MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Krapinsko-zagorska

Obavijest vinogradarima

Prevladava vrlo vruće i sparno vrijeme. Takvo vrijeme pogoduje prvenstveno širenju pepelnice vinove loze ( Uncinula necator). Budući da pepelnica može inficirati bobe sve do početka njihovog mekšanja i promjene boje, potrebno je provesti zaštitu jednim od registriranih fungicida: Luna Expirience , Luna Privilege , Dynali , Collis , Kusabi, Talendo, itd.

U slučaju najavljenih lokalnih pljuskova raste opasnost od infekcije vršnog lišća plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola). Zaštita se može provesti jednim od pripravaka kao što su Fantic F,  Fantic A, Cyclo R, Azimut 80 WG, Leimay, Ridomil Gold R, Orvego i dr. ili jednim od pripravaka na bazi bakra ( Cuprablau Z 35 WG, Neoram, Cuprocaffaro 50 WP, Champion 50 EG, Codimur SC i dr.)

U fazi mekšanja i promjene boje bobica za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od botriticda: Switch 62,5 WG, Geoxe, Teldor SC 500, Cantus i dr.

Odabir sredstava za zaštitu bilja vršite prema zadovoljavajućoj karenci, s obzirom na vrijeme dozrijevanja pojedine sorte.

Podsjećam da je vrlo važno pratiti brojnost američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus) pomoću žutih ljepljivih ploča. Ukoliko se tijekom srpnja utvrdi prisutnost odraslih oblika potrebno je provesti treće tretiranje za suzbijanje ovog štetnika.

Registrirani pripravci: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Mx, Mavrik Flo,Avaunt EC, Sivanto Prime. Insekticidi koji su registrirani za primjenu i u ekološkoj proizvodnji su: Abanto, Krisant EC, Asset Five, Direkt green i Pyregard.

Od velike je važnosti da se ne primjenjuje stalno isti insekticid kako bi se usporila pojava rezistentnosti štetnika.

Važno je da cvatući porast u vinogradu bude pokošen prije primjene insekticida, kako ne bismo ugrozili pčele!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                       E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima- ambrozija

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obvezu uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisifolia) sa svojih poljoprivrednih površina (oranice, livade, vrtovi i drugo), uključujući i rubove parcela, poljske putove, rubove šuma i sl.

Ambrozija je vrlo agresivan korov, a uz to i jaki alergen, te je zbog toga njezino višekratno suzbijanje tijekom godine propisano Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije-Ambrosia artemisifolia L.

Osobito skrećemo pažnju korisnicima državnih potpora na važnost obveznog suzbijanja ambrozije jer  je to propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima, kojih su se dužni pridržavati.

Suzbijanje ambrozije potrebno je provoditi više puta tijekom sezone, prije cvatnje iste. Moguće je primijeniti neku od mehaničkih metoda (čupanje, košnja, i sl) ili kemijske metode (herbicidi). Za neprovođenje mjera propisane su novčane kazne.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke o zaštiti  vinove loze prošlo je 9 dana. Uvjeti za širenje plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice ( Uncinula necator) i dalje su povoljni. Stoga preporučujem primjenu jednog od pripravaka za zaštitu od pepelnice: Luna Expirience, Kusabi SC, Spirox EC, Dynali, Talendo, Talendo extra EC i dr.

Iako bobe vinove loze  više nisu podložne infekciji plamenjačom vinove loze, važno je zaštititi lišće, kako ne bi došlo do prijevremene defolijacije. Mogu se koristiti npr: Fantic F,  Fantic A, Cyclo R, Azimut 80 WG, Leimay, Ridomil Gold R, Orvego i dr.

Važno je pratiti ulov američkog cvrčka na žutim pločama jer ukoliko se  tijekom srpnja po ploči uhvati 4 ili više cvrčaka, znači da je nužno provesti još jedno suzbijanje ovog štetnika krajem srpnja ili početkom kolovoza.

Osim suzbijanja cvrčka, prijenosnika zlatne žutice vinove loze, potrebno je iskrčiti sve čokote koji pokazuju simptome fitoplazmoze. Ukoliko niste sigurni radi li se o simptomima zlatne žutice vinove loze, možete se obratiti za pomoć djelatnicima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

 

                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail:
sanja.greguric@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Toplo vrijeme praćeno povremenim pljuskovima pogodno je za sekundarno širenje fuzikladija (Venturia inaequalis) u voćnjaku. Moguće su i infekcije nekom od „skladišnih „ bolesti ( trulež plodova, gorka trulež, pjegavosti plodova i sl. Osim toga, postoji i opasnost od pepelnice (Podosphaera leucotricha).  Pripravci na bazi kaptana  ( Caption 80, Kapeta, Scab i dr.) zaštititi će plod od fuzikladija i truleži, ali ne i od pepelnice.

Za zaštitu od svih navedenih bolesti preporučujemo jedan od pripravaka: Luna Expirience, Nativo 75 WG ili Bellis.

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno provesti suzbijanje jednim  od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm, Coragen 20 SC,  Mospilan 20 SG, 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr..

Pripravke koristite isključivo sukladno FIS bazi. Voditi evidenciju o primjeni szb, a račune od kupljenih szb čuvati minimalno 3 godine.

                                                                      Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                      E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Krajem lipnja/ početkom srpnja u nasade oraha treba postaviti žute ljepljive ploče kako bi se kontrolirala prisutnost i brojnost orahove muhe ( Rhagoletis completa). Na osnovu praćenja pojave i leta muhe, može se preciznije odrediti potreba i termin suzbijanja ovog štetnika.

Ploče se mogu postaviti u donji dio krošnje, s obzirom na to da muha prezimljava na tlu ispod krošnje.

U manjim nasadima može se primijeniti metoda masovnog ulova, odnosno, postaviti veći broj žutih ploča u krošnju, kako bi se ulovio što veći broj muha.

Učinkovitost žutih ploča možemo povećati ukoliko ih kombiniramo sa proteinskim mamkom ( Buminal) koji muhe privlači mirisom.

 

                                                                                                     Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Toplo vrijeme praćeno povremenim pljuskovima pogodno je za sekundarno širenje fuzikladija (Venturia inaequalis) u voćnjaku. Moguće su i infekcije nekom od „skladišnih „ bolesti ( trulež plodova, gorka trulež, pjegavosti plodova i sl. Osim toga, postoji i opasnost od pepelnice (Podosphaera leucotricha).  Pripravci na bazi kaptana  ( Caption 80, Kapeta, Scab i dr.) zaštititi će plod od fuzikladija i truleži.

Nativo 75 WG i Luna expirience registrirani su za suzbijanje pepelnice jabuke i pjegavosti jabuke. Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti još i Zato 50WG i Zato plus.

 

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno provesti suzbijanje jednim  od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm, Coragen 20 SC,  Mospilan 20 SG, 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr..

Pripravke koristite isključivo sukladno FIS bazi. Voditi evidenciju o primjeni szb, a račune od kupljenih szb čuvati minimalno 3 godine.

                                                                      Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                      E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke o zaštiti vinove loze prošlo je  9 dana.  U tom periodu agroklimatske stanice zabilježile su uvjete za  jednu do dvije sekundarne infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola). Posebno su povoljni uvjeti za širenje pepelnice vinove loze ( Uncinula necator). Potrebno je nastaviti zaštitu od obje navedene bolesti. Za zaštitu od plamenjače može se koristiti jedan od registriranih pripravaka: Fantic F,  Fantic A, Cyclo R, Azimut 80 WG, Leimay, Ridomil Gold R, Orvego i dr.

Za suzbijanje pepelnice koristiti jedan od pripravaka: Luna Expirience, Kusabi SC, Spirox EC, Dynali, Talendo, Talendo extra EC i dr.

Ako je pepelnica prisutna u nasadu, razmaci između dva tretiranja ne smiju biti duži od 10 dana.

Ukoliko imate sorte vinove loze koje su pred zatvaranjem grozda, primijeniti jedan od botriticida navedenih u prethodnoj preporuci.

Važno!

Početkom srpnja potrebno je postaviti žute ljepljive ploče u nasade vinove loze kako bi se pomoću njih pratila prisutnost i brojnost američkog cvrčka koji je jedini prijenosnik uzročnika zlatne žutice vinove loze ( Flavescence doree). Ploče treba postaviti na srednju armaturnu žicu. Zamjenjuju se nakon 2-3 tjedna ili prije, ukoliko se na njih ulovi velik broj insekata u kraćem roku. Da bismo pratili brojnost američkog cvrčka i učinkovitost njegovog suzbijanja, dovoljno je postaviti 2 ploče po hektaru vinograda no preporučujemo da se postavi veći broj ploča ( barem 10-tak / ha), kako bi se na njih ulovio što veći broj odraslih američkih cvrčaka.

Ukoliko se  tijekom srpnja po ploči uhvati 4 ili više cvrčaka, znači da je nužno provesti još jedno suzbijanje ovog štetnika krajem srpnja ili početkom kolovoza.

Osim suzbijanja cvrčka, prijenosnika zlatne žutice vinove loze, potrebno je iskrčiti sve čokote koji pokazuju simptome fitoplazmoze. Ukoliko niste sigurni radi li se o simptomima zlatne žutice vinove loze, možete se obratiti za pomoć djelatnicima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

 

                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail:
sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Za zaštitu lisne mase i plodova jabuke od fuzikladija ( Venturia inaequalis) može se koristiti jedan od pripravaka na bazi aktivne tvari ditianona (Delan 700 WDG, Alcoban, Delan SC..) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 480 SC).  Zaštitu treba ponoviti nakon 30-tak mm oborina.

Za suzbijanje pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) može se koristiti Luna Expirience, Domark 40, Sercadis, Zato 50 WG , Zato plus i dr.

 Za suzbijanje jabučnog savijača i savijača pokožice ploda registrirani su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

S obzirom na vruće vrijeme, potrebno je pratiti pojavu crvenog voćnog pauka ( Panonychus ulmi) i koprivine grinje ( Tetranychus urticae) . Za njihovo suzbijanje registrirani su npr. Red fox, Apache, Voliam targo, Zoom 11 SC, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC i sl.

Tretiranje obaviti u večernjim satima, prije aplikacije pokositi cvatuće korove u voćnjaku, kako biste zaštitili pčele.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Čuvati račune od kupljenih sredstaa za zaštitu bilja.

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Visoke temperature i visoka relativna vlažnost zraka pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Simptome pepelnice uočavamo na bobicama u vidu pepeljaste prevlake u slabije zaštićenim vinogradima. Zbog izuzetno povoljnih uvjeta za širenje ove bolesti razmake između tretiranja treba skratiti na 10 dana, a u vinogradima u kojima se pepelnica pojavila, zaštitu ponoviti nakon 8 dana.

Može se koristiti jedan od registriranih pripravaka za suzbijanje pepelnice vinove loze, npr. Luna Expirience, Nativo WG, Kusabi, Domark ME, Dynali EC, Collis SC i dr. Važno je napomenuti da treba birati fungicid koji je dosada najmanje korišten. Koristiti dovoljne količine vode, kako bi zaštita bobica bila kvalitetna.

Potrebno je nastaviti i zaštitu od plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola). Mogu se koristiti npr. Pergado F, Curzate F, Mildicut, Ampexio, Valis F, Cabrio top i dr.

Ukoliko imate rane sorte vinove loze, kod kojih dolazi do faze zatvaranja grozda, potrebno je primijeniti jedan od botriticida za zaštitu od sive plijesni ( Botrytis cinerea):  TeldorSC 500, Pyrus 400 SC, Switch62,5 WG, Geoxe i dr.

Za suzbijanje druge generacije pepeljastog grožđanog moljca ( Lobesia botrana) mogu se primijeniti insekticidi: Laser KS, Coragen SC, Avaunt 15 SC, Affirm , Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Sumialfa  FL. Let žutog grozdovog moljca nije zabilježen.

Na žutim pločama bilježimo prve ulove odraslih oblika američkog cvrčka ( Schapoideus titanus) te je potrebno je provesti  njegovo drugo ovogodišnje suzbijanje.   Za tu namjenu registrirani su insekticidi:

Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Mx, Mavrik Flo,Avaunt EC, Sivanto Prime. Insekticidi koji su registrirani za primjenu i u ekološkoj proizvodnji su: Abanto, Krisant EC,Asset Five, Direkt green i Pyregard.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

 

                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail:
sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U periodu  od posljednje preporuke o zaštiti vinove loze agrometeorološke stanice na području KZŽ zabilježile su uvjete za razvoj 2-3 sekundarne infekcije plamenjačom vinove loze, ovisno o tome gdje je bilo lokalnih pljuskova. U narednom tjednu najavljena je mogućnost lokalnih pljuskova i visoke dnevne temperature, što će pogodovati  razvoju pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator )  i plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola).

Savjetujemo svim vinogradarima  koji su posljednju zaštitu vinove loze proveli prije 10 ili više dana da ponove zaštitu svojih vinograda.  Za zaštitu od plamenjače mogu se koristiti npr. Fantic F,  Pergado F,  Magma triple, Momentum trio,  Forum star, Orvego i dr. navedeni u preporuci od  prije 10 dana. Vodite računa o tome da pripravak na bazi iste aktivne tvari ne koristite više od 2 puta tijekom vegetacije, u cilju sprečavanja rezistentnosti.

Na lokalitetima gdje su prisutni simptomi peronospore u vidu žutih mrlja na lišću, prednost dajemo pripravcima: Profiler, Orvego ili Forum Star WP koji imaju antisporulantno djelovanje (sprečavaju pojavu sporonosnih organa, odnosno, bijele prevlake na donjoj strani pjega).

Za suzbijanje pepelnice vinove loze  možete koristiti npr.  Dynali, Nativo 75 WG, Vivando, Talendo, Mystic, Domark 40 ME, Kusabi i dr.

Pojavu i brojnost američkog cvrčka ( Schapoideus titanus) potrebno je pratiti žutim ljepljivim pločama. Drugo obvezno suzbijanje provodi se 2-3 tjedna nakon prvog suzbijanja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.                                                                                 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr