MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Varaždinska

Obavijest vinogradarima

Toplo i sparno vrijeme te jučerašnje oborine pogodovale su razvoju bolesti vinove loze.

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti preparatima: FANTIC F, GALBEN F (Krajnji rok za prodaju zaliha je 01.08.2020., krajnji rok za primjenu zaliha je 01.08.2021.), MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, ACROBAT MZ, FORUM STAR, MILDICUT 25 SC, FOLPAN GOLD, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, itd.

 Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) primijenite preparate: COLLIS, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, DYNALI, NATIVO WG, TALENDO, VIVANDO, itd

 Sorte koje još nisu zatvorile grozdove potrebno je tretirati protiv sive plijesni ili botritisa (Botrytis cinerea) preparatima: PYRUS 400SC, CHORUS 75 WG, CANTUS, GEOXE, itd

I dalje su vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

Registrirani su insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Posljednja preporuka za zaštitu jabuka i krušaka bila je 19.06. Promjenjivo i kišovito vrijeme koje je prevladavalo ovih dana omogućuje sekundarno širenje  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis)  unutar nasada posebno u nasadima gdje su vidljivi simptomi ove bolesti.

Za preventivnu zaštitu od krastavosti plodova u ovom periodu možete koristiti: Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP,  Kaptan 80 WG,  Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG,  Caption 80 WG, Scab 480 SC.

Za suzbijanje pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha)  možete koristiti:  Luna Experience,  Domark 40 ME,  Nimrod 25 EC, Sercadis. U nasadima  gdje se pepelnica  javlja sporadično, mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina  kao što su Zato Plus WG, Zato WG 50 ili Stroby WG (navedeni pripravci imaju dopuštenje za suzbijanje pepelnice i krastavosti)  ili pripravke na bazi  sumpora (ukoliko koristite pripravke na bazi sumpora tada vodite račina da ne obavljate zaštitu kada je temperatura zraka iznad 25C°).

Voćarima savjetujemo da obave i zaštitu protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) nekim od insekticida: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480*, Coragen 20, Affirm, Laser, Imidan 50 WG.

*Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Preporučamo svim poljoprivrednicima koji su bili pogođeni tučom da naprave zaštitu nasada kako ne bi došlo do razvoja bolesti na biljkama. Naime tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila  rane koje su sada  postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

 

U vinogradima stradalima od tuče  preporučamo pripravke a bazi folpeta:  Folpan 80 WDG,  Futura 50 WP,   Shavit F, Galben F, Forum star, Mikal pemium F, Pergado F   za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola)  te tim preparatima dodajte i neke koji suzbijaju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) poput Domark ME, Dynali EC, Collis,  Luna Experience SC, Folicur EW 250 i dr. 

 

U nasadima jezgričavog voća  stradalog  od tuče preporučamo primjenu pripravaka na osnovu kaptana: Captan 80 WDG,  Merpan 80 WDG  ili  Kastor.

 

Svim poljoprivrednicima preporuča se da koriste i  neke od fizioloških biostimulatora kao Drin, Megafol, Amino Vital, Algo Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

 

Preporuča  se da  preparate  primjene u roku od 24 sata od nastale štete, također radi što boljeg oporavka biljaka preporuča se da  primjena  biostimulatora  ponovi kroz  5-7 dana.

 

Kod izbora sredstava za zaštitu obavezno vodite računa o miješanju ponajviše ako će te koristiti bakrene preparate. Također kod izbora biostimulatora  pazite na mogućnost miješanja sa zaštitnim sredstvima.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradari su obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

Registrirani su insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA.

 

Za suzbijanje plamenjače u fazi nakon cvatnje vinove loze mogu se primijeniti neki od preparata: FANTIC F, GALBEN F (Krajnji rok za prodaju zaliha je 01.08.2020., krajnji rok za primjenu zaliha je 01.08.2021.), MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, ACROBAT MZ, FORUM STAR, MILDICUT 25 SC, FOLPAN GOLD, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, itd.

 Za zaštitu protiv pepelnice nakon cvatnje dozvolu imaju: COLLIS, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, DYNALI, NATIVO WG, TALENDO, VIVANDO, itd.

 

Dozvoljeni preparati za suzbijanje sive plijesni su: PYRUS 400SC, CHORUS 75 WG, CANTUS, GEOXE, itd

 Kod primjene insekticida važno je da se pokosi sav cvatući korovi u vinogradu i da se zaštita obavlja u večernjim satima kada pčele ne lete.

 

Poljoprivrednici koji su uočili manjak željeza na gornjim listovima (žućenje), potrebno je obaviti folijarnu prihranu na bazi željeza.

Napomena – folijarna prihrana se zasebno primjenjuje.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

U nasadima luka i češnjaka potrebno je provesti zaštitu protiv plamenjače (Peronospora destructor), zatim hrđe (Puccinia allii), koja se češće javlja na češnjaku nego na luku, zatim bijele truleži (Sclerotinia sclerociorum) i sive plijesni (Botrytis sp.).

U tablici su navedeni preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na luku i češnjaku.

 

Preparati za suzbijanje bolesti na luku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Acrobat MZ 28 dana
  Ortiva 21 dan
  Quadris 14 dana
  Ridomil Gold MZ Pepite 21 dan
  Fantic M 28 dana
  Neoram WG 3 dana
Hrđa Luna Experiance 7 dana
  Score 250 EC 14 dana
Siva plijesan Teldor SC 500 7 dana
  Switch 62,5 WG 14 dana
  Signum 21 dan
Bijela trulež Teldor SC 500 7 dana

 

Preparati za suzbijanje bolesti na češnjaku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Acrobat MZ 14 dana
  Ortiva 14 dana
  Quadris 14 dana
  Ridomil Gold MZ Pepite 21 dan
  Fantic M 28 dana
  Neoram WG 3 dana
Hrđa Luna Experiance 7 dana
  Score 250 EC 14 dana
  Difcor EC 14 dana
  Ortiva 14 dana
  Signum 14 dana
Siva plijesan Signum 14 dana
Bijela trulež Signum 14 dana

 Fungicide je potrebno primijeniti uz dodatak okvašivača koji poboljšavaju učinak sredstva.

 Insekticidi koji imaju dozvolu na luku i češnjaku, a koriste se protiv lukovog moljca, tripsa, uši su: Laser, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Cythrin max i dr.

Kod primjene zaštitnih sredstava pridržavajte se propisanih karenci!

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Opasnost od primarne zaraze uzročnikom  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) prestaje  no kišovito vrijeme koje prevladava ovih dana omogućuje sekundarno širenje ove bolesti unutar nasada posebno u nasadima gdje su vidljivi simptomi ove bolesti.

Za preventivnu zaštitu od krastavosti plodova u ovom periodu možete koristiti: Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Delan Pro, Kaptan 80 WG,  Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG ili Caption 80 WG.

Visoke temperature zraka s relativno visokom vlagom zraka koje  prevladavaju ovih dana  pogoduju razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) te je zbog toga potrebno obaviti zaštitu.

Za suzbijanje pepelnice jabuka možete koristiti:  Luna Experience,  Domark 40 ME,  Nimrod 25 EC, Sercadis. U nasadima  gdje se pepelnica  javlja sporadično, mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina  kao što su Zato Plus WG, Zato WG 50 ili Stroby WG (navedeni pripravci imaju dopuštenje za suzbijanje pepelnice i krastavosti)  ili pripravke na bazi  sumpora (ukoliko koristite pripravke na bazi sumpora tada vodite račina da ne obavljate zaštitu kada je temperatura zraka iznad 25C°).

Voćarima savjetujemo da obave i zaštitu protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) nekim od insekticida: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480*, Coragen 20, Affirm, Laser, Imidan 50 WG.

*Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Promjenjivo vrijeme pogodovalo je razvoju bolesti na krumpiru, stoga je u narednim danima potrebno obaviti zaštitu.

Dozvoljena sredstava za suzbijanje plamenjače krumpira su: EQUATION PRO, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, POLYRAM DF, PENNCOZEB 75 DG.

Preparati ACROBAT MZ WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, STAR 80 WP osim plamenjače suzbijaju i koncentričnu pjegavost.

Pregledom usjeva krumpira uočena je i pojava krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Redovan pregled lišća i odstranjivanje listova sa leglima jaja najbolja je preventivna mjera suzbijanja krumpirove zlatice. U kemijsko suzbijanje se kreće kada se na busu nađu više od 2 odrasle zlatice (prezimjele generacije) a krumpir je slabo razvijen. Ličinke se suzbijaju ako do cvatnje ima 2-2,5 ličinki na busu, te ličinke ljetne generacije suzbijati kada ih ima 20-30 po busu.

Sredstava dozvoljena za suzbijanje krumpirove zlatice su: DECIS 2,5 EC, DIREKT (krajnji rok za prodaju zaliha je 01.05.2021., krajnji rok za primjenu zaliha 01.05.2022.), FASTAC 10 EC, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, CYTHRIN MAX.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Budući da su zadovoljeni svi parametri za razvoj bolesti u narednom razdoblju i dalje je potrebno intenzivno provoditi zaštitu vinove loze protiv plamenjače (Plasmopora viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botritis cynerea).

Za suzbijanje plamenjače u fazi poslije cvatnje vinove loze mogu se primijeniti neki od preparata: ELECTIS WG, FORUM STAR, FANTIC F, GALBEN F (Sredstvu je ukinuta/istekla registracija. Krajnji rok za prodaju zaliha je 01.08.2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha 01.08.2021.), MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, MILDICUT 25 SC, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ACROBAT MZ.

 

Zaštitu protiv pepelnice preporučamo obaviti preparatima: COLLIS, CRYSTAL, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, FOND 12 E, NATIVO WG, POSTALON 90 SC, TALENDO, VIVANDO, itd.

 Dozvoljeni preparati za suzbijanje sive plijesni su: PYRUS 400SC, CHORUS 75 WG, CANTUS, GEOXE, itd. Preporuka je da se sredstva primjenjuju u zoni grožđa.

 

Obilaskom terena, na pojedinim lokalitetima uočena je pojava ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Ličinke u fazi L3 i L4 su infektivne, tj. prenose zarazu.

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

O pravovremenom suzbijanju američkog cvrčka biti ćete obavješteni u narednim preporukama.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

Vremenski uvjeti pogodovali su razvoju bolesti vinove loze. U narednim danima potrebno je provesti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopora viticola) te pepelnice (Uncinula necator).

Za suzbijanje plamenjače u fazi prije cvatnje vinove loze mogu se primijeniti neki od preparata: ELECTIS WG, FORUM STAR, FANTIC F, GALBEN F (Sredstvu je ukinuta/istekla registracija. Krajnji rok za prodaju zaliha je 01.08.2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha 01.08.2021.), MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, MILDICUT 25 SC, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ACROBAT MZ.

 Zaštitu protiv pepelnice preporučamo obaviti preparatima: COLLIS, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, FOND 12 E, NATIVO WG, TALENDO, VIVANDO.

 Pregledom feromona zabilježena je pojava pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i to sredinom mjeseca travnja, kako još nije potrebno primijeniti insekticide, preporučamo daljnje praćenje preporuka gdje će biti navedeno kada krenuti u suzbijanje.

 Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

 

 

Obavijest proizvođačima salate

Preporučamo svim poljoprivrednim proizvođačima čije su povrtne kulture bile pogođene tučom te jakim vjetrom, da naprave zaštitu kako ne bi došlo do razvoja bolesti. Naime, tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila rane koje su sada postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

Salatu uzgojenu na otvorenom potrebno je zaštititi od bolesti i to od plamenjače (Bremia lactucae), bijele truleži (Sclerotinia slerotiorum), te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Sredstava koja se mogu primijeniti za zaštitu salate od plamenjače su: ACROBAT MZ WG, POLYRAM DF, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD R, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ORTIVA, ORVEGO, ZAKEO 250 SC, AIRONE SC.

Sredstva dozvoljena za suzbijanje bijele truleži su: TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, SIGNUM, GEOXE.

Za suzbijanje sive plijesni moguće je primijeniti preparate: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SIGNUM, PYRUS 400 SC, SCALA.

Kako bi kulture ojačale i brže i lakše se oporavile, mogu se koristiti biostimulatori: Drin, Algo Vital, Megafol, Amino Vital, Poly Amin, Diamin Plus i dr.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr