Obavijest ratarima

Korovi koji se najčešće javljaju u kukuruzu su :

Od jednogodišnjih širokolisnihštir (Amaranthus retroflexus), loboda (Chenopodium album), abutilon (Abutilon theophrasti), dvornici (Polygonum sp.), mišjakinja (Stellaria media) i drugi.

Od višegodišnjih širokolisnih to su: slak (Convolvulus arvensis) i osjak (Cirsium arvense).

Od jednogodišnjih uskolisnih: koštan (Echinochloa crus galli), muhari (Setaria spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), vlasnjače (Poa sp.), svračica (Digitaria sanquinalis) i drugi.

Od uskolisnih višegodišnjih to su: pirika (Agropyron repens) i sirak (Sorghum halepense) kod kojeg moramo razlikovati sirak iz sjemena i sirak iz rizoma.

U zaštiti kukuruza postoji više mogućih rokova zaštite.

Prvi rok primjene je  iza sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em.) i do 3. lista kukuruza (rani post em.)

Kod njihove primjene bitno je voditi računa da su za njihovo djelovanje potrebne oborine te korov u što manjoj razvojnoj fazi i da ovi pripravci ne djeluju na višegodišnje korove. Ako su oni prisutni onda se ide sa primjenom herbicida u kasnijim fazama razvoja (do 7. lista).

Mogu se kombinirati pripravci koji imaju jače djelovanje na uskolisne ili na širokolisne korove ili upotrijebiti gotove tvorničke kombinacije.

Pripravci koji se mogu primijeniti sada u ovome roku su:

–          za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova:

 • Callisto 480 SC 0,2-0,3 pre em, 0,15-0,25 post em(2-8 listova)- dobro djelovanje na abutilon, smanjuje zakorovljenost nekim jednogodišnjim travama
 • Pledge 50 WP 0,08  kg /ha (neposredno nakon sjetve)
 • i drugi.

-za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova (i nekih širokolisnih)

 • Frontier X2 1-1,4 l/ha pre em.
 • Stomp Aqua2,5-3l pre-em
 • Dost 330 E 4-6 l/ha
 • i drugi

-za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova – tvorničke kombinacije

 • Lumax 3,5-4 l/ha  prije nicanja, nakon nicanja 2,5-3,5 l/ha (istekla registracija, dozvoljena prodaja do 23/6/2024 i dozvoljena primjena do 23/7/2024!)
 • Primextra TZ Gold  500 SC 4-5 l/ha  pre -em, 4,5 l/ha rani post(istekla registracija, dozvoljena prodaja do 23/6/2024 i dozvoljena primjena do 23/7/2024)
 • Koban T 3-4 l/ha
 • Camix 3,75 l/ha (kukuruz za zrno i silažu)-istekla registracija,  rok za prodaju zaliha 23/6/2024 i rok za primjenu 23/7/2024
 • i drugi
 • Izbor herbicida u kasnijim fazama ovisi o korovnim vrstama prisutnim u kukuruzu i fazi razvoja.
 • Korektivno tretiranje kukuruza primjenjuje se kada je kukuruz u fazi 2-6 listova, a korovi imaju 2-4 lista.
 • Jednogodišnje širokolisne korove (štir, mračnjak, loboda i dr.) suzbijaju: Harmony SX , Callisto 480 SC,i dr
 • Ukoliko su u usjevu osim jednogodišnjih prisutni i višegodišnji širokolisnih korova (osjak,slak) primjeniti: Banvel 480, Motikan, Casper 55WG, Peak 75 WG i dr.
 • Travne (jednogodišnje i višegodišnje ) korove suzbijaju herbicidi: Motivell,Talon, Marvel, Tarot 25 DF, Trawel,   i dr.
 • Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove kombinirati ih s gore navedenima.
 • Mogu se primijeniti i gotova kombinacije koje suzbijaju i travne i širokolisne korove – (Task 64 WG, Principal 53,6 , Elumis,Lumax(krajnji rok primjene zbog isteka registracije 23/7/2024).

Prije primjene bilo kojeg pripravka potrebno je detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom vodeći računa o prisutnosti korova na parceli ,razvojnoj fazi i oborinama kao i miješanju pojedinih pripravaka ! 

Kod kupovine potrebno je imati potvrdu sa bar-kodom.

Sve nejasnoće i dodatne informacije o svim registriranim pripravcima za zaštitu bilja  proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

 

Mira Živković, dipl.inž.
e-mail:
Mira.Zivkovic@mps.hr  

 

 

 

Pripremi za ispis