Obavijest vinogradari

U nasadima vinove loze nastaviti sa tretmanima protiv bolesti (botritis, pepelnica, plamenjača)zbog povoljnih vremenskih uvjeta kao i praćenje pojave američkog cvrčka kao prijenosnika fitoplazme.

U zaštiti protiv plamenjače korisititi pripravke:

Forum star, Folpan gold, Momentum trio , Sphinx extra 685 WDG ,Orondis i dr.

Kod zaštite od pepelnice mogu se koristiti pripravci kao: Talendo EC, Stroby DF, Nativo WG i dr. a u zaštiti od botritisa pripavci  kao Switch, Teldor i dr.

U vinogradima oštećenim od tuče preporučaju se pripravci koji sadrže folpet koji  pomaže kod oštećenja i smanjuje zarazu sivom plijesni.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje I suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN48/2018 , NN 63/29219))  u demarkiranim područjima obavezno je praćenje i suzbijanje američkog cvrčka.  Praćenje je na žutim ljepljivim pločama postavljenim u nasadima.

Protiv ličinki američkog cvrčka u nasadima vinove loze mogu se nakon cvatnje primijeniti pripravci kao što su Mavrik FLO ,Decis 2,5 EC, Chythrin Max  .Drugo tretiranje se provodi 2-3 tjedna nakon prvog.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja detaljno pročitati pisane upute i preporuke ili iz uputa koje se dobiju prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci (na ambalaži) ili na

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ i postupiti u skladu s njima. Obratiti pozornost na preporučenu dozu ili koncentraciju , broj tretiranja u toku vegetacijske sezone, vrijeme primjene (zaštitita pčela), miješanje pripravaka i ostalo.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

Prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci treba imati važeću potvrdu sa bar-kodom.

 

Mira Živković dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis