Ratarstvo i ostalo

Obavijest proizvođačima kukuruza o mogućnostima suzbijanja korova primjenom zemljišnih herbicida

Sjetva kukuruza na području Međimurske županije ove godine je počela značajno ranije nego protekle 2023. godine: najviše dnevne temperature zraka obilježile razdoblje u posljednja tri tjedna: od 27.3. do 15.4. 2024. svakodnevno s vrijednostima u hladovini od 16,7° do 30,5°C! Stoga je temperatura tla u istom razdoblju na dubini 7 cm u porastu s 11,5° na 19,0°C a vlažnost zemljišta je u padu sa 37,3 %  na 24,2 %! Oborina na području Županije nije bilo u proteklih 14 dana! U takvim uvjetima proizvođači kukuruza na većini površina obavljaju sjetvu kukuruza već prije blagdana Svetog Jurja (23.4.)!

Nakon dužeg iznadprosječno toplog i suhog razdoblja za ovaj dio kalendarske godine tijekom današnjih sati očekujemo promjenu vremena, uz sjeverna zračna strujanja i 15-ak mm oborina! Temperature zraka će u narednih tjedan značajno pasti u odnosnu na prethodno razdoblje: dnevne će vrijednosti biti 12-15°C, ali jutra vrlo svježa (1-5°C)! Moguće su nove oborine i tijekom narednog vikenda (20.4./21.4.)!

Na poljima gdje su usjevi kukuruza već posijani moguće je u narednom razdoblju, prije nicanja, planirati primjenu dopuštenih zemljišnih (rezidualnih) herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/), uz poznavanje pripadajućih ograničenja.

Korovna flora kukuruza tipično je “okopavinska! Višegodišnjim istraživanjem Zavoda za zaštitu bilja i Zavoda za herbologiju pri Agronomskom fakultetu u Zagrebu tri najčešće i najbrojnije korovne vrste koje se javljaju u hrvatskim “okopavinama” (kukuruz, krumpir, šećerna repa, soja, suncokret) su koštan ili kostrva (Echinochloa crus gali) (40-tak biljaka/m²), limunđik (“partizanka” ili fazanuša ili ambrozija) (Ambrosia elatior) (30-tak biljaka/m²) i loboda (Chenopodium album) (30-tak biljaka/m²)! Uz riječnu dolinu (Drava) posljednjih dvadesetak godina sve više se širi europski mračnjak (Abutilon)!

Stoga u najraširenijoj “okopavini” proizvođači uglavnom kemijski suzbijaju neželjene biljke primjenom herbicida, a ovisno o dominantnim korovnim vrstama po pojedinim parcelama treba birati način (rokove) i izbor dopuštenih pripravaka (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Proizvođači kukuruza mogu obaviti “preventivno” suzbijanje sjemenskih širokolisnih i travnih korova primjenom zemljišnih herbicida! Uz dobru sjetvenu pripremu tla, količina i raspored oborina značajno utječu na učinkovitost zemljišnih (rezidualnih) herbicida (pre-em) (trenutno je vlažnost zemljišta, uz najavljene oborine, optimalna za djelotvornost ove skupine)!

Na poljima kukuruza gdje ima višegodišnjih korova, npr. pirike (Agropyron), osjaka (Cirsium), slaka (Convolvulus), divljeg sirka (Sorghum) i sl. treba planirati naknadnu primjenu herbicida nakon nicanja kukuruza i korova (post-em), jer se višegodišnji korovi koji rastu iz podzemnih izdanaka ne mogu uspješno suzbiti zemljišnim herbicidima. U našoj zemlji imamo veći broj registriranih pripravaka za suzbijanje korova u kukuruzu, pa je moguće planirati primjenu različitih pripravka u suzbijanju korova kukuruza već nakon sjetve a prije nicanja, odnosno neki od njih se mogu koristiti i nakon nicanja do 3. (ili 4.) lista kukuruza (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Neke od zemljišnih (rezidualnih) herbicida je potrebno obavezno primijeniti prije nicanja kukuruza (npr. flumioksazin) jer naknadno u kombinaciji sa zemljišnim graminicidima depresivno (fito-toksično) djeluju na iznikle biljčice kukuruza. Primijeniti propisane količine pripravaka prema uputama, prskati za mirna vremena, a utrošiti 250-400 litara škropiva/ha (kod aplikacije spriječiti zanošenje na osjetljive susjedne usjeve u nicanju – npr. krumpir, soju, mrkvu i slično).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza šećerca

Vrijeme je sjetve kukuruza šećerca. Ovisno o mogućnostima i izboru parcele potrebno je izvršiti suzbijanje korova na parceli jer su korovi konkurencija biljkama za vodu, hranjiva i životni prostor . kritično razdoblje zakorovljenosti u kukuruzu je stadija 2-4 pa sve do 10-12 listova jer je tada sporiji vegetativni  porast kukuruza i korovi ga lako nadvladaju. Izbor registriranih herbicida i vrijeme primjene ;

PEAK 75 WG jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi (Optimalno vrijeme primjene je od faze dva razvijena lista do faze 8 razvijenih listova)

LENTAGRAN 45 WP (jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon nicanja, preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka ),

SHARPEN 330 EC (Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em) ili nakon nicanja do stadija razvoja 4 lista kukuruza  ),

PENDUS 330 EC (Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em) ili nakon nicanja do stadija razvoja 4 lista kukuruza  ),

LAUDIS WG (Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi 2-8 lista),

LAUDIS (Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi kad su razvijena 2-8 lista).

STARSHIP (jednogodišnji širokolisni i neki jednogodišnji uskolisni korovi-jednokratno primjenom nakon sjetve, a prije nicanja usjeva  ili nakon nicanja usjeva (post-em) do stadija razvijenih devet listova kukuruza; dvokratno (split aplikacija) primjenom nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em), ili nakon nicanja usjeva (post-em) do stadija razvijenih devet listova kukuruza).

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22).

 

                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                   e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Uljana repica u fazi je završetka cvatnje. Svakako u zaštitu uljane repice potrebno je uključiti i zaštitu protiv bolesti koje se javljaju ovisno o klimatskim prilikama, sortimentu ili agrotehničkim  zahvatima. Zaštitu je potrebno izvršiti prije početka cvatnje ili u cvatnji. Najznačajnije bolesti koje u ovoj fazi suzbijamo su: koncentrična pjegavost lišća i komuški ( Alternaria spp.) – bolest se javlja na svim nadzemnim dijelovima biljke. Crne pjege sa koncentričnim krugovima, najštetnija bolest je ako se javi na komuškama koje ne formiraju sjeme ili pucaju pa sjeme ispada te bijela trulež ( Sclerotinia sclerotiourum) – bolest izaziva trulež stabljike i formiranje sklerocije unutar komuški.

Fungicidi koji su registrirani protiv navedenih bolesti su: Caramba, Folicur EW 250, Ortiva, Prosaro 250 EC, Tebusha 25% EW, Tazer,  Tebu super 250 EW, Tebucol, Magnello, Azaka, Propulse, Riza, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Ulysses, SERENDE ASO, i dr. dozvoljeni.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22., voditi brigu o zaštiti pčela i divljih oprašivača.                                                              

 

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest povrtlarima

Vrijeme je rasađivanja biljaka povrća u zaštićeni prostor na stalno mjesto. Zdravi i njegovani  rasad preduvjet je sigurnog i visokog uroda povrća. Nastale propuste u uzgoju u ovome periodu kasnije ne možemo nadoknaditi što rezultira  slabom  kvalitetom  presadnica i smanjenim urodom u tijeku vegetacije. Da bi presadnice održali u zdravom stanju potrebno je poduzeti  neke od preventivnih mjera; certificirano sjeme, sterilizirani supstrat,  regulirati vlagu zraka u zaštićenom prostoru, osvjetljenje, ishranu i navodnjavanje kako ne bi uzgojili izdužene, tanke i osjetljive biljčice podložne napadu patogena. Održavanjem ovih  faktora pod nadzorom smanjujemo upotrebu pesticida i imamo preduvjet za zdrav rasad. Relativna vlaga zraka u zaštićenom prostoru održava se redovitim provjetravanjem prostora u najtoplijem dijelu dana  na suprotnim stranama od smjera vjetra. Osvjetljenje prostora odnosi se na položaj zaštićenog prostora sa jednakomjernim  osvjetljenjem tijekom dana –ujednačena visina biljčica. Ishrana rasada započinje kad se formira prvi par pravih listova. Ishranu vršimo folijarno, u početku sa  hranjivima podjednako u omjeru za brži porast,  a kasnije u fazi četiri prava lista pojačamo ishranu fosfornim gnojivima za bolje formiranje korijena i povećanje otpornosti biljčica. Optimalno navodnjavanje – preobilnim  navodnjavanjem , koje se vrlo često provodi ( indikator je mahovina koja se razvije oko biljčice) biljka razvije plitak korijen te je  podložna napadu patogenih gljivica iz nedovoljno steriliziranog supstrata.

Patogene gljivice koje mogu uzrokovati polijeganje rasada su iz rodova  Verticillium, Rhizoctonia, Pythium, Sclerotinia ili gljivice uzročnici bolesti rasada koje se prenose sjemenom Botrytis, Alternaria, Phoma, Fusarium. Navedeni patogeni inficiraju biljčice usljed  velike vlage koja nastaje kao rezultat obilnog  zalijevanja, te visoke relativne vlage zraka koja nastaje kao rezultat nedovoljnog provjetravanja i gustog sklopa sadnje. Simptomi bolesti vidljivi na kotiledonama su ; nekroze u zoni korjenovog vrata koje se šire prema vrhu i korijenu biljčice, omekšanje tkiva, onemogućen protok hranjiva i vode koje se na kraju vidi kao venuće i polijeganje rasada. Ako dođe do pojave bolesti, uz prethodno pridržavane preventivne mjere, potrebno je takav rasad iznijeti iz zaštićenog prostora jer u kratkom vremenu takav inficirani usjev  može biti uzrok polijeganja ostatka uzgoja. Nakon iznošenja iz prostora rasad treba kemijski zaštititi nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu, a cilju sprečavanja masovnog propadanja biljaka. Registrirani fungicidi koji  imaju dozvolu za tu namjenu su :   Proplant,Previcur Energy, Beltanol (ZP tikvica,tikva,lubenica,rajčica,krastavac).

Suzbijanje kukaca postavljanjem žutih i plavih ljepljivih ploča u objektu za praćenje pojavnosti kukaca. Insekticid koristiti sukladno vrsti koja se pojavi na ploči.

 

Pridržavati se pravilnika o održivoj uporabi pesticida NN 46/22!

 

                                                                                                                    Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Za kupus koji je zasađen na stalno mjesto u polje, potrebno je provesti zaštitu protiv korova nekim od dozvoljenih herbicida:

FOCUS ULTRA EC, BUTISAN S, SULTAN 50 SC, LENTAGRAN 45 WP, LONTREL 72

Za suzbijanje kupusne muhe nema registriranog insekticida. Postavljanjem žutih ljepljivih ploča i žutim lovnim posudama, Metodom masovnog suzbijanja ,moguće je smanjenje brojnosti odraslog oblika kupusne muhe .

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prilikom zaštite paziti na pčele i divlje oprašivače.

Ana-Marija Čajkulić, dipl. inž. agr.

E-pošta: ana-marija.cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jesenskog luka i češnjaka

Zbog obilne količine kiše koja se najavljuje od utorka (16.04.) pa kroz period od desetak dana  u usjevima jesenskog luka i češnjaka potrebno je provesti zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor).

U luka i češnjaka  mogu se koristiti  pripravcima na osnovi azoksistrobina:

QUADRIS, ZAFRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, ORTOFIN. Primjenjuju se u količini 1 l/ha.

TAZER,AZBANY, AZTEK 250 SL (azoksistrobin), u češnjaku, 1 l/ha.

Sredstva djelotvorno suzbijaju hrđu (Puccinia spp.) i purpurnu pjegavost (Stemphylium vesicarium)

CURZATE 60 WG (cimoksanil), u luku, 0,4 kg/ha. Dozvoljene 4 primjene tijekom vegetacije.

RIDOMIL GOLD R (metalaksil – M+bakrov oksiklorid) Primjena u luku u količini 5 kg/ha. Dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacije.

SHIRLAN 500 SC  (fluazinama). Primjena u luku u količini 0,5 l/ha. Maksimalno 5 primjena u sezoni.

INFINITO (propamokarb+fluopikolid). Primjena u luku u količini 1,6 kg/ha. Dozvoljene 2 primjene godišnje.

 

 Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima žitarica o zaštiti od bolesti

Od utorka pa u narednih 10-tak dana meteorolozi najavljuju veću količinu kiše. Zbog gustog sklopa, vlage u usjevu i intenzivnog porasta žitarica bit će povoljni uvjeti za pojavu bolesti.  Stoga se prije kiše preporučuje provesti zaštitu od bolesti:  smeđa lisna pjegavost (Septoria tritici) i žuto smeđa pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na pšenici, siva (Rynchosporium secalis ) i mrežasta pjegavost ječma (Pyrenophora teres ). Pepelnica (Erysiphe graminis),  te žuta (Puccinia striiformis) i smeđa hrđa (Puccinia recondita) mogu se pojaviti na svim žitaricama. Kod primjene u ozimim žitaricama paziti na karencu.

Zaštitu usjeva provesti na osnovi uočenih  simptoma, te odabrati  fungicid ovisno o registraciji u određenoj žitarici:

EMPARTIS (boskalid). Primjena u pšenici, ječmu, piru. Doza primjene 0,75 -1,5 l/ha.

 ELATUS PLUS (benzovindiflupir). Primjena u pšenici i ječmu. Doza primjene 0,75 -1,5 l/ha.

ELATUS ERA (benzovindiflupir). Primjena  u pšenici, ječmu, piru, zobi, raži, pšenoraži. Primjena od početka vlatanja u količini 0,5-1,0 l/ha.

 PRIAXOR EC (fluksapiroksad).  Primjena  u pšenici, ječmu, piru, zobi, raži, pšenoraži, od sredine busanja u količini 0,75-1,5l/ha.

MIZONA (fluksapiroksad).  Primjena  u pšenici, ječmu, piru, raži, pšenoraži. 0,75-1 l/ha.

IMITREX XE (fluksapiroksad). Primjena  u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži. 2 l/ha.

BRIVELA (fluksapiroksad+difenkonazol). Primjena u pšenici. Doza primjene 1,5 l/ha.

AMISTAR 250 SC, MIRADOR 250 SC, ZOXIS 250 SC (azoksistrobin). Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži u količini 1 l/ha.

LEGADO, DIAGONAL, SINSTAR, AZTEK 250 SL, CALIZI (azoksistrobin) Primjenjuje se u pšenici i ječmu u količini 1 l/ha od faze prvog koljenca, 0,8-1 l/ha

 TAZER, AZBANY, AZAKA, SIVAR (azoksistrobin) Primjenjuje se u pšenici i ječmu u količini 0,8(1,0) l/ha od faze početka vlatanja do kraja klasanja.

CUSTODIA (azoksistrobin+tebukonazol) . Primjena u pšenici, ječamu, pšenoraži od početka vlatanja u količini 1,0-1,25 l/ha.

 RETENGO (piraklostrobin). Primjena u pšenici, pšenoraži, ječmu od faze busanja u količini 1,0 l/ha.

PEACOQ, UNIVOQ, JESSICO ONE (fenpikoksamid).  Primjena od početka vlatanja u pšenici, piru, raži, pšenoraži. 1,5(2) l/ha. 

ASCRA XPRO (protiokonazol+fluopiram+biksafen) Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži i zobi od početka vlatanja u količini 1,2 l/ha.

PROLINE, CURBATUR 250 EC (protiokonazol) Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži i zobi od početka vlatanja u količini 0,8 l/ha.

PECARI 300 EC, PROTENDO 300 EC (protiokonazol). Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži od kraja busanja do kraja cvatnje u količini 0,33-065 l/ha.

PRIDE, MELVAR (protiokonazol).  Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži od kraja busanja do kraja cvatnje u količini 0,8 l/ha.

VERBEN (protiokonazol+prokinazid). Primjena u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži, od sredine busanja do početka klasanja u količini 0,75-1,0 l/ha.

CARAMBA (metkonazol) Primjena u pšenici i ječmu u količini 1,2-1,5 l/h.

FOLICUR EW 250 (tebukonazol). Primjena u pšenici, ječmu, zobi i raži u količini 0,5-1,5 l/ha ovisno o vrsti žitarice.

ZANTARA(tebukonazol+ biksafen). Primjena u pšenici i ječmu u količini 1,5 l/ha.

TEBUSHA 25% EW, TEBKIN 250 EW, TEBUCOL, TEBU SUPER 250 EW (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1 l/ha.

RIZA (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1,25 l/ha.

ULYSSES (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži od početka vlatanja u količini 0,6 l/ha.

MAGNELLO (tebukonazol +difenkonazol). Primjena u ozimoj pšenici u količini 1,0 l/ha.

PROSARO 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, ozimoj raži u količini 0,75-1 l/ha.

SMARAGD (tebukonazol+protiokonazol) Primjena u ozimoj pšenici i ječmu, pšenoraži u količini 1 l/ha.

JAGUAR (tebukonazol+protiokonazol). Pšenica, ječam, pšenoraž. Od početka vlatanja, 1 l/ha.

DOMARK 40 ME (tetrakonazol) Primjena u pšenici i ječmu u količini 3,0 l/ha.

REVYSTAR (mefentriflukonazol). Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži od početka rasta stabljike do završetka cvatnje u količini 0,75 l/ha.

REVYSTAR XL, REVYCARE, REVITREX (mefentriflukonazol). Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži od početka izduživanja stabljike do kraja klasanja u količini 0,6 – 1,5 l/ha.

FALCON FORTE (tebukonazol+protiokonazol). Primjena u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 0,6-1,0 l/ha ovisno o vrsti žitarice.

DELADRO FORTE (spiroksamin+protiokonazol+trifloksistrobin).  Primjena u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži i piru od početka vlatanja do kraja cvatnje u količini 1,5 l/ha.

CAYUNIS (spiroksamin+triflosistrobin+biksafen). Primjena u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži od početka vlatanja u količini 0,8-1 l/ha.

PROSARO PLUS (spirosamin+protiokonazol). Primjena u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži, zobi, piru u količini 1,25 l/ha.

 

Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest ratarima sa područja Gorskog Kotara

Od utorka poslijepodne najavljeno je kišovito vrijeme uz pad temperatura. U takvim uvjetima uz intenzivan porast lisne mase žitarica može doći do pojave i širenja bolesti lista i stabljike. Neprovođenje zašite u slučaju njihove pojave dovodi do sušenja i propadanja lisne mase i na kraju do značajnijeg smanjenja uroda.

Stoga preporučamo da pregledate usjeve ozimih žitarica kako bi na vrijeme spriječili štete od najčešćih bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i dr. Zaštita protiv ovih bolesti provodi se u vrijeme prvih znakova bolesti.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Ovisno o registraciji u određenoj žitarici zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Zoxis 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Tazer, Azaka, Sivar, Aztek 250 SL,Custodia,  Folicur EW 250, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Prosaro 250 EC, Smaragd, Zantara, Ascra Xpro, Revystar XL, Revycare, Revytrex.

 Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

  

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

                                                        E- mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Od utorka poslijepodne najavljeno je kišovito vrijeme uz pad temperatura. U takvim uvjetima uz intenzivan porast lisne mase žitarica može doći do pojave i širenja bolesti lista i stabljike. Neprovođenje zašite u slučaju njihove pojave dovodi do sušenja i propadanja lisne mase i na kraju do značajnijeg smanjenja uroda.

Stoga preporučamo da pregledate usjeve ozimih žitarica kako bi na vrijeme spriječili štete od najčešćih bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i dr. Zaštita protiv ovih bolesti provodi se u vrijeme prvih znakova bolesti.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Ovisno o registraciji u određenoj žitarici zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Zoxis 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Tazer, Azaka, Sivar, Aztek 250 SL,Custodia,  Folicur EW 250, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Prosaro 250 EC, Smaragd, Zantara, Ascra Xpro, Revystar XL, Revycare, Revytrex.

 Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

                                                        E- mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Obzirom na najavljemne nestabilne vremenske prilike s povremenim i mjestimičnim oborinama ovih dana, stvoriti će se povoljni uvjeti za pojavu i razvoj bolesti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), kao i za koncentričnu pjegavost (Alternaria solani) .  Za zaštitu se može rabiti jedan od bakarnih pripravaka: NORDOX 75 WG ili CHAMPION WG 50 ili neki drugi prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Navedeni će pripravci preventivno djelovati na obje bolesti.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Prikupljanje ambalažnog otpada SZB 2024. za našu županiju provesti će se kako slijedi:

07.06.2024.

Kod Poljoljekarne Klarići 60 Stankovci 09.00 – 11.00

 

14.06.2024.

Parking kod velikog nogometnog igrališta Ulica Josipa bana Jelačića 11 Poličnik 10.00 – 12.00

 

16.08.2024.

Maslinik OPG Ivan Atelj 200 m južno od rampe za utovar grožđa,            Parcela Vickouša Zagrad, Nadin 08.00 – 10.00

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.         

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr