MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Varaždinska

Obavijest vinogradarima

Budući da su zadovoljeni svi parametri za razvoj bolesti u narednom razdoblju i dalje je potrebno intenzivno provoditi zaštitu vinove loze protiv plamenjače (Plasmopora viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botritis cynerea).

Za suzbijanje plamenjače u fazi prije cvatnje vinove loze mogu se primijeniti neki od preparata: ELECTIS WG, FANTIC F, GALBEN F, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, ACROBAT MZ, FORUM STAR, MILDICUT 25 SC, FOLPAN GOLD, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, itd.

Zaštitu protiv pepelnice preporučamo obaviti preparatima: COLLIS, CRYSTAL, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, FOND 12 E, NATIVO WG, POSTALON 90 SC, TALENDO, VIVANDO, itd.

Dozvoljeni preparati za suzbijanje sive plijesni su: PYRUS 400SC, CHORUS 75 WG, CANTUS, GEOXE, itd

Pregledom feromona zabilježena je pojava pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i to sredinom mjeseca travnja, obzirom da su se stvorili uvjeti za njegovo suzbijanje potrebno je primijeniti neke od insekticida: NURELLE D, RELDAN 22 EC, CORAGEN SC,  AFFIRM, CHROMOREL DLASER KS, AVAUNT 15 SC.

Obilaskom terena, na pojedinim lokalitetima uočena je pojava ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

O pravovremenom suzbijanju američkog cvrčka biti ćete obavješteni u narednim preporukama.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Preporučamo svim poljoprivrednim proizvođačima čiji su nasadi bili pogođeni tučom (zapadni dio županije) da naprave zaštitu nasada kako ne bi došlo do razvoja bolesti na biljkama. Naime tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila rane koje su sada postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

U vinogradima stradalima od tuče preporučamo pripravke a bazi folpeta:  Folpan 80 WDG,  Futura 50 WP, Shavit F za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) te tim preparatima dodajte i neke koji suzbijaju pepelnicu vinove loze (Erysiphe necator) poput  Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Collis, Postalon 90 SC, Luna Experience SC, Fond 12 E  i dr. 

U nasadima jezgričavog voća  stradalog  od tuče preporučamo primjenu pripravaka na osnovi kaptana: Captan 80 WDG,  Merpan 80 WDG ili Kastor.

Svim poljoprivrednicima preporuča se da koriste i neke od fizioloških biostimulatora kao Drin, Megafol, AminoVital  i  sl. Kod izbora sredstava za zaštitu obavezno vodite računa o miješanju ponajviše ako ćete koristiti sredstva na osnovi bakra.

Preporuča se da preparate primijenite u roku od 24 sata od nastale štete. Radi što boljeg oporavka biljaka preporuča se da se primjena biostimulatora  ponovi kroz 5-7 dana.

Biostimulatore se ne preporučaje miješati sa sredstvima za zaštitu bilja.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
Andreja.Vukalovic.Pofuk@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogodovali su razvoju bolesti vinove loze. U narednim danima potrebno je provesti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopora viticola) te pepelnice (Uncinula necator).

Za suzbijanje plamenjače u fazi prije cvatnje vinove loze mogu se primijeniti neki od preparata: ELECTIS WG, FORUM STAR, FANTIC F, GALBEN F, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, MILDICUT 25 SC, ACROBAT MZ.

 Zaštitu protiv pepelnice preporučamo obaviti preparatima: COLLIS, CRYSTAL, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, FOND 12 E, NATIVO WG, POSTALON 90 SC, TALENDO, VIVANDO.

Pregledom feromona zabilježena je pojava pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i to sredinom mjeseca travnja, kako još nije potrebno primijeniti insekticide, preporučamo daljnje praćenje preporuka gdje će biti navedeno kada krenuti u suzbijanje.

 Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine
zrinka.veceric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

U nasadima luka i češnjaka potrebno je provesti zaštitu protiv bolesti, budući da su se razvili povoljni uvjeti za njihov razvoj. Potrebno provesti zaštitu protiv plamenjače (Peronospora destructor), zatim hrđe (Puccinia allii), koja se češće javlja na češnjaku nego na luku, zatim bijele truleži (Sclerotinia sclerociorum) i sive plijesni (Botrytis sp.).

U tablici su navedeni preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na luku i češnjaku.

Preparati za suzbijanje bolesti na luku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Acrobat MZ 28 dana
  Ortiva 21 dan
  Quadris 14 dana
  Ridomil Gold MZ Pepite 21 dan
  Folio Gold 14 dana
  Fantic M 28 dana
  Neoram WG 3 dana
Hrđa Luna Experiance 7 dana
  Score 250 EC 14 dana
Siva plijesan Teldor SC 250 7 dana
  Switch 62,5 WG 14 dana
  Signum 21 dan
Bijela trulež Teldor SC 250 7 dana

Preparati za suzbijanje bolesti na češnjaku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Acrobat MZ 14 dana
  Ortiva 14 dana
  Quadris 14 dana
  Ridomil Gold MZ Pepite 21 dan
  Folio Gold 14 dana
  Fantic M 28 dana
  Neoram WG 3 dana
Hrđa Luna Experiance 7 dana
  Score 250 EC 14 dana
  Difcor EC 14 dana
  Ortiva 14 dana
  Signum 14 dana
Siva plijesan Signum 14 dana
Bijela trulež Signum 14 dana

 Fungicide je potrebno primijeniti uz dodatak okvašivača koji poboljšavaju učinak sredstva.

U zadnjim zaštitama potrebno je voditi računa o izboru fungicida te o propisanim karencama! U rokovima blizu vađenja glavica birati fungicide kraće karence!

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine
zrinka.veceric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kukuruza

Ovisno o vremenu sjetve kukuruz je različitim fazama razvoja ( od 2-5 listova), ukoliko na parcelama postoji potreba za suzbijanjem korova tada možete primijeniti neki od herbicida koji imaju glavno djelovanje preko lista korova. Izbor herbicida trebate prilagoditi razvojnoj fazi kukuruza (broju listova) i korovima koji prevladavaju na parceli.

Jednogodišnji širokolisni korovi (ambrozija, dvornik, loboda, štir ) mogu se suzbijati herbicidima Basagran super, Peak 75 WG, Harmony SX  ili Callisto 480 SC .

Višegodišnje širokolisne korove suzbijaju preparati:  Banvel 480S, Cash 480 SL, Motikan, Kolo 480 S,  Starane 250,  Pluss ,  Tomigan 250 EC, Vega, Cambio,  Casper 55 WG, Mustang  i dr.

Za suzbijanje travnih korova (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) primjenjuju se preparati Motivell, Magnum,  Nicosh,  Marvel,  Milagro,  Tarot 25 DF,  Equip i dr.

Gotove tvorničke kombinacije su npr.  Cyntel 51 WG,  Elumis ,  Task 64 WG,  Principal Pluss 66,5 WG, Laudis  djeluju na travne i širokolisne korove.

Na parcelama koje su jače zakorovljene i u kojima korovi nejednako niču  preporučamo da primijenite herbicide u split aplikaciji (preporučenu dozi prepolovite na pola i obavite tretiranje u dva navrata u razmaku od tjedan dana).    

Zaštitu treba provesti za mirnog  vremena kada nema vjetrova kako ne bi došlo do zanošenja herbicida na susjedne parcele. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.
andrea.v-pofuk@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Izrazito velike količine oborina koje su pale nepovoljno su utjecale na dozrijevanje trešnje, te su uzrokovale pucanja plodova što pogoduje pojavi truleži (Monilinia spp.). U nasadima trešanja potrebno je obaviti zaštitu  od truleži (Monilinia spp.) nekim od pripravaka kratke karence:  Switch 62,5 WG (K-7 dana), Teldor SC 500 (K- 3 dana), Luna experience (K- 3 dana).

Preporučamo svim proizvođačima da u svojim nasadima postave žute ljepljive ploče kako bi se pratio let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) te se na vrijeme izvršite tretiranje jednim od insekticida vodeći računa o karenci: Mospilan 20 SG (K-14 dana), Imidan 50 WG (K-14 dana), Decis 100 EC (K-7 dana), Scatto (K-7 dana) i Rotor super (K-7 dana).

Preporučujemo svim poljoprivrednicima da prilikom izbora zaštitnog sredstva vode računa o karenci. Prije primjene insekticida obavezno treba pokositi  voćnjak ako su u njemu prisutni korovi koji  cvatu (maslačak, mrtva kopriva i dr.) kako bi se zaštitile pčele.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
andrea.v-pofuk@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Zbog nestabilnog i kišovitog vremena potrebno je nastaviti provoditi preventivnu zaštitu nasada jabuka i krušaka od primarne infekcije fuzikladijem (Venturia inaequalis).  Preporučamo da obavite zaštitu  nasada  primjenom  fungicida sistemičnog djelovanja:  Difcor, Argo, Difenzone , Indar 5 EW, Score 250 EC te da zbog produženja preventivnog djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80,  Delan 700 WDG, Delan Pro,  Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG  ili Polyram DF.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera  leucotricha) mogu se koristiti pripravci: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG, Luna expirience koji ujedno preventivno djeluju na suzbijanje krastavosti jabuke.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od protekle preporuke prošlo je 10 dana, kako su vremenski uvjeti povoljni za razvoj infekcija, preporučamo u narednim danima obaviti zaštitu vinove loze i to protiv plamenjače (Plasmopora viticola) i crne pjegavosti (Phomopsis viticola) nekim preparatima: Mikal premium F, Mikal Flash, Curzate F, Electis WG, Curzate B WG, Moximate 505 WP.

Mikal premium, Mikal Flash te Curzate F smanjuju mogućnost razvoja ranog botritisa (Botrytis cinerea)

Osim plamenjače potrebno je i provesti zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator). Preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje pepelnice su: Nativo WG, Stroby DF, Talendo SC, Topas 100 EC, Vivando SC, Dynali, Domark 40 ME.

Let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) započeo je sredinom mjeseca travnja, no budući da zbroj srednjih dnevnih temperatura ne prelazi 110℃ nije potrebno provoditi tretiranje.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Plamenjača krumpira (Phytophthora infestans) ekonomski je najvažnija bolest krumpira. Napada list, stabljiku i gomolje. Na listu se najprije vide žute pjege koje s vremenom postaju smeđe, a tkivo unutar pjega se suši.

Iza nas su promjenjivi dani sa dosta oborina te se očekuje porast temperatura što pogoduje razvoju infekcije. Važno je da proizvođači pregledaju svoje usjeve, te obave mjere zaštite što prije.

Dozvoljena sredstava za suzbijanje plamenjače krumpira su: ACROBAT MZ WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, EQUATION PRO, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, POLYRAM DF, STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG.

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, CUPRABLAU-Z, NEORAM WG, NORDOX 75 WG, ove preparate na bazi bakra koristiti do zatvaranja redova.

Pregledom usjeva krumpira uočena je i pojava krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Redovan pregled lišća i odstranjivanje listova sa leglima jaja najbolja je preventivna mjera suzbijanja krumpirove zlatice. U kemijsko suzbijanje se kreće kada se na busu nađu više od 2 odrasle zlatice (prezimjele generacije) a krumpir je slabo razvijen. Ličinke se suzbijaju ako do cvatnje ima 2-2,5 ličinki na busu, te ličinke ljetne generacije suzbijati kada ih ima 20-30 po busu.

Sredstava dozvoljena za suzbijanje krumpirove zlatice su: DECIS 2,5 EC, DIREKT, FASTAC 10 EC, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, CYTHRIN MAX.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest ratarima

Promjenjivo i nestabilno vrijeme koje je prevladavalo proteklih dana pogodovalo je razvoj bolesti na žitaricama. Preporučamo proizvođačima žita da obave pregled svojih usjeva te po potrebi izvrše zaštitu. Zaštitu od bolesti možete provesti jednim jednim od fungicida: Amistar 250 EC, Amistar Opti, Falcon EC 460, Tilt 250 EC, Controlan, Prosaro 250 EC, Folicur EW 250, Yamato i dr.

Pregledom usjeva strnih žitarica utvrđena je prisutnost odraslog oblika te ličinki leme – žitnog balca (Oulema melanopus). Preporučamo svim proizvođačima žitarica da obave pregled svojih usjeva te ukoliko primijetite da se pojavio velik broja odraslih oblika štetnika provedite tretiranje na dijelovima gdje je žarište te pratite pojavu ličinki. Kada utvrdite da je štetnik prošao kritični broj (kritičan broj je više od 25 jedinki po m²), tada je potrebno izvršiti zaštitu cijelog usjeva korištenjem nekim od insekticida: Fastac 10 EC, Karate Zeon, Decis 2,5 EC, Biscaya, Cythrin max, Direkt, Vantex, Pyrinex 48 EC ili drugi.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andrea.v-pofuk@mps.hr