Tag: Grad Zagreb

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kišno razdoblje s povećanom relativnom vlagom zraka u vrijeme cvatnje koštičavog voća pogoduje infekciji uzročnika paleži cvijeta i rodnih grančica (Monilia laxa).

Sinoptičari u narednom razdoblju najavljuju nestabilno vrijeme sa mogućim oborinama, pa stoga preporučamo vlasnicima nasada kod kojih je primijećena jača prošlogodišnja zaraza navedenom bolesti da u nasadima koštičavog voća obave preventivno tretiranje jednim od navedenih pripravaka:

U nasadima marelice koje se nalaze u fenofazi pune cvatnje ili kraja cvatnje pripravak:  Chorus 50 WG, Signum, Nativo 75 WG, Teldor SC 500 ili Switch 62,5 WG.

U nasadima breskve i nektarine: Chorus 50 WG,  Teldor SC500, Switch 62,5 WG, Luna experience, Signum ili Nativo 75 WG.

U nasadima ranih sorata šljive koje se nalaze u fenofazi cvatnje:  Teldor SC500, Switch 62,5 WG, Signum ili Nativo 75 WG.

U nasadima trešnje: Chorus 50 WG,  Teldor SC500, Switch 62,5 WG, Luna experience ili Signum.

Tretiranje obaviti prije najavljenih oborina za mirna vremena u večernjim satima kad nema oprašivača!

U nasadima breskve i nektarine kao i šljive postaviti feromonske klopke za praćenje populacije breskvinog i šljivinog savijača (Cydia molesta i Cydia funebrana), dok u nasadima šljiva koje su u cvatnji postaviti bijele ljepljive ploče radi praćenja populacije šljivinih osica (Hoplocampa sp.).

 

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Blaga zima i dosta visoke  temperature tijekom proteklog razdoblja pogodovale su pojavi proljetnih pipa (Ceutorhynchus napi – velika repičina pipa) i (Ceutorhynchus pallidactylus – mala repičina pipa) kao i pojavi repičinog sjajnika (Melighetes aeneus).

Stoga preporučamo redoviti pregled usjeva uljane repice, te i tretiranje ukoliko je potrebno.

Za praćenje štetnika mogu se postaviti žute ljepljive ploče ili posude, da se utvrdi njegova prisutnost kao i brojnost.

Prag odluke (repičine pipe):

–  velika repičina pipa: 1 pipa/5 biljaka ili 10-20pipa/žutoj posudi

–  mala repičina pipa: 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m²

Prag štetnosti (repičin sjanik) ovisi o fenofazi razvoja uljane repice:

–  cvjetni pupovi prekriveni lišćem: 0,8 – 1 sjajnik/terminalnom cvatu

–  pupovi vidljivi, nediferencirani: 1 – 1,5 sjajnik/terminalnom cvatu

–  početak diferencijacije pupova 2 – 3 sjanika/terminalnom cvatu

Preporuča se primjena: MOSPILAN 20 SP ili MOSPILAN 20 SG.

Dozvolu za primjenu protiv navedenih štetnika imaju i pripravci iz skupine piretroida : DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS, KARATE ZEON, SUMIALFA 5 FL, MAVRIK FLO, CYTHRIN MAX, no njihov djelotvornost na repičinog sjanika je upitna, jer je utvrđena rezistentnost repičinog sjanika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice u RH ( prema rezultatima VIP projekta Agronomskog fakulteta u Zagrebu “Rezistentnost repičinog sjanika na piretroide RH”, 2013.-2014.godina).

Također, prilikom pregleda usjeva uljane repice preporučamo i pregled na prisutnost jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, te i njihovo suzbijanje ukoliko je potrebno.

 jedogodišnji i višegodišnji širokilisni korovi: BOSS, LONTREL 72, CLAP 300 SL, KORVETTO, LONTREL 300 ( sredstvu je ukinuta registracija – dopuštena je primjena zaliha do 01.travnja, 2024.godine)….

–  jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi (travni): LEOPARD 5 EC,  GRAMINIS 05 EC, FUSILADE FORTE, FUSILADE MAX, TARGA, SECURE, AGIL 100 EC, QUICK 5 EC, ZAMZAR, TREPACH, i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lukovičastog povrća

Vremenski uvjeti pogodni su sadnju lukovičastog povrća.

Uz pravilan odabir parcele, poštivanje plodoreda i agrotehnike, potrebno je obaviti i zaštitu protiv korova.

Neposredno prije nicanja usjeva uz optimalnu vlažnost zemljišta treba se planirati preventivno suzbijanje korova zemljišnim herbicidima kao što su: Stomp aqua, Filon 80 EC, Lentagran 45 WP, Lontrel 72, Starane 250, Starane forte, Fusilade forte, Fusilade max, Dipol, Select super, Focus ultra, Quick 5 EC, Agil 100 EC, Zetrola, Butisan S i drugi.

Na žutim pločama u jesenskom češnjaku zabilježen je ulov češnjakove muhe (Helomyza lurida). U našoj zemlji nema registriranih insekticida za suzbijanje češnjakove muhe, ali se mogu koristiti pripravci registrirani za suzbijanje tripsa (Thrips), koji istovremeno umanjuju napad povrtnih muha.

Za suzbijanje lukove muhe (Delia spp.) i žičnjaka (Agriotes spp.) u usjevima luka i češnjaka može se koristiti pripravak Columbo 0,8 MG. Sredstvo se primjenjuje tijekom presađivanja, tretiranjem u brazdu oko zone korijena na dubinu 8 cm, pomoću deponatora.

Na manjim površinama  preporučuje se postavljanje žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica agrotekstilom.

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja  obavezno koristit samo dozvoljene djelatne tvari ovisno o kulturi (luk, češnjak, poriluk, kozjak, i dr.) te se pridržavati navedenih ograničenja prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane Zakonom o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN 26/2023.

 Marija Prnjak, dipl. ing. agr

e-mail: marija.prnjak@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuke i kruške

Vrlo blaga zima uz nekoliko toplijih perioda pri čemu u proteklih pet dana bilježimo maksimalne temperature zraka 15-20 C pogodovala je ranijem otvaranju vršnih zimskih pupova dominantnih sorata jabuka ( Idared, Jonagold, Zlatni delišes).

Zbog najave nestabilnog razdoblje s oborinama  početkom  narednog vikenda preporučamo preventivnu zaštitu jabuka i krušaka protiv krastavosti ili fuzikladija (Venturia inaequalis) s pripravcima na bazi bakra ili bakreno mineralnim pripravcima.  Ukoliko je uočena je veća nazočnost prezimljavajućih oblika (jaja ili ličinke), jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus), lisnih ušiju (Aphis pomi), crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i kruškine buhe (Cacopsylla pyri) tada prednost dati bakreno mineralnim pripravcima.

U nasadima koji su tijekom protekle vegetacijske sezone pretrpjeli stres uslijed tuče, niskih temperatura, dužeg stajanja vode potrebno je voditi računa o moguće jačem napadu potkornjaka. U takvim nasadima  potrebno je postavljati lovke/mamce za masovni ulov i smanjenje populacije potkornjaka. Za mamke koriste se  crvene ljepljive ploče i otopine etilnog alkohola, a vrijeme postavljanja je razvoj mišijih uši.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujuć i  račune za kupljene pesticide.

 

                                                                                                                              Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                                                              e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima lijeske

Nakon završene cvatnje i obavljene rezidbe, plantažne nasade lijeske potrebno je zaštiti protiv gljivičnih i bakterijskih bolesti pripravcima na bazi bakra kao npr.:  Neoram WG, Champion WG 50 ili Bordoška juha Caffaro 20WP.

U proizvodnim nasadima u cilju smanjenja populacije lijeskove grinje (Phytophus avellanae) koristiti pripravke na bazi sumpora (Cosavet DF, Chromosul 80, Kumulus DF).

Tretirati uz povećani utrošak škropiva, za mirna vremena i na temperaturama zraka iznad 15°C.

 

Navedeni pripravci su prikladni za ekološku proizvodnju.

 

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr

Obavijest proizvođačima bobičastog voća

Posljednjih dana zabilježene su neuobičajeno visoke temperature za početak ožujka. Neophodno u nasadima bobičastog voća (maline i kupine, te američke borovnice) provesti zimsku rezidbu. Iz nasada se uklanja višak dvogodišnjih izboja, izboji sa zadebljanjima kao posljedica napada kupinove mušice, kao i izdanci sa simptomima sličnim crnoj pjegavosti vinove loze. Zaražene izboje iznijeti iz nasada i spaliti.

 

Nakon rezidbe nasad mora biti prozračan kako ne bi dolazilo do povećanja vlage u mikroklimatu biljke.

 

Nakon provedene rezidbe potrebno je preventivno tretirati pripravcima na bazi bakra (npr. Nordox 75WG).

Navedeni pripravak je dozvoljen u ekološkoj proizvodnji!

 

Tretirati uz povećani utrošak škropiva, za mirna vremena i na temperaturama zraka iznad 5°C.

 

 

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jagodastog voća

U nasadima jagode potrebno je obaviti proljetno čišćenje, što podrazumijeva uklanjanje bolesnih i oštećenih dijelova biljke. Nakon čišćenja nasada potrebno je tretirati pripravcima na bazi bakra kao npr. Nordox 75WG, Neoram WG

Tretirati uz povećani utrošak škropiva, za mirna vremena i na temperaturama zraka iznad 5°C.

 

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jezgričavog voća

U nasadima jezgričavog voća (jabuke i kruške) na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba došlo je do kretanje vegetacije gdje se ovisno o lokalitetu i sortimentu nasadi nalaze  u fenofazi otvaranje pupova do pojave zelenih listića.

Meteorolozi za naredne dane najavljuju kišu, stoga je u nasadima jezgričavog voća potrebno napraviti prvu zaštitu protiv bolesti koje prezimljuju na kori drveta (krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), rak kore (Nectria galligena) i dr., jednim od bakrenih pripravaka (Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Nordox 75 WG, Champion, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG i dr.). Tretiranje bakrenim pripravcima gdje je moguće napraviti prije oborina ili neposredno nakon.

Kako meteorolozi najavljuju i nagli porast temperature očekujemo pojavu prezimljujućih štetnika koji se javljaju već u samom početku vegetacije i čine štete na otvorenim pupovima. Upućuje se proizvođače da pregledaju svoje nasada na prisutnost jaja lisnih ušiju, crvenog voćnog pauke, prisutnost štitastih ušiju, jabučne krvave uši. Ukoliko ustanovite prisutnost navedenih štetnika potrebno je izvršiti tretiranje jednim od pripravaka na bazi parafinskog ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovitex, Promanal NEU ili Ovipron TOP).

Pošto će dnevne temperature prelaziti 10° C potrebno je pregledati pupove na prisutnost jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum), pogotovo na voćnjacima koji se nalaze u blizini šuma. Osim primjene mineralnog ulja, dozvolu za suzbijanje ovog štetnika imaju pripravci Decis 2,5 EC i Poleci plus .

U nasadima gdje je uočena šteta od potkornjaka (Scolytidae), potrebno je objesiti crvene ploče ili posude sa 50% etilnim alkoholom radi praćenja i smanjenja populacije štetnika. Za praćenje ovih štetnika dovoljan je 1 lovka po ha, a za smanjivanje populacije 8-16 lovki po ha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obavještavamo proizvođače nasada koštičavog voća (bresaka, nektarina i marelica) da meteorolozi za naredne dane najavljuju oborine koju mogu pogodovati uročnicima bolesti na koštičavom voću.

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije nasadi breskve i nektarine ovisno o lokalitetu i sorti nalaze se u fenofazi nabubrenih cvjetnih pupova i/ili vidljivog zelenog vrška pupa što je vrlo osjetljiv stadij na zarazu uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans).

Kovrčavost lišća (Taphrina deformans) je bolest bresaka i nektarina koju nakon ostvarene infekcije  više nije moguće zaustaviti, stoga savjetujemo proizvođače bresaka i nektarina da ponove zaštitu protiv navedene bolesti. Radi moguće fitotoksičnosti na bakar, prije provedbe zaštite potrebno je provjeriti fenofazu.

Nasadi breskve i nektarine koji se nalaze u fenofazi bubrenja gdje još nema pojave vidljivog zelenog vrška mogu ponoviti zaštitu bakrenim sredstvima. Dok nasadi breskve i nektarine gdje je vidljiv zeleni vršak pupa zaštitu protiv kovrčavosti lista potrebno je obaviti jednim od sljedećih pripravaka: Chromodin S-65, Nativo 75 WG, Ziram 76 WG, Agro, Difcor, Syllit 544 SC ili Scrab 480 SC.

Pripravci Nativo 75 WG, Syllit 544 SC i Scab 480 SC imaju dopuštenje za primjenu na nektarini.

Također upozoravamo proizvođače marelica da najavljene oborine mogu pogodovati širenju zaraze uzročnika sušenja cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa) ), ulaskom patogena kroz njušku tučka. Kako su marelice u fazi cvatnje potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka: Difcor, Chorus 50 WG, Signum, Switch 62,5 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Uslijed porasta dnevnih temperatura u protekla sedam dana u nasadima koštičavog voća (breskva, nektarina, marelica, višnja, trešnja, šljiva) dolazi do kretanja vegetacije i bubrenja pupova.

Voćarima se preporuča da nakon rezidbe, a prije kretanje vegetacije i to najkasnije u fazi nabubrenih pupova  izvrše prvo preventivno prskanje koštićavog voća protiv uzročnika bolesti kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni) paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.) i šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla).

U fazi nabubrenih pupova koštičavog voća za zaštitu se mogu koristiti pripravci na osnovi bakra.

Zbog suzbijanja štitastih uši, jaja lisnih ušiju i jaja crvenog voćnog pauka bakrenim pripravcima se mogu dodati mineralno ili parafinsko ulje.

Popis svih registriranih sredstava za zaštitu bilja možete naći na poveznici: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Voćke je potrebno dobro “okupati“ sa svih strana otopinom jer uzročnici bolesti i štetnika prezimljuju na kori, granama i u pukotinama kore. Prskanje treba obaviti uz povećani utrošak škropiva po mirnom vremenu, pri dnevnim temperaturama višim od 5 °C.

Tretiranje bakrenim pripravcima mora biti obavljeno najkasnije u fenofazi nabubrenih pupova, a svakako prije nego se pupovi otvore i to neposredno prije kiše. Nakon otvaranja pupova na koštičavom voću ne preporuča se primjena bakrenih pripravaka zbog moguće fitotoksičnosti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr