MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Krapinsko-zagorska

Obavijest voćarima

U posljednjih par dana pale su veće količine kiše koje su isprale kontaktna sredstva za zaštitu bilja sa biljnih organa. Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka od infekcije fuzikladijem  (Venturia inaequalis) prošlo je 7 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za  nove infekcije  tom bolešću. Period nestabilnog vremena sa povremenim pljuskovima se nastavlja te je potrebno nastaviti preventivnu zaštitu nasada od primarnih infekcija fuzikladijem. Potrebno je, kao i do sada, kombinirati jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione,  ili Indar 5 EW), sa jednim od kontaktnihh pripravaka koji produžuju period preventivne zaštite i daju bolju zaštitu ploda ( Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP).

Pripravci sistemičnog načina djelovanja ujedno pružaju zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha). Ako je napad pepelnice jak, za njeno suzbijanje može se koristiti jedan od pripravaka: Luna Expirience, Zato 50 WG ili Zato plus.

Za suzbijanje jabučnog savijača ( Cydia pomonella) može se koristiti npr. Mospilan 20 SP, 480, Imidan 50, Laser i dr.

Za suzbijanje jabučnog savijača ( Cydia pomonella) može se koristiti npr. Mospilan 20 SP, Calypso

 

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest uzgajivačima lijeske

U periodu svibanj- lipanj, za vrijeme kišnih perioda, može se pojaviti trulež plodova u nasadima lijeske. Trulež plodova uzrokuje veći broj gljivica ( npr Monilinia fructigena, Botrytis cinerea i dr.), ali se na kraju svodi na isto: plodovi trunu i propadaju. Bolest se često javlja na mjestima oštećenja od ljeskotoča ili zelenih stjenica pa je važna preventivna mjera pri sprečavanju ove bolesti kontrola brojnosti i ( prema potrebi) suzbijanje ljeskotoča i stjenica. Preventivna zaštita nasada od bolesti vrši se pripravkom Signum, sredinom svibnja i početkom lipnja. Ovaj pripravak ujedno štiti nasad od pepelnice i lisnih pjegavosti lijeske.

Ljeskotoč (Curculio nucum) je pipa dugačka tanka rila, smeđe boje tijela. Odrasli odlažu jaja u plodove, zbog čega oni otpadaju ili su crvljivi.

Za suzbijanje ljeskotoča  odlučujemo se ukoliko pronađemo 3-4 odrasle jedinke po grmu. Za njegovo suzbijanje još uvijek je registriran jedino  pripravak Calypso SC 480.

Razne stjenice također se pojavljuju u ovo vrijeme. Čine štetu sišući na plodovima, zbog čega dolazi do deformacija plodova, a osim toga, kroz rupice od sisanja ulaze spore raznih gljivica što dovodi do truljenja plodova. Nema registriranih pripravaka za njihovo suzbijanje, ali na njih djeluje Calypso- pripravak registriran za suzbijanje ljeskotoča.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).
Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima- orah

U nasadima oraha  potrebno je provesti zaštitu od sive pjegavosti oraha ili antraknoze (Gnomonia leptostyla). To je bolest koja može uzrokovati defolijaciju oraha, ukoliko bude prisutna u jakom intenzitetu.

Zaštita se može provesti jednim  od fungicida: Signum, Penncozeb 75 DG, Dithane DG Neotec, Champion 50 WG, Systhane 20 EW i drugi.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail:
sanja.greguric@savjetodavna.hr

 

 

Obavijest proizvođačima kukuruza

Nakon nicanja kukuruza i korova  primjenjuju se takozvani translokacijski herbicidi koje korovna biljka upija preko zelene mase i provodi svojim provodnim snopovima po čitavoj biljci, uključujući i korijen. Zbog toga translokacijski herbicidi suzbijaju i tvrdokorne višegodišmnje korove poput slaka, osjaka, sirka ili pirike koje ne mogu suzbiti herbicidi koje primjenjujemo nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza.

Za primjenu translokacijskih herbicida je važno je da se  pridržavate preporučenih rokova za njihovu primjenu kako ne bi došlo do pojave neželjenih fitotoksičnih promjena.  Većina takvih herbicida smije se primjenjivati u periodu kada kukuruz razvije od 3 do 6 listova no potrebno je proučiti uputstvo za svaki pojedini herbicid posebno. Nakon primjene herbicida par sati ne bi smjela padati kiša kako ih ne bi isprala prije nego uđu u biljku.

Neki od translokacijskih herbicida koji su namijenjeni suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova su: Banvel 480S, Cash 480 SL, Motikan, Kolo 480 S,  Starane 250,  Pluss ,  Tomigan 250 EC, Vega, Cambio,  Casper 55 WG, Mustang  i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) mogu se koristiti:

Motivell, Motivell extra 6 OD, Trawell, Magnum,  Nicosh,  Marvel,  Milagro,  Tarot 25 DF,  Equip i dr.

Postoje i gotove tvorničke kombinacije za istovremeno suzbijanje travnih i širokolisnih korova, kao što su:  Cyntel 51 WG,  Elumis ,   Principal Pluss 66,5 WG, Laudis  

 

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača i sukladno FIS bazi podataka.

 

                                                                                                      

                                                                                                     Sanja Gregurić, dipl.ing.agr. 

                                                                                                 E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Posljednja preporuka za zaštitu vinove loze od najvažnijih bolesti upućena je prije 10 dana. U posljednjih par dana padala je kiša  koja je umanjila djelotvornost apliciranih fungicida, a osim toga, došlo je do porasta biljne mase koja je sada nezaštićena. Krajem tjedna najavljena je ponovno kiša pa  postoji mogućnost za  ostvarivanje infekcije plamenjačom vinove loze  (Plasmopara viticola). Zato je prije kiše potrebno provesti zaštitu nasada.

Za zaštitu od plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka na bazi fosetila (Mikal flash, Mikal premium F, Magma triple, Momentum trio ), osobito ako su pripravci na bazi fosetila korišteni i za prethodno tretiranje jer se preporučuju koristiti u tzv. blok metodi ( nekoliko puta za redom).

Osim njih, mogu se koristiti npr. Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Curzate F. Pripravci koji sadrže folpet ( Galben F, Mikal flash, Momentum trio, Mikal premium F) ujedno pružaju zaštitu od infekcije botritisom ( Botrytis cinerea) u cvatnji ranijih sorata vinove loze.

Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC,

Iako smo još sredinom travnja zabilježili let pepeljastog grozdovog moljca ( Eupoecilia ambiquella), za sada njihovo suzbijanje nije potrebno.

O potrebi suzbijanja gusjenica grozdovih moljaca bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail:
sanja.greguric@savjetodavna.hr

 

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) prošlo je 7 dana. U tom periodu većina agroklimatskih  stanica na području Krapinsko- zagorske županije ( ovisno o količini kiše lokalno) zabilježile su više srednje jakih do jakih infekcija fuzikladijem. Period nestabilnog vremena sa povremenim pljuskovima se nastavlja te je već za sutra najavljena kiša. Uvjeti za primarne infekcije su i dalje povoljni pa je potrebno nastaviti redovitu preventivnu zaštitu nasada. Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka s preventivnim djelovanjem  na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG), sa jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Za suzbijanje lisnih uši možete koristiti Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG ili Closer.

Pripravci sistemičnog načina djelovanja ujedno pružaju zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha).

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).
Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Budući da metereolozi  predviđaju promjenjivo vrijeme sa povremenom kišom , preporučljivo je provesti zaštitu vinove loze od plamenjače ( Plasmopara viticola)jednim od pripravaka koje kiša ne ispire s biljnih organa, kao što su pripravci na bazi fosetila (  Mikal flash, Mikal premium F, Profiler), a u obzir dolaze i pripravci Curzate F, Equation pro, Moximate 505 WP, Elects WG i sl. Navedeni pripravci pružaju zaštitu i od crne pjegavosti ( Phomopsis viticola).

Uz navedene bolesti, potrebno je provoditi i zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Može se primijeniti neki  od slijedećih pripravaka: Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo i sl.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Promjenjivo vrijeme sa povremenim oborinama povoljno je za ostvarivanje infekcija fuzikladijem ( Venturia inaequalis). Stoga je potrebno provesti zaštitu nasada fungicidima.

Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka s preventivnim djelovanjem  na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG), sa jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja ujedno suzbijaju i pepelnicu jabuke  (Podosphaera leucotricha).

Ukoliko se pregledom listova uoči pojava prvih sitnih mina moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella ) možete koristiti jedan od insekticida: Mospilan 20 SG ili Calypso 480 SC.Pripravci su također registrirani za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella).

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Agrometeorološke stanice na području KZŽ zabilježile su srednje jaku do jaku infekciju uzročnikom krastavosti  jabuke ( Venturia inaequalis.) Osim toga, prognostičari najavljuju mogućnost oborina tijekom sutrašnje večeri. Stoga preporučujemo  provesti tretiranje jednim od fungicida s kurativnim djelovanjem, koji će zaustaviti infekciju i pružiti daljnju zaštitu nasadu. Takvi su fungicidi: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW. Navedeni pripravci ujedno suzbijaju i pepelnicu jabuke ( Podosphaera leucotricha).

Pripravku s kurativnim djelovanjem potrebno je dodati jedan od preventivnih pripravaka: Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Delan 700 WDG, Delan pro, Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb ili Indofil 80 WD.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                           Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Posljednja preporuka za zaštitu vinove loze upućena je prije 8 dana. Agrometeorološke stanice na 2 lokaliteta zabilježile su prvu ovogodišnju infekciju plamenjačom vinove loze. Do danas je palo od 10 do preko 40 mm kiše po kvadratnom metru te su na nekim lokacijama zaštitna sredstva isprana s biljnih organa. Osim toga, došlo je do porasta biljne mase, koja je nezaštićena. U slučaju kiše, odnosno, u slučaju dužeg vlaženja biljnih organa, moguće su infekcije  uzročnikom plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola) i crne pjegavosti  (Phomopsis viticola). Prema trenutnoj prognozi, kiša je moguća sutra navečer i u noći na srijedu. Zbog toga je prije kiše potrebno provesti zaštitu nasada.

Za zaštitu od plamenjače i crne pjegavosti mogu se koristiti: Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Mikal premium F, Mikal flash, Curzate F, Electis WG, Nautile DG, Vincare, Alfil Duplo i dr.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) mogu se koristiti npr. Stroby DF ili Zato 50 WG, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC i dr.

Bilježimo intezivan let leptira pepeljastog grozdovog moljca ( Lobesia botrana), a o potrebi i rokovima suzbijanja biti ćete na vrijeme obaviješteni.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                           Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr