Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda 11 dana tijekom kojih se nastavilo kišovito i nestabilno vrijeme često praćeno snažnim pljuskovima ponegdje i s tučom.

Srednje dnevne temperature zraka iznosile su od 16 -24 C, a maksimalne vrijednosti relativne vlage zraka kretale su se od 87-91%.

Pregled rasporeda oborina na lokalitetima na kojima su smještene agroklimatske stanice:

Dubravica Sv.Jana Plešivica Vlaškovec Molvice Moravče Dugo Selo Nespeš Bedenica SV. Ivan Zelina
Hrastje
Graberje
Ivaničko
Križ
13.6. 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.6. 14,9 17,8 13 12,4 17,7 11 11,8 12,1 7,7 7,5 10,8 15,7
11.6. 35,2 44,5 39,6 32,1 49 33,6 10,8 24,5 19,3 18,7 16,5 34
10.6. 11,5 4,6 4,7 2,6 4,4 7,3 2,2 9,1 18 18,4 2,6 3,4
9.6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.6. 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1
7.6. 1,2 24,6 16,5 11,3 1,1 0 1,4 0 0 0 0,5 0,5
6.6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6. 0 18,5 2,3 1,4 0 0 0 0,6 0 0 0 0
4.6. 1,2 0,7 1,1 2 1,6 0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1
UKUPNO 64 111,1 77,4 61,8 73,9 51,9 26,3 46,4 45,5 44,9 30,7 53,8

 

Navedene količine oborina utjecale su na ispiranje apliciranih sredstava za zaštitu bilja s biljnih organa.

Dugo zadržavanje vlage na biljnim organima uz pogodne temperature zraka pogodovalo je razvoju  plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) te su  prema prognoznim modelima  agroklimatskih stanica infekcije zabilježene 8.6., 10.6., 11.6., 12.06..

Meteorolozi za naredni period najavljuju porast temperature zraka što bi uz trenutno veliku vlagu moglo utjecati na intenzivno sekundarno širenje bolesti osobito u nasadima u kojima su vidljive pjege s bijelim prevlakama na naličju lista, stoga vinogradare upućujemo na tretiranje vinograda čim vremenski uvjeti to dozvole. Od pripravaka koristiti one sistemičnog djelovanja, a kod odabira voditi računa da se pripravci istih skupina te koriste više no što je to navedeno u uputama preparata.

Forum star, Zorvec Vinabel, Folpan Gold, Actlet F, Orvego,  Momentum trio,  Magma Triple,  Fantic F, Orvego SC, Orondis,   Sphinx extra 685 WDG, Metomor F,  i dr..

Pogodni uvjeti za razvoj razvoja pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) zabilježeni su 6.6.11.6 i 12.6.. U narednom periodu opasnost od ove bolesti postaje veća porastom temperature zraka. Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sukob, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr.

Nakon cvatnje dobra praksa u suzbijanju pepelnice je i primjena elementarnog sumpora metodom zaprašivanja koji djeluje putem para, površinski.  Sumporenje vinograda treba obaviti između aplikacija, po mirnom vremenu bez mogućih oborina nekoliko dana nakon sumporenja. Primjenom elementarnog sumpora smanjuje se i populacija grinja uzročnika erinoze i akarinoze,.

Sumporenje treba primijeniti pri temperaturi iznad 18 °C do najviše 28°C odgovarajućim uređajima.

Praćenjem pojave pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i žutog grožđanog moljca (Eupoecilia ambiguella) feromonskim mamcima  nismo zabilježili ulove leptira druge generacije  niti na jednoj lokaciji. Pratimo i dalje njegov razvoj te ćemo u narednim preporukama dati rokove suzbijanja.

 

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

                                                                                              Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                              e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis