MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Ratarstvo i ostalo

Obavijest proizvođačima krumpira sa područja Gorskog Kotara

Za iduće dane najava je promjenjiva vremena uz mogućnost lokalnih padalina koje će stvoriti povoljne uvjete za pojavu bolesti i širenje zaraze plamenjačom krumpira (Phytophtora infestans) i koncentričnom pjegavosti (Alternaria solani). Stoga preporučujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te provoditi mjere usmjerene zaštite primjenom fungicida.

 U usjevima koji su u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda (bez pojave simptoma bolesti) preporuka je koristiti jedan od preparata preventivnog djelovanja: Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Champion WG 50, Cuproffaro 50 WP, Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Nordox 75 WG; Shirlan 500 SC, Shakal 500 SC, Polyram DF.

Ukoliko su na krumpiru prisutni simptomi bolesti potrebno je zaštitu provesti sistemičnim fungicidima.

Na plamenjaču krumpira djeluju: Fantic A; Equation PRO*; Ridomil Gold R; Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Reboot; Ranman 400 SC, Ranman Top, Manamid; Zignal Super; Cymbal Flow; Leimay, Zongruum.

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost su: Difcor, Narita, Argo; Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC, Zaftra Azt 250 SC, Azbany, Aztek 250 SC; Signum; Zignal Super.

 Fungicid koji djeluje na obadvije navedene bolesti: Zignal Super.

* krajnji rok za primjenu zaliha 16.09.2022.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Usjevi krumpira nalaze se u različitim fazama razvoja. Za iduće dane najava je promjenjiva vremena uz mogućnost padalina koje će stvoriti povoljne uvjete za pojavu bolesti i širenje zaraze plamenjačom krumpira (Phytophtora infestans) i koncentričnom pjegavosti (Alternaria solani). Stoga preporučujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te provoditi mjere usmjerene zaštite primjenom fungicida.

 U usjevima koji su u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda (bez pojave simptoma bolesti) preporuka je koristiti jedan od preparata preventivnog djelovanja: Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Champion WG 50, Cuproffaro 50 WP, Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Nordox 75 WG; Shirlan 500 SC, Shakal 500 SC, Polyram DF.

Ukoliko su na krumpiru prisutni simptomi bolesti potrebno je zaštitu provesti sistemičnim fungicidima.

Na plamenjaču krumpira djeluju: Fantic A; Equation PRO*; Ridomil Gold R; Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Reboot; Ranman 400 SC, Ranman Top, Manamid; Zignal Super; Cymbal Flow; Leimay, Zongruum.

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost su: Difcor, Narita, Argo; Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC, Zaftra Azt 250 SC, Azbany, Aztek 250 SC; Signum; Zignal Super.

 Fungicid koji djeluje na obadvije navedene bolesti: Zignal Super.

* krajnji rok za primjenu zaliha 16.09.2022.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira od uzročnika bolesti i štetnika upućena je prije deset dana (14.6. 2022.). U višegodišnjim prosjecima lipanj je jedan od najvlažnijih mjeseci tijekom godine u kojem očekujemo nešto više od 100 mm oborina, a veće su količine već zabilježene na nekim lokalitetima u zapadnom i središnjem dijelu Županije (npr. Belica), dok je u istočnim krajevima ukupna mjesečna količina padalina skromna (tek 30-40 % od očekivanih vrijednosti) (npr. Donja Dubrava i Kotoriba) (vidi Tablicu 1.). Iznadprosječno je toplo i sparno, na mjernim je mjestima prosječna temperatura ovog mjeseca 2,3°-3,8°C veća od očekivanog prosjeka, a prosječna je vlažnost zraka na svim mjernim mjestima u rasponu od 72 do 78 %! Dnevne su temperature zadnjih deset dana najčešće u rasponu od 28° do 30°C! Početkom ovog tjedna zabilježena je dnevna vrijednost u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru 34,88°C! Ovog je tjedna (u danima 20.6.-23.6. 2022.) kiša zabilježena na svim mjernim mjestima u količini od samo 3,6 mm (Kotoriba) do 10,6 mm (Železna Gora)! Blizu riječnih dolina vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati bilježimo gotovo svakodnevno, najčešće u trajanju od 110-590 minuta!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti i štetnika cime krumpira u prve dvije i pol dekade mjeseca lipnja 2022. godine na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju (do 24.6. 2022. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  113,2 mm 5.010 minuta 73,36 % 22,23°C
Belica 110,4 mm 4.260 minuta 77,44 % 20,72°C
Sv.Juraj u Trnju 92,0 mm 3.785 minuta 77,97 % 20,79°C
Mursko Središće 68,0 mm 7.860 minuta 78,02 % 20,80°C
Novakovec 87,2 mm 5.060 minuta 78,64 % 20,69°C
Kotoriba 27,2 mm 3.825 minuta 74,00 % 22,05°C
Donja Dubrava 39,6 mm 9.635 minuta 72,60 % 21,10°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Nadalje će u narednim danima biti vrlo vruće i sparno, s najvišim dnevnim temperaturama 30-34°C! Moguće su i nove oborine u nepredvidljivim količinama (25.6., 28.6.)!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira na više lokaliteta u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja pronađeni su prvi simptomi plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) (Belica), a isto je primijećeno na biljkama rajčice uzgajanim u zaštićenim prostorima (plastenicima) (Pribislavec) (14.6. 2022.). Zbog visokih temperatura na nekim se sortama i lokalitetima javljaju prvi simptomi  paleži cime od visokih temperatura i štetnog UV zračenja (npr. Esmee, Severina i dr.) (naročito nakon 20.6.!). Započinje berba i vađenje vrlo ranih sorata krumpira (npr. Adora, Riviera, Colomba i dr.).

VAŽNO: Nadalje se nastavlja vrlo povoljno razdoblje za razvoj koncentrične pjegavosti i paleži cime krumpira (Alternaria). Od početka mjeseca lipnja o.g. pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području uz riječne doline zbrojna je vrijednost 43, pa smo u drugoj polovici ovog mjeseca zabilježili jače naknadno (epidemijsko) širenje ove bolesti na netretiranim i slabije zaštićenim usjevima! U poljskim mikro-pokusima ova se bolest naviše širi na vrlo osjetljivoj sortama krumpira Esmee i Arizona! Stoga je tijekom mjeseca lipnja potrebno redovito suzbijanje ove bolesti registriranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U narednom razdoblju preporučujemo nastaviti redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te nastaviti provođenje mjera usmjerene zaštite primjenom fungicida radi suzbijanja koncentrične pjegavosti (Alternaria), te na poljima sa navodnjavanjem (kišenjem, orošavanjem) i protiv najopasnije bolesti cime – plamenjače (Phytophthora infestans) dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (naročito kod srednje kasnih sorata krumpira, čiji se urodi namjeravaju skladištiti)! Razmake između aplikacija preporučujemo nastaviti provoditi svakih 10-12 dana!!

U usjevima s ranim sortama krumpira birati isključivo pripravke s kraćom karencom (7 dana)!

Nadalje preporučujemo kombinirati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički “miješane” pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

U narednom razdoblju pratiti pojavu druge generacije krumpirove zlatice. Na većini polja gdje je krumpirova zlatica suzbijana krajem svibnja i početkom lipnja, trenutno primjena insekticida nije potrebna!

Na lokalitetu s poljskim mikro-pokusima (Mursko Središće, Šenkovec) već smo protekloj uputi najavili da bilježimo pojavu odraslih oblika zelene štitaste stjenice (Nezara viridula), a naknadno se razvijaju njihove ličinke. Protekle godine jače populacije ovog štetnika naknadno su zabilježene tijekom i krajem ljeta na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

U naknadnim aplikacijama (nakon cvatnje krumpira) poželjno je dodati folijarna kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetima Mursko Središće i Šenkovec tijekom 2022. sezone ponovno dobiveni su pozitivni rezultati preventivnom primjenom folijarnih bio-gnojiva radi smanjenja negativnog učinka visokih temperatura na cimu kod osjetljivih sorti krumpira (npr. Bioplex, Bombardier, Megis, SeaMac, Tora Fusion, Vigor Extra)!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kupusa

U usjevima kupusa bilježi se jača pojava leptira kupusnog moljca (Plutella xylostela), malog sivog leptirića sa svjetlom prugom kad su krila sklopljena. Na biljkama se pronalaze i gusjenice zelene boje. Štetnik ima 5-7 generacija godišnje, te je prisutan tijekom cijele vegetacije. Trenutno štete pričinjaju i kupusni buhači (Phyllotreta sp.) koji oštećuju biljno tkivo praveći grizotine u obliku sitnih rupica. Započeo je let leptira kupusara (Pieris sp.) (mali kupusar, kupusni bijelac) i kupusnih sovica (Mamestra brassicae, Mamestra oleracea), te se može očekivati napad gusjenica ovih leptira. Pregledati biljke i kod pojave gusjenica provesti zaštitu insekticidima dozvoljenim za suzbijanje određenog štetnika. Paziti na karencu.

Popis insekticida registriranih u RH za suzbijanje štetnika na kupusu:

NEEMAZAL T/S (azadiraktin) –  primjena u količini 3 l/ha uz utrošak 500-800 l vode. Za suzbijanje kupusne lisne uši, kupusnog moljca,  kupusara, kupusnih sovica, kupusnog stakleničkog moljca. Razmak 7-10 dana između tretiranja. Maksimalno 3 primjene u vegetaciji. Karenca je 3 dana.

AFFIRM (emamektin benzoat) – primjena u količini 1,5 kg/ha uz utrošak 200-800 litara vode /ha.  Primjenjuje se za suzbijanje kupusnog moljca , ovisno o pojavi štetnika, od početka razvoja glavica do najkasnije 3 dana pred berbu (BBCH 41-49). Optimalno vrijeme primjene je neposredno pred izlazak gusjenica iz jaja, tj. prije ubušivanja gusjenica u glavice. Maksimalno 3 primjene u vegetaciji. Karenca je 3 dana.

ALVERDE (metaflumizon) – primjena u  količini 1 l/ha u razvojnim fazama kulture BBCH 40-49, uz utrošak 200-400 l/ha vode za suzbijanje kupusnog moljca, kupusara, sovica. Tretiranje treba obaviti na početku napada gusjenica u ranim razvojnim stadijima. Dozvoljene su maksimalno 2 primjene u vegetaciji u razmaku 7 dana. K- 3 dana.

AVAUNT EC* (indoksakarb) *rok za prodaju zaliha 31.07.2022.
Primjena u  količini 170 ml/ha uz utrošak vode 200 – 600 l/ha za suzbijanje kupusnih sovica, velikog i malog kupusara. Maksimalno 3 primjene u vegetaciji, K- 3 dana.

EXALT 25 SC (spinetoram). Primjenjuje se u količini 2 l/ha od stadija vidljivih prvih listova do formiranja glavica (BBCH 10-49) i uz utrošak vode 400-800 l/ha., za suzbijanje kupusnog moljca, kupusara, sovica.  Sredstvo se primjenjuje kod pojave prvih ličinki štetnika. Smije se primijeniti jednom tijekom vegetacije. K- 7 dana.

LASER (spinosad). Primjenjuje se za suzbijanje leptira, sovica i kalifornijskog tripsa u količini 0,4 l/ha, uz najviše 2 tretiranja u vegetaciji u razmaku od najmanje 10 dana. Primijeniti sredstvo nakon odlaganja jaja, odnosno izlaska prvih gusjenica. K- 3 dana.

CLOSER (sulfoksaflor)  Primjena u količini 0,2 l/ha, uz utrošak 200-1000 l/ha vode za suzbijanje kupusne lisne uši primjenom kod pojave prvih beskrilnih stadija. Sredstvo se primjenjuje maksimalno jedan puta tijekom vegetacije od faze razvijenog 9. pravog lista do faze dosizanja konačne veličine i forme (BBCH 19-49). K- 7 dana.

MOVENTO (spirotetramat). Primjenjuje se za suzbijanje kupusnog štitastog moljca u količini 0,45-0,75 l/ha, uz utrošak vode 300-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze 5 razvijenih listova do faze formiranja i zatvaranja glavica (BBCH 15-49). Dozvoljene su maksimalno 2 primjene godišnje u razmaku između tretiranja od najmanje 14 dana. K- 3 dana.

DECIS 2,5 EC (deltametrin). Primjena u količini 0,3-0,5 l/ha za suzbijanje kupusnog moljca, kupusnih sovica, kupusara, tripsa, kupusnog štitastog moljca, kupusnih buhača.  Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 2 puta u razmaku od 7 dana. K- 14 dana.

CYTHRIN MAX (cipermetrin). Primjenjuje se u količini od 100 ml/ha za suzbijanje  kupusnog moljca, kupusara, tripsa, kupusnog štitastog moljca, lisnih uši i  kupusnih buhača.  Dozvoljene su maksimalno 2 primjene, u razmaku koji ne smije biti kraći od 10 dana. Vrijeme primjene sredstva u vegetaciji: kod pojave štetnika. K- 3 dana.

KARATE ZEON (lambda cihalotrin). Primjena u količini 150 ml/hektar za suzbijanje lisnih uši, sovica, kupusara, štitastog moljca, sisajućih insekata. Maksimalno dvije primjene u vegetaciji sa razmakom od 12 dana, K- 21 dan.

SUMIALFA (esfenvalerat) Primjenjuje seu količini 150-200 ml/ha kod pojave prvih znakova napada kada su gusjenice u mlađim razvojnim stadijima. Za suzbijanje gusjenica kupusnog moljca i kupusnog bijelca. Maksimalno 1 tretiranje u sezoni. Utrošak vode je 200-800 l vode/ha.  K-7 dana.

Sintetski piretroidi (Decis, Cythrin max, Karate zeon, Sumialfa) zbog širokog spektra djelovanja mogu negativno djelovati na prirodne neprijatelje štetnika. Postoji mogućnost brze pojave rezistentnosti, pa se preporuča koristiti ih naizmjenično s drugim insekticidima. Bolje djeluju na nižim temperaturama, pa treba izbjegavati primjenu na temperaturama iznad 28°C.

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusnjača

Nakon presađivanja kupusa zaštitu protiv korova moguće je izvršiti nekim od preparata: LENTAGRAN 45 WP, BUTISAN S, SULTAN 50 SC i dr.

 

Obilaskom terena uočena je pojava štetnika na kupusnjačama (kupus, kelj, brokula, cvjetača).

Preporučamo poljoprivrednicima da postave žute ljepljive ploče na visinu oko 30 cm radi praćenja pojave odraslih oblika štetnika, posebice kupusne muhe za koju nema registriranih insekticida.

U tablici su navedeni insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na kupusnjačama.

ŠTETNIK PREPARAT KARENCA
Kupusni buhač Cythrin Max

Decis 2,5 EC

3 dana

14 dana

Kupusni moljac Affirm

Rotor Super

Scatto

Cythrin Max

Decis 2,5 EC

Decis 100 EC

3 dana

7 dana

7 dana

3 dana

14 dana

7 dana

Kupusni bijelac Decis 2,5 EC

Decis 100 EC

Scatto

Rotor Super

Cythrin Max

14 dana

7 dana

7 dana

7 dana

3 dana

Kupusni štitasti moljac Movento

Decis 2,5 EC

3 dana

14 dana

Kupusne sovice Decis 2,5 EC

Karate Zeon

Laser

Decis 100 EC

Rotor Super

Scatto

Cythrin Max

14 dana

21 dan

3 dana

7 dana

7 dana

7 dana

3 dana

Kupusne lisne uši Decis 100 EC

Rotor Super

Scatto

Cythrin Max

7 dana

7 dana

7 dana

3 dana

Od bolesti najčešće je prisutna plamenjača (Peronospora parasitica), te koncentrične (Alternaria spp.) i prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola).

U tablici su navedeni fungicidi koja imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na kupusnjačama.

BOLEST PREPARAT KARENCA
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost, suha trulež, bijela hrđa, pepelnica Nativo 75WG 21 dan
Plamenjača, bijela hrđa, bakterijska pjegavost, prstenasta pjegavost Neoram WG (kupus) 20 dana
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Ortiva 14 dana
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost, bijela hrđa, pepelnica Ortiva Top 21 dan
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Signum 21 dan
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Zakeo 250 SC (kupus) 14 dana
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Zaftra AZT 250 SC (kupus) 14 dana
Koncentrična pjegavost, suha trulež, bijela pjegavost Score 250 EC 21 dan
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Difcor (kupus) 21 dan

 

 

Na snazi je novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) gdje u članku 73. stoji da je svaki profesionalni korisnik obvezan čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima suncokreta

Obavještavamo proizvođače suncokreta da u fazi butonizacije izvrše tretiranje usjeva protiv uzročnika bolesti sive plijesni (Botritys cinerea), alternarie (Alternaria spp),sklerotinie (Sclerotinia sclerotiorum), sive pjegavosti stabljike (Phomopsis helianthi), plamenjače (Plasmopara halstedii), crne pjegavosti (Phoma macdonaldii).

Za tu namjenu primijeniti jedan od fungicida: Pictor, Folicur EW 250, Amistar Gold, Mistic EC i dr.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Obavještavamo proizvođače žitarica da je prije skladištenja žitarica potrebno pripremiti skladišne prostore, očistiti i obaviti zaštitu od skladišnih štetnika.

Na žitaricama u skladištima najčešće se javljaju  žitni žižak (Sitophilus granarius), kukuruzni žižak (Sitophilus zeamays), žitni moljac (Sitotroga cerealella). Tretirati se može prazno skladište ili direktno zrno posebnim uređajima na pokretnoj traci.

Koristiti se mogu slijedeći insekticidi: Kofumin 308 EC, Actellic 50 EC, Actellic dimni generator, K-Obiol EC 25 i dr.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

 

Obavijest ratarima

U Sisačko-moslavačkoj županiji započela je žetva ječma. Ubrzo će slijediti i žetva ostalih strnih žitarica. Stoga podsjećamo ratare na pripremu skladišnog prostora u cilju zaštite od skladišnih štetnika.

Na uskladištenim žitaricama najčešće se javljaju: žitni žižak (Sitophilus granarius), kukuruzni žižak (Sitophilus zeamays), žitni moljac (Sitotroga cerealella), žitni kukuljičar  (Rhizopertha domenica) i dr. Zaštita se provodi na dva načina: tretiranjem praznog i očišćenog skladišta ili primjenom na zrno posebnim uređajem za tretiranje žita na pokretnoj traci (Uputa o primjeni sredstva!)

Koristiti se mogu slijedeći insekticidi: K-Obiol EC 25, Granprotec, Kofumin 308 EC, Kofumin 77 UL, Actellic 50 EC, Actellic dimni generator, Silico-Sec, …

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednicima

Obavještavaju se poljoprivrednici da je uočena pojava gusjenica kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis)  jednog od najznačajnijih poljoprivrednih štetnika, koji osim na kukuruzu, štete nanosi na paprici, rajčici, krizantemi, jabuci

Stoga preporučamo redovite preglede parcela i po potrebi provođenje tretiranja.

Koristiti se mogu slijedeći insekticidi:

  • U kukuruzu – Decis 2,5 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor super, Demetrina 25 EC, Decis 100 EC, Cythrin max, Coragen 20 SC, Ampligo, Voliam, …
  • U paprici – Decis 2,5 EC. Match 050 EC (ZP), Alverde (ZP), Voliam Targo (ZP), …
  • U rajčici – Decis 2,5 EC, Poleci Plus, Voliam Targo (ZP) …
  • U jabuci – Voliam Targo

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima kasnih kupusnjača

Posljednja uputa za zaštitu kupusnjača iz ranijih rokova sadnje upućena je prije nešto više od mjesec dana (13.5. 2022.). Premda tradicionalno tek nakon blagdana Svetog Vida (16.6.) počinje sadnja kasnih kupusnjača, koje za berbu dospijevaju krajem rujna i početkom listopada a često se koriste za spravljanje zimnice kiseljenjem, tržni proizvođači ljetnih kupusnjača višekratno obavljaju sadnju i njegu usjeva, dok već neko vrijeme traje berba glavica zelja na parcelama iz ranijih rokova sadnje. U proizvodnji dominiraju hibridi kupusa okruglih, bijelih glava, te se priprema sadnja lokalnog Varaždinskog zelja tipičnih spljoštenih zelenih glava.

Protekli mjesec svibanj i prve dvije dekade lipnja o.g. potpuno se razlikuju prema zabilježenim meteorološkim uvjetima: u svibnju je dominiralo iznadprosječno toplo i suho razdoblje, a od početka mjeseca lipnja učestali su kišni dani – naročito u prvoj dekadi). U narednih 4-5 dana bit će vrlo toplo i sparno, s najvišim vrijednostima 27-33°C! U takvim se uvjetima sadnja presadnica ljetnih kupusnjača odvija u otežanim uvjetima, uz obavezno navodnjavanje tek posađenih presadnica.

Neposredno prije sadnje ili 7-10 dana nakon presađivanja (i naknadno u prvih mjeseca dana od sadnje presadnica u polje) poduzimaju se mjere kemijskog i mehaničkog suzbijanja neželjenih biljaka – korova. U pravilu presadnice kupusnjača u ljetnom uzgoju sadimo na parcele bez napasnih višegodišnjih korova. Pritom koristimo registrirane zemljišne, kontaktno-zemljišne ili translokacione herbicide, uz pridržavanje propisanih ograničenja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Vrlo vruće i sparno razdoblje pogoduje brzom množenju štetnika na tek posađenim poljima kupusnjača, među kojima dominiraju kupusni buhači (Phyllotreta spp.), lisne uši (Brevicoryne brassicae), stjenice (Eurydema spp.) i tripsi (Thrips tabaci). Usjeve kupusnjača u kojima započinje formiranje glavica napadaju različiti uzročnici “crvljivosti”, među kojima ističemo: kupusni moljac (Plutella), kupusni bijelac (Pieris) i lisne sovice (Mamestra). Stoga je potrebno redovito pratiti zdravstveno stanje kupusnjača u polju, te prema navedenim najvažnijim vrstama štetnih organizama poduzeti mjere usmjerene zaštite dopuštenim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Zbog globalnih klimatskih promjena (vrućina, sparina) zadnjih sezona sve češći nametnik postaje i kupusni štitasti moljac ili bijela mušica (Aleyrodes proletella). Odrasle oblike i ličinke ovog nametnika u početnim populacijama pronalazimo već od kraja svibnja i početka lipnja o.g. (na nekim vrstama kupusnjača iz ranog uzgoja, npr. kelj)!

Radi učinkovitijeg suzbijanja kupusnog štitastog moljca ili bijele mušice kupusnjača (Aleyrodes proletella) već u prvim mjerama folijarnog tretiranja preventivno preporučujemo primjenu registriranih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Obavezno u propisanim količinama dodavati sredstva za poboljšanje učinka pesticida.

Insekticide primjenjivati u doba dana kada pčele ne lete, npr. najbolje u kasnim večernjim satima. Neki od insekticida vrlo brzo gube djelotvornost na visokim temperaturama!

Hibridi kupusnjača i lokalna sorta Varaždinsko zelje tijekom druge polovice ljeta su često napadnuti i različitim uzročnicima bolesti (naročito ako se zalijevaju kišenjem i/ili orošavanjem), među kojima dominiraju više vrsta pjegavosti lišća (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), suha trulež (Phoma), mumifikacija glava (Sclerotinia) i vrlo opasna bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas)! Tome naročito pogoduju vrlo povoljni ljetni meteorološki uvjeti: visoke temperature sa jutarnjom rosom, zalijevanje usjeva kišenjem, česti uzgoj kupusnjača u ponovljenom uzgoju na istim poljima unutar 2-3 godine, te vlastita proizvodnja sjemena Varaždinskog zelja dvogodišnjom “uzdržnom” selekcijom uglavnom bez stručnog nadzora i bez tretiranja sjemena protiv uzročnika bolesti koje se prenose sjemenom. Također, budući da kupus ubrajamo u porodicu krstašica, u područjima gdje se uzgajaju uljarice (npr. uljana repica) i drugo korjenasto povrće roda Brassica (npr. postrna repa), neke se “zajedničke” bolesti prenose s jednog usjeva na drugi (npr. pjegavosti lišća, suha trulež), pa se u tom slučaju ekonomske štete povećavaju!

Stoga je potrebno planirati provoditi preventivne mjere radi suzbijanja navedenih uzročnika gljivičnih bolesti primjenom dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Dopušteni fungicidi ne suzbijaju bakterijsku tamnu trulež žila (Xanthomonas), pa je moguće u prvim zaštitama na poljima kasnih kupusnjača dodavati mikro-biološke pripravke na osnovi Bacillis subtilis ili u ograničenom pristupu manje količine dopuštenih bakarnih pripravaka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili folijarnih hranjiva s naglašenim sadržajem bakra.

Neke agrotehničke mjere i preporuke za preventivno suzbijanje bakterijske tamne truleži žila (Xanthomonas) i  kupusne kile (Plasmodiophora) prije sadnje kupusnjača u ljetnim rokovima uputili smo u preporuci od 13. svibnja o.g. (npr. kalcizacija, vapneni dušik)!

Pripravcima za suzbijanje biljnih bolesti na kupusnjačama potrebno je dodavati ranije navedene insekticide protiv različitih kategorija štetnika. Obavezno im je dodati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja u propisanim količinama.

Na smanjenje negativnog utjecaja temperaturnih kolebanja i pojačane ljetne sunčane radijacije na gotovo svim povrtnim kulturama dobili primjenom različitih organskih bio-stimulatora. Naknadno se koriste folijarna hranjivima s naglašenim sadržajem fosfora, kalija (i mikro-elemenata). Bolje je folijarna hranjiva koristiti preventivno, u više navrata sa smanjenim količinama, a dobro se miješaju sa svim preporučenim fungicidima (izuzev bakarnih fungicida) i insekticidima za zaštitu kupusnjača.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr