MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Zagrebačka

Obavijest poljoprivrednicima

Sve poljoprivrednike sa područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba obavještavamo da se vrši odvoz prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja. Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stavaku  (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ .

Termin sakupljanja prazne ambalaže je prema rasporedu:

10.09.2020. ČETVRTAK

Parkiralište gradskog stadiona Celine 8 Vrbovec   8.00 – 11.00

 

11.09.2020. PETAK

Sajmište u Dubravi Radnička ulica bb Dubrava Vrbovečka   8.00 – 11.00

 

14.09.2020. PONEDJELJAK

Poljoapoteka Jakopović Lipovec Lonjski 17 Lipovec Lonjski

Kloštar Ivanić

8.00 – 11.00

 

16.09.2020. SRIJEDA

Cipro d.o.o. Josipa Predavca 10 Dugo Selo 8.00 – 10.00
Sajmište Pisarovina Karlovačka 8A Pisarovina 11.30 – 13.30

 

21.09.2020. PONEDJELJAK

Ispred Ureda Hrvatsko-poljoprivredne-šumarske savjetodavne službe Stara cesta 14 Vukovina 8.00 – 10.00
DVD Odranski Obrež (plato ispred) Obreška cesta 119 Odranski Obrež 10.30 – 12.00

 

23.09.2020. SRIJEDA

Poljoapoteka Papiga Črećan 10 b Sv. Ivan Zelina 8.00 – 11.00
Veterinarska ambulanta u Belovaru Varaždinska 55 Belovar 11.30 – 12.30

 

25.09.2020. PETAK

Poljoprivredna apoteka Agromarket „Poljoprivredna stanica“ Zrinski Frankopana 12 Jastrebarsko 8.00 – 10.00
Penić-promet Krašić 96 Krašić 10.30 – 12.00

 

28.09.2020. PONEDJELJAK

Agronom d.o.o. Ulica 65. bataljuna ZNG 48 Ivanić Grad  8.00 – 11.00

 

Važna informacija poljoprivrednicima je da se;

 1. Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

 1. Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen. Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

Akcija “Prateći list”  namijenjena je svima koji proizvode za tržište i ulaze u sustav PDV-a, a imaju ambalaže navedenih proizvođača koje su dužni zbrinuti na zakonom propisani način. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti prateći list. Na taj način pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) imaju dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list pravne osobe su dužne pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prilikom obilaska terena.

Ambalaža koja se skuplja mora biti:

 • prazna (ovaj projekt ne pokriva skupljanje/zbrinjavanje neiskorištenih proizvoda)
 • pravilno isprana (prema detaljima iz brošure udruge CROCPA)
 • od navedenih tvrtki članova CROCPA EKO MODELA. Molimo Vas da ne vraćate ambalažu drugih tvrtki jer tvrtka C.I.A.K. neće za nju ovjeravati prateće listove.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine

dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Temeljem Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) NN 72/2007 upozoravamo da su svi vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi i poljoprivrednici-korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (GAEC 6).

Uklanjati i suzbijati ambroziju može se mehanički (čupanjem zajedno sa korijenom, košnjom, okopavanjem), te kemijski (uporabom herbicida – u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda koji izaziva alergije kod ljudi, a potom i spriječilo stvaranje sjemena i daljnje širenje.

Korisnici Mjere 10, operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka visoke travnjačke vrijednosti, operacije 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex), dužni su uz uklanjanje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti Med.), mehanički uklanjati i čivitnjaču (Amorfa fructicosa),cigansko perje (Asclepias syriaca L.), trnovitu dikicu(Xanthium spinosum L.) te obalnu dikica ( Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti)). Po izvršenom odstranjivanju neželjene vegetacije ispuniti evidenciju.

Za neprovođenje mjera propisane su novčane kazne.

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Rane sorte vinove loze (Chardonnay, Portugizac Pinot sivi, Pinot crni  i dr.) ulaze u fazu promjena boje/šara ili mekšanje bobica te se u nasadima s navedenim sortimentom u narednom periodu preporuča obaviti zaštita zone grožđa pripravcima protiv sive plijesni (Botrytis cinerea): Switch 62,5 WG (karenca 21 dan), Geoxe (karenca 21 dan), Pyrus SC (karenca 28 dana), Teldor SC 500 (karenca 21 dan), Cantus (karenca 28 dana).

Tijekom mjeseca kolovoza potrebno je voditi računa  o pojavi pepelnice  (Unicinula necator) vinove loze osobito na sortama kasne epohe dozrijevanja, kod sorata koje ulaze u fenofazu promjena boje/šara ili mekšanje pepelnica postepeno prestaje biti dominantan fitopatološki problem na grožđu.

Važno je redovito provoditi vizualne  preglede zone grožđa, a pozornost usmjeriti na grozdove koji su više okrenuti prema unutrašnjosti trsa i koji su zaštićeni lišćem.

Za suzbijanje pepelnice moguća je primjena fungicida: Luna Experience SC (karenca 14 dana), Luna Privilege (K 21), Dynali (K 21), Kristal KS (K 28), Collis (K 28) Kusabi (karenca 28 dana), sumporni pripravci (karenca 35 dana).

Ukoliko se sumporni pripravci koriste u kombinaciji sa fungicidima iz skupine ditiokarbamata karenca se na vinovoj lozi produljuje na 56 dana.

Za suzbijanje plamenjače  (Plasmopara viticola) mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra (karenca 35 dana). Važno je znati da je primjena bakra ograničena na najviše 3-4 kg čiste aktivne tvari tvari/ha tijekom vegetacijske sezone. U mladim nasadima mogu se koristiti i pripravci navedeni u preporuci od 24.7.2020.

Tretiranja obavljati u večernjim ili ranim jutarnjim satima (izbjegavati visoke temperature tijekom dana)!

U slučaju nevremena praćenog tučom koristiti pripravke na osnovi folpeta, te u uvjetima stresa biljke primijeniti energetske biostimulatore: Drin, Amalgerol, Megafol, Trainer ili Polyamin, i dr.

Zbog visokih temperatura zraka i stresa na biljke navedeni biostimulatori mogu se primijeniti i u mladim vinogradima.

Podsjećamo na obavezno provođenje svih mjera propisane Naredbom o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja  i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018, NN 63/2019).

Odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 70/2020) utvrđena su područja u RH u kojima se propisane mjere Naredbom moraju provoditi.

Neke od propisanih mjere koje u demarkiranim područjima moraju provoditi svi posjednici vinove loze su:

 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korjenjem.
 • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
 • Krčenje zapuštenih vinograda
 • Praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball)  žutim ljepljivim pločama, te ako se tijekom srpnja primjenom žutih ljepljivih ploča utvrdila prisutnost odraslih oblika vektora obaviti i treće tretiranje vodeći računa o karencama primijenjenih insekticida. Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima!

Protekloga vikenda na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije palo je preko 30 l kiše po m2 što je uzrokovalo ispiranje zaštitnih sredstava. Za naredne dane ovisno o lokalitetu prognostičari i dalje najavljuju nestabilno vrijeme sa mogućom kišom.

Obavještavamo voćare da obzirom na ispiranje zaštitnih sredstava prate vremensku prognozu te prije najave oborina ponove zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) jednim od navedenih površinskih pripravaka: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Zato plus, Zato 50 WG ili Luna expirience.

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka koji djeluju i protiv čađave krastavosti:  Zato plus, Zato 50 WG ili Luna expirience, a mogu se primijeniti i pripravci na bazi sumpora.

Zaraza uzročnicima truleži plodova (Colletotrichum Gloesporium spp., Stemphylium spp., Neofabraea spp. i dr.)  u nasadima jabuka nastaje u drugom dijelu vegetacije, a simptome na plodovima često uočavamo tek prilikom skladištenja. Stoga je suzbijanije protiv uzročnika truleži ploda potrebno provoditi u drugom  dijelu vegetacije do pred kraj berbe.

Pripravci  Caption 80 WG, Kapetan 80 WG i Scab 80 WG ujedno djeluju i protiv truleži ploda.

Za usmjerenu zaštitu protiv truleži ploda uz navedene pripravke imaju i pripravci: Geoxe i Topsin M 500 SC.

Pripravak Topsin M 500 SC ima dozvolu za suzbijanje truleži plodova jabuke (Neofabraea spp.) u fazi dozrijevanja plodova, karenca je 14 dana uz ograničenje 1 tretman u sezoni.

Pripravak Geoxe suzbija gorku truleži plodova Gloesporium spp.i smeđu trulež ploda Stemphylium spp., zbog svoje kratke karence (3 dana) primjenjuje se pred berbu.

U nasadima jabuka i dalje bilježimo  kritičan  let jabučnog savijača (Cydia pomonella). U nasadima jabuka, gdje je od posljednje primjene insekticida  proteklo više od 14 dana potrebno je ponoviti tretiranje jednim od sljedećih insekticida:  Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Affirm, Affirm opti, Voliam targo i dr.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Tijekom cijelog mjeseca srpnja prevladavali su povoljni uvjeti za razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)  koji su dominantan fitopatološki  problemi u vinogradima.

U ovoj razvojnoj fazi grozda peronospora može uzrokovati propadanje peteljkovine.

Za suzbijanje peronospore predlažemo primijeniti: Folpan, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Polyram DF, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Curzate B WG, Curzate F, Profilux WG, Nautile DG, Equation pro, Momentum trio, Manoxanil, Indomate 505 WG, Magma triple, i dr

 

U slučaju pojave nevremena praćenog tučom koristiti pripravke koji sadrže folpet!

 

Za suzbijanje pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) preporučamo korištenje fungicida:

Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC (registracija vrijedi do 31.08.2020.)

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Potrebno je  kontrolirati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka (Schapoideus titanus Ball) koji je prenosi fitoplazmu zlatna žutica vinove loze

Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje vodeći računa o karenci insekticida.

Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

Za uspješnu borbu u sprečavanju širenja zlatne žutice vinove loze važno je provoditi i mjere biljne higijene  koje su propisane i Naredbom (NN48/2018 i 63/2019)kao što su:

 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korjenjem.
 • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
 • Krčenje zapuštenih vinograda

 

 

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha i lijeske!

Pregledom nasada lijeske zabilježena je prisutnost fitofagnih stjenica (Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Budući da stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama razvijaju gljivična oboljenja (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria). Preporuča se proizvođačima lijeske da tijekom srpnja nastave primjenu fungicida  koji imaju dozvolu na lijesci.

Također upozoravamo proizvođače lijeske da i dalje prate pojavu ljeskotoča i fitofagnih stjenica u svojim nasadima te ukoliko primijete njihovu prisutnost provedu suzbijanje insekticidima koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na lijesci.

Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja u lijesci za bolesti i štetnike možete naći na  fis tražilici:     http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

U nasadima oraha na žutim ljepljivim pločama zabilježena je prisutnost orahove muha (Rhagoletis completa). To je štetnik koji odlaže jaja u zelenu lupinu oraha, potom se razvijaju ličinke koje unutar nje žive. Zelena lupina oraha postaje mekana i s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha te se ne da skinuti. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Odrasli oblici lete od srpnja pa sve do kraja rujna.

Od mjera suzbijanja postavljaju se veći broj žutih ljepljivih ploče u krošnje na stabla oraha kako bi se smanjila populacija orahove muhe.

Registrirani insekticidi protiv spomenutog štetnika su Imidan 50 WG (K 7 dana) i Calypso SC 480 (K 14 dana). Tijekom jedne sezone dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida.  Razmake između tretiranja treba prilagoditi ulovom orahove muhe na žutoj ploči, a oni mogu biti od 7-14 dana. Za učinkovito suzbijanje orahove muhe potrebno je provesti 3 – 4 tretiranja do kraja kolovoza.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći i gusjenice orahovog savijača (Cydia amplana) i jabučnog savijača (Cydia pomonella). Oba šetnika sredinom ljeta odlažu jaja na plodove, a štete čine gusjenice koje uzrokuju crvljivost ploda.

Uz navedene štetnike na orahu možemo naći i prisutnost velike i male orahove lisnu uš (Callaphis juglanis, Chromaphis juglandicola)  i orahove grinje  (Eryophies tristiatus). Međutm, obilaskom terena nismo uočili  njihovu pojavu.

Stoga preporučamo  vlasnicima nasada da prate pojavu navedenih štetnika te prema potrebi obave tretiranje insekticidima dozvoljenim na orahu. Popis registriranih insekticida možete naći na fis tražilici: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške prošlo je 18 dana. U tom periodu i dalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Stoga preporučamo voćarima da ponove zaštitu protiv jabučnog savijača jednim od slijedećih insekticida: Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Affirm, Affirm opti,Voliam targo i dr.

Obzirom da je nastupilo vrijeme bez većih oborina, obavještavamo vlasnike nasada jabuka da zaštitu  protiv uzročnika čađave krastavosti  (Venturia inaequalis) provode u većim vremenskim razmacima (15-20 dana). Potrebno je pratiti vremensku prognozu te zaštitu  protiv čađave krastavosti  obaviti prije ili odmah nakon kiše jednim od navedenih površinskih pripravaka koji ujedno djeluju i protiv truleži ploda: CAPTION 80 WG, KAPETAN 80 WG i SCAB 80 WG.

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora.

Isto tako potrebno je kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). U ovom periodu kritičan broj je 8-10 pauka po listu. Ukoliko se pregledom ustanovi kritičan broj potrebno je obaviti zaštitu jednim od sljedećih akaricida: Zoom 11 SC, Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Masai, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP, Voliam Targo . Za zaštitu protiv ovog štetnika  mogu se koristiti i neka mineralna ulja: Promanal Neu i Ovipron Top, ali samo na  početku napada ovog štetnika.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju pepelnice vinove loze  Erysiphe necator  te su u slabije zaštićenim nasadima uočavaju simptomi na bobicama u vidu bijele prevlake. Upozoravamo vinogradare da u narednom periodu veliku pozornost usmjere na pojavu ove bolesti u nasadima. Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC kojem registracija vrijedi do 31.08.2020.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Vodite računa o razmaku između tretiranja (10-12 dana) u nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak na 8-10 dna.

U razvojnoj fazi, razvoj grozda, peronospora može uzrokovati propadanje peteljkovine. Za suzbijanje peronospore predlažemo primijeniti: Curzate B WG, Curzate F, Profilux WG, Nautile DG, Equation pro, Mildicut 25 SC,  Momentum trio, Manoxanil, Indomate 505 WG, Magma triple i dr.

Za sorte koje ulaze u fazu zatvaranja grozda preporučamo i zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) primjenom specifičnih botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Početkom mjeseca srpnja započeo je let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Za suzbijanje grožđanih moljaca mogu se koristiti insekticidi, Avaunt 15 SC, Decis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt, ili Affirm, Laser KS, Coragen,  I dr.

VAŽNO!
Dva do tri tjedna nakon obavljenog prvog suzbijanja američkog cvrčka (Schaphoideus titanus) planirajte drugo suzbijanje. Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max te ekološki insekticid Abanto, Piretro Natura i Asset Five.

Potrebno je postavljati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američjkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019) potrebno je provoditi sve propisane mjere u cilju sprečavanja njenog daljnjeg širenja.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl. inž. agr.

aleksandra.radic@mps.hr

Obavijest proizvođačima višanja i trešanja

Nasade višanja i trešanja nakon završene berbe potrebno je je zaštititi od bolesti kozičavosti lista (Blumeliella jappi) koja može dovesti do potpunog gubitka lišća. Obzirom da su u voćnjacima vidljivi simptomi bolesti te su ostvareni uvjeti za vrlo jaku infekciju preporučamo obaviti zaštitu nekim od preparata: Dithane M-45, Dithane Neotec, Pinozeb M-45, Chromodin S-68

 

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ te ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama.

 

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda nakon završenog branja treba održavati i njegovati za slijedeću sezonu. Zbog smanjivanja intenziteta ishrane i zalijevanja smanjuje se i napad bolesti i štetnika na sam nasad, ali ipak treba paziti na pojavu istih. Uklanjanjem starog lišća rješavaju se velikog broja bolesti i štetnika koji se na njemu nalazi no vrlo je važno odstranjene biljne dijelove iznijeti iz nasada kako bi se smanjio potencijalan broj bolesti i štetnika.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su: Ortiva, Karathane gold 350 EC, Crystal, Zaftra AZT 250 SC i dr.

Kod pojave crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC, Milbeknock i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za ova dva pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus i sl.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama kao što su na otvorenom:  Calypso SC 480, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 10 EC i sl. U zaštićenim prostorima dozvoljeni su: Calypso SC 480 i Movento.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje otpornosti i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, kao što su trichoderma vrste ili bacillus vrste.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr