MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ratarstvo i ostalo

Obavijest proizvođačima kukuruza

Primjena herbicida nakon sjetve, a prije nicanja je najčešći način suzbijanja korova kada se primjenjuju  zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene. Za aktivaciju su potrebne oborine koje ih unose u u tlo u zonu klijanja korova.

Zemljišni herbicidi suzbijaju jednogodišnje travne (koštan, muhari, svračica) i jednogodišnje širokolisne (loboda, ambrozija, štir, dvornici ) korove.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua,  Wing P i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Click 50 FL, Merlin, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP i dr.

Gotove kombinacije za suzbijanje  jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, čime uvelike pojednostavljujete primjenu. Od gotovih (tvorničkih) kombinacija na tržištu možete naći: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Lumax H 537.5 SE, Camix, Camix 560 SE, Akris, Koban T, Koban TX, Adengo i dr.

Sredstva za zaštitu bilja  primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, provedenu zaštitu upišite u evidenciju o prskanju.

Podaci o dozvoljenim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                           Vesna Bradić, dipl.ing. agr

                                                                                            Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ječma o završnoj zaštiti vršnog lišća i klasja

Posljednja preporuka proizvođačima ozimih žitarica upućena prije 40-ak dana (15.3. 2021.), prvenstveno radi potrebe suzbijanja uzročnika bolesti (još ranije je upućena obavijest o potrebi suzbijanja korova u ozimim žitaricama – 1.3. 2021.)! VAŽNO: Budući smo u prvom dijelu protekle zime 2020./21. (listopad, studeni i prosinac 2020.) bilježili vrlo povoljne uvjete za početni razvoj uzročnika bolesti ozimih žitarica, nakon skrivenog razdoblja od druge polovice mjeseca ožujka o.g. pronalazimo prve simptome uzročnika bolesti u nezaštićenim poljima ozimog ječma i pšenice – naročito na lokalitetima blizu riječnih dolina Mure i Drave (npr. Pyrenophora, Septoria)!  U slabije zaštićenim usjevima ili netretiranim poljima ozimog ječma moguće je pronaći znakove pjegavosti i paleži lišća (Pyrenophora, Rynchosporium)!

Tijekom mjeseca travnja o.g. na svim mjernim lokalitetima u Međimurju bilježimo neobično vremensko razdoblje: nakon što je sam početak mjeseca travnja o.g. obilježilo vrlo toplo razdoblje s najvišim temperaturama zraka nešto višim od 26,6°C naknadno dominiraju dani s prosječnim dnevnim temperaturama zraka <9,5°C (15 takvih dana) i često s negativnim jutarnjim vrijednostima (9 takvih dana uz riječne doline)! Stoga je prosječna temperatura zraka u mjesecu travnju o.g. u središnjem dijelu Međimurja svega 7,8°C (čak 2,5°C manje od očekivanog prosjeka)! U narednim će danima najviše temperature zraka porasti na vrijednosti 17°-20°C, ali će jutra još uvijek biti svježa s vrijednostima 4°-6°C! Ukupno je tijekom mjeseca travnja o.g. zabilježeno od 28,6 mm (Novakovec) do 46,2 mm oborina (Železna Gora)! Prosječna je mjesečna vlažnost zraka na mjernim lokalitetima do današnjeg dana najčešće u rasponu 69,0-72,7 %, a ukupno vlaženje biljaka u travnju traje 5.145-8.150 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika bolesti ozimog ječma za prve dvije dekade mjeseca travnja 2021. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-22.4. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-22.4. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-22.4. 2020.
Železna Gora 46,2 mm 7.840 minuta 8,40°C
Belica 46,2 mm 4.935 minuta 7,98°C
Mursko Središće 42,6 mm 8.150 minuta 7,78°C
Novakovec 28,6 mm 6.520 minuta 7,34°C
Kotoriba 42,0 mm 5.145 minuta 7,77°C
Donja Dubrava 38,4 mm 7.975 minuta 7,90°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

VAŽNO: Od početka kalendarske 2021. godine u središnjem je dijelu Međimurja zabilježeno samo  121,6 mm oborina (33 % manje od očekivanih količina)! Značajno manje oborina je zabilježeno u veljači i ožujku o.g., a pritom su siječanj i veljača o.g. bili iznadprosječno topli! U takvim uvjetima usjevi ozimog ječma nisu jače busali niti jače razvijali vlati kao proteklih sezona. Ipak, oborine koje smo bilježili u mjesecu travnju (3.-6.4.; 12.-13.4., te 18.-19.-20.4. o.g.) povoljno utječu na rast i razvoj ozimog ječma, ali istovremeno bilježimo optimalne uvjete za naknadni razvoj uzročnika bolesti (Pyrenophora, Rynchosporium)!

Moguća epidemijska pojava i naknadni razvoj bolesti ozimog ječma ovisi o količinama i rasporedu oborina tijekom svibnja i prve polovice lipnja o.g.! Stoga obavještavamo proizvođače ozimog ječma da pregledaju zdravstveno stanje usjeva, te preporučujemo primijeniti neki od dopuštenih i dovoljno djelotvornih fungicida na važnije uzročnike bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Naročito to vrijedi za usjeve koji se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije ili na poljima zasijanim tzv. “farmerskim sjemenom”. Proizvođači ozimog ječma koji su obavili mjere zaštite od uzročnika bolesti prema uputi od 15.3. 2021. mogu planirati završnu zaštitu vršnog lišća i klasja krajem travnja – početkom svibnja!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni meteorološki uvjeti tijekom mjeseca svibnja omogućuju snažniju epifitociju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma, što uz nedostatak zimskih oborina, može dodatno umanjiti očekivanu količinu i kvalitetu prinosa. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva ječma od gljivičnih bolesti koristiti i vodo-topljiva folijarna gnojiva za završnu aplikaciju preko lista, vlati i klasja usjeva (gnojiva sa naglašenim sadržajem aminokiselina, te mikro-hranjiva (npr. Cu-Mn-Zn).

Također, preporučujemo u narednom razdoblju sa porastom temperatura zraka pregledati usjeve na pojavu štetnih organizama životinjskog podrijetla (npr. lisnih uši, žitnog balca i žitnih stjenica) (Aphidina, Oulema, Eurygaster, Aelia), te prema potrebi planirati primijenu jednog od dopuštenih insekticida u usjevima ozimog ječma (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida (na primjenu cipermetrina je osjetljivo 60-84,6 % populacije) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Utrošiti 350-400 litara škropiva/ha. Dopušteni fungicidi za završnu zaštitu klasja i vršnog lišća imaju najčešće propisanu karencu u žitaricama od 35 do 42 dana.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitrica

Obilaskom terena i pregledom usjeva ozime pšenice i ječma uočeni su simptomi biljnih bolesti na usjevima pšenice i ječma.

Preporučamo da se pregledaju parcele i napravi tretiranje protiv smeđe pjegavosti pšenice ( Septoria tritici ), hrđe ( Puccinia spp. ), pepelnice ( Erysiphe graminis ), te o mrežaste pjegavosti lista ječma ( Pyrenophora teres) i pjegavosti lista ječma  ( Rynchosporium secalis ) kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze.

Preporuča se primjena: AMISTAR 250 EC, CONTROLAN, FOLICUR EW 250, FALCON FORTE, PRIAXOR EC, DUETT ULTRA, OPUS TEAM, IMPACT 25 SC,  i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

 

 Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima pšenice

Na osjetljivim sortama pšenice moguća je pojava bolesti žutosmeđe pjegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici- repentis) stoga je važno izvršiti zaštitu. Pod osjetljive sorte smatraju se sorte koje su slabo otporne na pojavu ove bolesti, a kod nas su to najčešće: Bologna, Sofru, Falado od stranih sorti te Mandica, Ljepotica, Kraljica i Opsesija od domaćih sorti.

Bolest se pojavljuje u fenofazi kada se koljence počne odvajati od čvora busa, odnosno pojavom 3. i 4. lista.

Širenju ove bolesti pogoduje kiša, stoga je važno izvršiti tretiranje što prije.

Sredstva koja imaju dozvolu i koja se mogu upotrijebiti su:

 • REVYSTAR
 • PRIAXOR EC
 • ASCRA EXPRO
 • ZAKEO EXTRA (STARI NAZIV AMISTAR XTRA)
 • ELATUS ERA

Sva registrirana sredstva za zaštitu bilja mogu se pronaći na web pregledniku stranice ministarstva poljoprivrede https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

VAŽNO: Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 Ivana Čeh, mag.ing.agr

e-mail: ivana.ceh@mps.hr

Obavijest proizvođačima ječma

U narednom tjednu moguća je pojava bolesti na listu ječma: Mrežasta pjegavost (Pyrenophora teres), Siva pjegavost (Rynchosporium secalis) i Pjegavost ječma (Ramularia) stoga je potrebno izvršiti zaštitu ječma fungicidom.

Bolesti se pojavljuju u fenofazi kada biljka prelazi iz faze busanja u fazu vlatanja te je u ovoj fazi važno obaviti zaštitu.

Zaštitu je moguće obaviti nekim od registriranih sredstava kao što su:

 • REVYSTAR
 • ZAKEO XTRA (STARI NAZIV AMISTAR EXTRA)
 • PRIAXOR EC
 • ASCRA XPRO
 • ELATUS ERA
 • COMRADE

U ovoj fenofazi biljke također je moguća pojava štetnika Crvenog žitnog balca, lema (Oulema melanopus), a zaštita se može obaviti sa nekim od registriranih sredstava za zaštitu bilja kao što su:

 • KARATE ZEON
 • SUMIALFA 5FL
 • CYTHRIN MAX
 • LAMBDA 5 EC

Sva registrirana sredstva za zaštitu bilja mogu se pronaći na web pregledniku stranice ministarstva poljoprivrede https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

VAŽNO: Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 Ivana Čeh, mag.ing.agr

e-mail: ivana.ceh@mps.hr

Obavijest ratarima

Pregledom usjeva ozimog ječma na pojedinim lokalitetima  primijećena je pojava bolesti – siva i mrežasta pjegavost ječma, a na usjevima ozime pšenice vidljivi su prvi simptomi smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici).

U idućem razdoblju najavljen je porast temperatura koje uz prisutnu vlagu mogu uzrokovati pojavu i širenje bolesti.

Stoga preporučamo da pregledate usjeve ozimih žitarica (pšenica i ječam) kako bi na vrijeme spriječili štete od najčešćih bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i dr. Zaštita protiv ovih bolesti provodi se u vrijeme prvih znakova bolesti.

Zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Amistar 250 SC, Mirador 250 EC, Zoxis 250 SC, Proline, Curbatur 250 EC, Impact 25 SC, Pointer, Controlon*, Duett Ultra*, Falcon EC 460*, Folicur EW 250, Mirage 45 EC, Opus Team*, Prosaro 250 EC, Yamato, Priaxor EC i dr.

*Sredstvu je istekla registracija 30.04.2020.; krajnji rok za primjenu zaliha 30.10.2021.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

                                                        E- mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza o mogućnostima preventivnog suzbijanja korova primjenom zemljišnih herbicida

Sjetva kukuruza na području Međimurske županije ove je godine započela kasnije nego proteklih sezona, tek početkom druge dekade ovog mjeseca zasijane su manje površine! Razlog tome je neobično svježe i prohladno razdoblje u danima nakon 5. travnja o.g.! Negativne su jutarnje vrijednosti spustile temperatura tla na dubini 7 cm s vrijednosti 13,9°C (zabilježeno 1. travnja o.g.) na samo 6,9°C (zabilježeno 7. i 8. travnja o.g.)! Protekla 4 dana vrijednost temperature zemljišta na dubini 7 cm raste sa 8,2° na 9,1°C! Kiša je u protekla 48 sati padala na svim mjernim mjestima u Županiji u približno jednakim količinama: od 11,6 mm u istočnim krajevima (npr. Kotoriba) do 14,2 mm u zapadnim dijelovima (npr. Železna Gora)! U narednim će danim najviše temperature zraka biti u rasponu 13°-18°C, ali će poneka jutra još uvijek biti svježa (1°C)

U takvim će uvjetima proizvođači kukuruza na većini površina obaviti sjetvu kukuruza tijekom i nakon blagdana Svetog Jurja (22.4.)!

Na poljima gdje su usjevi kukuruza već posijani moguće je prije nicanja planirati primjenu dopuštenih zemljišnih (rezidualnih) herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/), uz poznavanje pripadajućih ograničenja.

Korovna flora kukuruza tipično je “okopavinska! Višegodišnjim istraživanjem Zavoda za zaštitu bilja i Zavoda za herbologiju pri Agronomskom fakultetu u Zagrebu tri najčešće i najbrojnije korovne vrste koje se javljaju u hrvatskim “okopavinama” (kukuruz, krumpir, šećerna repa, soja, suncokret) su koštan ili kostrva (Echinochloa crus gali) (40-tak biljaka/m²), limunđik (“partizanka” ili fazanuša ili ambrozija) (Ambrosia elatior) (30-tak biljaka/m²) i loboda (Chenopodium album) (30-tak biljaka/m²)! Uz riječnu dolinu (Drava) posljednjih dvadesetak godina sve više se širi europski mračnjak (Abutilon)!

Stoga u najraširenijoj “okopavini” proizvođači uglavnom kemijski suzbijaju neželjene biljke primjenom herbicida, a ovisno o dominantnim korovnim vrstama po pojedinim parcelama treba birati način (rokove) i izbor dopuštenih pripravaka (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Proizvođači kukuruza mogu obaviti “preventivno” suzbijanje sjemenskih širokolisnih i travnih korova primjenom zemljišnih herbicida! Uz dobru sjetvenu pripremu tla, količina i raspored oborina značajno utječu na učinkovitost zemljišnih (rezidualnih) herbicida (pre-em)!

Na poljima kukuruza gdje ima višegodišnjih korova, npr. pirike (Agropyron), osjaka (Cirsium), slaka (Convolvulus), divljeg sirka (Sorghum) i sl. treba planirati naknadnu primjenu herbicida nakon nicanja kukuruza i korova (post-em), jer se višegodišnji korovi koji rastu iz podzemnih izdanaka ne mogu uspješno suzbiti zemljišnim herbicidima. U našoj zemlji imamo veći broj registriranih pripravaka za suzbijanje korova u kukuruzu, pa je moguće planirati primjenu različitih pripravka u suzbijanju korova kukuruza već nakon sjetve a prije nicanja, odnosno neki od njih se mogu koristiti i nakon nicanja do 3. (ili 4.) lista kukuruza (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Neke od zemljišnih (rezidualnih) herbicida je potrebno obavezno primijeniti prije nicanja kukuruza (npr. flumioksazin) jer naknadno u kombinaciji sa zemljišnim graminicidima depresivno (fito-toksično) djeluju na iznikle biljčice kukuruza. Primijeniti propisane količine pripravaka prema uputama, prskati za mirna vremena, a utrošiti 250-400 litara škropiva/ha (kod aplikacije spriječiti zanošenje na osjetljive susjedne usjeve u nicanju – npr. krumpir, šećernu repu, mrkvu i slično).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest ratarima

Upozoravamo proizvođače uljane repice da repica ulazi u fazu cvatnje pa je potrebno izvršiti zaštitu protiv suhe truleži (Leptosphaeria maculans), koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.), sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) repice.

Protiv navedenih bolesti primijeniti jedan od fungicida: Pictor, Amistar gold, Caramba, Prosaro 250 EC, Folicur 250 EW, Ortiva…

Proizvođače ozimog  ječma upućujemo na pregled njiva na  pojavnost pjega sive pjegavosti lista (Rinchosporium secalis) i  mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) u fazi vlatanja.

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida: Elatus Era,  Prosaro 250 EC, Controlan.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima jesenskog češnjaka

Jesenski češnjak nalazi se  u fazi od 2 do 6 razvijenih listova. U usjevima su počeli nicati korovi, te se može započeti sa njihovim suzbijanjem. Odabrati herbicid ovisno o fenofazi razvoja češnjaka i spektru korova. Prije najavljenih oborina provesti preventivnu zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor).

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjena za suzbijanje širokolisnih korova . Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno.

Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.

Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je od 200 do 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

BUTISAN S (metazaklor). Primjenjuje se za suzbijanje širokolisnih korova u količini 1,5 -2,0 l/ha  uz utrošak vode 400-500 l/ha,  kada su razvijena 2-4 lista češnjaka, a korov se nalazi u stadiju neposredno nakon nicanja.

LONTREL 72 (klopiralid).  Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u količini 170-210 g/ha u ranim razvojnim stadijima korova. Tretirati u stadijima razvoja od jednog (> 3 cm) do 4 prava lista kulture (BBCH 11-14) uz utrošak vode 150-400 l/ha. Primjenjuje se prskanjem traktorskim i leđnim prskalicama.

FUSILADE MAX (fluazifop-P-butil). Primjenjuje se folijarno u količini 0,625-2,5 l/ha  Sredstvo se primjenjuje u proljeće-ljeto za suzbijanje Jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

SELECT SUPER (kletodim). Sredstvo se primjenjuje u  količini od  0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova običnog koštana (Echinochola crus galli), muharika (Setaria spp.), svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg prosa (Panicum spp.) u stadiju 2 – 4 lista. Za suzbijanje višegodišnjih korova sredstvo se primjenjuje u količini 1,6-2 l/ha u stadiju 10-20 cm visine korova. Najbolji rezultati postižu se primjenom na korove u aktivnom rastu, a djelotvornost sredstva smanjuje se u uvjetima nepovoljnim za njihov rast (suša, niske temperature). Primjena uz utrošak vode od 200-400 litara na hektar.

 FOCUS ULTRA (cikloksidim). Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova primjenjuje se u količini 1-2 l/ha, a za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova u količini 4 l/ha Utrošak vode 150-400 l/ha.

 AGIL 100 EC (propakizafop)  Primjenjuje u količini 1 l/ha kada  uskolisni korovi razvije tri lista do početka busanja ili  za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 l/ha.

Preventivna zaštita češnjaka od plamenjače može se provesti pripravcima na osnovi azoksistrobina: QUADRIS, ZAFRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, AZBANY, benalaksila M+mankozeb FANTIC M ili mankozeba DITHANE DG NEOTEC.

 Herbicide i fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jesenskog luka

Ovisno o vremenu sadnje luka u jesen, on je u fazi od 2 do 6 razvijenih listova. Zaštita od korova može se provesti tijekom vegetacije ovisno o fenofazi razvoja luka i spektru korova.

Najavljene oborine mogu pogodovati širenju plamenjače luka (Peronospora destructor), pa je potrebno provesti preventivnu zaštitu usjeva.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjena za suzbijanje širokolisnih korova . Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno.

Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.

Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je od 200 do 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

XINCA* (bromoksinil). Primjena u količini 0,5 l/ha sredstva uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja u stadiju razvoja luka BBCH 12 (jasno vidljiv drugi list, veći od 3 cm) do BBCH 14 (jasno vidljiv četvrti list, veći od 3 cm). Korov treba biti u stadiju klijanja do početka izbijanja listova. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 7 do 14 dana između tretiranja.

* krajnji rok za prodaju zaliha je 14.06.2021.

STARANE 250 (fluroksipir).  Sredstvo se primjenjuje u stadiju 2-6 listova luka u vrijeme kada jednogodišnji korovi imaju 2-6 listova u dozi 0,5-0,8 l/ha. Uz utrošak vode 200-400 l/ha. Zbog moguće pojave fitotoksičnosti ne smije se primijeniti kada je luk u stresu zbog hladnog ili prevlažnog vremena.

LONTREL 300 (klopiralid). Primjena u stadiju razvoja 2 – 4 lista luka, kada širokolisni korovi imaju 2 – 6 listova ili u stadiju rozete višegodišnjih širokolisnih korova. Primjena u mladom salatnom luku nije dopuštena. Sredstvo se zbog fitotoksičnosti ne smije primijeniti kada je luk pod stresom kao niti kada su temperature više od 20ᵒC.

LONTREL 72 (klopiralid).  Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u količini 170-210 g/ha u ranim razvojnim stadijima korova. Tretirati u stadijima razvoja od jednog (> 3 cm) do 4 prava lista kulture (BBCH 11-14) uz utrošak vode 150-400 l/ha. Primjenjuje se prskanjem traktorskim i leđnim prskalicama.

FUSILADE FORTE (fluazifop-p – butil). Sredstvo se smije primijeniti samo u luku za proizvodnju glavica. U količini 1,3-1,5 l/ha, za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u stadiju 15-20 cm visine korova, u količini 1,5-1,6 l/ha  za suzbijanje pirike (Agropyron repens) u stadiju 10-20 cm visine korova. U količini 0,8-1,0 l/ha za jednogodišnje travne korove. Primjenjuje su uz utrošak vode 200-400 l/ha.

FUSILADE MAX (fluazifop-P-butil). Primjenjuje se folijarno u količini 0,625-2,5 l/ha  Sredstvo se primjenjuje u proljeće-ljeto za suzbijanje Jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

SELECT SUPER (kletodim). Sredstvo se primjenjuje u  količini od  0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova običnog koštana (Echinochola crus galli), muharika (Setaria spp.), svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg prosa (Panicum spp.) u stadiju 2 – 4 lista. Za suzbijanje višegodišnjih korova sredstvo se primjenjuje u količini 1,6-2 l/ha u stadiju 10-20 cm visine korova. Najbolji rezultati postižu se primjenom na korove u aktivnom rastu, a djelotvornost sredstva smanjuje se u uvjetima nepovoljnim za njihov rast (suša, niske temperature). Primjena uz utrošak vode od 200-400 litara na hektar.

 FOCUS ULTRA (cikloksidim). Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova primjenjuje se u količini 1-2 l/ha, a za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova u količini 4 l/ha Utrošak vode 150-400 l/ha.

 AGIL 100 EC (propakizafop)  Primjenjuje u količini 1 l/ha kada  uskolisni korovi razvije tri lista do početka busanja ili  za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 l/ha.

Preventivna zaštita luka od plamenjače može se provesti pripravcima na osnovi azoksistrobina: QUADRIS, ZAFRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, benalaksila M+mankozeb FANTIC M ili fluazinama SHIRLAN 500 SC.

Zbog moguće fitotoksičnosti kod hladnog i vlažnog vremena ne preporučuje se koristiti preparate na bazi bakra.

 Porastom temperature iznad 10 ᵒC očekuje se izlazak odraslih oblika lukove muhe (Delia antiqua), odlaganje jaja na lukovice i štete od ličinki.  S obzirom da nema niti jednog registriranog insekticida u RH za suzbijanje muhe, preporuča se mehaničko suzbijanje postavljanjem  žute ljepljive ploče,  koje će bojom privući odrasle muhe, te će se  one nalijepiti na ploče.

 Herbicide i fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr