MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Varaždinska

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nadprosječno toplo vrijeme koje nas prati od početka godine pogodovalo je kretanja vegetacije te bubrenju pupova na koštičavom voću posebice na breskvama, nektarinama i marelicama. U fazi bubrenja pupova na koštičavom voću potrebno je obaviti preventivnu zaštitu nasada s preparatima na bazi bakra (Champion, Champion flow SC, Nordox 75 WG, Neoram WG,  Cuprablau-Z, Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška juha Caffaro, Bordoška juha Manica, Kupropin, Cupra). Zaštita bakrenim pripravcima provodi se kako bi se pružila zaštita od uzročnika bolesti kovrčavosti lista na breskvama i nektarinama (Taphrina deformans),  šupljikavosti lista koštićavih voćaka (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i mladica (Monilinia  laxa).

Navedenim sredstvima može se dodati  Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron Top, Ovitex za  preventivnu zaštitu od prezimljujućih oblika štetnika ( jaja lisnih uši, štitastih uši, crvenog voćnog  pauka) ili koristite već gotove  kombinacije bakrenih i mineralnih ulja  Modro ulje ili Red fox.

Korištenje bakrenih preparata na koštičavom voću dozvoljeno je samo u fazi mirovanja pupova tj. najkasnije do faze bubrenja pupova (pupovi se ne smiju početi otvarati).  Također preporučamo da prilikom rezidbe odstranite sve bolesne i oštećene grane i osušene zaostale plodove sa stabla.

Kod provedbe zaštite preporuča se utrošiti veće količine  škropiva,  te zaštitu obaviti za mirnog vremena (kada su dnevne temperature zraka iznad 5°C) te prije najavljenih oborina.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimog luka i češnjaka

Tijekom mjeseca listopada i studenoga kreće sjetva/sadnja ozimog luka i češnjaka. Prije same sjetve/sadnje preporuča se obaviti zaštitu protiv zemljišnih štetnika, u tu svrhu može se primijeniti zemljišni insekticid FORCE 1,5 G koji se primjenjuje u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha. Karenca je osigurana vremenom primjene.

Nakon sadnje prije nicanja ovih ozimih kultura moguće je suzbiti korove. Herbicidi koji suzbijaju jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove su:

BUTISAN S koji se primjenjuje u količini 1-1,2 L/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha

FILON 80 EC se primjenjuje rano poslije nicanja (post-em), kada luk ima 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini od 30-50 ml na 100 m^2.,

STOMP AQUA primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha. Utrošak vode: 200-600 l/ha.

Herbicid AGIL 100EC suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove, dok herbicid

LENTAGRAN 40 WP suzbija jednogodišnje širokolisne korovi i primjenjuje se nakon nicanja/presađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha.

Navedene herbicide preporuča se primijeniti u „split aplikaciji“ odnosno da se preporučena količina herbicida raspodjeli ili primijeni u dva ili više puta u određenim vremenskim razmacima.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest ratarima

Agrotehnički rokovi za sjetvu ozimih žitarica približavaju se kraju. Ozime žitarice koje su zasijane u ranijim rokovima već su nikle dok one koje su zasijane u kasnijim rokovima se nalaze u fazi klijanja i nicanja.  Kako vremenski uvjeti pogoduju rastu žitarica tako pogoduju i rastu korova te je potrebno obaviti suzbijanje korova u ozimim žitaricama kako ne bi konkurirali biljkama za hranjiva.

Za suzbijanje korova u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja, a prije busanja možete koristiti: Sharpen 330 EC, Pendus 330 EC, Fuga delta i dr….

Suzbijanje korova provodite za mirnog  vremena  kada nema vjetra kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne  kulture.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Obavještavaju se Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, odnosno korisnici državnih potpora sa područja Varaždinske županije da Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK d.o.o. organizira prikupljanje i besplatan odvoz praznog ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

Prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Varaždinske županije bit će prema slijedećem rasporedu:

 

30.09.2019.

Amting d.o.o. Kolarova 2 Veliki Bukovec 8.00 – 10.00

 

02.10.2019.

Poljodom d.o.o. Gospodarska 2 Ivanec 8.00 – 11.00

 

04.10.2019.

Sakupljalište repe (repodrom) Stjepana Radića 1 Vidovec 8.00 – 11.00

 

09.10.2019.

PZ Jalžabet

Prodavaonica br. 1

Suhodolska 21 Jalžabet 8.00 – 10.00

 

 

30.10.2019.

Poljocentar Varaždinska bb Sračinec 8.00 – 10.00

 

 

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Na dan predaje ambalaže potrebno je ponijeti prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen. Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Upozoravamo poljoprivrednike da obavljaju redovite preglede svojih parcela na prisutnost kupusnog bijelca (Pieris brassicae), kupusnog štitastog moljca (Aleyrodes proletella), kupusnih sovica (Mamestra spp.), kupusne muhe (Delia radicum), kupusnih lisnih uši (Brevicoryne brassicae), kupusnih buhača (Phyllotreta spp.), kupusnog moljca (Plutella xylostella).

Ukoliko se pregledom parcela ustanovi velika pojava navedenih štetnika, potrebno je obaviti zaštitu insekticidima koji su navedeni u tablici.

Insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na kupusu.

ŠTETNIK PREPARAT I KARENCA
Kupusna muha Calinogor (14 dana)

Perfekthion (14 dana)

Chromogor (14 dana)

Kupusni buhač Fastac (14 dana)

Rogor 40 (14 dana)

Cythrin Max (3 dana)

Decis 2,5 EC (14 dana)

Kupusni moljac Affirm (3 dana)

Fastac 10 EC (14 dana)

Rotor Super (7 dana)

Scatto (7 dana)

Cythrin Max (3 dana)

Alverde (3 dana)

Sumialfa 5FL (7 dana)

Decis 2,5 EC (14 dana)

Kupusni bijelac Decis 2,5 EC (14 dana)

Fastac 10 EC (14 dana)

Sumialfa 5 FL (7 dana)

Scatto (7 dana)

Kupusni štitasti moljac Movento (3 dana)

Decis 2,5 EC (14 dana)

Kupusne sovice Decis 2,5 EC (14 dana)

Laser (3 dana)

Decis 100 EC (7 dana)

Rotor Super (7 dana)

Scatto (7 dana)

Kupusne lisne uši Decis 100 EC (7 dana)

Rotor Super (7 dana)

Scatto (7 dana)

 Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima krizantema

Vremenski uvjeti koji prevladavaju pogoduju razvoju bolesti i napadu štetnika na krizantemama.

Najčešće se javljaju bolesti: bijela hrđa (Puccinia horiana), smeđa trulež (Didymella liguicola), siva plijesan (Botrytis cinerea), smeđa pjegavost (Septoria chysanthemella), koncentrična pjegavost lista (Alternaria chrysanthemi).

Za suzbijanje navedenih bolesti moguće je primijeniti neke od preparata: CHROMOSUL 80, COSAVET DF, DITHANE DG NEOTEC, DOMARK 40 ME, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, SYSTHANE 20 EW, SIGNUM, PYRUS, POLYRAM DF, NEORAM WG, ORTIVA, QUADRIS.

Moguća je pojava tripsa i lisnih uši, ali i crvenih pauka i štetnih  gusjenica (sovice, kukuruzni moljac i dr). Tijekom vrlo toplih ljetnih dana i pri nižoj vlažnosti zraka postoji opasnost od moguće pojave stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus).

U nasad je potrebno postavljati žute i plave ljepljive ploče radi praćenja populacije štetnih insekata.

Od insekticida moguće je primijeniti: ACTARA (samo u zaštićenom prostoru), DEMITAN, KRAFT, VERTIMEC, RELDAN 22 EC, CALYPSO, MOSPILAN, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, DIREKT, CYTHRIN MAX

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Visoke dnevne temperature praćene oborinama pogoduju razvoju sekundarne zaraze krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), gorka trulež plodova  (Colletotrichum spp), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp), trulež plodova (Neofabraea spp).  Kod zaštite posebnu pozornost treba dati zaštiti ploda te kod izbora fungicida vodite računa da oni djeluju na suzbijane gore navedenih bolesti te da se poštuje karenca.

 

PRIPRAVAK BOLEST KARENCA
SCRAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION80 WG

krastavost, trulež ploda, gorka trulež ploda  

21 dan

TOPSIN M 500 trulež ploda 14 dana
GEOXE Siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana

 

 

Za suzbijanje pepelnice mogu se primijeniti pripravci:  Stroby (karenca 35 dana), Zato 50 WG (karenca 14 dana), Narivo 75 WG (karenca 35 dana) ili Luna Experience (karenca 14 dana) .

 

Također je potrebno i redovito suzbijanje  jabučnog savijača (Cydia pomonella), a za zaštitu može se primijeniti jedan od insekticida: Mospilan 20 SP (karenca 14 dana), Reldan 22 EC (karenca 21 dana), Calypso SC 480 (karenca 14 dana),   Coragen 20 SC (karenca 14 dana) ili  Affirm (karenca 7 dana)  .

 

Preporučamo da obratite pozornost na broj dozvoljenih primjena fungicida tijekom  jedne vegetacijske godine  te da vodite računa o karenci.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andreja.v-pofuk@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima oraha

Orahova muha (Rhagoletis completa) je štetnik koji  odlaže jaja u zeleni orah. Mjesto uboda potamni u obliku male crne točkice koja se ishranom ličinki povećava te zelena lupina oraha postaje mekana i s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha od koje se onda teško odvaja.

Let orahove muhe traje od sredine srpnja pa sve do kraja rujna, a prve muhe ulovljene sredinom srpnja te je potrebno obaviti suzbijanje ovog štetnika. Insekticidi registrirani za suzbijanje odraslog oblika orahove muhe su Imidan 50 WG i Calypso SC 480.

Važno je napomenuti da ranijom pojavom orahove muhe od polovice srpnja pa do polovice kolovoza nastaju veće štete jer ličinke muhe oštećuju tkivo peteljke pa se plod slabije razvija, potamni, smežura se i pljesnivi. Muhe koje lete u drugoj polovici kolovoza nisu tako opasne jer kao posljedica njihova razvoja pocrni samo dio zelene ljuske ploda, dok jezgra ostaje neoštećena.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obilaskom terena uočen je jaki napad plamenjačom, ali na pojedinim lokalitetima i pepelnicom.

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti preparatima: PROFILER, AZIMUT, ALFIL WG, MOMENTUM TRIO, GALBEN F, FANTIC F, GALBEN-C, FANTIC M, FOLPAN GOLD, FORUM STAR, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MANOXANIL WP, MILDICUT SC, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5, itd.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) primijenite preparate: NATIVO WG, POSTALON 90 SC, TALENDO, VIVANDO, COLLIS, CRYSTAL, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, DYNALI, TOPAS 100EC, DIFCOR EC, FALCON EC itd.

Važno je preparate birati tako da se koristi onaj preparat koji je najmanje korišten

Potrebno je provoditi kontrolu žutih ljepljivih ploča, te ukoliko se uoče odrasli oblici američkog cvrčka krenuti u tretiranje. Registrirani insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, NURELLE D, CHROMOREL – D, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, RELDAN 22 EC, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA. 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju bolesti vinove loze. Na pojedinim lokalitetima uočena je pojava plamenjače i pepelnice.

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti preparatima: PROFILER, AZIMUT, ALFIL WG, MOMENTUM TRIO, GALBEN F, FANTIC F, GALBEN-C, FANTIC M, FOLPAN GOLD, FORUM STAR, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MANOXANIL WP, MILDICUT SC, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5, itd.

 

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) primijenite preparate: NATIVO WG, POSTALON 90 SC, TALENDO, VIVANDO, COLLIS, CRYSTAL, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, DYNALI, TOPAS 100EC, DIFCOR EC itd.

 

FALCON EC primijenite ukoliko se primijete simptomi pepelnice, odnosno ako se na bobicama pojave sivo bijele prevlake.

 

Za suzbijanje druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) dozvolu imaju preparati: AFFIRM, RELDAN 22 EC, AVAUNT 15 SC, DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL i dr.

 

Važno je da svi vinogradari provode kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno da prate pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje potrebno je postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

 

Registrirani insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, NURELLE D, CHROMOREL – D, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, RELDAN 22 EC, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr