MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Krapinsko-zagorska

Obavijest vinogradarima

Vinova loza na području KZŽ nalazi se u različitim razvojnim fazama, ovisno o sortimentu i položaju. Neke sorte razvile su već mladice do 10 cm duljine, dok su druge u fazi razvoja prvih listića.

Duljina mladica od 10-tak cm, uz odgovarajuću temperaturu i dovoljno vrijeme vlaženja biljnih organa, preduvjet su za ostvarivanje prve ovogodišnje infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola). Budući da već tijekom vikenda ili u ponedjeljak postoji mogućnost za oborine, preporuka je da preventivno zaštitite vinovu lozu od moguće infekcije plamenjačom, ali i crnom pjegavošću ( Phomopsis viticola).

Može se koristiti jedan od preventivnih pripravaka na bazi mankozeba ( (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol), propineba (Antracol 70 WG) ili ditianona (Delan Pro).

U sortama koje imaju razvijene mladice može se koristiti Mikal flash ili Mikal premium

Za zaštitu od pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) u sortama koje imaju tek razvijene listiće potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora (Chromosul 80Thiovit JetKumulus DFKalinosul 80 WGKossan WGSulfolac 80 WGCosavet DFSumpor SC-80Brimflo, Sulgran, Microthiol Special Disperss).

U sortama sa razvijenim mladicama može se za zaštitu od pepelnice koristiti npr. Postalon SC, Mystic EC, Nativo WG.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                           Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Posljednja preporuka o zaštiti nasada od fuzikladija ( Venturia spp.) upućena je prije 7 dana. Od tada je samo agrometeorološka stanica u Popovcu zabilježila uvjete za infekciju. S obzirom da meteorolozi najavljuju mogućnost pljuskova već tijekom vikenda, potrebno je prije kiše provesti zaštitu nasada od infekcije. Mogu se koristiti preventivni pripravci navedeni u prethodnim preporukama (Delan 700 WDG, Delan pro, Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WD).

Za zaštitu od pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) savjetujem primjenu jednog od pripravaka: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili Luna expirience.

Ukoliko vas iznenadi kiša i ne stignete provesti preventivnu zaštitu nasada ( prije kiše), nakon kiše potrebno je provesti kurativno tretiranje jednim od pripravaka (Difcor, Indar 5 EW, Score 250 EC i dr . sukladno FIS bazi podataka Ministarstva poljoprivrede

Praćenjem leta leptira jabučnog savijača  ( Cydia pomonella)i moljca minera kružnih mina  ( Leucoptera scitella )utvrđen je njihov masovni let i u tijeku je odlaganje jaja na biljne organe. S obzirom na to da je cvatnja završila, moguća je primjena insekticida za suzbijanje ovih štetnika. Za suzbijanje oba štetnika mogu se koristiti pripravci Runner 240 SC, Insegar 25 WP ili Coragen 20 SC. Cvatući korov u voćnjaku potrebno je pokositi prije primjene insekticida radi zaštite pčela.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

                                                                                                  Sanja Gregurić, dipl.ing.agr

                                                                                              E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest ratarima

Obilaskom parcela ozimog ječma uočili smo simptome  sive pjegavosti ječma (Rynchosporium secalis ) i mrežaste pjegavost ječma (Pyrenophora teres ). Preporučujemo provesti zaštitu usjeva od navedenih bolesti. Neki od dozvoljenih fungicida u ozimim žitaricama :

Duett Utra, Impact 25 SC, Amistar 250 EC, Artea plus, Sphere 535 SC, Tilt 25 EC, Priaxor EC, Opera Max, Prosaro 250 EC, Ascra Xpro i dr.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Sjetva kukuruza u Krapinsko- zagorskoj županiji je u tijeku. Nakon sjetve, prije nego što kukuruz  nikne ili pak nakon nicanja, do razvijena 3 lista kukuruza, mogu se primijeniti tzv. „zemljišni“ herbicidi. Njima možemo suzbiti jednogodišnje širokolisne korove (poput bijele lobode, ščira, ambrozije, konice, europskog mračnjaka i dr.) i jednogodišnje travne korove (koštan, svraćica, korovsko proso i dr.).

U ovom roku i na ovaj način ne mogu se suzbiti višegodišnji korovi poput slaka, osjaka, pirike, divljeg sirka i sl. Njih je potrebno suzbijati nakon nicanja kukuruza i korova, translokacijskim herbicidima, odnosno, herbicidima koje će korovi upiti preko lista.

Važno je naglasiti da je za djelotvornost zemljišnih herbicida neophodna  kiša, odnosno, nakon prskanja površine herbicidom moralo bi pasti barem 20-tak  mm kiše, kako bi unijela herbicid u zonu nicanja korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova  nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza i korova ili u ranim razvojnim fazama kukuruza nakon nicanja (do 3 lista) mogu se primijeniti slijedeći herbicidi: Callisto 480 SC, Click 50 FL, Pledge 50 WP i dr.

 Za suzbijanje jednogodišnjih travnatih korova:

Dual Gold 960, Dost 330 EC,Stomp aqua , Frontier X2

Kombinirani pripravci za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnatih korova:

Camix, Akris, Koban 600, Lumax, Lumax H- 537.5 SE, Primextra TZ Gold 500 SC, Adengo i dr..

Sve proizvođače kukuruza ujedno podsjećamo na zakonsku obvezu zaoravanja kukuruzinca do kraja travnja, kako bi se prekinuo razvojni ciklus kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) i tako spriječilo njegovo daljnje širenje. Gusjenice ovog štetnika napadaju i oštećuju kukuruz, krizanteme, jabuke i plodovito povrće.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Jabuke na području Krapinsko-zagorske županije nalaze se, ovisno o sorti i lokaciji, u fazi cvatnje ili pri kraju cvatnje.

Za vikend  je najavljena kiša, stoga  je prije kiše potrebno ponoviti preventivnu zaštitu od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis). Za tu se namjenu mogu koristiti preventivni fungicidi Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP, Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Polyram DF, Ziram 76 WG, Delan 700 WDG, Delan Pro.

U voćnjacima jabuka gdje je zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)) preporučamo i primjenu pripravaka na bazi strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili pripravak Luna expirience.

Za vrijeme cvatnje jabuka ne koristiti insekticide.

Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji (maslačak, mrtva kopriva).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja. 

 

                                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Neke sorte vinove loze  nalazi se u fazi razvoja prvih listića. Potrebno je provesti zaštitu od infekcije uzročnikom crne pjegavosti rozgve ( Phomopsis viticola). U ovoj razvojnoj fazi preporučujemo jedan od pripravaka na bazi mankozeba ( (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol), propineba (Antracol 70 WG) ili ditianona (Delan Pro).

Za zaštitu od pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora (Chromosul 80Thiovit JetKumulus DFKalinosul 80 WGKossan WGSulfolac 80 WGCosavet DFSumpor SC-80Brimflo, Sulgran, Microthiol Special Disperss)

Sumpor u povišenim koncentracijama će ujedno djelovati i na grinje, uzročnice erinoza i akarinoza.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                      

     Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Na području Krapinsko- zagorske županije kruške su završile s cvatnjom. Pregledom nasada kruške utvrđena je prisutnost jaja kruškine buhe ( Psylla pyri). Nakon stabilizacije vremenskih prilika  savjetujemo primjenu jednog od insekticida za suzbijanje kruškine buhe:

Kraft 18 EC, Voliam targo, Apache ili Movento SC, uz dodatak mineralnog ulja kao okvašivača.

Primjenu insekticida provesti za mirnog vremena bez vjetra, uz veći utrošak vode.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača i sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest uzgajivačima aronije

Aronija se nalazi pred cvatnjom. U vrijeme cvatnje očekujemo jaču  pojavu dlakavih ružičara, štetnika koji izgrizaju cvjetove aronije.

Ove štetnike privlači plava boja. Stoga preporučamo postavljanje lovnih posuda plave boje  u nasade aronije radi ulova insekata. U posude se stavlja voda, a poželjno je dodati i eterično ulje anisa. Plava boja vizualno privlači dlakave ružičare, a anis ih još dodatno privlači mirisom. Kukci upadaju u vodu i utope se. U slučaju većeg ulova, potrebno je češće prazniti posude. Poželjno je postaviti po jednu plavu posudu na svakih 10 metara između 2 reda.

 

                                                                                                  Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                 E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

 

Obavijest voćarima

Na području Krapinsko- zagorske županije jabuke se nalaze na početku cvatnje ili u punoj cvatnji, ovisno o sortimentu. Kruške su u cvatnji. Od posljednje preporuke o zaštiti jezgričavog voća proteklo je 7 dana. U tom periodu nisu ostvarene infekcije  uzročnicima najvažnijih bolesti jabuke i kruške.

Budući da je za utorak najavljena kiša, savjetujemo provesti preventivnu zaštitu nasada prije kiše, jednim od preventivnih pripravaka registriranjih za suzbijanje fuzikladija ( Venturia inaequalis): Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP,Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Polyram DF, Ziram 76 WG, Delan 700 WDG, Delan Pro.

Za istovremenu preventivnu zaštitu od fuzikladija i pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) može se koristiti jedan od strobilurinskih pripravaka: Stroby WG, Tercel ili Zato plus.

Ukoliko bi se desilo da se preventivna zaštita nasada ne stigne provesti prije kiše, nakon kiše savjetujemo upotrebu jednog od fungicida s kurativnim djelovanjem ( npr. Difcor, Indar 5 EW, Score 250 EC i dr . sukladno FIS bazi podataka Ministarstva poljoprivrede)

Budući da je u tijeku cvatnja, radi zaštite pčela ne koristiti nikakve insekticide. 

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača i sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 

                                                                                                  Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                 E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest voćarima

U proteklih nekoliko dana mnogi su nasadi jabuke i kruške stradali od mraza. Ipak, zaštitu od najvažnijih uzročnika bolesti potrebno je i dalje provoditi.

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada od infekcije fuzikladijem prošlo je  sedam dana. Od tada nisu ostvareni uvjeti za infekciju ovom bolešću.

Trenutna vremenska prognoza predviđa sunčano i toplo vrijeme, bez oborina kroz idućih par dana. Takvi uvjeti nisu povoljni za ostvarivanje infekcije navedenom bolešću. Da bi došlo do infekcije, potrebno je dulje vlaženje biljnih organa. Stoga vas upućujem na praćenje vremenske prognoze i u slučaju da bude najavljena kiša, potrebno je provesti zaštitu nasada dan ili dva prije  kiše. Mogu se koristiti pripravci navedeni u preporuci od 27. ožujka.

Za suzbijanje lisnih uši preporučujemo upotrebu aficida ( selektivan, namijenjen suzbijanju lisnih uši): Pirimor 50 WG.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača i sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr