Obavijest vinogradarima

Od prošle preporuke bilježimo dosta promjenjivo vrijeme, toplo i sparno sa visokom vlagom zraka te velikom količinom oborina što utječe na pojavu bolesti.

Potrebno je i dalje provoditi zaštitu vinove loze protiv plamenjače (Plasmopora viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botritis cynerea), ali i vrlo važno je pratiti pojavu američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

Preparati za suzbijanje navedenih bolesti nalaze se u tablici.

BOLEST PREPARAT AKTIVNA TVAR
 

 

 

 

 

PLAMENJAČA

Mikal premium F Fosetil, folpet, iprovalikarb
Mikal Flash Fosetil, folpet
Orvego Dietomorf, ametoktradin
Pergado F Folpet, mandipropamid
Fantic F Folpet, benalaksil M
Cabrio top Piraklostrobin, metiram
Forum Star Dimetomorf, folpet
Vincare Folpet, bentiavalikarb
Mildicut 25 SC Ciazofamid
Profiler Fosetil, fluopikolid
Zorvec Vinabel Oksatiapiprolin, zoksamid
Magma triple Folpet, fosetil, cimoksanil
Folpan Gold i dr. Folpet, Metalaksil-M
     
 

 

 

 

PEPELNICA

Nativo 75 WG Trifloksistrobin, tebukonazol
Stroby DF Krezoksim-metil
Talendo Prokinazid
Topas 100 EC Penkonazol
Vivando SC Metrafenon
Dynali Difenkonazol, ciflufenamid
Domark 40 ME Tetrakonazol
Difcor Difenkonazol
Folicur EW 250 Tebukonazol
Zato 50 WG Trifloksistrobin
Collis Boskalid, krezoksim-metil
Kusabi Piriofenon
Sugoby i dr. krezoksim-metil
     
SIVA PLIJESAN Cantus Boskalid
Pyrus 400 SC Pirimetanil
Switch 62,5 WG Ciprodinil, Fludioksonil
Teldor SC 500 Fenheksamid
CHORUS 75 WG Ciprodinil

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18, 63/19) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

Osim suzbijanja američkog cvrčka nužno je i uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom, krčenje zapuštenih vinograda te uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

Nakon završetka cvatnje vinove loze u prethodnoj preporuci naveli smo obvezu suzbijanja ličinki američkog cvrčka. Slijedeći tretman suzbijanja treba se provesti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Pripremi za ispis