MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Zagrebačka

Obavijest ratarima

Budući da je pri kraju sjetva ozimih žitarica treba voditi brigu o korovima (mišjakinja, jarmen, mrtva kopriva, mišji repak, divlja zob, čestoslavica, slakoperka, ljuljevi, i dr.)  koji niču sada u jesen zajedno sa kulturom, te su značajni jer su kompetitori  za hranjiva, vodu, svjetlo, prostor, i dr.

Ovi  herbicidi mogu se primijeniti  u žitaricama u jesen nakon sjetve a prije nicanja usjeva ili nakon nicanja usjeva, a za dobru djelotvornost trebaju vlagu u tlu i štite usjev jedan duži period.

Preporuča se primjena: PENDUS 330 EC, FUGA DELTA, FILON 8 EC,JURA EC, LEGACY PLUS – protiv jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimog češnjaka

Sredinom mjeseca listopada kreće sadnja ozimog češnjaka. Osnovna mjera zaštite je sadnja zdravih češanja i poštivanje plodoreda. Prilikom sadnje može se provesti zaštita od žičnjaka primjenom granuliranog insekticida COLUMBO 0,8 MG (cipermetrin).

Za suzbijanje korova nakon sadnje češnjaka u jesen moguće je primijeniti neke od slijedećih herbicida koji suzbijaju jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove:

CHALLENGE 600 (aklonifen), FILON 80 EC(prosulfokarb), STOMP AQUA (pendimetalin), BUTISAN S (metazaklor) i druge.

Herbicid AGIL 100 EC (propakizafop) može se primijeniti za suzbijanje uskolisnih korova, a LONTREL 72 (klopiralid) za suzbijanje širokolisnih korova.

Pripravke primijeniti pravovremeno i koristiti prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Marija Prnjak, dipl.ing.agr.

marija.prnjak@mps.hr

Obavijest ratarima

Budući da će uskoro početi pripreme tla za sjetvu uljane repice, trebalo bi na vrijeme napraviti zaštitu protiv korova koji su fazi nicanja mladih biljaka uljane repice štetni.

Da bi herbicidi bili učinkoviti vrlo je važna vlaga u tlu, odnosno bilo bi poželjno da se herbicid primjeni dok je tlo vlažno.

Preporuča se primjena:

 • Nakon sjetve a prije nicanja za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova:

DUAL GOLD 960 EC, TERIDOX 500 EC, KALIF 480 EC, CLOMATE, KALIF MEGA, BRASAN 540 E, BUTISAN S, RAPSAN, SULTAN 50 SC,  i dr.

 • Nakon nicanja usjeva za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova:

TERIDOX 500 EC ( 2-4 lista ),  TANARIS (do faze 8 listova), KOBAN 600 (4 razvijena lista ), i dr.

 • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova:

 LONTREL 72 ( 2-6 listova )

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vrlo visoke temperature zraka, nedostatak oborina te srednje vrijednosti relativne vlage traka (51-64%)  nisu pogodovale razvoju bolesti vinove loze u proteklih 14 dana. Simptomi plamenjače (Plasmopara viticola) koji su vidljivi  u pojedinim vinogradima  rezultat su ranije pa u takvim vinogradima i dalje treba biti oprezan.

Infekcije i  štete na grožđu više nisu opasnost, no krajem srpnja i početkom kolovoza uz duže zadržavanje vlage uslijed rose  ili kiše mogu se ostvariti infekcije vršnog lišća o čemu treba voditi brigu osobito kod sorti kasnijih epoha dozrijevanja.

Kod odabira fungicida za suzbijanje plamenjače krajem mjeseca srpnja treba voditi računa o karencama koje su propisane za svaki fungicid. Od pripravakaogu se koristiti Mildicat,(karenca 21 dan), Enervin, (karenca 21 dan), Ampeksio (karenca 21 dan), Leimay (karenca 28 dana).

Moguća je i primjena  bakrenih pripravaka za koje je propisana karenca 35 dana.

Kombinacija fungicida za suzbijanje plamenjače  na osnovi ditiokarmbamata (Polyram DF, Cabrio Top , Captan WP50, Kastor WP,  u kombinaciji s fungicidima  na osnovi sumpora imaju produljenu karencu koja iznosi  56 dana!! 

 

Još početkom mjeseca srpnja bilježili smo pojavu  pepelnice osobito na osjetljivim  sortama (chardonnay, pinot bijeli, pinot sivi, portugizac) na što smo redovito upozoravali. Opasnost od  razvoja pepelnice na bobicama smanjuje se i prestaje  ulaskom grozda u razvojnu fazu mekšanja bobica i šare bobica kod sorata s obojenom pokožicom.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) preporučamo krajem srpnja i početkom kolovoza u vinogradima u kojima je pepelnica prisutna uporabu fungicida: Luna experience (karenca 14 dana), Dynali EC (karenca 21 dan), Cyflamid 5 EW (karenca 21 dan), Collis SC (karenca 28 dana), Sugoby (karenca 35 dana), Talendo EC (karenca 28 dana), Talendo Extra EC (karenca 30 dana), Kusabi SC (karenca 28 dana), Vivando SC (karenca 28 dana), Cabrio top DF (karenca 35 dana).

Primijeniti se mogu i  pripravci na osnovi sumpora (karenca 35 dana), te podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Također potrebno voditi računa o miješanju sumpornih pripravaka sa fungicidima za suzbijanje plamenjače zbog produljenja karenci.

Kombinacija sumpornih pripravaka sa pripravcima na osnovi bakra imaju karencu 35 dana.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. 

Suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) prilagoditi početku promjene boje i mekšanja bobica, vremenskim uvjetima i planiranoj berbe grožđa, a koristiti se mogu pripravci:  Switch 62,5 WG, laitane, Scala, Teldor, Luna Privilage, Geox koji imaju propisanu karencu 21 dan.

 

 

 

VAŽNO!

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 82/), definirana su zaražena i sigurnosna područja:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_07_82_1229.html

Potrebno je početkom mjeseca srpnja postavljati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

ZBOG ZAŠTITE PČELA VAŽNO JE DA SE TRETIRANJE OBAVLJA U DOBA DANA KAD PČELE NE LETE TE DA U VINOGRADU PRIJE PRIMJENE INSEKTICIDA BUDE POKOŠEN CVJETNI PODRAST.

Sukladno  navedenoj Naredbi osim suzbijanja američkog cvrčka  nužno je provoditi:

 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom
 • Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
 • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome fitoplazmi odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U HLADNIJEM DIJELU DANA!

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka proteklo je više od 14 dana. U tom razdoblju prevladavalo je vruće i sparno vrijeme uz povremene oborine. Obzorom da meteorolozi za naredne dane najavljuju kišu, potrebno je ponoviti tretiranje nasada jabuka.

Za zaštitu jabuka protiv krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) prednost dajemo pripravcima koji ujedno djeluju i na uzročnike truleži plodova: gorka trulež (Gloesporium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp.), trulež plodova (Neofabraea spp): Caption 80 WG (karenca 21), Kapetan 80 WG (karenca 21 dan), Scab 80 WG (karenca 21 dan), Bellis (7 dana za jabuke za hladnjaču; 14 dana za jabuke za tržište) ili Scala (7 dana za suzbijanje skladišnih bolesti; 56 dana za krastavost)

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina ( Zato plus – karenca 21 dan, Zato 50 WG-karenca 14 dana) ili kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna expirience– karenca 14 dana).

Od sredine mjeseca srpnja bilježimo kritičan let jabučnog savijača (Cydia pomonella ). U nasadima jabuka, gdje je od posljednje primjene insekticida proteklo više od 14 dana potrebno je ponoviti tretiranje jednim od sljedećih insekticida: Affirm (K -7), Affirm opti (K -7), Coragen 20 SC (K -14), Mospilan 20 SP (K -14), Delegate 250 WG (K-7), Voliam targo (K -14) i dr.

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Obavještavamo vlasnike nasada oraha da u svoje nasade postave žute ljepljive ploče radi praćenja populacije orahove muha (Rhagoletis completa). To je  štetnik koji odlaže jaja u zelenu lupinu oraha, potom se razvijaju ličinke koje unutar nje žive. Zelena lupina oraha postaje mekana i s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha te se ne da skinuti. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Odrasli oblici lete od srpnja pa sve do kraja rujna.

Registrirani insekticid za suzbijanje orahove muhe je samo Imidan 50 WG. Tijekom jedne sezone dozvoljena su dva tretiranja navedenim insekticidom.  Razmake između tretiranja treba prilagoditi ulovom orahove muhe na žutoj ploči, a oni mogu biti od 7-14 dana.

U nasadima oraha gdje su visoka stabla i nije moguće tretiranjem pokriti cijelo stablo, preporuča se uz insekticid dodati Buminal, proteinski mamac koji privlači orahovu muhu i tretirati samo donji dio krošnje.

Od mjera suzbijanja orahove muhe za pojedinačna stabla preporučamo postaviti veći broj žutih ljepljivih ploče u krošnje kako bi se spriječilo odlaganje jaja, a samim time i štete od ličinki.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći i gusjenice orahovog savijača (Cydia amplana) i jabučnog savijača (Cydia pomonella). Oba šetnika sredinom ljeta odlažu jaja na plodove, a štete čine gusjenice koje uzrokuju crvljivost ploda. Za suzbijanje jabučnog savijača na orahu registriran je insekticid Laser, Carpovirusine EVO 2, Imidan i dr. Laser ima djelovanje i na orahovu muhu.

Uz navedene štetnike na orahu možemo naći i prisutnost velike i male orahove lisnu uš (Callaphis juglanis, Chromaphis juglandicola)  i orahove grinje  (Eryophies tristiatus). Međutm, obilaskom terena nismo uočili  njihovu pojavu.

Preporučamo  vlasnicima nasada oraha da prate pojavu navedenih štetnika te prema potrebi obave tretiranje insekticidima dozvoljenim na orahu. Popis registriranih insekticida možete naći na fis tražilici: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima skrećemo naročitu pozornost na opasnost od jačeg razvoja pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) u narednom periodu jer smo u  nasadima uočili simptome na bobicama u vidu bijele prevlake.

Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida: Luna experience, Dynali EC, Cyflamid 5 EW, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Talendo Extra EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr.

 

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

U  nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak tretiranja na 8-10 dna.

 

Uvjeti za razvoj peronospore (Plasmopara viticola)) tijekom proteklih 10- tak dana nisu bili izraženi, međutim u  nasadima pronalaze se aktivne pjege kojima se bolest može i dalje širiti u uvjetima  zadržavanja vlage uslijed kiše ili rose.  Opasnost od infekcija bobica prestaje kada one dosegnu dvije trećine maksimalne veličine karakteristične za sortu. Obzirom na veliku važnost održavanja lisne mase zdravom, osobito mladog lišća, potrebno je i dalje redovito vršiti zaštitu!

Za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primijeniti:

Leimay, Mildicut 25 SC, Curzate F, Pergado F Ampexo, Cabrio Top, Universalis, Polyram DF te pripravci na osnovi bakra.

U slučaju  olujnih nevremena praćenih tučom  nastala oštećenja treba tretirati pripravcima na osnovi folpeta.

 

Dana 20.06. zabilježen je početak leta  leptira druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) čije su štete mnogo  opasnije jer znatno utječu na pojavu sive plijesni i zdravstveno stanje samog grožđa.  Obzirom da je let produžen, a brojnost populacije veća predlažemo da se ponovi njegovo suzbijanje. Za suzbijanje grožđanih moljaca predlažemo primjenu insekticida: Radiant, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm, Voliam, i dr.

Pripravku Avaunt FC ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha je 19.9.2022.

Moguća je i primjena mikrobioloških insekticida koji djeluju na gusjenice mlađih razvojnih stadija: Baturad WP, Biobit WP,  Lepinox plus WP, Dipel DF – primjena dozvoljena u ekološkoj proizvodnji

 

VAŽNO!

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sigurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

Potrebno je početkom mjeseca srpnja postavljati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

ZBOG ZAŠTITE PČELA VAŽNO JE DA SE TRETIRANJE OBAVLJA U DOBA DANA KAD PČELE NE LETE TE DA U VINOGRADU PRIJE PRIMJENE INSEKTICIDA BUDE POKOŠEN CVJETNI PODRAST.

Sukladno  navedenoj Naredbi osim suzbijanja američkog cvrčka  nužno je provoditi:

 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom
 • Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
 • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome fitoplazmi odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM SATIMA!

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima jabuka

Razdoblje od posljednje preporuke za zaštitu jabuka obilježilo je toplo i sparno vrijeme s povremenim lokalnim oborinama. Prema vremenskoj prognozi i u narednom razdoblju prevladavat će vrlo toplo i sparno vrijeme uz veće količine oborina. Takvi vremenski uvjeti mogu pogodovati razvoju sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova, smeđa trulež ploda, trulež plodova i dr.).

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka: Zato plus, Zato 50 WG, Nativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv čađave krastavosti.

Uz čađavu krastavosti i pepelnicu, tijekom srpnja i kolovoza kada plodovi postanu krupni potrebno je obavljati i zaštitu protiv uzročnika bolesti plodova: gorka trulež (Gloesporium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp.), trulež plodova (Neofabraea spp.) i dr.).

Za zaštitu predlažemo pripravke koje ujedno djeluju i na bolesti truleži ploda: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG ili Scab 80 WG.

U nasadima jabuka zabilježen je kritičan let jabučnog savijača (Cydia pomonella ). Stoga je potrebno obaviti zaštitu jednim od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo, Carpovirusine EVO 2  i dr.

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

Kako ovo vrijeme izuzetno pogoduje pojavi crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) te hrđastih grinja, moguća je njihova masovna pojava. Preporuča se voćarima da pregledaju svoje nasade na prisutnost navedenih štetnika. U ovom periodu kritičan broj je 8-10 pauka po listu. Ukoliko se pregledom ustanovi kritičan broj potrebno je obaviti zaštitu jednim od sljedećih akaricida: Zoom 11 SC, Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Masai, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP, Voliam Targo.

U nasadima jabuka potrebno je pratiti i pojavu druge generacije minera kružnih mina te populaciju  lisnih uši i jabučne krvave uši.

 Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike u protekla dva tjedna obilježene su povišenim vrijednostima srednjih dnevnih temperatura, pljuskovima kiše lokalnog karaktera i povišenom relativnom vlagom zraka (70-98%). Takvi uvjeti pogoduju razvoju  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), peronospore (Plasmopara viticola), sive plijesni (Botrytis cinerea) čije smo simptome na listu uočili početkom proteklog tjedna na sorti chardonnay. Meteorolozi za naredni tjedan najavljuju visoke temperature zraka iznad 30 C, bez značajnijih oborina no zbog izrazite bujnosti loze i povišene relativne vlage zraka treba biti oprezan na daljnji razvoj bolesti u vinogradima te redovito vršiti preglede nasada.

Vinogradarima skrećemo naročitu pozornost na opasnost od jačeg razvoja pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) u narednom periodu jer smo u slabije zaštićenim nasadima uočili simptome na bobicama u vidu bijele prevlake (sorte portugizac i chardonnay).

Za suzbijanje preporučamo uporabu fungicida: Luna experience, Dynali EC, Cyflamid 5 EW, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Talendo Extra EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr.

 

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

U  nasadima u kojima ima simptoma pepelnice smanjiti razmak tretiranja na 8-10 dna.

Za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primijeniti:

Leimay, Mildicut 25 SC, Curzate F, Ampexo, Polyram DF te pripravci na osnovi bakra.

U slučaju  olujnih nevremena praćenih tučom  nastala oštećenja treba tretirati pripravcima na osnovi folpeta.

Na sortama koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida:  ,Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

 

Krajem proteklog tjedna u feromonskim klopkama ulovljeni su leptiri pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i time je zabilježen početak leta druge generacije ovog štetnika. Štete od druge generacije mnogo su opasnije jer znatno utječe na pojavu sive plijesni i zdravstveno stanje samog grožđa.  Redovito kontrolirati stanje u nasadu te planirati suzbijanje gusjenica u narednom periodu jednim od insekticida: Avaunt 15 SC, Sindoxa WGDecis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt, ili Affirm, Laser KS, Coragen,  I dr.

Moguća je i primjena mikrobioloških insekticida koji djeluju na gusjenice mlađih razvojnih stadija: Baturad WP, Biobit WP,  Lepinox plus WP, Dipel DF – primjena dozvoljena u ekološkoj proizvodnji

 

 

 

VAŽNO!

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019)  u demarkiranim područjima potrebno je u narednom periodu obaviti drugo tretiranje američkog cvrčka (Schaphoideus titanus) insekticidima: Sivanto Prime, Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five, Direkt Green, Mavric FLO.

U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci: Abanto, Krisant EC,  Pyregard, Asset five, Direkt Green,

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sigurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

Potrebno je početkom mjeseca srpnja postavljati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

ZBOG ZAŠTITE PČELA VAŽNO JE DA SE TRETIRANJE OBAVLJA U DOBA DANA KAD PČELE NE LETE TE DA U VINOGRADU PRIJE PRIMJENE INSEKTICIDA BUDE POKOŠEN CVJETNI PODRAST.

Sukladno  navedenoj Naredbi osim suzbijanja američkog cvrčka  nužno je provoditi:

 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti zajedno s korijenom
 • Krčenje zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
 • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba).

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome fitoplazmi odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA ZRAKA APLIKACIJE OBAVLJATI U VEČERNJIM SATIMA!

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nestabilno vrijeme s oborinama te visoka vlaga u zraku u nasadima koštačevog voća pogoduje razvoju šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i truleži plodova – monilija, a u nasadima breskve i nektarina postoji opasnost i od pojave pepelnice (Sphaerotheca pannosa ).

Stoga preporučamo voćarima da zaštite svoj nasade slijedećim preparatima, vodeći računa o karenci odabranog preparata:

 • Za zaštitu protiv šupljikavosti lista: CAPTAN WP ili KASTOR;
 • Za zaštitu protiv truleži ploda i pepelnice na breskvi nektarini: LUNA EXPERIENCE, SERENADE ASO, SIGNUM;
 • Za zaštitu protiv truleži ploda na šljivi: TELDOR SC 500, SERENADE ASO, SIGNUM.

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta), breskvinog moljca (Anarsia lineatella), te šljivinog savijača ( Cydia funebrana), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi: Affirm opti,, Avaunt EC, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr