MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Grad Zagreb

Obavijest proizvođačima krumpira

Obilaskom terena primijećena  je pojava ličinka krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Važno je usjeve redovito pregledavati te ukoliko se prijeđe prag štetnosti preporuča se obaviti tretiranje.  Suzbijanje ličinki treba provoditi  ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu, dok je kasnije ljeti suzbijanje ličinki potrebno provoditi ako nađemo: 20-30 ličinki /busu. Insekticidi registrirani za suzbijanje krumpirove zlatice: Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, Biscaya, Alverde, Coragen 20 SC, Match 050 EC, Ampligo, Novodor i  dr. Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena većine insekticida iz skupine neonikotinoida (imidakloprid, tiametoksam) na otvorenom u svim poljoprivrednim usjevima!

Osim krumpirove zlatice primijećeni su simptomi plamenjače krumpira (Phytophora infestans). Razvoju ove bolesti  pogoduju umjerene temperature 20 °C (pojava bolesti moguća je i na znatno nižim temperaturama) te oborine (≤10 mm). Fungicidi dozvoljeni u Republici Hrvatskoj za suzbijanje plamenjače krumpira su sljedeći: Acrobat MZ, Infinito SC,  Nautile DG, Pergado MZ, Revus, Ranman Top, Profilux DF, Folio Gold, Polyram DF, Reboot, Star 80 WP, Zignal super, Fantic M, Galben M, Ridomil gold MZ pepite, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman 400 SC i dr.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju štetnika kupusa na otvorenom. Pregledom usjeva kupusa zabilježeni su kupusni buhači (Phyllotreta spp.). Preporučamo svim proizvođačima da redovito vizualno pregledavaju biljke na prisutnost navedenog štetnika. Kemijsko suzbijanje protiv kupusnih buhača potrebno je izvršiti čim zaprijete uništenju više od 10 % lisne površine. Insekticidi koji su registrirani u Hrvatskoj: Fastac 10 EC, Rogor 40 , Cythrin max, Decis 2,5 EC. Pregledom  feromona  i žutih pločama zabilježena je pojava leptira kupusnog moljca (Plutella xylostella). Za suzbijanje kupusnog moljca u kupusu registrirani su sljedeći insekticidi: Affirm, Alverde,  Fastac 10 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin max, Direkt, Decis 2,5 EC, Rotor super i dr.   U usjevima gdje se kupusna muha javlja redovito i jače treba provoditi preventivne mjere zaštite. Ako se prosječno na jednoj biljci nađe po jedno jaje ili ličinka, odnosno ako se nađe više od 4 jaja ili ličinke po kvadratnom metru treba provesti kemijsku zaštitu. Preporučamo proizvođačima postavljanje žutih ljepljivih ploča radi praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe. Insekticidi registrirani za suzbijanje kupusne muhe: Calinogor, Perfekthion i Chromogor

Pri izboru insekticida važno je poštivanje dopuštenja po kulturama, uz pridržavanje propisane karence! Insekticide je potrebno primijeniti u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima kada pčele ne lete.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

U nasadima jabuke i kruške potrebo je provesti zaštitu protiv krastavosti (Venturia inaequalis) jer je od zadnje preporuke proteklo više od 10 dana. U slučaju oborina u nasadima jabuka gdje su vidljivi simptomi krastavosti na listu može se očekivati sekundarno širenje te bolesti.

Predlažemo provesti preventivno tretiranje jednim od pripravaka kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

Vremenske prilike sa maksimalnim dnevnim temperaturama višim od 27 °C i visokom relativnom vlagom zraka u proteklom razdoblju pogodovale su razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha). U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom prednost dajemo pripravcima: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG ili  Luna experience.

U nasadima jabuka gdje je od posljednje primjene insekticida za suzbijanje jabučnog savijača proteklo više od 14 dana, predlažemo ponoviti tretman. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe (Psylla piri) suzbijanje treba provesti jednim od pripravaka: Vertimec 018EC,  Kraft 18 EC, Movento SC uz dodatak bijelog ulja ili okvašivača.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Porast temperature zraka na vrijednosti iznad 28 °C potaknuo je početak cvatnje ranih sorata (Chadonnay, Pinot i dr.). Nestabilno vrijeme praćeno lokalnim pljuskovima i dalje pogoduje razvoju peronospore  vinove loze (Plasmopara viticola). Za suzbijanje plamenjače predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka:Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Porast temperature zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogodovati će razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Talendo exra i dr.

Kišovito vrijeme koje je obilježilo prethodno razdoblje pogoduje razvoju ranog botritisa ili sive plijesni, naročito kod osjetljivih sorata: rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac. Za suzbijanje razvoja botritisa na početku cvatnje moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Let grožđanih moljaca bilježimo od sredine travnja. Preporučamo vinogradarima da prije početka pune cvatnje primjene registrirane insekticide: Nurelle D, Chromorel D, Reldan 22 EC, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC ili Affirm.

Radi zaštite pčela, primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca. Korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018.) upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, a ponajviše na važnost naredbe o suzbijanju američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prenosnik zlatne žutice vinove loze. Tijekom prošle godine provodio se monitoring američkog cvrčka na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba na slijedećim lokacijama: Podvrh, Psarjevo, Komin, Blažev Dol, Novoselec, Blaškovec i Glavnica  te je na tim lokalitetima utvrđena njegova prisutnost.

Pregledom vinograda na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u stadiju L1 i L2. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu. Trenutno nije potrebno koristiti insekticide za suzbijanje američkog cvrčka te preporučamo svim vinogradarima da prate daljnje preporuke u kojima će biti obavijest o rokovima  suzbijanja američkog cvrčka.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Mjesec svibanj obilježen je nadprosječnim količinama oborina i prohladnim vremenom. Na svim mjernim postajama u protekla 3 dana zabilježeno je više od 30 mm oborina.

Na većini lokaliteta zabilježena je količina oborina značajno veća od višegodišnjeg prosjeka za mjesec svibanj. Takvi vremenski ekstremi ometaju porast vinove loze, a pogoduju razvoju bolesti, ponajprije peronospore (Plasmopara viticola) i ranog botritisa (Botrytis cinerea).

Upozoravamo vinogradare da u ovakvim vremenskim uvjetima redovito vrše zaštitu nasada vinove loze. U odabiru fungicida za suzbijanje peronospore prednost dajemo pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja: Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic MMikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Let grožđanih moljaca  bilježimo od sredine travnja. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika. Trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Pregledom podataka na agrometeorološkim stanicama zabilježeni su uvjeti za infekciju uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). Prošlo je 8 dana od posljednje preporuke, a proteklo razdoblje obilježilo je kišno vrijeme. Zbog nastavka nestabilnog vremena i opasnosti od novih infekcija preporučamo voćarima da redovito obavljaju zaštitu nasada i dalje kombinacijom sistemičnog i preventivnog pripravka: od sistemika upotrijebiti jedan: Score 25 SC, Difcore Agro, Indar 5 EW, Difenzone.

Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP. Kod odabira pripravaka uzimati one koje ste do sada najmanje puta koristili.

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) registrirani su pripravci Sercadis, Luna expirience, Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG.

U nasadima jabuka  zapažena je pojava jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Za suzbijanje se mogu koristiti pripravci: Movento ili Pirimor 50 WG.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha i lijeske

U nasadima oraha da je potrebno provesti zaštitu od sive pjegavosti oraha ili antraknoze (Gnomonia leptostyla). Simptomi se javljaju na lišću, izbojima i plodovima u obliku tamo sivih pjega obrubljenih nešto tamnijim rubom (ova gljiva luči toksine te može doći do opadanja ili defolijacije lista tijekom ljeta). U kišnim uvjetima parazit se brzo širi. Plodovi se deformiraju i opadaju, a kod kasnije zaraze ovom gljivicom unutrašnjost ploda pocrni.

Zaštita se može provesti primjenom jednog od fungicida: Signum, Penncozeb 75 DG, Dithane DG Neotec, Champion 50 WG, Systhane 20 EW i drugi.

Potrebno je pratiti pojavu orahove muhe (Rhagoletis completa) uz pomoć postavljenih žutih ploča.

U kišnim periodima postoji mogućnost razvoja bolesti truleži ploda (Monilinia, Botrytis) i pjegavosti lista (Gnomonia leptostyla) u nasadima lijeske. Zaštita se može provesti pripravkom Signum.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije proteklih dana su zabilježene infekcije uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) stoga je potrebno zbog intenzivnog porasta mladica u  nasadima jabuka i krušaka izvršiti kurativnu zaštitu jednim od sljedećih pripravaka: Score 25 SC, Difcore Agro, Indar 5 EW, Difenzone (navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu jabuka) te zbog duljeg preventivnog djelovanja dodati jedan od površinskih: Delan 700 WG, Delan Pro, Dithane M-45, Dithane DG, Penncozeb 75 DG, Mankozeb M-45, Star 80WP, Chorus 75 WG, Pyrus SC400, Polyram DF,  Ziram 76 WG ili dr.

U nasadima gdje ima pepelnice (Podosphaera leucotricha) potrebno je mehanički odstraniti zaražene izboje, iznijeti iz voćnjaka i spaliti, te za zaštitu primijeniti neki od pripravaka na bazi sumpora ili koristiti strobilurinske pripravke kao što su Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna experience.

Isto tako  je potrebno ponoviti zaštitu  protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) uzročnika crvljivosti jabuka jednim od slijedećih pripravaka Coragen 20SC, Runner 240 SC, Calypso SC 480, Mospilan 20SP.

U pojedinim nasadima zabilježena je pojava lisnih uši. Ukoliko ste u svojim nasadima zabilježili njihovu pojavu za  suzbijanje možete koristiti pripravke: Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Movento i sl.

Zbog zaštite pčela primjenu insekticida obaviti u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokositi voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Na područjima gdje je zabilježena tuča od preventivnih pripravaka treba dati prednost onima na bazi kaptana, osim toga poželjno je i dodavanje biostimulatora: Drin, Poly-Amin, Bioplex, i dr. ili mikrobiološka gnojiva.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest proizvođačima soje

Nakon nicanja soje i korova (post em), herbicide treba početi primjenjivati u ranom stadiju razvoja korova. Moguća je primjena smanjenih doza u odnosu na propisane i ukoliko je potrebno ponoviti tretman (ovisno o zakorovljenosti i učinku prethodnog tretiranja) . Za suzbijanje korova nakon nicanja soje registrirani su slijedeći herbicidi:

Harass 75 WG, Harmony SX, Basagran 480 i dr. – širokolisni korovi

Pulsar 40, Corum i dr. – širokolisni i neki uskolisni korovi

Fusilade forte, Leopard 5 EC, Gepard 050 EC, Pantera QT, Targa, Agil 100 EC, Focus ultra, Select super i dr. – uskolisni korovi

Zaštitu treba provesti tijekom mirnog vremena i kada nema vjetrova kako ne bi došlo do zanošenja herbicida na susjedne parcele

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira!

Promjenjivo vrijeme sa dosta oborina stvorilo je povoljne uvjete za infekciju najvažnije bolesti krumpira, plamenjače krumpira (Phytophora infestans). Razvoju ove bolesti  pogoduju umjerene temperature 20 °C (pojava bolesti moguća je i na znatno nižim temperaturama) te oborine (≤10 mm).

Simptomi plamenjače vide se na lišću kao žute pjege koje postaju smeđe i nekrotične, dok se na naličju lista vidi bjeličasta prevlaka najčešće u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. To je najznačajniju bolest koja može uništiti listove, stabljiku i kasnije gomolj koji se teško čuva i brzo propada. Zaštita se temelji na agrotehničkim mjerama i  preventivnoj zaštiti protiv navedene bolesti. Fungicidi dozvoljeni u Republici Hrvatskoj za suzbijanje plamenjače krumpira su sljedeći: Acrobat MZ, Infinito SC,  Nautile DG, Pergado MZ, Revus, Ranman Top, Profilux DF, Folio Gold, Polyram DF, Reboot, Star 80 WP, Zignal super  i dr.

Prilikom pregleda usjeva krumpira primijećena  je pojava odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Važno je usjeve redovito pregledavati te ukoliko se prijeđe prag štetnosti preporuča se obaviti tretiranje. Insekticidi registrirani za suzbijanje krumpirove zlatice: Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, Biscaya, Decis 2,5 EC, Direkt, Fastac 10 EC,  Laser, Sumialfa 5 FL i dr. Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena većine insekticida iz skupine neonikotinoida (imidakloprid, tiametoksam) na otvorenom u svim poljoprivrednim usjevima!

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder; mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr