MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Krapinsko-zagorska

Obavijest proizvođačima kukuruza

Kukuruz se uglavnom nalazi u fazi razvijenih 3-4 lista. To je pravo vrijeme za primjenu herbicida translokacijskog djelovanja. To su takvi herbicidi koje korovna biljka upija preko lista i provodi svojim provodnim snopovima po čitavoj biljci, uključujući i korijen. Zbog toga translokacijski herbicidi suzbijaju i tvrdokorne višegodišmnje korove poput slaka, osjaka, sirka ili pirike koje ne mogu suzbiti herbicidi koje primjenjujemo nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza.

Za primjenu translokacijskih herbicida je važno je da se  pridržavate preporučenih rokova za njihovu primjenu kako ne bi došlo do pojave neželjenih fitotoksičnih promjena.  Većina takvih herbicida smije se primjenjivati u periodu kada kukuruz razvije od 3 do 6 listova no potrebno je proučiti uputstvo za svaki pojedini herbicid posebno. Nakon primjene herbicida par sati ne bi smjela padati kiša kako ih ne bi isprala prije nego uđu u biljku. Isto tako, biljke ne smiju biti pod stresom.

Neki od translokacijskih herbicida koji su namijenjeni suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova su: Banvel 480 S, Cash 480 SL, Motikan, Deherban A extra, Starane 250, Starane forte, Lontrel 300, Lontrel 600, Logo 300.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) mogu se koristiti:

Motivell, Marvel,  Nicosh, Milagro, Tarot 25 DF, Trawel,  Principal 53,6 i dr.

Postoje i gotove tvorničke kombinacije za istovremeno suzbijanje travnih i širokolisnih korova, kao što su:  Motivell extra 6 OD, Cyntel 51 WG,  Elumis ,  Principal Pluss 66,5 WG, Laudis, Capreno.  

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača i sukladno FIS bazi podataka.

                                     

                                                                                                     Sanja Gregurić, dipl.ing.agr. 

                                                                                                 E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

 Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka od infekcije fuzikladijem  (Venturia inaequalis) prošlo je 7 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za  nove infekcije  tom bolešću. Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione,  ili Indar 5 EW– sredstvu je ukinuta registracija, ali je primjena zaliha dozvoljena do 28.02.2023.), sa jednim od kontaktnih pripravaka koji produžuju period preventivne zaštite i daju bolju zaštitu ploda (Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Pripravci sistemičnog načina djelovanja ujedno pružaju zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje jabučnog savijača ( Cydia pomonella) i minera okruglih mina ( Leucoptera malifoliella)  mogu se primijeniti insekticidi Insegar 25 WP ili Runner 240 SC.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Napomena: prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022) obvezni ste voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja i čuvati račune za kupljena sredstva za zaštitu bilja na razdoblje od 3 godine.

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke o zaštiti vinove loze proteklo je 14 dana. Nestabilne vremenske prilike sa povremenim pljuskovima pogoduju razvoju gljivičnih oboljenja vinove loze.Vinova loza nalazi se u različitim razvojnim fazama, ovisno o sortimentu. Ranije sorte razvile su već mladice duljine 10-tak cm, dok su mladice kod kasnijih sorata dosegle duljinu tek oko 5 cm.

Za zaštitu od crne pjegavosti ( Phomopsis viticola) i Plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola) kod ranijih sorata mogu se koristiti pripravci Mikal Flash, Mikal premium F, Curzate F i sl. Za zaštitu od pepelnice ( Erysiphae necator) primijeniti npr. Collis, Talendo ili Universalis.

Universalis  je registriran za zaštitu od sve tri navedene bolesti.

Kod kasnijih sorata mogu se primijeniti pripravci navedeni u preporuci od 25.04.2022. :  Polyram DF, Solofol, Delan Pro ili Universalis.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

U periodu svibanj- lipanj, za vrijeme kišnih perioda, može se pojaviti trulež plodova u nasadima lijeske. Trulež plodova uzrokuje veći broj gljivica (npr Monilinia fructigena, Botrytis cinerea i dr.). Preventivna zaštita nasada od bolesti vrši se pripravkom Signum ili Systhane 20 EW sredinom svibnja i početkom lipnja. Ovaj pripravak ujedno štiti nasad od lisnih pjegavosti lijeske.

U nasadima oraha potrebno je provesti zaštitu od sive pjegavosti oraha (Gnomonia leptostyla). To je bolest koja može uzrokovati defolijaciju oraha, ukoliko bude prisutna u jakom intenzitetu.

Zaštita se može provesti jednim  od fungicida: Signum, Systhane 20 EW.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke o zaštiti jabuka proteklo je 7 dana. Period nestabilnog vremena s povremenim pljuskovima se nastavlja te su uvjeti za infekcije jabuke fuzikladijem (Venturia inaequalis) i dalje povoljni. Stoga je potrebno nastaviti s redovitom preventivnom zaštitom nasada. Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka s preventivnim djelovanjem  na bazi metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG)., sa jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione Sercadis plus) ili fenbukonazola (Indar 5 EW- sredstvU je ukinuta registracija, ali je primjena zaliha dozvoljena do 28.02.2023.)

Pripravci sistemičnog načina djelovanja ujedno pružaju zaštitu od pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha).

Prema potrebi, potrebno je suzbijati lisne uši. Neki od registriranih pripravaka za tu namjenu su Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Closer, Teppeki  500 WG, Movento.

U nasadima kruške, prema potrebi provesti suzbijanje ličinki kruškine buhe (Psylla pyri). Registrirani pripravci za tu namjenu su: Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC.

Za poboljšanje prianjanja, navedenim pripravcima za suzbijanje kruškine buhe preporučamo dodati Bijelo ulje (0,3 do 0,5 %) ili okvašivač. Ukoliko se koristi mineralno ulje ne preporuča se miješanje s pripravcima na osnovi kaptana radi opasnosti od fitotoksičnosti.

Primjena insekticida dozvoljena je isključivo u večernjim satima, kada pčele ne lete. Cvatući korovi u voćnjaku prije upotrebe insekticida moraju biti pokošeni.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).
Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Neke dijelove Krapinsko- zagorske županije pogodilo je nevrijeme praćeno tučom, koja je oštetila biljne organe voćaka. Za zacjeljivanje nastalih rana preporuča se primjena pripravka na bazi kaptana.

Na jabuci i kruški registrirani su: Merpan 80 WDG,Captan 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 80 WG, Captan WP 50, Kastor i Scab 480 SC.

 

Na svom koštičavom voću registriran je Captan WP 50.

 

 

 

 

Pripravke koristite isključivo sukladno priloženim uputstvima i sukladno FIS bazi.

 

                                                                                                    Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                   E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Neke dijelove Krapinsko- zagorske županije jučer je pogodilo nevrijeme praćeno tučom, stoga je potrebno što prije provesti kvalitetnu zaštitu nasada. Preporučuje se primjena pripravaka na bazi folpeta, koji će sanirati rane. Na vinovoj lozi registriran je : Solofol.

I u ostalim dijelovima županije, gdje nije bilo tuče, potrebno je, zbog velike količine oborina koje su isprale zaštitna sredstva sa biljnih organa, ponoviti zaštitu od infekcije crnom pjegavošću i pepelnicom, prema preporuci od 25.04.2022.

 

Pripravke koristite isključivo u skladu sa priloženim uputama i sukladno FIS bazi.

                                                                                           Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kišno i nestabilno vrijeme pogoduje infekcijama gljivičnim oboljenjima na koštičavom voću. Za zaštitu svih koštičavih voćaka osim višnje od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) registrirani su Captan WP 50 i Kastor. Osim njih, na marelici, breskvi, nektarini i trešnji registriran je i Delan 700 WDG.

Za suzbijanje kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnjama i trešnjama: Chromodin S- 65 i Syllit 544 SC.

Za suzbijanje lisnih uši na šljivama registrirani su pripravci Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Movento i Mospilan 20 SG.

Na trešnji i višnji  možete koristiti Closer i Mospilan 20 SG.

Insekticide koristiti isključivo u večernjim satima, kada pčele ne lete. U trenutku primjene insekticida u voćnjaku ne smije biti cvatućih korova.

Pripravke koristite isključivo prema FIS bazi podataka i sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo prilikom kupnje.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Posljednja preporuka za zaštitu nasada od infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) upućena je prije 7 dana. U tom periodu Agrometeorološke stanice na području KZŽ zabilježile su nekoliko srednje jakih do jakih infekcija ovim uzročnikom. Osim toga, meteorolozi i dalje najavljuju nestabilno vrijeme s oborinama. Stoga preporučujemo  provesti tretiranje jednim od fungicida s kurativnim djelovanjem. Takvi su fungicidi: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus. Navedeni pripravci ujedno suzbijaju i pepelnicu jabuke ( Podosphaera leucotricha).

Pripravku s kurativnim djelovanjem potrebno je dodati jedan od preventivnih pripravaka: Delan 700 WDG, Delan SC, Alcoban, Dynamo.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

     Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest vinogradarima

Neke sorte vinove loze  nalazi se u fazi razvoja prvih listića. Faza otvaranja pupova i razvoja prvih listića smatra se kritičnom za infekcije  uzročnikom crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola).  Zbog toga je potrebno prije kiše provesti preventivnu zaštitu vinove loze. U ovoj razvojnoj fazi preporučujemo jedan od registriranih pripravaka za tu namjenu:  Polyram DF, Solofol, Delan Pro ili Universalis.

Za kasnije sorte, koje se nalaze  još uvijek u fazi vunastog pupa, preporučamo upotrebu jednog od registriranih pripravaka na bazi bakra (Nordox 75 WG ili Cuprablau  Z 35 ).

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora.

Pripravak Universalis ne kombinirati sa sumporom jer sprečava infekciju crnom pjegavošću i pepelnicom.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr