MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ratarstvo i ostalo

Obavijest ratarima

Žetva žitarica je pri kraju. Podsjećamo ratare na mogućnost kemijskog suzbijanja višegodišnjih korova (slak, pirika, osjak, divlji sirak, troskot) na strništima nakon žetve. Tim postupkom navedene korove na strništu moguće je suzbiti puno jednostavnije nego u kulturi.

 

U tu svrhu koriste se neselektivni herbicidi na bazi glifosata koji djeluju na većinu jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova: Catamaran 360, Cidokor Plus, Cidokor Max, Roundup Biactive, Roundup Rapid, Total TF, Glyphogan, Boom Efect, Cosmic, Ouragan System 4, Satelite, Glifokor 360 Tf, Herkules. 

 

Kako bi smanjili brojnost korova na proizvodnoj površini u slijedećoj vegetaciji potrebno je najprije na strništima provesti agrotehničku mjeru prašenja strništa čime naknadno potičemo rast i razvoj korova, a navedene herbicide treba primijeniti kada korovi razviju lisnu masu i dosegnu visinu 15-40 cm. Nakon tretiranja ne obrađivati površinu 21 dan.

 

Obavezno prije primjene sredstva pročitajte priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Akcija Prateći list

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja  CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o.  organizira ponovno prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnoga otpada sredstava za zaštitu bilja u Nadinskome blatu (maslinik OPG Ivan Atelj, 200 m južno od rampe za utovar grožđa), dana 20. kolovoza 2020., u vremenu od 8.00 – 10.00 sati.

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: : Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Posjednici su dužni predati isključivo praznu ambalažu.

Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Prateći list je propisani obrazac kojega popunjava posjednik ambalažnog otpada SZB, a ovjerava ga ovlašteni sakupljač ( CIAK) prilikom preuzimanja.

Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. zadržavaju pravo promjene rasporeda sakupljanja ili obustave istog u slučaju takvih preporuka Kriznog Stožera o zabrani masovnih okupljanja.

 

 

Ivan Šimičević, dipl.ing.agr.  

  E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima o sprječavanju zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom (Ambrosia, Abutilon)!

Nakon žetve strnih žitarica većina poljoprivrednika obavila je u drugoj polovici mjeseca srpnja o.g., sukladno uvjetima GAEC 3, plitku obradu ili prašenje strništa! U danima 24.-29. srpnja o.g. na većini je mjernih mjesta u Međimurju zabilježeno 77-98 mm, zatim ponovno od 3.-7. kolovoza novih 65-91 mm oborina, što je više nego dovoljno za već obavljenu ili planiranu sjetvu zelene gnojidbe na plitko obrađenim strništima. Najviše su temperature zraka nakon 7. kolovoza ponovno porasle na vrijednosti veće od 30°C  (do 32,4°C), isto očekujemo naredna 2-3 dana, ali s popodnevnim mogućim oborinama sredinom ovog tjedna (12.8.)! Stoga će nadalje biti iznadprosječno vruće i sparno vremensko razdoblje.

Na većini strništa naknadno raste i razvija se alergena korovna vrsta Ambrosia elatior („fazanuša“, „partizanka“) (dominantan ljetni korov), a na područjima uz rijeku Dravu širi se napasna korovna vrsta Abutilon theophrasti („europski mračnjak“). Sukladno uvjetima GAEC 6 potrebno je redovito provoditi mjere suzbijanja korova i sprječavati zarastanje poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom.

Budući alergena korovna vrsta Ambrosia elatior u narednom razdoblju započinje cvatnjom sukladno Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN 72/2007) potrebno je provoditi mehaničke ili kemijske mjere suzbijanja na poljoprivrednim, ali i svim drugim površinama gdje ova korovna vrsta raste (površine uz puteve i kanale, javne zelene površine, neizgrađena građevinska zemljišta, sportske terene i dr.)!

Agrotehničkom mjerom prašenje strništa naknadno potičemo rast i razvoj korova na oranicama (ako na istoj površini naknadno nije obavljena sjetva usjeva za zelenu gnojidbu), a naknadno ih je moguće suzbijati kemijski primjenom totalnih (neselektivnih) herbicida, a pritom se najčešće koriste sredstva na osnovi glifosata (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Primjenjuju se u količini od 1,5-12,0 lit./ha (ovisno o vrstama korova koje suzbijamo) (jednogodišnji korovi doza do 4 lit./ha, a višegodišnji korovi doza od 4-12 lit./ha)! Preporučeni utrošak vode je 200-600 lit./ha a preporučuje se dodati pomoćno sredstvo (AMS, 5 % otopina UREA, ulje i/ili okvašivač) (sa smanjenim utroškom vode moguće je i smanjiti količinu herbicida).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri aplikaciji spriječiti zanošenje na susjedne usjeve.

Na ARKOD parcelama prijavljenim kao ekološki značajne površine (EZP) (za “zelena plaćanja”) nije dopuštena primjena kemijskih sredstva za zaštitu bilja!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest za povrtlare

Proizvođače kasnog kupusa upozoravamo da redovito pregledaju svoj nasad budući su prisutni štetnici: kupusni bijelac (Pieris brassicae, Pieries rapae), kupusni  moljac (Plutella xylostella), kupusne sovice( Mamestra spp.), kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae), kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella).

Budući je kupus u fazi formiranja glavica potrebno je izvršiti zaštitu od ovih štetnika primjenom jednih od insekticida: Decis 2,5 Ec, Affirm, Fastac 10EC, Decis 100 EC, Rotor super , Scatto, Cythrin Max i dr.

Zbog izrazito nestabilnog vremena potrebno je izvršiti i zaštitu od bolesti  plamenjače kupusa ( Peronospora parasitica), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), koncentrična pjegavost (Alternaria  spp.), suha trulež (Phoma lingam) i bakterioze jednim od fungicida: Ortiva , Ortiva Top, Nativo 75WG, Zakeo 250 SC, Difcor i dr.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti u skladu sa FIS-om.

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira upućena je početkom zadnje dekade proteklog mjeseca srpnja (20.7. 2020.)! Zadnji tjedan mjeseca srpnja i prvi tjedan mjeseca kolovoza o.g. obilježilo je iznadprosječno kišovito razdoblje. Primjerice, na većini je mjernih lokaliteta u Međimurju u noći 24./25. srpnja zabilježeno 76,8 do 95,2 mm kiše, pa smo ukupno tijekom mjeseca srpnja izmjerili dvostruko više oborina od očekivanih vrijednosti, a tijekom prvog tjedna kolovoza na nekim je mjernim mjestima već zabilježena veće očekivana mjesečna količina oborina od prosjeka (npr. Mursko Središće) (vidi Tablicu 1.)! Na području Belice u posljednjih je 15 dana zabilježeno 146,2 mm kiše!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama u usjevima krumpira tijekom prvog tjedna mjeseca kolovoza 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) 1.-7.8.

(do 6.00 h)

 

Vlaženje lišća (min) 1.-7.8.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka 1.-7.8. Prosječna vlažnost zraka 1.-7.8.
Železna Gora 70,0 mm 470 minuta 19,71°C 88,03 %
Belica 64,8 mm 2.040 minuta 20,35°C 90,52 %
Mursko Središće 91,8 mm 5.775 minuta 19,90°C 90,35 %
Sveti Juraj u Trnju 70,0 mm 3.295 minuta 20,21°C 90,12 %
Donja Dubrava 63,8 mm 3.280 minuta 20,40°C 88,05 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

 

Posljednjih je 15-ak dana uglavnom vrlo sparno i vruće razdoblje: najviše su dnevne temperature zraka u danima 24.7.-6.8. 2020. najčešće bile u rasponu od 28,6° do 33,6°C, uz dnevne vrijednosti vlažnosti zraka od 72,9 do 99,8 %. Tijekom posljednja četiri kišna dana (3.-6.8. 2020.) najviše su temperature bila u rasponu 18,9° do 26,2°C! U narednih 6-7 dana će najviše dnevne vrijednosti temperature zraka ponovno iznositi 30-31°C! Zbog veće količine oborina u proteklom razdoblju, te zbog razlike u temperaturi zraka između dana i noći, nadalje očekujemo dugotrajne jutarnje rose i pojavu jutarnje sumaglice!

 

 

Na širem području Belice u drugoj polovici mjeseca srpnja o.g. procijenjeno je zdravstveno stanje i očekivani prinos gomolja na 34 različitih sorata krumpira (Agrico, HZPC, Europlant). Prinosi i zdravstveno stanje kod većine sorata krumpira su iznad prosječni!

 

Vrlo vruće i sparno razdoblje s dugotrajnim vlaženjem lišća zbog obilnih pljuskova, dugotrajnih rosa i sumaglice pogoduju kasnom razvoju koncentrične pjegavosti i paleži cime (Alternaria solani). Primjerice, nakon 24. srpnja o.g. zabilježeno je čak 10 dana sa najvišim dnevnim ocjenama za zarazu 3-4 po prognoznom modelu “TOMCAST” (Alternaria) (ukupno suma dnevnih vrijednosti posljednjih 30 dana iznosi čak 68)! Prema ranijim iskustvima iz Međimurja kod većine sorata krumpira zaštitu učinkovitijim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) valja radi suzbijanja koncentrične pjegavosti i paleži cime (Alternaria) ponavljati nakon ukupne sume 25!

U poljskom mikro-pokusu kraj rijeke Mure (Mursko Središće) nakon pet provedenih aplikacija u razdoblju od 25. svibnja do 13. srpnja o.g. sa većinom fungicida je dobivena odlična zaštita cime od uzročnika bolesti. Na netretiranim su biljkama u tri sorte krumpira (Severina, Esmee i Arizona) najveće štete i zaraza zabilježeni od koncentrične pjegavosti (Alternaria) i paleži lišća cime od visokih temperatura! Pro ocjenama mikro-pokusa u danim 26.7. i 02.8. 2020. nisu pronađeni simptomi plamenjače krumpira (Phytophthora infestans)! Ipak, nakon obilnih oborina zabilježenih u posljednjih 15 dana ponovno raste opasnost od kasne pojave krumpirove plijesni ili plamenjače (Phytophthora)!

 

Zadnje mjere zaštite cime protiv koncentrične pjegavosti i paleži cime (Alternaria), te moguće vrlo kasne pojave plamenjače (Phytophthora), potrebno je provoditi samo na srednje kasnim i kasnim sortama krumpira, odnosno sortama namijenjenim za industrijsku preradu (npr. u čips)! Ipak, budući na većini polja dominira sadnja srednje ranih sorata krumpira, u takvim vremenskim uvjetima od zadnjeg tjedna mjeseca srpnja i početkom kolovoza o.g. bilježimo fiziološko dozrijevanje cime (vidljivo po naglom žućenju i sušenju cime)!

 

Preporučene mjere naredne zaštite:

U završnim zaštitama cime krumpira voditi računa o najvećem broju dopuštenih aplikacija jednog te istog pripravka u sezoni (o dosadašnjem izboru pripravaka), postranom utjecaju fungicida na koncentričnu pjegavost (Alternaria) i propisanim karencama za krumpir (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Završne mjere zaštite cime svakako preporučujemo obaviti na poljima sa srednje kasnim sortama krumpira koje još imaju razvijenu zelenu cimu, a čiji se urod planira skladištiti tijekom zimskih mjeseci, te na kasnim sortama krumpira za industrijsku preradu u čips!

U završnim aplikacijama pri sprječavanju prijenosa krumpirove plijesni (Phytophthora) na gomolje također preporučujemo djelatne tvari kraće karence (3-7 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!(voditi evidenciju o najvećem broju primjene jednog te istog pripravka na istoj površini u sezoni)!

 

VAŽNO: na parcelama gdje se u narednih 12-14 dana planira vaditi urod krumpira moguće je provesti mehaničko uništavanje cime, odnosno desikaciju ili “kemijsko spaljivanje” cime i korova: za tu namjenu nakon povlačenja s tržišta dikvata, od ove je sezone moguće koristiti samo registrirano sredstvo na osnovi prirodnih tvari (“prirodni herbicid”): pelargonske kiseline (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Primjenu pelargonske kiseline ograničiti samo na povoljne vremenske uvjete (sunčano, suha do blago vlažna lisna masa, uz temperature 15-25°C). Moguće je mehanički prethodno i djelomično uništiti cimu krumpira, a naknadno primijeniti značajno manju količinu pelargonske kiseline od registrirane doze za desikaciju krumpira!

 

Ne provoditi desikaciju cime na poljima s kojih se urodi gomolja namjeravaju vaditi tek za 30-40 dana ili kasnije!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest povrćarima

Tijekom proteklih tjedan dana bilježimo nestabilno vrijeme,praćeno kišom,vjetrom a na pojedinim lokalitetima i tučom.Preporučujemo obaviti zaštitu plodovitog povrća  fungicidima kraće karence-Ortiva,Teldor SC 500,Geoxe,Pyrus 400 SC,Domark 40 ME,pazeći na karence i registracije za pojedine kulture.

Uočena je pojava štetnih grinja (Tetranychus spp), za čiji razvoj i širenje pogoduju  uvjeti visokih temperatura.Preporučujemo uporabu dozvoljenih akaricida –Kraft 18 EC (rajčica,paprika,krastavac,patliđan dinja) ili  Vertimec 18 EC (rajčica,paprika,dinja,lubenica,patliđan) .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/,strogo vodeći računa o karenci za pojedinu kulturu.

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Sakupljanje ambalaže u Splitsko-dalmatinskoj županiji bit će 26.8.2020.u Sinju,

Put Piketa  24 (Poljoapoteka Hipodrom),od 9:00-11:00 h.i 27.8.2020. u Imotskom,Glavina Donja 373 ((Poljoljekarna Poljopromet d.o.o.),od 8:00-10:00 h.

 

mr.sci.Ivana Župić

e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima-ambrozija

Podsjećamo sve poljoprivredne proizvođače na zakonsku obvezu o uklanjanja Ambrozije (Ambrosia artemisifolia) sa poljoprivrednih površina (oranica, livada, vrtova i dr.) (NN 72/07). Obveza također  uključuje i rubove parcela, poljske puteve, rubove šuma i dr.

Biljka je jednogodišnja te se širi sjemenim i vrlo je agresivan korov koji cvjeta od srpnja do listopada te u tom periodu zbog izlučivanja polena kod osjetljivih ljudi izaziva jake alergijske reakcije.

Kako biljka ima dugi period cvatnje, a širi se sjemenom suzbijanje se mora provoditi više puta kroz godinu kako ne bi došlo do cvatnje te do daljnjeg širenja biljke sjemenom. Korov se može uništavat mehanički (košnjom, čupanjem) ili primjenom herbicida.

 

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Uputa o mjerama zaštite od najčešćih bolesti i štetnika prije i tijekom zamračivanja krizantema!

Zbog izrazito toplog i sparnog vremena koje bilježimo u drugoj polovici srpnja o.g. još prije dva tjedna  (21.7.) upućeno je upozorenje o mogućoj pojavi bakterijskih bolesti krizantema tijekom 2020. sezone, uz preporučene preventivne mjere zaštite.

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama pri uzgoju krizantema tijekom proteklog mjeseca srpanja 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm)

 

Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 142,8 mm 2.430 minuta 20,77°C 73,30 %
Belica 142,0 mm 5.180 minuta 20,77°C 79,23 %
Mursko Središće 151,6 mm 18.035 minuta 20,67°C 80,09 %
Sveti Juraj u Trnju 132,8 mm 7.960 minuta 20,71°C 80,91 %
Donja Dubrava 138,4 mm 9.980 minuta 21,06°C 78,17 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

 

Kako krizantema spada u skupinu biljaka kratkog dana čiju cvatnju potiču hormoni koji se formiraju noću u starijem lišću, sama cvatnja će nastupiti ako kod biljaka određene visine rasta nastupe dani ispod kritične dužine (kraći od 13 sati). Poznavanjem kritične duljine dana, odnosno granice između dugog i kratkog dana, može se odrediti početak cvatnje krizantema. Pokrivanje krizantema crnim plastičnim folijama obično se provodi od prvog tjedna kolovoza do prvog tjedna rujna, a tada prema višegodišnjim prosjecima povremeno očekujemo kasno-ljetne ciklone koje donose kišne dane i povišenu vlagu zraka. Zamračivanje krizantema u tom razdoblju dodatno pogoduje razvoju nekoliko skupina biljnih bolesti, prvenstveno zbog povišene vlažnosti zraka i učestale rose i/ili magle, koje tijekom kolovoza i početkom rujna često nastaju zbog razlike u noćnim i dnevnim vrijednostima temperatura zraka! Zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline Mure i Drave tijekom proteklog srpnja trajalo je duže od 18.000 minuta (na otvorenom) (vidi Tablicu 1.)! Kako je na većini mjernih lokaliteta u Međimurju u noći 24./25. srpnja zabilježeno 76,8 do 95,2 mm kiše, ukupno smo već tijekom mjeseca srpnja izmjerili dvostruko više oborina od očekivanih vrijednosti (vidi Tablicu 1.), a pritom su 17 srpanjskih dana najviše vrijednosti temperature zraka bile >28°C! Posljednja je dva tjedna uglavnom vrlo sparno i vruće razdoblje (najviše su dnevne temperature zraka u danima 28.7.-1.8. 2020. bile u rasponu od 30,3° do 32,3°C), uz dnevne vrijednosti vlažnosti zraka od 72,9 do 99,8 %. U narednih 2-3 dana će osvježiti, uz pad dnevnih temperatura za 10-ak °C, a moguće je novih 50-ak mm novih oborina! Zbog veće količine oborina u proteklom razdoblju i moguće narednih dana, te zbog razlike u temperaturi zraka između dana i noći, očekujemo dugotrajne jutarnje rose i pojavu sumaglice!

Prema višegodišnjim iskustvima tijekom kolovoza bilježimo na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave naj-dugotrajnije zadržavanje vlage na biljkama, pa obično u takvim uvjetima pronalazimo prve znakove lisnih pjegavosti krizantema (Alternaria, Septoria). Uz zamračivanje krizantema raste opasnost od pojave i razvija bijele hrđe krizantema (Puccinia horiana)! Stoga u narednim zaštitama preporučujemo redovito primjenjivati dovoljno učinkovite i dopuštene fungicide za suzbijanje navedenih bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla tijekom kolovoza još uvijek bilježimo jaču pojavu poljske zelene stjenice (Lygus), lisnih uši (Aphidae) i/ili kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a zbog visokih temperatura zraka raste opasnost od moguće ranije pojave stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus). Od zadnje dekade mjeseca srpnja i početkom kolovoza o.g. bilježimo pojavu leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), a moguća je i pojava leptira sovica (Noctuidae)! Toplo i sparno razdoblje tijekom kolovoza može pogodovati naknadnom razvoju njihovih gusjenica koje napadaju lišće (npr. soviceNoctuidae) i/ili stabljike krizantema (npr. kukuruzni moljacOstrinia).

Stoga je potrebno redovito pregledavati biljke na navedene štetne organizme, te redovito poduzimati mjere za njihovo suzbijanje primjenom dovoljno učinkovitih i dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima šećerne repe i cikle!

Ove smo godine početkom lipnja i krajem prvog tjedna mjeseca srpnja (04.6. i 06.7. 2020.) uputili obavijest proizvođačima cikle i šećerne repe o pojavi prvih znakova sive pjegavosti (Ramularia u usjevima cikle). Prema višegodišnjim iskustvima prosječno od sredine srpnja do kraja druge dekade mjeseca kolovoza bilježimo jači razvoj najopasnije bolesti lišća šećerne repe – pjegavosti i paleži čiji je uzročnik Cercospora beticola. Uzročnik ove bolesti još jače napada ciklu i blitvu. Tome pridonose ljetne topline i povremeni prodori vlažnih fronti s oborinama nakon kojih bilježimo česte jutarnje rose i/ili magle (sumaglice). Kako je na većini mjernih lokaliteta u Međimurju u noći 24./25. srpnja zabilježeno 76,8 do 95,2 mm kiše, ukupno smo već tijekom mjeseca srpnja izmjerili dvostruko više oborina od očekivanih vrijednosti (vidi Tablicu 1.), a pritom su 16 srpanjskih  dana najviše vrijednosti temperature zraka bile >28°C!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti cikle i šećerna repe u mjesecu srpanju 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-31.7. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-31.7. 2020.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka za 1.-31.7. 2020.
Belica 141,8 mm 5.170 minuta 20,60°C
Trnovčak 142,8 mm 2.430 minuta 20,61°C
Mursko Središće 151,6 mm 17.865 minuta 20,48°C
Sveti Juraj u Trnju 132,8 mm 7.840 minuta 20,53°C
Donja Dubrava 138,4 mm 9.365 minuta 21,91°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Posljednja je dva tjedna uglavnom vrlo sparno i vruće razdoblje (posljednja četiri dana najviše su dnevne temperature zraka 30,5°-32,8°C, tijekom kojeg su uz riječne doline prosječne vrijednosti vlažnosti zraka 72-92 %. U narednih 6-7 dana nastavlja se pravo ljetno razdoblje s najvišim temperaturama zraka 27-33°C! Zbog veće količine oborina u proteklom razdoblju i razlike u temperaturi zraka između vrućih dana i noći, očekujemo dugotrajne jutarnje rose i pojavu sumaglice! Zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline u protekla je dva tjedna svakodnevno u trajanju 245-1.440 minuta! Ukupno je tijekom srpnja o.g. na nekim mjestima uz riječne doline zabilježeno zadržavanje vlage na biljkama 17.865 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Nadalje će biti vrlo vruće (33°C) i sparno, a nove su oborine moguće i narednog vikenda i početkom idućeg tjedna (02.-04.8. 2020.)!

Još početkom mjeseca lipnja o.g. pregledom usjeva cikle na lokalitetima u središnjem dijelu Županije uz rijeku Dravu i akumulaciono jezero HE Čakovec uočena je pojava sive pjegavosti lišća jačeg intenziteta (Ramularia), a od sredine mjeseca srpnja pojavljuju se i simptomi pjegavosti lišća (Cercospora beticola)!

Prema prognoznom modelu za pojavu ove bolesti (“DIV Pessl”) razdoblje tek od druge polovice mjeseca lipnja o.g. smatramo povoljnim za primarne zaraze nezaštićenih usjeva uzročnikom pjegavosti lišća šećerene repe (Cercospora beticola) – naročito na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave! Nakon obilnih padalina u noći 24./25. srpnja 2020. dnevne su vrijednosti (“DIV Pessl”) porasle sa vrijednosti 1 na 4, pa u narednom razdoblju očekujemo baročito brzo epidemijsko širenje pjegavosti lišća (Cercospora) u nezaštićenim usjevima cikle i šećerne repe!

Stoga u narednom razdoblju proizvođačima šećerne repe i cikle savjetujemo redovito pratiti zdravstveno stanje usjeva i provoditi mjere usmjerene zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Pjegavost i palež lišća repe (Cercospora) prvo se pojavljuje na poljima gdje se šećerna repa ne uzgaja u preporučenom agrotehničkom plodoredu, odnosno na poljima udaljenim do 100 m od prošlogodišnjih repišta.

Zaštita šećerne repe se obavezno provodi nakon pojave prvih znakova pjegavosti na vanjskoj rozeti lišća, a budući da kritično razdoblje za razvoj ovih bolesti traje narednih 50-60 dana proizvođačima nadalje preporučujemo pregledavati zdravstvenu ispravnost polja, odnosno nakon uočenih znakova nastaviti mjere usmjerene zaštite.

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na fungicide tijekom protekle 2019. i  2018. godine potvrđena je unutar populacije bolesti osjetljivost (umjerena rezistentnost) na strobilurine. Pojedini izolati pokazali su osjetljivost azoksistrobin, piraklostrobin i trifloksistrobin! Izolati Cercospora beticola pokazali su općenito smanjenu osjetljivost na triazolni fungicid tetrakonazol. Također većine sakupljenih izolata (14 od 15) pokazuje osjetljivost ili rezistentnost na benzimidazol tiofanat-metil! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Stoga zbog ranijih i novijih spoznaja o razvoju rezistentnosti ili otpornosti uzročnika pjegavosti lišća šećerne repe na prečesto korištene fungicide iz skupine benzimidazola, strobilutina i triazola u našoj zemlji preporučujemo njihovu naizmjeničnu i kombiniranu primjenu. Od površinskih djelatnih tvari dopuštenje za suzbijanje pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora) u našoj zemlji imaju još neki ditiokarbamati (npr. mankozeb) i neki bakreni spojevi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Koristiti propisane količine ili doze pripravaka, uz utrošak 300-350 litara škropiva/ha.

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U usjevima cikle je zaštita potrebna samo u usjevima iz rano-ljetne sjetve, poglavito ako se takva polja nalaze blizu usjeva cikle iz proljetne sjetve, jer se tada bolest sa odraslih širi na tek mlade biljčice! U tom slučaju preporučujemo preventivno ili prije jače pojave bolesti protiv lisne pjegavosti tretirati registriranim pripravcima uz pridržavanje propisane karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Također je potrebno folijarna tretiranje usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor (s folijarnim hranjivima ne miješati bakarne pripravke)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Obilaskom terena primijećena je pojava odraslih oblika kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera). Odrasle kukuruzne zlatice hrane se svilom i polenom te listovima kukuruza. Značajnije štete možemo očekivati ukoliko utvrdimo više od 20 odraslih kukuruznih zlatica po klipu. Međutim, ličinke su te koje rade glavnu štetu i to na korijenu kukuruza. Biljke izgriženog korijena gube oslonac te se pod težinom nadzemnog dijela ili vjetra ruše na tlo. Tipičan simptom koji ukazuje na napad ličinki kukuruzne zlatice su biljke kukuruza povijene stabljike u obliku guščjeg vrata.

Najučinkovitija mjera borbe protiv kukuruzne zlatice je izbjegavanje uzgoja kukuruza u monokulturi (kukuruz na kukuruz) i provođenje plodoreda. Kemijsko suzbijanje ovog štetnika je često teško provedivo jer su biljke kukuruza u vrijeme pojave zlatice već vrlo visoke. Dozvolu za suzbijanje odraslih kukuruznih zlatica imaju sredstva Decis 100 EC, Scatto, Rotor super, Poleci plus, Demetrina 25 EC, Mospilan 20 SG i Ampligo.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr