Tag: Grad Zagreb

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana. To razdoblje obilježeno je izostankom oborina i iznadprosječno toplim vremenom.

Za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije za početak sljedećeg tjedna meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme sa kišom, koja zbog mogućeg dugotrajnog vlaženja lista može uzrokovati primarnu infekciju krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Preporuča se voćarima da preventivno zaštite svoje nasade jabuke i kruške jednom od slijedećih površinskih fungicida: Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo.

Pregledom nasada jabuka uočena je pojava pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), u voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice  preporuča se primjena pripravaka na bazi strobilurina: Zato 50 WG, Zato plus  ili Stroby DF. Navedeni strobilurini preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu.

U nasadima krušaka pratite pojavu jaja i ličinki kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Za zaštitu u fazi masovnog izlaska ličinki iz jaja mogu se koristiti pripravci Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC  uz dodatak mineralnog ulja. Suzbijanje kruškine buhe poželjno je provesti odvojeno uz što veći utrošak vode.

Na nekoliko je lokaliteta u nasadima jabuka zabilježen porast populacije lisnih uši, stoga po završetku cvatnje potrebno je obaviti pregled nasada jabuka na prisutnost lisnih uši i po potrebi izvršiti tretiranje nekim od slijedećih pripravaka: Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP, Movento SC  i sl.

Radi zaštite pčela primjena navedenih insekticida dozvoljena je isključivo nakon cvatnje, s time da je cvjetni pojas u voćnjaku obavezno pokošen.

Obzirom na iznadprosječno toplo vrijeme koje prevladava od početka travnja u nasadima jabuka traje let i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina, a zabilježili smo i let prve generacije jabučnog savijača. Preporuke o suzbijanju očekujte u narednim preporukama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U nasadima vinove loze u proteklih tjedan dana bilježimo intenzivan porast mladica osobito na osunčanim položajima i ranijim sortama,  njihova dužina u prosjeku  je 15 – 20 cm te su vidljivi i formirani grozdići. Ovakav intenzivan razvoj mladica potaknut je visokim temperaturama zraka čije su maksimalne vrijednosti bile i do 29C, te dovoljna količinom vlage u tlu.

U uvjetima brzog porasta mladica štete od   uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoza loze (Eriophyes vitis)  koje su prezimile unutar pupa su manje.

Međutim, pozornost treba posvetiti vinogradima u kojima su grinje bile značajniji problem proteklih godina i na osjetljivijim sortama (graševina, sauvignon, zeleni silvanac, rajnski rizling, portugizac). Obilaskom vinograda Grada Zagreba i Zagrebačke županije  na pojedinim lokalitetnima s  navedenim sortama uočen je slabiji početni porast.

Za smanjenje populacije lozinih grinja preporučamo uporabu pripravaka na osnovi sumpora.

Učinkovito djelovanje pripravaka na osnovi sumpora temperature zraka moraju biti iznad 15 C, optimalno 18 C u vrijeme tretiranja,  a nakon tretiranja nekoliko dana treba proći bez padalina.

Tijekom mjeseca travnja zaštita vinove loze usmjerena je na suzbijanje gljivičnog oboljenja crna pjegavost vinove (Phomopsis viticola) koja je prisutna u svim nasadima. U ovom periodu oslobađanje spora iz plodnih tijela koja su vidljiva kao crne točkice na rozgvi vrlo je intenzivno.  Zaraze s navedenom bolesti se ostvaruju za vrijeme kišnog perioda kada su biljni organi vlažni.

Obzirom da meteorolozi najavljuju nove oborine početkom narednog tjedna preporučamo obaviti preventivnu zaštitu vinograda dan/dva prije kiše jednim od fungicida:

Delan PRO, Polyram DF, Solofol, Universalis.

Pripravku Polyram registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine.

Toplo vrijeme pogoduje jačanju infektivnog potencijala pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Stoga upozoravamo vinogradare na važnost pravovremenog tretiranja. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida na bazi sumpora. U vinogradima gdje je proteklih sezona zabilježena jaka zaraza pepelnicom može se koristiti  pripravak Karathane Gold.

Obzirom da je tijekom 2023. godine značajni problem u svim vinogradima bila  plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola ) infekcijski potencijal ove gljivične bolesti vrlo je visok! Navedeni fungicidi za suzbijanje crne pjegavosti pružaju i preventivnu zaštitu protiv plamenjače  vinove loze!

Obzirom na fenofazu loze i količine najavljenih oborina postoji mogućnost za  prve primarne infekcije s plamenjačom vinove loze.

 

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

 

                                                                                                                 Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                                                 e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

 

 

Obavijest ratarima

Obilaskom terena i pregledom usjeva ozime pšenice, ječma i pšenoraži uočena je pojava  odraslog oblika crvenog žitnog balca (Oulema melanopus). Kemijsko suzbijanje insekticidma može se provoditi protiv odraslih oblika i protiv ličinki.

Opravdanim se smatra tretiranje odraslih oblika tamo gdje je više od 25 prezimjelih odraslih oblika po . Kritičan broj ovisi o vrsti, te otpornosti i bujnosti usjeva.

Osnovno suzbijanje žitnih balaca provodi se primjenom insekticida protiv ličinki. Kritičan broj je prisustvo 1-2 ličinke po zastavici. Tijelo ličinki je prekriveno sa sluzi, a najviše štete nanose oštećivanjem (izgrizanjem) vršnog lista –zastavice, o kojem ovisi nalijevanje zrna.

Poljoprivrednicima preporučujemo da redovito pregledavaju svoje usjeve te u slučaju kritičnog broja pravovremeno izvrše zaštitu protiv ovog štetnika nekim od dozvoljenih insekticida prema: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika, a više možete pronaći na poveznici: https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/zitni-balac

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marija Prnjak, dipl. ing. agr.

Email: marija.prnjak@mps.hr

Obavijest proizvođačima američkih borovnica

Američke borovnice nalaze se u fenofazi cvatnje. Ova fenofaza, te visoke temperature i oborine pogoduju razvoju paleži cvijeta i truleži bobica (Monilinia vaccinii-coymbosi),

Preporučamo proizvođačima pratiti prognozu vremena, te provesti preventivno suzbijanje protiv ove bolesti pripravkom SWITCH 62,5 WG.

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Jagode na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije nalaze se u fenofazi cvatnje na otvorenom, odnosno u fenofazi plodonošenja u zatvorenim prostorima.

Ova fenofaza, te visoke temperature i vlažnost zraka pogoduju razvoju bolesti sive plijesni

(Botrytis cinerea).

Preporučamo proizvođačima pratiti najavljene oborine, te provesti suzbijanje protiv ove bolesti jednim od dopuštenih pripravaka http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

VAŽNO: Voditi računa o propisanim karencama!

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Šljivine osice su jedan od najznačajnijih problema u nasadima šljive jer uslijed napada može doći do potpunog opadanja plodića. Let žute i crne šljivine osice (Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta) pratimo postavljanjem bijelih ljepljivih ploča. Kritičnim ulovom smatra se više od 20 osica po ploči.

Tek kada se šljive nalaze u fazi otpadanja latica tada se može ići u tretiranje. Dozvolu za suzbijanje šljivinih osica imaju: Mospilan 20 SG ili Decis 2,5 EC. Tretiranje jednim od navedenih insekticida treba provesti u doba dana kada pčele ne lete, s time da je obavezno pokošen cvjetni pojas.

Za zaštitu šljiva protiv bolesti nakon cvatnje mogu se koristiti fungicidi Kastor, Captan WP 50 ili Futura 50.

U nasadima koštičavog voća koje se nalazi u fazi završetka cvatnje potrebno je izvršiti tretiranje protiv uzročnika paleži i sušenja cvata i rodnih grančica (Monilinia laxa) jednim od slijedećih sredstava za zaštitu bilja: Signum, Switch 62, Difcor, Chorus 50 WG  ili dr.

VAŽNO: Prilikom odabira sredstva zaštite bilja za tretiranje koštićavog voća obavezno provjeriti da li je sredstvo registrirano za tu kulturu.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest voćarima

Tijekom protekle večeri i noći na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba ovisno o lokalitetu palo je od 10 do 20 l kiše po četvornom metru što je uzrokovalo pojavu infekcije krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Preporuča se voćarima čim vremenski uvjeti budu povoljni da zaštite svoje nasade jabuke i kruške pripravcima Pyrus SC ili  Scala u kombinaciji sa Delan 700 WDG ili Delan pro radi produženog preventivnom djelovanja. Ili možete koristiti samo pripravak Faban koji uz slabo kurativno ima i preventivno djelovanje.

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporuča se primjena pripravaka na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80 ili dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Iznad prosječno toplo vrijeme tijekom veljače i ožujka u kojem su se srednje dnevne temperature kretale 9-13 C, a maksimalne i do 18-20 C potakle su klanje biljnih sokova, „plač loze“ i razvoj pupova sredinom mjeseca ožujka što je oko dva tjedna ranije u odnosu na prijašnje godine.

Ranije sorte  vinove loze nalazi se u razvojnom stadiju  otvaranja vunastog pupa i pojave prvih listića dok su ostale sorte u fazi vunastog pupa.

Razvojem pupova započinje i jača aktivnost lozinih grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoza loze (Eriophyes vitis) koje su prezimile unutar pupova. U vinogradima u kojima su bile značajniji problem proteklih godina na ove štetnike posvetiti treba veću pozornost u narednom periodu.

Za smanjenje populacije lozinih grinja u razvojnom stadiju vunastog pupa pa do pojave listića preporučamo uporabu pripravaka na osnovi sumpora u povišenim koncentracijama.

Za učinkovito djelovanje pripravaka na osnovi sumpora temperature zraka moraju biti iznad 15 C, optimalno 18 C u trenutku tretiranja, a nakon tretiranja nekoliko dana treba proći bez padalina.

Navedenim sumpornim pripravcima smanjuju se zaraze sa pepelnicom vinove loze (Uncinula necator).

U većini vinograda Zagrebačke županije i Grada Zagreba prisutna je gljivične bolesti crna pjegavost vinove (Phomopsis viticola) čiji su simptomi vidljivi u vidu crnih točkica na rozgvi koja poprima bjeličastu boju.

Za ostvarenje infekcije navedenom bolesti biljni organi moraju biti vlažni određeni vremenski period, a najintenzivnije zaraze ostvaruju se tijekom travnja od pojave prvih listića i tijekom svibnja.

Zaštita protiv crne pjegavosti zasniva na preventivnim kemijskim mjerama stoga je neophodno  redovito praćenje vremenske prognoze kako bi se dan-dva prije najavljenih kiša obaviti zaštita nasada.

Za suzbijanje crne pjegavosti  primjenjuju se organski površinski pripravci, Delan PRO, Polyram DF, Solofol, ili  pripravci na osnovi bakra: Cuprablau Z 35 WG,  Nordox 75 WG. Kod korištenja bakrenih pripravaka nužno je voditi računa o temperaturama zraka jer kod nižih temperatura može doći do blage fitotoksičnosti.

Skrećemo pozornost da pripravku Polyram (metiram) registracija važi do 28.05.2024.,krajnji rok za prodaju zaliha 28.08.2024.,krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024.

Prilikom aplikacije primijeniti metodu prskanja kako bi trs bio dobro pokriven jer  je crna pjegavost oboljenje drveta vinove loze.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

 

Aleksandra Radić dipl.ing

e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Promjenjivo vrijeme te porast lisne mase u gušćim i bujnijim usjevima pogoduju razvoju bolesti lista i stabljike ozimih žitarica.

Obilaskom usjeva ozimog ječma uočeni su simptomi mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), a u usjevima pšenice napadi smeđe pjegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Stoga obavještavamo proizvođače ozimih žitarica da pregledaju zdravstveno stanje usjeva te preporučujemo primjenu nekog od dopuštenih i djelotvornih fungicida na važnije uzročnike bolesti.

Za zaštitu od važnijih bolesti strnih žitarica: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis),… možete koristiti neke od fungicida uz dodavanje nekog sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja, a prema web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS). Pretraživanje je moguće putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Marija Prnjak, dipl.ing.agr.   

e-mail: marija.prnjak@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Prema vremenskoj prognozi za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije u narednim danima očekuju se oborine koje mogu pogodovati razvoju bolesti na koštičavom voću. Preporuča se vlasnicima nasada koštičavog voća da ponove zaštitu protiv uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans) i uzročnika bolesti paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa).

U nasadima breskve i nektarine gdje još nije započela cvatnja potrebno je izvršiti tretiranje protiv uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans) jednim od pripravaka na bazi aktivnih tvari: dodina (Chromodin S-65), cirama (Ziram 76 WG), difenkonazola (Difcor), kaptana (Scab 480 SC) i dr.

U nasadima breskve i nektarine gdje je započela cvatnje potrebno je uz kovrčavost lista izvršiti tretiranje i protiv uzročnika bolesti paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa). U takvim nasadima prednost dati pripravku Nativo 75 WG koji se koristi za suzbijanje obje navedene bolesti.

Za ostalo koštićavo voće koje se nalazi u fazi cvatnje potrebno je ponoviti tretiranje protiv uzročnika paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) jednim od pripravaka na bazi aktivnih tvari: ciprodinil (Chorus 50 WG), difenkonazol (Difcor), ciprodinil +fludioksonil (Switch 62,5 WG), tebukonazol + trifloksistrobin (Natino 75 WG) i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr