MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Vukovarsko-srijemska

Obavijest voćarima

U nasadima oraha protiv štetnika orahove muhe (praćene na žutim pločama) mogu se primijeniti insekticidi tek nakon ulova prvih ženki  kao: a.t.fosmet- pripravak Imidan 50 WG- Primjenjuje se u količini 1,5 kg/ha uz utrošak vode od 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze kada su plodovi postigli od 20 – 70% svoje završne veličine, ponoviti nakon 2 tjedna, dozvoljena su 2 tretiranja u vegetacijskoj sezoni.

Kod manjih nasada ili pojedinačnih stabala ulov na žute ploče može smanjiti brojnost ovog štetnika ali se mora povećati brojnost žutih ploča i rasporediti ih po nasadu. Najveći ulov se očekuje od pred kraj 7.mjeseca i kroz cijeli 8.mjesec.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dpl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Obavijest za vinogradare

U nasadima vinove loze  još uvijek su povoljni uvjeti za razvoj bolesti.

U nasadim vinograda sa sortama grožđa koje su u fazi promjene boje (mekšanja bobica) trebalo bi izvršiti zaštitu od botritisa ili sive plijesni. Primijeniti  jedan  od pripravaka u zoni grozda kao: Teldor,  Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC i dr.

Pripravci koji se mogu primijeniti u zaštiti od pepelnice su pripravci na bazi sumpora kao i Luna Experience, Kusabi, Collis, Nativo dr. (voditi računa o karenci pojedinog pripravka).

Uvjeti za razvoj plamenjače nisu pogodni, ali u ovoj fazi se mogu primijeniti sredstva na osnovu bakra (jačanje bobica).

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Redovno pregledavati žute ploče postavljene u nasadu (pratiti eventualnu pojavu američkog cvrčka-odraslih oblika) i moguću pojavu simptoma fitoplazmi te u početak kolovoza  primijeniti i treću zaštitu od američkog cvrčka.  Kontaktirati najbliži ured Ministarstva poljoprivrede (Služba za stručnu podršku) za sve nejasnoće i pitanja.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima

Na strnjacima koji nisu nakon žetve poorani primjećena je velika brojnost ambrozije kao i njezin brzi rast te bi trebalo pristupiti njezinom uklanjanju dok nije još više izrasla ili eventuralno došla do faze cvatnje.

Ambrozija ili limundžik ili partizanka (Ambrosia artemisifolia) je prisutan i opasan korov u našem kraju.

Biljka je jednogodišnja što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta stoga joj je otežano suzbijanje i mnogi ju herbicidi propuste.

Cvjetovi su skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhu stabljike i grana. Cvjetaju od srpnja do rujna a sjeme zrije od rujna do listopada.

Karakteristična joj je velika proizvodnja polena koji izaziva alergije u ljudi i životinja.

Korov je prisutan u okopavinama kao duhan, suncokret, kukuruz, soja, šećerna repa, krumpir te vrtovima ali i putovima, rubovima parcela, kanalima i ostalim nepoljoprivrednim površinama. Poljoprivrednici su uvidjeli probleme koje izaziva ovaj korov- oduzimanje hranjiva i vode kulturnoj biljci   te primjenjuju mjere zaštite svojih kultura – kemijske, agrotehničke i mehaničke.

Problem predstavljaju i nepoljoprivredne površine na kojima u ljetne mjesece možemo vidjeti izrasle i procvjetale biljke ambrozije. Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane -vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov u ranijoj fazi rasta odnosno dok je mali i tek niče te su sve mjere zaštite efikasnije i lakša je primjena. Nikako ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini. Kod mehaničkog suzbijanja ne samo odsijecati vrhove jer iz bočnih grana se nastavi rast već iščupati cijelu biljku iz tla.

Napomena: u kontrolama koje provodi APPRRR kod mjera višestruke sukladnosti na kontroliranim parcelama naročito se obraća pažnja na pristunost Ambrozije i Abutilona.

Zato je važno njihovo pravovremeno suzbijanje na svim parcelama!

 

Mira Živković, dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Nasade jabuka potrebno je zaštititi pripravcima kontaktnog djelovanja protiv fuzikladija i pepelnice, te pripravcima koji djeluju na skladišne bolesti.

Protiv štetnika (jabučni savijač) moguće je primijeniti insekticide: Coragen20, Mosiplan 20 SP, Affirm,  i dr. vodeći računa o broju dozvoljenih primjena kroz vegetaciju kao i o karenci primjenjenih sredstava.

Također pratiti populaciju i prisutnost crvenog pauka te po potrebi provesti suzbijanjem akaricidom.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković,dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

 

Obavijest voćari- orah

U nasadima oraha protiv štetnika orahove muhe (praćene na žutim pločama) mogu se primijeniti insekticidi tek nakon ulova prvih ženki  kao: a.t.fosmet- pripravak Imidan 50 WG- Primjenjuje se u količini 1,5 kg/ha uz utrošak vode od 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze kada su plodovi postigli od 20 – 70% svoje završne veličine, ponoviti nakon 2 tjedna, dozvoljena su 2 tretiranja u vegetacijskoj sezoni.

Za pripravak Imidan 50 WG je istekla dozvola ali vrijedi još rok za prodaju zaliha 1.8.2022 i krajnji rok za primjenu zaliha 1.11.2022.

Kod manjih nasada ili pojedinačnih stabala ulov na žute ploče može smanjiti brojnost ovog štetnika ali se mora povećati brojnost žutih ploča i rasporediti ih po nasadu. Najveći ulov se očekuje od pred kraj 7.mjeseca i kroz cijeli 8.mjesec.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković, dpl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest o suzbijanju ambrozije (Ambrosia artemisifolia)

 

Ambrozija ili limundžik ili partizanka (Ambrosia artemisifolia) je prisutan i opasan korov u našem kraju.

Biljka je jednogodišnja što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta stoga joj je otežano suzbijanje i mnogi ju herbicidi propuste.

Cvjetovi su skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhu stabljike i grana. Cvjetaju od srpnja do rujna a sjeme zrije od rujna do listopada.

Karakteristična joj je velika proizvodnja polena koji izaziva alergije u ljudi i životinja.

Korov je prisutan u okopavinama kao duhan, suncokret, kukuruz, soja, šećerna repa, krumpir te vrtovima ali i putovima, rubovima parcela, kanalima i ostalim nepoljoprivrednim površinama. Poljoprivrednici su uvidjeli probleme koje izaziva ovaj korov- oduzimanje hranjiva i vode kulturnoj biljci   te primjenjuju mjere zaštite svojih kultura – kemijske, agrotehničke i mehaničke.

Problem predstavljaju i nepoljoprivredne površine na kojima u ljetne mjesece možemo vidjeti izrasle i procvjetale biljke ambrozije. Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane -vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov u ranijoj fazi rasta odnosno dok je mali i tek niče te su sve mjere zaštite efikasnije i lakša je primjena. Nikako ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini. Kod mehaničkog suzbijanja ne samo odsijecati vrhove jer iz bočnih grana se nastavi rast već iščupati cijelu biljku iz tla.

Napomena: u kontrolama koje provodi APPRRR kod mjera višestruke sukladnosti na kontroliranim parcelama naročito se obraća pažnja na pristunost Ambrozije i Abutilona.

Zato je važno njihovo pravovremeno suzbijanje na svim parcelama!!!!!

 

Mira Živković, dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari

U nasadima jabuka nastaviti sa  zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog   djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Protiv fuzikladija mogu se primijeniti pripravci na bazi a.t.kaptan a

mogu se kombinirati i sa pripravcima sistemičnog djelovanja koji ujedno imaju i djelovanje na pepelnicu.

Zbog ulova i mogućih šteta nastaviti sa zaštitom protiv najznačajnih štetnika u nasadima jabuke – jabučnog savijača ( pripravci Affirm, Coragen 20) i minera okruglih mina (Coragen 20).

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti sredstvo za zaštitu bilja koje ima dozvolu.

Detaljne informacije o SZB mogu se pročitati na https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena       u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti(pratiti obavijesti o provođenju akcije Prateći list sa datumima i lokacijama skupljanja ambalažnog otpada).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Obavijest voćari- orah

U nasadima oraha je vrijeme (prva polovica srpnja)  pojave štetnika orahove muhe (Ragolestis completa) te je u nasade- donja trećina krošnje  potrebno postaviti žute ljepljive ploče te pratiti njihov ulov.

Ukoliko je manji nasad, manji broj stabala (okućnica) može se postavljanjem većeg broja ploča i ulovom na njih regulirati-smanjiti  brojnost štetnika.

Za zaštitu od orahove muhe može se  primijeniti :

a.t. fosmet- pripravak je Imidan 50 WG-dozvoljeno 2 tretiranja u vegetaciji (1,5 kg/ha)

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Ukoliko ima nejasnoća detalje pogledati na tražilici :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko  još nije napravljeno.

Kod pripreme i primjene SZB koristiti zaštitnu opremu.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradari

U nasadima vinove loze zbog povoljnih vremenskih uvjeta nastavlja se mogućnosti širenja bolesti te treba nastaviti sa zaštitom od plamenjače i pepelnice .

Pripravci koji se mogu upotrijebiti protiv plamenjače (Plasmopara viticola) su :Forum Star, Equation pro, Mikal flash i dr.

Pripravci u zaštiti protiv pepelnice su:(Uncinula necator) :  Luna expirience,  Nativo,  Vivando i dr.

U zaštiti od grožđanih moljaca mogu se koristiti pripravci kao : Decis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt i dr.

Dozvoljene pripravke provjeriti u https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prema Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprečavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice v.loze (NN 75/21) definirana su zaražena i sigurnosna područja.

U nasadima vinove loze postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja prisutnosti i brojnosti američkog cvrčka i u skladu s tim provoditi mjere suzbijanja.

Preprarati koji imaju dozvolu za tretiranje su : Mavrik Flo, Decis 2,5 EC, Sumialfa, Avanut EC, CYtrin Max.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene , broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije. Ambalažu propisno zbrinuti (pratiti termine skupljanja ambalaže u daljnjim obavijestima).

Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

Mira Živković,dipl.inž

mira.zivkovic@mps.hr

 

Obavijest voćari-jabuka

Za nadolazeći vikend prema prognozama očekuju se oborine te je nasade jabuka potrebno zaštititi preventivnim pripravcima-kontaknog djelovanja. Moguće je upotrijebiti pripravke na bazi:

a.t. metiram(Polyram)

a.t.kaptan (Merpan 80 WDG, Captan WP50,Captan 80WG i dr.)

a u zaštiti od pepeplnice szb na bazi a.t.sumpora ili ukoliko su jače zaraze se do sada pokazale pripramci kao Luna Experience, Sercadis i dr.

U zaštiti od značajnih štetnika u nasadima jabuka mogu se koristiti :

-protiv jabučnog savijača a ujedno djeluju i protiv minera okruglih mina- Coragen 20SC,Mospilan 20 SP, Affirm.

Pratiti populaciju lisnih uši i crvenog pauka.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Ukoliko ima nejasnoća detalje pogledati na tražilici :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko  još nije napravljeno.

Kod pripreme i primjene SZB koristiti zaštitnu opremu.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr