MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Zagrebačka

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda nakon završenog branja treba održavati i njegovati za slijedeću sezonu. Zbog smanjivanja intenziteta ishrane i zalijevanja smanjuje se i napad bolesti i štetnika na sam nasad, ali ipak treba paziti na pojavu istih. Uklanjanjem starog lišća rješavaju se velikog broja bolesti i štetnika koji se na njemu nalazi no vrlo je važno odstranjene biljne dijelove iznijeti iz nasada kako bi se smanjio potencijalan broj bolesti i štetnika.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su: Ortiva, Karathane gold 350 EC, Crystal, Zaftra AZT 250 SC i dr.

Kod pojave crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC, Milbeknock i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za ova dva pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus i sl.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama kao što su na otvorenom:  Calypso SC 480, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 10 EC i sl. U zaštićenim prostorima dozvoljeni su: Calypso SC 480 i Movento.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje otpornosti i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, kao što su trichoderma vrste ili bacillus vrste.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške!

Prošlog tjedna je ponovno zabilježen kritičan let jabučnog savijača (Cydia pomonella) uzročnika crvljivosti jabuke i kruške. Kako je od zadnje preporuke za zaštitu ovog štetnika  prošlo 14 dana,  savjetujemo voćare da zaštite svoje nasade protiv ovog štetnika jednim od sljedećih preparata: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Također je potrebno u nasadima jabuka i krušaka za zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) izvršiti preventivnu zaštitu  jednim od površinskih fungicida: Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, star 80 WP, Penncozeb 75 dg, Mankozeb, Indofil 80 WD, Chorus 75 WG, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG ili Polyram.

U nasadima jabuka  gdje ima pepelnice (Podosphaera leucotricha) potrebno je mehanički odstraniti zaražene izbojke, iznijeti iz voćnjaka i spaliti, te za zaštitu  primijeniti neki od  pripravaka na bazi sumpora.

Pošto pripravci na osnovi sumpora na višim temperaturama mogu uzrokovati fitotoksičnost, potrebno je tretiranje obaviti  u večernjim  satima kada su temperature niže.

Za suzbijanje krastavosti i pepelnice jabuka mogu se koristiti pripravci iz skupine strobilurina: Tercel, Zato 50 WG, Zato plus  ili Stroby DF.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Pred nama je razdoblje visokih temperatura zraka koje pogoduju povećanju populacije crvenog voćnog pauka, stoga  savjetujemo voćare da redovito pregledavaju nasade jabuka na prisutnost ovog štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 11 dana tijekom kojih su zabilježene učestale oborine, povišena relativna vlaga zraka (80-99%), dok su se srednje dnevne temperature kretale 17-21C, a maksimalne vrijednosti su dostizale 27C.

Još tijekom proteklog tjedna u vinogradima u kojima nisu provođene redovite mjere zaštite  uočene su simptomi plamenjače (Plasmopara viticola) vinove loze u vidu pjega  sa sporulacijom, bijelom prevlakom na naličju lista. Ovime su ostvareni uvjeti za daljnje širenje plamenjače  stoga upućujemo na redovite kontrole zdravstvenog stanja vinograda, te provođenje kemijskih mjera zaštite.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze, predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka:

Folpan gold, Mikal premium F, Mikal flash, Ampexio WG, Vincare WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Fantic FGalben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ, Forum star, Metomor F, Melody Duo WP i dr.

Sparno i toplo vrijeme sa prosječnom relativnom vlagom traka oko 80% pogoduje razvoju pepelnice ( Erysiphe necator)  čiji jači razvoj očekujemo u narednom periodu osobito u nasadima u kojima je i protekle godine bila problem, stoga obavezno primijeniti jedan od pripravaka: Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

UPOZORENJE!

 

Praćenjem populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  i njegovog razvoja u vinogradima na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije utvrđena je pojava prvih L3 razvojnog stadija ličinki.

Američki cvrčak vektor( prenosnik) je vrlo opasne bolesti vinove loze zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) koja je potvrđena na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje I suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN48/2018)  u demarkiranim područjima obavezno je praćenje i suzbijanje američkog cvrčka.  Suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer naknadno širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

U Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu demarkirana područja obuhvaćaju područja u Svetoj Nedelji i Jagnjić Dolu kraj Samobora, te na području gradova Dugog Sela, Vrbovca, Ivanić Grada (Grabersko Brdo, Šumećani, Kloštar Ivanić) i Bedenice (Zelina), općine koja graniči s demarkiranim područjima u Krapinsko-zagorskoj županiji, područje Velike Gorice( D.Lomnica, Lukavec, Šiljakovina, Kozjača), Grad Zagreb- Sesvete, Podsused, Vrapče, Remete, Gračani.

 

Preporučamo obvezno izvršiti tretiranje ličinki američkog cvrčka u narednih par dana insekticidima: Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC.

 U ekološkoj proizvodnji: Abanto, Krisant EC, Piretro Natura, Asset five.

Drugo tretiranje provesti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja!

 

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete,  cvjetni podrast  prije primjene insekticida treba bit pokošen.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima lijeske

U proteklih četiri tjedana od kada je objavljena zadnja preporuka za zaštitu lijeske uglavnom je prevladavalo nestabilno vrijeme sa oborinama. Prema meteorološkim podacima prognostičari i dalje najavljuju nestabilno vrijeme sa oborinama. Obzirom da najavljene vremenske prilike pogoduju razvoju gljivičnih oboljenja, upućuje se vlasnike plantažnih nasada lijeske da nastave sa zaštitom lijeske protiv ljeskotoča i protiv gljivičnih oboljenja.

Ljeskotoč (Curculio nucum) je najvažniji štetnik u lijeski protiv kojeg se više puta provodi zaštita. Pipa je dugačka tanka rila, crvenkastosmeđe boje tijela dugog 6-9 mm. Prezime odrasli oblici u tlu. Odrasli se javljaju od svibnja do kolovoza. Osim što je uzročnik otpadanja plodova i crvljivosti lješnjaka, ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima: Monilinia, Botrytis, Fusarium i dr.

Uz lijeskotoča u zadnje vrijeme u nasadima lijeske štete rade i fitofagne stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris) koje sišu biljne sokove i time onemogućavaju normalan rast ploda na kojima se onda  naknadno razvija trulež. Kako za suzbijanje stjenica u nasadima lijeske nema registriranog sredstva za zaštitu bilja, osim nekih biljnih pripravaka, zaštita se indirektno provodi suzbijanjem ljeskotoča.

Za suzbijanje ljeskotoča važno je pratiti pojavu štetnika te primijeniti insekticid prije nastalih šteta. Za suzbijanje preporuča se primjena CALYPSO SC 480. Zaštitu protiv ljeskotoča potrebno je provoditi uzastopno do sredine srpnja.

Za zaštitu lijeske od gljivičnih oboljenja preporuča se primjena jednim od slijedećih fungicida: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, CHAMPION WG 50, CUPRABLAU Z 35 WG ili SIGNUM.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Promjenjivo vrijeme sa pojavom oborina pogoduje razvoju truleži plodova višnje i trešnje u fazi dozrijevanja te kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) u nasadima višnje i osjetljivih sorata trešnje.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Topsin M 500 SC (karenca 14 dana) i Luna Expirience (karenca 7 dana). Pripravak Luna Expirience smanjit će i pojavu truleži plodova.

Protiv truleži ploda koštičavog voća, dozvolu za tretiranja imaju slijedeći pripravci ovisno o kulturi:

Signum, karenca 7 dana za koštićavo voće

Teldor SC 500, karenca 3 za šljivu, breskvu i trešnju

Luna experience, karence 7 dana za višnju, trešnja i breskva 3 dana

Ostali štetnici kao i lisne uši čija je prisutnost i dalje vrlo izražena možete provesti pripravcima navedenima u preporuci od 02.06.2020.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ te ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama.

 

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške!

Od zadnje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) proteklo je sedam dana. U tom periodu prevladavalo je promijenio vrijeme sa oborinama gdje je ovisno o lokalitetu palo od 7 mm do 24 mm kiše.

Prema meteorološkim podacima u narednim danima prognostičari najavljuju nove oborine, te preporučamo voćarima da preventivno zaštite nasade jabuka i krušaka protiv čađave krastavosti  jednim od sljedećih površinskih pripravaka: Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, star 80 WP, Penncozeb 75 dg, Mankozeb, Indofil 80 WD, Chorus 75 WG, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG ili Polyram.

Za zaštitu protiv  pepelnice (Podosphaera leucotricha) potrebno je dodati  neki od pripravaka na osnovi sumpora.

Za suzbijanje krastavosti i pepelnice jabuka mogu se koristiti pripravci iz skupine strobilurina: Tercel, Zato 50 WG, Zato plus  ili Stroby DF.

U nasadima gdje je od posljednje primjene insekticida proteklo više od 14 dana potrebno je ponoviti tretiranje protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella). Za zaštitu protiv ovog štetnika preporučujemo: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima rajčice i paprike u zaštićenim prostorima

Obilaskom zaštićenih prostora u kojima se nalaze paprika i rajčica utvrđena je pojava tripsa (resičara). Tripse u zaštićenim prostorima možemo pratiti postavljanjem plavih ljepljivih ploča. Na temelju ulova tripsi na pločama potrebno je izvršiti zaštitu pripravcima koji su registrirani u RH.  Potrebno je pravovremeno suzbiti štetnike kako bi se spriječila pojava virusa Tomato spotted wilt virusTSWV. Pošto se virus  TSWV  prenosi tripsima potrebno je preventivno djelovati jer ne postoje kemijska ili biološka sredstva za direktno suzbijanje virusa. Insekticidi registrirani za suzbijanje tripsa u paprici u zaštićenim prostorima su sljedeći: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, LASER SC, MOSPILAN 20 SG, VYDATE 10 L, PROMANAL NEU. Na rajčici u zaštićenom prostoru za suzbijanje tripsi registrirani su: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, KRAFT 18 EC, VYDATE 10 L,  PROMANAL NEU. Osim paprike i rajčice u zaštićenim prostorima proizvođači uzgajaju i krastavce, insekticidi registrirani za suzbijanje tripsa u krastavcima: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC, LASER SC, VYDATE 10 L, PROMANAL NEU.

Zbog velikog broja generacija tripsi (10-15) i učestalih primjena insekticida vrlo je česta pojava rezistentnosti na insekticide te se stoga trebaju koristiti različiti insekticidi dozvoljeni za njihovo suzbijanje!

Osim tripsa, u zaštićenom prostoru uočena je pojava lisnih uši. Preporučamo postaviti žute ljepljive ploče te ako se na pločama uoče lisne uši potrebno je koristiti  insekticide koji su registrirani u paprici i rajčici u zaštićenim prostorima. Insekticidi registrirani u rajčici: ACTARA 25 WG, VYDATE 10 L, MOSPILAN 20 SP. U paprici su registrirani sljedeći insekticidi: ACTARA 25 WG, VYDATE 10 L, MOSPILAN 20 SP, MOSPILAN 20 SG, TEPPEKI 500 WG

 

Pri izboru pripravaka važno je poštivanje dopuštenja po kulturama!

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Petra Pozder  mag. ing. Fitomedicine

Petra.Pozder@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka

Preporučamo proizvođačima luka i dalje provoditi zaštitu protiv plamenjače luka (Peronospora destructor) zbog oborina koje su pale i stvorile povoljne uvjete za infekciju. U područjima gdje se redovito uzgaja luk, uz plamenjaču se javljaju i  slijedeće bolesti: hrđa luka (Puccinia allii), bijela trulež (Sclerotinia cepivorum) i siva plijesan luka (Botrytis sp.).

Pripravci registrirani za suzbijanje plamenjače luka: ACROBAT MZ WG, ALIETTE FLASH, INFINITO, NEORAM WG, ORTIVA, QUADRIS, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, SHIRLAN 500 SC, ZAKEO 250 SC I ZAFTRA 250 SC

Za suzbijanje hrđe luka: LUNA EXPERIANCE, SCORE 250 EC, CUSTODIA

Za suzbijanje bijele truleži luka: TELDOR SC 250.

Za suzbijanje sive plijesni: SWITCH 62,5 WG, SIGNUM.

U zadnjim zaštitama potrebno je voditi računa o izboru fungicida te o propisanim karencama! U rokovima blizu vađenja glavica birati fungicide kraće karence!

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine

 Petra.Pozder@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Proizvođače krumpira upozoravamo na zaštitu od plamenjače na krumpiru (Phytophthora infestans). Plamenjača krumpira može uništiti listove, stabljiku i kasnije gomolj koji se teško čuva i brzo propada. Registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače krumpira su sljedeći: ACROBAT MZ, ALFIL DUPLO, EQUATION PRO INFINITO SC, DITHANE M-45, MANOXANIL, PERGADO MZ, PROFILUX DF, POLYRAM DF, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, RANMAN TOP SC , REVUS SC, SHIRLAN SC i dr. Osim plamenjače na cimi krumpira mogu se pojaviti prvi simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).  Za suzbijanje koncentrične pjegavosti dozvolu imaju sljedeći fungicidi: SIGNUM, DIFCOR, TAZER i dr.

Dopuštenje za suzbijanje obje najvažnije bolesti cime krumpira, plamenjače i koncentrične  pjegavosti imaju sljedeći fungicidi: ACROBAT MZ (K-14 dana), PROFILUX (K-7 dana), PINOZEB M-45 (K-14 dana), POLYRAM DF (K-14 dana)  i ELECTIS WG (K-7 dana).

Obilaskom terena i dalje je uočena prisutnost krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Važno je usjeve redovito pregledavati te ukoliko se prijeđe prag štetnosti preporuča se obaviti tretiranje.  Suzbijanje ličinki treba provoditi  ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu, dok je kasnije ljeti suzbijanje ličinki potrebno provoditi ako nađemo: 20-30 ličinki /busu. Ukoliko se prijeđe prag štetnosti koristiti neke od slijedećih insekticida: PROTEUS 110 OD (krajnji rok za primjenu zaliha 3.2.2021), CALYPSO 480 SC (krajnji rok za primjenu zaliha 3.2.2021.), BISCAYA (krajnji rok za primjenu zaliha 3.2.2021.), DECIS 2,5 EC, DIREKT (krajnji rok za primjenu zaliha 1.5.2022.), FASTAC 10 EC, LASER, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, MOSPILAN 20 SP  i dr.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Prvi tjedan mjeseca lipnja obilježile su učestale oborine, srednje dnevne temperature zraka iznosile su od 14-17 C, maksimalne 23 C, dok su minimalne temperature zraka iznosile 10-11 C, relativna vlaga zraka (86-97%). U takvim uvjetima cvatnja vinove loze produžila je svoj tijek pa dok rane sorte završavaju s cvatnjom sorte kasnije epohe dozrijevanja ulaze  u cvatnju.

Dugo zadržavanje vlage na biljnim organima pogoduju razvoju bolesti vinove loze te unatoč cvatnji potrebno je redovito provoditi mjere zaštite i voditi računa o razmacima između dva tretmana.

Upozoravamo vinogradare na redovite kontrole zdravstvenog stanja vinograda, te provođenje kemijskih mjera zaštite.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka; Folpan gold, Mikal premium F, Mikal flash, Ampexio WG, Vincare WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Fantic FGalben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ, Forum star, Metomor F, Melody Duo WP i dr.

 U slučaju nevremena praćeno tučom prednost dati fungicidima koji u sebi sadrže uz sistemičnu komponentu i folpet ( Forum Star, Metomor F, Folpan gold, Galben F, Fantic F, Vincare WG),

 Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Na osjetljivim sortama (rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac) prisutan je rizik od razvoja ranog botritisa ili sive plijesni. Za suzbijanje sive truleži ili botritisa moguća je primjena botriticida nakon cvatnje: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, te praćenje populacije I razvoja američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prenosnik zlatne žutice vinove loze.

U Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu područja u kojima je potvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze obuhvaćaju područja u Svetoj Nedelji i Jagnjić Dolu kraj Samobora, te na području gradova Dugog Sela, Vrbovca, Ivanić Grada (Grabersko Brdo, Šumečani, Kloštar Ivanić) i Bedenice (Zelina), općine koja graniči s demarkiranim područjima u Krapinsko-zagorskoj županiji., Grad Zagreb- Sesvete

Pregledom vinograda na području Zagrebačke županije I Grada zagreba utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka  u stadiju L1 i L2. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu.

Zbog cvatnje vinograda ne preporučamo u ovom momentu primjenu insekticida radi zaštite pčela. Obavijest o pojavi ličinki u razvojnom stadiju L3 dati ćemo narednih dana.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr