MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Grad Zagreb

Obavijest voćarima!

Obzirom da meteorolozi od sredine tjedna za područje Zagrebačke županije i Grada Zagreba najavljuju kišu, a od zadnje preporuke ovisno o lokalitetu palo je između 27 do 47 l kiše po m2, potrebno je u nasadima jabuka i krušaka ponoviti preventivnu zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) jednim od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WD) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

Obzirom da visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha), za zaštitu je potrebno primijeniti neki od pripravaka na bazi sumpora. U nasadima gdje je pepelnica dominantan problem, moguća je primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience koji ujedno djeluju i na čađavu krastavost.

Pregledom nasada jabuka ustanovljena je prisutnost lisnih ušiju (Aphididae). Kako je cvatnja pri završetku, moguće je provoditi tretiranje insekticidima ali vodeći računa da se pokosi međuredni cvjetni pojas. U nasadima gdje se javljaju problemi sa kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) ili jabučnom krvavom uši (Eriosoma lanigerum) iza cvatnje preporuča se primjena pripravka Movento SC ili Closer koji ujedno suzbijaju i ostale lisne uši. Od ostalih pripravaka za suzbijanje lisnih ušiju dozvolu imaju: Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG.

Pregledom nasada jabuka također je uočena i prisutnost crvenog voćnog pauka (Panonicus ulmi). Kako se porastom temperature očekuje njihova pojava, upozoravamo proizvođače jabuka da pregledaju svoje nasade te ukoliko nađu više od 2 – 3 pauka po listu potrebno je obaviti suzbijanje.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Budući da je sjetva kukuruza u tijeku preporuča se prskanje protiv jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova.

Tretiranje bi trebalo napraviti do faze 2 do 4 lista kukuruza, jer su tada korovi najveća kompeticija kukuruzu.

Preporuča se primjena:

  • Jednogodišnji travni korovi: KOBAN 600, DUAL GOLD, DOST 330 EC, FRONTIER X2, i dr.
  • Jednogodišnji širokolisni korovi: CALLISTO 480 SC, PLEDGE 50 WP, CLICK 50 FL, i dr.

Mogu se koristiti i kombinacije već gotovih pripravaka protiv jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova : LUMAX, CAMIX, AKRIS, KOBAN T, ADENGO, PRIMEXTRA TZ, i dr.

Zbog jako vjetrovitog vremena, treba voditi računa kod prskanja da ne dođe do drifta (zanošenja) herbicida.

Napraviti po mogućnosti tretiranje po mirnijem vremenu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Prema podacima s agrometeoroloških stanica na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije proteklih dana zabilježena je manja količina oborina koja je pogodovala primarnoj infekciji krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) i krastavosti kruške (Venturia pirina).

Stoga vlasnike intenzivnih nasada jabuka i krušaka obavještavamo da kurativno zaštiti svoje nasade sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus) ili fenbukonazola (Indar 5 EW). Navedeni pripravci imaju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Radi produžetka preventivnog djelovanja zaštite protiv fuzikladija navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WD) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

Također obavještavamo vlasnike intenzivnih nasada jabuka da smo krajem prošlog tjedna ulovom na feromonske klopke zabilježili let moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella). Preporuke o suzbijanju navedenog štetnika očekujte u slijedećim preporukama.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Uslijed negativnih temperatura zraka u prvoj dekadi mjeseca travnja  razvoj mladica vinove loze sporijeg je intenziteta i vrlo neujednačen. U početnim razvojnim stadijima od pojave prvih listića loza je vrlo  osjetljiva na infekcije s crnom pjegavosti (Phomopsis viticola).

Za zaštitu protiv navedene bolesti primjenjuju se organski površinski pripravci:  Dithan M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Delan PRO, Polyram DF, Solofol, Universalis.

Navedenim pripravcima može se dodati jedan od pripravaka na osnovi sumpora za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator): Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Kumulus DF, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Thiovit jet, Sumpor SC80.

Za učinkovito djelovanje pripravaka na osnovi sumpora temperature zraka moraju biti iznad 15 C, optimalno 18 C u trenutku tretiranja, a nakon tretiranja nekoliko dana treba proći bez padalina.

Pripravak Universalis ima djelovanje na obje navedene gljivične bolesti.

I dalje je potrebno voditi pozornost na  štete od grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimeriu vitis) i erinoza (Eriophyes vitis) koje treba suzbijati kada mladice dosegnu 2-5 cm akaricidima, osobito na osjetljivim sortama. Sumporni pripravci također utječu na smanjenje populacije navedenih grinja.

Sve informacije o preporučenim sredstvima za zaštitu bilja potražite putem fis tražilice Ministarstva poljoprivrede (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba u periodu od 16. travnja do 22. travnja, ovisno o lokalitetu palo je od 9 do 27 mm kiše te su bile zabilježene infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Kako početkom slijedećeg tjedna meteorolozi ponovno najavljuju nestabilno vrijeme s kišom zbog mogućeg dugotrajnog vlaženja lista očekujemo povoljne uvjete za primarnu infekciju uzročnikom krastavosti jabuke i kruške.

Obzirom da je od posljednje preporuke za zaštitu bilja prošlo sedam dana, te uslijed povećanja temperature je došlo i do porasta lisne mase, preporučamo poljoprivrednicima da prije najavljenih oborina preventivno zaštiti nasade jabuka i krušaka jednim od slijedećih pripravaka: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil- 75 WG, Manfil 80 WP, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WP, Pyrus SC, Scala, Faban, Chorus 75 WG ili dr.

U nasadima gdje ima pepelnice (Podosphaera leucotricha) potrebno je primijeniti neki od pripravaka Stroby, Zato 50 WG, Zato plus, Tercel ili Sercadis koji preventivno suzbijaju krastavost jabuke i kruške. Ako u nasadima ima izbojaka koji su zaraženi sa pepelnicom potrebno je te izbojke mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i zapaliti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jagoda

Na većini lokaliteta Zagrebačke županije i Grada Zagreba jagode su u fazi početka cvatnje, a to je najosjetljivije razdoblje za moguće zaraze uzročnikom sive plijesni (Botrytis cinerea) i antraknoze (Colletotrichum spp.).

Ukoliko nastupe povoljne prilike za razvoj navedenih bolesti (temp. od 15-20°C i vlažno vrijeme) savjetujemo da izvršite preventivno tretiranje. Tretiranja su moguća: prvo pred početak cvatnje, drugo u punoj cvatnji kada je 50% otvorenih cvjetova, treće po završetku cvatnje i početku zametanja plodova te zadnje u vrijeme početka zriobe. Registrirani pripravci za suzbijanje sive plijesni su: Pyrus 400 SC, Signum, Scala, Teldor SC i  Geoxe (karenca 3 dana), Switch 62,5 WG (karenca7 dana).

Osim kemijskih mjera zaštite važno je i mehanički uklanjati zaražene cvjetove i plodove.

Protiv pepelnica jagode (Podosphaera aphanis) koja se češće javlja u zaštićenim prostorima registrirani su: Stroby WG, Zato 50 WG, Systhane 20 EW, Karathane Gold 350 EC, Ortiva, Pointer, Quadris, Score 250 EC, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC.

Također u ovoj razvojnoj fazi preporuča se primjena biostimulatora i folijarnih gnojiva.

Neki od biostimulatora: Bombardier, Drin, Poly-Amin, Megafol, FitoAlgen Plus, Lyso ammin, AminoVital i dr.

Pregledom jagoda za sada nije primijećena jača pojava štetnika. Međutim  u narednom periodu zbog porasta dnevnih temperatura očekujemo pojava štetnika, stoga se preporuča pratiti njihova pojava.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitrica

Obilaskom terena i pregledom usjeva ozime pšenice i ječma uočeni su simptomi biljnih bolesti na usjevima pšenice i ječma.

Preporučamo da se pregledaju parcele i napravi tretiranje protiv smeđe pjegavosti pšenice ( Septoria tritici ), hrđe ( Puccinia spp. ), pepelnice ( Erysiphe graminis ), te o mrežaste pjegavosti lista ječma ( Pyrenophora teres) i pjegavosti lista ječma  ( Rynchosporium secalis ) kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze.

Preporuča se primjena: AMISTAR 250 EC, CONTROLAN, FOLICUR EW 250, FALCON FORTE, PRIAXOR EC, DUETT ULTRA, OPUS TEAM, IMPACT 25 SC,  i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

 

 Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Na području Zagrebačke županije i Grada Zagrebao od zadnje preporuke ovisno o lokalitetu palo je od 16 do 27 mm kiše i bile su zabilježene infekcije krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). Uslijed povećanja temperature došlo je i do porasta lisne mase. Kako meteorolozi od nedjelje pa sve do sredine slijedećeg tjedna najavljuju oborine, zbog mogućeg dugotrajnog vlaženja lista očekujemo ponovno uvjete za primarnu infekciju uzročnikom krastavosti jabuke i kruške.

Preporuča se poljoprivrednicima da prije najavljenih oborina preventivno zaštiti nasade jabuka i krušaka jednim od slijedećih pripravaka: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil- 75 WG, Manfil 80 WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb , Indofil 80 WP, Pyrus SC, Scala, Faban, Chorus 75 WG ili dr.

U nasadima gdje ima pepelnice (Podosphaera leucotricha ) potrebno je primijeniti neki od pripravaka  Stroby, Zato 50 WG, Zato plus, Tercel ili Sercadis koji preventivno suzbijaju krastavost jabuke i kruške.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Uslijed niskih temperatura zraka koje bilježimo već 10-tak dana razvoj pupova vinove loze je spor te je još uvijek najzastupljenija faza vunastog pupa i pojava prvih listića na većini lokaliteta Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Obzirom da meteorolozi najavljuju od nedjelje gotovo svakodnevnu mogućnost kiše preporučamo obaviti prvu preventivnu zaštitu vinove loze.

Prve zaštite vinove loze usmjerene su na suzbijanje gljivičnog oboljenja crna pjegavost vinove (Phomopsis viticola) koja je prisutna u svim nasadima. Zaraze se ostvaruju se tijekom travnja i to od pojave prvih listića i tijekom svibnja za vrijeme kišnog perioda jer za ostvarenje zaraze biljni organi moraju biti vlažni.

Obzirom da se kemijska zaštita protiv crne pjegavosti zasniva na preventivnim tretiranjima neophodno je redovito praćenje vremenske prognoze kako bi se dan-dva prije najavljenih kiša mogla obaviti zaštita.

Nakon pojave  listića primjenjuju se organski površinski pripravci koji su registrirani za tu namjenu: Dithan M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Delan PRO, Polyram DF, Solofol.

Razvojem pupova započinje i jača aktivnost lozinih grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoza loze (Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U vinogradima u kojima su bile značajniji problem proteklih godina na ove štetnike posvetiti treba veću pozornost u narednom periodu. Veće štete  mogu se javiti ako u početnoj fazi razvoja mladica nastupi hladniji period zbog čega loza ima slabiji porast.

Za smanjenje populacije lozinih grinja u razvojnom stadiju vunastog pupa pa do pojave listića preporučamo uporabu pripravaka na osnovi sumpora u povišenim koncetracijama : Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Kumulus DF, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Thiovit jet, Sumpor SC80.

Za učinkovito djelovanje pripravaka na osnovi sumpora temperature zraka moraju biti iznad 15 C, a nakon tretiranja nekoliko dana treba proći bez padalina. Osim sumpora, čije djelovanje zbog hladnoće može izostati, u fazi razvoja listiće može se koristiti i neki od registriranih akaricida.

Prilikom aplikacije primijeniti metodu prskanja zbog bolje pokrivenosti škropivom.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest proizvođačima šljiva

U nasadima šljiva praćen je let žute i crne šljivine osice (Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta).  Međutim zbog niskih temperatura brojnost ovog štetnika je manje nego inače, te ako je nasad stradao od mraza tada štete i kod manjeg ulova mogu biti značajne.

Stoga preporučamo proizvođačima šljiva da obilaze svoje nasade i prate pojavu žute i crne šljivine osice postavljanjem bijelih ljepljivih ploča. Šljivine osice su jedan od najznačajnijih problema u nasadima šljive jer uslijed  napada može doći do potpunog opadanja plodića koji su eventualno ostali nakon šteta od mraza.

Sa završetkom cvatnje provodi se suzbijanje nekim od insekticida: Mospilan 20 SG, Direkt, Decis 2,5 EC.

Napomena: suzbijanje insekticidima ne smije se provoditi tijekom cvatnje već u precvjetavanju te je potrebno poduzeti mjere za zaštitu pčela te prije tretiranja odstraniti cvjetni porast.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr