Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kišovito i nestabilno vrijeme  te visoka vlaga zraka  pogoduje razvoju  šupljikavosti lišća koštićavog voća (Stigmina carpophilla) i truleži plodova (Monilinia spp) u nasadima koštoćavog voća  dok  u nasadima breskve i nektarina postoji mogućnost pojave pepelnice (Sphaerotheca pannosa).

Za zaštitu protiv  šupljikavosti lista možete koristiti  Captan WP 50 (K-21 dan) i Kastor (K-21dan) i dr.

Za zaštitu protiv  truleži ploda i pepelnice na breskvi: Luna experience (K- 3 dana),  Revyona (K- 3 dana), Nativo 75 WG (K- 7 dana) i dr.

Za zaštitu protiv  truleži ploda na breskvi: Teldor (K- 3 dana), Switca (K-7 dana), Chrus 50 WG (K-7 dana) i dr.

Za zaštitu protiv  truleži ploda na šljivi: Revyona (K- 3 dana),   Nativo 75 WG (K- 7 dana), Teldor (K- 3 dana), Switca (K-7 dana) i dr.

U nasadima breskve i nektarina bilježimo let  breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) dok u nasadima šljive bilježimo let šljivinog savijača (Cydia funebrana).

Za suzbijanje breskvinog savijača možete koristiti  neke od insekticida: Coragen 20 SC (K-14 dana), Affirm opti (K-14 dana), Delegate 250 WG (K-7 dana) i dr.

Za suzbijanje šljivinog savijača možete se koristiti  insekticide:  Coragen 20SC (K-14 dana), Affirm opti (K-14 dana), Decis 100 EC (K-7 dana) i dr.

Preporučujemo svim poljoprivrednicima da prilikom izbora zaštitnog sredstva vode računa o karenci.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis