MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Vukovarsko-srijemska

Obavijest poljoprivrednicima

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN 2019

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

U mjesecu lipnju  na području Vukovarsko srijemske županije određen je jedan termin i to :

 Vukovarsko – srijemska županija
26.06.2019.

Agro Tovarnik Rusinjska b.b. Mikluševci 11.30 – 13.00

Za ostale termine i mjesta skupljanja otpada na području VSŽ ćemo vas naknadno obavijestiti po nadolazećim mjesecima.

Prateći list koji se dobije prilikom predaje ambalaže sačuvati i pokazati u slučaju dolaska kontrole ili inspekcije.

Mira Živković,dipl. inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradari

U nasadima vinove loze  nastaviti za zaštitom protiv bolesti peronospore i pepelnice zbog vrlo povoljni uvjeta u proteklom tjednu (veliki oborina i povišenih temperatura)

Pripravci koji se mogu primijeniti su : Mikal Flash , Mikal Premium F, Acrobat MZ,  Forum Star DF,  i dr.

Pripravci kao  Nativo WG, Collis SC , Talendo i dr. djeluju na pepelnicu.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene , broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije. Ambalažu propisno zbrinuti (pratiti termine skupljanja ambalaže u daljnjim obavijestima).

Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari

U nasadima jabuka nastaviti sa  zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice jer su u proteklom pale velike količine oborina ovisno o lokaciji i stvoreni su povoljni uvjeti za daljnji razvoj bolesti. Zaštitu vršiti  pripravcima kontaktnog i sistemičnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Protiv fuzikladija mogu se primijeniti pripravci kao što su:

a.t.kaptan (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Captan WP 50, Kastor )

a.t.metiram(Polyram DF)

a.t. mankozeb (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb i dr)

a.t. ditianon –Delan 700 WDG, Delan Pro.

a fungicidi koji imaju kurativno djelovanje i mogu se primijeniti su : Pyrus 400 Sc, Scala SC, Indar 5 EW, Score 250 EC, Difcor i dr.

U zaštiti protiv pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora a kod eventualne jače zaraze i pripravke sistemičnog djelovanja.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti(pratiti termine za skupljanje ambalaže u obavijestima).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Uvjeti za razvoj bolesti u vinogradima su izuzetno povoljni (oborine, visoka vlaga, temperature) te bi trebalo nastaviti za zaštitama protiv bolesti (peronospore i pepelnice).

Protiv peronospore mogu se upotrijebiti slijedeći pripravci kao što su: Mikal Flash, Forum star DF, Acrobat MZ WG, Ridomil gold MZ Pepite i dr.

Protiv pepelnice može se upotrijebiti jedan od pripravaka kao što su: Stroby, Topas 100 EC, Collis, Talendo EC i dr.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije kupovinom u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije te vrijeme primjene i mogućnosti miješanja, a posebno na broj dozvoljenih tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Sva primijenjena sredstva upisati u evidencijski list, a ambalažu propisno zbrinuti.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.  

Mira Živković, dipl. ing. agr.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari – jabuka

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti (Venturia inaqualis) i pepelnice (Podosphera leucotricha) zbog proteklog nestabilnog vremena kao i oborina koje se najavljuju u slijedećim danima.

Primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (koji imaju djelovanje i na pepelnicu) ukoliko će se ići sa tretiranjem iza ostvarenih uvjeta zaraze kao što su:

a.t difenkonazol (Difcor, Score 250 EC) ili a.t. fenbukonazol (Indar 5 EW) kao i a.t.  pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC).

Pripravci koji imaju preventivno djelovanje i mogu se upotrijebiti prije najavljenih oborina su:

a.t. mankozeb (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb i dr)

a.t. ditianon – Delan 700 WDG, Delan Pro.

U zaštiti protiv pepelnice ukoliko se može uklanjati mehanički zaražene vrhove.

Pripravci koji se mogu upotrijebiti protiv pepelnice su Zato 50 WG, Stroby DF i dr.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primijenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko još nije napravljeno.

Mira Živković, dipl. inž. agr.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest ratari, povrćari i voćari

Herbicidi za suzbijanje uskolisnih korova koji se primjenjuju uglavnom u širokolisnim kulturama, a odvojeno od drugih herbicida su:

a.t. propakizafop – Agil 100 EC – 0,8-1,0 (jednogodišnji) i 1,0-1,5 višegodišnji UL korovi – dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, grašak, rajčica, paprika, luk i još neke kulture (proširenje dozvole, provjeriti u fis bazi)

a.t. fluazifop-P-Butil – Fusilade forte – 0,8-1,0// 1,3-2,00 – dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir, luk, kupus

a.t.kizalofop-P(-tefuril i -etil) Leopard S, Gepard 050EC (dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir),  Pantera QT (šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir, vinova loza, jabuka, Targa-dozvola u kulturama: soja, suncokret, uljana repica, krumpir

a.t.cikloksidim – Focus ultra 1,0-1,5//3,0-4,0 dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir, koštičavo i jezgričavo voće, vinova loza, još neke kulture (provjeriti u fis bazi)

a.t.kletodim – Select super – 0,8-1,0//1,6-2,0 dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir, luk, češnjak, grah, rajčica

Prije upotrebe bilo kojeg herbicida detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci. Posebno obratiti pozornost na dozvolu u kojoj se kulturi smije primijeniti, propisanu dozu za uskolisne i širokolisne korove te u kojoj fenofazi korova i kulture je dozvoljena primjena. Sve se može detaljnije provjeriti u fis-bazi Ministarstva poljoprivrede.

Primijenjena sredstva upisati u evidenciju, a ambalažu propisno zbrinuti.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković, dipl. ing. agr.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest ratari – suzbijanje korova u soji

Zbog vremenskih uvjeta –velike količine oborina koje su pale u proteklom periodu i toplom tlu velik je ponik korova u svim ratarskim usjevima.

U usjevima soje koje u u različitim fazama obzirom na različito vrijeme sjetve mogu se primijeniti slijedeći herbicidi

Pulsar 40 – doza 1,0-1,25l/ha u fazi 2-4 prava lista usjeva, suzbija jednogodišnje (faza 2-4prava lista) i višegodišnje (2-4 prava lista ) širokolisne korove i neke travne (1-3 lista).

Corum -1,9l/ha nakon nicanja i razvoja 1. troliske. Moguće primjena u split aplikaciji (2×0,95l/ha), primjenjuje se protiv jednogodišnji širokolisni i travni korova.

Dodati okvašivač

Basagran 480- 1,5-2 l/ha,jednogodišnji širokolisni korovi, fenofaza soje izmjeđu 1. i 3. troliske

Benta 480- 2,0 l/ha, fenofaza BBCH 11-13

Harmony SX- širokolisni korovi u soji u fazi 2-4 lista korova, a soje 1. u BBCH 12, a druga u BBCH 14 fazi u dozi 2×7,5g/ha

Laguna 75 WG- (rok za primjenu 8.11.2019- istekla dozvola, prodaja zaliha)-

Jednogodišnji širokolisni korovi i jednogodišnji uskolisni korovi– nakon nicanja soje do razvijene 4.troliske (moguća jednokratna primjena (100g/ha ili split aplikacija (2x50g/ha) u razmaku 7-10 dana). Širokolisni korovi do 4 prava lista a uskolisni u aktivnom porastu.

Uskolisne korove možemo odvojeno suzbijati graminicidima koje ćemo dati u slijedećoj obavijesti.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu proizvođača i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na djelotvornost herbicida, propisanu dozu i vrijeme primjene (vjetar!).

Primijenjena sredstva upisati  u evidenciju, a ambalažu propisno zbrinuti.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti(Venturia inaqualis) i pepelnice (Podosphera leucotricha) da bi se zaštitila novo izrasla lisna masa a u proteklim danima su ostvareni uvjeti za zarazu i isprana sredstva kontaktnog djelovanja (oko 50 mm kiše) se najavljuju opet slijedeći tjedan veće količine oborina.

Primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (koji imaju djelovanje i na pepelnicu) kao što su:

  • t difenkonazol (Difcor, Score 250 EC) ili a.t. fenbukonazol (Indar 5 EW) kao i a.t. pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC) kojima se dodaje pripravak kontaktnog djelovanja kao što su
  • t. mankozeb (Dithane M-45,Dithane DG Neotec, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb i dr)
  • t. ditianon –Delan 700 WDG,Delan Pro. .

U zaštiti protiv minera kružnih mina tamo gdje su vidljive male mine potrebno je izvršiti tretiranje nekim od slijedećih insekticida: Mospilan 20 SG ,Calypso SC 480, Laser i dr. dok u nasadima gdje su još pretežno jaja mogu upotrijebiti pripravci kao Coragen 20 SC , Runner 250 EC koji imaju djelovanje i u suzbijanju jabučnog savijača.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primijenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko to još nije napravljeno.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U nasadima vinove loze povoljni su uvjeti za razvoj bolesti zbog velikih količina oborina (oko 50mm)i temperatura  a i najavljuju se oborine za početak slijedećeg tjedna te je potrebno je izvršiti zaštitu.

Protiv peronospore (Plasmopara viticola) mogu se upotrijebiti slijedeći pripravci kao što su:

  • Antracol combi WP 76(cimoksanil+propineb)(prodaja zaliha do 22.6.2019.)
  • Mikal Flash(al-foseti+folpet)
  • Mikal premium F(al-fosetil+folpet+iprovalikarb)

A također i sredstva kontaktnog djelovanja kao Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 i dr.

Protiv pepelnice može se upotrijebiti jedan od pripravaka kao što su: Stroby, Zato i dr. te pripravci na bazi sumpora.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije kupovinom u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije te vrijeme primjene a posebno na broj dozvoljenih tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone te mogućnosti miješanja pojedinih pripravaka.

Sva primijenjena sredstva upisati u evidencijski list i ambalažu propisno zbrinuti a strojeve za primjenu SZB ukoliko nisu kontrolirani prijaviti i izvršiti kontrolu jer je rok već istekao 26.11.2016.

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćarima – koštičavo voće

U nasadima koštičavog voća se upotrebljavaju sredstva kontaktnog djelovanja u zaštiti protiv bolesti a ovih dana sa velikim količinama oborina su isprana te bi trebalo ponoviti tretiranje  protiv bolesti i štetnika (šupljikavost lista, pepelnica, hrđa šljive, plamenjača).

Pripravci koji se mogu koristiti su:

  • t. kaptan: Captan 50 WP, Kastor (šljiva –narančasta pjegavost (Polystigma rubrum) i šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) (ograničenje: u višnji nema dozvolu u ovom roku tretiranja !)
  • t.kaptan: Merpan 80 WDG (marelica-Stigmina carpophila)
  • t.ditianon :Delan 700 WDG- breskva i nektarina- šupljikavost lista, sušenje pupa ,krastavost ploda, marelica:šupljikavost lista, sušenje pupa i krastavost ploda i trešnja:šupljikavost lista i kozičavost
  • t.dodine: Chromodin S-65: trešnja i višnja- kozičavost lista

Pregledati na prisutnost lisnih uši i po potrebi zaštititi.

Prije upotrebe detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na voćnu vrstu u kojoj je dozvoljen pripravak ,preporučenu dozu ili koncentraciju i na broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije i karencu.

Sve primijenjene pripravke upisati u evidencijski list a ambalažu propisno zbrinuti.

U slučaju nejasnoća detaljno pogledati dozvolu na: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković, dipl.inž,
Mira.Zivkovic@mps.hr