MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Varaždinska

Obavijest vinogradarima

Budući da se vinova loza nalazi u fazi pojave mladica veličine 5 – 10 cm (ovisno o sorti) potrebno je provesti zaštitu protiv crne pjegavosti te pepelnice (posebice ako se pojavila prijašnjih godina). Za zaštitu od crne pjegavosti (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi dozvoljeni su preparati: Pinozeb M-45, Dithane M-45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Delan Pro i dr.

Zaštitu protiv crne pjegavosti potrebno je obaviti barem dva dana prije najavljenih oborina.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) dozvoljeni su sumporni pripravci: Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Thiovit Jet, Brimflo, Cosavet DF.

Sumporne preparate dodati u povišenoj koncentraciji jer će se na taj način djelovati na grinje, uzročnike akarinoze i erinoze.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođenje evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima uljne buče

Kako je krenulo vrijeme sjetve uljne buče, nakon same sjetve moguće je provesti tretman suzbijanja korova i to nekim od herbicida navedenih u tablici.

PREPARAT KOROV PRIMJENA
KOBAN 600 Jednogodišnji travnati i jednogodišnji širokolisni korovi Nakon sjetve, prije nicanja
DUAL GOLD 960 EC Jednogodišnji travnati korovi Nakon sjetve, prije nicanja
STOMP AQUA Jednogodišnji travnati i jednogodišnji širokolisni korovi Samo kod uzgoja na mulch foliji, primijeniti prije nicanja ili odmah nakon nicanja ili odmah nakon presađivanja uljne buče.
EFICA 960 EC Jednogodišnji travnati korovi Nakon sjetve, prije nicanja

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr.

 

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Tijekom proteklog dana pale su veće količine oborina te je za naredne dane najavljeno vrlo nestabilno vrijeme sa oborinama što će pogodovati razvoju infekcije  fuzikladijem (Venturia inaequalis), stoga  preporučamo da obavite zaštitu  nasada  primjenom  fungicida sistemičnog djelovanja: Difcor, Argo, Difenzone, Indar 5 EW, Score 250 EC (navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu jabuke).

Zbog produženja preventivnog djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Delan 700 WDG, Delan Pro,  Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb M-45 ili dr .

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima presadnica povrća u zaštićenim prostorima

U zaštićenim prostorima preporuča se vješanje žutih i plavih ljepljivih ploča kako bi se mogla pratiti populacija štetnih organizama. Vješanjem većeg broja ljepljivih ploča, metodom masovnog ulova, značajnom se može smanjiti populaciju nekih neželjenih organizama.

Od štetnih organizama u zaštićenom prostoru mogu se javiti: lisne uši (Aphidae), kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis), stakleničke grinje (Tetranychus urticae), duhanov trips (Thrips tabaci), staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum).

Ukoliko se ustanovi da je došlo do napada nekim štetnim organizama, moguće je primijeniti preparate navedene u tablici.

PRIPRAVAK KULTURA ŠTETNI ORGANIZAM
Actara 25 WG

Krajnji rok za prodaju zaliha 31.10.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 31.10.2021.
Krastavac, lubenica, dinja, tikvica, rajčica, patlidžan, paprika, salata pamukova lisna uš, crna repina (bobova) uš, mlječikina lisna uš, zelena breskvina uš, salatina lisna uš, staklenički štitasti moljac, duhanov štitasti moljac, lisne uši, duhanov trips, kalifornijski trips
Mospilan 20 SP Paprika, rajčica, krastavac Lisne uši
Boxer 200 SL

Krajnji rok za prodaju zaliha 1.9.2021.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.6.2022.
Rajčica, brokula, cvjetača, salata, tikvenjače Staklenički štitasti moljac, lisne uši
Decis 2,5 EC Rajčica, paprika, patlidžan, krastavac, tikvice, dinja, lubenica Zelena breskvina uš,  pamukova lisna uš,  duhanov štitasti moljac,  staklenički štitasti moljac,  duhanov resičar (trips)
Confidor SL 200

Krajnji rok za prodaju zaliha 1.9.2021.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.6.2022.
Rajčica, krastavac Staklenički štitasti moljac, duhanov štitasti moljac
Direkt

Krajnji rok za prodaju zaliha 1.5.2021.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.5.2022.
Rajčica, krastavac Staklenički štitasti moljac
Laser Krastavac, paprika Kalifornijski trips

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Nakon nicanja krumpira pa sve do zatvaranja redova, moguće je primijeniti herbicide navedene u tablici.

PREPARAT KOROV PRIMJENA
BASAGRAN 480 Jednogodišnji širokolisni korovi Nakon nicanja krumpira, pa do razvoja 4 lista
FUSILADE FORTE Jednogodišnji i višegodišnji travnati korovi Primjenjuje se u fazi 2-4 lista korova
PANTERA QT Jednogodišnji i višegodišnji travnati korovi Nakon nicanja kulture i korova
QUICK 5EC Travnati korovi Nakon nicanja kulture i korova
TAROT 25DF Jednogodišnji i višegodišnji travnati, te višegodišnji širokolisni korovi Nakon nicanja kulture, kada krumpir dosegne visinu 5 cm pa do početka zatvaranja redova
METREX Jednogodišnji širokolisni korovi Nakon nicanja, kada krumpir naraste 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova
SCORPIO 70WG Jednogodišnji širokolisni korovi Nakon nicanja, kada krumpir naraste 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova
SENCOR WG 70 Jednogodišnji širokolisni korovi Nakon nicanja, kada krumpir naraste 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova
METRO Jednogodišnji širokolisni korovi Nakon nicanja, kada krumpir naraste 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova
WISH TOP Jednogodišnji i višegodišnji travnati korovi Od razvijena dva lista pa do potpunog zatvaranja reda.
SECURE Jednogodišnji i višegodišnji travnati korovi Od razvijena dva lista pa do potpunog zatvaranja reda.
FUSILADE MAX Jednogodišnji i višegodišnji travnati korovi Do pojave cvjetnih pupova

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kupusnjača

Kako još uvijek traje razdoblje presadnje kupusnjača u polje prilikom presađivanja potrebno je provesti zaštitu protiv korova.

Za suzbijanje korova prije presađivanja kupusnjača dozvolu imaju: PENDUS 330 EC (cvjetača, kupus, kelj, korabica, kelj pupčar) SHARPEN 330 EC (kupus, cvjetača, kelj, korabica, kelj pupčar) STOMP AQUA (kupus, brokula, cvjetača).

Nakon presađivanja dozvolu imaju: LENTAGRAN 45 WP (brokula, kelj pupčar, kupus, cvjetača, kelj, koraba), BUTISAN S (cvjetača, crveni i bijeli kupus, brokula, kineski kupus, kelj) SULTAN 50 SC (kupus, kelj, cvjetača, brokula).

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia brassicae) moguće je smanjiti poštivanjem plodoreda te prekrivanjem presadnica nakon sadnje, paučinastom folijom.

Potrebno je postaviti žute ploče na visinu oko 30 cm radi praćenja pojave odraslog oblika kupusne muhe.

Pregledom polja uočena je i pojava kupusnog buhača (Phyllotreta sp). Štete rade odrasli kukci praveći okrugle rupice na lišću. Najveće štete rade mladim biljkama, pogotovo rasadu, koji zaostaje u rastu i daje niže prihode. Kasniji napad na veće biljke ne šteti toliko biljkama koliko smanjuje tržišnu vrijednost proizvoda. U suzbijanje se kreće kada je 10 % lisne površine zahvaćeno.

Sredstava koja su dozvoljena za suzbijanje kupusnih buhača: DECIS 2,5 EC, FASTAC 10 EC, CYTHRIN MAX.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Budući da se vinova loza nalazi u fazi pojave prvih listića, pa do pojave mladica veličine 3-5 cm (ovisno o sorti) potrebno je provesti zaštitu protiv crne pjegavosti te pepelnice (posebice ako se pojavila prijašnjih godina). Za zaštitu od crne pjegavosti (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi dozvoljeni su preparati: Pinozeb M-45, Dithane M-45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Delan Pro i dr.

Zaštitu protiv crne pjegavosti potrebno je obaviti barem dva dana prije najavljenih oborina.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) dozvoljeni su sumporni pripravci: Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Thiovit Jet, Brimflo, Cosavet DF.

Sumporne preparate dodati u povišenoj koncentraciji jer će se na taj način djelovati na grinje, uzročnike akarinoze i erinoze.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođenje evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Podsjećamo sve poljoprivrednike o mogućnosti suzbijanja korova u kukuruzu nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza ili nakon nicanja pa do faze 2-3 lista tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla. Zemljišnim herbicidima mogu se suzbiti  jednogodišnji širokolisni korovi (  poput bijele lobode, ščira, ambrozije, konice, europskog mračnjaka i dr) i jednogodišnji travni korovi (koštan, svraćica, korovsko proso i dr.).  Primjenu herbicida treba planirati prije oborina, naime za bolji unos herbicida u zonu krojenja  trebalo bi nakon prskanja pasti barem 20 mm kiše po m² .

Jednogodišnje  travne  i pojedine širokolisne korove prije nicanja suzbijaju:

Frontier X2, Dual gold 960 EC, Koban 600,  Dost 330 EC,  Stomp aqua  i dr.

Jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju:  Click 50 FL, Callisto 480 SC,  Pledge 50 WP i dr.

Tvorničke kombinacije herbicida za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova su: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Lumax H537.5 SE, Camix,  Akris, Adengo, Koban T i dr.

Zaštitu treba provesti za mirnog  vremena kada nema vjetrova kako ne bi došlo do zanošenja herbicida na susjedne parcele. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nakon nešto toplijeg vikenda, prognostičari početkom narednog tjedna ponovno najavljuju kišu. S obzirom da su pojedini nasadi koštičavog voća (osobito oblačinska višnja) još uvijek u fazi cvatnje upozoravamo voćare da je kišovito vrijeme izuzetno povoljno za razvoj infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa). Zaštitu od navedene bolesti planirajte dva dana prije najavljene kiše.

 

Za zaštitu višnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Signum, Chorus 75 WG, Chorus 50 WG, Luna Expirience.

 

Za zaštitu trešnje od paleži cvijeta i sušenja grančica dozvoljeni su fungicidi: Indar 5 EW, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Luna Expirience i  mikrobiološki pripravak Serenade Aso

 

Preventivnu zaštitu šljive u fazi cvatnje moguće je obaviti fungicidima: Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Indar 5 EW, Switch 62,5 WG, Systhane 20 EW i mikrobiološki pripravak Serenade Aso

 

Podsjećamo vlasnike nasada šljiva da na postavljenim bijelim ljepljivim pločama provjere brojnost  žute i crne šljivine osice (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava). Ukoliko je potrebno, suzbijanje se provodi po završetku cvatnje u doba dana kada pčele ne lete primjenom dozvoljenih insekticida Decis 2,5 EC, Asset, Mospilan 20 SG.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

 

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andreja-v.pofuk@mps.hr

 

 

Obavijest ratarima

Pregledom usjeva ozimih žitarica primijećeni su simptomi biljnih bolesti.  Savjetujemo proizvođače strnih žitarica da obiđu svoje usjeve te obave pregled žitarica radi moguće  prisutnost bolesti kako bi na vrijeme obavili zaštitu fungicidima i suzbili moguće štete prouzrokovane napadom bolesti koje se javljaju na listu pšenice – lisne pjegavosti (Septoria spp.) i hrđa (Puccinia spp.) te na listu ječma- mrežasta pjegavost ječma (Pyrehophora teres) i siva pjegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis).

Fungicidi koje možete koristiti su : Amistar 250 EC, Falcon Forte,  Controlan, Prosaro 250 EC, Folicur EW 250,  Elatus plus, Zakeo xtra, Zoxis 250 SC, Impact 25 SC, Mirage 45 EC  i dr.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andreja-v.pofuk@mps.hr