MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Međimurska

Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite u prvoj polovici i sredinom lipnja

Posljednja preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća upućena je prije gotovo mjesec dana  (11. svibnja o.g.)! Tijekom proteklog mjeseca svibnja zabilježili smo iznadprosječno svježe i vlažno razdoblje. Tako je na većini mjernih lokaliteta u Međimurju proteklog mjeseca zabilježeno od 118,8 (npr. Novakovec) do 176,4 mm oborina (npr. Belica), što je značajno više od očekivanog prosjeka (73,7 mm). Pritom je bilo dosta svježe, pa je prosječna mjesečna temperatura na nekim mjernim mjestima uz rijeku Muru bila čak 1,8°C ispod očekivane vrijednosti! Također, čak tijekom 27 svibanjskih jutra najniže temperature zraka blizu riječnih dolina bile su <10°C. Od početka mjeseca lipnja o.g. bilježimo porast dnevnih temperatura zraka, naročito nakon što su noćne temperature prije 6 dana porasle na vrijednosti >10°C! Najviše su dnevne temperature u posljednjih 8 dana u rasponu 22-30°C! Oborine su padale proteklog vikenda (6.6.) u vrlo različitim količinama u obliku ljetnog pljuska: najviše je kiše palo na lokalitetima u središnjem dijelu Županije (npr. u okolici Čakovca 32 mm!), ali na ostalim mjernim mjestima značajno manje (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti koštičavog voća u prvom tjednu mjeseca lipnja 2021. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-9.6. 2021.

Vlaženje lišća (min)

1.-9.6. (6.00 h) 2021.

Prosječna vlažnost zraka za 1.-9.6. 2021. Prosječna temperatura zraka za 1.-9.6. 2021.
Železna Gora 1,2 mm 405 minuta 67,48 % 18,77°C
Belica 13,4 mm 865 minuta 83,12 % 18,30°C
Mursko Središće 2,2 mm 4.215 minuta 78,74 % 18,10°C
Novakovec 18,0 mm 1.120 minuta 78,28 % 18,07°C
Kotoriba 10,0 mm 1.705 minuta 72,00 % 18,17°C
Donja Dubrava 5,2 mm 1.745 minuta 74,48 % 18,46°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Prosječna vlažnost zraka tijekom prve dekade  mjeseca lipnja na većini mjernih mjesta iznosi 72-83 %!

U narednim danima očekujemo najviše dnevne temperature u rasponu 26-27°C, a jutarnje će vrijednosti biti 14-18°C, dominirat će vruće i sparno razdoblje, uz jutarnje rose i sumaglice! Moguće su nove oborine od lokalnog značaja tijekom narednog vikenda (11.-13.6.)!

Oborine krajem travnja i tijekom svibnja omogućile su jače primarne zaraze većine dominantnih uzročnika bolesti koštičavog voća, a zbog lipanjske topline i sparine, povremenih oborina, te jutarnje vlage (rosa) očekujemo njihov mogući epidemijski razvoj, npr. krastavosti (Venturia), šupljikavosti (Stigmina), kozičavosti (Blumeriella), pepelnice (Sphaerotheca), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma). Na netretiranim se stablima do proteklih dana jače razvija šupljikavost lišća (Stigmina).

Zbog prohladnih noći tijekom proteklog svibnja zabilježen je manje brojan let breskvina savijača i breskvina moljca (Cydia molesta, Anarsia lineatella), te leptira šljivina savijača (Cydia funebrana). Na netretiranim mladim stablima bresaka u središnjem dijelu Međimurja do jučerašnjeg dana još nije zabilježena pojava njihovih ličinki u vršnim mladicama. Ali, u posljednjih 5 dana ponovno bilježimo značajno bolje termalne uvjete za njihovu pojavu i razvoj.

VAŽNO: Lipanjske mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća koje dozrijevaju i traje berba više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja! Zbog proljetnih niskih temperatura rodnost svih koštičavih voćaka je značajno manja ili je na nekim sortama i lokalitetima nema (naročito na šljivama, trešnjama i breskvama)!

Za moguće suzbijanje različitih uzročnika bolesti prednost dajemo naizmjeničnoj primjeni kombiniranih fungicida propisane kraće karence (3 do 7 dana), uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju primjene tijekom sezone (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pojava leptira breskvina savijača (Cydia molesta) traje ove sezone u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja od 29. ožujka o.g.! Razvoj ličinki ovog štetnika u vršnim dijelovima mladica na netretiranim stablima bresaka u središnjem dijelu Međimurja krajem mjeseca svibnja nismo zabilježili! Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika “crvljivosti” plodova bresaka i nektarina u narednom razdoblju voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Također, birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) je u središnjem dijelu Međimurja započeo 31. ožujka o.g., ali prema iskustvima iz ranijih sezona od prve (prezimljujuće) generacije šljivina savijača ne očekujemo značajne štete. Sredinom i u drugoj polovici lipnja o.g. očekujemo pojavu druge generacije ovog štetnika. Upravo je druga generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi crvljivosti i naknadnog razvoja truleži (Monilinia), pa njegovo usmjereno suzbijanje najavljujemo u drugoj polovici lipnja i tijekom mjeseca srpnja o.g.! Dominantni štetnici tijekom proteklog mjeseca svibnja na šljivama su bile lisne uši!

Od sredine zadnje dekade mjeseca svibnja o.g. u središnjem dijelu Međimurja pratimo pomoću žutih ljepljivih ploča i atraktanta let uzročnika “crvljivosti” plodova trešnje: europske i sjeverno-američke trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi, Rhagoletis cingulata)! Pojavu ovih štetnika do jučerašnjeg dana na stablima trešnje gdje su zabilježene totalne štete od proljetnog smrzavanja nismo zabilježili! Dominantni štetnici tijekom proteklog mjeseca svibnja na trešnjama (i višnjama) su bile lisne uši!

Dozrijevanje i berba srednje kasnih sorti trešnje započet će kasnije nego prosječnih sezona zbog nižih temperatura tijekom travnja i svibnja, a moguće naredne jače oborine u obliku izraženog pljuska utječu na pucanje plodova i naknadni razvoj truleži (Monilinia)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Proteklo je tri tjedna od prvog alarmantnog upozorenja (19.5. 2021.) tržnim proizvođačima krumpira o mogućoj ovogodišnjoj ranijoj pojavi najopasnije bolesti cime i gomolja krumpira: plamenjači (Phytophthora infestans). Nakon što smo na vrlo osjetljivoj i ranoj sorti krumpira Rivieri pronađeni prvi simptomi bolesti početkom treće dekade mjeseca svibnja (21.5.) bolest se naknadno zbog vrlo povoljnih meteoroloških uvjeta širi na slabije zaštićene ili nezaštićene usjeve, te proteklih dana na većini lokaliteta u Međimurju (npr. Belica, Orehovica, Vularija, Mala Subotica, Goričan Mursko Središće i dr.) pronalazimo znakove ove bolesti, a najviše na sortama Riviera, Adora i Bellarosa! Započinje cvatnje krumpira – najosjetljivije razdoblje naglog propadanja cime zbog epidemijskog širenja plamenjače (Phytophthora)!

Od posljednje je upute proteklo samo 8 dana (31.5.), a meteorološki se uvjeti zadnjih pet dana značajno mijenjaju u odnosu na proteklo svibanjsko razdoblje!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za početni razvoj bolesti krumpira tijekom prvog tjedna mjeseca lipnja 2021. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-8.6. 2021.

Vlaženje lišća (min)

1.-8.6. 2021.

Vlažnost zraka (%) 1.-8.6. 2021. (6.00) Prosječna temperatura zraka za 1.-8.6. 2021.
Belica 13,4 mm 865 minuta 83,39 17,89°C
Mursko Središće 2,8 mm 3.606 minuta 79,64 17,84°C
Novakovec 12,0 mm 1.120 minuta 79,04 17,66°C
Kotoriba 10,0 mm 1.365 minuta 72,00 17,80°C
Donja Dubrava 5,2 mm 1.435 minuta 75,05 18,38°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Od početka mjeseca lipnja o.g. bilježimo porast dnevnih temperatura zraka, naročito nakon što su noćne temperature prije 5 dana porasle na vrijednosti >10°C! Najviše su dnevne temperature u posljednjih 7 dana u rasponu 22-30°C! Oborine su padale proteklog vikenda (6.6.) u vrlo različitim količinama u obliku ljetnog pljuska: najviše je kiše palo na lokalitetima u središnjem dijelu Županije (npr. u okolici Čakovca 32 mm!), ali na ostalim mjernim mjestima značajno manje (vidi Tablicu 1.). Zbog razlike između jutarnjih i najviših dnevnih vrijednosti česte su rose i jutarnje magle, naročito uz riječne doline Mure i Drave! U narednim će danima biti vrlo sparno i vruće, s najvišim vrijednostima 26-28°C, a nove su oborine moguće krajem ovog tjedna ili tijekom vikenda!

Pregledom polja tijekom mjeseca lipnja o.g. na slabije je zaštićenim usjevima zabilježena prva pojava ograničenih mjesta u krumpirištu sa zarazom cime >85 % od uzročnika plamenjače (npr. na vrlo ranim sortama Riviera i Adora): uočeno u središnjem i istočnom dijelu Županije na parcelama blizu “divljeg” odlagališta odbačenih i zdravstveno neispravnih gomolja iz protekle 2020. sezone! Premda je zadržavanje vlage na biljkama na mjernom mjestu Belica značajno kraće nego na mjernim mjestima uz riječne doline (npr. – vidi Tablicu 1.), zbog divljih deponije odbačenih gomolja bolest se širi na susjedna krumpirišta!

Stoga proizvođačima krumpira u narednim danima savjetujemo svakodnevno pregledavati rubne dijelove parcela gdje su odbačeni prošlogodišnji zdravstveno neispravni gomolji, a naknadno se ove sezone u blizini uzgaja krumpir! Obavezno pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, te uz riječne doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla)! Jače su osjetljive na krumpirovu plijesan ranije sorte krumpira koje ranije “zatvaraju” cimom redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Bellarosa, Severina,  Arizona, Vineta, Primabella…), ali bolest se nošena vjetrom moguće javlja i na vršnim dijelovima cime na susjednim parcelama!

U protekloj smo uputi od 31.5. o.g. najavili i moguću pojavu koncentrične pjegavosti (Alternaria solani), te su prvi znakovi ove bolesti pronađeni u protekla dva dana (6.6. i 7.6.) (npr. uočeno na sortama Bellarosa, Kuroda, Lucinda) na lokalitetima u središnjem dijelu Županije. Vrlo sparno i toplo naredno razdoblje pogoduje razvoju i ove bolesti cime krumpira! S porastom temperatura zraka i mogućim oborinama krajem ovog tjedna ponovno raste opasnost od prve pojeve i razvoja dviju najvažnijih bolesti cime krumpira (Phytophthora, Alternaria).

Stoga u narednim mjerama zaštite nadalje preporučujemo koristiti jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Razmake između prvih aplikacije preporučujemo skratiti na najviše 8-10 dana (izuzev na poljima gdje je pronađena krumpirova plijesan (Phytophthora) – skratiti razmake među prvim aplikacijama na samo 4-5 dana)!!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Kako u danima nakon 3. lipnja o.g. bilježimo porast najviših dnevnih temperatura na vrijednosti >26°C, tek tijekom jučerašnjeg dana zabilježili smo prvu pojavu ličinki prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa), naročito na nekim sortama krumpira uzgajanim iz “farmerskog” sjemena. U narednom toplijem razdoblju nadalje pregledavati njihovu moguću veću brojnost, te na vrijeme poduzeti mjere njihova suzbijanja.

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine neonikotinoida, zatim skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati navedene skupine insekticida! Primjerice, premda je potvrđena rezistentnost na većinu sintetskih piretroida, gotova tvornička mješavina lambda-cihalotrina sa klorantraniliprolom bila je proteklih sezone u Međimurju vrlo učinkovita pri suzbijanju krumpirove zlatice!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

U prvim aplikacijama poželjno je dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina, vitamina i/ili morskih algi, a naknadno krajem cvatnje kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

U ranim sortama krumpira voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima cikle i šećerne repe

U proteklom je mjesecu svibnju zabilježeno značajno više oborina od očekivanog prosjeka (ovisno o mjernom mjestu od 118,8 mm do 176,4 mm) a temperatura zraka je bila ispod očekivane vrijednosti (na mjesečnoj razini niža do 1,8°C)! Od početka mjeseca lipnja o.g. oborine bilježimo polagani rast noćnih i dnevnih temperatura, pa jutarnje zadnja 4 dana prelaze vrijednosti 10°C a dnevne su u istom razdoblju raspona 24-30°C!  Tijekom jučerašnjeg dana su zabilježene oborine lokalnog značaja, najviše je kiše palo u okolici Čakovca u količini 32,2 mm dok je u istočnom dijelu Međimurja zabilježeno 5,2-10,0 mm (Donja Dubrava i Kotoriba) a u zapadnom dijelu samo 1,0 mm (Železna Gora)! Stoga je jutros u središnjem dijelu, te uz riječne doline zabilježena magla! U narednim danima očekujemo topli i sparno razdoblje, najniže će jutarnje temperature biti u rasponu 12-16°C a najviše dnevne 25-26°C! Novo nestabilno razdoblje s mogućim oborinama očekujemo krajem ovog tjedna (11./12. lipnja o.g.)!

Iz biljne skupine “lobodnjača” (Chenopodiaceae) u području SZ Hrvatske poljoprivrednici najčešće uzgajaju jednu povrtnu i industrijsku biljnu vrstu: ciklu i šećernu repu.

Potražnja zadnjih godina za ciklom sve više raste jer sok od cikle pomaže pri slabokrvnosti te je koristan kod liječenja malignih tumora, leukemije i posljedica radioaktivnog zračenja! Najbolje uspijeva na dubokim, srednje teškim i alkalnim tlima (pH 6 do 7,2). Cikla ne podnosi samu sebe, pa se uzgoj na istu površinu ne smije ponavljati najmanje 3 godine. Može se uzgajati sadnjom presadnica već rano u proljeće (npr. početkom travnja) ili sjetvom najkasnije do sredine srpnja (ovisno o planovima prodaje). Kod ljetnog uzgoja polja cikle valja opremiti sustavima za navodnjavanje! Preporučuje se sijati je na većoj udaljenosti (barem 100 m) od blitve, šećerne i stočne repe zbog širenja istih bolesti i štetnika.

U Međimurju se cikla najviše tržno uzgaja u južnim područjima uz rijeku Dravu!

Sjetva šećerne repe je zadnjih godina u Međimurju značajno smanjena.

Obično prve simptome pjegavosti (Cercospora, Ramularia) pronalazimo na usjevima cikle, a prohladno-vlažno svibanjsko razdoblje više je pogodovalo početnom razvoju sive pjegavosti (Ramularia)! Simptome ove bolesti pronalazimo na usjevima cikle uz rijeku Muru posljednjih 7-10 dana!

VAŽNO: Zbog većih količinama oborina proteklog smo mjeseca svibnja na lokalitetima uz riječne doline zabilježili dugotrajno zadržavanje vlage na biljnim organima (npr. na mjernom lokalitetu Mursko Središće 19.275 minuta, na mjernom mjestu Novakovec 15.160 minuta a na mjernom mjestu Kotoriba 12.285 minuta). Zbog nižih temperatura od očekivanja u takvim uvjeta očekujemo raniju prvu pojavu simptoma sive pjegavosti lišća (Ramularia beticola), koja se obično ranije javlja usjevima cikle! Također, usjevi cikle pokazuju jaču osjetljivost na napad lisnih uši (Aphidoidae), pa je na većini polja potrebno obavljati njihovo suzbijanje dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U posljednjih mjesec dana suma dnevnih vrijednosti za prognozu pjegavosti lišća lobodnjača (Cercospora) uz međimurske riječne doline dosegnula je vrijednost 28! Tek s porastom noćnih i dnevnih temperatura u zadnjih nekoliko dana bilježimo i povoljne početne uvjete za razvoj pjegavosti lišća cikle i šećerne repe (Cercospora beticola) (čemu će svakako pogodovati dugotrajne jutarnje rose i temperature zraka od 25° do 28°C, pri čemu su noćne vrijednosti barem 15°C a relativna vlažnost zraka je iznad 90 %)!!

Također, kada ciklu uzgajamo u ljetnom razdoblju, a usjev navodnjavamo “kišenjem” ili “orošavanjem” ili bilježimo iznadprosječne ljetne padaline (npr. kao protekle 2020.), tada uvijek očekujemo jaču pojavu pjegavosti lišća (Cercospora). Prepoznaje se po razvoju sitnih, okruglih, pjega promjera do 2 mm, a na plojci ih može biti vrlo mnogo! Središnji dio tih pjega je svjetlo-smeđe ili sivo-bijele boje, sa crvenkastim rubnim tkivom prema zdravom dijelu plojke. Zbog povećanja broja pjega zaraženo se lišće može potpuno propasti (osuši se i pada na zemlju). Pjegavost se prvo razvija na starijem lišću ili na vanjskom dijelu lisne rozete. Kasnu pojava pjegavosti na starijem lišću kada je već formiran zadebljali korijen cikle možemo zanemariti. Ali, ako ciklu za ljetnog uzgoja posijemo kraj polja gdje se uzgaja kao proljetni usjev neka druga “lobodnjača” (npr. šećerna repa, blitva ili cikla iz ranog uzgoja), tada se pjegavost može preseliti na mlade biljčice pa su zabilježeni gubitci uroda do 40 % ili biljke cikle propadaju.

Mjere zaštite šećerne repe i cikle potrebno je provoditi tek nakon pojave prvih znakova bolesti! Stoga proizvođačima šećerne repe i cikle preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje svojih usjeva i provoditi usmjerene mjere zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na fungicide tijekom protekle 2019. i  2018. godine potvrđena je unutar populacije bolesti osjetljivost (umjerena rezistentnost) na strobilurine. Pojedini izolati pokazali su osjetljivost azoksistrobin, piraklostrobin i trifloksistrobin! Izolati Cercospora beticola pokazali su općenito smanjenu osjetljivost na triazolni fungicid tetrakonazol. Također većine sakupljenih izolata (14 od 15) pokazuje osjetljivost ili rezistentnost na benzimidazol tiofanat-metil! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

U narednom razdoblju preporučujemo i folijarno tretiranje usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor (s folijarnim hranjivima ne miješati dopuštene bakarne pripravke).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima korijenastog povrća (mrkve, peršina i celera)

Najviše su dnevne temperature zraka od početka mjeseca lipnja porasle na vrijednosti >22°C, pa premda zadnjih pet dana nema oborina, svakog jutra bilježimo rosu i zadržavanje vlage na biljkama koje uz riječne doline traje 5-8 sati! U narednim danima najviše temperature će biti u rasponu 24-26°C, jutra više ne bi trebala imati svibanjski svježinu već vrijednosti 12-17°C. No, neće biti posve stabilno jer su moguće povremene ljetne oborine!

Tijekom proteklog mjeseca svibnja nastavljen je trend iznadprosječno svježeg i vlažnog razdoblja koje bilježimo od zadnje dekade mjeseca travnja 2021. godine! Tako je na većini mjernih lokaliteta u Međimurju zabilježeno “svibanjskih” 118,8 do 176,4 mm oborina (vidi Tablicu 1.), što je značajno više od očekivanog prosjeka (73,7 mm). Pritom je bilo dosta svježe, pa je prosječna mjesečna temperatura na nekim mjernim mjestima bila čak 1,8°C ispod očekivane vrijednosti (npr. Novakovec)! Jutra su proteklog mjeseca bila “prohladna”: čak tijekom 27 najniže temperature blizu riječnih dolina bile <10°C. Najhladnija jutra su bila na dane 8.5. (0,85°C), 21.5. (3,39°C), te 26.5. (2,78°C)! Zadržavanje vlage na biljkama proteklog je mjeseca trajalo vrlo dugo (od 9.900 do 19.275 minuta)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti korjenastog povrća tijekom proteklog mjeseca svibnja 2021. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Belica 176,4 mm 9.900 minuta 81,94 13,82°C
Mursko Središće 132,0 mm 19.275 minuta 79,02 13,83°C
Novakovec 118,8 mm 15.160 minuta 81,61 13,50°C
Kotoriba 165,0 mm 12.285 minuta 74,00 14,08°C
Donja Dubrava 128,6 mm 19.195 minuta 77,17 14,09°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

U takvim uvjetima bilježimo prve (primarne) uvjete za početni razvoj gljivičnih bolesti iz skupine pjegavosti i paleži lišća korjenastog povrća (Alternaria, Septoria, Cercospora), poglavito mrkve, peršina, celera korjenaša i cikle. U posljednjih 30-ak dana pomoću prognoznog modela “TomCast” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na područjima uz riječne doline došli do zbroja 24 (kada očekujemo moguće prve simptome ove bolesti na osjetljivim hibridima mrkve)! Rana i jača pojava bolesti lišća korjenastog povrća značajno umanjuje prinose, a već slabija pojava lisne pjegavosti celera onemogućuje prodaju lišća kao začinske namirnice. Ove se bolesti održavaju se na zaraženim i zaostalim biljnim ostacima u polju, odnosno moguć je prijenos i zaraženim sjemenom. Razvoju bolesti pogoduje noćno vlaženje lišća oborinama ili jutarnjom rosom i topli dani!

Tržne proizvođače mrkve koji su usjeve sijali u ranijim rokovima, a kada lisna površina bude veća od 30-tak cm, upozoravamo na uvjete za prvu pojavu i razvoj crne paleži lišća (Alternaria dauci).

Stoga preporučujemo u prvoj polovici lipnja o.g. pratiti zdravstveno stanje lišća, te poduzeti moguće prve usmjerene zaštite mrkve, celera i peršina od dominantnih uzročnika bolesti (Alternaria dauci, Septoria apii, Cercospora apii, Septoria petroselinii, Erysiphe spp.) registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Proizvođače celera i peršina upozoravamo da smo u središnjem dijelu Međimurja ove sezone na lišću već zabilježili i prvu pojavu minirajućih muha (muhe lisni mineri) (Euleia, Phytomyza, Lyriomyza) (naročito na usjevima celera korijenaša iz rane proizvodnje). Stoga preporučujemo redovito pratiti moguću prvu pojavu ovih nametnika na lišću celera i peršina, te prema potrebi poduzeti mjere njihova suzbijanja registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ranu mrkvu koja se planira vaditi već sredinom ili u drugoj polovici lipnja o.g. ne preporučujemo kemijski tretirati protiv spomenutih bolesti, već je na takvim površinama moguće koristiti mikrobiološka sredstva (npr. Bacillus subtilis).

Jaču i raniju pojavu ove bolesti očekujemo na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure, odnosno na poljima gdje se često uzgaja mrkva.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vlasnicima nasada lijeske o mjerama zaštite početkom lipnja

Smjernice o mjerama usmjerene zaštite vlasnicima nasada lijeske protiv najvažnijih uzročnika bolesti i neželjenih organizmima uputili smo ove sezone prije tri tjedna (12.5. 2021.), te još ranije 3.3. 2021.! Tijekom mjeseca svibnja o.g. nastavljen je trend iznadprosječno svježeg i vlažnog razdoblja koje bilježimo od zadnje dekade mjeseca travnja 2021. godine! Tako je u proteklom mjesecu svibnju većini mjernih lokaliteta u Međimurju zabilježeno od 118,8 do 176,4 mm oborina (vidi Tablicu 1.), što je značajno više od očekivanog prosjeka (73,7 mm). Pritom je bilo dosta svježe, pa je prosječna mjesečna temperatura na nekim mjernim mjestima bila čak 1,8°C ispod očekivane vrijednosti (npr. Novakovec)! Proteklog su mjeseca svibnja čak tijekom 27 jutra najniže temperature blizu riječnih dolina bile <10°C. Najsvježija jutra su bila na dane 8.5. (0,85°C), 21.5. (3,39°C), te 26.5. (2,78°C)! Jutros je ponovno svježe (samo 4,6°C uz riječne doline), a tek od sutrašnjeg dana najniže noćne temperature rastu na vrijednosti 11-15°C! Temperature zraka tijekom narednih dana rastu na 23-26°C, ne očekujemo jači vjetar, a nove oborine su moguće krajem narednog vikenda (6.6. 2021.)! Stoga su naredni dani pogodni za mjere zaštite u nasadima lijeske, što je bilo teško provedivo u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja zbog učestalih oborina i vjetra.

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika lijeske tijekom proteklog mjeseca svibnja 2021. godine na lokalitetima zapadnog i središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 122,2 mm 12.030 minuta 75,44 13,57°C
Belica 176,4 mm 9.900 minuta 81,94 13,82°C
Mursko Središće 132,0 mm 19.275 minuta 79,02 13,83°C
Novakovec 118,8 mm 15.160 minuta 81,61 13,50°C
Kotoriba 165,0 mm 12.285 minuta 74,00 14,08°C
Donja Dubrava 128,6 mm 19.195 minuta 77,17 14,09°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Protekli prohladno-vlažni svibanjski dani nisu pogodovali jačoj aktivnosti i razvoju većine štetnih kukaca. Stoga tek u narednim toplijim uvjetima treba očekivati pojavu fitofagnih stjenica! Zadnjih desetljeća u voćarstvu i vinovoj lozi, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama razvija trulež (npr. Nematospora, Monilinia, Botryosphaeria). Pojavljuju se tijekom svibnja i početkom lipnja.

Naredni topliji dani sigurno će pogodovati nastavku aktivnosti najvažnijeg tehnološkog štetnika lijeske, protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite: ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manji od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, naročito ako krajem svibnja i tijekom lipnja (srpnja) bilježimo učestalo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Stoga od kraja mjeseca svibnja ili početkom lipnja do prve polovice ili sredine mjeseca srpnja smatramo kritično razdoblje kada treba pratiti populaciju ovog nametnika i poduzimati usmjerene mjere zaštite primjenom registriranih insekticida u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). U ekološkoj proizvodnji lijeske moguće je za suzbijanje nabrojenih štetnih kategorija nametnika (stjenice, štetna pipa) koristiti botaničke (biljne) insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Također, početkom mjeseca lipnja istovremeno preporučujemo usmjerenu zaštitu lijeske protiv uzročnika truleži i sušenja plodova lijeske (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria), te različitih vrsta pjegavosti lišća (Mycosphaerella, Phyllosticta, Septoria i dr.) primjenom dopuštenih anorganskih i/ili organskih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim i proizvođačima povrća za vlastite potrebe

Protekli mjesec svibanj nije bio povoljan za uzgoj plodovitog povrća (npr. rajčica, paprika, krastavci) na otvorenim gredicama. Prosječna je mjesečna temperatura iznosila u središnjem dijelu Međimurja uz riječne doline svega 13,8°C što je 1,5°C hladnije od očekivanog prosjeka. Najniža je temperatura zraka u drugoj polovici proteklog mjeseca tijekom 15 jutra bila <10°C, odnosno u rasponu od 2,8 do 9,5°C! Takvi uvjeti nikako ne pogoduju uzgoju paprike: poznato je da uzgoj paprike na otvorenom zahtijeva razdoblje kada prođe opasnost od kasnog proljetnog mraza. Ako su srednje temperature zraka niže od 15°C bolje je pričekati još nekoliko dana i saditi kad nastupi toplije vrijeme. Pri nižim temperaturama biljke paprike se sporo ukorjenjuju i praktično ne rastu, često lišće požuti a kasnije se sporo oporavlja! Već je zabilježeno da pojedinih godina presadnice paprike posađene za prohladna vremena naknadno niti mjesec dana nije razvila ni jedan novi list! Kada  prohladnom razdoblju dodamo i suviše vlažno vrijeme: u svibnju 2021. je u središnjem dijelu Međimurja zabilježeno čak 174,8 mm kiše (a očekivani mjesečni prosjek je 73,7 mm), tada ovogodišnji mjesec svibanj nikako nije bio pogodan za sadnju presadnica paprike na otvorene gredice! “Pothlađene” presadnice žutog lišća koje gotovo ništa ne rastu, preporučujemo tretirati 2x s razmakom 15-ak dana otopinom biljnih i/ili huminskihaminokiselina ili ekstraktima morskih algi u propisanim koncentracijama! Previše vlažno zemljište u vrijeme usporenog početnog razvoja presadnica paprike može biti značajno za naknadnu pojavu najopasnije bolesti: gangrene korjenova vrata (Phytophthora capsici)!

U narednim danima očekujemo nešto stabilnije razdoblje bez oborina: u sljedeća 4 dana raspon najnižih jutarnjih temperatura 7-12°C a najviše će dnevne vrijednosti pritom iznositi 20-25°C! Moguće nove oborine očekujemo krajem narednog vikenda i početkom idućeg tjedna (6.-7.6. 2021.)! Budući je temperatura tla na 7 cm dubine početkom zadnje dekade mjeseca proteklog svibnja bila u rasponu 14,8°-16,0°C a raspon sadržaja vlage samo 28,9-29,8 %, pa u takvim je uvjetima većina vlasnika obavila sadnju presadnica plodovitog povrća na otvorenom u vrtovima i okućnicama!

Tržni proizvođači sadnju plodovitih vrsta povrća u negrijanim zaštićenim prostorima obavljali su krajem ožujka ili tek u travnju o.g. (nakon zabilježenih vrlo niskih noćnih temperatura), u prvih 50-ak dana nakon presađivanja važno je obaviti preventivne mjere zaštite protiv ekonomski značajnih uzročnika bolesti i nekih kategorija nametnika! Uzgoj u stabilnim plastenicima i staklenicima se ponavlja iz godine u godinu pa redovito bilježimo štetne organizme prilagođene povišenim temperaturama i važnosti zraka: uzročnici biljnih bolesti, npr. baršunasta plijesan (Fulvia), pepelnice (Erysiphe, Sphaerotheca, Leveillula), plamenjače (Pseudoperonospora, Phytophthora), pjegavosti lišća (Alternaria, Septoria), plijesni i truleži (Botrytis, Sclarotinia), te štetni organizmi životinjskog podrijetla, npr. bijela mušica (Trialeurodes, Bemisia), lisne uši (Aphidae), staklenička grinja (Tetranychus), mušice mineri lišća (Liriomyzae), kalifornijski trips (Frankliniella) i dr.

Od bolesti plotovitog povrća svake godine bilježimo gangrenu korjenova vrata paprike (Phytophthora capsici). Najčešće su zaražene već posađene presadnice paprike, pa biljke pokazuju simptome u vrijeme rasta i razvoja prvih plodova. Zaražene, a već biljke paprike naglo venu i suše se! Takve štete nastaju nakon kišnih razdoblja ili nakon obilnog navodnjavanja. Ova bolest napada i patlidžan, sa istim ili sličnim promjenama kao na paprici. Tretiranjem biljaka se uspjeh postiže samo preventivnom primjenom registriranih fungicida (prije zaraze i pojave znakova bolesti) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Taj postupak valja ponoviti u intervalima 15-tak dana, uz poštivanje propisane karence! Proizvođači u nadziranoj ekološkoj proizvodnji mogu preventivno koristiti pripravke sa antagonističkim (korisnim) mikroorganizmima (npr. Trichoderma spp. ili Glomus spp., Bacillus subtilis, Bacillus pumilus i slično). Primjenjuju se zalijevanjem presađenih biljaka ili sustavima “kap po kap”.

Ista mjera je također poželjna u proizvodnji salatnih krastavca radi preventivne zaštite od uzročnika bolesti korijena i rane pojave plamenjače (Pseudoperonospora cubensis).

Zbog prohladno-vlažnog razdoblja koje bilježimo u danima 12.-30. svibnja o.g. zabilježeni su optimalni uvjeti za razvoj sive plijesni (Botrytis cinerea) – u zaštićenim je prostorima zbog visoke vlažnosti zraka ova vjerojatnost još izraženija!

VAŽNO: Budući je siva plijesan jedna od najčešćih uzročnika bolesti pri uzgoju povrća u plastenicima i otvorenim gredicama, projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  (fenheksamid, boskalid) tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj potvrđen je razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr). Slabije osjetljivi izolati utvrđeni su u Opuzenu, Metkoviću i Vrgorcu (jagode)  (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! U godišnjem planu suzbijanja ove bolesti voditi računa o navedenim novijim spoznajama.

Budući se od početka druge dekade proteklog mjeseca svibnja o.g. u središnjem dijelu Županije pojavljuju simptomi plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), upozoravamo proizvođače rajčice da redovito pregledavaju i provode preventivne mjere zaštite protiv ove bolesti na rajčici sa pripravcima kraće karence (do 7 dana) (https://rezistentnost-szb-hr).

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla redovito se na mladim presadnicama paprike javljaju lisne uši (Aphidae), a u zaštićenom prostoru još kalifornijski trips (Frankliniella) i cvjetni štitasti moljac ili “bijela mušica” (Trialeurodes).

Zadnjih je godina u zaštićenim prostorima naglašen problem bijele mušice (posebice u rajčici), prvenstveno zbog vrlo vrućih i sparnih ljeta (naročito tijekom zadnjih pet sezona), te sve manjeg broja djelotvornih insekticida za njihovo suzbijanje na našem tržištu. Cvjetni štitasti moljac je mali, bijeli, vrlo živahan leptirić, veličine svega 2 mm. Stoga se uobičajeno zove bijela mušica. Tijelo i krila odraslog kukca, ali također ličinki i “kukuljica”, pokriva fini bijeli vosak u obliku praška! Tipičan simptom zaraze ovim štetnikom je pojava medne rose (ljepljive, slatkaste tekućine) po plodovima i lišću, na koje se naknadno naseljavaju gljive čađavice. Svi razvojni oblici ovog štetnika se nalaze na donjoj strani lišća. Bijela mušica ima vrlo visoki potencijal umnažanja, koji do izražaja nastupa u povoljnim uvjetima temperature od 25°C. Često istovremeno napada više biljnih vrsta (rajčice, papriku, salatne krastavce, različite vrste cvijeća). Mjere usmjerene zaštite su uspješno samo ako se provode u vrijeme početne pojave ovog nametnika registriranim pripravcima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti stakleničkog štitastog moljca  (Trialeurodes vaporariorum) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom su dijelu Hrvatske (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija) sve testirane populacije iz zaštićenog uzgoja bile osjetljive na sintetske piretroide (deltametrin, alfacipermetrin, lambda-cihalotrin), te noviji piriproksifen i spiroteramat! Na tiametoksam je bila osjetljiva samo jedna populacija od osam testiranih ovog štetnika, na imidakloprid je osjetljivo pet testiranih populacija. U 2019. su sve testirane populacije stakleničkog štitastog moljca bile rezistentne na spirotetramat (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Također, testirane su populacije kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) sakupljene iz kontinentalnog (Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska županija) i jadranskog dijela Hrvatske (Dubrovačko-neretvanska županija), te bile rezistentne na primjenu piretroida (lambda-cihalotrina) (90 %), spinosina (spinosad) (90 %) i avermektina (abamektin) (100 %)! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjena je primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom, ali je njihova primjena dopuštena u stabilnim staklenicima (a tretirane biljke ne smiju se presađivati na otvoreni prostor)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Prva uputa za usmjerene mjere zaštite cime krumpira od uzročnika bolesti (Phytophthora, Alternaria) i štetnika (Leptinotarsa) upućena je tržnim proizvođačima prije dvanaest dana (19.5. 2021.)! Tijekom proteklog mjeseca svibnja na svim je mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja zabilježeno značajno više oborina od očekivanih količina, a prosječna je mjesečna temperatura pritom bila 1,6°C niža od višegodišnjih vrijednosti, odnosno dominiralo je prohladno-vlažno svibanjsko razdoblje (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika plamenjače krumpira (Phytophthora) tijekom proteklog mjeseca svibnja 2021. godine na nekim lokalitetima zapadnog i središnjeg dijela, te uz riječne doline u istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-31.5. 2021. (6.00)

Vlaženje lišća (min)

1.-31.5. 2021. (6.00)

Vlažnost zraka (%) 1.-31.5. 2021. (6.00) Prosječna temperatura 1.-31.5. 2021. (6.00)
Železna Gora 121,8 mm 12.020 minuta 75,91 13,56°C
Belica 176,4 mm 9.900 minuta 82,53 13,66°C
M. Središće 132,0 mm 19.275 minuta 79,70 13,66°C
Novakovec 118,8 mm 15.160 minuta 82,43 13,31°C
Kotoriba 165,0 mm 12.285 minuta 75,00 13,82°C
Donja Dubrava 128,6 mm 18.940 minuta 77,95 13,98°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

U prvoj smo uputi tržne proizvođače krumpira prije 12 dana (19.5. 2021.) upozoravali na moguću vrlo ranu i jači pojavu krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) (slično 2019. i 2014. godine)! Tijekom posljednjih je 12 dana nastavljen svibanjski trend prohladno-vlažnog razdoblja: kiša je u posljednjih 12 dana zabilježena čak tijekom 9 dana u zbrojnim količinama od 40,6 mm (npr. Novakovec) do 66,6 mm (Belica). Nadalje je prohladno, te je samo jednog jutra najniža temperatura bila >10°C (22.5. je uz rijeku Muru zabilježeno 12,8°C), dok su sva ostala jutra u posljednjoj svibanjskoj dekadi pri rasponu od 2,8 do 9,5°C! Sadržaj vlažnosti u zemljištu je proteklih dana iznosio 36,5 %. U narednim danima jutra će biti nadalje svježa (6-9°C), ali ne očekujemo nove oborine!

U takvim smo uvjetima vrlo povoljne uvjete za razvoj najopasnije bolesti cime plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) bilježili 19.5., 21.5., 25.-27.5. te ponovno jutros (31.5.)!

Prvi simptomi plamenjače krumpira (Phytophthora) na vrlo ranoj sorti Riviera pronađeni su u središnjem dijelu Županije dana 21.5. 2021.! Naknadno je epidemijsko širenje ove bolesti sa zarazom u nezaštićenom polju >25 % zabilježeno već 29.5. 2021.!

Stoga proizvođačima krumpira u narednim danima savjetujemo svakodnevno pregledavati dijelove polja gdje su odbačeni prošlogodišnji zdravstveno neispravni gomolji, a naknadno se ove sezone u blizini uzgaja krumpir! Obavezno pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, te uz riječne doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla)! Jače su osjetljive na krumpirovu plijesan ranije sorte krumpira koje ranije “zatvaraju” cimom redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Severina, Bellarosa, Arizona, Vineta, Primabella…), ali bolest se nošena vjetrom moguće javlja i na vršnim dijelovima manje razvijene cime na susjednim parcelama!

Tijekom mjeseca svibnja o.g.  povremeno smo bilježili početne uvjete za razvoj koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria), te pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području središnjeg Međimurja uz rijeku Muru došli do zbroja 23, pa sa porastom dnevnih temperatura i sparne krajem ovog tjedna očekujemo i moguće prve simptome ove bolesti na osjetljivim sortama krumpira !

Stoga u prvim aplikacijama nadalje preporučujemo miješati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Razmake između prvih aplikacije preporučujemo skratiti na najviše 12-14 dana (izuzev na poljima gdje je pronađena prva krumpirova plijesan (Phytophthora) skratiti razmake među prvim aplikacijama na samo 4-5 dana)!!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Zbog prohladnog razdoblja tijekom mjeseca svibnja o.g. zabilježena je manje brojna pojava odraslih oblika prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa), a njihove ličinke još nisu uočene. U krumpirištima je gdje su odložena jajnih legla prve generacije ovog štetnika (naročito na krumpirištima pri korištenju “farmerskog” ili dvogodišnjeg sjemena), pa u narednom razdoblju nadalje pregledavati njihovu moguću veću brojnost.

Prohladno svibanjsko razdoblje s nižim noćnim temperaturama nije bilo pogodno niti za razvoj zelene štitaste stjenice (Nezara viridula). Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini usjeva soje!

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine neonikotinoida, zatim skupine diamida, semikarbazona i spinosina . Dobro je kombinirati navedene skupine insekticida! Primjerice, premda je potvrđena rezistentnost na većinu sintetskih piretroida, gotova tvornička mješavina lambda-cihalotrina sa klorantraniliprolom bila je 2019. sezone u Međimurju vrlo učinkovita pri suzbijanju krumpirove zlatice!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

 U prvim aplikacijama poželjno je dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina, vitamina i/ili morskih algi, a naknadno kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

U ranim sortama krumpira voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze krajem svibnja – početkom lipnja

Prije samo osam dana (20.5.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja o.g.! Premda je početak vegetacije vinove loze ove sezone u Međimurju započeo značajno ranije nego prosječnih sezona (vidi uputu od 7.4. 2021.), zbog većeg broja prohladnih dana u mjesecu travnja i svibnju (ukupno je tijekom travnja o.g. zabilježeno 26 jutra s temperaturama < 10°C, a tijekom svibnja 21 jutro s temperaturama <10°C: mjerni podatci na lokalitetu Železna Gora, vinska sorta Rajnski rizling)! Dodatno su u razdoblju 6.-16. travnja o.g. na istom mjernom mjestu zabilježene negativne jutarnje temperature s vrijednostima od -0,05°C do –3,07°C a tijekom dosadašnjeg dijela svibnja su najhladnija jutra bila 26.5. (3,97°C) i 8.5. (1,24°C)!! Pritom je prosječna mjesečna temperatura u mjesecu travnju iznosila 8,67°C (1,63°C manje od očekivanog prosjeka), a u dosadašnjem dijelu svibnja 13,48°C (1,82°C manje od očekivanog prosjeka)! Početkom i sredinom narednog tjedna (početkom ljeta) jutarnje će vrijednosti u okolici Čakovca ponovno imati vrijednosti <10°C (6-9°C)! Stoga očekujemo značajno kasniji početak cvatnje (tek sredinom ili početkom druge polovice lipnja o.g.). U posljednjih je 10 dana na području vinorodne općine Štrigova kiša padala tijekom 7 dana, te je ukupno zabilježeno 55,2 mm oborina (na mjernom mjestu Železna Gora)! Najviše je dnevnih oborina palo tijekom jučerašnjeg nevremena u večernjim satima (28,2 mm)!

Mladice dominantne vinske sorte Graševina još su uvijek relativno male (svega 10-20 cm), a kod nekih vinskih sorti dostižu 50-ak cm (npr. Moslavac bijeli ili Šipon, Muškat žuti, Kerner, Chardonnay)!

Nove oborine su moguće već sredinom sutrašnjeg dana (29.5.), a dnevne temperature će do sredine idućeg tjedna biti 19-20°C, dok će jutra još uvijek biti svježa (<10°C)!

Prohladno-kišno razdoblje pogodovalo je mogućim primarnim zarazama različitim uzročnicima bolesti, među kojima su dominantne plamenjača (Plasmopara) (dvije srednje i jedna slabija primarna zaraza zabilježene 17./18.5., 20.5. i 25./26.5.) i pepelnica (Erysiphe) (primarne zaraze askosporama u proteklih 14 dana manje izražene zbog dugotrajnog vlaženja i relativno svježih dana) i crna pjegavost (Phomopsis) (zabilježene jedna jaka i dvije srednje primarne zaraze: 17./18.5., 19./20./5., te 24./26.5.)! Pored ovih bolesti bilježimo i uvjete za razvoj drugih uzročnika bolesti: npr. sive plijesni (Botrytis) (vrlo povoljno 13.5., 20.5., te u danima 24.-26.5.) i crne truleži grožđa (Guignardia) (jedna jača i dvije slabije primarne zaraze u danima 17./18.5., 19./20.5. te 25./26.5.)!

Stoga je moguće mjere zaštite kombiniranim tvorničkim sustavnim pripravcima za preventivnu zaštitu vinograda od najvažnijih uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe) obavljati u skraćenim razmacima aplikacije 10-12 dana! Moguće je u istu svrhu koristiti i površinske (kontaktne) pripravke, ali sa smanjenim razmacima aplikacije 7-9 dana! Preporučujemo obaviti izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. siva plijesan, crna pjegavost, crvena palež) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2020.) pri njihovom izboru preporučujemo im tijekom mjeseca svibnja o.g. dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili s ograničenjem organski meptil-dinokap!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Broj primjene fungicida od početka vegetacije do početka cvatnje vinograda bit će ove sezone značajno veći nego prosječnih sezona!

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije značajno kasnije nego svih ranijih godine, tek u danima od početka ovog mjeseca svibnja, a nešto brojnije tek nakon 9. svibnja (nakon što su najviše dnevne temperature porasle na vrijednosti >23°C a najniže noćne bile nekoliko dana >10°C). Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do početka ovog tjedna još nismo zabilježili! Prosječni dnevni ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) na 4 praćena lokaliteta u Međimurju u proteklih 10 dana iznose od 0,9 do 4,0 jedinki (ukupno je na sva četiri praćena lokaliteta uhvaćeno 79 leptira, što je značajno ispod kritične brojnosti)!

Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije krajem mjeseca svibnja ili početkom lipnja o.g. nije potrebno provoditi!

Tek krajem prve dekade mjeseca svibnja o.g. (9.5. 2021.) primijetili smo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti (na nekim položajima i nezaštićenom trsju ponovno su zabilježena oštećenja >50 %)!!

U mladim nasadima sadnje 2021. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih i sumpornih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi preporuke od 7.4. i 15.4. 2021.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja preporuka za zaštitu plantažnih nasada upućena je prije 9 dana (18.05. 2021.)!

U proteklih je deset dana na većini lokaliteta zabilježeno promjenljivo vremensko razdoblje, uglavnom prohladno-vlažno, kiša je zabilježena tijekom 6 dana a najviše 19. svibnja o.g. (na većini mjernih mjesta tada je zabilježeno 21,2 (npr. Novakovec) do 29,4 mm (npr. Kotoriba). Najviše je kiše u proteklih 10 dana zabilježeno na lokalitetima u središnjem i istočnom dijelu: npr. Belica (48,4 mm) i Kotoriba (69,2 mm)! Na ovim je mjernim lokalitetima tijekom mjeseca svibnja zabilježeno već dvostruko veća količina oborina od očekivanog mjesečnog prosjeka! Nove oborine očekujemo već tijekom naredne noći (15 mm)! U proteklih su 10 dana noćne temperature tijekom 9 dana bile <10°C! Najsvježije je bilo 21.5. i 26.5. 2021. kada su jutarnje najniže vrijednosti na lokalitetima uz riječne doline bile samo 2,5-3,4°C (npr. Mursko Središće, Novakovec, Kotoriba)! Zbog razlike u najvišim dnevnim i najnižim jutarnjim vrijednostima česte su jutarnje rose (i magle), pa je zadržavanje vlage u krošnji jabuka i krušaka bilo vrlo izraženo! U takvim smo uvjetima posljednjih 10 dana zabilježili dvije vrlo jake primarne zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia) (19./20.5. i 23.-26.5. 2021.)!

Prema zbroj prosječnih temperatura >0°C, mjereno od početka ove godine do jučerašnjeg dana imamo iznos 1.008,2°C (što je gotovo 230°C manje nego u istom razdoblju protekle 2020.)! Stoga računamo da je oslobađanje zimskih askospora odgovornih za primarne zaraze nasada jabuka i krušaka uzročnikom krastavosti (Venturia) u narednom razdoblju značajno manja. Ali, plodovi jabuka na jednogodišnjim granama s naknadnom cvatnjom u prvoj polovici svibnja još su uvijek vrlo osjetljivi, pa vlasnicima preporučujemo pregledati zdravstveno stanje lišća i ocijeniti dosadašnje rezultate suzbijanja uzročnika krastavosti (Venturia)!

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka) tijekom razdoblja 25.3.-26.5. 2021. provedeno je deset aplikacija (jednako kao protekle 2020. sezone u istom razdoblju, a gotovo 30 % manje nego 2019.!), te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost na krastavost (Venturia) i pepelnicu (Podosphaera) primjenom anorganskih i organskih pripravaka: npr. bakar, sumpor, mankozeb, penkonazol, ditianon & pirimetanil, tetrakonazol, fluksapiroksad (& difenkonazol), ditianon & kalijev-fosfonat, kaptan, trifloksistrobin & tebukonazol, te fliuopiram & trifloksistrobin!

Na nezaštićenim stablima se nakon 6. svibnja 2021. pojavljuje i sekundarno razvija krastavost lišća i plodova jabuka i krušaka (Venturia)! Od ostalih uzročnika bolesti na osjetljivim sortama jabuke (npr. Idared i Jonagold) pronalazimo u jačem intenzitetu i pepelnicu (Podosphaera). U danima 12.-14.5. 2021. ostvareni su uvjeti za razvoj karantenske bakterijske paleži (Erwinia amylovora), pa vlasnicima preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje nasada (npr. na sortama Gala, Fuji Crips Pink, Zlatni delišes), te nasadima gdje su ove sorte posađene kraj ranije rodnih volumena!

Preporučujemo nastaviti mjere zaštite jabuka i krušaka protiv ekonomski najvažnijih bolesti naizmjeničnim izborom dopuštenih fungicida sukladno njihovim ograničenjima i postranim učinkom na veći broj gljivičnih bolesti koje bilježimo u suvremenim plantažnim nasadima (npr. Venturia, Podosphaera, Alternaria, Monilinia) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U proteklim smo uputama upozoravali na pojavu i praćenje populacije važnijih fizioloških štetnih organizama životinjskog podrijetla: naročito iz skupine uši i fitofagnih grinja npr. jabučne zelene uši (na vršnom lišću) (Aphis pomi), krvave uši jabuke (Eriosoma lanigerum), crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i prvih pokretnih jedinki kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus)(samo u nasadima gdje je ova karantenska vrsta prisutna!), te prema potrebi u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja preporučujemo poduzetni njihovo usmjereno suzbijanje dopuštenim i selektivnim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U danima nakon 18.5. 2021. zbog učestalih oborina i svježih noći s temperaturama <10°C nije zabilježen brojniji let jabučnog savijača (Cydia pomonella), niti ostalih uzročnika crvljivosti plodova jabuka (npr. Cydia molesta, Adoxophies, Pandemis, Archisp). Nisu zabilježeni niti uvjeti za njihovu kopulaciju niti odlaganje jaja, pa usmjereno suzbijanje uzročnika “crvljivosti” plodova jabuka i krušaka još nije potrebno! Na nekim je lokalitetima u prve dvije dekade svibnja o.g. zabilježena brojnija populacija periodičkog štetnika: moljca kružnih mina (Leucoptera), a nešto ranije i moljca vijugavih mina (Lyonetia). Prve vijugave mine se pojavljuju zadnjih dana na netretiranim stablima jabuka u zapadnom dijelu Međimurja!

Tablica 1. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme početkom ljeta (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Na listovima uz provodnicu, ako je napad jak i na vršnom lišću pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Lišće postaje svjetlije, a plodovi mrežavi, grinje vidljive povećanjem 15x pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Na donjoj strani starijeg lišća pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Mladice s bijelom prevlakom različiti stadiji 10-12 % napadnutih stabala
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi beskrilne i krilate uši 10-15 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) Listovi jako kovrčavi, plodovi deformirani beskrilne i krilate uši Odstranjivanje zaraženih vrhova i lokalno tretiranje samo napadnutih stabala!
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća imago, jaja, mine, kukuljice 2-3 mine/listu
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Vrhovi mladica zapredeni, napadnuti plod, oštećeno mjesto prekriveno listom gusjenice, let leptira, jaja 2-3 gusjenice na 100 mladica ili plodova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) Na granama i plodovima (crvene pjege) razni stadiji Napad se ne tolerira!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Važna obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Od posljednje upute za zaštitu luka od štetnih organizama proteklo je trinaest dana (13.5. 2021.), a posebice je bila upućena vlasnicima koji uzgajaju proljetni luk iz lučice, te češnjaka i poriluka!

Posljednja dva tjedna zabilježili smo prohladno i vlažno vremensko razdoblje, tijekom kojeg je zabilježeno čak devet kišnih dana, a jutra su nadalje svježa:  u posljednja dva tjedna tijekom 12 jutra temperatura zraka je <10°C a posebno je prohladno jutros jer je izmjereno samo 2,7-2,8°C uz riječne doline (npr. Mursko Središće, Novakovec i Kotoriba), dok je u središnjem dijelu samo 3,9°C (npr. Belica). Slične su najniže jutarnje vrijednosti zabilježene i dana 21.5. 2021.! Dosadašnja je mjesečna temperatura zraka čak 1,7°C ispod očekivane vrijednosti za mjesec svibanj (vidi Tablicu 1.). Razlike između najviših dnevnih i najnižih noćnih temperatura su nadalje naglašene: tako su dnevne vrijednosti u danima 13.-22.5. bile u raspnu 16,5-23,6°C a noćne su u istom razdoblju najčešće bile u rasponu 3,4 do 9,8°C! Stoga su jutra sa dugotrajnom rosom i/ili maglom! Promjenljivo razdoblje s mogućim novim oborinama očekujemo u noći 27./28. svibnja te ponovno moguće u subotu (29.5.)! Najviše dnevne vrijednosti u naredim će danima biti oko 20°C, a jutarnje u rasponu 6-11°C!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti proljetnog luka tijekom mjeseca svibnja 2021. godine na lokalitetima zapadnog i središnjeg dijela, te uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-26.5. 2021.

Vlaženje lišća (min)

1.-26.5. (6.00 h) 2021.

Vlažnost zraka (%) 1.-26.5. (6.00) 2021. Prosječna temperatura zraka za 1.-26.5. 2021.
Železna Gora 90,6 mm 10.740 minuta 76,86 13,33°C
Belica 146,8 mm 8.665 minuta 81,86 13,63°C
Mursko Središće 106,0 mm 15.925 minuta 79,87 13,59°C
Novakovec 101,0 mm 13.290 minuta 82,73 13,20°C
Donja Dubrava 116,0 mm 17.275 minuta 78,49 13,83°C
Kotoriba 148,0 mm 10.605 minuta 76,00 13,68°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice i izravno iz sjemena u narednih su dvadesetak dana vrlo osjetljivi na pojavu i epidemijski razvoj najopasnije bolesti plamenjače (Peronospora destructor). Vrlo povoljne uvjete za razvoj ove bolesti bilježili smo u danima 13.-15.5., 20.5., te ponovno nakon 24.5. (do 26.5.)! Uzročnik ove bolesti prenosi se skrivenim zarazama na sjemenskoj lučici (proljetni luk), te se latentno razvija tijekom iznadprosječno toplih i vlažnih zimskih mjeseci na usjevima zimskog luka! Proljetni luk iz lučice ima razvijena 6-9 lista a usjevi proljetnog luka iz sjemena 3-4 lista, pa ako rastu na poljima gdje u blizini usjevi zimskog luka završavaju razvoj opasnost od moguće pojave plamenjače je značajno veća!

Zbog značajno više oborina tijekom mjeseca svibnja o.g. uvjeti za razvoj plamenjače luka su vrlo povoljni (slično je zabilježeno 2019. i 2018.), a zbog dugotrajnog zadržavanja vlage na lokalitetima uz riječne doline opasnost je na takvim mjestima naročito naglašena (vidi Tablicu 1.)!

Kada to vremenski uvjeti dopuste (vlažnost zemljišta), tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo nastaviti redovite preventivne mjere zaštite od plamenjače uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Prema mnogim iskustvima svježija razdoblja s noćnim vrijednostima temperature zraka +6° do +12°C, uz dovoljno oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle) i povišenju vlažnost zraka 95 %, optimalni su uvjeti za razvoj plamenjače luka.  Pritom je opasnost od razvoja plamenjače u usjevima dugog dana (“proljetni luk“) izrazito velika ako se u blizini nalaze usjevi luka kratkog dana (“zimski luk“). Nakon što luk razvije 3-4 prava lista značajno raste njegova osjetljivost na ovu bolest, pa usjevi luka uzgajani iz sjemena u narednom razdoblju također zahtijevaju redovite mjere zaštite.  

Usjeve proljetnog luka uzgajanog sadnjom lučica preventivno preporučujemo zaštititi od različitih uzročnika plijesni (Botrytis)! Vrlo povoljne uvjete za razvoj ove bolesti bilježili smo 13.5., 20.5. te ponovno 24.-26-5.!

Utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

Uputa proizvođačima bijelog luka ili češnjaka:

Proizvođače bijelog luka (češnjaka) obavještavamo da posljednja dva tjedna bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj plamenjače i hrđe (Peronospora, Puccinia), pa kod suzbijanja bolesti lišća češnjaka treba birati fungicide koji istovremeno pokazuju učinkovitost na ove dvije bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr