Tag: Zagrebačka

Obavijest proizvođačima kupina

Kišno razdoblje posljednjih dana pogoduje razvoju bolestima na kupini kao pjegavosti lista, te paleži, sušenja i odumiranja izdanaka kupine.

Protiv sušenja izdanaka (Leptosphaeria coniothyrium) preporuča se koristiti pripravak FOLICUR EW 250.

Preporuča se pregledati nasade na prisutnost lisnih ušiju, fitofagnih stjenica i štetnih grinja.

U slučaju potrebe tretirati prije cvatnje! Protiv lisnih ušiju koristiti pripravak Pirimor 50 WG, a protiv fitofagnih grinja koristiti APOLLO 50 SC, KRAFT 18 EC ili VERTIMEC 018 EC.

U cvatnji ne koristiti insekticide zbog zaštite oprašivača!

 

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

Posljednjih tjedna zabilježene su velike količine oborina uz niže temperature uz pojavu magle. Takvi su uvjeti pogodni za infekciju uzročnicima truleži ploda i pjegavosti lista lijeske. Protiv navedenih gljivičnih bolesti potrebno je tretirati nasade pripravkom Signum.

U ekološkim nasadima moguće je koristiti bakrene pripravke.

Preporuča se pregledati nasade na prisutnost ljeskotoča i fitofagnih stjenica, a zabilježena je i pojava lisnih ušiju. Ubodna mjesta ovih štetnika ulazni su put bolestima lijeske. Protiv navedenih štetnika u ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci kao npr. Laser (aktivna tvar spinosad) ili Dipel (Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki).

Za lisne uši preporuča se pripravak Movento.

 

U nasadima oraha u ovakvim se uvjetima javlja siva pjegavost lista (Gnomonia leptostyla), te bakterioze oraha. Za zaštitu od bakterioza koristiti pripravke na bazi bakra ili biološki pripravak Serenade ASO. Navedeni pripravci su dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji.

Za zaštitu od sive pjegavosti koristiti pripravak Signum.

 

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 9 dana. Vremenski uvjeti u prvoj polovini mjeseca svibnja pogodovali su infekcijama i razvoju najvažnijih bolesti vinove loze loze plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe necator), te sive plijesni (Botrytis cinerea). Porast temperature zraka čije se maksimalne vrijednosti u posljednjih nekoliko dana  kreću od 25-28 C  uvjetovale je sporulaciju plamenjače vinove loze te su u slabije tretiranim  vinogradima pronađene pjege s bijelom prevlakom na naličju lista (23.05). Visoka relativna vlaga zraka i dugo zadržavanje vlage na biljnim organima  pogoduje  sekundarnom širenju plamenjače, ali i razvoju pepelnice te sive plijesni čiji su simptomi  uočeni na cvjetnim glavicama.

Upućujemo vinogradare na oprez, redovite preglede nasada i redovito provođenje kemijskih mjera zaštite. Razmaci između tretmana ovise o odabiru sredstva za zaštitu bilja te količini oborina od posljednjeg  tretmana.

Prema prognozama sinoptičara nove oborine moguće su početkom narednog tjedna stoga je potrebno  pravovremeno obaviti zaštitu.

Za suzbijanje plamenjače preporučamo korištenje sistemičnih pripravaka: Forum star, Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio,  Magma Triple, Pergado F,  Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis,   Sphinx extra 685 WDG, Metomor F i dr..

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) preporučujemo: Collis SC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC.

Dobra praksa u suzbijanju pepelnice je i primjena elementarnog sumpora metodom zaprašivanja koji djeluje putem para, površinski.

Sumporenje vinograda treba obaviti između aplikacija, po mirnom vremenu bez mogućih oborina nekoliko dana nakon sumporenja. Primjenom elementarnog sumpora smanjuje se i populacija grinja uzročnika erinoze i akarinoze čiji su simptomi vidljivi u brojnim vinogradima Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Sumporenje treba primijeniti pri temperaturi iznad 18 °C do najviše 28°C odgovarajućim uređajima. Tijekom cvatnje vinove loze ovu metodu ne primjenjivati, već prije ili nakon cvatnje.

Let  leptira sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) započeo je u prvoj dekadi mjeseca travnja, na većini lokaliteta srednje jakog do jakog intenzitete (tjedni ulovi preko 75 leptira u feromonskim klopkama.  Preporučamo korištenje insekticida za suzbijanje grožđanih moljaca ako do sada nisu korišteni: Coragen SC, Affirm, Voliam, Radiant, Laser KS, Vertimec 018 EC i dr.

Nakon aplikacije potrebno je nekoliko dana stabilnog vremena bez oborina za bolji učinak insekticida.

Kod  primjene insekticida voditi računa da je cvatući pokrov u vinogradu pokošen zbog zaštite pčela i ostalih oprašivača!

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

                                                                                               Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                               e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Tijekom jučerašnjeg dana ovisno o lokalitetu na pojedinim područjima Grada Zagreba i Zagrebačke županije bilo je oborina koje su uzrokovale zarazu uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

U nasadim jabuka i krušaka gdje je bilo oborina preporuča se primjena sredstava za zaštitu bilja koji uz površinsko imaju i kurativno djelovanje (36-48 sati): Delan 700 WDG, Delan Pro, Stroby WG. Na ostalim područjima gdje nije bilo oborina preporuča se preventivna zaštita protiv krastavosti jabuke sa pripravcima kontaktnog djelovanja na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Početak leta minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) i jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo od početka svibnja. Na temelju praćenja leta i prema zbroju suma efektivnih temperatura vrijeme je za suzbijanje jabučnog savijača. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC,  Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr. Insekticidi Coragen, Affirm opti, Voliam targo, Mospilan 20 SG imaju dopuštenje za suzbijanje minera okruglih mina.

Pregledom nasada bilježimo i prisutnost lisnih ušiju. U nasadim jabuka gdje ima prisutnih lisnih ušiju preporučamo koristit Mospilan 20 SG koji djeluju protiv lisnih ušiju, minera i jabučnog savijača.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Izrazito kišno vrijeme proteklih 10-tak dana, glavno je obilježje vremena te je na našim mjernim postajama izmjereno 90-100 l/m2 oborina, a vrijednosti relativne vlage zraka kreću se od 85-97%. Ovakvi uvjeti pogoduju razvoju najvažnijih bolesti vinove loze plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe necator), te sive plijesni (Botrytis cinerea). Prve primarne infekcije  plamenjačom ostvarene su 2. svibnja, skriveni inkubacijski razvoj je završen pa se  porastom temperature zraka, osobito noćnih, mogu očekivati prve pjege s bijelim prevlakama konidija na naličju lista.

Upućujemo vinogradare na redovito praćenje zdravstvenog stanja vinove loze i krajnji oprez jer po pojavi konidija bolest se puno brže širi unutar nasada! Povoljni uvjeti za infekcije uzročnika bolesti vinove loze pepelnica (Erysiphe necator), te sive plijesni (Botrytis cinerea) zabilježeni su 2.05, 11.05,16.05. putem agroklimatskih stanica na lokacijama Plešivica, Nespeš, Ivanić Grad.

Obzirom na veliku količinu oborina, povoljne uvijete za razvoj navedenih bolesti vinove loze preporučamo kemijske mjere zaštite čim vremenski uvjeti  omoguće  aplikaciju.

Za suzbijanje plamenjače preporučamo korištenje sistemičnih pripravaka: Forum star, Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio,  Magma Triple, Pergado F,  Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis,   Sphinx extra 685 WDG, Metomor F i dr..

Za sorte osjetljive na sivu plijesan preporučamo pripravke koje uz  sistemičnu komponentu sadrže i folpet.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) preporučujemo: Collis SC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC

Let  leptira sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) započeo je u prvoj dekadi mjeseca travnja, na većini lokaliteta srednje jakog do jakog intenzitete (tjedni ulovi preko 75 leptira u feromonskim klopkama). Prema sumama efektivnih temperatura započeo je razvoj gusjenica te je najzastupljeniji L1 razvojni stadij  i  početak L2 razvojnog stadija gusjenica.

Obzirom na intenzitet  ulova leptira u feromonskim lovkama . i razvojni stadij gusjenica preporučamo primjenu insekticida: Belthirull, Biobit, Lepinox plus, Affirm, Laser, Vertimec 018 EC, Plinto, Coragen SC., i dr..  Svi navedeni insekticidi imaju učinkovitije djelovanje na mlađe razvojne stadije gusjenica (L1-L2) prije no što one počnu stvarati zapredak!

Nakon aplikacije potrebno je nekoliko dana stabilnog vremena bez oborina za bolji učinak insekticida.

Kod  primjene insekticida voditi računa da je cvatući pokrov u vinogradu pokošen zbog zaštite pčela i ostalih oprašivača!

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

                                                                                               Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                               e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

 

 

 

Obavijest voćarima

U protekla nekoliko dana na području grada Zagreba i Zagrebačke županije palo je preko 50 mm kiše po četvornom metru što je uzrokovalo ispiranju sredstva za zaštitu bilja.

Obzirom na količine oborina i zabilježene jake infekcije krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), vlasnici intenzivnih nasada jabuka i krušaka preporuča se da kurativno zaštiti svoje nasade sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus).

Kako su uvjeti za infekciju krastavosti jabuke i dalje jaki, radi produžnog preventivnog djelovanja zaštite protiv fuzikladija navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG ili dr.), metirama (Polyram) ili ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest voćarima

Meteorolozi za naredne dane najavljuju nestabilno vrijeme sa kišom, koja zbog mogućeg dugotrajnog vlaženja lista može uzrokovati primarnu infekciju krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Preporuča se voćarima da preventivno zaštite svoje nasade jabuke i kruške jednom od slijedećih površinskih fungicida: Polyram DF, Ziram 76 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Delan 700 WDG ili Delan pro.

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporuča se primjena pripravaka: Zato 50 WG, Zato plus  ili Stroby DF. Navedeni strobilurini preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu.

Pregledom nasada uočena je populacija lisnih ušiju. Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada jabuka i po potrebi izvrše tretiranje primjenom insekticida: Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG i sl.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Ovisno o sorti i položaju vinova loza nalazi u razvojnim stadijima duljine mladica od 5 do 15 cm. Obzirom da prognostičari za dane vikenda najavljuju stabilno vrijeme bez oborina a već početkom narednog  tjedna nove oborine koje će trajati nekoliko  dana preporučamo u dane vikenda prije oborina obaviti preventivnu zaštitu vinove loze protiv crne pjegavosti  (Phomopsis viticola).

Porastom temperature zraka očekujemo dozrijevanje oospora plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola), pa s većim količinama oborina mogu se ostvariti prve primarne infekcije. Za zaštitu vinove loze od obje bolesti mogu se koristiti preventivni organski fungicidi: Delan PRO, Polyram DF, Solofol, Universalis

 

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Karathane Gold 350 EC i dr.

 

Moguća je primjena i sumpornih pripravaka koji imaju djelovanje i na smanjenje populacije grinja.

 

U vinogradima je počeo let pepeljastog grozdovog moljca započeo je 11.travnja, no mjere zaštite za sada nisu potrebne.

Prilikom aplikacije primijeniti metodu prskanja zbog bolje pokrivenosti škropivom.

 

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

 

                                                                                               Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                               e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Od prethodne preporuke za suzbijanje bolesti jabuke i kruške proteklo je više od 7 dana. Prema podacima s agrometeoroloških stanica u periodu od protekla dva dana na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije zabilježene su količine oborina od 15 do 20 mm koje su uzrokovale jaku infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) i krastavosti kruške (Venturia pirina).

Obzirom na količine oborina i zabilježene infekcije vlasnici intenzivnih nasada jabuka i krušaka mogu kurativno zaštiti svoje nasade sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus). Navedeni pripravci imaju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Radi produžetka preventivnog djelovanja zaštite protiv fuzikladija navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obzirom da za naredne dane meteorolozi najavljuju kišu postoji mogućnost razvoja bolesti lista u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina charpophilla) koštičavog registrirani su pripravci Captan WP 50 i Kastor. Navedeni fungicidi su registrirani i za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum).

Na trešnji, marelici, breskvi i nektarini može se koristiti i Delan 700 WDG.

Na višnji i marelici može se koristiti Merpan 80 WDG.

Za zaštitu breskve od pepelnice mogu se koristiti Luna Experience, Nativo 75 WG, Embrelia, Revyona i Domark 40 ME.

Potrebno je obaviti pregled nasada na prisutnost lisnih ušiju (Aphididae). Ukoliko je zabilježena jača populacija lisnih ušiju preporučamo primijeniti jedan od navedenih pripravaka Za suzbijanje lisnih uši dozvoljeni su insekticidi:

Closer- na breskvi, nektarini, trešnji i višnji;

Pirimor 50 WG –  na višnji, breskvi, šljivi, marelici;

Mospilan 20 SG – na trešnji, višnji, šljivi breskvi, nektarini;

Movento – na breskvi, nektarini, marelici, trešnji šljivi.

Zbog zaštita pčela obavezno voditi računa da se pokosi međuredni cvjetni pojas.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr