Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

U nasadima jabuka i dalje je potrebno provoditi preventivnu zaštitu od infekcije fuzikladijem (Venturia inaequalis) primjenom jednog od pripravaka: Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG ili dr .

Za zaštitu od  pepelnice (Podosphaera  leucotricha) mogu se koristiti : Luna expirience, Nativo 75 WG, Sercadis  i dr.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Pripremi za ispis