Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Kišovito i nestabilno vrijeme omogućuju širenje bolesti lista koštičavog voća, ponajprije šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na trešnji, a kod šljiva moguća je zaraza narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum).

Za zaštitu nasada koštičavog voća mogu se koristiti fungicid: Captan WP 50 ili Kastor.

Zaštitu lista šljive protiv narančaste pjegavosti i hrđe šljive obaviti jednim od fungicida: Kastor ili Futura 50 WP.

U nasadima breskve, marelice i nektarine može se primijeniti i fungicid Delan 700 WDG za suzbijanje šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na trešnji mogu se koristiti Chromodin S-65 ili Delan 700 WDG.

Za zaštitu plodova od smeđe truleži ploda u fazi dozrijevanja birajte fungicide kratke karence kao što su Luna Expirience (K 3), Teldor SC 500 (K 3) ili Serenade ASO (bez karence).

Obzirom da u nasadima trešnje bilježimo let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi), potrebno je provjeriti ulove na žutim ljepljivim pločama te prema potrebi obaviti tretiranje jednim od sljedećih insketicida: Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Decis 100 EC, Scatto, Demetrina 25 EC, Rotor Super ili Deltagri. Navedeni pripravci su registriran i za suzbijanje lisnih ušiju u nasadima trešnje, višnje, breskve, nektarine i šljive.

U nasadima koštačevog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje.

Od početka svibnja u nasadima breskve bilježimo intenzivan let breskvinog savijača i moljca, a u nasadima šljive šljivinog savijača.

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta), breskvinog moljca (Anarsia lineatella), te šljivinog savijača ( Cydia funebrana), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi: Affirm opti, Affirm, Coragen 20 SC, Dipel DF, Carpovirusine EVO. Pri odabiru preparata voditi računa o karenci.

Zaštitu voćnjaka insekticidima obavite u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis