MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ratarstvo i ostalo

Obavijest tržnim proizvođačima zimskog luka izravno iz sjemena

U tržnoj proizvodnji luka u razvijenoj Europi i Sjedinjenim Državama prevladava uzgoj izravnom sjetvom. To su omogućili hibridi luka brzog rasta, prilagođeni različitim uvjetima klime i dužine dana, te dostupnost selektivnih herbicida kojima je moguće kontrolirati korove tijekom većeg dijela vegetacije. Uzgoj luka izravnom sjetvom usvojili su i hrvatski proizvođači. Ova tehnologija često daje dvostruko veće prinose u odnosu na standardnu proizvodnju iz lučice. Ali, prema podatcima Američkog fitopatološkog društva na luku je sredinom 1990-ih godina opisano 40 različitih uzročnika bolesti: od čega 29 uzrokuju gljivice, 7 potječu od različitih bakterija, a poznate su i 4 virusne bolesti luka. U našoj se zemlji tih godina spominje “samo” 8 bolesti luka (plamenjača, plijesan, bijela trulež, hrđa, koncentrična i crna pjegavost, snijet i suha trulež)! Globalnim klimatskim promjenama u poljoprivredi se posljednjih dvadeset godina udvostručuju štete od prirodnih nepogoda, te od prekomjerne pojave uzročnika bolesti i drugih nametnika! Zbog značajnog odstupanja temperature, oborina i zadržavanje vlage na biljkama tijekom početnog zimskog razdoblja (vidi Tablicu 1.) preporučujemo redovito (tjedno) pregledavati zdravstveno stanje usjeva zimskog luka!

 

Tablica 1. Važniji meteorološki mjesečni uvjeti zabilježeni u istočnim (donjim) krajevima naše Županije uz riječne doline, a bitni za pojavu i razvoj uzročnika bolesti zimskog luka tijekom 2020./21. sezone:

Mjeseci *Temperatura zraka (°C) *Količina oborina (mm) Relativna vlažnost (%) Senzor vlaženja lišća (minuta)
listopad 12,09 132,2 88,2 16.610
studeni 5,51 15,8 94,5 21.405
prosinac 3,16 98,6 96,7 20.665

*U višegodišnjim prosjecima tijekom listopada očekujemo 89,0 mm uz prosječno 9,9°C; tijekom studenog očekujemo 72,2 mm uz prosječno 4,2°C a tijekom prosinca očekujemo 53,9 mm uz prosječno 0,9°C! VAŽNO: Tijekom tromjesečnog razdoblja krajem 2020. godine (listopad-studeni-prosinac) prosječno je zabilježena temperatura zraka +1,92°C iznad očekivanih vrijednosti, a pritom je u istom razdoblju zabilježeno 15 % više oborina od prosječnih količina!

 

Program suzbijanja sve donedavno najvažnijih uzročnika bolesti luka (plamenjača, siva plijesan – trulež vrata glavica luka) registriranim fungicidima na pojedinim poljima i hibridima luka daje zadnjih sezona sve slabije rezultate! Od početka 1990-tih godina stručne službe u razvijenim državama sa raširenom tržnom proizvodnjom hibrida luka iz sjemena (npr. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države) upozoravaju na štete u usjevima od novijih gljivičnih i bakterijskih uzročnika paleži lišća luka (npr. u zimskom luku Pseudomonas) (posebno pri uzgoju hibrida podrijetlom iz španjolskih slatkih tipova luka)!

 

Tablica 2. Epidemiološki uvjeti razvoja nekih uzročnika bolesti hibridnog zimskog luka (prema APS, 1999):

Uzročnik bolesti luka *Optimalni meteorološki uvjeti za pojavu i razvoj
 

Peronospora

Učestale kiše i rose, dugotrajno vlaženje lišća luka, uz svježe razdoblje s temperaturama zraka < 22°C (optimalno ) i visokom vlažnosti (>95 %)! Primarne zaraze nastaju tijekom dugačkog skrivenog razdoblja (9-16 dana)!
 

Botrytis

Svako dnevno zadržavanje vlage na biljkama u trajanju >6 sati pri optimalnim temperaturama 12-24°C! Epidemijsko širenje se očekuje nakon dugotrajnih kišnih razdoblja sa vlaženjem biljaka >24 sata i relativnom vlagom >75 %.
 

Pseudomonas (?)

Zimsko razdoblje sa srednje hladnim danima (4-12°C) i obilje vlage (kiša, rosa, magla) (kritično razdoblje za primarni ili “skriveni” razvoj ove bakterijske bolesti traje od početka siječnja do sredine ožujka).

*uz iznadprosječno vlažno razdoblje navedeni uzročnici bolesti se latentno (skriveno) razvijaju pri nižim temperaturama zraka (npr. 6-8°C)!

 

Najveća odstupanja prosječnih mjesečnih temperatura (+°C) od očekivanih višegodišnjih vrijednosti zadnjih desetak godina bilježimo tijekom zimskog razdoblja. Stoga uzgoj zimskog luka predstavlja sve manje rizičan pothvat, pri čemu štete na usjevu mogu nastati zbog dugotrajnih “golomrazica”, u danima bez snijega, sa većim razlikama u rasponu noćnih (npr. ≤ -6°C) i dnevnih temperatura (npr. ≥ +7°C). Štete od mraza na zimskom luku mogu biti dobar preduvjet za naknadi razvoj bolesti, ako temperature nisu previše hladne a bilježimo veći broj kišnih dana (barem 3-5 ili više uzastopno oborinsko-vlažno vrijeme). Takve klimatske promjene tijekom zimskog razdoblja pogoduju razvoju bakterijskih uzročnika bolesti lišća i naknadne truleži glavica luka, među kojima se najčešće spominje Pseudomonas virdiflava. Prvi simptomi na lišću zimskog luka primjećuju se u obliku ovalnih lezija ili pruga različitih dimenzija, ali u optimalnim uvjetima rana pojava bakterijske bolesti ponekad uzrokuje totalno propadanje već mladih biljaka zimskog luka. U početku vodenasto-zelene lezije brzo poprimaju smeđu boju i razvijaju se pri bazalnom dijelu lišća luka. Lezije se međusobno spajaju i uzrokuju palež lišća “valovita” izgleda. Zaraženo lišće otpada prilikom vađenja luka, ali se infekcija širi preko vrata i uzrokuje trulež glavica luka. Unutrašnjost “mesnatih listova” poprima plavo-zelenu boju, a tijekom skladištenja se bolest širi uz naknadni gubitak 7-55 % prinosa. Prekomjerna gnojidba dušikom, gusti sklop i osjetljivi hibridi pogoduju jačem razvoju opisanih neželjenih promjena. Izvor bolesti mogu biti zaraženi biljni ostaci u tlu, neki korovi (npr. Taraxacum, Raphanus, Fumaria, Sonchus i dr.) ili inficirano sjeme! Mjere zaštite (Pseudomonas): Pridržavanje proširenog plodoreda, izbor otpornijih hibrida luka, redovito suzbijanje korova, izbjegavanje primjene dušičnih gnojiva tijekom zimskog razdoblja i preventivna primjena “tank-mix” mješavina registriranih bakarnih fungicida sa ditiokarbamatima (npr. mankozeb) značajno umanjuje širenje i štetnost ove bakterijske bolesti luka.

Mjerni uređaji uz riječne dolije u istočnom dijelu Međimurja su posljednja tri mjeseca protekle 2020. godine bilježili vrlo visoke vrijednosti vlažnosti zraka (88,2-96,7 %) i dugotrajno mjesečno zadržavanje vlage na biljkama (16.610-21.405 minuta) (vidi Tablicu 1.). Prema modelu prognoze plamenjače luka (Peronospora destructor) (“Milion Cast”), u posljednjih je mjesec dana najkritičnije razdoblje za skriveni razvoj ove bolesti zabilježeno u danima 23.-27.12. 2020.! U prvih šest dana mjeseca siječnja 2021. oborine (kiša, rosulja) su u manjim količinama padale svakodnevno. Zasićenost površinskog zemljišta vlagom je vrlo velika (40 %) a temperatura tla na dubini 7 cm 4,4°C. Nakon razvijena 3-4 lista zimskog luka raste opasnost od početnog razvoja najopasnije pseudo-gljivične bolesti luka: plamenjače (Pweronospora), pa se naknadno preporučuje provoditi preventivne mjere zaštite (kada stanje vlažnosti zemljišta omogućuje) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Prema najavama od sutrašnjeg dana (8.1. 2021.) očekujemo značajan pad temperatura zraka, te nove oborine u obliku susnježice i snijega! Vrlo je izgledno da će početkom i sredinom idućeg tjedna (11.-13.1. 2021.) biti zabilježene nove padaline u obliku snijega, uz niže temperature zraka (noćne vrijednosti -10°C)! Sa snježnim oborinama i značajnim padom vrijednosti prestaju uvjeti za razvoj ranije navedenih uzročnika bolesti zimskog luka!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Obavijest ratarima

Nicanjem ozimih žitarica niču i mnogobrojni uskolisni i širokolisni korovi. Jedan od preporučenih rokova za zaštitu pšenice od korova je i ovaj jesenski rok pogotovo na parcelama na kojima je teža primjena u  proljeće.

U jesen  je moguća primjene herbicida nakon sjetve a prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

Za zaštitu žitarica u jesen moguće je primijeniti jedan od slijedećih herbicida: Tornado forte, Tolurex 50 SC, Alister New, Sharpen 330 EC, Filon 80 EC i dr.

 

 Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima pšenice!

U ozimoj pšenici, započinje već u jesen rast jesensko zimskih korova kako uskolisnih tako i širokolisnih, te postoji mogućnost izvršiti jesensku zaštitu nakon nicanja žitarica što je posebno  važno na onim tablama u koje se u proljeće ne može ranije ući  i izvršiti aplikacija.

Za navedenu zaštitu  nakon nicanja pšenice protiv uskolisnih i širokolisnih korova  mogu se koristiti slijedeći herbicidi: Alister New, Tolurex 50  SC, Tornado Forte.

Pri suzbijanju korova u jesenskom roku poželjno je da dnevne temperature ne budu ispod 5 °C, a noćne bi trebale biti iznad 0 °C što znači da su nam idealni uvjeti primjene.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom te  voditi evidenciju o izvršenom  tretiranju.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

 e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest proizvođačima jesenskog češnjaka

U narednim danima se nastavlja iznadprosječno toplo razdoblje koje će pogodovati sadnji jesenskih kultivara češnjaka.

Češnjak ne podnosi sam sebe niti bilo koju vrstu iz porodice ljiljana (Liliaceae) kao prethodnu kulturu, npr. luk, poriluk, a poželjno je da na isto mjesto dođe tek nakon 5 godina!

Prije sadnje češnjaka može se obaviti tretiranje sadnog materijala ili zemljišta uz unošenje nekih od mikro-bioloških pripravaka na parcelama gdje se očekuju štete od zemljišnih bolesti.

Prilikom sadnje češnjaka može se za zaštitu od zemljišnih štetnika (žičnjaka i grčica hrušta)  provesti tretiranje redova primjenom granuliranog insekticida FORCE 1,5 G .

Na velikim parcelama gdje je otežano provođenje mehaničkog uklanjanja korovne flore,  nakon sadnje je moguće primijeniti sljedeće herbicide (registrirane na dan 3.11.2020. prema https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

  • STOMP AQUA(pendimetalin). Primjenjuje se nakon nicanja jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada se češnjak nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru.
  • FILON 80 EC(prosulfokarb).. Primjenjuje se rano poslije nicanja (post-em), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova kada češnjak imaju 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini od 3-5 l/ha.
  • CHALLENGE 600(aklonifen).Primjena u češnjaku nakon sadnje prije nicanja (BBCH 00-03)za suzbijanje jednogodišnjih uskolisni i širokolisnih korova u količini 4 l/ha.
  • LENTAGRAN 45 WP(piridat). Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha za suzbijanje širokolisnih korova. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).
  • BUTISAN S (metazaklor) Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini 1,5-2 l/ha, uz utrošak vode 400-500 l/ha, primjenom odmah nakon sadnje režnjeva ili nakon nicanja češnjaka, kada su razvijena 2-4 lista, a korov se nalazi u stadiju neposredno nakon nicanja. Dozvoljena je samo jedna primjena u vegetacijskoj sezoni.
  • LONTREL 72(klopiralid). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u količini 170-210 g/ha u ranim razvojnim stadijima korova. U češnjaku tretirati u stadijima razvoja od jednog (> 3 cm) do 4 prava lista kulture (BBCH 11-14) uz utrošak vode 150-400 l/ha.

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA  REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI  MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača!  Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

 

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Obavijest ratarima!

Agrotehnički rokovi za sjetvu ozimih žitarica približavaju se kraju. Kako vremenski uvjeti pogoduju rastu žitarica tako pogoduju i rastu korova te je potrebno obaviti suzbijanje korova u ozimim žitaricama kako ne bi konkurirali biljkama za hranjiva.

Za suzbijanje korova u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži možete koristiti neke od herbicida iz tablice ili druge:

PRIPRAVAK KULTURA VRIJEME PRIMJENE
SHARPEN 330 EC Ozima pšenica, Ječam, Raž, Pšenoraž Nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em) ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica (post-em, najkasnije BBCH 21).
PENDUS 330 EC Ozima pšenica, Ječam, Pšenoraž Nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em) ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica (post-em, najkasnije BBCH 21).
FUGA DELTA Ozima pšenica, Ozima tvrda (durum) pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima Sredstvo se može primijeniti prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do 3 lista (BBCH 13) kulture.
JURA EC Ozima pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em, BBCH 01-09) ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13)
FILON 80 EC Ozima pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima  Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja žitarica(pre-em), ali samo ako je osigurana dobra pokrovnost sjemena(dubina sjetve najmanje 2-3 cm). Nedovoljno prekriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom.

Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest ratarima

U ozimim žitaricama (ječam, pšenica, raž, tritikale) započinje već u jesen rast nekih korova (jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi: vlasnjače (Poa spp.), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), obična slakoperka (Apera spica-venti),  poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), srednja mišjakinja (Stellaria media) i dr).

Jesensku zaštitu protiv korova moguće je provesti nakon sjetve i prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

Za navedenu zaštitu ovisno o roku primjene i dozvole na pojedinim vrstama strnih žitarica mogu se koristiti slijedeći herbicidi: Pandus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua, Fuda Delta, Axial 50 EC, Aliester New, Filon 80 EC, Jura EC, Tornado Forte, Toscana, Trimur, Trailer, Pallas 75 WG.

 Pri suzbijanju korova u jesenskom roku potrebno je voditi računa o dnevnim i noćnim temperaturama zraka. Pri aplikaciji sredstva poželjno je da dnevne temperature ne budu ispod 5 °C, a noćne bi trebale biti iznad 0 °C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Nakon sjetve ozimih žitarica može se provesti jesenska zaštita od korova primjenom prije i/ili nakon nicanja žitarice ovisno o kojem se herbicidu radi. Herbicidi imaju dobro djelovanje na jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove koji niču u jesen kao što su: vlasnjače (Poa spp.), poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), obična slakoperka (Apera spica-venti), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), srednja mišjakinja (Stellaria media), pačja trava (Juncus bufonius)… Prednost jesenske primjene herbicida su: bolji prinosi zbog ranijeg suzbijanja korova, nema opasnosti od zanošenja sredstva na susjedne parcele, nema opasnosti od zakašnjele primjene u proljeće zbog nemogućnosti ulaska traktora na parcelu zbog premokrog tla, više vremena za proljetne radove, dugotrajno djelovanje herbicida…

Od herbicida u jesenskoj primjeni mogu se koristiti:

PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se u količini 4,0 – 6,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 250 l/ha. Primjenjuje se u ozimoj pšenici, ječmu, raži, pšenoraži  nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja, a prije početka busanja  Primjena traktorskom prskalicom.

STOMP AQUA (pendimetalin).  Primjenjuje se u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja žitarice u količini 2,5 – 3,0 l/ha uz utrošak vode od 200-600 l/ha.

 FUGA DELTA (flufenacet+diflufenikan)Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i  širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 0,6 l/ha. Sredstvo se može primijeniti prije nicanja ili nakon nicanja do 3 lista (BBCH 13) kulture. Sredstvo se smije primijeniti svake treće godine na istoj površini. Ne prskati žitarice koje su posijane plitko. Utrošak vode 200-400 l/ha.

AXIAL 50 EC (pinoksaden)Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova  u ozimoj pšenici i ječmu, od razvijena dva lista do najkasnije pojave zastavica (od fenofaze 12 do 39 BBCH/ZCK skale) primjenom u količini sredstva 0,6-0,8 l/ha uz utrošak vode od 150-400 l/ha.

 ALISTER NEW ((jodsulfuron+ mezosulfuron+diflufenikan).Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih  uskolisnih korova. Primjenjuje se u ozimoj pšenici od tri razvijena lista do završetka busanja (BBCH 13-29) u količini 1 l/ha. Utrošak vode je 200-400 l/ha.

FILON 80 EC (prosulfokarb)Koristi se u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži za suzbijanje nekih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja, ali samo ako je osigurana dobra pokrivenost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm) ili nakon nicanja žitarica kada imaju razvijen najmanje jedan list, a najkasnije do ranog busanja (BBCH 11-21). Nedovoljno pokriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom. Doza primjene je 3-5 l/ha, utrošak vode je 300-400 l/ha.

JURA EC (prosulfokarb+diflufenikan)  Primjenjuje se u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 4 l/ha. Utrošak vode: 200-300 l/ha. Kod primjene prije nicanja, sjeme žitarica mora biti pokriveno slojem tla debljine 3 cm.

TORNADO FORTE (klortoluron)Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih korova u ozimoj pšenici, ozimom ječmu i pšenoraži  od faze 3 lista BBCH 13 (u jesen), do kraja busanja u proljeće (BBCH 13-29). Koristi se u količini 1,25 l/ha, sa utroškom vode od 200-400 l/ha.

TOSCANA, TRIMUR (tribenuron)Primjenjuje se u ozimoj pšenici i ječmu u stadiju razvoja 3 lista pa do kraja busanja (BBCH 13-29) u količini 10-20 g/ha.

TRAILER (tribenuron) Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u ozimim pšenici, ječmu,  raži, zobi i piru.  Primjenjuje se u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha , u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha.  Utrošak vode 200-500 l/ha. Kod jesenske primjene u ozimim kulturama sredstvo se ne smije primjenjivati na alkalnim tlima (pH >7). Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, sredstvo TRAILER ne primjenjivati više od jedanput u tri godine. Primijeniti krajem zime (od kraja veljače do pojave zastavice).

PALLAS 75 WG (piroksulam)Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj pšenici, raži i pšenoraži. Primjenjuje se u stadijima razvoja od 2 lista u jesen do drugog koljenca kulture u proljeće (BBCH 12-32) u količini: 120 g/ha za suzbijanje obične mišjakinje (Stellaria media); 160 g/ha za suzbijanje čestoslavica (Veronica spp.); 200 g/ha za suzbijanje obične slakoperke (Apera-spica venti), stoklasa (Bromus spp.), zobi (Avena spp.), poljskog jarmena (Anthemis arvensis), obične rusomače (Capsella bursa-pastoris), poljske gorušice (Sinapis arvensis), ljubice (Viola sp.); 250 g/ha za suzbijanje lisičjeg repka (Alopecurus myosuroides), ljulja (Lolium sp.), broćike (Galium aparine), crvene mrtve koprive (Lamium purpureum). Utrošak vode je  200-400 l/ha.
Optimalna djelotvornost postiže se kada su uskolisni korovi u stadijima razvoja 3-4 lista, a širokolisni 2-8 listova. Ne koristiti kada je temperatura zraka  ispod 5 °C, odnosno kada se očekuju noćni mrazevi. Ne koristiti sredstvo u žitaricama s podusjevom mahunarki.

Herbicide  koristiti prema preporukama proizvođača.

 dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica!

Već u jesen u ozimim žitaricama započinje rast i razvoj nekih korova:

Širokolisni – bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak

Travnati –  slakoperka, vlasnjača, mišji repak, divlja zob, ljulj.

Jesenska primjena herbicida uvelike ovisi o rokovima  sjetve, pripremljenosti sjetvenog sloja tla i količini oborina.

Primjenom herbicida u jesen ne rješavamo probleme višegodišnjih korova.

Za jesensko suzbijanje korova mogu se koristiti neki od slijedećih herbicida:

Pripravak aktivna tvar kultura vrijeme primjene
Alister New jodosulfuron

mesosulfuron

diflufenikan

ozima pšenica nakon nicanja (post-em)
Sharpen  330 EC

Pendus 330 EC

pendimetalin ozima pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve (pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Toscana tribenuron pšenica ,ječam

 

nakon nicanja(post-em)
Jura EC prosulfokarb

diflufenikan

pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em) i nakon nicanja(post-em)
Fuga Delta flufenacet

diflufenikan

pšenica, ječamraž, pšenoraž nakon sjetve ( pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Pallas 75 WG piroksulam pšenica, raž, pšenoraž nakon nicanja(post-em)
Tolurex SC klortoluron

diflufenikan

ozima pšenica, ozimi ječam nakon nicanja (post-em)
Tornado Forte klortoluron

diflufenikan

ozima pšenica, ozimi ječam, pšenoraž nakon nicanja(post-em)
Filon 80 EC prosulfokarb ozima pšenica, ječam, raž, pšenoraž nakon sjetve(pre-em)

nakon nicanja(post-em)

Kod primjene herbicida, temperature zraka  ne bi trebale biti manje od 5°C dnevne, a noćne iznad 0°C.  Nikako se ne preporuča primjenjivati jesenske herbicide u fazi klijanja i nicanja kulture radi fitotoksičnosti.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza). Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

                                                                                                             Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                               sanja.vukovic@mps.hr

Preporuka za suzbijanje ozimih žitarica!

Korovi i tijekom jesensko-zimskog perioda zakorovljuju ozime žitarice, a najčešći su: mišjakinja, jarmen čestoslavica, mrtva kopriva, divlja zob, mišji repak, slakoperka (paulj) koji ovisno o brojnosti na parceli ometaju usjev u razvoju.

Nakon sjetve i prije nicanja te nakon nicanja usjeva moguća je primjena herbicida koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju navedene korovne vrste. Obzirom da se herbicid primjenjuje na „golo“ tlo kada još ne znamo koji će korovi biti prisutni treba primijeniti herbicid širokog spektra djelovanja koji djeluje na travne i širokolisne korove.

Herbicidi koji imaju dozvolu su: Alister New (dozvolu ima samo za pšenicu), Tornado forte, Stomp 330EC, Pendigan 330EC, Fuga Delta, Filon 80 EC, Jura EC, Legacy Plus i dr.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, a ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimog luka i češnjaka

Zaštita luka i češnjaka od zemljišnih štetnika (žičnjaci, grčice) može se provesti za vrijeme sadnje, primjenom preparata Force 1,5 G u redove pomoću depozitora granula.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (muhar, svračica, koštan, …) i nekih širokolisnih korova (limundžik, loboda, dvornik, …) nakon sadnje, a prije nicanja luka i češnjaka, može se primijeniti sredstvo Challenge 600,  a Stomp Aqua ili Filon 80 EC rano poslije nicanja.

 Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon nicanja luka i češnjaka mogu se koristiti preparati Lentagran 45 WP i Lontrel 72. Lontrel 72 uz jednogodišnje suzbija i višegodišnje širokolisne korove.

 Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr