MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ratarstvo i ostalo

Obavijest proizvođačima povrća i cvijeća

Pregledom usjeva uočava se pojava lisnih uši. To su štetnici koji se vrlo brzo množe i u kratkom roku mogu napraviti značajne štete. Ima krilatih i beskrilnih formi. Pogoduje im obilna gnojidba dušikom, jer su biljke bujnije, a lišće sočno i privlačnije za ishranu. Što su sklop biljaka gušći, a vlaga veća, štete će biti veće. Lisne uši imaju usni ustroj za bodenje i sisanje, sišu biljne sokove. Za iznimno jakog napada lišće se suši i pokriveno je obilnom mednom rosom na koju se naseljavaju gljive čađavice. Napadnute biljke zaostaju u rastu i podložne su napadu drugih štetnika i uzročnika bolesti. Svojom ishranom na biljkama uši nanose direktne štete koje se ogledaju u slabljenju biljke domaćina. Indirektne i puno veće štete nanose prenošenjem biljnih virusa.

Prednost u suzbijanju lisnih uši treba dati sistemičnim insekticidima kojeg lisna uš prilikom sisanja može unijeti u svoj organizam. Kontakni insekticidi mogu biti djelotvorni ako lisne uši ne kovrčaju list, te insekticid može doprijeti do njih.

Prije primjene insekticida treba u okolini utvrditi brojnost prirodnih neprijatelja (bubamara, zlatooka), te procijeniti da li je primjena insekticida opravdana.

Ovisno o kulturi na kojoj se pojavljuju za suzbijanje su registrirani različiti insekticidi:

u cikli – ROGOR 40, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC

u paprici – PIRIMOR 50 WG, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, KARATE

ZEON, ACTARA 25 WG, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP

u rajčici – PIRIMOR 50 WG, ROGOR 40, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC,

KARATE ZEON, AMPLIGO, ACTARA 25 WG, CALYPSO SC 480,

MOSPILAN 20 SP,  TEPPEKI 500 WG

u salati – FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, AMPLIGO, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA, ACTARA 25 WG,

CALYPSO SC 480, MOVENTO

u cvijeću – CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS

u ukrasnom bilju – PIRIMOR 50 WG, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS,

CALYPSO SC 480,   MOSPILAN 20 SP, MOVENTO

u kupusu – ROGOR 40, PERFEKTHION, CHROMOGOR, CALINOGOR, CYTHRIN

MAX, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR

SUPER, KARATE ZEON, CHESSE 50 WG

u krastavcima – PIRIMOR 50 WG, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC,

SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, KARATE ZEON, ACTARA 25 WG,

CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP,  CHESSE 50 WG, TEPPEKI 500 WG

u mrkvi – PERFEKTHION, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, CALYPSO

SC 480

u grahu – CYTHRIN MAX, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO,

ROTOR SUPER, KAISO, CALYPSO SC 480

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest za povrtlare

Krumpir je potrebno je zaštititi od bolesti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) koristeći jedan od fungicida: Akrobat MZ WG, Pergado MZ, Ranman top, Infinito i dr.

Prilikom prskanja koristiti dovoljno škropiva zbog povećane mase cime.

Zaštita luka od plamenjače (Peronospora destructor) može se izvršiti jednim  od pripravaka: Akrobat MZ WG, Ortiva, Quadris, Ridomil Gold pepite, Galben M. U škropivo obavezno dodati okvašivač zbog boljeg prijanjanja uz list luka.

Prije upotrebe pročitati upute, provjeriti u FIS-bazi, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

U nasadima krumpira sađenim u kasnijim terminima treba pripaziti na pojavu Koncentrične pjegavosti lista (Alternaria solani) te po potrebi primijeniti jedan od registriranih pripravaka: Acrobat MZ WG, Ortiva, Difcor, i dr, a pri tomu paziti na karence.

Za Plamenjaču krumpira (Phytophthora infestans)  primijeniti pripravke koji su registrirani za krumpire: Neoram WG, Champion WG 50, Bordoška juha 20 WP Manica, Galben C, Curzate B WG, Dithane DG neotec, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Ranman Top, Profilux,  Acrobat MZ WG, Equation pro, Galben M, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M i dr. Pripravak izabrati sukladno planiranom terminu vađenja krumpira.

Po potrebi primijeniti i jedan od pripravaka protiv Krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata): Laser, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Match 050 EC, Karate zeon i dr., pri čemu treba poštivati karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstava za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresi:

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Usjevi krumpira nalaze se u različitim fazama razvoja. Za početak idućeg tjedna najava je promjenjiva vremena uz pad temperature zraka. S toga je preporuka da se prije najavljenih oborina izvrši zaštitita protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans).

Na površinama na kojima se iz godine na godinu za redom uzgaja krumpir povećana je opasnost od pojave navedene bolesti.

U usjevima koji još nisu zatvorili redove za preventivnu zaštitu krumpira protiv bolesti može se koristiti jedan od slijedećih fungicida na bazi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Cuprablau-Z, Neoram WG, Nordox 75 WG i sl. 

U usjevima koji su u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda preporuka je koristiti jedan od preparata: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Equation PRO, Pergado MZ, Ridomil Gold MZ PepitePolyram DF, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Proizvođače žitarica upozoravamo na potrebu dezinfekcije skladišta, tavana i ambara prije unosa pšenice i ječma ovogodišnje žetve pripravkom Acttellic dimni generator, K-Obiol EC 25, Kofumin 308 EC.

Stare žitarice izdvojiti ili staviti u kut skladišnog prostora. Ako je zaraženo nekim od skladišnih štetočinja, istretitati sa jednim od pripravaka: Silico-sec, K- Obiol EC 25,  Actellic 50-EC.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Požeško – slavonska županija

27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

 Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest povrtlarima

Zamijećene su prve pojave populacije ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), na usjevu krumpira. Za folijarno suzbijanje ličinki krumpirove zlatice preporučujemo  pripravke: Novodor 3% (ličinke mlađih razvojnih stadija), Laser, Alverde SC, Coragen SC, Calypso SC 480 , Mospilan 20 SP ili SG. 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Požeško – slavonska županija

27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Od nedjelje 16.06.2019., pa narednih 10-tak dana najavljuje se nestabilno vrijeme. U takvim uvjetima uz povoljne temperature stvorit će se povoljni uvjeti za razvoj i širenje bolesti povrtnih kultura. Zaštitu se preporuča provesti neposredno prije najavljenih oborina primijeniti fungicide sa preventivnim i kurativnim djelovanjem:

  • u grahu (antraknoza, bakterioza, hrđa)  Neoram WG, Signum ili Ortivu.
  • u kupusa (koncentrična i prstenasta pjegavost, bakterioza) Neoram WG, Difcor, Zafra AZT  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva top, Nativo 75 WG, Score 250 EC ili  Signum,
  • u rajčici (plamenjača, koncentrična pjegavost, baršunasta plijesan) Fantic M, Armetil M, Reboot, Electis WG,  Zafra AZT  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva top, Orvego
  • u krumpiru (plamenjača, koncentrična pjegavost) Fantic M, Armetil M, Reboot, Electis WG, Proxanil 450 SC, Acrobat MZ WG, Orvego
  • u krastavcima (plamenjača, antraknoza, pepelnica) Neoram WG (do cvatnje),  Zafra AZT  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ridomil gold MZ pepite
  • u luku i češnjaku (hrđa, purpurna pjegavost, siva plijesan, bijela trulež)  Luna experience, Custodia, Score 250 EC, Nativo 75 WG.

Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača. Paziti na broj dozvoljenih tretiranja pojedinog fungicida u vegetaciji. 

mr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima korjenastog povrća

Krajem prvog tjedna mjeseca lipnja o.g. upućeno je upozorenje proizvođačima cikle i šećerne repe o prvim znakovima sive pjegavosti lišća (Ramularia) i preporučenim mjerama zaštite (6.6. 2019.), a još prije 17 dana upućena je prva obavijest proizvođačima ranih usjeva korjenastog povrća o važnijim uzročnicima bolesti i štetnicima koje pronalazimo na nadzemnim biljnim organima (27.5. 2019.)!

Za razliku od vremenskih uvjeta zabilježenih tijekom proteklog mjeseca svibnja (iznadprosječno kišovito i svježe), od početka ovog lipnja o.g. iznadprosječno je vruće i sparno vrijeme, tijekom kojeg na većini međimurskih lokaliteta u istočnom dijelu nismo zabilježili značajne kiše! Od 2. lipnja o.g. najviše su dnevne temperature veće od 27°C, a tijekom šest dana najviše su temperature zraka bile veće od 30°C! Pritom je jutarnja najviša dnevna vlažnost zraka uz riječne doline Mure i Drave gotovo svakodnevno 100 %, a zadržavanje vlage u tim je mjestima na biljnim organima u proteklih trinaest dana trajalo čak 5.650 minuta (npr. na lokalitetu Mursko Središće)!

Zbog vrlo visokih dnevnih temperatura (29,5-32,8°C) zabilježenih u razdoblju 4.-13.6. 2019. (a isto očekujemo još naredna 3-4 dana), većina tržnih proizvođača korjenastog povrća navodnjava svoje usjeve kišenjem (orošavanjem)! U takvim uvjetima već od početka mjeseca lipnja o.g. zbroj dnevnih vrijednosti za ocjenu zaraze usjeva mrkve uzročnikom crne pjegavosti lišća mrkve (Alternaria dauci) iznosi 25, pa u narednom razdoblju očekujemo pojavu prvih “žarišta” ove bolesti (na nezaštićenim i osjetljivim hibridima mrkve). Isto vrijedi i za različite uzročnike pjegavosti lista celera (npr. Septoria apii, Cercospora apii)!

Prema iskustvima iz prethodnih sezona ranija i jača pojava bolesti lišća korjenastog povrća značajno umanjuje prinose, a već slabija pojava lisne pjegavosti celera onemogućuje prodaju lišća kao začinske namirnice. Ove se bolesti održavaju se na zaraženim i zaostalim biljnim ostacima u polju, odnosno moguć je prijenos i zaraženim sjemenom. Razvoju bolesti pogoduje noćno vlaženje lišća oborinama ili jutarnjom rosom i topli dani s temperaturama 26 ili više ºC. Stoga tržnim proizvođačima korjenastog povrća preporučujemo pregledati polja i započeti (ili nastaviti) preventivnu zaštitu protiv navedenih bolesti, uz izbor pripravaka registriranih u našoj zemlji za njihovo suzbijanje (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Iz istih razloga preporučujemo proizvođačima celera korijenaša (Septoria apii, Cercospora apii) i peršina (Septoria petroselinii, Erysiphe spp.) također redovito kontrolirati na moguću prvu pojavi simptoma dominantnih bolesti lišća, te na vrijeme poduzeti preventivne mjere zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Proizvođače celera i peršina upozoravamo da smo ove sezone već u mjesecu svibnju zabilježili populaciju i prve simptome napada od minirajućih muha (Euleia, Phytomyza, Lyriomyza). Vrlo visoke lipanjske temperature pogoduju i mogućoj ranijoj pojavi koprivine grinje (Tetranychus urticae).

Navedeni uzročnici bolesti i štetnici lišća korjenastog povrća u relativno kratko razdoblju ubrzo uništavaju nezaštićenu lisnu površinu, pa proizvođačima preporučujemo provođenje mjera zaštite dopuštenim pripravcima (fungicidima, insekticidima – akaricidima) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Ranu mrkvu koja se planira vaditi u drugoj polovici lipnja o.g. ne preporučujemo kemijski tretirati protiv spomenutih bolesti. Moguće je na takvim poljima u završnim aplikacijama protiv bolesti lišća mrkve (ali i celera, peršina i pastrnjaka) koristiti mikrobiološka sredstva koja sadrže Bacillus subtilis! Jaču i raniju pojavu ove bolesti očekujemo na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure, odnosno na poljima gdje se često uzgaja mrkva. Također, jaču pojavu crne paleži lišća očekujemo na usjevima mrkve koji se planiraju vaditi u jesenskim rokovima i skladištiti tijekom zime (naročito ako se takva mrkva sije u kasno-proljetnom ili rano-ljetnom razdoblju uz polja rane mrkve), dok na poljima gdje se planira mrkva vaditi sredinom ili krajem lipnja kao mladi usjev uglavnom nije potrebna zaštita protiv ove bolesti! Isto vrijedi za usjeve peršina i celera korijenaša.

Utrošiti barem 350-400 litara škropiva/ha, a mjere zaštite provoditi u kasnim popodnevnim i večernjim satima.

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači korjenastog povrća mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr. sc. Milorad Šubić,

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Zaštita od korova nakon presađivanja presadnica kupusa može se provesti jednim od herbicida ovisno o vrsti korova:

Focus ultra EC (jednogodišnje trave kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova; višegodišnje trave, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnju korova),

Butisan S (jednogodišnje travne i širokolisne korove),

Sultan 50 SC (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, 7-10 dana nakon  presađivanja presadnica kad se kupus nalazi u fazi razvoja 3-6 listova, a prije nicanja korova tj. u nicanju),

Lantagran 45 WP (suzbija širokolisne i neke uskolisne korove u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka – između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista).

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Obilaskom usjeva krumpira primijećena je pojava ličinki krumpirove zlatice.

Upozoravamo proizvođače da redovito obilaze usjeve i obrate pozornost na pojavu ličinki krumpirove zlatice.

Na mlade ličinke (do 4mm veličine) djeluju insekticid – regulator razvoja kukaca: Novodor 3 %.

Insekticidi koji djeluju na ličinke i odrasle oblike zlatice, a primjenjuju se kad je 20 – 40 % ličinki izašlo iz jaja, su: Calypso SC 480, Biscaya, Laser, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Coragen 20 SC, Ampligo.

Mogu se koristiti i insekticidi iz skupine piretroida za suzbijanje krumpirove zlatice ali samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost na piretroide:

Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Direkt, Fastac 10 EC

Sumialfa 5 FL, Cytrin Max, Afratrin, Ascot, Estrella.

Kemijska zaštita je opravdana ako je na svakom šestom busu prisutno 10 – 15 ličinki. Na manjim površinama preporučamo, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša ručno pobiranje svih stadija krumpirove zlatice.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr