MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Zagrebačka

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima aronije

Na cvjetovima maslačka primijećena je pojava dlakavog ružičara (Tropinota hirta) najvažnijeg štetnika aronije koji oštećuje cvjetove biljke te može značajno umanjiti urod.

U narednim danima najavljeni je porast temperatura, tako da možemo očekivati veću pojavu ovog štetnika obzirom da njegovoj pojavi odgovaraju više temperature.

Potrebno je prije cvatnje aronije postaviti plave posude napunjene vodom u koje se doda atraktant zvjezdasto ulje anisa. Posude postaviti unutar redova na udaljenost od 10-tak metara i na samom ulasku u redove na još manje razmake. Potrebno je redovito prazniti sadržaj posuda i dolijevati vodu s dodatkom atraktanta jer dnevni ulov ovog štetnika može biti vrlo velik.

Na tržištu postoje i trapovi Csalomon VARb3 koji sadrže kemijski sintetiziran biljni atraktant na plavoj ploči. Trap se postavlja u krošnju i to tako da tako bude veći dio dana na osunčanom mjestu.

Niti jedno kemijsko sredstvo nije registrirano za suzbijanje ovog štetnika na aroniji!

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača!

Započelo je presađivanje kupusnjača u polje. Za vrijeme sadnje može se provesti zaštita od žičnjaka i grčica hrušta primjenom granuliranog insekticida FORCE 1.5 G koji je registriran za primjenu u sljedećim kulturama: kupus, brokula, kelj pupčar, kelj, cvjetača, koraba, kineski kupus.

Zaštita od korova može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od herbicida:

DEVRINOL 45 FL (kupus, cvjetača, kelj)

 STOMP AQUA (kupus, brokula, cvjetača)

PENDUS 330 EC (cvjetača, kupus, kelj, korabica, kelj pupčar)

 SHARPEN 330 EC (kupus, kelj, korabica, kelj pupčar)

 

Nakon presađivanja registrirani su sljedeći herbicidi:

LENTAGRAN 45 WP (brokula, kelj pupčar, kupus, cvjetača, kelj, koraba)

 BUTISAN S (cvjetača, kupus, brokula, kineski kupus, kelj)

SULTAN 50 SC (kupus, kelj, cvjetača, brokula)

 

Pri izboru pripravaka važno je poštivanje dopuštenja po kulturama!

 

Nakon presađivanja u polje, preporuča se postaviti žute ljepljive ploče na kolčiće visine 30 cm. Žute ljepljive ploče stavljaju se radi praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe. Let prve generacije kupusne muhe počinje u travnju. Kupusna muha je štetnik koji se javlja najranije i pričinjava velike štete, mlade biljke propadaju, lišće mijenja boju, biljke venu i lako se čupaju iz tla.

 Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Preporučamo proizvođačima uljane repice da obiđu usjeve zbog pojave repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Prag štetnosti utvrđuje se prema fenofazi razvoja uljane repice te ukoliko je potrebno TRETIRANJE TREBA IZVRŠITI PRIJE CVATNJE!

Prag štetnosti ovisi o fenofazi razvoja uljane repice:

1-1,5 sjajnik/terminalni cvat – pupovi vidljivi, nediferencirani

2-3 sjajnika /terminalni cvat– početak diferencijacije pupova:

Insekticidi registrirani za suzbijanje repičinog sjajnika: Biscaya, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Sindoxa…

Osim navedenih insekticida registrirani su i sljedeći: Cythrin Max, Fastac 10 EC, Fasthrin 10 EC, Direkt, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Poleci, Poleci Plus, Karate Zeon, Karis 10 CS, Cyclone, Vantex, Sumialfa  5 FL kod kojih je utvrđena rezistentnost (smanjena osjetljivost).  Agronomski fakultet u Zagrebu na području Republike Hrvatske od 2018. godine  provodi projekt „Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja“. Jedan od projekata je ispitivanje rezistentnosti na repičinog sjanika na sredstva koja se koriste u suzbijanju ovog štetnika te je utvrđena  rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice. Podaci o rezistentnosti na području RH dostupni su na stranici: https://rezistentnost-szb.hr/.

Sredstvima na osnovi klorpirifosa (Nurelle D, Chromorel-D, Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 CS) i klorpirifos-metila (Reldan 22 EC, Daskor 440) ukinuta je registracija  te je krajnji rok za prodaju zaliha 16.3. 2020., a krajnji rok za primjenu zaliha je 16.4. 2020. godine!

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. Fitomedicine

Petra.Pozder@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira!

Proizvođači krumpira započeli su sa sadnjom krumpira. Prije sadnje krumpira potrebno je suzbiti štetnike u tlu, od kojih su najvažniji: žičnjaci (Elateridae), ličinke hrušteva- grčice (Melolontha melolontha i druge vrste), rovac (Gryllotalpa gryllotalpa) te gusjenice sovica pozemljuša (Noctuidae).

Kako bi se donijela pravilna odluka o potrebi preventivnog suzbijanja navedenih štetnika potrebno je pregledati tlo prije sadnje. Pregled tla vrši se kopanjem jama veličine 25×25 cm te se zemlja iz tih jama izbaci na rasprostrtu foliju, drobi se i pregledava da li ima štetnika koji žive u tlu. Zaštita primjenom insekticida potrebna je ukoliko se prijeđu kritični brojevi: žičnjaci (aridna područja 2-4 na m², humidna područja 3-5 na m²), grčice hrušta 2-3 /m², rovac 0,25-0,5 /m².

Pripravak Force 1,5 G na bazi djelatne tvari teflutrin registriran je za suzbijanje žičnjaka. Koristi se tretiranjem tla pri sadnji u redove, inkorporacijom na 5 – 8 cm dubine. Sredstvo se smije samo jednom godišnje koristiti na krumpiru uzgajanom isključivo u ratarskom plodoredu, u kojem postrne krmne kulture, povrtnice te soja ne smiju biti iduće godine. Karenca je 91 dan i nije dozvoljen u mladom krumpiru!

Prije ili prilikom sadnje gomolja može se provesti zaštita od bijele noge (Rizoctonia solani). Izvor zaraze mogu biti zaraženi oboljeli gomolji koji ostaju poslije vađenja prošlogodišnjeg krumpira. Na zaraženom dijelu stabljike vide se smeđa udubljenja i izdužene pjege (nekroze). Zaštita od bijele noge može se provesti primjenom jednog od fungicida: MONCEREN 250 FS – tretiranjem gomolja prije ili prilikom sadnje (tretiranje gomolja na pokretnoj traci 0.6 l/t, unutar sadilice 0,6 l/t ili u brazdu 3l/ha) te ORTIVA, ZAKEO 250 SC, ZAFRA AZT 250 SC – u vrijeme sadnje krumpira i to tako da se tretira samo brazda (tlo), a gomolji ostaju netretirani navedenim sredstvima.

 Zaštita od korova nakon sadnje, a prije nicanja krumpira (pre-em) može se provesti jednim od herbicida:

AKTIVNA TVAR PRIPRAVAK KOROVI
Flukloridon RACER 25CS Jednogodišnji širokolisni korovi
RACER 25- EC
Klomazon REACTOR 360 CS Jednogodišnji širokolisni korovi
CLOMATE
Metobromuron PROMAN Jednogodišnji širokolisni korovi i neki uskolisni korovi
Metribuzin SENCOR WG 70 Jednogodišnji širokolisni korovi
METRIPHAR
SCORPIO 70 WG
SENAT WG
METRO
MISTRAL 70 WG
SENCOR SC 600
SHARMETRIN
Pendimetalin STOMP AQUA Jednogodišnji travni i širokolisni korovi
PENDUS 330 EC
SHARPEN 330 EC
DOST 330 EC
Prosulfokarb FILON 80 EC Jednogodišnji travni i širokolisni korovi
Flufenacet+metribuzin PLATEEN WG 41,5 Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi

 

Kod uzgoja mladog krumpira preporuka je mehanički suzbijati korove (okopavanjem) jer se u mladom krumpiru većina zemljišnih herbicida ne smije koristiti zbog kratke karence ili zbog toga što su ranije sorte osjetljivije na neke herbicide.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

 

 

 

Obavijest proizvođačima šljiva

Prepuručamo proizvođačima šljiva da obilaze svoje nasade i prate pojavu žute i crne šljivine osice (Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta) postavljanjem bijelih ljepljivih ploča. Šljivine osice su jedan od najznačajnijih problema u nasadima šljive jer uslijed jakog napada može doći do potpunog opadanja plodića koji su eventualno ostali nakon šteta od mraza.

Sa završetkom cvatnje provodi se suzbijanje nekim od insekticida: Mospilan 20 SG, Direkt, Decis 2,5 EC

Napomena: suzbijanje insekticidima ne smije se provoditi tijekom cvatnje već u precjetavanju te je potrebno poduzeti mjere za zaštitu pčela te prije tretiranja odstraniti cvatući podrast.

 

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima presadnica povrća

Zbog načina proizvodnje  te specifičnih uvjeta u zaštićenim prostorima moguće su pojave štetnika: lisnih ušiju, kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis) i  duhanov trips (Thrips tabaci).

Radi praćenja populacija tih štetnika preporuča se vješanje žutih i plavih ljepljivih ploča iznad presadnica. Osim postavljanja ploča biljke je potrebno redovito vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama.

Za suzbijanje lisnih ušiju u zaštićenim prostorima registrirani su slijedeći insekticidi:

Rajčica: ACTARA 25 WG, VYDATE 10 L, MOSPILAN 20 SP

Paprika: ACTARA 25 WG, VYDATE 10 L, MOSPILAN 20 SP, MOSPILAN 20 SG, TEPPEKI 500 WG

Salata: ACTARA 25 WG, BOXER 200 SL

Tikvice: ACTARA 25 WG, VYDATE 10 L, MOSPILAN 20 SG

Krastavac : ACTARA 25 WG, MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP, VYDATE 10 L

 

Za suzbijanje tripsa u zaštićenom prostoru registrirani su sljedeći insekticidi:

Paprika: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, LASER SC, MOSPILAN 20 SG, VYDATE 10 L, PROMANAL NEU

Rajčica:  ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, KRAFT 18 EC, VYDATE 10 L,  PROMANAL NEU

Salata: ACTARA 25 WG, VERTIMEC 018 EC

Tikvice: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, VYDATE 10 L

Krastavac: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, LASER SC, VYDATE 10 L, PROMANAL NEU

 

Pri izboru pripravaka važno je poštivanje dopuštenja po kulturama!

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Petra Pozder  mag. ing. Fitomedicine

Petra.Pozder@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

Ranije sorte vinove loze nalazi se u razvojnom stadiju vunastog pupa dok su ostale sorte u stadiju BBCH 02. Razvojem pupova započinje i jača aktivnost lozinih grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoza loze (Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U vinogradima u kojima su bile značajniji problem proteklih godina na ove štetnike posvetiti treba veću pozornost u narednom periodu. Veće štete  mogu se javiti ako u početnoj fazi razvoja mladica nastupi hladniji period zbog čega loza ima slabiji porast.

Za smanjenje populacije lozinih grinja u razvojnom stadiju vunastog pupa pa do pojave listića preporučamo uporabu pripravaka na osnovi sumpora u povišenim koncetracijama  Cosavet DF, Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Kumulus DF, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Thiovit jet, Sumpor SC80.

Za učinkovito djelovanje pripravaka na osnovi sumpora temperature zraka moraju biti iznad 15 C, optimalno 18 C u trenutku tretiranja, a nakon tretiranja nekoliko dana treba proći bez padalina.

Navedenim sumpornim pripravcima smanjuju se zaraze sa pepelnicom vinove loze (Uncinula necator).

U svim vinogradima prisutna je gljivične bolesti crna pjegavost vinove (Phomopsis viticola).

Najintenzivnije zaraze ostvaruju se tijekom travnja i to od pojave prvih listića i tijekom svibnja. Za ostvarenje zaraze biljni organi moraju biti vlažni.

Obzirom da se zaštita protiv crne pjegavosti zasniva na preventivi neophodno je redovito praćenje vremenske prognoze kako bi se dan-dva prije najavljenih kiša mogla obaviti zaštita.

Za prvu zaštitu u fazi vunastog pupa mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra: Cuprablau Z,  Nordox 75 WG.

Nakon pojave prvih listića primjenjuju se organski površinski pripravci: Dithan M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Delan PRO, Polyram DF, Solofol,  Antracol WG70

Prilikom aplikacije primijeniti metodu prskanja kako bi trs bio dobro pokriven jer  je crna pjegavost oboljenje drveta vinove loze.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima!

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije u protekla dva dana zabilježene su negativne temperature zraka. Obzirom na fenofaze početka cvatnje i cvatnje u kojima se nalaze nasadi koštićavog i jezgrićavog voća, negativne temperature mogle su napraviti velike štete.

Kako postotak štete ovisi i o dužini trajanja negativnih temperatura u navedenoj tablici možete vidjeti po lokalitetima koliki je bio minus i koliko dugo.

Voćare upućujemo na pregled nasada radi utvrđivanja šteta, a za ublažavanje nastalih šteta preporučamo primjenu biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.).

Tablica 1. i 2. Minimalne temperature zraka zabilježene na mjernim postajama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Datum Plešivica Moravče Šiljakovina Pisarovina Donja Dubrava/Vrbovec Brezovica
  Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C)
2.4.2020. 8:00:00 0,5 -0,6 -3,48 -6,06 -5,11 -6,34
2.4.2020. 6:00:00 0,8 -3,9 -2,94 -6,47 -6,35 -4,42
2.4.2020. 4:00:00 2,5 -3,3 -1,55 -4,16 -5,8 -7,16
2.4.2020. 2:00:00 1,8 -2,2 -0,97 -3,84 -4,73 -5,85
2.4.2020. 0:00:00 2,8 -2 -0,91 -1,7 -3,81 -4,1
1.4.2020. 8:00:00 -0,4 1,1 -2,41 -4,19 -2,81 -0,56
1.4.2020. 6:00:00 0 -0,2 -2,39 -0,19 -4 -3,06
1.4.2020. 4:00:00 0,4 -0,1 -0,79 -0,15 -3,27 -3,08
1.4.2020. 2:00:00 0,7 0,6 -2,22 0,47 -2,43 -2,36
1.4.2020. 0:00:00 1,7 1,3 -1,31 0,72 -2,71 -1,52

 

Datum Lazina Čićka Sesvete Sv. Ivan Zelina Vrbovec Horvati Ivanić Grad
  Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C)
2.4.2020. 8:00:00 3,2 -4,1 2,9 -6,1 -3,7 -1,6
2.4.2020. 6:00:00 -5 -3 -2,5 -5,7 -3,9 -2,4
2.4.2020. 4:00:00 -9,5 -2,7 -0,2 -4,9 -2,9 0,4
2.4.2020. 2:00:00 -8,3 -0,2 2,8 -4,5 -1,9 1,1
2.4.2020. 0:00:00 -7,5 0,8 3,2 -2,9 0,3 3,8
1.4.2020. 8:00:00 0,6 0,2 5,1 -1,3 -0,1 -1,8
1.4.2020. 6:00:00 -0,5 0,3 2,1 -1 0,2 -1,8
1.4.2020. 4:00:00 -0,1 0,9 -0,3 -0,3 0,7 -1,2
1.4.2020. 2:00:00 -0,3 1,6 0,1 -1,7 0,7 -0,2
1.4.2020. 0:00:00 -3,1 1,2 0,8 -2,4 1,3 0,7

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima o produljenju važenja identifikacijskih iskaznica za održivu uporabu pesticida!

U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i mjera predostrožnosti u svezi postupanja tijekom epidemije COVID-19, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je dopunu Zakona o održivoj uporabi pesticida „ Narodne novine“ br.32/20.

Dopunom Zakona omogućeno je da obveznici izobrazbe održive uporabe pesticida kojima je istekao rok valjanosti iskaznice administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.

Obveznici izobrazbe u svrhu administrativnog produženja valjanosti svojih iskaznica moraju uputiti zahtjev bilo kojoj ovlaštenoj instituciji za provedbu izobrazbe.  Zahtjev se upućuje putem telefona, e-maila ili na drugi prikladan način kojim se poštuju mjere predostrožnosti.

Popis ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe može se naći na web stranici Ministarstva poljoprivrede http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/.

U periodu administrativnog produženja valjanosti iskaznica kupovina i primjena sredstava za zaštitu bilja obavlja se temeljem stare iskaznice stečene pohađanjem osnovne izobrazbe.

Administrativno produženje valjanosti iskaznica moguće je samo kod onih obveznika izobrazbe koji su završili osnovni modul izobrazbe.

Na temelju administrativnog produženja iskaznice vrijede 6 mjeseci od njihova isteka valjanosti ili do isteka navedenih mjera predostrožnosti odnosno do ponovne uspostave sustava izobrazbe.

 

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

U posljednjih sedam dana, prevladavalo je nestabilno vrijeme, uz kišu i snijeg, temperaturama su bile ispod nule. Kako se jabuka nalazi u fenofazi roza balona ili početka cvatnje, a kruška u početku cvatnje preporučamo voćarima da pregledaju svoje nasade radi  mogućnost smrzavanja cvjetnih pupova.

Obzirom na dugo vlaženje lista,  laku infekciju uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) zabilježila je samo  agroklimatska stanica  u Velikoj Gorici.

Kako meteorolozi tijekom vikenda najavljuju porast temperature s maksimumom oko 16°C, a zatim  ponovno zahlađenje uz povremenu kišu, predlažemo primjenu fungicida na bazi ditianona (Delan 700 WDG) ili na bazi aktivne tvari pirimetanil (Pyrus 400 SC, Scala) ili kombinaciju aktivnih tvari pirimetanil + ditianon (Faban). Također je moguća primjena pripravka na osnovi dodina (ChromodinS-65 ili Syllit 544 SC) uz oprez prilikom miješanja sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr