MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Ratarstvo i ostalo

Obavijest proizvođačima uljane repice

Dosadašnja zima 2022./23. jedna je od najtoplijih od kada postoje mjerenja meteoroloških podataka u našoj zemlji. Zadnja tri mjeseca protekle 2022. godine bila su toplija od prosjeka od +1,7° (prosinac) do +2,8°C (listopad) (vidi Tablicu 1.). Tijekom studenog i prosinca 2022. zabilježeno je u središnjem dijelu Županije ukupno 153,8 mm oborina (najviše kiše), pa je zasićenost zemljišta vlagom tijekom posljednjih tjedan u rasponu 34,2-36,3 %. Tijekom posljednjih sedam dana neobično je toplo: najviše su dnevne temperature zraka gotovo svakodnevno u rasponu od 12,8° do 18,0°C! Jutra su posljednjih tjedan dana bez pojave mraza, sa svakodnevno pozitivnim vrijednostima u rasponu 0,9°-6,9°C, pa je zemljište na dubiti 7 cm dosegnulo početkom Nove godine vrijednost 7,2°C! Naredna dva dana ponovno očekujemo najviše dnevne vrijednosti >=12°C, pa će prvi tjedan u mjesecu siječnju o.g. biti povijesno sunčan i topli, čak +7,1°C iznad očekivane vrijednosti! Tek nešto svježije razdoblje s novim oborinama (kiša) očekujemo početkom narednog tjedna. U takvim uvjetima bilježimo iznadprosječno napredan početni i “prezimljujući” razvoj uljane repice, a kako smo u danima od 29. prosinca 2022. do 2. siječnja 2023. u hladovini bilježili dnevne vrijednosti od 12,82° do 18,03°C, posljednja dva dana bilježimo prvu pojavu proljetnih štetnika u usjevima uljane repice!

 

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog jesensko-zimskog razdoblja 2022./2023. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti listopad 2022. studeni 2022. prosinac 2022. **siječanj 2023.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2022./2023. 12,7°C 11,0 6,3°C 82,8 2,6°C 71,0 7,2°C 0,6
*Prosjek 9,9°C  89,0 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6
Razlika (±) +2,8°C -78,0 +2,1°C +10,1 +1,7°C +17,1 +7,1°C -30,0

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca; **izmjereno do 5.1. 2023. u 6.00 sati!

 

Naime, zdravstvenim pregledom usjeva uljane repice u središnjem dijelu Međimurja (okolica Čakovca) zabilježili smo brojniju pojavu proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus). U moguće je da navedeni neželjeni organizmi započnu ishranom i odlaganjem jaja (naročito na laganijim zemljištima)! To je 30 dana ranije nego protekle 2022. godine, odnosno 45 dana ranije nego početkom 2021. godine!

Stoga proizvođačima uljane repice u narednom razdoblju preporučujemo redovito pratiti brojnost nametnika (poželjno se uz vizualne preglede postavljati žute ljepljive ploče ili žute posude) (prvo se pojavljuju štetne pipe, a tek naknadno repičin sjajnik) (Brassicogethes aeneus), te prema potrebi provesti mjere usmjerene zaštite dopuštenim insekticidima za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Budući je na našem tržištu registriran manji broj pripravaka (iz tri različite skupine) za suzbijanje štetnika uljane repice, birati sredstva i kombinacije prema boljem postranom učinku na dominantne štetnike.

 

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Zbog iznadprosječne količine oborina u mjesecu rujnu (171,6 mm), studenom (82,8 mm) i prosincu (71,0 mm) 2022. godine, te dugotrajno zadržavanje vlage u mjesečnim vrijednostima od 23.155 minuta (prosinac) do 29.840 minuta (studeni) opasnost od ranije pojave gljivičnih bolesti uljane repice je značajno veća nego protekle zime (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost) (Phoma, Botrytis, Alternaria). Prvi simptomi suhe truleži (Phoma) u usjevima uljane repice na većini međimurskih polja uočeni su još u prvom tjednu mjeseca listopada 2022. godine! Na mogući jači intenzitet pojave uzročnika bolesti uljane repice najviše će utjecati količina i raspored oborina krajem zime i početkom proljeća o.g., a moguće mjere suzbijanja bolesti uljane repice valja već provoditi ili planirati sa kasnim zimskim ili ranim proljetnim usmjerenim mjerama suzbijanja repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus). Dopuštene fungicide za suzbijanje bolesti uljane repice moguće je istovremeno koristiti sa insekticidima za suzbijanje štetnika uljane repice. Usmjerene mjere zaštite tijekom zimskog razdoblja provoditi na temperaturama zraka >5°C, te birati dane kada nema izraženog vjetra.

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Za plamenjače kupusnjača (Pseudoperonospora cubensis, Peronospora spp.) primijeniti pripravke kao što je: Infinito, a za koncentričnu pjegavost  primijeniti: Ortiva top, Ortiva, Tazer, Azbany, Aztek 250 SL i druge registrirane pripravke.

Za plamenjaču salate (Bremia lactucae) primijeniti pripravke: Taegro, Gachinko, Leimay S, Keyfol WP Revus, Curzate 60 WG, Orvego, Airone SC, Legado, Aliette flash, Avi WG, Infinito, Ortiva, i dr.

Prije sadnje salate u zaštićenom prostoru za nematode korijenovih kvržica (Meloidogyne spp.) može se primijeniti pripravke: Bioact prime, Laisol ili Raisan.

Kod pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) primijeniti pripravke: Teldor, Geoxe, Signum, Switch 62,5 WG, Pyrus, Ortiva, Serenade aso, Polyversum i dr. pazeći na karencu i registracije po kulturi.

Kod kupusnjača za rizoktoniju (Rhizoctonia spp.) i trulež korijena (Fusarium spp.) primijeniti pripravke kao što su: Proradix, Proplant i sustavom za kapanje,a bilo bi dobro folijarno primijeniti ojačivače biljaka koji sadrže bakar.

Za prevenciju bolesti u ekološkoj proizvodnji primijeniti jedan od registriranih pripravaka: Serenade Aso, Polyversum, Taegro, Prev-gold, kao i druge registrirane pripravke na osnovi drugih korisnih organizama, koji su registrirani za primjenu u ekološkoj proizvodnji.

Za bakterijske bolesti primijeniti jedan od registriranih bakrenih pripravaka, pazeći na karencu.

Za Sovice primijeniti jedan od registriranih pripravaka na kulturi: Karate zeon, Laser, Decis 100 EC, Rotor super, Ritmus, Voliam targo i dr.

Za kupusne štitaste moljce (Aleyrodes proletella) primijeniti: Decis 2,5 EC, Movento, Promanal neu

Kod pojave kupusnih moljaca (Plutella xylostella) primijeniti: Ampligo, Alverde, Cythrin max, Decis 100 EC, Neemazal-T/S i druge registrirane pripravke.

Za Stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) primijeniti pripravke kao: Closer, Abanto, Requiem prime, Movento, Harpun, Sivanto prime i sl. pazeći na registracije po kulturama.

Za Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka: Requiem prime, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Laser i sl. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari. Asset Five, Exalt 25SC,   Neemazal-T/S, primijeniti dok su ličinke u mlađim stadijima.

Za Južnoameričkog moljca rajčice (Tuta absoluta), neke sovice (Noctuidae) primijeniti: Alverde, Ampligo, Voliam targo, Neemazal-T/S, Lepinox plus i druge registrirane po kulturi.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Voliam Targo, Requiem prime, dok Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, treba primijeniti u večernjim satima.

Primjena bio-stimulatora na osnovi aminokiselina ili algi te korisnih organizama znatno doprinosi jačanju i oporavku od nastalih šokova te pomaže u jačanju obrambenih mehanizama biljaka.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Uputa proizvođačima ozimih žitarica (ječam, pšenica, raž, pšenoraž ili tritikale)

Pred početak optimalnih rokova sjetve ozimih žitarica u SZ dijelu naše zemlje upućena je obavijest proizvođačima o mjerama potrebe suzbijanja korova (10.10. 2022.). Nakon iznadprosječno vrućeg i suhog ljeta tijekom mjeseca rujna 2022. na svim je mjernim mjestima u Međimurju zabilježena iznadprosječna količina oborina, a naknado tijekom listopada umjesto očekivane mjesečne prosječne temperature 9,9°C na mjernim je mjestima izmjereno od 12,5-12,7°C (vidi Tablicu 1.). Zbog dovoljno vlage u zemljištu i iznadprosječnih temperatura zraka ozimi usjevi su brzo klijali i nicali. Premda u proteklom listopadu umjesto očekivanih 89,0 mm na svim mjernim mjestima bilježimo značajno manju količinu izmjerenih oborina, zbog česte i dugotrajne pojave i magle, bilježimo vrlo visoku vlažnost zraka i dugotrajno zadržavanje vlage na biljkama – a naročito uz riječne dolije Mure i Drave (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Neki mjerni podatci za lokalitete uz riječne doline u Međimurju, a koji upućuju na optimalne uvjete za rani razvoj i pojavu različitih uzročnika bolesti u zimskim usjevima tijekom jeseni 2022. (**listopad i studeni):

Lokalitet Vremenski uvjeti listopad 2022. *Vremenski uvjeti studeni 2022.
mm % vlaženje °C oborine % vlaženje °C
M.Središće 11,0 91,1 22.030 min 12,7 5,2 94,1 9.705 min 8,8
Novakovec 11,2 91,6 15.525 min 12,5 9,2 93,1 13.995 min 9,1
D.Dubrava 18,6 86,4 25.435 min 12,9 5,2 88,9 13.385 min 9,5
Kotoriba 10,0 89,0 21.528 min 12,5 5,0 92,0 10.060 min 8,9

*zabilježeno do 14.11. 2022. u 6.00 sati!; **prethodno je u mjesecu rujnu 2022. u navedenim lokalitetima izmjerena iznadprosječna količina oborina od 144,0 do 171,6 mm!

U takvim uvjetima bilježimo vrlo rano optimalne uvjete za početni razvoj i ranu pojavu važnijih uzročnika bolesti u usjevima ozimih žitarica. Od početka listopada do sredine studenog 2022. još nismo zabilježili negativne jutarnje temperature u Međimurju! Temperature zraka su početkom ovog mjeseca tijekom najtoplijeg dijela dosezale vrijednosti 19,0-22,3°C ali posljednjih deset dana njihova se najviša vrijednost najčešće kreće u rasponu 9,8-14,1°C! U srijedu (16.11.) na svim mjernim mjestima u Međimurju očekujemo oborine u količini do 15,0 mm. Naknadno će zbog sjevernog vjetra temperature zraka pasti na niže vrijednosti, a tijekom narednog vikenda (19.11. i 20.11. 2022.) očekujemo prvu jutarnju pojavu jesenskog mraza (od -1 do -2°C)

Tablica 2. Višegodišnja iskustva pojave najvažnijih uzročnika bolesti ozime pšenice prilagođeno prema skupinama sorata domaćeg ili stranog podrijetla:

Sorte pšenice Skupine bolesti
„domaće“ sorte

(npr. Anica, Barba, Brko, Bubnjar, Darija, Đenka, El Nino, Indira, Kraljica, Mandica, Lorena, Ljepotica, Olimpia, Opsesija, Premija, Senzacija, Silvija, TataMata, Vlatka, Vulkan i dr.)

 

Septoria, Puccinia

„strane“ sorte

(npr. Apache, Agenor, Anversa, Antigua, Athlon, Basmati, Basilio, Bologna, Calisol, Exaltation, Gaudio, Gabrio, Grandior, Farineli, Falado, Forcali, Energo, Izalco,  Macaron, Lenox, Ludwig, Obiwan, Passion, Sofru, Sofolk, Solehio, Soisson, Starlord, Ultim, Tenor, Viriato, Vycor i dr.

 

Pyrenophora

Proizvođačima ozimih žitarica u takvim uvjetima preporučujemo redovitu kontrolu zdravstvenog stanja usjeva zbog moguće prve pojave simptoma bolesti. Kritičnim smatramo lokalitete blizu riječnih dolina, te ranije posijane usjeve. Jaču pojavu uzročnika bolesti očekujemo na parcelama koje su posijane tzv. farmerskim sjemenom koje nije zaštićeno tretiranjem registriranim fungicidima.

Na usjevima ozime pšenice, ovisno o sortimentu, očekujemo moguću prvu pojavu nekoliko vrsta biljnih bolesti (Septoria, Puccinia, Pyrenophora) (vidi Tablicu 2.), na usjevima ječma se rano pojavljuju dvije bolesti (Pyrenoiphora, Rhynchosporium), dok je na usjevima raži moguća rana pojava žuta hrđe (Puccinia striiformis).

Ako se pronađu prvi znakovi spomenutih uzročnika bolesti, ove sezone zbog posebnosti meteoroloških uvjeta već u drugom dijelu jeseni moguće preporučujemo ranu primjenu mjera zaštite. Ovisno o vrsti uzročnika bolesti i osjetljivosti vrsta i sorti ozimih usjeva (vidi Tablicu 2.) birati za tu namjenu registrirane i dovoljno učinkovite fungicide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Zbog iznadprosječno toplog i sparnog razdoblja, u proteklom je vremenu zabilježeno i prekomjerno množenje lisnih uši (Aphidae). Rana pojava lisnih uši u žitaricama potencijalno je opasna zbog prijenosa virusne žute patuljavosti (BYDW). Stoga je potrebno žitarice redovito pregledavati i na štetnika životinjskog podrijetla. Tek padom temperatura zraka na negativne jutarnje vrijednosti tijekom više uzastopnih dana opada opasnost od kasnog jesenskog naknadnog i prekomjernog razvoja navedenih neželjenih organizama i uzročnika bolesti.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest ratarima sa područja Gorskog Kotara

Jesensku zaštitu protiv korova u ozimim žitaricama moguće je provesti nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

U ozimim žitaricama (ječam, pšenica, raž, tritikale) započinje već u jesen rast nekih korova (jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi): vlasnjače (Poa spp.), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), obična slakoperka (Apera spica-venti),  poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), srednja mišjakinja (Stellaria media) i dr).

Za navedenu zaštitu ovisno o roku primjene i dozvole na pojedinim vrstama strnih žitarica mogu se koristiti slijedeći herbicidi: Pandus 330 EC, Sharpen 330 EC, Fluent 500 Sc, Fuga Delta, Lector Delta, Corello Duo, Axial 50 EC, Alister New, Filon 80 EC, Jura EC, Legacy Plus, Flash 500 SC, Tornado Forte, Toscana, Trimur, Trailer, Pallas 75 Wg.

 Za dobru aktivnost ovih herbicida neophodne su oborine pa ih treba primijeniti prije ili nakon kiše. Pri suzbijanju korova u jesenskom roku potrebno je voditi računa i o dnevnim i noćnim temperaturama zraka. Pri aplikaciji sredstva poželjno je da dnevne temperature ne budu ispod 5 °C, a noćne bi trebale biti ispod 0 °C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni

sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu

bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora

čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu

ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

Obavijest ratarima

Jesensku zaštitu protiv korova u ozimim žitaricama moguće je provesti nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

U ozimim žitaricama (ječam, pšenica, raž, tritikale) započinje već u jesen rast nekih korova (jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi): vlasnjače (Poa spp.), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), obična slakoperka (Apera spica-venti),  poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), srednja mišjakinja (Stellaria media) i dr).

Za navedenu zaštitu ovisno o roku primjene i dozvole na pojedinim vrstama strnih žitarica mogu se koristiti slijedeći herbicidi: Pandus 330 EC, Sharpen 330 EC, Fluent 500 Sc, Fuga Delta, Lector Delta, Corello Duo, Axial 50 EC, Alister New, Filon 80 EC, Jura EC, Legacy Plus, Flash 500 SC, Tornado Forte, Toscana, Trimur, Trailer, Pallas 75 Wg.

 Za dobru aktivnost ovih herbicida neophodne su oborine pa ih treba primijeniti prije ili nakon kiše. Pri suzbijanju korova u jesenskom roku potrebno je voditi računa i o dnevnim i noćnim temperaturama zraka. Pri aplikaciji sredstva poželjno je da dnevne temperature ne budu ispod 5 °C, a noćne bi trebale biti ispod 0 °C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni

sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu

bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora

čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu

ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

Obavijest ratarima

Sjetva ozimih žitarica približava se kraju te s obzirom da vremenski uvjeti osim žitaricama pogoduju i rastu korova  potrebno je obaviti suzbijanje korova u ozimim žitaricama kako ne bi konkurirali biljkama za hranjiva.

Za suzbijanje korova u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži možete koristiti neke od herbicida iz tablice.

PRIPRAVAK KULTURA VRIJEME PRIMJENE
SHARPEN 330 EC Ozima pšenica, Ječam, Raž, Pšenoraž Nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em) ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica (post-em, najkasnije BBCH 21).
PENDUS 330 EC Ozima pšenica, Ječam, Pšenoraž Nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em) ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica (post-em, najkasnije BBCH 21).
FUGA DELTA Ozima pšenica, Ozima tvrda (durum) pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima Sredstvo se može primijeniti prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do 3 lista (BBCH 13) kulture.
JURA EC Ozima pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em, BBCH 01-09) ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13)
LEGACY PLUS Ozimi ječam, Ozima pšenica, Ozima tvrda (durum) pšenica, Pšenoraž Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) ili nakon nicanja kulture u stadiju razvoja od 2 lista do završetka busanja žitarica (BBCH 12-29) (post-em).
FILON 80 EC Ozima pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima  Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja žitarica(pre-em), ali samo ako je osigurana dobra pokrovnost sjemena(dubina sjetve najmanje 2-3 cm). Nedovoljno prekriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom.

Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Preporuka za suzbijanje ozimih žitarica

Nakon sjetve i prije nicanja te nakon nicanja usjeva moguća je primjena herbicida koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju korovne vrste koje niču zajedno sa usjevom.

Najčešći korovi koji niču zajedno s usjevom: mišjakinja, jarmen čestoslavica, mrtva kopriva, divlja zob, mišji repak, slakoperka (paulj) koji ovisno o brojnosti na parceli ometaju usjev u razvoju.

Preporuča se primjena herbicida protiv uskolisnih i širokolisnih korova:

FILON 8 E,  prije nicanja kulture i nakon nicanja  1 lista do početka busanja (ozima pšenica, ozima ječam, ozima raž i pšenoraž),

FUGA DELTA, prije nicanja i  nakon nicanja do 3 lista (ozima pšenica, oz. ječam i ozima raž)

LEGACY PLUS prije nicanja ili nakon nicanja od 2 lista do završetka busanja (ozima pšenica, ozimi ječam, i pšenoraž).

TORNADO FORTE- nakon nicanja od 3 lista do kraja busanja (ozima pšenica, pšenoraž, ozimi ječam).

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, ambalažu treba zbrinuti na propisan način, popuniti evidenciju primjene sredstava za zaštitu bilja.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                                                                           Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Preporuka proizvođačima ozimih žitarica

Vrijeme je sjetve i nicanja  ozimih žitarica pa  treba voditi brigu o  uskolisnim i širokolisnim korovima koji niču sada u jesen zajedno sa kulturama.

Preporuča se primjena herbicida protiv uskolisnih i širokolisnih korova:

FILON 8 EC ,  prije nicanja kulture i nakon nicanja  1 lista do početka busanja (ozima pšenica, ozima ječam, ozima raž i pšenoraž),

FUGA DELTA, prije nicanja i  nakon nicanja do 3 lista (ozima pšenica, oz. ječam i ozima raž)

LEGACY PLUS prije nicanja ili nakon nicanja od 2 lista do završetka busanja (ozima pšenica, ozimi ječam, i pšenoraž).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom i evidentirati tretiranje!

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Završena je sjetva ozimih žitarica. Nakon sjetve može se provesti jesenska zaštita od korova primjenom herbicida prije i/ili nakon nicanja žitarice.  Za dobro djelovanje herbicida potrebna je vlaga, pa ih treba primijeniti prije ili nakon kiše.  Herbicidi imaju djelovanje na jednogodišnje uskolisne vlasnjače, obična slakoperka, ljuljevi, mišji repak   i širokolisne korove koji niču u jesen kao što su: poljska gorušica, ljepljiva broćika, mak turčinak, perzijska čestoslavica, bršljenasta čestoslavica, prava kamilica, poljska vrkutka, mišjakinja.

Od herbicida u jesenskoj primjeni mogu se koristiti:

PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se u količini 4,0 – 6,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 250 l/ha. Primjenjuje se u ozimoj pšenici nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja, a prije početka busanja  Primjena traktorskom prskalicom.

 

FLUENT 500 SC (flufenacet). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži. Primjena prije nicanja ili odmah nakon nicanja do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,48 l/ha.

 

FUGA DELTA (flufenacet+diflufenikan)

Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i  širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 0,6 l/ha. Sredstvo se može primijeniti prije nicanja ili nakon nicanja do 3 lista (BBCH 13) kulture. Sredstvo se smije primijeniti svake treće godine na istoj površini. Ne prskati žitarice koje su posijane plitko. Utrošak vode 200-400 l/ha.

 

LECTOR DELTA (florasulam+diflufenikan) Primjenjuje se u ozimoj pšenici, ječmu, raži, pšenoraži za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Primjena u količini 75 ml/ha u jesen u stadijima razvoja od 2 lista do početka busanja (BBCH 12-22), te u količini 100 ml/ha u proljeće u stadijima razvoja od početka busanja do 2. koljenca (BBCH 21-32).

 

CORELLO DUO (florasulam+piroksulam). Koristi se za  suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u mekoj ozimoj pšenici, tvrdoj ozimoj pšenici, ozimoj pšenoraži, ozimoj raži nakon nicanja od stadija razvoja prvog lista do drugog koljenca (BBCH 11-32), od sredine rujna do sredine svibnja. Primjenjuje se:  jednokratno u količini 265 g/ha uz utrošak vode 80-400 l/ha ili dvokratno (split-aplikacija) za suzbijanje ovsika (Bromus sp.) u količini 132,5 g/ha uz utrošak vode 80-400 l/ha s minimalnim razmakom od 14 dana. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 265 g/ha sredstva.

 

AXIAL 50 EC (pinoksaden)

Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova  u ozimoj pšenici i ječmu, od razvijena dva lista do najkasnije pojave zastavica (od fenofaze 12 do 39 BBCH/ZCK skale) primjenom u količini sredstva 0,6-0,8 l/ha uz utrošak vode od 150-400 l/ha.

 

ALISTER NEW ((jodsulfuron+ mezosulfuron+diflufenikan).

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih  uskolisnih korova. Primjenjuje se u ozimoj pšenici od

tri razvijena lista do završetka busanja (BBCH 13-29) u količini 1 l/ha. Utrošak vode je 200-400 l/ha.

 

FILON 80 EC (prosulfokarb)

Koristi se u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži za suzbijanje nekih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja, ali samo ako je osigurana dobra pokrivenost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm) ili nakon nicanja žitarica kada imaju razvijen najmanje jedan list, a najkasnije do ranog busanja (BBCH 11-21). Nedovoljno pokriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom. Doza primjene je 3-5 l/ha, utrošak vode je 300-400 l/ha.

 

JURA EC (prosulfokarb+diflufenikan)  Primjenjuje se u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13) u količini 4 l/ha. Utrošak vode: 200-300 l/ha. Kod primjene prije nicanja, sjeme žitarica mora biti pokriveno slojem tla debljine 3 cm.

 

 

LEGACY PLUS (klortoluron+ diflufenikan). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu.  Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja. Primjena u količini 4,5 l/ha.

 

FLASH 500 SC (diflufenikan). Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolinih korova u ozimoj pšenici i ječmu. Primjenjuje se u količini 0,28 l/ha nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em; BBCH 00-09) ili nakon nicanja do početka busanja (post-em; BBCH 21 Utrošak vode  je 200-400 l/ha.

 

TORNADO FORTE (klortoluron)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu od faze 3 lista BBCH 13 (u jesen), do kraja busanja u proljeće (BBCH 13-29). Koristi se u količini 1,25 l/ha, sa utroškom vode od 200-400 l/ha.

 

TOSCANA, TRIMUR (tribenuron)

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Primjenjuje se u ozimoj pšenici i ječmu u stadiju razvoja 3 lista pa do kraja busanja (BBCH 13-29) u količini 10-20 g/ha.

 

TRAILER (tribenuron)

Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u ozimim pšenici, ječmu,  raži, zobi i piru.

Primjenjuje se u jesen nakon nicanja usjeva (post-em), u razvojnim stadijima od tri lista do početka busanja usjeva (BBCH 13-21) u količini 20 g/ha , u proljeće do pojave zastavice (do BBCH 39) za ozimine u količini od 30 g/ha.  Utrošak vode 200-500 l/ha. Kod jesenske primjene u ozimim kulturama sredstvo se ne smije primjenjivati na alkalnim tlima (pH >7). Kod primjene na alkalnim tlima (pH >7) u ozimim kulturama na proljeće, sredstvo TRAILER ne primjenjivati više od jedanput u tri godine. Primijeniti krajem zime (od kraja veljače do pojave zastavice).

 

PALLAS 75 WG (piroksulam)

Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj pšenici, raži i pšenoraži. Primjenjuje se u stadijima razvoja od 2 lista u jesen do drugog koljenca kulture u proljeće (BBCH 12-32) u količini: 120 g/ha za suzbijanje obične mišjakinje (Stellaria media); 160 g/ha za suzbijanje čestoslavica (Veronica spp.); 200 g/ha za suzbijanje obične slakoperke (Apera-spica venti), stoklasa (Bromus spp.), zobi (Avena spp.), poljskog jarmena (Anthemis arvensis), obične rusomače (Capsella bursa-pastoris), poljske gorušice (Sinapis arvensis), ljubice (Viola sp.); 250 g/ha za suzbijanje lisičjeg repka (Alopecurus myosuroides), ljulja (Lolium sp.), broćike (Galium aparine), crvene mrtve koprive (Lamium purpureum). Utrošak vode je  200-400 l/ha.
Optimalna djelotvornost postiže se kada su uskolisni korovi u stadijima razvoja 3-4 lista, a širokolisni 2-8 listova. Ne koristiti kada je temperatura zraka  ispod 5 °C, odnosno kada se očekuju noćni mrazevi. Ne koristiti sredstvo u žitaricama s podusjevom mahunarki.

 

Herbicide  koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Za plamenjače kupusnjača (Pseudoperonospora cubensis, Peronospora spp.) primijeniti pripravke kao što je: Infinito, a za koncentričnu pjegavost  primijeniti: Ortiva top, Ortiva, Tazer, Azbany, Aztek 250 SL i druge registrirane pripravke.

Prije sadnje salate u zaštićenom prostoru za nematode korijenovih kvržica (Meloidogyne spp.) može se primijeniti pripravke: Bioact prime, Laisol ili Raisan.

Za pepelnicu tikvenjača (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Podosphaera xanthii) po potrebi primijeniti: Nativo 75 WG,  Karathane gold 350 EC, Vitisan, a za pepelnicu rajčice i paprike (Leveillula taurica): Nativo 75 WG, Signum i dr. registrirane.

Kod pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke: Teldor, Geoxe, Signum, Switch 62,5 WG, Pyrus, Ortiva, Serenade aso, Polyversum i dr. pazeći na karencu.

Za Plamenjaču rajčice (Phytophthora infestans), Plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti pripravke kao što su: Revus, Ranman top, Equation pro, Ortiva, Ridomil gold R, Previcur Energy, Proplant, Polyram DF, Neoram WG, Champion WG 50, i dr., pazeći na registracije po kulturama i karence.

Kod kupusnjača za rizoktoniju (Rhizoctonia spp.) i trulež korijena (Fusarium spp.) primijeniti pripravke kao što su: Proradix, Proplant i sustavom za kapanje,a bilo bi dobro folijarno primijeniti ojačivače biljaka koji sadrže bakar.

Za prevenciju bolesti u ekološkoj proizvodnji primijeniti jedan od registriranih pripravaka: Serenade Aso, Polyversum, Taegro, Prev-gold, kao i druge registrirane pripravke na osnovi drugih korisnih organizama, koji su registrirani za primjenu u ekološkoj proizvodnji.

Za bakterijske bolesti primijeniti jedan od registriranih bakrenih pripravaka, pazeći na karencu.

Za Sovice primijeniti jedan od registriranih pripravaka na kulturi: Karate zeon, Laser, Decis 100 EC, Rotor super, Ritmus, Voliam targo i dr.

Za kupusne štitaste moljce (Aleyrodes proletella) primijeniti: Decis 2,5 EC, Movento, Promanal neu

Kod pojave kupusnih moljaca (Plutella xylostella) primijeniti: Ampligo, Alverde, Cythrin max, Decis 100 EC, Neemazal-T/S i druge registrirane.

Za Stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) primijeniti pripravke kao: Closer, Abanto, Requiem prime, Movento, Harpun, Sivanto prime i sl. pazeći na registracije po kulturama.

Za Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka: Requiem prime, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Laser i sl. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari. Asset Five, Exalt 25SC,   Neemazal-T/S, primijeniti dok su ličinke u mlađim stadijima.

Za Južnoameričkog moljca rajčice (Tuta absoluta), neke sovice (Noctuidae) primijeniti: Alverde, Ampligo, Voliam targo, Neemazal-T/S, Lepinox plus i druge registrirane po kulturi.

Za Lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke: Closer, Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Mospilan 20 SG, Karate zeon, Neemazal-T/S, Poleci plus, Sivanto prime i sl.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Voliam Targo, Requiem prime, dok Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, treba primijeniti u večernjim satima.

Primjena bio-stimulatora na osnovi aminokiselina ili algi te korisnih organizama znatno doprinosi jačanju i oporavku od nastalih šokova te pomaže u jačanju obrambenih mehanizama biljaka.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr