Obavijest vinogradarima

Kišovito i nestabilno vrijeme zadržalo se i tijekom druge polovice svibnja što se odrazilo i na tijek cvatnje vinove loze koja je produženog trajanja. Rane sorte vinove loze završile su sa cvatnjom te su formirane bobice dok sorte kasnijih epoha dozrijevanja cvatnja traje ili je pri završetku.

Pregled rasporeda oborina na lokalitetima na kojima su smještene agroklimatske stanice:

 

Dubravica Sv.Jana Plešivica Vlaškovec Molvice Moravče Dugo Selo Nespeš Graberje
Ivaničko
Križ
4.6.2024. 1,2 0,7 1,1 2 1,6 0 0,1 0,1 0,2 0,1
3.6.2024. 13 27,4 10,6 11,2 22,6 4,9 2,6 2,7 4,8 5,5
2.6.2024. 0,7 2,6 2,1 2,2 1,8 3,7 3,4 3,1 3,2 4
1.6.2024. 4,4 6,1 2,4 4 2,2 5,1 6,2 4,1 0,2 0,8
31.5.2024. 23,6 24,5 20,1 17,7 42,4 30,3 25,1 31 45,1 39,8
30.5.2024. 3,9 9,2 5,4 4,5 3,1 0 0 0 0 0,3
29.5.2024. 0,2 0,1 0 0,1 0,4 0 0 0 0,2 0,3
28.5.2024. 2,7 9,9 9,4 5 9 0 0,5 0,3 10,5 12,3
27.5.2024. 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
26.5.2024. 4,6 7 23,1 23,8 16,9 10,8 2,2 12,5 1,8 6,6
25.5.2024. 3 5,1 7,9 10,3 1,7 0 0,1 0,9 0,6 0,2
24.5.2024. 8,2 2,2 0,9 0,6 2,1 0 0,2 0,1 0,2 1
UKUPNO
litara /m2
65,6 94,8 83 81,4 103,8 54,8 40,4 54,8 66,8 71

 

 

Tijekom izrazitog kišnog razdoblja u drugoj polovici mjeseca svibnja zabilježeni su vrlo povoljni uvjeti za sekundarne infekcije plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola)

Prema prognoznim modelima povoljni uvjeti za sekundarne infekcije bili su: 25.5., 26.5., 27.5., 1.5., 1.6., 3.6.,

Upućujemo vinogradare na redovite kontrole zdravstvenog stanja nasada te provođenje mjera zaštite vodeći računa o razmacima između tretiranja.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze u uvjetima intenzivnog porasta, nestabilnih vremenskih uvjeta predlažemo primjenu fungicida sistemičnog djelovanja: Forum star, Zorvec Vinabel, Folpan Gold, Actlet F, Orvego,  Momentum trio,  Magma Triple,  Fantic F, Orvego SC, Orondis,   Sphinx extra 685 WDG, Metomor F,  i dr..

U nasadima u kojima je bilo tuče obavezno primijeniti fungicide za suzbijanje plamenjače  koji sadrže folpet.

Vremenski uvjeti u  prethodnom razdoblju pogodovali su  razvoju ranog sive plijesni  (Botrytis cinerea), te su prema prognoznim modelima povoljni uvjeti za infekcije bili: 26.5., 27.5., 31.5., 3. 6.. U nasadima sa osjetljivim sortimentom kod odabira pripravaka za suzbijanje plamenjače prednost dati onima koji sadrže uz sistemičnu komponentu i  folpet, a moguća je primjena i botriticida (Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG, Geox) i dr.), osobito na osjetljivim sortama.

 

Sparno i toplo vrijeme sa prosječnom relativnom vlagom traka preko 80%, temperaturama zraka 20 do 26 C  pogoduje razvoju pepelnice ( Erysiphe necator) te su prema prognoznim modelima povojni uvjeti za infekcije bili u dane:  24.5., 26.5., 31.5., 3.6..

Za suzbijanje preporučamo primijeniti jedan od pripravaka: Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sukob, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr

 

Praćenjem razvoja ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  utvrđen je  L2 razvojni stadij . Veće temperature zraka koje se najavljuju u narednim danima potaknuti će razvoj ličinki  prema L3 razvojnom stadiju u kojem su ličinke sposobne prenositi fitoplazmu uzročnika zlatne žutice vinove loze, stoga u narednom periodu treba planirati suzbijanje ličinki.

Podsjećamo da je primjena insekticida dozvoljena  tek nakon cvatnje vinove loze!

Insekticidi registrirani za suzbijanje američkog cvrčka:

 

PRIPRAVAK MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA U SEZONI
SIVANTO PRIME (flupiradifuron) 1X

 

DECIS 2,5 EC (deltametrin),

CHYTHRIN MAX (cipermetrin),

CYPGOLD (cipermetrin)

1X
SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat) ponavljanje tretmana sukladno službenim preporukama
MAVRIK FLO (taufluvalinat)

EVURE (taufluvalinat)

 

2X
ABANTO (piretrin),

KRISANT EC (piretrin),

PYREGARD (piretrin),

DIREKT GREEN (piretrin),

 

2X
ASSET FIVE (piretrin),

PIRECRIS (piretrin)

3X
FLIPPER (masne kiseline kalijeve soli)  

5X

 

NEEMIK TEN (azadiraktin) 1X

 

U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci na bazi piretrina.

 

Američki cvrčak vektor je vrlo opasne bolesti vinove loze zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) koja je potvrđena na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje I suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN48/2018 , NN 63/29219))  u demarkiranim područjima obavezno je praćenje i suzbijanje američkog cvrčka. 

U Zagrebačkoj županiji demarkirana područja obuhvaćaju područja u Svetoj Nedelji i Jagnjić Dolu kraj Samobora, te na području gradova Dugog Sela, Vrbovca, Ivanić Grada (Grabersko Brdo, Šumećani, Kloštar Ivanić) i Bedenice (Zelina), općine koja graniči s demarkiranim područjima u Krapinsko-zagorskoj županiji, područje Velike Gorice( D.Lomnica, Lukavec, Šiljakovina, Kozjača).

U  Gradu Zagrebu demarkirana područja obuhvaćaju Podsused, Gornji Stenjevec, Čučerje, Maksimir, Remete, Gračani, Nova Granešina, Sesvete, Đurđekovec, Glavnica, Adamovec, Blaguša, Kašina,

Suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze!

 Sukladno Naredbi drugo tretiranje ličinki mora se  obaviti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete,  cvjetni podrast  prije primjene insekticida treba bit pokošen.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis