MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Krapinsko-zagorska

Obavijest voćarima

U jesen, nakon otpadanja lišća pravo je vrijeme za zaštitu voćaka od nekih bolesti kojima su za infekciju potrebne nešto niže temperature. U pravilu, za zaštitu se koriste pripravci na bazi bakra.

Na koštičavom voću   u periodu otpadanja lišća može doći do infekcije uzročnikom bakterijskog raka ( Pseudomonas mors prunorum). Bakterija infekciju može izvršiti preko ranica nastalih otpadanjem lišća.Za zaštitu su registrirani sljedeći bakreni pripravci: Airone SC,  Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG.

Na lijesci i orahu također su moguće infekcije uzročnicima različitih bakterioza pa se preporuča zaštita bakrenim pripravcima: Cuprablau Z, Cuprablau  35 WG

Na jabuci je moguća infekcija uzročnikom raka kore jabuke ( Nectria galligena), stoga se nakon otpadanja lišća preporučuje zaštita jednim od registriranih pripravaka na bazi bakra: Airone SC, Cuprablau Z 35 WG, Copper kay flow, Cupra i dr.

Pripravke je potrebno primijeniti ukoliko nema smrzavanja, odnosno, ako su temperature više od 5℃ , isključivo prema FIS bazi podataka i sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo prilikom kupnje.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest ratarima

U jesen, nakon sjetve ozimih žitarica, moguće je provesti suzbijanje korova koji niču u jesen. Primjena herbicida moguća je prije nicanja ili nakon nicanja žitarica. U ovom roku suzbijaju se jednogodišnji uskolisni ( slakoperka, ljuljevi, mišji repak,  i sl) i jednogodišnji širokolisni ( bročika, mak, čestoslavica, mišjakinja i sl.) korovi koji niču u jesen.

Neki od registriranih herbicida za tu namjenu su: Pendus 330 EC ( jednogodišnji travni i širokolisni korovi u pšenici), Axial 50 EC ( jednogodišnji travni korovi u pšenici i ječmu), Filon 80 EC ( jednogodišnji travni i širokolisni u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži), Tornado forte ( jednogodišnji korovi u pšenici i ječmu).

Pripravke koristite isključivo prema FIS bazi podataka i sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo prilikom kupnje.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima- orah

Na žute ljepljive ploče postavljene u nasadima oraha na području Krapinsko- zagorske županije zabilježen je ulov orahove muhe ( Rhagoletis completa).

Veličine je kućne muhe. Svjetlo smeđe je boje, a noge su žućkaste. Krila su prozirna i imaju tri tamne pruge, od kojih je jedna u obliku slova V. Oči su zelene boje.

Odrasle muhe pojavljuju se tijekom ljeta, lete već u lipnju, najintenzivnije u srpnju i kolovozu. Desetak dana nakon početka leta već odlažu jaja u zelenu lupinu ploda. Nakon 5 dana izlaze ličinke. Mjesto odlaganja jaja ( uboda) potamni, a kako se ličinke hrane, tamna pjega se povećava, izlučuje se tanin, te ljuska potamni, omekša i prilijepi se za plod, te na njemu ostaje. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostanu cijelu zimu na stablu. Jezgra nije crvljiva, ni trula. Štete mogu nastati kod jače pojave muhe u ranijem terminu ( polovica srpnja do polovice  kolovoza), jer ličinke oštete i peteljku ploda, pa je plod slabo ishranjen, smežura se, tamni i pljesnivi.

Za suzbijanje orahove muhe, trenutno je u RH registriran samo pripravak Imidan 50 WG. Tijekom jedne sezone dozvoljena su dva tretiranja u razmaku od minimalno 7 dana. Savjetujemo primjenu insekticida samo ukoliko nije došlo do smrzavanja plodova na proljeće.

Tretirati u večernjim satima, kada pčele ne lete.

Za zaštitu lisne mase od sive pjegavosti (Gnomonia leptostyla) registrirani su pripravci Signum  ili Systhane 20 EW.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                      

                                                                                           Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                       E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuka

S obzirom na vremenske prilike, koje pogoduju razvoju najčešćih bolesti jabuke, preporučujemo ponoviti zaštitu nasada jabuke od sekundarnog širenja fuzikladija (Venturia inequalis), pepelnice (Podosphaera leucotricha) te od skladišnih bolesti. Koristiti jedan  od pripravaka koji suzbijaju sve navedene bolesti (Luna Expirience, Nativo 75 WG, Bellis). Pri tome je potrebno voditi računa o karenci: Luna expirience- 14 dana, Nativo 75 WG- 14 dana, Bellis- 14 dana za jabuke koje će ići na tržište, 7 dana jabuke za hladnjaču.

Budući da let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i dalje traje, potrebno je provoditi njegovo suzbijanje jednim od insekticida ( Affirm – karenca 7 dana, Coragen 20 SC- karenca 14 dana, Imidan 50 WG- karenca 28 dana, Mospilan 20 SG- karenca 14 dana, Delegate 250 WG- karenca 7 dana i dr.

Pripravke koristite isključivo u skladu sa priloženim uputama i sukladno FIS bazi.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Za zaštitu od kasne plamenjače ( Plasmopara viticola) na vršnom lišću i zapercima vinove loze, preporučujemo provesti posljednje prskanje protiv ove bolesti krajem mjeseca srpnja. Za to posljednje tretiranje može se koristiti jedan od sistemika, kao što su Mildicut 25 SC (K 21), Ridomil Gold MZ Pepite (K 28), Alfil Duplo (K 28), Manoxanil (K 28) i sl.ili pak jedan od pripravaka na bazi bakra ( K-35 dana).

Pepelnica ( Erysiphae necator) i dalje može napasti bobe, sve dok ne počnu mekšati i mijenjati boju. Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze: Luna Expirience (K 14), Luna Privilege (K 21), Dynali (K 21), Kristal KS (K 28), Collis (K 28), Kusabi (K 28),  Talendo (K 28). Pripravcima za zaštitu od pepelnice u posljednjem tretiranju ne dodavati pripravke na bazi sumpora.

U vrijeme promjene boje i mekšanja bobica, za zaštitu od sive plijesni ( Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od pripravaka: Switch 62,5 EC( karenca 21 dan), Teldor SC 500 ( K- 21 dan), Geoxe ( K-21) ili Cantus  ( K-28 dana) .

Na različitim lokacijama bilježimo različite ulove američkog cvrčka.

Obavezno je postavljanje žutih ploča u vinograde radi praćenja brojnosti ovog štetnika Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje vodeći, sukladno Naredbi (NN63/19) vodeći računa o karenci insekticida i početku berbe grožđa!

Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

Za suzbijanje američkog cvrška koristiti insekticide:  Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL,  Cythrin Max,  Avaunt EC, AbantoKrisant EC Asset five, Piretro Natura

Prije kombiniranja više pripravaka za zaštitu bilja, raspitajte se o mogućnostima miješanja ( kompatibilnosti).

Pripravke koristite isključivo prema FIS bazi podataka i sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo prilikom kupnje.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Toplo vrijeme praćeno povremenim pljuskovima pogodno je za sekundarno širenje fuzikladija (Venturia inaequalis) u voćnjaku. S približavanjem dozrijevanja plodova jabuke raste i opasnost od infekcije nekom od „skladišnih „ bolesti ( trulež plodova, gorka trulež i sl. Osim toga, postoji i opasnost od pepelnice (Podosphaera leucotricha)). Za zaštitu od navedenih bolesti preporučujemo jedan od pripravaka kojim možemo suzbijati sve navedene bolesti. Takvi su pripravci npr. Luna Expirience, Nativo 75 WG ili Bellis. Pripravci na bazi kaptana  ( Caption 80, Kapeta, Scab i dr.) zaštititi će plod od fuzikladija i truleži, ali ne djeluju na pepelnicu.

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno provesti suzbijanje jednim  od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG,  Mospilan 20 SG, 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Pripravke koristite isključivo sukladno FIS bazi.

                                                                      Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                      E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vruće i sparno vrijeme kakvo je najavljeno za nastavak tjedna pogodovat će razvoju pepelnice ( Erysiphe necator). Za preventivnu zaštitu treba odabrati pripravak koji je do sada najmanje korišten. Preporučujemo jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja, kao što su Luna Experience SC,  Kusabi, Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Indar 5 EW, Folicur EW 250 i dr. 

Za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)  predlažemo jedan od pripravaka kombiniranih s bakrom. Takvi su pripravci  Galben C, Ridomil Gold Plus 42,5, Ridomil Gold R. Osim njih, mogu se koristiti i pripravci navedeni u prethodnoj preporuci. I kod izbora ovih pripravaka voditi računa da se odabere pripravak koji je do sada najmanje korišten.

Za suzbijanje gusjenica druge generacije grozdovih moljaca ( Lobesia botrana, Eupecilia ambiquella) može se koristiti jedan od registriranih inbsekticida: Avaunt 15 SC, Laser KS, Coragen SC, Affirm, Decis 2,5 EC, Cythrin max, Sumialfa 5 FL ili Direkt.

Pripravci Decis 2,5 ES, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max i Avaunt 15 SC ujedno su registrirani i za suzbijanje američkog cvrčka. Svi oni koji nisu još proveli drugo suzbijanje američkog cvrčka,  neka primijene jedan od navedenih insekticida.

Prije primjene insekticida obavezno pokositi cvatuće korove u vinogradu, radi zaštite pčela.

Pri primjeni pripravaka za zaštitu bilja voditi računa da se ispoštuje karenca.

Pratiti pojavu i brojnost američkog cvrčka pomoću žutih ljepljivih ploča, kako bi znali hoće li biti potrebno provesti još jedno suzbijanje početkom kolovoza.

Pripravke koristiti isključivo sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede i prema uputstvima.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima rajčica

Vremenske prilike kakve prevladavaju pogoduju razvoju koncentrične pjegavosti rajčice (Alternaria solani). Za preventivnu zaštitu rajčice od ove bolesti registrirani su pripravci Ortiva, Ortiva top, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 i Sercadis Plus. Svi navedeni pripravci osim Sercadis plus pružaju zaštitu i od plamenjače rajčice (Phythopthora infestans).

Za zaštitu od plamenjače mogu se još koristiti i  Acrobat MZ, Equation pro, Pergado MZ, Revus, Ranman Top, Ranman 400 SC, Ridomil gold pepite, Fantic M, Fantic A  itd.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Za zaštitu lisne mase i plodova može se koristiti jedan od pripravaka na bazi aktivne tvari ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 480 SC).  Zaštitu treba ponoviti nakon 30-tak mm oborina.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) može se koristiti Luna Expirience, Domark 40, Sercadis, Zato 50 WG , Zato plus i dr.

S obzirom na vruće vrijeme, potrebno je pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i koprivine grinje (Tetranychus urticae). Za njihovo suzbijanje registrirani su npr. Red fox, Apache, Voliam targo, Zoom 11 SC, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC i sl.

Tretiranje obaviti u večernjim satima, prije aplikacije pokositi cvatuće korove u voćnjaku, kako biste zaštitili pčele.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

      Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

U periodu  od posljednje preporuke o zaštiti vinove loze agrometeorološke stanice na području KZŽ zabilježile su uvjete za razvoj sekundarnih infekcija plamenjačom vinove loze. U narednom tjednu najavljena je mogućnost lokalnih pljuskova i visoke dnevne temperature, što će pogodovati  prvenstveno razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), a  ovisno o količini oborina, može se širiti i plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola).

Savjetujemo svim vinogradarima  koji su posljednju zaštitu vinove loze proveli prije 10 ili više dana da ponove zaštitu svojih vinograda.  Za zaštitu od plamenjače mogu se koristiti npr. Folpan Gold, Vincare, Pergado MZ,  Magma triple, Momentum trio,  Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Galben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ. 

Na lokalitetima gdje su prisutni simptomi peronospore u vidu žutih mrlja na lišću, prednost dajemo pripravcima: Acrobat MZ, Orvego ili Forum Star WP koji imaju antisporulantno djelovanje (sprečavaju pojavu sporonosnih organa, odnosno, bijele prevlake na donjoj strani pjega).

Za suzbijanje pepelnice vinove loze  možete koristiti npr. Luna Experience SC,  Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Indar 5 EW i dr.

Ukoliko u vašem vinogradu prevladavaju sorte koje su zatvaraju grozd (bobice se počinju dodirivati), potrebno je dodati jedan od botriticida, koji će spriječiti naseljavanje sive plijesni (Botrytis cinerea) unutar grozda. Takvi su pripravci: Teldor SC 500, Chorus 75 WG, CantusSwitch 62,5 WG, Geoxe i dr.

Pojavu i brojnost američkog cvrčka (Schapoideus titanus) potrebno je pratiti žutim ljepljivim pločama. Drugo obvezno suzbijanje provodi se 2-3 tjedna nakon prvog suzbijanja.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr