Ratarstvo i ostalo

Obavijest proizvođačima kukuruza

Ove sezone ranija sjetva kukuruza nije bila moguća zbog nepovoljnih meteoroloških uvjeta: od 25.3.-27.3. padale značajne oborine (u količinama od 45,0 mm u istočnom do 62,8 mm u zapadnom dijelu Međimurja), a početak travnja su obilježili jaki sjeverni vjetar i hladnoće (u središnjem i istočnom dijelu Županije u danima 05.4.-11.4. smo bilježili 4 jutarnja mraza)! Naknadno su ponovno u danima 13.4.-18.4. kiše padale gotovo svakodnevno (u ukupnim količinama 43,2 mm u istočnom do 94,6 mm u zapadnom dijelu Međimurja)! Stoga je većina proizvođača dominantne ratarske kulture svoje usjeve je posijala u drugoj polovici mjeseca travnja (uz i nakon blagdana Svetog Jurja). Tek krajem mjeseca travnja (27.4. 2023.) upućena je obavijest o optimalnim uvjetima i rokovima za primjenu zemljišnih (rezidualnih herbicida) nakon sjetve a prije nicanja usjeva (pre-em)!

 

VAŽNO: U dosadašnjeg dijela mjeseca svibnja zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Iznadprosječne količine oborina padale su 02.5.-17.5. 2023. na svim mjernim mjestima, a naročito u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Od 20.5. najviše su temperature zraka svakodnevno u rasponu 23,3°-28,8°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj usjeva kukuruza (i dominantne korovne flore) u dosadašnjem dijelu mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom , središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 246,6 mm 11.960 minuta 68,00 % 15,31°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 80,52 % 14,97°C
Kotoriba 112,4 mm 13.445 minuta 80,00 % 15,46°C
Donja Dubrava 92,4 mm 18.150 minuta 76,31 % 15,42°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Tijekom proteklih dana (29.5.-30.5. 2023.) kiša je padala samo na području istočnog dijela Županije, u količinama od 7,0 mm (Donja Dubrava) do 26,2 mm (Kotoriba), dok većini središnjeg i zapadnog dijela Međimurja značajnije padaline nisu zabilježene! Nove su oborine moguće tek narednog vikenda (04.6. 2023.), do tada dominira djelomično oblačno i sunčano razdoblje s najvišim dnevnim temperaturama zraka 22-26°C! U takvim uvjetima posljednja dva tjedna sadržaj vlažnosti zemljišta na dubini 7 cm pada sa 39,6 % na svega 25,4 %, a temperatura tla na istoj dubini u istom razdoblju je porasla sa 13,5° na 21,7°C!

 

Na svim mjernim mjestima tijekom proteklog mjeseca travnja je zabilježeno više oborina od očekivanog prosjeka: od 60,0 mm (Donja Dubrava) do 138,6 mm (Železna Gora). Još više padalina bilježimo i tijekom mjeseca svibnja 2023. (vidi Tablicu 1.). Zbog tadašnje optimalne vlažnosti zemljišta, na poljima gdje je obavljena primjena zemljišnih (rezidualnih) herbicida prema uputi od 27. travnja o.g. (naročito na poljima gdje dominiraju jednogodišnji širokolisni i/ili travni korovi), rezultati suzbijanja korova su dobri. Na netretiranim poljima gdje je kukuruz niknuo usjevi se sporo razvijanu, većinom imaju razvijena 4-7 lista, ali su visinom ispod očekivanja!

Na površinama gdje dominiraju višegodišnji širokolisni (npr. Convolvulus, Cirsium i slično) ili višegodišnji travni korovi (npr. Agropyron, Shorgum i slično) iste je u kukuruzu moguće kemijski suzbijati samo nakon njihova nicanja i početnog rasta pa do određenog razvojnog stadija usjeva (najčešće do razvoja 4-8 lista ili visine biljaka 15-40 cm) (neki su poljoprivrednici primjenu herbicida u “post-em” rokovima obavili, jer neke djelatne tvari primijenjene početkom mjeseca lipnja mogu ostaviti neželjene rezidue za naredne usjeve)!

U nepovoljnim uvjetima rasta i razvoja (npr. stajaća voda, pokorica, visoke temperature i sl.) korovi su uvijek napredniji u odnosu na kulturnu biljku. U narednom jer razdoblju potrebno redovito pregledati polja kukuruza i odrediti optimalno vrijeme primjene nekih od dopuštenih selektivnih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za suzbijanje višegodišnjih korova u kukuruzu birati za usjeve kukuruza selektivne translokacijske ili sistemične pripravke (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Odabir pripravaka prilagodimo dominantnim korovima na kukuruznim poljima, pri čemu proizvođači pomoć mogu dobiti kod stručnih osoba, a kod primjene se pridržavati propisanih ograničenja na uputama uz svaki pripravak. Ne prskati po vjetrovitom vremenu zbog mogućih šteta na susjednim osjetljivim usjevima (naročito su na “zanošenje” osjetljivi krumpir, uljne tikve, šećerna repa, soja, voćni nasadi i slično). Neki od pripravaka zahtijevaju dodavanje pomoćnih sredstva za poboljšanje učinka (adjuvanti), pa prije same primjene detaljno proučiti upute i ograničenja.

VAŽNO: Zbog specifičnih meteoroloških uvjeta voditi računa o broju razvijenih listova kukuruza, a manje o njegovoj visini, kako bi se izbjegle moguće neželjene fito-toksične promjene post-em herbicida na usjevima!

 

Na poljima gdje je uspješno obavljena primjena zemljišnih herbicida nakon sjetve a prije nicanja kukuruza (pre-em), a na istima nema višegodišnjih korova (npr. slak, osjak, pirika, divlji sirak i slično) moguće je ovih dana obaviti u večernjim satima folijarnu primjenu bio-gnojiva s naglašenim sadržajem amino– ili huminskih-kiselina ili pripravaka na osnovi morskih alga!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Prva preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika na cimi krumpira upućena je prije dvanaest dana (17. svibnja o.g.)!

U središnjem dijelu Međimurja tijekom dosadašnjeg dijela mjeseca svibnja zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Iznadprosječne količine oborina padale su 02.5.-17.5. 2023. na svim mjernim mjestima, a naročito u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Od 20.5. najviše su temperature zraka svakodnevno u rasponu 23,3°-28,8°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti cime krumpira (Phytophthora, Alternaria) u dosadašnjem dijelu mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom , središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 246,1 mm 11.960 minuta 69,00 % 15,05°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 81,83 % 14,69°C
Kotoriba 86,2 mm 12.490 minuta 80,00 % 15,26°C
Donja Dubrava 85,4 mm 16.255 minuta 76,24 % 15,24°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

U prvoj uputi od 17.5. 2023. navedene su teškoće koje su tržni proizvođači imali u sadnji krumpira tijekom ove sezone, pa su usjevi još uvijek različite kondicije i razvojnog stadija. Rane sorte posađene početkom zadnje dekade ožujka (npr. u danim 20.3.-24.3.) (sorte Adora, Riviera, Primabelle, Sunita, Colomba i sl.) zatvorile su cimom redove, te u narednim danima na takvim poljima očekujemo početak cvatnja krumpira – najosjetljivije razdoblje zbog mogućeg propadanja cime radi epidemijskog širenja plamenjače (Phytophthora)! Usjevi koji su posađeni tek početkom druge dekade travnja ili kasnije imaju i manje razvije cimu!

Kao što smo u prvoj uputi najavili, od dana 22. svibnja o.g. vrlo rano pronalazimo prve simptome plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), u poljima sa ranijim sortama krumpira (npr. Labella, Primabelle), a naknadno se od 26. svibnja o.g. pojavljuju i prvi simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) uz negativni utjecaj naglih promjena i visokih temperatura zraka!

Premda su bile najavljene početkom ovog tjedna, nove oborine moguće su tek narednog vikenda (03.6.-04.6. 2023.)! Nadalje će biti vruće s najvišim temperaturama zraka 26-29°C!

Zbog razlike između jutarnjih i najviših dnevnih vrijednosti česte su rose i jutarnje magle, naročito uz riječne doline Mure i Drave (narednih  5-6 dana dominirat će vruće i sparno razdoblje, uz jutarnje rose i sumaglice  – naročito pri riječnim dolinama)!

Stoga proizvođačima krumpira u narednim danima savjetujemo pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na “kritičnim” mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, te uz riječne doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla)! Jače su osjetljive na krumpirovu plijesan (Phytophthora) ranije sorte krumpira koje “zatvaraju” cimom redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Bellarosa, Arizona, Vineta, Primabella, Sunita…)! Zbog porasta temperatura zraka nakon 20. svibnja o.g. značajno raste opasnost od pojave i razvoja koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria), naročito u odnosu na dana između 9.5.-19.5. 2023. (suma “TOMCAST” vrijednosti posljednjih 9 dana iznosi samo 12, a ukupno u mjesecu svibnju 23)!

Iz tih razloga u narednim mjerama zaštite nadalje preporučujemo koristiti jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Razmake između prvih aplikacije preporučujemo skratiti na najviše 8-10 dana (izuzev na poljima koja su napadnuta plamenjačom ili krumpirovom plijesni (Phytophthora) – skratiti razmake među prvim aplikacijama na samo 5-7 dana)!!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Zbog toplog razdoblja u zadnjoj dekadi svibnja, u danima nakon 20.5. zabilježena je masovnija aktivnost odraslih oblika prve ili prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa). U proteklih su tjedan dana odložena brojnija jajna legla. U narednom toplijem razdoblju nadalje pregledavati prvu pojavu i veću brojnost njihovih ličinki, te na vrijeme poduzeti mjere njihova suzbijanja.

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine neonikotinoida (dopušten samo acetamiprid), zatim skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati i naizmjenično koristiti navedene skupine insekticida! Primjerice, premda je potvrđena rezistentnost na većinu sintetskih piretroida, gotova tvornička mješavina lambda-cihalotrina sa klorantraniliprolom bila je proteklih sezone u Međimurju vrlo učinkovita pri suzbijanju krumpirove zlatice!

U prvim aplikacijama poželjno je dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina i/ili morskih algi, a naknadno krajem cvatnje kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

U ranim sortama krumpira voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

 

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Proteklih mjeseci bilježimo izvan prosječno velike količine oborina preko 400 mm, što je dovelo do toga da su se rokovi sadnje krumpira znatno pomakli. Na terenu prevladavaju usjevi krumpira koji su u fazi nicanja ili 15-tak cm visine, a samo na pojedinim parcelama imamo krumpir koji zatvara redove. Velike količine oborina i porast temperatura pogodovali su pojavi najznačajnije bolesti krumpira su plamenjače krumpira (Phytophora infestans). Obilaskom krumpira na parcelama gdje je krumpir bio pod agrotekstilom uočeni su simptomi plamenjače.
Upozoravamo proizvođače kod kojih je krumpir u fazama zatvaranja redova da obiđu usjeve i po potrebi izvrše tretiranje. Ukoliko primjete pojavu bolesti tada je potrebno primijeniti neki od sistemičnih pripravaka: Ridomil Gold R, Reboot, Fantic A, Zignal Super,Orveg i sl.

Parcele na kojima krumpir nije zatvorio redove moguće je preventivno zaštititi nekim od slijedećih pripravaka:  Polyram DF, Leimay,Ranman top, Shirlan 500 SC i sl., a na manjim površinama moguće je koristiti i pripravke na bazi bakra ovisno o dozvoli.

Tretiranja obaviti prije najavljenih oborina.

 

Upozoravaju se proizvođači da vrše pregled na pojavu krumpirove zlatice( Leptinotarsa decemlineata), jer se javljaju odrasli oblici, a počelo je i odlaganje uočeno jaja ovog štetnika.

Prilikom odabira sredstva treba voditi računa o razvojnom stadiju štetnika.

Od insekticida može se koristiti: Coragen 20 SC, Voliam, Mospilan 20 SP, Ampligo i sl.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN 26/2023.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Ovisno o vremenu sjetve kukuruz se nalazi u različitim fazama razvoja  (od 2-5 listova).

Ukoliko je ovim razvojnim fazama  potrebno obaviti suzbijanje  korova tada se mogu se primijeniti neki od herbicida koji imaju glavno djelovanje preko lista korova. Izbor herbicida trebate prilagoditi razvojnoj fazi kukuruza (broju listova) i korovima koji prevladavaju na parceli.

 

 

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova mogu se primjenjuju preparati: Basagran 480, Peak 75 WG, Harmony SX, Mustang , Deherban A extra, Banvel 480S, Cash 480 SL, Motikan, Starane 250, Starane forte, Pluss, Lontrel 300, Lontrel 600 i dr.

 

Za suzbijanje travnih korova mogu se primjenjuju preparati: Motivell,  Motivell extra 6 OD, Trawell, Magnum, Nicosh, Marvel,  Milagro, Tarot 25 DF, Equip i dr.

 

Gotove tvorničke kombinacije su npr. Cyntel 51 WG, Task 64 WG, Principal Pluss 66,5 WG, Laudis  djeluju na travne i širokolisne korove.

 

Zaštitu treba provesti za mirnog  vremena kada nema vjetrova kako ne bi došlo do zanošenja herbicida na susjedne parcele. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozime pšenice

Preporuka je da se obavezno izvrši zaštita pšenice u fazi klasanja, budući da su vremenski uvjeti povoljni za razvoj bolesti uzrokovanih gljivicama iz roda Puccinia, Fusarium, Septoria i dr.

Fungicidi registrirani za tu namjenu su:

AMISTAR 250 SC, PROSARO 250 EC, ELATUS ERA, ELATUS PLUS, FALCON FORTE, DUETT TURBO i dr.

Također je potrebno vršiti pregled površina zbog moguće pojave žitnog balca, čiji odrasli oblici mogu napraviti velike štete  grizenjem na lišću  (vidljive su uske bijele pruge).

Suzbijanje po potrebi provesti dozvoljenim insekticidima:

CYTHRIN MAX,  DECIS 2,5 EC, KARATE ZEON.

Sva SZB koristiti prema uputama koje se nalaze na etiketi,

obavezno voditi evidenciju o korištenju , a praznu ambalažu čuvati na propisani način do trenutka organiziranog odvoza.

 

 

                                                                       Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima soje

Suzbijanje korova nakon nicanja soje moguće je provoditi slijedećim herbicidima:

 

  • Širokolisni korovi: Harmony SX, Basagran 480, Benta 480 SL, Bentarroz, Benta Super…
  • Širokolisni i neki uskolisni korovi: Pulsar 40, Corum, Saltus, …
  • Uskolisni korovi: Dipol, Fusilade Max, Fusilade forte, Leopard 5 EC, Graminis 05 EC, Pantera QT, Targa, Quick 5 EC, Wish Top, Secure, Zetrola, Agil 100 EC, Focus ultra, Select super, …

 

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Vremenski uvjeti koji vladaju proteklih dana pogoduju razvoju plamenjače luka  (Peronospora destructor), najčešća i najštetnija bolest luka. Štetnost se očituje na dva načina – tijekom vegetacije uništava lisnu masu (čime se direktno smanjuje prinos), a nakon berbe dolazi do brzog propadaju zaraženih glavica u skladištu. Pojava navedene bolesti moguća je i na češnjaku.

 

Stoga je potrebno provesti zaštitu nekim od sistemičnih fungicida: Aliette Flash, Ortiva, Quadris, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Ridomil gold R i dr., uz obavezan dodatak sredstva za poboljšanje prianjanja.

 

Osim plamenjače, moguća je pojava sive plijesni (Botrytis spp.) i hrđe (Puccinia allii) pa se u tom slučaju mogu koristiti sredstva Folicur EW 250, Signum i dr.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.                

E-mail:  mirta.k-bozuric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kukuruza

Nakon trećeg lista kukuruza primjenjuju se herbicidi koji imaju dominantno djelovanje preko lista korova. Njihova djelotvornost ne ovisi o oborinama, a izbor se vrši ovisno o prisutnim korovima na parceli.

 

Jednogodišnji širokolisni korovi (ambrozija, loboda, štir, dvornici i dr.) najosjetljiviji su kada imaju 2-4 lista. Za njihovo suzbijanje mogu se koristiti herbicidi: Peak 75 WG, Harmony SX, Callisto 480 SC, Osorno 480, Maisotrione 100 SC, Onyx, Kideka, Mighty, Mesi, Temsa SC, Cornprotect, Barracuda, Calaris 400 SC…

 

Preparati Banvel 480 S, Kolo 480 S, Cash 480 SL, Motikan, Dimbo 480 SL, Kalimba Oceal, Dicash, Mural, Callam, Lontrel 300, Clap 300 SL, Boss, Lontrel 600, Cliophar 600 SL, Lontrel 72, Starane 250, Starane Forte, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Hurler, Starline, Vega, Casper 55 WG, Mustang, Deherban A Extra, Dicopur Top 464 SL i dr. osim jednogodišnjih suzbijaju i višegodišnje širokolisne korove (slak, osjak, …).

 

Za suzbijanje travnih korova (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) primjenjuju se sredstva Motivell, Motivell extra 6 OD, Victus OD, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 OD, Astral 40 OD, Nicosh, Nico 4 SC, Talon, Nic 4 OD, Talisman, Innovate 240 SC, Marvel, Milagro, Stretch, Tarot 25 DF, Plaza, Trawell, Magnum, Rincon 25 SG, Equip  i dr. U slučaju jake zakorovljenosti ili dugog razvučenog nicanja korova predlažemo razdijeljenu dvokratnu primjenu.

 

Ukoliko su prisutni travni i širokolisni korovi potrebno je kombinirati pojedina sredstva ili koristiti već gotove tvorničke kombinacije kao npr. Principal Pluss 66,5 WG, Rindi WG, Cyntel 51 WG, Elumis, Task 64 WG, Monsoon Active, Capreno, Spandis, Nikita, Laudis, Laudis WG, Milagro Plus i dr.

 

Radi povećanja prianjanja sredstva za biljku potrebno je dodati neki od odgovarajućih okvašivača.

 

O problematici rezistentnosti korova (divljeg sirka i dr.) na herbicide, možete pročitati na stranici: https://rezistentnost-szb.hr/korovi/.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

S obzirom na izuzetno promjenjive vremenske prilike uz ponešto oborina proteklih dana, preporučamo izvršiti tretiranje krumpira protiv plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans).

 

Upotrijebiti se mogu slijedeći preparati: Fantic A, Ridomil gold R, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman  400 SC, Ranman top, Revus, Cymbal flow, Leimay, Gachinko, Zongruum, Shakal 500 SC i dr.

 

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) najvažniji je štetnik krumpira. Na većini lokaliteta uočeni su odrasli oblici i odložena jaja. Suzbijanje je potrebno provesti u fazi ličinki, a upotrijebiti se mogu slijedeći preparati: Alverde, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Voliam, Laser i dr.

 

O rezistentnosti krumpirove zlatice na insekticide možete pročitati na stranici: https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/krumpirova-zlatica

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Nakon nestabilnog vremena i velikih dnevnih oscilacija temperatura, primjena bio-stimulatora i ojačivača biljaka na osnovi aminokiselina znatno doprinosi jačanju i oporavku od nastalih šokova, obnovi žila te pomaže u aktiviranju i jačanju obrambenih mehanizama biljaka.

Prije presađivanja bi bilo dobro zaštititi presadnice registriranim pripravkom za tu kulturu, kao što su Previcur Energy, Proplant, Serenade aso, Proradix, i dr. slični pripravci sa dopuštenjem za primjenu na kulturi. Po potrebi na površini primijeniti pripravke za nematode kao: Velum prime, Vydate, Nemadate, Bioact Prime i dr. Nakon ukorjenjivanja presadnica povrća dobro bi bilo primijeniti jedan od registriranih fungicida na osnovi bakra da pomogne u jačanju površine lista kao što su: Neoram WG, Champion WG 50 i dr. pazeći na registracije po kulturama.

Za plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans), plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti pripravke kao što su: Revus, Ranman top, Proxanil 450SC, Ortiva, Ridomil gold R, Previcur Energy, Proplant, Polyram DF, Neoram WG, Champion WG 50, i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za pepelnicu tikvenjača (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Podosphaera xanthii) primijeniti Nativo 75 WG,  Karathane gold 350 EC, pepelnicu rajčice i paprike (Leveillula taurica) primijeniti Nativo 75 WG, Signum i dr. pazeći na registracije.

Za lakše praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene ulova štetnika na pločama.

Za lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke: Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Mospilan 20 SG, Closer, Karate zeon, Neemazal-T/S i sl.

Za stakleničkog i duhanovog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) primijeniti pripravke kao: Closer, Abanto, Requiem prime i dr. pazeći na registracije po kulturama.

Za slučaj pojave kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) primijeniti neki od dopuštenih pripravaka: Requiem prime, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Laser. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari, dok Exalt 25SC, Neemazal-T/S primijeniti dok su ličinke u mlađim stadijima.

Za južnoameričkog moljca rajčice (Tuta absoluta), neke sovice (Noctuidae) primijeniti: Alverde, Ampligo, Voliam targo, Neemazal-T/S, Lepinox plus i druge registrirane po kulturi.

Kod pojave koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Voliam Targo, Requiem prime, dok Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, treba primijeniti u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Pri odluci za biološki model suzbijanja tripsa u paprici treba pripaziti na uvjete primjene zaštitnih sredstava u nasadu i prije sadnje, a već kod sadnje tražiti od dobavljača informaciju koji pripravci se smiju koristiti u nasadu prije i nakon unosa korisnih organizama.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresi : https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr