MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Grad Zagreb

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Na većini lokaliteta koštičavo voće se nalazi u fenofazama roza balona ili početku cvatnje. S početkom cvatnje koštićavog voća potrebno je izvršiti tretiranje protiv monilije (Monilinia laxa) uzročnika paleži i sušenja cvata i rodnih grančica. Uzročnik bolesti prezimljuje na zaraženim granama i mumificiranim plodovima, a zaraza se najlakše ostvaruje preko dijelova cvijeta u prisutnosti kiše. Kako meteorolozi preko vikenda najavljuju kišu,  potrebno je prije kiše napraviti zaštitu nasada.

Da bi se smanjio infektivni potencijal, osim provođenja kemijskih mjera zaštite, potrebno je rezom odstraniti sve zaražene izboje i skinuti sve mumije iz krošnji i iznijeti ih iz voćnjaka.

Za suzbijanje uzročnika sušenja rodnih grančica i paleži cvata (Monilinia laxa) mogu se koristit slijedeći pripravci:

Marelica: Difcor, Chorus 50 WG, Signum, Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG,  Teldor SC 500, Systhane 20 EW .

 Breskva : Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75WG, Indar 5 EW, Systhane 20 EW.

 Šljiva: Nativo 75 WG ,Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Signum, Indar 5 EW, Difcor, Chorus 50 WG, Topsin M500 SC, Systhane 20 EW.

 Trešnja: Nativo 75 WG, Indar 5 EW,  Signum, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Luna expirience.

 Višnja: Signum, Chorus 75 WG, Topsin M500 SC, Indar 5 EW.

U nasadima šljive, s početkom cvatnje, za praćenje populacije šljivinih osica potrebno je  postaviti bijele ljepljive ploče

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije nasadi breskve i nektarine nalaze se u fenofazi nabubrenih cvjetnih pupova i vidljivog zelenog vrška pupa što je vrlo osjetljiv stadij na zarazu uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans).

Nakon ostvarene infekcije  bolest više nije moguće zaustaviti pa savjetujemo provesti zaštitu nasada breskve prije kiše, jednim od sljedećih pripravaka: Chromodin S-65, Nativo 75 WG, Ziram 76 WG, Agro, Difcor, Syllit 544 SC ili Scrab 480 SC.

Pripravci Nativo 75 WG, Syllit 544 SC i Scab 480 SC imaju dopuštenje za primjenu na nektarini.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije za naredne dane meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme sa oborinama. Obzirom na kretanje vegetacije u nasadima jabuka i krušaka  (otvaranje pupova do pojave zelenog vrška), uz najavljene oborine postoji mogućnost infekcije od uzročnika  krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Stoga obavještavamo vlasnike nasada jabuka i krušaka da obave prvu preventivnu  zaštitu  jabuke i kruške jednim od bakrenih pripravaka: NORDOX 75 WG, CUPROBLAU Z 35 WG, RAME CAFFARO 32 WP, CUPROCAFFARO 50 WP, NEORAM WG, CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW, COPPER KEY, CODIMUR 50, COPPER LAINCO, CUPRA, CHAMPION FLOW SC, CHAMPION WG 50, ARIONE SC, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP ili BORDOŠKA JUHA MANICA.

Proizvođače se upućuje da pregledaju svoje nasada na prisutnost jaja lisnih ušiju i crvenog voćnog pauke te prisutnost štitastih ušiju. Ukoliko ustanove prisutnost navedenih štetnika potrebno je bakrenim pripravcima dodati mineralno ulje: BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE, OVITEX, PROMANAL NEU ili  OVIPRON TOP.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Obilaskom ozimih žitarica utvrđena je zakorovljenost ozimim korovima ( širokolisni – mišjakinja, čestoslavica, mrtva kopriva, kamilica, i dr.; uskolisni – mišji repak, slakoperka, divlja zob, i dr.)

Poljoprivredni proizvođači koji nisu primijenili herbicide protiv korova u jesen, trebali bi provesti tretiranje sada u proljeće u stadiju žitarice od završetka busanja do početka vlatanja.

Ovisno o zastupljenosti korova na parceli i razvojnom stadiju žitarice preporuča se primjena herbicida:

Protiv jednogodišnjih širokolisnih korova : NUANCE, TORNADO FORTE, STARANE 250, FLUXYR 200 EC, BIATHLON 4 D, TRIBE 75 WG, TRAILER, GRODYIL, PATROL 200, i dr.

Protiv jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova : HUSSAR OD, SEKATOR OD, TOMIGAN 250 EC, STARLINE, i dr.

Protiv jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova : PALLAS 75 WG, TOLUREX 50 SC, i dr.

Protiv jednogodišnjih uskolisnih korova : AXIAL 50 EC  ili FOXTROT.

Također se preporuča redovito praćenje zdravstvenog stanja žitarica zbog moguće pojave prvih simptoma biljnih bolesti.

Pri izboru herbicida treba voditi računa o odabiru onog koji ima dozvolu za primjenu u RH na kulturi koju tretiramo!

Tretiranje treba obaviti za mirnog vremena, kad nema vjetra!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

 

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima bobičastog voća

U nasadima bobičastog voća (malina, kupina, ribiz, borovnica…) zbog naglog porasta temperatura došlo je do kretanja vegetacije, stoga i potrebe za prvom zaštitom.

Međutim, prije obavljanja prve zaštite potrebno je napraviti rezidbu, odstraniti sve zaražene izbojke, iznijeti iz nasadi i spaliti. Rezidbom zaraženih izbojaka znatno se smanjuje širenje bolesti i štetnika.

Nakon rezidbe, potrebno je provesti prvu ovogodišnju zaštitu nasada od najvažnijih bolesti koje uzrokuju sušenje izbojaka jednim od pripravaka na bazi bakra.

U Hrvatskoj je za tu namjenu na bobičastom voću dozvoljen pripravak Nordox 75 WG. U nasadima maline i kupine dozvoljen je i pripravak Cuprablau Z 35.

Prskanje treba obaviti uz povećani utrošak škropiva po mirnom vremenu, pri dnevnim temperaturama višim od 5 °C.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Obilaskom parcela i pregledom uljane  repice utvrđena je prisutnost proljetnih pipa : velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe  (Ceutorhynchus pallidactylus ).

Porast temperatura dovest će do porasta broja ovih štetnika.Kako bi se to spriječilo potrebno je provesti  pregled parcela i po potrebi izvršiti tretiranje.

Kritični brojevi kod kojih je potrebno vršiti tretiranje su:

mala pipa: 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m2

velika pipa: 1 pipa/5 biljaka ili 10-20 pipa u žutoj posudi

Kod odabira insekticida treba voditi računa da pri nižim dnevnim temperaturama ( ispod 10 °C) prednost treba dati pripravcima  iz skupine sintetskih piretroida , kao što su: DECIS 2,5, KARATE ZEON, CYTRIN MAX, SUMIALFA 5 Fl ,POLECI PLUS, FASTHRIN 10 EC.

Od ostalih insekticida mogu se primijeniti: MOSPILAN20 SG, MOSPILAN 20 SPTretiranja bi trebalo obaviti u dijelu dana kada su više temperature i nema vjetra.Prilikom obilaska usjeva trebalo bi pregledati usjeve i  na prisutnost korova jer u ovim fazama moguće obaviti tretmane nekim od slijedećih herbicida:Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: FUSILADE FORTE, SELECT SUPER,GEPARD 050 EC, LEOPARD 5 EC, QUICK EC i dr.Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: LONTREL 72, LONTREL 300, CLAP 300 SL, KORVETTO.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

Tatjana Radiković, dipl. ing. agr.

Email: tatjana.radikovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jagoda

Nakon odstranjivanja ostataka lišća od prethodne sezone i provedenog čišćenja kako bi se osigurala bolja prozračnost grma i zaštita protiv pjegavosti lista ili bolesti korijena u nasadima jagoda preporučujemo primjenu fungicida na osnovi bakra.

Dopuštenje za primjenu u nasadima jagoda imaju pripravci: Neoram WG, Nordox 75 WG ili Cuprablau–Z (krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020. a  za primjenu zaliha 1.7.2021).

U nasadima jagoda u plastenicima  predlažemo vješanje plavih i žutih ljepljivih ploča za praćenje populacije tripsa i lisnih uši. Tamo gdje želimo smanjiti populaciju ovih štetnika potrebno je postaviti 20-24 ploče na 100 m² i to 15 tak cm iznad biljaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Pošto su srednje dnevne temperature  u porastu, a koštičavo voće posebno breskva,  nektarina i marelica je u fazi početka kretanja vegetacije, potrebno je nakon rezidbe, a prije kretanje  vegetacije izvršiti prvo preventivno prskanje koštićavog voća protiv uzročnika bolesti kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni) paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.) i šupljikavosti lišća koštićavog voća (Stigmina carpophilla).

 U fazi nabubrenih pupova koštičavog voća za zaštitu se mogu koristiti pripravci na osnovi bakra: Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Champion WG 50, Champion flow SC, Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška juha Caffaro , Bordoška juha Manica, Airone SC, Codimur 50, Codimur SC, Copper key, Copper lainco, Cupra, Cupra key flow.

Zbog suzbijanja štitastih uši, jaja lisnih ušiju i jaja crvenog voćnog pauka bakrenim pripravcima se mogu dodati mineralna ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal neu, Ovipron Top, Ovitex, Estiuoil, Insectoil key, Laincoil). Moguća je primjena gotovih kombinacija bakrenih pripravaka i mineralnih ulja: Modro ulje ili Red fox.

 Voćke je potrebno dobro “okupati“ sa svih strana otopinom jer uzročnici bolesti i štetnika prezimljuju na kori, granama i u pukotinama kore. Prskanje treba obaviti uz povećani utrošak škropiva po mirnom vremenu, pri dnevnim temperaturama višim od 5 °C.

Tretiranje bakrenim pripravcima mora biti obavljeno najkasnije u fenofazi nabubrenih pupova, a svakako prije nego se pupovi otvore i to neposredno prije kiše. Nakon otvaranja pupova na koštičavom voću ne preporuča se primjena bakrenih pripravaka zbog moguće fitotoksičnosti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Sve poljoprivrednike sa područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba obavještavamo da se vrši odvoz prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja. Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stavaku  (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ .

Termin sakupljanja prazne ambalaže je prema rasporedu:

10.09.2020. ČETVRTAK

Parkiralište gradskog stadiona Celine 8 Vrbovec   8.00 – 11.00

 

11.09.2020. PETAK

Sajmište u Dubravi Radnička ulica bb Dubrava Vrbovečka   8.00 – 11.00

 

14.09.2020. PONEDJELJAK

Poljoapoteka Jakopović Lipovec Lonjski 17 Lipovec Lonjski

Kloštar Ivanić

8.00 – 11.00

 

16.09.2020. SRIJEDA

Cipro d.o.o. Josipa Predavca 10 Dugo Selo 8.00 – 10.00
Sajmište Pisarovina Karlovačka 8A Pisarovina 11.30 – 13.30

 

21.09.2020. PONEDJELJAK

Ispred Ureda Hrvatsko-poljoprivredne-šumarske savjetodavne službe Stara cesta 14 Vukovina 8.00 – 10.00
DVD Odranski Obrež (plato ispred) Obreška cesta 119 Odranski Obrež 10.30 – 12.00

 

23.09.2020. SRIJEDA

Poljoapoteka Papiga Črećan 10 b Sv. Ivan Zelina 8.00 – 11.00
Veterinarska ambulanta u Belovaru Varaždinska 55 Belovar 11.30 – 12.30

 

25.09.2020. PETAK

Poljoprivredna apoteka Agromarket „Poljoprivredna stanica“ Zrinski Frankopana 12 Jastrebarsko 8.00 – 10.00
Penić-promet Krašić 96 Krašić 10.30 – 12.00

 

28.09.2020. PONEDJELJAK

Agronom d.o.o. Ulica 65. bataljuna ZNG 48 Ivanić Grad  8.00 – 11.00

 

Važna informacija poljoprivrednicima je da se;

  1. Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

  1. Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen. Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

Akcija “Prateći list”  namijenjena je svima koji proizvode za tržište i ulaze u sustav PDV-a, a imaju ambalaže navedenih proizvođača koje su dužni zbrinuti na zakonom propisani način. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti prateći list. Na taj način pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) imaju dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list pravne osobe su dužne pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prilikom obilaska terena.

Ambalaža koja se skuplja mora biti:

  • prazna (ovaj projekt ne pokriva skupljanje/zbrinjavanje neiskorištenih proizvoda)
  • pravilno isprana (prema detaljima iz brošure udruge CROCPA)
  • od navedenih tvrtki članova CROCPA EKO MODELA. Molimo Vas da ne vraćate ambalažu drugih tvrtki jer tvrtka C.I.A.K. neće za nju ovjeravati prateće listove.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine

dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Temeljem Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) NN 72/2007 upozoravamo da su svi vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi i poljoprivrednici-korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (GAEC 6).

Uklanjati i suzbijati ambroziju može se mehanički (čupanjem zajedno sa korijenom, košnjom, okopavanjem), te kemijski (uporabom herbicida – u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda koji izaziva alergije kod ljudi, a potom i spriječilo stvaranje sjemena i daljnje širenje.

Korisnici Mjere 10, operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka visoke travnjačke vrijednosti, operacije 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex), dužni su uz uklanjanje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti Med.), mehanički uklanjati i čivitnjaču (Amorfa fructicosa),cigansko perje (Asclepias syriaca L.), trnovitu dikicu(Xanthium spinosum L.) te obalnu dikica ( Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti)). Po izvršenom odstranjivanju neželjene vegetacije ispuniti evidenciju.

Za neprovođenje mjera propisane su novčane kazne.

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr