Obavijest proizvođačima paprike na otvorenom

Preporuča se da svi proizvođači paprike na otvorenom pregledaju svoje nasade te da provedu preventivnu zaštitu protiv bolesti i štetnika.

Najčešće bolesti koje se mogu pojaviti na paprici su siva plijesan (Botrytis cinerea), pepelnica (Leveillua taurica), plamenjača (Phytophthora capsici) te koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.).

Sredstva koja imaju dozvolu za suzbijanje navedenih bolesti su navedena u tablici:

PREPARAT BOLEST KARENCA
NATIVO 75WG Pepelnica 3 dana
NEORAM WG Bakterioze 5 dana
ORTIVA Pepelnica, plamenjača, koncentrična pjegavost 3 dana
SIGNUM Pepelnica 7 dana za slatke sorte, 21 dan za ljute sorte
SWITCH 62,5 WG Bijela trulež,

siva plijesan

7 dana
TAZER Pepelnica, plamenjača, koncentrična pjegavost 3 dana
ZAKEO 250SC Plamenjača, koncentrična pjegavost, pepelnica 3 dana
ZAFTRA AZT 250SC Plamenjača, koncentrična pjegavost, pepelnica 3 dana
STROBY WG Pepelnica 3 dana
ORTIVA TOP Pepelnica, palež lišća 3 dana

Od štetnika na paprici najveće štete radi kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis). Štete radi gusjenica koja se ubušuje u plod, te takav plod više nije za upotrebu.

Insekticidi dozvoljeni na paprici navedeni su u tablici

PREPARAT ŠTETNIK KARENCA
DECIS 2,5 EC Kukuruzni moljac, zelena stjenica, uši, žuta kukuruzna sovica, lisne uši 3 dana
ROTOR SUPER Sovice, lisne uši, zelena stjenica, sovice pozemljuše 3 dana
KRISANT EC Duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac 1 dan
PYREGARD Duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac 1 dan
PIRIMOR 50WG Lisne uši 14 dana
AFFIRM Kukuruzna sovica, južnoamerički moljac rajčice 3 dana
ABANTO Duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac 1 dan

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

 Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis