MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Varaždinska

Obavijest ratarima

Sjetva ozimih žitarica približava se kraju te s obzirom da vremenski uvjeti osim žitaricama pogoduju i rastu korova  potrebno je obaviti suzbijanje korova u ozimim žitaricama kako ne bi konkurirali biljkama za hranjiva.

Za suzbijanje korova u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži možete koristiti neke od herbicida iz tablice.

PRIPRAVAK KULTURA VRIJEME PRIMJENE
SHARPEN 330 EC Ozima pšenica, Ječam, Raž, Pšenoraž Nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em) ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica (post-em, najkasnije BBCH 21).
PENDUS 330 EC Ozima pšenica, Ječam, Pšenoraž Nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em) ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica (post-em, najkasnije BBCH 21).
FUGA DELTA Ozima pšenica, Ozima tvrda (durum) pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima Sredstvo se može primijeniti prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do 3 lista (BBCH 13) kulture.
JURA EC Ozima pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em, BBCH 01-09) ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13)
LEGACY PLUS Ozimi ječam, Ozima pšenica, Ozima tvrda (durum) pšenica, Pšenoraž Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) ili nakon nicanja kulture u stadiju razvoja od 2 lista do završetka busanja žitarica (BBCH 12-29) (post-em).
FILON 80 EC Ozima pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima  Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja žitarica(pre-em), ali samo ako je osigurana dobra pokrovnost sjemena(dubina sjetve najmanje 2-3 cm). Nedovoljno prekriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom.

Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest voćarima

Jesenski period vrijeme je kada se preporuča provesti zaštita nasada bakrenim preparatima kako bi smanjili infektivni potencijal bakterioza koji se  može ostvariti putem ranica nastalih opadanjem lišća. Preventivnu zaštitu nasada bakrenim preparatima preporuča se obaviti kada otpadne 70% lisne mase.

U nasadima koštičavog voća   može doći do infekcije uzročnika  bakterijskog raka ( Pseudomonas mors prunorum). Za preventivnu zaštitu možete koristiti jedan od bakrenih  pripravaka: Airone SC,  Nordox 75 WG, Neoram WG,  Cuprablau Z 35 WG i dr.

Na lijesci i orahu također se preporuča provesti preventivna zaštita bakrenim pripravcima kako bi se spriječila infekcija  bakteriozama. Neki od pripravaka koji se mogu koristiti su:  Cuprablau Z 35 WG, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP Manica i dr.

 Kod provedbe zaštite preporuča se utrošiti veće količine  škropiva,  te zaštitu obaviti za mirnog vremena (kada su dnevne temperature zraka iznad 5°C) te prije najavljenih oborina.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

                                                                                                                   Andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Važno je i dalje provoditi zaštitu protiv pepelnice, te plamenjače vinove loze.

Preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) navedeni su u tablici

PREPARAT KARENCA
KUSABI SC 28 dana
TALENDO SC 28 dana
VIVANDO SC 28 dana
COLLIS SC 28 dana
DOMARK 40 ME 35 dana
LUNA EXPERIANCE SC 14 dana
DYNALI EC 21 dan
TOPAS 100 EC 28 dana
Sumporni pripravci 35 dana

Kod primjene sumpornih pripravaka potrebno je paziti na temperaturu zraka koja ne smije prelaziti 25℃, jer može doći do fitotoksičnosti.

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti fungicidima navedenim u tablici.

PREPARAT KARENCA
AZIMUT 80 WG 28 dana
LEIMAY 28 dana
MILDICUT 25 SC 21 dan
AMPEXIO 21 dan
Bakreni pripravci 35 dana

Ukoliko se preparati kao što su POLYRAM DF, CABRIO TOP, KASTOR WP kombiniraju sa sumpornim preparatima, karenca se produžuje na 56 dana.

Ovisno o početku promjene boja i mekšanja bobica protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) moguće je primijeniti preparate navedene u tablici.

PREPARAT KARENCA
PYRUS 400SC 28 dana
TELDOR SC 500 21 dan
CANTUS WG 28 dana
SWITCH 62,5 WG 21 dan
GEOXE 21 dan

Važno je pratiti pojavu američkog cvrčka na žutim ljepljivim pločama.  Ako se tijekom mjeseca srpnja utvrdi prisutnost odraslog oblika američkog cvrčka, potrebno je krajem srpnja, početkom kolovoza obaviti i treće tretiranje. Insekticidi su navedeni u tablici:

PREPARAT KARENCA
ABANTO 3 dana
PYREGARD 3 dana
ASSET FIVE 1 dan
SIVANTO PRIME 14 dana
KRISANT EC 3 dana
MAVRIK FLO 21 dan
DIREKT GRREN 3 dana

Prilikom primjene insekticida potrebno je pokositi sav cvatući korov i zaštitu provoditi u večernjim satima zbog zaštite pčela.

Ovisno o planiranim rokovima berbe paziti na karence pojedinih preparata.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima paprike na otvorenom

Preporuča se da svi proizvođači paprike na otvorenom pregledaju svoje nasade te da provedu preventivnu zaštitu protiv bolesti i štetnika.

Najčešće bolesti koje se mogu pojaviti na paprici su siva plijesan (Botrytis cinerea), pepelnica (Leveillua taurica), plamenjača (Phytophthora capsici) te koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.). Sredstva koja imaju dozvolu za suzbijanje navedenih bolesti su navedena u tablici:

PREPARAT BOLEST KARENCA
DOMARK 40ME Pepelnica 4 dana
NATIVO 75WG Pepelnica 3 dana
NEORAM WG Bakterioze 5 dana
ORTIVA Pepelnica, plamenjača, koncentrična pjegavost 3 dana
SIGNUM Pepelnica 7 dana za slatke sorte, 21 dan za ljute sorte
SWITCH 62,5 WG Bijela trulež,

siva plijesan

7 dana
TAZER Pepelnica, plamenjača, koncentrična pjegavost 3 dana
ZAKEO 250SC Plamenjača, koncentrična pjegavost, pepelnica 3 dana
ZAFTRA AZT 250SC Plamenjača, koncentrična pjegavost, pepelnica 3 dana

 

Od štetnika na paprici najveće štete radi kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis). Štete radi gusjenica koja se ubušuje u plod, te takav plod više nije za upotrebu.

Insekticidi dozvoljeni na paprici navedeni su u tablici

PREPARAT ŠTETNIK KARENCA
DECIS 2,5 EC Kukuruzni moljac, zelena stjenica, uši, žuta kukuruzna sovica, lisne uši 3 dana
ROTOR SUPER Sovice, lisne uši, zelena stjenica, sovice pozemljuše 3 dana
KRAFT 18 EC Grinje, kalifornijski trips, muhe lisni mineri 3 dana
VERTIMEC 018EC Grinje, tripsi, muhe lisni mineri 3 dana
AVAUNT EC

Kranji rok za prodaju zaliha  – 31.07.2022.

Kranji rok za primjenu zaliha  – 19.09.2022.

Žuta kukuruzna sovica 3 dana
KRISANT EC Duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac 1 dan
PYREGARD Duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac 1 dan
PIRIMOR 50WG Lisne uši 14 dana

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Obilaskom terena uočena je pojava štetnika na kupusu.

Preporučamo poljoprivrednicima da postave žute ljepljive ploče na visinu oko 30 cm radi praćenja pojave odraslih oblika štetnika, posebice kupusne muhe za koju nema registriranih insekticida.

U tablici su navedeni insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na kupusnjačama.

ŠTETNIK PREPARAT KARENCA
Kupusni buhač Cythrin Max

Decis 2,5 EC

3 dana

14 dana

Kupusni moljac Affirm

Rotor Super

Scatto

Cythrin Max

Decis 2,5 EC

Decis 100 EC

3 dana

7 dana

7 dana

3 dana

14 dana

7 dana

Kupusni bijelac Decis 2,5 EC

Decis 100 EC

Scatto

Rotor Super

Cythrin Max

14 dana

7 dana

7 dana

7 dana

3 dana

Kupusni štitasti moljac Movento

Decis 2,5 EC

3 dana

14 dana

Kupusne sovice Decis 2,5 EC

Karate Zeon

Laser

Decis 100 EC

Rotor Super

Scatto

Cythrin Max

14 dana

21 dan

3 dana

7 dana

7 dana

7 dana

3 dana

Kupusne lisne uši Decis 100 EC

Rotor Super

Scatto

Cythrin Max

7 dana

7 dana

7 dana

3 dana

Od bolesti najčešće je prisutna plamenjača (Peronospora parasitica), te koncentrične (Alternaria spp.) i prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola).

U tablici su navedeni fungicidi koja imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na kupusnjačama.

BOLEST PREPARAT KARENCA
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost, suha trulež, bijela hrđa, pepelnica Nativo 75WG 21 dan
Plamenjača, bijela hrđa, bakterijska pjegavost, prstenasta pjegavost Neoram WG (kupus) 20 dana
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Ortiva 14 dana
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost, bijela hrđa, pepelnica Ortiva Top 21 dan
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Signum 21 dan
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Zakeo 250 SC (kupus) 14 dana
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Zaftra AZT 250 SC (kupus) 14 dana
Koncentrična pjegavost, suha trulež, bijela pjegavost Score 250 EC 21 dan
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Difcor (kupus) 21 dan

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke prošlo je 11 dana. Toplo i sparno vrijeme sa visokom relativnom vlagom zraka i dalje pogoduju razvoju pepelnice.

 

Za zaštitu protiv pepelnice potrebno je primijeniti neke od preparata: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME, Luna experience i dr.

 

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti preparatima: Mikal premium F, Mikal Flash, Ampexio, Curzate F, Pergado F, Cabrio top, Actlet F, Mildicut 25 SC, Polyram DF i dr., te je moguća primjena i bakrenih preparata.

 

Prednost dati fungicidima koji su najmanje korišteni.

 

Za suzbijanje druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) dozvolu imaju preparati: Cythrin Max, Affirm, Laser, Rotor SuperCoragen 20 SC i dr.

 

Važno je da svi vinogradari provode kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno da prate pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje potrebno je postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

 

Ako tijekom srpnja na žutim pločama utvrdimo prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

 

Registrirani insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: Sumialfa 5FL, Cythrin max, Abanto, Pyregard, Asset Five, Sivanto Prime, Krisant EC, Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

Ukoliko se uoče simptomi zlatne žutice vinove loze potrebno je odmah obavijestiti fitosanitarnog inspektora ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Ministarstvo poljoprivrede.

Na snazi je novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) gdje u članku 73. stoji da je svaki profesionalni korisnik obvezan čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Suho i toplo vrijeme sa relativno visokom vlagom zraka te mjestimičnim padalinama pogoduje razvoj i sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Za suzbijanje krastavosti možete koristiti: : Kapetan 80 WG,  Caption 80 WG,  Merpan 80 WDG,  Kastor,  Scab 80 WG,   Polyram ili dr .

Ovakvi vremenski uvjeti pogoduju i razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) te je zbog toga potrebno obaviti zaštitu. Za suzbijanje pepelnice jabuka možete koristiti:  Luna Experience,  Domark 40 ME,  Nimrod 25 EC

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) možete koristiti: Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Affirm, Affirm opti, Harpun, Imidan 50 WG* i dr.

*Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Preporučujemo da prije obavljanja zaštite pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji te da se zaštita obavlja u večernjim satima kada pčele ne lete.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke prošlo je 10 dana. Toplo i sparno vrijeme sa visokom relativnom vlagom zraka pogoduje razvoju pepelnice. Stoga, za zaštitu protiv pepelnice potrebno je primijeniti neke od preparata: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME, Luna experience i dr.

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti preparatima: Mikal premium F, Mikal Flash, Ampexio, Curzate F, Pergado F, Cabrio top, Actlet F, Mildicut 25 SC, Polyram DF i dr., te je moguća primjena i bakrenih preparata.

 Prednost dati fungicidima koji su najmanje korišteni.

 Sorte koje su u fazi zatvaranju grozda potrebno je tretirati protiv sive plijesni ili botritisa (Botrytis cinerea) preparatima: PYRUS 400SC, CHORUS 75 WG, CANTUS, GEOXE, itd

 Za suzbijanje druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) dozvolu imaju preparati: Cythrin Max, Affirm, Laser, Rotor SuperCoragen 20 SC i dr.

Važno je da svi vinogradari provode kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno da prate pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje potrebno je postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

Registrirani insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: Sumialfa 5FL, Cythrin max, Abanto, Pyregard, Asset Five, Sivanto Prime, Krisant EC, Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

Na snazi je novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) gdje u članku 73. stoji da je svaki profesionalni korisnik obvezan čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusnjača

Nakon presađivanja kupusa zaštitu protiv korova moguće je izvršiti nekim od preparata: LENTAGRAN 45 WP, BUTISAN S, SULTAN 50 SC i dr.

 

Obilaskom terena uočena je pojava štetnika na kupusnjačama (kupus, kelj, brokula, cvjetača).

Preporučamo poljoprivrednicima da postave žute ljepljive ploče na visinu oko 30 cm radi praćenja pojave odraslih oblika štetnika, posebice kupusne muhe za koju nema registriranih insekticida.

U tablici su navedeni insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na kupusnjačama.

ŠTETNIK PREPARAT KARENCA
Kupusni buhač Cythrin Max

Decis 2,5 EC

3 dana

14 dana

Kupusni moljac Affirm

Rotor Super

Scatto

Cythrin Max

Decis 2,5 EC

Decis 100 EC

3 dana

7 dana

7 dana

3 dana

14 dana

7 dana

Kupusni bijelac Decis 2,5 EC

Decis 100 EC

Scatto

Rotor Super

Cythrin Max

14 dana

7 dana

7 dana

7 dana

3 dana

Kupusni štitasti moljac Movento

Decis 2,5 EC

3 dana

14 dana

Kupusne sovice Decis 2,5 EC

Karate Zeon

Laser

Decis 100 EC

Rotor Super

Scatto

Cythrin Max

14 dana

21 dan

3 dana

7 dana

7 dana

7 dana

3 dana

Kupusne lisne uši Decis 100 EC

Rotor Super

Scatto

Cythrin Max

7 dana

7 dana

7 dana

3 dana

Od bolesti najčešće je prisutna plamenjača (Peronospora parasitica), te koncentrične (Alternaria spp.) i prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola).

U tablici su navedeni fungicidi koja imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na kupusnjačama.

BOLEST PREPARAT KARENCA
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost, suha trulež, bijela hrđa, pepelnica Nativo 75WG 21 dan
Plamenjača, bijela hrđa, bakterijska pjegavost, prstenasta pjegavost Neoram WG (kupus) 20 dana
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Ortiva 14 dana
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost, bijela hrđa, pepelnica Ortiva Top 21 dan
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Signum 21 dan
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Zakeo 250 SC (kupus) 14 dana
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Zaftra AZT 250 SC (kupus) 14 dana
Koncentrična pjegavost, suha trulež, bijela pjegavost Score 250 EC 21 dan
Koncentrična pjegavost, prstenasta pjegavost Difcor (kupus) 21 dan

 

 

Na snazi je novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) gdje u članku 73. stoji da je svaki profesionalni korisnik obvezan čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obilaskom terena, na pojedinim lokalitetima uočena je pojava ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18, 63/19) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

 

Svi poljoprivrednici koji još nisu napravili tretiranje protiv američkog cvrčka preporučamo da to učine u narednom periodu.

 

Sredstva dozvoljena za suzbijanje američkog cvrčka su: Sumialfa 5FL, Cythrin max, Abanto, Pyregard, Asset Five, Sivanto Prime, Krisant EC, Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

 

Drugo tretiranje američkog cvrčka obaviti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja.

 

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopora viticola) potrebno je provesti nekim preparatima: Mikal premium F, Mikal Flash, Ampexio, Curzate F, Pergado F, Forum Star, Cabrio top i dr.

 

Osim plamenjače potrebno je i provesti zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator). Preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje pepelnice su: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME i dr.

 

Za zaštitu od sive plijesni ili botritisa (Botrytis cinerea) koristiti preparate: PYRUS 400SC, CHORUS 75 WG, CANTUS, GEOXE, itd

 

Sredstva dozvoljena za suzbijanje pepeljastog moljca su: Cythrin Max, Affirm, Avaunt EC (Sredstvu je ukinuta/istekla registracija. Krajnji rok za prodaju zaliha 31.07.2022., krajnji rok za primjenu zaliha 19.09.2022.)Laser, Rotor SuperCoragen 20 SC i dr.

 

Kod primjene insekticida važno je da se pokosi sav cvatući korovi u vinogradu i da se zaštita obavlja u večernjim satima kada pčele ne lete.

 

Na snazi je novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) gdje u članku 73. stoji da je svaki profesionalni korisnik obvezan čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr