Tag: Međimurska

Obavijest vlasnicima nasada lijeske o mjerama zaštite početkom lipnja

Smjernice o mjerama usmjerene zaštite vlasnicima nasada lijeske protiv najvažnijih uzročnika bolesti i neželjenih organizmima uputili smo ove sezone tijekom mjeseca ožujka i svibnja (15.3. i 10.5. 2023.)!

U proteklom mjesecu svibnju zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Iznadprosječne količine oborina padale su 02.5.-17.5. 2023. na svim mjernim mjestima, a naročito u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Od 20.5. najviše su temperature zraka svakodnevno u rasponu 23,3°-28,8°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika lijeske tijekom proteklog mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 252,2 mm 11.970 minuta 68,00 % 15,43°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 80,29 % 15,10°C
Kotoriba 112,8 mm 13.980 minuta 79,00 % 15,60°C
Donja Dubrava 92,6 mm 18.475 minuta 75,71 % 15,55°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

U takvim smo uvjetima u prve dvije dekade proteklog mjeseca bilježili povoljnije uvjete za razvoj uzročnika bolesti, a tek u zadnjoj dekadi iznadprosječno topli i sparni dani pogodovali jačoj aktivnosti i razvoju većine štetnih kukaca. U naredna dva mjeseca vrlo je kritično razdoblje zaštite lijeske od fitofagnih kukaca i uzročnika bolesti plodova lijeske! Zadnjih desetljeća u hortikulturnim nasadima mi usjevima, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama razvija trulež (npr. Nematospora, Monilinia, Botryosphaeria) (naročito naglašeno tijekom 2020. godine). Pojavljuju se tijekom svibnja i početkom lipnja.

U narednim danima očekujemo toplo, sparno, a početkom narednog tjedna i moguće kišovito meteorološko razdoblje (04.6.-06.6.). Najviše će dnevne temperature u narednim danima biti 20-26°C! Bit će vrlo sparno! Takvi će uvjeti pogodovati nastavku aktivnosti najvažnijeg tehnološkog štetnika lijeske, protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite: ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manji od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, naročito ako tijekom lipnja (srpnja) bilježimo učestalo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Stoga od početka lipnja do prve polovice ili sredine mjeseca srpnja smatramo kritično razdoblje kada treba pratiti populaciju ovog nametnika i poduzimati usmjerene mjere zaštite primjenom registriranih insekticida u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). U ekološkoj proizvodnji lijeske moguće je za suzbijanje nabrojenih štetnih kategorija nametnika (stjenice, štetna pipa) koristiti botaničke (biljne) insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Također, početkom mjeseca lipnja istovremeno preporučujemo usmjerenu zaštitu lijeske protiv uzročnika truleži i sušenja plodova lijeske (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria), te različitih vrsta pjegavosti lišća (Mycosphaerella, Phyllosticta, Septoria i dr.) primjenom dopuštenih anorganskih i/ili organskih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Ove sezone ranija sjetva kukuruza nije bila moguća zbog nepovoljnih meteoroloških uvjeta: od 25.3.-27.3. padale značajne oborine (u količinama od 45,0 mm u istočnom do 62,8 mm u zapadnom dijelu Međimurja), a početak travnja su obilježili jaki sjeverni vjetar i hladnoće (u središnjem i istočnom dijelu Županije u danima 05.4.-11.4. smo bilježili 4 jutarnja mraza)! Naknadno su ponovno u danima 13.4.-18.4. kiše padale gotovo svakodnevno (u ukupnim količinama 43,2 mm u istočnom do 94,6 mm u zapadnom dijelu Međimurja)! Stoga je većina proizvođača dominantne ratarske kulture svoje usjeve je posijala u drugoj polovici mjeseca travnja (uz i nakon blagdana Svetog Jurja). Tek krajem mjeseca travnja (27.4. 2023.) upućena je obavijest o optimalnim uvjetima i rokovima za primjenu zemljišnih (rezidualnih herbicida) nakon sjetve a prije nicanja usjeva (pre-em)!

 

VAŽNO: U dosadašnjeg dijela mjeseca svibnja zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Iznadprosječne količine oborina padale su 02.5.-17.5. 2023. na svim mjernim mjestima, a naročito u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Od 20.5. najviše su temperature zraka svakodnevno u rasponu 23,3°-28,8°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj usjeva kukuruza (i dominantne korovne flore) u dosadašnjem dijelu mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom , središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 246,6 mm 11.960 minuta 68,00 % 15,31°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 80,52 % 14,97°C
Kotoriba 112,4 mm 13.445 minuta 80,00 % 15,46°C
Donja Dubrava 92,4 mm 18.150 minuta 76,31 % 15,42°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Tijekom proteklih dana (29.5.-30.5. 2023.) kiša je padala samo na području istočnog dijela Županije, u količinama od 7,0 mm (Donja Dubrava) do 26,2 mm (Kotoriba), dok većini središnjeg i zapadnog dijela Međimurja značajnije padaline nisu zabilježene! Nove su oborine moguće tek narednog vikenda (04.6. 2023.), do tada dominira djelomično oblačno i sunčano razdoblje s najvišim dnevnim temperaturama zraka 22-26°C! U takvim uvjetima posljednja dva tjedna sadržaj vlažnosti zemljišta na dubini 7 cm pada sa 39,6 % na svega 25,4 %, a temperatura tla na istoj dubini u istom razdoblju je porasla sa 13,5° na 21,7°C!

 

Na svim mjernim mjestima tijekom proteklog mjeseca travnja je zabilježeno više oborina od očekivanog prosjeka: od 60,0 mm (Donja Dubrava) do 138,6 mm (Železna Gora). Još više padalina bilježimo i tijekom mjeseca svibnja 2023. (vidi Tablicu 1.). Zbog tadašnje optimalne vlažnosti zemljišta, na poljima gdje je obavljena primjena zemljišnih (rezidualnih) herbicida prema uputi od 27. travnja o.g. (naročito na poljima gdje dominiraju jednogodišnji širokolisni i/ili travni korovi), rezultati suzbijanja korova su dobri. Na netretiranim poljima gdje je kukuruz niknuo usjevi se sporo razvijanu, većinom imaju razvijena 4-7 lista, ali su visinom ispod očekivanja!

Na površinama gdje dominiraju višegodišnji širokolisni (npr. Convolvulus, Cirsium i slično) ili višegodišnji travni korovi (npr. Agropyron, Shorgum i slično) iste je u kukuruzu moguće kemijski suzbijati samo nakon njihova nicanja i početnog rasta pa do određenog razvojnog stadija usjeva (najčešće do razvoja 4-8 lista ili visine biljaka 15-40 cm) (neki su poljoprivrednici primjenu herbicida u “post-em” rokovima obavili, jer neke djelatne tvari primijenjene početkom mjeseca lipnja mogu ostaviti neželjene rezidue za naredne usjeve)!

U nepovoljnim uvjetima rasta i razvoja (npr. stajaća voda, pokorica, visoke temperature i sl.) korovi su uvijek napredniji u odnosu na kulturnu biljku. U narednom jer razdoblju potrebno redovito pregledati polja kukuruza i odrediti optimalno vrijeme primjene nekih od dopuštenih selektivnih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za suzbijanje višegodišnjih korova u kukuruzu birati za usjeve kukuruza selektivne translokacijske ili sistemične pripravke (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Odabir pripravaka prilagodimo dominantnim korovima na kukuruznim poljima, pri čemu proizvođači pomoć mogu dobiti kod stručnih osoba, a kod primjene se pridržavati propisanih ograničenja na uputama uz svaki pripravak. Ne prskati po vjetrovitom vremenu zbog mogućih šteta na susjednim osjetljivim usjevima (naročito su na “zanošenje” osjetljivi krumpir, uljne tikve, šećerna repa, soja, voćni nasadi i slično). Neki od pripravaka zahtijevaju dodavanje pomoćnih sredstva za poboljšanje učinka (adjuvanti), pa prije same primjene detaljno proučiti upute i ograničenja.

VAŽNO: Zbog specifičnih meteoroloških uvjeta voditi računa o broju razvijenih listova kukuruza, a manje o njegovoj visini, kako bi se izbjegle moguće neželjene fito-toksične promjene post-em herbicida na usjevima!

 

Na poljima gdje je uspješno obavljena primjena zemljišnih herbicida nakon sjetve a prije nicanja kukuruza (pre-em), a na istima nema višegodišnjih korova (npr. slak, osjak, pirika, divlji sirak i slično) moguće je ovih dana obaviti u večernjim satima folijarnu primjenu bio-gnojiva s naglašenim sadržajem amino– ili huminskih-kiselina ili pripravaka na osnovi morskih alga!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Prva preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika na cimi krumpira upućena je prije dvanaest dana (17. svibnja o.g.)!

U središnjem dijelu Međimurja tijekom dosadašnjeg dijela mjeseca svibnja zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Iznadprosječne količine oborina padale su 02.5.-17.5. 2023. na svim mjernim mjestima, a naročito u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Od 20.5. najviše su temperature zraka svakodnevno u rasponu 23,3°-28,8°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti cime krumpira (Phytophthora, Alternaria) u dosadašnjem dijelu mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom , središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 246,1 mm 11.960 minuta 69,00 % 15,05°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 81,83 % 14,69°C
Kotoriba 86,2 mm 12.490 minuta 80,00 % 15,26°C
Donja Dubrava 85,4 mm 16.255 minuta 76,24 % 15,24°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

U prvoj uputi od 17.5. 2023. navedene su teškoće koje su tržni proizvođači imali u sadnji krumpira tijekom ove sezone, pa su usjevi još uvijek različite kondicije i razvojnog stadija. Rane sorte posađene početkom zadnje dekade ožujka (npr. u danim 20.3.-24.3.) (sorte Adora, Riviera, Primabelle, Sunita, Colomba i sl.) zatvorile su cimom redove, te u narednim danima na takvim poljima očekujemo početak cvatnja krumpira – najosjetljivije razdoblje zbog mogućeg propadanja cime radi epidemijskog širenja plamenjače (Phytophthora)! Usjevi koji su posađeni tek početkom druge dekade travnja ili kasnije imaju i manje razvije cimu!

Kao što smo u prvoj uputi najavili, od dana 22. svibnja o.g. vrlo rano pronalazimo prve simptome plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), u poljima sa ranijim sortama krumpira (npr. Labella, Primabelle), a naknadno se od 26. svibnja o.g. pojavljuju i prvi simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) uz negativni utjecaj naglih promjena i visokih temperatura zraka!

Premda su bile najavljene početkom ovog tjedna, nove oborine moguće su tek narednog vikenda (03.6.-04.6. 2023.)! Nadalje će biti vruće s najvišim temperaturama zraka 26-29°C!

Zbog razlike između jutarnjih i najviših dnevnih vrijednosti česte su rose i jutarnje magle, naročito uz riječne doline Mure i Drave (narednih  5-6 dana dominirat će vruće i sparno razdoblje, uz jutarnje rose i sumaglice  – naročito pri riječnim dolinama)!

Stoga proizvođačima krumpira u narednim danima savjetujemo pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na “kritičnim” mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, te uz riječne doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla)! Jače su osjetljive na krumpirovu plijesan (Phytophthora) ranije sorte krumpira koje “zatvaraju” cimom redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Bellarosa, Arizona, Vineta, Primabella, Sunita…)! Zbog porasta temperatura zraka nakon 20. svibnja o.g. značajno raste opasnost od pojave i razvoja koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria), naročito u odnosu na dana između 9.5.-19.5. 2023. (suma “TOMCAST” vrijednosti posljednjih 9 dana iznosi samo 12, a ukupno u mjesecu svibnju 23)!

Iz tih razloga u narednim mjerama zaštite nadalje preporučujemo koristiti jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Razmake između prvih aplikacije preporučujemo skratiti na najviše 8-10 dana (izuzev na poljima koja su napadnuta plamenjačom ili krumpirovom plijesni (Phytophthora) – skratiti razmake među prvim aplikacijama na samo 5-7 dana)!!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Zbog toplog razdoblja u zadnjoj dekadi svibnja, u danima nakon 20.5. zabilježena je masovnija aktivnost odraslih oblika prve ili prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa). U proteklih su tjedan dana odložena brojnija jajna legla. U narednom toplijem razdoblju nadalje pregledavati prvu pojavu i veću brojnost njihovih ličinki, te na vrijeme poduzeti mjere njihova suzbijanja.

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine neonikotinoida (dopušten samo acetamiprid), zatim skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati i naizmjenično koristiti navedene skupine insekticida! Primjerice, premda je potvrđena rezistentnost na većinu sintetskih piretroida, gotova tvornička mješavina lambda-cihalotrina sa klorantraniliprolom bila je proteklih sezone u Međimurju vrlo učinkovita pri suzbijanju krumpirove zlatice!

U prvim aplikacijama poželjno je dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina i/ili morskih algi, a naknadno krajem cvatnje kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

U ranim sortama krumpira voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

 

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima oraha

Sredinom mjeseca ožujka o.g. (14.3.) upućene su smjernice za zaštitu plantažnih nasada oraha! Kao i druge orašaste vrste (npr. lijeska) u nasadima oraha bilježimo relativno mali broj neželjenih organizama u odnosu na druge voćne vrste (npr. jabučaste, koštičave, jagodaste), pa su isti vrlo prikladni za ekološku proizvodnju.

Među štetnim organizmima životinjskog podrijetla zadnjih desetak godina dominantan problem postaje orahova muha (Rhagoletis completa) (razvija jednu generaciju godišnje u drugom dijelu ljeta!), a povremeno se dojavljuju štete od drugih uzročnika “crvljivosti” (npr. jabučni savijač – Cydia pomonella). Vrlo rijetko na orasima pronalazimo lisne uši i grinje. Od uzročnika biljnih bolesti u Međimurju je vrlo česta, a pojavljuje se gotovo svake sezone siva pjegavost oraha (Gnomonia leptostyla). Povremeno smo pronalazili bakterijsku tamnu pjegavost i palež – uglavnom u mladim nasadima (Xanthomonas campestris pv. juglandis). U središnjem dijelu Međimurja tijekom prethodnog mjeseca travnja zabilježeno je 86,4 mm oborina, a proteklih je jedanaest dana obilježilo promjenljivo meteorološko razdoblje: u drugoj dekadi svibnja o.g. padale su iznadprosječne količine oborina (vidi Tablicu 1.), ali posljednjih šest dana (nakon 20.5.) najviše dnevne temperature zraka svakodnevno su u rasponu od 23,3°-28,8°C!

 

Tablica 1. Podatci o oborinama (mm) bitni za razvoj i ranu pojavu bolesti oraha (Gnomonia) tijekom druge dekade svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. Oborine

11.5.-17.5.

Ukupno oborina svibanj
Železna Gora 37,8 14,8 13,0 37,6 2,4 75,8 17,4 198,8 mm 251,4 mm
Mursko Središće 20,4 9,2 1,4 24,4 2,0 36,8 6,8 101,0 mm 118,4 mm
Kotoriba 12,0 3,0 1,8 22,8 2,0 22,0 0,6 64,2 mm 86,2 mm

*podatci do 6.00 sati dana 22.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

 

 

U takvim smo uvjetima tijekom mjeseca travnja zabilježili 5, a tijekom mjeseca svibnja čak 9 uvjeta za primarne zaraze oraha uzročnikom sive pjegavosti lišće (Gnomonia). Prve znakove ili simptome ove bolesti primjećujemo na netretiranim stablima oraha u zapadnom i središnjem dijelu Županije (npr. Sveti Urban, Selnica, Čakovec) od sredine ovog mjeseca (17.5.)! Istovremeno tek nešto toplije kiše zabilježena 20.5./21.5. 2023. bile su optimalne za prvu ovogodišnju zarazu uzročnikom bakterijske tamne pjegavost i paleži (Xanthomonas).

Iznadprosječno vlažno i kišovito proljetno razdoblje (travanj i svibanj), te moguće naknadne ljetne oluje sa grmljavinskim pljuskovima i izraženom sparinom  sve više pogoduju razvoju bolesti voćaka iz skupine pjegavosti i paleži lišća, a često su napadnuti i plodovi. Jače zaraze uzročnikom sive pjegavosti (Gnomonia) pogoduju međusobnom spajanju sve brojnijih pjega, pa time nastaje smeđe uvijanje i sušenje lišća, uz prijevremeno otpadanje tijekom kolovoza i rujna! Na plodovima se pjegavost razvija u obliku okruglastih, udubljenih, nekrotičnih (mrtvih) pjega u zelenoj lupini. Ako se zaraze mladi plodovi dolazi do njihova propadanja i otpadanja. U slučaju kasnijih zaraza ostaju na stablima ali su sitniji od zdravih, imaju slabije razvijene jezgre i manje su ukusni. Mogu mumificirati (potpuno pocrne i smežuraju), pa ostaju visjeti na stablima do kasno ujesen ili tijekom zime. Takvi plodovi predstavljaju izvor bolesti u narednoj sezoni. Najpovoljnija temperatura za infekciju je 21°C, pri relativnoj vlažnosti 96-100 %! Kritično razdoblje za  usmjerene zaštite oraha protiv ove bolesti traje od sredine travnja do sredine lipnja! U našoj se zemlji ova bolest oraha može suzbijati registriranim anorganskim fungicidima na osnovi bakra (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili nekim organskim pripravcima (npr. boskalid & piraklostrobin)! U ekološkoj proizvodnji moguće je, pored bakarnih fungicida, koristiti mikrobiološke pripravke i sumporno-vapno. Ovisno o količini i rasporedu oborina, mjere zaštite bi u kritičnom razdoblju trebalo ponoviti nakon 50-60 mm oborina.

U narednih tjedan dana očekujemo toplo proljetno razdoblje s dnevnim temperaturama zraka >20°C, a moguće oborine očekujemo početkom idućeg tjedna (29.5.-30.5. 2023.)!

Na lišću i plodovima oraha u našoj su zemlji opisane i neke druge gljivične bolesti: npr. bijela pjegavost orahova lista (Microstoma juglandis), antraknoza (Gleosporium epicarpi) i sušenje grančica oraha (Phomopsis juglandina). Primjena površinskih fungicida na osnovi bakra, mikrobioloških pripravaka i sumpornog-vapna umanjuje i pojavu ovih uzročnika bolesti!

Tretiranje spomenutim pripravcima važno je provoditi u plantažnim nasadima oraha manjeg starosti i manjeg volumena gdje škropivom možemo zahvatiti veći dio krošnje!

Tretiranje bakarnim pripravcima važno je provoditi u plantažnim nasadima gdje se na deblima primjećuju znakovi raka kore, te u nasadima koji su proteklih sezona bili oštećeni različitim elementarnim nepogodama (npr. niske temperature, tuča, naplavna voda i sl.)!

Od početka ove godine do jučerašnjeg dana suma efektivnih temperatura zraka >10°C iznos tek 177,3°C (čak 80°C manje nego u istom razdoblju protekle 2022.), pa smo prve ulove jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježili tek s prvim danima mjeseca svibnja! Njihova brojnost u drugoj dekadi mjeseca svibnja nije bila izražena. Uvjeti za kopulaciju i odlaganje jaja u većem dijelu svibnja nisu bili optimalni. Pri zbroju temperatura 300-350°C planiramo prvo usmjereno suzbijanje ovog štetnika registriranim insekticidima.

Prema višegodišnjem iskustvu u Međimurju prve ulove orahove muhe (Rhagoletis completa) očekujemo i bilježimo tek početkom zadnje dekade mjeseca srpnja (20.7.-25.7.)!

 

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja preporuka za zaštitu plantažnih nasada upućena je prije 10 dana (15.05. 2023.)!

Proteklih je deset dana obilježilo promjenljivo meteorološko razdoblje: u drugoj dekadi svibnja o.g. padale su iznadprosječne količine oborina (vidi Tablicu 1.), ali posljednjih pet dana (nakon 20.5.) najviše dnevne temperature zraka svakodnevno su u rasponu od 23,3°-28,8°C! U takvim smo uvjetima u proteklom razdoblju zabilježili dvije jake zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia) (17.5., 21.5.), te jednu jaču zarazu uzročnicima smeđe i sive truleži  (Monilinia, Botrytis) (17.5.)!

Tablica 1. Podatci o oborinama (mm) bitni za razvoj i ranu pojavu bolesti jabuke i kruške (Venturia) tijekom druge dekade svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. Oborine

11.5.-17.5.

Ukupno oborina svibanj
Železna Gora 37,8 14,8 13,0 37,6 2,4 75,8 17,4 198,8 mm 251,4 mm
Mursko Središće 20,4 9,2 1,4 24,4 2,0 36,8 6,8 101,0 mm 118,4 mm
Kotoriba 12,0 3,0 1,8 22,8 2,0 22,0 0,6 64,2 mm 86,2 mm

*podatci do 6.00 sati dana 22.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

 

Zbog sjevernih zračnih strujanja u narednim danima više neće biti tako vreće, pa će dnevne vrijednosti temperature zraka najčešće biti u rasponu 15°-17°C! Nove su oborine moguće početkom narednog tjedna (29.5.-30.5. 2023.)!  Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru iznosi 1.078,0°C (slično protekloj 2022. godini)! Stoga računamo da je oslobađanje zimskih askospora odgovornih za primarne zaraze nasada jabuka i krušaka uzročnikom krastavosti (Venturia) u narednom razdoblju značajno manja. Ali, na lišću jabuka u slabije zaštićenih sorti Zlatni delišes još od 3. svibnja o.g. pronalazimo prve simptome krastavosti (Venturia) (isto je naknadno uočeno na sortama Jonagold, Idared i dr.), a plodovi jabuka još su vrlo osjetljivi na zaraze, pa vlasnicima preporučujemo pregledati zdravstveno stanje lišća i ocijeniti dosadašnje rezultate suzbijanja uzročnika krastavosti (Venturia)!

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka u mjesecu travnju 13.310 minuta, a u mjesecu svibnju 14.620 minuta) tijekom razdoblja 22.3.-19.5. 2023. provedeno je jedanaest aplikacija (dvije više više nego protekle 2022. u istom razdoblju), te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost u suzbijanju krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) primjenom anorganskih i organskih pripravaka (bakar, ziram, ditianon & pirimetanil, penkonazol, metiram, ditianon & kalijev-fosfonati, mefentriflukonazol, fluksapiroksad, kaptan, boskalid & piraklostrobin, fliksapiroksad & difenkonazol i sumpor)!

Simptome karantenske bakterijske paleži jabučastog voća (Erwinia amyloflora) na jabukama, kruškama i mušmulama do jučerašnjeg dana nismo pronalazili!

Preporučujemo nastaviti mjere zaštite jabuka i krušaka protiv ekonomski najvažnijih bolesti naizmjeničnim izborom dopuštenih fungicida sukladno njihovim ograničenjima i postranim učinkom na veći broj gljivičnih bolesti koje bilježimo u suvremenim plantažnim nasadima (npr. Venturia, Podosphaera, Alternaria, Monilinia) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! U aplikacijama prvih mjesec dana nakon cvatnje voditi računa o izboru formulacija i mješavina sredstva za zaštitu bilja koja imaju najmanji negativni postrani utjecaj na razvoj mrežavosti plodova jabuka.

Temperature zraka >20°C u posljednjih pet dana povoljno utječu na aktivnost važnijih fizioloških štetnih organizama životinjskog podrijetla: naročito iz skupine uši i fitofagnih grinja npr. jabučne zelene uši (na vršnom lišću) (Aphis pomi), krvave uši jabuke (Eriosoma lanigerum), crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i prvih pokretnih jedinki kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus)(samo u nasadima gdje je ova karantenska vrsta prisutna!), te prema potrebi u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja preporučujemo poduzetni njihovo usmjereno suzbijanje dopuštenim i selektivnim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tablica 1. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) tijekom druge dekade mjeseca svibnja 2023.!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,1 10,1 1,3 2,8 0,1 0,1

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

Od početka ove godine do jučerašnjeg dana suma efektivnih temperatura zraka >10°C iznos tek 158,7°C (čak 80°C manje nego protekle 2022.), pa smo prve ulove jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježili tek s prvim danima mjeseca svibnja! Njihova brojnost u drugoj dekadi mjeseca svibnja nije bila izražena (vidi Tablicu 1.) Pri zbroju temperatura 300-350°C planiramo prvo usmjereno suzbijanje ovog štetnika registriranim insekticidima (nešto ranije, odnosno narednih dana je moguće planirati aplikaciju pripravka iz skupine regulatora razvoja kukaca). Na nekim je lokalitetima u prve dvije dekade svibnja o.g. zabilježena brojnija populacija periodičkog štetnika: moljca kružnih mina (Leucoptera). U nasadima s izraženim rastom jednogodišnjih mladica pojavljuje se i populacija savijača kožice ploda (u proteklom razdoblju u zapadnom dijelu Županije je zabilježen slabiji let leptira vrsta Archips i Adoxophies)!

Tablica 2. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme početkom ljeta (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Na listovima uz provodnicu, ako je napad jak i na vršnom lišću pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Lišće postaje svjetlije, a plodovi mrežavi, grinje vidljive povećanjem 15x pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Na donjoj strani starijeg lišća pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Mladice s bijelom prevlakom različiti stadiji 10-12 % napadnutih stabala
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi beskrilne i krilate uši 10-15 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) Listovi jako kovrčavi, plodovi deformirani beskrilne i krilate uši Odstranjivanje zaraženih vrhova i lokalno tretiranje samo napadnutih stabala!
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća imago, jaja, mine, kukuljice 2-3 mine/listu
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Vrhovi mladica zapredeni, napadnuti plod, oštećeno mjesto prekriveno listom gusjenice, let leptira, jaja 2-3 gusjenice na 100 mladica ili plodova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) Na granama i plodovima (crvene pjege) razni stadiji Napad se ne tolerira!

 

Topliji dani u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja o.g. s najvišim temperaturama zraka 23,3°-28,8°C pogoduju mogućoj pojavi fitofagnih stjenica!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze krajem mjeseca svibnja

Prije samo osam dana (16.5. 2023.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca svibnja o.g.!

VAŽNO: Prema najavama od početka zadnje dekade mjeseca svibnja (od 20.5.) naglo je zatoplilo, pa su najviše dnevne temperature posljednja četiri dana u Međimurskom vinogorju u rasponu 25,6°-28,3°C! Tijekom 11 svibanjskih kišnih dana, u razdoblju od 02.5.-21.5. 2023., u središnjem dijelu Međimurskog vinogorja je zabilježeno čak 251,4 mm kiše! Prosječna svibanjska temperatura u dosadašnjem dijelu iznosi 14,4°C (još uvijek je niža 0,9°C od očekivanog prosjeka), prosječna vlažnost zraka iznosi 72 %, a zadržavanje vlage na biljkama u dosadašnjem dijelu mjeseca iznosi čak 11.960 minuta (podatci sa mjernog “iMetos” uređaja na lokalitetu Železna Gora u vinskoj sorti Rajnski rizling)! U takvim smo uvjetima u dosadašnjem dijelu svibnja zabilježili vrlo povoljne meteorološke uvjete za primarni (skriveni) razvoj nekoliko uzročnika bolesti vinove loze (vidi Tablicu 1.).

 

Tablica 1. Zabilježene primarne zaraze vinove loze u prvoj polovici svibnja 2023. godine (vinorodna općina Štrigova, lokalitet Železna Gora, mjerni uređaj iMetos u vinskoj sorti Rajnski rizling):

Uzročnik bolesti Dani (datumi) moguće primarne zaraze
Plamenjača (Plasmopara) 5 primarnih zaraza (od 03.5.-22.5.)! Do 24.5. završilo skriveno razdoblje (inkubacija) od 4 primarne zaraze (03.-15.5.)! Prvi simptomi na listu: 22.5. 2023.!
Pepelnica (Erysiphe) 4 primarne zaraze askosporama (03.-22.5.)!
Siva plijesan (Botrytis) 9 jakih zaraza (od 03.5.-18.5.)! Prvi simptomi na lišću od 15.5., od 18.5. prvi simptomi na cvjetnim organima!
Crna pjegavost (Phomopsis) 3 slabe, 2 srednje i 1 jaka zaraza (od 03.5.-18.5.)!
Crna trulež (Guignardia) 5 slabih i 3 srednje zaraze (od 03.5.-18.5.)!

 

Ukupno smo tijekom dosadašnjeg dijela mjeseca svibnja o.g. zabilježili 9 jakih zaraza uzročnika sive plijesni (Botrytis), 5 primarnih zaraza uzročnika plamenjače (Plasmopara), 5 primarnih zaraza uzročnikom crne truleži (Guignardia), 4 primarne zaraze zimskim askosporama uzročnika pepelnice (Erysiphe) i 3 zaraze uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis) (podatci sa mjernog “iMetos” uređaja na lokalitetu Železna Gora u vinskoj sorti Rajnski rizling)!!

U narednom razdoblju očekujemo proljetne dnevne temperature zraka (15-21C), a moguće nove oborine početkom idućeg tjedna (29.5.-30.5.)!

Budući u vinogorju pronalazimo prve simptome sive plijesni (Botrytis) na lišću i cvjetnim organima (na vinskim sortama Rajnski rizling, Graševina i Solaris), a početkom ovog tjedna su pronađeni prvi simptomi plamenjače na lišću (na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon), preporučujemo redovito provoditi zdravstvenu kontrolu vinograda, te planirati i nastaviti provoditi redovite preventivnu zaštite protiv dvije najopasnije bolesti plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator). Pritom je važan izbor i kombinacija pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. siva plijesan, crvena palež, crna trulež, crna pjegavost,) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice, te količini i rasporedu zabilježenih oborina, razmaci tretiranja vinograda iznose od 8 do najviše 12 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ovisno o budućoj količini i rasporedu oborina, te naknadnom porastu temperatura zraka, moguće je pojava sušice cvata (Phoma) (na nekim lokalitetima i osjetljivim sortama – simptomi vidljivi tek u cvatnji)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: Zbog slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2022.), pri njihovu izboru preporučujemo im tijekom zadnje dekade svibnja o.g. dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili organski meptil-dinokap!

 

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije 23.4. 2023. (na lokalitetu Sveti Urban), ali brojnije ulove u dosadašnjem dijelu Mjeseca svibnja nismo zabilježili (prosječni dnevni ulov u prvih 17 dana mjeseca svibnja iznosi svega 0,7 leptira po trapu – na lokalitetu Železna Gora). Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do početka ovog tjedna još nismo zabilježili!

Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije krajem mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

 

Tek posljednjih tjedan dana (od 17.5. 2023.) primjećujemo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti!

 

U mladim nasadima sadnje 2023. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih i sumpornih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi preporuke od 07.4. i 24.4. o.g.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

U nasadima jače oštećenim i/ili napadnutim lozinim grinjama (npr. ove sezone najjače izraženo na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon, Rajnski rizling, Graševina i dr.) moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima u povišenim količinama. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom! Pripravke na osnovi sumpora i meptil-dinokapa ne koristiti za najtoplijeg dijela dana (na temperaturama >28°C mogu biti fitotoksični)!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Od posljednje upute za zaštitu luka od štetnih organizama proteklo je tri tjedna (04.5. 2023.), a posebice je bila upućena vlasnicima koji uzgajaju proljetni i zimski luk iz lučice i izravno iz sjemena! Proteklih 12 dana (od 11. svibnja o.g.) na svim mjernih mjestima u Međimurju zabilježili smo iznadprosječne količine oborina, naročito na lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). U nedjelju popodne (21.5.) pljusak je ponovno zabilježen u količini od 7,2 mm (Kotoriba) do 17,4 mm (Železna Gora), a oborine nisu padale samo na nekim mjestima uz rijeku Muru (npr. Mursko Središće).

 

Tablica 1. Podatci o oborinama (mm) bitni za razvoj i ranu pojavu bolesti jare zobi (Puccinia) tijekom druge dekade svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. Oborine

11.5.-17.5.

Ukupno oborina svibanj
Železna Gora 37,8 14,8 13,0 37,6 2,4 75,8 17,4 198,8 mm 251,4 mm
Mursko Središće 20,4 9,2 1,4 24,4 2,0 36,8 6,8 101,0 mm 118,4 mm
Kotoriba 12,0 3,0 1,8 22,8 2,0 22,0 0,6 64,2 mm 86,2 mm

*podatci do 6.00 sati dana 22.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

 

Tek posljednja četiri dana je zatoplilo, pa su najviše dnevne temperature zraka u rasponu od 19,5-27,6°C! U naredna četiri dana bit će također toplo, s najvišim vrijednostima 22-27°C!

Usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice i izravno iz sjemena u narednom razdoblju su vrlo osjetljivi na pojavu i epidemijski razvoj najopasnije bolesti plamenjače (Peronospora destructor), a vrlo povoljne uvjete za razvoj ove bolesti bilježimo u posljednja dvanaest dana (11.5.-22.5.)! Nova količina manjih oborina moguća je već tijekom sutrašnjeg dana! Uzročnik ove bolesti prenosi se skrivenim zarazama na sjemenskoj lučici (proljetni luk), te se latentno razvija tijekom iznadprosječno toplih i vlažnih zimskih mjeseci na usjevima zimskog luka! Proljetni luk iz lučice ima razvijena 6-9 lista a usjevi proljetnog luka iz sjemena 2-3 lista, pa ako rastu na poljima gdje u blizini usjevi zimskog luka završavaju razvoj opasnost od moguće pojave plamenjače je značajno veća!

Osim vrlo povoljnih uvjeta za razvoj plamenjače luka (Peronospora destructor) (6 vrlo jakih zaraza), posljednjih smo dvanaest dana registrirali i povoljnije uvjete u usjevima luka za razvoj drugih gljivičnih bolesti iz roda Botrytis (6 vrlo jakih zaraza za vrstu Botrytis cinerea i 4 vrlo jake zaraze za vrstu Botrytis squamosa), te  Stemphylium (3 vrlo jake zaraze za Stemphylium vesicarium)!

Tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo započeti ili nastaviti redovite preventivne mjere zaštite od plamenjače uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Prema mnogim iskustvima svježija razdoblja s noćnim vrijednostima temperature zraka 6° do 12°C, uz dovoljno oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle) i povišenju vlažnost zraka 95 %, optimalni su uvjeti za razvoj plamenjače luka.  Pritom je opasnost od razvoja plamenjače u usjevima dugog dana (“proljetni luk“) izrazito velika ako se u blizini nalaze usjevi luka kratkog dana (“zimski luk“). Nakon što luk razvije 3-4 prava lista značajno raste njegova osjetljivost na ovu bolest, pa usjevi luka uzgajani iz sjemena u narednom razdoblju također zahtijevaju redovite mjere zaštite.  

Usjeve proljetnog luka uzgajanog sadnjom lučica preventivno preporučujemo zaštititi od različitih uzročnika plijesni (Botrytis, Alternaria, Stemphylium)!

Utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

 

Uputa proizvođačima bijelog luka ili češnjaka:

Proizvođače bijelog luka (češnjaka) obavještavamo da posljednjih 12 dana zabilježili vrlo povoljne uvjete za razvoj plamenjače i hrđe (Peronospora, Puccinia), a jutarnje rose (i/ili magle uz riječne doline) pogodovat će njihovom epidemijskom razvoju krajem mjeseca svibnja! Kod suzbijanja bolesti lišća češnjaka treba birati fungicide koji istovremeno pokazuju učinkovitost na ove dvije bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jare zobi

Vlažnost zemljišta omogućila je ove godine sjetvu usjeva jare zobi u optimalnim rokovima (krajem veljače ili početkom ožujka), ali najniže temperature u prvoj dekadi mjeseca travnja o.g. nisu bile optimalne za početni rast i razvoj! Uz nešto svježije razdoblje od očekivanog prosjeka tijekom travnja i prve dvije dekade mjeseca svibnja o.g., ali uz iznadprosječne količine oborina, usjevi jare zobi su početkom zadnje dekade ovog mjeseca dobro razvijeni (ako nisu na dijelovima površina koje su proteklog tjedna bile poplavljene bujičnim oborinama ili u zemljišnim depresijama gdje se zadržava voda nakon obilnih padalina). Proteklih desetak dana na svim mjernih mjestima u Međimurju zabilježili smo iznadprosječne količine oborina, naročito na lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Jučer popodne pljusak je ponovno zabilježen u količini od 7,2 mm (Kotoriba) do 17,4 mm (Železna Gora), a oborine nisu padale samo na nekim mjestima uz rijeku Muru (npr. Mursko Središće).

 

Tablica 1. Podatci o oborinama (mm) bitni za razvoj i ranu pojavu bolesti jare zobi (Puccinia) tijekom druge dekade svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. Oborine

11.5.-17.5.

Ukupno oborina svibanj
Železna Gora 37,8 14,8 13,0 37,6 2,4 75,8 17,4 198,8 mm 251,4 mm
Mursko Središće 20,4 9,2 1,4 24,4 2,0 36,8 6,8 101,0 mm 118,4 mm
Kotoriba 12,0 3,0 1,8 22,8 2,0 22,0 0,6 64,2 mm 86,2 mm

*podatci do 6.00 sati dana 22.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

 

Tek posljednja tri dana je zatoplilo, pa su najviše dnevne temperature zraka u rasponu od 19,5-26,5°C! U naredna četiri dana bit će također toplo, s najvišim vrijednostima 20-24°C! Još prije 15-ak dana bilježimo prvu pojavu i početnu aktivnost odraslih oblika i prvih ličinki žitne leme (Oulema melanopus), a naredna toplina/vrućina bit će optimalna za pojačanu aktivnost njihovih ličinki. Ličinke se hrane izgrizanjem uskih pruga u lišću, ostavljajući epidermu koja je bijele boje, pa nastaju uske bijele pruge. Kod jake zaraze cijelo lišće pobijeli.

VAŽNO: Jara zob je značajno osjetljivija na napad žitne leme nego usjevi ostalih strnih žitarica, pa u narednom razdoblju očekujemo štete na nezaštićenim usjevima! Jedan odrasli kukac leme može dnevno pri prosječnoj temperaturi 14,6°C konzumirati 64 mm² lisne površine! Na usjevima jare zobi u narednom razdoblju očekujemo brzu i brojniju pojavu ličinki žitnog balca ili leme po četvornom metru, što prema iskustvima iz ranijih sezona redovito može prouzročiti veće štete i iziskuje primjenu insekticida (ponekad na istim površinama i 2x). Stoga preporučujemo redovito kontrolirati zdravstveno stanje usjeva jare zobi i nakon pojave kritičnih populacija ličinki ovog štetnika poduzeti usmjerene mjere zaštite dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida (na primjenu cipermetrina je zabilježena rezistentnost 84,6 % testiranih populacija)! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Vlažno razdoblje koje bilježimo nakon 13. travnja o.g. (u proteklom mjesecu travnju kiša je također padala u količinama iznad prosjeka na svim županijskim mjernim mjestima, u količinama od 60,0 mm – Donja Dubrava, do 138,6 mm – Železna Gora) pogodovati će i razvoju gljivičnih bolesti u usjevima ozimih i jarih žitarica. Nove oborine očekujemo već sredinom tjedna. Prema iskustvima iz ranijih sezona u većini slabije zaštićenih usjeva jare zobi dominantna je bila hrđa žitarica (Puccinia)! Moguće je zajedno sa suzbijanjem žitnog balca ili leme (Oulema) primijeniti i neki od dopuštenih fungicida za preventivnu zaštitu usjeva zobi od biljnih bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Prema iskustvima iz ranijih godina u usjevima jare zobi, osim kontrole žitnog balca (Oulema), redovito poduzimamo mjere usmjerene kemijske zaštite protiv širokolisnih korova (uglavnom sjemenski ili jednogodišnji).

Stoga u narednom razdoblju savjetujemo planirati primjenu u usjevima jare zobi nekih od dopuštenih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Primjenu herbicida uvijek preporučujemo obavljati tijekom mirnog dijela dana (najbolje u večernjim satima), pridržavajući se ograničenja navedenih u uputama (npr. propisanu karencu za slamu ako se koristi kao stelja domaćim životinjama).

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Uputa tržnim proizvođačima kupusnjača

Uvjeti sadnje ranih kupusnjača u polje tijekom 2023. u Međimurja bili su značajno otežani: zbog stanja vlažnosti i temperature tla moguća je bila vrlo rana sadnja već početkom zadnje dekade mjeseca ožujka (npr. u danima 20.3.-24.3.). takve je usjeve trebalo pokrivati paučinastom folijom! Naknadno su na svim mjernim mjestima od 25.3.-27.3. padale značajne oborine (u količinama od 45,0 mm u istočnom do 62,8 mm u zapadnom dijelu Međimurja), a početak travnja su obilježili jaki sjeverni vjetar i hladnoće (u središnjem i istočnom dijelu Županije u danima 05.4.-11.4. smo bilježili 4 jutarnja mraza)! Naknadno su ponovno u danima 13.4.-18.4. kiše padale gotovo svakodnevno (u ukupnim količinama 43,2 mm u istočnom do 94,6 mm u zapadnom dijelu Međimurja)! Stoga je ovogodišnja “ranija” sadnja ranih kupusnjača obavljena tek u zadnjoj dekadi mjeseca travnja ili početkom svibnja! U posljednjih osam dana (od 11.5.-17.5.) na svim mjernim mjestima u Međimurju bilježimo iznadprosječne količine oborina (vidi Tablicu 1.). U središnjem dijelu Međimurja u tom razdoblju je palo 101 mm kiše, u istočnim krajevima 35 % manje (npr. Kotoriba), a u zapadnim dijelovima Županije skoro dvostruko više (npr. Železna Gora)!

 

Tablica 1. Podatci o oborinama (mm) bitni za razvoj i vrlo ranu pojavu plamenjače kupusnjača (Peronospora parasitica) tijekom druge dekade svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. Oborine

11.5.-17.5.

Ukupno oborina svibanj
Železna Gora 37,8 14,8 13,0 37,6 2,4 75,8 17,4 198,8 mm 234,0 mm
Mursko Središće 20,4 9,2 1,4 24,4 2,0 36,8 6,8 101,0 mm 118,0 mm
Kotoriba 12,0 3,0 1,8 22,8 2,0 22,0 0,6 64,2 mm 78,0 mm

*podatci do 6.00 sati dana 19.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

 

Zbog sjevernih zračnih strujanja jutarnje su temperature posljednjih osam dana 10-11°C, a dnevne pritom rijetko budu veće od 12,5°C! Tek od sutrašnjeg dana (20.5.) i početkom idućeg tjedna očekujemo toplije razdoblje s vrijednostima 22-24°C!

 

U prvom tjednu ovog mjeseca bilježili smo nastavak leta leptira lisnih sovica (Noctuidae) (na feromonske Csalomon klopke za leptire sovica i druge vrste feromona za savijače i moljce u hortikulturi), ali zbog svježijeg i učestalo kišovitog razdoblja zadnjih osam dana to nije bio slučaj! U vrijeme formiranja glavica usjevi ranog kupusa, kelja, cvjetače i brokule naročito su osjetljivi na napad gusjenica lisnih sovica (Noctuidae, Mamestra), kupusnih moljaca (Plutella xylostella) i kupusnih bijelaca (Pieris brassioce). Stoga se potrebni redoviti pregledi polja i nakon pojave prvih oštećenja u obliku nepravilno izgriženih lisnih rupa, te provoditi preventivne mjere usmjerene kemijske ili biološke zaštite (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Također, prema iskustvima iz ranijih sezona na nezaštićenim usjevima ranih povrtnih kupusnjača krajem travnja ili u prvoj polovici svibnja bilježimo povećane štete od prezimljujuće generacije kupusne muhe (Delia brassicae)! VAŽNO: Od izravnih mjera zaštite u sadnji ranih kupusnjača moguće je bilo planirati i preventivno primijeniti dopuštene granulirane insekticide na osnovi djelatne tvari cipermetrin i teflutrin (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Za folijarno suzbijanje kupusne muhe (Delia brassicae)  u ranom kupusu, kelju, cvjetači i brokuli u našoj zemlji nema registriranih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (izuzev kelja pupčara, gdje je za tu namjenu dopuštena primjena acetamiprida). Naknadno je folijarna primjena acetamiprida od 2023. godine dopuštena za suzbijanje nekih štetnika kupusa, kelja, i brokule (lisne uši, kornjaši) putem registracije za proširenje uporabe na male kulture i/ili male namjene – na odgovornost samih proizvođača povrća! Ministarstvo poljoprivrede iz navedenih razloga izdaje dozvolu u hitnim situacijama za poznate korisnike djelatnoj tvari cijantraniliprol (za poznate kupce)! Primjenjuje se metodom prskanja u vrijeme odlaganja jaja i pred pojavu prvih ličinki kupusne muha uz povećani utrošak škropiva i dodavanje pomoćnog sredstva (okvašivača)!

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia) može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem presadnica odmah nakon sadnje u polje paučinastim folijama. Preporučuje se uz polja i/ili gredice ranih kupusnjača postavljati žute ljepljive ploče.

Prema rokovima dospijeća i planu berbe ranih kupusnjača u planu završnih aplikacija birati insekticide koji imaju propisanu kraću karencu, npr. u trajanju do 7 ili manje dana.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ove godine zbog iznadprosječno kišnog i nešto manje toplog razdoblja u prve dvije dekade mjeseca svibnja (vidi Tablicu 1.) ocjenjujemo da, za razliku od prethodnih sezona, postoji opasnost od pojave i razvoja plamenjače kupusnjača (Peronospora parasitica). Ova je plamenjača prilagođena nešto nižim temperaturama zraka (npr. kao plamenjača luka, graška i salate), a za razvoj traži iznadprosječnu vlagu (česte oborine, dugotrajno vlaženje biljaka, oblačne sate)! Stoga rane kupusnjače ove sezone preporučujemo zaštititi od uzročnika plamenjače (Peronospora parasitica) jednim od registriranih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Preporuka za preventivno suzbijanje kupusne kile (Plasmodiophora) prije sadnje kupusnjača u ljetnim rokovima (sredinom i tijekom zadnje dekade mjeseca lipnja o.g.)!

Ova bolest se lako prepoznaje u polju ili vrtu po karakterističnim znakovima na korijenu – na podzemnom dijelu biljke nastaju zadebljanja koja su posljedica umnažanja i povećanja volumena stanica korijena. Može biti zahvaćena čitava dužina korijena, formirajući kvrgavu masu iz koje izlaze malobrojni postrani korijenčići. Kasnije ta zadebljanja potamne i raspucaju. Deformirano korijenje ne usvaja vodu s mineralnim ili hranjivim tvarima, te je jače napadnuto sekundarnim uzročnicima truleži ili gnjiloće. Iz biologije uzročnika bolesti znamo da kupusna kila, osim temperature i vlage, zahtjeva kisela tla (ili nižu pH vrijednost). Prema rezultatima istraživanja na kiselim je parcelama (pH = 5,4) čak 85 % biljaka bilo zaraženo kupusnom kilom, dok je pri neutralnoj reakciji (pH = 7,05) samo 3,8 % biljaka pokazivalo simptome bolesti, a pri blago lužnatoj reakciji (pH = 7,71) zaraze nije bilo! Stoga je, uz poštivanje plodoreda i “podrivačke” zahvate na suviše vlažnim poljima, osnovna preventivna i kurativna mjera zaštite protiv kupusne kile popravak pH vrijednosti zemljišta, odnosno kalcizacija ili dodavanje vapnenog materijala.

Također, više autora je istraživalo i dokazalo uspješno djelovanje gnojiva vapnenog dušika pri suzbijanju kupusne kile u usjevima zelja, cvjetače i brokule. Primjenjuje se u količinama 200-500 kg/ha, ali naknadno se nakon primjene vapnenog dušika ne preporučuje sjetva ili sadnja narednih 14-21 dana. Tržna proizvodnja vapnenog dušika ima stoljetnu tradiciju (još od 1909. godine), te ga trenutno njemačka tvrtka “Alzchem” iz području Bavarske prodaje u granuliranom obliku pod robnom markom “Perlka®”.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite sredinom mjeseca svibnja

Posljednja preporučena uputa za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća je navedena sredinom zadnje dekade mjeseca travnja (26.4. 2023.), a prethodno je upućeno upozorenje radi zaštite šljiva nakon cvatnje (šljivine osice)(20.4. 2023.)!

Od početka mjeseca svibnja dominira iznadprosječno kišovito i nešto svježije razdoblje: na svim je mjernim mjestima u dosadašnjem dijelu mjeseca zabilježeno više oborina od očekivanog prosjeka. Količina svibanjskih oborina je naročito izražena posljednjih tjedan dana (od 11.5.-17.5.), a naročito na mjestima u središnjem i zapadnom dijelu Županije, gdje tjedna kišna suma prelazi vrijednost 100 mm (vidi Tablicu 1.). U dosadašnjem dijelu mjeseca svibnja prosječna temperatura zraka iznosi 12,9-13,6°C (na većini mjesta je barem 1,7-2,4°C je niža od očekivanog prosjeka)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti tijekom prve polovice svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

 

Mjerni lokalitet Ukupno oborina Vlaženje lišća Vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 233,6 mm 11.625 minuta 73,0 % 13,1°C
Mursko Središće 118,0 mm 12.035 minuta 84,5 % 12,9°C
Kotoriba 78,0 mm 11.095 minuta 83,0 % 13,6°C
Donja Dubrava 77,6 mm 13.295 minuta 79,3 % 13,5°C

*podatci do 6.00 sati dana 18.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

 

Zbog sjevernih zračnih strujanja jutarnje su temperature posljednjih tjedan dana 10-11°C, a dnevne pritom rijetko budu veće od 12,5°C! Tek tijekom narednog vikenda (20.5.) i početkom idućeg tjedna očekujemo toplije dane s vrijednostima 22-23°C!

Od sredine zadnje dekade mjeseca travnja i početka mjeseca svibnja na slabije zaštićenim stablima bresaka i nektarina primjećujemo simptome kovrčavosti lišća (Taphrina) i razvoj smeđe truleži na zametnutim plodovima trešnje (Monilinia), a obilne svibanjske oborine omogućuju razvoj različitih uzročnika bolesti lišća koštičavog voća, npr. krastavost (Venturia)(4 zaraze), smeđa trulež plodova (Monilinia)(9 zaraza),  šupljikavost lišća (Stigmina)(4 zaraze), kozičavosti (Blumeriella)(4 zaraze) i hrđe (Tranzschelia) (opasnost veća uz riječne doline zbog pojave dugotrajnije rose)!

Stoga je u drugoj polovici svibnja o.g. u nasadima koštičavog voća moguće je primijeniti  organske površinske i/ili kombinirane fungicide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Voditi računa o propisanim karencama, naročito u ranijim sortama marelica i trešnja (npr. karenca površinskih organskih fungicida iz skupine ftalimida i dodina u koštičavom voću iznosi 21 dan)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Još od dana 12.4. o.g. bilježimo početni, te naknadno u prvom tjednu mjeseca svibnja nešto aktivan let breskvina i šljivina savijača (Cydia molesta, Cydia funebrana)! Let prezimljujuće populacije breskvina moljca (Anarsia lineatella) još nismo zabilježili! Ipak, zbog nepovoljnih uvjeta za njihovu aktivnost od druge dekade ovog mjeseca (učestale oborine i pad prosječnih temperatura zraka), u narednim danima nije potrebno provoditi usmjereno suzbijanje breskvina i šljivina savijača (Cydia molesta, Cydia funebrana)!

Potrebno je nastaviti s pregledima i praćenjem zdravstvenog stanja vršnog lišća, te prema potrebi suzbijati lisne uši (Aphidinae) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Prema iskustvima iz ranijih sezona šljive u mjesec dana nakon cvatnje barem tijekom dva navrata preventivno zaštititi od lisnih uši zbog njihova značaja u prenošenju virusa šarke šljive (PPV)! Pritom cvatući podrast ispod voćaka prije primjene insekticida nakon cvatnje mora biti pokošen!

U nasadima trešnje započeti postavljanjem žutih ljepljivih ploča radi praćenja populacije trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi)!

Dodatna zaštita pčela: Cvatući podrast u višegodišnjim nasadima mora u trenutku tretiranja sredstvima opasnim za pčele biti pokošen. Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr