Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka

U nasadima jabuke za vrijeme kišnih razdoblja i dalje postoji mogućnost širenja sekundarne zaraze krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), pogotovo u voćnjacima gdje je bila ostvarena primarna zaraza. Stoga se preporuča vlasnicima nasada jabuka da prate vremensku prognozu te prije najavljenih oborina preventivno zaštite svoje nasada. Ovisno o količini kiše i ispiranju sredstva razmaci tretiranja u ovom dijelu vegetacije mogu biti 14 dana.

Za preventivnu zaštitu plodova jabuka preporuča se primjena fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG) ili ditianona (Delan 700 WDG, Envita, Delan PRO, Alcoban, Dynamo) ili metirama (Polyram).

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora. U nasadima gdje je pepelnica dominantan problem moguća je primjena pripravaka: Luna Experience, Nativo 75 W, Topas 100 EC ili dr.

Kako i dalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella), preporučamo primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Voćarima savjetujemo redovite preglede nasada jabuka na prisutnost crvenog voćnog pauka, jer zbog porasta temperature zraka možemo očekivati jačanje populacije ovog štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

 e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis