MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Krapinsko-zagorska

Obavijest voćarima

U prvoj polovici lipnja prestaje opasnost od primarnih infekcija fuzikladijem ( Venturia inaequalis) te postoji opasnost od sekundarnih infekcija jedino u voćnjacima koji su bili lošije zaštićeni.

Za daljnju zaštitu plodova preporučamo jedan od kontaktnih pripravaka : Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, i dr.

U voćnjacima u kojima problem predstavlja pepelnica ( Podosphaera leucotricha) za zaštitu se mogu koristiti pripravci na bazi strobilurina, Luna Expirience ili Crystal.

Za suzbijanje gusjenica jabučnog savijača registrirani su:  Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 10 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za 2 primarne infekcije plamenjačom vinove loze. U vinogradima koji su bili lošije zaštićeni nalazimo prve pjege sa sporulacijom ( bijela prevlaka s donje strane pjega). Također raste opasnost od infekcije pepelnicom vinove loze te će u narednom periodu vrućeg i sparnog vremena razmake tretiranja trebati prilagoditi zaštiti od pepelnice.

Pojedine sorte vinove loze ulaze u cvatnju te je stoga potrebno prije cvatnje provesti kvalitetnu zaštitu od infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola) Mogu se koristiti npr. Acrobat MZ, Forum Star, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal Flash, Mikal Premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr.

Pripravcima Acrobat MZ i Forum Star dajemo mprednostu slučaju pojave uljanih pjega.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SC, Crystal KS, i sl.

Od velike je važnosti, osobito pri suzbijanju pepelnice, da se isti pripravci ne koriste više od 2  puta tijekom sezone!

Suzbijanje grozdovih moljaca nije potrebno, osim ako vizualnim pregledom uočite više od 15 gusjenica. U tom slučaju mogu se primijeniti insekticidi registrirani za tu namjenu ( Nurelle DChromorel DReldan 22 ECLaser KSAvaunt 15 SC, Coragen SC,  Affirm), ali samo ako vinova loza još nije u cvatu.

Ličinke američkog cvrčka nalaze se u razvojnoj fazi L1 i L2 . Suzbijanje se provodi kada dostignu fazu L3. O optimalnom momentu suzbijanja američkog cvrčka biti ćete na vrijeme obaviješteni.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima – tuča

Jučer je ponovno neke dijelove Krapinsko- zagorske županije pogodilo nevrijeme praćeno tučom, stoga je potrebno što prije provesti kvalitetnu zaštitu nasada. Preporučuje se primjena pripravaka na bazi folpeta, koji će sanirati rane. Ukoliko je od posljednje zaštite nasada proteklo manje od 7 dana, dovoljno je primijeniti pripravak kontaktnog djelovanja na bazi folpeta, npr. Folpan 80 WDG ilki Futura 50 WP. Ako je  od prethodne zaštite prošlo više od 7 dana, potrebno je primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja. Takvi su pripravci npr. Curzate F,  SC, Ridomil Gold Combi 45 WG, Pergado F, Galben F, Mikal premium F.U tom slučaju, navedene pripravke potrebno je kombinirati sa pripravcima za suzbijanje pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator), kao što su. Dynali EC, Collis SC, Nativo WG, Postalon SC , Luna Expirience SC i sl.

Pripravke koristite isključivo u skladu sa priloženim uputama i sukladno FIS bazi.

                                                                                           Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Poštovani vinogradari, negativni trend širenja zlatne žutice vinove loze ( Flavescence doree) u Krapinsko-zagorskoj županiji se, nažalost, nastavlja. Tijekom 2018. g. proglašena su još 2 nova žarišta- Bedekovčina i Gornja Stubica, a osim toga, u suradnji sa Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo- Zavodom za zaštitu bilja laboratorijskom analizom potvrđena je prisutnost ovog štetnog organizma na području još 18  katastarskih općina ( Pesek, Purga, Goljak, Mirkovec, Peršaves, Delkovec, Zlatar, Mače, Krapina, Zabok, Lužani Zagorski, Lobor, Radoboj, Dobri Zdenci, Veliko Trgovišće, Klanjec, Sveti Križ kod Tuhlja. Time se ova opaka bolest proširila na 2/3 naše županije.

Morate biti svjesni da svi zajedno moramo poduzeti sve kako bi se taj trend širenja zaustavio ili barem znatno usporio.

U prvom redu, bolest se ne može širiti ukoliko svi posjednici vinove loze provode suzbijanje prenosioca- američkog cvrčka, u propisanim rokovima. Prvi termin za njegovo suzbijanje se bliži i o tome ćete na vrijem biti informirani. Potaknite i svoje susjede koji ne primaju preporuke za zaštitu bilja da i oni provedu suzbijanje. Postavljajte žute ploče u svoje vinograde kako bi pratili pojavu i brojnost ovog štetnika, ali ujedno ga na taj način i suzbijali.

Nadalje,  primijetite li sumnjive simptome na čokotima za koje mislite da bi mogli upućivati na zlatnu žuticu, obratite se djelatnicima Ministarstva poljoprivrede- uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva ( bivša Savjetodavna služba) koji će rado izići na teren i pomoći vam u determinaciji simptoma bolesti, ali i jedinki američkog cvrčka.

Apeliram i na jedinice lokalne samouprave da vrše pritisak na vlasnike zapuštenih vinograda da privedu vinograde kulturi ili ih iskrče jer oni predstavljaju važan izvor zaraze zlatnom žuticom.

U velikom broju evropskih zemalja zlatna žutica vinove loze pojavila se već prije više desetaka godina, ali su vinogradari naučili poduzimati sve da se uspori njeno širenje, naučili su živjeti s njom. Tako moramo i mi, želimo li da naše lijepe brege i dalje krase naša lijepa trsja.

                                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
viši stručni savjetnik za zaštitu bilja

Obavijest ratarima

Nakon nicanja kukuruza, u fazi 3-5 (  ili 6) listova, ovisno o pojedinom herbicidu, primjenjujemo tzv. translokacijske herbicide za suzbijanje korova. Translokacijske herbicide biljka ( korovna) mora upiti preko svojih zelenih dijelova i tada ih kiša više ne može isprati. Njihova je prednost u tome što unutar biljke putuju sve do korijena te stoga većina njih suzbija i višegodišnje korove koje kontaktni herbicidi ne mogu suzbiti ( poput osjaka, slaka, divljeg sirka i sl). Da bi njihova djelotvornost bila zadovoljavajuća, nakon primjene nekoliko sati ne bi smjela padati kiša, kako bi ih biljka mogla upiti.

Koji ćemo herbicid odabrati, ovisi o tome koji korovi zakorovljuju kukuruz.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova ( dvornici, loboda, ambrozija i sl. )mogu se koristiti npr: Basagran super, Basagran 480, Peak 75 WG, Harmony SX, Callisto 480 SC i sl.

Za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: Banvel 480 S, Cash 480 SL,Starane 250, Vega, Cambio, Lontrel 300 i dr.

Travni korovi ( koštan, muharike, sirak, pirika): Motivell, Motivell extra, Tarot 125 DF, Equip isdr.

Kombinirani ( za travne i širokolisne): Principal pluss 6605, Cyntel 51 WG, Elumis, Task  64 WG i sl.

Herbicidaima  preporučujemo dodati jedan od okvašivača koji će poboljšati prianjanje herbicida na korovnu biljku i time povećati učinovitost.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

                                                                                                   Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

U vrijeme promjene boje plodova trešanja u žućkastu započinje odlaganje jaja trešnjine muhe ( Rhagoletis cerasi). Na ranim sortama trešanja suzbijanje nije potrebno provoditi, a na kasnijim sortama registrirani su pripravci: Decis 100 EC, Rotor super i Scatto sa karencom 7 dana te Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP i Imidan 50 WG sa karencom 14 dana.

Obavezno se pridržavati karence!

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

                                                                                                   Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Vremenske prilike kakve prevladavaju ovog proljeća ( mnogo kiše) pogoduju razvoju bolesti na koštičavom voću.

Za zaštitu od šupljikavosti lista ( Stigmina carpophila) na koštičavom voću registrirani su pripravci na bazi kaptana Captan WP 50 i Kastor. Na bazi iste aktivne tvari na marelici je registriran pripravak Merpan 80 WDG.

Na breskvi i nektarini je osim navedenih pripravaka registriran pripravak na bazi ditianona Delan 700 WDG.

Za suzbijanje kozičavosti lista ( Blumeriella jaapii) na višnji su registrirani pripravci Chromodin S-65, Topsin M 500 i Luna Expirience, a na trešnji Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno FIS bazi ( Fitosanitarni informacijski sustav).

                                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradi zaštićeni prema preporuci od 23.05.2019.  bili su zaštićeni od infekcija plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola) koje su ostvarene 27. i 29. svibnja 2019. godine. Ipak, kiša koja je gotovo neprestano padala u protekla 3 dana značajno je umanjila efekt zaštite biljnih organa . Budući da se od ponedjeljka ponovno predviđa kiša, tijekom idućih nekoliko dana bez kiše potrebno je provesti zaštitu biljnih organa od infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola) i pepelnicom vinove loze ( Erysiphe necator).

Za zaštitu od plamenjače može se koristiti npr. Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Mikal flash, Mikal premium F,Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr. ( sukladno FIS bazi). Poželjno je i potrebno tijekom sezone primjenjivati pripravke na bazi različitih aktivnih tvari.

Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Suzbijanje grozdovih moljaca nije potrebno provoditi. O potrebi suzbijanja gusjenica grozdovih moljaca bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

U posljednja tri dana pale su veće količine kiše koje su isprale sredstva za zaštitu bilja sa biljnih organa. Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) prošlo je 7 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za više infekcija  tom bolešću. Period nestabilnog vremena sa povremenim pljuskovima se nastavlja te je potrebno nastaviti preventivnu zaštitu nasada od primarnih infekcija fuzikladijem. Potrebno je, kao i do sada, kombinirati jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione,  ili Indar 5 EW), sa jednim od kontaktnihh pripravaka koji produžuju period preventivne zaštite i daju bolju zaštitu ploda ( Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP).

Pripravci sistemičnog načina djelovanja ujedno pružaju zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha).

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                   E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradi zaštićeni prema preporuci od 23.05.2019.  bili su zaštićeni od infekcija plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola) koje su ostvarene 27. i 29. svibnja 2019. godine. Ipak, kiša koja je gotovo neprestano padala u protekla 3 dana značajno je umanjila efekt zaštite biljnih organa . Budući da se od ponedjeljka ponovno predviđa kiša, tijekom idućih nekoliko dana bez kiše potrebno je provesti zaštitu biljnih organa od infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola) i pepelnicom vinove loze ( Erysiphe necator).

Za zaštitu od plamenjače može se koristiti npr. Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Mikal flash, Mikal premium F,Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr. ( sukladno FIS bazi). Poželjno je i potrebno tijekom sezone primjenjivati pripravke na bazi različitih aktivnih tvari.

Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Suzbijanje grozdovih moljaca nije potrebno provoditi. O potrebi suzbijanja gusjenica grozdovih moljaca bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: sanja.greguric@mps.hr