Tag: Krapinsko-zagorska

Obavijest voćarima

Jabuke se nalaze u punoj cvatnji, a neke sorte već i pri karju cvatnje. Za idući tjedan najavljene su oborine, stoga je  potrebno pratiti vremensku prognozu i prije kiše provesti zaštitu fungicidima od infekcije fuzikladijem (Venturia spp.).  Poželjno je kombinirati pripravke  kurativnog (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione, Sercadis plus) i preventivnog (Delan 700 WDG, Delan pro, Dynamo i dr.) djelovanja. Pripravke preventivnog djelovanja dodajemo sistemiku radi produženja perioda zaštite biljnih organa.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) koristiti Luna expirience ili Stroby WG.

Za vrijeme cvatnje jabuka zabranjeno je koristiti insekticide.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida  propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine.

Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                

       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Razvoj vinove loze u KZŽ prilično je neujednačen, no faza koja trenutno prevladava jest veličina mladica oko 5 cm. U toj fazi još uvijek je zaštita ponajprije usmjerena na crnu pjegavost rozgve

(Phomopsis viticola ). Za zaštitu treba koristiti jedan od preventivnih pripravaka registriranih za tu namjenu, a to su trenutno Solofol, Delan PRO i Polyram DF. Zaštitu treba provesti dan ili dva prije kiše jer kiša omogućava infekciju.

Za suzbijanje grinja, uzročnica akarinoze i erinoze,  treba koristiti sumporne pripravke, ali napominjem da neke od sumpornih pripravaka nije dobro kombinirati sa Delanom PRO i Solofolom pa se je prije upotrebe istih potrebno raspitati o mogućnostima miješanja. Osim toga, povišene koncentracije sumpora mogu uzrokovati ožegotine na lišću pri temperaturama višim od 25℃.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                       E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Pri kraju cvatnje šljiva, kad otpadne preko 80% latica, potrebno je provesti suzbijanje šljivinih osica. One odlažu jaja u tek zametnute plodiće šljive u kojima se potom razvijaju ličinke ovog štetnika. Zbog toga plodići otpadaju.

Registrirani insekticidi za tu namjenu su Mospilan 20 SG i  Decis 2,5 EC.

Radi zaštite pčela, primjenu insekticida potrebno je provesti pred večer. Osim toga, cvatući korovi u voćnjaku moraju biti pokošeni.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke o zaštiti jezgričavih voćaka prošlo je 8 dana. U tom periodu pale su značajnije količine kiše koje su isprale preventivna zaštitna sredstva sa biljnih organa.  Potrebno je pratiti vremensku prognozu i čim vremenske prilike dopuste provesti zaštitu nasada od infekcije fuzikladijem ( Venturia spp.)  kombinacijom pripravaka kurativnog ( Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione, Sercadis plus ) i preventivnog ( Delan 700 WDG, Delan pro,Dynamo i dr. ) djelovanja. Pripravke preventivnog djelovanja dodajemo sistemiku radi produženja perioda zaštite biljnih organa.

Svi navedeni pripravci kurativnog djelovanja su na bazi iste aktivne tvari ( difenkonazol), zato je potrebno njihovo racionalno korištenje, kako bi se spriječila pojava rezistentnosti. Koristiti ih u slučaju kad niste stigli provesti preventivnu zaštitu prije kiše pa dođe do infekcije. Inače je potrebno provoditi preventivnu zaštitu kontaktnim pripravcima: Delan 700 WDG, Delan pro,Dynamo, Pyrus, Scala, Chorus.

Za zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha) koristiti Luna expirience ili Stroby WG.

Za vrijeme cvatnje jabuka zabranjeno je koristiti insekticide.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida  propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine.

Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U fazi vunastog pupa tj. kad  na vrhu pupa bude vidljiva bijela vunica, u nasadima vinove loze potrebno je provesti zaštitu od infekcije crnom pjegavošću vinove loze (Phomopsis viticola). U tu svrhu potrebno je primijeniti jedan od registriranih pripravaka na bazi bakra.  Sredstva registrirana za tu namjenu su: Nordox 75 WG i Cuprablau  Z 35 . Pripravku na bazi bakra može se dodati pripravak na bazi sumpora, radi sporednog djelovanja na grinje koje prezimljuju u pupu. U ovoj fazi koristi se u povišenim koncentracijama. Za njegovu dobru djelotvornost potrebno je da dnevne temperature budu više od 16℃.

Za sorte koje imaju razvijene listiće treba primijeniti Solofol ili Delan pro.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

 

 

                                                                                             Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Najavljena kiša mogla bi omogućiti infekciju koštičavog voća uzročnikom paleži cvijeta i rodnih grančica (Monillinia laxa). Zaštitu od ove bolesti potrebno je provesti na početku cvatnje, u punoj cvatnji te pri kraju cvatnje koštičavog voća. Infekcija je moguća ako bude kiše, stoga je prije kiše potrebno provesti preventivnu zaštitu nasada.

Preventivnu zaštitu šljive u fazi cvatnje moguće je obaviti fungicidima: Chorus 50 WG, Signum, Nativo 75 WG, Teldor SC 500, ili Switch 62,5 WG..

Zaštitu  breskve možete provesti jednim od registriranih pripravaka: Chorus 50 WG, Switch 6,25 WG, Nativo 75 WG i dr.

Za  zaštitu marelica registrirani su: Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Switch 6,25 WG, Signum DF, Serenade Aso

 Za zaštitu trešnje dozvoljeni su fungicidi Chorus 50 WG, , Luna Expirience,  Teldor SC 500 ,  Switch 62,5 WG i dr.

Za zaštitu višnje registrirani su: Chorus 75 WG, Luna Expirience, Signum DF

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i prema FIS bazi podataka Ministarstva poljoprivrede.

                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                 E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Kiša koja je padala proteklog vikenda isprala je zaštitna sredstva sa biljnih organa, stoga je prije najavljene kiše (srijeda) potrebno provesti preventivnu zaštitu nasada jabuke od infekcije krastavošću jabuke (Venturia inaequalis ). Mogu se koristiti registrirana sredstva  s površinskim djelovanjem na bazi ditianona ( Delan 700 WDG, Envita, Delan pro, Alcoban i dr.), dodina ( Chromodin S- 65, Syllit 544 SC ) ili ciprodinila ( Chorus 75 WG, Chorus 50 WG).

Pripravci  Stroby WG, Quimera i  Sugby djelju na fuzikladij jabuke, ali i na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha).

U nasadima u kojima je prisutna jabučna krvava uš ( Eriosoma lanigerum) prije cvatnje potrebno je primijeniti insekticid Pirimor 50 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida  propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine.

Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                

       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Posljednja preporuka za zaštitu jezgričavih voćaka upućena je prije 9 dana. U međuvremenu su sve agrometeorološke stanice zabilježile uvjete za više uzastopnih infekcija fuzikladijem

(Venturia spp.). Velika količina kiše koja je pala isprala je zaštitna sredstva sa biljnih organa. Budući da će nova kiša, koja je najavljena već za vikend, omogućiti nove infekcije, savjetujemo da se provede zaštita jabuka.

Jabuke se uglavnom nalaze u fazi otvaranja vršnih pupova. Za zaštitu od infekcije fuzikladijem može se koristiti jedan od registriranih pripravaka na bazi bakra (Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha Caffaro 20WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Nordox 75 WG i dr.) ili pak jedan od priravaka s površinskim djelovanjem na bazi dodina  (Chromodin S-65) ili metirama (Polyram DF).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida  propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine.

Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima breskve i nektarine

Infekcija breskve i nektarine uzročnikom kovrčavosti lista (Taphrina deformans)  moguća je ako u vrijeme otvaranja pupa bude dovoljno vlage, odnosno, ako bude kiše. Zbog toga je prije kiše potrebno napraviti zaštitu  dozvoljenim pripravcima.

Na breskvi su za tu namjnu registrirani: Chromodin S-65Syllit 544 SC, Nativo 75 WG, Ziram 76 WGScab 480 SCDifcor i Argo.

Pripravci Nativo 75 WG, Syllit 544 SC i Scab 480 SC dozvoljeni su i za zaštitu od kovrčavosti lista na nektarini.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede ( FIS baza).

Primjenu sredstava za zaštitu bilja smiju provoditi samo osobe koje su položile ispit o sigurnom rukovanju pesticidima.

                                                                  

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Neke sorte jabuka nalaze se već u fazi bubrenja pupova. U fazi pucanja pupova, kad  se na pupovima vidi tanka zelena linija lisnog tkiva, moguće su infekcije uzročnicima krastavosti jabuke (Venturia inaequalis ), stoga je prije kiše potrebno provesti zaštitu jednim od registriranih pripravaka na bazi bakra.

Za suzbijanje prezimljujućih stadija štitastih uši (npr. kalifornijske štitaste uši Quadraspidiotus perniciosus ), jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi) bakrenom pripravku možete dodati mineralno ulje (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, i dr.) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

   Sanja Gregurić, dipl.ing.agr

                                                                                              E-mail: sanja.greguric@mps.hr