Tag: Grad Zagreb

Obavijest vinogradarima

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije  2.5./3.5. palo je od 12 do 20 litara kiše, srednje dnevne temperature zraka iznosile su 12-19 C, a  srednja relativna vlaga zraka 60-89%. Navedeni meteorološki uvjeti  pogodovali su primarnim infekcijama   najvažnijih bolesti vinove loze plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola) 3./4. svibnja, pepelnice (Erysiphe necator) 2./3. svibnja .

Prema najavljenim temperaturama zraka tijekom ovog tjedna koje  sinoptičari najavljuju skriveni razvoj plamenjače i pojavu uljnih pjega mogu se očekivati krajem tjedna.

Za suzbijanje plamenjače preporučamo korištenje pripravaka: Mikal Flash, Mikal premium, Profiler, Azimut 80 WG, Alfil, i dr.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) preporučujemo: Collis SC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC , te pripravaka na bazi sumpora.

Dobra praksa u suzbijanju pepelnice je i primjena elementarnog sumpora metodom zaprašivanja koji djeluje putem para, površinski.

Sumporenje vinograda treba obaviti između aplikacija, po mirnom vremenu bez mogućih oborina nekoliko dana nakon sumporenja. Primjenom elementarnog sumpora smanjuje se i populacija grinja uzročnika erinoze i akarinoze,. Sumporenje treba primijeniti pri temperaturi iznad 18 °C do najviše 28°C odgovarajućim uređajima. Tijekom cvatnje vinove loze ovu metodu ne primjenjivati već prije ili nakon cvatnje.

Let  leptira sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana)  započeo je u prvoj dekadi mjeseca travnja.  Visoka populacija leptira u feromonskim trapovima zabilježena je na lokalitetima Plešivica, Vlaškovec, Ivanić Grad, dok je na lokalitetu Donja Zelina srednjeg intenziteta.  Pregledom grozdića krajem proteklog tjedna (3.5.) pronađene su prve tek ispiljene gusjenice sivog grožđanog moljca. Masovniji izlazak  gusjenica iz jaja očekujemo tijekom ovog tjedna.

Za suzbijanje gusjenica pred njihovo izlaženje iz jaja kao  i mlađih razvojnih stadija gusjenica ( L1, L2 )mogu se koristiti pripravci na bazi Bacillus thuringiensi  Biobit, Belthirul (Baturad stari naziv), Laser KS  Coragen SC, Affirm, Radiant.

Nakon aplikacije potrebno je nekoliko dana stabilnog vremena bez oborina za bolji učinak insekticida.

Kod  primjene insekticida voditi računa da je cvatući pokrov u vinogradu pokošen zbog zaštite pčela i ostalih oprašivača!

 

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

                                                                                                                 Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                                                 e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške prošlo je 6 dana. U tom periodu na području Zagrebačka županije i Grada Zagreba palo je od 10 do 20 litara kiše po m2 što je većim djelom dovelo do ispiranja sredstava za zaštitu bilja.

Obzirom da meteorolozi mogućnost oborina najavljuju za naredne dane, preporuča se voćarima da ponove zaštitu protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) jednim od slijedećih površinskih pripravaka na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor) ili ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro, Alcoban, Dynamo) ili metirama (Polyram – registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine).

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu sumpora. U nasadima gdje je jača zaraza preporuča se primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Meteorolozi sredinom tjedna najavljuju kišu što će omogućiti razvoj bolesti lista u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina charpophilla) registrirani su pripravci Captan WP 50 i Kastor. Navedeni fungicidi su registrirani i za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum).

Na trešnji, marelici, breskvi i nektarini može se koristiti i Delan 700 WDG.

Na višnji i marelici može se koristiti Merpan 80 WDG.

Za zaštitu breskve od pepelnice mogu se koristiti Luna Experience, Nativo 75 WG, Revyona i Domark 40 ME.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65 i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

Preporuča se obaviti pregled nasada na prisutnost lisnih ušiju (Aphididae). Ukoliko je zabilježena jača populacija lisnih ušiju preporučamo primijeniti jedan od navedenih pripravaka Za suzbijanje lisnih uši dozvoljeni su insekticidi:

Teppeki 500 WG – na breskvi, šljiva;

Pirimor 50 WG –  na višnji, breskvi, šljivi, marelici;

Mospilan 20 SG – na trešnji, višnji, šljivi breskvi, nektarini;

Movento – na breskvi, nektarini, marelici, trešnji šljivi.

 Zbog zaštita pčela obavezno voditi računa da se pokosi međuredni cvjetni pojas.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Meteorolozi za naredne dane najavljuju nestabilno vrijeme i kišu uslijed koje bi uz dugotrajnu vlaženje lista moglo doći do infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Preporučamo voćarima da prije najavljenih oborina ponove zaštitu za suzbijanje krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) primjenom preventivnog fungicida na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor) ili ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro, Alcoban, Dynamo) ili metirama (Polyram – registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine).

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) moguća je primjena pripravaka na bazi sumpora. U nasadima gdje je pepelnica dominantan problem prednost dajemo pripravku Sercadis, Luna experience, Sercadis plus, Topas 100 EC.

Od sredine travnja bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) te odlaganje jaja navedenih štetnika. Preporuku o rokovima njihova suzbijanja dati ćemo u narednim danima.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Nestabilne vremenske prilike pogoduju uzročnicima biljnih bolesti. Preporučamo obilazak i pregled usjeva te po potrebi tretiranje fungicidima. Za suzbijanje smeđe pjegavosti lista pšenice (Septoria tritici), žuto-smeđe pjegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis), hrđa (Puccinia spp.), sive pjegavosti ječma (Rhynchosporium secalis), mrežaste pjegavosti ječma (Pyrenophora teres), pepelnice (Erysiphe graminis) te drugih bolesti lista i stabljike strnih žitarica mogu se koristiti neki od fungicida dozvoljeni za tu namjenu: Retengo, Amistar gold, Elatus plus, Elatus Era, Caramba, Falcon forte, Delaro forte, Prosaro plus, Ascra xpro, Zanatra  i drugi dozvoljeni  registrirani na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Prilikom pregleda usjeva obrati pozornost i na pojavnost crvenog žitnog balca (Oulema melanopus) najvažnijeg štetnika strnih žitarica. Ukoliko se primijeti  prisustvo 1-2 ličinke po zastavici primijeniti neki od insekticida registriranih za tu namjenu: Cypgold, Cythrin max, Karate zeon, Decis 2,5 EC i drugi dozvoljeni registrirani na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 Marija Prnjak, dipl.ing.agr.

e-mail: marija.prnjak@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Izrazito topli period u prvoj dekadi mjeseca travnja s temperaturama  do 29 C potencirao je  intenzivan porast mladica vinove osobito ranijih sorti.  Nakon 17. travnja bilježimo nagli pad temperature zraka, a negativne vrijednosti zabilježene su na nekim lokalitetima 22. travnja , te su štete od mraza zabilježene su na pojedinim mikrolokalitetima s nižim položajima vinograda.

Količine oborina koje smo izmjerili u periodu od 15. travnja do 25 travnja:

 Lokacija Količina oborina od 15.4 – 25.4. agroklimatska stanica Pinova
Sveta Jana 32 L/m2
Plešivica 39 l/m2
Sesvete 28,5l/m2
Moravče 29 l/m2
Nespeš 35,6l/m2
Ivanić Grad 20,8/

 

S obzirom na količinu oborina koja je pala u proteklom periodu, nestabilnim meteorološkim uvjetima   predlažemo provođenje kemijske mjere zaštite vinove loze protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) čim uvjeti to omoguće  fungicidaima na bazi fosetila: Mikal Flash, Mikal premium, Profiler, Azimut 80 WG, Alfil, i dr.

Porastom temperature zraka koju meteorolozi najavljuju početkom narednog vikenda uz povišenu relativnu vlagu zraka  povećava se mogućnost infekcija pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator), stoga predlažemo  primjenu fungicida Collis, Stroby, Zato 50 WG i dr. Porastom temperature zraka iznad 15 C ovom  moguća primjena pripravaka na bazi sumpora.

Za ublažavanje stresa biljaka uzrokovanih niskim temperaturama moguća je primjena biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina. Radi njihove bolje učinkovitosti preporuka je da se aminokiselinski pripravci primjene zasebno, bez miješanja sa sredstvima za zaštitu bilja osobito onima na bazi al fosetila.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

 

                                                                                                                 Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                                                 e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

 

 

 

Obavijest voćarima

Oborine koje su prevladavale protekla nekoliko dana na području grada Zagreba i Zagrebačke županije pogodovale su razvoju zaraze uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) srednjeg do jakog intenziteta.

Preporuča se voćarima izvršiti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus.  Navedeni fungicidi djeluju i za suzbijanje pepelnice jabuke.

Radi produžnog preventivnog djelovanja zaštite protiv fuzikladija navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor), ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro, Alcoban, Dynamo) ili metirama (Polyram – registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od zadnje preporuke za zaštitu jabuke i kruške prošlo je 6 dana. Ovisno o lokalitetu u protekla tri dana palo je oko 10 do 20 mm kiše i došlo je do značajnog pada temperatura. Međutim, zbog dužeg vlaženja lista na nekim lokalitetima ostvareni su uvjeti za infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis)

Preporučamo ponoviti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus). Kako za vikend meteorolozi ponovno najavljuju oborine potrebno je radi produljenog preventivnog djelovanja dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja( Delan 700 WDG, Delan pro, Alcoban ili Dynamo).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obzirom da za naredne dane meteorolozi najavljuju kišu postoji mogućnost razvoja bolesti lista u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina charpophilla) registrirani su pripravci Captan WP 50 i Kastor. Navedeni fungicidi su registrirani i za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum).

Na trešnji, marelici, breskvi i nektarini može se koristiti i Delan 700 WDG.

Na višnji i marelici može se koristiti Merpan 80 WDG.

Za zaštitu breskve od pepelnice mogu se koristiti Luna Experience, Nativo 75 WG, Revyona i Domark 40 ME.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65 i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

Za nasade višnje i trešnje koji su još uvijek u fazi cvatnje radi zaštite od paleži cvijeta prednost dajemo pripravku Luna Expirience.

Potrebno je obaviti pregled nasada na prisutnost lisnih ušiju (Aphididae). Ukoliko je zabilježena jača populacija lisnih ušiju preporučamo primijeniti jedan od navedenih pripravaka Za suzbijanje lisnih uši dozvoljeni su insekticidi:

Teppeki 500 WG – na breskvi, šljiva;

Pirimor 50 WG –  na višnji, breskvi, šljivi, marelici;

Mospilan 20 SG – na trešnji, višnji, šljivi breskvi, nektarini;

Movento – na breskvi, nektarini, marelici, trešnji šljivi.

Zbog zaštita pčela obavezno voditi računa da se pokosi međuredni cvjetni pojas.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana. To razdoblje obilježeno je izostankom oborina i iznadprosječno toplim vremenom.

Za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije za početak sljedećeg tjedna meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme sa kišom, koja zbog mogućeg dugotrajnog vlaženja lista može uzrokovati primarnu infekciju krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Preporuča se voćarima da preventivno zaštite svoje nasade jabuke i kruške jednom od slijedećih površinskih fungicida: Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo.

Pregledom nasada jabuka uočena je pojava pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), u voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice  preporuča se primjena pripravaka na bazi strobilurina: Zato 50 WG, Zato plus  ili Stroby DF. Navedeni strobilurini preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu.

U nasadima krušaka pratite pojavu jaja i ličinki kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Za zaštitu u fazi masovnog izlaska ličinki iz jaja mogu se koristiti pripravci Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC  uz dodatak mineralnog ulja. Suzbijanje kruškine buhe poželjno je provesti odvojeno uz što veći utrošak vode.

Na nekoliko je lokaliteta u nasadima jabuka zabilježen porast populacije lisnih uši, stoga po završetku cvatnje potrebno je obaviti pregled nasada jabuka na prisutnost lisnih uši i po potrebi izvršiti tretiranje nekim od slijedećih pripravaka: Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP, Movento SC  i sl.

Radi zaštite pčela primjena navedenih insekticida dozvoljena je isključivo nakon cvatnje, s time da je cvjetni pojas u voćnjaku obavezno pokošen.

Obzirom na iznadprosječno toplo vrijeme koje prevladava od početka travnja u nasadima jabuka traje let i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina, a zabilježili smo i let prve generacije jabučnog savijača. Preporuke o suzbijanju očekujte u narednim preporukama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr