MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Zagrebačka

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Obilaskom ozimih žitarica utvrđena je zakorovljenost ozimim korovima ( širokolisni – mišjakinja, čestoslavica, mrtva kopriva, kamilica, i dr.; uskolisni – mišji repak, slakoperka, divlja zob, i dr.)

Poljoprivredni proizvođači koji nisu primijenili herbicide protiv korova u jesen, trebali bi provesti tretiranje sada u proljeće u stadiju žitarice od završetka busanja do početka vlatanja.

Ovisno o zastupljenosti korova na parceli i razvojnom stadiju žitarice preporuča se primjena herbicida:

Protiv jednogodišnjih širokolisnih korova : NUANCE, TORNADO FORTE, STARANE 250, FLUXYR 200 EC, BIATHLON 4 D, TRIBE 75 WG, TRAILER, GRODYIL, PATROL 200, i dr.

Protiv jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova : HUSSAR OD, SEKATOR OD, TOMIGAN 250 EC, STARLINE, i dr.

Protiv jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova : PALLAS 75 WG, TOLUREX 50 SC, i dr.

Protiv jednogodišnjih uskolisnih korova : AXIAL 50 EC  ili FOXTROT.

Također se preporuča redovito praćenje zdravstvenog stanja žitarica zbog moguće pojave prvih simptoma biljnih bolesti.

Pri izboru herbicida treba voditi računa o odabiru onog koji ima dozvolu za primjenu u RH na kulturi koju tretiramo!

Tretiranje treba obaviti za mirnog vremena, kad nema vjetra!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

 

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima bobičastog voća

U nasadima bobičastog voća (malina, kupina, ribiz, borovnica…) zbog naglog porasta temperatura došlo je do kretanja vegetacije, stoga i potrebe za prvom zaštitom.

Međutim, prije obavljanja prve zaštite potrebno je napraviti rezidbu, odstraniti sve zaražene izbojke, iznijeti iz nasadi i spaliti. Rezidbom zaraženih izbojaka znatno se smanjuje širenje bolesti i štetnika.

Nakon rezidbe, potrebno je provesti prvu ovogodišnju zaštitu nasada od najvažnijih bolesti koje uzrokuju sušenje izbojaka jednim od pripravaka na bazi bakra.

U Hrvatskoj je za tu namjenu na bobičastom voću dozvoljen pripravak Nordox 75 WG. U nasadima maline i kupine dozvoljen je i pripravak Cuprablau Z 35.

Prskanje treba obaviti uz povećani utrošak škropiva po mirnom vremenu, pri dnevnim temperaturama višim od 5 °C.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Obilaskom parcela i pregledom uljane  repice utvrđena je prisutnost proljetnih pipa : velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe  (Ceutorhynchus pallidactylus ).

Porast temperatura dovest će do porasta broja ovih štetnika.Kako bi se to spriječilo potrebno je provesti  pregled parcela i po potrebi izvršiti tretiranje.

Kritični brojevi kod kojih je potrebno vršiti tretiranje su:

mala pipa: 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m2

velika pipa: 1 pipa/5 biljaka ili 10-20 pipa u žutoj posudi

Kod odabira insekticida treba voditi računa da pri nižim dnevnim temperaturama ( ispod 10 °C) prednost treba dati pripravcima  iz skupine sintetskih piretroida , kao što su: DECIS 2,5, KARATE ZEON, CYTRIN MAX, SUMIALFA 5 Fl ,POLECI PLUS, FASTHRIN 10 EC.

Od ostalih insekticida mogu se primijeniti: MOSPILAN20 SG, MOSPILAN 20 SPTretiranja bi trebalo obaviti u dijelu dana kada su više temperature i nema vjetra.Prilikom obilaska usjeva trebalo bi pregledati usjeve i  na prisutnost korova jer u ovim fazama moguće obaviti tretmane nekim od slijedećih herbicida:Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: FUSILADE FORTE, SELECT SUPER,GEPARD 050 EC, LEOPARD 5 EC, QUICK EC i dr.Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: LONTREL 72, LONTREL 300, CLAP 300 SL, KORVETTO.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

Tatjana Radiković, dipl. ing. agr.

Email: tatjana.radikovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jagoda

Nakon odstranjivanja ostataka lišća od prethodne sezone i provedenog čišćenja kako bi se osigurala bolja prozračnost grma i zaštita protiv pjegavosti lista ili bolesti korijena u nasadima jagoda preporučujemo primjenu fungicida na osnovi bakra.

Dopuštenje za primjenu u nasadima jagoda imaju pripravci: Neoram WG, Nordox 75 WG ili Cuprablau–Z (krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020. a  za primjenu zaliha 1.7.2021).

U nasadima jagoda u plastenicima  predlažemo vješanje plavih i žutih ljepljivih ploča za praćenje populacije tripsa i lisnih uši. Tamo gdje želimo smanjiti populaciju ovih štetnika potrebno je postaviti 20-24 ploče na 100 m² i to 15 tak cm iznad biljaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Pošto su srednje dnevne temperature  u porastu, a koštičavo voće posebno breskva,  nektarina i marelica je u fazi početka kretanja vegetacije, potrebno je nakon rezidbe, a prije kretanje  vegetacije izvršiti prvo preventivno prskanje koštićavog voća protiv uzročnika bolesti kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni) paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.) i šupljikavosti lišća koštićavog voća (Stigmina carpophilla).

 U fazi nabubrenih pupova koštičavog voća za zaštitu se mogu koristiti pripravci na osnovi bakra: Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Champion WG 50, Champion flow SC, Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška juha Caffaro , Bordoška juha Manica, Airone SC, Codimur 50, Codimur SC, Copper key, Copper lainco, Cupra, Cupra key flow.

Zbog suzbijanja štitastih uši, jaja lisnih ušiju i jaja crvenog voćnog pauka bakrenim pripravcima se mogu dodati mineralna ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal neu, Ovipron Top, Ovitex, Estiuoil, Insectoil key, Laincoil). Moguća je primjena gotovih kombinacija bakrenih pripravaka i mineralnih ulja: Modro ulje ili Red fox.

 Voćke je potrebno dobro “okupati“ sa svih strana otopinom jer uzročnici bolesti i štetnika prezimljuju na kori, granama i u pukotinama kore. Prskanje treba obaviti uz povećani utrošak škropiva po mirnom vremenu, pri dnevnim temperaturama višim od 5 °C.

Tretiranje bakrenim pripravcima mora biti obavljeno najkasnije u fenofazi nabubrenih pupova, a svakako prije nego se pupovi otvore i to neposredno prije kiše. Nakon otvaranja pupova na koštičavom voću ne preporuča se primjena bakrenih pripravaka zbog moguće fitotoksičnosti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Sve poljoprivrednike sa područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba obavještavamo da se vrši odvoz prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja. Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stavaku  (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ .

Termin sakupljanja prazne ambalaže je prema rasporedu:

10.09.2020. ČETVRTAK

Parkiralište gradskog stadiona Celine 8 Vrbovec   8.00 – 11.00

 

11.09.2020. PETAK

Sajmište u Dubravi Radnička ulica bb Dubrava Vrbovečka   8.00 – 11.00

 

14.09.2020. PONEDJELJAK

Poljoapoteka Jakopović Lipovec Lonjski 17 Lipovec Lonjski

Kloštar Ivanić

8.00 – 11.00

 

16.09.2020. SRIJEDA

Cipro d.o.o. Josipa Predavca 10 Dugo Selo 8.00 – 10.00
Sajmište Pisarovina Karlovačka 8A Pisarovina 11.30 – 13.30

 

21.09.2020. PONEDJELJAK

Ispred Ureda Hrvatsko-poljoprivredne-šumarske savjetodavne službe Stara cesta 14 Vukovina 8.00 – 10.00
DVD Odranski Obrež (plato ispred) Obreška cesta 119 Odranski Obrež 10.30 – 12.00

 

23.09.2020. SRIJEDA

Poljoapoteka Papiga Črećan 10 b Sv. Ivan Zelina 8.00 – 11.00
Veterinarska ambulanta u Belovaru Varaždinska 55 Belovar 11.30 – 12.30

 

25.09.2020. PETAK

Poljoprivredna apoteka Agromarket „Poljoprivredna stanica“ Zrinski Frankopana 12 Jastrebarsko 8.00 – 10.00
Penić-promet Krašić 96 Krašić 10.30 – 12.00

 

28.09.2020. PONEDJELJAK

Agronom d.o.o. Ulica 65. bataljuna ZNG 48 Ivanić Grad  8.00 – 11.00

 

Važna informacija poljoprivrednicima je da se;

 1. Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

 1. Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen. Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

Akcija “Prateći list”  namijenjena je svima koji proizvode za tržište i ulaze u sustav PDV-a, a imaju ambalaže navedenih proizvođača koje su dužni zbrinuti na zakonom propisani način. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti prateći list. Na taj način pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) imaju dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list pravne osobe su dužne pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prilikom obilaska terena.

Ambalaža koja se skuplja mora biti:

 • prazna (ovaj projekt ne pokriva skupljanje/zbrinjavanje neiskorištenih proizvoda)
 • pravilno isprana (prema detaljima iz brošure udruge CROCPA)
 • od navedenih tvrtki članova CROCPA EKO MODELA. Molimo Vas da ne vraćate ambalažu drugih tvrtki jer tvrtka C.I.A.K. neće za nju ovjeravati prateće listove.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine

dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Temeljem Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) NN 72/2007 upozoravamo da su svi vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi i poljoprivrednici-korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (GAEC 6).

Uklanjati i suzbijati ambroziju može se mehanički (čupanjem zajedno sa korijenom, košnjom, okopavanjem), te kemijski (uporabom herbicida – u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda koji izaziva alergije kod ljudi, a potom i spriječilo stvaranje sjemena i daljnje širenje.

Korisnici Mjere 10, operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka visoke travnjačke vrijednosti, operacije 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex), dužni su uz uklanjanje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti Med.), mehanički uklanjati i čivitnjaču (Amorfa fructicosa),cigansko perje (Asclepias syriaca L.), trnovitu dikicu(Xanthium spinosum L.) te obalnu dikica ( Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti)). Po izvršenom odstranjivanju neželjene vegetacije ispuniti evidenciju.

Za neprovođenje mjera propisane su novčane kazne.

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Rane sorte vinove loze (Chardonnay, Portugizac Pinot sivi, Pinot crni  i dr.) ulaze u fazu promjena boje/šara ili mekšanje bobica te se u nasadima s navedenim sortimentom u narednom periodu preporuča obaviti zaštita zone grožđa pripravcima protiv sive plijesni (Botrytis cinerea): Switch 62,5 WG (karenca 21 dan), Geoxe (karenca 21 dan), Pyrus SC (karenca 28 dana), Teldor SC 500 (karenca 21 dan), Cantus (karenca 28 dana).

Tijekom mjeseca kolovoza potrebno je voditi računa  o pojavi pepelnice  (Unicinula necator) vinove loze osobito na sortama kasne epohe dozrijevanja, kod sorata koje ulaze u fenofazu promjena boje/šara ili mekšanje pepelnica postepeno prestaje biti dominantan fitopatološki problem na grožđu.

Važno je redovito provoditi vizualne  preglede zone grožđa, a pozornost usmjeriti na grozdove koji su više okrenuti prema unutrašnjosti trsa i koji su zaštićeni lišćem.

Za suzbijanje pepelnice moguća je primjena fungicida: Luna Experience SC (karenca 14 dana), Luna Privilege (K 21), Dynali (K 21), Kristal KS (K 28), Collis (K 28) Kusabi (karenca 28 dana), sumporni pripravci (karenca 35 dana).

Ukoliko se sumporni pripravci koriste u kombinaciji sa fungicidima iz skupine ditiokarbamata karenca se na vinovoj lozi produljuje na 56 dana.

Za suzbijanje plamenjače  (Plasmopara viticola) mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra (karenca 35 dana). Važno je znati da je primjena bakra ograničena na najviše 3-4 kg čiste aktivne tvari tvari/ha tijekom vegetacijske sezone. U mladim nasadima mogu se koristiti i pripravci navedeni u preporuci od 24.7.2020.

Tretiranja obavljati u večernjim ili ranim jutarnjim satima (izbjegavati visoke temperature tijekom dana)!

U slučaju nevremena praćenog tučom koristiti pripravke na osnovi folpeta, te u uvjetima stresa biljke primijeniti energetske biostimulatore: Drin, Amalgerol, Megafol, Trainer ili Polyamin, i dr.

Zbog visokih temperatura zraka i stresa na biljke navedeni biostimulatori mogu se primijeniti i u mladim vinogradima.

Podsjećamo na obavezno provođenje svih mjera propisane Naredbom o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja  i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018, NN 63/2019).

Odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 70/2020) utvrđena su područja u RH u kojima se propisane mjere Naredbom moraju provoditi.

Neke od propisanih mjere koje u demarkiranim područjima moraju provoditi svi posjednici vinove loze su:

 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korjenjem.
 • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
 • Krčenje zapuštenih vinograda
 • Praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball)  žutim ljepljivim pločama, te ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdila prisutnost odraslih oblika vektora obaviti i treće tretiranje vodeći računa o karencama primijenjenih insekticida. Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima!

Protekloga vikenda na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije palo je preko 30 l kiše po m2 što je uzrokovalo ispiranje zaštitnih sredstava. Za naredne dane ovisno o lokalitetu prognostičari i dalje najavljuju nestabilno vrijeme sa mogućom kišom.

Obavještavamo voćare da obzirom na ispiranje zaštitnih sredstava prate vremensku prognozu te prije najave oborina ponove zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) jednim od navedenih površinskih pripravaka: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Zato plus, Zato 50 WG ili Luna expirience.

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka koji djeluju i protiv čađave krastavosti:  Zato plus, Zato 50 WG ili Luna expirience, a mogu se primijeniti i pripravci na bazi sumpora.

Zaraza uzročnicima truleži plodova (Colletotrichum Gloesporium spp., Stemphylium spp., Neofabraea spp. i dr.)  u nasadima jabuka nastaje u drugom dijelu vegetacije, a simptome na plodovima često uočavamo tek prilikom skladištenja. Stoga je suzbijanije protiv uzročnika truleži ploda potrebno provoditi u drugom  dijelu vegetacije do pred kraj berbe.

Pripravci  Caption 80 WG, Kapetan 80 WG i Scab 80 WG ujedno djeluju i protiv truleži ploda.

Za usmjerenu zaštitu protiv truleži ploda uz navedene pripravke imaju i pripravci: Geoxe i Topsin M 500 SC.

Pripravak Topsin M 500 SC ima dozvolu za suzbijanje truleži plodova jabuke (Neofabraea spp.) u fazi dozrijevanja plodova, karenca je 14 dana uz ograničenje 1 tretman u sezoni.

Pripravak Geoxe suzbija gorku truleži plodova Gloesporium spp.i smeđu trulež ploda Stemphylium spp., zbog svoje kratke karence (3 dana) primjenjuje se pred berbu.

U nasadima jabuka i dalje bilježimo  kritičan  let jabučnog savijača (Cydia pomonella). U nasadima jabuka, gdje je od posljednje primjene insekticida  proteklo više od 14 dana potrebno je ponoviti tretiranje jednim od sljedećih insekticida:  Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Affirm, Affirm opti, Voliam targo i dr.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Tijekom cijelog mjeseca srpnja prevladavali su povoljni uvjeti za razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)  koji su dominantan fitopatološki  problemi u vinogradima.

U ovoj razvojnoj fazi grozda peronospora može uzrokovati propadanje peteljkovine.

Za suzbijanje peronospore predlažemo primijeniti: Folpan, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Polyram DF, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Curzate B WG, Curzate F, Profilux WG, Nautile DG, Equation pro, Momentum trio, Manoxanil, Indomate 505 WG, Magma triple, i dr

 

U slučaju pojave nevremena praćenog tučom koristiti pripravke koji sadrže folpet!

 

Za suzbijanje pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) preporučamo korištenje fungicida:

Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC (registracija vrijedi do 31.08.2020.)

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Potrebno je  kontrolirati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka (Schapoideus titanus Ball) koji je prenosi fitoplazmu zlatna žutica vinove loze

Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje vodeći računa o karenci insekticida.

Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

Za uspješnu borbu u sprečavanju širenja zlatne žutice vinove loze važno je provoditi i mjere biljne higijene  koje su propisane i Naredbom (NN48/2018 i 63/2019)kao što su:

 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korjenjem.
 • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
 • Krčenje zapuštenih vinograda

 

 

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr