MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Vukovarsko-srijemska

Obavijest voćari

Nasade jabuka  zaštititi pripravcima kontaktnog djelovanja protiv fuzikladija i pepelnice i pripravcima koji djeluju na skladišne bolesti  a protiv štetnika insekticide(jabučni savijač) Coragen20,Mosiplan 20 SP, Affirm, i dr. vodeći računa o broju dozvoljenih primjena kroz vegetaciju kao i o karenci primjenjenih sredstava također pratiti populaciju i prisutnost crvenog pauka te po potrebi provesti suzbijanjem akaricidom.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

 

Skupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja za Vukovarsko srijemsku županiju u kolovozu 2021- AKCIJA PRATEĆI LIST

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. zadržavaju pravo promjene rasporeda sakupljanja ili obustave istog u slučaju takvih preporuka Kriznog Stožera o zabrani masovnih okupljanja.

03.08.2021.

PZ Bogdanovci Rudina krčevine 1 Bogdanovci 08.30 – 10.30

06.08.2021

Prostor kod sportske dvorane – Ivankovo Bošnjaci 10 Ivankovo 08.30 – 12.00

09.08.2021.

Trgovački obrt Tina I. G. Kovačića 106 Ilok 09.00 – 12.30

11.08.2021. Agro Tovarnik Vl. Ivana Burika 34 Tovarnik 09.00 – 11.30

12.08.2021. PZ Napredak Strossmayerova b.b. Babina Greda 09.00 – 10.00 PZ Napredak Velika Cerna 147 Cerna 11.00 – 13.00

16.08.2021

CEZAREJA d.o.o. Soljanska 56 Drenovci 08.30 – 13.00

18.08.2021. Ruris d.o.o. Strosmajerova 61 Bošnjaci 09.00 – 10.30 PZ Napredak V.Nazora 8 Bošnjaci 11.00 – 12.00

25.08.2021

CEZAREJA d.o.o. Skorotinci 7 Otok Industrijska zona 08.30 – 13.00

UKOLIKO POLJOPRIVREDNICI NE PREDAJU AMBALAŽU U NAVEDENIM TERMINIMA MOGU SE JAVITI U CIAK-OSIJEK I S NJIMA DOGOVORITI TE SAMI ODVESTI : Osijek, Divaltova ulica 320 Svakog prvog ponedjeljka u mjesecu u vremenu od 9.00 – 14.00 sati.

 

Mira Živković, dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

Obavijest-poljoprivrednicima

Na strnjacima koji nisu nakon žetve poorani primjećena je velika brojnost ambrozije kao i njezin brzi rast  te bi trebalo pristupiti njezinom uklanjanju dok nije još više izrasla ili eventuralno došla do faze cvatnje.

Ambrozija ili limundžik ili partizanka (Ambrosia artemisifolia) je prisutan i opasan korov u našem kraju.

Biljka je jednogodišnja što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta stoga joj je otežano suzbijanje i mnogi ju herbicidi propuste.

Cvjetovi su skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhu stabljike i grana. Cvjetaju od srpnja do rujna a sjeme zrije od rujna do listopada.

Karakteristična joj je velika proizvodnja polena koji izaziva alergije u ljudi i životinja.

Korov je prisutan u okopavinama kao duhan, suncokret, kukuruz, soja, šećerna repa, krumpir te vrtovima ali i putovima, rubovima parcela, kanalima i ostalim nepoljoprivrednim površinama. Poljoprivrednici su uvidjeli probleme koje izaziva ovaj korov- oduzimanje hranjiva i vode kulturnoj biljci   te primjenjuju mjere zaštite svojih kultura – kemijske, agrotehničke i mehaničke.

Problem predstavljaju i nepoljoprivredne površine na kojima u ljetne mjesece možemo vidjeti izrasle i procvjetale biljke ambrozije. Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane -vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov u ranijoj fazi rasta odnosno dok je mali i tek niče te su sve mjere zaštite efikasnije i lakša je primjena. Nikako ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini. Kod mehaničkog suzbijanja ne samo odsijecati vrhove jer iz bočnih grana se nastavi rast već iščupati cijelu biljku iz tla.

Napomena: u kontrolama koje provodi APPRRR kod mjera višestruke sukladnosti na kontroliranim parcelama naročito se obraća pažnja na pristunost Ambrozije i Abutilona.

Zato je važno njihovo pravovremeno suzbijanje na svim parcelama!!!!!

 

Mira Živković, dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest za vinogradare

U nasadima vinove loze zbog vremenskih uvjeta još uvijek su povoljni uvjeti za razvoj bolesti.

U nasadim vinograda sa sortama grožđa koje su u fazi promjene boje (mekšanja bobica) trebalo bi izvršiti zaštitu od botritisa ili sive plijesni. Primijeniti  jedan  od pripravaka u zoni grozda kao : Teldor SC 500,  Switch 62,5 WG, Cantus WG, i dr.

Pripravci koji se mogu primijeniti u zaštiti od pepelnice a pazeći na karencu pojedinog pripravka  pripravci na bazi sumpora kao i Luna Experience , Kusabi , Collis, Nativo dr.

U zaštiti protiv plamenjače koristiti pripravke kao: Mankozeb, Polyram DF, Star 80 WP , Folpan i dr.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Redovno pregledavati žute ploče postavljene u nasadu (pratiti eventualnu pojavu američkog cvrčka-odraslih oblika) i moguću pojavu simptoma fitoplazmi te u početak kolovoza  primijeniti i treću zaštitu od američkog cvrčka.  Kontaktirati najbliži ured Ministarstva poljoprivrede (Služba za stručnu podršku) za sve nejasnoće i pitanja.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari- orah

U nasadima oraha protiv štetnika orahove muhe (praćene na žutim pločama ) mogu se primijeniti insekticidi tek nakon ulova prvih ženki  kao :a.t.fosmet- pripravak Imidan 50 WG- Primjenjuje se u količini 1,5 kg/ha uz utrošak vode od 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze kada su plodovi postigli od 20 – 70% svoje završne veličine, ponoviti nakon 2 tjedna, dozvoljena su 2 tretiranja u vegetacijskoj sezoni

Kod manjih nasada ili pojedinačnih stabala ulov na žute ploče može smanjiti brojnost ovog štetnika ali se mora povećati brojnost žutih ploča i rasporediti ih po nasadu. Najveći ulov se očekuje od pred kraj 7.mjeseca i kroz cijeli 8.mjesec.

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dpl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradi

U nasadima vinove loze zbog povoljnih vremenskih uvjeta nastavlja se mogućnosti širenja bolesti te treba nastaviti sa zaštitom od bolesti: plamenjače i  pepelnice  kao i štetnika sivog grožđanog moljca i američkog cvrčka (suzbijanje fitoplazmi).

Pripravci koji se mogu upotrijebiti protiv plamenjače (Plasmopara viticola) su :

Acrobat MZ, Dithane M-45, Pinozeb-M-45, Star 80 WP i dr.

Pripravci u zaštiti protiv pepelnice su:(Uncinula necator Luna expirience,  Nativo 75 WG, Folicur EW 250, Topas 100  i dr.

Za suzbijanje  grožđanog moljca mogu se koristiti insekticidi: Affirm, Laser KSAvaunt 15 SCCoragen SC i dr.

Dozvoljene pripravke provjeriti u https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podsjećamo na provođenje akcijskog plana za suzbijanje fitoplazmi i u okviru toga suzbijanja američkog cvrčka u vinogradima na području Vukovarsko srijemske županije.

Svi posjednici vinograda obavezni su imati žute ploče u nasadima i pratiti eventualnu prisutnost američkog cvrčka te provoditi njegovo suzbijanje radi širenja i mogućih zaraza fitoplazmom.

Pripravci koji imaju dozvolu u RH za ovu namjenu su: Avaunt, Decis 2,5 EC Sumialfa 5 FL.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene , broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije. Ambalažu propisno zbrinuti (pratiti termine skupljanja ambalaže u daljnjim obavijestima).

Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

 

Mira Živković,dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari

Ovih su dana (od petka do ponedjeljka) pale različite količine oborina ovisno o lokaciji i stvoreni su povoljni uvjeti za daljnji razvoj bolesti u nasadima i isprana kontaktna szb.

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pazeći na pripravke koji su do sada više puta primijenjeni –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

U zaštiti protiv pepelnice koristiti pripravke koji imaju djelovanje i na krastavost kao:

a.t.fluopiram- Luna experience-krastavost,peplnica

a.t. trifloksistrobin – Zato 50 WG-krastavost,pepelnica

a.t.kaptan+trifloksistrobin- Zato plus- krastavost ,pepelnica

a.t.tebukonazol+trifloksistrobin- Nativo WG-krastavost ,pepelnica

u zaštiti protiv krastavosti mogu se koristiti pripravci kontaktnog djelovanja.

Za zaštitu protiv štetnika jabučnog savijača mogu se koristiti insekticidi kao Coragen 20, Mospilan 20 SG,  Affirm , Affirm opti ,Imidan 50 WG i dr.

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti sredstvo za zaštitu bilja koje ima dozvolu.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti(pratiti obavijesti o provođenju akcije Prateći list sa datumima i lokacijama skupljanja ambalažnog otpada).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Ambrozija ili limundžik ili partizanka (Ambrosia artemisifolia) je prisutan i opasan korov u našem kraju.

Biljka je jednogodišnja što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta stoga joj je otežano suzbijanje i mnogi ju herbicidi propuste.

Cvjetovi su skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhu stabljike i grana. Cvjetaju od srpnja do rujna a sjeme zrije od rujna do listopada.

Karakteristična joj je velika proizvodnja polena koji izaziva alergije u ljudi i životinja.

Korov je prisutan u okopavinama kao duhan, suncokret, kukuruz, soja, šećerna repa, krumpir te vrtovima ali i putovima, rubovima parcela, kanalima i ostalim nepoljoprivrednim površinama. Poljoprivrednici su uvidjeli probleme koje izaziva ovaj korov- oduzimanje hranjiva i vode kulturnoj biljci   te primjenjuju mjere zaštite svojih kultura – kemijske, agrotehničke i mehaničke.

Problem predstavljaju i nepoljoprivredne površine na kojima u ljetne mjesece možemo vidjeti izrasle i procvjetale biljke ambrozije. Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane -vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov u ranijoj fazi rasta odnosno dok je mali i tek niče te su sve mjere zaštite efikasnije i lakša je primjena. Nikako ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini. Kod mehaničkog suzbijanja ne samo odsijecati vrhove jer iz bočnih grana se nastavi rast već iščupati cijelu biljku iz tla.

Napomena: u kontrolama koje provodi APPRRR kod mjera višestruke sukladnosti na kontroliranim parcelama naročito se obraća pažnja na pristunost Ambrozije i Abutilona.

Zato je važno njihovo pravovremeno suzbijanje na svim parcelama!

 

Mira Živković, dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

U nasadima vinove loze na području Vukovarsko srijemske županije potvrđena je pojava zlatne žutice vinove loze kao i  pojava američkog cvrčka.

To je trenutno najopasnija bolest vinove loze u cijeloj Europi.

Simptomi zlatne žutice su:

Na bijelim sortama grožđa su rubovi lista uvijeni prema naličju pa list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krto je pa se drobi pod pritiskom.

Na crvenim sortama list crveni a ostali simptomi su isti kao i kod bijelih sorti.

Kod ove bolesti je specifično što nju prenosi štetnik-američki cvrčak pa ako se ne poduzme na vrijeme njegovo suzbijanje može doći do propadanja vinograda.

Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Naredbu o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze ( NN 48/18).

Demarkirano područje sastoji se od zaraženog područja ( područje najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost štetnog organizma) i sigurnosnog područja oko žarišta najmanje 5 km od računajući od granice zaraženog područja.

Obaveze posjednika vinove loze:

  • Provoditi redovite vizualne preglede vinove loze radi uočavanja eventualnih simptoma zaraze zlatnom žuticom koji su najuočljiviji u kolovozu i rujnu
  • Izvještavati nadležnog fitosanitarnog inspektora o uočenim simptomima zaraze zlatnom žuticom
  • Uklanjati i uništavati , na vlastiti trošak, trsove čije je uklanjanje i uništavanje rješenjem naredio fitosanitarni inspektor u zaraženom području
  • Krčiti zapuštene vinograde i običnu pavitinu
  • Pratiti pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča -lipanj do kraja rujna
  • Suzbijati američkog cvrčka tretiranjem sredstvima za zaštitu bilja registriranim za tu namjenu- u zaraženom i sigurnosnom području u svim vinogradima i rasadnicima vinove loze
  • U nezaraženom području obavezno u rasadnicima vinove loze a preporučuje se i u vinogradima u kojima je utvrđena njegova prisutnost.

Suzbijanje vektora je potrebno u cijelom demarkiranom području jer inače nije moguće na drugi način zaustaviti širenje ove bolesti.

Pripravci koji imaju dozvolu za suzbijanje am.cvrčka su :

a.t.deltametrin- Decis 2,5 EC

a.t.esfenvalerat- Sumialfa 5FL

a.t. Indoksakarb- Avaunt EC

a.t.piretrini Abanto,Krisant EC, Piretro Natura

a.t.piretrin Asset Five

Nakon 2-3 tjedna provesti drugo tretiranje.

Prije porabe bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu obratiti pozornost na preporučene koncentracije i doze, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih tretiranja u jednoj vegetacijskoj sezoni.

Primjenjena sredstva upisati u evidenciju, ambalažu propisno zbrinuti a uređaje za primjenu ukoliko do sada nisu testirani obavezno izvršiti pregled.

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U nasadima vinove loze zbog povoljnih vremenskih uvjeta nastavlja se mogućnosti širenja bolesti te treba nastaviti sa zaštitom od plamenjače i pepelnice.

Pripravci koji se mogu upotrijebiti protiv plamenjače (Plasmopara viticola) su :Forum Star, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben-M, Acrobat MZ  i dr.

Pripravci u zaštiti protiv pepelnice su:(Uncinula necator) Luna expirience,  Nativo,  Stroby WG, Talendo dr.

Dozvoljene pripravke provjeriti u https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene , broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije. Ambalažu propisno zbrinuti (pratiti termine skupljanja ambalaže u daljnjim obavijestima).

Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr