MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Međimurska

Obavijest proizvođačima uljane repice i ekološki značajnih površina (EZP)

Početkom mjeseca rujna o.g. upućena je obavijest proizvođačima uljane repice o optimalnim rokovima sjetve (01.9. 2022.), te potrebama suzbijanja korova. Sjetva uljane repice se na većini parcela odvija u prvoj dekadi ovog mjeseca u optimalnim uvjetima. Naime, u posljednja dva tjedna sadržaj vlage u zemljištu na 7 cm dubine je zbog zabilježenih oborina nešto veći od 21 %, a pritom je temperatura tla na 7 cm dubine još uvijek na vrijednosti 21,7°C! Vrlo je toplo i sparno (vidi Tablicu 1.), u narednim danima očekujemo nove oborine (barem 15-20 mm), pa će u takvim uvjetima klijanje i nicanje usjeva uljane repice tijekom svega nekoliko dana!

Tablica 2. Neki mjerni podatci tijekom prvog tjedna mjeseca rujna 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 8,2 mm 965 minuta 18,35°C 81,43 %
Novakovec 16,6 mm 1.230 minuta 18,18°C 86,27 %
Belica 19,4 mm 1.185 minuta 18,86°C 81,94 %
Sv.Juraj u Trnju 25,2 mm 1.975 minuta 18,42°C 81,85 %
Mursko Središće 13,6 mm 3.250 minuta 18,36°C 85,61 %
Kotoriba 6,8 mm 2.350 minuta 18,97°C 84,00 %
Donja Dubrava 25,8 mm 3.985 minuta 18,64°C 81,37 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca rujna u Međimurju očekujemo 87,3 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,7°C!

U naredna tjedan dana očekujemo još iznadprosječno toplo rujansko razdoblje s najvišim temperaturama zraka 22-28°C, a jutra bi pritom trebala imati vrijednosti 11-15°C! Nestabilno razdoblje s novim oborinama trebalo trajati naredna 3-4 dana!

Tijekom rasta i razvoja uljane repice, od momenta nicanja do same zriobe, prisutni su različiti neželjeni organizmi životinjskog podrijetla pa je potrebno stalno pratiti njihovu pojavu, brojnost i na vrijeme spriječiti ekonomske štete. U jesenskom razdoblju najznačajniji štetnici uljane repice su kupusni buhači, repičina osa listarica, repičin crveno-glavi buhač i pipa terminalnog pupa. Ponekad pojavljuju još štete od puževa, kupusne muhe, glodavca i divljači! Tretiranje sjemena uljane repice insekticidima iz skupine neonikotinoida (npr. imidakloprid, tiametoksam), koje se prvenstveno provodilo protiv štetnika ubrzo nakon nicanja (buhači) (do 75 % je umanjilo štete od repičine ose listarice), zabranjena je Uredbom Europske komisije od 24. svibnja 2013. zbog zaštite pčela! Također, u protekle tri godine s tržišta je povučen i određeni broj insekticidnih djelatnih tvari koji se ranije koristio za folijarno tretiranje usjeva uljane repice (vidi Tablicu 2.)!

Stoga proizvođači uljane repice ujesen moraju redovito pratiti zdravstveno stanje mladih biljčice, prepoznati jesenske nametnike i prema potrebi poduzeti jesensko folijarno tretiranje dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 Tablica 2. Datumi prestanka dozove i zadnje primjene insekticida koji su bili registrirani za folijarno suzbijanje štetnika uljane repice:

Djelatne tvari Trgovački pripravci Datum prestanka dozvole Krajnji rok za primjenu zaliha
pimetrozin Chess 50 WG 30.4. 2019. 30.1. 2020.
klorpirifos-metil Reldan 22 EC 16.2. 2020. 16.4. 2020.
klorpirifos-etil Pyrinex EC i CS 16.2. 2020. 16.4. 2020.
klorpirifos-etil & cipermetrin Chromorel-D, Nurelle-D 16.2. 2020. 16.4. 2020.
klorpirifos-metil & cipermetrin Daskor 16.2. 2020. 16.4. 2020.
tiakloprid Biscaya OD 03.8. 2020. 03.2. 2021.
tiakloprid & deltametrin Proteus OD 03.8. 2020. 03.2. 2021.
indoksakarb Sindoxa WG 19.3. 2022. 19.9. 2022.

Što sa ekološki značajnim površinama (EZP*)?

Poljoprivredni proizvođači koji su putem Agronet jedinstvenog zahtjeva potpora u poljoprivredi za 2022. godinu postrnu sjetvu prijavili kao ekološki značajnu površinu (EZP) ne smiju na tim površinama koristiti kemijska sredstva za zaštitu bilja, izuzev pripravaka koji su dopušteni u ekološkom uzgoju! Postrni i zeleni pokrov su mješavine koje se sastoje barem od dvije kulture navedena kao prihvatljive za ekološki značajne površine: primjerice najčešće se uz vrste iz roda Brassica (uljana repica, gorušica, uljna rotkva, rauola i perko) koriste još žitarice (npr. raž, zob, ječam, pšenoraž), trave (npr. talijanski ljulj), leguminoze (grahorice, krmni grašak, crvena djetelina), te facelija ili heljda!

Ako se na ekološki značajnim površinama uzgajaju vrste iz roda Brassica (npr. repica) a napadnuta je opisanim jesenskim štetnicima (npr. buhačima nakon nicanja ili naknadno ličinkama ose listarice) smiju se suzbijati samo pripravcima dopuštenim u ekološkoj proizvodnji!

*ekološki značajne površine (5 %) su obvezno održavani svi poljoprivrednici koji u ARKOD sustavu imaju više od 15 ha oranica!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest tržnim proizvođačima kasnih kupusnjača

Već od 13. svibnja o.g. do 10. kolovoza o.g. tržne proizvođače kupusnjača iz ljetnog ciklusa proizvodnje u više smo navrata obavještavali o preventivnim mjerama zaštite od neželjenih organizama (korova, štetnika životinjskog podrijetla i uzročnika bolesti)!

Tijekom proteklog mjeseca kolovoza na većini mjernih mjesta u Međimurju zabilježeni su vrlo povoljni uvjeti za razvoj neželjenih promjena kupusnjača (uzročnika bolesti i štetnih organizama životinjskog podrijetla): U prvom dijelu proteklog mjeseca usjeve je bilo potrebno navodnjavati, a u drugoj polovici na nekim lokalitetima središnjeg i istočnog dijela Županije zabilježena je očekivana (prosječna) mjesečna količina oborina (81,0-83,9 mm). Premda je na svim lokalitetima bilo iznadprosječno vruće (mjesečna toplina od +1,41° do +3,85°C iznad očekivane vrijednosti), prosječna je mjesečna vlažnost zraka u mjesecu kolovozu ove godine bila visoka (od 70,08-79,64 %) (vidi Tablicu 1.) (istovremeno su najviše dnevne temperature zraka u razdoblju 17.-31. kolovoza 2022. najčešće bile u rasponu 26,3-37,3°C – samo tijekom 22.8. najviša je temperatura bila 19,4°C)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama kupusnjača tijekom proteklog mjeseca kolovoza 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 72,0 mm 8.012 minuta 23,65°C 70,08 %
Novakovec 76,4 mm 11.690 minuta 21,28°C 79,64 %
Belica 60,4 mm 8.170 minuta 22,21°C 72,47 %
Sv.Juraj u Trnju 83,9 mm 10.350 minuta 21,73°C 73,60 %
Mursko Središće 81,0 mm 15.825 minuta 21,54°C 79,42 %
Kotoriba 36,6 mm 15.464 minuta 22,55°C 75,00 %
Donja Dubrava 70,0 mm 17.010 minuta 22,09°C 70,93 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Od početka mjeseca rujna najviše su dnevne vrijednosti temperature najčešće u rasponu od 25,3°-30,3°C (samo je prvog dana izmjereno 20,7-21,4°C i pritom je padala kiša na svim mjernim mjestima u različitim količinama od 3,2 mm do 22,0 mm)(vidi Tablicu 2.). Vrlo je sparno, prosječne su rujanske vrijednosti vlažnosti zraka >80 %! Oborine su na svim mjernim mjestima zabilježene i noćas – u količinama od 1,4 mm (Kotoriba) do 13,4 mm (Grabrovnik – Trnovčak)! Nove oborine očekujemo krajem tjedna (09.9.), te će pritom osvježiti!

Pritom je temperatura tla u prvom tjednu mjeseca rujna pala na vrijednosti 19,7°C do 20,7°C a kapacitet tla za vodu iznosi 20,9 %!

Oborine koje bilježimo u zadnjoj dekadi kolovoza i prvom tjednu mjeseca rujna o.g. vrlo povoljno utječu za završni razvoj kupusa u vrijeme formiranja glava!!

Tablica 2. Neki mjerni podatci tijekom prvog tjedna mjeseca rujna 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 8,2 mm 965 minuta 18,35°C 81,43 %
Novakovec 16,6 mm 1.230 minuta 18,18°C 86,27 %
Belica 19,4 mm 1.185 minuta 18,86°C 81,94 %
Sv.Juraj u Trnju 25,2 mm 1.975 minuta 18,42°C 81,85 %
Mursko Središće 13,6 mm 3.250 minuta 18,36°C 85,61 %
Kotoriba 6,8 mm 2.350 minuta 18,97°C 84,00 %
Donja Dubrava 25,8 mm 3.985 minuta 18,64°C 81,37 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca rujna u Međimurju očekujemo 87,3 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,7°C!

Budući smo tijekom druge polovice kolovoza i prvih dana mjeseca rujna bilježili let i vrlo povoljne uvjete za razvoj kupusnih lisnih sovica (Mamestra, Autographa) i drugih vrsta neželjenih leptira (npr. Pieris, Plutella), još uvijek u prvoj polovici rujna o.g. preporučujemo završne zaštite primjenom registriranih insekticida u različitim vrstama kupusnjača, s naglaskom izbora pripravka kraće karence 3-7 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće je u završnim aplikacijama koristiti biološke insekticide (B.t.k.)! Voditi računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog pripravka u istom usjevu tijekom sezone! Moguću kombinaciju insekticida koristiti u nižim ili smanjenim propisanim količinama.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zdravstvenim pregledom polja kupusnjača iz ljetne sadnje od druge polovice i krajem  kolovoza o.g. je uočena pojava bakterijske bolesti (tamna trulež žila – Xanthomonas), a lokalno se u mikro-depresijama gdje se duže zadržava voda pojavljuje i kupusna kila (Plasmodiophora)! Preporuke za moguće preventivno suzbijanje bakterijske tamne truleži žila (Xanthomonas) i  kupusne kile (Plasmodiophora) prije sadnje kupusnjača u ljetnim rokovima uputili smo u preporuci od 13. svibnja o.g. (npr. vapneni dušik, kalcizacija)! Primjena bakarnih fungicida u integriranoj zaštiti povrća ograničena je na samo jednu aplikaciju u usjevima tijekom sezone!

Prema iskustvima iz ranijih sezona od gljivičnih se bolesti u ljetnim kupusnjačama javlja više vrsta pjegavosti lišća (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), a u moguće iznadprosječno vlažnom mjesecu rujnu raste opasnost suhe truleži (Phoma), mumifikacije glava (Sclerotinia) i sive plijesni (Botrytis cinerea)!

Osim registriranih fungicida za suzbijanje navedenih gljivičnih bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), moguće je u završnim aplikacijama protiv uzročnika bolesti kupusnjača koristiti mikro-bioloških pripravke koji sadrže Bacillus subtilis i/ili neke druge korisne mikroorganizme.

Pripravcima za suzbijanje biljnih bolesti u kupusnjačama potrebno je dodavati ranije navedene insekticide protiv različitih kategorija štetnika. Preporučujemo dodati i sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja.

U završnim je aplikacijama moguće u usjevima kupusna namijenjenim skladištenju koristiti  folijarna hranjiva s naglašenim sadržajem fosfora i kalija (i drugih mikro-elemenata). Moguće ih je miješati sa registriranim fungicidima i insekticidima za zaštitu kupusnjača, izuzev bakarnih pripravaka.

Voditi računa o karencama propisanim kupusu za kiseljenje, koje su za neka sredstva za zaštitu bilja produljene nego prilikom namjene za svježu potrošnju!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima zimskog luka izravno iz sjemena!

Od zadnje dekade mjeseca kolovoza do prvog tjedna rujna traju optimalni rokovi sjetve zimskog luka (pri uzgoju izravno iz sjemena) na području SZ Hrvatske.

Tijekom proteklog mjeseca kolovoza na lokalitetima središnjeg i nekim mjestima istočnog dijela Županije zabilježena je očekivana mjesečna količina oborina (81,0-83,9 mm). Većinom su navedene oborine zabilježene u drugoj polovici, odnosno tijekom zadnje dekade kolovoza (kiša je u danima 22.-28. 8. 2022. u različitim količinama padala u više navrata)! Premda je na svim lokalitetima bilo iznadprosječno vruće (mjesečna toplina od +1,41° do +3,85°C iznad očekivane vrijednosti), prosječna je mjesečna vlažnost zraka u mjesecu kolovozu ove godine bila visoka (od 70,08-79,64 %) (vidi Tablicu 1.) (istovremeno su najviše dnevne temperature zraka u razdoblju 17.-31. kolovoza 2022. najčešće bile u rasponu 26,3-37,3°C – samo tijekom 22.8. najviša je temperatura bila 19,4°C)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci tijekom proteklog mjeseca kolovoza 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju::

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 72,0 mm 8.012 minuta 23,65°C 70,08 %
Novakovec 76,4 mm 11.690 minuta 21,28°C 79,64 %
Belica 60,4 mm 8.170 minuta 22,21°C 72,47 %
Sv.Juraj u Trnju 83,9 mm 10.350 minuta 21,73°C 73,60 %
Mursko Središće 81,0 mm 15.825 minuta 21,54°C 79,42 %
Kotoriba 36,6 mm 15.464 minuta 22,55°C 75,00 %
Donja Dubrava 70,0 mm 17.010 minuta 22,09°C 70,93 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Od početka mjeseca rujna najviše su dnevne vrijednosti temperature najčešće u rasponu od 25,3°-28,3°C (samo je prvog dana izmjereno 21,4°C i pritom je padala kiša na svim mjernim mjestima u različitim količinama od 3,2 mm do 22,0 mm – vidi Tablicu 2.)!

Pritom je temperatura tla u prvom tjednu mjeseca rujna pala na vrijednosti 19,7°C do 20,7°C a kapacitet tla za vodu iznosi 20,9 %!

Jutra će do kraja ovog tjedna biti relativno topla (14-17°C), a početkom idućeg tjedna će osvježiti (11°C). Očekujemo još nekoliko vrućih dana (28-30°C), uz osvježenje i moguće oborine krajem tjedna (09.9.)!

Uz dovoljno vlage u površinskim slojevima zemljišta, te dnevne temperature iznad 20°C, očekujemo brzo klijanje i nicanje usjeva zimskog luka!

Tablica 2. Neki mjerni podatci tijekom prvog tjedna mjeseca rujna 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 3,2 mm 655 minuta 17,99°C 80,98 %
Novakovec 11,2 mm 935 minuta 17,31°C 87,29 %
Belica 11,2 mm 285 minuta 18,07°C 83,54 %
Sv.Juraj u Trnju 20,0 mm 1.610 minuta 17,64°C 82,60 %
Mursko Središće 3,6 mm 2.705 minuta 17,58°C 86,74 %
Kotoriba 5,4 mm 1.890 minuta 18,04°C 85,00 %
Donja Dubrava 22,0 mm 3.385 minuta 17,75°C 82,99 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 87,3 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,7°C!

Osim prema potrebi preventivnog suzbijanja zemljišnih štetnika (npr. žičnjaka – Elateridae), veći problem u zdravstvenoj zaštiti usjeva zimskog luka je suzbijanje korova, nekih štetnika nadzemnih organa (npr. miner poriluka) i uzročnika biljnih bolesti (Peronospora, Botrytis)!

Svakako u usjevima zimskog luka iz sjemena treba provesti preventivno suzbijanje zimskih (bienalnih) sjemenskih korova, među kojima je u Međimurju dominantna vrsta Stellaria media (mišjakinja)! (npr. odlično se suzbija pre-em primjenom prije nicanja usjeva smanjene količine pendimetalina)!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Naknadne primjene herbicida u usjevima luka iz sjemena (nakon nicanja usjeva i korova) (post-em) valja planirati i provoditi sukladno dominantnim korovnim vrstama, razvojnom stadiju usjeva luka, te selektivnosti i spektru djelotvornosti herbicida!

Važno: broj dopuštenih herbicida za suzbijanje širokolisnih korova u luku (post-em primjena) zadnjih se godina u našoj zemlji smanjio (npr. bromoksinil, oksifluorfen i linuron).

Utrošak škropiva prilagoditi vremenu primjene herbicida u usjevima luka (pre-em, ili post-em)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima korjenastog povrća o zadnjim zaštitama pred skladištenje

Posljednju preporuku za zaštitu korjenastog povrća uputili smo krajem mjeseca srpnja (28.7. 2022.). Vađenje i trženje ranih usjeva mrkve, peršina i celera je započelo već od kraja mjeseca lipnja i početkom srpnja o.g., ali usjeve s polja kasnijih rokova sjetve (sadnje) čiji se urod krajem listopada i/ili početkom studenoga planira skladištiti tijekom zimskih mjeseci još uvijek valja redovito zdravstveno pregledavati uz mjere zaštite od neželjenih organizama!

 Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama korjenastog povrća tijekom proteklog mjeseca kolovoza 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 72,0 mm 8.012 minuta 23,65°C 70,08 %
Novakovec 76,4 mm 11.690 minuta 21,28°C 79,64 %
Belica 60,4 mm 8.170 minuta 22,21°C 72,47 %
Sv.Juraj u Trnju 83,9 mm 10.350 minuta 21,73°C 73,60 %
Mursko Središće 81,0 mm 15.825 minuta 21,54°C 79,42 %
Kotoriba 36,6 mm 15.464 minuta 22,55°C 75,00 %
Donja Dubrava 70,0 mm 17.010 minuta 22,09°C 70,93 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

 U proteklom kolovozu o.g. samo je na mjernih lokaliteta u središnjem i istočnom dijelu Međimurju zabilježena očekivana mjesečna količina oborina od višegodišnjih prosjeka (vidi Tablicu 1.), ali većina je prikazanih oborina padala u drugoj polovici mjeseca. Stoga je usjeve korjenastog povrća u prvoj polovici proteklog mjeseca trebalo navodnjavati. Ipak, vrlo povoljni uvjeti za razvoj neželjenih promjena korjenastog povrća (naročito uzročnika bolesti) zabilježeni su tijekom zadnje dekade proteklog kolovoza i prvih dana mjeseca rujna: zbog dugotrajnih rosa i jutarnje magle mjesečno zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline traje vrlo dugo (na parcelama bez navodnjavanja i više od 15.000 minuta), a prosječna je mjesečna vlažnost zraka u mjesecu kolovozu ove godine bila vrlo visoka (70,08-79,64 %) (vidi Tablicu 1.)!

U uvjetima ljetne topline i naglašene sparine uzročnici bolesti lišća korjenastog povrća (Alternaria, Cercospora, Septoria) na netretiranim biljkama su već sredinom i/ili krajem sredinom srpnja o.g. zarazili više od 60 % lisne površine! Rana i jača pojava bolesti lišća korjenastog povrća značajno umanjuje prinose (u našim mikro-pokusima više od 70 %), a već slabija pojava lisne pjegavosti celera onemogućuje prodaju lišća kao začinske namirnice.

Ove sezone ponavlja se višegodišnje iskustva da mjesec kolovoz na području Međimurja prema dnevnim vrijednostima infektivnog potencijala (DVIP) (Cvjetković, 2004.) predstavlja najkritičnije razdoblje za epidemiološki razvoj skupine bolesti pjegavosti i palež korjenastog povrća! Zbog razlike u vrijednostima temperature zraka između dana i noći tijekom kolovoza je uz riječne doline zabilježena česta pojava sumaglice i rose, uz dugotrajno zadržavanje vlage na osjetljivom lišću korjenastog povrća (vidi Tablicu 1.). Dnevne su ocjene za zarazu uzročnicima pjegavosti i paleži korjenastog povrća (Alternaria, Septoria, Cercospora) (prognozni model “TOMCAST“) posljednjih mjesec dana najčešće u rasponu 2-3, a njihova suma u spomenutom razdoblju iznosi čak 60 (07.8.-04.9.)! U narednih nekoliko dana ponovno očekujemo porast najviših temperatura zraka na vrijednosti do 28°C! Nove su oborine moguće krajem tjedna (08./09.9. 2022.)! Jutra će biti s vrijednostima do 15°C, pa će rosa i moguće magla (sumaglica) biti naglašene.

Stoga tržnim proizvođačima korjenastog povrća preporučujemo u narednom razdoblju nastaviti redovito pratiti zdravstveno stanje usjeva, posebice na poljima s kojih se urod namjerava skladištiti tijekom zimskog razdoblja, te prema potrebi poduzimati mjere zaštite dopuštenim sredstvima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (birati isključivo dopuštena sredstva s kraćim propisanim karencama K=7-14 dana)!

 U narednom je razdoblju potrebno nadalje pratiti moguću pojavu i razvoj štetnih organizama životinjskog podrijetla, naročito fitofanih grinja i kukaca: npr. koprivine grinje (Tetranychus) i gusjenica lisnih sovica u usjevima celera, te druge generacije mrkvine muhe (Psila rosae)!

U korjenastom povrću namijenjenom skladištenju početkom jeseni u zadnjim mjerama aplikacije preporučujemo dodavanje folijarnih gnojiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Moguće je u završnim aplikacijama protiv uzročnika bolesti korjenastog povrća osim kemijskih fungicida koristiti mikro-biološke pripravke koji sadrže Bacillus subtilis (Bacillus amyloliquefaciens) i/ili neke druge korisne mikroorganizme (prikladno za ekološku proizvodnju ili uzgoj povrća sa smanjenim količinama rezidua značajno ispod propisane tolerance).

Utrošiti barem 350-400 litara škropiva/ha

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

 mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest uzgajivačima krizantema o suzbijanju bijele hrđe i ostalih štetnika

Sredinom proteklog mjeseca kolovoza (12.8.) upućena je preporuka o mjerama zaštite krizantema protiv uzročnika bolesti i neželjenih organizama životinjskog podrijetla u vrijeme njihova zamračivanja.

Tijekom proteklog mjeseca kolovoza na većini mjernih mjesta u Međimurju zabilježeni su povoljni uvjeti za razvoj neželjenih promjena u krizantemama (uzročnika bolesti i štetnih organizama životinjskog podrijetla): na lokalitetima središnjeg i nekim mjestima istočnog dijela Županije zabilježena je očekivana mjesečna količina oborina (81,0-83,9 mm), a zbog dugotrajnih rosa i jutarnje sumaglice mjesečno zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline trajalo je vrlo dugo (10.350-17.010 minuta). Premda je na svim lokalitetima bilo iznadprosječno vruće (mjesečna toplina od +1,41° do +3,85°C iznad očekivane vrijednosti), prosječna je mjesečna vlažnost zraka u mjesecu kolovozu ove godine bila visoka (od 70,08-79,64 %) (vidi Tablicu 1.) (pritom su najviše dnevne temperature zraka u razdoblju 17.-31. kolovoza 2022. najčešće bile u rasponu 26,3-37,3°C – samo tijekom 22.8. najviša je temperatura bila 19,4°C)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama krizantema tijekom proteklog mjeseca kolovoza 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 72,0 mm 8.012 minuta 23,65°C 70,08 %
Novakovec 76,4 mm 11.690 minuta 21,28°C 79,64 %
Belica 60,4 mm 8.170 minuta 22,21°C 72,47 %
Sv.Juraj u Trnju 83,9 mm 10.350 minuta 21,73°C 73,60 %
Mursko Središće 81,0 mm 15.825 minuta 21,54°C 79,42 %
Kotoriba 36,6 mm 15.464 minuta 22,55°C 75,00 %
Donja Dubrava 70,0 mm 17.010 minuta 22,09°C 70,93 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

 

Kiša je na svim mjernim mjestima padala u jutarnjim satima prvog dana mjeseca rujna – u različitim količinama: od 3,0 mm (Železna Gora) do 21,8 mm (Donja Dubrava)! Najviše dnevne vrijednosti temperature zraka će narednih dana iznositi 23-27°C, a jutra će biti umjereno topla (12-14°C)!

 

U takvim uvjetima od početka zamračivanja bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj bolesti krizantema, naročito bijele hrđe (Puccinia), smeđe truleži (Didymella) i sive plijesni (Botrytis).

U prvom tjednu mjeseca rujna prestaje zamračivanje krizantema, a prema višegodišnjim iskustvima u prvom tjednu mjeseca rujna pronalazimo prve simptome najopasnije bolesti – bijele hrđe krizantema (Puccinia horiana)!

Strategija zaštite krizantema od bijele hrđe se temelji na korištenju zdravstveno ispravnog ishodišnog materijala (presadnice porijeklom iz nezaraženih matičnih biljaka), uzgoju manje osjetljivih ili otpornijih sorti i redovitoj kemijskoj zaštiti u kritičnom razdoblju rasta i razvoja krizantema. Tijekom vegetacije biljke se pažljivo pregledavaju na simptome bijele hrđe. Redovito se provodi program preventivnih i kurativnih tretiranja, koji započinje obavezno prije zamračivanja. U Hrvatskoj se često protiv bijele hrđe preporučuju registrirane površinske i sistemične djelatne tvari (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Prskanja treba obavljati temeljito, a prve zaražene listove otrgnuti i spaliti. Ipak, zbog intenzivne i jednolične uporabe fungicida iz skupine inhibitora biosinteze ergosterola (IBE) (triazoli) i strobilurina početkom novog milenija u Europi se pojavljuju rezistentni ili otporni sojevi bijele hrđe krizantema. Uvozom latentno inficiranih presadnica krizantema moguća je introdukcija otpornih sojeva bolesti na fungicide.

Proizvođače krizanteme posebno upozoravamo da je skupina fungicida strobilurini, u pokusima još prije 15-tak sezona učinkoviti na bijelu hrđu u Međimurju, vrlo rizična za pretjeranu, čestu ili nestručnu uporabu zbog moguće brze pojave rezistentnih ili otpornih populacija biljnih bolesti (a naročito iz skupina hrđa i pepelnica)! Stoga u uspješnoj strategiji kemijskog suzbijanja bijele hrđe treba uvijek mijenjati i kombinirati različite skupine kemijskih pripravaka uz načelo da se jedna grupa fungicida ne bi smjela koristiti više od 2-3 puta tijekom proizvodne sezone.

Dobru preventivnu zaštitu daju ditiokabamati i ftalimidi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla tijekom početkom rujna o.g., zbog sparine i topline, bilježimo optimalne uvjete za pojavu lisnih uši (Aphidae) i/ili kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a još postoji opasnost od moguće pojave stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus). Za suzbijanje lisnih uši preporučujemo koristiti registrirane sistemične insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Protiv kalifornijskog tripsa u našoj su zemlji dopušteni vrlo učinkoviti pripravci iz skupine naturalita (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), koji istovremeno učinkovito suzbijaju i koprivinu ili stakleničku grinju. U slučaju potrebe suzbijanja štitastih moljaca (“bijele mušice”) (Trialeurodes, Bemisia) u program zaštite krizantema uključiti registrirane pripravke za ukrasno bilje (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Tijekom proteklog mjeseca kolovoza bilježimo i pojačanu aktivnost leptira sovica i druge generacije kukuruznog moljca! Toplo i sparno razdoblje tijekom prve polovice rujna o.g. može pogodovati razvoju njihovih gusjenica koje napadaju lišće (npr. soviceNoctuidae) i/ili stabljike krizantema (npr. kukuruzni moljacOstrinia). Za suzbijanje štetnih gusjenica u krizantemama i ukrasnom bilju registrirani su primjerice neki sintetski piretroidi ili neki regulatori razvoja kukaca (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Od zadnjeg tjedna mjeseca kolovoza do kraja prve dekade mjeseca rujna traju optimalni rokovi sjetve uljane repice na području SZ Hrvatske, ali iskustva dobivena proteklih godina pokazuju da dobre rezultate možemo očekivati i sjetvom ove kulture sredinom rujna!

U drugoj polovici mjeseca kolovoza 2022. dominiralo je vruće i sparno vremensko razdoblje: najviše su dnevne temperature zraka u razdoblju 17.-31. kolovoza 2022. najčešće bile u rasponu 26,3-37,3°C (samo tijekom 22.8. najviša je temperatura bila 19,4°C). Ipak, kiša je u danima 22.-28. kolovoza o.g. u različitim količinama padala u više navrata. Oborina je tijekom proteklog mjeseca kolovoza o.g. samo na nekim mjernim mjestima u Međimurju bilo slično očekivanjima (ali najviše padalina je zabilježeno u zadnjem mjesečnom tjednu) (vidi Tablicu 1.) (npr. Mursko Središće, Sveti Juraj u Trnju)! Kiša na svim mjernim mjestima pada protekle noći i jutros!

Tablica 1. Neki mjerni podatci tijekom mjeseca kolovoza 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 72,0 mm 8.012 minuta 23,65°C 70,08 %
Novakovec 76,4 mm 11.690 minuta 21,28°C 79,64 %
Belica 60,4 mm 8.170 minuta 22,21°C 72,47 %
Sv.Juraj u Trnju 83,9 mm 10.350 minuta 21,73°C 73,60 %
Mursko Središće 81,0 mm 15.825 minuta 21,54°C 79,42 %
Kotoriba 36,6 mm 15.464 minuta 22,55°C 75,00 %
Donja Dubrava 70,0 mm 17.010 minuta 22,09°C 70,93 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Pritom je temperatura tla na dubini 7 cm u zadnjoj dekadi kolovoza o.g. pala sa vrijednosti 26°C na 21,3°C, a kapacitet tla za vodu je pritom porastao sa 11,7 % na 26,7 %!

Najviše dnevne vrijednosti temperature zraka će narednih dana iznositi 22-26°C, a jutra će biti umjereno topla (12-14°C)!

Uz dovoljno vlage u površinskim slojevima zemljišta, te dnevne temperature iznad 20°C, očekujemo brzo klijanje i nicanje usjeva uljane repice u svega nekoliko dana!

Uljana repica je usjev gustog sklopa koji za razliku od drugih industrijskih ratarskih usjeva relativno dobro konkurira porastu korova. Ipak, u uvjetima nešto rjeđeg sklopa na kakve sijemo suvremene hibride i moguće slabijeg jesensko-zimskog porasta bienalni korovi mogu pričiniti štete. Također, proteklih je sezona na nekim poljima gdje se u plodoredu uljana repica sije nakon krušnih žitarica samonikla pšenica bila neželjena biljna vrsta u glavnom usjevu!

Prema dominantnim korovima na parcelama (a prema iskustvima iz ranijih sezona) proizvođačima uljane repice u narednom razdoblju preporučujemo suzbijanje korova odabirom registriranih pripravaka za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Najčešće se pritom koriste zemljišni herbicidi (primjena nakon sjetve a prije nicanja usjeva ili pre-em) dopušteni za primjenu u usjevima uljane repice u našoj zemlji, od koji se neki mogu primijeniti prema dopuštenju i nakon nicanja usjeva uljane repice (post-em). Zemljišnim herbicidima se ne mogu uspješno suzbijati višegodišnji (“rizomni”) korovi. Za dobru djelotvornost zemljišnih herbicida bita je količina i raspored oborina (optimalna vlažnost zemljišta), te dobra pripremljenost oranica.

Ovisno o dominantnim korovima prema povijesti parcela iz prethodnih sezona proizvođači uljane repice mogu u narednom razdoblju koristiti neki od registriranih zemljišnih herbicida sukladno njihovim uputama i ograničenjima. Optimalni utrošak škropiva je 200-300 lit./ha.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i vlasnicima pojedinačnih stabla oraha

Sredinom i u drugoj polovici mjeseca srpnja, te ponovno početkom drugog tjedna mjeseca kolovoza o.g. uputili smo obavijesti vlasnicima plantažnih nasada oraha i pojedinačnih stabla o početku leta i ovogodišnjoj potrebi usmjerenog suzbijanja orahove muhe (Rhagoletis completa) (08.8., 26.7. i 18.7. 2022.)!

U drugoj polovici mjeseca kolovoza 2022. dominiralo je vruće i sparno vremensko razdoblje, a tijekom dana 22.-28. kolovoza o.g. kiša u različitim količinama pada gotovo svakodnevno. Ipak, na većini je županijskih mjernih lokaliteta palo manje oborina od očekivanog mjesečnog prosjeka (vidi Tablicu 1.). Najviše su dnevne temperature zraka u razdoblju 17.-30. kolovoza 2022. najčešće bile u rasponu 26,3-37,3°C (samo tijekom 22.8. najviša je temperatura bila 19,4°C). Prosječne dnevne vrijednosti vlažnosti zraka na lokalitetima uz riječne doline u danima 17.-30. kolovoza 2022. bile su u rasponu 73,7-99,5 %! Jutra su s najnižim vrijednostima blizu riječnih dolina bila u rasponu 15,1-17,3°C! Stoga su česte rose i sumaglice, pa je zadržavanje vlage na biljkama na takvim mjestima izraženo (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Neki mjerni podatci tijekom mjeseca kolovoza 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) 1.-31.8. Vlaženje lišća (min) 1.-31.8. Prosječna temperatura zraka 1.-31.8. Prosječna vlažnost zraka 1.-31.8.
Železna Gora 72,0 mm 8.012 minuta 23,53°C 70,46 %
Novakovec 76,2 mm 11.540 minuta 21,08°C 80,29 %
Belica 60,2 mm 8.130 minuta 22,00°C 73,31 %
Sv.Juraj u Trnju 82,6 mm 9.905 minuta 21,66°C 74,45 %
Mursko Središće 79,8 mm 15.320 minuta 21,38°C 79,95 %
Kotoriba 36,6 mm 15.324 minuta 22,28°C 76,00 %
Donja Dubrava 70,0 mm 16.820 minuta 21,89°C 71,94 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Jutra će osvježiti, sa vrijednostima 11-13°C, a najviše dnevne vrijednosti iznosit će 23-28°C! Nove oborine očekujemo tijekom naredne noći i sutrašnjeg jutra!

Na većini lokaliteta na osjetljivim i nezaštićenim stablima oraha bilježimo sušenje (palež) lišća zbog razvoja gljivične bolesti, uzročnika pjegavosti i paleži (Gnomonia)!

VAŽNO: Ulovi odraslih jedinki orahove muhe (Rhagoletis completa) su tijekom mjeseca kolovoza o.g. različiti: na mjestima u središnjem i nizinskom dijelu Županije gdje je rodnost plodova umanjena tjedni ulov je bio <10 jedinki. Naprotiv, u zapadnom dijelu ili Gornjem Međimurju gdje je izraženija rodnost oraha plodovima tjedni ulovi odraslih jedinki orahove muhe su >60 jedinki (zabilježeno tijekom “petog toplinskog udara” sredinom mjeseca kolovoza o.g.)! Time je nastavljen višegodišnji trend najmasovnije pojave odraslih oblika orahove muhe uglavnom u mjesecu kolovozu (vidi Tablicu 1. u preporuci od 28.7. 2022.), ali na lokalitetima gdje nema očekivane rodnosti pojava odraslih oblika orahove muhe je značajno manje brojna!

Zdravstveno stanje plodova oraha na pojedinačnim stablima uz okućnice na kojima je provedeno usmjereno suzbijanje orahove muhe u više navrata primjenom insekticida + atraktanta tijekom razdoblja 25.7.-30.8. 2021. je dobro. Na netretiranim stablima zaraza plodova oraha ličinkama orahove muhe je tijekom druge polovice i krajem kolovoza značajno porasla.

Prema višegodišnjim iskustvima let orahove muhe traje još tijekom mjeseca rujna (najkasniji ulov je zabilježen 23.9.), pa je prvih dana mjeseca rujna još uvijek potrebno usmjereno suzbijanje ovog nametnika!

Naime, iskustva u Međimurju (2012. i 2013.) dokazuju da je masa (težina) jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži! Sve više vlasnika stabla oraha posljednjih sezona dojavljuje štete od napada orahove muhe i traže preporuke za moguće suzbijanje.

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje a pojavljuje se sredinom i krajem ljeta.

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča.

VAŽNO: Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost (primjerice, u svrhu smanjenja šteta od orahove muhe metodom masovnog ulova odraslih oblika preporučuje se postavljati 2-10 žutih ljepljivih ploča po drvu ili 20-24 komada/100 m²)!

Vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti štete od orahove muhe preporučujemo na stabla vješati žute ljepljive ploče (i redovito ih mijenjati svakih 10-14 dana). Žute ljepljive ploče su neselektivne pa se na njima lovi veći broj različitih vrsta kukaca (muha, mušica, cvrčaka, uši, minera i drugih). Orahova muha prezimi u zemljištu, pa je žute ljepljive ploče dovoljno vješati u donjem dijelu krošnje stabala oraha!

Mogućnosti i praktična iskustva usmjerenog kemijskog suzbijanja orahove muhe:

Dopuštenje za suzbijanje orahove muhe u našoj zemlji ima samo jedan pripravak (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (Imidan WG (fosmet) (1,5 kg/ha, maksimalno 2x godišnje, karenca 7 dana). Na orahovu muhu su također djelotvorni i neki pripravci registrirani za suzbijanje drugih nametnika (npr. spinosad) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! (npr. pripravak Laser KS u količini 0,2-0,3 lit./ha, maksimalno 3x godišnje, karenca 3 dana – registriran za suzbijanje jabučnog savijača Cydia pomonella)! Ovisno količini i rasporedu oborina, te najvišim dnevnim temperaturama, tretiranja treba ponavljati u razmacima 10-atk dana, te je ukupno na taj način potrebno provesti barem 5 do 6 usmjerenih aplikacija u kritičnom razdoblju (od kraja srpnja pa sve do početka ili sredine mjeseca rujna)! Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje. Zbog potencijalne opasnosti insekticida na pčele medarice, u nasadima oraha u vrijeme provođenje kemijske mjere zaštite ne smije biti cvatućeg podrasta!

Puno bolji učinak, uz manji utrošak škropiva i smanjenje ukupne doze ili količine insekticida (naročito na stablima veće visine i volumena), postiže se kada registriranim i djelotvornim insekticidima za suzbijanje orahove muhe dodajemo biljni proteinski mamac (npr. Buminal). Proteinski mamac nema propisane karence i razvrstan je izvan skupine opasnih tvari. Ako se dodaje insekticidima može se škropivom tretirati samo donji dio krošnje, a ukupni broj aplikacija se može umanjiti s prosječnim razmacima 12-14 dana (u uvjetima iznadprosječno kišovitog razdoblja ove razmake preporučujemo smanjiti na svega 7-8 dana)! Naime, u kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (30-40 %), na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida  (biljni proteinski mamac + jedan od ranije navedenih insekticida)! Na pojedinačnim i velikim stablima oraha dovoljno je tretirati donje grana s južne strane uz utrošak samo 2 litre  škropiva po stablu! Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 10-15 dana, počevši od kraja srpnja do početka ili sredine mjeseca rujna (u kišnom razdoblju smanjiti razmake aplikacije)! Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na pojedinačnim visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava.

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Uputa o završnim mjerama zaštite kasnih sorata jabuka namijenjenih za skladištenje u hladnjačama

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka i krušaka sredinom kolovoza o.g. proteklo je skoro tri tjedna (11.8. 2022.)! Razdoblje rasta i razvoja jabuka u 2022. sezoni odvija se u meteorološkim uvjetima koji značajno odstupaju od prosjeka: u mjesecu travnju bilježili smo iznadprosječno hladno, svježe i kišovito razdoblje, dok je već od druge dekade mjeseca svibnja do kraja druge dekade kolovoza obilježilo pet “toplinskih udara” i manjak oborina! Ipak, nakon 13. kolovoza o.g. zabilježena su 3-4 kišna dana tijekom kojih je izmjereno na nekim mjestima 70-ak mm oborina (vidi Tablicu 1.). Najmanje padalina ovog mjeseca kolovoza je zabilježeno u istočnom Međimurju (npr. Kotoriba)! U proteklom tjednu kiša je padala u 4 dana (na svim mjernim mjestima, ali u različitim količinama)! Nadalje je iznadprosječno toplo i vrlo sparno!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama jabučastog voća tijekom mjeseca kolovoza 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 72,0 mm 8.012 minuta 23,56°C 69,51 %
Novakovec 76,2 mm 10.900 minuta 21,17°C 80,28 %
Belica 59,8 mm 7.980 minuta 22,09°C 73,25 %
Sv.Juraj u Trnju 82,6 mm 9.905 minuta 21,66°C 74,45 %
Mursko Središće 79,8 mm 14.735 minuta 21,46°C 79,89 %
Kotoriba 36,6 mm 15.005 minuta 22,36°C 76,00 %
Donja Dubrava 70,0 mm 16.195 minuta 21,98°C 71,88 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Nove moguće oborine očekujemo već za dva dana (1. rujna 2022.)! Završava berba plodova srednje rane sorte jabuka Gala!

Mada su dominantne gljivične bolesti na netretiranim stablima jabuka u 2022. godini bile pepelnica (Podosphaera) (na sorti Idared) i zvjezdasta pjegavost (Marsonnina) (na sorti Jonagold), prema iskustvima iz ranijih sezona na nekim je lokalitetima uz riječne doline zbog dugotrajnog zadržavanja vlage (vidi Tablicu 1.) na vrlo kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Braeburn, Fuji, Pinova, Crips Pink) naknadno zabilježena gorka trulež (Colletotrichum), smeđa trulež (Monilinia sp.) i kasna krastavost (Venturia) (naročito na slabije zaštićenim plodovima)!

Stoga krajem kolovoza i početkom rujna preporučujemo nadalje pratiti meteorološke uvjete (količinu i raspored oborina), te prema potrebi poduzeti mjere zaštite vrlo kasnih sorti jabuka čiji se urod skladišti u hladnjačama.

VAŽNO: zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci! Dodatne zahtjeve na ostatke (rezidue) pesticida imaju proizvođači (proizvođačke organizacije) koji su prihvatili trgovačke norme (npr. GlobalGAP), pa već od početka, tijekom i krajem ljeta moraju birati sredstva i metode koja u berbi plodova ne daju mjerljive ostatke (<0,01 ili 0,001 mg/kg)!

Moguće je u završnim aplikacijama koristiti mikro-biološke pripravke, naročito u nasadima gdje nema vidljivih simptoma bolesti na jabukama te na parcelama gdje se žele dobiti smanjeni ostaci pesticida na plodovima!

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, nadalje traje tijekom druge polovice kolovoza o.g. na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježena vrlo brojna populacija leptira breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Populaciju leptira savijača kožice plodova (Pandemis) je sredinom kolovoza o.g. bila značajno brojna na lokalitetima uz šume. Lokalno se javljaju i leptiri vrste Archips. Let moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je sredinom kolovoza o.g. bio u značajnom porastu. U drugoj polovici kolovoza bilježimo i leptire druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), te leptire lisnih sovica (Noctuidae)!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. Moguće je u završnim aplikacijama prednost dati  biološkim pripravcima koji ne ostavljaju rezidue (ostatke) na plodovima jabuka na osnovi granulovirusa ili Bacillus thuringiensis kurstaki!

Zbog značajnih šteta na kukuruznim poljima od suše, moguće u narednih tjedan dana (s prvim danima rujna o.g.) očekujemo napad gusjenica druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia) na plodove nekih sorti jabuka u dozrijevanju (npr. Jonagold, Idared)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) krajem kolovoza i/ili početkom rujna o.g. preporučujemo također u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja (od 2018. novija operacija unutar mjere 10. programa ruralnog razvoja)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Uputa o mjerama zaštite od bijele hrđe tijekom zamračivanja krizantema

Sredina i druga polovica kolovoza je kritično razdoblje u zdravstvenoj zaštiti krizantema, a zbog izrazito vrućeg i sparnog razdoblja, prije dvanaest dana (01.8.) i krajem druge dekade mjeseca srpnja (19.7.) upućena su upozorenja o mogućoj pojavi gljivičnih i bakterijskih bolesti krizantema tijekom 2022. sezone. Posljednjih dan-dva temperature zraka su ponovno u porastu, a početkom narednog tjedna očekujemo njihov porast na vrijednosti 32°-37°C (u danima 15.-18.8.). Time za sve poljoprivredne usjeve i nasade započinje peti ovogodišnji “toplotni udar”, koje bilježimo već od druge dekade mjeseca svibnja!! Od početka mjeseca kolovoza o.g. uglavnom je vrlo sparno i vruće razdoblje: najviše su dnevne temperature zraka u danima 1.8.-11.8. 2022. najčešće bile u rasponu od 28,5° do 37,0°C (samo je 8. kolovoza o.g. zabilježen nešto “svježiji” ljetni dan s najvišom izmjerenom vrijednosti 25,8°C). Vlažnost zraka je u istom razdoblju u dnevnim prosjecima 62,3 do 80,6 % (vidi Tablicu 1.). Zbog razlike u temperaturi zraka između dana i noći, jutarnje su rose učestale uz riječne doline!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama krizantema tijekom prve dekade mjeseca kolovoza 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) 1.-12.8.

(do 6.00 h)

Vlaženje lišća (min) 1.-12.8.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka 1.-12.8. Prosječna vlažnost zraka 1.-12.8.
Železna Gora 0,2 mm 30 minuta 23,01°C 57,95 %
Belica 3,2 mm 1.045 minuta 22,41°C 64,10 %
Mursko Središće 1,4 mm 3.020 minuta 21,69°C 72,94 %
Novakovec 1,0 mm 2.440 minuta 21,28°C 74,04 %
Sv.Juraj u Trnju 6,2 mm 2.630 minuta 21,77°C 65,65 %
Donja Dubrava 3,4 mm 4.170 minuta 22,07°C 64,56 %
Kotoriba 3,0 mm 3.875 minuta 22,53°C 69,00 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Zbog sjevernih strujanja i djelomične naoblake još naredna 2-3 dana dnevne će temperature biti u najvišem rasponu 26°-29°C (12.-14.8.)!

Kako krizantema spada u skupinu biljaka kratkog dana čiju cvatnju potiču hormoni koji se formiraju noću u starijem lišću, sama cvatnja će nastupiti ako kod biljaka određene visine rasta nastupe dani ispod kritične dužine (kraći od 13 sati). Poznavanjem kritične duljine dana, odnosno granice između dugog i kratkog dana, može se odrediti početak cvatnje krizantema. Pokrivanje krizantema crnim plastičnim folijama obično se provodi od prvog tjedna kolovoza do prvog tjedna rujna, a tada prema višegodišnjim prosjecima povremeno očekujemo kasno-ljetne ciklone koje donose kišne dane i povišenu vlagu zraka. Zamračivanje krizantema u tom razdoblju dodatno pogoduje razvoju nekoliko skupina biljnih bolesti, prvenstveno zbog povišene vlažnosti zraka i učestale rose i/ili magle, koje tijekom kolovoza i početkom rujna često nastaju zbog razlike u noćnim i dnevnim vrijednostima temperatura zraka! Zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline Mure i Drave od početka kolovoza o.g. traje duže od 3.000 minuta (na otvorenom) (vidi Tablicu 1.)!

Zbog topline i dugotrajnijeg zadržavanja vlage na biljkama (rosa, magla), obično u takvim uvjetima pronalazimo prve znakove lisnih pjegavosti krizantema (Alternaria, Septoria). Uz zamračivanje krizantema raste opasnost od pojave i razvija bijele hrđe krizantema (Puccinia horiana)! Stoga u narednim zaštitama preporučujemo redovito primjenjivati dovoljno učinkovite i dopuštene fungicide za suzbijanje navedenih bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Ekonomski najštetnija i najčešća gljivična bolest nadzemnih organa krizantema je bijela hrđa (Puccinia horiana), protiv koje tijekom uzgoja krizantema provodimo najveći broj usmjerenih zaštita primjenom različitih fungicida. U relativno kratkom razdoblju bijela hrđa može potpuno uništiti osjetljive sorte krizantema. Stoga većina tržnih proizvođača krizantema provodi redovita tjedna tretiranja protiv bijele hrđe, ali uspjeh nije uvijek zadovoljavajući. Bijelom hrđom mogu biti zaraženi svi dijelovi krizanteme, ali je najosjetljivije mlado lišće. Na gornjoj strani oboljelih listova, između lisnih žila, prvo se pojavljuju male svjetlo-zelene ili žućkaste pjege promjera svega 1-5 mm. Tkivo pjega može biti malo “udubljeno” (konkavno), a boja se vremenom mijenja u smeđu (zbog nekroze ili odumiranja tkiva unutar pjega). Može ih biti nekoliko, ali ubrzo se njihov broj povećava pa se međusobno spajaju. S njihove donje strane se razvijaju tipične bradavičaste ružičasto-bijele “izrasline”, veličine 0,5-3 mm,  po čemu je bolest dobila ime. Jače napadnuto lišće se kvrči, vene i otpada, a na zaraženim su biljkama cvatovi sitniji. Napadnute biljke imaju smanjenu tržnu vrijednost, a ranija pojava bolesti na biljkama je značajno štetnija. Zabilježene su potpune štete na krizantemama u stakleničkom uzgoju.

Strategija zaštite krizantema od bijele hrđe se temelji na korištenju zdravstveno ispravnog ishodišnog materijala (presadnice porijeklom iz nezaraženih matičnih biljaka) i redovitoj kemijskoj zaštiti u kritičnom razdoblju rasta i razvoja krizantema. Međunarodna i unutarnja trgovina latentno zaraženim presadnicama i biljkama krizantema, rezanim cvijećem krizantema te kontaminiranom ambalažom je osnovni način širenja i izvor zaraze bijele hrđe. Ova bolest je još uvijek značajan karantenski patogen za SAD i Australiju, te se provode intenzivne preventivne mjere radi sprječavanja unosa bolesti u proizvodna područja krizantema. Naši tržni proizvođači krizantema često kupuju presadnice porijeklom iz zemalja gdje je bolest već duže razdoblje udomaćena, te se endemično razvija (npr. Nizozemska, Italija). Tijekom vegetacije se biljke pažljivo pregledavaju na simptome bijele hrđe. Redovito se provodi program preventivnih i kurativnih tretiranja, koji započinje obavezno prije zamračivanja. U Hrvatskoj se često protiv bijele hrđe preporučuju površinske i više-manje “sistemične” djelatne tvari (npr. metiram, kaptan, folpet, azoksistrobin, trifloksistrobin, miklobutanil, tetrakonazol, penkonazol, ciazofamid) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Prskanja treba obavljati temeljito, a prve zaražene listove otrgnuti i spaliti. Ipak, zbog intenzivne i jednolične uporabe fungicida iz skupine inhibitora biosinteze ergosterola (IBE) i strobilurina početkom novog milenija se pojavljuju rezistentni ili otporni sojevi bijele hrđe krizantema. Uvozom latentno inficiranih presadnica krizantema moguća je introdukcija otpornih sojeva bolesti na fungicide. Iskustva potvrđuju ispravnost propisanih koncentracija spomenutih fungicida (%) samo u slučaju utroška vrlo velike količine škropiva na jedinicu površine (1.900-2.500 lit./ha).

 Od štetnih organizama životinjskog podrijetla tijekom kolovoza još uvijek bilježimo jaču pojavu poljske zelene stjenice (Lygus), lisnih uši (Aphidae) i/ili kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a zbog visokih temperatura zraka raste opasnost od moguće ranije pojave stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus). Tijekom cijelog proteklog mjeseca srpnja i u prvoj polovici kolovoza o.g. bilježimo aktivnost leptira sovica (Noctuidae), ali i pojavu leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis)! Toplo i sparno razdoblje tijekom kolovoza može pogodovati razvoju njihovih gusjenica koje napadaju lišće (npr. soviceNoctuidae) i/ili stabljike krizantema (npr. kukuruzni moljacOstrinia).

Stoga je potrebno redovito pregledavati biljke na navedene štetne organizme, vješati i redovito mijenjati žute i plave ljepljive ploče iznad krizantema, te redovito poduzimati mjere za njihovo suzbijanje primjenom dovoljno učinkovitih i dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o završnim mjerama zaštite kasnih sorata jabuka namijenjenih za skladištenje u hladnjačama

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka krajem srpnja o.g. proteklo je trinaest dana (29.07. 2022.)! Zadnji dani mjeseca srpnja (27.-31.7.) i prvi tjedan mjeseca kolovoza o.g. (1.-6.8.) obilježilo je vruće i suho meteorološko razdoblje (najviše su temperature tada najčešće bile od 30,1° do 37,0°C). Zbog sjevernih zračnih strujanja zadnja su četiri dana najviše dnevne temperature nešto niže od 30°C (uz riječne doline od  25,8° do 29,9°C), ali očekivane oborine nismo zabilježili. U prvoj dekadi mjeseca kolovoza o.g. na većini mjernih mjesta izmjereno je manje od 23 % očekivanih padalina (vidi Tablicu 1.). Time za poljoprivredne usjeve traje četvrti ovogodišnji “toplotni udar”, što bilježimo već od druge dekade mjeseca svibnja!!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama jabučastog voća tijekom prve dekade mjeseca kolovoza 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) 1.-10.8.

(do 6.00 h)

Vlaženje lišća (min) 1.-10.8.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka 1.-10.8. Prosječna vlažnost zraka 1.-10.8.
Železna Gora 0,2 mm 30 minuta 23,26°C 60,70 %
Belica 3,2 mm 1.045 minuta 22,82°C 64,51 %
Mursko Središće 1,4 mm 3.020 minuta 21,82°C 74,48 %
Novakovec 1,0 mm 1.915 minuta 21,57°C 74,59 %
Sv.Juraj u Trnju 6,2 mm 2.420 minuta 22,18°C 66,15 %
Donja Dubrava 3,4 mm 3.800 minuta 22,73°C 62,86 %
Kotoriba 3,0 mm 3.680 minuta 23,11°C 68,00 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Vlažnost zraka je u istom razdoblju u dnevnim prosjecima na lokalitetima uz riječne doline 65,5 do 92,9 % (vidi Tablicu 1.). U narednih 6-7 dana najviše će dnevne vrijednosti temperature zraka nadalje biti u rasponu 27-34°C! Zbog razlike u temperaturi zraka između dana i noći, nastavlja se trend jutarnjih rosa i lokalno pojava sumaglice uz riječne doline!

Stanje u nasadima jabuka: Dominantne bolesti lišća na netretiranim stablima jabuka tijekom ljeta 2022. su pepelnica (Podosphaera) (jače napadnuta sorta Idared) i zvjezdasta pjegavost (Marssonina) (jače napadnuta sorta Jonagold). Lokalno je 2. kolovoza o.g. zabilježen popodnevni pljusak, ali samo na dijelovima općine Donji Kraljevec i grada Preloga (u količini 20-35 mm). Moguće nova oborine očekujemo tijekom narednog vikenda (12./13.8. 2022. ?), a ljetni dani s ugrijanim biljkama i mogućim popodnevnim oborinama (ili u suvremenim nasadima natapanjem sustavom kišenja) naknadno omogućuju pojavu znakova gorke truleži (Colletotrichum), smeđe truleži (Monilinia) i/ili kasne krastavosti (Venturia) (na nezaštićenim plodovima jabuka)!

Stoga u završnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium).

Moguće je u zadnjim aplikacijama koristiti i mikro-biološke pripravke, naročito u nasadima gdje nema vidljivih simptoma bolesti na jabukama te na parcelama gdje se žele dobiti smanjeni ostaci pesticida na plodovima!

Tablica 2. Prosječni tjedni ulovi nekih štetnika (leptiri) na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) u prvoj dekadi polovici mjeseca kolovoza o.g.!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Pandemis Ostrinia
Prosječni tjedni ulov leptira 2,5 47,5 63,0 116,0 4,5 3,5

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Pandemis=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, nadalje traje tijekom prve polovice kolovoza o.g. na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježena vrlo brojna populacija leptira breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Populaciju leptira savijača kožice plodova (Pandemis) je od početka kolovoza o.g. manje brojna. Lokalno se javljaju i leptiri vrste Archips. Let moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je tijekom prve polovice kolovoza o.g. u porastu (pojava treće ovogodišnje generacije). U prvoj dekadi kolovoza bilježimo i leptire druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), te leptire lisnih sovica (Noctuidae)!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. Moguće je u završnim aplikacijama prednost dati  biološkim pripravcima koji ne ostavljaju rezidue (ostatke) na plodovima jabuka na osnovi granulovirusa ili Bacillus thuringiensis kurstaki!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Već smo u proteklim preporukama naglašavali da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na ljetnim sortama jabuka, a tijekom druge polovice i/ili krajem kolovoza započet će berba sorti Gala i Estar (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) na početku razvoja druge (ljetne) populacije preporučili smo početkom kolovoza (ili krajem srpnja o.g.), pa sredinom kolovoza o.g. u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja (Isomate-CTT) nije potrebno primijeniti kemijske insekticide!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii), a tijekom kolovoza je moguća pojava i običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Braeburn, Gala, Granny Smith).

U uvjetima visokih dnevnih temperatura mjere zaštite plantažnih voćnjaka obavljati isključivo u večernjim i/ili noćnim satima.

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

VAŽNO: Zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci! Ako nema simptoma napada (zaraze) najvažnijih neželjenih organizama, moguće je prednost u zadnjim aplikacijama dati primjeni mikrobiološkim ili alternativnim pripravcima koji imaju dopuštenje za primjenu u ekološkoj proizvodnji voća. Dodatne zahtjeve na ostatke (rezidue) pesticida imaju proizvođači (proizvođačke organizacije) koji su prihvatili trgovačke norme (npr. GlobalGAP), pa već od početka ljeta (mjeseca lipnja) moraju birati sredstva i metode koja u berbi plodova ne daju mjerljive ostatke (<0,01 ili 0,001 mg/kg)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr