MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Vukovarsko-srijemska

Obavijest ratari-strne žitarice!

Usjevi strnih žitarica nisu svi u istoj fazi porasta te ih prije primjene bilo kojeg herbicida treba pregledati i utvrditi i koji su korovi prisutni te paziti da dnevne i noćne temperature koje se još u pojedinim noćima spuste ispod 0°C.  Također kod izbora herbicida paziti i na koju kulturu ima dozvolu za suzbijanje kao i u kojoj fenofazi.

Neki od pripravaka koji imaju dozvolu za suzbijanje u strnim žitima su:

a.t. tribenuron- širokolisni korovi ( gorušica, jarmen poljski, kamilica, loboda, mak divlji, mišnjakinja, osjak, rotkva divlja, usnjače)

Granstar 75 DF- pšenica, ječam, zob, BBCH 12-14, 25 g/ha

Nuance – pšenica, ječam ,zob, pšenoraž – BBCH 13-39, 15g/ha

Toscana, Trimur- pšenica, ječam 10-20 g/ha, BBCH 13-29

Granfan,Tridente ,Trick – pšenica ječam, zob, pšenoraž, BBCH 13-29

Tribe 75 WG- pšenica, ječam, zob, pšenoraž , 20g/ha, BBCH 12-39

Trailer – pšenica, ječam zob, pšenoraž, pir-20g/ha BBCH 13-21 jesen, 30 g do BBCH proljeće

Corida -pšenica, ječam-20 g/ha BBCH jesen, 30g/ha proljeće BBCH do 39

a.t. amidosuluron- širokolisni korovi – broćika, dvornici, gorušica, kamilica, limundžik, mak divlji, mišjakinja, pastirska torbica, potočnica, samonikla ulj.repica, rotkva divlja, štavelji, žabljaci

Grodyl- ječam ,zob, pšenica, pšenoraž, pir 40 g/ha, BBCH 13-37

a.t. jodoslufuron- širokolisni i neki uskolisni korovi – broćika, čestoslavice, dvornici, gorušica poljska , jarmen poljski, kamilice ,kopriva mrtva, ljubice, ljuljevi, mak divlji, mišjakinja, osjak poljski , pastirska torbica, mišji repak, uljana repica samonikla, slakoperka obična, svjetlice, vlasnjače, …

Hussar OD,- pšenica, ječam , raž 0,1- BBCHozimi 13-37, jari BBCH 13-29

Secator OD pšenica, ječam 0,1-0,15 ozimi BBCH 21-32, jari BBCH 13-30

Alister New- 1,0- BBCH 13-29

Atlantis Star- pšenica, pšenoraž-0,33 BBCH 20-32

a.t. tritosulfuron-širokolisni korovi

Biathlon 4 D- pšenica, ječam , zob, pir, pšenoraž- 40-70 g/ha, BBCH 13-39

a.t. metsulturon-metil- širokolisni korovi

Accurate 200 WG- 30g/ha BBCH 12-39

a.t. florasulam- širokolisni korovi

Mustang – pšenica, ječam, 0,4-0,6 BBCH 21-31

Lancelot 450 WG –pšenica ječam ,zob 30-33 BBCH 12-32

a.t. piroksulam –širokolisni korovi

Pallas 75 WG 0,12-0,25 BBCH 12-32

a.t. klortoluron- širokolisni i neki uskolisni korovi : dvornik, gorušica, grahorica ptičja, jemen, kamilica, mrtva kopriva, mišjakinja, potočnica, repica samonikla, vlasnjača, zob divlja, žabljak puzavi, pastirska torbica, mak, mišji repak, slakoperka obična

Tolurex 50SC- pšenica, ječam 2,5-3, BBCH 11-21 ,proljeće

Tornado forte – pšenica, ječam,pšenoraž, 1,25, BBCH 13, jesen, BBCH 13-29 proljeće

Legacy plus- pšenica, ječam,pšenoraž, 4,5, BBCH 12-29

a.t. klopiralid- širokolisni korovi –dikica obična, jarmen poljski, kamilica prava, konica, limundžik, osjak poljski, zlatnica kanadska, samonikli suncokret, korovi iz porodice Leguminosae, korovi iz porodice Umbelliferae

Lontrel 300, Clap 300 SL, Boss-ječam, pšenica 0,3- BBCH 25-32

Lontrel 72- pšenica, ječam, zob, pšenoraž, pir 0,11-0,14 BBCH 21-39

a.t. fluroksipir širokolisni korovi

Starane 250, Pluss – ozime žitarice 0,6-0,8  BBCH 13-39, jare žitarice 0,4-0,8

Tomigan 250 EC ozime žitarice 0,6-0,8 BBCH 13-39, jare žitarice 0,4-0,8 BBCH 13-39

Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline žitarice ozime 0,75-1, BBCH 12-39, jare žitarice 0,75 12-32

Vega – pšenica ozima, ječam i ozimi i jari, zob jara 1-1,5, BBCH 21-32

 Prije izbora SZB u suzbijanju  pogledati dozvoljena sredstva u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze , dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Obavijest voćari-koštičavo voće!

U koštičavom voću u fenofazi  cvatnje pratiti vremenske prilike te po  potrebi-mogućih najavljenih oborina primijeniti jedan od pripravaka za zaštitu protiv monilije:

Signum-dozvola u koštičavom voću, 3 puta u sezoni;

Nativo 75 WG- trešnja, šljiva, marelica, nektarina, breskva, 3 puta u sezoni;

Teldor SC 500- trešnja- 3 tretiranja u vegetaciji, šljiva3-tretiranja u sezoni, breskva 2 dozvoljena tretiranja u vegetacijskoj sezoni;

Switch 62,5 WG-marelica, trešnja, šljiva, breskva, nektarina-2 tretiranja u vegetaciji.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja potrebno je detaljno pročitati pisanu preporuku proizvođača koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednim apotekama i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na – fazu razvoja, količinu vode, koncentraciju sredstva za zaštitu bilja i vremenske prilike.

Napominjemo da je potrebno voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja u usjevima i nasadima te da svakako poljoprivrednici ne zaborave na ovu svoju obavezu kao i zbrinjavanje ambalažnog otpada.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Kod primjene  i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

Sve nejasnoće i dodatne informacije kao i sredstva za zaštitu bilja koja još imaju dozvolu za ovu namjenu proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (www.mps.hr).

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest ratari-uljana repica!

Ovih dana je toplo i suho vrijeme i temperature rastu iz dana u dan što pogoduje i rastu uljane repice ali i pojavi i širenju štetnika pogotovo najvažnijeg štetnika usjeva uljane repice repičinog sjajnika. Stoga bi proizvođači trebali pratiti pojavu u svojim usjevima i na vrijeme reagirati a za lakšu odluku potrebno je znati i prag štetnosti za pojedinu fazu razvoja biljke: u fazi dok su još prekriveni cvjetni pupovi lišćem 0,8 do 1 sjajni po terminalnom cvatu, kad su pupovi vidljivi 1-1,5 sjajnik po terminalnom cvatu a kad nastupi faza diferencijacije pupova onda je prag štetnosti 2-3 sjajnika po terminalnom cvatu.

Prije izbora SZB u suzbijanju sjajnika pogledati dozvoljena sredstva u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze , dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćarima-jabuka!

U fenofazi kretanja vegetacije u nasadima jabuka  treba izvršiti  zaštitu protiv bolesti fuzikladija odnosno krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) kad vremenske prilike to dozvole.

Mogu se primijeniti fungicidi na bazi bakra- Champion 50 WG,Champion Flow Bordoška juha ,   Nordox 75 WG , Cuprablau Z WP, Neoram WG i dr.  u  koncentracijama koje propisuje proizvođač pazeći na fenofazu nasada i temperature.

Također je potrebno pregledati nasade na prezimljujuće stadije štetnika  te po potrebi primijeniti  gotove tvorničke pripravke – Modro ulje, Crveno ulje ili miješati pripravke na bazi bakra sa mineralnim uljima.

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze , dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednici-svima!

Na početku vegetacijske sezone 2020. Potrebno je još jednom ponoviti obaveze iz područja zaštite bilja za poljoprivredne proizvođače .

Na predavanjima Ministarstva poljoprivrede-Uprava za stručnu podršku (bivša Savjetodavna služba) kao i svim usmenim kontaktima naglašavane su obaveze koje poljoprivrednici imaju kroz  zakone i pravilnike a podložne su kontrolama i inspekcijskim nadzorima te samim tim i mogućim kaznama.

Ponavljamo još jednom neke od obaveza iz područja zaštite bilja:

  1. Obavezno vođenje evidencije o upotrebljenim sredstvima za zaštitu bilja:

– Poljoprivrednik je dužan voditi evidenciju i čuvati ju tri godine

– dužan ju je na zahtjev nadležnog tijela pokazati

-evidencija može biti u elektronskom obliku ili pisano rukom

-obavezno mora sadržavati: puni trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme primjene, količinu sredstva (doza ,koncentracija),namjena, veličina površine na koju se primjenjuje ,kultura na koju je primjenjeno ili druga uporaba (skladište i sl.)

 

  1. Sva sredstva za zaštitu bilja koja se primjenjuju u Republici Hrvatskoj moraju imati dozvolu i moraju se primjenjivati u skladu sa tom dozvolom(kultura na koju se primjenjuje, količina,namjena fenofaza i sl.)
  2. Koristiti propisanu opremu kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja
  3. Sve osobe koje kupuju i primjenjuju sredstva za zaštitu bilja moraju imati položen propisani tečaj i imati iskaznicu kojom to potvrđuju
  4. Uređaji za primjenu pesticida  moraju biti testirani
  5. Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinuti i za to dobiti odgovarajuću potvrdu
  6. Ukoliko ima nepotrošenih sredstava za zaštitu bilja na domaćinstvu propisno ih zbrinuti
  7. U usjevima i nasadima ne smije biti korova koji se posebno kontroliraju (ambrozija i abutilon)

 

Za sva pitanja i nejasnoće može se obratiti najbližem  uredu Ministarstva poljoprivrede-Uprava za stručnu podršku.

 

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Nasade breskve svake godine napada bolest kovrčavost lista (Taphrina deformans) protiv koje se preporuča samo preventivna zaštita u vrijeme mirovanja breskve (pripravcima na bazi bakra ) kao i samom kretanju vegetacije-otvaranje pupa (organski fungicidi). Ova godina je topla i ranije se može očekivati kretanje vegetacije . Simptomi zaraze su vidljivi u vegetaciji kada se ne može više djelovati niti jednim fungicidom da bi se bolest uništila . Kod provođenja zaštite je potrebno dobro fungicidom prekriti koru te svaku granu, grančicu i pup jer to su mjesta gdje bolest prezimljuje i od kuda se može širiti zaraza.

Nasade  breskve trebalo bi  zaštititi protiv ove bolesti fungicidima na bazi bakra u preporučenim koncentracijama proizvođača i uz što veći utrošak vode.

Mogu se upotrijebiti i gotove tvorničke kombinacije bakra sa mineralnim uljima.

I drugo koštičavo voće (šljive, višnje, trešnje, marelice) potrebno je zaštititi protiv bolesti (preventivno- kao što su rogač šljive, šupljikavost lišća, monilija)   i prezimjelih stadija štetnika sa već gore navedenim pripravcima.

Pripravci na bazi bakra u koštičavom voću se smiju primijeniti samo u mirovanju vegetacije odnosno do pred početak kretanja vegetacije.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja potrebno je detaljno pročitati pisanu preporuku proizvođača koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednim apotekama i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na – fazu razvoja pupa, količinu vode, koncentraciju sredstva za zaštitu bilja i vremenske prilike(vjetar!!)

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj mogu se provjeriti i detaljno pročitati na   adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Napominjemo da je potrebno voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja u usjevima i nasadima te da svakako poljoprivrednici ne zaborave na ovu svoju obavezu kao i zbrinjavanje ambalažnog otpada.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest za vinogradare

U nasadima vinove loze zbog vremenskih uvjeta još uvijek su povoljni uvjeti za razvoj bolesti.

U nasadim vinograda sa sortama grožđa koje su u fazi promjene boje (mekšanja bobica) trebalo bi izvršiti zaštitu od botritisa ili sive plijesni. Primijeniti  jedan  od pripravaka u zoni grozda kao: Teldor SC 500,  Switch 62,5 WG, Cantus WG, Pyrus 400 i dr.

Pripravci koji se mogu primijeniti u zaštiti od pepelnice a pazeći na karencu pojedinog pripravka  pripravci na bazi sumpora kao i Luna Experience, Kusabi i dr.

U zaštiti protiv plamenjače koristiti pripravke na bazi bakra.

 

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Redovno pregledavati žute ploče postavljene u nasadu (pratiti eventualnu pojavu američkog cvrčka) i moguću pojavu simptoma fitoplazmi. Kontaktirati najbliži ured Ministarstva poljoprivrede (Služba za stručnu podršku).

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka

Nasade jabuka  zaštititi pripravcima kontaktnog djelovanja protiv fuzikladija i pepelnice i pripravcima koji djeluju na skladišne bolesti  a protiv štetnika insekticide(jabučni savijač) Reldan 22 EC ,Coragen20 SCCalypso SC 480, Mosiplan 20 SP, Affirm, , , Laser i dr. vodeći računa o broju dozvoljenih primjena kroz vegetaciju kao i o karenci primjenjenih sredstava.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha

U nasadima oraha protiv štetnika orahove muhe (praćene na žutim pločama ) mogu se primijeniti insekticidi kao : Calypso 480 i Imidan WG. Ponoviti nakon 2 tjedna.

Kod manjih nasada ili pojedinačnih stabala ulov na žute ploče može smanjiti brojnost ovog štetnika.

Protiv bolesti (bakterioza, antraknoza) u nasadima oraha mogu se primijeniti pripravci

 na bazi bakra:

 Champion 50WG- bakterijske i gljivične bolesti osim pepelnice

Cuprablau Z-bakterijska pjegavost Xanthomonas campestris

Bordoška juha Caffaro 20WP-bakterijska pjegavost-Xanthomonas campestris

 na bazi mankozeba Dithan DG Neotec- siva pjegavost –Ophiognomonia leptostylia

Signum (a.t. boskalid+piraklostobin) siva pjegavost –Ophiognomonia leptostylia

Systhane 20 EW (a.t. milobutanil ) siva pjegavost –Ophiognomonia leptostylia

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dpl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Mreža skupljanja ambalažnog otpada szb za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način

 

2019

 

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 

U mjesecu kolovozu na području Vukovarsko srijemske županije određeni su slijedeći termini i lokacije :

Vukovarsko – srijemska županija

02.08.2019.

PZ Bogdanovci Žrtava domovinskog rata bb Bogdanovci 08.30 – 12.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

07.08.2019.

Prostor kod sportske dvorane – Ivankovo Bošnjaci 10 Ivankovo 08.30 -12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

09.08.2019.

Trgovački obrt Tina I.G. Kovačića 106 Ilok  9.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

12.08.2019.

Agro Tovarnik Vl. Ivana Burika 34 Tovarnik 9.00 – 11.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

16.08.2019.

PZ Napredak Strossmayerova b.b. Babina Greda 9.00 – 10.00
PZ Napredak Velika Cerna 147 Cerna 11.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

19.08.2019.

CEZAREJA d.o.o. Soljanska 56 Drenovci 8.30 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

21.08.2019.

Ruris d.o.o. Strosmajerova 61 Bošnjaci 09.00 – 10.30
PZ Napredak V.Nazora 8 Bošnjaci 11.00 – 12.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

26.08.2019.

CEZAREJA d.o.o. Skorotinci 7

 

Otok

Industrijska zona

 8.30 -13.00

 

Prateći list koji se dobije prilikom predaje ambalaže sačuvati i pokazati u slučaju dolaska kontrole ili inspekcije.

 

Mira Živković,dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr