MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ratarstvo i ostalo

Obavijest proizvođačima salate

Preporučamo svim poljoprivrednim proizvođačima čije su povrtne kulture bile pogođene tučom te jakim vjetrom, da naprave zaštitu kako ne bi došlo do razvoja bolesti. Naime, tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila rane koje su sada postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

Salatu uzgojenu na otvorenom potrebno je zaštititi od bolesti i to od plamenjače (Bremia lactucae), bijele truleži (Sclerotinia slerotiorum), te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Sredstava koja se mogu primijeniti za zaštitu salate od plamenjače su: ACROBAT MZ WG, POLYRAM DF, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD R, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ORTIVA, ORVEGO, ZAKEO 250 SC, AIRONE SC.

Sredstva dozvoljena za suzbijanje bijele truleži su: TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, SIGNUM, GEOXE.

Za suzbijanje sive plijesni moguće je primijeniti preparate: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SIGNUM, PYRUS 400 SC, SCALA.

Kako bi kulture ojačale i brže i lakše se oporavile, mogu se koristiti biostimulatori: Drin, Algo Vital, Megafol, Amino Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kupusa

Preporučamo svim poljoprivrednim proizvođačima čije su kupusnjače bile pogođene tučom te jakim vjetrom, da naprave zaštitu kako ne bi došlo do razvoja bolesti. Naime tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila rane koje su sada postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

PREPARAT KULTURA KARENCA BOLEST
ORTIVA Kupusnjače 14 dana koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), bijela hrđa (Albugo candida), plamenjača (Peronospora parasitica), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), pepelnica (Erysiphe cruciferarum)

 

SCORE 250 EC Kupusnjače 21 dan koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), suha trulež (Leptosphaeria maculans)

bijela pjegavost (Pseudocercosporella capsellae)

 

NATIVO 75 WG Kupus,

kelj pupčar,

cvjetača,

brokula

21 dan koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)

prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), suha trulež

(Phoma lingam = Leptosphaeria maculans), bijela hrđa (Albugo candida), svijetla pjegavost (Pyrenopeziza brassicae), pepelnica

(Erysiphe cruciferarum)

DIFCOR Kupus

 

 

 

 

21 dan

 

koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)

prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola)

   

cvjetača

 

14 dana

koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), pjegavosti (Septoria spp.), hrđe (Puccinia spp.), pepelnice (Erysiphe spp.)
SIGNUM Kupus

Brokula, cvjetača, kelj pupčar

 

Kupus-21 dan;

Ostale kulture-14 dana

 

 

 

 

 

koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), bijela hrđa (Albugo candida), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola)
NEORAM WG kupus 20 dana Plamenjača (Peronospora parasitica), bijela hrđa (Albugo candida), bakterijska vlažna trulež (Erwinia carotovora subsp. carotovora)

bakterijska pjegavost (Xanthomonas campestris), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola)

 

 

Kod primjene zaštitnih sredstava pridržavajte se propisanih karenci!

Kako bi kulture ojačale i brže i lakše se oporavile, mogu se koristiti biostimulatori: Drin, Algo Vital, Megafol, Amino Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Preporučamo svim poljoprivrednim proizvođačima čije su povrtne kulture bile pogođene tučom te jakim vjetrom, da naprave zaštitu kako ne bi došlo do razvoja bolesti. Naime tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila rane koje su sada postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

Dozvoljena sredstava za suzbijanje plamenjače krumpira (Phytophthora infestans)  su: EQUATION PRO, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, POLYRAM DF, PENNCOZEB 75 DG.

Preparati ACROBAT MZ WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, STAR 80 WP osim plamenjače suzbijaju i koncentričnu pjegavost.

Nasad krumpira koji je oštećen od tuče, te još nije ušao u fazu cvatnje moguće je tretirati bakrenim preparatima (kako bi se zatvorile rane od nastalog oštećenja).

Kod primjene zaštitnih sredstava pridržavajte se propisanih karenci!

Kako bi kulture ojačale i brže i lakše se oporavile, mogu se koristiti biostimulatori: Drin, Algo Vital, Megafol, Amino Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Preporučamo svim poljoprivrednim proizvođačima čije su povrtne kulture bile pogođene tučom te jakim vjetrom, da naprave zaštitu kako ne bi došlo do razvoja bolesti. Naime tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila rane koje su sada postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

U nasadima luka i češnjaka potrebno je provesti zaštitu protiv plamenjače (Peronospora destructor), zatim hrđe (Puccinia allii), koja se češće javlja na češnjaku nego na luku, zatim bijele truleži (Sclerotinia sclerociorum) i sive plijesni (Botrytis sp.).

 

U tablici su navedeni preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na luku i češnjaku.

 

Preparati za suzbijanje bolesti na luku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Acrobat MZ 28 dana
  Ortiva 21 dan
  Quadris 14 dana
  Ridomil Gold MZ Pepite 21 dan
  Fantic M 28 dana
  Neoram WG 3 dana
Hrđa Luna Experiance 7 dana
  Score 250 EC 14 dana
Siva plijesan Teldor SC 500 7 dana
  Switch 62,5 WG 14 dana
  Signum 21 dan
Bijela trulež Teldor SC 500 7 dana

 

Preparati za suzbijanje bolesti na češnjaku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Acrobat MZ 14 dana
  Ortiva 14 dana
  Quadris 14 dana
  Ridomil Gold MZ Pepite 21 dan
  Fantic M 28 dana
  Neoram WG 3 dana
Hrđa Luna Experiance 7 dana
  Score 250 EC 14 dana
  Difcor EC 14 dana
  Ortiva 14 dana
  Signum 14 dana
Siva plijesan Signum 14 dana
Bijela trulež Signum 14 dana

 

 

Fungicide je potrebno primijeniti uz dodatak okvašivača koji poboljšavaju učinak sredstva.

Kod primjene zaštitnih sredstava pridržavajte se propisanih karenci!

Kako bi kulture ojačale i brže i lakše se oporavile, mogu se koristiti biostimulatori: Drin, Algo Vital, Megafol, Amino Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Obavijest za povrtlare

Proizvođače  češnjaka  i luka  upozoravamo da je potrebno nasade  zaštititi od uročnika bolesti plamenjačePeronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bijele truleži (Sclerotinia spp.) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristeći se jednim od dozvoljenih  pripravaka.

Protiv plamenjače : Ridomil Gold MZ Pepite, Acrobat MZ WG, Galben M, Ortiva , Fantic M i dr.

Protiv hrđe: Score 250 EC, Difcor EC, Ortiva , Luna experience te Signum koji ima djelovanje na hrđu i bijelu plijesan.

Fungicidima dodati okvašivač.

Zabilježene su  značajne kolonije lisnih uši  na povrtnim kulturama na otvorenom: rajčici, paprici, krastavcima, mahunama, tikvama,  grahu i dr.

Za masovni ulov mogu se postaviti i žute ljepljive ploče iznad povrtnih kultura koje značajno smanje napad  ili  nema potrebe tretiranja.

Preporučujemo povrtlarima  koji imaju napad  lisnih uši da izvrše zaštitu koristeći se jednim od dozvoljenih insekticida:  Closer, Movento, Teppeki 500 WG, Rotor Super, Karate Zeon.

Potrebno je izvršiti i zaštitu od plamenjače , koncentrične pjegavosti, hrđa i antraknoza koristeći se jednim od fungicida: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer.

 

Nasad krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) jednim od fungicida: Acrobat MZ WG, Electis WG, Zakeo 250 SC, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Star 80 WP.

Pregledom usjeva uočen je izlazak ličinki iz jaja krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Za suzbijanje može se koristiti : Mospilan 20 SG, Cythrin Max, Match 050 EC i dr.

Sakupljanje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u županiji PSŽ , tzv. „akcije prateći list“ u ovom trenutku   nije moguće provoditi radi zabrane masovnih okupljanja koju je odredilo Ravnateljstvo civilne zaštite.

 

U ovom trenutku za vrijeme trajanja krize svi posjednici prazne ambalaže SZB tvrtki članica EKO MODEL-a: AgroChem-Maks, Agroavant, Agroteks, BASF, Bayer, Chromos Agro, Corteva Agriscience, Danon, Euroazijski pesticidi, Nufarm, Monsanto, Iskra Zelina Kemijska industrija, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro koji žele na propisan način vratiti ambalažu mogu to učiniti na način da se jave tvrtki CIAK d.o.o. s molbom za pojedinačni odvoz. Uvjet za to jest posjedovanje minimalno 100 kg prazne ambalaže.

Obzirom da imamo  puno malih proizvođača koji nemaju 100 kg ambalaže,   predlažemo da se nekoliko njih organizira kako bi ostvarili potrebnu kilažu te pozovali CIAK.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps

Obavijest proizvođačima kukuruza

Usjevi kukuruza ovisno o lokalitetu nalazi se u fazi nicanja pa do faze nekoliko lista. Ovisno o sastavu korovne flore na proizvodnoj parceli i faze razvoja (broj listova) kukuruza moguće je odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje.

 

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u fazi 3-5 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Deherban A extra, Dikopur Max, Esteron extra 600 EC;  Starane 250, Tomigan 250 EC, Pluss, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega; Banvel 480 S, Kolo 480 S, Callam, Motikan, Dimbo 480 SL; Lontrel 300, Clap 300, Boss; Mustang.

 

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove i jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju u fazi 2-6 listova kukuruza Motivell, Kelvin  OD, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 SC, Nisoch, Talon, Nic 4 OD, Nico  4 SC, Chaman 40 OD,  Innovate 240 SC, Marvel, Milagro, Motivell extra  6 OD.

Da bi se proširio spektar djelovanja na širokolisne korove mogu se miješati s herbicidima: Banvel 480 S, Kolo 480, Motikan, Callam, Basagran super, Cambio.

 

Uskolisne korove suzbijaju herbicidi: Tarot 25 DF, Trawel, Magnum, Task 64 WG, Principal 53,6 WG, Principal plus 66,5 WG. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove mogu se kombinirati sa herbicidima Banvel 480 S, Kolo 480 S, Motikan Callam.

 

Jednogodišnje širokolisne korove u fazi 2-8 razvijenih listova kukuruza mogu se primijeniti:

Callisto  480 SC, Elumis, Temsa SC, Nikita, Cyntel 51 WGCambio, Basagran 480, Basagran superPeak 75 WG, Casper 55 WG; Harass 75 WG; Harmony SX.

 

Kombinirani pripravci za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova su: Equip, Monsoon active, Peak 75 WG,  Casper 55, Spandis, Laudis OD, Capreno.   

 

Kako bi se herbicid što bolje prihvatio za korovnu biljku i kako bi njegovo djelovanje bilo što učinkovitije, preporuča se herbicidu dodati preporučeno sredstvo za poboljšanje učinka – okvašivač.

Na parcelama na kojima korovi nejednako niču preporuka je da se primjena herbicida obavi u split aplikaciji – preporučena doza se podjeli na pola i tretiranje se obavi u dva navrata u razmaku od tjedan dana.

Tretiranje obavite po mirnom vremenu bez vjetra kako ne bi došlo do zanošenja na susjedne parcele.

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima korijenastog povrća (mrkve, peršina i celera)

Premda je u mjesecu svibnju o.g. na većini lokaliteta zabilježeno deset kišnih dana na većini je mjernih mjesta u zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Županije ukupno zabilježeno tek nešto više od 50 mm (npr. Orehovčak, Belica, Sveti Juraj u Trnju, Donja Dubrava)! Iako je proteklih 25 dana mjeseca svibnja tijekom 16 dana najviša dnevna temperatura bila >20°C, zbog svježih je noći dosadašnji mjesečni prosjek u središnjem dijelu Županije niži od očekivanja (vidi Tablicu 1.)! U narednim će danima zbog sjevernog vjetra jutra još uvijek imati vrijednosti 6-9°C a najviše dnevne 19-22°C! Promjenljivo proljetno razdoblje će se nastaviti, a narednog vikenda i početkom idućeg tjedna očekujemo moguće nove padaline! Najniže su noćne temperature zraka u proteklom mjesecu najčešće bile < 10°C (čak tijekom 17 proteklih svibanjskih jutra), a prosječne su dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka u rasponu 66-99 %! U proteklih je tjedan dana na većini mjernih mjesta palo 14-18 mm oborina,  a zbog utjecaja riječnih doline na nekim su mjestima zabilježene dugotrajne jutarnje rose (npr. lokalitet Mursko Središće)! Senzori vlaženja tijekom mjeseca svibnja o.g. bilježe zadržavanje vlage u biljnim usjevima u trajanju većem od 6.900 minuta na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure (npr. lokaliteti Mursko Središće i Donja Dubrava)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za početni razvoj bolesti korjenastog povrća tijekom većeg dijela mjeseca svibnja 2020. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-26.5. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-26.5. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-26.5. 2020.
Belica 53,2 mm 2.575 minuta 14,61°C
Mursko Središće 48,8 mm 12.235 minuta 14,52°C
Novakovec 41,8 mm 4.535 minuta 14,62°C
Sveti Juraj u Trnju 52,6 mm 3.660 minuta 14,63°C
Donja Dubrava 52,8 mm 6.915 minuta 14,89°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

U takvim uvjetima bilježimo prve (primarne) uvjete za početni razvoj gljivičnih bolesti iz skupine pjegavosti i paleži lišća korjenastog povrća (Alternaria, Septoria, Cercospora), poglavito mrkve, peršina, celera korjenaša i cikle. Ove smo godine u posljednjih 30-ak dana pomoću prognoznog modela “TomCast” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na područjima uz riječne doline došli do zbroja 23 (kada očekujemo moguće prve simptome ove bolesti na osjetljivim hibridima mrkve)! Rana i jača pojava bolesti lišća korjenastog povrća značajno umanjuje prinose, a već slabija pojava lisne pjegavosti celera onemogućuje prodaju lišća kao začinske namirnice. Ove se bolesti održavaju se na zaraženim i zaostalim biljnim ostacima u polju, odnosno moguć je prijenos i zaraženim sjemenom. Razvoju bolesti pogoduje noćno vlaženje lišća oborinama ili jutarnjom rosom i topli dani!

Tržne proizvođače mrkve koji su usjeve sijali u ranijim rokovima, a kada lisna površina bude veća od 30-tak cm, upozoravamo na uvjete za prvu pojavu i razvoj crne paleži lišća (Alternaria dauci).

Stoga preporučujemo od kraja mjeseca svibnja i početkom lipnja o.g. pratiti zdravstveno stanje lišća, te poduzeti moguće prve usmjerene zaštite mrkve, celera i peršina od dominantnih uzročnika bolesti (Alternaria dauci, Septoria apii, Cercospora apii, Septoria petroselinii, Erysiphe spp.) registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

Proizvođače celera i peršina upozoravamo da smo u središnjem dijelu Međimurja ove sezone na lišću već zabilježili i prvu pojavu minirajućih muha (muhe lisni mineri) (Euleia, Phytomyza, Lyriomyza) (naročito na usjevima celera korijenaša iz rane proizvodnje). Stoga preporučujemo redovito pratiti moguću prvu pojavu ovih nametnika na lišću celera i peršina, te prema potrebi poduzeti mjere njihova suzbijanja registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ranu mrkvu koja se planira vaditi već sredinom ili u drugoj polovici lipnja o.g. ne preporučujemo kemijski tretirati protiv spomenutih bolesti.

Jaču i raniju pojavu ove bolesti očekujemo na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure, odnosno na poljima gdje se često uzgaja mrkva.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

I dalje se najavljuje kišno i nestabilno vrijeme. U  usjevima povrtnih kultura zbog intenzivnog porasta lisne mase i vrlo povoljnih uvjeta za pojavu i širenje bolesti potrebno provesti zaštitu od bolesti.

U rajčici i krumpiru zaštitu od plamenjače( Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti   (Alternaria solani) provesti primjenom jednog od pripravaka: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, RIDOMIL GOLD R, GALBEN C, FANTIC M, ACROBAT MZ WG, ARMETIL M, REBOOT, PROXANIL,  ZIGNAL SUPER (krumpir).

U rajčici protiv koncentrične pjegavosti i baršunaste plijesni (Cladosporium fulvum) upotrijebiti ARGO, DIFCOR, ili DOMARK 40 ME; ZAFTRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC (plamenjača, baršunasta plijesan).

Zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor),  hrđe (Puccinia allii) i purpurne pjegavosti (Stemphylium vesicarium) u usjevima luka i češnjaka provesti primjenom fungicida: ZAFTRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, CUSTODIA, ACROBAT MZ WG.

U krastavcima protiv plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) i pepelnice (Erysiphe cichoracearum) primijeniti jedan od pripravaka: ORTIVA,  ZAFTRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, PERGADO MZ

Protiv lisnih uši mogu se primijeniti insekticidi:

u krastavcima: MOSPILAN 20 SP, MOSPILAN 20 SG, CLOSER, TEPPEKI  WG, CALYPSO SC 480, FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, POLECI PLUS, ROTOR SUPER

u rajčici: MOSPILAN 20 SP, MOSPILAN 20 SG, CLOSER, TEPPEKI  WG, CALYPSO SC 480,  FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, POLECI PLUS

u paprici: MOSPILAN 20 SP, MOSPILAN 20 SG, CLOSER, TEPPEKI  WG, CALYPSO SC 480,  FASTAC 10 EC, KARATE ZEON

u cikli: CYTHRIN MAX, ROTOR SUPER, DECIS 100 EC

u blitvi: ASSET FIVE

u grahu: FASTAC 10 EC, ROTOR SUPER, DECIS 100 EC,

 

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

 

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest povrćarima

Obzirom na nestabilne vremenske prilike s povremenim oborinama proteklih dana, povoljni su uvjeti za pojavu i razvoj bolesti plamenjače krumpira i rajčice (Phytophthora infestans), kao i za bolest koncentričnu pjegavost (Alternaria solani) .  Za  zaštitu krumpira može se rabiti jedan od pripravaka: Akrobat MZ WG ili  Dithane DG Neotec ili Dithane M-45 ili Star 80 WP ili neki drugi pripravak prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za rajčicu se može rabiti jedan od pripravaka: Ortiva ili Ortiva Top ili Zakeo 250 SC ili neki drugi pripravak prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Navedeni će pripravci djelovati na obje bolesti.

 

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima paprike i povrća!

Pregledom paprike uzgajane u zaštićenom prostoru primijećen je jači napad tripsa (Thysanoptera) te na nekim lokacijama lisne uši ( Aphydidae ).Praćenje oba štetnika  osim vizualnog pregleda može se vršiti postavljanje žutih i plavih ploča ( trips). Postavljanjem većeg broja ploča može se smanjiti populacija štetnika.

Osim šteta koje izazivaju na biljkama paprike ova dva štetnika predstavljaju veliku opasnost kao prenosioci viroza koje se javljaju sve češće posljednjih godina. Virus pjegavosti i venuća rajčice (Tomato spotted wilt virus – TSWV)  i Virus mozaika krastavaca (Cucumber mosaic virus – CMV). Vektori TSWV-a su tripsi ,a CMV- a lisne uši.

Suzbijanje ovih lisnih ušiju moguće je provesti nekim od slijedećih insekticida: Fastac 10 EC, Karate Zeon, Calypso SC 480*, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Teppeki 500 WG, Closer i dr.

Za suzbijanje tripsa mogu se koristiti neki: Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC,Laser, Vydate 10, Mospilan 20 SG , Promanal Neu i dr.

Na svim ostalim povrtnim kulturama  ( osobito na kod uzgoja mješovitog povrća na okućnicama ), bilježimo izuzetno jake napade lisnih ušiju. Potrebno je vršiti preglede i po potrebi vršiti tretiranja.

Navest ćemo samo neke od pripravaka koje imaju dozvole za veći broj kultura povrtnih kultura .

Pripravci:

Closer registriran je za suzbijanje nekih lisnih ušiju na salati, špinatu, tikvicama, rajčici, patliđanu, brokuli, cvjetači, kupusu, krastavcima, dinjama i lubenicama.

Calypso SC 480* dozvolu za istu namjenu ima u rajčici, patliđanu, krastavcima, dinje i lubenice.

Pirimor 50 WG, rajčica, grah, grašak, krastavac, salata, mrkva.

Decis 100, Karate Zeon vrlo široku primjenu provjeriti po dozvolama ( gotovo sve povrtne kulture).

*Krajnji rok za primjenu zaliha           3.2.2021.

Prilikom odabira pripravka voditi računa o karencama kao i mogućem broju primjena.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr