MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ratarstvo i ostalo

Obavijest o uklanjanju ambrozije

Ambrozija ( Ambrosia artemsiifolia L. ) nazvana još i limundžik, Krausova trava, jednogodišnja je zeljasta biljka, naraste do visine 1-1,5 metara. Ima vretenast korijen i uspravnu razgranatu stabljiku posutu grubim dlačicama. Stabljika je na presjeku četvrtastog oblika. Listovi su jajolikog oblika i uskih režnjeva  posuti dlačicama. Cvjetovi su žućkaste boje u obliku grozdastih cvatova smješteni na vrhovima stabljike i grana.

Podrijetlom je iz Sjeverne Amerike, a danas je rasprostranjena u većini europskih zemalja. U Hrvatskoj je prvi put pronađena 1941. godine na području  Podravine, Posavine i Slavonije. Od tuda se proširila na ostala područja Hrvatske. Ambrozija je vrlo agresivna  korovna biljka koju možemo pronaći uz putove, željezničku prugu, uz rubove kanala, obale potoka i rijeka kao i na obradivim poljoprivrednim površinama kao korov u povrtnim kulturama, kukuruzu, voćnjacima i vinogradima.

Cvatnja ambrozije započinje krajem srpnja. Agresivna je alergena  biljka koja proizvodi velike količine peluda i kod ljudi izaziva alergijsku reakciju. Svaka biljka godišnje proizvede oko stotinu milijuna zrnaca peludi. Zrnce peludi izgleda kao kugla sa šiljcima i može prijeći i do 300 km.

Osobe osjetljive na pelud ambrozije pate od alergijske hunjavice. Njeni simptomi su kihanje, curenje iz nosa, svrbež kože i sluznice, pojačano suzenje očiju i otežane vjeđe.Takve  osobe  trebaju izbjegavati izlazak na otvoreno u jutarnjim satima, jer je tada koncentracija peluda u zraku  najveća kao i za toplog i vjetrovitog vremena . Koncentracija peluda je najmanja na večer  i nakon kiše.

Ambroziju je moguće suzbiti agrotehničkim, mehaničkim i kemijskim mjerama.

Agrotehničke mjere suzbijanja su obrada tla i višekratno prašenje (obrada) strništa.

Mehaničke mjere su- međuredna kultivacija okopavinskih kultura, okopavanje, plijevljenje, pročupavanje  pojedinačnih biljaka, kosidba (višekratna).

Kemijske suzbijanje provodi se primjenom herbicida koji imaju dozvolu za primjenu u Republici Hrvatskoj. Na neobradivim površinama (uz ceste, putove, kanale, željezničku prugu…), tamo gdje treba uništiti čitavu vegetaciju koriste se herbicidi na osnovi glifosata –Catamaran 360, Cidokor plus, Cidokor max, Roundup biactive, Rundup rapid, Total TF, Glifokor 360 TF, Glyphogan, Boom efect , Cosmic, Oxalis, Ouragan system 4, Satelite, Herkules, Karda, Kyleo, Barbarian xtra 610, Gallup super 480, Glyfoon 480. U povrtnim i ratarskim kulturama, voćnjacima, vinogradima koriste se herbicidi selektivni za tu kulturu, a namijenjeni za suzbijanje ambrozije.

Zbog velike količine peluda kojeg ova biljka proizvodi i  otežava život velikom broju ljudi donesena je Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. ( NN br. 72/07 ). Ovom naredbom propisuju se mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije  u cilju njenog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora, jer je isto propisano.

Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima GAEC-om 6 – sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom (pod neželjenom vegetacijom podrazumijevaju se pojave korova ambrozije (Ambrosia artemisiifolia, L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti, Med.) na poljoprivrednim površinama).

Obveza je svakog građanina koji na svom zemljištu pronađe  ambroziju suzbiti ju jednom od navedenih mjera suzbijanja najkasnije pred cvatnju, kako bi olakšao život alergičnim osobama i smanjio pojavu novih biljaka idućih godina.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Obavještavamo proizvođače da je obilaskom terena na području Krka -Kimpi uočena pojava buhača (Phyllotreta nemorum) na presadnicama kineskog kupusa! Stoga preporučamo izvršiti pregled nasada.

Kupusni buhači mali su kornjaši. Neke su vrste jednobojne a neke imaju žutu prugu na svakom krilu (slika 1).   Najveće štete rade mladim biljkama na način da oštećuju lisnu masu, pogotovo rasadu, koji zaostaje u rastu i daje niže prihode (slika 2). Kasniji napad na veće biljke ne šteti toliko biljkama koliko smanjuje tržišnu vrijednost proizvoda.

Slika 1. (Foto Lemić, Kimpi-Krk)

Slika 2. (Foto Lemić, Kimpi-Krk)

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje buhača u kupusu su:

  • ROGOR 40 (karenca 14 dana)
  • FASTAC 10 EC (karenca 14 dana)
  • CYTHRIN MAX (karenca 3 dana)

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. (barem jednom)!

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA

 

Proizvođačima krumpira preporučujemo tretiranje protiv plamenjače (Phytophthora infestans).

Za tretiranje se mogu upotrijebiti slijedeći preparati: Fantic M, Galben M, Alfil duplo, Fylal double, Alfil duplo, Ridomil gold MZ pepite, Armetil M, Folio gold, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman 400 SC, Ranman top, Acrobat MZ WG*, Curzate B WG, Revus, Pergado MZ, Kairos M, Manoxanil, Nautile DG, Indomate 505 WP, Profilux*, Zignal super, Leimay, Reboot i dr.

Sredstva označena zvjezdicom (*) ujedno suzbijaju i crnu pjegavost (Alternaria solani), drugu značajnu bolest krumpira.

Za suzbijanje ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) mogu se upotrijebiti slijedeći preparati: Alverde, Calypso SC 480, Biscaya, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Match 050 EC, Novodor 3% i dr.

 Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

OBAVIJEST POVRLARIMA

Proizvođačima povrća na otvorenom preporučamo tretiranje rajčice i krastavaca protiv plamenjače (Phytophthora infestans, Pseudoperonospora cubensis)  nekim od navedenih sredstava: Ridomil gold MZ pepite*, Revus, Pergado MZ, Equation Pro, Ranman Top, Orvego, Ortiva*, Zakeo 250 SC*, Zaftra AZT 250 SC* i dr.

Sredstva označena zvjezdicom (*) ujedno suzbijaju plamenjaču luka (Peronospora destructor) i kod primjene na luku potreban je dodatak sredstva za poboljšanje prianjanja.

Također je potrebno pratiti pojavu štetnih insekata (lisnih uši, gusjenica, stjenica, tripsa, …) te po potrebi izvršiti tretiranje nekim od dozvoljenih insekticida.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

     Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA TIKVICA

Vlažno i sparno vrijeme pogoduje razvoju biljnih bolesti na tikvicama. Potrebno je provesti zaštitu protiv najvažnijih gljivičnih bolesti: plamenjače tikvice (Pseudoperonospora cubensis) i pepelnice tikvice (Erysiphe Cichoracearum), te sive plijesni (Botrytis cinerea). Vrlo je važno poštivati karencu fungicida obzirom da je berba. Uvjeti za razvoj plamenjače tikvica su raspon temperature od 20 -25 0C i relativne vlage zraka do 90 %.

Registrirani fungicidi za plamenjaču na otvorenom su: INFINITO, DITHANE DG NEOTEC, EQUATION PRO, NEORAM WG, RANMAN 400 SC.

Uvjeti za razvoj pepelnice su suho i vlažno vrijeme, visoka vlaga zraka i temperature od 25-280 C, a simptomi napada gljivice su pepeljasta prevlaka na licu listova , peteljki, cvjetova. Registrirani fungicidi protiv pepelnice na tikvicama u uzgoju na otvorenom  su: KARATHANE GOLD 350 EC,NATIVO 75 WG,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,ORTIVA,STROBY WG,QUADRIS.

Suzbijanje sive plijesni na tikvicama na otvorenom :  Switch 62,5 WG i Teldor SC 500.

Insekticidi dozvoljeni u tikvicama protiv najvažnijih štetnika (lisne uši, grinje, stjenice, sovice): CALYPSO SC 480, KAISO, KRAFT 18 EC, TEPPEKI 500 WG, DECIS 100 EC,SCATTO, ROTOR SUPER, DECIS 2,5 EC, LASER, RITMUS, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA.

Radi vremenskih uvjeta potrebo je pratiti pojavu koprivine grinje na tikvicama.Dozvoljeni akaricid za upotrebu na tikvicama na otvorenom uzgoju  je  Kraft 18 EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. (barem jednom)!

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Uskoro započinje žetva žitarica. Prije skladištenja ovogodišnjeg uroda potrebno očistiti prostor za skladištenje, a ukoliko je prethodnih godina zabilježena prisutnost skladišnih štetnika potrebno je i provesti njegovo tretiranje ili se mogu izravno tretirati zrna žitarica prije skladištenja u cilju zaštite od štetnika za vrijeme njihovog skladištenja.

Za navedene namjene dozvoljena su slijedeća sredstva:

Actellic 50 EC – za suzbijanje skladišnih štetnika, prije skladištenja pšenice to isključivo pomoću uređaja za ravnomjerno tretiranje pšenice na transportnoj traci. Nije dovoljno učinkovit na vrstu – žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica). 

Acttellic dimni generator – za primjenu u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda, za suzbijanje štetnika uskladištenih žitarica.

Kofumin 77 UL – primjenjuje se pri unošenju žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir)  u skladište nerazrijeđeno posebnim strojevima za tretiranje metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojevima za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.

Kofumin 308 EC –  insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika prilikom unošenja žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir) u skladište ili u praznim skladištima.

Silico – Sec – ubraja se u fizikalne insekticide. Tretirati treba samo zrnje s manje od 14,5% vlage jer se na vlažnijem zrnu učinak smanjuje.

Koristi se na uskladištenim žitaricama preventivno (prije pojave štetnika)  ili kurativno (nakon pojave štetnika) i u praznim skladištima, mlinovima, silosima i podnim skladištima.

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima!

Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (NN 72/07) propisani su postupci kojih se vlasnici i korisnici obrađenog i neobrađenog zemljišta dužni pridržavati s ciljem njenog suzbijanja i daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Suzbijanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (točnije GAEC-om 6).

Suzbijanje je moguće izvršiti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida na osnovi glifosata – u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda (alergije kod ljudi), a potom i stvaranje sjemena (daljnje širenje).

Nadzor nad provedbom ove mjere provode poljoprivredna, fitosanitarna i šumarska inspekcija.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Vesna Bradić, dipl.ing.agr. 

E-mail: Vesna.Bradic@mps.hr

 

Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana uzgajanog iz sjemena o završnim mjerama zaštite!

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana uzgajanog iz sjemena upućena je sredinom zadnje dekade mjeseca lipnja o.g. (24.6. 2019.).

Uvjeti za razvoj dominantnih bolesti luka (Peronospora, Botrytis) u proteklom su razdoblju bili optimalni (vrlo povoljni), a razlog tome je iznadprosječno toplo, vlažno i sparno razdoblje. U razdoblju od 25. lipnja do 3. srpnja o.g. najviše su dnevne temperature bile svakodnevno vrlo visoke (>30°C) s dva ovogodišnja maksimuma (36,4°C na dane 27.6. i 1.7. 2019.)! Naknadno, u razdoblju 3.-9. srpnja o.g. oborine u različitim količinama bilježili smo gotovo svakodnevno. Obilnije oborine su zabilježene 3.7. i 7.7. 2019., najčešće u količinama od 14,0 do 33,2 mm, dok ostalih dana (4.7., 8.7., 9.7. 2019.) bilježimo manje dnevne količine kiše (od 0,8 do 9,6 mm). Najviše su temperature zraka posljednja četiri dana smanjene s vrijednosti 32,5°C na 20,0-27,5°C! Prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka su nakon 2. srpnja o.g. vrlo visoke (70-89 %), a u istom razdoblju zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline traje 7.040 minuta! Osim dugotrajne rose u proteklom smo razdoblju bilježili sumaglice i maglu!

Tijekom današnjeg popodneva očekujemo moguće nove oborine, te ponovno sredinom idućeg tjedna (17.7. 2019.). Bit će toplo i sparno, uz najviše dnevne temperature zraka u rasponu 24-28°C!

U takvim uvjetima prema prognoznim modelima bilježimo još uvijek optimalne ili vrlo povoljne uvjete za razvoj dominantnih bolesti luka: Peronospora destructor, Botrytis cinerea, Botrytis squamosa i Stemphylium spp.!

Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena u narednom razdoblju završavaju razvoj (hibridi ranijeg dospijeća), pa u zadnjim zaštitama planiramo primjenu isključivo zaštitnih sredstva kraće karence (birati pripravke propisane karence u usjevima luka 7 do 14 dana), a koja dovoljno učinkovito suzbijaju dominantne bolesti i štetnike (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Tijekom mjeseca svibnja o.g. na mjernim je lokalitetima u središnjem Međimurju palo nešto više od 180 mm, tijekom mjeseca lipnja 55 mm, a tijekom prve dekade mjeseca srpnja o.g. izmjereno je nešto više od 50 mm oborina! U takvim je uvjetima već krajem druge dekade mjeseca lipnja o.g. u središnjem dijelu Županije uz rijeku Muru zabilježena zaraza više od 95 % biljaka plamenjačom (Peronospora destructor) – pri uzgoju proljetnog luka iz lučice na netretiranim gredicama!

Stoga u narednom razdoblju preporučujemo obavljati zadnje mjere zaštite proljetnog luka uzgajanog izravno iz sjemena od plamenjače, uzročnika plijesni i moguće protiv štetnih resičara (tripsa)! Voditi računa o propisanim karencama i najvećem broju primjene jednog te istog pripravka tijekom sezone na istom usjevu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači lukovičastog povrća mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest o obveznom uklanjanju ambrozije

Na ruderalnim staništima uz ceste i putove, primijećena je prisutnost ambrozije (Ambrosia artemisifolia L). Može biti prisutna i na poljoprivrednom zemljištu, najčešće u okopavinskim kulturama kao što su krumpir, kukuruz, duhan, suncokret, soja, šećerna repa te vrtovima.

Ambrozija je jednogodišnja biljka koja naraste od 1 do 1,5 metar visine. Korijen joj je vretenast. Stablo joj je uspravno, razgranato i gusto prekriveno sitnim dlačicama. Cvatnja ambrozije započinje krajem srpnja.

Vrlo je agresivna, proizvodi velike količine peluda koji kod osjetljivih ljudi izaziva alergijsku reakciju.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donijelo je Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN br. 72/07), u cilju njezinog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih puteva, dužni su tijekom vegetacije u više navrata redovito uklanjati ambroziju.

Preporuča se suzbijanje čupanjem biljke zajedno s korijenjem. U slučaju većih površina moguća je košnja ili tretiranje sredstvima za zaštitu bilja – herbicidima prema uputama priloženim uz sredstvo.

Pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine također se reducira pojava ambrozije za naredne godine.

Obveza je svakog građanina koji na svom zemljištu pronađe ambroziju suzbiti ju jednom od navedenih mjera suzbijanja najkasnije pred cvatnju, kako bi olakšao život alergičnim osobama i smanjio pojavu novih biljaka idućih godina.

Kontrolori APPRRR-a kod kontroliranja parcela (kod korisnika državnih poticaja) na poštivanje mjera višestruke sukladnosti (GAEC 6) naročito obraćaju pažnju na prisutnost ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) i mračnjaka (Abutilon theophrasti).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima rajčice!

Obilaskom terena i dalje uočavamo jaku pojavu plamenjače (Phythophtora infestans), koncentrične pjegavosti rajčice (Alternaria solani) kod uzgoja rajčice na otvorenom prostoru, a u zaštićenom prostoru osim sive plijesni (Botrytis cinerea), kod manjih proizvođača primijećena je pojava baršunaste plijesni (Passalora fulva) te pojava bakterijoza.

Od štetnika osim lisnih ušiju (Aphididae), imamo pojavu gusjenica sovica (Helicoverpa armigera) koje prave štete na plodu ubušujući se u njega.

Kod proizvođača koji u zaštićenom prostoru uzgajaju više povrtnih kultura, problem predstavljaju tripsi (Thysanoptera) i grinje (Acarina) koji prelaze sa kultura koje su na kraju berbi (mahune, krastavac) na rajčicu.

Sredstva koja možete koristiti za suzbijanje bolesti i štetnika možete naći u tablici 1 i 2 u preporuci od 18.06.2019.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14).

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr