Obavijest vinogradari

U nasadima vinove loze zbog povoljnih vremenskih uvjeta nastavlja se mogućnosti širenja bolesti te treba nastaviti sa zaštitom od plamenjače , pepelnice  i botritisa.

Pripravci koji se mogu upotrijebiti protiv plamenjače (Plasmopara viticola) su: Forum Star, Folpan Gold, Magma triple  i dr.

Pripravci u zaštiti protiv pepelnice su:(Uncinula necator) : Nativo 75 WG,  Collis,Talendo extra i dr.

Kod zaštite od botritisa pripravci koji se mogu  primijeniti su: Switch,Teldor,Cantus i dr.

U zaštiti protiv sivog grožđanog moljca mogu se koristiti pripravci kao Coragen, Affirm, Laser i dr.

U nasadima vinove loze obavezno postaviti žute ljepljive ploče ukoliko nisu do sada radi praćenja prisutnosti i brojnosti američkog cvrčka i u skladu s tim provoditi mjere suzbijanja.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene , broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije. Ambalažu propisno zbrinuti.

Pri kupovini u poljoprivrednoj apoteci sredstava za zaštitu bilja potrebno je imati potvrdu sa bar kodom.

Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

Mira Živković,dipl.inž

mira.zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis