MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Ratarstvo i ostalo

Obavijest proizvođačima soje

Soja je kultura širokog sklopa, tako da dok soja ne zatvori sklop veliki problem mogu stvarati korovi.

Jedna od mogućnosti je i suzbijanje nakon sjetve a prije nicanja soje, naravno preduvjet za primjenu zemljišnih herbicida je vlaga u tlu.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Sencor 70 WG, Sencor SC 600, Metriphar, Senat WG, Scorpio 70 WG, Mistral 70 WG i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua,  i dr.

 Ukoliko se parcela pod sojom koristi kao EZP (ekološki značajna površina) tada je zabranjena primjena sredstava za zaštitu bilja, osim onih dozvoljenih u ekološkoj proizvodnji!

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

U tijeku je sjetva kukuruza, kako je kukuruz kultura širokog sklopa zajedno sa nicanjem kukuruza niču nam i korovi, zato je važno na vrijeme izvršiti zaštitu herbicidima. Jedna od mogućnosti je korištenje zemljišnih herbicida za koje je važno da u tlu ima vlage ili da se primjena herbicida izvrši prije najavljene kiše da bi njihovo djelovanje bilo učinkovito.

Zemljišni herbicidi suzbijaju jednogodišnje travne i jednogodišnje širokolisne korove, na višegodišnje korove imaju slabo djelovanje.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova ( i nekih širokolisnih) nakon sjetve a prije nicanja moguće je primijeniti slijedeće herbicide: Dual gold 960, Frontier X“, Koban 600, Dost 330 EC, Sharpen 330 EC i dr.

 

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova mogu se primijeniti slijedeći herbicidi: Merlin, Callisto  480, Pledge 50 WP i dr.

 

Ili se mogu koristiti gotove kombinacije koje suzbijaju jednogodišnje travne i širokolisne korove kao što su: Primextra TZ gold, Lumax, Koban, , Adengo i dr.

 

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima soje

Zadnjih je godina značajno povećan interes poljoprivrednik za sjetvom soje, a na području Međimurske županije površine zasijane ovom kulturom gotovo su četverostruko veće u odnosu na razdoblje prije prijema naše zemlje u punopravno članstvo EU. Važniji razlog povećanja interesa poljoprivrednika za sjetvom soje su  novosti u Programu izravnih plaćanja za razdoblje 2015.-2020. godine (provođenje poljoprivrednih praksi korisnih za okoliš i smanjenje klimatskih promjena – “zelena plaćanja”). Naime soja je uvrštena u popis osnovnih kultura koje fiksiraju dušik (kao glavni usjev), te se priznaje kao ekološki značajna površina (EZP). VAŽNO: Od 2018. godine u svim usjevima koji se prijavljuju putem jedinstvenih zahtjeva za izravna plaćanja (Agronet) za uzgoj na ekološki značajnim površinama nije dopuštena primjena kemijskih sredstva za zaštitu bilja!

Glavni problemi u zdravstvenoj zaštiti soje je redovito suzbijanje neželjenih biljaka (korova), a ponekad se tijekom vrlo vrućeg i suhog ljeta pojavljuje koprivina grinja (Tetranychus urticae). Za dugotrajnog kišnog razdoblja moguća je pojava plamenjače (Peronospora manshurica), ali bez potrebe usmjerenog suzbijanja (osim u usjevima soje za sjemensku proizvodnju).

U posljednjih trideset dana u Međimurju je zabilježeno relativno mala količina oborina: na većini mjernih lokaliteta u središnjem i istočnom dijelu Međimurja manje od 10,0 mm! Kapacitet tla za vodu iznosi oko 15 %, a temperatura tla na dubini 7 cm posljednja je tri dana ponovno veća od 9°C . U takvim su uvjetima tržni proizvođači u proteklim danima na većini planiranih površina posijali soju.

Korovna flora soje tipično je “okopavinska! Višegodišnjim istraživanjem Zavoda za zaštitu bilja i Zavoda za herbologiju pri Agronomskom fakultetu u Zagrebu tri najčešće i najbrojnije korovne vrste koje se javljaju u hrvatskim “okopavinama” (kukuruz, krumpir, šećerna repa, soja, suncokret) su koštan ili kostrva (Echinochloa crus gali) (40-tak biljaka/m²), limunđik (“partizanka” ili fazanuša ili ambrozija) (Ambrosia elatior) (30-tak biljaka/m²) i loboda (Chenopodium album) (30-tak biljaka/m²)! Uz riječnu dolinu (Drava) posljednjih dvadesetak godina sve više se širi europski mračnjak (Abutilon)!

U narednim danima očekujemo suho razdoblje, naredna 2-3 jutra još uvijek s temperaturama nižim od 4°C, ali dnevne vrijednosti će rasti do 24°C! Moguće oborine očekujemo tek nakon Uskršnjih blagdana (14.4. 2020.)!

Uz dobru pred sjetvenu pripremu zemljišta i optimalnu vlažnost tla (što trenutno nije slučaj), proizvođačima soje možemo uputiti preporuku za “preventivno” suzbijanje korova primjenom registriranih zemljišnih (rezidualnih) herbicida primjenom nakon sjetve a prije nicanja usjeva (pre-em) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Dobar učinak ove mjere očekujemo na površinama gdje dominiraju jednogodišnji (sjemenski) širokolisni i uskolisni (travni) korovi. Ali, ovakav je pristup slabije djelotvornosti na parcelama zakorovljenim višegodišnjim korovima (npr. slak, osjak, pirika, divlji sirak i dr.)!

 

Nakon nicanja soje i korova najčešće se za naknadno (post-em) suzbijanje širokolisnih korova primjenjuje manji broj registriranih i selektivnih herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).  Ovisno o dinamici razvoja korova post-em herbicidi u soji se često koriste u razdvojenim aplikacijama smanjenih količina!

Protiv jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u soji je nakon nicanja (post-em) dopuštena primjena većeg broja selektivnih herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Tržni proizvođači soje prema povijesti parcele zasijane sojom, te dominantnim korovnim vrstama biraju vrijeme i način njihova suzbijanja (pre-em i/ili post-em). Na parcelama prijavljenim kao ekološki značajne površine (EZP) u jedinstvenim Agronet zahtjevima primjena kemijskih sredstva za zaštitu bilja nije dopuštena!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača!

Započelo je presađivanje kupusnjača u polje. Za vrijeme sadnje može se provesti zaštita od žičnjaka i grčica hrušta primjenom granuliranog insekticida FORCE 1.5 G koji je registriran za primjenu u sljedećim kulturama: kupus, brokula, kelj pupčar, kelj, cvjetača, koraba, kineski kupus.

Zaštita od korova može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od herbicida:

DEVRINOL 45 FL (kupus, cvjetača, kelj)

 STOMP AQUA (kupus, brokula, cvjetača)

PENDUS 330 EC (cvjetača, kupus, kelj, korabica, kelj pupčar)

 SHARPEN 330 EC (kupus, kelj, korabica, kelj pupčar)

 

Nakon presađivanja registrirani su sljedeći herbicidi:

LENTAGRAN 45 WP (brokula, kelj pupčar, kupus, cvjetača, kelj, koraba)

 BUTISAN S (cvjetača, kupus, brokula, kineski kupus, kelj)

SULTAN 50 SC (kupus, kelj, cvjetača, brokula)

 

Pri izboru pripravaka važno je poštivanje dopuštenja po kulturama!

 

Nakon presađivanja u polje, preporuča se postaviti žute ljepljive ploče na kolčiće visine 30 cm. Žute ljepljive ploče stavljaju se radi praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe. Let prve generacije kupusne muhe počinje u travnju. Kupusna muha je štetnik koji se javlja najranije i pričinjava velike štete, mlade biljke propadaju, lišće mijenja boju, biljke venu i lako se čupaju iz tla.

 Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Preporučamo proizvođačima uljane repice da obiđu usjeve zbog pojave repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Prag štetnosti utvrđuje se prema fenofazi razvoja uljane repice te ukoliko je potrebno TRETIRANJE TREBA IZVRŠITI PRIJE CVATNJE!

Prag štetnosti ovisi o fenofazi razvoja uljane repice:

1-1,5 sjajnik/terminalni cvat – pupovi vidljivi, nediferencirani

2-3 sjajnika /terminalni cvat– početak diferencijacije pupova:

Insekticidi registrirani za suzbijanje repičinog sjajnika: Biscaya, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Sindoxa…

Osim navedenih insekticida registrirani su i sljedeći: Cythrin Max, Fastac 10 EC, Fasthrin 10 EC, Direkt, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Poleci, Poleci Plus, Karate Zeon, Karis 10 CS, Cyclone, Vantex, Sumialfa  5 FL kod kojih je utvrđena rezistentnost (smanjena osjetljivost).  Agronomski fakultet u Zagrebu na području Republike Hrvatske od 2018. godine  provodi projekt „Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja“. Jedan od projekata je ispitivanje rezistentnosti na repičinog sjanika na sredstva koja se koriste u suzbijanju ovog štetnika te je utvrđena  rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice. Podaci o rezistentnosti na području RH dostupni su na stranici: https://rezistentnost-szb.hr/.

Sredstvima na osnovi klorpirifosa (Nurelle D, Chromorel-D, Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 CS) i klorpirifos-metila (Reldan 22 EC, Daskor 440) ukinuta je registracija  te je krajnji rok za prodaju zaliha 16.3. 2020., a krajnji rok za primjenu zaliha je 16.4. 2020. godine!

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. Fitomedicine

Petra.Pozder@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) značajan je štetnik kukuruza,ali i povrća (paprike, krizanteme, rajčica). Prezimljuje u prošlogodišnjem kukuruzincu koji nezaoran predstavlja izvor zaraze za kukuruz i druge kulture. Stoga je potrebno prošlogodišni kukuruzinac što prije zaorati – svakako do 1.svibnja kako bi spriječili izlijetanje leptira kukuruznog moljca i pojavu gusjenica koje rade štete na kukuruzu i povrću.

 

Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

Obavijest proizvođačima krumpira!

Proizvođači krumpira započeli su sa sadnjom krumpira. Prije sadnje krumpira potrebno je suzbiti štetnike u tlu, od kojih su najvažniji: žičnjaci (Elateridae), ličinke hrušteva- grčice (Melolontha melolontha i druge vrste), rovac (Gryllotalpa gryllotalpa) te gusjenice sovica pozemljuša (Noctuidae).

Kako bi se donijela pravilna odluka o potrebi preventivnog suzbijanja navedenih štetnika potrebno je pregledati tlo prije sadnje. Pregled tla vrši se kopanjem jama veličine 25×25 cm te se zemlja iz tih jama izbaci na rasprostrtu foliju, drobi se i pregledava da li ima štetnika koji žive u tlu. Zaštita primjenom insekticida potrebna je ukoliko se prijeđu kritični brojevi: žičnjaci (aridna područja 2-4 na m², humidna područja 3-5 na m²), grčice hrušta 2-3 /m², rovac 0,25-0,5 /m².

Pripravak Force 1,5 G na bazi djelatne tvari teflutrin registriran je za suzbijanje žičnjaka. Koristi se tretiranjem tla pri sadnji u redove, inkorporacijom na 5 – 8 cm dubine. Sredstvo se smije samo jednom godišnje koristiti na krumpiru uzgajanom isključivo u ratarskom plodoredu, u kojem postrne krmne kulture, povrtnice te soja ne smiju biti iduće godine. Karenca je 91 dan i nije dozvoljen u mladom krumpiru!

Prije ili prilikom sadnje gomolja može se provesti zaštita od bijele noge (Rizoctonia solani). Izvor zaraze mogu biti zaraženi oboljeli gomolji koji ostaju poslije vađenja prošlogodišnjeg krumpira. Na zaraženom dijelu stabljike vide se smeđa udubljenja i izdužene pjege (nekroze). Zaštita od bijele noge može se provesti primjenom jednog od fungicida: MONCEREN 250 FS – tretiranjem gomolja prije ili prilikom sadnje (tretiranje gomolja na pokretnoj traci 0.6 l/t, unutar sadilice 0,6 l/t ili u brazdu 3l/ha) te ORTIVA, ZAKEO 250 SC, ZAFRA AZT 250 SC – u vrijeme sadnje krumpira i to tako da se tretira samo brazda (tlo), a gomolji ostaju netretirani navedenim sredstvima.

 Zaštita od korova nakon sadnje, a prije nicanja krumpira (pre-em) može se provesti jednim od herbicida:

AKTIVNA TVAR PRIPRAVAK KOROVI
Flukloridon RACER 25CS Jednogodišnji širokolisni korovi
RACER 25- EC
Klomazon REACTOR 360 CS Jednogodišnji širokolisni korovi
CLOMATE
Metobromuron PROMAN Jednogodišnji širokolisni korovi i neki uskolisni korovi
Metribuzin SENCOR WG 70 Jednogodišnji širokolisni korovi
METRIPHAR
SCORPIO 70 WG
SENAT WG
METRO
MISTRAL 70 WG
SENCOR SC 600
SHARMETRIN
Pendimetalin STOMP AQUA Jednogodišnji travni i širokolisni korovi
PENDUS 330 EC
SHARPEN 330 EC
DOST 330 EC
Prosulfokarb FILON 80 EC Jednogodišnji travni i širokolisni korovi
Flufenacet+metribuzin PLATEEN WG 41,5 Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi

 

Kod uzgoja mladog krumpira preporuka je mehanički suzbijati korove (okopavanjem) jer se u mladom krumpiru većina zemljišnih herbicida ne smije koristiti zbog kratke karence ili zbog toga što su ranije sorte osjetljivije na neke herbicide.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

 

 

 

Obavijest proizvođačima kupusnjača!

Zaštita od korova u kupusnjačama može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od dozvoljenih herbicida  iz tablice:

NAZIV KULTURA VRSTA KOROVA DOZA
DEVRINOL 45 FL Kupus

Cvjetača

Kelj

 

je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova Doza primjene 2,0-4,0 l/ha (Zbog hlapljivosti treba ga plitko unijeti u tlo (2-5 cm).)
STOMP AQUA Kupus

Brokula

Cvjetača

za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova 2,5-3 l/ha, uz inkorporaciju u tlo (2-5 cm).
PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC kupus

kelj

kelj pupčar

korabica

Suzbijaju jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove 4,0 – 5,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 250 l/ha.

(registrirana sredstva prema FIS tražilici https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ na dan 6.4.2020.)

 

Nakon presađivanja/ nicanja može se primijeniti LENTAGRAN 45 WG (brokula, kelj pupčar, kupus, cvjetača, kelj, koraba)u najvećoj količini do 2 kg/ha u razdijeljenoj ”split” aplikaciji. Utrošak vode: 200-600 l/ha. (prema FIS tražilici https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ na dan 6.4.2020.)

 

Neposredno nakon sadnje preporučuje se u usjeve postaviti žute ljepljive ploče zbog praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe (Delia radicum) čija aktivnost započinje kad temperature prijeđu 10ᵒC.

Kad se pregledom u polju na žutim pločama utvrdi masovna pojava muha prve generacije i pronađu odložena jaja na presadnicama, dat će se preporuka za suzbijanje ličinki.

 

VAŽNOsve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se ispuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, koja mora sadržavati sljedeće podatke: datum i vrijeme tretiranja, naziv i površina parcele na kojoj se tretira, trgovački naziv sredstva, tretirana kultura te doza odnosno koncentracija primjenjenog sredstva.

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: 
Marijana.Lemic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kupusnjača

Kako je krenulo razdoblje presadnje kupusnjača u polje prilikom presađivanja potrebno je provesti zaštitu protiv korova.

 

Za suzbijanje korova prije presađivanja kupusnjača dozvolu imaju: PENDUS 330 EC (cvjetača, kupus, kelj, korabica, kelj pupčar) SHARPEN 330 EC (kupus, kelj, korabica, kelj pupčar) STOMP AQUA (kupus, brokula, cvjetača).

 

Nakon presađivanja dozvolu imaju: LENTAGRAN 45 WP (brokula, kelj pupčar, kupus, cvjetača, kelj, koraba), BUTISAN S (cvjetača, crveni i bijeli kupus, brokula, kineski kupus, kelj) SULTAN 50 SC (kupus, kelj, cvjetača, brokula).

 

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia brassicae) moguće je smanjiti poštivanjem plodoreda te prekrivanjem presadnica nakon sadnje, paučinastom folijom.

Potrebno je postaviti žute ploče na visinu oko 30 cm radi praćenja pojave odraslog oblika kupusne muhe.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Proizvođačima uljane repice preporučamo obilazak usjeva, na ponovnu pojavu repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) najvažnijeg štetnika uljane repice i utvrde prag štetnosti ovisi o fenofazi razvoja uljane repice: pupovi vidljivi, nediferencirani: 1-1,5 sjajnik/terminalnom cvatu, početak diferencijacije pupova: 2-3 sjajnika /terminalnom cvatu izvrše tretiranje PRIJE POČETKA CVATNJE!

Za suzbijanje repičinog sjajnika preporučujemo slijedeće preparate: Nurelle D, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Pyrinex 250 CS, Pyrinex 48 EC, Reldan 22 EC Biscaya,, i sl.

Dozvolu za suzbijanje sjajnika imaju i druga  sredstva iz skupine piretroida ali prema prema rezultatima VIP projekta Agronomskog fakulteta u Zagrebu „Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u RH“, 2013.-2014. utvrđena je rezistetnost (smanjena osjetljivost) repičinog sjajnika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing. agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr