Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke o zaštiti vinove loze prošlo je 10 dana. U tom periodu vremenske prilike pogodovale su razvoju plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).

Najavljen je period u kojem će doći do porasta temperatura, ali su mogući lokalni pljuskovi. Takvi uvjeti pogodovat će širenju navedenih bolesti. Zbog toga preporučujemo zaštitu nasada od obje bolesti. Za suzbijanje plamenjače registriran je veći broj pripravka sistemičnog djelovanja: Momentum trio, Magma Triple, Fantic F, Metomor F , Zorvec Vinabel, Folpan Gold, Actlet F, Orvego SC, Orondis, Sphinx extra 685  Orvego.

Za suzbijanje pepelnice: Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF i dr.

Koristite pripravke na bazi aktivnih tvari koje su tijekom ove vegetacije korištene najmanji broj puta. Ne pravite razmake između tretiranja dulje od 10 dana.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

  Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis