Obavijest voćari

U nasadima jabuka nastaviti sa  zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Protiv fuzikladija mogu se primijeniti pripravci kao što su:

a.t.kaptan (Merpan 80 WDG,Kastor ,Kaptan 80WG i dr)

a.t.ditianon (Delan 700 WDG,Delan PRO, Dynamo)

Kad zaštite od pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora (pazeći na temperaturu u vrijeme primjene ) a ako je prisutan jači napad pripravke kao : Nativo 75WG,Luna experience. Na okućnicama ili manjim nasadima moguće je i mehanički odstraniti zaražene grančice.

Zbog ulova i mogućih šteta nastaviti sa zaštitom protiv najznačajnih štetnika u nasadima jabuke – jabučnog savijača ( pripravci Affirm, Coragen 20, Mospilan 20 SP) .

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti sredstvo za zaštitu bilja koje ima dozvolu.

Detaljne informacije o SZB mogu se pročitati na https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena       u toku jedne vegetacijske sezone kao i karencu za izabrana sredstva.

Za kupovinu SZB imati važeću potvrdu sa bar-kodom.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis