MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Krapinsko-zagorska

Obavijest voćarima

U proteklih nekoliko dana mnogi su nasadi jabuke i kruške stradali od mraza. Ipak, zaštitu od najvažnijih uzročnika bolesti potrebno je i dalje provoditi.

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada od infekcije fuzikladijem prošlo je  sedam dana. Od tada nisu ostvareni uvjeti za infekciju ovom bolešću.

Trenutna vremenska prognoza predviđa sunčano i toplo vrijeme, bez oborina kroz idućih par dana. Takvi uvjeti nisu povoljni za ostvarivanje infekcije navedenom bolešću. Da bi došlo do infekcije, potrebno je dulje vlaženje biljnih organa. Stoga vas upućujem na praćenje vremenske prognoze i u slučaju da bude najavljena kiša, potrebno je provesti zaštitu nasada dan ili dva prije  kiše. Mogu se koristiti pripravci navedeni u preporuci od 27. ožujka.

Za suzbijanje lisnih uši preporučujemo upotrebu aficida ( selektivan, namijenjen suzbijanju lisnih uši): Pirimor 50 WG.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača i sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

U fazi vunastog pupa vinove loze omogućene su infekcije uzročnikom crne pjegavosti rozgve ( Phomopsis viticola), ukoliko bude prisutno vlaženje biljnih organa. Zbog toga je potrebno pratiti vremensku prognozu i u slučaju najavljene kiše, provesti zaštitu jednim od registriranih pripravaka na bazi bakra: Nordox 75 WG, Cuprablau  Z 35 WG i Cuprablau Z (sredstvu je ukinuta dozvola, prodaja zaliha dozvoljena do 01.07.2020.). Zaštitu obavezno provesti dan ili dva prije najavljene kiše.

S najavljenim porastom temperatura aktivne će postati i grinje– uzročnice akarinoza (Calepitrimerus vitis) i erinoza (Eriophyes vitis). Za njihovo suzbijanje preporučujemo primjenu sumporanih pripravaka (Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Kumulus DF, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Thiovit jet, Sumpor SC80 i dr.) u povišenim koncentracijama, od faze vunastog pupa do pojave prvih listića.

 

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača i sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest ratarima

Savjetujemo proizvođačima ozimih žitarica da pregledaju svoje usjeve, kako bi na vrijeme primijetili simptome nekih od najvažnijih bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), smeđe pjegavosti lista(Septoria tritici) i dr.

Za suzbijanje navedenih bolesti na strnim žitaricama registrirani su sljedeći pripravci: Amistar 250 EC, Amistar Opti, Falcon EC 460, Controlan, Prosaro 250 EC, Folicur EW 250, Zantara, Elatus plus, Priaxor EC i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih široklisnih korova može se koristiti neki od navedenih pripravaka: Boss, Clap 300 SL, Lontrel 300, Vega, Sekator OD, Starane 250 EC, Patrol 200.

Navedene fungicide i herbicide koristite isključivo pri temperaturama od 5℃ i više jer u protivnom može doći do oštećivanja ( fitotoksičnosti) usjeva.

Sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, a sve podatke o registriranim sredstvima za zaštitu bilja možete pronaći na stranicama http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Posljednja preporuka za zaštitu jabuka i krušaka od najvažnijih bolesti upućena je prije 7 dana. U tom periodu prevladavalo je hladno vrijeme, s temperaturama ispod nule, pri čemu je osjet hladnoće pojačavao hladan vjetar. Moguće je da je došlo do smrzavanja cvjetnih pupova te stoga upućujemo voćare da pregledaju pupove.

U takvim uvjetima nisu ostvarene infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške  (Venturia ispp.). Danas u jutarnjim satima uvjete za laganu infekciju zabilježio je uređaj u Popovcu.

Za početak idućeg tjedna prognostičari ponovno najavljuju oborine. Zbog toga je potrebno prije najavljene kiše provesti zaštitu nasada od infekcije fuzikladijem.

Za zaštitu se može koristiti jedan od navedenih preventivnih pripravaka: Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP,Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Polyram DF, Ziram 76 WG, Delan 700 WDG, Delan Pro.

Za zaštitu od pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) može se koristiti jedan od pripravaka na bazi sumpora.

Potrebno je pratiti pojavu lisnih uši  i raznih gusjenica kako bi na vrijeme proveli njihovo suzbijanje. U nasadima kruške pratiti pojavu i početak odlaganja jaja kruškine buhe (Psylla pyri).

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača i sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Poštovani poljoprivrednici, prenosimo informacije udruge CROCPA u vezi zbrinjavanja otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja:

Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače da radi mjera opreza zbog korona virusa tvrtka CIAK d.o.o. do daljnjega nije u mogućnosti preuzimati otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja naših članica na skladištima tvrtke CIAK d.o.o. (Zabok, Vojnić, Osijek).

Također za sada nemamo u planu provoditi akcije sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja zbog trenutne zabrane masovnih okupljanja.

Čim se uvjeti promijene, obavijestit ćemo Vas.

Posjednici otpadne ambalaže (poljoprivredni proizvođači, tvrtke) koji imaju više od 100 kg ambalaže se za odvoz iste, uobičajeno, kao i do sada, mogu javiti direktno tvrtki CIAK d.o.o.

(kontakt broj: 0800 0003 ; 01/3463-521, e-mail: ekologija@ciak.hr

Obavijest voćarima

U nasadima jabuka koji se nalaze uz šume, u danima kad srednje dnevne temperature prijeđu 15 ℃, postoji opasnost od jače pojave jabučnog cvjetojeda, odnosno cvjetara ( Anthonomus pomorum). Odrasli kukci su pipe smeđe boje, karakterističnog izduženog rila, sa po 2 svjetlije pruge na pokrilju, u obliku slova „V“. Odrasli kukci izgrizaju pupove te odlažu jaja u njih. U cvjetnim pupovima se razvijaju bijele ličinke koje izgrizaju unutrašnjost pupa te on posmeđi kao da je stradao od mraza i propada.

Ako se otresanjem 100 izboja ustanovi prisutnost 20 ili više odraslih kukaca, potrebno je provesti njihovo suzbijanje. Za tu su namjenu registrirani insekticidi Decis 205 EC i Poleci plus.

Vrijeme prije cvatnje jabuka pravo je vrijeme za postavljanje lovki za potkornjake (Scolitidae). To su sitni kukčići tamne boje koji buše hodnike u voćkama, što primjećujemo po rupicama na granama ili deblu, iz kojih često izlazi piljevina. Obično potkornjaci napadaju stara i oslabjela stabla, ali mogu napasti i stabla u punoj kondiciji, kada su pretrpjela stresne uvjete poput mraza, suše i sl.

Ove kukčiće privlači crvena boja pa je ta činjenica iskorištena za nihov ulov postavljanjem crvenih ljepljivih ploča u nasade. Isto tako, mogu se postaviti lovke u vidu plastičnih boca, na kojima se par cm ispod čepa izbuši nekolko rupica, a u bocu stavi 60%- tni alkohol etilen, koji privlači potkornjake mirisom.

U nasadima krušaka potrebno je pratiti pojavu odraslih oblika kruškine buhe ( Pyilla pyri) i u vrijeme kad počnu odlagati jaja, potrebno je provesti njihovo suzbijanje. Veći broj pripravaka registriran je za tu namjenu, što se može provjeriti na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača te sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kiša koja je najavljena za vikend mogla bi omogućiti infekciju koštičavog voća uzročnikom paleži cvijeta i rodnih grančica ( Monillinia laxa), stoga je prije kiše potrebno provesti preventivnu zaštitu nasada.

Zaštitu  breskve možete provesti jednim od registriranih pripravaka: Argo, Chorus 50 WG, Indar 5 EW,  Luna Experience, Signum DF, Systhane  20 EW ili  Switch 6,25 WG.

Za  zaštitu marelica registrirani su: Chorus 50 WG, Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Teldor SC 500, Signum DF, Systhane 20 EW, Switch 6,25 WG.

 Za zaštitu trešnje dozvoljeni su fungicidi Chorus 50 WG, Indar 5 EW, Luna Expirience,  Teldor SC 500 i Switch 62,5 WG.

Preventivnu zaštitu šljive u fazi cvatnje moguće je obaviti fungicidima: Chorus 50 WG, Indar 5 EW, Teldor SC 500, Systhane 20 EW ili Switch 62,5 WG.

Na svom koštičavom voću dozvoljen je pripravak Signum DF.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i prema FIS bazi podataka Ministarstva poljoprivrede.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Jabuke se nalaze u fazi pojave diferenciranih cvjetnih pupova. Za zaštitu od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) prije kiše je potrebno je primijeniti jedan od registriranih fungicida:

Delan 700 WDG, Delan pro, Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WD.

Za zaštitu od pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) može se primijeniti neki od sumpornih pripravaka.

Za suzbijanje jabučne krvave uši ( Eriosoma lanigerum) može se koristiti pripravak Closer 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Pripravke koristite isključivo prema FIS bazi Ministarstva poljoprivrede.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

U nasadima vinove loze potrebno je provesti zaštitu od infekcije crnom pjegavošću  (Phomopsis viticola). U fazi vunastog pupa zaštita se provodi sredstvima na bazi bakra. Sredstva registrirana za tu namjenu su: Nordox 75 WG, Cuprablau  Z 35 WG i Cuprablau Z ( sredstvu je ukinuta dozvola, prodaja zaliha dozvoljena do 01.07.2020.)

Pripravku na bazi bakra može se dodati pripravak na bazi mineralnog ulja ( Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron top i sl). radi istovremenog suzbijanja prezimljujućih oblika nekih štetnika ( jaja crvenog pauka, štitaste uši isl.).

 

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i sukladno FIS bazi podataka Ministarstva poljoprivrede.

                                                                                             Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Jabuke se nalaze u fazi otvaranja vršnih pupova te su s najavljenom sutrašnjom kišom moguće infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis).  Zaštitu nasada potrebno je provesti  prije kiše, prema preporuci od 03.02.2020. Dozu bakrenih pripravaka potrebno je prilagoditi razvojnoj fazi voćaka.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

                                                                                                  Sanja Gregurić, dipl.ing.agr

                                                                                              E-mail: sanja.greguric@mps.hr