MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Zagrebačka

Obavijest vinogradarima

Razvoj vinove loze vrlo je intenzivan  uslijed relativno visokih temperatura zraka, srednje dnevne temperaturama zraka sa vrijednostima od 18-22 C, maksimalnim 29 C.

Prva primarna zaraza peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola) zabilježena  1. svibnja na većini lokaliteta Zagrebačkog vinogorja i Gradu Zagrebu

Krajem proteklog tjedna bilježimo završetak inkubacijskog razdoblja te se u nedovoljno štićenim vinogradima mogu naći simptomi peronospore u vidu uljnih pjega.

 

Tijekom proteklih 10-tak dana bilježimo i vrlo visoku vlagu zraka (70-98% ) koja uz temperature zraka od 25-28C pogoduje  pepelnici vinove loze (Uncinula necator) pa je potrebno voditi brigu i o pojavi i razvoju  ove bolesti.

 

Obzirom da meteorolozi najavljuju oborine i nestabilno vrijeme i u narednom periodu te zbog intenzivnog porasta mladica potrebno je obaviti zaštitu vinove loze.

Za suzbijanje   plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) predlažemo:

Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio, Curzate F,  Magma Triple, Pergado F,  Equation Pro, Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis, Cabrio top,  i dr.

Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida:

Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr.

Moguća je primjena i sumpornih pripravaka.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 Sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 u članku 73 stavak 8 propisano je:

„ Profesionalni korisnik obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi sredstava na razdoblje od 3 godine uključujući i račune za kupljene pesticide“

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo.

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest proizvođačima žitarica

Na pojedinim parcelama u usjevima strnih žitarica došlo je do pojave leme ili žitnog balca.

Radi se o ličinkama ovog štetnika, a u nekim su usjevima uočene i štete na listovima u obliku bijelih pruga, te se preporuča proizvođačima da obiđu svoje parcele i naprave pregled.

Ukoliko uoče prisutnost većeg broja ovog štetnika (više od 25 jedinki po m²) potrebno je tretirati usjeve jednim od insekticida.

Preporuča se primjena: KARATE ZEON, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, POLECI,  i dr.

Tretiranje bi trebalo napraviti po mirnom i toplom vremenu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima pšenice i ječma

Budući da je pšenica u fazi klasanja, a vremenske prilike su pogodne za razvoj najznačajnijih bolesti lista: smeđa pjegavost pšenice (Septoria tritici), pepelnica (Errysiphe graminis) i hrđe (Puccinia) treba zaštiti gornji list ili zastavicu o kojem ovisi nalijevanje zrna, a također treba zaštiti i klas od paleži klasa (Fusarium spp.)

Preporuča se primjena fungicida koji suzbijaju bolesti lista, a ujedno i smanjuju zarazu na klasu: ELATUS ERA, ELATUS PLUS, AMISTAR 250 SC, SINSTAR, RETENGO, AZAKA, LEGADO,  i dr.

U usjevima ječma povoljni su uvjeti za razvoj mrežaste pjegavosti lista (Pyrenophora teres) i sive pjegavosti lista (Rhyncosporium secalis), te je potrebno napraviti tretiranje.

Preporuča se primjena: AMISTAR 250 EC, CONTROLAN, ELATUS PLUS, FOLICUR EW 250, AZAKA, RETENGO, i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Na većini parcela kukuruz je u fazi  do 3 – 4  lista, te je potrebno napraviti tretiranje protiv korova.

Preporuča se primjena:

  • Jednogodišnji širokolisni korovi (ambrozija, šćir, loboda, ..): CALLISTO 480 EC, CALARIS 400 SC, PEAK 75 WG, HARMONY SX, TEMSA SC, i dr.
  • Uskolisni korovi: MOTIVELL, MOTIVELL EXTRA, TALISMAN, MILAGRO, TAROT 25 DF, MARVEL, KELVIN 40 SC,  i dr.
  • Kombinacije protiv širokolisnih i uskolisnih korova: TRAWELL, TASK 64 WG, MONSOON ACTIVE, PRINCIPAL PLUSS, NIKITA,  ELUMIS, MILAGRO PLUS, LAUDIS,  i dr.

Budući da se radi o translokacijskim herbicidima vrlo je bitno da par sati nakon primjene ne pada kiša kako se ne bi isprali prije ulaska u biljku.

Navedenim herbicidima trebalo bi dodati jedan od okvašivača.

Kod tretiranja treba voditi računa da se napravi po mirnom vremenu da ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne parcele.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima soje

Preporuča se primjena herbicida u soji, u fazi nakon nicanja.

  • Širokolisni korovi: BENTA 480 SL, BENTA SUPER, BASAGRAN 480, HARMONX SX, i dr.
  • Uskolisni korovi: FUSILADE FORTE, FUSILADE MAX, LEOPARD 5 EC, TARGA, PANTERA QT, SECURE, FOCUS ULTRA, AGIL 100 EC, i dr.
  • Širokolisni i uskolisni korovi: PULSAR 40, CORUM, SALTUS, i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Kišovito i nestabilno vrijeme omogućuju širenje bolesti lista koštičavog voća, ponajprije šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na trešnji, a kod šljiva moguća je zaraza narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum).

Za zaštitu nasada koštičavog voća mogu se koristiti fungicid: Captan WP 50 ili Kastor.

Zaštitu lista šljive protiv narančaste pjegavosti i hrđe šljive obaviti jednim od fungicida: Kastor ili Futura 50 WP.

U nasadima breskve, marelice i nektarine mogu se primijeniti i fungicidi Delan 700 WDG i Syllit 544 SC koji su dopušteni za suzbijanje šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), pjegavosti lista (Venturia carpophila) i sušenje pupova (Fusicoccum amygdali).

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na trešnji mogu se koristiti Chromodin S-65 ili Delan 700 WDG.

Za zaštitu plodova trešanja od truleži (Monilinia spp.) u fazi dozrijevanja birajte fungicide kratke karence kao što su Luna Expirience, Indar 5 EW ili Teldor SC 500

Obzirom da trešnjina muha odlaže jaja u vrijeme promjene boje ploda, potrebno je u nasadima višnje i trešnje uz pomoć žutih ljepljivih ploča pratiti let trešnjine muhe ( Rhagoletis cerasi). Za zaštitu moguće je koristiti Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Decis 100 EC, Scatto, Demetrina 25 EC ili Rotor Super. Navedeni pripravci su registriran i za suzbijanje lisnih ušiju u nasadima trešnje, višnje, breskve, nektarine i šljive.

U nasadima koštačevog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje.

U nasadima breskve traje let breskvinog savijača i moljca, a u nasadima šljive šljivinog savijača.

Zaštitu voćnjaka insekticidima obavite u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Štetnik koji čini najveće štete u nasadima lijeske je ljeskotoč (Curculio nucum), pipa dugačka tanka rila, crvenkastosmeđe boje tijela dugog 6-9 mm. Odrasli oblici prezime u tlu, javljaju se od svibnja do kolovoza. Osim što je uzročnik otpadanja plodova i crvljivosti lješnjaka, ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima.

U nasadima lijeske osim ljeskotoča, mogu se javiti problemi i sa lisnim ušima ( Aphididae), smeđim i zelenim listojedom (Phyllobius spp.), lijeskovom strizibubom (Oberea linearis) te stjenicama (Gonocerus, Piezidorus, Palomena, Piezodorus, Nezara, Dolycoris i dr.).

Vlasnicima nasada lijeske preporuča se da tijekom vegetacije obavljaju preglede na prisutnost navedenih štetnika.

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi: Movento, Laser, Decis 100 EC, Scatto, Rottor super i Demetrina 25 SC.

U nasadima lijeske u kišnim periodima postoji mogućnost razvoja bolesti truleži ploda (Monilinia, Botrytis) i pjegavosti lista (Gnomonia leptostyla). Za zaštitu od navedenih bolesti preporuča se primijeniti pripravak: Signum ili Systhane 20 EW.

Obzirom da vremenske prilike pogoduju razvoju pepelnice lijeske (Phyllactinia coryli), za suzbijanje navedenim pripravcima mogu se dodati: Cosavet DF ili Kumulus DF ili Microthiol special disperss.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest voćarima

Oborine koje su u protekla 24 sata zahvatile područje Zagrebačke županije i grada Zagreba stvorile su uvijete za infekciju uzročnikom čađave krastavosti (Venturia inaequalis) koju su zabilježile i agroklimatološke stanice.

Obzirom da je od prošle preporuke prošlo 7 dana potrebno je ponoviti zaštitu protiv čađave krastavosti. Stoga se vlasnicima intenzivnih nasada jabuka preporuča da izvrše zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone ili Indar 5 EW. Navedeni pripravci daju zaštitu i od pepelnice jabuke. Za preventivno suzbijanje pepelnice mogu se dodati pripravci na bazi sumpora.

Radi produžetka preventivnog djelovanja zaštite protiv fuzikladija navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

Početak leta minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) i jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo od zadnje dekade travnja. Pregledom prisutnosti mina na listu ustanovili smo ubušivanje minera okruglih mina. Međutim na temelju praćenja leta i prema zbroju suma efektivnih temperatura vrijeme je i za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella).

Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC,  Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr. Insekticidi Coragen, Affirm opti, Voliam targo, Mospilan 20 SG imaju dopuštenje za suzbijanje minera okruglih mina.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest voćarima

Od zadnje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) proteklo je tjedan dana.

Kako meteorolozi za naredne dane najavljuju nestabilno vrijeme sa oborinama preporučamo voćarima da preventivno zaštite nasade jabuka i krušaka protiv čađave krastavosti jednim od sljedećih površinskih pripravaka: Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG ili Caption 80 WG.

Za zaštitu protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha ) potrebno je dodati neki od pripravaka na osnovi sumpora. U nasadima gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom preporuča se primjena pripravaka: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Sercadis.

Također obavještavamo vlasnike intenzivnih nasada jabuka da smo u prvim danima svibnja ulovom na feromonske klopke zabilježili veliku brojnost leta moljca minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella). Stoga preporučamo voćarima da u ovoj razvojnoj fazi za zaštitu protiv minera primjene regulatore razvoja: Insegar 25 WP ili Runner 240 SC.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od protekle preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je dva tjedna koja su obilježena s učestalim padalinama, srednjim dnevnim temperaturama od 14 -18 C dok su se maksimalne temp. zraka  kretale oko 23 C.  Takvi uvjeti pogodovali su razvoju vinove loze te su mladice na pojedinim lokalitetima  dosegle 20 tak cm. Meteorolozi i za naredni period predviđaju mogućnost oborina pa je potrebno izvršiti preventivnu zaštitu vinograda.

Preporučamo korištenje pripravaka kontaktnih  Delan PRO, Polyram DF, Solofol, Universalis , i dr. za suzbijanje crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida, Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Karathane Gold 350 EC i dr.

Moguća je primjena i sumpornih pripravaka koji imaju djelovanje i na smanjenje populacije grinja.

Sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 u članku 73 stavak 8 propisano je:

„ Profesionalni korisnik obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi sredstava na razdoblje od 3 godine uključujući i račune za kupljene pesticide“.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo.

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr