MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ratarstvo i ostalo

Obavijest tržnim proizvođačima ozimih žitarica

Nakon što smo na svim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom mjeseca kolovoza, rujna i listopada o.g. bilježili značajno manje padalina od očekivanih količina, a pritom je bilo iznadprosječno toplo, od početka proteklog mjeseca studenog vremenski su uvjeti značajno drukčiji (vidi Tablicu 1.). Naime, mjesec studeni nikako nije opravdao u svom imenu riječ “studen”, jer je umjesto očekivane srednje vrijednosti temperature 4,2°C zabilježena dvostruko veća prosječna temperatura, a većini mjernim mjesta je zabilježeno 100 % više oborina od prosječnih količina! Također, izmjerili smo mjesečno zadržavanje vlage na biljkama u trajanju gotovo 30.000 minuta (20 dana) na lokalitetima uz rijeku Muru! U takvim smo uvjetima zabilježili relativno brzo klijanje i nicanje, te dobar početni rast ozimih žitarica (pšenica, ječam, tritikale) posijanih u optimalnim rokovima sjetve tijekom listopada o.g.!

Tablica 1. Razvoj nekih vremenskih uvjeta tijekom mjeseca *studenog 2019. na nekim lokalitetima uz riječne doline u Međimurju:

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Mursko Središće 8,2°C 147,4 mm 95,9 % 29.400 min
Donja Dubrava 8,3°C 132,2 mm 96,2 % 19.445 min

*prosječna temperatura zraka tijekom mjeseca studenog u okolici Čakovca iznosi 4,2°C a očekivana mjesečna količina oborina iznosi 72,7 mm!

Dugotrajno zadržavanje vlage na mladim biljčicama od kiše, rose i magle, uz povišenu vlažnost zraka (>90 %), gotovo uvijek pogoduje razvoju nekih uzročnika biljnih bolesti. Premda od početka prosinca o.g. bilježimo jutarnje minuse, uz pad prosječnih dnevnih vrijednosti temperature na 3°C, zbog optimalnih uvjeta za zabilježenih u studenom za primaran (skriveni) razvoj žute ili crtičave hrđe (Puccinia striiformis) valja u narednom zimskom razdoblju povremeno pregledati zdravstveno stanje usjeva u polju. Moguće naredno zimsko prohladno-vlažno razdoblje može pogodovati razvoju ove bolesti.

Unatoč poduzetim mjerama zaštite još sredinom 1990-ih godina u našoj zemlji se procijenilo da štetni organizmi prosječno umanjuju prinose pšenice za 27 %, od čega su štete od uzročnika bolesti 9 %. Krajem proteklog i početkom novog milenija zabilježene su znatne promjene u pojavi i intenzitetu pojedinih bolesti ozime pšenice. Umjesto nekad vrlo štetnih i raširenih bolesti crne žitne hrđe (Puccinia graminis), smrdljive snijeti (Tilletia spp.) i pepelnice (Blumeria graminis) danas su najčešće bolesti palež klasa (Fusarium spp.), smeđa pjegavost (Septoria nodorum) i pjegavost lišća (Septoria spp.). No, mnoge je proizvođače pšenice u većini krajeva Republike Hrvatske sredinom i krajem mjeseca travnja 2014. iznenadila vrlo jaka epifitocija žute ili crtičave hrđe (Puccinia striiformis). Pritom su prinosi pšenice u žetvi često bili manji od skromnih 3,5 t/ha.

Vremenski čimbenici koji najviše utječu na brzo širenje žute hrđe jesu vlaga, temperatura i vjetar. Za infekciju je dovoljno neprekidno vlaženje osjetljivih biljnih organa barem tri sata. Smatra se da je vlaženje biljnih organa od rose primarni uvjet za ranu pojavu žute hrđe. Obično nakon nekoliko kišnih dana zasićenost zemljišta vodom i visoka vlažnost zraka pogoduju u idućim noćima formiranju rose. Kišne su kapljice važne za širenje prvih uredospora, iz kojih se u vlažnim uvjetima (rosa) odmah razvijaju infektivne klične cijevi. Visoka vlažnost zraka pritom pozitivno utječe na ljepljivost uredospora za površinu osjetljivoga biljnoga tkiva. Temperature zraka niže od 0 °C i veće od 21 °C smatraju se manje pogodnim za razvoj te bolesti. Optimalne vrijednosti za formiranje infektivnih hifa su 3 °C do 15 °C. Porast minimalnih noćnih temperatura zraka na vrijednosti veće od 18 °C negativno utječe na širenje bolesti. Vjetar ima važnu ulogu u naknadnom širenju bolesti na veće udaljenosti. Stoga je praćenje količine i učestalosti oborina u regiji, sa satima vlaženja biljnih organa od rose, uz temperature i zasićenost zraka vlagom važno za prognozu pojave žute hrđe pšenice.

Usmjereno kemijsko suzbijanje žute hrđe treba početi odmah nakon pojave prvih simptoma. Za razliku od ostalih hrđa pšenice, vrsta Puccinia striiformis razvija se puno ranije u vegetaciji, moguće već ujesen ili tijekom (krajem) zimskih mjeseci. Stoga praćenje vremenskih uvjeta bitnih za prognozu pojave žute hrđe treba početi već nakon nicanja usjeva pšenice (oborine, rosa, temperature). Za prognozu pojave žute hrđe vrlo je važno redovito praćenje zdravstvenoga stanja usjeva ozime pšenice i pronalazak prvih znakova bolesti. Obično prvi simptomi žute hrđe na mladim biljkama budu teško uočljivi, što otežava prognozu i određivanje rokova primjene fungicida. Učinkovitost većine fungicida u suzbijanju žute hrđe vrlo je visoka ako se pripravci primijene na vrijeme. Kurativno suzbijanje može biti otežano, naročito ako su sorte pšenice jako osjetljive na bolest, a nakon jače primarne zaraze usjeva naknadno vlada prohladno-vlažno razdoblje sa učestalim oborinama. Simptome žute hrđe na ozimim žitaricama valja razlikovati od drugih uzroka žućenja usjeva (stajaća voda, fito-toksičnost sredstva za zaštitu bilja – rezidui, nedostatak hranjiva, nepovoljna reakcija zemljišta – kiselost tla i dr.), pa moguću pomoć kod determinacije preporučujemo potražiti kod stručnih osoba.

Za suzbijanje žute hrđe pšenice dopuštenje u našoj zemlji ima veći broj fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Vremenski uvjeti zabilježeni tijekom proteklog studenog 2019. upozoravaju nas na vrlo povoljne uvjete temperature i vlažnosti koji ponovno mogu pogodovati ranijem razvoju bolesti ozimih žitarica! U prvoj dekadi mjeseca prosinca 2019. značajno je zahladnilo, ali narednih nekoliko dana uz južni vjetar i porast temperatura očekujemo nove oborine, a u drugom dijelu tjedna (nakon 11.12.) ponovno pad temperatura zraka. Stoga tijekom naredne zime savjetujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje ozimih usjeva.

Tablica 1. Razvoj nekih vremenskih uvjeta u prvoj dekadi *prosinca 2019. (do 9.12. 2019. u 6.00 h) na nekim lokalitetima uz riječne doline u Međimurju:

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Mursko Središće 0,9°C 18,4 mm 97,6 % 5.565 min
Donja Dubrava 1,3°C 16,0 mm 97,3 % 1.065 min

*prosječna temperatura zraka tijekom mjeseca prosinca u okolici Čakovca iznosi 0,9°C a očekivana mjesečna količina oborina iznosi 53,9 mm!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest tržnim proizvođačima zimskog luka

U dnevnoj uputi krajem prvog tjedna mjeseca rujna (4.9. 2019.) tržnim proizvođačima zimskog luka uputili smo preporuku o mjerama suzbijanja korova, a tržnim proizvođačima češnjaka krajem mjeseca rujna upućena je uputa za preventivne mjere zaštite od važnijih kategorija neželjenih organizama (30.9. 2019.)!

Zimski luk se kod nas pretežno uzgaja u kućnim vrtovima (okućnicama) sadnjom lučica (npr. Majski srebrenac), pa se koristi lažna stabljika i zeleno lišće kao mladi luk. Ipak, pojedini tržni proizvođači, koji su ovladali tehnologijom uzgoja luka izravnom sjetvom iz sjemena, krajem kolovoza i/ili početkom rujna siju zimski luk (uzgoj iz sjemena). Poželjno je da zimski luk prezimi u stadiju 3-4 razvijena lista, a golomrazice i/ili suha zima sa vrlo niskim temperaturama zraka mogu značajno oštetiti takve usjeva. Naprotiv, ako uvjeti tijekom prezimljenja zimskog luka budu iznadprosječno topli i vlažni, već od razvojna stadija 3-4 zelena lista mogu se prikriveno razvijati dvije skupine bolesti luka: plamenjača (Peronospora) i plijesan (Botrytis), te u proljeće predstavljaju izvor zaraze za polja luka dugog dana.

Tablica 1. Vremenski uvjeti zabilježeni u početnom (jesenskom) razdoblju rasta i razvoja zimskog luka u središnjem dijelu Međimurja tijekom 2019. sezone:

Vremenski uvjeti Izmjerene i očekivane vrijednosti u promatranom razdoblju
rujan 2019. listopad 2019. studeni 2019.*
Izmjerene oborine 54,8 mm 50,2 mm 126,6 mm
Očekivani prosjek 87,3 mm 89,0 mm 72,7 mm
Odstupanje (±) -32,5 mm -38,8 mm +53,9 mm
Mjesečne temperature 16,3°C 12,4°C 8,9°C
Očekivani prosjek 15,7°C 9,9°C 4,2°C
Odstupanje (±) +0,6°C +2,5°C +4,7°C

*mjerni podatci za razdoblje od 1. do 18. studenog 2019.!

VAŽNO: U Tablici 1. prikazani su podatci o izmjerenim mjesečnim oborinama za rujan, listopad i prvu polovicu mjeseca studenog 2019., uz pripadajuće vrijednosti prosječnih mjesečnih temperatura zraka (°C). Također, navedene su očekivani višegodišnji prosjeci, uz izmjerena odstupanja. Uvjeti klijanje i nicanje, a naročito za naknadni sat i razvoj zimskog luka bili su više nego optimalni! Usjevi zimskog luka imaju proteklih dana razvijena 3-6 listova (ovisno o rokovima sjetve, izboru hibrida i tipu zemljišta)! U prvoj polovici studenog o.g. neobično je kišovito i vlažno, a zbog magle usjevi zimskog luka su vlažni gotovo cijelih dana!

Tijekom listopada i studenog česte su kiše, magle i rose, naročito u istočnom (donjem) dijelu Međimurja, te lokalitetima u blizini rijeka Mure i Drave. Zabilježili smo zadržavanje vlage u  prvih 18 dana mjeseca studenog o.g. trajanju od 13.100 do 18.870 minuta, uz raspone dnevnih temperatura najčešće pri vrijednostima 6-16°C čini optimalne uvjete za primarni (skriveni) razvoj bolesti zimskog luka iz rodova Peronospora i Botrytis!

Plamenjača ili peronospora (Peronospora destructor) je najčešća bolest luka u našim proizvodnim uvjetima, a napada i luk vlasac. Budući se u polju izmjenjuje uzgoj luka dugog i kratkog dana (zimski i proljetni luk), plamenjača se “seli” s usjeva na usjev, a najštetnija je kad napadne mlade biljke luka. Napada sve biljne organe, tipične su posljedice na lišću, a glavice luka porijeklom od zaraženog usjeva brzo proklijavaju i trunu u skladištima. Prva pojava plamenjače luka najčešće je u polju vidljiva u ograničenim dijelovima, ali se u povoljnim uvjetima vrlo brzo proširi. Prvi simptomi ili znakovi bolesti su dobro vidljivi u jutarnjim satima  na starijem lišću, jer se za dovoljno vlažnih noći na njima formira ljubičasto-sivo-smeđa “prevlaka”. Na mjestu zaraze napadnuti organi gube čvrstoću, lišće se prelomi i visi prema tlu, a dio iznad zaraženog tkiva se osuši. U usjevima zimskog luka na otvorenim gredicama peronospora ili plamenjača se naročito jako razvijala tijekom iznadprosječno tople i vlažne zime 2006./2007., te 2013./2014., pa su tih sezona zabilježene najveće ekonomske štete! Prema mnogim iskustvima prohladna razdoblja s vrijednostima  temperature zraka 6° do 10°C, uz dovoljno oborina ili sati vlaženja lišća od rose (magle) i povišenju vlažnost zraka 95 %, optimalni su uvjeti za razvoj plamenjače luka. Bolest se uspješno prenosi zračnim strujanjima s oboljelih usjeva na nezaražene do udaljenosti 500-800 m, a oboljeli zimski luk predstavlja izvor zaraze s kojeg se peronospora širi na usjeve luka koji imaju razvijena barem 4 lista. Uzročnik bolesti se u prirodi održava u zaostalim zaraženim biljnim ostacima ili kao skriveni (latentni) micelij u zaraženim lučicama (ne prenosi se sjemenom).

Bolest trulež luka kompleksnog je podrijetla, jer su uzročnici različite gljive i bakterije (najčešće se spominju vrste: Botrytis alli = sin. Botrytis aclada, Fusarium oxysporum f.sp. cepae, Fusarium culmorum, Sclerotium cepivorum, Botrytis cinerea, Botrytis byssoidea, Erwinia spp., Burkholderia spp. i dr.). Uzročnici truleži luka se mogu pojaviti u bilo kojem razvojnom stadiju luka u polju ili skladištenju (od klijanja i nicanja, formiranja i rasta glavica, u tehnološkoj zriobi)! Trulež vrata luka uzrokuju Botrytis vrste. Tada na glavicama luka u području vrata se prvo pojavljuje polu-vodenasta trulež. Vanjska ljuska postaje mekana, a unutrašnje tkivo glavica propada u obliku vlažne truleži. Ovo je najopasnija bolest luka koja se skriveno ili latentno bez pojave simptoma razvija već u polju, a postaje vidljiva na glavicama luka obično nakon mjesec dana čuvanja u skladištu (Lacy & Lorbeer, 1999). Kao uzročnici plijesni lukovica se opisuju vrste Botrytis cinerea, Botrytis allii sin. Botrytis aclada i Botrytis byssoidea.

U proteklih smo desetak godina zabilježili najveće štete uskladištenog luka uzrokovane vrstom Botrytis allii. Također, u polju i plastenicima na zimskom smo luku tijekom ranijih godina uočili i vrstu Botrytis squamosa (uzročnik “bijele” pjegavosti i paleži lišća luka)! Često se vrsta Botrytis allii u polju razvija u latentnom obliku (bez vidljivih posljedica), a trulež se jače razvija u skladištima nakon mjesec dana čuvanja luka. Moguća je infekcija lišća u polju, ali vidljiva pojava bolesti nastupa tek na mrtvom lisnom tkivu (ili glavicama luka) uz povišenu vlažnost zraka. Jače su napadnuti mehanički oštećeni usjevi (tuča, oštećenje vrata luka prilikom navodnjavanja kišenjem uz korištenje “vodenih topova”, “šok” od primjene herbicida i dr.). Stoga tržni proizvođači zimskog luka moraju redovito krajem jeseni i tijekom zime pregledavati zdravstveno stanje usjeva, te u uvjetima iznadprosječno toplog i vlažnog (maglovitog) razdoblja provoditi mjere suzbijanja plamenjače (Peronospora) i plijesni (Botrytis), uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

U ozimim žitaricama rast i razvoj nekih od najopasnijih korova započinje već ujesen. Ozime žitarice u jesen zakorovljuju ozimi korovi: širokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak) i uskolisni (slakoperka, vlasnjača, mišji repak, divlja zob) te su im konkurencija za prostor, svjetlo, hranu i vodu. Preporučena je primjena herbicida iza nicanja pšenice u jesensko – zimskom periodu kad se može determinirati korov. Primjena herbicida može biti  sve dok temperature ne padnu ispod 5°C tijekom dana.

Jesensko suzbijanje korova može se, ovisno o odabranom preparatu, obaviti odmah nakon sjetve, a prije nicanja usjeva ili nakon nicanja usjeva (najčešće u fazi tri lista).

Herbicidi Alister New, Tornado Forte, Trimur i Trailer registrirani su za primjenu nakon nicanja usjeva (post-em). Herbicidi koji se mogu primijeniti prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em): Sharpen  330 EC, Filon 80 EC, Fuga Delta.

Sami proizvođači žitarica moraju odabrati strategiju suzbijanja korova prilagođenu svakoj parceli i situaciji, odnosno odlučiti o potrebi, načinu i vremenu suzbijanja korova u žitaricama.

Primjenu herbicida obaviti tijekom mirnog vremena, kada nema vjetra. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine

Petra.Pozder@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimog češnjaka i luka

Za suzbijanje korova nakon sadnje luka i češnjaka moguće je primijeniti  neke od slijedećih  herbicida:

PRIPRAVAK KULTURA VRIJEME PRIMJENE
STOMP AQUA luk i češnjak luk u stadiju biča

2,5-3 L / ha

LENTAGRAN 40 WP luk i češnjak nakon nicanja

2 kg/ha

BUTISAN S češnjak nakon sadnje ili nakon nicanja u fazi 2-4 lista

1,5-2 L / ha

FILON 80 EC luk za glavice i češnjak rani post –em( luk 1-3 lista)

3-5 L / ha

CHALLENGE 600 češnjak pre-em, prije nicanja

4 L / ha

CHALLENGE 600 luk

 

 

pre-em, prije nicanja

2,5 L / ha

 

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza). Obavezno voditi evidenciju o provedenom tretiranju, a praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.

                                                                                                             Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                               sanja.vukovic@mps.hr

 

Preporuka za suzbijanje ozimih žitarica

Nakon sjetve ozimih žitarica (o.ječam, o.pšenica, pšenoraž, o.zob) poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primjena herbicida u jesen i to u periodu nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja žitarica kada imaju razvijena tri lista.

Korovi koji najčešće niču i prezimljuju s usjevom možemo podijeliti u dvije skupine U jesenskom periodu zajedno s usjevom prezimljuju korovi iz skupina:

  1. Širokolisnih korova s vrstama: priljepača, divlji mak, mišjakinja, jarmen, mrtva kopriva, čestoslavica, maćuhica, pastirska torbica i
  2. uskolisnih ili travnih korova koji većinom niču u jesen: slakoperka (paulj) – vrlo čest korov posljednjih godina u usjevima pšenice, divlja zob, vlasnjača (Poa), mišji repak.

Nakon sjetve, a prije nicanja primjenjuju se herbicidi koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju navedene korovne vrste. Obzirom da se herbicid primjenjuje na „golo“ tlo kada još ne znamo koji će korovi biti prisutni treba primijeniti herbicid širokog spektra djelovanja koji djeluje na travne i širokolisne korove.

Herbicidi koji imaju dozvolu su: Alister New, Tornado forte, Stomp 330EC, Pendigan 330EC, Fuga Delta, Filon 80 EC i dr.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, a ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest ratarima

U ozimim žitaricama (ječam, pšenica, raž, tritikale) započinje već u jesen rast nekih korova, Jesensku zaštitu protiv korova moguće je provesti nakon sjetve i prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

Za navedenu zaštitu ovisno o roku primjene i dozvole na pojedinim vrstama strnih žitarica mogu se koristiti slijedeći herbicidi: Pendigan 330 EC, Pandus 330 EC, Sharpen 330 EC, Fuda Delta, Axial 50 EC, Aliester New, Filon 80 EC, Tornado Forte, Granstar, Toscana, Trimur, Trailer, Pallas 75 WG.

 Pri suzbijanju korova u jesenskom roku potrebno je voditi računa o dnevnim i noćnim temperaturama zraka. Pri aplikaciji sredstva poželjno je da dnevne temperature ne budu ispod 5 °C, a noćne bi trebale biti iznad 0 °C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jesenskog luka i češnjaka

U narednim danima obavi će se sadnja jesenskog češnjaka i luka u zaštiti protiv zemljišnih štetnika  dozvolu ima pripravak Force 1,5 G tretiranjem u redove.

Ukoliko postoji potreba za suzbijanjem   jednogodišnjih  uskolisnih i širokolisnih korova, dozvolu za primjenu nakon sadnje ,a prije nicanja imaju : Chellenge 600 ,Stomp 330 E*, a za primjenu nicanja kulture mogu se  koristiti za istu namjenu  i Stomp aqua, Filon 80 EC.

*Krajnji rok za primjenu zaliha           1.3.2020.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest proizvođačima pšenice

Sjetva pšenice je u tijeku,  optimalni rok za sjetvu pšenice je 15.-25.10. , kritičan period zakorovljenosti pšenice je od početka busanja  do početka vlatanja. Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni  korovi koji niču u jesen, ovisno o vremenskim prilikama i roku sjetve, a mogu ponići i u proljeće. Preporučena je primjena herbicida iza nicanja pšenice u jesensko – zimskom periodu kad se može determinirati korov. Primjena herbicida može biti  sve dok temperature ne padnu ispod 5°C tijekom dana.

Dozvoljeni herbicidi su : Filon 80 EC, Alister new, Pallas 75 WG, Tornado forte, Axial 50 EC, Granstar,  Fuga delta, Trailer, Trimur, Toscsana i drugi dozvoljeni.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja, a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Najavom oborina tijekom tjedna postoji mogućnost otežanog ulaska u parcelu, a time se stvaraju povoljniji uvjeti za razvoj biljnih bolesti, pa je preporuka da se nakon  oborina izvrši zaštita uljane repice  protiv bolesti koje mogu uzrokovati smanjenje prinosa. Također je važno djelovanje nekih fungicida i kao regulatora rasta. Primjena regulatora rasta  mora biti  u jesen u fazi 4-6, 7 razvijenih pravih  listova uljane repice! Fungicidi, osim u suzbijanju bolesti; suha trulež, bijela trulež, koncentrična pjegavost, crna lisna pjegavost, kao regulatori rasta potiču rast korijena i smanjuju intenzitet rasta nadzemnog dijela. Ovako pripremljene biljke bolje prezimljuju i lakše podnose stresne uvjete.

Registrirani fungicidi su: Amistar gold, Atonik,  Caramba, Folicur EW 250, Topsin M 500 SC, Magnello, Ulysses ( regulator rasta biljaka).  

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, na tretirati u vrijeme leta pčela, korišteno sredstvo  na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.  U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima matovilca i salate

Vrijeme je berbe i sadnje salate u zaštićeni prostor. Preporuka  je proizvođačima  da se izvrši zaštitu salate protiv najčešćih bolesti: plamenjača salate ( Bremia lactucae)  i bijela trulež (  Sclerotinia sclerotiorum). Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja, kad je povišena vlaga i niža temperatura zraka. Simptomi bijele truleži su truljenje biljke i gusti bijeli micelij na korjenovom vratu u kojem nastaju crni sklerociji, a simptomi sive plijesni su truljenje donjih listova i korijenovog vrata. Zaraženi dijelovi su prekriveni sivom nakupinom micelija. Preventivna zaštita protiv navedenih bolesti: ograničenje navodnjavanja i sprječavanje zadržavanja vode u tlu,  odstranjivanje bolesnih biljaka, sadnja biljaka na foliju i gredice, plodored. Kemijska zaštita fungicidima koji su registrirani za zaštitu u zaštićenom prostoru;

  • bijela trulež : SERCADIS PLUS i drugi dozvoljeni.
  • plamenjača: ALIETTE FLASH , INFINITO ,  REVUS, RIDOMIL GOLD R ,ORVEGO, CODIMUR SC i drugi dozvoljeni.

Matovilac koji se također sve više uzgaja na otvorenom i u zaštićenom prostoru, najviše tijekom zimskog perioda potrebno je zaštititi dozvoljenim fungicidima: Orvego (ZP), Dithane DG neotec i Teldor SC 500 na otvorenom uzgoju.

U slučaju pojave štetnika (malo manja pojavnost kad su niske temperature naročito tijekom zime) mogu se koristiti insekticidi, ali tek kad sve preventivne mjere nisu dale rezultate : Abanto (ZP), Krisant EC (ZP), Piretro natura (ZP) a na otvorenom uzgoju još je dozvoljen Asset five.

Puževi u uzgoju salate naročito su štetni. Za njihovo suzbijanje dozvoljen je METAREX INOV – dozvoljen u zaštićenom prostoru za suzbijanje štetnih puževa u uzgoju matovilca i salate.

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr