MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Krapinsko-zagorska

Obavijest poljoprivrednicima

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obvezu uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisifolia) sa svojih poljoprivrednih površina (oranice, livade, vrtovi i drugo), uključujući i rubove parcela, poljske putove, rubove šuma i sl.

Ambrozija je vrlo agresivan korov, a uz to i jaki alergen, te je zbog toga njezino višekratno suzbijanje tijekom godine propisano Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije-Ambrosia artemisifolia L.

Osobito skrećemo pažnju korisnicima državnih potpora na važnost obveznog suzbijanja ambrozije jer  je to propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima, kojih su se dužni pridržavati.

Suzbijanje ambrozije potrebno je provoditi više puta tijekom sezone, prije cvatnje iste. Moguće je primijeniti neku od mehaničkih metoda (čupanje, košnja, i sl) ili kemijske metode (herbicidi). Za neprovođenje mjera propisane su novčane kazne.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima – tuča

Dijelove Krapinsko-zagorske županije jučer je ponovno pogodila tuča, koja je nanijela štete poljoprivrednim kulturama. Potrebno je što prije sanirati rane, kako bi se spriječio razvoj bolesti na biljkama.

U vinovoj lozi– primijeniti pripravke na bazi folpeta. Ako je od posljednje redovite zaštite nasada prošlo 7 ili više dana, potrebno je primijeniti sistemične pripravke koji sadrže i folpet. Tkavi su npr. Forum Star, Galben F, Mikal flash, Mikal premium F, Pergado F, Fantic F i sl.

Dodati sistemični pripravak za suzbijanje pepelnice , npr. Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Indar 5 EW, Domark 40 ME i dr.

Ako je od posljednje redovite zaštite proteklo manje od 7 dana, dovoljno upotrijebiti preventivni pripravak na bazi folpeta: Folpan 80 WDG, Futura 50 WP ili Solofol. Dodati pripravak na bazi sumpora protiv pepelnice. Koncentraciju prilagoditi vremenskim prilikama.

Stradale nasade  jabuka i krušaka možete tretirati pripravkom Futura 50 WP ili nekim od pripravaka na bazi kaptana (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kapetan 80 Bwg, Caption 80 WG i sl).

Stradale nasade preporučljivo je, odvojeno od zaštite, tretirati jednim od fizioloških stimulatora na bazi aminokiselina (Drin i sl).

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno FIS bazi podataka.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E- mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Tijekom sutrašnjeg dana najavljene su oborine koje će omogućiti nove infekcije plamenjačom vinove loze. Savjetujemo svim vinogradarima  koji su posljednju zaštitu vinove loze proveli prije 10 ili više dana da ponove prskanje prije najavljene kiše. Za zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) mogu se još uvijek koristiti Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal Flash, Mikal Premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr).

Na lokalitetima gdje su prisutni simptomi peronospore u vidu žutih mrlja na lišću, prednost dajemo pripravcima: Acrobat MZ, Orvego ili Forum Star WP koji imaju antisporulantno djelovanje (sprečavaju pojavu sporonosnih organa, odnosno, bijele prevlake na donjoj strani pjega).

Za suzbijanje pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) možete koristiti npr. Kusabi, Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience SC, Falcon 460 EC.

Ukoliko u vašem vinogradu prevladavaju sorte koje su sada pred zatvaranjem grozda, potrebno je dodati jedan od botriticida, koji će spriječiti naseljavanje sive plijesni unutar grozda. Takvi su pripravci: Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Cantus, Switch62,5 WG i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Proizvođačima jabuka savjetujemo da zaštite svoje nasade prije najavljene kiše. Prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

Vremenske prilike pogoduju širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 ECSercadisCrystal te pripravci na bazi strobilurina.

I dalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača, te predlažemo primjenu insekticida: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Voćarima savjetujemo redovite preglede nasada jabuka na prisutnost crvenog voćnog pauka, jer zbog porasta temperature zraka možemo očekivati velike populacije ovog štetnika.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Nasade  jabuka i krušaka koji su stradali od tuče možete tretirati pripravkom Futura 50 WP ili nekim od pripravaka na bazi kaptana.

Stradale voćke poželjno je u narednim danima tretirati biostimulatorom na bazi aminokiselina.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima i sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede.

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima-tuča

Nažalost, po treći puta ove godine neke dijelove Krapinsko-zagorske županije pogodilo je nevrijeme praćeno vjetrom i tučom. Ukoliko je od posljednje zaštite vinograda proteklo manje od 5 dana, dovoljno je primijeniti pripravak kontaktnog djelovanja na bazi folpeta, npr. Folpan 80 WDG, Futura 50 WP ili Solofol. Ako je  od prethodne zaštite prošlo više od 5 dana, potrebno je primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja. Takvi su pripravci npr. Mikal Flash, Mikal Premium, Curzate F, Forum Star, Folpan Gold, Fantic F, Perggado F, Ridomil Gold Combi). Odabranom prepravku dodajte i pripravak za zaštitu od pepelnice.

Vinovu lozu je nakon tuče poželjno tretirati i nekim od biostimulatora na bazi aminokiselina.

Pripravke koristite isključivo u skladu sa priloženim uputama i sukladno FIS bazi.

                                                                                           Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijet voćarima

Zaštitu jabuke od sekundarnih infekcija fuzikladijem ( Venturia inaequalis) potrebno je redovito provoditi. Koristiti jedan od pripravaka:  Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, i dr.

U voćnjacima u kojima problem predstavlja pepelnica ( Podosphaera leucotricha) za zaštitu se mogu koristiti pripravci na bazi strobilurina, Luna Expirience ili Crystal.

Za suzbijanje gusjenica jabučnog savijača registrirani su:  Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr. Zaštitu ponavljati svakih 12-14 dana.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda prošlo je 10 dana. Većina sorata vinove loze nalazi se pri kraju cvatnje. U vinogradima nalazimo sporonosne organe plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola) u vidu bijele prevlake s donje strane uljanih pjega. Uvjeti za sekundarno širenje plamenjače po vinogradu su povoljni te je stoga od velike važnosti pridržavati se preporučenih rokova zaštite.

Za zaštitu od plamenjače može se koristiti jedan od prije navedenih pripravaka sistemičnog djelovanja (  Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal Flash, Mikal Premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr).Pripravcima Acrobat MZ i Forum Star dajemo prednost u slučaju pojave uljanih pjega.

Sparno i vruće vrijeme pogoduje i razvoju pepelnice. Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SC, Crystal KS, i sl.

Na kraju cvatnje vinove loze potrebno je primijeniti jedan od botriticida ( Chorus 75 WG, Cantus, Pyrus 400 Sc ), kako bismo spriječili naseljavanje  sive plijesni  ( Botrytis cinerea) na ostatke cvata.

Prije 10-tak dana počeli smo pronalaziti 1. i 2.  ( L1 i L2) razvojni stadij ličinki američkog cvrčka. Kraj cvatnje većine sorata poklapa se s pojavom trećeg razvojnog stadija ličinki ( L3), kada je potrebno provesti njihovo suzbijanje.

Za suzbijanje američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus) u RH su registrirani slijedeći pripravci: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cythrin max, Reldan 22 EC, Abanto, Krisant EC, Piretro natura.

O mogućnostima miješanja navedenih insekticida sa pojedinim fungicidom  raspitajte se kod zastupnika ili kod trgovaca!

Primjena insekticida nije dozvoljena za vrijeme cvatnje, kako bismo zaštitili pčele. Isto tako, primjenu insekticida treba vršiti pred večer, kada pčele ne lete, a prije njihove primjene u vinogradu pokositi eventualni cvjetni pokrov.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

U prvoj polovici lipnja prestaje opasnost od primarnih infekcija fuzikladijem ( Venturia inaequalis) te postoji opasnost od sekundarnih infekcija jedino u voćnjacima koji su bili lošije zaštićeni.

Za daljnju zaštitu plodova preporučamo jedan od kontaktnih pripravaka : Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG,Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, i dr.

U voćnjacima u kojima problem predstavlja pepelnica ( Podosphaera leucotricha) za zaštitu se mogu koristiti pripravci na bazi strobilurina, Luna Expirience ili Crystal.

Za suzbijanje gusjenica jabučnog savijača registrirani su:  Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 10 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za 2 primarne infekcije plamenjačom vinove loze. U vinogradima koji su bili lošije zaštićeni nalazimo prve pjege sa sporulacijom ( bijela prevlaka s donje strane pjega). Također raste opasnost od infekcije pepelnicom vinove loze te će u narednom periodu vrućeg i sparnog vremena razmake tretiranja trebati prilagoditi zaštiti od pepelnice.

Pojedine sorte vinove loze ulaze u cvatnju te je stoga potrebno prije cvatnje provesti kvalitetnu zaštitu od infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola) Mogu se koristiti npr. Acrobat MZ, Forum Star, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal Flash, Mikal Premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr.

Pripravcima Acrobat MZ i Forum Star dajemo mprednostu slučaju pojave uljanih pjega.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SC, Crystal KS, i sl.

Od velike je važnosti, osobito pri suzbijanju pepelnice, da se isti pripravci ne koriste više od 2  puta tijekom sezone!

Suzbijanje grozdovih moljaca nije potrebno, osim ako vizualnim pregledom uočite više od 15 gusjenica. U tom slučaju mogu se primijeniti insekticidi registrirani za tu namjenu ( Nurelle DChromorel DReldan 22 ECLaser KSAvaunt 15 SC, Coragen SC,  Affirm), ali samo ako vinova loza još nije u cvatu.

Ličinke američkog cvrčka nalaze se u razvojnoj fazi L1 i L2 . Suzbijanje se provodi kada dostignu fazu L3. O optimalnom momentu suzbijanja američkog cvrčka biti ćete na vrijeme obaviješteni.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr