Obavijest proizvođačima jabuka

U nasadima jabuka  trebalo bi nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) jer su sredstva kontaktnog djelovanja isprana kišom. Potrebno je pratiti vremensku prognozu i prije najavljene  kiše provesti zaštitu fungicidima preventivnog djelovanja.

Pripravci koji se mogu koristiti za tu namjenu i preventivnog su djelovanja:

a.t.ditianon Delan 700WDG-0,5 do 0,75kg/ha,najviše 6x u toku vegetacije,

Dynamo-najviše 6x u toku vegetacije

a.t.kaptan -Captan 80WG-dozvoljeno 5x u vegetacijskoj sezoni, Captan WP50 dozvoljeno 3xu toku sezone, Merpan 80WDG-max 5 u sezoni, Kastor -max 3x u sezoni

i drugi.

U zaštititi protiv pepelnice mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora ili kod jačeg potencijala zaraze pripravci Luna experience, Sercadis plus,  Sercadis, .

Ako se ne uspije izvršiti zaštita nasada  prije kiše onda nakon oborina izvršiti zaštitu sa kombinacijom pripravaka sistemičnog i kontaktnog djelovanja.

Uz zaštitu od bolesti treba provesti i zaštitu od  štetnika u nasadima jabuka- jabučnog savijača. U zaštititi protiv štetnika  mogu se koristiti pripravci kao Coragen 20 SC, Affirm opti  , Mospilan 20SP kao i drugi insekticidi koji imaju dozvolu za ovog štetnika. Kod primjene paziti na vrijeme primjene i let pčela.

Kod izbora  SZB pregledati i ostala dozvoljena sredstva u RH za ove namjene kao i njihovu kombinaciju te ograničenja, preporuke proizvođača i ostale podatke na :

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci ili fis tražilici i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze , dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene (vrijeme leta pčela!) kao i broj dozvoljenih tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti.

Kod kupovine i primjene szb imati važeću potvrdu. Provjeriti rok valjanosti iskaznice.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis