Tag: Varaždinska

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Pregledom usjeva ozimih žitarica primijećen je intenzivan porast korova te je potrebno napraviti njihovo suzbijanje. Suzbijanje se  provodi u fazi razvoja prvih listova pa do kraja busanja. Obzirom na rok sjetve i izbor sjemena nisu svi usjevi u istom stadiju razvoja stoga izbor herbicida treba prilagoditi razvojnom stadiju usjeva.

Neke od herbicide koje možete koristiti za suzbijanje korova navedeni su u tablici:

Aktivna tvar Naziv sredstva Kultura Razdoblje primjene Vrsta korova
 

Pinoksaden

 

Axial 50 EC

 

pšenica, Ječam

od dva lista do najkasnije pojave zastavica (BBCH 12-39)  

Jednogodišnju uskolisni korovi

 

 

 

 

Tribenuron

 

Nuance

 

 

 

 

 

Trimur

Toscana

 

pšenica, ječam, zob, raž

 

 

 

 

pšenica, ječam

od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara(BBCH 13-39)

 

od 3 lista pa do kraja busanja kulture (BBCH 13-29)

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

Bentazon

 

Basagran 480

 

pšenica, ječam, raž

u busanju pa do prvog koljenca (BBCH 21-31) Jednogodišnji širokolisni korovi
 

 

 

 

 

Fenoksaprop-P-etil

 

 

 

 

 

Foxtrot

 

 

pšenica,

 

 

 

 

 

 

ječam

od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12-39)

 

od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija prvog koljenca (BBCH 12-31)

 

 

 

 

 

 

jednogodišnji travni korovi

 

 

 

 

 

Klortoluron + Diflufenikan

 

 

Tornado Forte

 

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam, pšenoraž

 

 

 

 

 

 

 

 

Od razvoja  3 lista do kraja busanja žitarica (BBCH 13-29) u količini 1,25 l/ha

 

 

 

 

Jednogodišnji travni korovi, jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

 

Florasulam

 

 

 

Mustang

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

od početka busanja do

vidljivog prvog koljenca žitarica(21-31 po ZCK skali)

 

 

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

 

Florasulam + Aminopiralid Lancelot 450 WG

 

 

Pšenica, ječam

 

početka busanja do drugog koljenca (BBCH 12-32)

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

Florasulam+ Tritosulfuron

 

Biathlon 4D

 

Pšenica, ječam

3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 13-39/ZCK).  

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klopiralid

 

 

Boss

 

 

 

 

 

 

Clap300 SL

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

 

 

 

 

od fenofaze punog busanja pa do drugog koljenca kulture (25 – 32 prema ZCK skali)

 

od fenofaze punog busanja pa sve do pojave drugog koljenca usjeva (25 – 32 prema ZCK skali)

 

 

 

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi

 

 

2,4-D

 

 

Deherban A extra

 

 

 

Dicopur Max

 

 

Pšenica, ječam

 

 

 

 

Pšenica, ječam, raž

 

 

od sredine busanja do početka vlatanja (BBCH 25-30)

 

 

Sredstvo se primjenjuje od fenofaze kraja busanja do razvoja drugog koljenca (BBCH 29-32).

 

 

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi i višegodišnji širokolisni korovi

 

 

 

 

Fluroksipir

 

Tomigan 250 EC

 

 

 

 

 

 

Fluxyr 200 EC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob

 

 

 

 

Pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kada je usjev u stadiju razvoja od pojave 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39)

 

Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) od stadija razvoja 2 lista do stadija otvaranja rukavca zastavice (BBCH 12-47).

 

 

 

 

 

 

 

 

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

Metsulfuron-metil Accurate 200 WG Pšenica, ječam Primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista (BBCH 12) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara (BBCH 39). jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

 

Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira.

Kako je krenula priprema za sanju krumpira potrebno je suzbiti štetnike u tlu, i to žičnjake (Elateridae), ličinke hrušteva – grčice (Melolontha melolontha i druge vrste), rovace (Gryllotalpa gryllotalpa) te gusjenice sovica pozemljuša (Noctuidae). Vrlo važno je vršiti pregled tla i to kopanjem jama veličine 25×25 cm te se zemlja iz tih jama izbaci na rasprostrtu foliju, drobi se i pregledava da li ima štetnika koji žive u tlu. Broj iskopanih jama ovisi o veličini parcele: velike parcele (1-5 ha) 8-14 jama, parcele od 5-10 ha 10-16 jama, a  za parcele preko 10 ha treba 16-24 jama. Ukupni broj štetnika pomnoži se sa 16 i podijeli s brojem jama iskopanih na parceli tako da se dobije brojnost štetnika po četvornom metru.

Zaštita primjenom insekticida potrebna je ukoliko se prijeđu kritični brojevi: žičnjaci (aridna područja 2-4 na m², humidna područja 3-5 na m²), grčice hrušta 2-3 /m², rovac 0,25-0,5 /m².

Pripravak COLUMBO 0,8 MG primjenjuje se u količini 24 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom sadnje, tretiranjem u brazdu uz gomolj na dubinu 8 cm, pomoću depozitora.

 

Zaštita od korova nakon sadnje, a prije nicanja krumpira (pre-em) može se provesti jednim od herbicida:

 

AKTIVNA TVAR PRIPRAVAK DOZA l/ha KOROVI
Flurokloridon Racer 25 CS 2,0 Dvornici, ambrozija, europski mračnjak, obična dikica
Racer 25 EC 2,0
Klomazon Reactor 360 CS 0,3 Broćika, dvornici, obični koštan, bijeli kužnjak, bijela loboda, crvena mrtva kopriva, poljski mak, mišjakinja, europski mračnjak, pastirska torbica
Clomate 0,25
Metobromuron Proman 4,0 Loboda, mišjakinja, dvornici, ambrozija, koštan, muhari
Metribuzin Sencor WG 70 0,75- 1,5 Dvornici, sitnocvjetna konica, lobode, šćir
Metrex
Scorpio 70 WG
Senat WG
Metro
Mistral 70 WG
Sharmetrin 0,75
Pendimetalin Broćika, čestoslavice, poljska gorušica, kamilica, sitnocvjetna konica, obični koštan, bijela loboda, poljski mak, mišjakinja, muhari, šćir, mišji repak, obična slakoperka, crvena svračica
Stomp aqua 2,5- 2,6
Dost 330 EC 3,6-6,0
Prosulfokarb Filon 80 ec 4,0 – 5,0 Čestoslavice, poljska gorušica, mišjakinja, crna pomoćnica, divlja rotkva, pastirska torbica, mišji repak, sćir, obična slakoperka, jednogodišnja vlasnjača
Flufenacet+metribuzin Plateen WG 41,5 2,0- 2,5 Dvornici, bijela loboda, sitnocvjetna konica, obični koštan, ambrozija, crna pomoćnica, šćir, crvena svračica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@

Obavijest proizvođačima uljane repice

Obavještavamo uzgajivače uljane repice da je na usjevu uljane repice zabilježena pojava repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).  Uzgajivačima uljane repice preporučamo da obiđu te obave pregled svojih usjeva.

Kritični broj za suzbijanje repičinog sjajnika smatra se

u fazi kada je cvjetni pup još pokriven lišćem:  0,8-1 sjajnika

u fazi kada je cvjetni pup vidljiv zeleni pup: 1-1,5 sjajnika

u fazi  cvata (izdiferenciran)  no zatvoren: 2-3 sjajnika

Za suzbijanje repičinog sjajnika možete koristiti neke od sljedećih preparata:  Karate zeon, Sumialfa 5FL, Decies 2,5 EC,  Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP,  Chythrin Max, Poleci plus, Cyclone i dr.

Uočena je i prisutnost velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

Kritičnim brojem kod kojeg treba obaviti zaštitu se smatra:

mala pipa: 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m2

velika pipa: 1 pipa/5 biljaka

Ako je potrebno izvršiti zaštitu tada je možete provesti nekim od sljedećih preparata: Sumialfa 5FL, Decies 2,5 EC,  Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP,  Chythrin Max, Decies 2,5 EC  i dr.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Nakon obavljene rezidbe lijeske  potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu nasada bakrenim pripravcima kako bi se biljke zaštitilo od infekcije bakteriozama  te od  gljivičnih bolesti.

Preporučamo da se bakrenim pripravcima dodaju pripravci na bazi sumpora kako bi se kako bi se suzbila ljeskove grinje (Eryophies avellanae nal.)  koja se može javiti u vrijeme kretanja vegetacije.

Preporuka je da se kod rezidbe veće rane premažu voćarskim voskom, kako bi se onemogućio ulazak gljivičnih infekcija i bakterijskih bolesti u biljku.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andreja.v-pofuk@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Breskve i nektarine nalaze se u fazi nabubrenih pupova, dok se ranije sorte ovisno o lokalitetu nalaze u fazi otvaranja pupova, upravo u tim fazama postoji mogućnost da se tijekom vlažnog i kišovitog perioda na voćkama razvije infekcija uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans).

Preventivna zaštita breskve i nektarine može se obaviti primjenom jednog od fungicida: Scab 480 SC,  Syllit 544 SC, Nativo75 WG i dr.

Osim gore navedenih dozvolu za korištenje na breskvi imaju i sljedeći fungicidi: Chromodin S-65,  Ziram 76 WG i dr.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.inž.polj.

Andreja.Vukalovic.Pofuk@savjetodavna.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Preporučamo da se zbog kretanja vegetacije te najavljenih oborina u nasadima jezgričavog voća (jabuka i kruška) napravite preventivnu zaštitu nasada od rane infekcije čađave krastavosti (Venturia inaequalis)  jednim od pripravaka na bazi bakra : Nordox 75 WG, Champion WG 50,  Cuprablau Z 35 WG,  Neoram WG. i dr.

Navedenim sredstvima može se dodati  Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron top, Ovitex i dr za  preventivnu zaštitu od prezimljujućih oblika štetnika npr. kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus ), jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi) ili koristite već gotove  kombinacije bakrenih i mineralnih ulja  Modro ulje.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.inž.polj.

andreja.v-pofuk@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Posljednjih dana bilježimo porast dnevnih temperatura zbog čega je došlo do kretanja vegetacije te  bubrenja pupova na koštičavom voću. U fazi bubrenja pupova potrebno je obaviti preventivnu zaštitu nasada s preparatima na bazi bakra kako bi se pružila zaštita od uzročnika bolesti kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštićavih voćaka (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i mladica (Monilinia  laxa), rogača šljive (Taphrina pruni).

Za tu namjenu može se upotrijebiti: Champion WG 50, Nordox 75 WG, Neoram WG,  Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha Caffaro, i dr.

Navedenim sredstvima može se dodati mineralna ulja Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron Top i dr.  za  preventivnu zaštitu od prezimljujućih oblika štetnika (jaja lisnih uši, štitastih uši, crvenog voćnog  pauka).

Nakon obavljene rezidbe potrebno je iz nasada iznijeti bolesne i zaražene grane te pokupiti zaostale mumificirane plodove kako bi se smanjio infektivni potencijal bolesti u voćnjaku.

Korištenje bakrenih preparata na koštičavom voću dozvoljeno je samo u fazi mirovanja pupova tj. najkasnije do faze bubrenja pupova (pupovi se ne smiju početi otvarati). 

Kod provedbe zaštite preporuča se utrošiti veće količine  škropiva,  te zaštitu obaviti za mirnog vremena (kada su dnevne temperature zraka iznad 5°C) te prije najavljenih oborina.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

                                                                                                                   Andrea.v-pofuk@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Kako na nekim lokalitetima još uvijek traje rezidba vinove loze, savjetujemo vinogradarima da uklone sve bolesne i sumnjive trsove. Od bolesti se može uočiti ESKA, EUTIPOZA (sušenje krakova trsa), PETRIJEVA BOLEST. Nakon uklanjanja takvih sumnjivih oblika bolesti, moguće je primijeniti preparat VINTEC koji je na bazi gljivice Trichoderma atroviride soj SC1.

VINTEC se primjenjuje za gore navedene bolesti u količini 0,2 kg/ha uz utrošak vode od 100 do 200 L/ha. Sredstvo se primjenjuje nakon rezidbe na mjestu reza u fazi mirovanja vinove loze. Za postizanje bolje učinkovitosti sredstvo je potrebno primijeniti na temperaturama od minimalno 10°C uz relativnu vlagu zraka od 70%. Rane od rezidbe moraju biti dobro prekrivene škropivom.

Ako se uoče i simptomi crne pjegavosti (Phomopsis viticola) potrebno je takve lucnjeve orezati i iznijeti iz nasada.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima presadnica povrća

Proizvođače presadnica povrća u zaštićenim prostorima savjetujemo na redovite preglede mladih biljaka, budući da vlažni i topli prostori pogoduju razvoju bolesti ali i nekih oblika štetnika.

Prilikom sjetve ili nakon sjetve, presadnice povrća potrebno je zaštititi od bolesti polijeganja rasada, truleži korijena i korijenovog vrata (Pythium spp., Phytophtora spp.) Zaštita se može provesti korištenjem nekih od ovih preparata:

PREVICUR ENERGY – U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 ml/m2 ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 ml/m2, a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 ml/m2, uz primjenu 2-4 l vode po m2 po tretiranju;

PROPLANT – zalijevanje biljaka nakon presađivanja ili nicanja sa 100 ml 0,2 %-tnog škropiva (200 ml/100 l vode) po biljci. Sredstvo se na ovaj način i za ovu namjenu može primijeniti maksimalno 2 puta u razmaku od 7-10 dana, a ukupna količina sredstva po jednom tretiranju ne smije prijeći 2 l/ha.

Za praćenje štetnika preporuča se vješanje žutih i plavih ljepljivih ploča netom iznad razine biljaka.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest ratarima

Sjetva ozimih žitarica približava se kraju te s obzirom da vremenski uvjeti osim žitaricama pogoduju i rastu korova  potrebno je obaviti suzbijanje korova u ozimim žitaricama kako ne bi konkurirali biljkama za hranjiva.

Za suzbijanje korova u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži možete koristiti neke od herbicida iz tablice.

PRIPRAVAK KULTURA VRIJEME PRIMJENE
SHARPEN 330 EC Ozima pšenica, Ječam, Raž, Pšenoraž Nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em) ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica (post-em, najkasnije BBCH 21).
PENDUS 330 EC Ozima pšenica, Ječam, Pšenoraž Nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em) ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica (post-em, najkasnije BBCH 21).
FUGA DELTA Ozima pšenica, Ozima tvrda (durum) pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima Sredstvo se može primijeniti prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do 3 lista (BBCH 13) kulture.
JURA EC Ozima pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em, BBCH 01-09) ili nakon nicanja (post-em), najkasnije do 3 lista usjeva (BBCH 10-13)
LEGACY PLUS Ozimi ječam, Ozima pšenica, Ozima tvrda (durum) pšenica, Pšenoraž Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) ili nakon nicanja kulture u stadiju razvoja od 2 lista do završetka busanja žitarica (BBCH 12-29) (post-em).
FILON 80 EC Ozima pšenica, Ozimi Ječam, Ozima Raž, Pšenoraž ozima  Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja žitarica(pre-em), ali samo ako je osigurana dobra pokrovnost sjemena(dubina sjetve najmanje 2-3 cm). Nedovoljno prekriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom.

Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr