MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Vukovarsko-srijemska

Obavijest za vinogradare!

U nasadima vinove loze zbog vremenskih uvjeta još uvijek su povoljni uvjeti za razvoj bolesti.

U nasadim vinograda sa sortama grožđa koje su u fazi promjene boje (mekšanja bobica) trebalo bi izvršiti zaštitu od botritisa ili sive plijesni. Primijeniti  jedan  od pripravaka u zoni grozda kao: Teldor SC 500,  Switch 62,5 WG, Cantus WG, i dr.

Pripravci koji se mogu primijeniti u zaštiti od pepelnice a pazeći na karencu pojedinog pripravka  pripravci na bazi sumpora kao i Luna Experience , Kusabi , Collis, Nativo, Topas 100 dr.

U zaštiti protiv plamenjače koristiti pripravke kao: Mankozeb, Polyram DF, Star 80 WP , Folpan i dr.

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Redovno pregledavati žute ploče postavljene u nasadu (pratiti eventualnu pojavu američkog cvrčka-odraslih oblika) i moguću pojavu simptoma fitoplazmi te u početak kolovoza  primijeniti i treću zaštitu od američkog cvrčka.  Kontaktirati najbliži ured Ministarstva poljoprivrede (Služba za stručnu podršku) za sve nejasnoće i pitanja.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Mreža skupljanja ambalažnog otpada szb za poljoprivredna gospodarstva!

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN

 Kolovoz  2020

 KAO I PRETHODNIH GODINA I OVE GODINE ĆE SE SKUPLJATI PRAZNA AMBALAŽA OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PREMA RASPOREDU PO ŽUPANIJAMA.

NAPOMINJEMO DA SU SVI POLJOPRIVREDNICI OBVEZNICI DOBIVANJA PRATEĆEG LISTA KOJI SE DOBIJE KADA SE AMBALAŽA ZBRINE NA PROPISANI NAČIN I PODLOŽNO JE KONTROLI .

 Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. zadržavaju pravo promjene rasporeda sakupljanja ili obustave istog u slučaju takvih preporuka Kriznog Stožera o zabrani masovnih okupljanja.

 

Vukovarsko – srijemska županija

04.08.2020.

PZ Bogdanovci Žrtava domovinskog rata bb Bogdanovci 08.30 – 11.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

07.08.2020.

Prostor kod sportske dvorane – Ivankovo Bošnjaci 10 Ivankovo 08.30 – 12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

10.08.2020.

Trgovački obrt Tina I. G. Kovačića 106 Ilok  9.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

12.08.2020.

Agro Tovarnik Vl. Ivana Burika 34 Tovarnik 9.00 – 11.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

13.08.2020.

PZ Napredak Strossmayerova b.b. Babina Greda 9.00 – 10.00
PZ Napredak Velika Cerna 147 Cerna 11.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

17.08.2020.

CEZAREJA d.o.o. Soljanska 56 Drenovci 8.30 – 13.00

 

 Vukovarsko – srijemska županija

19.08.2020.

Ruris d.o.o. Strosmajerova 61 Bošnjaci 09.00 – 10.30
PZ Napredak V.Nazora 8 Bošnjaci 11.00 – 12.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

26.08.2020.

CEZAREJA d.o.o. Skorotinci 7 Otok

Industrijska zona

 8.30 -13.00

 

S ovim terminima završava organizirano skupljanje ambalaže od SZB za 2020.godinu na području Vukovarsko srijemske županije. Ukoliko poljoprivrednici ne predaju ambalažu kroz ovu akciju za predaju tvrtki CIAK su se dužni sami pobrinuti i kontaktirati ih.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari

Ovih su dana (od petka do nedjelje)  pale različite količine oborina ovisno o lokaciji i stvoreni su povoljni uvjeti za daljnji razvoj bolesti u nasadima i isprana kontaktna szb.

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnom zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

U zaštiti protiv pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora(pazeći na vrijeme primjene.)

Za zaštitu protiv  štetnika jabučnog savijača  mogu se koristiti insekticidi kao Coragen 20, Mospilan 20 SG, Imidan 50, Calypso ,Affirm  i dr.

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti sredstvo za zaštitu bilja koje ima dozvolu.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena       u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti(pratiti obavijesti o provođenju akcije Prateći list sa datumima i lokacijama skupljanja ambalažnog otpada).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest vinogradi

U nasadima vinove loze zbog povoljnih vremenskih uvjeta nastavlja se mogućnosti širenja bolesti te treba nastaviti sa zaštitom od bolesti: plamenjače , pepelnice i botritisa kao i štetnika sivog grožđanog moljca i američkog cvrčka (suzbijanje fitoplazmi).

Pripravci koji se mogu upotrijebiti protiv plamenjače (Plasmopara viticola) su : Ridomil Gold MZ Pepite,

Acrobat MZ, Curzate B , Magma Triple i dr.

Pripravci u zaštiti protiv pepelnice su:(Uncinula necator Luna expirience,  Nativo, Collis, Crystal KS  i dr.

Kod sorata koje su u fazi zatvaranja  grozda a  za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida:  Swich, Chorus 75 WG Pyrus 400 SC, Cantus, Teldor, i dr.

Za suzbijanje  grožđanog moljca mogu se koristiti insekticidi: Laser KSAvaunt 15 SCCoragen SC, Cythrin Max , Decis 2,5 EC, Cythrin Max, Sumialfa 5 FL i dr.

 

Dozvoljene pripravke provjeriti u https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podsjećamo na provođenje akcijskog plana za suzbijanje fitoplazmi i u okviru toga suzbijanja američkog cvrčka u vinogradima na području Vukovarsko srijemske županije.

Svi posjednici vinograda obavezni su imati žute ploče u nasadima i pratiti eventualnu prisutnost američkog cvrčka te provoditi njegovo suzbijanje radi širenja i mogućih zaraza fitoplazmom.

Pripravci koji imaju dozvolu u RH za ovu namjenu su: Avaunt, Cythrin Max , Decis 2,5 EC Sumialfa 5 FL.

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene , broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije. Ambalažu propisno zbrinuti (pratiti termine skupljanja ambalaže u daljnjim obavijestima).

Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

 

Mira Živković,dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari- orah

U nasadima oraha protiv štetnika orahove muhe (praćene na žutim pločama ) mogu se primijeniti insekticidi nakon ulova prvih ženki  kao : Calypso 480 i Imidan WG. Ponoviti nakon 2 tjedna.

Kod manjih nasada ili pojedinačnih stabala ulov na žute ploče može smanjiti brojnost ovog štetnika ali se mora povećati brojnost žutih ploča i rasporediti ih po nasadu. Najveći ulov se očekuje od pred kraj 7.mjeseca i kroz cijeli 8.mjesec.

Protiv bolesti (bakterioza, antraknoza) u nasadima oraha mogu se primijeniti pripravci

na bazi mankozeba Dithan DG Neotec- siva pjegavost –Ophiognomonia leptostylia

Signum (a.t. boskalid+piraklostobin) siva pjegavost –Ophiognomonia leptostylia

Systhane 20 EW (a.t. milobutanil ) siva pjegavost –Ophiognomonia leptostylia

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dpl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest voćari

Ovih su dana pale različite količine oborina ovisno o lokaciji i stvoreni su povoljni uvjeti za daljnji razvoj bolesti u nasadima.

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnom zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Protiv fuzikladija mogu se primijeniti pripravci kao što su:

a.t.kaptan (Captan 80 WG,Merpan 80 WDG,Captan WP 50,Kastor )

a.t.mankozeb (Dithane M-45,Pinozeb M-45,Mankozeb,Star 80 WP)

a.t.ditianon (Delan 700 WG) i dr.

U zaštiti protiv pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora(pazeći na vrijeme primjene.)

Za zaštitu protiv  štetnika jabučnog savijača i minera okruglih mina mogu se koristiti insekticidi kao Coragen 20, Mospilan 20 SG, Calypso i dr.

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti sredstvo za zaštitu bilja koje ima dozvolu.

Detaljne informacije o SZB mogu se pročitati na https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena       u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti(pratiti obavijesti o provođenju akcije Prateći list sa datumima i lokacijama skupljanja ambalažnog otpada).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradi

U nasadima vinove loze zbog povoljnih vremenskih uvjeta nastavlja se mogućnosti širenja bolesti te treba nastaviti sa zaštitom od plamenjače i pepelnice .

Pripravci koji se mogu upotrijebiti protiv plamenjače (Plasmopara viticola) su :Forum Star, Ridomil Gold MZ Pepite, Mikal Premium F Mikal Flash i dr.

Pripravci u zaštiti protiv pepelnice su:(Uncinula necator Luna expirience,  Nativo, Collis i dr.

Dozvoljene pripravke provjeriti u https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene , broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije. Ambalažu propisno zbrinuti (pratiti termine skupljanja ambalaže u daljnjim obavijestima).

Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

 

Podsjećamo na još jednom sve vinogradare na području VSŽ –NAREDBA

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE

iz N.N.48/2018:

Preventivne mjere u zaraženom području

Članak 9.

(1) Radi sprječavanja širenja štetnog organizma u zaraženom području, posjednici bilja obvezni su provoditi sljedeće preventivne mjere:

– sustavno pregledavati glavne biljke domaćine radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom

– redovito pratiti prisutnost vektora postavljanjem žutih ljepljivih ploča te

– suzbijati vektora u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze prema programu suzbijanja iz članka 14. ove Naredbe.

(2) Ako posjednik bilja ili bilo koja druga osoba zbog prirode svojega posla posumnja na zarazu biljaka domaćina štetnim organizmom u zaraženom području, o tome su obvezni odmah obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora ili Centar.

(3) Ako Služba u okviru obavljanja redovitih poslova iz svoje nadležnosti posumnja na zarazu biljaka domaćina štetnim organizmom u zaraženom području, o tome je obvezna odmah obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.

Preventivne mjere u sigurnosnom području

Članak 10.

(1) Radi sprječavanja širenja štetnog organizma u sigurnosnom području, posjednici bilja obvezni su provoditi sljedeće preventivne mjere:

– sustavno pregledavati glavne biljke domaćine radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom

– redovito pratiti prisutnost vektora postavljanjem žutih ljepljivih ploča te

– suzbijati vektora u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze prema programu suzbijanja iz članka 14. ove Naredbe.

(2) Ako posjednik bilja ili bilo koja druga osoba zbog prirode svojega posla posumnja na zarazu biljaka domaćina štetnim organizmom u sigurnosnom području, o tome su obvezni odmah obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora ili Centar.

(3) Služba u okviru obavljanja redovnih poslova iz svoje nadležnosti sustavno pregledava glavne biljke domaćine radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom u sigurnosnom području. U slučaju sumnje na zarazu štetnim organizmom o tome odmah obavještava nadležnog fitosanitarnog inspektora.

Preventivne mjere u nezaraženom području

Članak 11.

(1) Radi sprječavanja unošenja i širenja štetnog organizma u nezaraženom području, posjednici bilja obvezni su provoditi sljedeće preventivne mjere:

– sustavno pregledavati glavne biljke domaćine radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom

– redovito pratiti prisutnost vektora postavljanjem žutih ljepljivih ploča u matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze te

– suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze, prema programu suzbijanja iz članka 14. stavka 3. ove Naredbe.

(2) Služba u okviru obavljanja redovnih poslova iz svoje nadležnosti sustavno pregledava glavne biljke domaćine radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom u nezaraženom području. U slučaju sumnje na zarazu štetnim organizmom o tome odmah obavještava nadležnog fitosanitarnog inspektora.

 

U slučaju nejasnoći ili sumnji obratiti se najbližem uredu Ministarstva poljoprivrede  (Ilok, Vinkovci).

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima- područje Vukovarsko srijemske županije

U nasadima vinove loze na području Vukovarsko srijemske županije potvrđena je pojava zlatne žutice vinove loze kao i  pojava američkog cvrčka.

To je trenutno najopasnija bolest vinove loze u cijeloj Europi.

Simptomi zlatne žutice su:

Na bijelim sortama grožđa su rubovi lista uvijeni prema naličju pa list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krto je pa se drobi pod pritiskom.

Na crvenim sortama list crveni a ostali simptomi su isti kao i kod bijelih sorti.

Kod ove bolesti je specifično što nju prenosi štetnik-američki cvrčak pa ako se ne poduzme na vrijeme njegovo suzbijanje može doći do propadanja vinograda.

Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Naredbu o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze ( NN 48/18).

Demarkirano područje sastoji se od zaraženog područja ( područje najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost štetnog organizma) i sigurnosnog područja oko žarišta najmanje 5 km od računajući od granice zaraženog područja.

Obaveze posjednika vinove loze:

  • Provoditi redovite vizualne preglede vinove loze radi uočavanja eventualnih simptoma zaraze zlatnom žuticom koji su najuočljiviji u kolovozu i rujnu
  • Izvještavati nadležnog fitosanitarnog inspektora o uočenim simptomima zaraze zlatnom žuticom
  • Uklanjati i uništavati , na vlastiti trošak, trsove čije je uklanjanje i uništavanje rješenjem naredio fitosanitarni inspektor u zaraženom području
  • Krčiti zapuštene vinograde i običnu pavitinu
  • Pratiti pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča -lipanj do kraja rujna
  • Suzbijati američkog cvrčka tretiranjem sredstvima za zaštitu bilja registriranim za tu namjenu- u zaraženom i sigurnosnom području u svim vinogradima i rasadnicima vinove loze
  • U nezaraženom području obavezno u rasadnicima vinove loze a preporučuje se i u vinogradima u kojima je utvrđena njegova prisutnost.

Suzbijanje vektora je potrebno u cijelom demarkiranom području jer inače nije moguće na drugi način zaustaviti širenje ove bolesti.

Pripravci koji imaju dozvolu za suzbijanje am.cvrčka su :

a.t.deltametrin- Decis 2,5 EC

a.t.esfenvalerat- Sumialfa 5FL

a.t. Indoksakarb- Avaunt EC

a.t.piretrini Abanto,Krisant EC, Piretro Natura

a.t.piretrin Asset Five

Nakon 2-3 tjedna provesti drugo tretiranje.

Prije porabe bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu obratiti pozornost na preporučene koncentracije i doze, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih tretiranja u jednoj vegetacijskoj sezoni.

Primjenjena sredstva upisati u evidenciju, ambalažu propisno zbrinuti a uređaje za primjenu ukoliko do sada nisu testirani obavezno izvršiti pregled.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednicima o sakupljanju ambalažnog otpada SZB

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN

 

SRPANJ 2020

KAO I PRETHODNIH GODINA I OVE GODINE ĆE SE SKUPLJATI PRAZNA AMBALAŽA OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PREMA RASPOREDU PO ŽUPANIJAMA. SVAKI MJESEC U KOJEM IMA SKUPLJANJA NA PODRUČJU VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ĆEMO OBJAVITI RASPORED SA MJESTIMA I VREMENOM SKUPLJANJA.

NAPOMINJEMO DA SU SVI POLJOPRIVREDNICI OBVEZNICI DOBIVANJA PRATEĆEG LISTA KOJI SE DOBIJE KADA SE AMBALAŽA ZBRINE NA PROPISANI NAČIN I PODLOŽNO JE KONTROLI .

 

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 

Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. zadržavaju pravo promjene rasporeda sakupljanja ili obustave istog u slučaju takvih preporuka Kriznog Stožera o zabrani masovnih okupljanja.

 

 

Vukovarsko – srijemska županija

08.07.2020.

Agro Tovarnik Rusinjska b.b. Mikluševci 11.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

29.07.2019.

PTPO Baruz Patkovićeva 36 Bobota  8.00 -11.00

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest- svi!

Ambrozija ili limundžik ili partizanka (Ambrosia artemisifolia) je prisutan i opasan korov u našem kraju.

Biljka je jednogodišnja što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta stoga joj je otežano suzbijanje i mnogi ju herbicidi propuste.

Cvjetovi su skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhu stabljike i grana. Cvjetaju od srpnja do rujna a sjeme zrije od rujna do listopada.

Karakteristična joj je velika proizvodnja polena koji izaziva alergije u ljudi i životinja.

Korov je prisutan u okopavinama kao duhan, suncokret, kukuruz, soja, šećerna repa, krumpir te vrtovima ali i putovima, rubovima parcela, kanalima i ostalim nepoljoprivrednim površinama. Poljoprivrednici su uvidjeli probleme koje izaziva ovaj korov- oduzimanje hranjiva i vode kulturnoj biljci   te primjenjuju mjere zaštite svojih kultura – kemijske, agrotehničke i mehaničke.

Problem predstavljaju i nepoljoprivredne površine na kojima u ljetne mjesece možemo vidjeti izrasle i procvjetale biljke ambrozije. Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane -vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov u ranijoj fazi rasta odnosno dok je mali i tek niče te su sve mjere zaštite efikasnije i lakša je primjena. Nikako ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini. Kod mehaničkog suzbijanja ne samo odsijecati vrhove jer iz bočnih grana se nastavi rast već iščupati cijelu biljku iz tla.

Napomena: u kontrolama koje provodi APPRRR kod mjera višestruke sukladnosti na kontroliranim parcelama naročito se obraća pažnja na pristunost Ambrozije i Abutilona.

Zato je važno njihovo pravovremeno suzbijanje na svim parcelama!!!!!

 

Mira Živković, dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr