MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Međimurska

Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana upućena je prije samo osam dana (10.6. 2020.). U proteklom se razdoblju, kada to vremenski uvjeti dopuštaju, intenzivno vade hibridi zimskog luka, a isto u narednim danima očekujemo sa zimskim usjevima češnjaka.

Zadnjih je osam dana zabilježeno vrlo različito vremensko razdoblje: u danima 12.-14. lipnja o.g. bilo je vrlo vruće i sparno s vrijednostima najviših temperatura zraka u rasponu 29,5-31,2°C (pogodno za vađenje i berbu usjeva zimskog luka)! Naknadno od popodnevnih i večernjih sati 14. lipnja o.g. uvjeti su bitno različiti: kiša pada svakog dana u različitim količinama, prevladava oblačno, sparno i relativno toplo vrijeme (najviše su dnevne temperature pritom u rasponu 18-24°C a jutarnje 13-16°C). Količina izmjerenih oborina u posljednja četiri dana je različita: u središnjim dijelovima od 35,8 mm (Sveti Juraj u Trnju) do 39,0 mm (Belica), dok je na lokalitetima uz riječne doline zabilježeno od 27,6 mm (Donja Dubrava) do 41,2 mm (Mursko Središće)! Na nekim su mjernim mjestima dojavljene i veće izmjerene količine oborina!

Vlažnost zraka je vrlo visoka, tako su prosječne izmjerene dnevne vrijednosti u posljednja četiri dana najčešće u rasponu 79,3-99,8 %! Vlaženje biljaka je nakon 14. lipnja o.g. svakodnevno, najčešće u trajanju od 860-1.440 minuta!

Zbog takvih uvjeta bilježimo vrlo povoljne meteorološke uvjete za razvoj bolesti lukovičastog povrća u Međimurju! U naredna 2-3 dana nadalje očekujemo moguće nove oborine i slične vrijednosti temperature i vlažnosti zraka, te zadržavanje vode na biljkama kao i protekla četiri dana! Stabilizacija vremenskih uvjeta (bez novih padalina) moguća je tek početkom idućeg tjedna!

Toplo, sparno i vlažno razdoblje tijekom posljednjih osam dana pogoduje razvoju najčešće bolesti plamenjače luka (Peronospora destrucor), ali su zabilježeni i optimalni uvjeti za razvoj drugih bolesti luka (npr. Botrytis, Stemphylium). Naknadno, u idućem tjednu sa porastom dnevnih temperatura zraka na vrijednosti >27°C očekujemo jutarnje rose i sumaglice.

Ponavljamo upozorenje da treba nastaviti sa mjerama zaštite usjevima dugog dana (proljetni luk) uzgajanim iz sjemena protiv plamenjače (Peronospora destructor), naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena još su uvijek vrlo osjetljivi na zaraze plamenjačom.

Stoga tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo kada to vremenski uvjeti dopuste provoditi redovite mjere zaštite od plamenjače (Peronospora) i plijesni (Botrytis spp.) uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Budući su u razdoblju 6.-14. lipnja o.g. najviše temperature zraka često bile u rasponu 25-31°C zabilježena je ranija prva pojava i razvoj populacije poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Kritična populacija tripsa značajno oštećuje nezaštićene usjeve luka uzgajane iz sjemena i naknadno omogućuje razvoj bakterijskih uzročnika truleži luka (Erwinia)! Stoga preporučujemo  poduzeti mjere usmjerene zaštite luka protiv ovog štetnika dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 40-50 % očekivanog promjera preporučujemo primijeniti i jedno od registriranih sredstva protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U kritičnim je godinama dominantnu bolest: plamenjaču luka (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta s kraćim razmacima tijekom kritičnog razdoblja (naročito tijekom 8-12 razvijena lista), a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada lijeske od uzročnika bolesti i štetnih organizama upućena je prije nešto više od tri tjedna (25.5. 2020.).

Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja! Uz sjeverne vjetrove u zadnjem tjednu proteklog mjeseca tri su jutra imala najniže vrijednosti tek nešto veće od 5°C! U prvom smo tjednu ovog mjeseca oborine u manjim količinama bilježili skoro svakog dana, naknadno su 12.-14. lipnja o.g. najviše dnevne temperature bile u rasponu 29,5-31,2°C, a nakon dužeg razdoblja na većini mjernih mjesta u kišu u različitim količinama bilježimo u protekla tri dana (zabilježeno više od 20-ak mm kiše) (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih promjena lijeske u prvoj polovici mjeseca lipnja 2020. godine nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-17.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-17.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-17.6. 2020.
Trnovčak 48,4 mm 3.845 minuta 17,56°C
Belica 70,8 mm 4.935 minuta 17,91°C
Mursko Središće 66,2 mm 11.280 minuta 17,97°C
Novakovec 29,4 mm 6.985 minuta 17,92°C
Sveti Juraj u Trnju 66,0 mm 5.600 minuta 18,01°C
Donja Dubrava 54,4 mm 8.255 minuta 18,35°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Nestabilno razdoblje s mogućim novim oborinama očekujemo i narednih dana (tijekom sutrašnjeg dana moguće 20-ak mm, a nestabilnosti očekujemo i narednog vikenda), najviše će dnevne temperature pritom biti 24-25°C, a jutarnje u rasponu 13-16°C! Vrlo je sparno, na lokalitetima uz riječne doline prosječna vlažnost zraka u prvoj polovici lipnja iznosi čak 81,1 %!

 

Najvažniji tehnološki štetnik protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije (od sredine ili kraja svibnja do početka ili sredine mjeseca srpnja) poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite je ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manje od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, posebno ako tijekom svibnja i lipnja bilježimo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Za suzbijanje ove skupine bolesti (“trulež plodova” lijeske) preporučujemo tijekom lipnja nastaviti primjenu dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Moguće je obaviti primjenu jednog od dopuštenih bakarnih fungicida u plantažnim nasadima lijeske tijekom lipnja o.g. (nakon oborina zabilježenih u proteklom razdoblju i ako isto zabilježimo narednih dana) (bakarne pripravke ne koristiti kada biljke trpe toplinski šok od visokih temperatura ili nedostatka vlage)! Moguće je u narednim (završnim) aplikacijama u nasadima lijeske planirati korištenje mikro-bioloških pripravka (npr. koji sadrže Bacillus subtilis i sl.)!

Istovremeno se moraju poduzeti i mjere suzbijanja ljeskotoča (Cucurlio nucum),  primjenom dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog nametnika u lijeskama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Važno je štetnu vrstu ljeskotoč suzbijati preventivno u više navrata u kritičnom razdoblju (od sredine svibnja do sredine srpnja), a prije zabilježenih šteta.

Također, zadnjih godina u voćarstvu, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama također razvija trulež (npr. Nematospora). Pojavljuju se već početkom svibnja i tijekom lipnja, pa u istom razdoblju preporučujemo birati insekticide koji pored suzbijanja ljeskotoča, posredno umanjuju i štetnost stjenica. U ekološkoj proizvodnji lijeske dopuštenje za suzbijanje štetnih stjenica imaju botanički (biljni) pripravci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest tržnim proizvođačima korijenastog povrća

Prije tri tjedna (26.5. 2020.) upućena je prva obavijest tržnim proizvođačima ranih usjeva korjenastog povrća o važnijim uzročnicima bolesti i štetnicima koje pronalazimo na nadzemnim biljnim organima! Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja! U prvom smo tjednu ovog mjeseca oborine u manjim količinama bilježili skoro svakog dana, naknadno su 12.-14. lipnja o.g. najviše dnevne temperature bile u rasponu 29,5-31,2°C, a nakon dužeg razdoblja na većini mjernih mjesta u protekla je dva dana zabilježeno više od 20-ak mm kiše (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti korjenastog povrća u prvoj polovici mjeseca lipnja 2020. godine nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-16.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-16.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-16.6. 2020.
Belica 68,6 mm 4.670 minuta 17,75°C
Mursko Središće 65,0 mm 10.410 minuta 17,85°C
Novakovec 29,0 mm 5.545 minuta 17,81°C
Sveti Juraj u Trnju 64,4 mm 5.340 minuta 17,84°C
Donja Dubrava 52,4 mm 7.695 minuta 18,18°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Nestabilno razdoblje s mogućim novim oborinama očekujemo i narednih dana, naviše će dnevne temperature pritom biti 21-27°C, a jutarnje u rasponu 11-14°C! Vrlo je sparno, na lokalitetima uz riječne doline prosječna vlažnost zraka u prvoj polovici lipnja iznosi čak 80,5 %!

U narednom razdoblju zbog razlike u najvišoj dnevnoj i jutarnjoj temperaturi zraka očekujemo dugotrajne rose i moguće sumaglice!

U takvim uvjetima u prvoj polovici mjeseca lipnja o.g. zbroj dnevnih vrijednosti za ocjenu zaraze usjeva mrkve uzročnikom crne pjegavosti lišća mrkve (Alternaria dauci) prelazi vrijednost 25, pa u narednom razdoblju očekujemo pojavu prvih “žarišta” ove bolesti (na nezaštićenim i osjetljivim hibridima mrkve). Isto vrijedi i za različite uzročnike pjegavosti lista celera (npr. Septoria apii, Cercospora apii)!

Prema iskustvima iz prethodnih sezona ranija i jača pojava bolesti lišća korjenastog povrća značajno umanjuje prinose, a već slabija pojava lisne pjegavosti celera onemogućuje prodaju lišća kao začinske namirnice. Ove se bolesti održavaju se na zaraženim i zaostalim biljnim ostacima u polju, odnosno moguć je prijenos i zaraženim sjemenom. Razvoju bolesti pogoduje noćno vlaženje lišća oborinama ili jutarnjom rosom i topli dani s temperaturama 26 ili više ºC. Stoga tržnim proizvođačima korjenastog povrća preporučujemo pregledati polja i započeti (ili nastaviti) preventivnu zaštitu protiv navedenih bolesti, uz izbor pripravaka registriranih u našoj zemlji za njihovo suzbijanje (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Iz istih razloga preporučujemo proizvođačima celera korijenaša (Septoria apii, Cercospora apii) i peršina (Septoria petroselinii, Erysiphe spp.) također redovito kontrolirati na moguću prvu pojavi simptoma dominantnih bolesti lišća, te na vrijeme poduzeti preventivne mjere zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Proizvođače celera i peršina upozoravamo da smo ove sezone već u mjesecu svibnju zabilježili jaču populaciju i simptome napada od minirajućih muha (Euleia, Phytomyza, Lyriomyza). Samo u danima s vrlo visokim lipanjskim temperaturama zraka pogoduju i mogućoj ranijoj pojavi koprivine grinje (Tetranychus urticae).

Navedeni uzročnici bolesti i štetnici lišća korijenastog povrća u relativno kratko razdoblju ubrzo uništavaju nezaštićenu lisnu površinu, pa proizvođačima preporučujemo provođenje mjera zaštite dopuštenim pripravcima (fungicidima, insekticidima – akaricidima) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Ranu mrkvu koja se planira vaditi u drugoj polovici lipnja o.g. ne preporučujemo tretirati fungicidima protiv spomenutih bolesti. Moguće je na takvim poljima u završnim aplikacijama protiv bolesti lišća mrkve (ali i celera, peršina i pastrnjaka) koristiti mikrobiološka sredstva koja sadrže Bacillus subtilis! Jaču i raniju pojavu ove bolesti očekujemo na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure, odnosno na poljima gdje se često uzgaja mrkva. Također, jaču pojavu crne paleži lišća očekujemo na usjevima mrkve koji se planiraju vaditi u jesenskim rokovima i skladištiti tijekom zime (naročito ako se takva mrkva sije u kasno-proljetnom ili rano-ljetnom razdoblju uz polja rane mrkve), dok na poljima gdje se planira mrkva vaditi sredinom ili krajem lipnja kao mladi usjev uglavnom nije potrebna zaštita protiv ove bolesti! Isto vrijedi za usjeve peršina i celera korijenaša.

Utrošiti barem 350-400 litara škropiva/ha, a mjere zaštite provoditi u kasnim popodnevnim i večernjim satima.

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze sredinom lipnja (nakon cvatnje vinograda)

Prije osamnaest dana (27.5. 2020.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze krajem mjeseca svibnja – početkom lipnja o.g. (većina vinogradara istu je obavilo u danima 02.6.-4.6. 2020.)!

Tijekom proteklog mjeseca svibnja umjesto prosječnih 73,7 mm na području vinorodne općine Štrigova zabilježeno je samo 50,0 mm kiše (-23,7 mm) (mjerni uređaj “iMetos” u vinskoj sorti Rajnski rizling na području Železne Gore). Također, protekli mjesec svibanj bio je hladniji za 0,8°C od očekivanog prosjeka (15,3°C), pa premda je vegetacija vinograda početkom mjeseca travnja o.g. započela 15-ak ranije, početak cvatnje dominantnih sorata započeo je kasnije nekoliko dana u odnosu na očekivano mnogogodišnje razdoblje!

Naime, tek s prvim danima lipnja o.g. minimalne su jutarnje temperature zraka porasle na vrijednosti 10,1-15,2°C a najviše su dnevne pritom zadnjih pet dana u rasponu 24,3-29,0°C! Stoga smo otvaranje prvih cvjetova i početak cvatnje nekih vinski sorata uočili početkom lipnja o.g. (npr. Chardonnay, Kerner, Pinot sivi), dok ostale sorte cvatnjom započele prije pet do sedam dana (npr. Moslavac bijeli ili Šipon, Graševina, Rajnski rizling, Sauvignon i dr.)!

Tijekom jučerašnjeg popodneva zabilježene su obilnije oborine na području vinogorja u dnevnoj količini 29,6 mm. Ovo je prvi puta da od početka mjeseca travnja o.g. (od početka vegetacije rodnih vinograda) u jednom danu bilježimo oborine u količini >25 mm!

Ovaj se tjedan nastavlja nestabilno i relativno toplo razdoblje: moguće su nove oborine tijekom današnjeg dana (20-ak mm), te još sredinom i krajem ovog tjedna! Jutarnje će vrijednosti biti u rasponu 11-16°C a najviše dnevne najčešće 20-26°C! Bit će vrlo sparno (prosječna je vlažnost zraka tijekom prve polovice lipnja o.g. u vinogorju 73,1 %), pa očekujemo da cvatnja vinove loze završava u narednih nekoliko dana!

Stoga vinogradarima preporučujemo redovito pratiti zdravstveno stanje vinograda, a naredne mjere zaštite planirati i obavljati tek krajem cvatnje vinove loze!

Zdravstveno stanje u nasadima: Od kraja mjeseca travnja (29./30.4.) i tijekom mjeseca svibnja (03.5. i i 24./25.5.) zabilježili smo samo tri uvjeta za primarne zaraze uzročnikom plamenjače ili peronospore (Plasmopara)! Zbog vrlo suhog tla smatramo da oslobađanje zimskih oospora uzročnika ove bolesti nije bilo izraženo, pa dana 3. lipnja o.g. na netretiranom trsju vinske sorte Moslavac bijeli (Šipon) na lokalitetu Vučetinec još nismo pronalazili prve simptome plamenjače (za razliku od prethodne dvije 2019. i 2018. godine)!

Tek uvjeti zabilježeni tijekom jučerašnjeg popodneva pogodovali su prvoj jačoj ovogodišnjoj primarnoj zarazi uzročnikom plamenjače ili peronospore (Plasmopara). Smatrano da vremenski uvjeti najavljeni tijekom narednih 5-6 dana pogoduju početnom razvoju ove bolesti, pa je nakon cvatnje vinograda potrebno provesti mjere usmjerene zaštite primjenom kurativno-eradikacijskih i kombiniranih organskih fungicida za suzbijanje plamenjače (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Nema dojave prvih simptoma sušice cvata (Phoma glomerata), a pojavu prvih simptoma pepelnice (Erysiphe) očekujemo na netretiranom grožđu u drugoj polovici lipnja!

 

Pepelnicu (Erysiphe) je u vinogradima ove sezone od početka vegetacije do početka cvatnje na osjetljivim sortama trebalo usmjereno suzbijati barem pet puta (od početka travnja do početka lipnja o.g.)! Naime, uvjeti za razvoj ove bolesti do početka cvatnje vinograda bili su ove godine značajno povoljniji nego za primarni razvoj plamenjače (Plasmopara)! VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2019.), pri njihovom izboru preporučivali smo prije početka cvatnje dodavati manje količine sumpornih pripravaka!

 

Preporučujemo nakon cvatnje vinograda nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor kombiniranih pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Nakon 25. svibnja o.g. ne bilježimo značajniju aktivnost pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), a već u ranijim uputama najavili smo da usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije prije cvatnje nije potrebno provoditi! Umjesto ranije prosječnog ulova 647 leptira po ferotrapu prezimljujuće ili prve generacije pepeljastih grožđanih moljca (Lobesia botrana), ove smo godine uhvatili samo 19 leptira na lokalitetu Trnovčak do 70 jedinki na lokalitetu Orehovčak (od 15. travnja do 25. svibnja o.g.!), što je značajno manja brojnost od očekivane kritične vrijednosti! Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) smo zabilježili ulovom samo jedne odrasle jedinke na lokalitetu Orehovčak! Od početka mjeseca lipnja o.g. primjećujemo prvu pojavu njihovih gusjenica, ali značajno manju brojnost od kritične, što potvrđuje spoznaju da prezimljujuću populaciju ovih nametnika u vinogorju prije cvatnje nije trebalo usmjereno suzbijati!

 

Tijekom cvatnje je zabranjena primjena insekticida u vinogradima!

 

Nakon cvatnje vinograda preporučujemo planirati i provoditi prvo usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – prirodnog širitelja zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Sukladno proglašenju demarkiranih područja (NN 55/2018) na području Međimurske županije zlatna žutica vinove loze se više ne smatra ograničeno prisutna pri pojedinačnom trsju u pojedinim vinogradima na području katastarskih općina Sveti Urban, Dragoslavec i Železna Gora, već je cijelo vinogorje proglašeno demarkiranim područjem! Demarkirana područja obuhvaćaju zaraženo područje širine najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine najmanje 5 km računajući od granice zaraženog područja!

Prirodni prenositelj (vektor) američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je nađen u svim zaraženim katastarskim općinama, ali također u nezaraženim vinogradarskim područjima Međimurja! Brojnost vektora je različita od vinograda do vinograda, te ovisi o primjeni insekticida koje vinogradari koriste za suzbijanje drugih štetnika tijekom ljetnih mjeseci (grožđanih moljaca), kada se rokovi tretiranja poklapaju s vremenom suzbijanja američkog cvrčka! U nekim vinogradima u kojima su provedene obavezne mjere suzbijanja naknadno u kolovozu i rujnu bilježimo veći broj ulova američkih cvrčaka na žutim ljepljivim pločama, iz razloga što iz susjednih netretiranih vinograda vektori prelijeću u zaštićene položaje u kojima prestaje djelovanje primijenjenih insekticida u drugoj polovici lipnja i tijekom srpnja! Dodatna zaštita u mjesecu kolovozu i rujnu nije moguća zbog početka dozrijevanja grožđa, blizine berbe i propisane karence! Iz tih razloga i dosadašnjih iskustva može se zaključiti da mjeru suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer naknadno širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

U žarištu (1 km) i sigurnosnom području (5 km) posjednici bilja su obvezni redovito pratiti američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča i suzbijati štetnika prema programu koji propisuje najmanje dvije do tri aplikacije insekticida registriranih u Republici Hrvatskoj za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/): prvo tretiranje nakon cvatnje (do trećeg razvojnog stadija ličinke), a drugo tretiranje provesti dva do tri tjedna naknadno! Ako se tijekom srpnja ulovi tjedno 4 ili više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ploči, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

 

Zbog otrovnosti i opasnosti insekticida protiv grožđanih moljaca i američkog cvrčka na pčele, potrebno je prije primjene insekticida pokositi cvatući podrast u vinogradima (a naročito bijelu djetelinu), te primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

 

U mladim nasadima sadnje 2020. godine, kada mladice narastu na dužinu >15-tak cm, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida, preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (naročito nakon jučerašnje kiše i oborina koje očekujemo u narednom razdoblju). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene (primjena samo u kasnim popodnevnim ili večernjim satima, jer sumporni fungicidi na temperaturama >28°C i povišenim koncentracijama (>0,5 %) pokazuju fitotoksičnost na najmlađe lišće)!

 

VAŽNO: Sa naglim porastom temperatura zraka od kraja proteklog tjedna moguća je pojava prvih simptoma bolesti koja nastaju zbog razaranja drva ili začepljenja žilnog staničja u trsju vinove loze, od koji su najčešće: apopleksija (“eska”) (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea), sušenje krakova trsa i upala kore (Eutypa lata, Botryosphaeria obtusa), te zlatna žutica (Grapevine Flavescence dorée, FD).

Zbog naglog porasta mladica vinove loze od druge polovice svibnja na pojedinim je mjestima vidljivo vršno žućenje najmlađeg lišća kao posljedica nedostatka željeza!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

OBAVIJEST TRŽNIM PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA

U danima 20.5. i 1.6. 2020. uputili smo prve dvije upute za usmjerene mjere zaštite cime krumpira od uzročnika bolesti (Alternaria, Phytophthora) i štetnika (Leptinotarsa, Nezara). Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja! U prvom smo tjednu ovog mjeseca oborine u manjim količinama bilježili skoro svakog dana, a dominira značajno toplije razdoblje nego u drugoj polovici proteklog svibnja (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti cime krumpira u prvom dijelu mjeseca lipnja 2020. godine nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-12.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-12.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-12.6. 2020.
Belica 32,8 mm 2.605 minuta 16,89°C
Mursko Središće 25,0 mm 7.100 minuta 16,93°C
Novakovec 21,0 mm 3.435 minuta 16,90°C
Sveti Juraj u Trnju 36,6 mm 3.095 minuta 17,06°C
Donja Dubrava 28,0 mm 5.485 minuta 17,37°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

U naredna dva dana očekujemo sunčano i sparno vrijeme s najvišim temperaturama zraka 27-28°C, a nestabilno razdoblje s mogućim poslijepodnevnim pljuskovima moguće je već 14. lipnja o.g. (nedjelja)! Vrlo je sparno s prosječnim vrijednostima 80,8 % na mjestima blizu riječnih dolina.

U danima 26.-27. svibnja 2020. dojavljena je u središnjem dijelu Županije (Belica) prva pojava uzročnika plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), ali samo na parceli sa ranim uzgojem krumpira blizu “divljeg” odlagališta odbačenih i zdravstveno neispravnih gomolja iz protekle 2019. sezone! Naknadno je pojava ove bolesti vidljiva na ranoj i na plamenjaču vrlo osjetljivoj sorti Riviera, a posebno voditi računa ako se takve parcele navodnjavaju kišenjem ili orošavanjem! Premda na području središnjeg dijela Županije (Belica) bilježimo značajno manje zadržavanje vlage u cimi krumpira nego na lokalitetima blizu rijeka (vidi Tablicu 1.), zbog izvora zaraze voditi redovito preglede usjeva na zdravstveno stanje i moguću pojavu krumpirove plijesni ili plamenjače (Phytophthoru)! Prvu pojavu ove bolesti također pronalazimo posljednjih šest dana pri uzgoju rajčice u negrijanim plastenicima! Na lokalitetima uz riječne doline (npr. Mursko Središće) posljednja 4-5 dana još nisu pronađeni prvi znakovi plamenjače krumpira (Phytophthora)!

Ipak, nakon 4. lipnja o.g. sve više pronalazimo znakove koncentrične pjegavosti na cimi krumpira (Alternaria solani), na svim pregledanim lokalitetima sa uzgojem krumpira u Međimurju! Samo u posljednjih 10 dana pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području uz riječne doline došli do zbroja 15, te očekujemo jače naknadno (epidemijsko) širenje ove bolesti u slabije zaštićenim usjevima!

Stoga tržnim proizvođačima krumpira nadalje savjetujemo obavezno pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, u blizini mjesta sa odbačenim prošlogodišnjim gomoljima, te uz riječne doline Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga (rosa, magla)! Na uzročnike obje bolesti su jače osjetljive ranije sorte krumpira koje su ranije cimom “zatvorile” redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Primabelle, Bellarosa, Arizona, Vineta, Severina…)! Istovremeno od početka ovog mjeseca bilježimo optimalne uvjete za razboj obje bolesti cime krumpira: plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria).

Ipak, zbog značajno manje oborina u proteklih mjesec dana nego u isto vrijeme protekle 2019. sezone moguće je razmake aplikacije u usjevima krumpira koji se ne navodnjavaju i gdje nema znakova bolesti planirati u razmacima aplikacije 10-12 dana (izuzev na poljima gdje je pronađena prva krumpirova plijesan (Phytophthora) skratiti razmake dvije usmjerene zaštite na samo 4-5 dana)!!!

Nadalje preporučujemo miješati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 

 

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

 

Prve kritične brojeve ličinki prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na poljima krumpira uzgajanim deklariranim sjemenom primijetili smo sredinom zadnje dekade mjeseca svibnja o.g.! Budući još mjestimice pronalazimo jajna legla potrebno je još voditi redovite preglede o njihovoj mogućoj pojavi, te samo prema stvarnoj potrebi obaviti primjenu dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog štetnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Na lokalitetu Orehovica smo još dana 28. svibnja o.g. zabilježili prvu pojavu ličinki zelene štitaste stjenice (Nezara viridula). Protekle su godine jače populacije ovog štetnika naknadno zabilježene tijekom i krajem ljeta i na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine neonikotinoida, zatim skupine diamida, semikarbazona i spinosina . Dobro je kombinirati navedene skupine insekticida! Primjerice, premda je potvrđena rezistentnost na većinu sintetskih piretroida, gotova tvornička mješavina lambda-cihalotrina sa klorantraniliprolom bila je protekle 2019. sezone u Međimurju vrlo učinkovita pri suzbijanju krumpirove zlatice!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

 

U prvim aplikacijama (do kraja cvatnje krumpira) poželjno je dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina, vitamina i/ili morskih algi, a naknadno (nakon cvatnje krumpira – u vrijeme formiranja gomolja) kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

Na poljima gdje počinje vađenje ranog krumpira više ne preporučujemo obavljati mjere zaštite, odnosno u ranim sortama krumpira a prema planu vađenja gomolja voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana i poriluka

Posljednja uputa za zaštitu lukovičastog povrća (luka, poriluka i češnjaka) upućena je prije gotovo dva tjedna (28.5. 2020.)! U proteklom je razdoblju započelo vađenje usjeva ranijih hibrida zimskog luka, a u narednih desetak dana isto očekujemo sa usjevima zimskog češnjaka! Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja! U prvoj dekadi dominira promjenljivo i toplije razdoblje, a oborine u manjim količinama bilježimo skoro svakog lipanjskog dana (vidi Tablicu 1.)! Od uzročnika biljnih bolesti lukovičastog povrća posljednjih 20-ak dana u Međimurju se pojavljuje hrđa češnjaka (Puccinia), te je na netretiranim biljkama u središnjem dijelu Županije tijekom jučerašnjeg dana zaraza >25 %! Jaču pojavu najopasnije bolesti luka plamenjače (Peronospora) na netretiranim biljkama luka još nismo zabilježili!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti lukovičastog povrća u prvoj dekadi mjeseca lipnja 2020. godine nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-10.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-10.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-10.6. 2020.
Belica 32,8 mm 2.605 minuta 16,74°C
Mursko Središće 24,6 mm 6.025 minuta 16,90°C
Novakovec 14,2 mm 3.085 minuta 16,97°C
Sveti Juraj u Trnju 36,2 mm 2.830 minuta 17,05°C
Donja Dubrava 24,8 mm 4.700 minuta 17,39°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

U narednim danima očekujemo porast dnevnih temperatura zraka na vrijednosti 25-27°C, te zadržavanje jutarnje vlage na biljkama (rosa, sumaglica) (naročito uz riječne doline). Bit će sparno, prosječna vlaga tijekom lipnja uz riječne doline iznosi 81,5 %!

U proteklom mjesecu svibnju na većini je mjernih lokaliteta u Međimurju palo 30-ak % manje oborina od očekivanih prosjeka, noći su često bile svježe (<10°C) a dani topli (>20°C)! Stoga je pojava biljnih bolesti značajno manja, te je zdravstveno stanje usjeva luka dugog i kratkog dana u prvoj polovici mjeseca lipnja bolje nego protekle 2019. sezone!

VAŽNO: Zbog temperaturne razlike dan-noć i blizine rijeka, gotovo svakodnevno bilježimo jutarnje rose! U danima 1.-10. lipnja o.g. jutarnje zadržavanje vlage u usjevima je trajalo 2.605-6.025 minuta (vidi podatke o vlaženju biljaka na lokalitetima Donja Dubrava i Mursko Središće u Tablici 1.)!

Usjevi luka dugog dana (proljetni luk) uzgajani iz lučice i izravno iz sjemena u narednom su razdoblju vrlo osjetljivi na zarazu uzročnikom plamenjače (Peronospore) i plijesni (Botrytis)!

 

Stoga ponavljamo upozorenje tržnim proizvođačima luka izravno iz sjemena (“proljetni luk”) koji usjeve navodnjavaju “kišenjem” (orošavanjem) da treba nastaviti sa mjerama zaštite protiv plamenjače, naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice, naročito u usjevima koji se navodnjavaju kišenjem ili orošavanjem, uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 40-50 % očekivanog promjera dodati i neko od registriranih sredstva protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Budući u narednom razdoblju očekujemo porast temperature zraka na vrijednosti od 27°C, preporučujemo pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci), naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Kritična populacija tripsa značajno oštećuje nezaštićene usjeve luka uzgajane iz sjemena i naknadno omogućuje razvoj bakterijskih i gljivičnih uzročnika truleži luka (Erwinia, Fusarium)! Stoga preporučujemo  poduzeti mjere usmjerene zaštite luka protiv ovog štetnika dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

U osjetljivim je stadijima razvoja luka plamenjaču (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta s kraćim razmacima tijekom kritičnog razdoblja (naročito tijekom 5-12 razvijena lista), a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

 

Uputa proizvođačima poriluka:

Proizvođače poriluka također obavještavamo o potrebama redovitih zdravstvenih pregleda usjeva i provođenje mjera zaštite od skupine biljnih bolesti koje napadaju ovu vrstu povrća: koncentrična pjegavost (Alternaria porri), bijela vršna palež (Phytophthora porri), hrđa (Puccinia porri) i obična pjegavost (Cladosporium allii). Potrebno je prepoznati uzročnike bolesti poriluka i pritom za njihovo suzbijanje koristiti neke od dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Također, usjeve poriluka tijekom vrlo vrućih ljetnih dana jače napada populacija poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci), pa protiv ovog nametnika preporučujemo usmjerene mjere zaštite dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka upućena prije jedanaest dana (29.5. 2020.). Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja! U prvoj svibanjskoj dekadi dominira promjenljivo i toplije razdoblje, a oborine u različitim količinama bilježimo skoro svakog lipanjskog dana (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti jabučastog voća u prvoj dekadi mjeseca lipnja 2020. godine nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-9.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-9.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-9.6. 2020.
Trnovčak 12,0 mm 2.690 minuta 16,75°C
Belica 32,8 mm 2.605 minuta 17,13°C
Mursko Središće 24,6 mm 5.620 minuta 16,98°C
Novakovec 14,0 mm 3.085 minuta 17,33°C
Sveti Juraj u Trnju 36,0 mm 2.830 minuta 17,11°C
Donja Dubrava 24,2 mm 4.495 minuta 17,36°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Stanje u nasadima: na netretiranim jabukama dominantan problem u 2020. je pepelnica (Podosphaera), a tek u danima nakon 14/15. svibnja o.g. pojavljuju se prvi simptomi krastavosti lišća (Venturia). Intenzitet pojave krastavosti lišća i plodova jabuke krajem mjeseca svibnja i početkom mjeseca lipnja na netretiranim stablima je značajno manji nego proteklih 2019. i 2018. godine!

Posljednjih 20-tak dana primjećujemo i znakove karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora) (naročito nakon 20. svibnja 2020.)(primijećeno na sortama Gala, Fuji, Jonagold, Zlatni delišes, Evelina – ali bez značajnih ekonomskih šteta). Potencijalno, ova bolest može u narednom razdoblju uzrokovati veće štete u mladim voćnim nasadima, naročito ako rastu i razvijaju se uz rodne nasade gdje se povremeno ova bolest pojavljuje na pojedinim mladicama!

Suma prosječnih dnevnih temperatura zraka od početka kalendarske godine (1.1. 2020.) do jučerašnjeg dana (8.6. 2020.) iznosi 1.422,3°C! Prognozni modeli u mjernim uređajima “iMetos” ukazuju da nema više mogućnosti oslobađanja zimskih askospora, odnosno da završava opasnost od primarnih (skrivenih) zaraza voćnjaka (jabuka i krušaka) uzročnikom krastavosti (Venturia)! Voćari koji su mjere zaštite obavili po posljednjoj preporuci u zadnjim danima svibnja ili prvim danima lipnja o.g., a nemaju simptoma krastavosti u svojim nasadima, naredne mjere suzbijanja uzročnika bolesti planirajte u većim razmacima 15-ak dana!

U većini nasadima gdje nema znakova krastavosti lišća moguće je u prvoj polovici ili sredinom lipnja o.g. koristiti pripravke koji pored krastavosti suzbijaju druge uzročnike bolesti koje se tijekom ljeta pojavljuju na plodovima, a prema iskustvima iz ranijih sezona (npr. gorka trulež – Colletotrichum, smeđa trulež – Monilinia)! Moguće je u narednom razdoblju na osjetljivim i slabije zaštićenim nasadima razvoj drugih bolesti plodova i lišća jabuka prilagođenih visokim ljetnim temperaturama, sparini i povremenim grmljavinskim pljuskovima (npr. Alternaria, Marssonina)! Stoga je u nasadima jabuka potrebno nastaviti primjenu fungicida prema njihovim registracijama i ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla na netretiranim stablima od kraja mjeseca svibnja o.g. dominiraju mine promjera do 1 cm (na sorti Idared), uzrokovane od prezimljujuće generacije moljca okruglih mina (Leucopetra malifoliella)!

U nasadima jabuka gdje nisu korišteni akaricidi tijekom proteklog mjeseca svibnja primjećujemo prva “žarišta” (pokretne grinje) na sortama Braeburn i Zlatni delišes! U ostalim nasadima sa poduzetim mjerama usmjerene zaštite nema pokretnih stadija crvenog voćnog pauka!

U središnjem dijelu Međimurja u prvom tjednu mjeseca lipnja o.g. nastavljen je značajan let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i nešto pojačana brojnost jedne vrste leptira savijača kožice ploda (Archips). U posljednjih tjedan dana najniže su noćne temperature >10°C, a od sutrašnjeg dana očekujemo porast dnevnih temperatura na vrijednosti 25-27°C! Bit će vrlo sparno (prosječna je mjesečna vlažnost zraka u lipnju 80,3 % na lokalitetima uz riječne dolije)! Prve „crvljive“ plodove oštećene od prezimljujuće generacije jabučnog savijača u središnjem dijelu Međimurja na netretiranim stablima ljetnih sorata jabuka pronalazimo nakon 6. lipnja o.g.!

Stoga smo krajem svibnja ili prvih dana lipnja o.g. preporučili primijeniti manju količinu insekticida radi suzbijanja različitih gusjenica u voćnjacima (uzročnika crvljivosti plodova, savijača kožice ploda) i moljca kružnih mina (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka, te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci! Voćari koji su obavili prvo usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika „crvljivosti“ plodova) prema posljednjoj uputi (29.5. 2020.) naredne usmjerene aplikacije insekticida moraju provoditi s razmacima 14-15 dana!

U nasadima s konfuzijom (zbunjivanjem) jabučnog savijača početkom lipnja je dobro preventivno primijeniti manju dozu selektivnog insekticida radi suzbijanja više vrste gusjenica iz skupine savijača kožice ploda!

Redovito pratiti populaciju krvave uši (Eriosoma) u nasadima jabuka: u zadnjoj dekadi mjeseca svibnja o.g. dobre pokusne rezultate dobili smo primjenom  sustavnih i selektivnih insekticida na lokalitetu gdje je jabučna krvava uš bila dominantan štetnik krajem ljeta ili početkom jeseni protekle 2019. godine!

VAŽNO: Fiziološke štetnike (krvava uš, crveni voćni pauk, kalifornijska uš, moljac kružnih mina)  je potrebno suzbijati u svim nasadima, bez obzira na rodnost. U nasadima jabuka gdje nema rodnosti zbog niskih proljetnih temperatura (i alternative) ne treba planirati suzbijanje uzročnika crvljivosti plodova (tehnološke štetnike) i skladišne uzročnike bolesti plodova jabuka!

Aplikacije u nasadima jabuka u narednom razdoblju planirajte na razmake 14-16 dana!

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Sa porastom temperatura zraka u danima nakon 10. lipnja o.g. vlasnicima plantažnih nasada jabuka preporučujemo redovitu kontrolu fitofagnih grinja, npr. crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)! Prema potrebi (prema uočenim prvim grinjama na lišću osjetljivih sorata jabuka (npr. Braeburn, Fuji, Zlatni delišes, Gala i dr.) primijeniti neki od specifičnih akaricida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Vlasnike plantažnih nasada krušaka obavještavamo na redovito praćenje populacije kruškine buhe (Psylla pyri), naročito u nasadima sa ječim porastima mladica. Za moguće suzbijanje ljetne populacije koristiti dopuštene insekticide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Također, u nasadima krušaka preporučujemo nastaviti ljetnu preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti (Venturia) dopuštenim fungicidima prema propisanim ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite sredinom lipnja

Posljednja preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća upućena je prije sedamnaest dana (22. svibnja o.g.)!

Od početka mjeseca lipnja o.g. vremenski uvjeti su bitno drukčiji nego tijekom cijelog proteklog mjeseca svibnja! Dominira promjenljivo i toplije razdoblje, a oborine u različitim količinama zadnjeg tjedna bilježimo skoro svakog dana (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti koštičavog voća u prvom tjednu mjeseca lipnja 2020. godine nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-8.6. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-8.6. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-8.6. 2020.
Belica 32,8 mm 2.605 minuta 17,08°C
Mursko Središće 24,2 mm 5.270 minuta 17,15°C
Novakovec 13,6 mm 3.085 minuta 17,40°C
Sveti Juraj u Trnju 35,8 mm 2.830 minuta 17,34°C
Donja Dubrava 23,6 mm 4.140 minuta 17,61°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Prosječna vlažnost zraka tijekom mjeseca lipnja na većini mjernih mjesta iznosi 80 %!

 

U narednim danima očekujemo najviše dnevne temperature u rasponu 19-27°C, a jutarnje će vrijednosti biti 10-14°C, dominirat će sparno razdoblje, uz jutarnje rose i sumaglice! Moguće su nove oborine od lokalnog značaja!

 

Zbog topline i sparine, te jutarnje vlage (rosa), očekujemo mogući sekundarni razvoj bolesti lišća koštičavog voća, npr. krastavosti (Venturia), šupljikavosti (Stigmina), kozičavosti (Blumeriella), pepelnice (Sphaerotheca) i truleži plodova (Monilinia), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma).

Zbog prohladnih je noći 26.-31. svibnja o.g. zabilježen slabiji let breskvina savijača i breskvina moljca (Cydia molesta, Anarsia lineatella), te leptira šljivina savijača (Cydia funebrana), ali od početka mjeseca lipnja (zadnjih tjedan dana) njihova je brojnost ponovno izražena!

VAŽNO: Lipanjske mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća koje dozrijevaju i traje berba više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Stoga u nasadima bresaka, nektarina i šljiva u narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u sortama kasnije epohe dozrijevanja, čija berba započinje sredinom ili tek krajem mjeseca srpnja i/ili tijekom kolovoza.

Za moguće suzbijanje različitih uzročnika bolesti prednost dajemo naizmjeničnoj primjeni kombiniranih fungicida propisane kraće karence (3 do 7 dana), uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju primjene tijekom sezone (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Pojava leptira breskvina savijača (Cydia molesta) traje ove sezone u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja od 21. ožujka o.g.! Razvoj ličinki ovog štetnika u vršnim dijelovima mladica na netretiranim stablima bresaka u središnjem dijelu Međimurja krajem mjeseca svibnja nismo zabilježili! Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika “crvljivosti” plodova bresaka i nektarina u narednom razdoblju voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Također, birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) je u središnjem dijelu Međimurja započeo 5. travnja o.g., ali prema iskustvima iz ranijih sezona od prve (prezimljujuće) generacije šljivina savijača ne očekujemo značajne štete. Sredinom i u drugoj polovici lipnja o.g. očekujemo pojavu druge generacije ovog štetnika. Upravo je druga generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi crvljivosti i naknadnog razvoja truleži (Monilinia), pa njegovo usmjereno suzbijanje najavljujemo u drugoj polovici lipnja i tijekom mjeseca srpnja o.g.! Dominantni štetnici tijekom proteklog mjeseca svibnja na šljivama su bile lisne uši!

Početkom druge dekade mjeseca svibnja o.g. zabilježen je aktivan let uzročnika “crvljivosti” plodova trešnje: europske i sjeverno-američke trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi, Rhagoletis cingulata)! Tih je dana bilo i optimalno vrijeme za suzbijanje ovih štetnika u nasadima trešnji kasnih sorti, gdje nisu zabilježene totalne štete od niskih proljetnih temperatura primjenom insekticida kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Dozrijevanje i berba srednje kasnih sorti trešnje traje već nekoliko dana (npr. sorta Van), a moguće naredne oborine u obliku izraženog pljuska utječu na pucanje plodova i naknadni razvoj truleži (Monilinia)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima kasnih kupusnjača

Posljednja uputa za zaštitu kupusnjača iz ranijih rokova sadnje upućena je prije gotovo mjesec dana (11.5. 2020.). Premda tradicionalno tek nakon blagdana Svetog Vida (15.6.) počinje sadnja kasnih kupusnjača, koje za berbu dospijevaju krajem rujna i početkom listopada, a često se koriste za spravljanje zimnice kiseljenjem, tržni proizvođači ljetnih kupusnjača višekratno obavljaju sadnju i njegu usjeva, dok već neko vrijeme traje berba glavica zelja na parcelama iz ranijih rokova sadnje. U proizvodnji dominiraju hibridi kupusa okruglih, bijelih glava, te se priprema sadnja lokalnog Varaždinskog zelja tipičnih spljoštenih zelenih glava.

Zadnji tjedan mjeseca svibnja o.g. i prvi tjedan mjeseca lipnja o.g. djelomično se razlikuju prema zabilježenim meteorološkim uvjetima: u danima 26.-31.5. dominirale su svježe noći zbog sjevernih zračnih strujanja s najnižim temperaturama uz riječne doline najčešće u rasponu 5,0-9,4°C! Kao i čitav prethodni mjesec niti zadnjeg svibanjskog tjedna nismo bilježili značajne oborine! Zbog južnih vjetrova koji su tijekom jučerašnjeg dana povremeno dosezali olujne udare jutarnje su najniže vrijednosti temperature zraka >10°C, a oborine bilježimo gotovo svakog dana (nakon 29. travnja o.g. kiša >10 mm zabilježena je konačno 3. lipnja o.g. na većini međimurskih mjesta)! Prosječna dnevna vlažnost zraka zadnja četiri dana porasla je na vrijednosti >75 %.

U narednim danima očekujemo promjenljivo razdoblje s mogućim oborinama tijekom današnjeg datuma, te početkom idućeg tjedna! Najviše će dnevne temperature biti u rasponu 18-26°C!

Relativno toplo i sparno razdoblje pogoduje brzom množenju štetnika na tek posađenim poljima kupusnjača, među kojima dominiraju kupusni buhači (Phyllotreta spp.), lisne uši (Brevicoryne brassicae), stjenice (Eurydema spp.) i tripsi (Thrips tabaci). Usjeve kupusnjača u kojima započinje formiranje glavica napadaju različiti uzročnici “crvljivosti”, među kojima ističemo: kupusni moljac (Plutella), kupusni bijelac (Pieris) i lisne sovice (Mamestra). Stoga je potrebno redovito pratiti zdravstveno stanje kupusnjača u polju, te prema navedenim najvažnijim vrstama štetnih organizama poduzeti mjere usmjerene zaštite dopuštenim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Zbog globalnih klimatskih promjena (vrućina, sparina) zadnjih sezona sve češći nametnik postaje i kupusni štitasti moljac ili bijela mušica (Aleyrodes proletella). Odrasle oblike i ličinke ovog nametnika u početnim populacijama primjećujemo posljednjih 14 dana na nekim vrstama kupusnjača iz ranog uzgoja (npr. kelj)!

Radi učinkovitijeg suzbijanja kupusnog štitastog moljca ili bijele mušice kupusnjača (Aleyrodes proletella) već u prvim mjerama folijarnog tretiranja preventivno preporučujemo primjenu registriranih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Obavezno u propisanim količinama dodavati sredstva za poboljšanje učinka pesticida.

 

Insekticide primjenjivati u doba dana kada pčele ne lete, npr. najbolje u kasnim večernjim. Neki od insekticida vrlo brzo gube djelotvornost na visokim temperaturama!

 

No, hibridi kupusnjača i lokalna sorta Varaždinsko zelje tijekom druge polovice ljeta su često napadnuti i različitim uzročnicima bolesti (naročito ako se zalijevaju kišenjem i/ili orošavanjem), među kojima dominiraju više vrsta pjegavosti lišća (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), suha trulež (Phoma), mumifikacija glava (Sclerotinia) i vrlo opasna bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas)! Tome naročito pogoduju vrlo povoljni ljetni meteorološki uvjeti: visoke temperature sa jutarnjom rosom, zalijevanje usjeva kišenjem, česti uzgoj kupusnjača u ponovljenom uzgoju na istim poljima unutar 2-3 godine, te vlastita proizvodnja sjemena Varaždinskog zelja dvogodišnjom “uzdržnom” selekcijom uglavnom bez stručnog nadzora i bez tretiranja sjemena protiv uzročnika bolesti koje se prenose sjemenom. Također, budući da kupus ubrajamo u porodicu krstašica, u područjima gdje se uzgajaju uljarice (npr. uljana repica) i drugo korjenasto povrće roda Brassica (npr. postrna repa), neke se “zajedničke” bolesti prenose s jednog usjeva na drugi (npr. pjegavosti lišća, suha trulež), pa se u tom slučaju ekonomske štete povećavaju!

Stoga je potrebno planirati provoditi preventivne mjere radi suzbijanja navedenih uzročnika gljivičnih bolesti primjenom dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Ipak, dopušteni fungicidi ne suzbijaju bakterijsku tamnu trulež žila (Xanthomonas), pa je moguće u prvim zaštitama na poljima kasnih kupusnjača dodavati mikro-biološke pripravke na osnovi Bacillis subtilis ili u ograničenom pristupu manje količine dopuštenih bakarnih pripravaka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili folijarnih hranjiva s naglašenim sadržajem bakra.

 

Neke agrotehničke mjere i preporuke za preventivno suzbijanje bakterijske tamne truleži žila (Xanthomonas) i  kupusne kile (Plasmodiophora) prije sadnje kupusnjača u ljetnim rokovima uputili smo u preporuci od 11. svibnja o.g. (npr. kalcizacija, vapneni dušik)!

 

Pripravcima za suzbijanje biljnih bolesti na kupusnjačama potrebno je dodavati ranije navedene insekticide protiv različitih kategorija štetnika. Obavezno im je dodati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja u propisanim količinama.

Na smanjenje negativnog utjecaja temperaturnih kolebanja i pojačane ljetne sunčane radijacije na gotovo svim povrtnim kulturama dobili primjenom različitih organskih bio-stimulatora  u kombinaciji s folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem fosfora, kalija (i mikro-elemenata). Bolje je folijarna hranjiva koristiti preventivno, u više navrata sa smanjenim količinama, a dobro se miješaju sa svim preporučenim fungicidima (izuzev bakarnih fungicida) i insekticidima za zaštitu kupusnjača.

 

Trenutni umjereni meteorološki uvjeti s povremenim dnevnim padalinama povoljno utječu na završni razvoj različitih vrsta kupusnjača iz ranijeg uzgoja!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Obavijest tržnim proizvođačima cikle i šećerne repe

U proteklom je mjesecu svibnju zabilježeno oborina ispod prosjeka (-30 %) a temperatura zraka je također bila ispod očekivane vrijednosti (na mjesečnoj razini niža za 0,7°C)! Premda je tijekom svibnja zabilježen veći broj kišnih dana, dnevne oborine su pritom gotovo na svim mjernim mjestima bile < 10 mm! Noćne su temperature pritom najčešće bile niže od 10°C, ali najviše su dnevne temperature u većem dijelu svibanjskih dana bile >20°C! Od početka mjeseca lipnja o.g. oborine bilježimo gotovo svakog dana, te je tijekom jučerašnjeg popodneva i večeri na veći mjesta  zabilježeno od 13,2 (Donja Dubrava) do 15,0 mm oborina (Belica) u obliku kiše i lokalno tuče! Nove oborine u količini 20-ak mm očekujemo tijekom sutrašnjeg dana! Noćne će temperature pritom biti veće od 10°C, a dnevne u rasponu 18-24°C! Naknadno uz riječne doline očekujemo razdoblja s jutarnjom sumaglicom (i dugotrajnom rosom)!

Iz biljne skupine “lobodnjača” na području SZ Hrvatske poljoprivrednici na najčešće uzgajaju jednu povrtnu i industrijsku biljnu vrstu: ciklu i šećernu repu.

Potražnja zadnjih godina za ciklom sve više raste jer sok od cikle pomaže pri slabokrvnosti te je koristan kod liječenja malignih tumora, leukemije i posljedica radioaktivnog zračenja! Najbolje uspijeva na dubokim, srednje teškim i alkalnim tlima (pH 6 do 7,2). Cikla ne podnosi samu sebe, pa se uzgoj na istu površinu ne smije ponavljati najmanje 3 godine. Može se uzgajati sadnjom presadnica već rano u proljeće (npr. početkom travnja) ili sjetvom najkasnije do sredine srpnja (ovisno o planovima prodaje). Kod ljetnog uzgoja polja cikle valja opremiti sustavima za navodnjavanje! Preporučuje se sijati je na većoj udaljenosti (barem 100 m) od blitve, šećerne i stočne repe zbog širenja istih bolesti i štetnika.

U Međimurju se cikla najviše tržno uzgaja u južnim područjima uz rijeku Dravu!

Sjetva šećerne repe je zadnjih godina u Međimurju značajno smanjena.

Obično prve simptome pjegavosti (Cercospora, Ramularia) pronalazimo na usjevima cikle, a nakon jučerašnje tuče slabijeg intenziteta na oštećenim usjevima proizvođači šećerne repe prema iskustvima iz ranijih sezona naknadno pronalaze biljke sa prvim simptomima sive pjegavosti (Ramularia)!

VAŽNO: Unatoč manjim količinama oborina proteklog smo mjeseca svibnja na lokalitetima uz riječne doline zabilježili dugotrajno zadržavanje vlage na biljnim organima (npr. Na mjernom lokalitetu Mursko Središće 14.095 minuta), zbog takvih uvjeta očekujemo raniju prvu pojavu simptoma sive pjegavosti lišća (Ramularia beticola), koja se obično ranije javlja usjevima cikle! Na većini tržnog uzgoja cikle proizvođači obavljaju navodnjavanje kišenjem (orošavanjem), pa takvi uvjeti dodatno pogoduju razvoju ove bolesti.

Također, usjevi cikle pokazuju jaču osjetljivost na napad lisnih uši (Aphidoidae), pa je na većini polja potrebno obavljati njihovo suzbijanje dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U posljednjih mjesec dana suma dnevnih vrijednosti za prognozu pjegavosti lišća lobodnjača uz međimurske riječne doline dosegnula je vrijednost 24! Tek s porastom noćnih i dnevnih temperatura u narednom ljetnom razdoblju očekujemo i vrlo povoljne uvjete za razvoj pjegavosti lišća cikle i šećerne repe (Cercospora beticola) (čemu će svakako pogodovati dugotrajne jutarnje rose i temperature zraka od 25° do 35°C, pri čemu su noćne vrijednosti barem 15°C a relativna vlažnost zraka je iznad 90 %)!!

Također, kada ciklu uzgajamo u ljetnom razdoblju, a usjev navodnjavamo “kišenjem” ili “orošavanjem”, tada uvijek očekujemo jaču pojavu pjegavosti lišća (Cercospora). Prepoznaje se po razvoju sitnih, okruglih, pjega promjera do 2 mm, a na plojci ih može biti vrlo mnogo! Središnji dio tih pjega je svjetlo-smeđe ili sivo-bijele boje, sa crvenkastim rubnim tkivom prema zdravom dijelu plojke. Zbog povećanja broja pjega zaraženo se lišće može potpuno propasti (osuši se i pada na zemlju). Pjegavost se prvo razvija na starijem lišću ili na vanjskom dijelu lisne rozete. Kasnu pojava pjegavosti na starijem lišću kada je već formiran zadebljali korijen cikle možemo zanemariti. Ali, ako ciklu za ljetnog uzgoja posijemo kraj polja gdje se uzgaja kao proljetni usjev neka druga “lobodnjača” (npr. šećerna repa, blitva ili cikla iz ranog uzgoja), tada se pjegavost može preseliti na mlade biljčice pa su zabilježeni gubitci uroda do 40 % ili biljke cikle propadaju.

Mjere zaštite šećerne repe i cikle potrebno je provoditi tek nakon pojave prvih znakova bolesti! Stoga proizvođačima šećerne repe i cikle preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje svojih usjeva i provoditi usmjerene mjere zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na fungicide tijekom protekle 2019. i  2018. godine potvrđena je unutar populacije bolesti osjetljivost (umjerena rezistentnost) na strobilurine. Pojedini izolati pokazali su osjetljivost azoksistrobin, piraklostrobin i trifloksistrobin! Izolati Cercospora beticola pokazali su općenito smanjenu osjetljivost na triazolni fungicid tetrakonazol. Također većine sakupljenih izolata (14 od 15) pokazuje osjetljivost ili rezistentnost na benzimidazol tiofanat-metil! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

U narednom razdoblju preporučujemo i folijarno tretiranje usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor (s folijarnim hranjivima ne miješati dopuštene bakarne pripravke).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr