MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Zagrebačka

Obavijest ratarima

Budući da će uskoro početi pripreme tla za sjetvu uljane repice, trebalo bi na vrijeme napraviti zaštitu protiv korova koji su fazi nicanja mladih biljaka uljane repice štetni.

Da bi herbicidi bili učinkoviti vrlo je važna vlaga u tlu, odnosno bilo bi poželjno da se herbicid primjeni dok je tlo vlažno.

Preporuča se primjena:

  • Nakon sjetve a prije nicanja za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova:

DUAL GOLD 960 EC, TERIDOX 500 EC, KALIF 360 C, KALIF 480 EC, CLOMATE, KALIF MEGA, BRASAN 540 E i dr.

  • Nakon nicanja usjeva za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova:

TERIDOX 500 EC ( 2-4 lista ),  TANARIS (do faze 8 listova), KOBAN 600 (4 razvijena lista ), i dr.

  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova:

 LONTREL 72 ( 2-9 listova )

 Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

 

 Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest voćarima

U posljednjim zaštitama plantažnih nasada jabuka predlažemo primjenu fungicida s ciljem sprječavanja „skladišnih“ bolesti ploda kao što su: trulež ploda (Monilinia spp), gorka trulež ploda (Colletotrichum spp.), siva plijesan (Botrytis), meka trulež ploda (Penicillium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp), trulež plodova (Neofabrea spp), crna trulež (Alternaria spp) i dr.  Do zaraze ovim uzročnicima može doći u drugom dijelu vegetacije, a simptomi se često razviju naknadno u postupcima skladištenja. Pri izboru preparata dati prednost onima koji djeluju na suzbijanje tih bolesti vodeći računa o propisanim karencama:

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
 

Kaptan

SCAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION 80 WG

krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova  

21

Tiofanat -metil TOPSIN M 500* trulež ploda 14
Fluopiram

Tebukonazol

LUNA EXPERIENCE pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14
Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14
Piraklostrobin

Boskalid

 

BELLIS

 

krastavost, pepelnica

7 jabuke za

skladište

14 jabuke za

tržište

 

Fludioksonil

 

GEOXE

siva i plava plijesan, crna  smeđa i gorka  trulež

 

 

3

*Krajnji rok za primjenu zaliha 19.10.2021.

U prvoj polovici kolovoza zabilježene su populacije tehnoloških štetnika ploda uzročnika crvljivosti: jabučnog savijača (Cydia pomonella), savijača pokožice ploda (Adoxophies spp., Pandemis  spp) i breskvinog savijača (Cydia molesta). Zaštitu od ovih štetnika pred berbu moguće je provesti insekticidima kraće karence: Coragen20 SC (K -14), Mosiplan 20 SP (K-14), Affirm(K-7), Affirm opti (K -7), Imidan WG 50 (K-28), Delegate 250 WG (K-7), Voliam Targo ( K-14) i dr.

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                         

                                                                                                         

 Suzana Slovic, dipl.ing.

                                                                E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Na većini lokaliteta vinova loza je u fenofazi „šare“ ili promjeni boje bobica. Porastom količine šećera u grožđu raste opasnost od razvoja botritisa ili sive plijesni. U ovoj razvojnoj fazi loze predlažemo  primjenu botriticida: Teldor SC 500 (karenca je 21 dan), Cantus WG (K-28 dana)Pyrus 400 SC (K-28 dana), Scala (K-21 dana), Switch 62,5 WG (K-21dan) ili Geoxe (K-21 dan).

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

   Suzana Slovic, dipl.ing.               

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Visoke dnevne temperature zraka u prvoj polovini mjeseca srpnja i suho razdoblje bez oborina nisu pogodovali daljnjem širenju peronospore vinove loze (Plasmopara viticola).  Simptomi na starijem lišću koji se mogu vidjeti u pojedinim vinogradima posljedica  su ranijih zaraza. Međutim kiša koja je pala tijekom proteklog vikenda, u nekim dijelovima i obilna kiša, uvjetovala je nove sekundarne infekcije čiji  završetak razvoja te pojavu novih možemo očekivati u narednim danima.

Prikaz izmjerenih količina oborina putem agroklimatskih stanica

PinovaSoft v1.5.125.8 Vrbovec Ivanić
Grad
SV. I.Zelina Sesvete Plešivica Šiljakovina
22.7.2021. 0 0 0 0 0 0
21.7.2021. 0 0 0 0 15,3 0
20.7.2021. 3,4 2,2 0,1 0,5 0,1 1,2
19.7.2021. 8,1 13,6 1,6 2,5 9,3 0
18.7.2021. 19 23 24,6 19,6 40,3 18
17.7.2021. 21 18,2 4,8 6,8 3,2 33,4
16.7.2021. 0 0 0 0 1,2 3,2

 

Fenološki bobice su postigle svoj razvoj kada je opasnost za infekcija na njima prestala, no još uvijek infekcije plamenjačom na bobicama mogu se ostvariti putem peteljčice bobica, a infekcije na lišću mogu se ostvariti na gornjem vršnom lišću, te zapercima.

Za suzbijanje peronospore predlažemo primijeniti: mankozeb (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol),  te pripravci na osnovi bakra.

Pripravcima na bazi mankozeba uskoro će biti ukinuta registracija (4.7.2021.), krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

U slučaju pojave nevremena praćenog tučom koristiti pripravke koji sadrže folpet!

Napominjemo da  sumporni fungicidi  u kombinaciji sa pripravcima  na osnovi aktivnih tvari iz skupine ditiokarbamata (npr. mankozeb, metiram) imaju produženu karencu  koja za vinske sorte grožđa iznosi 56 dana!

Pripravci na osnovi aktivne tvari  folpet imaju  karencu za vinske sorte grožđa 42 dana.

 

Vremenski uvjeti i dalje  pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)  te su u slabije zaštićenim nasadima uočavaju simptomi na bobicama u vidu bijele prevlake. Upozoravamo vinogradare da u narednom periodu veliku pozornost usmjere na pojavu ove bolesti u nasadima. Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi,  Domark 40 ME, Difcor EC, Folicur EV 250, Sercadis SC,  Systhane 24E, Topas 100, Vivando, te sumporni pripravci.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Vodite računa o razmaku između tretiranja (10-12 dana), a u  nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak tretiranja na 8-10 dna.

 

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

Potrebno je  kontrolirati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka (Schapoideus titanus Ball) koji je prenosi fitoplazmu zlatna žutica vinove loze

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje vodeći, sukladno Naredbi (NN63/19) vodeći računa o karenci insekticida i početku berbe grožđa!

Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

Prikaz zaraženih i sigurnosnih područja prikazan je na linku:

https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso

Za uspješnu borbu u sprečavanju širenja zlatne žutice vinove loze važno je provoditi i mjere biljne higijene  koje su propisane i Naredbom (NN48/2018 i 63/2019)kao što su:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korijenjem.
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
  • Krčenje zapuštenih vinograda

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha na žutim ljepljivim pločama zabilježena je prisutnost orahove muha (Rhagoletis completa). To je štetnik koji odlaže jaja u zelenu lupinu oraha, potom se razvijaju ličinke koje unutar nje žive. Zelena lupina oraha postaje mekana i s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha te se ne da skinuti. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Odrasli oblici lete od srpnja pa sve do kraja rujna.

Od mjera suzbijanja postavljaju se veći broj žutih ljepljivih ploče u krošnje na stabla oraha kako bi se spriječilo odlaganje jaja, a samim time i štete od ličinki.

Registrirani insekticid protiv spomenutog štetnika je Imidan 50 WG (K 7 dana). Tijekom jedne sezone dozvoljena su dva tretiranja. Razmake između tretiranja treba prilagoditi ulovom orahove muhe na žutoj ploči, a oni mogu biti od 7-14 dana.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći i gusjenice orahovog savijača (Cydia amplana) i jabučnog savijača (Cydia pomonella). Oba šetnika sredinom ljeta odlažu jaja na plodove, a štete čine gusjenice koje uzrokuju crvljivost ploda.

Uz navedene štetnike na orahu možemo naći i prisutnost velike i male orahove lisnu uš (Callaphis juglanis, Chromaphis juglandicola) i orahove grinje (Eryophies tristiatus).

Za zaštitu od sive pjegavosti (Gnomonia leptostyla) koristit jedan od slijedećih pripravaka: Signum  ili Systhane 20 EW.

Preporučamo vlasnicima nasada da prate pojavu navedenih štetnika te prema potrebi obave tretiranje insekticidima dozvoljenim na orahu. Popis registriranih insekticida možete naći na fis tražilici: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom protekla šest dana na području Zagrebačka županije i Grada Zagreba palo je minimalno 60 litara kiše po m2 što je dovelo do ispiranja sredstava za zaštitu bilja.

Preporuča se voćarima da ponove zaštitu protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) koristeći pripravke kao i u prethodnoj preporuci: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG ili Scab 80 WG.

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka: Zato plus, Zato 50 WG, Nativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv čađave krastavosti.

Obzirom da i dalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella), potrebno je ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Isto tako upućujmo voćare da zbog izuzetno visokih temperature koje pogoduju razvoju grinja prate njihovu pojavu.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest voćarima

Kako za naredne dane meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme sa mogućnošću kiše, a od zadnje preporuke prošlo je dva tjedna, potrebno je u nasadima jabuka i krušaka ponoviti zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis ).

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka: Zato plus, Zato 50 WG, Nativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv čađave krastavosti.

Uz čađavu krastavosti i pepelnicu, tijekom srpnja i kolovoza kada plodovi postanu krupni potrebno je obavljati i zaštitu protiv uzročnika bolesti plodova: gorka trulež (Gloesporium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp.), trulež plodova (Neofabraea spp.) i dr.).

Za zaštitu predlažemo pripravke koje ujedno djeluju i na bolesti truleži ploda: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG ili Scab 80 WG.

U nasadima jabuka zabilježen je kritičan let jabučnog savijača (Cydia pomonella ). U nasadima jabuka, gdje je od posljednje primjene insekticida proteklo više od 14 dana potrebno je ponoviti tretiranje jednim od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti i dalje  pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)  te su u slabije zaštićenim nasadima uočavaju simptomi na bobicama u vidu bijele prevlake. Upozoravamo vinogradare da u narednom periodu veliku pozornost usmjere na pojavu ove bolesti u nasadima. Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi,  Domark 40 ME, Difcor EC, Folicur EV 250, Sercadis SC,  Systhane 24E, Topas 100, Vivando, sl.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Vodite računa o razmaku između tretiranja (10-12 dana), a u  nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak tretiranja na 8-10 dna.

Za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primijeniti: mankozeb (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol) te pripravci na osnovi bakra.

Pripravcima na bazi mankozeba uskoro će biti ukinuta registracija (4.7.2021.), krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

U slučaju  olujnih nevremena praćenih tučom  nastala oštećenja treba tretirati pripravcima na osnovi folpeta.

Na sortama koje sada zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida: Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

 

Početkom mjeseca srpnja započeo je let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) te je potrebno izvršiti suzbijanje gusjenica jednim od insekticida: Avaunt 15 SCDecis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt, ili Affirm, Laser KS, Coragen,  I dr.

 

VAŽNO!

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019)  u demarkiranim područjima potrebno je obaviti drugo tretiranje američkog cvrčka (Schaphoideus titanus) insekticidima: Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max  Abanto, Piretro Natura i Asset Five.

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sigurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

Potrebno je postavljati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Sukladno  navedenoj Naredbi osim suzbijanja američkog cvrčka  nužno je provoditi:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom
  • Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome fitoplazmi odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)  te su u slabije zaštićenim nasadima uočavaju simptomi na bobicama u vidu bijele prevlake. Upozoravamo vinogradare da u narednom periodu veliku pozornost usmjere na pojavu ove bolesti u nasadima. Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi,  Domark 40 ME, Difcor EC, Folicur EV 250, Sercadis SC,  Systhane 24E, Topas 100, Vivando, sl.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Vodite računa o razmaku između tretiranja (10-12 dana), a u  nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak tretiranja na 8-10 dna.

Za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primijeniti: mankozeb (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF) ili folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol).

Pripravcima na bazi mankozeba uskoro će biti ukinuta registracija (4.7.2021.), krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

Na sortama koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida: Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest voćarima

Obzirom da prognostičari za početak sljedećeg tjedna najavljuju oborine, obavještavamo vlasnike nasada jabuka da provedu zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) prije najavljenih oborina ili neposredno nakon oborina jednim od navedenih površinskih pripravaka: Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Caption 80 WG, Delan 700 WDG, Delan Pro, Polyram DF.

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora ili neki od pripravaka: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Sercadis ako je u nasadu jabuke prisutna velika zaraza.

Kako ovo vrijeme izuzetno pogoduje pojavi crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), preporuča se voćarima da pregledaju svoje nasade na prisutnost ovog štetnika. U ovom periodu kritičan broj je 8-10 pauka po listu. Ukoliko se pregledom ustanovi kritičan broj potrebno je obaviti zaštitu jednim od sljedećih akaricida: Zoom 11 SC, Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Masai, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP, Voliam Targo. Ako se pogledom ustanovi da je napad ovog štetnika na samom početku za zaštitu se mogu koristit i neka mineralna ulja: Promanal Neu i Ovipron Top.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr