Obavijest voćarima

U nedovoljno štićenim nasadima jabuke još postoji potencijalna opasnost za pojavu sekundarnih infekcija krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Zato je potrebno provesti zaštitu jednim od pripravaka na bazi metirama (Polyram DF) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG .  Zaštitu treba ponoviti nakon 30-tak mm oborina.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) može se koristiti Luna Expirience, Sercadis, Topas 100 EC, Nativo 75 WG i dr.

Tretiranje obaviti u večernjim satima, prije aplikacije pokositi cvatuće korove u voćnjaku, kako biste zaštitili pčele.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis