinorodne općine Štrigova 723,58°C pa u narednim danima još ne očekujemo završetak dozrijevanja zimskih plodišta uzročnika pepelnice vinove loze (Erysiphe nacator).

Vinogradarima nadalje preporučujemo u narednom razdoblju redovito pregledavati nasade radi mogućih šteta od gusjenica izgrizanjem pupova (Boarmia, Noctuidae) (uočene su štete na manjem postotku pupova kod sorata koja ranije kreću vegetacijom – npr. Chardonnay, Muškat žuti, Moslavac bijeli ili Šipon i sl.). Samo ukoliko se primijeti njihova pojačana štetnost, također preporučujemo primijeniti neki od registriranih insekticida za njihovo suzbijanje u vinogradarstvu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Nakon razvoja vunastog pupa i pojave prvih zelenih listića loze očekujemo i pojačane štete od lozinih grinjauzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis), naročito na sortama Graševina, Sauvignon, Sauvignon cabernet, Silvanac zeleni i Moslavac ili Šipon. Zadnjih se godina širi i erinoza loze (Eriophyes vitis), naročito na sortama Rajnski rizling, Moslavac (Šipon), Muškat žuti. Glavni razlozi širenja lozinih grinja šiškarica (Eriophydae)  (naročito nakon vrlo blage zime 2006./07.) navedeni su u prethodnoj preporuci od 7. travnja o.g. (Tablica 1.)!

Prema iskustvima o pojavi simptoma zaraze lozinim grinjama šiškaricama (Calepitrimerus, Eriophyes) iz prethodnih sezona, preporučujemo na osjetljivim vinskim sortama od stadija bubrenja pupova (“vunasti pup”) do pojave prvih listića provesti barem dvije usmjerene aplikacije njihova suzbijanja primjenom dopuštenih i registriranih pripravaka (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Lokalno se na pojedinim sortama i pojedinim položajima još pojavljuje zelena stjenica vinove loze (Lygus) (najčešće uz šume i travnjačke voćnjake) i trsna uš (Viteus vitifoliae). Napad zelene stjenice i trsne uši ili filoksere se prepoznaje po tipičnim negativnim promjenama na zaraženom lišću, što je bilo vidljivo iz proteklih sezona. U našoj zemlji za njihovo suzbijanje nema registriranih pripravaka.

 

VAŽNO: Ovim putem obavještavamo vlasnike vinograda, korisnike potpora za IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja (“Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene”) tip operacije “Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki“, da u svoje nasade u narednim danima postave feromonske klopke za praćenje populacije štetnih organizama – najvažnijih “tehnoloških” štetnika (uzročnika “crvljivosti” grožđa) (Lobesia, Eupoecillia)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest tržnim proizvođačima proljetnog luka pri uzgoju sadnjom lučica i proizvođačima zimskog luka

U razdoblju 26.2.-19.3. 2021. proizvođačima lukovičastog povrća (zimski luk, češnjak poriluk, proljetni luk) upućivali smo obavijesti i preporuke o mjerama zaštite usjeva od neželjenih organizama (različitih vrsta štetnih muha, uzročnicima bolesti i korova).

Razlikujemo uzgoj luka kratkog i dugog dana (zimski i proljetni), od koji se obje vrste mogu saditi lučicama ili uzgajati izravno iz sjemena! Na većini planiranih površina sjetva i/ili sadnja usjeva tržnog luka dugog dana (proljetni luk) obavljena već od početka mjeseca ožujka o.g.(sredinom proteklog mjeseca sadnju lučica su obavili vlasnici vrtova uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva)!

Neobično je suho za ovo doba godine, pa je usjeve luka pri tržnom uzgoju u proteklom razdoblju bilo poželjno navodnjavati. U prva tri mjeseca o.g. u središnjem dijelu Županije je zabilježeno 42,3 % manje padalina od očekivanih prosjeka. Nakon dužeg razdoblja u proteklih 48 sati kiša u količini >15 mm zabilježena je na svim mjernim lokalitetima: manje u istočnim krajevima (npr. 15,8 mm u Donjoj Dubravi), a nešto više u zapadnim mjernim mjestima (npr. 21,2 mm u Železnoj Gori). Vjetrovito je i prohladno. Nakon jačeg južnog vjetra zabilježenog u danima 10.-12. travnja o.g., jači sjeverni vjetar tijekom jučerašnjeg je dana značajno spustio prosječnu dnevnu temperaturu na vrijednost svega 2,53°-3,58°C! Sve do prije dva dana sadržaj vlage u zemljištu na dubini 7 cm je iznosio svega 14,5-18,0 % , a nakon posljednjih je oborina porastao na vrijednosti 19,9-24,8 %! U razdoblju 5.-9. travnja o.g. zbog hladnih zračnih strujanja zabilježene su vrlo niske i negativne noćne temperature na svim mjernim mjestima (vidi podatke u Tablicu 1. pri uputi od 13.4. 2021.)! Usjevi proljetnog luka uzgajani iz sjemena u osjetljivom su stadiju nicanja i razvoja kličnog lista, te protekle zabilježene oborine pozitivno utječu na popunjavanje sklopa!

Tržni proizvođači usjeva luka dugog dana (proljetni luk) izravnom sjetvom moraju nakon nicanja usjeva planirati suzbijanje korova višekratnom aplikacijama smanjenih doza ili količina dopuštenih i selektivnih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Naime, proteklih su godina s hrvatskog tržišta iz primjene u luku povučeni neki selektivni herbicidi (npr. oksifluorfen, linuron) kojima su uspješno naknadno (postem) suzbijani dominantni širokolisni korovi u usjevima luka (npr. Chenpodium, Polygonum, Amaranthus, Ambrosia, Galinsoga i dr.)!

VAŽNO: Selektivnost većine herbicida je značajno manja u usjevima luka uzgajanim iz sjemena, nego pri uzgoju luka iz lučice! Pri uzgoju luka izravno iz sjemena praksa uspješno koristi iskustva višekratne primjene smanjene količine selektivnih herbicida (prilagođeno razvojnom stadiju usjeva), uz smanjeni utrošak škropiva!

Stoga prema dominantnim korovima na parcelama luka, a prema propisanim ograničenjima dopuštenih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) preporučujemo njihovo redovito i višekratno suzbijanje (pre-em i post-em). U vrijeme razvoja kličnog lista usjeva luka uzgajanog iz sjemena nije dopuštena primjena herbicida!

 

Budući je u mjesecu ožujku o.g. u okolici Čakovca zabilježeno prosječno 42 % manje oborina od očekivanog prosjeka, u takvim su uvjetima zabilježeni manje povoljni uvjeti za naknadni razvoj najvažnijih bolesti zimskog luka (Peronospora, Botrytis). Ali, uvjeti vlage (oborine i vlaženje biljaka) i temperature zraka krajem protekle 2020. bili su optimalne za primarni razvoj spomenutih uzročnika bolesti, pa je nakon skrivenog zimskog razdoblja moguće pronaći njihove simptome u usjevima zimskog luka od kraja proteklog ili početkom ovog mjeseca! Ako se zimski luk u proteklom razdoblju (npr. ožujak – početak travnja) navodnjavao orošavanjem ili kišenjem, tada su uvjeti za naknadni razvoj dominantnih bolesti (npr. Peronospora, Botrytis) bili optimalni!

Ipak, temperature zraka i vjetar koje bilježimo u većem dijelu ovog mjeseca travnja ne pogoduju aktivnijem letu uzročnika prezimljujuće (prve) generacije “crvljivosti” luka i poriluka: lukove muhe (Delia antiqua) i minera poriluka (Napomyza gymnostoma)! Na uzročnike “crvljivosti” luka naročito su tijekom travnja osjetljivi usjevi proljetnog luka koji se uzgajaju sadnjom lučica!

Usjeve lukovičastog povrća krajem zime i početkom proljeća napada nekoliko različitih vrsta povrtnih muha – uzročnika “crvljivosti” (vidi preporuke od 26.2. i 19.3. 2021.), a naknadno se na takvim usjevima može jače razvijati trulež (npr. Fusarium i dr.)!

 

U našoj zemlji dopuštenje za folijarno suzbijanje različitih uzročnika “crvljivosti” luka nema niti jedno kemijsko sredstvo (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/), ali iskustva iz prakse potvrđuju postranu djelotvornost nekih djelatnih tvari!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: U manjim vrtovima uz okućnicama i/ili vikendice moguće je radi usmjerenog suzbijanja uzročnika “crvljivosti” lukovičastog povrća (Hylemya, Napomyza) koristiti biljne insekticide – dopuštene u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Preporučujemo utrošiti nešto više škropiva (400-600 lit./ha), te dodati pomoćna sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja.

Uz pridržavanje plodoreda, moguće je provoditi pokrivanje gredica luka, poriluka i češnjaka na manjim površinama paučinastom folijom, što značajno smanjuje napad prezimljujuće populacije povrtnih muha (lukove muhe, minera poriluka) u vrijeme aktivnog leta njihovih prezimljujućih odraslih oblika.

Pri uzgoju luka proljetnom sjetvom sjemena najčešće izbjegavamo napad lukove muhe jer usjev još nije dovoljno razvijen u prvoj polovici mjeseca travnja da bi štetni organizmi na isti odlagala jaja. Ali, proljetni luk iz lučica (sa razvojem 3-5 lista) vrlo je osjetljiv na napad prezimljujuće populacije lukove muhe (Hylemya antiqua)! Stoga u takvim usjevima luka (proljetnom sadnjom lučica) u drugoj polovici mjeseca travnja (ili početkom svibnja) preporučujemo provesti dvije usmjerene aplikacije insekticidima s prosječnim razmakom tretiranja 11-15 dana (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju luka i poriluka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se pridržavati navedenih ograničenja (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštitu luka od uzročnika “crvljivosti” svakako preporučujemo provoditi ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika “crvljivosti” luka!

VAŽNO: Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Jednom kad usjevi proljetnog luka iz lučice razviju 3-4 zelena lista preporučujemo započeti preventivnim mjerama zaštite protiv uzročnika bolesti dopuštenim fungicidima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/), a svakako ove mjere treba nastaviti u usjevima zimskog luka (naročito ako se navodnjavaju sustavima za orošavanje ili kišenje).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača

Prije mjesec dana proizvođačima ranih kupusnjača uputili smo obavijest o novim ograničenjima i zabranama kod primjene nekih insekticida (12.3. 2021.), a koja naknadno tijekom mjeseca travnja ili početkom svibnja o.g. mogu rezultirati povećanim štetama u ranom uzgoju povrtnih kupusnjača (npr. kupus, kelj, cvjetača, brokula) od prezimljujuće generacije kupusne muhe (Delia brassicae)! Sadnja ranih kupusnjača ove sezone se odvija u izuzetno teškim uvjetima: u proteklom mjesecu ožujku o.g. iznadprosječno toplo vrijeme je zabilježeno početkom (1.-5.3.) i krajem mjeseca (25.-31.3.), dok je u razdoblju 6.-24.3. bilo neobično prohladno! Oborina od početka kalendarske 2021. godine bilježimo vrlo malo: u prva tri mjeseca u središnjem je dijelu Županije zabilježeno 42,3 % manje padalina od očekivanih prosjeka! Od početka mjeseca travnja o.g. sadržaj vlage na dubini 7 cm smanjen je sa 16,8 % na svega 14,5 % (rano posađene presadnice u polju je trebalo navodnjavati). Nakon iznadprosječno visokih dnevnih temperatura zabilježenih u danima 30.3.-1.4. o.g. (24,2°-26,6°C), područje cijele Županije su tijekom razdoblja 5.-9.4. 2021. zahvatila hladna zračna strujanja, pa su jutra tih dana ponovno bila vrlo hladna (vidi Tablicu 1.). Stoga je rane presadnice kupusnjača u trebalo pokrivati paučinastom folijom!

 

Tablica 1. Najniže jutarnje dnevne temperature tijekom drugog dijela prve dekade mjeseca travnja o.g. na nekim mjernim mjestima u Međimurju (od istočnog ili “donjeg” dijela prema zapadnom ili “gornjem” dijelu Županije)(mjerne stanice “iMetos”):

Datum Kotoriba D.Dubrava Sv.Juraj/T. Belica Novakovec M.Središće Ž.Gora
05.4. -4,73°C -4,15°C -2,66°C -2,29°C -5,56°C -2,00°C -0,47°C
06.4. -2,82°C -0,73°C -1,10°C -1,43°C -2,14°C -2,82°C -2,13°C
07.4. -6,39°C -6,36°C -3,42°C -3,65°C -7,17°C -5,25°C -3,59°C
08.4. -5,71°C -4,37°C -4,44°C -2,56°C -5,54°C -4,74°C -2,67°C
09.4. -6,29°C -5,82°C -4,30°C -4,23°C -6,85°C -5,01°C -0,75°C

 

Od povrtnih vrsta (izuzev krumpira) koje u našoj zemlji uzgajamo na otvorenim poljima kupusnjače zauzimaju najveće površine. Sredinom 1990-ih godina procijenilo se da unatoč mjerama zaštite neželjeni organizmi prosječno smanjuju prinose 24 %, od čega uzročnici bolesti 4 %, štetnici životinjskog podrijetla 15 %, a korovi 5 %! Globalnim klimatskim promjenama i liberalizacijom trgovine biljnim proizvodima, sjemenom i sadnim materijalom na zajedničkom europskom tržištu, procijenjene prosječne štete u povrtnim kupusnjačama se zadnjih sezona povećavaju!

Budući kod nas čak 62,5 % svih zabilježenih šteta u povrtnim kupusnjačama potječu od štetnika životinjskog podrijetla (najčešće od neželjenih kukaca), proizvođačima savjetujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje usjeva i protiv permanentnih štetnika provoditi usmjerene mjere zaštite.

Proizvodnja ranih usjeva kupusnjača je nemoguća bez kvalitetne zaštite protiv prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia brassicae), koja se javlja u prosječnim sezonama već krajem ožujka ili najčešće tijekom travnja! Pritom je napad prezimljujuće populacije ovog nametnika koncentriran na relativno malobrojna polja zasađena ranim povrtnim kupusnjačama, pa su štete nezaštićenih usjeva gotovo 100 %! Ranijih godina su u poljskim pokusima u našim proizvodnim uvjetima odlični rezultati dobiveni preventivnim potapanjem kontejnerskog rasada prije sadnje u insekticidnu otopinu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Dopuštenje za tu namjenu do početka 2019. su imali insekticidi na osnovi imidakloprida i tiametoksama!

VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. insekticidima na osnovi imidakloprida i tiametoksama je zabranjena uporaba za folijarno tretiranje biljaka u polju prije cvatnje zbog mogućih negativnih posljedica na pčelinje zajednice! Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena većine insekticida iz skupine neonikotinoida (imidakloprid, tiametoksam) na otvorenom u svim poljoprivrednim usjevima! Uporaba ovih pripravaka je dozvoljena samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik, a tretirano bilje mora ostati u zaštićenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka.

Ukoliko se ne provede potapanje kontejnerskog rasada pred sadnju, mjere zaštite je potrebno provoditi u vrijeme pojeve prezimljujuće populacije kupusne muhe u usjevu prskanjem usjeva uz povećani utrošak škropiva (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). VAŽNO: Dozvole za sredstva na osnovi dimetoata istekle su 31.12. 2019., krajnji rok za prodaju zaliha ovim insekticidima bio je 30.4. 2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha bio 30.6. 2020.!

Stoga za suzbijanje kupusne muhe (Delia brassicae)  u ranom kupusu, kelju, cvjetači i brokuli u našoj zemlji nema registriranih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), pa je Ministarstvo poljoprivrede izdalo dozvolu u hitnim situacijama za poznate korisnike djelatnoj tvari cijantraniliprol (Benevia OD)! Primjenjuje se metodom prskanja u vrijeme odlaganja jaja i pred pojavu prvih ličinki uz povećani utrošak škropiva i dodavanje pomoćnog sredstva (okvašivača)!

 

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia) može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem presadnica odmah nakon sadnje u polje paučinastim folijama. Preporučuje se uz polja i/ili gredice ranih kupusnjača postavljati žute ljepljive ploče.

Vremenski uvjeti zbog prohladnog razdoblja i vrlo vjetrovitih dana nisu u posljednjih 10-tak dana optimalni za aktivnost štetnika životinjskog podrijetla u usjevima ranih kupusnjača! Nakon vrlo jakog južnog vjetra u protekla tri dana, na većini je lokaliteta kiša započela jučer u popodnevnim satima (u količinama od 3,2 do 11,2 mm), ali je navečer započeo sjeverni vjetra koji je jutros vrlo izražen. U narednim će danima najviše dnevne temperature biti u rasponu 9°-12°C, a moguće oborine očekujemo narednog vikenda ili početkom idućeg tjedna!

VAŽNO: Iznadprosječno topli završetak mjeseca ožujka i prvi dan travnja o.g.  pogodovali su vrlo ranoj pojavi nekih nametnika: primjerice pojavu prvog leptira na feromonske Csalomon klopke za leptire sovica u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja smo zabilježili već 30. ožujka 2021.!

Osim različitih uzročnika polijeganja mladih presadnica kupusnjača, u ranom uzgoju ovih kultura od mjeseca ožujka do kraja mjeseca svibnja u polju ne bilježimo značajne štete od uzročnika biljnih bolesti kao kod ljetnog uzgoja (npr. od sredine lipnja do sredine ili kraja mjeseca rujna)! Zbog relativno niskih noćnih proljetnih temperatura neke bolesti pri ranom uzgoju povrtnih kupusnjačama najčešće ne pronalazimo, npr. koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), bakterijsku tamnu trulež žilnog staničja (Xanthomonas campestris pv. campestris) i kupusnu kilu (Plasmodiophora brassicae).

Vrlo opasna i ponekad česta biljna bolest u ranim kupusnjačama je plamenjača (Peronospora parasitica), pa je nakon presađivanja u polje potrebno preventivno zaštititi usjeve dopuštenim pripravcima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće jačoj pojavi plamenjače ranih kupusnjača pogoduje sjetva zaraženog sjemena, te zalijevanje “kišenjem” ili “orošavanjem” ranih usjeva u polju pokrivenih paučinastom folijom zbog zaštite od niskih noćnih temperatura! U pravilu, kasnija pojava plamenjače povrtnih kupusnjača u polju značajno ne utječe na prinose, ali može umanjiti tržnu vrijednost proizvodnje. Naročito se to odnosi na cvjetaču i brokulu, gdje plamenjača osim listova napada i cvijet. Pritom nastaju tamne površinske ili unutrašnje promjene boje staničja.

Protekle i moguće naredne oborine, uz mogući porast temperatura zraka, pogodovat će porastu korova, naročito na poljima ranih kupusnjača gdje nije provedeno njihovo preventivno suzbijanje primjenom zemljišnih herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Vrlo je mali broj registriranih herbicida u našoj zemlji za naknadno suzbijane korova u ranim povrtnim kupusnjačama dopuštenih tijekom prvih mjeseca dana nakon presađivanja u polje, a njihova djelotvornost značajno ovisi o količini i rasporedu oborina (i navodnjavanju usjeva) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima soje

Važniji razlog povećanja interesa poljoprivrednika za sjetvom soje su  novosti u Programu izravnih plaćanja za razdoblje 2015.-2020. godine (provođenje poljoprivrednih praksi korisnih za okoliš i smanjenje klimatskih promjena – “zelena plaćanja”). Naime, soja je uvrštena u popis osnovnih kultura koje fiksiraju dušik (kao glavni usjev), te se priznaje kao ekološki značajna površina (EZP). VAŽNO: Od 2018. godine u svim usjevima koji se prijavljuju putem jedinstvenih zahtjeva za izravna plaćanja (Agronet) za uzgoj na ekološki značajnim površinama nije dopuštena primjena kemijskih sredstva za zaštitu bilja!

Glavni problemi u zdravstvenoj zaštiti soje je redovito suzbijanje neželjenih biljaka (korova), a ponekad se tijekom vrlo vrućeg i suhog ljeta pojavljuje koprivina grinja (Tetranychus urticae). Za dugotrajnog kišnog razdoblja moguća je pojava plamenjače (Peronospora manshurica), ali bez potrebe usmjerenog suzbijanja (osim u usjevima soje za sjemensku proizvodnju).

U posljednjih trideset dana u Međimurju je zabilježeno relativno mala količina oborina: na većini mjernih lokaliteta u središnjem i istočnom dijelu Međimurja manje od 20,0 mm! Kapacitet tla za vodu iznosi oko 14,5 %, a temperatura tla na dubini 7 cm posljednja je dva dana ponovno veća od 10°C . U takvim su uvjetima tržni proizvođači u proteklom razdoblju na većini planiranih površina posijali soju (u toplim danima krajem mjeseca ožujka ili prvih dana travnja o.g.).

Korovna flora soje tipično je “okopavinska! Višegodišnjim istraživanjem Zavoda za zaštitu bilja i Zavoda za herbologiju pri Agronomskom fakultetu u Zagrebu tri najčešće i najbrojnije korovne vrste koje se javljaju u hrvatskim “okopavinama” (kukuruz, krumpir, šećerna repa, soja, suncokret) su koštan ili kostrva (Echinochloa crus gali) (40-tak biljaka/m²), limunđik (“partizanka” ili fazanuša ili ambrozija) (Ambrosia elatior) (30-tak biljaka/m²) i loboda (Chenopodium album) (30-tak biljaka/m²)! Uz riječnu dolinu (Drava) posljednjih dvadesetak godina sve više se širi europski mračnjak (Abutilon)!

U narednim danima očekujemo vjetrovito i vlažno razdoblje, te će ponovno osvježiti. Nakon izraženog južnog vjetra u protekla tri dana, već tijekom sutrašnjeg dana očekujemo jači sjeverni vjetar sa oborinama na granici kiše i susnježice (oko 15 mm), najviše dnevne temperature narednih tjedan dana neće prelaziti 12°-13°C, a jutra u drugom dijelu tjedna će biti svježa s mogućom pojavom mraza!

Uz dobru pred sjetvenu pripremu zemljišta i optimalnu vlažnost tla (što trenutno nije slučaj), proizvođačima soje možemo uputiti preporuku za “preventivno” suzbijanje korova primjenom registriranih zemljišnih (rezidualnih) herbicida primjenom nakon sjetve a prije nicanja usjeva (pre-em) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Dobar učinak ove mjere očekujemo na površinama gdje dominiraju jednogodišnji (sjemenski) širokolisni i uskolisni (travni) korovi. Ali, ovakav je pristup slabije djelotvornosti na parcelama zakorovljenim višegodišnjim korovima (npr. slak, osjak, pirika, divlji sirak i dr.)!

 

Nakon nicanja soje i korova najčešće se za naknadno (post-em) suzbijanje širokolisnih korova primjenjuje manji broj registriranih i selektivnih herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).  Ovisno o dinamici razvoja korova post-em herbicidi u soji se često koriste u razdvojenim aplikacijama smanjenih količina!

Protiv jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u soji je nakon nicanja (post-em) dopuštena primjena većeg broja selektivnih herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Tržni proizvođači soje prema povijesti parcele zasijane sojom, te dominantnim korovnim vrstama biraju vrijeme i način njihova suzbijanja (pre-em i/ili post-em). Na parcelama prijavljenim kao ekološki značajne površine (EZP) u jedinstvenim “Agronet” zahtjevima primjena kemijskih sredstva za zaštitu bilja nije dopuštena, već se korovi mogu suzbijati mehanički!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka upućena je prije devet dana (31. ožujka o.g.). Završetak proteklog i početak ovog mjeseca obilježilo je neobično toplo vrijeme, jer su najviše temperature zraka u danima 30.3.-1.4. 2021. na mjernim lokalitetima središnjeg dijela Županije iznosile od 24,3° do 26,6°C! U takvim smo uvjetima u prvim danima ovog mjeseca zabilježili otvaranje prvih cvjetova kod nekih  sorti jabuka (npr. Idared), a kod većine sorti krušaka je započela puna cvatnja. Naprotiv, prema najavama od početka ovog tjedna bilježimo prodor hladne sjeverne fronte, pa su prosječne dnevne temperature zraka posljednjih tjedan dana u središnjem dijelu Međimurja u rasponu od 1,04° do 9,45°C. Također, posljednja četiri dana (i jutros) najniže su jutarnje temperature zraka na svim mjernim mjestima u Županiji imale negativne vrijednosti u rasponu od -0,47° do -7,17C°! Stoga posljednjih šest dana nije nastavljeno otvaranje cvjetnih pupova jabuka, dok na kruškama u punoj cvatnji bilježimo značajne štete od zabilježenih niskih jutarnjih temperatura! U naredna četiri dana očekujemo porast dnevnih temperatura zraka na vrijednosti 16-21°C, a zatim od sredine narednog tjedna novo svježe (prohladno) razdoblje (mogući mraz)! Cvatnja je jedan od najosjetljivijih razvojnih stadija svih voćnih vrsta, a osim mogućeg štetnog utjecaja niskih temperatura i primjena većine sredstva za zaštitu bilja tada je ograničena zbog mogućeg negativnog utjecaja na klijavost polena ili zbog potencijalne opasnosti (otrovnosti) za oprašivače (pčele medarice)!

U posljednjih mjesec dana u središnjem dijelu Međimurja smo zabilježili manje od 10 mm oborina, a tek pri narednim značajnim (>10 mm) i nešto toplijim oborinama (npr. uz raspon temperatura od 4° do 17°C) očekujemo vrlo povoljne uvjete za razvoj najvažnije bolesti jabuka i krušaka- uzročnika krastavosti (Venturia) (moguće oborine 13.4. 2021.)!

Mjereno od početka 2021. godine zbroj prosječnih dnevnih temperatura iznad 0°C do kraja prvog tjedna mjeseca travnja u središnjem dijelu Županije iznosi 448,68°C (46,4°C manje nego u istom razdoblju protekle godine), pa naredne obilnije oborine mogu pogodovati oslobađanju jačeg prezimljujućeg potencijala (askospora) uzročnika krastavosti! Drugi dio sezone 2020. je bio iznadprosječno kišovit, pa se u slabije zaštićenim nasadima krajem srpnja i početkom kolovoza jače razvijala kasna krastavost lišća i plodova jabuka. Jače oslobađanje prezimljujućeg potencijala uzročnika ova bolesti očekujemo u nasadima gdje krajem protekle jeseni nije primijenjena otopina UREA-e, gdje mehanički nije sakupljano i uništeno otpalo lišće nakon zimske rezidbe, gdje krajem zime nije primijenjen vapneni dušik, te u nasadima gdje je lanjsko lišće “sakupljeno” u mrežama protiv tuče iznad vrhova voćaka!

U takvim nasadima već i manja količina oborina u narednim danima (>0,2 mm), uz dugotrajno vlaženje biljnih organa (>13 sati), može pri jutarnjim temperaturama >10°C uzrokovati slabiju primarnu zarazu!

VAŽNO: Ovisno o količini oborina, dužini vlaženja osjetljivih voćnih organa, izboru pripravaka i razmaku od prethodne aplikacije moguće je planirati naredne mjere preventivne (ili kurativne) zaštite registriranim fungicidima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće naredne oborine očekujemo sredinom idućeg tjedna (13.4. 2021.)!

Budući temperature zraka u narednih tjedan dana ne očekujemo značajno iznad 20°C (uz ponovno svježa jutra uz 0°C sredinom idućeg tjedna 14/15.4. 2021.), u takvim uvjetima ne očekujemo mogući raniji razvoj karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora)!

Od sredine zadnje dekade mjeseca ožujka o.g. (26.3.) primjećujemo pojavu “infektivnog” stadija pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) iz pupova (naročito u nasadima gdje je ova bolest prisutna nakon ranijih sezona)!

 

Od početka cvatnje jabuka pratimo pomoću bijelih ljepljivih ploča let jabučne osice (Hoplocampa testudinea), a pomoću feromonskih klopki druge ekonomski značajne leptire, među kojima smo u proteklom razdoblju zabilježili početak leta: npr. prezimljujuće populacije breskvinog savijača (Cydia molesta) i neke vrste savijača kožice plodova (Archips) i moljca okruglih mina (Leucoptera)!

 

VAŽNO: Početkom cvatnje jabuka potrebno je postaviti metodu konfuzije (zbunjivanja) jabučnog savijača (Cydia pomonella) (npr. Isomate C TT), što savjetujemo korisnicima IAKS potpora Programa ruralnog razvoja (“Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene”) tip operacije “Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima“!

Ne koristiti insekticide tijekom pune cvatnje jabuka i krušaka!

Obavijest vlasnicima nasada krušaka!

Neke sorte krušaka započele su cvatnjom krajem mjeseca ožujka, a većina sorata je početkom ovog tjedna bila u punoj cvatnji. Radi suzbijanja uzročnika krastavosti krušaka (Venturia pyrina) preporučujemo tijekom cvatnje redovitu i naizmjeničnu primjenu registriranih površinskih organskih fungicida, anilino-pirimidina i strobilurina (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (broj i raspored aplikacija prilagoditi najavama oborina – najbolje preventivno prije najavljenih kiša)!

Samo u uvjetima prohladno-vlažnog (kišovitog) razdoblja moguća je na kruškama pojava bakterijske paleži i pjegavosti (Pseudomonas syringae).

U nasadima krušaka tijekom i krajem cvatnje kontrolirati populaciju kruškine buhe (Psylla pyri), a mjere suzbijanja provoditi nakon što iz odloženih jaja razvojem započne barem 30 % ličinki (nakon cvatnje krušaka). Proteklih smo dana uočili odložena jaja kruškine buhe na nezaštićenim stablima.

Većina insekticida su vrlo opasni i otrovni za pčele, pa nakon cvatnje valja poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na pčele (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)! Tek nakon cvatnje krušaka planirati mjere zaštite protiv kruškine buhe, te ih provoditi u doba dana kada pčele medarice ne lete.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr