Obavijest voćarima

Zaštitu jabuka od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) i dalje provoditi preventivnim pripravcima. Preporučujemo jedan od pripravaka na bazi kaptana  Captan WP 50, Merpan 80, Kastor, Scab   i sl.  Zaštitu provesti dan ili dva prije kiše.

Za  zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha) prepoučujemo primjenu jednog odpripravaka:   Luna Expirience, Sercadis, Nativo75 WG . Voditi računa o tome da se ne koriste veći broj puta sredstva na bazi iste aktivne tvari.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida  propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine.

Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis