MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Krapinsko-zagorska

Obavijest voćarima

U nasadima šljive koji nisu u potpunosti stradali od mraza potrebno je na kraju cvatnje provesti suzbijanje šljivinih osica, uzročnika otpadanja tek zametnutih plodića.

Registrirani insekticidi za tu namjenu su Mospilan 20 SG i  Decis 2,5 EC.

Radi zaštite pčela, primjenu insekticida potrebno je provesti pred večer. Osim toga, cvatući korovi u voćnjaku moraju biti pokošeni.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Neke sorte vinove loze nalaze se u fazi razvoja prvih listića. To je faza u kojoj je vinova loza vrlo osjetljiva na infekcije  uzročnikom crne pjegavosti rozgve ( Phomopsis viticola).  Zbog toga je potrebno prije kiše koja je najavljena za vikend, provesti preventivnu zaštitu vinove loze. Može se koristiti jedan od pripravaka na bazi mankozeba ( (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol), propineba (Antracol 70 WG) ili ditianona (Delan Pro).

Za zaštitu od pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora (Chromosul 80Thiovit JetKumulus DFKalinosul 80 WGKossan WGSulfolac 80 WGCosavet DFSumpor SC-80Brimflo, Sulgran, Microthiol Special Disperss)

Sumpor u povišenim koncentracijama će ujedno djelovati i na grinje, uzročnice erinoza i akarinoza.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Jabuke na području Krapinsko- zagorske županije nalaze se na početku cvatnje ili u cvatnji, a kruške uglavnom pri kraju cvatnje. Agrometeorološke stanice zabilježile su uvjete za jaku infekciju fuzikladijem ( Venturia spp.) tijekom 13. i 14.04. Nasadi koji su tretirani prema preporuci od 08.04. bili su zaštićeni od infekcije, nije palo dovoljno kiše da ispere zaštitna sredstva s biljnih organa. Tijekom vikenda ponovno je najavljena kiša te stoga savjetujemo ponoviti zaštitu nasada od infekcije fuzikladijem prije kiše.

Za zaštitu jabuke i kruške od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) može se koristiti jedan od fungicida: Scala, Polyram DF, Ziram 76 WG), Dithane M-45, Pinozeb M-45).

Za zaštitu jabuke od infekcije pepelnicom (Podosphaera leucotricha) može se koristiti:  Stroby DF, Zato 50 WG, Zato plus, Tercel WG, Sercadis.

Za vrijeme cvatnje jabuka ne koristiti insekticide.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja. 

                                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Savjetujemo voćarima da pregledaju svoje nasade kruške radi utvrđivanja prisutnosti jaja i ličinki kruškine buhe ( Psylla pyri). U slučaju veće brojnosti jaja kruškine buhe potrebno je provesti suzbijanje insekticidima, kad iz jaja izađe 30% ličinki. Za tu namjenu registrirani su insekticidi: Delegate 250 WG, Movento SC, Harpun, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC. Navedenim insekticidima preporučljivo je dodati 0,3-0,5% Bijelog ulja, radi što boljeg prianjanja sredstva na biljne organe. Ukoliko kombinirate suzbijanje kruškine buhe sa zaštitom od fuzikladija ( Venturia spp.), vodite računa da Bijelo ulje nije preporučljivo miješati sa pripravcima na bazi kaptana jer može doći do fitotoksičnosti ( oštećivanja biljnih organa).

Naglašavamo da je primjenu insekticida potrebno provesti po završetku cvatnje, kako ne bi stradale pčele. Isto tako, u vrijeme primjene insekticida cvatući korov u voćnjaku mora biti pokošen.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).
Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest ratarima

Obilaskom površina pod ozimim žitaricama, osobito onih gušćeg sklopa,  utvrđena je prisutnost simptoma nekih od najvažnijih bolesti žitarica:  sive pjegavosti ječma (Rynchosporium secalis) i smeđe pjegavosti lista pšenice ( Septoria tritici). Savjetujemo poljoprivrednike da obiđu svoje površine pod žitaricama i da u slučaju prisutnosti simptoma navedenih bolesti primijene jedan od registriranih fungicida: Amistar 250 EC, Falcon forte, Controlan, Folicur EW 250, Elatus plus i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

U protekla dva dana zabilježene su niske temperature zraka ( od -3,5 do -5℃) širom Krapinsko- zagorske županije što je dovelo do oštećivanja biljnih organa koštičavih i jezgričavih voćaka. Savjetujemo primjenu jednog od biostimulatora razvoja na bazi aminokiselina (Drin, PolyAmin, Megafol i dr)  koji će pomoći voćkama da lakše prebrode stres.

U proteklih tjedan dana nisu zabilježene infekcije najvažnijim bolestima no s porastom temperatura i najavljenim oborinama početkom idućeg tjedna mogu se očekivati i infekcije.

Za zaštitu jabuke i kruške od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) prije kiše je potrebno provesti tretiranje jednim od fungicida: Pyrus SC, Scala), Polyram DF, Ziram 76 WG), Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

Za preventivnu zaštitu jabuke od infekcije pepelnicom (Podosphaera leucotricha) može se koristiti jedan od pripravaka na bazi sumpora, a tamo gdje je pepelnica prisutna u jačoj mjeri prednost dajemo jednom od slijedećih pripravaka:  Stroby DF, Zato 50 WG, Zato plus ili Tercel WG, Sercadis.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

   Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

 

Obavijest vinogradarima

Idućih dana očekuje se porast temperatura, a početkom narednog tjedna očekuju se i oborine. Neke sorte vinove loze  nalazi se u fazi razvoja prvih listića. Faza otvaranja pupova i razvoja prvih listića smatra se kritičnom za infekcije  uzročnikom crne pjegavosti rozgve ( Phomopsis viticola).  Zbog toga je potrebno prije kiše provesti preventivnu zaštitu vinove loze. U ovoj razvojnoj fazi preporučujemo jedan od pripravaka na bazi mankozeba ( (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol), propineba (Antracol 70 WG) ili ditianona (Delan Pro).

Za zaštitu od pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora (Chromosul 80Thiovit JetKumulus DFKalinosul 80 WGKossan WGSulfolac 80 WGCosavet DFSumpor SC-80Brimflo, Sulgran, Microthiol Special Disperss)

Sumpor u povišenim koncentracijama će ujedno djelovati i na grinje, uzročnice erinoza i akarinoza.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Ovisno o sortimentu i ekspoziciji, jabuke  se nalaze u fazi pojave listića do faze diferenciranih cvjetnih pupova. U proteklih 7 dana nisu zabilježeni uvjeti za razvoj infekcije fuzikladijem  (Venturia inaequalis). S obzirom na to da je za petak popodne i subotu najavljena promjena vremena s kišom, potrebno je prije kiše provesti preventivnu zaštitu nasada od infekcije ovim patogenom.

Za tu namjenu možete koristiti npr: Delan 700 WDG, Delan pro, Polyram DF, Ziram 76 WG. Pripravcima na bazi djelatne tvari mankozeb (Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WD. I dr.) ukida se registracija s 01.07.2021; a primjena zaliha bit će dozvoljena do 04.10.2021.

Za suzbijanje pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) može se koristiti jedan od registriranih pripravaka na bazi sumpora ( npr. Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Sumpor 80 Sc-80 i dr.)

U voćnjacima u kojima je prisutna jabučna krvava uš ( Eriosoma lanigerum)potrebno je provesti njeno suzbijanje pripravkom Closer.

U voćnjacima u kojima su prisutni potkornjaci (Scolitidae) potrebno je prije cvatnje postaviti lovke za njihov masovni ulov. To su sitni kukčići tamne boje koji buše hodnike u voćkama, što primjećujemo po rupicama na granama ili deblu, iz kojih često izlazi piljevina. Ako je napad jak, voćka se osuši i propada.

Budući da ih privlači crvena boja, korisno je postavljanje crvenih ljepljivih ploča u nasade. Isto tako, mogu se postaviti lovke u vidu plastičnih boca, na kojima se par cm ispod čepa izbuši nekolko rupica, a u bocu stavi 60%- tni alkohol etilen, koji privlači potkornjake mirisom.

U nasadima krušaka potrebno je pratiti pojavu odraslih oblika kruškine buhe ( Pyilla pyri) i u vrijeme kad počnu odlagati jaja, potrebno je provesti njihovo suzbijanje. Veći broj pripravaka registriran je za tu namjenu, što se može provjeriti na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača te sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede.

 

        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                      E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kiša koja je najavljena za vikend mogla bi omogućiti infekciju koštičavog voća uzročnikom paleži cvijeta i rodnih grančica ( Monillinia laxa). Zaštitu od ove bolesti potrebno je provesti na početku cvatnje koštičavog voća, u punoj cvatnji te na pri kraju cvatnje. Infekcija je moguća ako bude kiše, stoga je prije kiše potrebno provesti preventivnu zaštitu nasada.

Zaštitu  breskve možete provesti jednim od registriranih pripravaka: Chorus 50 WG, Indar 5 EW,  Luna Experience, Systhane  20 EW ili  Switch 6,25 WG.

Za  zaštitu marelica registrirani su: Chorus 50 WG, Indar 5 EW, Teldor SC 500, Difcor, Systhane 20 EW, Switch 6,25 WG

 Za zaštitu trešnje dozvoljeni su fungicidi Chorus 50 WG, Indar 5 EW, Luna Expirience,  Teldor SC 500 i Switch 62,5 WG.

Za zaštitu višnje ragistrirani su: Chorus 75 WG, Luna Expirience, Topsin M 500 SC..

Preventivnu zaštitu šljive u fazi cvatnje moguće je obaviti fungicidima: Chorus 50 WG, Indar 5 EW, Teldor SC 500, Systhane 20 EW ili Switch 62,5 WG..

Na svom koštičavom voću dozvoljen je pripravak Signum DF.

 Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i prema FIS bazi podataka Ministarstva poljoprivrede.

 

                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                 E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

U fazi otvaranja pupova moguće su infekcije uzročnicima krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis ), stoga je prije kiše koja je najavljena za ovaj vikend potrebno provesti zaštitu jednim od pripravaka na bazi bakra ( Nordox 75, Neoram WG, Cuprocaffaro 50 WP,  Champion flow SC, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Coper key flow, Cupra i dr.)

Za suzbijanje pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) pripravku na bazi bakra potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora.

U nasadima krušaka potrebno je pratiti pojavu odraslih oblika kruškine buhe ( Pyilla pyri) i u vrijeme kad počnu odlagati jaja, potrebno je provesti njihovo suzbijanje. Veći broj pripravaka registriran je za tu namjenu, što se može provjeriti na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača te sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede.

 

                                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                      E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr