Obavijest proizvođačima krumpira

Na pojedinim lokalitetima u krumpiru primijećena su odložena jaja i pojava ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Upozoravamo proizvođače da redovito obilaze usjeve i prema potrebi primjene mjere zaštite protiv ovog štetnika. Prilikom odabira sredstva treba voditi računa o razvojnom stadiju štetnika.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)   dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Za suzbijanje mogu se upotrijebiti slijedeći preparati: Alverde, Mospilan 20 SG**,   Mospilan 20 SP**, Coragen 20 SC**, Voliam**, Shnezi 200 SC**, Ampligo**, Laser*, Neemazal – T/S*, Aset Five* i dr.

*dozvoljene primjena u ekološkoj proizvodnji krumpira

** zbog opasnosti za pčele i ostale oprašivače nije dozvoljena primjena u cvatnji krumpira te je također potrebno odstraniti korove u cvatnji.

Za suzbijanje krumpirove zlatice dozvolu imaju i neka sredstva na bazi piretroida, no njihova primjena ima smisla samo na područjima gdje ne postoji rezistentnost na ovu skupinu insekticida. Navedeni podaci mogu se provjeriti na stranici https://rezistentnost-szb.hr/.

Kemijska zaštita je opravdana ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu. Na  manjim površinama preporučamo, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša ručno pobiranje svih stadija krumpirove zlatice. 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis