Tag: Vukovarsko-srijemska

Obavijest voćarima

Nasade breskve svake godine napada bolest kovrčavost lista (Taphrina deformans) protiv koje se preporuča samo preventivna zaštita u vrijeme mirovanja breskve (pripravcima na bazi bakra) kao i samom kretanju vegetacije-otvaranje pupa organskim fungicidima kao: Ziram 76WG, Difcor, Nativo 75 WG, Chromodin S-65 i dr. Simptomi zaraze su vidljivi u vegetaciji kada se ne može više djelovati niti jednim fungicidom da bi se bolest uništila . Kod provođenja zaštite je potrebno dobro fungicidom prekriti koru te svaku granu, grančicu i pup jer to su mjesta gdje bolest prezimljuje i od kuda se može širiti zaraza.

I drugo koštičavo voće (šljive, višnje, trešnje, marelice) potrebno je zaštititi protiv bolesti (preventivno- kao što su rogač šljive, šupljikavost lišća, monilija) i prezimjelih stadija štetnika.

Pripravci na bazi bakra u koštičavom voću se smiju primijeniti samo u mirovanju vegetacije odnosno do pred početak kretanja vegetacije.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja potrebno je detaljno pročitati pisanu preporuku proizvođača koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednim apotekama i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na – fazu razvoja pupa, količinu vode, koncentraciju sredstva za zaštitu bilja i vremenske prilike(vjetar!!)

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj mogu se provjeriti i detaljno pročitati na   adresi: https:// fis.mps.hr /.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Odrasle pipe izlaze iz tla tijekom veljače i ožujka, ovisno o temperaturama. Zbog visokih temperatura najavljenih u narednom periodu moguća je pojava štetnika velike i male repičine pipe u usjevu uljane repice. Vrlo je važno pregledati usjeve te odrediti kritične brojeve štetnika. Kritičnim brojevima smatra se: 1 pipa/ 5 biljaka kada govorimo o velikoj repičinoj pipi te 1 pipa/40 biljaka ako je to mala repičina pipa.

Za suzbijanje repičine pipe moguće je koristiti jedan od registriranih sredstava; Mospilan 20SG, Mosiplan 20SP, Karate Zeon, Sumialfa 5FL, Cythrin max, Poleci plus, Decis 2,5 EC i dr.

 Također, u narednom periodu biti će potrebno suzbijati korove prema potrebi s nekim od registriranih herbicida i to:

  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: Focus ultra, Fusilade max, Fusilade forte, Select super, Graminis 05 EC,  Leopard 5 EC, Zeatrola, Secure, Quick EC i dr.
  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: Lontrel 72,  Clap 300 SL, Korvetto i dr .

 Sva registrirana sredstva za zaštitu bilja mogu se pronaći na web pregledniku stranice ministarstva poljoprivrede https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Vrlo je važno sredstva primijeniti prema uputama proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

Ivana Čeh, dipl. ing. agr.

E-pošta: ivana.ceh@mps.hr

Obavijest voćarima

U nasadima oraha protiv štetnika orahove muhe (praćene na žutim pločama) mogu se primijeniti insekticidi tek nakon ulova prvih ženki  kao: a.t.fosmet- pripravak Imidan 50 WG- Primjenjuje se u količini 1,5 kg/ha uz utrošak vode od 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze kada su plodovi postigli od 20 – 70% svoje završne veličine, ponoviti nakon 2 tjedna, dozvoljena su 2 tretiranja u vegetacijskoj sezoni.

Kod manjih nasada ili pojedinačnih stabala ulov na žute ploče može smanjiti brojnost ovog štetnika ali se mora povećati brojnost žutih ploča i rasporediti ih po nasadu. Najveći ulov se očekuje od pred kraj 7.mjeseca i kroz cijeli 8.mjesec.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dpl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Obavijest za vinogradare

U nasadima vinove loze  još uvijek su povoljni uvjeti za razvoj bolesti.

U nasadim vinograda sa sortama grožđa koje su u fazi promjene boje (mekšanja bobica) trebalo bi izvršiti zaštitu od botritisa ili sive plijesni. Primijeniti  jedan  od pripravaka u zoni grozda kao: Teldor,  Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC i dr.

Pripravci koji se mogu primijeniti u zaštiti od pepelnice su pripravci na bazi sumpora kao i Luna Experience, Kusabi, Collis, Nativo dr. (voditi računa o karenci pojedinog pripravka).

Uvjeti za razvoj plamenjače nisu pogodni, ali u ovoj fazi se mogu primijeniti sredstva na osnovu bakra (jačanje bobica).

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Redovno pregledavati žute ploče postavljene u nasadu (pratiti eventualnu pojavu američkog cvrčka-odraslih oblika) i moguću pojavu simptoma fitoplazmi te u početak kolovoza  primijeniti i treću zaštitu od američkog cvrčka.  Kontaktirati najbliži ured Ministarstva poljoprivrede (Služba za stručnu podršku) za sve nejasnoće i pitanja.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima

Na strnjacima koji nisu nakon žetve poorani primjećena je velika brojnost ambrozije kao i njezin brzi rast te bi trebalo pristupiti njezinom uklanjanju dok nije još više izrasla ili eventuralno došla do faze cvatnje.

Ambrozija ili limundžik ili partizanka (Ambrosia artemisifolia) je prisutan i opasan korov u našem kraju.

Biljka je jednogodišnja što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta stoga joj je otežano suzbijanje i mnogi ju herbicidi propuste.

Cvjetovi su skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhu stabljike i grana. Cvjetaju od srpnja do rujna a sjeme zrije od rujna do listopada.

Karakteristična joj je velika proizvodnja polena koji izaziva alergije u ljudi i životinja.

Korov je prisutan u okopavinama kao duhan, suncokret, kukuruz, soja, šećerna repa, krumpir te vrtovima ali i putovima, rubovima parcela, kanalima i ostalim nepoljoprivrednim površinama. Poljoprivrednici su uvidjeli probleme koje izaziva ovaj korov- oduzimanje hranjiva i vode kulturnoj biljci   te primjenjuju mjere zaštite svojih kultura – kemijske, agrotehničke i mehaničke.

Problem predstavljaju i nepoljoprivredne površine na kojima u ljetne mjesece možemo vidjeti izrasle i procvjetale biljke ambrozije. Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane -vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov u ranijoj fazi rasta odnosno dok je mali i tek niče te su sve mjere zaštite efikasnije i lakša je primjena. Nikako ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini. Kod mehaničkog suzbijanja ne samo odsijecati vrhove jer iz bočnih grana se nastavi rast već iščupati cijelu biljku iz tla.

Napomena: u kontrolama koje provodi APPRRR kod mjera višestruke sukladnosti na kontroliranim parcelama naročito se obraća pažnja na pristunost Ambrozije i Abutilona.

Zato je važno njihovo pravovremeno suzbijanje na svim parcelama!

 

Mira Živković, dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Nasade jabuka potrebno je zaštititi pripravcima kontaktnog djelovanja protiv fuzikladija i pepelnice, te pripravcima koji djeluju na skladišne bolesti.

Protiv štetnika (jabučni savijač) moguće je primijeniti insekticide: Coragen20, Mosiplan 20 SP, Affirm,  i dr. vodeći računa o broju dozvoljenih primjena kroz vegetaciju kao i o karenci primjenjenih sredstava.

Također pratiti populaciju i prisutnost crvenog pauka te po potrebi provesti suzbijanjem akaricidom.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković,dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

 

Obavijest voćari- orah

U nasadima oraha protiv štetnika orahove muhe (praćene na žutim pločama) mogu se primijeniti insekticidi tek nakon ulova prvih ženki  kao: a.t.fosmet- pripravak Imidan 50 WG- Primjenjuje se u količini 1,5 kg/ha uz utrošak vode od 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze kada su plodovi postigli od 20 – 70% svoje završne veličine, ponoviti nakon 2 tjedna, dozvoljena su 2 tretiranja u vegetacijskoj sezoni.

Za pripravak Imidan 50 WG je istekla dozvola ali vrijedi još rok za prodaju zaliha 1.8.2022 i krajnji rok za primjenu zaliha 1.11.2022.

Kod manjih nasada ili pojedinačnih stabala ulov na žute ploče može smanjiti brojnost ovog štetnika ali se mora povećati brojnost žutih ploča i rasporediti ih po nasadu. Najveći ulov se očekuje od pred kraj 7.mjeseca i kroz cijeli 8.mjesec.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković, dpl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest o suzbijanju ambrozije (Ambrosia artemisifolia)

 

Ambrozija ili limundžik ili partizanka (Ambrosia artemisifolia) je prisutan i opasan korov u našem kraju.

Biljka je jednogodišnja što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta stoga joj je otežano suzbijanje i mnogi ju herbicidi propuste.

Cvjetovi su skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhu stabljike i grana. Cvjetaju od srpnja do rujna a sjeme zrije od rujna do listopada.

Karakteristična joj je velika proizvodnja polena koji izaziva alergije u ljudi i životinja.

Korov je prisutan u okopavinama kao duhan, suncokret, kukuruz, soja, šećerna repa, krumpir te vrtovima ali i putovima, rubovima parcela, kanalima i ostalim nepoljoprivrednim površinama. Poljoprivrednici su uvidjeli probleme koje izaziva ovaj korov- oduzimanje hranjiva i vode kulturnoj biljci   te primjenjuju mjere zaštite svojih kultura – kemijske, agrotehničke i mehaničke.

Problem predstavljaju i nepoljoprivredne površine na kojima u ljetne mjesece možemo vidjeti izrasle i procvjetale biljke ambrozije. Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane -vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov u ranijoj fazi rasta odnosno dok je mali i tek niče te su sve mjere zaštite efikasnije i lakša je primjena. Nikako ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini. Kod mehaničkog suzbijanja ne samo odsijecati vrhove jer iz bočnih grana se nastavi rast već iščupati cijelu biljku iz tla.

Napomena: u kontrolama koje provodi APPRRR kod mjera višestruke sukladnosti na kontroliranim parcelama naročito se obraća pažnja na pristunost Ambrozije i Abutilona.

Zato je važno njihovo pravovremeno suzbijanje na svim parcelama!!!!!

 

Mira Živković, dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari

U nasadima jabuka nastaviti sa  zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog   djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Protiv fuzikladija mogu se primijeniti pripravci na bazi a.t.kaptan a

mogu se kombinirati i sa pripravcima sistemičnog djelovanja koji ujedno imaju i djelovanje na pepelnicu.

Zbog ulova i mogućih šteta nastaviti sa zaštitom protiv najznačajnih štetnika u nasadima jabuke – jabučnog savijača ( pripravci Affirm, Coragen 20) i minera okruglih mina (Coragen 20).

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti sredstvo za zaštitu bilja koje ima dozvolu.

Detaljne informacije o SZB mogu se pročitati na https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena       u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti(pratiti obavijesti o provođenju akcije Prateći list sa datumima i lokacijama skupljanja ambalažnog otpada).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Obavijest voćari- orah

U nasadima oraha je vrijeme (prva polovica srpnja)  pojave štetnika orahove muhe (Ragolestis completa) te je u nasade- donja trećina krošnje  potrebno postaviti žute ljepljive ploče te pratiti njihov ulov.

Ukoliko je manji nasad, manji broj stabala (okućnica) može se postavljanjem većeg broja ploča i ulovom na njih regulirati-smanjiti  brojnost štetnika.

Za zaštitu od orahove muhe može se  primijeniti :

a.t. fosmet- pripravak je Imidan 50 WG-dozvoljeno 2 tretiranja u vegetaciji (1,5 kg/ha)

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Ukoliko ima nejasnoća detalje pogledati na tražilici :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko  još nije napravljeno.

Kod pripreme i primjene SZB koristiti zaštitnu opremu.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr